Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Podatek VAT
Stawka podatku VAT z tytułu importu usług kulturalnych - interpretacja indywidualna
Redakcja Poradnika VAT | 24.01.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.495.2019.2.HW stwierdził, że: W sytuacji, kiedy Teatry Zagraniczne nie osiągają w (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 3
O kwalifikacji wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, jako związanych z działalnością gospodarczą gminy, bądź z inną jej działalnością, nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy gminą a (...)  »
Opodatkowanie wpłaconego wadium
Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 23
W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić (...)  »
Sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne nie podlega VAT - wyrok NSA
Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 20
W świetle obowiązujących przepisów za podatnika uznawana jest gmina a nie jej jednostki i zakłady budżetowe. Oznacza to, że wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne (...)  »
Wydanie duplikatu świadectwa nie podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 16
Czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje gmina w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w (...)  »
Obniżona stawka VAT przy dostawie sprzętu komputerowego
Poradnik VAT nr 1 (505) z dnia 10.01.2020, strona 13
1. Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa sprzętu komputerowego, wymienionego (...)  »
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w gminach
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2020 r.
W dniu 3 stycznia 2020 r. gmina otrzymała od czynnego podatnika VAT fakturę potwierdzającą zakup towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (...)  »
Zapłata należności po skorzystaniu z ulgi na złe długi
Redakcja Poradnika VAT | 30.12.2019 r.
W związku z nieuregulowaniem należności za świadczone usługi (opodatkowane podstawową stawką VAT) gmina skorzystała z ulgi na złe długi. Obecnie kontrahent zapłacił całość należności, w (...)  »
Zwrot towarów a rozliczenie faktury korygującej
Redakcja Poradnika VAT | 27.12.2019 r.
W październiku 2019 r. gmina zakupiła towary i otrzymała fakturę dokumentującą tę transakcję. W dniu 5 listopada dokonała zwrotu części towarów i tego samego dnia (...)  »
Prawo złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej a wiążącej informacji stawkowej
Redakcja Poradnika VAT | 23.12.2019 r.
Czy gmina w związku ze zmianą przepisów od 1 listopada 2019 r. może występować do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidulanej czy o (...)  »
Problemy z rachunkami bankowymi jednostek samorządu terytorialnego
Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 18
1. Sprawdzanie danych w elektronicznym wykazie podatników VAT Od 1 września 2019 r. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Zastosowanie MPP w gminach
Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 17
Czy gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dokonując zakupu usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (ale związanych z działalnością pozostającą poza zakresem podatku (...)  »
Prawo odliczenia VAT od wydatków związanych z funkcjonowaniem targowiska
Redakcja Poradnika VAT | 17.12.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w nieprawomocnym wyroku z dnia 21 listopada 2019 r., nr I SA/Rz 693/19 orzekł, iż gminie przysługuje pełne prawo do (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego regulują zobowiązania w podatku VAT przy użyciu mikrorachunku podatkowego
Redakcja Poradnika VAT | 13.12.2019 r.
Obecnie jednostki samorządu terytorialnego swoje zobowiązania podatkowe regulują na rachunki bankowe właściwych urzędów skarbowych. Rachunki te odrębne są dla każdego rodzaju podatku. Zatem regulując zobowiązania (...)  »
Zakupy z dotacji celowej a prawo do odliczenia VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019, strona 36
Jesteśmy zakładem budżetowym objętym centralizacją rozliczeń z gminą. Otrzymaliśmy z jednostki macierzystej dotację celową na zakup mebli biurowych. Zakupione meble będą służyć księgowości zakładu, czyli (...)  »
Podatek VAT od opłat za uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych
Poradnik VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019, strona 61
Centrum kultury (podatnik VAT) organizuje rożnego rodzaju zajęcia m.in. dla dzieci (plastyczne, fotograficzne) i dla słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku (joga, aerobik). Z tytułu udziału w (...)  »
Dostawa posiłków w stołówkach szkolnych a VAT
Poradnik VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019, strona 41
1. Prowadzenie stołówki szkolnej przez samorządową jednostkę budżetową W związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT, za podatnika uznawana jest gmina (a nie jej jednostki (...)  »
Czy gmina może stosować odrębną proporcję odliczania podatku VAT w odniesieniu do jednego składnika majątku?
Redakcja Poradnika VAT | 06.12.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt I FSK 304/17 stwierdził, iż gmina nie może ustalić odrębnej proporcji odliczania (...)  »
Budowa instalacji solarno-wiatrowych do oświetlenia gminnej drogi a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 03.12.2019 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) planuje rozpocząć inwestycję polegającą na budowie instalacji solarno-wiatrowych do oświetlenia gminnej drogi. W ramach przedmiotowego zadania planuje m.in wykonanie robót ziemnych (...)  »
Oświadczenie od obsługującego kasę fiskalną
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 6
Lekarz w przychodni opieki zdrowotnej ma kasę rejestrującą. W przychodni korzysta z usług pielęgniarek, które mają swoją własną działalność gospodarczą. Czy jeśli obsługują one kasę, (...)  »
Brak rachunku bankowego w nowym wykazie podatników VAT
Redakcja Poradnika VAT | 29.11.2019 r.
