Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Podatek VAT
Pomoc prawna pomiędzy komendami policji jest poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 16
Zwrot wydatków za udzielanie pomocy prawnej przez Komendę Wojewódzką Policji ma charakter publicznoprawny i pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, a zatem czynności wykonywane na (...)  »
Jakie metody ustalania prewspółczynnika przez JST dopuszczają sądy administracyjne?
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 19
Na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy o VAT, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania (...)  »
Roczna korekta podatku naliczonego za 2018 r. w pytaniach Czytelników
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 10
1. Zaokrąglanie proporcji ustalonej po zakończeniu roku W 2018 r. stosowałem proporcję (65%), według której odliczałem VAT naliczony od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i (...)  »
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina planuje zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, tablic interaktywnych, notebooków wraz z oprogramowaniem i projektorów jako kompletu, a także dywanu interaktywnego i komputera stacjonarnego, które (...)  »
VAT na usługi budowlane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 3
Gmina realizuje zadanie polegające na przystosowaniu lokalu, w którym znajdowała się stacja transformatorowa na lokal o przeznaczeniu mieszkaniowym. Czy wykonawca może opodatkować remont tego lokalu (...)  »
Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z modernizacją obiektów gminnych
Redakcja Poradnika VAT | 13.02.2019 r.
Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z modernizacją budynku urzędu gminy. Natomiast nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od zakupów (...)  »
Nieodpłatne przeniesienie nakładów na rzecz właściciela użyczonej nieruchomości a VAT
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 60
Spółka zawarła umowę użyczenia z miastem, na mocy której zostały jej udostępnione nieodpłatnie pasy drogowe. Na podstawie tej umowy spółka zobowiązała się do wybudowania na (...)  »
Kasa fiskalna w jednostce oświatowej
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 28
Dom Wczasów Dziecięcych będący jednostką oświatową oprócz zapewnienia opieki uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania świadczy również usługi organizowania różnego rodzaju obozów, (...)  »
Czy sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne podlega opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 18
Na terenach gmin i powiatów funkcjonują szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi. Placówki te w ramach swojej działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą stołówki szkolne. Celem ich prowadzenia nie (...)  »
Usługa wykonana przez podwykonawcę niebędącego podatnikiem VAT
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 11
Spółka komunalna zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowymi zasobami komunalnymi. Gmina powierza spółce zadania polegające na przeprowadzaniu remontów gminnych komunalnych lokali mieszkalnych. W celu realizacji (...)  »
Które wierzytelności z 2018 r. gmina może skorygować po 90 dniach?
Redakcja Poradnika VAT | 04.02.2019 r.
Na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik (w tym gmina) może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu dostawy towarów lub (...)  »
Gmina od 2019 r. nie ma obowiązku składania wniosku o bezpośredni zwrot podatku VAT
Redakcja Poradnika VAT | 04.02.2019 r.
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia sprzedaży makulatury
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.01.2019 r.
Sprzedawany przez województwo za pośrednictwem biblioteki odpad w postaci makulatury sklasyfikowany według PKWiU 38.11.52.0, będzie objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Czy instytucja kultury zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zwrotu otrzymanych zaliczek?
Redakcja Poradnika VAT | 23.01.2019 r.
Instytucja kultury sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej i dodatkowo na życzenie tych osób wystawia faktury. W przypadku rezygnacji klienta z danej (...)  »
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2019 r.
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 23
W "Poradniku VAT" nr 1 z 2019 r. artykuł "Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących" został opracowany na podstawie projektu zamieszczonego (...)  »
Jak dokonać rocznej korekty VAT odliczanego proporcjonalnie za 2018 r.?
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 40
W myśl art. 91 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2018 r. odliczali (...)  »
Opodatkowanie świadczeń placówek oświatowych a VAT - wyrok WSA
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w nieprawomocnym wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r., nr I SA/Go 472/18 orzekł, iż: W odniesieniu do pracowników (...)  »
Gmina może dokonać korekty VAT w ramach ulgi na złe długi już po 90 dniach
Redakcja Poradnika VAT | 14.01.2019 r.
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Czy opłaty dotyczące dowozu dzieci na zajęcia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 14.01.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 16 listopada 2018 r., nr I SA/Lu 615/18 stwierdził, że: Gmina nie występuje jako usługodawca, (...)  »
Kasy fiskalne w 2019 r.
