Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 30 marca 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2023 r., godz. 08:07 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.401 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
09
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
10
11
12
11
13
14
15
16
17
18
19
12
20
21
22
23
24
25
26
13
27
28
29
30
31
Aktualności BUDŻETOWE
pokaż fragmenty artykułów
Od 1 kwietnia br. trzeba ustalić nową składkę wypadkową
Redakcja Gazety Podatkowej
Od 1 kwietnia 2023 r. rozpocznie się nowy rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym. Będzie on trwał do 31 marca 2024 r. Na ten okres każdy (...)  »
Propozycja zmian w świadectwie pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (nr z wykazu prac (...)  »
Z e-dowodu korzystają miliony Polaków
Redakcja Gazety Podatkowej
W Polsce już od 4 lat działa dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Umożliwia on m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na (...)  »
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym (...)  »
Nowy termin dotyczący składania wniosku o przyznanie dotacji celowej dla szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 27 marca 2023 r. pod poz. 577 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Do końca marca 2023 r. należy przekazać zgłoszenie ZUS ZSWA
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracodawca przekazuje na formularzu ZUS ZSWA za 2022 r. w terminie do dnia 31 (...)  »
Opublikowano ustawę regulującą tworzenie rad seniorów w samorządach
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 27 marca 2023 r. pod poz. 572 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, (...)  »
MRiPS: Świadczenie wspierające w pytaniach i odpowiedziach
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina opublikowało pytania i odpowiedzi dotyczące świadczenia wspierającego. Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na następujące pytania: Dla kogo jest (...)  »
Respektowanie przez zleceniodawcę oświadczeń złożonych przez zleceniobiorców
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W przypadku umowy zlecenia stosunek prawny nie ustaje z chwilą wykonania zlecenia, lecz z chwilą, gdy strony umowy zlecenia wykonają względem siebie zobowiązania. Zatem w (...)  »
Laptopy czwartoklasistów będą zabezpieczone przed nielegalną sprzedażą
Redakcja Serwisu Budżetowego
Cyfryzacja KPRM na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja informuje, że laptopy, które trafią do czwartoklasistów zostaną zabezpieczone przed nielegalną sprzedażą. Grawerunek w postaci wizerunku orła (ustalonego dla (...)  »
Nowe wzory odpisów aktów stanu cywilnego
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (nr z wykazu (...)  »
Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 24 marca 2023 r. pod poz. 555 opublikowano obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 lutego 2023 r. w (...)  »
Blokowanie numeru PESEL
Redakcja Gazety Podatkowej
Kradzież tożsamości to problem, z którym mamy styczność coraz częściej. Osoby o nieuczciwych zamiarach w przebiegły sposób starają się wyłudzić dane osobowe, czego skutkiem może (...)  »
Opublikowano nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 24 marca 2023 r. pod poz. 556 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (...)  »
Zbliża się koniec programu Polski Bon Turystyczny
Redakcja Gazety Podatkowej
Już tylko kilka dni zostało osobom uprawnionym do Polskiego Bonu Turystycznego, które jeszcze go nie zrealizowały (w ogóle lub w całości), na dokonanie płatności tym (...)  »
Przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. niektórych terminów dla podatników CIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 530 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania (...)  »
Podział środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS
Redakcja Gazety Podatkowej
ZUS prowadzi dla ubezpieczonego konto, na którym są ewidencjonowane m.in. informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do ofe (...)  »
Rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 23 marca 2023 r. pod poz. 548 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ewidencjonowania (...)  »
Podatnicy nie muszą uiszczać podatku od niezapłaconych faktur
Redakcja Poradnika VAT
W komunikacie opublikowanym na stronie www.gov.pl, MF przypomina, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe (...)  »
Projekt zmiany ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/premier w zakładce O Radzie Ministrów/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy (...)  »
Wysokość refundacji leku z automatu na recepcie
Redakcja Gazety Podatkowej
Ministerstwo Zdrowia powołało zespół do przygotowania koncepcji systemu informatycznego, który automatycznie będzie określał na każdej recepcie właściwy poziom refundacji dla danego leku. Obecnie lekarz musi (...)  »
Opublikowano nowelizację ustawy o cudzoziemcach
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 23 marca 2023 r. pod poz. 547 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz (...)  »
Zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym
Redakcja Serwisu Budżetowego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na stronie internetowej https://www.wody.gov.pl/ poinformowało, od 23 grudnia 2022 r. obowiązują opracowane po raz pierwszy plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla (...)  »
MF przypomina, że terminy sprawozdawcze nie zostały przesunięte
Redakcja Gazety Podatkowej
W dniu 22 marca 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse) ukazał się komunikat, w którym poinformowano o publikacji rozporządzenia będącego podstawą do przedłużenia (...)  »
Propozycja przedłużenia obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/premier w zakładce O Radzie Ministrów/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego (...)  »
Praca zdalna świadczona w miejscu zamieszkania nie pozbawia pracownika podwyższonych kosztów - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Od 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)  »
Przepis dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie uchylony
Redakcja Gazety Podatkowej
W dniu 9 marca br. Sejm przyjął senacką poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, dzięki której (...)  »
Projekt rozporządzenia modyfikujący definicję laureata i finalisty konkursu dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 22 marca 2023 r. pod poz. 543 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające (...)  »
Rozliczenie opłat środowiskowych
Redakcja Gazety Podatkowej
W dniu 31 marca 2023 r. mija termin na dokonanie rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska należnych za 2022 r. Opłaty te należy naliczyć (...)  »
MRiPS: Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych skierowany pod obrady Rady Ministrów
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina poinformowało, że projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został skierowany pod obrady Rady (...)  »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/premier w zakładce Aktualności/Decyzje rządu informuje, że 21 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej (...)  »
Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT
Redakcja Poradnika VAT
