Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Składki ZUS
pokaż fragmenty artykułów
FP i FS w przypadku pracy na etacie i prowadzenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Zatrudniamy na 1/2 etatu pracownika (45 lat), który jednocześnie prowadzi działalność i jako przedsiębiorca opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wynoszącej (...)  »
Kiedy druga umowa o pracę zawarta z pracownikiem wymaga zgłoszenia w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Każde nawiązanie stosunku pracy wiąże się z objęciem pracownika ubezpieczeniami w ZUS. Pracodawca ma zatem obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń. Zdarza się, że z jedną (...)  »
Data zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022
Od 1 grudnia 2022 r. zatrudniliśmy pracownika, który zawnioskował o zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny od dnia, kiedy się urodziło, czyli od (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek za zatrudnioną osobę bezrobotną
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Od połowy listopada 2022 r. do końca czerwca 2023 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę w wieku 25 lat skierowaną z urzędu pracy. Czy (...)  »
Wypłata otrzymana po ustaniu stosunku pracy a ubezpieczenie w ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Osoba, z którą chcemy zawrzeć w grudniu 2022 r. kilkudniową umowę zlecenia, do 30 listopada 2022 r. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w (...)  »
ZUS emeryta zatrudnionego na etacie i wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Chcemy zatrudnić na umowę zlecenia osobę będącą emerytem. Osoba ta jest jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę. Czy w takim przypadku (...)  »
Poinformowanie ZUS o umowie o dzieło zawartej ze studentem
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest naszym pracownikiem. Czy powinniśmy poinformować ZUS o zawarciu tej umowy, skoro wykonawca nie (...)  »
Zmiana adresu pracownika i oddziału NFZ
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Pracownik zmienił adres zamieszkania oraz oddział NFZ, do którego należy. W jaki sposób oraz w ciągu ilu dni pracodawca powinien poinformować ZUS o tej zmianie? (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA urlopu bezpłatnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Pracownik korzystał w październiku 2022 r. z kilku dni urlopu bezpłatnego. Wynagrodzenie za październik 2022 r. wypłaciliśmy mu w listopadzie br. Składki ubezpieczeniowe naliczone od (...)  »
Prawidłowa data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Zleceniobiorca wykonał ostatnie zlecone mu w umowie prace w dniu 4 listopada 2022 r. Umowa natomiast jest zawarta do 10 listopada 2022 r. Od kiedy (...)  »
Składki ZUS w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Po zatrudnieniu pracownika obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie go do ubezpieczeń w ZUS. Następnie co miesiąc powinien on rozliczać za zatrudnioną osobę składki w dokumentach rozliczeniowych. (...)  »
Czy ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega biegły oraz mediator?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Od 20 września 2022 r. zatrudniamy pracownika za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (3.100 zł). W okresie od 1 do 14 października br. pracownik (...)  »
Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
We wrześniu br. wynagrodzenie pracownika przekroczyło roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, o czym zostaliśmy poinformowani przez pracownika (zatrudnionego równolegle w innym podmiocie) (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy wypłaconego z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
We wrześniu 2022 r. zawarliśmy z osobą umowę zlecenia. Zgłosiliśmy zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Wynagrodzenie ustalono w umowie w stałej kwocie, a jego (...)  »
ZUS od umowy o pracę ze studentką
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę studentkę studiów zaocznych. W styczniu 2023 r. ukończy ona 26 lat. Czy do ukończenia przez nią tego wieku jesteśmy (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nastąpiło za porozumieniem stron w połowie września 2022 r. Wypłaciliśmy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz wynagrodzenie za okres (...)  »
Poinformowanie ZUS o niepełnosprawności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Jeżeli dane wykazane wcześniej w zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń w ZUS uległy zmianie, należy o tym poinformować organ rentowy. Tak też jest m.in. w przypadku (...)  »
Skutki błędnego oświadczenia ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Obowiązek kontrolowania wysokości (...)  »
Wykonywanie umowy zlecenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 12
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która pobiera zasiłek macierzyński z tytułu pracowniczych ubezpieczeń społecznych. Czy ze zlecenia trzeba zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy w wieku do ukończenia 26 lat za miesiąc, w którym chorował
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 4
Zleceniobiorca (w wieku 25 lat) z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie zlecenia wynagrodzenie określono w (...)  »
Rozliczenie w raportach ZUS wypłat dokonanych po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Pracownik zmarł we wrześniu 2022 r. Przed śmiercią przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za okres chorobowej niezdolności do pracy przysługiwał mu zasiłek chorobowy. Świadczenie to oraz (...)  »
