Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Podatek VAT
Obiady dla uczniów i nauczycieli nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 16
Czynności wykonywane w imieniu gminy polegające na wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych (przedszkolnych) dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. STAN (...)  »
Usługa organizowania wyjazdów dla dzieci a VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 6
Usługi organizowania obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z VAT, (...)  »
Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności
Redakcja Poradnika VAT | 10.09.2019 r.
Gmina otrzymała fakturę zakupu. Podatek VAT wynikający z faktury zamierza uregulować przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy gmina może kontrahentowi przelać kwotę podatku z otrzymanej (...)  »
Dokumentowanie usługi użyczenia lokalu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 4
Czy w związku z nieodpłatnym charakterem umowy użyczenia lokali użytkowych pomiędzy miastem a instytucją kultury obciążając użytkownika podatkiem od nieruchomości należy wystawić fakturę czy notę (...)  »
Termin wystawienia faktury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 4
Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dokonanie wpłaty na poczet usługi montażu instalacji, gdy w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym otrzymano wpłatę, (...)  »
Obowiązek wystawiania faktur przez województwo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 2
Województwo jest właścicielem sieci szerokopasmowej. Zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prawnego operator infrastruktury dzierżawi sieć od województwa. W zamian za dzierżawę obowiązany jest do zapłaty czynszu. (...)  »
Od września br. nowy wykaz podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 6
Od początku września 2019 r. została utworzona baza wszystkich podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT. W bazie znajdują się dane, takie jak: nazwa firmy (...)  »
Wystawianie faktur osobom prywatnym przy braku NIP na paragonie
Redakcja Poradnika VAT | 04.09.2019 r.
Teatr ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej i dokumentuje sprzedaż paragonami oraz czasami - na żądanie tych osób - fakturami. Czy w (...)  »
Brak możliwości wystawienia faktury korygującej z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego
Redakcja Poradnika VAT | 28.08.2019 r.
Ustawowe regulacje dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących nie zawierają żadnych ograniczeń czasowych w zakresie korygowania faktur. Przyjmuje się jednak, że wystawienie tego dokumentu jest możliwe, (...)  »
Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw nie podlegają VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 4
Opłaty pobierane przez powiat za wydawanie duplikatów świadectw lub legitymacji szkolnych są wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o (...)  »
Prewspółczynnik stosowany przez gminę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 3
Cechy konstrukcyjne systemu VAT uzasadniają wykładnię art. 86 ust. 2a-2b i ust. 2h ustawy o VAT dopuszczającą możliwość określenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu (...)  »
Opłaty pobierane za wyżywienie dzieci w szkołach a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 1
Opłaty pobierane za dożywianie dzieci i młodzieży mają charakter zbliżony do danin publicznych, nie odzwierciedlają więc ekonomicznej wartości realizowanych w związku z nim czynności. Nie (...)  »
Stawka VAT przy montażu instalacji fotowoltaicznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 16
Montaż systemów fotowoltaicznych wykonywany poza bryłą budynku mieszkalnego (na gruncie) opodatkowany jest 23% stawką VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina (czynny podatnik VAT) złożyła wniosek (...)  »
Metody ustalania prewspółczynnika przez JST
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 6
Organy podatkowe uważają, że w niektórych przypadkach indywidualnie ustalany przez gminy prewspółczynnik nie oddaje specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego nakazują stosowanie prewspółczynnika wskazanego w (...)  »
Sprzedaż ruchomości nabytych przez gminę w drodze spadku
Redakcja Poradnika VAT | 23.08.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w nieprawomocnym wyroku z dnia 11 kwietnia 2019 r., nr III SA/Gl 1277/18 stwierdził, że: Gmina dokonując czynności zbywania przedmiotów (...)  »
Rozliczenie w VAT inwestycji w odnawialne źródła energii
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 15
Dbałość o środowisko, szukanie nowych rozwiązań, a także modernizacja świadczonych usług to powody, dla których jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) decydują się na inwestycje (...)  »
Kiedy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 16
Podstawę opodatkowania podatkiem VAT zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. (...)  »
Gminy nie będą musiały robić korekty odliczonego VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 1
Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali pełnego odliczenia VAT zgodnie z uchwałą NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od przebudowy świetlicy wiejskiej
Redakcja Poradnika VAT | 13.08.2019 r.
Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie świetlicy wiejskiej, która jest własnością gminy. Czy gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT z faktur potwierdzających (...)  »
Odliczanie VAT, gdy podatnik wykonuje czynności mieszane - wyrok TSUE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019, strona 30
Uregulowania ustawowe w zakresie odliczania VAT Podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)  »
Czy do usług montażu instalacji fotowoltaicznych stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia?
Poradnik VAT nr 15 (495) z dnia 10.08.2019, strona 17
W ostatnim czasie coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego realizują inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegających na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, (...)  »
Termin wystawienia faktury na żądanie kupującego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 16
Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę. Po przekroczeniu (...)  »
VAT od zakupu usługi prawniczej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 3
Jeżeli gmina miejska (miasto) wykonuje działalność opodatkowaną podatkiem VAT, to podatek naliczony wynikający z faktury za usługi kancelarii prawnej podlega odliczeniu. Takie stanowisko zajął Dyrektor (...)  »
Odliczenie VAT w drodze korekty
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 1
Gmina może dokonać korekty deklaracji jedynie za ten miesiąc, w którym powstało prawo do odliczenia, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe. (...)  »
Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi
Redakcja Poradnika VAT | 02.08.2019 r.
Instytucja kultury (czynny podatnik VAT) otrzymała fakturę, w której termin płatności należności określono na 21 marca 2019 r., zatem 19 czerwca 2019 r. upłynął 90. (...)  »
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 26.07.2019 r.
1. Uregulowania ustawowe Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (...)  »
Prawidłowość wypełniania JPK_VAT - ujęcie faktur zakupu
Redakcja Poradnika VAT | 23.07.2019 r.
Gmina ewidencję VAT prowadzi przy użyciu programu księgowego i co miesiąc wysyła JPK_VAT. Czy znaki specjale (np. "#") lub spacje w numerach faktur zakupu (np. (...)  »
Prewspółczynnik stosowany do odliczania VAT przez jednostki samorządu terytorialnego - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019, strona 31
Gmina nie musi stosować do odliczania VAT prewspółczynnika wskazanego w rozporządzeniu Ministra Finansów, jeżeli zastosowany przez nią prewspółczynnik jest bardziej reprezentatywny, czyli bardziej odpowiada specyfice (...)  »
Prawo wystawienia jednej faktury do kilku paragonów
Redakcja Poradnika VAT | 16.07.2019 r.
Teatr sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Na życzenie tych osób wystawia również faktury. Czy teatr może wystawić jedną fakturę do kilku (...)  »
Skutki w VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 16
Czynność zbycia ośrodka sportowo-wypoczynkowego, spełniającego definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Gmina (czynny podatnik VAT) planuje sprzedać w (...)  »
Interpretacja podatkowa dla gminy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 10
Gmina chciałaby wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT (gmina jest podatnikiem VAT). Czy za złożenie wniosku musi (...)  »
Rejestracja gminy dla celów VAT
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 3
Gmina i jej jednostki budżetowe dla celów VAT zarejestrowane są wyłącznie pod jednym NIP nadanym gminie (jedna rejestracja). Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS (...)  »
Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej
Poradnik VAT nr 13 (493) z dnia 10.07.2019, strona 20
Dom pomocy społecznej (będący jednostką organizacyjną gminy) prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Na warsztatach tych osoby niepełnosprawne wykonują wyroby (prace) w postaci kartek i stroików świątecznych, (...)  »
Przekazanie nieruchomości przez województwo do spółki
Poradnik VAT nr 13 (493) z dnia 10.07.2019, strona 18
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt I FSK 1874/16 stwierdził, iż: Nie można uznać, że przedmiotem dostawy dokonanej (...)  »
Stawka VAT do usług nauki pływania
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 08.07.2019, strona 11
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje budynkiem pływalni miejskiej. W ramach prowadzonej działalności chciałby wprowadzić takie usługi jak usługa nauki pływania prowadzona przez instruktora. Jaką (...)  »
Świadczenie usługi z zaniżoną stawką VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.07.2019 r.
