Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Podatek VAT
pokaż fragmenty artykułów
Aport nieruchomości gruntowych do spółki gminnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2022 r.
Organ podatkowy uważa, że gmina zobowiązana jest do naliczenia podatku VAT z tytułu aportu działek do spółki gminnej (ze 100% udziałem gminy, spółki której przedmiotem (...)  »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Gmina (podatnik VAT) realizuje inwestycję polegającą na modernizacji placu zabaw. Towary i usługi zakupione w związku z tą inwestycją nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności (...)  »
Dzierżawa obwodów łowieckich a podatek VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
W praktyce jednostki samorządu terytorialnego mają często wątpliwości czy w zakresie dzierżawy obwodów łowieckich na rzecz kół łowieckich mogą zastosować zwolnienie wynikające z § 3 (...)  »
Opodatkowanie spotkania adaptacyjnego organizowanego dla studentów
Poradnik VAT nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Politechnika (czynny podatnik VAT) jest akademicką uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną. Samorząd Studencki Politechniki zorganizował tzw. adapciak (spotkanie) dla studentów pierwszego roku nauki, którzy wpłacili (...)  »
Usługi zakwaterowania w internacie szkoły
Poradnik VAT nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Placówka oświatowa (szkoła) prowadzi internat. W internacie zakwaterowani są m.in. uczniowie sąsiadujących szkół. Czy taką sprzedaż usług należy ewidencjonować w kasie fiskalnej? Zgodnie z § (...)  »
Stawka VAT dla usług zimowego utrzymania dróg
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2022 r.
Dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej z 29 września 2022 r. (nr 0112-KDSL1-1.440.126.2022.3.JB) stwierdził, że: Kompleksowa usługa zimowego utrzymania dróg realizowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji (...)  »
Sprzedaż węgla przez gminy zwolniona z kas fiskalnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. (...)  »
Skutki w VAT nałożenia kar
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Kary naliczane za stwierdzenie braku dowodu wjazdu na parking, przekroczenie czasu parkowania oraz rażące naruszenie postanowień regulaminu przez użytkownika parkingu nie stanowią wynagrodzenia za dostawę (...)  »
Dane na fakturach wystawianych i otrzymywanych przez gminę w KSeF
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jeżeli gmina dobrowolnie stosuje oprogramowanie interfejsowe w postaci elektronicznej, to musi przestrzegać zasad obowiązujących w Krajowym Systemie e-Faktur. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS (...)  »
Montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku teatru a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.11.2022 r.
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2022 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.481.2022.2.MH) stwierdził, że: W związku z wydatkami poniesionymi na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku (...)  »
Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe w VAT
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Przychodnia wynajmuje budynek od osoby prywatnej do celów prowadzonej działalności. Porozumiała się z właścicielem budynku, że może podnajmować lokale osobom trzecim na gabinety dla psychologa, (...)  »
Udostępnianie płyty boiska stadionu miejskiego na rzecz klubów sportowych
Redakcja Poradnika VAT | 21.10.2022 r.
Miasto przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na czas określony z klubem sportowym odpłatnie udostępnia płytę boiska stadionu w (...)  »
Pomoc rzeczowa obywatelom Ukrainy a prawo do odliczenia podatku VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
Jeżeli gmina nabywa towary zakupione z zamiarem przekazania ich jako darowizny, w ramach pomocy rzeczowej obywatelom Ukrainy, to nie ma ona prawa do odliczenia podatku (...)  »
Wpłata wadium w przetargu a VAT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Powiat (czynny podatnik VAT) dokonuje sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów. Aby wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium. Wadia wpłacone przed przetargiem zostają zwrócone osobom, (...)  »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Gmina będąca podatnikiem VAT prowadzi inwestycję polegającą na przebudowie drogi. Nabyte podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. (...)  »
VAT przy dostawie terenu zabudowanego fragmentem nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Dostawa terenu, który nie jest przeznaczony pod zabudowę (zgodnie z planem albo decyzją o warunkach zabudowy) i na którym znajdują się jedynie pewne elementy przynależne (...)  »
Podmiot prawa publicznego może być poza VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Gdy podmiot prawa publicznego, niekoniecznie organ władzy publicznej, podejmuje czynności w reżimie publicznoprawnym, a nie działa jak prywatny przedsiębiorca, to podlega wykluczeniu z kategorii podatników (...)  »
Pobór dodatkowej opłaty za śmieci a VAT
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Jeśli gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłaty za ustalone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodatkowe usługi świadczone przez gminę (...)  »
Dostawa gruntu, na którym znajdują się fragmenty zabudowy sąsiedniej nieruchomości a zwolnienie z VAT - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1143) z dnia 01.10.2022
Dostawa gruntu, który nie jest przeznaczony pod zabudowę i na którym znajdują się fragmenty budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej (nie pełniące samoistnych znaczeniowo i odrębnych (...)  »
Dzierżawa gruntu w celu postawienia reklamy - określenie obowiązku podatkowego
Redakcja Poradnika VAT | 23.09.2022 r.
