Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Składki ZUS
Ubezpieczenia w ZUS z dwóch umów zlecenia w razie choroby zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 11
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Mamy jej oświadczenie, zgodnie z którym wykonuje ona też (...)  »
Sporządzanie do ZUS raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 8
Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego płatnik składek (np. pracodawca) przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Mowa tu o imiennych raportach (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z części urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 7
Pracownica po urodzeniu dziecka do 6 marca 2019 r. przebywała na 8-tygodniowym urlopie macierzyńskim udzielonym jej na mocy art. 182 K.p. Czy po jej powrocie (...)  »
Wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu ZUS RPA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019, strona 51
Formularz ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z (...)  »
Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 8
Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia br., umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 lat do 10 lat. Jest to jednak (...)  »
Brak terminowości zapłaty składek i nieprzekazanie do ZUS odsetek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Naszej jednostce budżetowej zarzucono nieprawidłowości przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Chodzi o krótkie opóźnienia od 1 do 10 dni. Zarzut dotyczy (...)  »
ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe oraz wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 8
Urząd gminy przyznał stypendium sportowe osobie, która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Z tytułu wykonywanego zlecenia uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Czy (...)  »
Zasady sporządzania zgłoszenia ZUS ZSWA za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019, strona 14
Pracodawca, który zatrudnia pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ma obowiązek opłacać za nich do ZUS składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. (...)  »
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących sporządzania raportu ZUS RPA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 12
1) Kiedy należy składać imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA? Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej o symbolu ZUS (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z umowy o pracę świadczonej w trakcie urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 14
1) Pracownica od września 2018 r. do grudnia 2019 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Na okres od 21 lutego do 31 sierpnia br. zawarliśmy z (...)  »
Raporty ZUS za osobę pobierającą zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, strona 8
Do obowiązków pracodawcy należy m.in. informowanie ZUS o wszelkich przerwach w opłacaniu za pracownika składek w trakcie trwania ubezpieczenia ze stosunku pracy. Każdy okres przerwy (...)  »
Przekazanie do ZUS raportów informacyjnych za osoby ubezpieczone - ZUS RIA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 11
Zamierzamy skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych przed 1 stycznia br. Za kogo mamy obowiązek przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA? Jakie dane w nich (...)  »
Do końca lutego br. przekazanie ubezpieczonym informacji rocznych o danych zawartych w raportach za 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 10
Informacje zawarte w raportach rozliczeniowych płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego, na (...)  »
Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019, strona 56
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów (...)  »
Składki od zimowego wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, strona 8
W okresie ferii zimowych niektórzy pracodawcy przekazują pracownikom, a także członkom ich rodzin dofinansowanie do ich wypoczynku. Kwota świadczenia przekazanego z tego tytułu jest ich (...)  »
Obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, strona 14
Jeżeli w ubiegłym roku płatnik składek w każdym miesiącu zgłosił w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, wówczas do 31 stycznia 2019 r. ma (...)  »
Do 31 stycznia 2019 r. część płatników przesyła do ZUS informację ZUS IWA za 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 18
Po raz kolejny w terminie do 31 stycznia 2019 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych kierowanych do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 14
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych (...)  »
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób korzystających z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 10
Od 1 października 2018 r. pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obliczona przez pracodawcę (...)  »
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 07.01.2019, strona 8
Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym pracodawcy mogą przechowywać akta pracownicze 10 lat, a nie 50 lat. Skrócenie okresu przechowywania (...)  »
Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 18
Pracownik do połowy grudnia 2018 r. był oddelegowany do wykonywania pracy na Słowacji. Ubezpieczeniom nadal podlegał w Polsce. Na początku stycznia br. otrzyma wynagrodzenie za (...)  »
Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 17
Na podstawie kontraktu menedżerskiego zatrudniamy dyrektora ds. technicznych. Z tego tytułu podlega on ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca. W styczniu br. otrzyma wynagrodzenie (...)  »
Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 16
Tak jak w latach ubiegłych również w bieżącym roku roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby ubezpieczonej (np. pracownika, zleceniobiorcy) nie może (...)  »
Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. (...)  »
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej pracownika na macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018, strona 11
Jedna z pracownic na początku grudnia br. urodziła dziecko. Przebywa więc na urlopie macierzyńskim (wcześniej miała wypłacany zasiłek chorobowy). Wypłacimy jej zasiłek macierzyński za grudzień (...)  »
Zgłoszenie nowo narodzonego dziecka pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pracownik urzędu gminy złożył wniosek o zgłoszenie jego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka jego rodziny. Dziecko urodziło się na początku grudnia br. Z jaką (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pod koniec listopada 2018 r. pracownik samorządowego zakładu budżetowego ukończył wiek uprawniający go do emerytury. Nie rozwiązał jednak umowy o pracę i nie wystąpił do (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Szpital zatrudnia pracownicę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Niedawno urodziła ona dziecko i od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim. Szpital wypłaca jej zasiłek macierzyński. (...)  »
Umowa o dzieło z pracownikiem uczelni na wychowawczym bez ZUS
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Pracownica naszej uczelni do 31 stycznia 2019 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu ma naliczane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Pod koniec grudnia (...)  »
Informacja od pracownika uczelni o kwocie przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 10.12.2018 r.
