Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Klasyfikacja budżetowa
Wykazanie środków zatrzymanych tytułem wadium w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 48
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej państwowa jednostka budżetowa (przeprowadzająca przetarg zgodnie z prawem zamówień publicznych) powinna wykazać środki zatrzymane tytułem wadium? Przepisy art. 46 ust. (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na naprawę, konserwację i przeglądy urządzeń
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 47
Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować wydatki na naprawę, konserwację i przegląd sprzętu (komputery, kserokopiarki, lodówki itp.), a do jakiego przeglądy techniczne (urządzeń przeciwpożarowych, instalacji gazowych, (...)  »
Ujęcie wydatków na remonty sprzętów użytkowych w odpowiednim paragrafie
Źródło: 27.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jakim paragrafie ująć wydatki na remonty sprzętów użytkowych (pilarki, kosiarki)? Czy właściwym będzie paragraf 430? Zaproponowany przez jednostkę paragraf 430 nie będzie właściwy w (...)  »
Modernizacja systemu alarmowego w klasyfikacji budżetowej
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować modernizację systemu alarmowego? W przypadku gdy planowane przez jednostkę prace modernizacyjne systemu alarmowego stanowią ulepszenie przedmiotowego systemu, zwiększające jego (...)  »
Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować należy wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego? W sprawie zaklasyfikowania (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup oprogramowania służącego procesowi dydaktycznemu
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 46
Jesteśmy jednostką oświatową. Zakupiliśmy program komputerowy służący wyłącznie jako pomoc dydaktyczna. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy zaklasyfikować ten wydatek? W związku z tym, że program (...)  »
Wydatek związany z ubezpieczeniem budynku szkoły
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy wydatek związany z ubezpieczeniem budynku szkoły powinniśmy ująć w paragrafie 430 czy w paragrafie 443? Wydatek związany z ubezpieczenia budynku szkoły powinien zostać ujęty (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków gminy na zakup samochodu dla OSP
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jestem pracownikiem księgowości urzędu gminy. Mam wątpliwość odnośnie klasyfikacji budżetowej planowanych przez gminę wydatków na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej. Czy właściwym paragrafem dla (...)  »
Odprawa wypłacana pracownikowi samorządowemu powołanemu do terytorialnej służby wojskowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 38
Z jakiego rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej należy wypłacić odprawę pracownikowi samorządowemu powołanemu do terytorialnej służby wojskowej? Z dyspozycji art. 125 ustawy z dnia 21 (...)  »
Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od kwot dotacji zwróconych po terminie
Źródło: 30.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować wpływy środków z tytułu odsetek naliczonych od kwot dotacji zwróconych po terminie? Wpływy środków z tytułu odsetek naliczonych od kwot (...)  »
Ujęcie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej
Źródło: 30.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej - w rozdziale według rodzaju szkoły, czyli w rozdziale 80101, czy (...)  »
Dochody uzyskiwane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze z tytułu opłat za posiłki w stołówce
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy bursą szkolną (placówką opiekuńczo – wychowawczą). Do jakiego paragrafu dochodów klasyfikować opłaty wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w naszej bursie za posiłki w stołówce? (...)  »
Grupowanie paragrafów wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego - zmiany w klasyfikacji budżetowej
Źródło: 25.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej jednostki samorządu terytorialnego sporządzając plany finansowe na 2019 r. w zakresie wydatków podległych im jednostek budżetowych mają (...)  »
Opłata za nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem oprogramowania
Źródło: 24.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza jednostka będzie co miesiąc ponosić opłatę za nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem oprogramowania? Do jakiego paragrafu wydatków klasyfikować takie opłaty? Ponoszone przez jednostkę wydatki na (...)  »
Klasyfikacja wydatków na wynagrodzenia urzędników wyborczych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 42
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżet państwa/Klasyfikacja budżetowa/Klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Departament Budżetu (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina spodziewa się otrzymać środki pieniężne od samorządu województwa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Czy konieczne jest zawarcie umowy? Czy właściwa będzie (...)  »
Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej powinniśmy zakwalifikować wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły - do paragrafu 430, czy 439? Przepisy art. 62 (...)  »
