Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.072 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Środki unijne
Preferencje w dostępie do usług społecznych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Projekt EFS obejmuje realizację usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych. Czy wnioskodawca ma obowiązek zaplanować w projekcie preferencje w dostępie do tych usług dla (...)  »
Uproszczone metody rozliczania wydatków projektu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Zakład wystąpi o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach regionalnego programu operacyjnego. Kiedy wnioskodawca może zastosować uproszczoną metodę rozliczania kosztów bezpośrednich projektu? W projektach (...)  »
Dofinansowanie usług medyczno-opiekuńczych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Podmiot zamierza pozyskać środki EFS na utworzenie i funkcjonowanie miejsc świadczenia usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych (klub (...)  »
Wkład niepieniężny do projektu w formie wolontariatu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W ramach projektu EFS ma być utworzone centrum usług środowiskowych, w zakresie którego będą wykonywane m.in. usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. (...)  »
Środki na rehabilitację zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Niepubliczny podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na rehabilitację dróg oddechowych dla osób, które przebyły COVID-19. Projekt ma być skierowany do osób pracujących z województwa (...)  »
Dotacja na remont i dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego jest osoba prawna, która planuje pozyskać środki EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia niani pokryte ze środków EFS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
W ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa gmina wystąpi o wsparcie na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3. Przez (...)  »
Wkład własny pieniężny do projektu EFS z programu rządowego
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała środki z programu rządowego Maluch+ na remont pomieszczeń. Czy jako wkład własny pieniężny do projektu EFS można wykazać koszty użytkowania pomieszczeń (...)  »
Dofinansowanie usług opieki nad dziećmi tylko w powiązaniu z tworzeniem nowych miejsc
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Gmina wystąpi o wsparcie EFS na realizację projektu ukierunkowanego na ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach (...)  »
Środki na dostosowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Organ prowadzący żłobek zamierza pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Jakie kategorie działań mogą być (...)  »
Dofinansowanie profilaktyki nowotworów skóry
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Podmiot leczniczy udziela świadczeń opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna) na podstawie umowy z NFZ. Zamierza pozyskać środki na wdrożenie programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki nowotworów (...)  »
Pomoc publiczna w projekcie grantowym
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Projekt jednostki samorządu terytorialnego jest ukierunkowany na likwidację niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (kotły, piece itd.) w gospodarstwach domowych. Przedsięwzięcie ma być realizowane (...)  »
Grant na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Gmina planuje wystąpić o wsparcie ze środków EFRR na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowoczesne i ekologiczne. Projekt w formule grantowej (...)  »
Środki na wdrożenie programu rehabilitacji medycznej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Podmiot leczniczy chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego rehabilitacji osób powracających na rynek pracy po przebytym udarze mózgu. Jakie działania ze środków EFS mogą (...)  »
Środki na wdrożenie programu zdrowotnego rehabilitacji leczniczej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Chce pozyskać środki EFS na wdrożenie programu zdrowotnego dotyczącego rehabilitacji osób chorych na (...)  »
Zajęcia w formie zdalnej a rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Szkoła realizuje projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenia nauczycieli są kosztem kwalifikowalnym projektu. Ze względu na wprowadzenie nauczania zdalnego z powodu pandemii (...)  »
Wkład własny w kosztach pośrednich projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Projekt dotyczący wdrożenia programu zdrowotnego dofinansowany jest w 85% ze środków EFS i w 10% z budżetu państwa. W związku z tym wnioskodawca jest zobowiązany (...)  »
Środki na przygotowanie do nauczania w formie zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Organ prowadzący szkoły zawodowe chce pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie na przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z (...)  »
Dofinansowanie robót budowlanych i wyposażenia w sprzęt medyczny
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Podmiot prowadzi działalność leczniczą. Potrzebuje środków na inwestycję dotyczącą infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, w tym chorób (...)  »
Dotacja na termomodernizację podmiotu leczniczego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych chce pozyskać środki EFRR na termomodernizację budynku. Działalność prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego. Czy w ramach (...)  »
Świadczenie pieniężne za udział w stażu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Szkoła zawodowa zamierza wystąpić o środki EFS na realizację staży uczniowskich w województwie warmińsko-mazurskim. Jaka jest maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego za udział w stażu? (...)  »
