Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Podatek VAT
pokaż fragmenty artykułów
Niepieniężna zapłata podatku na rzecz gminy a VAT
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT może stanowić jedynie czynność prawna będąca darowizną. Umowa cywilnoprawna uregulowana w art. (...)  »
Czynności wykonywane przez miasto a podatek VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 2
Czynności wykonywane przez miasto polegające na sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, pobieraniu opłat za: pobyt i nauczanie w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
Opłata za przejazd bez ważnego biletu nie podlega VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Jeśli pasażer w momencie wejścia do pojazdu nie zamierza płacić za usługę przewozu, a więc nie ma zamiaru spełnienia warunków zaoferowanych przez przewoźnika dostępu do (...)  »
Świadczenie usług związanych z edukacją - warunki zwolnienia z VAT
Poradnik VAT nr 19 (547) z dnia 10.10.2021
1. Usługi prywatnego nauczania wykonywane przez nauczyciela Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, (...)  »
Zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej a VAT
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
W zakresie czynności podejmowanych w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej w wykonaniu umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami gmina działa jako podatnik VAT, a wyłączenie z (...)  »
Opodatkowanie usług świadczonych przez gminne centrum kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
W myśl ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone m.in. przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów (...)  »
Dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Gmina wydzierżawia na podstawie umowy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej grunty z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. Grunty te wykorzystywane są do uprawy warzyw, owoców, (...)  »
Jaka stawka VAT przy remoncie budynku domu pomocy społecznej?
Poradnik VAT nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) świadczę usługi remontowo-budowlane. Obecnie wykonuję remont budynku domu pomocy społecznej. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w tym przypadku? (...)  »
Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika przez samorządowy zakład budżetowy
Poradnik VAT nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Samorządowy zakład budżetowy wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zadania z zakresu pozostającego poza sferą działalności gospodarczej, tj. zajmuje się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, (...)  »
Usługi koncertowe i sprzedaż płyt - opodatkowanie czynności realizowanych przez samorządową instytucję kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.133.2021.2.KS stwierdził, że: świadczone przez samorządową instytucję kultury usługi kulturalne polegające (...)  »
Odliczenie VAT w przypadku zakupu usług doradczych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina odliczy VAT wynikający z faktur zakupu usług doradztwa podatkowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 6 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.406.2021.1.MH. (...)  »
Dzierżawa a VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Miasto (podatnik VAT) oddało odpłatnie w dzierżawę (na podstawie umów cywilnoprawnych) nieruchomość z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Czy czynność ta podlega opodatkowaniu VAT? TAK. (...)  »
Stosowanie oznaczenia TP w pliku JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej w zakresie podatku należnego trzeba podawać oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i usług. W przypadku istniejących powiązań między nabywcą (...)  »
Skutki w VAT wykonywania określonych czynności przez placówki oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Czynność wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez placówki oświatowe nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 21 lipca (...)  »
Opodatkowanie usług wstępu na basen gminny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
W praktyce gminy prowadzą obiekty sportowe w ramach których oferują swoje usługi wstępu na baseny, sauny czy boiska. Zatem czy odpłatne usługi wstępu na basen (...)  »
Metody ustalania prewspółczynnika przez jednostki samorządu terytorialnego
Poradnik VAT nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują zakupu towarów i usług, które wykorzystują zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Wiązać (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę od wydatków inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Realizacja zadania własnego nie wyłącza z góry statusu gminy jako podatnika VAT, jeśli jednostka samorządu terytorialnego prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą (udostępnia stanowiska handlowe (...)  »
Obowiązek stosowania oznaczeń TP przez jednostki samorządu terytorialnego
Poradnik VAT nr 15 (543) z dnia 10.08.2021
W związku z przepisami rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2021 r. oraz odpowiedzią MF z dnia 27 października (...)  »
Obowiązek stosowania oznaczeń TP w ewidencji VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2021 r.
Miasto za pośrednictwem Samorządowego Zakładu Budżetowego świadczy opodatkowane usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Wystawcą faktur za wodę i ścieki jest Samorządowy Zakład (...)  »
Udzielanie pożyczek przez JST na rzecz szpitala a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2021 r.
