Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 29 listopada 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.219 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
45
2
3
4
5
6
7
8
46
9
10
11
12
13
14
15
47
16
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
Aktualności BUDŻETOWE
Szybka identyfikacja podatnika
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse przypomina pracodawcom, że mają obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika). Zapewni to szybką identyfikację (...)  »
Nie będzie zmian w przepisach dotyczących faktur uproszczonych
Redakcja Poradnika VAT
Z komunikatu zamieszczonego 23 listopada 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl wynika, że zakończono konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych i podjęto decyzję o (...)  »
Czy podatnikom grozi kara za błędy w ewidencji JPK_VAT?
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W dniu 25 listopada upłynął termin na przesłanie nowego pliku JPK_VAT. Począwszy bowiem od rozliczenia za październik 2020 r. czynni podatnicy VAT mają obowiązek sporządzać (...)  »
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 25 listopada 2020 r. pod poz. 2089 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia (...)  »
Maksymalne wysokości wpłat na IKE w 2021 r.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Wysokość wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na (...)  »
Informacja dla płatników o zaległościach składkowych i możliwej formie ich spłaty
Redakcja Gazety Podatkowej
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że płatnicy mający swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach składkowych. ZUS przypomina (...)  »
Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z Covid
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 25 listopada 2020 r. pod pozycją 2087 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Wzór wniosku dla nauczycieli o dofinansowanie zakupu sprzętu
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja zamieściło wzór wniosku dla nauczycieli chcących skorzystać z dofinansowania do 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej: (...)  »
Dopuszczenie do pracy lekarzy i pielęgniarek, będących cudzoziemcami, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 25 listopada 2020 r. pod pozycją 2081 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające (...)  »
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Od 1 grudnia br. nastąpi zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń przysługujących pracownikom młodocianym. Są one obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (...)  »
Podwyżki dla nauczycieli akademickich
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stronie internetowej www.gov.pl/web/nauka poinformowało, że uruchamia środki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników publicznych szkół wyższych. Minister Edukacji i (...)  »
Projekt w sprawie przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent
Redakcja Gazety Podatkowej
Ustawodawca, określając zasady ustalania wysokości emerytur i rent, jednocześnie zagwarantował ich coroczną waloryzację, przeprowadzaną na dzień 1 marca. Z założenia polega ona na pomnożeniu kwoty (...)  »
Zmiany w ustawie o służbie więziennej
Redakcja Serwisu Budżetowego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na stronie internetowej www.gov.pl/web/premier poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. (...)  »
Wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
Redakcja Gazety Podatkowej
Z dniem 1 listopada 2020 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, na jaki przyznawane są świadczenia rodzinne, uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, tj.: zasiłek rodzinny, (...)  »
Wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2020 r. pod pozycją 2077 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. (...)  »
Od 1 grudnia 2020 r. nowe wykroczenia w Kodeksie pracy
Redakcja Gazety Podatkowej
Z dniem 1 grudnia 2020 r. dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika ulegnie rozszerzeniu. W Kodeksie pracy pojawią się dwa nowe wykroczenia, z tym dniem (...)  »
Zmiany dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwestii wynagradzania
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2020 r. pod pozycją 2075 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r.
