Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Klasyfikacja budżetowa
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Czy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinno być ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy powinno ono mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej? (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup okularów wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej dokonać zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej? Zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej wskazane jest dokonać z paragrafu 421 "Zakup (...)  »
Klasyfikacja budżetowa zakupu szczepionek dla pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników jednostki? Zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników jednostki wskazane jest ująć w paragrafie (...)  »
Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej przyporządkować wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych? Przyporządkowania uzyskanych przychodów do odpowiednich paragrafów (...)  »
Kwalifikacja budżetowa wydatków na szkolenia bhp pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Ponieśliśmy wydatki na szkolenia okresowe pracowników w zakresie bhp, które przeprowadziła osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia? W jakim paragrafie ująć (...)  »
Wpłaty na PPK w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować wpłaty na PPK? Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. (...)  »
Zapłata wpisowego za udział w turnieju szachowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
W jakim paragrafie ująć zapłacone przez szkołę wpisowe za udział w szkolnym drużynowym turnieju szachowym? Zapłacone przez szkołę wpisowe za udział w szkolnym drużynowym turnieju (...)  »
Dochody ze zbycia gminnych nieruchomości gruntowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy dochody ze zbycia gminnych nieruchomości gruntowych można ująć w rozdziale 90095, paragrafie 078? Według mnie to prawa majątkowe gminy dlatego wybrano taki paragraf i (...)  »
Wydatki związane z okresową kontrolą przewodów kominowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2020 r.
W jakim paragrafie ująć wydatek związany z okresową (roczną) kontrolą przewodów kominowych? Wydatek związany z okresową kontrolą przewodów kominowych wskazane jest ująć w paragrafie 430 (...)  »
Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Jesteśmy jednostką oświatową. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zakupiliśmy termometr bezdotykowy do badania temperatury uczniom naszej szkoły. Czy wydatki na ten zakup sklasyfikować (...)  »
Wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Jaką klasyfikację budżetową należy zastosować do wpływów z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu oraz obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu? Zgodnie z (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup pieczątek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować wydatki na zakup wykorzystywanych w jednostce pieczątek? Czy właściwy będzie paragraf 430, czy może paragraf 421? Właściwa klasyfikacja (...)  »
Dotacja od samorządu województwa na zakup wyposażenia dla strażaków OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Nasza gmina otrzymała dotację (jako pomoc finansową) z województwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażaków OSP naszej gminy (hełmy, mundury itp.). Jak powinna wyglądać (...)  »
Klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jak powinna wyglądać klasyfikacja wydatków ponoszonych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego na zamontowanie latarni przy ulicy gminnej, prowadzenie strony internetowej sołectwa oraz na dożynki (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z organizacją spisu rolnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
W jakim paragrafie wydatków ująć wypłacane pracownikom urzędu, powołanym w skład gminnego biura spisowego (w związku z Powszechnym Spisem Rolnym), dodatki spisowe i nagrody? W (...)  »
Klasyfikacja opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Wpływy z opłat za wydanie decyzji (...)  »
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
W trakcie wakacji odbył się przegląd budynku szkoły i 2 pary drzwi do sal lekcyjnych i 1 okno zakwalifikowano do pilnej wymiany. Z jakiego paragrafu (...)  »
Ujęcie dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Na skutek zsumowania deklaracji cząstkowych VAT-7 w jednostce samorządu terytorialnego wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Do jakiego paragrafu zakwalifikować dochody z tytułu rozliczeń podatku (...)  »
Wpływy z opłaty targowej w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wpływy z opłaty targowej? Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach (...)  »
Zakup ziemi ogrodowej do ogródka przedszkolnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Jaki paragraf wydatków zastosować w przypadku zakupu ziemi ogrodowej do ogródka przedszkolnego, w którym dzieci sadzą warzywa, owoce i zioła? Nabycie ziemi ogrodowej do ogródka (...)  »
Zakup pomocy edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jak zakwalifikować wydatki biblioteki pedagogicznej, której jednym z głównych zadań jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym (...)  »
Ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć wykupione przez gminę ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego ochotniczej straży pożarnej? Przepisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 (...)  »
Opłata pobierana za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Na konto urzędu miasta wpłynęła opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taką opłatę? Z przepisów art. (...)  »
