Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Klasyfikacja budżetowa
pokaż fragmenty artykułów
Lokowanie nadwyżki środków pieniężnych budżetu na rachunku lokaty - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2021 r.
Nadwyżkę środków pieniężnych pozostałych w wyniku bieżącej realizacji budżetu gminy ulokowaliśmy na rachunku lokaty. W jakim paragrafie ująć rozchód środków z tytułu utworzenia lokaty oraz (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i (...)  »
Zakup wiązanki na pogrzeb prezesa ochotniczej straży pożarnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.10.2021 r.
Gminny ośrodek pomocy społecznej zakupił wiązankę na pogrzeb prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Straż często bezinteresownie współpracowała z naszym ośrodkiem dlatego podjęto decyzję o zakupie takiej (...)  »
Nagrody wypłacane z okazji Dnia Nauczyciela
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2021 r.
14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Z tej okazji ze specjalnego funduszu utworzonego w budżecie organu prowadzącego szkołę wypłacane są nagrody dla nauczycieli (...)  »
Odszkodowanie wypłacone pracownikowi w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
W jakim paragrafie wydatków ująć odszkodowanie wypłacone pracownikowi jednostki budżetowej w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia - w paragrafie 302, czy w paragrafie 401? Na (...)  »
Odpis na ZFŚS, dotyczący emerytowanych pracowników ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
Jesteśmy gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Jaką klasyfikacje budżetową powinniśmy stosować do odpisów na ZFŚS, dotyczących emerytowanych pracowników naszej jednostki? Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (...)  »
Klasyfikowanie działalności placówki wsparcia dziennego w rozdziale 85154
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Czy działalność placówki wsparcia dziennego może być klasyfikowana w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"? Działalność placówki wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny (...)  »
Wydatki na kompleksową obsługę bhp prowadzoną przez firmę zewnętrzną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki na obsługę bhp? Sami nie mamy służby bhp. Kompleksową obsługę w tym zakresie prowadzi nam firma (...)  »
Dochody z tytułu opłat za usługi wodne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.09.2021 r.
W jaki sposób zaklasyfikować dochody z tytułu opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej? Czy można ten dochód w całości ująć w budżecie (...)  »
Zmiany dotyczące paragrafów wydatkowych, w tym nowe paragrafy dotyczące wynagrodzeń nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2021 r.
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i (...)  »
Wydatki na ustalenie przebiegu granicy nieruchomości i wznowienie znaków granicznych dróg gminnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2021 r.
Jaką klasyfikację zastosować dla wydatków na zakup usług dotyczących ustalenia przebiegu granicy nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych dróg gminnych? Czy paragraf 303 będzie odpowiedni? Czynności (...)  »
Klasyfikacja budżetowa stypendiów socjalnych i motywacyjnych wypłacanych uczniom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
Wypłacane uczniom stypendia socjalne wskazane jest klasyfikować w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" i paragrafie 326 "Inne formy pomocy dla uczniów". (...)  »
Wydatki gminy związane z remontem witaczy przy drogach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Gmina zamierza przeprowadzić remont tzw. witaczy przy gminnych drogach publicznych (po aktach wandalizmu). Jaką klasyfikację budżetową zastosować na te wydatki? Łącznie wydatki nie przekroczą 10 (...)  »
Opłata za wpis do księgi wieczystej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (szkołą). Jak zaksięgować wpłaconą do sądu rejonowego opłatę za wpis do księgi wieczystej (zmiana)? Czy obciążyć w księgach pozostałe koszty operacyjne czy (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów uzyskiwanych z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Jako zarządca dróg miejskich wymierzamy kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Jaką klasyfikację budżetową powinniśmy zastosować do dochodów uzyskiwanych z tego tytułu? Przepisy art. (...)  »
Wypłata diet dla sołtysów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do wydatków związanych z wypłatą diet dla sołtysów? Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów wskazane jest klasyfikować w dziale 750 (...)  »
Klasyfikacja środków Funduszu Pracy przeznaczonych na obsługę merytoryczną tego funduszu - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 6 maja 2021 r. (znak: WA-023/26/21), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
Do którego paragrafu wydatków zakwalifikować w samorządowej jednostce budżetowej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej? Z przepisów art. 2091 ustawy z dnia (...)  »
Klasyfikacja środków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie z 8 kwietnia 2021 r. (znak: Wl.54.13.2021) udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup licencji na okres krótszy niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Poniesiony przez jednostkę wydatek na zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres 12 miesięcy wskazane jest sklasyfikować w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Licencja nie (...)  »
Klasyfikacja dochodów pochodzących z wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Szkoła podstawowa otrzymała na rachunek bieżący wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki, które zakupiła w latach 2019-2020. W jakim paragrafie powinna ująć takie wpłaty? W (...)  »
Wydatki poniesione na sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika jednostki budżetowej? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 (...)  »
Koszty opłaty komorniczej pobranej przez komornika skarbowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2021 r.
