Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Składki ZUS
pokaż fragmenty artykułów
Składka chorobowa zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023
Na wniosek zleceniobiorcy zgłosiliśmy go od 1 grudnia 2023 r. do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W grudniu br. otrzyma on wynagrodzenie za listopad 2023 r. Czy (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego konkubiny i dziecka
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023
Pracownik, którego zatrudniliśmy od grudnia 2023 r., złożył pracodawcy wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojej konkubiny oraz ich 1,5-rocznego dziecka. Osoby (...)  »
ZUS zleceniobiorcy będącego strażakiem
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Osoba, która będzie wykonywać w naszym zakładzie umowę zlecenia, jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Do jakich obowiązkowych ubezpieczeń powinniśmy zgłosić w ZUS takiego zleceniobiorcę? (pytanie (...)  »
Ubezpieczenie wypadkowe niezależnie od miejsca świadczenia usług
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Z tytułu wykonywania umowy zlecenia od listopada 2023 r. opłacamy za zleceniobiorcę składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobową) oraz składkę zdrowotną do ZUS. Umowa (...)  »
Data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 8
Osoba, która wykonuje u nas pracę na podstawie umowy zlecenia, podejmie od 1 grudnia 2023 r. zatrudnienie w innej firmie na umowę o pracę w (...)  »
Kiedy nagroda specjalna dla nauczyciela bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Kwota nagrody wypłacanej nauczycielowi na podstawie art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w okresie, w którym podlegał on ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (...)  »
Informacja do ZUS o uzyskaniu stopnia niepełnosprawności przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Kilka dni temu jeden z pracowników przedstawił nam orzeczenie o uzyskaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W jaki sposób o tym fakcie mamy zawiadomić organ rentowy? Gdy (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dziecka wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Córka pracownicy ma 22 lata i jest studentką. Jest zgłoszona przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Od 6 listopada 2023 r. wykonuje pracę (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA niepłatnego urlopu opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Pracownica zatrudniona na pełny etat i świadcząca pracę od poniedziałku do piątku, złożyła wniosek o udzielenie jej w listopadzie 5 dni urlopu opiekuńczego w celu (...)  »
Rozliczenie w ZUS pracownika pobierającego świadczenia chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Zatrudniając pracownika, pracodawca jako płatnik składek ma m.in. obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych z rozliczonymi za niego składkami na poszczególne ubezpieczenia. W raportach przekazywanych (...)  »
Wykazanie w drukach składek ZUS oraz zwolnień ze świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Za każdego ubezpieczonego płatnik składek ma obowiązek za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe (tj. m.in. raport ZUS RCA i raport ZUS RSA), (...)  »
ZUS w czasie urlopu wychowawczego w razie zatrudnienia u dwóch pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Pracownica jest zatrudniona w dwóch różnych zakładach, w każdym na część etatu. Od 16 października 2023 r. w każdym z nich przeszła na urlop wychowawczy (...)  »
Korekta błędnej daty w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Poprzednia osoba, która w naszym zakładzie zajmowała się sprawami kadrowymi, zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny żonę naszego pracownika, zatrudnionego od 1 lipca 2023 (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Mieliśmy zawartą z pracownikiem (w wieku 31 lat) umowę o pracę do 17 października 2023 r. Był on zatrudniony na pełny etat z pensją miesięczną (...)  »
Składki ZUS zleceniobiorcy pobierającego zasiłek macierzyński po ustaniu poprzedniego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Osoba, którą chcemy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia, pobiera z ZUS zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia na etacie w innym zakładzie pracy. Z tytułu wykonywanego (...)  »
Ulga w składkach za zatrudnioną osobę bezrobotną
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
W listopadzie 2023 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę w wieku 28 lat skierowaną z urzędu pracy. Czy przysługuje nam ulga w opłacaniu za (...)  »
Zgłoszenie dziecka pracownika jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
1) Syn pracownika w wieku 23 lat do 31 października br. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 1 października br. rozpoczął studia drugiego (...)  »
Pracodawco, tylko do 1 stycznia 2024 r. możesz złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych za niektóre okresy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w art. 41 ust. 3-5 ustawy o (...)  »
Składki ZUS od zlecenia opłaconego po zakończeniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Zleceniobiorca wykonywał w naszym zakładzie umowę zlecenia od 10 do 25 października 2023 r. Zgłosiliśmy go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ nie (...)  »
Kiedy odprawa emerytalna bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę, przysługuje odprawa emerytalna. Świadczenie to stanowi przychód ze stosunku pracy. Po spełnieniu określonych warunków przychód ten może korzystać ze zwolnienia (...)  »
Ubezpieczenie ze zlecenia w razie przełożenia terminu obrony pracy magisterskiej