Uchybienie terminowi złożenia wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Ze względu na COVID-19 wydłużył się termin przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu EFS. Projektodawca nie zdąży go złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Czy (...)  »
Wynagrodzenie opiekuna dziennego finansowane ze środków EFS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Jednostka samorządu terytorialnego planuje pozyskać środki unijne na realizację projektu ukierunkowanego na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (województwo łódzkie). Na (...)  »
Trwałość miejsc wychowania przedszkolnego a COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Przedszkole wystąpi o dofinansowanie ze środków EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Ze względu na pandemię COVID-19 nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy po (...)  »
Tryb nadzwyczajny wyboru projektów w związku z wystąpieniem COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
W związku z epidemią COVID-19 dyrekcja szkoły musi być przygotowana na wprowadzenie zdalnego nauczania. Czy szkoła może zawnioskować o wsparcie ze środków EFS na zakup (...)  »
Dotacja na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Szkoła chce pozyskać środki EFS na realizację projektu w kierunku rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (w zakresie kompetencji cyfrowych, zakup komputerów). Projekt ma być skierowany do (...)  »
Pomoc de minimis na uruchomienie e-usługi przez podmiot leczniczy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podmiot leczniczy z województwa wielkopolskiego chce pozyskać unijne pieniądze na projekt dotyczący świadczenia usług on-line w obszarze zdrowia (m.in. elektroniczna rejestracja, elektroniczny dostęp do dokumentacji (...)  »
Budowa lokalu gastronomicznego w projekcie infrastrukturalnym
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Projekt dotyczący infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej wynika z lokalnego planu działania. Gmina wystąpi o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (działanie 6.1). Czy w (...)  »
Bon inwestycyjny dla samorządów z rządowego programu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Jednostka samorządu terytorialnego w wyniku pandemii koronawirusa ponosi dodatkowe wydatki, co w konsekwencji zmniejsza pulę środków na inwestycje. Jakie pieniądze może pozyskać na realizację inwestycji (...)  »
Dofinansowanie infrastruktury uzdrowiskowej i rekreacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
W gminie uzdrowiskowej na Podkarpaciu chcemy poszerzyć szlak turystyczny, który zaspokoi potrzeby ruchu turystycznego. Infrastruktura ta będzie związana z wprowadzeniem nowych usług w ramach lecznictwa (...)  »
Dotacja na nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych chce pozyskać środki EFRR na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedsięwzięcie inwestycyjne ma (...)  »
Wydłużenie terminu realizacji projektu w związku z wystąpieniem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Z których przepisów powinni skorzystać beneficjenci środków unijnych w sytuacji, gdy w związku z pandemią pojawiły się problemy na etapie realizacji projektów? Czy pandemia stanowi (...)  »
Środki na zakup testów na obecność COVID-19 i środków ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 19
Podmiot leczniczy chce pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup i przeprowadzenie testów COVID-19, środków ochrony (maseczek, gogli, przyłbic). Czy w ramach projektu mogą (...)  »
TARCZA
Brak odpowiedzialności beneficjenta za nieprawidłowość w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Podmiot realizuje projekt edukacyjny współfinansowany z EFS. Ze względu na zamknięcie placówki oświatowej nie prowadzimy zajęć, nie realizujemy projektu. Czy ewentualne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków (...)  »
TARCZA
Kwalifikowalność wynagrodzenia a COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
W ramach projektu EFS są współfinansowane koszty działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym wynagrodzenia nauczycieli i personelu. Przedszkole jest zamknięte z powodu (...)  »
Dotacja na zajęcia pozalekcyjne on-line
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe (gmina) chce pozyskać unijne pieniądze na projekt edukacyjny koncentrujący się na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia miałyby być przeprowadzane w trybie (...)  »
COVID-19
Dotacja na sprzęt medyczny i środki ochrony
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 19
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych chce pozyskać dotację ze środków EFRR na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony w (...)  »
Świadczenia opieki zdrowotnej gwarantowane ze środków publicznych a finansowanie EFS
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Podmiot wystąpi o dofinansowanie projektu EFS ukierunkowanego na wdrożenie i realizację programu zdrowotnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy w ramach projektu możliwe (...)  »
Podmioty zwolnione z zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Jednostka sektora finansów publicznych wystąpiła o dofinansowanie projektu ze środków EFS na wdrożenie i realizację regionalnego programu zdrowotnego. Wsparcie na projekt ma być wypłacane w (...)  »
Środki na testy, badania i szczepionkę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Zakład prowadzący działalność leczniczą chce pozyskać dofinansowanie ze środków EFS na terapie przeciwwirusowe (zapalenie wątroby typu B, typu C). Wsparcie w postaci testów i badań (...)  »
Szczepionka przeciwko wirusowi sfinansowana w 95%
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Podmiot chce pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt zdrowotny związany z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - w tym szkolenia i szczepienia (...)  »
Tymczasowy profil zaufany na czas pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.04.2020 r.
