Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.047 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30

Aktualności BUDŻETOWE

pokaż fragmenty artykułów

Obciążenie pracownika wartością odzieży i obuwia roboczego, niezwróconych pracodawcy

Redakcja Serwisu Budżetowego
Obciążenie pracownika wartością odzieży i obuwia roboczego, niezwróconych pracodawcy, wskazane jest zaksięgować po stronie Wn konta 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami", w korespondencji ze stroną (...)  »

Jednolity tekst ustawy o dokumentach publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 564 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie (...)  »

Odpowiedź na interpelację w sprawie akademików za złotówkę

Redakcja Serwisu Budżetowego
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 2079 w sprawie akademików za złotówkę, udzielonej 4 kwietnia 2024 r., sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (...)  »

Egzekwowanie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Redakcja Gazety Podatkowej
Zgodnie z art. 19 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dyrektor oddziału ZUS wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest organem (...)  »

Kontrolne badania lekarskie pracownika przed wręczeniem mu wypowiedzenia umowy o pracę - stanowisko GIP

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)  »

Jednolity tekst ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 572 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie (...)  »

Program edukacyjno-obronny "Edukacja z wojskiem"

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że rozpoczął się pilotaż programu "Edukacja z wojskiem" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. (...)  »

Fałszywa faktura wystawiona przez nieuczciwego pracownika - wyrok TSUE

Redakcja Poradnika VAT
Kwestia obowiązku zapłaty podatku VAT z faktur wystawionych przez pracownika, na których wykazane zostały dane pracodawcy jako podatnika (bez jego wiedzy i zgody) była rozpatrywana (...)  »

Ruszyły konsultacje projektu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (nr z wykazu prac (...)  »

Odpowiedź na interpelację w sprawie zmianowości w szkołach

Redakcja Serwisu Budżetowego
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 1936 w sprawie w sprawie zmianowości w szkołach, udzielonej 3 kwietnia 2024 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało, że: "(...) (...)  »

Nowy wzór legitymacji nauczyciela

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 565 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »

Brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Redakcja Poradnika VAT
Jednym z wyjątków od konieczności dopełnienia obowiązków związanych z obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności jest możliwość stosowania w rozliczeniach między podatnikami potrącenia wierzytelności. Jeżeli należność z (...)  »

Dofinansowanie zadań samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/infrastruktura w zakładce Aktualności poinformowało, że Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu, działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu (...)  »

Zmiany w programie "Aktywna Szkoła"

Redakcja Serwisu Budżetowego
Wyższy poziom wynagrodzenia za zajęcia, możliwość organizacji zajęć na obiektach innych niż Orliki, czy poszerzenie katalogu osób prowadzących ćwiczenia – to tylko niektóre zmiany wprowadzone (...)  »

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Kodeks pracy

Redakcja Serwisu Budżetowego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/premier w zakładce Aktualności/Decyzje rządu poinformowała, że 16 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie (...)  »

Gdy bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym wystąpi niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży - wyjaśnienie ZUS

Redakcja Gazety Podatkowej
Zasiłek chorobowy, co do zasady, przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn traktowanych na równi z (...)  »

Jednolity tekst ustawy o samorządzie województwa

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 566 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie (...)  »

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2024 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości zamieściło informacje o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2024 r. W stosunku (...)  »

Czas na poinformowanie ZUS o dodatkowych przychodach na świadczeniu przedemerytalnym

Redakcja Gazety Podatkowej
Osoba, która po nabyciu prawa do świadczenia przedemerytalnego zdecydowała się na podjęcie aktywności zawodowej, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o (...)  »

Zmiana przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 569 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2024 r. (...)  »

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzinnych domów pomocy

Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy (nr z wykazu prac (...)  »

Dokumentacja pracownicza

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2024 r. pod poz. 535 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. (...)  »

Sejm RP znowelizował ustawę o samorządzie gminnym

Redakcja Serwisu Budżetowego
Sejm RP na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2024 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest (...)  »

Edukacja zdrowotna w szkołach od września 2025 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sport w zakładce Aktualności poinformowało, że ruszają prace nad nowym przedmiotem szkolnym - edukacja zdrowotna. Przedmiot będzie nauczany (...)  »

Tryb postępowania oraz sposób dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2024 r. pod poz. 522 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w (...)  »

Na jakie świadczenia będzie mógł liczyć "Aktywny rodzic"?

