Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.523 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
Środki unijne
Środki na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 19
Podmiot leczniczy zamierza pozyskać środki unijne na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki chorób odkleszczowych. W ramach projektu mają być przeprowadzane działania edukacyjne oraz szczepienia (...)  »
Wymiana kotłów grzewczych dofinansowana ze środków unijnych i krajowych w 100%
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 4
Przedsięwzięcie gminy ukierunkowane jest na wymianę niskoemisyjnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe bardziej przyjazne środowisku. Źródłem jego finansowania ma być Regionalny Program Operacyjny Województwa (...)  »
Warunki porozumienia na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o środki europejskie (EFRR) na realizację projektu dotyczącego wymiany kotłów na bardziej ekologiczne. Ostatecznymi odbiorcami pomocy będą mieszkańcy gminy. Warunkiem podpisania (...)  »
Dotacje na przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 4
Dla mieszkańców gmina chce pozyskać środki unijne na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne (chodzi o likwidację pieców węglowych). Projekt planowany jest do realizacji na terenie (...)  »
Dofinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom i grypie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 19
Podmiot leczniczy zamierza pozyskać środki EFS na wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na zapobieganie chorobom płuc. Projekt ma być skierowany do mieszkańców z województwa wielkopolskiego. Jakie (...)  »
Szkoła jako realizator projektu i pełnomocnictwo do złożenia wniosku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej, a co się z tym wiąże zdolności do czynności prawnych. W (...)  »
Zgoda na przystąpienie do realizacji projektu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Dyrektor szkoły posiada pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS. Czy, jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, Rada Gminy w formie uchwały (...)  »
Mechanizm racjonalnych usprawnień w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Podmiot zamierza wystąpić o dofinansowanie ze środków EFS projektu edukacyjnego, który będzie miał charakter ogólnodostępny. Czy w budżecie projektu może przewidzieć wydatki w celu ułatwienia (...)  »
Dofinansowanie na projekt edukacyjny w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Liceum ogólnokształcące zamierza pozyskać unijne środki na pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do realizacji programu nauczania. W jakiej wysokości taki projekt może być (...)  »
Status ekspertów w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Otrzymaliśmy z instytucji zarządzającej informację o nieuwzględnieniu protestu od negatywnej oceny w zakresie spełniania przez nasz projekt kryteriów wyboru. Wskazano w niej, iż powołani eksperci (...)  »
Czesne pobierane od rodziców jako wkład własny do projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
W ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa publiczna placówka wychowania przedszkolnego prowadzona przez gminę wystąpi o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. Czy (...)  »
Finansowanie działalności bieżącej miejsc wychowania przedszkolnego tylko z jednego źródła
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Ośrodek wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o środki EFS z regionalnego programu na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Czy w (...)  »
Jak określić cel projektu?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Gmina wystąpi o dofinansowanie projektu nastawionego na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu, określając (...)  »
Dofinansowanie programu rozwojowego dla dzieci w zakresie kompetencji kluczowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
W przedszkolu publicznym mają być zorganizowane zajęcia z matematyki, programowania i języka obcego. Jakie są możliwości dofinansowania tych zajęć z regionalnego programu operacyjnego dla województwa (...)  »
Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci finansowanych z EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Projekt EFS dotyczy utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. W ramach jego realizacji mają być zorganizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci w publicznym przedszkolu. Czy w ramach projektu (...)  »
Wsparcie na inwestycję na rzecz rozwoju lokalnego od Lokalnych Grup Działania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
Instytucja kultury planuje pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR na projekt inwestycyjny związany z przebudową obiektu, który zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego. Na jakich zasadach (...)  »
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję za dotację
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod działalność usługową w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Teren należy do gminy z województwa łódzkiego, która chce (...)  »