Gmina sprawdzając kontrahenta w nowym wykazie podatników VAT ustaliła, że widnieje on jako czynny podatnik VAT, ale nie ma tam jego rachunku bankowego wykazanego na (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 1
Jednostka samorządu terytorialnego, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Wynika to z ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT oraz (...)  »
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków na budowę drogi dojazdowej - niekorzystne dla podatników stanowisko NSA
Redakcja Poradnika VAT | 26.11.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 maja 2019 r., nr I FSK 577/17 orzekł, że: "(...) Miasto (...) w zakresie budowy dróg gminnych (...)  »
Rachunki bankowe jednostek samorządowych na białej liście
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 6
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). Nasze jednostki organizacyjne wystawiają rachunki np. za szkolenia. Czy musimy uzupełnić rachunki bankowe naszych jednostek organizacyjnych na tzw. białej liście? (...)  »
Przedawnienie a korekta deklaracji VAT
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 3
Podatnikowi (gminie) nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT-7 ze względu na upływ czasu do zrealizowania takiego uprawnienia. Takie wnioski (...)  »
Opodatkowanie VAT opłat w postaci czesnego i wpisowego pobieranych od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – interpretacja Dyrektora KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.11.2019 r.
Opłaty w postaci czesnego i wpisowego pobierane przez Dom Kultury od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)  »
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)  »
Termin weryfikacji rachunku bankowego w nowym wykazie podatników VAT
Redakcja Poradnika VAT | 15.11.2019 r.
W jakim terminie gmina jako czynny podatnik VAT (nabywca towaru/usługi) zobowiązana jest do sprawdzenia danego rachunku bankowego w nowym wykazie? Czy weryfikacja rachunku bankowego powinna (...)  »
Opłaty pobierane przez powiat za usługi opiekuńcze PŚDP bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 16
Odpłatność za wykonywane przez powiat czynności organizowania i świadczenia usług opiekuńczych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Pomocy, z uwagi na swój nieekwiwalentny charakter, nie stanowi wynagrodzenia (...)  »
Symboliczna odpłatność nie daje prawa do korekty VAT
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 1
Miasto, które zmieniło sposób użytkowania infrastruktury (boiska) z nieodpłatnej na odpłatną, z ustaleniem symbolicznej kwoty odpłatności, nie działa w tym zakresie jako podatnik VAT prowadzący (...)  »
Użytkowanie wieczyste gruntów a podatek VAT
Poradnik VAT nr 21 (501) z dnia 10.11.2019, strona 52
Przepisy regulujące zasady wieczystego użytkowania gruntów określone są w art. 232-243 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Stawka VAT na świadczenie usług w zakresie opieki medycznej
Poradnik VAT nr 21 (501) z dnia 10.11.2019, strona 20
1. Usługi medyczne a zwolnienie z VAT Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie (...)  »
Wydzierżawianie obwodów łowieckich przez jednostkę samorządu terytorialnego a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 08.11.2019 r.
Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Starosta na podstawie zawartych umów wydzierżawia na rzecz kół łowieckich polne obwody łowieckie. Przedmiot dzierżawy, którym jest obwód łowiecki, (...)  »
Działalność gminy związana z usuwaniem azbestu a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.11.2019 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.519.2019.2.AT stwierdził, że uzyskana przez Gminę dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie (...)  »
Czy świadczenie usług opiekuńczych przez gminę podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 31.10.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z dnia 9 października 2019 r., nr I SA/Bd 532/19 orzekł, iż gmina wykonując czynności związane ze (...)  »
Najważniejsze informacje dotyczące WIS w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Redakcja Poradnika VAT | 31.10.2019 r.
Na mocy art. 42a ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (...)  »
Przyspieszony zwrot podatku VAT
Redakcja Poradnika VAT | 29.10.2019 r.
Gmina jako czynny podatnik VAT składa miesięczne deklaracje VAT. W deklaracji VAT-7 za sierpień 2019 r. złożonej w dniu 23 września 2019 r. wykazała nadwyżkę (...)  »
Wydatki na promocję miasta a prawo do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 24
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 261/17 stwierdził, że: Jednostkom samorządu terytorialnego nie przysługuje prawo do (...)  »
Nowy plik JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 14
Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy VAT czynni będą wysyłać nowy plik JPK_VAT. Plik ten będzie dokumentem elektronicznym, obejmującym deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję (...)  »
Od 1 listopada 2019 r. zmiany w stosowaniu split payment
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 6
Split payment funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Jednak do tej pory to podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać (...)  »
Sprawdzanie kontrahenta w nowym wykazie podatników VAT
Redakcja Poradnika VAT | 11.10.2019 r.