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Zatrudniliśmy na podstawie umowy zlecenia 25-letniego studenta, z ustalonym wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 3.000 zł, wypłacanym 5. dnia następnego miesiąca. W lipcu 2023 r. uzyskał (...)  »
Zgłoszenie i rozliczenie w ZUS umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Z pracownikiem, który od dawna jest zatrudniony w naszym zakładzie, zawarliśmy w październiku 2023 r. dodatkowo umowę zlecenia (na inny zakres pracy niż przewiduje zawarta (...)  »
Rozliczenie dokonanych wypłat w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Zasadniczo wypłacone ubezpieczonym (pracownikom, zleceniobiorcom) wynagrodzenia i świadczenia płatnik rozlicza w odpowiednich drukach ZUS. Dokumenty te przekazuje do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy. O czym (...)  »
Składki ZUS i raporty przy urlopie bezpłatnym na przełomie dwóch miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Pracownikowi otrzymującemu stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz - naliczane od niego - dodatek stażowy i premię miesięczną zostanie udzielony urlop bezpłatny przypadający na przełomie dwóch miesięcy (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Pracownik w związku z ukończeniem wieku emerytalnego przechodzi na emeryturę. Ostatniego dnia pracy wypłacimy mu wynagrodzenie za pracę i odprawę emerytalną. Jak dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych? (...)  »
Okres choroby obejmujący przepracowany dzień roboczy w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Po przepracowaniu w całości dniówki roboczej pracownik poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie. Za dzień objęty takim zwolnieniem, ale w całości przez niego przepracowany, (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA przerwy w naliczaniu składek na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Kilka miesięcy temu pracownica przeszła na urlop wychowawczy. Ponieważ nie miała wtedy prawa do emerytury ani renty oraz nie posiadała innych tytułów do ubezpieczeń, od (...)  »
Niepłatny urlop opiekuńczy w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i świadczy pracę od poniedziałku do piątku. Złożył wniosek o udzielenie mu urlopu opiekuńczego w dniach od 22 do (...)  »
Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023
Pracownicy młodociani, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w zakresie prawa pracy są traktowani na innych warunkach niż dorośli (...)  »
Dwudniowa przerwa między umowami o pracę a wyrejestrowywanie z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023
W listopadzie 2023 r. pracownikowi kończy się umowa o pracę zawarta na okres próbny. Chcemy z nim podpisać kolejną umowę - tym razem na czas (...)  »
Nieobecność godzinowa w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Pracownik miał we wrześniu 2023 r. jedną godzinę nieobecności, której nie odpracował. W jaki sposób pracodawca powinien wykazać tę nieobecność w raporcie ZUS RSA sporządzonym (...)  »
Składki ZUS za zleceniobiorcę pobierającego rentę socjalną
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Od 2 października 2023 r. zawrzemy umowę zlecenia z 23-letnią kobietą, która pobiera rentę socjalną. Czy posiadane przez nią prawo do tego świadczenia będzie zwalniało (...)  »
Wyrejestrowanie z ZUS w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Zakład pracy zwolnił pracownika dyscyplinarnie, na podstawie art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. W (...)  »
Warunki zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, powinna zgłosić do niego członków swojej rodziny, niezależnie od tego, czy jest nim objęta obowiązkowo czy dobrowolnie. Do zgłoszenia do (...)  »
Raporty ZUS za pracownika na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Przez cały wrzesień 2023 r. pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy oprócz raportu ZUS RSA z informacją o tym urlopie będziemy musieli sporządzić za niego (...)  »
Okres opieki nad rodziną w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Zdarza się, że w czasie trwania stosunku pracy pracownik korzysta z różnego rodzaju przerw i zwolnień z obowiązku wykonywania pracy. Tak jest m.in. w przypadku (...)  »
Informacje dla płatników składających raport ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Dokument ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego oraz okresach pracy nauczycielskiej. Zawarte w nim dane będą wykorzystane w przyszłości do ustalania ubezpieczonemu (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS młodej osoby zatrudnionej w celu nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
We wrześniu 2023 r. z osobą poniżej 18. roku życia zawarliśmy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Czy z tego tytułu powinniśmy ją zgłosić (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (4.000 zł). W sierpniu br. przebywał przez dwa dni (16 i 31) na urlopie opiekuńczym. Jak ustalić wynagrodzenie (...)  »
Zmiana w ZUS kodu tytułu ubezpieczenia po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Pracownik dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które zostało mu wydane kilka miesięcy temu. Z jaką datą pracodawca powinien zmienić pracownikowi kod tytułu ubezpieczenia? (pytanie (...)  »
Okres choroby w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Pracownik przepracował w całości dniówkę roboczą 1 września br., po czym wieczorem w związku z tym, że poczuł się źle, poszedł do lekarza i otrzymał (...)  »
Błędna data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Zleceniobiorca miał zawartą z naszym zakładem umowę zlecenia do połowy sierpnia br. Osoba, która zajmuje się sprawami kadrowymi, zauważyła jednak, że w druku ZUS ZWUA (...)  »
Jak prawidłowo obniżyć składkę zdrowotną?