Pracownik naszej uczelni poinformował nas ustnie, że jego przychody w grudniu br. przekroczą roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Czy na tej podstawie (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika prowadzącego działalność
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 16
Izba lekarska zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę jako prawnika, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej. W ramach umowy o pracę (...)  »
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.12.2018 r.
Jakimi zasadami powinien kierować się pracodawca (SP ZOZ) przy ustalaniu liczby ubezpieczonych sporządzając deklarację rozliczeniową ZUS DRA? W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku III (...)  »
Podatek i składki ZUS od spłaty długu czynszowego w formie odpracowania
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 20
Zakład budżetowy zajmuje się zarządem i administrowaniem gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych. Od pewnego czasu kilku najemców tych lokali zalega z opłatą czynszu. Z tego (...)  »
Zatrudnienie nowej pracownicy a składki na FP i FGŚP
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Szpital zatrudnił pracownicę, która przed podjęciem tej pracy przez rok korzystała w innym zakładzie pracy z urlopu rodzicielskiego, a następnie przez rok przebywała na urlopie (...)  »
Raport ZUS RSA za chorującego pracownika po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Pracownik szpitala przebywa od dłuższego czas na zwolnieniu lekarskim. W dniu 27 listopada 2018 r. skończył mu się jednak okres zasiłkowy (182 dni). Pracownik ma (...)  »
Obniżona składka na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Miejski ośrodek sportu i rekreacji zatrudnił w listopadzie 2018 r. pracownika na część etatu. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 850 zł, które będzie otrzymywał na koniec (...)  »
Podstawa wymiaru składek pracownicy urzędu gminy na urlopie wychowawczym
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Pracownica (zatrudniona w urzędzie gminy w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem ustalonym w wysokości minimalnego) w okresie od listopada 2017 r. do marca 2018 (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 20
Prezydent w dniu 19 listopada 2018 r. podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wejdzie ona w życie, z (...)  »
Raporty ZUS przy przejściu pracownicy na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca
Redakcja Gazety Podatkowej | 30.11.2018 r.
Pracownica urzędu wojewódzkiego jest od połowy listopada 2018 r. na urlopie wychowawczym. Złożyła pracodawcy oświadczenie o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz braku prawa do (...)  »
Składki emerytalno-rentowe w czasie urlopu wychowawczego
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Po okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) pracownica szpitala od połowy października do 5 grudnia 2018 r. przebywa (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS ZCNA
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Córka pracownika urzędu gminy jest studentką. Jest też zgłoszona przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek jego rodziny. W listopadzie 2018 r. skończyła ona 26 (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia w raporcie ZUS RSA dla pracownika szpitala
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownik był zatrudniony w naszym szpitalu do 31 października 2018 r. Od 1 do 16 października 2018 r. nie było go w pracy z powodu (...)  »
Składki od jubileuszówki wypłaconej pracownikowi szkoły odchodzącemu na emeryturę
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownik szkoły przechodzi na emeryturę. Z tego powodu rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłaciliśmy mu nagrodę jubileuszową (uzupełniającą). Pomiędzy wypłatą (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia pracownicy pobierającej rentę rodzinną
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Dom pomocy społecznej zatrudnił pracownicę, która pobiera po zmarłym mężu rentę rodzinną na niepełnoletnie dziecko. Osoba ta nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności ani niezdolności do (...)  »
Skutki przekroczenia przez pracownika uczelni rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.11.2018 r.
Jeżeli pracownik uczelni za wcześnie zawiadomi zatrudniającego go pracodawcę (lub pracodawców), aby zaprzestali opłacać za niego składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z powodu osiągnięcia rocznej granicy (...)  »
Pobieranie przez pracownika uczelni renty a ulga w opłacie składek na FP i FGŚP
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.11.2018 r.
Pracownik naszej uczelni w listopadzie br. ukończył 60 lat. Płatnikowi składek przysługuje więc (jako pracodawcy) zwolnienie z opłacania za niego składek na FP i FGŚP. (...)  »
Korygowanie błędów w drukach ZUS
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.11.2018 r.
