Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021 r., godz. 13:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.175 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Klasyfikacja budżetowa
Klasyfikacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki i kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Wójt zamierza wprowadzić do budżetu nowe zadania z zakresu turystyki i kultury. Po trudnym okresie spowodowanym pandemią COVID-19 chcemy budować ścieżkę przyrodniczą pieszo – rowerową (...)  »
Klasyfikacja dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup urządzenia wykorzystywanego przez zakład w prowadzonej działalności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy (zakład usług komunalnych) ma otrzymać z budżetu gminy dotację celową na zakup walca wibracyjnego, który ma być pomocny w doraźnych pracach drogowych. (...)  »
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na dowóz osób do punktów szczepień
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na organizację dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wskazane jest ująć w (...)  »
Ujęcie środków przeznaczonych na dopłaty do czynszu w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.03.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków, jakie gmina otrzymała na dopłaty do czynszu, oraz do wydatków realizowanych z tych środków? Zgodnie z art. 15zzzic ust. (...)  »
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, powinny być ujmowane w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST. (...)  »
Środki przyznane na realizację programu Asystent Rodziny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie dochodów powinny zostać ujęte środki przyznane gminie z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny? Przepisy art. 9 ust. (...)  »
Klasyfikacja rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi (...)  »
Zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W jakim paragrafie powinno się klasyfikować zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Wydatki związane z zakupem leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej (...)  »
Wykup polisy ubezpieczeniowej - klasyfikacja budżetowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wykup polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenie budynku stanowiącego siedzibę jednostki oraz rzeczowego majątku ruchomego? Wydatki związane z wykupem polisy ubezpieczeniowej (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup usługi transportu medycznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej (DPS). Ponieśliśmy wydatek na zakup usługi transportu medycznego naszego podopiecznego. Czy wydatek ten zaklasyfikować jako zakup usług zdrowotnych (paragraf 428), czy (...)  »
Środki przekazywane z budżetu miasta dla ogrodów działkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Nasze miasto zamierza przyznać dotację celową dla ogrodów działkowych w celu poprawy stanu dróg wewnętrznych w tych ogrodach. Jaką klasyfikację zastosować i czy w ogóle (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpływów za rezerwację miejsc na targowisku miejskim
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
W jakim paragrafie dochodów budżetu ująć wpływy za rezerwację miejsc na targowisku miejskim? Czy w paragrafie 043 "Wpływy z opłaty targowej"? Zgodnie z art. 15 (...)  »
Wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji po ustawowym terminie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Jaki paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej zastosować w przypadku zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji po ustawowym terminie - 295 czy 094? Wpływy z tytułu zwrotu dotacji (...)  »
Klasyfikacja środków uzyskanych tytułem spłaty udzielonej przez gminę pożyczki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Ze środków budżetu gminy udzielono na początku stycznia 2021 r. pożyczki dla OSP. Pożyczka była przeznaczona na remont pomieszczeń straży. Do końca lutego br. ma (...)  »
Wydatek na zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw gminnego klubu dziecięcego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
Czy wydatek na zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw gminnego klubu dziecięcego ująć w dziale 855, rozdziale 85506 i paragrafie 6060? Z art. 2 ustawy (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
W jakim paragrafie wydatków powinnam ująć opłatę uiszczoną za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej? Zgodnie z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (...)  »
Wpływ środków pieniężnych od likwidowanej jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy gminy przez likwidowaną instytucję kultury? Środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy gminy przez (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpływu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wpływ środków pieniężnych tytułem uzyskanej od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (równowartość 70 euro)? Na podstawie art. 10 (...)  »
Odprawa wypłacana nauczycielowi w związku z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, przyznano odprawę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Z (...)  »
Klasyfikacja środków niewydatkowanych w 2020 r. pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej przychodów ująć środki niewydatkowane w 2020 r. pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)  »
Kwalifikacja paragrafowa wydatków na rozbiórkę budynku gminnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W związku ze złym stanem technicznym i zagrożeniem zawalenia się budynku gminnego zleciliśmy firmie zewnętrznej jego rozbiórkę. W jakim paragrafie wydatków ująć rozbiórkę takiego budynku? (...)  »
Koszty upomnień pobierane od podatników podatków lokalnych - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.12.2020 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do kosztów upomnień pobieranych od podatników podatków lokalnych np. od nieruchomości czy rolnego? Czy odpowiednia będzie klasyfikacja dochodowa – dział 756, (...)  »
Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci i z tytułu sprzedaży posiłków dla pracowników - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.12.2020 r.