Pomoc publiczna na infrastrukturę lokalną
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
Projekt gminy z regionalnego programu operacyjnego dla województwa jest ukierunkowany na kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wytworzona infrastruktura w (...)  »
Instalacja energooszczędnego oświetlenia z dofinansowaniem z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
Gmina z województwa lubelskiego zamierza pozyskać unijne dofinansowanie ze środków EFRR na budowę instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Czy w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego (...)  »
Przedszkole publiczne i środki EFS na dodatkowe zajęcia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 19
Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, chce pozyskać środki EFS na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci. Jest zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Opis przedmiotu zamówienia a korekty finansowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 19
Dyskryminacyjny lub niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia powoduje naliczenie korekty finansowej, której stawki wynoszą od 10% do 25% poniesionych wydatków. By jej uniknąć trzeba zastosować się (...)  »
Wkład własny do projektu wniesiony w ramach kosztów pośrednich
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 4
Wnioskodawca jest zobowiązany wnieść do projektu wkład własny w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych projektu EFS dotyczącego wdrożenia regionalnego programu zdrowotnego. Czy wkład własny do projektu (...)  »
Leczenie zębów kompozytem światłoutwardzalnym za unijne pieniądze
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 4
Podmiot zamierza zorganizować dzieciom i młodzieży darmowe leczenie zębów kompozytem światłoutwardzalnym oraz leczenie kanałowe. Przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jakie są możliwości (...)  »
Środki EFS na sfinansowanie konsultacji dietetycznych i kart sportowych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 4
Podmiot prowadzi działalność leczniczą (udziela świadczeń opieki zdrowotnej). Zamierza pozyskać środki na wdrożenie programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania nadwadze, w tym konsultacje dietetyczne i aktywność (...)  »
Zatrudnianie nauczycieli w projektach EFS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 19
W projekcie edukacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez publiczną placówkę oświatową zatrudnia się w oparciu o Kartę Nauczyciela. Umowa cywilnoprawna znajdzie zastosowanie (...)  »
Miarkowanie wysokości korekty finansowej musi zostać wykazane w informacji pokontrolnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
Czy w informacji pokontrolnej z kontroli zamówienia publicznego dofinansowanego ze środków unijnych, w której wskazano nieprawidłowość i naliczono korektę w wysokości 25% (taryfikator przewiduje opcję (...)  »
Wsparcie z EFRR na mikroinstalacje OZE poprzez projekt parasolowy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać środki EFRR na budowę instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np. ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp. Jednostka (...)  »
Koszty kwalifikowalne inwestycji OZE
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 4
Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR na inwestycję dotyczącą budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (województwo podlaskie). Jakie koszty (...)  »
Promocja gospodarcza regionu ze wsparciem z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 19
Jednostka samorządu terytorialnego (województwo wielkopolskie) zamierza pozyskać środki EFRR na wypromowanie oferty gospodarczej regionu - udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach. Czy projekt dotyczący promocji gospodarczej (...)  »
Dodatkowy pakiet badań okresowych finansowany z EFS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 01.08.2019, strona 19
Podmiot leczniczy zamierza opracować i wdrożyć program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (szkolenia, dodatkowe pakiety badań okresowych). Projekt ma być skierowany (...)  »
Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jakim wymogom powinno odpowiadać uzasadnienie informacji o negatywnej ocenie projektu, aby nie narazić się na zarzuty ze strony wnioskodawcy? Zgodnie z art. 45 ust. 4 (...)  »
Rodzaje projektów związanych z wychowaniem przedszkolnym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Gmina będąca organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego ma w planach wystąpić o dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego zorganizowania dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci (województwo (...)  »
Koszt jednostkowy wsparcia na miejsce wychowania przedszkolnego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Projekt dotyczy utworzenia nowych miejsc opieki wychowania przedszkolnego dla dzieci z województwa wielkopolskiego. Przez jaki maksymalny okres może być finansowana w ramach projektu EFS bieżąca (...)  »
