Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Klasyfikacja budżetowa
Wydatki dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a ośmioletnia szkoła (...)  »
Wpływy z pobieranej przez gminę opłaty planistycznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.09.2019 r.
W bieżącym roku wystąpi kilka przypadków naliczenia opłaty planistycznej w naszej gminie w związku ze zmianą planu miejscowego. Mamy jednak wątpliwość jak tego typu dochód (...)  »
Pomoc finansowa przekazana na remont drogi krajowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Z budżetu powiatu zamierzamy przekazać pomoc finansową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na remont drogi krajowej. Czy przekazywane środki sklasyfikować w dziale 600, (...)  »
Zakup fartuchów i czepków dla pracowników domu pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Dla pracowników kuchni domu pomocy społecznej zakupiono fartuchy i czepki. Czy taki zakup możemy sfinansować z paragrafu 302 "Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"? Tak. (...)  »
Wydatki na opracowanie projektu dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
W szkole prowadzona jest inwestycja polegająca m.in. na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego (...)  »
Środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy dziecko jest wychowankiem przedszkola w innej gminie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.08.2019 r.
Jak w budżecie klasyfikować środki przekazywane między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy mieszkaniec gminy (dziecko) jest wychowankiem przedszkola w innej gminie? Regionalna Izba Obrachunkowa (...)  »
Przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Rada miejska planuje przenieść środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe (inwestycyjne) w dziale 801, rozdziale 80101. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Z zapisów rozporządzenia (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont cmentarza gminnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Czy wydatki na remont ogrodzenia cmentarnego gmina może ująć w paragrafie 605? Przepisy art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 (...)  »
Transport sanitarny podopiecznego DPS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
W przypadku gdy DPS otrzymał fakturę za przejazd podopiecznego (mieszkańca domu) transportem sanitarnym do szpitala bądź innej placówki medycznej wydatek ten powinien zaklasyfikować w paragrafie (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków związanych z wyjazdem nauczyciela z uczniami na konkurs
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 36
Wyjazd nauczyciela na konkurs z uczniami mieści się w kategoriach podróży służbowej, gdyż leży w zakresie obowiązków, które nauczyciel realizuje w ramach swojego czasu pracy. (...)  »
Budowa placu zabaw na terenie gminy – ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2019 r.
W jakim dziale i rozdziale powinny zostać ujęte przez gminę place zabaw? Z przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (...)  »
Wydatki na ubezpieczenie podopiecznych podczas wycieczki organizowanej przez DPS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Jako ośrodek pomocy społecznej zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych wycieczkę. Z jakiego paragrafu zapłacić ubezpieczenie tych osób? W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy (...)  »
Klasyfikacja dochodu z czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.07.2019 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej przyporządkować w gminie dochód z rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego z nadleśnictwem (z ustawy prawo łowieckie)? Czy odpowiedni będzie paragraf (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wynagrodzenia wypłacanego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
W świetle art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019, strona 43
Czy do wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zastosować paragraf 075, czy 097 klasyfikacji budżetowej? Do wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wskazane (...)  »
Klasyfikacja faktur za obiady wydane uczniom w ramach programu dożywiania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.06.2019 r.
Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje od szkół faktury za wydane uczniom obiady. Obiady przyznawane są uczniom na podstawie decyzji administracyjnej w ramach programu dożywiania. W jakim (...)  »
Zakup wody mineralnej dla pracowników
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.06.2019 r.
W okresie letnim pracownikom samorządowego zakładu budżetowego wydawana jest woda mineralna. W którym paragrafie wydatków należy ująć zakup wody mineralnej dla pracowników? Poniesione przez jednostkę (...)  »
Wydatki na szkolenia pracowników i zakup okularów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować w samorządowym zakładzie budżetowym koszty szkoleń pracowników i zakup pracownikom okularów do pracy przy monitorach? Czy będą to odpowiednio paragrafy (...)  »
Środki otrzymane tytułem refundacji wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jeżeli szkoła, w której nauczyciel uzupełnia pensum, refunduje część wynagrodzenia tego nauczyciela na rzecz jednostki będącej dla niego szkołą macierzystą, otrzymaną refundację należy potraktować jako (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z kosztami emisji obligacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Rada miasta planuje emisję obligacji komunalnych. Jak zaklasyfikować w budżecie wydatek na wynagrodzenia za obsługę emisji obligacji, czy właściwy będzie paragraf 801 dotyczący obsługi bankowej? (...)  »
Wydatek poniesiony na badania psychologiczne kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek poniesiony przez ośrodek pomocy społecznej na badania psychologiczne kierowcy zatrudnionego w tym ośrodku? Należy uznać, że wydatek za (...)  »
Wydatki na kształcenie specjalne realizowane w klasach integracyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Przepisy art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) stanowią, iż (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 37
Przyporządkowania uzyskanych dochodów, przychodów i środków do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostki dokonują w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa kosztów związanych z postępowaniem sądowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Czy koszty związane z postępowaniem sądowym z wniosku gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych klasyfikować w paragrafie 430 jako zakup usług pozostałych? Z przepisów art. 26 (...)  »
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.05.2019 r.
