Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Aktualności BUDŻETOWE
Zmiany w wynajmowaniu lokali komunalnych
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.04.2019 r.
Od 21 kwietnia 2019 r. zmieniają się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów regulujące m.in. tryb oddawania w najem lokali z zasobu komunalnego. Do tego (...)  »
Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.04.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Budżet państwa/Budżety jednostek samorządu terytorialnego/Kwoty i wskaźniki/2019 r. podało informację o kwotach subwencji ogólnej na 2019 (...)  »
Zmiany w ustawie o drogach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2019 r. pod poz. 698 opublikowano ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. (...)  »
Udzielanie publicznym szkołom artystycznym dotacji celowej na wyposażenie szkół
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2019 r. pod poz. 691 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w (...)  »
UZP udostępnił zaktualizowany wzorcowy dokument dotyczący zapisów w SIWZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.04.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, w związku z opublikowaniem opinii pn. "Dopuszczalność »skanu oferty« w postępowaniu o zamówienie publiczne", zamieścił zaktualizowaną treść wzorcowego (...)  »
Informacja Min. Fin. dotycząca dochodów i udziałów w CIT za 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.04.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Budżet państwa/Dochody budżetowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT/2019 r. opublikowało informację o (...)  »
Pieniądze zebrane w OFE mogą trafić na Indywidualne Konta Emerytalne
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 17.04.2019 r.
Na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 15 kwietnia br. Premier przedstawił w imieniu rządu propozycję przekazania całości środków z OFE na prywatne Indywidualne (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 17.04.2019 r.
Pracownicy, której niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na okres ciąży przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy (...)  »
Nowa wersja struktury JPK_FA
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.04.2019 r.
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) nową wersję jednolitego pliku kontrolnego dla faktur (JPK_FA), dokumentację struktury w formacie pdf oraz broszurę informacyjną. Nowa (...)  »
Nowe tablice średniego dalszego trwania życia niezbędne przy naliczaniu emerytur
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.04.2019 r.
Średnie dalsze trwanie życia to wartość wykorzystywana do obliczenia emerytury według nowych zasad. Emerytura stanowi bowiem równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie (...)  »
UZP o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.04.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie 2-letniego okresu, przewidzianego w (...)  »
Ulga rehabilitacyjna w ocenie organów podatkowych
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 17.04.2019 r.
Rozliczając w zeznaniu podatkowym dochody opodatkowane według skali podatkowej, osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby mogą korzystać z odliczenia wydatków poniesionych na (...)  »
Nowy wzór deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.04.2019 r.
Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników którzy ukończyli 18. rok życia, a nie ukończyli 55. roku życia, za których pracodawca odprowadza (...)  »
Nowy zakres danych osobowych w Kodeksie pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.04.2019 r.
W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, tzw. ustawę wprowadzającą RODO. (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z dwóch umów zlecenia w razie choroby zleceniobiorcy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.04.2019 r.
Zleceniobiorca, który wykonuje dwie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu z tej umowy, którą zaczął wykonywać najwcześniej. Przy czym, jeśli z (...)  »
Nowe zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 12 kwietnia 2019 r. pod poz. 686 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w (...)  »
UZP o dopuszczalności skanu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.04.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił opinię dotyczącą dopuszczalności w postępowaniu o zamówienie publiczne oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej (...)  »
Kontrole PIP w 2019 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.04.2019 r.
Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie www.pip.gov.pl zamieściła komunikat o planowanych kontrolach, które zamierza przeprowadzić w 2019 r. Inspektorzy pracy przeprowadzą około 70 tys. kontroli (...)  »
Stypendia za znaczące osiągnięcia przyznawane studentom oraz wybitnym młodym naukowcom
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 9 kwietnia 2019 r. pod poz. 658 opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w (...)  »
Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.04.2019 r.
Od 18 kwietnia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane (...)  »
Do 30 kwietnia 2019 r. należy ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe jednostek i zakładów budżetowych za 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.04.2019 r.