W jakim paragrafie ująć dochody uzyskiwane z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz z tytułu sprzedaży w przedszkolu posiłków dla nauczycieli i pracowników (...)  »
Środki przekazane do sąsiedniego powiatu na utrzymanie wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć środki przekazane sąsiedniemu powiatowi na utrzymanie wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów? Przepisy art. 39 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. (...)  »
Wpływy z opłaty reklamowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2020 r.
Rada gminy zdecydowała o wprowadzeniu opłaty reklamowej. Do jakiego paragrafu klasyfikować wpływy z opłaty reklamowej? Wpływy z opłaty reklamowej należy klasyfikować w paragrafie 038 "Wpływy (...)  »
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Czy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinno być ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy powinno ono mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej? (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup okularów wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej dokonać zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej? Zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej wskazane jest dokonać z paragrafu 421 "Zakup (...)  »
Klasyfikacja budżetowa zakupu szczepionek dla pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników jednostki? Zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników jednostki wskazane jest ująć w paragrafie (...)  »
Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej przyporządkować wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych? Przyporządkowania uzyskanych przychodów do odpowiednich paragrafów (...)  »
Kwalifikacja budżetowa wydatków na szkolenia bhp pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Ponieśliśmy wydatki na szkolenia okresowe pracowników w zakresie bhp, które przeprowadziła osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia? W jakim paragrafie ująć (...)  »
Wpłaty na PPK w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować wpłaty na PPK? Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. (...)  »
Zapłata wpisowego za udział w turnieju szachowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
W jakim paragrafie ująć zapłacone przez szkołę wpisowe za udział w szkolnym drużynowym turnieju szachowym? Zapłacone przez szkołę wpisowe za udział w szkolnym drużynowym turnieju (...)  »
Dochody ze zbycia gminnych nieruchomości gruntowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy dochody ze zbycia gminnych nieruchomości gruntowych można ująć w rozdziale 90095, paragrafie 078? Według mnie to prawa majątkowe gminy dlatego wybrano taki paragraf i (...)  »
Wydatki związane z okresową kontrolą przewodów kominowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2020 r.
W jakim paragrafie ująć wydatek związany z okresową (roczną) kontrolą przewodów kominowych? Wydatek związany z okresową kontrolą przewodów kominowych wskazane jest ująć w paragrafie 430 (...)  »
Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Jesteśmy jednostką oświatową. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zakupiliśmy termometr bezdotykowy do badania temperatury uczniom naszej szkoły. Czy wydatki na ten zakup sklasyfikować (...)  »
Wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Jaką klasyfikację budżetową należy zastosować do wpływów z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu? Zgodnie z (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup pieczątek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować wydatki na zakup wykorzystywanych w jednostce pieczątek? Czy właściwy będzie paragraf 430, czy może paragraf 421? Właściwa klasyfikacja (...)  »
Dotacja od samorządu województwa na zakup wyposażenia dla strażaków OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Nasza gmina otrzymała dotację (jako pomoc finansową) z województwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażaków OSP naszej gminy (hełmy, mundury itp.). Jak powinna wyglądać (...)  »
Klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jak powinna wyglądać klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego na zamontowanie latarni przy ulicy gminnej, prowadzenie strony internetowej sołectwa oraz na dożynki (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z organizacją spisu rolnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
W jakim paragrafie wydatków ująć wypłacane pracownikom urzędu, powołanym w skład gminnego biura spisowego (w związku z Powszechnym Spisem Rolnym), dodatki spisowe i nagrody? W (...)  »
Klasyfikacja opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Wpływy z opłat za wydanie decyzji (...)  »
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
W trakcie wakacji odbył się przegląd budynku szkoły i 2 pary drzwi do sal lekcyjnych i 1 okno zakwalifikowano do pilnej wymiany. Z jakiego paragrafu (...)  »
Ujęcie dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Na skutek zsumowania deklaracji cząstkowych VAT-7 w jednostce samorządu terytorialnego wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Do jakiego paragrafu zakwalifikować dochody z tytułu rozliczeń podatku (...)  »
Wpływy z opłaty targowej w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wpływy z opłaty targowej? Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach (...)  »