Co do zasady podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19a ust. (...)  »
Zwolnienie z VAT wynajmu budynków mieszkalnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Gmina wynajmuje budynki mieszkalne osobom fizycznym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z zawartymi umowami przedmiotem najmu jest budynek mieszkalny wraz z gruntem, na którym posadowiony jest (...)  »
Określenie podstawy opodatkowania VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Gmina zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę zamiany nieruchomości. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Osoba fizyczna nie jest podatnikiem podatku VAT. Wartości zamienianych nieruchomości (...)  »
Przekazanie przez gminę komputerów osobom fizycznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Gmina (czynny podatnik VAT) realizuje projekt, w ramach którego zakupi 64 komputery od podatników VAT. Następnie przekaże te komputery nieodpłatnie (w formie darowizny, na podstawie (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wynajmu hali sportowej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
W dniu 5 września 2022 r. gmina wystawiła fakturę za wynajem hali sportowej przy szkole podstawowej za sierpień 2022 r. firmie, która przeprowadziła w niej (...)  »
Prawo do odliczenia VAT przez gminę przy realizacji inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Istnieje związek pomiędzy zakupem towarów i usług na realizację inwestycji w postaci drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, z dokonywanymi przez gminę opodatkowanymi czynnościami dotyczącymi wykonywanych (...)  »
Wyżywienie dzieci w szkole a VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
W praktyce gminy za pośrednictwem jednostek oświatowych, np. publicznych szkół podstawowych czy przedszkoli, świadczą nie tylko usługi edukacyjne, ale także wyżywienia dla uczniów. Usługi polegające (...)  »
Zezwolenie na wjazd na cmentarz w celu wykonania prac budowlanych - określenie właściwej stawki VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2022 r.
Gmina jako czynny podatnik VAT świadczy usługi cmentarne, we własnym imieniu i na własną rzecz. Zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Gminy osoby fizyczne czy (...)  »
Wynajem mieszkań na rzecz samorządowych instytucji kultury
Poradnik VAT nr 17 (569) z dnia 10.09.2022
Czy wynajem lokali mieszkalnych na rzecz samorządowej instytucji kultury (gminnej jednostki organizacyjnej) z przeznaczeniem na wynajem dla pracowników tej instytucji podlega opodatkowaniu VAT? Co do (...)  »
Odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Gmina (podatnik VAT) realizuje projekt pozwalający na uruchomienie elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzację urzędu. Nabyty sprzęt, oprogramowanie i licencje w ramach projektu nie będą służyć (...)  »
Odpłatne zbycie ruchomego majątku spadkowego a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 02.09.2022 r.