Praca w kilku firmach a roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Zatrudniliśmy od 1 października 2022 r. na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy osobę, która jest dodatkowo zatrudniona w dwóch innych zakładach, (...)  »
Zmiana pracownikowi wymiaru etatu niekiedy wpływa na ubezpieczenia ZUS z innego tytułu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zmniejszenie wymiaru czasu pracy powoduje z reguły obniżenie pracownikowi wysokości jego wynagrodzenia. Gdy w wyniku tego miesięczne wynagrodzenie pracownika będzie niższe od minimalnego, obowiązującego pełnoetatowego (...)  »
Składka zdrowotna pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zatrudniliśmy po raz pierwszy młodocianego (1 klasa), z wynagrodzeniem w kwocie 307,81 zł. Korzysta z tzw. ulgi dla młodych, ale mimo to złożył PIT-2. Jak (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie zawarcia z własnym pracownikiem kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Zawarliśmy z własnym pracownikiem drugą umowę o pracę (na kilka miesięcy, na czas określony). Czy z tej umowy powinniśmy zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i (...)  »
Wynagrodzenie zleceniobiorcy wypłacone po rozwiązaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Od 1 października 2022 r. wyrejestrujemy zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS, ponieważ umowę zlecenia ma on zawartą do 30 września 2022 r. (...)  »
Składki na FP i FGŚP za zatrudnioną osobę bezrobotną
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Zamierzamy od października 2022 r. zawrzeć umowę o pracę z 37-letnią kobietą, która przez ostatnie 30 dni była zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Czy (...)  »
Ustalanie okresu zwolnienia z opłacania składek
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Do obowiązków pracodawcy należy m.in. opłacanie za zatrudnione osoby składek na FP, FS i FGŚP. Nalicza je od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na obowiązkowe (...)  »
Składki na FP i FS w razie choroby pracownika w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownik, od kilku lat zatrudniony w naszym zakładzie na pełny etat, jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości minimalnej płacy. Przez kilkanaście dni w sierpniu (...)  »
Wyrejestrowanie żony pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownik zgłosił żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego żona przeszła na emeryturę. Od kiedy mamy ją wyrejestrować z (...)  »
Nie tylko 5-letni odstęp czasowy zwalnia jubileuszówki z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zasadniczo od kwoty wypłaconej pracownikom nagrody pracodawca (jako płatnik składek) nalicza składki do ZUS. Wyjątkiem od tej zasady są m.in. nagrody jubileuszowe przyznane pracownikom za (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracownik miał zawartą umowę o pracę do 2 września 2022 r. Z jaką datą powinniśmy wyrejestrować go z ubezpieczeń w ZUS? Czy oprócz druku ZUS (...)  »
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracodawca zawarł ugodę sądową w zakresie zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę z trybu dyscyplinarnego na tryb porozumienie stron i wypłacił w związku z tym (...)  »
Nieobecność pracownicy w pracy w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracownica sprawowała opiekę nad chorą 4-letnią córką przez 4 dni w sierpniu br. Świadczenie opiekuńcze ZUS wypłacił jej tylko za dwa dni, ponieważ w kolejnych (...)  »
Zmiana stanowiska pracy a prawo do ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Z powodu zmian organizacyjnych w naszym zakładzie byliśmy zmuszeni zlikwidować stanowisko pracy pracownicy, która do końca września br. przebywa na urlopie z tytułu urodzenia dziecka. (...)  »
Stanowisko MZ w sprawie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym objęto osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (art. (...)  »
Zwracane pracownikowi koszty używania prywatnego auta a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Pracownik, który jest u nas zatrudniony na 3/4 etatu, wykorzystuje do celów służbowych w jazdach lokalnych swój prywatny samochód. Zwracamy mu koszty używania tego auta. (...)  »
Korekta raportu ZUS RSA z wykazanym okresem wyczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Zatrudniamy pracownika, który wyczerpał okres zasiłkowy. Na decyzję ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego oczekiwał około miesiąca. Pracownik nie był zdolny do podjęcia pracy w (...)  »
Rozliczenie w raportach ZUS urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Pracownik przebywał na urlopie ojcowskim w okresie od 1 do 14 sierpnia 2022 r. Na początku sierpnia 2022 r. otrzymał lipcowe wynagrodzenie, natomiast wypłatę za (...)  »
Data zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Mąż naszej pracownicy prowadzi działalność gospodarczą, ale od 1 sierpnia 2022 r. zawiesił jej wykonywanie, więc od tego dnia nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownica złożyła (...)  »
Korekta błędnego identyfikatora dokumentów rozliczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
W przekazanych do ZUS dokumentach rozliczeniowych za czerwiec 2022 r. podałam błędny identyfikator: zamiast 01/06/2022 wpisałam 01/07/2022. Jak powinnam to skorygować? Aby poprawić powstały błąd, (...)  »
Warunki zwolnienia ze składek ZUS odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi przy przejściu na emeryturę. Mimo że świadczenie to jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, to po spełnieniu określonych warunków może (...)  »