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl opublikowano projekt z dnia 22 grudnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (...)  »
Jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 21 marca 2023 r. pod poz. 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie (...)  »
Zmiany w urlopach rodzicielskich i innych uprawnieniach
Redakcja Gazety Podatkowej
Sejm na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 r. uchwalił ostateczną wersję ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie urlopów z tytułu rodzicielstwa i wielu innych (...)  »
Rząd przyjął projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/premier w zakładce Aktualności/Decyzje rządu informuje, że 21 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu (...)  »
Na PUE ZUS tegoroczni 60/65-latkowie mogą wyliczyć należną emeryturę
Redakcja Gazety Podatkowej
Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, przyznawanego na nowych zasadach. Przy czym, jak podaje organ rentowy na (...)  »
Odpowiedź MEiN na interpelację w sprawie standardów przewozów uczniów do szkół podstawowych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN) udzielił 17 marca 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 39241 w sprawie standardów przewozów uczniów do (...)  »
Projekt ustawy o KSeF rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów
Redakcja Poradnika VAT
Ministerstwo Finansów poinformowało, że Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o KSeF. Projekt przewiduje również elektronizację wiążących informacji (e-WIS). W komunikacie opublikowanym na (...)  »
Opublikowano ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 21 marca 2023 r. pod poz. 535 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (...)  »
Wprowadzenie czasu letniego nie wpłynie na obniżenie wynagrodzenia
Redakcja Gazety Podatkowej
W dniu 26 marca 2023 r. zostanie w Polsce wprowadzony czas letni. Kwestia ta została uregulowana w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa (...)  »
Projekt rozporządzenia dotyczący zmian w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach (...)  »
Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 20 marca 2023 r. pod poz. 522 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzoru imiennego (...)  »
Jednolity tekst ustawy o cudzoziemcach
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 20 marca 2023 r. pod poz. 519 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie (...)  »
Studenci i doktoranci pochodzenia polskiego bez prawa do zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny - komunikat NFZ
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie internetowej www.nfz.gov.pl opublikował komunikat w sprawie braku prawa do zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny studentów i doktorantów pochodzenia polskiego oraz (...)  »
Zmiana ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 17 marca 2023 r. pod poz. 511 opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej (...)  »
Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
Redakcja Gazety Podatkowej
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse poinformowało o uruchomieniu nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) polegającej na możliwości przeglądania, pobierania i drukowania złożonych elektronicznie deklaracji. Zostały (...)  »
Jednolity tekst ustawy o rzeczach znalezionych
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 16 marca 2023 r. pod poz. 501 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie (...)  »
Rozszerzenie aplikacji mZUS
Redakcja Gazety Podatkowej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. Nowa wersja została rozszerzona o wnioski dotyczące: dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub (...)  »
Prezydent RP podpisał ustawę regulującą tworzenie rad seniorów w samorządach
Redakcja Serwisu Budżetowego
Prezydent RP 15 marca 2023 r. podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz (...)  »
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w (...)  »
UZP: Szkolenia online "Społeczne zamówienia publiczne"
Redakcja Serwisu Budżetowego
Urząd Zamówień Publicznych (UZP) na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uzp poinformował, iż organizuje w dniach 4 oraz 13 kwietnia 2023 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu aspektów (...)  »
Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
Redakcja Gazety Podatkowej
Minister Edukacji i Nauki rozporządzeniem z dnia 24 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 352) określił nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Weszło ono w życie (...)  »
Projekt zmiany ustawy – Prawo Oświatowe
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu prac legislacyjnych: (...)  »
Slim VAT 3 - od kiedy zmiany w VAT?
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Kolejny pakiet uproszczeń w VAT, czyli Slim VAT 3, miał wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. (z pewnymi wyjątkami). Termin ten następnie został (...)  »
Propozycja zmian w wypłacie ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego
Do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej regulacji jest doprecyzowanie przepisów zmierzających (...)  »
Sprzedaż nieruchomości gruntowej a VAT - wyrok NSA
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Podział nieruchomości gruntowej przez sprzedających oraz zgoda na przygotowanie działek gruntu przez ich przyszłych nabywców, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, do pełnienia funkcji gruntów budowlanych (...)  »
Wyższa kwota uprawniająca do świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji
Redakcja Gazety Podatkowej
Osoby, które uzyskały status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, pobierające emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo (...)  »
Opublikowano rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na 2023 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2023 r. pod poz. 494 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeniesienia (...)  »
Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie recept
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2023 r. pod poz. 487 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)  »
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (nr z wykazu prac (...)  »
Od 1 kwietnia 2023 r. zmiany w ustawie o VAT
Redakcja Poradnika VAT
W dniu 13 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych (...)  »
Projekt rozporządzenia w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.gov.pl zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (nr (...)  »
Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. można złożyć bezpłatnie za pomocą PIT GOFIN
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Podatnicy PIT mogą bezpłatnie skorzystać z programu naszego Wydawnictwa PIT GOFIN i złożyć zeznanie podatkowe za 2022 r. PIT GOFIN to funkcjonalność Programu DRUKI Gofin, (...)  »
UZP: Dwudniowe szkolenia online dotyczące procesu przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o regulacje Prawa zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Urząd Zamówień Publicznych (UZP) na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uzp zaprasza pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi wyłącznie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej do udziału w dwudniowych (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.