Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Podatek VAT
Modernizacja źródeł ciepła przez miasto - mechanizm podzielonej płatności
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 16.04.2019 r.
Jeżeli usługi świadczone przez wykonawców na rzecz miasta są usługami wskazanymi w załączniku nr 14 do ustawy o VAT i są nabywane przez miasto w (...)  »
Nieprawidłowa data sprzedaży a korekta faktury
Redakcja Poradnika VAT | 12.04.2019 r.
Instytucja kultury otrzymała fakturę, na której datę wystawienia i sprzedaży sprzedawca określił na dzień 5 lutego 2019 r. Dostawa towaru miała miejsce jednak 8 lutego (...)  »
Świadczenie usług w ramach jednostki samorządu terytorialnego a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019, strona 31
Zakład budżetowy został scentralizowany z gminą. Gmina zleca zakładowi np. konserwacje oświetlenia, remonty dróg gminnych, utrzymanie zieleni. Po zakończonych pracach zakład obciąża gminę należnością z (...)  »
Działalność samorządów a prawo do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 7 (487) z dnia 10.04.2019, strona 19
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku VAT od zakupu (...)  »
Odliczenie VAT przez gminę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 4
Gmina ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji do czynności opodatkowanych. Gmina we wniosku o interpretację zapytała, czy zrealizowana (...)  »
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 2
Uzyskane przez gminę dofinansowanie związane bezpośrednio z finansowaniem konkretnej inwestycji (zadania) w postaci usługi montażu instalacji solarnych i kotłów na biomasę na terenie gminy nie (...)  »
Odpłatne zakwaterowanie uczniów w bursie a podatek VAT - stanowisko organów podatkowych
Redakcja Poradnika VAT | 05.04.2019 r.
Jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań własnych z zakresu edukacji publicznej powołują placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem (...)  »
Opodatkowanie usługi demontażu azbestu z nieruchomości
Redakcja Poradnika VAT | 03.04.2019 r.
Gminy wykonują zadania polegające m.in. na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Prace te polegają na demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających (...)  »
Opodatkowanie dzierżawy gruntów rolnych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 01.04.2019, strona 11
Gmina jest właścicielem m.in. gruntów rolnych. Chciałaby je wydzierżawić osobom prywatnym z przeznaczeniem pod uprawę ogrodniczo-warzywniczą. Czy dzierżawa ta będzie zwolniona z podatku VAT? Dzierżawa (...)  »
Czy wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 01.04.2019 r.
Gmina zobowiązana jest wydać duplikat Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Za wydanie duplikatu pobiera opłatę - opłata ta ma charakter (...)  »
Zwrot podatku VAT na rachunek bankowy i rachunek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 28.03.2019 r.
Czy gmina w deklaracji VAT-7 za luty 2019 r. może podzielić kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i w części wykazać ją jako kwotę do (...)  »
Paragon fiskalny pozostawiony przez nabywcę
Redakcja Poradnika VAT | 26.03.2019 r.
Teatr ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej. Czy teatr może zostać ukarany, jeśli wyrzuci do kosza wydrukowany paragon, który nie został zabrany (...)  »
Skutki w VAT zaniechania inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019, strona 16
Podatnik (gmina) w przypadku zaniechania inwestycji z przyczyn od niego niezależnych nie będzie zobowiązany do korekty uprzednio odliczonego VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina (czynny (...)  »
Przebudowa i doposażenie szpitala a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.03.2019 r.
Zgodnie z generalną zasadą, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku (...)  »
Gmina ma prawo do korekty VAT naliczonego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, strona 16
Gmina, dokonując nabycia towarów i usług z przeznaczeniem na budowę infrastruktury w postaci placu rekreacyjnego, co z kolei stanowiło przejaw realizacji zadań własnych JST, działała (...)  »
Nieodpłatne przekazanie nagród przez powiat a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 15.03.2019 r.
Powiat (czynny podatnik VAT), w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, ponosi wydatki na zakup towarów przeznaczonych na nagrody rzeczowe, upominki (często (...)  »
Korekta podatku naliczonego w związku z przekazaniem infrastruktury do zakładu budżetowego
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 62
Jesteśmy zakładem budżetowym scentralizowanym z gminą od 1 stycznia 2016 r. Gmina realizuje czynności opodatkowane, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu. W 2017 r. prowadziła inwestycję i (...)  »
Szacunkowe ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży - wzór wniosku
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 55
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy co do zasady mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z czynnościami (...)  »
Usługi w zakresie opieki nad dziećmi
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 22
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę (...)  »
Wywłaszczenie nieruchomości a VAT
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 21
W myśl art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), (...)  »
Ustalenie prewspółczynnika w zakładzie budżetowym
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 7
W jaki sposób zakład budżetowy powinien ustalić prewspółczynnik dla celów odliczania VAT? Czy amortyzacja powinna być uwzględniana jako przychód wykonany? Do tej pory nie stosowaliśmy (...)  »
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r.
