Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Klasyfikacja budżetowa
pokaż fragmenty artykułów
Opłata manipulacyjna związana z zakupem bonów dla pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2022 r.
Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakupiono bony dla pracowników. Dodatkowo firma dostarczająca bony obciążyła nas opłatą manipulacyjną związaną z zakupem tych bonów. W jakim (...)  »
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - ujęcie w odpowiednim paragrafie wydatków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
Wnieśliśmy do jednostki samorządu terytorialnego opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa. W jakim paragrafie wydatków ująć tę opłatę? Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa, do uiszczenia której (...)  »
Otrzymana z urzędu skarbowego kwota ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2022 r.
Do jakiego paragrafu zaklasyfikować otrzymaną z urzędu skarbowego kwotę z tytułu ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line? Uprawnienie do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.11.2022 r.
Czy wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w art. 24 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją (...)  »
Dokupienie nowego modułu do programu komputerowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2022 r.
Jesteśmy zakładem budżetowym, który zajmuje się gospodarowaniem zasobem komunalnym. Prowadzimy rozliczenia z lokatorami za pomocą programu komputerowego, do którego chcemy dokupić moduł bankowości elektronicznej. Koszt (...)  »
Odprawa pieniężna wypłacana pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2022 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć odprawę pieniężną wypłacaną pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej? Przepisy art. 306 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków zakładu gospodarki mieszkaniowej na potrzeby SMUP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2022 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym (zakładem gospodarki mieszkaniowej – ZGM), który zajmuje się gospodarowaniem zasobem gminy, w tym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi. W związku z (...)  »
Klasyfikacja budżetowa środków wypłacanych na podstawie delegacji sędziowskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2022 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować środki wypłacane za sędziowanie meczu na podstawie delegacji sędziowskiej? Na delegacji znajdują się koszty sędziowania oraz koszty dojazdu (tzw. kilometrówka). (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłaty za korzystanie ze skrytki pocztowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować opłatę za korzystanie ze skrytki pocztowej (faktura wystawiona przez Pocztę Polską S.A.)? Opłatę za korzystanie ze skrytki pocztowej wskazane jest (...)  »
Dochody uzyskiwane z rozbiórki mienia samorządowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Gmina zamierza sprzedać znaczną ilość metali czy wyposażenia metalowego po rozbiórce hal i budynków. Dotyczy to mienia samorządowego więc będzie to dochód gminy. Mam jednak (...)  »
Wydatki na opłaty za administrowanie lokalu mieszkalnego, w którym przebywają obywatele Ukrainy, po zmianie klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2022 r.
Ośrodek pomocy społecznej uiszcza opłaty za administrowanie lokalu mieszkalnego, w którym przebywają obywatele Ukrainy (pomoc w związku z atakiem zbrojnym na ten kraj). Do tej (...)  »
Wydatki związane ze szkoleniem centralnym urzędnika służby cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Urzędnik służby cywilnej został wysłany na szkolenie centralne. W związku z tym, iż pojechał na nie własnym samochodem, zwróciliśmy mu koszty podróży (iloczyn km x (...)  »
Wymiana drzwi w budynku ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Czy wydatek na wymianę drzwi wejściowych do budynku ośrodka pomocy społecznej można sklasyfikować w paragrafie 427 jako zakup usług remontowych? Zakres prac obejmuje demontaż starych (...)  »
Świadczenia pracowników resortu obrony wynikające z pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
W szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego prezentowanej w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (...)  »
Kwalifikacja budżetowa wydatków na badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2022 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki związane z badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego? Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków w zakresie wypłat dodatku węglowego - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2022 r.
Dodatek węglowy został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jego wypłata jest zadaniem zleconym gminie, a źródłem jego finansowania są (...)  »
Ekwiwalent pieniężny wypłacany strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 01.10.2022
Wypłacamy z budżetu gminy strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym. Czy wypłacany ekwiwalent należy ewidencjonować w urzędzie na koncie (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z kulturą fizyczną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2022 r.
Wójt gminy wygospodarował pulę wolnych środków na wydatki sportowe. Chcemy zakupić bramki na boisko wraz z montażem (ok. 5 tys. zł), wykonać ogrodzenie boiska (ok. (...)  »
Zakup drzewek do zasadzenia wokół przedszkola
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
Z jakiego paragrafu wydatkowego dokonać zakupu drzewek do zasadzenia na terenie wokół przedszkola? Zakupu drzewek do zasadzenia wokół przedszkola wskazane jest dokonać z paragrafu 421 (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na odnowienie oznakowania poziomego na drogach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Zakupiliśmy usługę odnowienia oznakowania poziomego na drogach lokalnych (odmalowania pasów drogowych). Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować taką usługę? Usługa odnowienia oznakowania poziomego na drogach (odmalowania (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z dożywianiem dzieci w ośrodku pomocy społecznej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2022 r.
