Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 18 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.060 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
Aktualności BUDŻETOWE
Nowy program dla szkół podstawowych „Laboratoria Przyszłości”
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji i Nauki na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka poinformowało, że rusza rządowa inwestycja w nowoczesną edukację w historii - „Laboratoria Przyszłości”. Program ten realizuje jeden (...)  »
Projektowane zmiany w programie „Rodzina 500+”
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformowało, że w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu (...)  »
Szkolenia online „Społeczne zamówienia publiczne”
Redakcja Serwisu Budżetowego
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, że w dniach 29 oraz 30 września 2021 r. organizuje dwa bezpłatne, jednodniowe szkolenia w formie online (...)  »
VAT przy świadczeniu na rzecz pracowników
Redakcja Gazety Podatkowej
W sytuacji gdy pracodawca będzie dokonywał na rzecz pracowników odsprzedaży świadczeń po cenach niższych niż ceny rynkowe, to znajdzie zastosowanie art. 32 ust. 1 pkt (...)  »
Zmiany w podatkach dochodowych
Redakcja Gazety Podatkowej
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 września 2021 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)  »
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2022 r.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rada Ministrów w dniu 14 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Zgodnie z (...)  »
W IV kwartale 2021 r. ruszy nabór wniosków na dofinansowanie projektu „Dostępny samorząd - granty”
Redakcja Serwisu Budżetowego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, że w IV kwartale 2021 r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantów na (...)  »
Wytyczne dla punktów szczepień przeciwko grypie
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie zamieściło komunikat w sprawie wytycznych dla organizacji Punktów Szczepień realizujących szczepienia przeciwko grypie. Czytamy w nim, że wymogi dla (...)  »
Przyjęto projekt ustawy wprowadzającej Polski Ład
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Do Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej Polski Ład. Wcześniej zakończyły się konsultacje jego podatkowej części, o czym poinformowano na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), w (...)  »
Środki z rezerwy subwencji oświatowej na działania wspomagające uczniów
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że do 16 września 2021 r. samorządy otrzymają informację o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (...)  »
ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury
Redakcja Gazety Podatkowej
Osoby, które nabyły prawo do emerytury od czerwca tego roku, mogą liczyć na przeliczenie tej emerytury, a tym samym otrzymanie stosownego wyrównania świadczenia od dnia, (...)  »
Nie każdy świadczeniobiorca, który otrzymał 13. emeryturę, może liczyć także na 14. emeryturę
Redakcja Gazety Podatkowej
W 2021 r. emeryci i renciści, a także inne wskazane przez ustawodawcę osoby uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, wymienionych w art. 2 ustawy o (...)  »
Polski Ład dla samorządów. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse jst
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse przedstawiło sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwiązania związane z Polskim Ładem. Zdaniem resortu: sytuacja finansowa samorządów (jst) w (...)  »
Jednolity tekst ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2021 r. pod poz. 1672 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie (...)  »
Opublikowano ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2021 r. pod poz. 1666 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa określa zasady (...)  »
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2021 r. pod poz. 1665 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. (...)  »
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2021
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2021 r. pod poz. 1664 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przeniesienia (...)  »
UZP o zmianach w Prawie zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, że 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia (...)  »
Podwyżki wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy, że wstępny projekt ustawy budżetowej na 2022 r. przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników sądownictwa o co najmniej 4,4 %. W (...)  »
Cyfrowe wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.gov.pl/web/mswia) czytamy na temat nowego programu wsparcia skierowanego do mieszkańców terenów popegeerowskich, finansowanego z Funduszy Europejskich. W (...)  »
Kwartalna waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Monitorze Polskim z 10 września 2021 r. pod poz. 836 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki społecznej z dnia 7 września 2021 r. sprawie (...)  »
Od nowego roku emeryt i rencista doliczy tylko okres składkowy
Redakcja Gazety Podatkowej
Emeryci, którzy mają ustaloną emeryturę według starych zasad i renciści czynni zawodowo, po zakończeniu każdego kwartału mogą jeszcze wystąpić do ZUS z wnioskiem o doliczenie (...)  »
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna (...)  »
Mniej spraw karnych skarbowych z powodu epidemii COVID-19
Redakcja Gazety Podatkowej
W ubiegłym roku urzędy celno-skarbowe wszczęły o prawie połowę mniej postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych niż w 2018 r. czy 2019 r. Ministerstwo Finansów (...)  »
Zmiany w przyznawaniu stypendium studentom i młodym naukowców
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 7 września 2021 r. pod poz. 1637 opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Szpitale dostaną wyższy ryczałt
Redakcja Serwisu Budżetowego
Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie www.nfz.gov.pl poinformował, że szpitale dostaną wyższy ryczałt. Środki te zostaną wypłacone do końca 2021 r., a pierwsza transza środków trafi (...)  »
Bezrobocie w sierpniu br.