W lutym 2019 r. szpital świadczył odpłatną usługę, jednak błędnie zastosował zwolnienie od podatku VAT, zamiast stawki podstawowej. Powyższa transakcja została rozliczona w deklaracji za (...)  »
Zapłata należności w systemie split payment za kilka faktur
Redakcja Poradnika VAT | 27.06.2019 r.
Od 1 września 2019 r. niektórzy podatnicy zostaną objęci obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W projekcie zmian m.in. do ustawy o VAT (nr UA 45) (...)  »
Odpłatne zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w bursie a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego | 24.06.2019 r.
Powiat (czynny podatnik VAT) w celu realizacji zadań własnych z zakresu edukacji publicznej powołał placówkę zapewniającą opiekę uczniom w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego (...)  »
Wynajem hali sportowej
Poradnik VAT nr 12 (492) z dnia 20.06.2019, strona 15
Świadczymy usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku wynajmu hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szatnie, toalety, itp.). W (...)  »
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez gminę - podstawa opodatkowania VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.06.2019 r.
Podstawa opodatkowania VAT, przy realizacji przez gminę zadania polegającego na dostawie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców, obejmuje wpłaty mieszkańców oraz kwotę dofinansowania, (...)  »
Czy sprzedaż produktów wytworzonych w ramach rehabilitacji prowadzonej przez jednostkę budżetową gminy podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 13.06.2019 r.
Sprzedaż produktów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne w ramach rehabilitacji nie podlega opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2019 r., nr (...)  »
Od 1 września 2019 r. nowy ogólnodostępny wykaz zarejestrowanych podatników VAT
Poradnik VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019, strona 4
Od 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzić będzie w postaci elektronicznej jeden wykaz podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Poradnik VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019, strona 29
Od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu (...)  »
Kto od 1 września 2019 r. będzie obowiązkowo stosował split payment?
Poradnik VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019, strona 5
Niektóre grupy podatników VAT już od 1 września 2019 r. będą musiały obowiązkowo stosować mechanizm podzielonej płatności. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Czy zmienią się zasady przedłużania terminu zwrotu VAT?
Poradnik VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019, strona 16
Złożona przez podatnika deklaracja VAT korzysta z domniemania prawdziwości. Niemniej jednak organ podatkowy ma możliwość weryfikacji sporządzonych przez podatnika rozliczeń. Może to mieć miejsce w (...)  »
Rozliczanie VAT przez JST w interpretacjach indywidualnych
Poradnik VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019, strona 21
1. Przejęcie przez miasto na prawach powiatu gruntu należącego do Skarbu Państwa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2019 r., nr (...)  »
Od kiedy gmina zobowiązana będzie do złożenia nowego pliku JPK_VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 07.06.2019 r.
Każdy czynny (niekorzystający ze zwolnienia z VAT) podatnik VAT, niezależnie od tego czy w danym okresie rozliczeniowym wykonał jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy też nie, (...)  »
Nowy elektroniczny wykaz podmiotów VAT już od września 2019 r.
Redakcja Poradnika VAT | 03.06.2019 r.
Jakie dane gmina będzie mogła sprawdzić w nowym elektronicznym wykazie podmiotów VAT? Uchwalona w dniu 12 kwietnia 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Nabycie usług w ramach odwrotnego obciążenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, strona 4
Podatnik VAT (gmina) realizuje projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii polegający m.in. na zakupie i montażu kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych. Czy będzie on miał (...)  »
Zwrot towaru a obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego
Redakcja Poradnika VAT | 29.05.2019 r.
