Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Aktualności BUDŻETOWE
MEN udostępniło poradnik dla dyrektorów szkół "Bezpieczna szkoła"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.09.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja zachęca dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania się z uaktualnionym poradnikiem "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne (...)  »
Założenia do programu przeciwdziałania niedoborowi wody
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.09.2019 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r., przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z (...)  »
Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 9 września 2019 r. pod poz. 1715 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)  »
Zmiany w zasadach wykreślania z rejestru VAT
Redakcja Gazety Podatkowej | 14.09.2019 r.
Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 96 (...)  »
Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.09.2019 r.
Wydatki pracownicze - co do zasady - zaliczane są do kosztów podatkowych. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety (...)  »
Nowe wymogi dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 9 września 2019 r. pod poz. 1717 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów (...)  »
Zmiana przepisów dotyczących dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2019 r. pod poz. 1727 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Nowe przepisy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 11 września 2019 r. pod poz. 1737 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania (...)  »
Zmiany w zwolnieniach od podatku
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.09.2019 r.
1. Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 1622 opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 (...)  »
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości w podatku VAT
Redakcja Poradnika VAT | 13.09.2019 r.
Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z (...)  »
Zasiłek chorobowy dla zatrudnionego u dwóch pracodawców po rozwiązaniu jednej z umów
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 13.09.2019 r.
Pracownik zatrudniony u dwóch pracodawców w razie ewentualnej choroby ma prawo do zasiłku u każdego z nich. W przypadku rozwiązania stosunku pracy choćby z jednym (...)  »
Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Sejm RP na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. uchwalił ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień (...)  »
Warunki uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2019 r. pod poz. 1731 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, (...)  »
Ministerstwo Zdrowia podało liczbę przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.09.2019 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Kadra medyczna/Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów opublikowało liczbę przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, (...)  »
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.09.2019 r.
Od 1 września 2019 r. obowiązują nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Ich wysokość określa załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości (...)  »
Rachunki wirtualne, powiernicze i depozytowe poza białą listą podatników VAT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 12.09.2019 r.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 19 sierpnia 2019 r., nr PT8.054.5.2019.WLI.451E udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 32747 poruszającą kwestię nowych regulacji (...)  »
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2019
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 września 2019 r. pod poz. 1729 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przeniesienia (...)  »
Nowy wzór świadectwa pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.09.2019 r.
Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy określony w nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. (...)  »
Więcej przyjęć na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 9 września 2019 r. pod poz. 1713 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Gminy będą mogły liczyć na wsparcie przy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.09.2019 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. "Przewidziano zwiększenie efektywności funkcjonowania (...)  »
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.09.2019 r.
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r., przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w (...)  »
Objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 11.09.2019 r.
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób (...)  »
Zasady uzupełniania składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 11.09.2019 r.
Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego może otrzymywać premię lub inny składnik wynagrodzenia obliczany jako określony procent wynagrodzenia uzyskanego za czas przepracowany. Czy taki sposób ustalania jego (...)  »
Mniejsze wymogi przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 9 września 2019 r. pod poz. 1721 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 9 września 2019 r. pod poz. 1718 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)  »
Jakie dane podatnik będzie musiał podawać w nowym pliku JPK_VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 10.09.2019 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
Zmiana wzoru wniosku służącego do rozliczania dotacji przedmiotowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 9 września 2019 r. pod poz. 1722 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego - opinia UZP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl opublikował opinię dotyczącą dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Opinia obejmuje zagadnienia: 1) dopuszczalności zmiany umowy w (...)  »
Zmiany w ustawie o finansach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r. pod poz. 1649 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)  »
Opieka zdrowotna i stomatologiczna nad uczniami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
12 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078). Ustaw (...)  »
Skutki wykonywania pracy w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, w tym obejmującego pobyt w szpitalu
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.09.2019 r.
Jeśli ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo (...)  »
Nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2019 r., pod poz. 1709 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 (...)  »
Zwrot VAT w terminie 25 dni - od 1 września 2019 r. nowe zasady potwierdzania zapłaty należności
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 09.09.2019 r.
Co do zasady, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Termin ten można jednak skrócić. Ustawodawca przewidział bowiem (...)  »
Warunki przeprowadzania egzaminu zawodowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 6 września 2019 r. pod poz. 1707 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych (...)  »
Zmiana sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 6 września 2019 r. pod poz. 1705 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Nowe przepisy dotyczące świadectw, dyplomów i innych druków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 5 września 2019 r. pod poz. 1700 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, (...)  »
Do 30 września - czas na udzielenie zaległości urlopowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 08.09.2019 r.
