Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Aktualności BUDŻETOWE
Opublikowano tekst jednolity ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 20 lutego 2019 r. pod poz. 330 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie (...)  »
Koleje szkoły i placówki, w których nie tworzy się rad rodziców
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 19 lutego 2019 r. pod poz. 319 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Udostępniono dodatkowe funkcjonalności w usłudze Twój e-PIT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.02.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało, iż usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, a ponadto w najbliższych dniach zostanie ona (...)  »
Prawo do ulgi prorodzinnej jednego z rodziców w pełnej wysokości
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 21.02.2019 r.
Podstawową przesłanką warunkującą nabycie prawa do tzw. ulgi prorodzinnej jest wykonywanie w stosunku do małoletniego dziecka władzy rodzicielskiej. Samo utrzymywanie kontaktów z dzieckiem nie jest (...)  »
Opublikowano stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.02.2019 r.
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 20 lutego 2019 r. pod poz. 19 opublikowano uchwałę nr 2/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 stycznia 2019 (...)  »
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu i chorował w podstawie wymiaru zasiłków
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.02.2019 r.
Dla celów zasiłkowych wynagrodzenie za dni urlopu wypoczynkowego traktuje się tak, jak wynagrodzenie za dni przepracowane. Jeśli więc w danym miesiącu pracownik był nieobecny w (...)  »
Nowe przepisy dotyczące ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 19 lutego 2019 r. pod poz. 320 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych (...)  »
Raport o składkach za 2018 r. trzeba przekazać do 28 lutego br.
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.02.2019 r.
Do obowiązków płatnika składek, oprócz zgłoszenia zatrudnionych osób do ubezpieczeń w ZUS oraz comiesięcznego rozliczania za nich i opłacania składek, należy również przekazanie im rocznej (...)  »
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 18 lutego 2019 r. pod poz. 303 opublikowano ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Głównym celem (...)  »
Przepisy wykonawcze dotyczące przyznawania nagród nauczycielom akademickim
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 18 lutego 2019 r. pod poz. 302 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w (...)  »
Tekst jednolity ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 18 lutego 2019 r. pod poz. 300 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie (...)  »
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - opinia MRPiPS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 20.02.2019 r.
Pracodawca nie ma obowiązku przekazania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, jeżeli wynosi on 50 lat. Jeżeli zaś wynosi 10 lat, podstawą do przekazania wspomnianej (...)  »
Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 lutego 2019 r. pod poz. 297 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
MF przekazało informacje o rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.02.2019 r.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.mf.gov.pl poinformowało, iż jednostkom samorządu terytorialnego zostały przekazane informacje wynikające z ustawy budżetowej na rok 2019 o rocznych kwotach (...)  »
Ujęcie należności z tytułu dochodów budżetowych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.02.2019 r.
Saldo Wn konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych", oznaczające stan należności z tytułu dochodów budżetowych (po skorygowaniu o odpisy aktualizujące te należności, ewidencjonowane na (...)  »
MEN udostępniło wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na stołówki szkolne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.02.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja udostępniło przygotowany dla organów prowadzących szkołę wzór "Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego Posiłek w szkole i w domu" (...)  »
Ważność podpisów kwalifikowanych złożonych przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.02.2019 r.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący (...)  »
Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.02.2019 r.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki podało informację o kwotach subwencji ogólnej za IV kwartały (...)  »
Prawo do korekty VAT w przypadku sprzedaży paragonowej – wyrok NSA
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.02.2019 r.
W przypadku zawyżenia stawki VAT podatnikowi przysługuje prawo do korekty VAT od sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej. Tak orzekł NSA w wyroku z 27 września (...)  »
Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie definiowania dnia poniesienia kosztu
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.02.2019 r.
Zasady potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich) określone zostały w art. 15 ust. 4d-4e ustawy o PDOP i odpowiednio w (...)  »
Przekazywanie danych osobowych z Polski do Anglii po wystąpieniu brexitu
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej (www.uodo.gov.pl) wyjaśniła jakie będą konsekwencje dla polskich administratorów danych i podmiotów je przetwarzających w związku z (...)  »
Wyniki kontroli zwolnień lekarskich w 2018 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2019 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w 2018 r. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń w całym 2018 r. przekroczyła 195 mln (...)  »
MF podało udziały w PIT za 2018 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżet państwa/Informacje budżetowe/Udziały jednostek samorządu terytorialnego (jst) we wpływach z podatku dochodowego (PIT) podało udziały w (...)  »
Projekt nowego Prawa zamówień publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2019 r.
Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych, został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Wprowadza (...)  »
Opublikowano tekst jednolity ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 lutego 2019 r. pod poz. 288 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie (...)  »
Składnik wynagrodzenia wypłacany za okresy pobierania zasiłków wyłączony ze składek ZUS wykazywany w raporcie ZUS RPA
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 17.02.2019 r.
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także zdrowotne) pracownika nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów (...)  »
Limit przyjęć na kierunki studiów dla żołnierzy zawodowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 lutego 2019 r. pod poz. 287 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie limitu (...)  »
Opublikowano jednolity tekst ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 lutego 2019 r. Poz. 289 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
Przejazd pracownika samochodem służbowym na trasie między domem a zakładem pracy bez PIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 16.02.2019 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.474.2018.1.HD wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych przejazdów pracownika samochodem służbowym pomiędzy (...)  »
Gminne programy niskoemisyjne
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.02.2019 r.
W dniu 11 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz (...)  »
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub prawa podatkowego bez przychodu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 15.02.2019 r.
Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w art. 66 Ordynacji podatkowej, w zamian za (...)  »
Wykaz rzetelnych podatników VAT od września 2019 r.