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Z budżetu gminy sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych (w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem COVID-19). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w gminnym ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Dla zwrotów poniesionych wydatków z tytułu wypłaconych świadczeń powszechnie stosowana jest zasada, iż zwroty w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek, pomniejszają kwotę (...)  »
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W jakim paragrafie wydatków ująć zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej - 421, 423, czy 302? Wydatki na zakup przyłbic (...)  »
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinny znaleźć się wydatki na badania (testy) pracowników na koronawirusa? Wydatki związane z finansowaniem usług zdrowotnych na rzecz pracowników, w (...)  »
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
W związku z epidemią COVID-19 gmina zleciła wykonanie dezynfekcji wiat i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie całej gminy. Dezynfekcja ma poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za wpis do rejestru BDO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W jakim paragrafie dochodowym klasyfikacji budżetowej ująć uiszczane przez przedsiębiorców opłaty rejestracyjne za wpis do BDO? Katalog podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru BDO (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z ograniczeniem ryzyka zarażenia się COVID-19 w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków ująć zakup tkaniny na szycie maseczek dla pracowników i wolontariuszy oraz wydawanych na poszczególne grupy rękawic lateksowych (...)  »
Wydatki na materiały nabywane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Czy zaklasyfikowanie wydatków na materiały dla pracowników takie jak rękawiczki jednorazowe, maseczki i płyny do odkażania rąk w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w (...)  »
Ujęcie zobowiązań odsetkowych w paragrafie wydatkowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Czy odsetki za zaległe płatności faktur za energię elektryczną i odsetki od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne można ujmować w paragrafach właściwych dla zobowiązania głównego, (...)  »
Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Naszym zdaniem, dokonany celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy wskazane jest ująć w paragrafie 303 "Różne wydatki na rzecz (...)  »
Klasyfikacja budżetowa prowizji od aneksu do umowy kredytowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
W wyniku zwiększonych potrzeb budżetowych urzędu gminy i sytuacji spowodowanej COVID-19 będziemy aneksować umowę kredytową z bankiem. Jaką zastosować klasyfikację budżetową do prowizji za aneks (...)  »
Klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza? Dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza (...)  »
Usługa dezynfekcji pomieszczeń w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Wydatki na usługę dezynfekcji pomieszczeń nie zostały co prawda wymienione wprost w objaśnieniach do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych", jednak wyodrębnione w ramach tego paragrafu (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków do dezynfekcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 44
Ponoszone przez jednostkę wydatki, w tym wydatki na zakup środków do dezynfekcji, należy klasyfikować zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 (...)  »
Przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - uprawnienie organu wykonawczego wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2020 r.
Po wprowadzeniu pakietu rozwiązań zwanych tarczą antykryzysową, organ wykonawczy (m.in. wójt gminy) zyskał prawo dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (...)  »
Zasady przeprowadzania zmian w planie finansowym jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej można przenieść środki w planie finansowym z paragrafu 2830 na 2580? Zasady, którymi należy się kierować przeprowadzając zmiany w budżetach jednostek (...)  »
Wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
Chcemy wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetu miasta, aby promować ekologię i zbieranie odpadów. W tym celu wójt chce wprowadzić zarządzeniem program i nagrody konkursowe (...)  »
Ujęcie wydatków poniesionych na przegląd techniczny samochodu służbowego w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na przegląd techniczny samochodu służbowego w paragrafie 430 czy 427? W przypadku dokonywania badań (przeglądów) technicznych samochodów (...)  »
Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 35
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy możemy dokonywać zakupów, takich jak kawa, herbata czy cukier, na drobne poczęstunki spożywane przez naszych kontrahentów na terenie naszego zakładu? (...)  »
Uiszczona przez gminę zaliczka na czynności egzekucyjne i środki przekazane przez komornika tytułem jej rozliczenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2020 r.
Z wniosku gminy prowadzona jest egzekucja należności zasądzonych wyrokiem sądowym. Przyszło wezwanie do uiszczenia zaliczki na koszty egzekucyjne. Jak klasyfikować taki wydatek oraz jak postąpić (...)  »
Klasyfikacja dotacji celowej udzielonej organizacji pozarządowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć dotację celową z budżetu gminy na zadanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego (będą konkursy ofert) przekazane do (...)  »
Klasyfikacja budżetowa nałożonej grzywny w celu przymuszenia i opłaty egzekucyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.03.2020 r.
