Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 29 listopada 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.219 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
45
2
3
4
5
6
7
8
46
9
10
11
12
13
14
15
47
16
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
Składki ZUS
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który w danym miesiącu przepracował tylko jeden dzień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (4.200 zł). W październiku 2020 r. przepracował tylko pierwszy dzień, a od następnego dnia do końca tego miesiąca (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA przerwy w opłacaniu składek za osobę na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Do października 2020 r. naliczaliśmy za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym składki emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną. Pracownica zgłosiła nam niedawno, że od 9 listopada do (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 31 października 2020 r. Od kiedy przysługuje nam zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? (...)  »
Skrócenie przez płatnika okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Nasz zakład chciałby skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych od 31 grudnia 1998 r. do 1 stycznia 2019 r. Jaki jest termin złożenia w (...)  »
Zasady sporządzania druku ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Raport ZUS RPA płatnik składa w ściśle określonych sytuacjach i tylko za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub wykonujące umowę agencyjną albo umowę (...)  »
Korekta rozliczeń w związku z wypłatą zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik chorował przez 10 dni września 2020 r. W tym miesiącu wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek chorobowy. Obecnie okazało się, że za czas (...)  »
Wynagrodzenie za część miesiąca i wykazanie nieobecności w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 22 do 28 października 2020 r. nie stawił (...)  »
Obowiązki w ZUS po zatrudnieniu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracodawca zatrudniając pracownika, ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS. Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym trwa umowa o pracę, pracodawca rozlicza za niego (...)  »
Składki na FP i FS z kilku tytułów
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Zatrudniliśmy na część etatu 23-letnią osobę z pensją miesięczną w kwocie 1.300 zł. Jest ona jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy zlecenia i (...)  »
Raporty ZUS za zleceniobiorcę, który chorował cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Zatrudniamy zleceniobiorcę, który jednocześnie w innej firmie pracuje na niepełnym etacie. Ponieważ z umowy o pracę uzyskuje wynagrodzenie w kwocie niższej niż minimalna płaca, z (...)  »
Czy wartość sfinansowanych szczepień przeciw grypie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Rokrocznie część pracodawców, nie będąc do tego zobowiązanym, finansuje pracownikom w całości lub w części szczepienia przeciw grypie. W tym roku ze względu na stan (...)  »
Okres kwarantanny w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Na podstawie decyzji Sanepidu pracownik musiał odbyć we wrześniu br. 10-dniową kwarantannę. Ponieważ nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania, nie nabył prawa (...)  »
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Pracownik dotychczas był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Obecnie przedłożył pracodawcy decyzję ZUS przyznającą mu (...)  »
Rozliczenie składek ZUS za pracujących studentów
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Umowa zlecenia zawarta ze studentem w określonym wieku nie obliguje zleceniodawcy do zgłoszenia go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Nie dotyczy (...)  »
Całomiesięczny urlop bezpłatny a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Pracownik przebywa przez cały wrzesień 2020 r. na urlopie bezpłatnym. Czy, oprócz raportu ZUS RSA z informacją o tym urlopie, należy sporządzić za pracownika za (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia z tytułu umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Jesteśmy instytucją kultury, która oprócz własnych przedstawień realizuje różne projekty. Dla celów realizacji jednego z projektów zaangażowaliśmy naszych pracowników, z którymi dodatkowo zawarliśmy umowy o (...)  »
Zapłacone przez pracownika składki ZUS nie zawsze podlegają odliczeniu od dochodu i podatku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zatrudniamy pracownika, który 10 sierpnia br. ukończył 26 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego miesiąca. W dniu 10 sierpnia br. otrzymał (...)  »
PIT i ZUS przy przejściu na emeryturę i ponownym zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Z jednym z pracowników administracyjnych szkoły, który osiągnął wiek emerytalny, z dniem 14 września br. roku zostanie rozwiązana umowa o pracę (za porozumieniem stron) w (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RSA świadczenia należnego pracownikowi w związku z kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Pracownik w sierpniu br. został objęty kwarantanną. Decyzja o jej zastosowaniu wobec niego wskazuje okres 14 dni łącznie z sobotami i niedzielami. 1) Jakie świadczenie (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego w trakcie wykonywania umowy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorcę, który został zgłoszony z tego tytułu w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Do tej pory nie (...)  »
Wycofanie z ZUS błędnego raportu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
W przekazanym za pracownika raporcie ZUS RSA za czerwiec 2020 r. przez pomyłkę wykazałam, że miał on 2-dniową nieobecność w pracy, której nie usprawiedliwił. W (...)  »
Wartość świadczeń przyznanych pracownikom na letni wypoczynek w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