Stosownie do art. 168 K.p. urlopu zaległego udziela się pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Powyższe nie dotyczy części urlopu przeznaczonej do wykorzystania (...)  »
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 5 września 2019 r. pod poz. 1696 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi (...)  »
Ujęcie w księgach dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.09.2019 r.
W sytuacji gdy dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin pochodzi ze środków ZFŚS, jest ono księgowane na zmniejszenie stanu tego funduszu, czyli po (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do naliczania wpłat na PFRON
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 07.09.2019 r.
Pracodawcy obowiązani do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON ustalają ich wysokość w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W II (...)  »
Zmiana zasad odbierania odpadów komunalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.09.2019 r.
Z dniem 6 września 2019 r. częściowo weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie o zmianie ustawy o utrzymaniu (...)  »
Nowelizacja przepisów dotyczących kwalifikacji zawodowych jakim powinni odpowiadać policjanci mianowani na stanowiska służbowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 5 września 2019 r. pod poz. 1697 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Nowy zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 13 sierpnia 2019 r. rozporządzenia w sprawie zakresu zadań (...)  »
Świadczenie uzupełniające - dodatkowe wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 06.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 sierpnia 2019 r., pod poz. 1622, opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych (...)  »
Od 7 września br. gminy mogą składać wnioski na budowę punktów z bezpłatnym WiFi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (bon) na budowę punktów z bezpłatnym WiFi, tzw. hotspotów, na swoim terenie. Maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania to 64.368 zł. (...)  »
Skutki mechanizmu podzielonej płatności na gruncie przepisów o podatku dochodowym
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 06.09.2019 r.
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)  »
Nowe przepisy dotyczące przyznawania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 4 września 2019 r. pod poz. 1692 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji (...)  »
Biała lista podatników VAT już uruchomiona
Redakcja Poradnika VAT | 06.09.2019 r.
Od 1 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)  »
Rodzic nie odliczy opłat za pobyt niepełnosprawnego dziecka w ośrodku wsparcia
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 05.09.2019 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.224.2019.2.MD wyjaśnił, że podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje niepełnosprawne dziecko, nie może (...)  »
Nowelizacja przepisów dotyczących pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 3 września 2019 r. pod poz. 1690 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (...)  »
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.09.2019 r.
W okresie od 1 września do 30 listopada 2019 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługują wynagrodzenia w wysokości: w pierwszym roku nauki – (...)  »
Zmiany w oświacie wprowadzające rozwiązania umożliwiające tworzenie oddziałów przygotowania wojskowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 3 września 2019 r. pod poz. 1681 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (...)  »
Brak możliwości wymiany pamięci kasy z papierowym zapisem kopii
Redakcja Poradnika VAT | 05.09.2019 r.
W świetle obowiązujących przepisów ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Jednakże ustawodawca w art. 145a (...)  »
Do 17 września br. można zgłaszać udział w spotkaniu audytorów wewnętrznych JST dotyczącym samooceny oraz jej walidacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.09.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przypomina, iż Departament Polityki Wydatkowej organizuje spotkanie (...)  »
Ocena i klasyfikowanie uczniów w publicznych szkołach artystycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 2 września 2019 r. pod poz. 1674 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w (...)  »
Dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r. pod poz. 1654 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Od 1 września br. niższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów wpływające na zawieszalność świadczeń
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 04.09.2019 r.
W przypadku uzyskiwania przez emerytów i rencistów przychodów z pracy zarobkowej w kwocie: przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa (...)  »
Nowe przepisy wykonawcze dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r. pod poz. 1653 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania (...)  »
Część świadczeń młodych z podatkiem
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.09.2019 r.
Od 1 sierpnia br. w pdof obowiązuje tzw. zwolnienie dla młodych dotyczące przychodów uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Regulujące je zasady (...)  »
Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 04.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 20 sierpnia 2019 r., pod poz. 1564, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (...)  »
Zmiany w VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 03.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2019 r., pod poz. 1520, opublikowano ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)  »
Dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej we wrześniu 2019 r.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 03.09.2019 r.
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § (...)  »
Zmiana sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2019
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r. pod poz. 1662 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Obniżenie z 18% do 17% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.09.2019 r.
Senat na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie (...)  »
Wykazanie dotacji przedmiotowej otrzymanej przez zakład budżetowy w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Dotacje przedmiotowe, jakie samorządowy zakład budżetowy otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wskazane jest - naszym zdaniem - wykazywać w sprawozdaniu Rb-30S w pozycji A (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.