Redakcja Poradnika VAT | 15.02.2019 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 8 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Zmiany w szkolnictwie wyższym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2019 r. pod poz. 276 opublikowano ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o (...)  »
Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.02.2019 r.
Kandydaci na urzędników służby cywilnej do 31 maja 2019 r. mają czas na składanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dotyczy to zarówno pracowników (...)  »
MEN o ustalaniu planu sieci szkół od 1 września 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.02.2019 r.
Minister Edukacji Narodowej Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w 2016 r., jednym z (...)  »
Nieodliczony VAT od wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów jako koszt podatkowy
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 15.02.2019 r.
W przypadku gdy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, a naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa (...)  »
Zmiany w przekształceniu prawa wieczystego w prawo własności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 12 lutego 2019 r. pod poz. 270 opublikowano ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (...)  »
Informacje dla użytkowników programu Płatnik – komunikat ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 14.02.2019 r.
W dniu 8 lutego br. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl opublikował komunikat dla użytkowników programu Płatnik, którzy wysłali dokumenty rozliczeniowe za 01/2019 z wersji programu (...)  »
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 12 lutego 2019 r. pod poz. 267 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu (...)  »
Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej Prawo farmaceutyczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2019 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej, przedłożony przez (...)  »
Zapewnienie noclegu pracownikom oddelegowanym powoduje u nich powstanie przychodu - wyrok NSA
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 14.02.2019 r.
WSA w Warszawie w wyroku z 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2941/16 orzekł, że zapewnienie przez pracodawcę noclegów pracownikom oddelegowanym do pracy (...)  »
Kara za błędnie wypełniony plik JPK_VAT
Redakcja Poradnika VAT | 14.02.2019 r.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, (...)  »
Zmiany w uposażeniu zasadniczym policjantów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2019 r. pod poz. 240 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające (...)  »
Od 1 marca br. będą wyższe świadczenia emerytalno-rentowe
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 13.02.2019 r.
Od 1 marca br. nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Polega ona na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 102,86%. (...)  »
Świadczenie usług opiekuńczych a zwolnienie z VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 13.02.2019 r.
W interpelacji poselskiej nr 26924 poruszono kwestię opodatkowania VAT usług opiekuńczych. Autor tej interpelacji zwrócił uwagę na zwolnienie przewidziane dla placówek świadczących usługi opieki nad (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego po wykorzystaniu okresu zasiłkowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 13.02.2019 r.
Pracownikowi, który bezpośrednio po wykorzystaniu okresu zasiłkowego uległ wypadkowi przy pracy, nie przysługuje zasiłek chorobowy. Pracodawca nie może bowiem otworzyć nowego okresu zasiłkowego, jeśli między (...)  »
Zmiany w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 11 lutego 2019 r. pod poz. 257 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżet państwa/Informacje budżetowe//Informacja o dochodach budżetowych na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT opublikowało (...)  »
Nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących obrót lekami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2019 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie wskazało, iż od 1 kwietnia 2019 r. wchodzi obowiązek wysyłania raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). (...)  »
MEN zachęca do składania wniosków do programu Erasmus+
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja zaprasza do zapoznania się z ofertą programu Erasmus+ skierowaną do szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek (...)  »
Nowe stawki uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2019 r. pod poz. 242 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2019 r.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 11 lutego 2019 r ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. Z komunikatu wynika, iż wynagrodzenie (...)  »
Nowe przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2019 r. pod poz. 237 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych (...)  »
RODO dla administracji – przewodnik resortu cyfryzacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2019 r.
Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej www.gov.pl/web/cyfryzacja udostępniło przewodnik po RODO dla administracji. Przewodnik ten adresowany jest dla administracji i powstał w wyniku pracy praktyków, którzy (...)  »
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 8 lutego 2019 r. pod poz. 249 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Więcej osób uprawionych do Karty Dużej Rodziny
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.02.2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu (...)  »
Przedłużony termin zwrotu VAT - ważniejsze wydanie czy doręczenie postanowienia?
Redakcja Poradnika VAT | 11.02.2019 r.
Przedłużenie terminu zwrotu wynikającego z deklaracji VAT następuje na podstawie wydanego przez organ podatkowy postanowienia. W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiła się jednak rozbieżność w kwestii (...)  »
Rodzaj wypłacanego świadczenia chorobowego u nowego pracodawcy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 11.02.2019 r.
W świadectwie pracy zawarte są informacje m.in. dotyczące liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Jest (...)  »
Gminne programy niskoemisyjne
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.02.2019 r.
Z dniem 11 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (...)  »
Rządowe wsparcie dla programu „Posiłek w szkole i w domu”
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.02.2019 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w (...)  »
Dopłaty do wypoczynku przysługujące funkcjonariuszom Straży Granicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2019 r. pod poz. 241 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające (...)  »
Zmiany w amortyzacji dokonywane od początku 2019 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 10.02.2019 r.
Rokrocznie, od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego, podatnicy powinni ustalić potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie amortyzacji środków trwałych. Część zmian jest dobrowolna, a część obowiązkowa. (...)  »
Problemowe rozliczanie wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w 2019 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 10.02.2019 r.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się radykalnie zasady rozliczania – dla celów CIT i PIT – wydatków związanych z używaniem (...)  »
Nowe stawki uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.02.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2019 r. pod poz. 232 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające (...)  »
Informacja o przychodach osiągniętych w 2018 r. przez emerytów i rencistów
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.02.2019 r.
Aktywność zawodowa w przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy jest dozwolona. Korzystający z tej możliwości muszą jednak pamiętać m.in. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.