Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.175 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Podatek VAT
Dzierżawa obwodów łowieckich - czy podlega zwolnieniu z VAT?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług (...)  »
Odpłatne wydawanie posiłków dla nauczycieli i pracowników szkoły
Poradnik VAT nr 7 (535) z dnia 10.04.2021
Szkoła, jako jednostka oświatowa gminy, świadczy usługi wyżywienia dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Usługę wyżywienia uczniów traktuje jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT i nie (...)  »
Kiedy miasto nie działa w charakterze podatnika VAT?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Nie może być uznana za podatnika VAT jednostka samorządu terytorialnego, która wykonuje określone działania, realizując powierzone jej zadania i nie działa w tym zakresie na (...)  »
Odszkodowanie otrzymane przez zakład budżetowy a proporcja do odliczania VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Do przychodów wykonanych zakładu budżetowego zalicza się jedynie takie odszkodowania, które podlegają opodatkowaniu VAT (gdyż mają wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez (...)  »
Wydanie kart mieszkańca przez gminę a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wydanie przez gminę karty mieszkańca nie jest przejawem działalności gospodarczej, lecz realizowaniem ustawowych kompetencji, w których mieści się zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. We wniosku (...)  »
Obowiązek podatkowy przy badaniach klinicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstanie dopiero wtedy, gdy usługa badania klinicznego będzie częściowo przyjęta i dla tej części zostanie określona zapłata, tj. w momencie (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Miasto, które wypożycza bezpłatnie rowery nie udostępnia świadczonej usługi na cele stricte publiczne, gdyż jest to działalność gospodarcza prowadzona w sposób ciągły, profesjonalny, tożsamy i (...)  »
VAT przy sprzedaży nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Dostawa terenu, w trybie sprzedaży uregulowanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 lub art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
VAT od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Artykuł 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w (...)  »
Nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2021 r.
Szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi gminy poza swoją podstawową działalnością dodatkowo udostępniają na podstawie użyczenia sale gimnastyczne na rzecz stowarzyszeń i klubów, które to prowadzą (...)  »
Opodatkowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyrok TSUE
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
25 lutego 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-604/19, w którym orzekł, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej (...)  »
Nie ma VAT od opłat pobieranych przez DPS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Gmina wykonująca odpłatnie, w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, czynności świadczenia usług opiekuńczych i umieszczania w domu opieki społecznej, działa jako organ władzy publicznej (...)  »
Odliczanie VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową cmentarza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
» Działalność mieszana – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów (...)  »
Opodatkowanie usług wypożyczania rowerów miejskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 415/20 uchylił zaskarżoną indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej (...)  »
Sprzedaż posiłków dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Na terenie gminy funkcjonują szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. Zgodnie z umowami dyrektorzy szkół gminnych sprzedają i dostarczają takim szkołom (stowarzyszeniom) posiłki. Czy sprzedaż posiłków dla (...)  »
Roczna korekta VAT w przypadku inwestycji wieloletniej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy ponosił w latach 2019-2020 koszty inwestycji związanych z budową wodociągu. Wartość inwestycji przekroczyła 15.000 zł. Od dokonanych zakupów zakład odliczał VAT, stosując (...)  »
Kompleksowe usługi udostępniania wizerunków muzealiów podlegają zwolnieniu z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub (...)  »
Transakcja zamiany nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.786.2020.1.AJB stwierdził, że: Planowana przez powiat transakcja zamiany nieruchomości będzie traktowana (...)  »
Rozliczanie VAT z tytułu umieszczania banerów reklamowych na obiektach gminnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
W praktyce gminy zawierają umowy cywilnoprawne, w ramach których wyrażają zgodę na usytuowanie banerów reklamowych na obiektach i nieruchomościach stanowiących ich własność. Najemcy umieszczają takie (...)  »
Korekta VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika
Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Gmina jako czynny podatnik VAT do tej pory w celu odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stosowała prewspółczynnik, o którym (...)  »
Świadczenie usług w zakresie kształcenia przez uczelnię wyższą
Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.528.2020.3.ISK uznał, że świadczone przez uczelnię publiczną usługi w zakresie kształcenia (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji przeznaczonych na montaż kolektorów słonecznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał (...)  »
Wpływ dotacji inwestycyjnych otrzymanych przez samorządową instytucję kultury na obliczanie prewspółczynnika
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do (...)  »
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół z 0% stawką VAT - zmiana rozporządzenia
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od (...)  »
Odliczanie VAT od wydatków związanych z działalnością prowadzoną w gminnych obiektach sportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
1. Podmioty stosujące prewspółczynnik przy odliczaniu podatku naliczonego Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi odliczenie podatku naliczonego jest związek poniesionych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jak stanowi (...)  »
Arkusze pracy dla maturzystów - ustalenie właściwej stawki VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.12.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej z dnia 13 października 2020 r., nr 0112-KDSL2-2.450.856.2020.1.IP stwierdził, że arkusze pracy dla maturzystów klasyfikowane są do (...)  »
Sprzedaż posiłków a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Dom wczasów dziecięcych jest publiczną placówką oświatową, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe. W placówce (w okresie kiedy są (...)  »
Opodatkowanie podatkiem VAT aportu nieruchomości zabudowanej
Poradnik VAT nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Nowo powstała spółka otrzyma od gminy, w drodze aportu, budynek użytkowy wraz z gruntem. Nieruchomość została wybudowana w 1966 r. i wtedy też doszło do (...)  »
Usługa udostępnienia miejskiej toalety publicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.12.2020 r.
