Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Składki ZUS
Czas na sporządzenie informacji ZUS IWA za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 14
W przypadku gdy w każdym miesiącu ubiegłego roku płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma wówczas obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS (...)  »
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 8
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym (...)  »
W 2020 r. nadal składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane tylko do osiągnięcia rocznego limitu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 19
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego (...)  »
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 17
Pracownica zatrudniona na cały etat, od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowo (...)  »
Przekazanie do ZUS brakującego raportu ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 8
W październiku 2019 r. pracownik był na 2-dniowym urlopie bezpłatnym. Sporządzając październikowe dokumenty rozliczeniowe, rozliczyłam go wprawdzie w raporcie składkowym ZUS RCA, ale nie sporządziłam (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osobę ubezpieczoną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 13
1) Pracownica zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko - studenta w wieku 20 lat. Czy pracodawca powinien zażądać od niej kserokopii legitymacji studenckiej dziecka w celu (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu pracownika po ukończeniu 26 lat, korzystającego wcześniej ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 9
Zatrudniamy pracownika, który w sierpniu br. złożył oświadczenie, zgodnie z którym uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi w trakcie trwania umowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 8
Gdy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie jako pracownik i uzyskuje z pracy na etacie odpowiednio wysoką pensję, wtedy ze zlecenia powinien być zgłoszony (...)  »
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 8
Przepisy prawa pracy gwarantują, że w przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony z pracownicą, która jest w ciąży, rozwiązałaby się po upływie (...)  »
Naliczanie składki na FEP za pracowników pedagogicznych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 8
Za pracownika wykonującego prace m.in. o szczególnym charakterze pracodawca jest zobowiązany opłacać (w całości z własnych środków) składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Do takiego rodzaju (...)  »
Przerwy w pracy wykazywane w raporcie ZUS RSA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 54
1) Pracownik został wezwany do stawiennictwa w Wojskowej Komisji Uzupełnień (WKU). W tym dniu był nieobecny w pracy. Czy ten dzień należy wykazać w raporcie (...)  »
Rozliczenie składek ZUS w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 8
Zatrudniając pracownika na etacie, należy zgłosić go w ciągu 7 dni do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Następnie za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik pozostawał (...)  »
Termin zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 10
1) W dniu 28 czerwca br. zawarliśmy umowę o pracę z pracownikiem, w której wskazaliśmy jako termin rozpoczęcia pracy 1 lipca br. W jakim terminie (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę i zasiłku pracownika zwolnionego z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 4
Jak rozliczyć pod względem składkowo-podatkowym pracownika w wieku 23 lat, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione z PIT, w sytuacji gdy w danym miesiącu (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.10.2019 r.
W UiPP nr 20/2019, które otrzymaliście Państwo 10 października br. opublikowaliśmy artykuł pt. Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK. Sygnalizowaliśmy w nim nasze (...)  »
Błąd w wyliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 15
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ustalonej przez ustawodawcę kwoty. Zasadniczo kontrolę jej wysokości prowadzi płatnik składek, np. (...)  »
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy będącego funkcjonariuszem straży pożarnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 62
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 października br. dodatkowo rozpocząłem pracę na pełny (...)  »
Ustalenie limitu przychodów pracownika w wieku do 26 lat zwolnionych z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 14
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego (...)  »
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe doktorantów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 15
Otrzymujący stypendium doktoranckie doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tak stanowi obowiązujący od 1 października 2018 r. przepis art. 6 ust. 1 pkt 7b (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika po zmianach obowiązujących od 1 października br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 6
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
ZUS od nagrody za staż wypłaconej przed upływem 5 lat od wypłaty poprzedniej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 11