Środki pieniężne przekazane tytułem pieczy zastępczej
Źródło: 24.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób klasyfikować w budżecie środki pieniężne przekazywane do sąsiedniego powiatu tytułem pieczy zastępczej na mieszkańca naszego powiatu (dziecka, które jest w rodzinie zastępczej (...)  »
Wynagrodzenie prowizyjne inkasenta za pobór opłat śmieciowych
Źródło: 20.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jaką zastosować klasyfikację budżetową dla wydatku na prowizję inkasenta opłat śmieciowych? Jeśli chodzi o właściwą klasyfikację budżetową wydatku na wynagrodzenie inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dotacji na remonty i konserwacje zabytków
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Mamy wolne środki w budżecie naszej gminy i chcemy je przeznaczyć na dotacje na zabytki (2 kościoły). Chodzi głównie o pilny remont elewacji wieży i (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa środków wpływających do budżetu
Źródło: 01.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Mamy problem z klasyfikacją paragrafową środków wpływających do budżetu, tzn. dotacją z powiatu na remont chodnika (chodnik jest przy drodze powiatowej, nie gminnej a powiat (...)  »
Ujęcie wydatków na zakup odzieży ochronnej bhp w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018, strona 45
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej, 302 czy 421, ująć wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp? Ponoszone przez pracodawcę wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp (odzieży (...)  »
Klasyfikacja budżetowa zadłużenia spłacanego przez gminę jako spadkobiercę
Źródło: 28.06.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Gmina uczestniczy w postępowaniu sądowym z wniosku banku. Sprawa dotyczy nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu. Spadek obejmuje zadłużenie wraz z odsetkami. Czy jest prawdopodobne, że (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków pośrednio związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
Źródło: 29.05.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Chcemy w gminie wprowadzić nowe środki na usuwanie odpadów komunalnych. Środki na koszty pośrednio z tym związane (administracyjne), typu program rozliczeniowy do ewidencji opłat, planujemy (...)  »
Środki przekazane na budowę pomnika na terenie cmentarza komunalnego
Źródło: 27.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina chce przekazać sąsiedniej gminie środki finansowe na budowę pomnika na terenie cmentarza komunalnego. Czy będzie to prawnie dopuszczalne? Czy właściwa będzie klasyfikacja budżetowa: (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dotacji na remont przychodni działającej w formie spółki z o.o.
Źródło: 06.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Gmina planuje przekazać dotację (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej) na remont przychodni gminnej, działającej w formie spółki z o.o. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Klasyfikacja wydatków na badania wstępne kandydata do pracy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018, strona 48
Z jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych opłacić fakturę za badania wstępne kandydata do pracy wystawioną przez ośrodek medycyny pracy? Paragraf 428 to paragraf do zakupu (...)  »
Dotacja przyznana zakładowi opieki zdrowotnej na zakup sprzętu
Źródło: 26.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina chce przekazać zakładowi opieki zdrowotnej (ZOZ) dotację podmiotową na zakup sprzętu. Czy możemy zaplanować taki wydatek w paragrafie 258 "Dotacja podmiotowa z budżetu (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018, strona 45
Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych należy w jednostce budżetowej klasyfikować zakupy artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu - 421 "Zakup materiałów i wyposażenia", czy 422 "Zakup (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa opłaty sądowej za wydanie odpisu z ksiąg wieczystych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 01.12.2017, strona 44
Do którego paragrafu wydatków zakwalifikować opłatę sądową za wydanie odpisu z ksiąg wieczystych? Opłatę za wydanie odpisu z ksiąg wieczystych wskazane jest - naszym zdaniem (...)  »
Klasyfikacja wydatków z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego przez gminę na inwestycję
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017, strona 52
W jakim paragrafie wydatków budżetowych należy ujmować odsetki od kredytu zaciągniętego przez gminę na realizację inwestycji - w paragrafie 605, czy 811? Ponoszone przez gminę (...)  »
Klasyfikacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017, strona 41
Do jakiego paragrafu dochodów zaklasyfikować dochody osiągane z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej - do paragrafu 092, czy 097? W (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa dochodów powiatu ze sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017, strona 49
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (powiatem). W jakim paragrafie powinny być klasyfikowane dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym (...)  »
Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 01.09.2017, strona 33
Jesteśmy miejskim zarządem budynków (samorządowym zakładem budżetowym). Czy odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego powinno być obecnie klasyfikowane w paragrafie 097, czy 095? Z (...)  »
Ponoszony przez szkołę wydatek na zakup butli z gazem
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017, strona 42
Do kuchni funkcjonującej w naszej szkole co miesiąc kupujemy butle z gazem. Do jakiego paragrafu klasyfikować taki wydatek? Ponoszony przez szkołę wydatek na zakup (a (...)  »
Wydatki związane z zakupem preparatów przeciwko kleszczom i komarom dla pracowników leśnych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 01.07.2017, strona 38
Jesteśmy zakładem budżetowym. Zakupiliśmy preparaty przeciwko kleszczom i komarom i przekazaliśmy je pracownikom leśnym. Do jakiego paragrafu zaklasyfikować taki wydatek - do paragrafu 421 czy (...)  »
Badanie techniczne i wymiana drobnych materiałów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 01.07.2017, strona 41
Samochód służbowy jednostki budżetowej przeszedł badanie techniczne. Serwis na fakturze wyodrębnił koszty badania (przeglądu) i materiałów eksploatacyjnych (w tym oleju). Do których paragrafów zakwalifikować wskazane (...)  »
Klasyfikacja budżetowa kwot uzyskiwanych tytułem dywidendy oraz ich ujęcie w księgach gminy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 01.06.2017, strona 38
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce z o.o. Jak w księgach urzędu gminy zarachować wpływ należnej od tej spółki dywidendy? W jakim paragrafie (...)  »
Zakup okularów korekcyjnych dla pracownika jednostki budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017, strona 46
Jesteśmy jednostką budżetową. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy ująć zakup okularów korekcyjnych dla pracownika pracującego przy komputerze? Obowiązek zapewnienia pracownikom pracującym przy komputerze okularów korygujących (...)  »
Wpływ środków tytułem zwrotu opłaty sądowej po zmianie klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 01.05.2017, strona 41
Czy w 2017 r. wpływ środków tytułem zwrotu opłaty sądowej należy ujmować w nowym paragrafie 063? Od 1 stycznia 2017 r. zwrot opłaty sądowej klasyfikowany (...)  »
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017, strona 39
Czy odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej (za zalanie budynku) powinno być obecnie klasyfikowane w paragrafie 097, czy 095? Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło (...)  »
Opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017, strona 48
Jednostka budżetowa uiściła opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego do własnego pojazdu. Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować taką opłatę? Opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego (...)  »
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem w jednostce budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 01.01.2017, strona 37
Ośrodek interwencji kryzysowej (jednostka budżetowa) zakupił komputer, w skład którego wchodzi stacja główna, monitor i program Office. Łączna wartość zakupu nie przekracza 3.500 zł. Czy (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych przez powiatową inspekcję weterynaryjną
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016, strona 39
Powiatowa inspekcja weterynaryjna zakupiła igłopróbówki do pobierania prób krwi zwierząt. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować ten zakup - do paragrafu 423, czy 421? Zgodnie (...)  »
Wydatek polegający na wypłacie odprawy pośmiertnej w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016, strona 37
Czy wydatek polegający na wypłacie rodzinie odprawy pośmiertnej po śmierci pracownika może być klasyfikowany do paragrafu 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"? W razie śmierci pracownika w (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę utylizacji odpadów
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016, strona 39
Jesteśmy jednostką budżetową (szkołą). Do jakiego paragrafu powinniśmy zaklasyfikować wydatek na usługę utylizacji odpadów (odczynników chemicznych)? Nie jest to stała opłata za gospodarowanie odpadami. Ponoszone (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 01.10.2016, strona 40
1. Zakup książek, wydawnictw i prasy w księgach urzędu gminy Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (urzędem gminy). Prosimy o wskazanie paragrafu klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup urządzeń i ich montaż
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016, strona 37
Jesteśmy jednostką budżetową. Zakupiliśmy urządzenie klimatyzacyjne wraz z usługą montażu, co udokumentowane zostało oddzielnymi fakturami. Urządzenie klimatyzacyjne, które nie zostało wbudowane na stałe w konstrukcję (...)  »
Wydatki na szkolenia strażaków w komendzie powiatowej PSP
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 01.09.2016, strona 38