1) Pracodawca z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłaca raz w roku świadczenie pieniężne na wakacje, tzw. wczasy pod gruszą, pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego (...)  »
Ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w wieku do ukończenia 26 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Zatrudniliśmy pracownika w wieku 24 lat. Od wypłacanego mu wynagrodzenia nie obliczamy zaliczki na podatek dochodowy. Jak mamy ustalać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Do obliczenia (...)  »
Co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo rozliczać zleceniobiorcę w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Podmiot, który zawrze z osobą fizyczną umowę zlecenia, staje się w stosunku do niej płatnikiem składek. Obowiązkiem takiego płatnika jest zgłoszenie zleceniobiorcy w ZUS do (...)  »
Składki na FP i FS za pracownika na dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
W umowie o pracę pracownica (24 lata) ma ustalone wynagrodzenie na minimalnym poziomie. W czerwcu br. przez 3 tygodnie pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jej wynagrodzenie (...)  »
Za doktorantów objętych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie opłaca się składek na FP i FS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym jego dochody przekroczyły pierwszy przedział skali podatkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zatrudniamy pracownika, którego dochód w lipcu br. przekroczy pierwszy przedział skali podatkowej. Jak w tym miesiącu dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych? W miesiącu, w którym dochód pracownika (...)  »
Doktoranci bez składek na FP i FS od października 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Doktoranci, którzy otrzymują stypendium doktoranckie, od 1 października 2019 r. zostali objęci z tego tytułu obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Za osoby podlegające obowiązkowo (...)  »
Korekta błędnej daty w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Zgłosiłam do ubezpieczenia zdrowotnego syna naszej pracownicy jako członka rodziny. W zgłoszeniu na druku ZUS ZCNA podałam błędną datę uzyskania przez niego uprawnień do ubezpieczenia (...)  »
ZUS od dopłat do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
W okresie letnim wielu pracodawców udziela pracownikom urlopu, jak również dofinansowuje im oraz członkom ich rodzin różne formy wypoczynku. Oskładkowanie udzielonego świadczenia uzależnione jest od (...)  »
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Pracownica od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym. W okresie 12 miesięcy poprzedzających przejście na ten urlop korzystała najpierw z (...)  »
Rozliczenie w ZUS wypłaty wyrównania wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Na koniec czerwca 2020 r. wypłacimy pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za maj br. (wypłata nastąpi wraz z czerwcowym wynagrodzeniem). Czy kwotę tego wyrównania powinniśmy wykazać (...)  »
ZUS od wartości badań na koronawirusa sfinansowanych przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Zakład pracy (prowadzący działalność przedszkolną) z własnej inicjatywy sfinansował dla pracowników badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Czy poniesione przez pracodawcę koszty z tego tytułu stanowią (...)  »
Ryczałt za nocleg w czasie zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Pracownik w lutym br. przebywał w zagranicznej podróży służbowej. Z tego tytułu otrzymał m.in. zwrot kosztów noclegu w wysokości 100% limitu określonego w załączniku do (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika korzystającego z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 7
Pracownik pełnoetatowy jest zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (3.200 zł). W kwietniu br. przez wszystkie (...)  »
Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania zapomogi udzielonej pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 24
1) Ze względu na trudną sytuację materialną pracownik zawnioskował o przyznanie zapomogi pieniężnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy będzie ona zwolniona z oskładkowania (...)  »
Ubezpieczenia i składki ZUS z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 8
Nasza placówka zawarła umowę o dzieło z osobą, która zobowiązała się opracować dla nas wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie utworzenia w szkole klasy do (...)  »
Od 1 kwietnia br. - nowy rok składkowy, na który ustala się stopę procentową składki wypadkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 5
Podstawa prawna Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego (...)  »
Rozliczenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 8
Jeżeli wysokość wypłacanego pracownikowi zasiłku macierzyńskiego za dany miesiąc jest tak niska, że po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest on (...)  »
Czas na sporządzenie informacji ZUS ZSWA za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 14
Każdy pracodawca, który w poprzednim roku zatrudniał pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach, ma obowiązek przekazać do organu rentowego informację o okresach wykonywania takiej pracy (...)  »
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 6
Zatrudniamy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w wysokości 2.200 zł. W marcu br. pracodawca podwyższył jego wynagrodzenie do 2.650 zł, z wyrównaniem (...)  »
Nagroda za staż pracy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 8
Nagroda jubileuszowa to szczególny rodzaj świadczenia pieniężnego przyznawanego obligatoryjnie pracownikom sfery budżetowej jako gratyfikacja z tytułu osiągnięcia określonego stażu pracy. Gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki, (...)  »
Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby powracające do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 8
Płatnik składek - przez określony czas - może być zwolniony za niektóre osoby zatrudnione w firmie z obowiązku regulowania składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz (...)  »
Jak sporządzić dla ubezpieczonych roczną informację o składkach za 2019 r.?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 14
Zatrudniając w firmie pracownika lub zleceniobiorcę, należy go nie tylko zgłosić do ubezpieczeń oraz co miesiąc rozliczać i opłacać za niego składki do ZUS. Do (...)  »
Jakie przychody płatnik wykazuje w druku ZUS RPA?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 8
Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. formularz ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego oraz okresach pracy nauczycielskiej. Dane w nim zawarte będą (...)  »
Czas na sporządzenie informacji ZUS IWA za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 14
W przypadku gdy w każdym miesiącu ubiegłego roku płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma wówczas obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS (...)  »
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 8
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym (...)  »
W 2020 r. nadal składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane tylko do osiągnięcia rocznego limitu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 19
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego (...)  »
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 17
Pracownica zatrudniona na cały etat, od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowo (...)  »
Przekazanie do ZUS brakującego raportu ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 8
W październiku 2019 r. pracownik był na 2-dniowym urlopie bezpłatnym. Sporządzając październikowe dokumenty rozliczeniowe, rozliczyłam go wprawdzie w raporcie składkowym ZUS RCA, ale nie sporządziłam (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osobę ubezpieczoną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 13
1) Pracownica zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko - studenta w wieku 20 lat. Czy pracodawca powinien zażądać od niej kserokopii legitymacji studenckiej dziecka w celu (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu pracownika po ukończeniu 26 lat, korzystającego wcześniej ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 9
Zatrudniamy pracownika, który w sierpniu br. złożył oświadczenie, zgodnie z którym uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi w trakcie trwania umowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 8
Gdy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie jako pracownik i uzyskuje z pracy na etacie odpowiednio wysoką pensję, wtedy ze zlecenia powinien być zgłoszony (...)  »
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 8
Przepisy prawa pracy gwarantują, że w przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony z pracownicą, która jest w ciąży, rozwiązałaby się po upływie (...)  »
Naliczanie składki na FEP za pracowników pedagogicznych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 8
Za pracownika wykonującego prace m.in. o szczególnym charakterze pracodawca jest zobowiązany opłacać (w całości z własnych środków) składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Do takiego rodzaju (...)  »
Przerwy w pracy wykazywane w raporcie ZUS RSA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 54
1) Pracownik został wezwany do stawiennictwa w Wojskowej Komisji Uzupełnień (WKU). W tym dniu był nieobecny w pracy. Czy ten dzień należy wykazać w raporcie (...)  »
Rozliczenie składek ZUS w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 8
Zatrudniając pracownika na etacie, należy zgłosić go w ciągu 7 dni do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Następnie za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik pozostawał (...)  »
Termin zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 10
1) W dniu 28 czerwca br. zawarliśmy umowę o pracę z pracownikiem, w której wskazaliśmy jako termin rozpoczęcia pracy 1 lipca br. W jakim terminie (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę i zasiłku pracownika zwolnionego z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 4
Jak rozliczyć pod względem składkowo-podatkowym pracownika w wieku 23 lat, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione z PIT, w sytuacji gdy w danym miesiącu (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2019 r.
W UiPP nr 20/2019, które otrzymaliście Państwo 10 października br. opublikowaliśmy artykuł pt. Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK. Sygnalizowaliśmy w nim nasze (...)  »
Błąd w wyliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 15
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ustalonej przez ustawodawcę kwoty. Zasadniczo kontrolę jej wysokości prowadzi płatnik składek, np. (...)  »
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy będącego funkcjonariuszem straży pożarnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 62
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 października br. dodatkowo rozpocząłem pracę na pełny (...)  »
Ustalenie limitu przychodów pracownika w wieku do 26 lat zwolnionych z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 14
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego (...)  »
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe doktorantów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 15
Otrzymujący stypendium doktoranckie doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tak stanowi obowiązujący od 1 października 2018 r. przepis art. 6 ust. 1 pkt 7b (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika po zmianach obowiązujących od 1 października br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 6
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.