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Jak sklasyfikować koszty opłaty komorniczej pobranej przez komornika skarbowego - w paragrafie 443 czy 461? Ponoszone przez ośrodek pomocy społecznej koszty (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela pracującego z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Czy wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej pracującego z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można ująć w rozdziale 80150? Tak. Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej pracującego (...)  »
Wpływ należności przypisanej w poprzednim roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) nie ma możliwości księgowania wpłat z tytułu zwrotu wydatków z roku bieżącego na zmniejszenie wydatków. Zawsze są to dochody (...)  »
Wydatki ośrodka pomocy społecznej związane ze sprawieniem pogrzebu osoby bezdomnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Jak należy sklasyfikować wydatek za usługę pogrzebową opłaconą przez ośrodek pomocy społecznej dla osoby bezdomnej na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej? (...)  »
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby praktycznej nauki zawodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Czy zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych przez uczniów podczas zajęć praktycznych nauki zawodu (do pracowni gastronomicznej) należy klasyfikować w paragrafie 421, 422 czy 424? Wszelkiego rodzaju (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup i montaż słupów do monitoringu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2021 r.
W wakacje wójt planuje zakup i montaż na terenie parku kilku specjalnych słupów do monitoringu. Czy do tego wydatku można zastosować dział 900, rozdział 90015, (...)  »
Klasyfikacja środków na organizację publicznego transportu zbiorowego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków, jakie gmina otrzymuje na podstawie ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i które przekazuje następnie (...)  »
Finansowe wsparcie uzyskiwane przez gminy z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć finansowe wsparcie uzyskane przez gminę z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem? Na podstawie art. 5 ust. (...)  »
Zwrot wydatków za bilet kredytowany dla osoby bezdomnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować wydatek poniesiony z tytułu zwrotu wydatków za bilet kredytowany dla osoby bezdomnej? Wydatek został poniesiony przez gminę, w (...)  »
Klasyfikacja budżetowa abonamentu RTV - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) stanowią, iż za używanie odbiorników radiofonicznych oraz (...)  »
Klasyfikacja opłat pobieranych od nauczycieli za wydanie legitymacji służbowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opłaty pobierane od nauczycieli za wydanie legitymacji służbowej? Z art. 11a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta (...)  »
Zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2021 r.
Do jakiego paragrafu zakwalifikować wydatki ponoszone na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej? Wydatki ponoszone na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówki (...)  »
Dochody z opłat związanych z rejestracją pojazdów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Otrzymaliśmy na konto dochodów budżetowych opłatę za rejestrację motorówki. Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować dla takiego dochodu? Dochody z opłat związanych z rejestracją pojazdów, w (...)  »
Wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa SARS-COV-2? Wydatki związane z finansowaniem badań pracowników szkoły na (...)  »
Środki przekazane przez gminę tytułem kosztów umieszczenia podopiecznej w domu samotnej matki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2021 r.
