Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Podatek VAT
Opodatkowanie outsorcingu medycznego
Źródło: Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018, strona 20
Minister Finansów wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. interpretację ogólną, nr PT1.8101.5.2017.PSG.622 dotyczącą zwolnienia z VAT czynności wykonywanych w związku ze świadczoną przez podmioty (...)  »
Zamiana nieruchomości dokonana między gminą a skarbem państwa
Źródło: Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018, strona 17
1. Transakcja zamiany nieruchomości w świetle ustawy o VAT W wyniku zamiany nieruchomości następuje przeniesienie prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel. Przez umowę zamiany (...)  »
Budowa drogi gminnej - możliwość odzyskania VAT naliczonego
Źródło: Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 44
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.736.2018.1.EA) "(...) Gmina K. jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o przyznanie pomocy (...)  »
Urządzenie targowiska przez gminę a prawo do odliczenia VAT
Źródło: Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 41
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.593.2018.2.AK) "(...) Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie ustawy z dnia (...)  »
Przeniesienie własności nieruchomości należącej do Gminy na rzecz Skarbu Państwa a zwolnienie z VAT
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 września 2018 r., nr I FSK 1031/16 stwierdził, że: Wydanie przez wojewodę decyzji zezwolenia na realizację inwestycji (...)  »
Planowane zmiany w zakresie stawek VAT
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 6
Poziom stawek VAT zależny od stanu finansów publicznych Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stawki podatku w wysokości 23% i 8%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla (...)  »
Odliczenie przez gminę podatku VAT od wydatków związanych z budową targowiska
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 r., nr I SA/Sz 432/18 orzekł, iż: Gmina może w całości odliczyć (...)  »
Usługa pobierania materiału biologicznego - stawka VAT
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Podmiot leczniczy (szpital), na wniosek pacjentek, zabezpiecza przy porodzie materiał biologiczny (najczęściej krew pępowinową) w celu jego przechowywania. Jeżeli pacjentka chce skorzystać z takiej usługi, (...)  »
Odliczenie VAT od pojazdów demonstracyjnych
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 4
Użycie w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT wyrazu "wyłącznie" oznacza, że samochód nie może być wykorzystywany nawet przejściowo do żadnych innych celów. Podatnik (...)  »
Sprzedaż gruntu z częścią budynku sąsiada a zwolnienie z VAT
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 3
Dostawa działki, która nie jest przeznaczona pod zabudowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), na której stoi (...)  »
Sprzedaż środków transportu przez gminę a VAT
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 2
Jednorazowa sprzedaż środków transportu przez gminę w sytuacji, gdy przy ich zakupie nie dokonano odliczenia podatku naliczonego VAT, a następnie nie były one wykorzystywane do (...)  »
Odliczenie VAT w przypadku budowy infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego – interpretacja KIS
Źródło: 22.11.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupu towarów/usług związanych z budową infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego, gdyż wykonując tę inwestycję, nie (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy wydaniu vouchera
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, strona 3
W przypadku sprzedaży przez podatnika vouchera na przedstawienie teatralne obowiązek podatkowy w VAT nie powstanie w chwili otrzymania płatności za jego zakup, lecz w chwili (...)  »
Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe?
Źródło: Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 5
Regulacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu podzielonej płatności określone są w art. 108a-108d ustawy o VAT. Istotą tej metody - co już wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach (...)  »
Korygowanie zwrotu towarów w samorządach - wzór faktury
Źródło: Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 52
Prawidłowe dokumentowanie transakcji należy do podstawowych obowiązków podatników VAT. Istotne jest także aby dokumenty te odzwierciedlały rzeczywisty przebieg transakcji. Dane, jakie powinna zawierać faktura zostały (...)  »
Obowiązek sporządzenia korekty pliku JPK_VAT w przypadku błędu w nazwie kontrahenta
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W programie księgowym instytucja kultury pomyłkowo zdefiniowała zbiorczego kontrahenta o nazwie "bilety". Powyższe słowo (pomimo zastosowania na fakturze właściwych danych nabywcy) system automatycznie przenosi do (...)  »
Forma złożenia wniosku o sporządzenie duplikatu
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Kontrahent nie otrzymał oryginału faktury, którą instytucja kultury wysłała do niego pocztą. Czy aby otrzymać duplikat faktury, kontrahent musi wystąpić z pismem, czy wystarczy, że (...)  »
Zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Czy kształcenie zawodowe w postaci prowadzenia staży zawodowych dla pielęgniarek w szpitalach podlega zwolnieniu od podatku VAT? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 (...)  »
Prawidłowe wystawienie faktur w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina otrzymała fakturę, gdzie w pozycji nabywca widniała nazwa szkoły, a nie gminy. W jaki sposób powinny być wystawiane faktury za towary i usługi dotyczące (...)  »
Czy muzeum przysługuje prawo odliczenia VAT od wydatków na organizację koncertów?
