Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Klasyfikacja budżetowa
Zakup pomocy edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jak zakwalifikować wydatki biblioteki pedagogicznej, której jednym z głównych zadań jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym (...)  »
Ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć wykupione przez gminę ubezpieczenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego ochotniczej straży pożarnej? Przepisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 (...)  »
Opłata pobierana za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Na konto urzędu miasta wpłynęła opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taką opłatę? Z przepisów art. (...)  »
Zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Z budżetu gminy sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej dla członków ochotniczych straży pożarnych (w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem COVID-19). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w gminnym ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.06.2020 r.
Dla zwrotów poniesionych wydatków z tytułu wypłaconych świadczeń powszechnie stosowana jest zasada, iż zwroty w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek, pomniejszają kwotę (...)  »
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W jakim paragrafie wydatków ująć zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej - 421, 423, czy 302? Wydatki na zakup przyłbic (...)  »
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinny znaleźć się wydatki na badania (testy) pracowników na koronawirusa? Wydatki związane z finansowaniem usług zdrowotnych na rzecz pracowników, w (...)  »
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
W związku z epidemią COVID-19 gmina zleciła wykonanie dezynfekcji wiat i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie całej gminy. Dezynfekcja ma poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za wpis do rejestru BDO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W jakim paragrafie dochodowym klasyfikacji budżetowej ująć uiszczane przez przedsiębiorców opłaty rejestracyjne za wpis do BDO? Katalog podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru BDO (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z ograniczeniem ryzyka zarażenia się COVID-19 w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków ująć zakup tkaniny na szycie maseczek dla pracowników i wolontariuszy oraz wydawanych na poszczególne grupy rękawic lateksowych (...)  »
Wydatki na materiały nabywane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Czy zaklasyfikowanie wydatków na materiały dla pracowników takie jak rękawiczki jednorazowe, maseczki i płyny do odkażania rąk w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w (...)  »
Ujęcie zobowiązań odsetkowych w paragrafie wydatkowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Czy odsetki za zaległe płatności faktur za energię elektryczną i odsetki od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne można ujmować w paragrafach właściwych dla zobowiązania głównego, (...)  »
Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Naszym zdaniem, dokonany celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy wskazane jest ująć w paragrafie 303 "Różne wydatki na rzecz (...)  »
Klasyfikacja budżetowa prowizji od aneksu do umowy kredytowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
W wyniku zwiększonych potrzeb budżetowych urzędu gminy i sytuacji spowodowanej COVID-19 będziemy aneksować umowę kredytową z bankiem. Jaką zastosować klasyfikację budżetową do prowizji za aneks (...)  »
Klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza? Dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza (...)  »
Usługa dezynfekcji pomieszczeń w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Wydatki na usługę dezynfekcji pomieszczeń nie zostały co prawda wymienione wprost w objaśnieniach do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych", jednak wyodrębnione w ramach tego paragrafu (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków do dezynfekcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 44
Ponoszone przez jednostkę wydatki, w tym wydatki na zakup środków do dezynfekcji, należy klasyfikować zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 (...)  »
Przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - uprawnienie organu wykonawczego wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2020 r.
Po wprowadzeniu pakietu rozwiązań zwanych tarczą antykryzysową, organ wykonawczy (m.in. wójt gminy) zyskał prawo dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (...)  »
Zasady przeprowadzania zmian w planie finansowym jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej można przenieść środki w planie finansowym z paragrafu 2830 na 2580? Zasady, którymi należy się kierować przeprowadzając zmiany w budżetach jednostek (...)  »
Wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Chcemy wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetu miasta, aby promować ekologię i zbieranie odpadów. W tym celu wójt chce wprowadzić zarządzeniem program i nagrody konkursowe (...)  »
Ujęcie wydatków poniesionych na przegląd techniczny samochodu służbowego w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na przegląd techniczny samochodu służbowego w paragrafie 430 czy 427? W przypadku dokonywania badań (przeglądów) technicznych samochodów (...)  »
Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 35
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy możemy dokonywać zakupów, takich jak kawa, herbata czy cukier, na drobne poczęstunki spożywane przez naszych kontrahentów na terenie naszego zakładu? (...)  »
Uiszczona przez gminę zaliczka na czynności egzekucyjne i środki przekazane przez komornika tytułem jej rozliczenia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.03.2020 r.