Wskaźnik rezultatu długoterminowego EFS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Prowadzę przedszkole publiczne i wystąpię o wsparcie z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przez jaki okres muszę zaplanować zachowanie (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu publicznym, który wykonuje zadania w ramach projektu EFS, za każdą godzinę prowadzenia zajęć bezpośrednio z dziećmi lub na ich rzecz przysługuje (...)  »
Diagnoza na potrzeby projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) wystąpi o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Kto powinien przeprowadzić diagnozę na potrzeby projektu z regionalnego programu operacyjnego (...)  »
Usługi zdrowotne finansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 19
Podmiot wykonujący działalność leczniczą zamierza zorganizować rehabilitację dla osób po udarze mózgu. Grupą docelową projektu mają być osoby z województwa wielkopolskiego. Jaki wkład własny do (...)  »
Kontrakt medyczny a procedura konkurencyjności w ramach projektu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 19
Podmiot leczniczy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu ma być zatrudniony personel w oparciu o kontrakt medyczny. Jego wynagrodzenie będzie (...)  »
Organizacja dziennego domu opieki medycznej z dofinansowaniem z EFS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Podmiot leczniczy ma podpisaną umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. Chce zorganizować dzienny dom opieki medycznej na terenie województwa wielkopolskiego dla osób starszych (...)  »
Zespół terapeutyczny i wymagania dla pomieszczeń DDOM
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
W ramach regionalnego programu dla województwa podmiot lecznicy zamierza pozyskać dofinansowanie na utworzenie dziennego domu opieki medycznej. Wydatkami kwalifikowalnymi projektu będą m.in. koszty zatrudnienia personelu (...)  »
Zakazany wynajem pomieszczeń od podmiotu powiązanego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Projekt dotyczy utworzenia dziennego domu opieki medycznej. Wnioskodawcą jest podmiot leczniczy działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo (...)  »
Koszt transportu pacjentów rozliczany w ramach projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma być dofinansowane utworzenie dziennego domu opieki medycznej. Czy w ramach projektu można zapewnić dowóz pacjentów, a koszt z tym (...)  »
Dotacja na realizację projektów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na realizację projektu dotyczącego profilaktyki raka piersi. Projekt ma być skierowany do kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat z (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela do dodatkowych zajęć w przedszkolu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, strona 19
Przedszkole publiczne otrzymało środki EFS na dodatkowe zajęcia dla dzieci (zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna). W przedszkolu jest obecnie zatrudniona nauczycielka na podstawie Karty Nauczyciela, (...)  »
Korekta finansowa za brak wykazu dokumentów w ogłoszeniu o zamówieniu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Jednostka samorządu terytorialnego jest beneficjentem środków unijnych. Po kontroli postępowania na dostawy, w trybie przetargu nieograniczonego, powyżej progów biuletynowych, otrzymaliśmy informację pokontrolną stwierdzającą nieprawidłowość i (...)  »
Prezentacja założeń projektu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 4
Projekt dotyczy tworzenia e-usług publicznych - A2B usługi administracji dla biznesu. Czy prezentacja założeń projektu przeprowadzona na początku 2018 r. wraz z protokołem z jej (...)  »
Koszty personelu projektu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 4
Podmiot wystąpi o wsparcie na realizację projektu dotyczącego świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.1). Czy wynagrodzenia personelu projektu (...)  »
Pomoc publiczna w działalności niegospodarczej i gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 4
Podmiot wykonuje działalność niegospodarczą oraz działalność gospodarczą, która ma charakter pomocniczy. Przedmiotem wsparcia w ramach projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.1) ma być (...)  »
Środki na elektronizację usług publicznych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 4
Urząd wdraża obieg dokumentów, jako główne źródło usług związanych z e-usługami ePUAP. Planuje rozszerzyć wdrożenie e-usługi na jednostki podległe. Czy projekt z tym związany (m.in. (...)  »
Badanie kwalifikowalności wydatków na etapie oceny wniosku o dofinansowanie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Beneficjent udzielił zamówień publicznych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Czy instytucja przyznająca dofinansowanie może stwierdzić niekwalifikowalność wydatków z powodu uchybień w procedurze udzielania zamówień już (...)  »
Procedura odzyskiwania kwot współfinansowania w przypadku korekty finansowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.05.2019 r.