Wydatki ośrodka pomocy społecznej dokonywane w oparciu o otrzymywane od szkół faktury za wydane uczniom obiady wskazane jest - zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów - (...)  »
Zakup blatów do ławek szkolnych - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.09.2022 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować zakup nowych blatów do ławek szkolnych? Czy wydatek ten zaliczyć do paragrafu 424 jako zakup środków dydaktycznych, czy do paragrafu (...)  »
Ujęcie w księgach i klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na przedłużenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
Jednostka oświatowa w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych posiada licencję na korzystanie z programu komputerowego (licencja była wykupiona na dwa lata). Wydatek na jej zakup (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłacanego przez OPS abonamentu RTV
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.08.2022 r.
Jak w ośrodku pomocy społecznej sklasyfikować wydatek za abonament RTV wnoszony na rzecz Poczty Polskiej? Czy będzie to paragraf 430 czy 443? Przepisy ustawy z (...)  »
Wymiana piasku w piaskownicy znajdującej się na terenie przedszkola, zlecona firmie zewnętrznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zleciliśmy firmie zewnętrznej wymianę piasku w piaskownicy znajdującej się na terenie naszego przedszkola. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki związane z nabyciem tej usługi? (...)  »
Wydatki poniesione na wymianę podłogi w bursie szkolnej - remont czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Prowadzimy bursę szkolną. Dokonaliśmy wymiany zniszczonej podłogi w pokojach uczniów na nową antypoślizgową, której łączny koszt wynosił około 180 tys. zł. Przywróciliśmy co prawda podłogę (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z wycinką drzew na cmentarzu komunalnym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2022 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do wydatków związanych z wycinką drzew na cmentarzu komunalnym? Klasyfikacja wydatków budżetowych, zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 (...)  »
Zmiany w klasyfikacji budżetowej związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2022 r. pod poz. 1571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Wydatki na niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.08.2022 r.
Jak w ośrodku pomocy społecznej sklasyfikować wydatki na przyznane świadczenia z pomocy społecznej, tzn. na zakup artykułów spożywczych, z których przygotowywane są obiady na stołówce (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na wynagrodzenie asystenta rodziny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
W jakim paragrafie budżetowym powinniśmy ująć wydatki ponoszone na wynagrodzenie asystenta rodziny? W myśl art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu (...)  »
Opłata za legalizację wagi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.07.2022 r.
W jakim paragrafie powinna być zakwalifikowana opłata za legalizację wagi wnoszona do Urzędu Miar? Legalizacja wagi to potwierdzenie wydawane przez Urząd Miar, że dana waga (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z wymianą kotła gazowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2022 r.
Wyspecjalizowanej firmie zleciliśmy wymianę kotła gazowego. Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować do wydatków poniesionych na taką usługę? Wydatki związane z realizacją usługi polegającej na wymianie (...)  »
Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2022 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się ujmować wypłatę wynagrodzeń członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? Z przepisów art. 41 ust. 3-5 ustawy z dnia (...)  »
Dochody uzyskiwane z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.07.2022 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować uzyskiwane przez ośrodek pomocy społecznej (samorządową jednostkę budżetową) dochody z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Dochody uzyskiwane (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy ująć wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - w paragrafie 401, 417, a może 302? Wypłatę wynagrodzenia (...)  »
Zasiłki stałe i okresowe przyznawane uchodźcom z Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
W jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej należy realizować wypłatę zasiłków stałych i okresowych przyznawanych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom (...)  »
Wniesienie przez gminę dopłat do kapitału spółki gminnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2022 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować wniesione przez gminę dopłaty do kapitału spółki gminnej? Czy tak samo jak objęcie udziałów - tzn. do paragrafu 601? Jeśli (...)  »
Zwrot kosztów używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2022 r.
Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna podpisała z pracownikiem (dla którego miejscem wykonywania pracy jest obszar działania pracodawcy, tj. powiat), umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (...)  »
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a planowanie budżetowe środków na jego realizację
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2022 r.
Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono zapis zobowiązujący do podjęcia uchwały w zakresie opracowania gminnego programu profilaktyki i (...)  »
Klasyfikacja środków wpłacanych na konto gminy tytułem darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 01.06.2022
Środki pieniężne wpłacane przez mieszkańców na konto gminy tytułem darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy wskazane jest ująć w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 "Pozostała (...)  »
Zasiłek celowy na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci ukraińskich w przedszkolu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2022 r.
Jak w ośrodku pomocy społecznej sklasyfikować wydatek - pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci ukraińskich (uchodźców wojennych) w przedszkolu? Pomoc finansowana (...)  »
Wsparcie finansowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.05.2022 r.
Chcemy przekazać wsparcie finansowe dla jednostek straży pożarnej - na zakup samochodu gaśniczego dla powiatowej jednostki PSP oraz na zakup takiego samochodu dla jednostki OSP. (...)  »
Wykonanie instalacji monitoringu w lokalu użytkowanym przez ośrodek pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2022 r.
Jak sklasyfikować wydatek w zakresie usługi wykonania instalacji monitoringu telewizji dozorowanej na kwotę 1.300 zł brutto w lokalu użytkowanym przez ośrodek pomocy społecznej (będącym w (...)  »
Opłata za czynności wykonywane przez sanepid w ramach kontroli jakości spożywanych przez dzieci posiłków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.05.2022 r.