W jakich podziałkach klasyfikacji budżetowej ująć w budżecie powiatu wpływ środków od gminy tytułem kosztów umieszczenia podopiecznej w domu samotnej matki prowadzonym przez powiat? Gmina (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
W jakim paragrafie wydatków ująć wypłacony pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki i kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Wójt zamierza wprowadzić do budżetu nowe zadania z zakresu turystyki i kultury. Po trudnym okresie spowodowanym pandemią COVID-19 chcemy budować ścieżkę przyrodniczą pieszo – rowerową (...)  »
Klasyfikacja dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup urządzenia wykorzystywanego przez zakład w prowadzonej działalności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy (zakład usług komunalnych) ma otrzymać z budżetu gminy dotację celową na zakup walca wibracyjnego, który ma być pomocny w doraźnych pracach drogowych. (...)  »
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na dowóz osób do punktów szczepień
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na organizację dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wskazane jest ująć w (...)  »
Ujęcie środków przeznaczonych na dopłaty do czynszu w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.03.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków, jakie gmina otrzymała na dopłaty do czynszu, oraz do wydatków realizowanych z tych środków? Zgodnie z art. 15zzzic ust. (...)  »
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, powinny być ujmowane w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST. (...)  »
Środki przyznane na realizację programu Asystent Rodziny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie dochodów powinny zostać ujęte środki przyznane gminie z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny? Przepisy art. 9 ust. (...)  »
Klasyfikacja rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi (...)  »
Zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W jakim paragrafie powinno się klasyfikować zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Wydatki związane z zakupem leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej (...)  »
Wykup polisy ubezpieczeniowej - klasyfikacja budżetowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wykup polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenie budynku stanowiącego siedzibę jednostki oraz rzeczowego majątku ruchomego? Wydatki związane z wykupem polisy ubezpieczeniowej (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup usługi transportu medycznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej (DPS). Ponieśliśmy wydatek na zakup usługi transportu medycznego naszego podopiecznego. Czy wydatek ten zaklasyfikować jako zakup usług zdrowotnych (paragraf 428), czy (...)  »
Środki przekazywane z budżetu miasta dla ogrodów działkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Nasze miasto zamierza przyznać dotację celową dla ogrodów działkowych w celu poprawy stanu dróg wewnętrznych w tych ogrodach. Jaką klasyfikację zastosować i czy w ogóle (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpływów za rezerwację miejsc na targowisku miejskim
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
W jakim paragrafie dochodów budżetu ująć wpływy za rezerwację miejsc na targowisku miejskim? Czy w paragrafie 043 "Wpływy z opłaty targowej"? Zgodnie z art. 15 (...)  »
Wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji po ustawowym terminie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Jaki paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej zastosować w przypadku zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji po ustawowym terminie - 295 czy 094? Wpływy z tytułu zwrotu dotacji (...)  »
Klasyfikacja środków uzyskanych tytułem spłaty udzielonej przez gminę pożyczki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Ze środków budżetu gminy udzielono na początku stycznia 2021 r. pożyczki dla OSP. Pożyczka była przeznaczona na remont pomieszczeń straży. Do końca lutego br. ma (...)  »
Wydatek na zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw gminnego klubu dziecięcego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
Czy wydatek na zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw gminnego klubu dziecięcego ująć w dziale 855, rozdziale 85506 i paragrafie 6060? Z art. 2 ustawy (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
W jakim paragrafie wydatków powinnam ująć opłatę uiszczoną za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej? Zgodnie z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (...)  »
Wpływ środków pieniężnych od likwidowanej jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy gminy przez likwidowaną instytucję kultury? Środki pieniężne przekazane na rachunek bankowy gminy przez (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpływu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wpływ środków pieniężnych tytułem uzyskanej od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (równowartość 70 euro)? Na podstawie art. 10 (...)  »
Odprawa wypłacana nauczycielowi w związku z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z orzeczeniem lekarskim o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, przyznano odprawę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Z (...)  »
Klasyfikacja środków niewydatkowanych w 2020 r. pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej przychodów ująć środki niewydatkowane w 2020 r. pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)  »
Kwalifikacja paragrafowa wydatków na rozbiórkę budynku gminnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W związku ze złym stanem technicznym i zagrożeniem zawalenia się budynku gminnego zleciliśmy firmie zewnętrznej jego rozbiórkę. W jakim paragrafie wydatków ująć rozbiórkę takiego budynku? (...)  »
Koszty upomnień pobierane od podatników podatków lokalnych - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.12.2020 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do kosztów upomnień pobieranych od podatników podatków lokalnych np. od nieruchomości czy rolnego? Czy odpowiednia będzie klasyfikacja dochodowa – dział 756, (...)  »
Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci i z tytułu sprzedaży posiłków dla pracowników - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.12.2020 r.
W jakim paragrafie ująć dochody uzyskiwane z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz z tytułu sprzedaży w przedszkolu posiłków dla nauczycieli i pracowników (...)  »
Środki przekazane do sąsiedniego powiatu na utrzymanie wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
W jakim paragrafie wydatkowym ująć środki przekazane sąsiedniemu powiatowi na utrzymanie wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów? Przepisy art. 39 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. (...)  »
Wpływy z opłaty reklamowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2020 r.
Rada gminy zdecydowała o wprowadzeniu opłaty reklamowej. Do jakiego paragrafu klasyfikować wpływy z opłaty reklamowej? Wpływy z opłaty reklamowej należy klasyfikować w paragrafie 038 "Wpływy (...)  »
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Czy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinno być ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy powinno ono mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej? (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup okularów wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej dokonać zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej? Zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej wskazane jest dokonać z paragrafu 421 "Zakup (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.