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)  »
Dofinansowanie dla uczniów z Funduszu Zajęć Sportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo sportu na stronie www.gov.pl/web/sport ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla (...)  »
Od 1 grudnia 2020 r. wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłków wypłacanych po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota (...)  »
ZUS zmienił stanowisko w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Redakcja Gazety Podatkowej
Po przywróceniu przez rząd możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r., organ rentowy w dniu 6 listopada (...)  »
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Monitorze Polskim z 23 listopada 2020 r. pod poz. 1066 opublikowano Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie (...)  »
Zamówienia publiczne w walce z COVID-19 nadal bez trybu ustawowego
Redakcja Gazety Podatkowej
We wrześniu br. wygasł art. 6a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)  »
Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse przypomina, że od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Rozliczenie podatku VAT za październik odbywa się (...)  »
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady, komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Prace Komitetu/ Posiedzenia Komitetu X kadencji zamieszczono sprawozdanie z 24 posiedzenia (...)  »
Większy krąg lekarzy kierujących pacjenta na wykonanie badań diagnostycznych pod kątem SARS-CoV-2
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2020 r. pod poz. 2043 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Sporządzanie i doręczanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
Redakcja Gazety Podatkowej
Prawo pracy przewiduje kilka trybów ustania stosunku pracy. Do często spotykanych należy rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron przez złożenie stosownego oświadczenia woli (...)  »
100 dni solidarności w walce z COVID-19
Redakcja Gazety Podatkowej
Premier RP w dniu 21 listopada 2020 r. przedstawił kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni walki z pandemią koronawirusa. Przygotowane zostały 3 (...)  »
Bezpłatne szczepionki dla personelu medycznego i osób 75+
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie zamieściło komunikat z dnia 20 listopada br. w sprawie bezpłatnych szczepionek przeciw grypie dla personelu medycznego i osób 75+. (...)  »
Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)  »
ZUS udostępnił telefoniczną rezerwację wizyty w placówce
Redakcja Gazety Podatkowej
Począwszy od 20 listopada 2020 r. klienci ZUS mogą się umówić na wizytę w placówce tej instytucji telefonicznie. Informuje o tym organ rentowy na swojej (...)  »
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o (...)  »
Pytania i odpowiedzi dotyczące rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja zamieściło zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli. Wśród nich znajdują się wyjaśnienia dotyczące (...)  »
Ponowne uruchomienie Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych
Redakcja Gazety Podatkowej
Działalność Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych rozlokowanych w centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych ARiMR zostaje ponownie uruchomiona. W celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia wniosku o (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2021 r. nie podlega waloryzacji
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 (...)  »
Podział części oświatowej subwencji ogólnej dla JST
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2020 r. pod poz. 2048 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Covidowe przedłużenie terminów dla płatników pdof zatwierdzone
Redakcja Gazety Podatkowej
Z dniem 19 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku (...)  »
Nowe wzory zeznań PIT za 2020 r.
Redakcja Gazety Podatkowej
Na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie pdof (wykaz prac legislacyjnych nr 234). Przewiduje on modyfikację druków (...)  »
Paragony fiskalne nie będą uznawane za faktury - Min. Fin. uwzględnia postulaty podatników
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami (patrz: art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT), w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 (...)  »
Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS
Redakcja Serwisu Budżetowego
W księgach rachunkowych zakładu budżetowego wartość zapomogi na wyprawkę szkolną dla dziecka pracownika udzielonej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) powinna zmniejszać ten fundusz (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, że zostało podpisane rozporządzenie w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli zatrudnionych zarówno w szkole publicznej, (...)  »
Dłuższy termin na odliczenie VAT dla podatników rozliczających się miesięcznie
Redakcja Poradnika VAT
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (druk nr 718), która (...)  »
Nowe obowiązki i sankcje za naruszenie dyscypliny finansów w publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Serwis Samorządowy PAP na stronie internetowej samorzad.pap.pl, informuje, że opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych (...)  »
