Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.047 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30

Podatek VAT

pokaż fragmenty artykułów

Wykonywanie zadań statutowych przez Policję nie podlega VAT

Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Organy i urzędy administracji publicznej w zakresie, w jakim nie wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, nie mogą być traktowani jako podatnicy podatku VAT. (...)  »

Sposób dokumentowania sprzedaży dokonywanej na rzecz rady rodziców

Poradnik VAT nr 7 (607) z dnia 10.04.2024
1. Zasady rozliczania VAT w samorządach W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz (...)  »

Usługi organizacji zajęć pozaszkolnych - wyrok WSA

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.03.2024 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 29 grudnia 2023 r. (sygn.. akt I SA/Kr 1074/23) orzekł, że: Usług organizacji zajęć pozaszkolnych polegających na (...)  »

Metody ustalania prewspółczynnika przez samorządową instytucją kultury

Redakcja Poradnika VAT | 19.03.2024 r.
1. Prewspółczynnik ustalany na podstawie rozporządzenia Samorządowa instytucja kultury zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności powinna przyporządkować ponoszone (...)  »

Wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach - skutki w VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2024 r.
Dyrektor KIS w interpretacji z 15 lutego 2024 r. stwierdził, że sprzedaż energii elektrycznej należy rozpatrywać jako działalność gospodarczą w kontekście art. 15 ust. 2 (...)  »

Konsekwencje w VAT wniesienia aportu przez JST - odpowiedź na interpelację poselską

Poradnik VAT nr 5 (605) z dnia 10.03.2024
Czynność wniesienia aportu do spółki, zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz regulacjami dyrektywy w sprawie VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Zasadniczo (...)  »

Opodatkowanie wynajmu mieszkania wraz z opłatami za media

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.02.2024 r.
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2023 r. (nr 0114-KDIP1-1.4012.586.2023.2.IZ) stwierdził, że: Świadczone usługi wynajmu mieszkania wraz z opłatami za media, które są (...)  »

KSeF- model uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 2481 ze zm.) określono m.in. rodzaje (...)  »

Skutki w VAT wniesienia aportu przez JST

Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Czynność wniesienia aportu do spółki, zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz regulacjami dyrektywy VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Zasadniczo wniesienie aportu (...)  »

Usługi wyżywienia w szkołach i przedszkolach publicznych

Poradnik VAT nr 3 (603) z dnia 10.02.2024
1. Sprzedaż posiłków dzieciom i nauczycielom poza VAT W praktyce gminy za pośrednictwem jednostek oświatowych (np. publicznych szkół podstawowych czy przedszkoli) zapewniają wyżywienie dzieciom, nauczycielom (...)  »

Skutki w VAT sprzedaży złomu przez powiat

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024
Jedną z jednostek organizacyjnych powiatu (czynny podatnik VAT) realizujących zadania powiatu jest dom pomocy społecznej, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, będący placówką stacjonarnego stałego (...)  »

VAT przy refakturowaniu energii

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024
Gminne centrum kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę i jest czynnym podatnikiem VAT. W budynku filii GCK swoją (...)  »

Rozliczenie VAT od importu usług

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024
Nieposiadająca osobowości prawnej jednostka budżetowa jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz na potrzeby VAT-UE. Nie może ona odliczać podatku VAT naliczonego od dokonywanych zakupów. (...)  »

Opłata za plastikowe opakowanie posiłku a VAT

Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Prowadzimy kuchnię, która przygotowuje posiłki dla pacjentów szpitala, na potrzeby sklepiku przyszpitalnego oraz podmiotów zewnętrznych. Wszystkie posiłki pakowane są (...)  »

Zakup węgla a korekta podatku naliczonego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2024 r.
Jeśli gmina nie sprzedała całej ilości zakupionego węgla i będzie go przekazywała na realizację zadań własnych osobom uprawnionym w ramach pomocy społecznej (czyli będzie wykorzystywać (...)  »

Opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych a limit zwolnienia z kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Biblioteka (nie jest podatnikiem VAT) jako samorządowa jednostka kultury, której organizatorem jest miasto, pobiera od czytelników kary za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, opłaty za zniszczone bądź (...)  »