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT, które organizuje komercyjną część festiwalu obejmującą biletowane koncerty. Wstęp na koncerty jest możliwy wyłącznie za okazaniem wykupionego biletu wstępu. Sprzedaż (...)  »
Korekta deklaracji VAT złożona po wszczęciu kontroli celno-skarbowej wobec gminy
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Ustawodawca w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.) wskazał, że podatnik (...)  »
Postanowienia umowne wykluczające podzieloną płatność
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jako czynny podatnik VAT podjęła decyzję o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do swoich sprzedawców. Sprzedawca usługi wystąpił jednak do gminy z pismem, (...)  »
Split payment a rozliczenie faktury korygującej
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina otrzymała fakturę za zakupiony towar oraz fakturę korygującą, tytułem zwrotu części towaru. Należność za fakturę gmina chciała zapłacić przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy (...)  »
Zmniejszenie VAT należnego w wyniku wystawienia zbiorczej korekty
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W listopadzie 2018 r. gmina wystawiła zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą obniżkę ceny, dotyczącą sprzedaży, która miała miejsce w 2017 r. Kiedy powinnam rozliczyć VAT z (...)  »
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Źródło: Poradnik VAT nr 21 (477) z dnia 10.11.2018, strona 27
Obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2018 r. Na stronie (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu VAT siłom zbrojnym i dowództwom
Źródło: Poradnik VAT nr 21 (477) z dnia 10.11.2018, strona 34
Na podstawie delegacji zawartej w art. 89 ust. 3 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa (...)  »
Usługa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
Źródło: Poradnik VAT nr 21 (477) z dnia 10.11.2018, strona 67
Spółka komunalna zajmująca się m.in. oczyszczaniem miasta wykonała usługę przycinania żywopłotu dla osoby fizycznej na jej prywatnym terenie. Czy usługę tę można zaliczyć do usług (...)  »
Transakcje handlowe realizowane przez gminę - interpretacje indywidualne
Źródło: Poradnik VAT nr 21 (477) z dnia 10.11.2018, strona 21
1. Sprzedaż oświetlenia drogowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.291.2018.1.AJ uznał, iż odpłatne przeniesienie prawa własności (...)  »
Wydatki gminy związane z utrzymaniem cmentarzy a prawo odliczenia podatku VAT
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz właścicielem cmentarzy komunalnych, na których świadczone są odpłatnie usługi. Cmentarze funkcjonują na podstawie regulaminu ustalonego uchwałą Rady (...)  »
Kilka faktur korygujących dotyczących jednej transakcji
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina zobowiązana jest sporządzić korektę faktury do sprzedaży już wcześniej skorygowanej fakturą korygującą. Czy gmina może ponownie wystawić taką korektę? Jeśli tak, to jakie dane (...)  »
Przedłużenie terminu zwrotu wynikającego ze złożonej przez gminę deklaracji VAT
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Złożona przez gminę deklaracja VAT korzysta z domniemania prawdziwości. Niemniej jednak organ podatkowy ma możliwość weryfikacji sporządzonych przez gminę rozliczeń. Może to mieć miejsce w (...)  »
Termin rozliczenia faktury korygującej
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W listopadzie br. gmina otrzymała fakturę korygującą in minus. Faktura ta zmniejsza podatek naliczony o 500 zł. Kiedy gmina może dokonać rozliczenia VAT z tej (...)  »
Zwolnienie z VAT dostawy działki, na której znajdują się fragmenty budynku - wyrok NSA
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1002) z dnia 01.11.2018, strona 18
Działkę, która nie jest przeznaczona pod zabudowę, ale stoi na niej nieistotna dla charakteru obiektu budowlanego część budynku posadowionego na działce sąsiedniej, należy uznać za (...)  »
Budowa infrastruktury turystycznej przez samorządową instytucję kultury - prawo do odliczenia VAT
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jeżeli efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, wówczas samorządowej instytucji kultury nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów/usług, pomimo, (...)  »
Termin przechowywania dokumentów związanych z rozliczaniem podatku VAT
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Przez jaki okres gmina powinna przechowywać deklaracje oraz dokumenty związane z rozliczaniem podatku VAT? Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności art. 112 wynika, (...)  »
