Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Podatek VAT
Zbycie przez gminę drogi wewnętrznej a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.231.2020.2.KK stwierdził, że zbycie w trybie zamiany na podstawie umowy cywilnoprawnej (...)  »
Przesunięcia między produktami w ramach umowy z NFZ a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Spółka z o. o. jest przychodnią (NZOZ-em) i świadczy usługi medyczne dla pacjentów w ramach umowy z NFZ. Umowa określa jeden limit kwotowy, ale dzieli (...)  »
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
1. Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Obowiązek taki nałożyła na jednostki (...)  »
Nieodpłatne użyczenie stawów będących własnością gminy a VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) nabyła w drodze decyzji administracyjnej nieruchomość, na której znajduje się staw. Gmina zamierza zawrzeć umowę użyczenia ww. nieruchomości (stawu) z przeznaczeniem (...)  »
Budowa siłowni zewnętrznej a odliczenie VAT przez gminę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza wybudować na swoim terenie siłownię zewnętrzną. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT. Korzystanie z siłowni będzie ogólnodostępne (...)  »
Czy czynności wykonywane przez JST z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej podlegają opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych (...)  »
Realizacja zadań publicznych przez JST a VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Znaczna część wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej - realizowana na podstawie przepisów prawa - nie podlega opodatkowaniu (...)  »
Możliwości wystawienia faktury na żądanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Gmina realizowała projekt polegający na budowie infrastruktury, służącej do wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przedmiotem (...)  »
Dokumentowanie usługi komunikacji miejskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje zadanie polegające na organizacji lokalnego transportu zbiorowego - autobusowego i tramwajowego. Usługa komunikacji miejskiej opodatkowana jest 8% stawką VAT. (...)  »
Sposób dokumentowania usług wykonywanych przez uczelnię
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Uczelnia publiczna na podstawie uchwały senatu uczelni utworzyła żłobek. Żłobek funkcjonuje na podstawie statutu, z którego wynika, że odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa (...)  »
Działalność w zakresie edukacji i opieki społecznej bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
W odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT (...)  »
Nota korygująca do faktury wystawionej bez oznaczenia MPP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić wyrazy "mechanizm (...)  »
Brak obowiązku wymiany przez podmiot leczniczy kasy na kasę on-line
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Podmiot leczniczy zatrudniający lekarzy oraz dentystów w ramach świadczonych przez nich na rzecz jego pacjentów usług medycznych nie będzie zobowiązany z dniem 1 stycznia 2021 (...)  »
Obowiązek wystawienia faktur dla nabywców usług świadczonych przez gminę
Redakcja Poradnika VAT | 02.07.2020 r.
W maju 2020 r. gmina zakończyła realizację projektu polegającego na dostawie i montażu urządzeń służących do pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nabywcami tych urządzeń (...)  »
Sprzedaż samochodu specjalnego Straży Miejskiej a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 26.06.2020 r.
Nie podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż samochodu specjalnego Straży Miejskiej, wykorzystywanego wyłącznie do wykonywania zadań zgodnych z ustawą o samorządzie gminnym. (interpretacja indywidualna z 21 lutego (...)  »
Sporządzanie raportów fiskalnych przy braku sprzedaży w okresie koronawirusa
Redakcja Poradnika VAT | 23.06.2020 r.
Obowiązek sporządzania dobowych, miesięcznych raportów fiskalnych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania w kasie. Jeśli taka sprzedaż nie wystąpiła w danym okresie, (...)  »
Faktura-prognoza za media - zasady odliczania VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.06.2020 r.
Faktury-prognozy uprawniają podatnika do odliczenia VAT pod warunkiem, że są fakturami w rozumieniu ustawy o VAT. Prawo do odliczenia VAT przysługuje w zakresie w jakim (...)  »
Ulga na złe długi a obowiązek posiadania przez gminę dokumentacji potwierdzającej status dłużnika
Redakcja Poradnika VAT | 12.06.2020 r.
