Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Składki ZUS
Wykazywanie w raportach ZUS przerw w pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 14
Zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę na pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia go w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni (...)  »
Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, w świetle uchwały SN - nadal bez rozstrzygnięcia organów resortowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 5
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się (...)  »
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 8
Osobę, która ma zawartą umowę zlecenia z pracodawcą, u którego jest zatrudniona na etacie, traktuje się - dla celów ubezpieczeń w ZUS - jako pracownika. (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego do zasiłku za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 9
Pracownik w wieku 24 lat złożył w dniu 1 sierpnia br. oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Rozliczenie w drukach ZUS pensji zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Umowę o pracę rozwiązaliśmy z pracownikiem samorządowym z dniem 25 lipca 2019 r. Wynagrodzenie za ten miesiąc wypłaciliśmy mu 31 lipca br. Składki od tej (...)  »
Ulga w składkach za okres urlopu wypoczynkowego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Pracownica naszej szkoły do 13 sierpnia 2019 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i następnie rodzicielskim. Od 14 sierpnia 2019 r. korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego. (...)  »
Składki ZUS od pensji wypłaconej w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Zatrudniony w naszej bibliotece pracownik w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy. Za ten czas otrzymuje wynagrodzenie, od którego potrącamy składki ZUS. (...)  »
Raporty ZUS w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 14
Jeżeli po urodzeniu dziecka i wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem pracownica decyduje się na urlop wychowawczy, wówczas - po spełnieniu określonych warunków - podlega obowiązkowo (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wykonującej umowę o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 8
Osoba wykonująca w bibliotece publicznej umowę o dzieło (tworzy nam nową stronę internetową) zwróciła się do nas z wnioskiem o zgłoszenie jej do obowiązkowego ubezpieczenia (...)  »
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 8
W przypadku gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie zawartej z nim umowy o pracę, ma prawo odwołać się do sądu. Jeśli postępowanie sądowe zakończy się m.in. przywróceniem (...)  »
Druki informujące ZUS o zmianie ubezpieczeń zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 4
Osoba wykonująca umowę zlecenia w naszym urzędzie była do 9 sierpnia 2019 r. jednocześnie zatrudniona w innej firmie na pełny etat. Do tego dnia podlegała (...)  »
Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 4
Pracownik w wieku 25 lat złożył pracodawcy 1 sierpnia br. pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019, strona 20
Senat uczelni podjętą uchwałą powołał 7 członków rady uczelni. Trzech członków tego organu jest jednocześnie pracownikami uczelni, a czterech to osoby zewnętrzne. Żadna z tych (...)  »
Stosowanie do składek na Fundusz Solidarnościowy zwolnień określonych dla składek na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 9
1) Zatrudniam kilku pracowników. W lipcu br. jeden z nich ukończył 60 lat, a tym samym nie będę za niego opłacał już składek na Fundusz (...)  »
Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia, ale nie ze składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 6
Fakt korzystania przez pracownika (zleceniobiorcę/wykonawcę pracy nakładczej) ze zwolnienia podatkowego nie ma wpływu na składki ZUS. Osoby te podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom na zasadach ogólnych określonych (...)  »
Składka na FP i FS przy kilku tytułach do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 8
Aby składka na Fundusz Pracy była za daną osobę opłacana, muszą zostać spełnione określone warunki. Ubezpieczony musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz uzyskiwać wynagrodzenie (podlegające (...)  »
Założenie firmy w czasie urlopu wychowawczego a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 11
Pracownica szpitala przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Poinformowała nas, że od 1 lipca 2019 r. założyła własną firmę. Od jakich podstaw wymiaru szpital powinien obecnie (...)  »
ZUS stypendysty sportowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 8
Gmina będzie wypłacała na mocy uchwały rady gminy stypendia sportowe dla osób uczących się, w wieku 14-16 lat. Czy gmina powinna je zgłosić z tego (...)  »
Rozliczenie w ZUS świadczeń powypadkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 8
Gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana wypadkiem przy pracy, to ubezpieczonemu przysługuje tzw. świadczenie wypadkowe. Podjęcie jego wypłaty z funduszu wypadkowego nie zawsze jest możliwe (...)  »
ZUS za uczniów placówek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 3
Uczniowie/uczennice publicznych placówek oświatowych pobierający stypendium za dodatkową praktykę zawodową w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego nie podlegają ubezpieczeniom w ZUS. (...)  »
Potwierdzenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla wyjeżdżających na wakacje za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 14
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (dalej EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 12
