Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Klasyfikacja budżetowa
Klasyfikacja paragrafowa wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy na ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 42
Czy w samorządowym zakładzie budżetowym prawidłowo dokonano zakwalifikowania wydatków na ulepszenie środka trwałego w wysokości 6.000 zł do paragrafu 607? Wydatki na ulepszenie są generalnie (...)  »
Dochody gminy uzyskiwane z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Najem należy do stosunków cywilnoprawnych, określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze (...)  »
Wydatki na szkolenia pracowników urzędu i na wynagrodzenia pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
W jakim paragrafie sklasyfikować wydatki dotyczące umów o dzieło na szkolenia pracowników urzędu? Jaki dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zastosować do wynagrodzeń pracowników zajmujących się (...)  »
Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.03.2019 r.
Czy dochody gminy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy klasyfikować w dziale 600, rozdziale 60016 i paragrafie 083? Na mocy art. 16 ust. (...)  »
Klasyfikacja wydatków dotyczących umów zlecenia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Mam problemy z klasyfikacją budżetową wydatków dotyczących umów zlecenia. W pierwszym przypadku umowa zlecenia dotyczy sprzątania budynku gminnego z osobą fizyczną (wg mnie paragraf 421, (...)  »
Zapłata odsetek wynikających z otrzymanej noty odsetkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał od dostawcy notę odsetkową w związku z nieterminowym uregulowaniem zobowiązania. W jakim paragrafie wydatków ująć zapłatę odsetek wynikających z takiej noty? (...)  »
Przelew do jednostki nadrzędnej zobowiązania z tytułu rocznej korekty VAT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.03.2019 r.
Czy przelew do jednostki nadrzędnej (gminy) zobowiązania z tytułu wieloletniej korekty VAT od środków trwałych (ujętej w deklaracji VAT-7 za styczeń) powinniśmy zakwalifikować jako wydatek (...)  »
Zaliczki z budżetu na poczet czynności komorniczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować wpłaconą na rzecz komornika zaliczkę na poczet prowadzonego przez niego postępowania? Wszelkiego rodzaju płatności, zaliczki, opłaty i szczególne przypadki zwrotów (...)  »
Wydatki na zamieszczenie na łamach prasy kondolencji dla pracownika urzędu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.03.2019 r.
Ze środków urzędu gminy opłacono usługę polegającą na zamieszczeniu na łamach prasy kondolencji dla pracownika tego urzędu w związku ze śmiercią bliskiej mu osoby. Czy (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa zakupu gruntu o wartości początkowej poniżej 10.000 zł
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.03.2019 r.
Czy zakup gruntu o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł można klasyfikować do wydatków majątkowych i ujmować w paragrafie 606? Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z naprawą samochodu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Zakład budżetowy otrzymał fakturę za naprawę samochodu, na której wyszczególniono materiały (tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe) i usługę (wymiana tarcz i klocków hamulcowych). Czy fakturę należy (...)  »
Klasyfikacja środków otrzymanych tytułem refundacji wynagrodzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 43
Na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy (PUP) samorządowy zakład budżetowy zatrudnia na pełen etat, na okres do 6 miesięcy, osoby bezrobotne do prac (...)  »
Ujęcie wpływu podatku od środków transportowych w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.02.2019 r.
Czy do wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych gmina może zastosować rozdział 75616? Sugerowany w pytaniu rozdział 75616 został opisany w (...)  »
Spłata zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
W trakcie kontroli RIO zarzucono naszemu skarbnikowi nieprawidłowe klasyfikowanie dochodów budżetowych w zakresie podatków. Do spłaty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie zastosowano (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z finansowaniem schronienia dla bezdomnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 40
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W imieniu gminy zawarliśmy porozumienia z placówkami na terenie innych miast w celu zapewnienia schronienia osobom potrzebującym. Osoba bezdomna (...)  »
Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 39
Wydatki budżetowe związane z zakupem aparatów do mierzenia ciśnienia dla osób przebywających w domu pomocy społecznej wskazane jest zakwalifikować do paragrafu 423 "Zakup leków, wyrobów (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z podróżami radnych i sołtysów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Rada gminy może także ustanowić (...)  »
Zamiana gruntów z dopłatą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Nasza jednostka (jednostka budżetowa) dokonała zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. W związku z tą zamianą zobowiązani jesteśmy dopłacić 11.000 zł. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Przekazanie na rachunek budżetu środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.02.2019 r.