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 23
1. W 2019 r. limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej bez zmian Z początkiem 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w (...)  »
Nowy plik JPK_VAT zastąpi obowiązek składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 9
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Odliczanie podatku naliczonego przez teatr organizujący spektakle wyjazdowe
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 61
Teatr wykonuje czynności opodatkowane VAT oraz niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Na potrzeby obu rodzajów działalności wykorzystuje budynek. Od 1 stycznia 2016 (...)  »
Zasady proporcjonalnego odliczania VAT
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 44
Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mogą odliczać podatek naliczony od wydatków związanych (bezpośrednio bądź pośrednio) z czynnościami opodatkowanymi. (...)  »
Zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej - wyrok WSA
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 18
Gmina, będąca organem władzy publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 (...)  »
Zapłata zaliczek na rzecz komorników sądowych
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 12
Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zapłaty przez gminę zaliczek na rzecz komorników sądowych za świadczone przez nich usługi opodatkowane podatkiem VAT (...)  »
Nowy plik JPK_VAT zastąpi obowiązek składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 9
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
W jaki sposób samorządowa instytucja kultury może wyliczyć prewspółczynnik?
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2019 r.
Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT sposób wyliczenia prewspółczynnika powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. (...)  »
Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2019 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), (...)  »
Kasy rejestrujące w JST
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018, strona 3
Na podstawie wyroku TS UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwały NSA z dnia 26 października 2015 r., sygn. akt (...)  »
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 29
W Sejmie RP obecnie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, na podstawie (...)  »
Ważne zmiany w VAT w 2019 r.
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 5
1. Utrzymanie w 2019 r. obecnie obowiązujących stawek VAT W 2019 r. stawki VAT pozostaną niezmienione. Uchwalona przez Sejm w dniu 22 listopada 2018 r. (...)  »
Wiążąca informacja stawkowa od 1 kwietnia 2019 r.
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 11
Od kwietnia przyszłego roku planowane są zmiany w zakresie uproszczenia systemu stawek VAT. Projekt z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o (...)  »
Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi w 2019 r. już po 90 dniach
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 8
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego uprawniające do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 23
Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku (...)  »
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 18
Jednostki samorządu terytorialnego (w tym gmina i powiat) jako organy władzy publicznej realizują zadania wynikające z ustaw, tj. gmina z ustawy z dnia 8 marca (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności a uregulowanie zaliczki na podstawie wezwania do jej uiszczenia – interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.12.2018 r.
Dokonywanie zapłaty na podstawie wezwania do uiszczenia zaliczki nie uprawnia do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 (...)  »
Budowa placu zabaw a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.12.2018 r.
Aby gmina mogła skorzystać z prawa do odliczenia VAT, w pierwszej kolejności powinna spełnić przesłanki umożliwiające uznanie jej dla tej czynności za podatnika VAT w (...)  »
Termin odliczenia VAT
Redakcja Poradnika VAT | 13.12.2018 r.
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej gmina w dniu 28 października 2018 r. kupiła artykuły biurowe, w tym też dniu została wystawiona faktura, która wpłynęła do (...)  »
Świadczenie usług przez jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Poradnika VAT | 13.12.2018 r.
Jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o VAT występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, (...)  »
Awaria kasy fiskalnej
Redakcja Poradnika VAT | 10.12.2018 r.
W instytucji kultury w wyniku awarii nie działa program sprzedaży i podłączona do niego drukarka fiskalna. Czy pomimo to instytucja kultury może dokonywać sprzedaży, a (...)  »
Deklarację VAT-7 i VAT-7K zastąpi nowa deklaracja w formie pliku JPK - proponowane zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018, strona 16
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (bip.kprm.gov.pl) zamieszczono informację na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy (...)  »
Opodatkowanie outsorcingu medycznego
Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018, strona 20
Minister Finansów wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. interpretację ogólną, nr PT1.8101.5.2017.PSG.622 dotyczącą zwolnienia z VAT czynności wykonywanych w związku ze świadczoną przez podmioty (...)  »
Zamiana nieruchomości dokonana między gminą a skarbem państwa
Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018, strona 17
1. Transakcja zamiany nieruchomości w świetle ustawy o VAT W wyniku zamiany nieruchomości następuje przeniesienie prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel. Przez umowę zamiany (...)  »
Budowa drogi gminnej - możliwość odzyskania VAT naliczonego
Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 44
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.736.2018.1.EA) "(...) Gmina K. jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o przyznanie pomocy (...)  »
Urządzenie targowiska przez gminę a prawo do odliczenia VAT
Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 41
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.593.2018.2.AK) "(...) Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie ustawy z dnia (...)  »
Termin wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej
Redakcja Poradnika VAT | 07.12.2018 r.
Instytucja kultury sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie fiskalnej, którą dokumentuje paragonami. Zdarza się, że na żądanie tych osób wystawia również faktury. W (...)  »
Korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego a wysokość zobowiązania cywilnoprawnego
Redakcja Poradnika VAT | 07.12.2018 r.