Opodatkowanie podatkiem VAT opłat pobieranych przez przedszkola za pobyt dziecka ponad podstawę programową
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Czy opłaty pobierane przez przedszkola za pobyt dziecka w placówce ponad ustalony limit godzin podlegają opodatkowaniu VAT? Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 (...)  »
Sprzedaż makulatury przez szkołę
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Czy gmina dokonując zbycia poprzez szkołę makulatury pozyskanej nieodpłatnie od rodziców uczniów występować będzie w charakterze podatnika VAT? Gmina jako organ władzy publicznej realizuje zadania (...)  »
Zasady odliczania podatku naliczonego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, strona 3
W świetle zasad unijnych, nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego związanego z działalnością inną niż działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o VAT. Przypomniał o tym (...)  »
VAT od usług zakwaterowania rodzica na oddziale w trakcie leczenia szpitalnego dziecka
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, strona 2
Usługi zakwaterowania rodzica lub opiekuna chorego pacjenta na oddziale w trakcie leczenia szpitalnego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, korzystają (...)  »
Odliczenie VAT naliczonego z duplikatu faktury
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Sprzedawca wystawił gminie w maju 2018 r. fakturę potwierdzającą zakup towarów, którą wysłał pocztą. Faktura nie dotarła do gminy, (...)  »
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz jednostki budżetowej
Źródło: Poradnik VAT nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 58
Dokonujemy dostawy towarów dla szkoły gminnej, która jest jednostką budżetową. Czy na fakturze dokumentującej tę sprzedaż powinny być zamieszczone dane gminy czy szkoły? O tym, (...)  »
Sprzedaż przez jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia bez VAT
Źródło: Poradnik VAT nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 17
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)  »
Zastosowanie split payment w gminach
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Jako jednostka samorządu terytorialnego dokonuje nabycia towarów i usług w ramach działalności niepodlegającej opodatkowaniu, zwolnionej oraz opodatkowanej. Czy w związku (...)  »
Kontynuacja zastosowania przez gminę prewspółczynnika indywidulanego – wyrok WSA
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Generalną zasadą jest, że podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tymi czynnościami. (...)  »
Korekta danych nabywcy na fakturze
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina otrzymała od kontrahenta fakturę, w której wpisano błędne dane nabywcy. Czy w takiej sytuacji może wystawić notę korygującą? Sformalizowany charakter podatku VAT wymaga, aby (...)  »
Odliczenie VAT od zakupów dokonywanych przez szpital
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Szpital posiada osobowość prawną, jest czynnym podatnikiem VAT. Realizuje projekt (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), którego celem jest informatyzacja i rozwój usług elektronicznych. (...)  »
Usługa zakwaterowania rodzica na oddziale szpitalnym w trakcie leczenia dziecka a VAT – interpretacja KIS
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Usługa zakwaterowania rodzica/opiekuna chorego pacjenta na oddziale w trakcie leczenia szpitalnego korzysta ze zwolnienia z VAT jako usługa niezbędna do wykonania usługi podstawowej, tj. usługi (...)  »
Opłaty pobierane za wyżywienie dzieci w przedszkolach a VAT - interpretacja KIS
Źródło: 17.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina, wykonując odpłatną usługę wyżywienia dzieci, jest w rozumieniu ustawy o VAT podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. Usługa ta podlega więc opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie MF
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Autora interpelacji poselskiej nr 22832 zaniepokoiło wiele kwestii związanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. zapłata z zastosowaniem MPP (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. - zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy będzie jej przysługiwało prawo do zwrotu VAT w przyspieszonym terminie, jeżeli zdecyduje się stosować mechanizm podzielonej płatności? Czy termin (...)  »
Wybrane zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy o VAT regulujące mechanizm podzielonej płatności. Mogą go zastosować podatnicy (np. jednostki samorządu terytorialnego), którzy otrzymają fakturę (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności - czy trzeba umieszczać numer rachunku VAT na fakturach?
