Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Podatek VAT
Skutki w VAT zawieszenia umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Skoro w wyniku zawartego pomiędzy stronami porozumienia doszło do zmiany i zawieszenia umowy najmu i w okresie zawieszenia najemca nie płacił czynszu najmu i opłat (...)  »
Wadium a obowiązek podatkowy w VAT
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, a tym samym przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka (...)  »
Dotacja na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest m.in. gmina. Powyższe zostało uregulowane w ustawie z dnia 16 grudnia (...)  »
Umieszczanie tablicy reklamowej na obiekcie lub na nieruchomości gruntowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Gmina zawiera umowy cywilnoprawne, na podstawie których wyraża zgodę na usytuowanie tablic reklamowych na obiektach (np. ogrodzeniach) i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność gminy i w (...)  »
Opodatkowanie dzierżawy gruntów rolniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Starosta wydzierżawia obwody łowieckie. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który zawiera podatek VAT. Naliczony w ten sposób czynsz dzierżawny jest rozliczany przez wydzierżawiającego (...)  »
Powstanie obowiązku w VAT w przypadku wadium
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Starosta zamierza zbyć nieruchomość gruntową niezabudowaną, której właścicielem jest Skarb Państwa, a która jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Nieruchomość zostanie (...)  »
Transakcje pomiędzy sp. z o.o. a gminą w świetle nowego JPK_VAT z deklaracją
Poradnik VAT nr 21 (525) z dnia 10.11.2020, strona 17
Jesteśmy zakładem wodociągów i kanalizacji sp. z o.o., w której gmina posiada 100% udziałów. Czy w sytuacji gdy wystawiamy faktury dla gminy a odbiorcą usług (...)  »
Podatek VAT przy zamianie nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Zamiana nieruchomości polegająca na przeniesieniu ich odpowiednio do zasobów Skarbu Państwa lub gminy stanowi przeniesienie władztwa ekonomicznego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o (...)  »
Opłaty za wycieczki szkolne a VAT - wyrok NSA
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Gmina nie działa jako podatnik VAT, gdy pobiera opłaty za organizację różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki, jakie publiczne szkoły i przedszkola mogą organizować dla wychowanków (...)  »
Usuwanie odpadów rolniczych a VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Świadcząc usługi polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów pochodzących z działalności rolniczej gmina działa jako podatnik VAT. Dotacja otrzymana na ten cel podlega (...)  »
VAT przy sprzedaży gruntu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Generalnie opodatkowane VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem (...)  »
Opodatkowanie podatkiem VAT aportu wniesionego przez gminę do spółki z o.o.
Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Gmina wniesie aport do spółki miejskiej z o.o. w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem aportu będzie wyłącznie grunt niezabudowany. Miasto jest właścicielem (...)  »
Opodatkowanie czynności realizowanych przez bursę szkolną po wydaniu interpretacji ogólnej MF
Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jesteśmy bursą szkolną. Dotychczas do świadczenia usług zakwaterowania oraz wyżywienia stosowaliśmy zwolnienie z VAT. Czy powyższe stanowisko pozostaje aktualne? Czy w związku z wydaną dla (...)  »
Obniżenie czynszu dzierżawy przy jednoczesnym pobraniu podatku od nieruchomości a podstawa opodatkowania VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Podstawa opodatkowania VAT z tytułu usługi dzierżawy może być obniżona o udzieloną obniżkę/opust już w momencie wystawiania faktury. Powinna być ona jednak powiększona o wysokość (...)  »
Wywłaszczenie nieruchomości bez wynagrodzenia a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Działki stanowiące własność gminy przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Przy czym podjęto decyzję o odstąpieniu w całości przysługującego odszkodowania z tytułu objęcia (...)  »
Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej gminy (zakładem budżetowym) i chcemy zakupić ciągnik rolniczy, który będzie przeznaczony do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Czy będziemy mieli prawo (...)  »
Odstąpienie od dochodzenia należności ze względu na epidemię a możliwość skorygowania podatku należnego
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Gmina wynajmuje pomieszczenia. Z tego tytułu zawiera umowy najmu. W drodze uchwały postanowiła o odstąpieniu od dochodzenia należności od podmiotów, które złożą wniosek w tej (...)  »
Pobór opłaty skarbowej a VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Usługa poboru opłaty skarbowej przez powiat nie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT (interpretacja indywidualna (...)  »
VAT przy pobieraniu opłat na targowisku miejskim
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