Redakcja Gazety Podatkowej
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r. przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny (...)  »

Wsparcie dla studentów

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nauka w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że w projekcie podziału środków na dotacje na świadczenia dla studentów i (...)  »

Ochrona zabytków niewliczana do współczynników kosztochłonności

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 9 kwietnia 2024 r. pod poz. 525 opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »

Wkrótce rusza nabór wniosków o inwestycje w zakresie pozamiejskiego transportu zbiorowego

Redakcja Serwisu Budżetowego
Centrum Unijnych Projektów Transportowych na stronie internetowej https://www.cupt.gov.pl poinformowało, iż ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy (...)  »

Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości

Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/Posiedzenia Komitetu XI kadencji zamieszczono sprawozdania z 28. i 29. (...)  »

Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier w zakładce O Radzie Ministrów/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie rozporządzenia zmieniającego (...)  »

KSeF - planowane zmiany

Redakcja Poradnika VAT
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, od 1 lipca 2024 r. podatnicy mieli mieć, co do zasady, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF. Zgodnie z zapowiedziami (...)  »

30 kwietnia br. upływa termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego do RIO

Redakcja Serwisu Budżetowego
Jak wynika z § 34 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia (...)  »

Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie wykonywania pracy w warunkach narażenia na działania czynników o charakterze rakotwórczym lub mutagennym

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) ukazał się projekt z dnia 27 marca 2024 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (nr z (...)  »

Przedłużono nabór wniosków do programu "Aktywna Szkoła"

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sport/ w zakładce Aktualności poinformowało, iż w związku z olbrzymim zainteresowaniem programem "Aktywa Szkoła" termin składania aplikacji (...)  »

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów służb mundurowych

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2024 r. pod poz. 518 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w (...)  »

Raportowanie szczepień zalecanych w Karcie Szczepień - komunikat Ministerstwa Zdrowia

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/zdrowie/ w zakładce Aktualności/Komunikaty zamieściło komunikat dotyczący raportowania szczepień zalecanych. Jak czytamy w komunikacie: "Od 1 października 2023 roku osoby (...)  »

Dostępny urząd - gra planszowa przeznaczona dla koordynatorów ds. dostępności

Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Serwisu Służby Cywilnej https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna udostępniono materiały do gry planszowej "Dostępny urząd". Poprzez grę można poznać odpowiedzi m.in. na pytania: Co to jest (...)  »

Umundurowanie i wyposażenie polowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 9 kwietnia 2024 r. pod poz. 532 opublikowano obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)  »

Zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw 8 kwietnia 2024 r. pod poz. 519 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie (...)  »

Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w (...)  »

Zmiana stawek wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 9 kwietnia 2024 r. pod poz. 523 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2024 r. (...)  »

Stanowisko GIP w sprawie skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie, gdy w niezdolności do pracy z powodu choroby wystąpiły przerwy przypadające na weekend

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)  »

Jednolity tekst ustawy o lasach

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 9 kwietnia 2024 r. pod poz. 530 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie (...)  »

Propozycja podniesienia wysokości zasiłku pogrzebowego

Redakcja Gazety Podatkowej
Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest na wniosek i wypłacany z ubezpieczenia rentowego osobom lub podmiotom, które poniosły koszty pogrzebu: ubezpieczonego albo członka jego rodziny, osoby pobierającej (...)  »

Legitymacja służbowa policjantów

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2024 r. pod poz. 515 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2024 r. w (...)  »

Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF

Redakcja Poradnika VAT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT faktury ustrukturyzowane (e-faktury) są wystawiane na zasadzie dobrowolności. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 (...)  »

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic"

Redakcja Serwisu Budżetowego
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2024 r., przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic", (...)  »

