Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Aktualności BUDŻETOWE
Przychody ze sprzedaży samochodów służbowych w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Przychody pochodzące ze sprzedaży środków trwałych (tutaj samochodów służbowych) powinny zostać ujęte w księgach jednostki budżetowej na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Więcej na ten (...)  »
Resort rodziny odpowiada na 7 pytań o centra usług społecznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości zamieściło pytania i odpowiedzi dotyczące centrów usług społecznych. Ich treść prezentujemy poniżej. (...)  »
Wstępnie wypełnione zeznania
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.01.2020 r.
Do podpisu Prezydenta została przekazana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby (...)  »
Objaśnienia podatkowe w sprawie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności
Redakcja Poradnika VAT | 28.01.2020 r.
W dniu 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, które przedstawiają zasady działania obligatoryjnego MPP na gruncie podatku (...)  »
Wskaźniki istotne dla tegorocznej waloryzacji emerytur i rent
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.01.2020 r.
W 2020 r. zostanie przeprowadzona kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent. Będzie ona polegać na zwiększeniu z dniem 1 marca 2020 r. kwot emerytur i rent, (...)  »
Projekt rozporządzenia dotyczący sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 23 stycznia 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie (...)  »
Obowiązek sprawozdawczy aptek
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.01.2020 r.
Do 31 stycznia 2020 r. apteki i punkty apteczne muszą złożyć do GUS sprawozdanie ZD-5 "Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego za 2019 r. (według stanu (...)  »
UZP przypomina - 2 marca 2020 r. ostatnim dniem składania sprawozdania rocznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.01.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl przypomina zamawiającym o obowiązku przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia (...)  »
Od 31 stycznia 2020 r. gminy mogą starać się ośrodki na utworzenie centrów usług społecznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.01.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina poinformowało, iż od 31 stycznia br. gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie (...)  »
Tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.01.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 24 stycznia 2020 r. pod poz. 111 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie (...)  »
Sprawozdawczość pracodawców osób niepełnosprawnych
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.01.2020 r.
Pracodawcy, którzy choć raz w 2019 r. zobowiązani byli do wnoszenia wpłat na PFRON z tytułu zbyt niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, muszą złożyć do (...)  »
Do 31 stycznia 2020 r. należy zwrócić do budżetu JST dotacje niewykorzystane do końca 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.01.2020 r.
Przepisy art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) stanowią, iż dotacje (...)  »
MRPiPS podało informacje o rozstrzygnięciu konkursu „Maluch+” 2020
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.01.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina ogłosiło, iż rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. (...)  »
31 stycznia 2020 r. upływa termin na przekazanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.01.2020 r.
Przypominamy, iż jednostki wymienione w art. 274 ust. 1-2 i 4-6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), z (...)  »
Tekst jednolity ustawy o VAT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.01.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2020 r. pod poz. 106 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie (...)  »
Zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.01.2020 r.
W dniu 24 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania (...)  »
Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2020 r. dla rencistów
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.01.2020 r.
Jednym ze świadczeń opiekuńczych jest świadczenie pielęgnacyjne. Przysługuje ono m.in. matce albo ojcu, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w (...)  »
Min. Fin. przypomina o terminach złożenia zeznań podatkowych za 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl zamieściło informuje o terminach złożenia zeznań podatkowych za rok 2019. Z podanych informacji wynika, iż początkiem terminu jest dzień (...)  »
Kary za brak OC w 2020 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.01.2020 r.
W 2020 r. właścicieli pojazdów, którzy nie wykupią polisy OC, czekają wyższe sankcje. O 15% wzrosła podstawowa kara za brak komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Wysokość opłat (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.01.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/ Posiedzenia Komitetu X kadencji zamieszczono sprawozdanie z 15 posiedzenia (...)  »
Nowa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 17 stycznia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie (...)  »
Czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika? - komunikat UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 24.01.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl opublikował komunikat, w sprawie używania imiennego adresu e-mail byłego pracownika. W komunikacie tym czytamy: „Imienny adres e-mail (...)  »
Dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z PIT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.01.2020 r.