Z wniosku gminy prowadzona jest egzekucja należności zasądzonych wyrokiem sądowym. Przyszło wezwanie do uiszczenia zaliczki na koszty egzekucyjne. Jak klasyfikować taki wydatek oraz jak postąpić (...)  »
Klasyfikacja dotacji celowej udzielonej organizacji pozarządowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć dotację celową z budżetu gminy na zadanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego (będą konkursy ofert) przekazane do (...)  »
Klasyfikacja budżetowa nałożonej grzywny w celu przymuszenia i opłaty egzekucyjnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł (...)  »
Klasyfikacja wydatków gminy na badania lekarskie członków OSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
W naszej gminie została utworzona niedawno ochotnicza straż pożarna. W jakim paragrafie wydatków ująć koszty badań lekarskich strażaków (członków OSP) – w paragrafie 428 czy (...)  »
Wydatki związane z prowizją za usługi emisji obligacji komunalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Nasze miasto planuje emisję obligacji komunalnych. Podstawą uchwały rady gminy są m.in. regulacje art. 89 ustawy o finansach publicznych i art. 32 ustawy o obligacjach. (...)  »
Wpływ środków tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji - ujęcie w paragrafie dochodowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
W którym paragrafie dochodowym ująć zwrot niewykorzystanej części dotacji podmiotowej udzielonej szkole niepublicznej w 2019 r.? Czy wpływ środków tytułem tego zwrotu zakwalifikować do paragrafu (...)  »
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Nasza gmina planuje sprzedaż kilku nieruchomości stanowiących grunty orne, które podlegają prawnym ograniczeniom w obrocie. Czy dochody z tego tytułu można klasyfikować w dziale 700, (...)  »
Wydatek na obsługę prawną gminy - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na obsługę prawną gminy (usługa świadczona na rzecz urzędu gminy przez kancelarię prawną)? Wydatek na (...)  »
Remont łazienek szkolnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
W przyszłym miesiącu planujemy przeprowadzić remont łazienek szkolnych. Zakres robót zleconych wykonawcy (firmie zewnętrznej) ma dotyczyć przywrócenia normalnych funkcji użytkowych oraz odtworzenia ścian. Do jakiego (...)  »
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek (...)  »
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Zakup produktów żywnościowych dla zwierząt przebywających w schronisku w postaci karmy suchej, mokrej, makaronów i kaszy, a także soli, która służy do przygotowania posiłków dla (...)  »
Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ekologicznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym w budżecie gminy ująć wydatek na opracowanie dokumentacji budowlanej (projektowej) na oczyszczalnie ekologiczną? Czy właściwy będzie paragraf 417? Sposób dokumentowania przedsięwzięć (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Ujęcie dochodów z majątku gminy w klasyfikacji paragrafowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
O zastosowaniu odpowiedniego paragrafu do dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego gminy decydują okoliczności natury faktycznej i prawnej. W sytuacji gdy występuje typowa umowa najmu, to (...)  »
Klasyfikacja wydatków na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jak klasyfikować wydatki związane z umowami zlecenia na udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu? Umowa zlecenia jest jedną z form świadczenia (...)  »
Wygłoszenie wykładu przez osobę fizyczną niebędącą pracownikiem jednostki oświatowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Jednostka oświatowa zawarła z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem umowę o dzieło na wygłoszenie autorskiego wykładu. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek – (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z przebudową drogi gminnej i remontem oświetlenia ulicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Czy dla wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową drogi gminnej właściwy jest rozdział 60016 i paragraf 427, a dla wydatków związanych z remontem (konserwacją) oświetlenia ulicznego (...)  »
Wpływy z opłat za trwały zarząd w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
W 2020 r. nasza gmina planuje oddać jednostce organizacyjnej w trwały zarząd nowy budynek. Będzie to odpłatne. Czy wpływy z opłat za trwały zarząd klasyfikować (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w żłobku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jednostka budżetowa (żłobek publiczny) dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, np. związanych z zajęciami sensorycznymi czy gimnastyką korekcyjną, oraz zabawek wspomagających rozwój dzieci do lat 3 na (...)  »
Klasyfikacja odsetek od nieterminowych spłat kredytów i pożyczek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Mam wątpliwość dotyczącą klasyfikacji budżetowej odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez naszą gminę. Nie chodzi jednak o odsetki normalne z umów, ale od nieterminowych (...)  »
Koszty sądowe zwrócone przez byłego pracownika jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Jednostka budżetowa otrzymała od byłego pracownika zwrot kosztów procesu, który toczył się przed sądem pracy. Do jakiego paragrafu zakwalifikować taki zwrot - do paragrafu 063, (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 43
Czy wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne należy ujmować w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej? Tak. Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne wskazane jest (...)  »