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej księgować wydatki na szkolenie strażaków w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej? Czy właściwy będzie paragraf 430? Wydatki na szkolenia strażaków (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wkładu własnego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016, strona 44
Jesteśmy jednostką budżetową. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu. Wkładem własnym jest wynagrodzenie kadry kierowniczej. Czy realizacja całości projektu (...)  »
Zakup publikacji na potrzeby jednego z wydziałów jednostki sektora finansów publicznych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016, strona 44
Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych zakwalifikować zakup publikacji, w tym różnego rodzaju komentarzy, na potrzeby jednego z wydziałów jednostki sektora finansów publicznych? Wydatki związane z (...)  »
Opłata za postój pobierana przez gminę w strefie płatnego parkowania
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 01.08.2016, strona 38
Jako gmina pobieramy opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wpływy z tego tytułu? Zasady ustalania i poboru opłaty parkingowej w (...)  »
Koszt naprawy monitoringu w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 01.07.2016, strona 43
Ostatnio po silnej burzy musieliśmy naprawić monitoring. Czy fakturę za tę naprawę powinniśmy ująć w paragrafie 427, czy 430? Poniesiony przez jednostkę wydatek na naprawę (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wynagrodzenia za tłumaczenie w ramach zawartej umowy o dzieło
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 01.07.2016, strona 42
Zawarliśmy umowę o dzieło na wykonanie tłumaczenia tekstu z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować takie wynagrodzenie? Wynagrodzenia osób fizycznych nieprowadzących działalności (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowe przeglądy gaśnic
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016, strona 39
Jesteśmy domem pomocy społecznej (jednostką budżetową). Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki ponoszone na okresowe przeglądy gaśnic? Wydatki związane z okresowymi przeglądami gaśnic, które stanowią kontrolę (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na badanie wody w basenie
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 01.06.2016, strona 52
Podpisaliśmy umowę na badanie wody w basenie (z próbek). W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować wydatki ponoszone na takie badania? Wszelkie wydatki realizowane przez jednostki (...)  »
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ponoszone przez komendę straży pożarnej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 01.06.2016, strona 43
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ponosi opłaty za wykonanie kopii map, wypisy z rejestru gruntów, rejestracje pojazdów, wymianę tablic rejestracyjnych i opłat ewidencyjnych. Czy prawidłowe (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 01.06.2016, strona 40
Obecnie do paragrafu 470 zalicza się wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również koszty dojazdu. Mamy jednak wątpliwości, w którym paragrafie wydatków należy ująć (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016, strona 45
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w komendzie powiatowej Państwowej Straży (...)  »
Klasyfikacja budżetowa usług świadczonych przez operatora sieci komórkowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016, strona 40
Od operatora sieci komórkowej dostajemy faktury za usługi telefoniczne, na których wyodrębnione są opłaty za połączenia telefoniczne i abonamenty za internet i telewizję. Czy wszystkie (...)  »
Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone w 2015 r., obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 01.02.2016, strona 40
W trakcie 2015 r. wprowadzono trzy ważne zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów (...)  »
Wydatek poniesiony na sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016, strona 50
Jesteśmy jednostką budżetową. Otrzymaliśmy fakturę za sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika. Sami nie mamy służby bhp. Do jakiego paragrafu zaklasyfikować taki wydatek? Wydatek poniesiony na sporządzenie (...)  »
Dostęp do serwisu internetowego w klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016, strona 50
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować wydatek na dostęp do serwisu internetowego? Wydatki na dostęp do serwisu internetowego ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych wskazane (...)  »
Klasyfikacja wydatków budżetowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 01.11.2015, strona 43
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaksięgować zakup książek i innej literatury fachowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej? Czy właściwym będzie paragraf 421 (pozycja 421001), (...)  »
Klasyfikacja wydatków finansowanych z zatrzymanej przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 01.10.2015, strona 42
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Zostaliśmy zwolnieni z wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych. Z zatrzymanych środków finansujemy remonty użytkowanych przez nas budynków. W ramach prowadzonego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.