1) Przychody pracownika podlegające oskładkowaniu w lipcu br . osiągną roczny limit . Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS za ten miesiąc ? W 2019 (...)  »
Wypłata świadczenia urlopowego i jego oskładkowanie oraz opodatkowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 11
Od marca br. zatrudniamy pracownika na czas określony do końca maja 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik zamierza w połowie lipca br. skorzystać (...)  »
Informacja do ZUS o niepełnosprawności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 8
Płatnik ma obowiązek poinformować ZUS o każdej zmianie danych, które wcześniej wykazał w formularzu zgłoszenia do ubezpieczeń zatrudnionej osoby. Na przekazanie do organu rentowego informacji (...)  »
ZUS pracowników powracających do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 8
Zasadniczo za osoby zatrudnione na etacie pracodawca ma obowiązek opłacać składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Opłaca też za pracowników składki na FP, FS (po (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS wyrównania wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 8
Szpital wypłaci pracownikowi na koniec czerwca 2019 r., wraz z pensją za ten miesiąc, wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za maj 2019 r. Czy w takim przypadku (...)  »
Przekazywanie raportu ZUS RPA za osoby ubezpieczone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 9
Spółka z o.o. nie zamierza skracać okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018. Czy pomimo tego powinna przekazywać do ZUS raporty ZUS RPA, (...)  »
Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka lub ślubu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 4
Zastanawiamy się nad finansowaniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz ślubu pracownika. Czy wystarczy, jeśli w regulaminie zakładowego funduszu (...)  »
Składka zdrowotna osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz przedszkole publiczne - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019, strona 56
Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność w formie publicznego przedszkola i dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, ma wtedy obowiązek opłacać składkę (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 17
Czy w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracownika należy wypełniać pozycję dotyczącą nazwiska rodowego? Pracownik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń wypłaconych pracownikowi-zleceniobiorcy niezdolnemu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 10
Z własnym pracownikiem na rok zawarliśmy umowę zlecenia (od 1 stycznia do 31 grudnia br.). W maju br. przez część miesiąca był on niezdolny do (...)  »
ZUS chorego zleceniobiorcy wykonującego kilka zleceń
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, strona 8
Osoba, dla której jedynym źródłem utrzymania jest wykonywana przez nią umowa zlecenia, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Jest (...)  »
Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 8
Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019, strona 6
Wypłacamy stypendium sportowe uczniowi, który pobiera rentę socjalną. Czy z tego tytułu należy zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego? Stypendysta sportowy, o którym (...)  »
Od 27 kwietnia br. - wyrejestrowanie dziecka kończącego szkołę z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019, strona 11
Obowiązkiem osoby objętej ubezpieczeniem zdrowotnym jest zgłoszenie do tego ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej). Za członka rodziny uważa (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, strona 8
Na osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym spoczywa obowiązek zgłoszenia do niego członków swojej rodziny, m.in. dzieci. Jednak, aby mogły one być zgłoszone do tego ubezpieczenia jako (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z dwóch umów zlecenia w razie choroby zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 11
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Mamy jej oświadczenie, zgodnie z którym wykonuje ona też (...)  »
Sporządzanie do ZUS raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 8
Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego płatnik składek (np. pracodawca) przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Mowa tu o imiennych raportach (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z części urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 7
Pracownica po urodzeniu dziecka do 6 marca 2019 r. przebywała na 8-tygodniowym urlopie macierzyńskim udzielonym jej na mocy art. 182 K.p. Czy po jej powrocie (...)  »
Wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu ZUS RPA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019, strona 51
Formularz ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z (...)  »
Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 8
Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia br., umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 lat do 10 lat. Jest to jednak (...)  »
Brak terminowości zapłaty składek i nieprzekazanie do ZUS odsetek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Naszej jednostce budżetowej zarzucono nieprawidłowości przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Chodzi o krótkie opóźnienia od 1 do 10 dni. Zarzut dotyczy (...)  »
ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe oraz wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 8