Składka zdrowotna pracownika w wieku do ukończenia 26 lat zatrudnionego przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Umowa o pracę z pracownikiem w wieku 23 lat rozwiązała się 10 lipca 2022 r. Za 10 dni lipca pracownik otrzymał tylko wynagrodzenie chorobowe w (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS wyrównania świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Na koniec sierpnia 2022 r. wraz z wynagrodzeniem należnym za ten miesiąc wypłacimy pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za maj i czerwiec 2022 r. Czy w (...)  »
Pracownik nie musi zwracać wynagrodzenia na poczet opłaconych składek
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022
To pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne. Pracownik nie (...)  »
Rozliczenie w drukach ZUS opóźnionej wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Od 1 kwietnia 2022 r. zgłosiliśmy zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Za wykonaną pracę wypłacamy mu (na koniec miesiąca) wynagrodzenie w stałej (...)  »
Ponowne zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego po rozpoczęciu studiów
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Dziecko pracownika zakończyło 29 kwietnia 2022 r. naukę w szkole ponadpodstawowej i od następnego dnia zostało wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Czy jeśli (...)  »
Czy konieczna jest korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Pracownik miał w kwietniu 2022 r. wypadek w pracy. Jednak zakład pracy, zanim sporządzono dokumenty powypadkowe, wypłacił mu na koniec kwietnia br. wynagrodzenie chorobowe (w (...)  »
Wypłacone wynagrodzenie w ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Pod koniec czerwca 2022 r. wypłaciliśmy pracownikom wynagrodzenie za wykonaną w tym miesiącu pracę w godzinach nadliczbowych. Wypłatę tego świadczenia rozliczymy w druku ZUS RCA. (...)  »
ZUS od umowy zlecenia wykonywanej przez pracownicę na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Osobie przebywającej na urlopie wychowawczym naliczamy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotną. Teraz pracownica poinformowała nas, że w innym podmiocie będzie świadczyć pracę (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia a zatrudnienie na etacie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022
Zamierzamy zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy czy tylko na jego część. (...)  »
Ubezpieczenie zleceniobiorcy będącego doktorantem studiów doktorskich
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
Nasz zakład zawarł umowę zlecenia z osobą, która nie ma ukończonych 26 lat i kształci się w szkole doktorskiej. Czy słusznie uważamy, że nie powinniśmy (...)  »
Składka chorobowa zleceniobiorcy wykonującego kolejną umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Do 30 czerwca 2022 r. zleceniobiorca ma z nami zawartą umowę zlecenia, z której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie jest objęty (...)  »
Sporządzenie raportów ZUS w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze zlecenia po zawarciu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Do końca czerwca 2022 r. mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która podlega z tego tytułu wszystkim ubezpieczeniom w ZUS (tj. społecznym i zdrowotnemu). Od (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pracownik dostarczył do zakładu pracy dokumenty potwierdzające okres jego pracy w gospodarstwie rolnym oraz odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Po uzupełnieniu dokumentacji i ponownym przeliczeniu stażu (...)  »
Okres zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 31 maja 2022 r. Od kiedy przysługuje nam zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? (...)  »
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Żona pracownika kilka miesięcy temu została przez nas zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek jego rodziny. Obecnie osiągnęła wiek 60 lat i uzyskała prawo do (...)  »
Kiedy otrzymane zapomogi są zwolnione ze składek?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Zdarza się, że pracodawca w danym miesiącu wypłaca pracownikowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Może bowiem przekazać mu dodatkowe świadczenia, np. zapomogę. Niekiedy takie świadczenie jest (...)  »
ZUS zleceniobiorcy będącego na urlopie bezpłatnym z etatu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Z tytułu zawartej umowy zlecenia opłacamy za zleceniobiorcę jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudnienie w innej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy zwalnia nas z (...)  »
Informacja o zmianie wymiaru etatu w druku ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Pracownik do końca maja 2022 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od czerwca 2022 r. na pełny etat. Wynagrodzenia za dany miesiąc są w (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
W czerwcu 2022 r. pracownik korzystał z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Wypłaty zasiłku macierzyńskiego za ten okres dokonał ZUS. W jaki sposób pracodawca powinien wykazać to (...)  »
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zleceniobiorca ma zawartą umowę zlecenia do 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. podejmie w innej firmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. (...)  »
Ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zawarłem umowę zlecenia z osobą, która jest jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę. Jej wynagrodzenie ze stosunku pracy jest wyższe niż (...)  »
ZUS ze zlecenia po utracie statusu studenta
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zatrudniamy na umowę zlecenia studenta, który nie ma ukończonych 26 lat. W połowie stycznia 2022 r. obronił pracę licencjacką. Od następnego dnia po tej obronie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.