Przypis należnych gminie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych księgowany jest (do miesiąca, za który są należne) po stronie Wn konta (...)  »
Zmiana wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 17 stycznia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie (...)  »
Zmiana warunków wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 16 stycznia 2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i (...)  »
Diety radnych w informacji PIT-R za 2019 r.
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.01.2020 r.
Wnioskodawca (gmina) zapytał organ podatkowy, czy dieta za listopad 2019 r. wypłacona radnym w grudniu 2019 r. powinna zostać wykazana w PIT-R za 2019 r. (...)  »
Podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 17 stycznia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie (...)  »
Korekta faktur sprzedaży objętych MPP
Redakcja Poradnika VAT | 23.01.2020 r.
Fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Powinna ona zawierać informacje wymienione w art. 106j (...)  »
Dotacja celowa na wyposażenie szkół artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 15 stycznia 2020 r. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa (...)  »
MZ wyjaśnia zasady wykupu leków z e-recepty w kilku aptekach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Wiadomości wskazało, iż leki z e-recepty można wykupić w kilku aptekach w różnym czasie ale, kupując kolejne (...)  »
Zmiana przepisów dotyczących warunków obniżania wartości korekt finansowych związanych z udzielaniem zamówień
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 16 stycznia 2020 r. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki (...)  »
Nowa wersja API wykazu podatników VAT- komunikat MF
Redakcja Poradnika VAT | 22.01.2020 r.
Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, dzięki której podatnicy mają możliwość sprawdzenia danego kontrahenta (w tym jego rachunku bankowego). Podatnik (...)  »
Opublikowano nowe wzory formularzy PIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 22.01.2020 r.
1. Zeznania PIT W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2434 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów (...)  »
Ważność e-recepty - komunikat Ministerstwa Zdrowia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.01.2020 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Wiadomości przypomina, że co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są (...)  »
Nie wszystkich wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy
Redakcja Biuletynu Informacyjnego | 22.01.2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy mają obowiązek wpłacać VAT, PIT i CIT na indywidualny rachunek podatkowy, czyli na tzw. mikrorachunek podatkowy (patrz: (...)  »
Dodatki dla urzędników służby cywilnej mianowanych w 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
Szef KPRM zwrócił się do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów z prośbą o oszacowanie wysokości kwot na dodatki dla urzędników służby cywilnej mianowanych 1 (...)  »
Jednolity tekst ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 20 stycznia 2020 r. pod poz. 85 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie (...)  »
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu w jazdach lokalnych - wyrok NSA
Redakcja Biuletynu Informacyjnego | 21.01.2020 r.
W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowiązany jest ponosić pracodawca, to z tytułu uzyskania tego świadczenia nie osiąga on żadnego przysporzenia, a (...)  »
Min. Fin. wyjaśnia, w jaki sposób regulować tytuły wykonawcze w ramach mikrorachunku podatkowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości wyjaśniło, w jaki sposób regulować tytuły wykonawcze w ramach mikrorachunku podatkowego. Wynika z nich, iż jeśli (...)  »
Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej 2020 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
Kandydaci na urzędników służby cywilnej do 31 maja 2020 r. mają czas na składanie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dotyczy to zarówno pracowników (...)  »
Złożenie ZAW-NR pozwoli uniknąć konsekwencji podatkowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.01.2020 r.
Minister Finansów rozporządzeniem określił wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w (...)  »
Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w okresie zimowym
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.01.2020 r.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej www.gunb.gov.pl przypomina, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować (...)  »
Zlecenia na wyroby medyczne w okresie przejściowym
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.01.2020 r.
Naczelna Izba Aptekarska na stronie internetowej www.nia.org.pl zamieściła komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 (...)  »
Zmiana wysokości opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.01.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 16 stycznia 2020 r. pod poz. 71 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Samorządy mają czas do 25 stycznia 2020 r. na zmianę uchwał określających stawki za zajęcie pasa drogowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.01.2020 r.