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 5
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. (...)  »
Prawo dokonania korekty VAT należnego w ramach ulgi na złe długi
Redakcja Poradnika VAT | 08.03.2019 r.
W sierpniu 2018 r. gmina wystawiła faktury na rzecz kontrahenta, wyznaczając mu termin płatności na 27 września 2018 r. Kontrahent do tej pory nie uregulował (...)  »
Właściwa stawka VAT dla usług najmu hali widowiskowo-sportowej świadczonych przez instytucję kultury - interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego | 08.03.2019 r.
Usługi najmu hali widowiskowo-sportowej do zajęć sportowych, treningów - sklasyfikowane pod PKWiU 93.11.10.0 - są opodatkowane stawką 8% VAT, natomiast usługi najmu hali firmom, instytucjom (...)  »
Opłaty za obiady nauczycieli podlegają VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 4
W odniesieniu do pracowników placówek oświatowych gmina nie zaspokaja wprost potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Stąd świadcząc odpłatnie usługi ich wyżywienia gmina działa jako podatnik (...)  »
Opłata za dowóz dzieci na dodatkowe zajęcia nie podlega VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 3
Gmina pobierając od rodziców dzieci część opłaty na pokrycie dowozu dzieci na dodatkowe zajęcia odbywające się poza szkołą, nie występuje jako usługodawca, a opłaty te (...)  »
Wydawanie duplikatów dokumentów przez szkoły bez VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 2
Wydawanie świadectw i dyplomów państwowych będących dokumentami urzędowymi należy do zadań ściśle związanych z edukacją. Powiat nie działa w tym zakresie jako profesjonalny przedsiębiorca biorący (...)  »
Zaliczka na poczet opłaty adiacenckiej nie podlega VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 1
Wypełniając obowiązki wynikające z przepisów, gmina pobierając zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej działać będzie jako organ władzy publicznej, a nie jako podatnik podatku VAT. Gmina (...)  »
Sprzedaż makulatury przez szkołę bez VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 1
Czynności sprzedaży makulatury przez szkołę mieszczą się w zadaniach gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, tj. są wykonywane (...)  »
Obowiązkowe dane w JPK_VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.03.2019 r.
Czy gmina w JPK_VAT powinna umieszczać informację dotyczącą formy zapłaty (gotówka, przelew), która widnieje na fakturach sprzedaży? Informacja o prowadzonej ewidencji VAT przekazywana co miesiąc (...)  »
Świadczenie usługi z zaniżoną stawką VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.03.2019 r.
W październiku 2018 r. gmina dokonała świadczenia usługi, jednak błędnie zastosowała obniżoną do 8% stawkę VAT zamiast 23%. Sprzedaż tę wykazano w deklaracji VAT za (...)  »
Odpłatna usługa świadczona przez gminę a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 01.03.2019 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) przeprowadza inwestycję rewitalizacji parku miejskiego. W ramach tej inwestycji w parku zostanie zamontowana samoobsługowa, automatyczna toaleta publiczna wyposażona we wrzutnik monet (...)  »
Sprzedaż gruntu miejskiego na którym znajduje się budynek będący własnością dzierżawcy
Redakcja Poradnika VAT | 27.02.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 września 2018 r., nr I FSK 1274/16 stwierdził, że: W przypadku sprzedaży dzierżawcy dzierżawionego gruntu, z posadowionym (...)  »
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT
Redakcja Poradnika VAT | 25.02.2019 r.
Jednostki smaorządu terytorialnego jako czynni podatnicy VAT w deklaracjach VAT niekiedy wykazują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym jako zwrot podatku na rachunek bankowy, w terminie (...)  »
Ceny jednostkowe na fakturach
Redakcja Poradnika VAT | 25.02.2019 r.
Gmina sprzedaż dokumentuje fakturami. Czy na fakturach może podawać ceny jednostkowe z dokładnością do trzech i więcej miejsc po przecinku? Szczegółowe zasady wystawiania faktur określone (...)  »
Pomoc prawna pomiędzy komendami policji jest poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 16
Zwrot wydatków za udzielanie pomocy prawnej przez Komendę Wojewódzką Policji ma charakter publicznoprawny i pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, a zatem czynności wykonywane na (...)  »
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w 2019 r.
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 7
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone zostały w art. 108a-108d ustawy o VAT. Przy zastosowaniu tej metody płatność za nabyte towary czy usługi jest (...)  »
Nowy wzór deklaracji VAT-7 już od rozliczenia za styczeń 2019 r.
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 5
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, począwszy od okresów rozliczeniowych przypadających po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy nie mają obowiązku składania (wraz z deklaracją (...)  »
Jakie metody ustalania prewspółczynnika przez JST dopuszczają sądy administracyjne?