W stosunku do czynności wykonywanych przez gminę, polegających na odpłatnej rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim, obowiązek podatkowy powstanie, co do zasady, z chwilą wystawienia (...)  »
Prawidłowa podstawa opodatkowania VAT przy dzierżawie budynku w okresie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz (...)  »
Budowa ogrodu dydaktycznego a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza rozpocząć inwestycję polegającą na budowie ogrodu dydaktycznego (motyli, owadów - z uwzględnieniem tablic edukacji ekologicznej oraz rozwiązań małej architektury) w (...)  »
VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów dokonana w drodze zaświadczenia lub decyzji (bez względu na okres ustanowienia prawa użytkowania wieczystego) (...)  »
Obowiązek stosowania kas on-line przez podmioty lecznicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020, strona 21
Podmiot leczniczy nie ma obowiązku wymiany używanej kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 (...)  »
Wymiana starej kasy na kasę on-line w domu wczasowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Podatnicy dokonujący sprzedaży usług krótkotrwałego zakwaterowania, którzy ewidencjonują tę sprzedaż w kasach z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, od dnia 1 stycznia 2021 r. będą (...)  »
Opłaty za wycieczki szkolne poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Brak jest jakichkolwiek przesłanek, by twierdzić, że gminne placówki edukacyjne pobierające opłaty "po kosztach" za organizowanie form krajoznawstwa i turystyki dla określonego kręgu odbiorców (uczniów (...)  »
Odliczanie VAT przez szpital wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jesteśmy publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Wykonujemy czynności zwolnione z VAT (opieka medyczna). Dodatkowo będziemy wykonywać czynności opodatkowane (sklep, wynajem pomieszczeń). Czy możemy odliczać (...)  »
Podatek VAT w przypadku dotacji na kolektory słoneczne
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Dofinansowanie udzielone w ramach RPO WL bezpośrednio, w sposób zindywidualizowany i policzalny wpływa na cenę poszczególnych usług świadczonych przez gminę konkretnym mieszkańcom. W następstwie ma (...)  »
Rozliczenie faktur korygujących wystawionych przez przychodnię w związku ze zmianą stawki kapitacyjnej
Poradnik VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020
Jesteśmy przychodnią świadczącą usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ. Usługi rozliczane są w cyklach miesięcznych. Świadczenia wykonane w grudniu 2019 r. udokumentowano fakturą. W (...)  »
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez gminę w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
W związku z interpretacją ogólną MF nr PT1.8101.3.2019 z dnia 10 czerwca br., mamy wątpliwość, czy podlegają opodatkowaniu i wykazaniu w deklaracji VAT-7 oraz w (...)  »
Czynności wykonywane przez gminę a VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Gmina pobierała opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych. Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT, ale są zwolnione z (...)  »
Ustalenie prewspółczynnika przez uczelnię
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
W przeciwieństwie do metody powierzchniowej, metoda obrotowa wyliczenia prewspółczynnika, wskazana w rozporządzeniu Ministra Finansów odnosi się do całokształtu działalności uczelni i obejmuje szereg zmiennych odnoszących (...)  »
Termomodernizacja szkoły a prawo odliczenia i zwrotu podatku VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.313.2020.1.PS uznał stanowisko gminy za prawidłowe, że gmina nie będzie miała (...)  »
Opłaty za przedszkole pobierane przez gminę poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
W przypadku organu władzy publicznej sam fakt wykonywania świadczenia mieszczącego się w definicji odpłatnego świadczenia usług nie przesądza o prawnopodatkowych konsekwencjach dokonywanych czynności, gdyż konieczne (...)  »
Sprzedaż służbowego samochodu przez bibliotekę a VAT
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Biblioteka publiczna posiada ciężarowy samochód służbowy (środek trwały), który chce sprzedać we wrześniu 2020 r. Jako samorządowa instytucja kultury, o której mowa w ustawie o (...)  »
Opodatkowanie organizacji turniejów piłki nożnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez (...)  »
Ustalenie istnienia powiązań w świetle ustawy o VAT
Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Jesteśmy spółką z o.o., której kapitał w całości należy do 11 gmin, z czego tylko jedna gmina posiada więcej niż 25% udziałów. Na rzecz tej (...)  »
Ustalenie prewspółczynnika w jednostce oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2020 r.
Czy przy ustalaniu w jednostce budżetowej (zespole szkolno-przedszkolnym) prewspółczynnika dla celów VAT należy sumować wykonanie Rb-27S + Rb-34S + Rb-28S i wyłączyć paragraf 092 odsetki, (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od nabycia pojazdu będącego nagrodą w loterii promocyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2020 r.