W świetle przepisów ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na (...)  »
Kiedy miasto działa jako podatnik VAT?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Działania miasta polegające na świadczeniu usług: przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla uczniów i wychowanków, pobytu i nauczania w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
VAT przy sprzedaży majątku przez powiat
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w ramach zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z (...)  »
Czy odszkodowanie podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zakład opieki medycznej (podatnik VAT) zakupił urządzenie do przeprowadzania specjalistycznych badań. Z umowy zawartej ze sprzedawcą wynika, że w przypadku jego awarii dokona on jego (...)  »
Zakup usług doradczych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się gmina (czynny podatnik VAT), która, zawiera umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego lub usług prawniczych. Z tytułu (...)  »
Opodatkowanie świadczenia usług noclegowych w schronisku młodzieżowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2021 r.
W praktyce zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych prowadzą schroniska młodzieżowe. Schroniska takie świadczą usługi polegające na zapewnieniu noclegów, m.in. (...)  »
Opodatkowanie dofinansowania na montaż instalacji OZE oraz na usuwanie azbestu z nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Od dłuższego czasu trwają spory z organami podatkowymi czy do podstawy opodatkowania należy wliczać otrzymane przez gminę dofinansowania ze środków unijnych na realizację dostawy i (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem VAT dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i (...)  »
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych - świadczenie kompleksowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Jednostki samorządu terytorialnego bardzo często decydują się na inwestycje w celu poprawy efektywności energetycznej budynków, przez co mają wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. W praktyce (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz młodzieżowych domów kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
» Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS a obliczanie prewspółczynnika przez samorządową instytucję kultury
Poradnik VAT nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Czy samorządowa instytucja kultury wyliczając korektę prewspółczynnika VAT za 2020 r. w mianowniku proporcji powinna uwzględnić kwoty dofinansowań wynikające ze zwolnienia z opłacania należności z (...)  »
Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych - termomodernizacja
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
Gmina zamierza zrealizować projekt inwestycyjny ograniczający spaliny, polegający na dostawie i montażu kotłów na biomasę do ogrzewania budynków mieszkalnych, stanowiących własność mieszkańców gminy. Wynagrodzenie za (...)  »
Opodatkowanie VAT usług najmu
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Usługi wynajmu pokoi w internacie na rzecz osób trzecich sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55 nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak uznał Dyrektor KIS w (...)  »
Przesłanki skorzystania z ulgi na złe długi w VAT
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Gmina może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny wynikający z faktur dokumentujących umorzone należności na podstawie art. 89a ustawy o VAT (tzw. ulga na złe (...)  »
Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez placówki oświatowe
Poradnik VAT nr 9 (537) z dnia 10.05.2021
Szkoła pobiera opłatę od uczniów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT? Generalnie opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa (...)  »
Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Miasto będzie organizować przetarg na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Przedmiotem zamówienia będą usługi sprzątania zgodnie z określoną częstotliwością, tj. mycie wraz z (...)  »
Odpłatne wypożyczanie instrumentów muzycznych przez publiczną szkołę muzyczną w świetle ustawy o VAT - najnowsze stanowisko organów podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.04.2021 r.
Szkoła muzyczna jako jednostka budżetowa gminy świadczy na rzecz swoich uczniów odpłatne wypożyczanie instrumentów muzycznych (typu altówki, skrzypce, gitary). Instrumenty takie udostępniane są uczniom w (...)  »
Koszty wykonania zastępczego nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Obciążenie wykonawcy kosztami wykonania zastępczego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie podlegające VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina podpisała z firmą umowę na wykonanie robót drogowych (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto na podstawie prewspółczynnika
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Jeżeli chodzi o wynikający z art. 86 ust. 2a zdanie ostatnie ustawy o VAT wymóg, aby sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika (...)  »
Dzierżawa obwodów łowieckich - czy podlega zwolnieniu z VAT?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług (...)  »
Odpłatne wydawanie posiłków dla nauczycieli i pracowników szkoły
Poradnik VAT nr 7 (535) z dnia 10.04.2021
Szkoła, jako jednostka oświatowa gminy, świadczy usługi wyżywienia dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Usługę wyżywienia uczniów traktuje jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT i nie (...)  »
Kiedy miasto nie działa w charakterze podatnika VAT?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Nie może być uznana za podatnika VAT jednostka samorządu terytorialnego, która wykonuje określone działania, realizując powierzone jej zadania i nie działa w tym zakresie na (...)  »
Odszkodowanie otrzymane przez zakład budżetowy a proporcja do odliczania VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Do przychodów wykonanych zakładu budżetowego zalicza się jedynie takie odszkodowania, które podlegają opodatkowaniu VAT (gdyż mają wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez (...)  »
Wydanie kart mieszkańca przez gminę a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wydanie przez gminę karty mieszkańca nie jest przejawem działalności gospodarczej, lecz realizowaniem ustawowych kompetencji, w których mieści się zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. We wniosku (...)  »
Obowiązek podatkowy przy badaniach klinicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstanie dopiero wtedy, gdy usługa badania klinicznego będzie częściowo przyjęta i dla tej części zostanie określona zapłata, tj. w momencie (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Miasto, które wypożycza bezpłatnie rowery nie udostępnia świadczonej usługi na cele stricte publiczne, gdyż jest to działalność gospodarcza prowadzona w sposób ciągły, profesjonalny, tożsamy i (...)  »
VAT przy sprzedaży nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Dostawa terenu, w trybie sprzedaży uregulowanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 lub art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
VAT od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Artykuł 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w (...)  »
Nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2021 r.
Szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi gminy poza swoją podstawową działalnością dodatkowo udostępniają na podstawie użyczenia sale gimnastyczne na rzecz stowarzyszeń i klubów, które to prowadzą (...)  »
Opodatkowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyrok TSUE
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
25 lutego 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-604/19, w którym orzekł, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej (...)  »
Nie ma VAT od opłat pobieranych przez DPS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Gmina wykonująca odpłatnie, w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, czynności świadczenia usług opiekuńczych i umieszczania w domu opieki społecznej, działa jako organ władzy publicznej (...)  »
Odliczanie VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową cmentarza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
» Działalność mieszana – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów (...)  »
Opodatkowanie usług wypożyczania rowerów miejskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 415/20 uchylił zaskarżoną indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej (...)  »
Sprzedaż posiłków dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Na terenie gminy funkcjonują szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. Zgodnie z umowami dyrektorzy szkół gminnych sprzedają i dostarczają takim szkołom (stowarzyszeniom) posiłki. Czy sprzedaż posiłków dla (...)  »
Roczna korekta VAT w przypadku inwestycji wieloletniej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy ponosił w latach 2019-2020 koszty inwestycji związanych z budową wodociągu. Wartość inwestycji przekroczyła 15.000 zł. Od dokonanych zakupów zakład odliczał VAT, stosując (...)  »
Kompleksowe usługi udostępniania wizerunków muzealiów podlegają zwolnieniu z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub (...)  »
Transakcja zamiany nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.786.2020.1.AJB stwierdził, że: Planowana przez powiat transakcja zamiany nieruchomości będzie traktowana (...)  »
Rozliczanie VAT z tytułu umieszczania banerów reklamowych na obiektach gminnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
W praktyce gminy zawierają umowy cywilnoprawne, w ramach których wyrażają zgodę na usytuowanie banerów reklamowych na obiektach i nieruchomościach stanowiących ich własność. Najemcy umieszczają takie (...)  »
Korekta VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika
Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Gmina jako czynny podatnik VAT do tej pory w celu odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stosowała prewspółczynnik, o którym (...)  »
Świadczenie usług w zakresie kształcenia przez uczelnię wyższą
Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.528.2020.3.ISK uznał, że świadczone przez uczelnię publiczną usługi w zakresie kształcenia (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji przeznaczonych na montaż kolektorów słonecznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał (...)  »
Wpływ dotacji inwestycyjnych otrzymanych przez samorządową instytucję kultury na obliczanie prewspółczynnika
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do (...)  »
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół z 0% stawką VAT - zmiana rozporządzenia
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od (...)  »
Odliczanie VAT od wydatków związanych z działalnością prowadzoną w gminnych obiektach sportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
1. Podmioty stosujące prewspółczynnik przy odliczaniu podatku naliczonego Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi odliczenie podatku naliczonego jest związek poniesionych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jak stanowi (...)  »
Arkusze pracy dla maturzystów - ustalenie właściwej stawki VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.12.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej z dnia 13 października 2020 r., nr 0112-KDSL2-2.450.856.2020.1.IP stwierdził, że arkusze pracy dla maturzystów klasyfikowane są do (...)  »
Sprzedaż posiłków a kasa rejestrująca
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Dom wczasów dziecięcych jest publiczną placówką oświatową, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe. W placówce (w okresie kiedy są (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.