Dodatkowa opłata za odbiór śmieci jest bez VAT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1188) z dnia 01.01.2024
Dodatkowa opłata za odbiór opon i odpadów budowlano-rozbiórkowych (ponad określony limit) nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2023 (...)  »

Odliczenie podatku naliczonego według prewspółczynnika a korekta wieloletnia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2023 r.
W celu odliczenia VAT od dokonanych zakupów podatnik powinien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu). Jeżeli nie jest on (...)  »

VAT od aportu wniesionego przez gminę

Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Gmina zamierza wnieść aport w postaci towaru do spółki miejskiej z o.o. w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki (gmina działa jako podatnik). Zarówno (...)  »

Czy opłata dodatkowa za nieregulaminowe korzystanie z pływalni lub sali fitness jest opodatkowana podatkiem VAT?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.12.2023 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2023 r. (nr 0114-KDIP4-1.4012.475.2023.1.AM) stwierdził, że opłata za nieregulaminowe korzystanie z pływalni lub sali fitness (...)  »

Montaż instalacji fotowoltaicznej przez gminę a VAT

Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonując za pośrednictwem podmiotów trzecich montaż instalacji na budynkach mieszkańców lub obok takich budynków. W związku z tym w tym (...)  »

Dotacja otrzymana przez gminę na usunięcie azbestu bez VAT

Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023
Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonując za pośrednictwem podmiotów trzecich usługi usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości mieszkańców. W konsekwencji nie jest konieczne ustalanie, czy otrzymane (...)  »

Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej na rzecz byłych pracowników pedagogicznych (emerytów)

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2023 r. (nr 0113-KDIPT1-2.4012.798.2023.1.AM) stwierdził, że: W zakresie sprzedaży posiłków na rzecz byłych pracowników pedagogicznych (...)  »

Rozliczanie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne

Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2023 r.
W praktyce jednostki samorządu terytorialnego często decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. Aktualnie, co do zasady, rozliczanie nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej (...)  »

Refakturowanie mediów

Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Istnieje możliwość refakturowania mediów z zastosowaniem właściwej dla nich stawki podatku VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 10 listopada 2023 r., (...)  »

Opodatkowanie VAT dodatkowych opłat za korzystanie z parkingu

Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Dodatkowa opłata związana z niezgodnym z regulaminem korzystaniem z płatnego parkingu niestrzeżonego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług i w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT. O CO (...)  »

Funkcjonowanie grup VAT w gminach

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2023 r.
» Możliwość utworzenia grupy VAT Szczegółowe regulacje prawne dotyczące możliwości utworzenia przez kilku podatników tzw. grupy VAT zostały określone w art. 15a ust. 1-15 ustawy (...)  »

Jednostki samorządu terytorialnego uprawnione do utworzenia grupy VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2023 r.
Czy gmina oraz spółka komunalna (sp. z o.o.), w której gmina jest jedynym wspólnikiem oraz właścicielem 100% udziałów mają możliwość utworzenia tzw. grupy VAT? Czy (...)  »

Rozliczenie VAT w gminie w związku ze sprzedażą pozyskanego drewna

Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Skoro wydatki związane z pozyskaniem drewna (wycinka drzew) są/będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (tj. ze sprzedażą drewna), gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia (...)  »

Nie każdemu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku

Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Szkole przy sprzedaży płodów rolnych nie przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. O CO PYTAŁ PODATNIK? (...)  »

Opodatkowanie VAT dostawy sprzętu dla szkół

Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Nie każda dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych będzie opodatkowana 0% stawką VAT, lecz tylko wyłącznie tego sprzętu, który został wymieniony w załączniku nr 8 (...)  »

Brak odliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Miasto realizuje projekt, który zakłada wykonanie prac budowlanych mających na celu adaptację istniejących pustostanów na mieszkania. Naszym zdaniem nie mamy prawa do odliczenia VAT od (...)  »

Sposób finansowania zakupu a odliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Dla prawa do odliczenia VAT bez znaczenia jest to, skąd pochodzą środki w celu sfinansowania transakcji zakupu. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji (...)  »