Gmina odpłatnie udostępnia automatyczną toaletę dla ludności. Toaleta ta posiada wrzutnik monet, automatyczne otwieranie drzwi, elektroniczny kontroler monet z wyświetlaczem. Czy takie usługi należy opodatkować (...)  »
Koszty egzaminów zawodowych w szkole średniej a VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 6 lipca 2020 r., nr I SA/Łd 22/20 orzekł, iż: przeprowadzenie egzaminów zawodowych stanowi wykonywanie (...)  »
Dokumentowanie usług opiekuńczych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
Realizowane przez gminne ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) nie podlegają - naszym zdaniem - opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż w powyższym zakresie jednostka (...)  »
Zakup usług doradczych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Do organu podatkowego zwróciła się gmina, która w związku ze złożonością kwestii prawnopodatkowych dotyczących m.in. rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego zawiera (może zawierać w przyszłości) (...)  »
Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na dożynki gminne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2020 r.
W praktyce zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego ponoszą koszty związane z organizowaniem imprez plenerowych, w tym dożynek. Czy od takich wydatków przysługuje im prawo (...)  »
Skutki w VAT zawieszenia umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Skoro w wyniku zawartego pomiędzy stronami porozumienia doszło do zmiany i zawieszenia umowy najmu i w okresie zawieszenia najemca nie płacił czynszu najmu i opłat (...)  »
Wadium a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, a tym samym przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka (...)  »
Dotacja na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest m.in. gmina. Powyższe zostało uregulowane w ustawie z dnia 16 grudnia (...)  »
Umieszczanie tablicy reklamowej na obiekcie lub na nieruchomości gruntowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Gmina zawiera umowy cywilnoprawne, na podstawie których wyraża zgodę na usytuowanie tablic reklamowych na obiektach (np. ogrodzeniach) i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność gminy i w (...)  »
Opodatkowanie dzierżawy gruntów rolniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Starosta wydzierżawia obwody łowieckie. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który zawiera podatek VAT. Naliczony w ten sposób czynsz dzierżawny jest rozliczany przez wydzierżawiającego (...)  »
Powstanie obowiązku w VAT w przypadku wadium
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Starosta zamierza zbyć nieruchomość gruntową niezabudowaną, której właścicielem jest Skarb Państwa, a która jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Nieruchomość zostanie (...)  »
Transakcje pomiędzy sp. z o.o. a gminą w świetle nowego JPK_VAT z deklaracją
Poradnik VAT nr 21 (525) z dnia 10.11.2020, strona 17
Jesteśmy zakładem wodociągów i kanalizacji sp. z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów. Czy w sytuacji gdy wystawiamy faktury dla gminy a odbiorcą usług (...)  »
Podatek VAT przy zamianie nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Zamiana nieruchomości polegająca na przeniesieniu ich odpowiednio do zasobów Skarbu Państwa lub gminy stanowi przeniesienie władztwa ekonomicznego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o (...)  »
Opłaty za wycieczki szkolne a VAT - wyrok NSA
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Gmina nie działa jako podatnik VAT, gdy pobiera opłaty za organizację różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki, jakie publiczne szkoły i przedszkola mogą organizować dla wychowanków (...)  »
Usuwanie odpadów rolniczych a VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Świadcząc usługi polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów pochodzących z działalności rolniczej gmina działa jako podatnik VAT. Dotacja otrzymana na ten cel podlega (...)  »
VAT przy sprzedaży gruntu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Generalnie opodatkowane VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem (...)  »
Opodatkowanie podatkiem VAT aportu wniesionego przez gminę do spółki z o.o.
Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Gmina wniesie aport do spółki miejskiej z o.o. w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem aportu będzie wyłącznie grunt niezabudowany. Miasto jest właścicielem (...)  »
Opodatkowanie czynności realizowanych przez bursę szkolną po wydaniu interpretacji ogólnej MF
Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jesteśmy bursą szkolną. Dotychczas do świadczenia usług zakwaterowania oraz wyżywienia stosowaliśmy zwolnienie z VAT. Czy powyższe stanowisko pozostaje aktualne? Czy w związku z wydaną dla (...)  »
Obniżenie czynszu dzierżawy przy jednoczesnym pobraniu podatku od nieruchomości a podstawa opodatkowania VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Podstawa opodatkowania VAT z tytułu usługi dzierżawy może być obniżona o udzieloną obniżkę/opust już w momencie wystawiania faktury. Powinna być ona jednak powiększona o wysokość (...)  »
Wywłaszczenie nieruchomości bez wynagrodzenia a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Działki stanowiące własność gminy przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Przy czym podjęto decyzję o odstąpieniu w całości przysługującego odszkodowania z tytułu objęcia (...)  »
Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej gminy (zakładem budżetowym) i chcemy zakupić ciągnik rolniczy, który będzie przeznaczony do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Czy będziemy mieli prawo (...)  »
Odstąpienie od dochodzenia należności ze względu na epidemię a możliwość skorygowania podatku należnego
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Gmina wynajmuje pomieszczenia. Z tego tytułu zawiera umowy najmu. W drodze uchwały postanowiła o odstąpieniu od dochodzenia należności od podmiotów, które złożą wniosek w tej (...)  »
Pobór opłaty skarbowej a VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Usługa poboru opłaty skarbowej przez powiat nie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT (interpretacja indywidualna (...)  »
VAT przy pobieraniu opłat na targowisku miejskim
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
W stosunku do czynności wykonywanych przez gminę, polegających na odpłatnej rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim, obowiązek podatkowy powstanie, co do zasady, z chwilą wystawienia (...)  »
Prawidłowa podstawa opodatkowania VAT przy dzierżawie budynku w okresie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz (...)  »
Budowa ogrodu dydaktycznego a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza rozpocząć inwestycję polegającą na budowie ogrodu dydaktycznego (motyli, owadów - z uwzględnieniem tablic edukacji ekologicznej oraz rozwiązań małej architektury) w (...)  »
VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów dokonana w drodze zaświadczenia lub decyzji (bez względu na okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego) (...)  »
Obowiązek stosowania kas on-line przez podmioty lecznicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020, strona 21
Podmiot leczniczy nie ma obowiązku wymiany używanej kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 (...)  »
Wymiana starej kasy na kasę on-line w domu wczasowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Podatnicy dokonujący sprzedaży usług krótkotrwałego zakwaterowania, którzy ewidencjonują tę sprzedaż w kasach z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, od dnia 1 stycznia 2021 r. będą (...)  »
Opłaty za wycieczki szkolne poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Brak jest jakichkolwiek przesłanek, by twierdzić, że gminne placówki edukacyjne pobierające opłaty "po kosztach" za organizowanie form krajoznawstwa i turystyki dla określonego kręgu odbiorców (uczniów (...)  »
Odliczanie VAT przez szpital wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jesteśmy publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Wykonujemy czynności zwolnione z VAT (opieka medyczna). Dodatkowo będziemy wykonywać czynności opodatkowane (sklep, wynajem pomieszczeń). Czy możemy odliczać (...)  »
Podatek VAT w przypadku dotacji na kolektory słoneczne
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WL bezpośrednio, w sposób zindywidualizowany i policzalny wpływa na cenę poszczególnych usług świadczonych przez gminę konkretnym mieszkańcom. W następstwie ma (...)  »
Rozliczenie faktur korygujących wystawionych przez przychodnię w związku ze zmianą stawki kapitacyjnej
Poradnik VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020
Jesteśmy przychodnią świadczącą usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ. Usługi rozliczane są w cyklach miesięcznych. Świadczenia wykonane w grudniu 2019 r. udokumentowano fakturą. W (...)  »
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez gminę w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W związku z interpretacją ogólną MF nr PT1.8101.3.2019 z dnia 10 czerwca br., mamy wątpliwość, czy podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w deklaracji VAT-7 oraz w (...)  »
Czynności wykonywane przez gminę a VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Gmina pobierała opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych. Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT, ale są zwolnione z (...)  »
Ustalenie prewspółczynnika przez uczelnię
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
W przeciwieństwie do metody powierzchniowej, metoda obrotowa wyliczenia prewspółczynnika, wskazana w rozporządzeniu Ministra Finansów odnosi się do całokształtu działalności uczelni i obejmuje szereg zmiennych odnoszących (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.