Zmiana miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 9 kwietnia 2024 r. pod poz. 524 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2024 r. (...)  »

Opłacenie polisy ubezpieczeniowej w kontekście oceny posiadania przez wykonawcę zdolności ekonomicznej lub finansowej - opinia UZP

Redakcja Serwisu Budżetowego
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uzp/ w zakładce Co robimy/Aktualności opublikował opinię poświęconą kwestii opłacenia polisy ubezpieczeniowej w kontekście oceny posiadania przez wykonawcę zdolności (...)  »

Projekt w sprawie dodatkowej waloryzacji emerytur i rent

Redakcja Gazety Podatkowej
Coroczną waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, przeprowadzaną z dniem 1 marca, przewidzianą na 2024 r. mamy już za sobą. Zwiększyła ona wysokość emerytur i rent i innych (...)  »

Rewolucja w budownictwie społecznym - projekt ustawy

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Rozwoju i Technologii na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa trafił do uzgodnień międzyresortowych (...)  »

Regulacja ustawowa w sprawie świadczenia honorowego dla 100-latka

Redakcja Gazety Podatkowej
Ukończenie 100 lat uprawnia do świadczenia honorowego. Przyznawane jest ono osobom, które ukończyły wskazany wiek, przez Prezesa ZUS lub KRUS, na zasadach świadczenia w drodze (...)  »

Zakup obuwia roboczego przez pracownika jednostki

Redakcja Serwisu Budżetowego
Wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników odnosi się w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej - kwalifikuje się je do innych świadczeń (...)  »

Legitymacja emeryta-rencisty już niedługo w aplikacji mObywatel

Redakcja Gazety Podatkowej
Emeryt lub rencista na potwierdzenie swoich uprawnień do danego świadczenia ma wystawianą przez ZUS legitymację emeryta-rencisty. Aktualny jej wzór, tryb wydawania, wymiany lub zwrotu, a (...)  »

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 kwietnia 2024 r. pod poz. 500 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »

Zawiadomienia dla płatników o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są już na PUE ZUS

Redakcja Serwisu Budżetowego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej https://www.zus.pl/ poinformował, iż na konta płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostały dostarczone elektroniczne zawiadomienia o wysokości stopy (...)  »

Upływa termin złożenia zeznań PIT za 2023 r.

Redakcja Gazety Podatkowej
Termin złożenia PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2023 r. upływa 30 kwietnia 2024 r. Zeznanie podatkowe można przekazać w formie papierowej albo (...)  »

Wysokość oraz warunki wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 2 kwietnia 2024 r. pod poz. 494 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2024 r. w (...)  »

Wsparcie dla samorządów na rozwój zielonej transformacji miast

Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ w zakładce Aktualności poinformowało, iż samorządy mogą sięgnąć po blisko 40 mld zł na tzw. zazielenianie (...)  »

Kontrolne badania lekarskie po długotrwałej chorobie - stanowisko GIP

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (ponad 30 dni) wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu bezpośrednio po okresie choroby urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może udzielić (...)  »

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ zamieszczono projekt z 15 marca 2024 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)  »

ZUS otworzył kolejne okno transferowe

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Od 1 kwietnia br. ZUS otworzył kolejne okno transferowe, co umożliwia ubezpieczonym zmianę decyzji w sprawie przekazywania części składki emerytalnej na subkonto w ZUS czy (...)  »

Zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i potencjału badawczego przyznanych na rok 2024

Redakcja Serwisu Budżetowego
Minister Zdrowia w dniu 4 kwietnia 2024 r. wydał komunikat w sprawie podziału subwencji na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni medycznych w 2024 r. Obowiązek wydania (...)  »

Jednorazowa pomoc dla pracowników bez ZUS

Redakcja Gazety Podatkowej
Kwoty jednorazowego świadczenia wypłaconego pracownikom ze środków ZFŚS, którego wysokość zostanie ustalona w oparciu o kryterium socjalne, nie wlicza się do podstawy wymiaru składek ZUS. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.