W myśl zasady ogólnej wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane (...)  »
Opodatkowanie opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w nieprawomocnym wyroku z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Go 766/19 orzekł, że: Akceptacja, choćby dorozumiana (...)  »
Zbycie przez gminę drogi wewnętrznej a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.231.2020.2.KK stwierdził, że zbycie w trybie zamiany na podstawie umowy cywilnoprawnej (...)  »
Przesunięcia między produktami w ramach umowy z NFZ a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Spółka z o. o. jest przychodnią (NZOZ-em) i świadczy usługi medyczne dla pacjentów w ramach umowy z NFZ. Umowa określa jeden limit kwotowy, ale dzieli (...)  »
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
1. Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Obowiązek taki nałożyła na jednostki (...)  »
Nieodpłatne użyczenie stawów będących własnością gminy a VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) nabyła w drodze decyzji administracyjnej nieruchomość, na której znajduje się staw. Gmina zamierza zawrzeć umowę użyczenia ww. nieruchomości (stawu) z przeznaczeniem (...)  »
Budowa siłowni zewnętrznej a odliczenie VAT przez gminę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza wybudować na swoim terenie siłownię zewnętrzną. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT. Korzystanie z siłowni będzie ogólnodostępne (...)  »
Czy czynności wykonywane przez JST z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej podlegają opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych (...)  »
Realizacja zadań publicznych przez JST a VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Znaczna część wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej - realizowana na podstawie przepisów prawa - nie podlega opodatkowaniu (...)  »
Możliwości wystawienia faktury na żądanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Gmina realizowała projekt polegający na budowie infrastruktury, służącej do wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przedmiotem (...)  »
Dokumentowanie usługi komunikacji miejskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje zadanie polegające na organizacji lokalnego transportu zbiorowego - autobusowego i tramwajowego. Usługa komunikacji miejskiej opodatkowana jest 8% stawką VAT. (...)  »
Sposób dokumentowania usług wykonywanych przez uczelnię
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Uczelnia publiczna na podstawie uchwały senatu uczelni utworzyła żłobek. Żłobek funkcjonuje na podstawie statutu, z którego wynika, że odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa (...)  »
Działalność w zakresie edukacji i opieki społecznej bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
W odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT (...)  »
Nota korygująca do faktury wystawionej bez oznaczenia MPP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić wyrazy "mechanizm (...)  »
Brak obowiązku wymiany przez podmiot leczniczy kasy na kasę on-line
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Podmiot leczniczy zatrudniający lekarzy oraz dentystów w ramach świadczonych przez nich na rzecz jego pacjentów usług medycznych nie będzie zobowiązany z dniem 1 stycznia 2021 (...)  »
Obowiązek wystawienia faktur dla nabywców usług świadczonych przez gminę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2020 r.
W maju 2020 r. gmina zakończyła realizację projektu polegającego na dostawie i montażu urządzeń służących do pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nabywcami tych urządzeń (...)  »
Sprzedaż samochodu specjalnego Straży Miejskiej a VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Nie podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż samochodu specjalnego Straży Miejskiej, wykorzystywanego wyłącznie do wykonywania zadań zgodnych z ustawą o samorządzie gminnym. (interpretacja indywidualna z 21 lutego (...)  »
Sporządzanie raportów fiskalnych przy braku sprzedaży w okresie koronawirusa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Obowiązek sporządzania dobowych, miesięcznych raportów fiskalnych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania w kasie. Jeśli taka sprzedaż nie wystąpiła w danym okresie, (...)  »
Faktura-prognoza za media - zasady odliczania VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Faktury-prognozy uprawniają podatnika do odliczenia VAT pod warunkiem, że są fakturami w rozumieniu ustawy o VAT. Prawo do odliczenia VAT przysługuje w zakresie w jakim (...)  »
Ulga na złe długi a obowiązek posiadania przez gminę dokumentacji potwierdzającej status dłużnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Gmina jako wierzyciel zamierza skorzystać z ulgi na złe długi. Czy gmina powinna posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające, że dłużnik jest podatnikiem zarejestrowanym jako (...)  »
Faktura wystawiona do biletu miesięcznego emitowanego przy użyciu kasy rejestrującej
Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020
Spółka świadczy usługi dowozu uczniów do szkół na rzecz gminy. Bilety są wystawiane na osoby fizyczne (uczniów). Każdy bilet jest imienny i uczeń musi go (...)  »
Tablice reklamowe na obiektach gminy - usługa reklamy czy najmu?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W praktyce gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy) zawierają umowy cywilnoprawne na podstawie których wyrażają zgodę na usytuowanie tablic reklamowych na obiektach i nieruchomościach (...)  »
Czy pobierana przez bibliotekę opłata za nieterminowy zwrot lub zniszczenie książek podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Pobierana przez bibliotekę opłata za nieterminowy zwrot lub zniszczenie książek - jako narzędzie dyscyplinujące czytelników do przestrzegania zasad korzystania z usług biblioteki w zakresie terminowości (...)  »
Nieodpłatne udostępnienie szkolnej sali gimnastycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.06.2020 r.
Gmina udostępnia bezpłatnie organizacji pozarządowej salę gimnastyczną znajdującą się w szkole podstawowej. Szkoła jest jednostką budżetową gminy. Sala gimnastyczna oddawana jest w użytkowanie na podstawie (...)  »
Prewspółczynnik w jednostkach samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2020 r.
1. Obowiązek zastosowania prewspółczynnika Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2a ustawy o VAT prewspółczynnik ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary/usługi są (...)  »
Opieka medyczna w okresie epidemii a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 25
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego, podmiot leczniczy zamierza świadczyć usługi w zakresie opieki medycznej (służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) w (...)  »
Świadczenie usług przez podmiot leczniczy a obowiązek stosowania kasy on-line
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 31
Jesteśmy spółką (podmiotem leczniczym) świadczącą usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób fizycznych, które ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Usługi w zakresie opieki medycznej świadczone są przez (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.