Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Aktualności BUDŻETOWE
Tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2020 r. pod poz. 1320 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie (...)  »
MC podpowiada, jak samorządy mają się chronić przed cyberzagrożeniami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2020 r.
Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej www.gov.pl/web/cyfryzacja poinformowało, iż w ramach kampanii #CyberbezpiecznySamorząd opublikowało praktyczny poradnik "Jak zapobiegać atakom typu ransomware?", w którym znajdują się wskazówki (...)  »
Świadczenie usług niematerialnych w nowym JPK_VAT z deklaracją
Redakcja Poradnika VAT | 03.08.2020 r.
Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. - w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy zarejestrowani podatnicy VAT czynni będą składać wyłącznie (...)  »
Ministerstwo Finansów określiło górne granice stawek podatków i opłat lokalnych w 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2020 r.
W Monitorze Polskim z 30 lipca 2020 r., pod poz. 673 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.08.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/ Posiedzenia Komitetu X kadencji zamieszczono sprawozdania z 17 i (...)  »
Ogólnopolska infolinia o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych - komunikat MR
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2020 r.
Ministerstwo Rozwoju na stronie internetowej www.gov.pl/web/rozwoj w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż na ogólnopolskiej infolinii, pod numerami telefonów: 732 122 500 lub 22 484 84 84 (...)  »
Realizacja w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą realizacji programu upowszechniającego zdrowe nawyki żywieniowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2020 r. pod poz. 1302 opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
Znane są limity przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2020 r. pod poz. 1317 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Dodatek solidarnościowy pozbawia prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.08.2020 r.
Osoby, które korzystają z zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu zatrudnienia, spełniające jednocześnie warunki do uzyskania dodatku solidarnościowego, muszą pamiętać, iż jego (...)  »
Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.08.2020 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020 r. przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informację (...)  »
Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.08.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2020 r. pod poz. 1309 opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.08.2020 r.
W dniu 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych (...)  »
Jednolity tekst ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2020 r. pod poz. 1297 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie (...)  »
Podmioty zobowiązane do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE
Redakcja Poradnika VAT | 31.07.2020 r.
Zgodnie ze zmienionym art. 100 ust. 1 ustawy o VAT, od 1 lipca 2020 r. podmiotem zobowiązanym do złożenia informacji podsumowującej jest również podatnik, który (...)  »
Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.07.2020 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r., przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez Ministra Rodziny, (...)  »
Wkrótce ruszy nabór ofert do "Malucha+" 2021
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż 7 września 2020 r. rozpocznie się nabór ofert do przyszłorocznej (...)  »
Sejm uchwalił ustawę przewidującą szczególne rozwiązania dotyczące wsparcia służb mundurowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 31.07.2020 r.
Sejm w dniu 24 lipca br. uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy (...)  »
Min. Fin. podało wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Budżet państwa/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki/2020 r. poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku (...)  »
Warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2020 r. pod poz. 1299 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2020 r. w (...)  »
Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a NFZ - informacja MZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.07.2020 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Komunikaty opublikowało wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.7), tj.: wzór (...)  »
Lista JST, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 zostały pozytywnie zaopiniowane
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.07.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Co robimy/Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST opublikowało listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części (...)  »
Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 30.07.2020 r.
Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 (...)  »
Od 1 lipca 2020 r. nowe zasady składania zawiadomienia o zapłacie należności spoza białej listy
Redakcja Poradnika VAT | 30.07.2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mieli możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej wynikającej z art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (...)  »
Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.07.2020 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez Ministra Finansów. "Założenia makroekonomiczne (...)  »
Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2020 r.
W dniu 23 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w (...)  »
Sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2020 r. pod poz. 1303 opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
Uproszczenia w rozliczaniu VAT z tytułu importu towarów - zmiany w 2020 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 29.07.2020 r.
Zmiany od 1 lipca 2020 r. Do końca czerwca 2020 r. podatnicy zobowiązani byli z reguły do zapłaty VAT należnego od importu towarów w terminie (...)  »
Więcej czasu na przekazanie do RIO skonsolidowanego bilansu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2020 r.
W myśl § 34 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...)  »
Większe wsparcie w ramach programu "Aktywny samorząd"
Redakcja Gazety Podatkowej | 29.07.2020 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, że w 2020 r. zabezpieczył na realizację programu "Aktywny samorząd" 182 mln (...)  »
JST mogą składać wnioski o wsparci na realizację zadań inwestycyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2020 r.
W Monitorze Polskim z 24 lipca 2020 r. pod poz. 662 opublikowano uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie (...)  »
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 24 lipca 2020 r. pod poz. 1289 opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
Polski Bon Turystyczny
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 28.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2020 r., pod poz. 1262, opublikowano ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Bon turystyczny (...)  »
Kolejne złagodzenie obostrzeń
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.07.2020 r.
Od 25 lipca 2020 r. zostały zmniejszone kolejne ograniczenia związane z koronawirusem. Zmiany zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, (...)  »
Nowelizacja przepisów dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 24 lipca 2020 r. pod poz. 1291 opublikowano ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza (...)  »
Czy czynności wykonywane przez JST z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej podlegają opodatkowaniu VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 28.07.2020 r.