Jesteśmy jednostką budżetową - jednostką wspierania rodziny. Jaki dział, rozdział i paragraf zastosować do odsetek bankowych od środków zgromadzonych na podstawowym (bieżącym) rachunku bankowym jednostki? (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów gminy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 47
Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychody Wód Polskich, a w 10% dochody właściwej gminy. (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpływów z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 46
Jesteśmy zakładem budżetowym scentralizowanym z gminą. W wyniku porozumienia nasz zakład płaci całość faktury zakupu za pakiet transmisyjny kart SIM, a następnie obciąża gminę częścią (...)  »
Wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie ewidencjonować wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców? Czy gmina ma obowiązek (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy na ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 42
Czy w samorządowym zakładzie budżetowym prawidłowo dokonano zakwalifikowania wydatków na ulepszenie środka trwałego w wysokości 6.000 zł do paragrafu 607? Wydatki na ulepszenie są generalnie (...)  »
Dochody gminy uzyskiwane z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Najem należy do stosunków cywilnoprawnych, określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze (...)  »
Wydatki na szkolenia pracowników urzędu i na wynagrodzenia pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
W jakim paragrafie sklasyfikować wydatki dotyczące umów o dzieło na szkolenia pracowników urzędu? Jaki dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zastosować do wynagrodzeń pracowników zajmujących się (...)  »
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.03.2019 r.
Czy dochody gminy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy klasyfikować w dziale 600, rozdziale 60016 i paragrafie 083? Na mocy art. 16 ust. (...)  »
Klasyfikacja wydatków dotyczących umów zlecenia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Mam problemy z klasyfikacją budżetową wydatków dotyczących umów zlecenia. W pierwszym przypadku umowa zlecenia dotyczy sprzątania budynku gminnego z osobą fizyczną (wg mnie paragraf 421, (...)  »
Zapłata odsetek wynikających z otrzymanej noty odsetkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał od dostawcy notę odsetkową w związku z nieterminowym uregulowaniem zobowiązania. W jakim paragrafie wydatków ująć zapłatę odsetek wynikających z takiej noty? (...)  »
Przelew do jednostki nadrzędnej zobowiązania z tytułu rocznej korekty VAT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.03.2019 r.
Czy przelew do jednostki nadrzędnej (gminy) zobowiązania z tytułu wieloletniej korekty VAT od środków trwałych (ujętej w deklaracji VAT-7 za styczeń) powinniśmy zakwalifikować jako wydatek (...)  »
Zaliczki z budżetu na poczet czynności komorniczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować wpłaconą na rzecz komornika zaliczkę na poczet prowadzonego przez niego postępowania? Wszelkiego rodzaju płatności, zaliczki, opłaty i szczególne przypadki zwrotów (...)  »
Wydatki na zamieszczenie na łamach prasy kondolencji dla pracownika urzędu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.03.2019 r.
Ze środków urzędu gminy opłacono usługę polegającą na zamieszczeniu na łamach prasy kondolencji dla pracownika tego urzędu w związku ze śmiercią bliskiej mu osoby. Czy (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa zakupu gruntu o wartości początkowej poniżej 10.000 zł
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.03.2019 r.
Czy zakup gruntu o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł można klasyfikować do wydatków majątkowych i ujmować w paragrafie 606? Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z naprawą samochodu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Zakład budżetowy otrzymał fakturę za naprawę samochodu, na której wyszczególniono materiały (tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe) i usługę (wymiana tarcz i klocków hamulcowych). Czy fakturę należy (...)  »
Klasyfikacja środków otrzymanych tytułem refundacji wynagrodzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 43
Na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy (PUP) samorządowy zakład budżetowy zatrudnia na pełen etat, na okres do 6 miesięcy, osoby bezrobotne do prac (...)  »
Ujęcie wpływu podatku od środków transportowych w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.02.2019 r.
