Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 14.972 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
49
2
3
4
5
6
7
8
50
9
10
11
12
13
14
15
51
16
17
18
19
20
21
22
52
23
24
25
26
27
28
29
01
30
31
Wyrok TK w sprawie odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto SPZOZ
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.12.2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 28 listopada 2019 r. pod poz. 2331 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17.

W dniu 20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego o zbadanie zgodności: art. 59 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 oraz art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.) oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) "w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego samorząd województwa jest organem tworzącym, ponad limit świadczeń sfinansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia", z art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i w związku z art. 68 ust. 2, a także z art. 167 ust. 4 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku orzekł, iż art. 59 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jest niezgodny z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 166 ust. 1 Konstytucji.

Przepis wymieniony powyżej, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.12.2019 r.
Projekt ustawy dotyczący trzynastej emerytury przekazany do konsultacji społecznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.12.2019 r.
Formy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 16.12.2019 r.
Zmiana przepisów dotyczących e-recept
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.12.2019 r.
Nowy projekt ustawy dotyczący waloryzacji emerytur i rent
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.12.2019 r.
Nowe wzory deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.12.2019 r.
Masowa weryfikacja kontrahentów w wykazie podmiotów
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 14.12.2019 r.
Wzrost maksymalnej kwoty dodatkowych przychodów osób na rencie socjalnej
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 14.12.2019 r.
Apel o wypłatę świadczenia "500+" przed Świętami
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.12.2019 r.
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 13.12.2019 r.
Skorygowanie odpisów na ZFŚS na koniec roku
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 13.12.2019 r.
Od 8 stycznia 2020 r. obowiązkowe wystawianie e-recept
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Minister Edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 roku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Ujęcie w księgach jednostki oświatowej wpłat na PFRON
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Do sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniający ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Ruszył konkurs na pilotaż centrów usług społecznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.12.2019 r.
Biała lista a koszty uzyskania przychodów
Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 12.12.2019 r.
PIT-11 bez numeru PESEL cudzoziemca - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 12.12.2019 r.
Zmiany w sposobie opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.12.2019 r.
Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.12.2019 r.
Zapłata zobowiązań podatkowych ze środków zgromadzonych na rachunku VAT
Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 12.12.2019 r.
Możliwość zapisu na newsletter z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.12.2019 r.
RIO w Opolu przypomina o obowiązku przedłożenia sprawozdania SP-1
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.12.2019 r.
Resort rodziny odpowiada na pytania dotyczące programu "Senior+" w 2020 roku
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.12.2019 r.
UZP zachęca do podzielenia się opinią na temat systemów wspierających proces elektronizacji udzielania zamówień publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.12.2019 r.
Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.12.2019 r.
Co zmienia się od 2020 r. w zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.12.2019 r.
Dobre praktyki dotyczące prostego języka w urzędach
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Uwzględnianie kosztu cyklu życia produktu w prowadzonych postępowaniach - informacja UZP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Przekazywanie składek do ZUS ze środków na rachunku VAT
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 10.12.2019 r.
Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.12.2019 r.
Nowelizacja przepisów dotyczących szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Tekst jednolity ustawy o zdrowiu publicznym
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.12.2019 r.
Koniec roku oznacza przedawnienie niektórych podatków
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 09.12.2019 r.
Zmiana przepisów dotyczących dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.12.2019 r.
Utworzenie osobnych jednostek organizacyjnych w sądach
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 09.12.2019 r.
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UODO
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 09.12.2019 r.
Ostrzeżenie przed ofertami kas rejestrujących na smartfony
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 09.12.2019 r.
Dopłaty do biletów ulgowych w transporcie zbiorowym
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 08.12.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.