Przypominamy, iż - w świetle § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów (...)  »
Rada ECOFIN przyjęła pakiet VAT w zakresie handlu elektronicznego
Redakcja Poradnika VAT | 15.04.2019 r.
Rada ECOFIN 12 marca 2019 r. przyjęła pakiet dotyczący zasad VAT w zakresie handlu elektronicznego tzw. pakiet e-commerce, na który składają się: wniosek dotyczący dyrektywy (...)  »
Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2019 r. pod poz. 652 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia (...)  »
Opublikowano tekst jednolity ustawy o dowodach osobistych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2019 r. pod poz. 653 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie (...)  »
Zmiana przepisów dotyczących praktycznej nauki zawodu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2019 r. pod poz. 644 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Środki pieniężne w drodze w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2019 r.
Jeśli w jednostce budżetowej występują operacje gospodarcze związane z przesunięciem środków pieniężnych z rachunku bankowego na inny rachunek lub do kasy jednostki wskazane jest ewidencjonować (...)  »
Opublikowano tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2019 r. pod poz. 670 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie (...)  »
Zmiana zasad nadawania odznak policyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2019 r. pod poz. 647 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Opublikowano tekst jednolity ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2019 r. pod poz. 669 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie (...)  »
Rozliczanie i płacenie podatku od przychodów z budynków za 2018 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 13.04.2019 r.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl zamieściło wyjaśnienie w sprawie rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków za 2018 r. (dot. pozycji 213 (...)  »
Opublikowano tekst jednolity ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2019 r. pod poz. 645 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie (...)  »
Dane strajkujących nauczycieli nie powinny być umieszczane w SIO
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.04.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odpowiadając na liczne pytania kierowane do Urzędu, wyjaśnia, że wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze (...)  »
Nowy JPK_VAT dopiero od 1 stycznia 2020 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.04.2019 r.
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 99 ust. 11b ustawy o VAT, deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca (...)  »
Korygowanie VAT należnego w ramach ulgi na złe długi
Redakcja Poradnika VAT | 12.04.2019 r.
W obrocie gospodarczym bardzo często dochodzi do sytuacji, w których kontrahent (nabywca) pomimo zobowiązania nie uiszcza terminowo zapłaty za dostarczony towar czy też wykonaną usługę. (...)  »
Od 27 kwietnia br. trzeba wyrejestrować niektóre dzieci z ubezpieczenia zdrowotnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.04.2019 r.
Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego m.in. dzieci jako członków swojej rodziny. Jednak zgłoszenie to zależy przede wszystkim od tego, czy nie (...)  »
Wypłata zasiłku opiekuńczego tylko za wskazane we wniosku dni robocze
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 12.04.2019 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Jest (...)  »
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.04.2019 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie, przedłożony przez Ministra Sportu i Turystyki. "Na (...)  »
Przepisy wprowadzające RODO w Polsce uchwalone
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.04.2019 r.
Pod koniec kwietnia br. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w (...)  »
Ministerstwo Cyfryzacji podniosło wydajność usługi podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.04.2019 r.
Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej www.gov.pl/web/cyfryzacja poinformowało, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem usługą podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym podniosło wydajność i dostęp do tej (...)  »
Stosowanie prewspółczynnika i proporcji w pytaniach Czytelników
Redakcja Poradnika VAT | 11.04.2019 r.
Zakład budżetowy, który wykonuje zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT) zobowiązany jest do ustalenia prewspółczynnika. W mianowniku prewspółczynnika nie uwzględnia się przychodów (...)  »
Nagroda za kwartał obejmujący okres urlopu bezpłatnego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 11.04.2019 r.
Nagrodę kwartalną dolicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za cztery kwartały poprzedzające powstanie niezdolności do (...)  »
Sankcja za brak przeglądu technicznego kasy
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.04.2019 r.
Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani m.in. zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu (...)  »
Zmiany zasad rozliczania VAT od importu towarów w formie uproszczonej - od 1 maja 2019 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 10.04.2019 r.
Co do zasady, importerzy towarów są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek (z zastrzeżeniem dotyczącym odprawy scentralizowanej (...)  »
Prawo rodziców do zasiłku opiekuńczego w razie nagłego zamknięcia przedszkola lub szkoły
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.04.2019 r.
Jeśli w wyniku strajku nauczycieli doszło do zamknięcia szkoły lub przedszkola, do których uczęszcza dziecko osoby ubezpieczonej, i w efekcie osoba ta zmuszona jest do (...)  »
Urzędy administracji rządowej 2 maja 2019 r. mają dzień wolny od pracy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2019 r.
Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. dla pracowników administracji rządowej 2 maja 2019 r. będzie (...)  »
Niedziele handlowe w kwietniu br.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.04.2019 r.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w (...)  »
Zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2019 r.
Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN (...)  »
PIT za 2018 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2019 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.04.2019 r.
Termin złożenia PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2018 r. upływa 30 kwietnia 2019 r. Rozliczenie można przekazać w formie papierowej lub (...)  »
Zmiana zasad dotyczących otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 4 kwietnia 2019 r. pod poz. 636 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w bilansie z wykonania budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.04.2019 r.
W bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy wyraźnie wyodrębnić zobowiązania finansowe krótkoterminowe (część kredytu lub pożyczki, która wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy (...)  »
Karta Polaka ma obowiązywać na całym świecie
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.04.2019 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo konsularne. Nowelizacja przewiduje (...)  »
Korzystanie z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.04.2019 r.
Osoby ubezpieczone, które są zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. O potrzebie takiej rehabilitacji (...)  »
Dotacja na rozwój gospodarki odpadami komunalnymi
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.04.2019 r.
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na ich rzecz mogą ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Narodowy (...)  »
Dodatkowe informacje na temat świadczenia Mama 4+
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.04.2019 r.
Począwszy od 1 marca 2019 r. Prezes ZUS i Prezes KRUS ustalają prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zwanego potocznie świadczeniem Mama 4+. Przewidziane jest ono (...)  »
E-dowód i aplikacja w telefonie
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.04.2019 r.
Dowód osobisty to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. Wszyscy, którzy złożą wniosek o nowy dowód osobisty otrzymają go z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Dzięki (...)  »
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy w razie nagłego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.04.2019 r.
Pracownicy opiekujący się dzieckiem mogą niekiedy mieć trudności z zapewnieniem mu opieki, szczególnie jeżeli zdarzy się sytuacja niezapowiedzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. Powodów wystąpienia (...)  »
Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Co robimy/Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zamieściło informację dotyczącą "Kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej (...)  »
Nie trzeba już zamieszczać pieczątki na zawiadomieniu o wwiezieniu oraz wywiezieniu rzeczy ruchomej o wartości historycznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z18 lutego 2019 r. pod poz. 305 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
"Emerytura +" dla emerytów i rencistów uchwalona
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.04.2019 r.
Sejm na posiedzeniu w dniu 4 kwiatnia 2019 r. uchwalił m.in. ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Zakłada ona, (...)  »
Min. Fin. udostępniło formularze do sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Budżet państwa/Szablony opublikowano wzory formularzy do przygotowania informacji dotyczących wykonania dochodów i wydatków. Obowiązek przedłożenia Sejmowi (...)  »
Nowe zasady ustalania kosztów egzekucyjnych
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.04.2019 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych (...)  »
Nowelizacja przepisów dotyczących przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 4 kwietnia 2019 r. pod poz. 633 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Osoby bezrobotne bez profilowania w PUP
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.04.2019 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który (...)  »
Zmiana przepisów dotyczących równoważnika pieniężnego przyznawanego policjantom w zamian za umundurowanie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 4 kwietnia 2019 r. pod poz. 634 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Stypendia przyznawane studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 4 kwietnia 2019 r. pod poz. 637 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.