Zakład pracy we wrześniu br. wprowadził zmianę zapisów regulaminu wynagradzania regulujących prawo do nagrody jubileuszowej. Po zmianie gratyfikacja ta jest nadal wypłacana pracownikom nie częściej (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 11
Jako płatnik składek (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest zatrudniona w innym podmiocie na etacie z wynagrodzeniem w kwocie wyższej od (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP po urodzeniu kolejnego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 8
Po wykorzystanym urlopie rodzicielskim pracownica urzędu miasta powróciła do pracy w lutym 2017 r. Urząd miasta, jako pracodawca, nabył więc prawo do zwolnienia z opłacania (...)  »
Wątpliwości w zakresie wypełniania raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 8
Raport ZUS RPA obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W druku tym płatnik wykazuje przychody ubezpieczonego/okresy pracy nauczycielskiej. Dane w nim zawarte są wykorzystywane w (...)  »
Wykazywanie w raportach ZUS przerw w pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 14
Zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę na pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia go w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni (...)  »
Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, w świetle uchwały SN - nadal bez rozstrzygnięcia organów resortowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 5
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się (...)  »
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 8
Osobę, która ma zawartą umowę zlecenia z pracodawcą, u którego jest zatrudniona na etacie, traktuje się - dla celów ubezpieczeń w ZUS - jako pracownika. (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego do zasiłku za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 9
Pracownik w wieku 24 lat złożył w dniu 1 sierpnia br. oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Rozliczenie w drukach ZUS pensji zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Umowę o pracę rozwiązaliśmy z pracownikiem samorządowym z dniem 25 lipca 2019 r. Wynagrodzenie za ten miesiąc wypłaciliśmy mu 31 lipca br. Składki od tej (...)  »
Ulga w składkach za okres urlopu wypoczynkowego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Pracownica naszej szkoły do 13 sierpnia 2019 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i następnie rodzicielskim. Od 14 sierpnia 2019 r. korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego. (...)  »
Składki ZUS od pensji wypłaconej w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Zatrudniony w naszej bibliotece pracownik w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy. Za ten czas otrzymuje wynagrodzenie, od którego potrącamy składki ZUS. (...)  »
Raporty ZUS w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 14
Jeżeli po urodzeniu dziecka i wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem pracownica decyduje się na urlop wychowawczy, wówczas - po spełnieniu określonych warunków - podlega obowiązkowo (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wykonującej umowę o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 8
Osoba wykonująca w bibliotece publicznej umowę o dzieło (tworzy nam nową stronę internetową) zwróciła się do nas z wnioskiem o zgłoszenie jej do obowiązkowego ubezpieczenia (...)  »
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 8
W przypadku gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie zawartej z nim umowy o pracę, ma prawo odwołać się do sądu. Jeśli postępowanie sądowe zakończy się m.in. przywróceniem (...)  »
Druki informujące ZUS o zmianie ubezpieczeń zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 4
Osoba wykonująca umowę zlecenia w naszym urzędzie była do 9 sierpnia 2019 r. jednocześnie zatrudniona w innej firmie na pełny etat. Do tego dnia podlegała (...)  »
Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 4
Pracownik w wieku 25 lat złożył pracodawcy 1 sierpnia br. pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019, strona 20
Senat uczelni podjętą uchwałą powołał 7 członków rady uczelni. Trzech członków tego organu jest jednocześnie pracownikami uczelni, a czterech to osoby zewnętrzne. Żadna z tych (...)  »
Stosowanie do składek na Fundusz Solidarnościowy zwolnień określonych dla składek na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 9
1) Zatrudniam kilku pracowników. W lipcu br. jeden z nich ukończył 60 lat, a tym samym nie będę za niego opłacał już składek na Fundusz (...)  »
Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia, ale nie ze składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 6
Fakt korzystania przez pracownika (zleceniobiorcę/wykonawcę pracy nakładczej) ze zwolnienia podatkowego nie ma wpływu na składki ZUS. Osoby te podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom na zasadach ogólnych określonych (...)  »
Składka na FP i FS przy kilku tytułach do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 8
Aby składka na Fundusz Pracy była za daną osobę opłacana, muszą zostać spełnione określone warunki. Ubezpieczony musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz uzyskiwać wynagrodzenie (podlegające (...)  »
PPK od 1 lipca 2019 r. - informacja ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.07.2019 r.