Instytucja kultury (czynny podatnik VAT) wykorzystuje nabywane towary do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z czym przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur (...)  »
Prawidłowy druk korekty deklaracji VAT-7
Redakcja Poradnika VAT | 27.05.2019 r.
Gmina zobowiązana jest złożyć korektę deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 r. Czy korektę tej deklaracji gmina może złożyć w formie elektronicznej? Na jakim druku gmina (...)  »
Wywłaszczenie gruntu rolnego na rzecz Skarbu Państwa - wyrok NSA
Redakcja Poradnika VAT | 23.05.2019 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1639/16 orzekł, iż: Wywłaszczenie gruntów na rzecz Skarbu Państwa, na (...)  »
Paragony z NIP dopiero od 1 lipca 2019 r.
Poradnik VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 24
Na łamach naszego czasopisma informowaliśmy już o proponowanych zmianach w zakresie modyfikacji definicji pierwszego zasiedlenia oraz innych rozwiązań uszczelniających VAT (vide: projekt ustawy o zmianie (...)  »
Od 1 lipca 2019 r. kolejne zmiany w ustawie o VAT
Poradnik VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 4
Z dniem 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Zasady opodatkowania usług świadczonych przez internat - pytania i odpowiedzi
Poradnik VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 22
1. Stawka VAT dla usług zakwaterowania uczniów w internacie W strukturze zespołu szkół funkcjonuje internat świadczący usługi noclegowe i żywieniowe dla uczniów tych szkół oraz (...)  »
Prowadzenie szkoleń dla doradców obywatelskich
Poradnik VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 17
Przepisy art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT przewidują zwolnienie z VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na (...)  »
Metody ustalania prewspółczynnika przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 16
Nie ma przeszkód do zastosowania w zakresie konkretnej działalności podatnika (działalności wodno-kanalizacyjnej) odrębnie wyliczonego współczynnika proporcji, o ile będzie stanowił reprezentatywny sposób jej określenia. STAN (...)  »
Opodatkowanie VAT opłat za świadczenie usług opieki społecznej
Redakcja Poradnika VAT | 15.05.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Olsztynie w nieprawomocnym wyroku z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Ol 33/19 orzekł, iż powiat pobierając opłaty (...)  »
Zaniechanie gminnej inwestycji – skutki w VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 13.05.2019 r.
Nie ma podstaw do korekty odliczonego VAT w sytuacji, gdy nabycie towarów/usług zostało dokonane z zamiarem wykorzystania do działalności opodatkowanej, lecz z przyczyn niezależnych od (...)  »
Ulga na zakup kas online - zmiany w ustawie o VAT
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 28
Od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu (...)  »
Transakcje dokumentowane fakturami elektronicznymi
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 9
Przepisy ustawy o VAT dopuszczają posługiwanie się przez podatników fakturami zarówno w formie tradycyjnej, tj. papierowej, jak i w formie elektronicznej. W art. 2 tej (...)  »
Od 1 września 2019 r. nowy elektroniczny wykaz podatników VAT
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 6
W dniu 12 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił oczekiwaną przez wielu podatników ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)  »
Stawka VAT dla usług w zakresie opieki medycznej
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 62
Jesteśmy podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarskiej ambulatoryjnej itp. Obecnie wykonujemy również usługi w zakresie terapii osoczem bogatopłytkowym. Jaką stawkę VAT należy (...)  »
Usługi na rzecz zagranicznego podatnika świadczone przez podmiot zwolniony z VAT
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 41
NZOZ zwolniony podmiotowo z opodatkowania wykonał w marcu br. profilaktyczne badania okresowe pracowników niemieckiej firmy. Badania te są zwolnione z opodatkowania. Czy w związku z (...)  »
Przenoszenie przez gminę na najemcę opłat za gospodarowanie odpadami
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 24
Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.