Zakup ziemi ogrodowej do ogródka przedszkolnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Jaki paragraf wydatków zastosować w przypadku zakupu ziemi ogrodowej do ogródka przedszkolnego, w którym dzieci sadzą warzywa, owoce i zioła? Nabycie ziemi ogrodowej do ogródka (...)  »
Zakup pomocy edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jak zakwalifikować wydatki biblioteki pedagogicznej, której jednym z głównych zadań jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym (...)  »
Ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć wykupione przez gminę ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego ochotniczej straży pożarnej? Przepisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 (...)  »
Opłata pobierana za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Na konto urzędu miasta wpłynęła opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taką opłatę? Z przepisów art. (...)  »
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Z budżetu gminy sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych (w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem COVID-19). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w gminnym ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Dla zwrotów poniesionych wydatków z tytułu wypłaconych świadczeń powszechnie stosowana jest zasada, iż zwroty w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek, pomniejszają kwotę (...)  »
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W jakim paragrafie wydatków ująć zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej - 421, 423, czy 302? Wydatki na zakup przyłbic (...)  »
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinny znaleźć się wydatki na badania (testy) pracowników na koronawirusa? Wydatki związane z finansowaniem usług zdrowotnych na rzecz pracowników, w (...)  »
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
W związku z epidemią COVID-19 gmina zleciła wykonanie dezynfekcji wiat i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie całej gminy. Dezynfekcja ma poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za wpis do rejestru BDO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W jakim paragrafie dochodowym klasyfikacji budżetowej ująć uiszczane przez przedsiębiorców opłaty rejestracyjne za wpis do BDO? Katalog podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru BDO (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z ograniczeniem ryzyka zarażenia się COVID-19 w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków ująć zakup tkaniny na szycie maseczek dla pracowników i wolontariuszy oraz wydawanych na poszczególne grupy rękawic lateksowych (...)  »
Wydatki na materiały nabywane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Czy zaklasyfikowanie wydatków na materiały dla pracowników takie jak rękawiczki jednorazowe, maseczki i płyny do odkażania rąk w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w (...)  »
Ujęcie zobowiązań odsetkowych w paragrafie wydatkowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Czy odsetki za zaległe płatności faktur za energię elektryczną i odsetki od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne można ujmować w paragrafach właściwych dla zobowiązania głównego, (...)  »
Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Naszym zdaniem, dokonany celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy wskazane jest ująć w paragrafie 303 "Różne wydatki na rzecz (...)  »
Klasyfikacja budżetowa prowizji od aneksu do umowy kredytowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
W wyniku zwiększonych potrzeb budżetowych urzędu gminy i sytuacji spowodowanej COVID-19 będziemy aneksować umowę kredytową z bankiem. Jaką zastosować klasyfikację budżetową do prowizji za aneks (...)  »
Klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza? Dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza (...)  »
Usługa dezynfekcji pomieszczeń w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Wydatki na usługę dezynfekcji pomieszczeń nie zostały co prawda wymienione wprost w objaśnieniach do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych", jednak wyodrębnione w ramach tego paragrafu (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków do dezynfekcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 44
Ponoszone przez jednostkę wydatki, w tym wydatki na zakup środków do dezynfekcji, należy klasyfikować zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 (...)  »
Przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - uprawnienie organu wykonawczego wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2020 r.
Po wprowadzeniu pakietu rozwiązań zwanych tarczą antykryzysową, organ wykonawczy (m.in. wójt gminy) zyskał prawo dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (...)  »
Zasady przeprowadzania zmian w planie finansowym jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej można przenieść środki w planie finansowym z paragrafu 2830 na 2580? Zasady, którymi należy się kierować przeprowadzając zmiany w budżetach jednostek (...)  »
Wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Chcemy wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetu miasta, aby promować ekologię i zbieranie odpadów. W tym celu wójt chce wprowadzić zarządzeniem program i nagrody konkursowe (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.