Od 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej nowy wykaz podatników VAT, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie (...)  »
Przepisy przejściowe przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
Redakcja Poradnika VAT | 09.10.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
Opodatkowanie usług dowozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację
Redakcja Poradnika VAT | 04.10.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 7 sierpnia 2019 r., nr I SA/Sz 244/19 orzekł, iż: Gmina, realizując zadania wynikające z (...)  »
Prawo do korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą formy zarządzania majątkiem gminnym
Redakcja Poradnika VAT | 27.09.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 1538/15 stwierdził, iż: Gmina działająca w charakterze organu publicznego, która (...)  »
Odliczenie podatku VAT od wydatków na rewitalizację Gminnego Ośrodka Kultury
Redakcja Poradnika VAT | 24.09.2019 r.
Gmina jako czynny podatnik VAT w ramach projektu "Rewitalizacja kulturalna" ponosi wydatki na prace remontowe (np. wymiana podłóg, okien, elektryki, malowanie ścian) a także na (...)  »
Proporcjonalne odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 16
Jeżeli proporcja nie przekroczy 2%, podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% i nie dokonywać odliczeń podatku naliczonego. O CO PYTAŁ PODATNIK? Miasto (...)  »
Jakie dane gmina będzie musiała podawać w nowym pliku JPK_VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 17.09.2019 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
Obiady dla uczniów i nauczycieli nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 16
Czynności wykonywane w imieniu gminy polegające na wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych (przedszkolnych) dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. STAN (...)  »
Usługa organizowania wyjazdów dla dzieci a VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 6
Usługi organizowania obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z VAT, (...)  »
Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności
Redakcja Poradnika VAT | 10.09.2019 r.
Gmina otrzymała fakturę zakupu. Podatek VAT wynikający z faktury zamierza uregulować przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy gmina może kontrahentowi przelać kwotę podatku z otrzymanej (...)  »
Dokumentowanie usługi użyczenia lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 4
Czy w związku z nieodpłatnym charakterem umowy użyczenia lokali użytkowych pomiędzy miastem a instytucją kultury obciążając użytkownika podatkiem od nieruchomości należy wystawić fakturę czy notę (...)  »
Termin wystawienia faktury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 4
Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dokonanie wpłaty na poczet usługi montażu instalacji, gdy w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymano wpłatę, (...)  »
Obowiązek wystawiania faktur przez województwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 2
Województwo jest właścicielem sieci szerokopasmowej. Zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prawnego operator infrastruktury dzierżawi sieć od województwa. W zamian za dzierżawę obowiązany jest do zapłaty czynszu. (...)  »
Od września br. nowy wykaz podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 6
Od początku września 2019 r. została utworzona baza wszystkich podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT. W bazie znajdują się dane, takie jak: nazwa firmy (...)  »
Wystawianie faktur osobom prywatnym przy braku NIP na paragonie
Redakcja Poradnika VAT | 04.09.2019 r.
Teatr ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej i dokumentuje sprzedaż paragonami oraz czasami - na żądanie tych osób - fakturami. Czy w (...)  »
Brak możliwości wystawienia faktury korygującej z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego
Redakcja Poradnika VAT | 28.08.2019 r.
Ustawowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących nie zawierają żadnych ograniczeń czasowych w zakresie korygowania faktur. Przyjmuje się jednak, że wystawienie tego dokumentu jest możliwe, (...)  »
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw nie podlegają VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 4
Opłaty pobierane przez powiat za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych są wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o (...)  »
Prewspółczynnik stosowany przez gminę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 3
Cechy konstrukcyjne systemu VAT uzasadniają wykładnię art. 86 ust. 2a-2b i ust. 2h ustawy o VAT dopuszczającą możliwość określenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu (...)  »
Opłaty pobierane za wyżywienie dzieci w szkołach a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 1
Opłaty pobierane za dożywianie dzieci i młodzieży mają charakter zbliżony do danin publicznych, nie odzwierciedlają więc ekonomicznej wartości realizowanych w związku z nim czynności. Nie (...)  »
Stawka VAT przy montażu instalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 16
Montaż systemów fotowoltaicznych wykonywany poza bryłą budynku mieszkalnego (na gruncie) opodatkowany jest 23% stawką VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina (czynny podatnik VAT) złożyła wniosek (...)  »
Metody ustalania prewspółczynnika przez JST
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 6
Organy podatkowe uważają, że w niektórych przypadkach indywidualnie ustalany przez gminy prewspółczynnik nie oddaje specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego nakazują stosowanie prewspółczynnika wskazanego w (...)  »
Sprzedaż ruchomości nabytych przez gminę w drodze spadku
Redakcja Poradnika VAT | 23.08.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w nieprawomocnym wyroku z dnia 11 kwietnia 2019 r., nr III SA/Gl 1277/18 stwierdził, że: Gmina dokonując czynności zbywania przedmiotów (...)  »
Rozliczenie w VAT inwestycji w odnawialne źródła energii
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 15
Dbałość o środowisko, szukanie nowych rozwiązań, a także modernizacja świadczonych usług to powody, dla których jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) decydują się na inwestycje (...)  »
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 16
Podstawę opodatkowania podatkiem VAT zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. (...)  »
Gminy nie będą musiały robić korekty odliczonego VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 1
Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali pełnego odliczenia VAT zgodnie z uchwałą NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.