Organy podatkowe przez długi czas uznawały działalność związaną z realizacją zadań ustawowych w zakresie edukacji i opieki społecznej za podlegające opodatkowaniu VAT (lecz objęte zwolnieniem (...)  »
Min. Fin. ostrzega JST przed fałszywymi ofertami w sprawie audytu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości ostrzega samorządy przed fałszywymi ofertami w sprawie audytu. Jak czytamy w komunikacie: "(...) W 2019 r. (...)  »
Warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 lipca 2020 r. pod poz. 1277 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2020 r. (...)  »
Termin wizyty w ZUS można zarezerwować przez internet
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 27.07.2020 r.
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że od 23 lipca br. ponownie można elektronicznie zarezerwować wizytę w placówkach przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jak (...)  »
Zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego zakażenia COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2020 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich na stronie internetowej www.rpo.gov.pl wypowiedział się na temat pobieranego przez przychodnie oświadczenia, w którym pacjent zrzeka się roszczeń z tytułu ewentualnego zakażenia (...)  »
Zatrzymanie wadium
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.07.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił interpretację dotyczącą stosowania kryteriów zatrzymania wadium w kontekście panującej epidemii COVID-19. Urząd wyjaśnia, że: "(...) Z uwagi (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - informacja MRPiPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby (...)  »
Wykonanie budżetu państwa za 2019 r. przyjęte przez Sejm RP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż Sejm RP w dniu 24 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z (...)  »
Wliczanie wynagrodzenia rocznego do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.07.2020 r.
Składnik roczny wlicza się do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do (...)  »
Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej rozwój mieszkalnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.07.2020 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez Ministra Rozwoju. Rząd (...)  »
Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 23 lipca 2020 r. pod poz. 1282 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)  »
Na tarczę dla samorządów przeznaczono 12 mld zł
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2020 r.
Ministerstwo Rozwoju na stronie internetowej www.gov.pl/web/rozwoj w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż do 12 mld złotych wzrosła wartość Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Według opracowanego algorytmu, z (...)  »
Nowe wytyczne w sprawie zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2020 r.
Na stornie Rządowego Centrum Legislacji www.legislacja.rcl.gov.pl opublikowano projekt z 22 lipca 2020 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr (...)  »
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości opublikowało informację o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. W stosunku (...)  »
Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 lipca 2020 r. pod poz. 1280 opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
Wyrównanie emerytur dla urodzonych w 1953 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.07.2020 r.
Nowelizacja ustawy emerytalnej dotycząca ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób z rocznika 1953 stała się faktem. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1222 została ogłoszona ustawa (...)  »
Ministerstwo Finansów udostępniło objaśnienia podatkowe w sprawie COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe zamieściło "Objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w (...)  »
Warunki wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2020 r.
W dniu 22 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania (...)  »
SLIM VAT - uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT
Redakcja Poradnika VAT | 24.07.2020 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawiła się informacja o planach dotyczących wprowadzenia uproszczeń przepisów dotyczących rozliczeń podatku VAT w postaci pakietu SLIM VAT. SLIM VAT (...)  »
Sposób i tryb opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 lipca 2020 r. pod poz. 1276 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Resort sprawiedliwości szkoli policjantów, którzy pomogą ofiarom przemocy domowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej www.gov.pl/web/sprawiedliwosc w zakładce Aktualności/Wydarzenia poinformowało, że do końca lipca 2020 r. trwają szkolenia dla funkcjonariuszy policji oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. (...)  »
Rejestr Dokumentów Publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.07.2020 r.
Z dniem 12 lipca 2020 r. weszła w życie część przepisów ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53) dotycząca Rejestru Dokumentów (...)  »
#DobreWakacje – inicjatywa MEN
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, że rozpoczyna akcję #DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji będzie zamieszczać na swoich kanałach internetowych informacje o (...)  »
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na policjantów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 21 lipca 2020 r. pod poz. 1271 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające (...)  »
EKUZ dla osób pobierających dodatek solidarnościowy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 23.07.2020 r.
Osoby, które mają prawo do dodatku solidarnościowego mogą ubiegać się o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby wyrobić ten dokument należy złożyć wniosek o (...)  »
Limit przyjęć na kierunki studiów lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 21 lipca 2020 r. pod poz. 1272 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć (...)  »
Zmiana warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 20 lipca 2020 r. pod poz. 1263 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające (...)  »
"Dobry Start" - wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina przypomina, iż od lipca przyjmowane są wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start". Program ten (...)  »
Zakup pracownikom biletów komunikacji miejskiej a PIT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.07.2020 r.
W sytuacji gdy pracodawca mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy, sfinansuje pracownikom bilety komunikacji miejskiej, na podstawie których będą (...)  »
Wypoczynek dzieci z wyższym limitem zwolnienia w pdof
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.07.2020 r.
Pomimo epidemii i związanych z nią obostrzeń sanitarnych, również w bieżącym roku dla wielu dzieci wakacje to okres zorganizowanego wypoczynku. Formy takiego wypoczynku bywają różnorodne: (...)  »
Zmiana warunków obniżania wartości korekt finansowych związanych z udzielaniem zamówień
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 20 lipca 2020 r. pod poz. 1264 opublikowano rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.