Gmina jako wierzyciel zamierza skorzystać z ulgi na złe długi. Czy gmina powinna posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające, że dłużnik jest podatnikiem zarejestrowanym jako (...)  »
Faktura wystawiona do biletu miesięcznego emitowanego przy użyciu kasy rejestrującej
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
Spółka świadczy usługi dowozu uczniów do szkół na rzecz gminy. Bilety są wystawiane na osoby fizyczne (uczniów). Każdy bilet jest imienny i uczeń musi go (...)  »
Tablice reklamowe na obiektach gminy - usługa reklamy czy najmu?
Redakcja Poradnika VAT | 08.06.2020 r.
W praktyce gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) zawierają umowy cywilnoprawne na podstawie których wyrażają zgodę na usytuowanie tablic reklamowych na obiektach i nieruchomościach (...)  »
Czy pobierana przez bibliotekę opłata za nieterminowy zwrot lub zniszczenie książek podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 03.06.2020 r.
Pobierana przez bibliotekę opłata za nieterminowy zwrot lub zniszczenie książek - jako narzędzie dyscyplinujące czytelników do przestrzegania zasad korzystania z usług biblioteki w zakresie terminowości (...)  »
Nieodpłatne udostępnienie szkolnej sali gimnastycznej
Redakcja Poradnika VAT | 01.06.2020 r.
Gmina udostępnia bezpłatnie organizacji pozarządowej salę gimnastyczną znajdującą się w szkole podstawowej. Szkoła jest jednostką budżetową gminy. Sala gimnastyczna oddawana jest w użytkowanie na podstawie (...)  »
Prewspółczynnik w jednostkach samorządu terytorialnego
Redakcja Poradnika VAT | 28.05.2020 r.
1. Obowiązek zastosowania prewspółczynnika Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2a ustawy o VAT prewspółczynnik ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary/usługi są (...)  »
Opieka medyczna w okresie epidemii a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 25
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego, podmiot leczniczy zamierza świadczyć usługi w zakresie opieki medycznej (służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) w (...)  »
Świadczenie usług przez podmiot leczniczy a obowiązek stosowania kasy on-line
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 31
Jesteśmy spółką (podmiotem leczniczym) świadczącą usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób fizycznych, które ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Usługi w zakresie opieki medycznej świadczone są przez (...)  »
Nagrody jako bony jednego przeznaczenia a podatek VAT
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 19
Miejski ośrodek sportu i rekreacji organizuje imprezy oraz zawody sportowe na swoich obiektach. Jako nagrody przekazuje vouchery, które uprawniają do wejścia i korzystania z naszych (...)  »
Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu autobusów przez gminę
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.05.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) wykonuje zadania własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W związku z tym realizuje inwestycję polegającą na zakupie taboru autobusowego. Zakupione autobusy (...)  »
Udzielenie pożyczki na rzecz szpitala a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 13.05.2020 r.
W praktyce zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego udzielają podmiotom leczniczym pożyczek. Wśród podatników pojawiły się wątpliwości czy udzielanie takich pożyczek podlega opodatkowaniu VAT. Przypomnijmy, (...)  »
Nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 08.05.2020 r.