Jesteśmy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (samorządowym zakładem budżetowym). Jako płatnik składek przekazujemy do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe za zatrudnionych w naszym zakładzie pracowników. W jaki (...)  »
W drukach ZUS nie wykazuje się nieobecności pracownika oddającego krew
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.11.2018 r.
Pracownik szkoły był przez jeden dzień nieobecny w pracy w związku z tym, że oddawał krew w stacji krwiodawstwa. Dostarczył na tę okoliczność pracodawcy stosowne (...)  »
Składka na FP za niepełny miesiąc pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.11.2018 r.
W połowie listopada br. urząd gminy zatrudnił pracownika, który w umowie o pracę ma ustalone wynagrodzenie w wysokości minimalnej płacy. W związku z tym, że (...)  »
Stypendia za udział w stażu bez składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018, strona 2
Zakład (jednostka samorządu terytorialnego) realizuje szereg projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektów, a tym samym stażystami, są uczniowie technikum (nie są to (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018, strona 59
Z dniem 1 października br. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z obowiązku opłacania składek na FP za "starszego" pracownika
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.11.2018 r.
Nauczycielka 2 listopada 2018 r. ukończyła wiek 55 lat. Od kiedy szkoła jest zwolniona z opłacania za nią składki na Fundusz Pracy? Szkoła nie opłaca (...)  »
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za pracownika będącego wcześniej osobą bezrobotną
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.11.2018 r.
W urzędzie gminy od 15 września br. zatrudniono na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną w wieku powyżej 50 lat. Czy za tego pracownika powinniśmy (...)  »
ZUS pracownicy korzystającej z kolejnej części urlopu wychowawczego
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Pracownica placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywała do końca sierpnia br. na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 września br. wróciła (...)  »
Raporty ZUS przy braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Pracownik urzędu gminy od 5 września do 17 października br. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie do pracy i przepracowaniu kilku dni trafił do szpitala (...)  »
Składki na FP i FGŚP za pracę wykonywaną przez niepełny miesiąc
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Pracownik biblioteki miejskiej w październiku 2018 r. przez kilkanaście dni chorował i z tego powodu otrzymał wynagrodzenie za część tego miesiąca w wysokości niższej od (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 02.11.2018 r.
Nauczycielka poinformowała pracodawcę, że jej mąż przebywa na urlopie bezpłatnym (od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.) i w związku z tym chce zgłosić (...)  »
Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego do wykazania w drukach ZUS
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.11.2018 r.
ZUS począwszy od 9 lipca 2018 r. przyznał pracownikowi urzędu gminy (po wyczerpaniu zasiłku chorobowego) świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. Wyrównanie tego świadczenia za (...)  »
Opieka na dziecko a druki ZUS
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.11.2018 r.
Pracownik naszego przedszkola w październiku br. wystąpił o udzielenie mu jednego dnia opieki na dziecko. Z drugiego dnia takiej opieki korzystała jego żona, która jest (...)  »
Poinformowanie ZUS o niepełnosprawności pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.11.2018 r.
Pracownik urzędu gminy w połowie tego miesiąca dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W jaki sposób urząd, jako pracodawca, powinien poinformować ZUS o posiadanej przez (...)  »
Korekta błędnie podanego w ZUS ZUA oddziału NFZ
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.11.2018 r.
Szkoła w miejscowości w województwie zachodniopomorskim zatrudniła pracownika mieszkającego w miejscowości w województwie lubuskim. Zgłaszając go do ubezpieczeń w ZUS na druku ZUS ZUA szkoła (...)  »
Przekroczenie u pracownika limitu rocznej podstawy wymiaru składek
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.11.2018 r.
Pracownik naszej uczelni przekroczył w sierpniu 2018 r. limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o czym zostaliśmy poinformowani przez ZUS. Organ (...)  »
Składki na FP i FGŚP od kwoty ekwiwalentu za urlop dla niepełnoetatowca
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.10.2018 r.
Pracownikowi (35 lat) jednostki samorządowej, który jest zatrudniony do 31 października 2018 r., na początku listopada br. zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystane 8 dni urlopu (...)  »
Właściwy kod wyrejestrowania w ZUS ZWUA
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.10.2018 r.
Pracownica szpitala ma zawartą umowę o pracę do 15 listopada 2018 r., do tego też dnia ma urlop wychowawczy. Jaki kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać (...)  »
Przyjęcie dziecka na wychowanie a zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2018 r.
Pracownica zatrudniona w naszym szpitalu przyjęła 3-letniego siostrzeńca na wychowanie jako rodzina zastępcza. Przez 20 tygodni przebywała na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (nie skorzystała (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.