Rozliczanie zajęć pozaszkolnych na potrzeby podatku VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2023 r.
W celu wykonywania zadań własnych w zakresie edukacji publicznej gmina tworzy jednostki organizacyjne (np. przedszkola, szkoły, placówki artystyczne) objęte centralizacją rozliczeń VAT. Jednostki te organizują (...)  »

Opłaty pobierane od czytelników przez bibliotekę a limit uprawniający do zwolnienia z kas

Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Pobierane przez bibliotekę od czytelników opłaty za przetrzymywanie książek, zniszczenie lub ich zagubienie nie stanowią wynagrodzenia za świadczoną usługę udostępniania materiałów bibliotecznych, gdyż nie istnieje (...)  »

Prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2023 r.
Czy gminie (czynnemu podatnikowi VAT) przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z otrzymywanych faktur dotyczących wydatków związanych z pojazdami (...)  »

Udostępnienie powierzchni w celu umieszczenia baneru reklamowego - ustalenie właściwej klasyfikacji usługi

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2023 r.
W praktyce zdarza się, że podatnik ma trudności w ustaleniu właściwej klasyfikacji danej usługi, np. usługi polegającej na udostępnieniu powierzchni w celu umieszczenia baneru reklamowego. (...)  »

Budowa przydomowych oczyszczalni przez gminę

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej z tytułu świadczonych przez nią usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina we wniosku o interpretację wskazała, że jest czynnym podatnikiem (...)  »

Dostawa monitorów interaktywnych dokonywana na rzecz placówek oświatowych z zerową stawką VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2023 r.
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 6 września 2023 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.477.2023.1.AK) stwierdził, że: Skoro dostawa monitorów interaktywnych będzie dokonywana na rzecz placówek oświatowych i (...)  »

Odliczenie VAT przez gminę przy budowie dróg

Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Gmina, podejmując decyzję o wyznaczeniu i budowie drogi gminnej, wykorzystuje instrumenty właściwe dla organu władzy publicznej. W związku z tym od wydatków poniesionych na budowę (...)  »

Montaż OZE przez gminę a rozliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Przepisy o VAT wykluczają możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich (...)  »

VAT przy zamianie nieruchomości pomiędzy gminą a osobą fizyczną

Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Dostawa przez gminę w drodze umowy zamiany na rzecz osób fizycznych działki niezabudowanej, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz dla której nie (...)  »

Zadania wykonywane na zlecenie innych jednostek Policji w świetle ustawy o VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
» Organ władzy publicznej jako podatnik VAT Przypomnijmy, iż w świetle ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby (...)  »

Gminne inwestycje drogowe a prawo do odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1176) z dnia 01.09.2023
Gmina (czynny podatnik VAT) będzie realizować zadanie mające na celu poprawę stanu technicznego dróg. W ramach projektu zostanie dokonana rozbiórka istniejących nawierzchni oraz wykonane zostaną (...)  »

Opodatkowanie VAT opłaty dodatkowej

Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Opłata dodatkowa pobierana z tytułu korzystania przez użytkownika z roweru niezgodnie z regulaminem będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Tak uznał (...)  »

Stawka VAT przy refakturowaniu opłat za wodę

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2023 r.
Jednostka budżetowa gminy zawarła z najemcą umowę najmu lokalu użytkowego. W umowie najmu jest zapis, że wynajmujący obciąży najemcę za media, m.in. z tytułu opłat (...)  »

Dostawa węgla do gospodarstw domowych dokonywana przez gminę zwolniona z kasy - nowelizacja rozporządzenia

Poradnik VAT nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Mocą § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień i poz. 53 załącznika do ww. rozporządzenia, zwolnieniu z ewidencjonowania podlega dostawa węgla kamiennego dokonywana z (...)  »

Stosowanie prewspółczynnika przy odliczaniu podatku VAT przez muzeum

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.08.2023 r.
1. Ogólne zasady stosowania prewspółczynnika – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT prewspółczynnik ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której (...)  »