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 19
Na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania (...)  »
Roczna korekta podatku naliczonego za 2018 r. w pytaniach Czytelników
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 10
1. Zaokrąglanie proporcji ustalonej po zakończeniu roku W 2018 r. stosowałem proporcję (65%), według której odliczałem VAT naliczony od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina planuje zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, notebooków wraz z oprogramowaniem i projektorów jako kompletu, a także dywanu interaktywnego i komputera stacjonarnego, które (...)  »
VAT na usługi budowlane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina realizuje zadanie polegające na przystosowaniu lokalu, w którym znajdowała się stacja transformatorowa na lokal o przeznaczeniu mieszkaniowym. Czy wykonawca może opodatkować remont tego lokalu (...)  »
Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z modernizacją obiektów gminnych
Redakcja Poradnika VAT | 13.02.2019 r.
Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z modernizacją budynku urzędu gminy. Natomiast nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od zakupów (...)  »
Nieodpłatne przeniesienie nakładów na rzecz właściciela użyczonej nieruchomości a VAT
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 60
Spółka zawarła umowę użyczenia z miastem, na mocy której zostały jej udostępnione nieodpłatnie pasy drogowe. Na podstawie tej umowy spółka zobowiązała się do wybudowania na (...)  »
Kasa fiskalna w jednostce oświatowej
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 28
Dom Wczasów Dziecięcych będący jednostką oświatową oprócz zapewnienia opieki uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania świadczy również usługi organizowania różnego rodzaju obozów, (...)  »
Czy sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne podlega opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 18
Na terenach gmin i powiatów funkcjonują szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi. Placówki te w ramach swojej działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą stołówki szkolne. Celem ich prowadzenia nie (...)  »
Usługa wykonana przez podwykonawcę niebędącego podatnikiem VAT
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 11
Spółka komunalna zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami komunalnymi. Gmina powierza spółce zadania polegające na przeprowadzaniu remontów gminnych komunalnych lokali mieszkalnych. W celu realizacji (...)  »
Które wierzytelności z 2018 r. gmina może skorygować po 90 dniach?
Redakcja Poradnika VAT | 04.02.2019 r.
Na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik (w tym gmina) może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu dostawy towarów lub (...)  »
Gmina od 2019 r. nie ma obowiązku składania wniosku o bezpośredni zwrot podatku VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.02.2019 r.
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia sprzedaży makulatury
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.01.2019 r.
Sprzedawany przez województwo za pośrednictwem biblioteki odpad w postaci makulatury sklasyfikowany według PKWiU 38.11.52.0, będzie objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Czy instytucja kultury zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zwrotu otrzymanych zaliczek?
Redakcja Poradnika VAT | 23.01.2019 r.
Instytucja kultury sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej i dodatkowo na życzenie tych osób wystawia faktury. W przypadku rezygnacji klienta z danej (...)  »
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2019 r.
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 23
W "Poradniku VAT" nr 1 z 2019 r. artykuł "Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących" został opracowany na podstawie projektu zamieszczonego (...)  »
Jak dokonać rocznej korekty VAT odliczanego proporcjonalnie za 2018 r.?
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 40
W myśl art. 91 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2018 r. odliczali (...)  »
Opodatkowanie świadczeń placówek oświatowych a VAT - wyrok WSA
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w nieprawomocnym wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r., nr I SA/Go 472/18 orzekł, iż: W odniesieniu do pracowników (...)  »
Gmina może dokonać korekty VAT w ramach ulgi na złe długi już po 90 dniach
Redakcja Poradnika VAT | 14.01.2019 r.
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Czy opłaty dotyczące dowozu dzieci na zajęcia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 14.01.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 16 listopada 2018 r., nr I SA/Lu 615/18 stwierdził, że: Gmina nie występuje jako usługodawca, (...)  »
Kasy fiskalne w 2019 r.
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 23
1. W 2019 r. limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej bez zmian Z początkiem 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w (...)  »
Nowy plik JPK_VAT zastąpi obowiązek składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 9
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Odliczanie podatku naliczonego przez teatr organizujący spektakle wyjazdowe
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 61
Teatr wykonuje czynności opodatkowane VAT oraz niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Na potrzeby obu rodzajów działalności wykorzystuje budynek. Od 1 stycznia 2016 (...)  »
Zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 44
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mogą odliczać podatek naliczony od wydatków związanych (bezpośrednio bądź pośrednio) z czynnościami opodatkowanymi. (...)  »
Zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej - wyrok WSA
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 18
Gmina, będąca organem władzy publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 (...)  »
Zapłata zaliczek na rzecz komorników sądowych
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 12
Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zapłaty przez gminę zaliczek na rzecz komorników sądowych za świadczone przez nich usługi opodatkowane podatkiem VAT (...)  »
Nowy plik JPK_VAT zastąpi obowiązek składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 9
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
W jaki sposób samorządowa instytucja kultury może wyliczyć prewspółczynnik?
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2019 r.
Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT sposób wyliczenia prewspółczynnika powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. (...)  »
Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2019 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.