Jesteśmy jednostką prowadzącą działalność oświatową. W jakim paragrafie powinniśmy ująć przekazanie na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku (...)  »
Wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W jaki sposób sklasyfikować wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego? W jakim rozdziale ująć takie wydatki i jaki paragraf zastosować - paragraf 430 (...)  »
Klasyfikacja prenumeraty czasopism on-line
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W jakim paragrafie wydatków klasyfikować prenumeratę czasopism on-line? Czy właściwym będzie w tej sytuacji paragraf 421 czy 430? Wydatki ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych (...)  »
Do jakiego paragrafu zakwalifikować koszty przejazdu uczniów na konkursy i olimpiady?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 57
Czy wydatki na pokrycie kosztów przejazdu uczniów uczestniczących w konkursach językowych i olimpiadach szkoła (jednostka budżetowa) może kwalifikować do paragrafu 430? Wydatki na pokrycie kosztów (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej? Stosownie do przepisów art. 2379 § 1–3 ustawy z (...)  »
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 46
Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej obowiązuje w stosunku do opłaty przekształceniowej, wynikającej z zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wypłaty nauczycielom dodatku wiejskiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2019 r.
Z jakiego paragrafu wydatków wypłacać nauczycielom dodatek wiejski? Wypłata nauczycielom dodatku wiejskiego powinna następować z paragrafu 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń". Z opisu do (...)  »
Zakup koszulek dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Szkoła podstawowa działająca w formie jednostki budżetowej dokonała zakupu koszulek dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki zakup (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpłat za zniszczone podręczniki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa środków otrzymanych w formie dotacji celowej oraz ponoszonych z tych środków wydatków inwestycyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Do jakiego paragrafu należy klasyfikować środki otrzymane w formie dotacji celowej oraz ponoszone z tych środków wydatki inwestycyjne? Z przepisów art. (...)  »
Opłata za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 49
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opłatę za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów - czy będzie to paragraf 443, czy 430? (...)  »
Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej wykazać wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania? Z pism Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 27 (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 43
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Prowadzimy specjalistyczny ośrodek wsparcia, w którym przebywają ofiary przemocy w rodzinie. Na konto naszego ośrodka wpływają kwoty potrącone, na podstawie orzeczenia (...)  »
Wydatki na szkolenia bhp, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy zorganizowane dla nauczycieli
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 45
Wydatki na szkolenia bhp, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy dla nauczycieli wskazane jest klasyfikować w paragrafie 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w rozdziale (...)  »
Opłata za wywóz odpadów gabarytowych wniesiona na rzecz firmy zajmującej się wywozem odpadów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.12.2018 r.
Placówka oświatowa co miesiąc składa deklarację i wnosi opłatę na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ujmując ją w paragrafie 452 "Opłaty na rzecz budżetów (...)  »
Dochody gminy z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z majątku gminnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jaką klasyfikację paragrafową dochodów zastosować do dochodów gminy z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z majątku gminnego wnoszonych przez mieszkańców? Świadczenie z tytułu bezumownego korzystania (...)  »
Ponoszenie opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jaki paragraf wydatków zastosować do ponoszonych przez gminę wydatków w postaci opłaty komorniczej? Zasady ponoszenia wydatków na cele egzekucji uregulowane zostały w ustawie z dnia (...)  »
Przesunięcie wydatków budżetowych gminy między działami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2018 r.