Profil zaufany – zestaw danych służących do potwierdzania tożsamości danej osoby w usługach podmiotów publicznych w internecie – umożliwia złożenie podpisu zaufanego. Pozwala to załatwić (...)  »
Budowa placu zabaw rozliczana kwotami ryczałtowymi
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 4
Przedszkole publiczne zamierza pozyskać środki EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Grupą docelową projektu będą dzieci z województwa świętokrzyskiego. Czy w ramach projektu z (...)  »
Dotacja na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 4
Przedszkole prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę) ma w planach pozyskać środki EFS na realizację projektu edukacyjnego dla dzieci, w tym m.in. naukę języków obcych. (...)  »
Finansowanie opieki nad dziećmi z różnych źródeł
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 4
Gmina dysponuje środkami z rządowego programu Maluch+. Zamierza wystąpić o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Czy te same (...)  »
Budowa żłobka i działania edukacyjne w jednym projekcie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego zamierza pozyskać unijne pieniądze na budowę żłobka, który ma być zlokalizowany na terenie województwa łódzkiego. Na jakich zasadach takie przedsięwzięcie może być (...)  »
Środki na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 19
Podmiot leczniczy zamierza pozyskać środki unijne na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki chorób odkleszczowych. W ramach projektu mają być przeprowadzane działania edukacyjne oraz szczepienia (...)  »
Wymiana kotłów grzewczych dofinansowana ze środków unijnych i krajowych w 100%
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 4
Przedsięwzięcie gminy ukierunkowane jest na wymianę niskoemisyjnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe bardziej przyjazne środowisku. Źródłem jego finansowania ma być Regionalny Program Operacyjny Województwa (...)  »
Warunki porozumienia na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 4
Jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o środki europejskie (EFRR) na realizację projektu dotyczącego wymiany kotłów na bardziej ekologiczne. Ostatecznymi odbiorcami pomocy będą mieszkańcy gminy. Warunkiem podpisania (...)  »
Dotacje na przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 4
Dla mieszkańców gmina chce pozyskać środki unijne na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne (chodzi o likwidację pieców węglowych). Projekt planowany jest do realizacji na terenie (...)  »
Dofinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom i grypie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 19
Podmiot leczniczy zamierza pozyskać środki EFS na wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na zapobieganie chorobom płuc. Projekt ma być skierowany do mieszkańców z województwa wielkopolskiego. Jakie (...)  »
Szkoła jako realizator projektu i pełnomocnictwo do złożenia wniosku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej, a co się z tym wiąże zdolności do czynności prawnych. W (...)  »
Zgoda na przystąpienie do realizacji projektu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Dyrektor szkoły posiada pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS. Czy, jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, Rada Gminy w formie uchwały (...)  »
Mechanizm racjonalnych usprawnień w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Podmiot zamierza wystąpić o dofinansowanie ze środków EFS projektu edukacyjnego, który będzie miał charakter ogólnodostępny. Czy w budżecie projektu może przewidzieć wydatki w celu ułatwienia (...)  »
Dofinansowanie na projekt edukacyjny w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Liceum ogólnokształcące zamierza pozyskać unijne środki na pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do realizacji programu nauczania. W jakiej wysokości taki projekt może być (...)  »
Status ekspertów w procedurze oceny wniosków o dofinansowanie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2019 r.
Otrzymaliśmy z instytucji zarządzającej informację o nieuwzględnieniu protestu od negatywnej oceny w zakresie spełniania przez nasz projekt kryteriów wyboru. Wskazano w niej, iż powołani eksperci (...)  »
Czesne pobierane od rodziców jako wkład własny do projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
W ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa publiczna placówka wychowania przedszkolnego prowadzona przez gminę wystąpi o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. Czy (...)  »
Finansowanie działalności bieżącej miejsc wychowania przedszkolnego tylko z jednego źródła
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Ośrodek wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o środki EFS z regionalnego programu na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Czy w (...)  »
Jak określić cel projektu?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Gmina wystąpi o dofinansowanie projektu nastawionego na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy we wniosku o dofinansowanie projektu, określając (...)  »
Dofinansowanie programu rozwojowego dla dzieci w zakresie kompetencji kluczowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
W przedszkolu publicznym mają być zorganizowane zajęcia z matematyki, programowania i języka obcego. Jakie są możliwości dofinansowania tych zajęć z regionalnego programu operacyjnego dla województwa (...)  »
Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci finansowanych z EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Projekt EFS dotyczy utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. W ramach jego realizacji mają być zorganizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci w publicznym przedszkolu. Czy w ramach projektu (...)  »
Wsparcie na inwestycję na rzecz rozwoju lokalnego od Lokalnych Grup Działania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
Instytucja kultury planuje pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR na projekt inwestycyjny związany z przebudową obiektu, który zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego. Na jakich zasadach (...)  »
Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję za dotację
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod działalność usługową w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Teren należy do gminy z województwa łódzkiego, która chce (...)  »
Pomoc publiczna na infrastrukturę lokalną
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
Projekt gminy z regionalnego programu operacyjnego dla województwa jest ukierunkowany na kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wytworzona infrastruktura w (...)  »
Instalacja energooszczędnego oświetlenia z dofinansowaniem z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
Gmina z województwa lubelskiego zamierza pozyskać unijne dofinansowanie ze środków EFRR na budowę instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Czy w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.