Na jakim koncie księgowym i w jakim paragrafie ująć w przedszkolu wydatki poniesione na opłatę za czynności wykonane przez sanepid w ramach kontroli jakości spożywanych (...)  »
Rozdziały klasyfikacji budżetowej w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2022 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej należy kwalifikować wydatki w zakresie świadczenia usług opiekuńczych finansowanych z budżetu zadań własnych (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów uzyskiwanych z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 01.05.2022
W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej po 1 stycznia 2022 r. należy ujmować dochody uzyskiwane z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Począwszy od 2022 (...)  »
Komentarz MF do podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.04.2022 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników w kwestii stosowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 (...)  »
Prezentacja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wydatków poniesionych na finansowanie inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
W 2021 r. samorządowa jednostka budżetowa poniosła wydatki ze środków budżetu na nakłady inwestycyjne. W której pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 r. (...)  »
Klasyfikacja wydatków ponoszonych na mycie samochodu służbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Otrzymaliśmy fakturę za usługę mycia naszego samochodu służbowego. Jak klasyfikuje się takie wydatki - w paragrafie 427, czy 430? Wydatki ponoszone na mycie samochodu służbowego (...)  »
Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
W wyniku kontroli przeciwpożarowej miejski ośrodek sportu i rekreacji, będący jednostką budżetową, został zobligowany do zamontowania głównego wyłącznika prądu. Koszt wykonania takiego wyłącznika to około (...)  »
Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2022 r.
Gmina otrzymała finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. W jakim dziale, rozdziale i paragrafie ująć takie wsparcie? W myśl art. (...)  »
Klasyfikacja środków otrzymanych przez gminę na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2022 r.
Z komunikatu KRRIO dotyczącego ujmowania w budżecie środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w (...)  »
Ujęcie dochodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.04.2022 r.
Do tej pory jako samorządowy zakład budżetowy ujmowaliśmy dochody i wydatki w rozdziale 90017. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2022 r. dochody i (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowy przegląd sprzętu przeciwpożarowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
Jak sklasyfikować wydatek na audyt sezonowy przeglądu sprzętu przeciwpożarowego zakończony protokołem z okresowego przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (wykonany przez firmę prowadzącą działalność gospodarczą w tym (...)  »
Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2022 r.
Jak należy sklasyfikować wydatek w zakresie zlecenia jednostce służby zdrowia (będącej spółką z o.o.) przeprowadzenia badania i sporządzenia wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarza psychiatrę (...)  »
Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy oraz dochody z tytułu opłat za media
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2022 r.
Czy w paragrafie 075 mogę wykazywać oprócz wpływów z czynszów najmu i dzierżawy również opłaty za media (energię i wodę), które wnoszą mieszkańcy (najemcy i (...)  »
Klasyfikacja wydatków na budowę szlaku turystycznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2022 r.
Jaką klasyfikację budżetową w zakresie działu i rozdziału zastosować dla wydatku budżetowego gminy na rowerowo-pieszy szlak turystyczny? Czy może być dział 600 i rozdział 60016? (...)  »
Ewidencja i klasyfikacja budżetowa odszkodowań za przejęcie gruntów przeznaczonych pod budowę drogi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 01.03.2022
Nieruchomości lub ich części wydzielone pod drogę publiczną przechodzą na własność odpowiednio Skarbu Państwa (w odniesieniu do dróg krajowych) albo jednostki samorządu terytorialnego (w odniesieniu (...)  »
Klasyfikacja dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2022 r.
Gmina chce przekazać dotacje dla niepublicznego przedszkola na dzieci objęte tzw. wczesnym wspomaganiem rozwoju. Czy w zakresie środków dotacyjnych na wczesne wspomaganie rozwoju mogę zastosować (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup materiałów promujących gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zleciliśmy wykonanie materiałów promujących naszą gminę (długopisy, torby i kubki z nadrukiem). W jakim paragrafie wydatków ująć taki zakup - w paragrafie 421, czy 430? (...)  »
Klasyfikacja opłat ponoszonych za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2022 r.
Otrzymaliśmy rachunek z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta za wydanie wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów. W jakim paragrafie ująć taki wydatek - w paragrafie 443 (...)  »
Wydatki na naprawę odkurzacza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.02.2022 r.
Jesteśmy bursą szkolną (jednostką budżetową). Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować wydatki poniesione na naprawę odkurzacza? Wydatki poniesione przez pytającą jednostką na naprawę odkurzacza wskazane jest (...)  »
Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji w budynkach oświatowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 01.02.2022
Ponieśliśmy wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji związanej z modernizacją źródeł ciepła w budynkach oświatowych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć takie wydatki? (...)  »
Klasyfikacja odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2022 r.
Od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych gminny ośrodek pomocy społecznej pobiera odsetki, które następnie przekazuje na rachunek budżetu gminy. W jakich podziałkach klasyfikacji budżetowej (...)  »
Klasyfikacja dotacji przekazywanych innej gminie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2022 r.
Planujemy podpisać porozumienie o przejęciu zadań związanych z opieką nad zwierzętami z terenu naszej gminy przez inną gminę - wraz z dotacją. Dodatkowo chcemy partycypować (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.