Do końca grudnia wójt zamierza przesunąć wydatki budżetowe. Chodzi o zmniejszenie rezerwy ogólnej (rozdział 75818, paragraf 481) i przeznaczenie pewnej kwoty na wydatek w rozdziale (...)  »
Wykazanie środków zatrzymanych tytułem wadium w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 48
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej państwowa jednostka budżetowa (przeprowadzająca przetarg zgodnie z prawem zamówień publicznych) powinna wykazać środki zatrzymane tytułem wadium? Przepisy art. 46 ust. (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na naprawę, konserwację i przeglądy urządzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 47
Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować wydatki na naprawę, konserwację i przegląd sprzętu (komputery, kserokopiarki, lodówki itp.), a do jakiego przeglądy techniczne (urządzeń przeciwpożarowych, instalacji gazowych, (...)  »
Ujęcie wydatków na remonty sprzętów użytkowych w odpowiednim paragrafie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.11.2018 r.
W jakim paragrafie ująć wydatki na remonty sprzętów użytkowych (pilarki, kosiarki)? Czy właściwym będzie paragraf 430? Zaproponowany przez jednostkę paragraf 430 nie będzie właściwy w (...)  »
Modernizacja systemu alarmowego w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2018 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować modernizację systemu alarmowego? W przypadku gdy planowane przez jednostkę prace modernizacyjne systemu alarmowego stanowią ulepszenie przedmiotowego systemu, zwiększające jego (...)  »
Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.11.2018 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować należy wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego? W sprawie zaklasyfikowania (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup oprogramowania służącego procesowi dydaktycznemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 46
Jesteśmy jednostką oświatową. Zakupiliśmy program komputerowy służący wyłącznie jako pomoc dydaktyczna. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy zaklasyfikować ten wydatek? W związku z tym, że program (...)  »
Wydatek związany z ubezpieczeniem budynku szkoły
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.11.2018 r.
Czy wydatek związany z ubezpieczeniem budynku szkoły powinniśmy ująć w paragrafie 430 czy w paragrafie 443? Wydatek związany z ubezpieczenia budynku szkoły powinien zostać ujęty (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków gminy na zakup samochodu dla OSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.11.2018 r.
Jestem pracownikiem księgowości urzędu gminy. Mam wątpliwość odnośnie klasyfikacji budżetowej planowanych przez gminę wydatków na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej. Czy właściwym paragrafem dla (...)  »
Odprawa wypłacana pracownikowi samorządowemu powołanemu do terytorialnej służby wojskowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 38
Z jakiego rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej należy wypłacić odprawę pracownikowi samorządowemu powołanemu do terytorialnej służby wojskowej? Z dyspozycji art. 125 ustawy z dnia 21 (...)  »
Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od kwot dotacji zwróconych po terminie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.10.2018 r.
Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować wpływy środków z tytułu odsetek naliczonych od kwot dotacji zwróconych po terminie? Wpływy środków z tytułu odsetek naliczonych od kwot (...)  »
Ujęcie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.10.2018 r.
W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej - w rozdziale według rodzaju szkoły, czyli w rozdziale 80101, czy (...)  »
Dochody uzyskiwane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze z tytułu opłat za posiłki w stołówce
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Jesteśmy bursą szkolną (placówką opiekuńczo – wychowawczą). Do jakiego paragrafu dochodów klasyfikować opłaty wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w naszej bursie za posiłki w stołówce? (...)  »
Grupowanie paragrafów wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego - zmiany w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.10.2018 r.
Czy w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej jednostki samorządu terytorialnego sporządzając plany finansowe na 2019 r. w zakresie wydatków podległych im jednostek budżetowych mają (...)  »
Opłata za nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem oprogramowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.10.2018 r.