W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł (...)  »
Klasyfikacja wydatków gminy na badania lekarskie członków OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
W naszej gminie została utworzona niedawno ochotnicza straż pożarna. W jakim paragrafie wydatków ująć koszty badań lekarskich strażaków (członków OSP) – w paragrafie 428 czy (...)  »
Wydatki związane z prowizją za usługi emisji obligacji komunalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2020 r.
Nasze miasto planuje emisję obligacji komunalnych. Podstawą uchwały rady gminy są m.in. regulacje art. 89 ustawy o finansach publicznych i art. 32 ustawy o obligacjach. (...)  »
Wpływ środków tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji - ujęcie w paragrafie dochodowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.02.2020 r.
W którym paragrafie dochodowym ująć zwrot niewykorzystanej części dotacji podmiotowej udzielonej szkole niepublicznej w 2019 r.? Czy wpływ środków tytułem tego zwrotu zakwalifikować do paragrafu (...)  »
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2020 r.
Nasza gmina planuje sprzedaż kilku nieruchomości stanowiących grunty orne, które podlegają prawnym ograniczeniom w obrocie. Czy dochody z tego tytułu można klasyfikować w dziale 700, (...)  »
Wydatek na obsługę prawną gminy - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.02.2020 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na obsługę prawną gminy (usługa świadczona na rzecz urzędu gminy przez kancelarię prawną)? Wydatek na (...)  »
Remont łazienek szkolnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2020 r.
W przyszłym miesiącu planujemy przeprowadzić remont łazienek szkolnych. Zakres robót zleconych wykonawcy (firmie zewnętrznej) ma dotyczyć przywrócenia normalnych funkcji użytkowych oraz odtworzenia ścian. Do jakiego (...)  »
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek (...)  »
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2020 r.
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku w postaci karmy suchej, mokrej, makaronów i kaszy, a także soli, która służy do przygotowania posiłków dla (...)  »
Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ekologicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.01.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym w budżecie gminy ująć wydatek na opracowanie dokumentacji budowlanej (projektowej) na oczyszczalnie ekologiczną? Czy właściwy będzie paragraf 417? Sposób dokumentowania przedsięwzięć (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Ujęcie dochodów z majątku gminy w klasyfikacji paragrafowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2020 r.
O zastosowaniu odpowiedniego paragrafu do dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego gminy decydują okoliczności natury faktycznej i prawnej. W sytuacji gdy występuje typowa umowa najmu, to (...)  »
Klasyfikacja wydatków na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2019 r.
Jak klasyfikować wydatki związane z umowami zlecenia na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu? Umowa zlecenia jest jedną z form świadczenia (...)  »
Wygłoszenie wykładu przez osobę fizyczną niebędącą pracownikiem jednostki oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2019 r.
Jednostka oświatowa zawarła z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem umowę o dzieło na wygłoszenie autorskiego wykładu. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek – (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z przebudową drogi gminnej i remontem oświetlenia ulicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.12.2019 r.
Czy dla wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową drogi gminnej właściwy jest rozdział 60016 i paragraf 427, a dla wydatków związanych z remontem (konserwacją) oświetlenia ulicznego (...)  »
Wpływy z opłat za trwały zarząd w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2019 r.
W 2020 r. nasza gmina planuje oddać jednostce organizacyjnej w trwały zarząd nowy budynek. Będzie to odpłatne. Czy wpływy z opłat za trwały zarząd klasyfikować (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w żłobku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.12.2019 r.
Jednostka budżetowa (żłobek publiczny) dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, np. związanych z zajęciami sensorycznymi czy gimnastyką korekcyjną, oraz zabawek wspomagających rozwój dzieci do lat 3 na (...)  »
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2019 r.
Mam wątpliwość dotyczącą klasyfikacji budżetowej odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez naszą gminę. Nie chodzi jednak o odsetki normalne z umów, ale od nieterminowych (...)  »
Koszty sądowe zwrócone przez byłego pracownika jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2019 r.
Jednostka budżetowa otrzymała od byłego pracownika zwrot kosztów procesu, który toczył się przed sądem pracy. Do jakiego paragrafu zakwalifikować taki zwrot - do paragrafu 063, (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 43
Czy wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne należy ujmować w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej? Tak. Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne wskazane jest (...)  »
Dotacja przekazana z budżetu miasta na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2019 r.
W budżecie miasta na 2020 r. planowana jest dotacja na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej. Chodzi o środki na remont, w tym na zakup materiałów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.