Fotowoltaika w gminach - stanowisko organów podatkowych

Poradnik VAT nr 15 (591) z dnia 10.08.2023
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.219.2023.2.MG stwierdził, że: wprowadzenie do sieci energetycznej przez gminę prądu, który (...)  »

Czynność przyjmowania odpadów a VAT

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023
Rada gminy określiła, w drodze uchwały, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez nią w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów, sposobu (...)  »

Organizacja wycieczek krajowych lub zagranicznych przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą

Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.08.2023 r.
Podatnikami w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, (...)  »

VAT przy sprzedaży majątku wykorzystywanego przez powiat do zadań własnych

Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Sprzedaż składników majątku wykorzystywanych w ramach zadań własnych powiatu nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 14 czerwca 2023 (...)  »

Dostawa działek zabudowanych po pierwszym zasiedleniu zwolniona z VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.07.2023 r.
Dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT może być opodatkowana właściwą stawką podatku lub może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. W świetle art. 29a (...)  »

Opodatkowanie dofinansowania ze środków europejskich do realizacji projektu gminy - wyrok NSA

Poradnik VAT nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
W dniu 5 czerwca 2023 r. NSA w składzie siedmiu sędziów w sprawie oznaczonej sygn. akt I FSK 1454/18 stwierdził, że gmina, która realizuje projekt (...)  »

Skutki w VAT wniesienia aportu przez gminę

Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
W sytuacji gdy wnoszącym aport jest podatnik VAT czynny, zaś przedmiot aportu podlega opodatkowaniu VAT (jest to dostawa towaru lub świadczenie usługi), transakcja taka podlega (...)  »

Dostawa programu artystycznego dla dzieci przez samorządową instytucję kultury - ustalenie klasyfikacji towaru i właściwej stawki VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2023 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej z 28 kwietnia 2023 r. (nr 0112-KDSL2-2.440.284.2022.3.IP) stwierdził, że: Program wydany przez samorządową instytucję kultury w formie (...)  »

Jakie usługi podlegają opodatkowaniu VAT?

Poradnik VAT nr 11 (587) z dnia 10.06.2023
1. Incydentalna pożyczka w świetle ustawy o VAT Wątpliwości czynnych podatników VAT może wzbudzać opodatkowanie transakcji udzielenia przez nich pożyczki, zwłaszcza kiedy dokonują takich czynności (...)  »

Zasady odliczania VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika

Poradnik VAT nr 11 (587) z dnia 10.06.2023
1. Ograniczenia w odliczaniu VAT przy czynnościach nieopodatkowanych W określonych sytuacjach przy odliczaniu VAT podatnik zobowiązany jest stosować tzw. prewspółczynnik. Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT (...)  »

Transakcje związane z wynajmowaniem/udostępnianiem hal sportowych - ustalenie właściwej stawki VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2023 r.
Gminy poprzez swoje jednostki budżetowe realizują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wynajmowania/udostępniania hal sportowych, zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. W tym (...)  »

Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.05.2023 r.
Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) zawiera numery rachunków rozliczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. (...)  »

Odliczenie VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Cechy konstrukcyjne systemu VAT dopuszczają możliwość określenia proporcji odliczenia w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST). Podejście takie uwzględnia złożoną (...)  »

Odliczanie VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.05.2023 r.
» Ogólne ustawowe zasady odliczania VAT przez JST Podatnikami podatku VAT, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości (...)  »

Odliczenie VAT przez gminę

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Gmina ma prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych, pomimo że mieszczą się one w kategorii zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym, z uwagi (...)  »

Odliczenie VAT od zakupu usług modernizacyjnych i wyposażenia lokali mieszkalnych

Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Miasto nie będzie miało prawa do odliczenia VAT od zakupu towarów i usług wykorzystanych do prac modernizacyjnych i zakupu wyposażenia lokali mieszkalnych. Tak uznał Dyrektor (...)  »

Odliczanie VAT za pomocą prewspółczynnika powierzchniowo-osobowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2023 r.
» Zasady ustalania prewspołczynnika przy odliczaniu VAT przez JST W celu odliczenia VAT od dokonanych zakupów podatnik powinien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.