Urząd gminy przyznał stypendium sportowe osobie, która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Z tytułu wykonywanego zlecenia uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Czy (...)  »
Zasady sporządzania zgłoszenia ZUS ZSWA za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019, strona 14
Pracodawca, który zatrudnia pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ma obowiązek opłacać za nich do ZUS składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. (...)  »
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących sporządzania raportu ZUS RPA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 12
1) Kiedy należy składać imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA? Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej o symbolu ZUS (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z umowy o pracę świadczonej w trakcie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 14
1) Pracownica od września 2018 r. do grudnia 2019 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Na okres od 21 lutego do 31 sierpnia br. zawarliśmy z (...)  »
Raporty ZUS za osobę pobierającą zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 8
Do obowiązków pracodawcy należy m.in. informowanie ZUS o wszelkich przerwach w opłacaniu za pracownika składek w trakcie trwania ubezpieczenia ze stosunku pracy. Każdy okres przerwy (...)  »
Przekazanie do ZUS raportów informacyjnych za osoby ubezpieczone - ZUS RIA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 11
Zamierzamy skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych przed 1 stycznia br. Za kogo mamy obowiązek przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA? Jakie dane w nich (...)  »
Do końca lutego br. przekazanie ubezpieczonym informacji rocznych o danych zawartych w raportach za 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 10
Informacje zawarte w raportach rozliczeniowych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego, na (...)  »
Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019, strona 56
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów (...)  »
Składki od zimowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, strona 8
W okresie ferii zimowych niektórzy pracodawcy przekazują pracownikom, a także członkom ich rodzin dofinansowanie do ich wypoczynku. Kwota świadczenia przekazanego z tego tytułu jest ich (...)  »
Obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, strona 14
Jeżeli w ubiegłym roku płatnik składek w każdym miesiącu zgłosił w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, wówczas do 31 stycznia 2019 r. ma (...)  »
Do 31 stycznia 2019 r. część płatników przesyła do ZUS informację ZUS IWA za 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 18
Po raz kolejny w terminie do 31 stycznia 2019 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych kierowanych do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 14
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych (...)  »
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób korzystających z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 10
Od 1 października 2018 r. pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obliczona przez pracodawcę (...)  »
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 07.01.2019, strona 8
Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym pracodawcy mogą przechowywać akta pracownicze 10 lat, a nie 50 lat. Skrócenie okresu przechowywania (...)  »
Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 18
Pracownik do połowy grudnia 2018 r. był oddelegowany do wykonywania pracy na Słowacji. Ubezpieczeniom nadal podlegał w Polsce. Na początku stycznia br. otrzyma wynagrodzenie za (...)  »
Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 17
Na podstawie kontraktu menedżerskiego zatrudniamy dyrektora ds. technicznych. Z tego tytułu podlega on ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca. W styczniu br. otrzyma wynagrodzenie (...)  »
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 16
Tak jak w latach ubiegłych również w bieżącym roku roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej (np. pracownika, zleceniobiorcy) nie może (...)  »
Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. (...)  »
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej pracownika na macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018, strona 11
Jedna z pracownic na początku grudnia br. urodziła dziecko. Przebywa więc na urlopie macierzyńskim (wcześniej miała wypłacany zasiłek chorobowy). Wypłacimy jej zasiłek macierzyński za grudzień (...)  »
Zgłoszenie nowo narodzonego dziecka pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pracownik urzędu gminy złożył wniosek o zgłoszenie jego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka jego rodziny. Dziecko urodziło się na początku grudnia br. Z jaką (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pod koniec listopada 2018 r. pracownik samorządowego zakładu budżetowego ukończył wiek uprawniający go do emerytury. Nie rozwiązał jednak umowy o pracę i nie wystąpił do (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Szpital zatrudnia pracownicę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Niedawno urodziła ona dziecko i od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim. Szpital wypłaca jej zasiłek macierzyński. (...)  »
Umowa o dzieło z pracownikiem uczelni na wychowawczym bez ZUS
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Pracownica naszej uczelni do 31 stycznia 2019 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu ma naliczane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Pod koniec grudnia (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.