Dotacja przekazana z budżetu miasta na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W budżecie miasta na 2020 r. planowana jest dotacja na pokrycie wydatków bieżących biblioteki miejskiej. Chodzi o środki na remont, w tym na zakup materiałów (...)  »
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Wkrótce nasza gmina uzyska dotację z WFOŚiGW na usuwania azbestu. Czy należy ująć ją w dziale 900, rozdziale 90095 i paragrafie 270 klasyfikacji budżetowej? Zgodnie (...)  »
Środki otrzymane przez gminę z Funduszu Dróg Samorządowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć środki otrzymane przez gminę z Fundusz Dróg Samorządowych? Czy odpowiedni będzie paragraf 633? Środki przekazywane gminie w trybie ustawy (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących usług dostępu do internetu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Jesteśmy jednostką organizacyjną miasta. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinien być u nas ujmowany wydatek dotyczący abonamentu za internet, jeżeli można go wyodrębnić na fakturze? (...)  »
Odprawa wypłacana pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 36
W państwowej jednostce budżetowej dokonano zmian organizacyjnych, które skutkowały zmniejszeniem zatrudnienia. W ramach tych zmian zlikwidowano jedno stanowisko pracy. Jaki paragraf wydatkowy zastosować do odprawy (...)  »
Zakup napojów dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.10.2019 r.
Jako ośrodek sportu i rekreacji (jednostka budżetowa) organizujemy zawody sportowe. Dla zawodników biorących udział w zawodach zakupione zostaną napoje. Czy możemy taki wydatek ująć w (...)  »
Wpływ do budżetu gminy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu dowożącego dzieci do szkół
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
W jaki sposób zaklasyfikować wpływ do budżetu gminy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, który dowoził dzieci do szkół gminnych. Czy odpowiedni będzie paragraf 270? Przepisy art. (...)  »
Wydatki ośrodka pomocy społecznej związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2019 r.
W ramach naszego ośrodka pomocy społecznej funkcjonuje dom dziennego pobytu i dom dla bezdomnych. Czy wydatki związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu i domu dla (...)  »
Łączenie paragrafów w grupy w planie wydatków KP PSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej może łączyć paragrafy w grupy w planie wydatków na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. (...)  »
W jakim paragrafie wydatków ująć opłaty za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych przez szkołę?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 51
Szkoła działająca w formie jednostki budżetowej wynajmuje pomieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć lekcyjnych (ze względu na braki lokalowe). Czy wydatki na ogrzewanie wynajmowanych przez szkołę (...)  »
Jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) z dniem 1 września (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na usługę ochrony mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019, strona 39
Do jakiego paragrafu zakwalifikować ponoszone przez dom pomocy społecznej wydatki na usługę ochrony mienia? Ponoszone przez dom pomocy społecznej wydatki na usługę ochrony mienia wskazane (...)  »
Wypłata kieszonkowego dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.09.2019 r.
Przepisy § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. (...)  »
Wydatki dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a ośmioletnia szkoła (...)  »
Wpływy z pobieranej przez gminę opłaty planistycznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W bieżącym roku wystąpi kilka przypadków naliczenia opłaty planistycznej w naszej gminie w związku ze zmianą planu miejscowego. Mamy jednak wątpliwość jak tego typu dochód (...)  »
Pomoc finansowa przekazana na remont drogi krajowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Z budżetu powiatu zamierzamy przekazać pomoc finansową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na remont drogi krajowej. Czy przekazywane środki sklasyfikować w dziale 600, (...)  »
Zakup fartuchów i czepków dla pracowników domu pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Dla pracowników kuchni domu pomocy społecznej zakupiono fartuchy i czepki. Czy taki zakup możemy sfinansować z paragrafu 302 "Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"? Tak. (...)  »
Wydatki na opracowanie projektu dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
W szkole prowadzona jest inwestycja polegająca m.in. na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego (...)  »
Środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy dziecko jest wychowankiem przedszkola w innej gminie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.08.2019 r.
Jak w budżecie klasyfikować środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy mieszkaniec gminy (dziecko) jest wychowankiem przedszkola w innej gminie? Regionalna Izba Obrachunkowa (...)  »
Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Rada miejska planuje przenieść środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (inwestycyjne) w dziale 801, rozdziale 80101. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Z zapisów rozporządzenia (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont cmentarza gminnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Czy wydatki na remont ogrodzenia cmentarnego gmina może ująć w paragrafie 605? Przepisy art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.