Opodatkowaniu VAT podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o (...)  »
Budowa boiska a prawo do odliczenia VAT przez gminę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1140) z dnia 01.09.2022
Gmina (czynny podatnik VAT) planuje inwestycję polegającą na budowie boiska do piłki nożnej. Wybudowane boisko będzie obiektem ogólnodostępnym, służącym mieszkańcom całej gminy. Wydatki związane z (...)  »
Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw - prawo do odliczenia VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.08.2022 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) zamierza wybudować siłownię zewnętrzną wraz z placem zabaw. Z infrastruktury tej będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani, będzie ona miała charakter ogólnodostępny (...)  »
Zakup samochodu przeznaczonego dla pracowników urzędu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Gmina dokonała zakupu samochodu osobowego o napędzie elektrycznym na potrzeby urzędu miasta i gminy. Pojazd ten ma służyć pracownikom w realizacji zadań własnych gminy. Nie (...)  »
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej a odliczenie VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Poza towarami i usługami służącymi do świadczenia usług zwolnionych szpital nabywa także towary i usługi, które służą do działalności mieszanej (związanej z czynnościami dającymi prawo, (...)  »
Obowiązek podatkowy przy wynajmie rowerów przez miasto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Przy świadczeniu usług wynajmu rowerów na rzecz użytkowników, dla których nie są wystawiane faktury, o momencie powstania obowiązku podatkowego decyduje moment otrzymania zapłaty za doładowanie (...)  »
Kara za brak biletu parkomatowego bez VAT
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów, lecz swoistego rodzaju odszkodowanie, rekompensatę, karę (...)  »
Korekta wieloletnia VAT przy zakupie środka trwałego z dotacji celowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2022 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Dokonaliśmy zakupu pieca i modernizacji centralnego ogrzewania z dotacji celowej. Odliczony od zakupu pieca i innych prac związanych z modernizacją kotłowni (...)  »
Wyżywienie dzieci w przedszkolach jest poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022
Gmina realizująca tzw. zadanie własne w zakresie edukacji, pobierając opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, występuje jako organ władzy, a (...)  »
Sprzedaż samochodu pożarniczego przez gminę a VAT - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2022 r.
Sprzedaż samochodu pożarniczego nie podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli został on nabyty do realizacji zadań własnych gminy, które stanowią działalność publiczno-prawną i gminie przy jego nabyciu (...)  »
Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienia Min. Fin.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2022 r.
Obowiązek centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (jst) nałożyła na jst tzw. ustawa o centralizacji (ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych (...)  »
Czy wyżywienie nauczycieli w szkołach podlega opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
W praktyce gminy za pośrednictwem jednostek oświatowych, np. publicznych szkół podstawowych czy przedszkoli świadczą nie tylko usługi wyżywienia dla uczniów, ale również dla nauczycieli. Zgodnie (...)  »
Organizowanie przez gminę obozów/kolonii za pośrednictwem jednostek oświatowych
Poradnik VAT nr 13 (565) z dnia 10.07.2022
Gmina świadcząc za pośrednictwem jednostek oświatowych usługi organizacji form wypoczynku w postaci: kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk, wycieczek - w przypadku, gdy opłaty za organizację zawierają (...)  »
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły - określenie właściwej stawki VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych niezaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w tym budynkach użyteczności publicznej, właściwa będzie stawka podatku VAT (...)  »
VAT od opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych przez gminę - TK zbada zgodność przepisów z Konstytucją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1134) z dnia 01.07.2022
Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy przepisy m.in. ustawy o VAT dotyczące opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych przez gminę od najemców/dzierżawców lokali komunalnych są zgodne (...)  »
Ustalenie limitu wartości sprzedaży w samorządowej instytucji kultury
Poradnik VAT nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy zmuszeni zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni z uwagi na przekroczenie limitu wartości sprzedaży uprawniającej do (...)  »
Transakcje gminy z podmiotami zależnymi a obowiązek stosowania oznaczeń TP - stanowisko organu podatkowego
Poradnik VAT nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Obowiązek stosowania oznaczeń TP - uregulowania ustawowe W myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, w przypadku istnienia między (...)  »
Warunki odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Miasto na prawach powiatu (czynny podatnik VAT) planuje zakup samochodu z napędem elektrycznym. Czy z uwagi na to, iż auto będzie wykorzystywane wyłącznie do czynności (...)  »
Opodatkowanie VAT dostawy sprzętu dla szkół
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.06.2022 r.