Projekt badawczy dotyczący pogłębionej analizy polskiego systemu zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, że "(...) projekt badawczy przygotowany przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego (lidera projektu), Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu (...)  »
Czas wykorzystać zwolnienie na dziecko do lat 14
Redakcja Gazety Podatkowej
Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w danym roku kalendarzowym. Jednym z takich uprawnień, związanych z rodzicielstwem, jest (...)  »
Poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej
Redakcja Serwisu Budżetowego
Na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o przygotowanym praktycznym poradniku dotyczącym zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebrane zostały wskazówki (...)  »
Kolejne wyjaśnienia ZUS dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Redakcja Gazety Podatkowej
W okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Stało się tak za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z (...)  »
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2020 r. w stosunku do (...)  »
Standardy organizacyjne w izolatoriach
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Dzienniku Ustaw z 17 listopada 2020 r. pod poz. 2034 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego na podstawie oświadczenia ubezpieczonego
Redakcja Gazety Podatkowej
W okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. rodzice i opiekunowie: zdrowych dzieci do lat 8, dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o (...)  »
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ośrodek Rozwoju Edukacji na stronie internetowej www.ore.edu.pl informuje, że do 23 listopada br. można składać wnioski o wsparcie w ramach projektu grantowego "Wsparcie placówek doskonalenia (...)  »
Projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Redakcja Serwisu Budżetowego
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (...)  »
Od 1 grudnia 2020 r. nowe wykroczenia w Kodeksie pracy
Redakcja Gazety Podatkowej
Z dniem 1 grudnia 2020 r. dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika ulegnie rozszerzeniu. W Kodeksie pracy pojawią się dwa nowe wykroczenia, z tym dniem (...)  »
Uwzględnienie zmiennej premii motywacyjnej w podstawie wymiaru zasiłków
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Premia motywacyjna zmniejszana proporcjonalnie za okresy nieobecności w pracy spowodowanej chorobą podlega uwzględnieniu w podstawie zasiłku chorobowego po uprzednim uzupełnieniu. Zdarza się, że takie zmniejszenie (...)  »
Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W bilanse sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości środki trwałe wykazuje się w pozycji A.II.1. "Środki trwałe" z podziałem na: grunty (w (...)  »
Uelastycznienie reguły wydatkowej dla JST na 2021 r. w ustawie okołobudżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego
Serwis Samorządowy PAP na stronie internetowej samorzad.pap.pl, podaje iż jednostki samorządu terytorialnego (JST) również w 2021 r. będą mogły funkcjonować w oparciu o niezrównoważone budżety (...)  »
Nowelizacja uchwały w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST
Redakcja Serwisu Budżetowego
W Monitorze Polskim z 13 listopada 2020 r. pod poz. 1046 opublikowano uchwałę nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę (...)  »
Członkowie ochotniczej straży pożarnej mogą liczyć na wyższe chorobowe
Redakcja Gazety Podatkowej
Z dniem 5 września 2020 r. członkowi ochotniczej straży pożarnej ma przysługiwać zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie (...)  »
Zagospodarowanie odpadów powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Klimatu i Środowiska na stronie internetowej www.gov.pl/web/klimat odniosło się do kwestii dotyczącej zagospodarowania odpadów powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zamieszczając pismo z dnia (...)  »
Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny
Redakcja Gazety Podatkowej
Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach digitalizacji inspekcji wprowadzono zmiany w zakresie informowania o obowiązku odbycia kwarantanny lub izolacji. Zniesiono obowiązek wystawiania decyzji w (...)  »
Wdrożenie e-skierowania
Redakcja Gazety Podatkowej
Na stronie internetowej cez.gov.pl Centrum e-Zdrowie informuje, że od 8 stycznia 2021 r. skierowania – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami – będą wystawiane wyłącznie elektronicznie. (...)  »
Dobiega końca termin na składanie wniosków o przyznanie świadczenia z programu "Dobry start"
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja przypomina, że do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start. Świadczenie to (...)  »
Wpływ zasad wypłaty składnika wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W sytuacji gdy z zasad wypłaty premii uznaniowej określonych w przepisach wewnątrzzakładowych wynika, że pracownik nie zachowuje do niej prawa za okresy nieobecności w pracy (...)  »
Nowa usługa KAS "Umów wizytę w urzędzie skarbowym"
Redakcja Serwisu Budżetowego
Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa na stronie internetowej www.gov.pl/web/kas poinformowało, że od 16 listopada 2020 r. wprowadziło usługę "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.