Przypominamy, iż 25 stycznia br. upływa termin, w którym samorządy muszą dostosować stawki za zajęcie pasa drogowego do przepisów tzw. megaustawy. Zakłada ona m.in., że (...)  »
Składanie zeznań i informacji podatkowych PIT za 2019 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 20.01.2020 r.
Min. Fin. przypomina o terminach składania zeznań podatkowych za 2019 r. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) przypomniało o (...)  »
W 2020 r. podatników PIT i CIT nadal obowiązuje PKWiU z 2008 r.
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 20.01.2020 r.
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2554 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji (...)  »
Zapłata podatków, ceł i kar od 2020 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.01.2020 r.
Nie wszystkie podatki i niepodatkowe należności budżetowe wpłaca się na indywidualny rachunek podatkowy. Służy on do obsługi wyłącznie VAT, PIT i CIT. Grzywny nałożone mandatem (...)  »
Min. Fin. podało wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 11 miesięcy 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Budżet państwa/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Komunikaty i opracowania/2019 r. opublikowało informację o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego (...)  »
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.01.2020 r.
Ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki środków trwałych wycenia się zasadniczo w ich cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w oparciu o posiadaną dokumentację dotyczącą tych środków (...)  »
Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.01.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 14 stycznia 2020 r. rozporządzenia Ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie (...)  »
Nowe regulacje dotyczące oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.01.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 stycznia 2020 r. pod poz. 66 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania (...)  »
Podczas ferii zimowych zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych osobowych - komunikat UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.01.2020 r.
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) docierają sygnały o konieczności pozostawiania dokumentu tożsamości w wypożyczalniach sprzętu np. narciarskiego w zastaw lub jego kserowaniu. W związku (...)  »
Tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 stycznia 2020 r. pod poz. 65 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie (...)  »
Obowiązki pracujących emerytów i rencistów oraz ich płatników składek po zakończeniu roku
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.01.2020 r.
Jeśli emeryt lub rencista podejmie działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (za którą uznawane jest zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności, w (...)  »
MEN zachęca do wzięcia udziału w projekcie cyfrowym "Lekcja: Enter"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja zachęca nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski do udziału w projekcie "Lekcja: Enter". Celem tego projektu jest (...)  »
Obniżona stawka VAT przy dostawie sprzętu komputerowego
Redakcja Poradnika VAT | 17.01.2020 r.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa sprzętu komputerowego, wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT dokonywana dla (...)  »
Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości zamieściło instrukcję dotyczącą sposobu sporządzania informacji PIT-11 za 2019 r. w wersji 25 w związku z (...)  »
Obowiązki płatnika - deklaracje i informacje za 2019 r.
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 17.01.2020 r.
1. Formularze PIT Jak co roku płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzania formularzy podatkowych i przekazywania ich do urzędu skarbowego oraz podatnikom. Formularze te przekazuje (...)  »
Wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.01.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 stycznia 2020 r. pod poz. 43 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia (...)  »
Nowy kurs e-learningowy na platformie KPRM
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.01.2020 r.
Na stronie internetowej Serwisu Służby Cywilnej https://dsc.kprm.gov.pl/ w zakładce Aktualności poinformowano, iż w Systemie e-learningowym służby cywilnej udostępniono nowy kursy dotyczący efektywnego zarządzana zespołem. Uczestnicy (...)  »
Ważne terminy dotyczące przekształcenia OFE w IKE
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.01.2020 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przyjęty przez Radę Ministrów 26 listopada (...)  »
Zmiany w kasach rejestrujących w 2020 r.
Redakcja Poradnika VAT | 16.01.2020 r.
Ustawodawca założył sukcesywne wdrożenie kas on-line, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych przez podatników czynności. Wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej (...)  »
Wyższe normy wyżywienia dla funkcjonariuszy służb MSWiA
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.01.2020 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie internetowej www.gov.pl/web/mswia przypomina, iż podniosło normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian (...)  »
DPS do 31 stycznia 2020 r. muszą złożyć deklarację PIT-8AR
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.01.2020 r.
Domy pomocy społecznej do 30 stycznia 2020 r. zobowiązane są złożyć PIT-8AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym, z tytułu opodatkowania odsetek od depozytów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.