Gmina korzystając z prawa ulgi na złe długi na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT ma czasami wątpliwości czy po dokonanej korekcie może (...)  »
Przeniesienie własności nieruchomości należącej do Gminy na rzecz Skarbu Państwa a zwolnienie z VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.12.2018 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 września 2018 r., nr I FSK 1031/16 stwierdził, że: Wydanie przez wojewodę decyzji zezwolenia na realizację inwestycji (...)  »
Planowane zmiany w zakresie stawek VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 6
Poziom stawek VAT zależny od stanu finansów publicznych Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stawki podatku w wysokości 23% i 8%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla (...)  »
Odliczenie przez gminę podatku VAT od wydatków związanych z budową targowiska
Redakcja Poradnika VAT | 30.11.2018 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 r., nr I SA/Sz 432/18 orzekł, iż: Gmina może w całości odliczyć (...)  »
Usługa pobierania materiału biologicznego - stawka VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 29.11.2018 r.
Podmiot leczniczy (szpital), na wniosek pacjentek, zabezpiecza przy porodzie materiał biologiczny (najczęściej krew pępowinową) w celu jego przechowywania. Jeżeli pacjentka chce skorzystać z takiej usługi, (...)  »
Odliczenie VAT od pojazdów demonstracyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 4
Użycie w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT wyrazu "wyłącznie" oznacza, że samochód nie może być wykorzystywany nawet przejściowo do żadnych innych celów. Podatnik (...)  »
Sprzedaż gruntu z częścią budynku sąsiada a zwolnienie z VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 3
Dostawa działki, która nie jest przeznaczona pod zabudowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), na której stoi (...)  »
Sprzedaż środków transportu przez gminę a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 2
Jednorazowa sprzedaż środków transportu przez gminę w sytuacji, gdy przy ich zakupie nie dokonano odliczenia podatku naliczonego VAT, a następnie nie były one wykorzystywane do (...)  »
Odliczenie VAT w przypadku budowy infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego – interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.11.2018 r.
Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupu towarów/usług związanych z budową infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego, gdyż wykonując tę inwestycję, nie (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy wydaniu vouchera
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, strona 3
W przypadku sprzedaży przez podatnika vouchera na przedstawienie teatralne obowiązek podatkowy w VAT nie powstanie w chwili otrzymania płatności za jego zakup, lecz w chwili (...)  »
Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe?
Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 5
Regulacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu podzielonej płatności określone są w art. 108a-108d ustawy o VAT. Istotą tej metody - co już wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach (...)  »
Korygowanie zwrotu towarów w samorządach - wzór faktury
Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 52
Prawidłowe dokumentowanie transakcji należy do podstawowych obowiązków podatników VAT. Istotne jest także aby dokumenty te odzwierciedlały rzeczywisty przebieg transakcji. Dane, jakie powinna zawierać faktura zostały (...)  »
Obowiązek sporządzenia korekty pliku JPK_VAT w przypadku błędu w nazwie kontrahenta
Redakcja Poradnika VAT | 16.11.2018 r.
W programie księgowym instytucja kultury pomyłkowo zdefiniowała zbiorczego kontrahenta o nazwie "bilety". Powyższe słowo (pomimo zastosowania na fakturze właściwych danych nabywcy) system automatycznie przenosi do (...)  »
Forma złożenia wniosku o sporządzenie duplikatu
Redakcja Poradnika VAT | 16.11.2018 r.
Kontrahent nie otrzymał oryginału faktury, którą instytucja kultury wysłała do niego pocztą. Czy aby otrzymać duplikat faktury, kontrahent musi wystąpić z pismem, czy wystarczy, że (...)  »
Zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego
Redakcja Poradnika VAT | 15.11.2018 r.
Czy kształcenie zawodowe w postaci prowadzenia staży zawodowych dla pielęgniarek w szpitalach podlega zwolnieniu od podatku VAT? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 (...)  »
Prawidłowe wystawienie faktur w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
Redakcja Poradnika VAT | 15.11.2018 r.
Gmina otrzymała fakturę, gdzie w pozycji nabywca widniała nazwa szkoły, a nie gminy. W jaki sposób powinny być wystawiane faktury za towary i usługi dotyczące (...)  »
Czy muzeum przysługuje prawo odliczenia VAT od wydatków na organizację koncertów?
Redakcja Poradnika VAT | 15.11.2018 r.
Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT, które organizuje komercyjną część festiwalu obejmującą biletowane koncerty. Wstęp na koncerty jest możliwy wyłącznie za okazaniem wykupionego biletu wstępu. Sprzedaż (...)  »
Korekta deklaracji VAT złożona po wszczęciu kontroli celno-skarbowej wobec gminy
Redakcja Poradnika VAT | 14.11.2018 r.
Ustawodawca w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.) wskazał, że podatnik (...)  »
Postanowienia umowne wykluczające podzieloną płatność
Redakcja Poradnika VAT | 14.11.2018 r.
Gmina jako czynny podatnik VAT podjęła decyzję o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do swoich sprzedawców. Sprzedawca usługi wystąpił jednak do gminy z pismem, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.