Dostawa sprzętu komputerowego, o którym mowa w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, dla placówek oświatowych będzie opodatkowana 0% stawką VAT bez względu na (...)  »
Czy odszkodowanie podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Odszkodowanie za wyrąb drzew oraz z tytułu posadowienia na gruntach sieci uzbrojenia nie podlega opodatkowaniu VAT. O CO PYTAŁ PODATNIK? Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną (...)  »
Rozliczanie dotacji w świetle przepisów o VAT
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Nie wszystkie dotacje stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są dotacjami związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Natomiast inne (...)  »
Gmina odliczy VAT od zakupu usług
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Skoro nabywane usługi w zakresie pozyskania i zrywki drewna będą służyły gminie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia kwoty (...)  »
Dokumentowanie wpłat mieszkańców na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2022 r.
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2022 r. (nr 0111-KDIB3-1.4012.208.2022.1.ABU) stwierdził, że: Gmina nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT na rzecz mieszkańca (...)  »
Brak opodatkowania opłat za transport dzieci na zajęcia nauki pływania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2022 r.
» Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka - realizacja zadań publicznych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo (...)  »
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości a konieczność stosowania GTU_10
Poradnik VAT nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Jak wynika z obowiązującego rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym (...)  »
Czy transakcje pomiędzy gminą a wójtem powinny być oznaczane symbolem TP?
Poradnik VAT nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
W myśl § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją, w przypadku istnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)  »
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2022 r.
Gmina będzie organizować przetarg na budowę alejek na cmentarzu komunalnym. Jaka będzie obowiązywała stawka VAT dla takiego rodzaju czynności? Kwestia opodatkowaniu usług polegających na budowie (...)  »
Stosowanie prewspółczynnika przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022
Przepisy dotyczące określania proporcji odliczenia VAT w przypadku wykonywania działalności o charakterze mieszanym wskazują, że ustawodawca nie narzuca rozwiązań, których stosowanie miałoby być obligatoryjne. Wybór (...)  »
Dokumentowanie kompleksowego świadczenia w VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022
Prawidłowy jest sposób dokumentowania świadczenia złożonego, na które składa się dana dostawa towarów (jako świadczenie główne) oraz usługi transportu (jako świadczenie pomocnicze), poprzez ujęcie całego (...)  »
Opodatkowanie opłat rezerwacyjnych stanowisk handlowych na targowisku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.04.2022 r.
Czy odpłatne udostępnianie przez gminę stanowisk handlowych na targowisku za poborem opłaty rezerwacyjnej podlega opodatkowaniu VAT? » Gmina w charakterze podatnika podatku VAT Na podstawie (...)  »
Wynajem hal sportowych – aktualne stanowisko organów podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.04.2022 r.
Dział 68 "Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości" obejmuje: usługi wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostałe usługi (...)  »
Dostawa książek używanych wycofanych ze zbiorów bibliotecznych
Poradnik VAT nr 7 (559) z dnia 10.04.2022
Biblioteka publiczna (samorządowa instytucja kultury) zamierza wycofać część książek używanych posiadających numer ISBN (zniszczonych, zdezaktualizowanych treściowo) i sprzedać je nabywcom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Biblioteka (...)  »
Odliczenie VAT od poniesionych wydatków na zakup i montaż wiat przystankowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.04.2022 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z 15 lutego 2022 r. (sygn. akt I SA/Bd 867/21) orzekł, że: W przypadku, gdy przy wykonywanej (...)  »
Odszkodowanie a VAT
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Odszkodowanie wypłacone na rzecz gminy za szkody powstałe w infrastrukturze drogowej nie będzie stanowiło wynagrodzenia z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w konsekwencji nie (...)  »
Darowizna prawa użytkowania wieczystego gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Miasto jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz innych czynności uznawanych za prowadzenie działalności gospodarczej. Miasto (...)  »
Brak obowiązku stosowania oznaczenia "TP"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Występuje ona i będzie występować w roli sprzedawcy w ramach transakcji, w których nabywcą są i będą następujące (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.