Zawarliśmy umowę o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego informację pokontrolną, w której (...)  »
Działania kulturalne objęte wsparciem w regionalnych programach
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Podmiot prowadzi działalność kulturalną, jest finansowany ze środków publicznych. Na jakie działania kulturalne może otrzymać pomoc inwestycyjną na kulturę w zakresie regionalnego programu operacyjnego? Katalog (...)  »
Dochody z działalności na potrzeby pomocy inwestycyjnej na kulturę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Projekt z regionalnego programu operacyjnego dla województwa jest objęty pomocą publiczną, tzn. pomocą inwestycyjną na kulturę. Wytworzona infrastruktura w ramach projektu będzie przeznaczona na działalność (...)  »
Pomoc publiczna przy przebudowie instytucji kultury
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Wnioskodawca ma w planach pozyskać środki EFRR na realizację projektu inwestycyjnego dotyczącego przebudowy instytucji kultury, w tym dostosowanie obiektu do nowych funkcji kulturalnych (m.in. edukacyjnych). (...)  »
Inwestycja wsparta w 100% ze środków EFRR
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Instytucja kultury planuje przeprowadzić inwestycję na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na jakie projekty może pozyskać wsparcie ze środków EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa? (...)  »
Brak prawa do protestu przy pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia na skutek braków formalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Instytucja zarządzająca stwierdziła uchybienia w złożonym wniosku o dofinansowanie w zakresie kompletności załączników i wezwała nas do uzupełnienia braków formalnych, co zrobiliśmy w wyznaczonym terminie. (...)  »
Zmiana umowy o dofinansowanie w zakresie maksymalnej wartości projektu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Gmina ma zawartą umowę o dofinansowanie w ramach RPO projektu na budowę hali sportowej. Zgodnie ze szczegółowym opisem, konkurs dotyczył projektów do 5 mln. euro, (...)  »
Stawka jednostkowa dla rehabilitacji uczestnika projektu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Chce pozyskać środki z EFS na wdrożenie programu zdrowotnego dotyczącego rehabilitacji leczniczej. Czy (...)  »
Szczepienia w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem dofinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego będą dostępne szczepienia w ramach profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Projekt ma być skierowany (...)  »
Rekrutacja uczestników projektu prozdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnego w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, na które beneficjent będzie zobowiązany przeprowadzić rekrutację uczestników. Czy koszty rekrutacji w (...)  »
Badania i konsultacje lekarskie z 93% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot wykonuje działalność leczniczą (podstawowa opieka zdrowotna - kontrakt z NFZ) na terenie województwa mazowieckiego. Czy w przypadku wdrożenia programu zdrowotnego dotyczącego wykrywania i profilaktyki (...)  »
Kontrola projektów unijnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Jako jednostka kultury otrzymaliśmy dofinansowanie dużego projektu inwestycyjnego. Jak może wyglądać kontrola instytucji zarządzającej i jak się do niej przygotować? Jakie obszary mogą być kontrolowane, (...)  »
Środki na utworzenie nowych miejsc opieki medycznej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 19
Podmiot leczniczy posiadający umowę z NFZ zamierza pozyskać środki EFS na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który będzie zlokalizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie warunki (...)  »
Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Czy wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach działania, które stanowi przesłankę pozostawienia bez rozpatrzenia protestu z powodu negatywnej oceny projektu, następuje w drodze (...)  »
Wniesienie protestu nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Wnieśliśmy protest od merytorycznej oceny naszego projektu w ramach RPO, gdyż zabrakło nam punktów, aby znaleźć się na liście projektów do dofinansowania, ale obawiamy się, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.