Nasza jednostka będzie co miesiąc ponosić opłatę za nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem oprogramowania? Do jakiego paragrafu wydatków klasyfikować takie opłaty? Ponoszone przez jednostkę wydatki na (...)  »
Klasyfikacja wydatków na wynagrodzenia urzędników wyborczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 42
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Budżet państwa/Klasyfikacja budżetowa/Klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Departament Budżetu (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.10.2018 r.
Nasza gmina spodziewa się otrzymać środki pieniężne od samorządu województwa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Czy konieczne jest zawarcie umowy? Czy właściwa będzie (...)  »
Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej powinniśmy zakwalifikować wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły - do paragrafu 430, czy 439? Przepisy art. 62 (...)  »
Środki pieniężne przekazane tytułem pieczy zastępczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2018 r.
W jaki sposób klasyfikować w budżecie środki pieniężne przekazywane do sąsiedniego powiatu tytułem pieczy zastępczej na mieszkańca naszego powiatu (dziecka, które jest w rodzinie zastępczej (...)  »
Wynagrodzenie prowizyjne inkasenta za pobór opłat śmieciowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.09.2018 r.
Jaką zastosować klasyfikację budżetową dla wydatku na prowizję inkasenta opłat śmieciowych? Jeśli chodzi o właściwą klasyfikację budżetową wydatku na wynagrodzenie inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dotacji na remonty i konserwacje zabytków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Mamy wolne środki w budżecie naszej gminy i chcemy je przeznaczyć na dotacje na zabytki (2 kościoły). Chodzi głównie o pilny remont elewacji wieży i (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa środków wpływających do budżetu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 01.08.2018 r.
Mamy problem z klasyfikacją paragrafową środków wpływających do budżetu, tzn. dotacją z powiatu na remont chodnika (chodnik jest przy drodze powiatowej, nie gminnej a powiat (...)  »
Ujęcie wydatków na zakup odzieży ochronnej bhp w klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018, strona 45
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej, 302 czy 421, ująć wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp? Ponoszone przez pracodawcę wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp (odzieży (...)  »
Klasyfikacja budżetowa zadłużenia spłacanego przez gminę jako spadkobiercę
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.06.2018 r.
Gmina uczestniczy w postępowaniu sądowym z wniosku banku. Sprawa dotyczy nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu. Spadek obejmuje zadłużenie wraz z odsetkami. Czy jest prawdopodobne, że (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków pośrednio związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.05.2018 r.
Chcemy w gminie wprowadzić nowe środki na usuwanie odpadów komunalnych. Środki na koszty pośrednio z tym związane (administracyjne), typu program rozliczeniowy do ewidencji opłat, planujemy (...)  »
Środki przekazane na budowę pomnika na terenie cmentarza komunalnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.04.2018 r.
Nasza gmina chce przekazać sąsiedniej gminie środki finansowe na budowę pomnika na terenie cmentarza komunalnego. Czy będzie to prawnie dopuszczalne? Czy właściwa będzie klasyfikacja budżetowa: (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dotacji na remont przychodni działającej w formie spółki z o.o.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2018 r.
Gmina planuje przekazać dotację (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej) na remont przychodni gminnej, działającej w formie spółki z o.o. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Klasyfikacja wydatków na badania wstępne kandydata do pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018, strona 48
Z jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych opłacić fakturę za badania wstępne kandydata do pracy wystawioną przez ośrodek medycyny pracy? Paragraf 428 to paragraf do zakupu (...)  »
Dotacja przyznana zakładowi opieki zdrowotnej na zakup sprzętu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.01.2018 r.
Nasza gmina chce przekazać zakładowi opieki zdrowotnej (ZOZ) dotację podmiotową na zakup sprzętu. Czy możemy zaplanować taki wydatek w paragrafie 258 "Dotacja podmiotowa z budżetu (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018, strona 45
Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych należy w jednostce budżetowej klasyfikować zakupy artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu - 421 "Zakup materiałów i wyposażenia", czy 422 "Zakup (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.