Redakcja Gazety Podatkowej
Z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8% i w porównaniu do lipca br. (...)  »
Potwierdzenie kontynuacji nauki dla celów zachowania uprawnień do renty rodzinnej
Redakcja Gazety Podatkowej
Do osób uprawnionych do renty rodzinnej zaliczają się m.in. dzieci zmarłego ubezpieczonego, emeryta lub rencisty. Mogą one korzystać ze świadczenia po zmarłym rodzicu lub opiekunie (...)  »
Komunikat MEiN w sprawie udziału uczniów zaszczepionych w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji i Nauki na stronie internetowej poinformowało, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 wszystkie szkoły i placówki rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem (...)  »
Możliwość zgłaszania do PFRON braku zapewnienia dostępności przez podmioty publiczne
Redakcja Gazety Podatkowej
PFRON na stronie www.pfron.pl zamieścił informację dotyczącą wejścia w życie kolejnych przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
Czternasta emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek
Redakcja Serwisu Budżetowego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że dodatkowe świadczenie, jakim jest czternasta emerytura, będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie (...)  »
Dofinansowanie dróg z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej www.gov.pl/web/infrastruktura poinformowało, że do 11 lutego 2022 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku (...)  »
Od 1 października br. wniosek on-line o wydanie EKUZ będzie składać się tylko przez IKP lub ePUAP
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Od 1 października 2021 r. wniosek on-line o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (dalej EKUZ) w związku z wyjazdem turystycznym będzie można złożyć tylko przez: (...)  »
Koronawirus w szkole a prawo do zasiłku opiekuńczego
Redakcja Gazety Podatkowej
Rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym dzieci wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. Nadal jednak w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami (...)  »
Fundusze dla samorządów w ramach odbudowy gospodarki po pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej czytamy, że kilka dni temu odbyła się konferencja pod nazwą „Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego”. Dotyczyła ona (...)  »
Stopy procentowe NBP bez zmian
Redakcja Gazety Podatkowej
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 8 września 2021 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej, (...)  »
Emerytury bez podatku
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)  »
Nowelizacja ustawy w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 7 września 2021 r. pod poz. 1641 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu (...)  »
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład
Redakcja Serwisu Budżetowego
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład (druk sejmowy nr 1531), który przewiduje: wprowadzenie nowej (...)  »
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 8 września 2021 r. pod poz. 1648 opublikowano ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości (...)  »
Czas na przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Z dniem 30 września br. upływa termin na uregulowanie drugiej raty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, przez pracodawców zobowiązanych do jego utworzenia. (...)  »
Zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego
Redakcja Gazety Podatkowej
Ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie ubezpieczenia chorobowego albo nie później niż w ciągu 14 dni lub odpowiednio 3 (...)  »
Nowe wytyczne dla konserwatorów zabytków
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (www.gov.pl/web/kulturaisport) czytamy, że do marszałków województw zostało wysłane pismo w związku z wejściem w życie nowych (...)  »
Rusza akcja edukacyjna dla szkół podnosząca świadomość o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że Krajowa Administracja Skarbowa wznawia ogólnopolską akcję edukacyjną, realizowaną pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”, której celem (...)  »
Czas na udzielenie zaległych urlopów
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Jeżeli urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany zgodnie z planem lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem, to w myśl art. 168 K.p. należy go udzielić pracownikowi (...)  »
Świadczenie Mama4+ bez przedkładania aktów urodzenia dzieci