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl w dniu 11 lipca br. zamieścił informację w sprawie wykazywania w dokumentach rozliczeniowych wpłaty przekazanej do PPK. W informacji tej (...)  »
Założenie firmy w czasie urlopu wychowawczego a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 11
Pracownica szpitala przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Poinformowała nas, że od 1 lipca 2019 r. założyła własną firmę. Od jakich podstaw wymiaru szpital powinien obecnie (...)  »
ZUS stypendysty sportowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 8
Gmina będzie wypłacała na mocy uchwały rady gminy stypendia sportowe dla osób uczących się, w wieku 14-16 lat. Czy gmina powinna je zgłosić z tego (...)  »
Rozliczenie w ZUS świadczeń powypadkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 8
Gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana wypadkiem przy pracy, to ubezpieczonemu przysługuje tzw. świadczenie wypadkowe. Podjęcie jego wypłaty z funduszu wypadkowego nie zawsze jest możliwe (...)  »
ZUS za uczniów placówek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 3
Uczniowie/uczennice publicznych placówek oświatowych pobierający stypendium za dodatkową praktykę zawodową w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego nie podlegają ubezpieczeniom w ZUS. (...)  »
Potwierdzenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla wyjeżdżających na wakacje za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 14
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (dalej EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 12
1) Przychody pracownika podlegające oskładkowaniu w lipcu br . osiągną roczny limit . Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS za ten miesiąc ? W 2019 (...)  »
Wypłata świadczenia urlopowego i jego oskładkowanie oraz opodatkowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 11
Od marca br. zatrudniamy pracownika na czas określony do końca maja 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik zamierza w połowie lipca br. skorzystać (...)  »
Informacja do ZUS o niepełnosprawności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 8
Płatnik ma obowiązek poinformować ZUS o każdej zmianie danych, które wcześniej wykazał w formularzu zgłoszenia do ubezpieczeń zatrudnionej osoby. Na przekazanie do organu rentowego informacji (...)  »
ZUS pracowników powracających do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 8
Zasadniczo za osoby zatrudnione na etacie pracodawca ma obowiązek opłacać składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Opłaca też za pracowników składki na FP, FS (po (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS wyrównania wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 8
Szpital wypłaci pracownikowi na koniec czerwca 2019 r., wraz z pensją za ten miesiąc, wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za maj 2019 r. Czy w takim przypadku (...)  »
Przekazywanie raportu ZUS RPA za osoby ubezpieczone
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 9
Spółka z o.o. nie zamierza skracać okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018. Czy pomimo tego powinna przekazywać do ZUS raporty ZUS RPA, (...)  »
Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka lub ślubu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 4
Zastanawiamy się nad finansowaniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz ślubu pracownika. Czy wystarczy, jeśli w regulaminie zakładowego funduszu (...)  »
Składka zdrowotna osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz przedszkole publiczne - interpretacja ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019, strona 56
Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność w formie publicznego przedszkola i dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, ma wtedy obowiązek opłacać składkę (...)  »
Składki na Fundusz Solidarnościowy nie zalicza się do kosztów płacy - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.06.2019 r.
Od 1 stycznia br. pracodawcy opłacają za pracowników składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej FS). Taki obowiązek wynika z art. 4 ust. 1 (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 17
Czy w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracownika należy wypełniać pozycję dotyczącą nazwiska rodowego? Pracownik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń wypłaconych pracownikowi-zleceniobiorcy niezdolnemu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 10
Z własnym pracownikiem na rok zawarliśmy umowę zlecenia (od 1 stycznia do 31 grudnia br.). W maju br. przez część miesiąca był on niezdolny do (...)  »
ZUS chorego zleceniobiorcy wykonującego kilka zleceń
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, strona 8
Osoba, dla której jedynym źródłem utrzymania jest wykonywana przez nią umowa zlecenia, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Jest (...)  »
Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 8
Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019, strona 6
Wypłacamy stypendium sportowe uczniowi, który pobiera rentę socjalną. Czy z tego tytułu należy zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego? Stypendysta sportowy, o którym (...)  »
Od 27 kwietnia br. - wyrejestrowanie dziecka kończącego szkołę z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019, strona 11
Obowiązkiem osoby objętej ubezpieczeniem zdrowotnym jest zgłoszenie do tego ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej). Za członka rodziny uważa (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, strona 8
Na osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym spoczywa obowiązek zgłoszenia do niego członków swojej rodziny, m.in. dzieci. Jednak, aby mogły one być zgłoszone do tego ubezpieczenia jako (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z dwóch umów zlecenia w razie choroby zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 11
W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Mamy jej oświadczenie, zgodnie z którym wykonuje ona też (...)  »
Sporządzanie do ZUS raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 8
Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego płatnik składek (np. pracodawca) przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Mowa tu o imiennych raportach (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z części urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 7
Pracownica po urodzeniu dziecka do 6 marca 2019 r. przebywała na 8-tygodniowym urlopie macierzyńskim udzielonym jej na mocy art. 182 K.p. Czy po jej powrocie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.