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Czy gmina (czynny podatnik VAT), w związku z wejściem od 1 lipca br. przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, jest zobowiązana do umieszczania na fakturach sprzedaży (...)  »
Czy mechanizm podzielonej płatności można stosować wybiórczo?
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy może stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur danego kontrahenta? Mechanizm podzielonej płatności można stosować dobrowolnie, (...)  »
Wymiana kas rejestrujących po centralizacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło: Poradnik VAT nr 19 (475) z dnia 10.10.2018, strona 26
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., (...)  »
Prawo do korekty VAT w przypadku porozumienia o zmianie terminu zapłaty
Źródło: 09.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
We wrześniu 2018 r. gmina skorygowała podatek VAT naliczony z powodu niezapłacenia kontrahentowi zobowiązania w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonej na (...)  »
Anulowanie faktury a korekta JPK_VAT
Źródło: 09.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W dniu 20 października 2018 r. gmina wystawiła fakturę dokumentującą sprzedaż towaru dla kontrahenta. Faktury tej gmina nie zdążyła przesłać na adres nabywcy ponieważ klient (...)  »
Projekt artystyczny realizowany przez samorządową instytucję kultury - właściwa stawka VAT
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu, jest czynnym podatnikiem VAT. Jej celem jest (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności - jakie są jego korzyści?
Źródło: 27.09.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza stosować mechanizm podzielonej płatności do dokonywanych zakupów. Jakie korzyści (i na jakich zasadach) będą przysługiwać gminie w związku z wejściem (...)  »
Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych a VAT
Źródło: 27.09.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jesteśmy jednostką budżetową (szkołą). Wystawiamy duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych, za co pobieramy opłaty. Czy czynności te podlegają opodatkowaniu VAT? Tak. Czynność wydawania duplikatów legitymacji (...)  »
Rozliczenie VAT, gdy podatnik zapomniał wystawić fakturę
Źródło: 27.09.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina (czynny podatnik VAT) zawarła umowę na świadczenie usługi najmu. W umowie uregulowano, że płatność za usługę, za dany rok, będzie następowała raz w roku (...)  »
Sankcje w VAT
Źródło: 25.09.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina odliczyła VAT naliczony z faktury otrzymanej od kontrahenta w związku z dokonanym zakupem. Firma sprzedawcy - jak się okazało - nie istnieje. Urząd skarbowy (...)  »
Termin odliczenia VAT z faktury za najem
Źródło: 25.09.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W sierpniu 2018 r. gmina otrzymała fakturę za usługę najmu świadczoną w tym miesiącu (faktura została wystawiona w dniu 3 sierpnia 2018 r.). Termin płatności (...)  »
Zapłata za kilka faktur od jednego kontrahenta
Źródło: 25.09.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Czy w systemie podzielonej płatności Gmina może dokonać zapłaty należności z kilku faktur na rzecz jednego kontrahenta za pomocą jednego komunikatu przelewu? Aby podatnik mógł (...)  »
Zwrot ulgi na złe długi a obowiązek złożenia zawiadomienia VAT-ZD
Źródło: 25.09.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W czerwcu 2018 r. gmina skorygowała w deklaracji VAT-7 sprzedaż w ramach ulgi na złe długi i złożyła zawiadomienie VAT-ZD. W sierpniu 2018 r. otrzymała (...)  »
Korygowanie JPK_VAT z uwagi na błąd w nazwie nabywcy
Źródło: 25.09.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina wystawiła fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinna wykazać taką fakturę w JPK_VAT? Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej tę pomyłkę, należy skorygować JPK_VAT? (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.