Czynny podatnik VAT zamierza przekazać nieodpłatnie nieruchomość gruntową na rzecz gminy w celu realizacji budowy budynku szkolno-przedszkolnego i zagospodarowania terenu stanowiącego obiekty infrastruktury technicznej, infrastruktury (...)  »
Wyłączenie z opodatkowania VAT opłat za pobyt w DPS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 16
Gmina wykonująca odpłatnie, w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, czynności organizowania i świadczenia usług opiekuńczych przez gminne domy opieki społecznej, działa jako organ władzy (...)  »
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - brak adnotacji na fakturze
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 04.05.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) obawia się, że pomimo ustawowego obowiązku sprzedawcy towarów/usług nie będą zamieszczali na fakturach adnotacji "mechanizm podzielonej płatności". Czy gmina może wystawić (...)  »
Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Redakcja Poradnika VAT | 28.04.2020 r.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest czynnym podatnikiem VAT. Powiat, realizując zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej wynikające z art. 4 ust. (...)  »
Gmina nie zawsze występuje w roli podatnika VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 4
Gmina, realizując zadania publiczne (zadania administracji publicznej) mające na celu korzyść ogółu, korzysta ze środków prawnych o charakterze władczym, właściwych władzy państwowej, działa jako organ (...)  »
Zwolnienie z VAT przy udostępnianiu obiektów sportowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 2
Przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT w związku z art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 2006/112/WE, należy interpretować tak, że (...)  »
Usługi edukacyjne a zwolnienie z podatku VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 2
Przesłanką zwolnienia z VAT usług wykonywanych w interesie publicznym jest m.in. fakt, że w większości przypadków usługi te stanowią realizację zadań, jakie ciążą na państwie (...)  »
Warunki zwolnienia z VAT usług opieki medycznej
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 47
1. Kiedy usługi medyczne podlegają zwolnieniu z VAT? Zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (...)  »
Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w związku z zaległościami podatkowymi
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 13
Spółka jako czynny podatnik VAT jest właścicielem nieruchomości, przy nabyciu której odliczyła VAT. W związku z zaległościami podatkowymi z tytułu podatku od nieruchomości zamierza wystąpić (...)  »
Usługi świadczone przez gminny ośrodek kultury a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 17.04.2020 r.
Gminny ośrodek kultury jest jednostką organizacyjną utworzoną przez gminę w celu realizacji zadań własnych gminy. Ośrodek nie posiada status jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu (...)  »
Stawka VAT dla usługi poboru opłaty targowej
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 63
Zgodnie z uchwałą rady miasta spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) została wyznaczona do pobierana opłaty targowej. Z tego tytułu spółka otrzymywać będzie wynagrodzenie w (...)  »
Sposób dokumentowania sprzedaży dokonywanej na rzecz rady rodziców
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 27
Czy sprzedaż usług na rzecz rady rodziców (działającej przy szkole, która nie posiada NIP) powinna być traktowana jako sprzedaż na rzecz osób prywatnych i ewidencjonowana (...)  »
Obniżona stawka VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 7
Z dniem 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża (...)  »
Opodatkowanie usług odpłatnego udostępniania szkolnych obiektów sportowych
Redakcja Poradnika VAT | 07.04.2020 r.
Czy usługi odpłatnego udostępniania mieszkańcom gminy szkolnych obiektów sportowych podlegają zwolnieniu z VAT? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia (...)  »
Zapłata przez gminę podatków na mikrorachunek podatkowy
Redakcja Poradnika VAT | 03.04.2020 r.
W jaki sposób gmina zobowiązana jest wpłacać podatki na mikrorachunek podatkowy? Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT (...)  »
Wydawanie legitymacji służbowych nauczycielom a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 27.03.2020 r.
Czy odpłatne wydawanie legitymacji służbowych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z (...)  »
Zakup przez gminę usługi łowieckiej
Redakcja Poradnika VAT | 24.03.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.681.2019.2.PM stwierdził, że zakup przez gminę usługi redukcyjnego odłowu dzików podlega (...)  »
Opodatkowanie importu usług związanych z międzynarodową maturą
Redakcja Poradnika VAT | 17.03.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów (...)  »
Gmina a obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności - interpretacja Dyrektora KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego | 13.03.2020 r.
W przypadku zakupu przez jednostki budżetowe gminy (będącej czynnym podatnikiem VAT) towarów/usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT - służących wykonywaniu zadań (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu określenia proporcji
Poradnik VAT nr 5 (509) z dnia 10.03.2020, strona 67
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2020 r., pod poz. 289 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Opłata za nieterminowy zwrot książek do biblioteki
Poradnik VAT nr 5 (509) z dnia 10.03.2020, strona 66
Jesteśmy biblioteką publiczną (samorządową instytucją kultury). Za nieterminowy zwrot książek do biblioteki naliczana jest kara finansowa. Czy wpłata taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? W myśl (...)  »
Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez gminne centrum kultury
Redakcja Poradnika VAT | 06.03.2020 r.