Redakcja Gazety Podatkowej
Od ponad dwóch lat istnieje możliwości otrzymania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Zostało ono przewidziane przede wszystkim dla matek, ale również i ojców. Osoby uprawnione do tego (...)  »
Ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji i Nauki na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka poinformowało, że od 6 września 2021 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. (...)  »
Od 1 października 2021 r. istotne zmiany dotyczące rozliczania VAT
Redakcja Gazety Podatkowej
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe oczekującej obecnie na publikację w Dz. U. mają zacząć (...)  »
Przechowywanie dokumentacji medycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie zamieściło komunikat w sprawie przechowywania dokumentacji medycznej. W komunikacie tym czytamy, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną (...)  »
Rekomendacje MZ i GIS dotyczące odwiedzin w szpitalach w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie przedstawiło rekomendacje dotyczące odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniu (...)  »
Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 6 września 2021 r. pod poz. 1635 opublikowano obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 sierpnia 2021 r. (...)  »
Narodowy Spis Powszechny 2021 - tylko do końca września
Redakcja Serwisu Budżetowego
Serwis Służby Cywilnej na stronie internetowej www.gov.pl/web/sluzbacywilna przypomina, że do końca września 2021 r. wszyscy powinniśmy spełnić prawny i obywatelski obowiązek udziału w Narodowym Spisie (...)  »
Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 6 września 2021 r. pod poz. 1625 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. (...)  »
Rodzic bez dochodu skorzysta z ulgi na dziecko, jeżeli rozlicza dochody z małżonkiem
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2021 r., nr 0115-KDWT.4011.137.2021.4.KG, stwierdził, że małżonkowie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej przy wspólnym rozliczeniu (...)  »
Dostępność jako standard administracji publicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na stronie internetowej www.gov.pl/web/fundusze-regiony poinformowało, że 6 września 2021 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom (...)  »
Rozszerzenie katalogu kursów w placówkach doskonalenia nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1601 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 3 września 2021 r. pod poz. 1621 opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń (...)  »
Wysokość opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 2 września 2021 r. pod poz. 1611 opublikowano rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. (...)  »
Nowy projekt dotyczący pracy zdalnej
Redakcja Gazety Podatkowej
Od dłuższego czasu trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem regulacji dotyczących pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Pierwszy projekt w tym zakresie został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej we wrześniu 2021 r.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością
Redakcja Serwisu Budżetowego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, że od 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze (...)  »
Rodzinny kapitał opiekuńczy już w Sejmie
Redakcja Gazety Podatkowej
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (druk sejmowy nr 1509), który przewiduje: wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia, którego celem jest (...)  »
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny, wypłacone ze środków ZFŚS
Redakcja Serwisu Budżetowego
W ramach działalności socjalnej pracodawca może dofinansowywać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) różne formy wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, w tym np. zorganizowanego (...)  »
Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych - wyniki kontroli NIK - część II nauczanie zdalne
Redakcja Serwisu Budżetowego
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) na stronie internetowej www.nik.gov.pl przedstawiła wyniki kontroli szkół publicznych pod kątem organizacji pracy nauczycieli podczas zdalnego nauczania. W trakcie kontroli, NIK (...)  »
Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik, który w trakcie odbywania kwarantanny wykonuje pracę zdalnie, za dni przepracowane nie otrzyma zasiłku chorobowego. Jeśli jednak jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.