Czy do wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych gmina może zastosować rozdział 75616? Sugerowany w pytaniu rozdział 75616 został opisany w (...)  »
Spłata zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
W trakcie kontroli RIO zarzucono naszemu skarbnikowi nieprawidłowe klasyfikowanie dochodów budżetowych w zakresie podatków. Do spłaty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie zastosowano (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z finansowaniem schronienia dla bezdomnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 40
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W imieniu gminy zawarliśmy porozumienia z placówkami na terenie innych miast w celu zapewnienia schronienia osobom potrzebującym. Osoba bezdomna (...)  »
Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 39
Wydatki budżetowe związane z zakupem aparatów do mierzenia ciśnienia dla osób przebywających w domu pomocy społecznej wskazane jest zakwalifikować do paragrafu 423 "Zakup leków, wyrobów (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z podróżami radnych i sołtysów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Rada gminy może także ustanowić (...)  »
Zamiana gruntów z dopłatą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Nasza jednostka (jednostka budżetowa) dokonała zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. W związku z tą zamianą zobowiązani jesteśmy dopłacić 11.000 zł. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Przekazanie na rachunek budżetu środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.02.2019 r.
Jesteśmy jednostką prowadzącą działalność oświatową. W jakim paragrafie powinniśmy ująć przekazanie na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku (...)  »
Wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W jaki sposób sklasyfikować wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego? W jakim rozdziale ująć takie wydatki i jaki paragraf zastosować - paragraf 430 (...)  »
Klasyfikacja prenumeraty czasopism on-line
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W jakim paragrafie wydatków klasyfikować prenumeratę czasopism on-line? Czy właściwym będzie w tej sytuacji paragraf 421 czy 430? Wydatki ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych (...)  »
Do jakiego paragrafu zakwalifikować koszty przejazdu uczniów na konkursy i olimpiady?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 57
Czy wydatki na pokrycie kosztów przejazdu uczniów uczestniczących w konkursach językowych i olimpiadach szkoła (jednostka budżetowa) może kwalifikować do paragrafu 430? Wydatki na pokrycie kosztów (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej? Stosownie do przepisów art. 2379 § 1–3 ustawy z (...)  »
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 46
Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej obowiązuje w stosunku do opłaty przekształceniowej, wynikającej z zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wypłaty nauczycielom dodatku wiejskiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2019 r.
Z jakiego paragrafu wydatków wypłacać nauczycielom dodatek wiejski? Wypłata nauczycielom dodatku wiejskiego powinna następować z paragrafu 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń". Z opisu do (...)  »
Zakup koszulek dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Szkoła podstawowa działająca w formie jednostki budżetowej dokonała zakupu koszulek dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki zakup (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpłat za zniszczone podręczniki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa środków otrzymanych w formie dotacji celowej oraz ponoszonych z tych środków wydatków inwestycyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Do jakiego paragrafu należy klasyfikować środki otrzymane w formie dotacji celowej oraz ponoszone z tych środków wydatki inwestycyjne? Z przepisów art. (...)  »
Opłata za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 49
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opłatę za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów - czy będzie to paragraf 443, czy 430? (...)  »
Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazać wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania? Z pism Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 27 (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 43
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Prowadzimy specjalistyczny ośrodek wsparcia, w którym przebywają ofiary przemocy w rodzinie. Na konto naszego ośrodka wpływają kwoty potrącone, na podstawie orzeczenia (...)  »
Wydatki na szkolenia bhp, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy zorganizowane dla nauczycieli
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 45
Wydatki na szkolenia bhp, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy dla nauczycieli wskazane jest klasyfikować w paragrafie 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w rozdziale (...)  »
Opłata za wywóz odpadów gabarytowych wniesiona na rzecz firmy zajmującej się wywozem odpadów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.12.2018 r.
Placówka oświatowa co miesiąc składa deklarację i wnosi opłatę na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ujmując ją w paragrafie 452 "Opłaty na rzecz budżetów (...)  »
Dochody gminy z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z majątku gminnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jaką klasyfikację paragrafową dochodów zastosować do dochodów gminy z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z majątku gminnego wnoszonych przez mieszkańców? Świadczenie z tytułu bezumownego korzystania (...)  »
Ponoszenie opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jaki paragraf wydatków zastosować do ponoszonych przez gminę wydatków w postaci opłaty komorniczej? Zasady ponoszenia wydatków na cele egzekucji uregulowane zostały w ustawie z dnia (...)  »
Przesunięcie wydatków budżetowych gminy między działami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2018 r.
Do końca grudnia wójt zamierza przesunąć wydatki budżetowe. Chodzi o zmniejszenie rezerwy ogólnej (rozdział 75818, paragraf 481) i przeznaczenie pewnej kwoty na wydatek w rozdziale (...)  »
Wykazanie środków zatrzymanych tytułem wadium w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 48
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej państwowa jednostka budżetowa (przeprowadzająca przetarg zgodnie z prawem zamówień publicznych) powinna wykazać środki zatrzymane tytułem wadium? Przepisy art. 46 ust. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.