Jakie usługi świadczone przez gminne centrum kultury (samorządową instytucję kultury) podlegają zwolnieniu z VAT? W praktyce zdarza się, że gminne centra kultury prowadzą odpłatne zajęcia (...)  »
Opłata za pobyt w przedszkolu gminnym a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.03.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w nieprawomocnym wyroku z dnia 16 stycznia 2020 r., nr I SA/Po 644/19 orzekł, iż: Gmina pobierając opłaty za pobyt (...)  »
Odliczenie VAT od infrastruktury towarzyszącej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020, strona 16
Poniesione w ramach całościowej inwestycji przez miasto wydatki na wykonanie infrastruktury, która nie służy bezpośrednio czynnościom opodatkowanym tej jednostki i powinny być w zakresie podatku (...)  »
Opodatkowanie wypożyczania instrumentów muzycznych uczniom szkoły muzycznej
Redakcja Poradnika VAT | 24.02.2020 r.
Czy odpłatne wypożyczanie instrumentów muzycznych przez szkołę muzyczną działającą na terenie gminy jej uczniom podlega zwolnieniu z VAT? Szkoła, która jest jedną z jednostek budżetowych (...)  »
Wystawianie faktur przy sprzedaży dla osób prywatnych
Redakcja Poradnika VAT | 18.02.2020 r.
Teatr sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Na żądanie tych osób wystawia również faktury do paragonów niezawierających NIP nabywcy. (...)  »
Nowe zasady ustalania prewspółczynnika przez uczelnie i instytuty badawcze
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 6
W związku ze zmienionymi przepisami dotyczącymi finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany do rozporządzenia w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania (...)  »
Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 4
W dniu 3 czerwca 2019 r. podczas oględzin przeprowadzonych przez pracowników gminy stwierdzono bezumowne zajmowanie części nieruchomości gruntowej należącej do gminy. Zajęcie związane było z (...)  »
Opodatkowanie VAT usługi remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 3
Powiat będący jednostką samorządu terytorialnego planuje remont budynku domu pomocy społecznej (PKOB ex 1130). Prace remontowe będą polegały na termomodernizacji budynku, usługach remontowych związanych z (...)  »
Stosowanie MPP przez powiat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 2
Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, posiadającą osobowość prawną i wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na (...)  »
Czy dotacja na usuwanie azbestu podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z dnia 22 stycznia 2020 r., nr I SA/Bd 749/19 orzekł, iż: Otrzymana przez Gminę dotacja na (...)  »
Płatności dotyczące zaliczek na rachunek zamieszczony w białej liście
Redakcja Poradnika VAT | 07.02.2020 r.
Gmina w dniu 14 stycznia 2020 r. zawarła umowę z firmą "X" (czynnym podatnikiem VAT) dotyczącą zakupu mebli biurowych na łączną wartość 50.000 zł. Zaliczkę (...)  »
Budowa przedszkola przez gminę a prawo do odliczenia podatku VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.02.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.455.2019.2.EB stwierdził, że gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT (...)  »
Stawka podatku VAT z tytułu importu usług kulturalnych - interpretacja indywidualna
Redakcja Poradnika VAT | 24.01.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.495.2019.2.HW stwierdził, że: W sytuacji, kiedy Teatry Zagraniczne nie osiągają w (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 3
O kwalifikacji wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, jako związanych z działalnością gospodarczą gminy, bądź z inną jej działalnością, nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy gminą a (...)  »
Opodatkowanie wpłaconego wadium
Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 23
W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić (...)  »
Sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne nie podlega VAT - wyrok NSA
Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 20
W świetle obowiązujących przepisów za podatnika uznawana jest gmina a nie jej jednostki i zakłady budżetowe. Oznacza to, że wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.