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Składka na ubezpieczenie zdrowotne generalnie wynosi 9% podstawy wymiaru (w niższej wysokości uiszczają ją tylko przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy). Niekiedy jednak płatnik przekazuje ją w (...)  »
Posiłki na koszt pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023
Finansując pracownikom posiłki, wartość takiego świadczenia pracodawca powinien uwzględnić im w podstawie wymiaru składek ZUS, ponieważ stanowi ono dla nich przychód ze stosunku pracy. Takie (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca po powrocie z urlopu rodzicielskiego oraz jego oskładkowanie i opodatkowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
1) Pracownica jest wynagradzana stawką określoną w stałej miesięcznej wysokości oraz otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego. W połowie sierpnia br. wróciła do (...)  »
Przerwa w ubezpieczeniach w okresie urlopu bezpłatnego nie obliguje do wyrejestrowania
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Na okres ponad 4 miesięcy pracodawca udzielił pracownikowi (na jego wniosek) urlopu bezpłatnego. Jednocześnie, ze względu na długość tego urlopu, w piśmie informującym o jego (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Jednostka zawarła umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że z tytułu wykonywanej umowy (...)  »
Naliczanie składek na FP i FS od sumy dokonanych wypłat
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Od pensji niepełnoetatowych pracowników (niższej od minimalnego wynagrodzenia) nie opłacamy składek na FP i FS. Na koniec sierpnia br. dodatkowo wypłacimy im nagrodę pieniężną. Uzyskany (...)  »
Prawidłowy kod tytułu ubezpieczenia pracownicy pobierającej rentę rodzinną
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Zatrudniliśmy pracownicę, która pobiera po zmarłym mężu rentę rodzinną przyznaną przez ZUS na dwoje niepełnoletnich dzieci. Pracownica nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności ani orzeczenia o (...)  »
Wykazywanie w raportach ZUS przerw w opłacaniu składek
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Za każdy miesiąc, w którym zatrudniona osoba podlega ubezpieczeniom, pracodawca ma obowiązek sporządzać do ZUS dokumenty rozliczeniowe z wykazanymi w nich składkami ubezpieczeniowymi naliczonymi od (...)  »
Składki od odprawy emerytalnej oraz ponowne zatrudnienie emeryta
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
W dniu 16 sierpnia 2023 r. rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron, w związku z jego przejściem na emeryturę. Po kilku (...)  »
Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w czasie urlopu wychowawczego w razie zmiany wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1 sierpnia 2023 r. Złożyła oświadczenie, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz że (...)  »
Korekta wynagrodzenia przysługującego za rok ubiegły
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Skorygowanie składnika wynagrodzenia przysługującego za rok ubiegły nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawców jako płatników składek. Ich zakres uzależniony jest od tego, czy w wyniku korekty (...)  »
Druki ZUS za pracownika po przyznaniu renty
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023
Przyznanie pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania ZUS o zmianie kodu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli przyznanie świadczenia rentowego nastąpiło w (...)  »
Jak skorygować raporty ZUS po przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego?
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Pracownik wystąpił w czerwcu 2023 r. o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, po wyczerpaniu okresu zasiłkowego. Decyzję ZUS przyznającą mu to świadczenie otrzymał 28 lipca br. Pracownik (...)  »
Status ucznia dla celów ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
W kwietniu br. 19-latek ukończył liceum. Nie zamierza kontynuować nauki na studiach ani w szkole policealnej. Do kiedy może być zgłoszony przez rodziców do ubezpieczenia (...)  »
Najczęstsze błędy popełniane w zgłoszeniu ZUS ZSWA
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Kontrole prowadzone przez ZUS pokazują, że pracodawcy nadal popełniają szereg błędów przy wypełnianiu druku ZUS ZSWA, tj. zgłoszeniu/korekcie danych o pracy w szczególnych warunkach lub (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej pracownika objętego ulgą dla młodych oraz opłacanie za niego składek na FP, FS i FGŚP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
1) Pod koniec czerwca br. zatrudniliśmy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika w wieku 24 lat. Na początku lipca br. otrzymał on wynagrodzenie za czerwiec (...)  »
Obniżona składka zdrowotna w raporcie ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Wynagrodzenie miesięczne pracownika, którego zatrudniliśmy od 1 czerwca 2023 r. na 1/4 etatu, wynosi 950 zł i jest wypłacane na koniec każdego miesiąca. Składka zdrowotna (...)  »
Rozliczenie w ZUS umowy zlecenia z pracownicą na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Pracownica przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Rozliczamy jej z tego tytułu składki emerytalno-rentowe i składkę zdrowotną w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 (...)  »
Kiedy odprawa emerytalna bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy. Po spełnieniu określonych warunków takie świadczenie może być jednak zwolnione z obciążeń składkowych w (...)  »
ZUS zleceniobiorcy po obronie magisterki
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Osoba, która jest u nas zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nie podlega z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom w ZUS, ponieważ jest studentem i nie ma (...)  »
Zmiana adresu pracownika w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Pracownik zmienił adres zamieszkania. W jaki sposób oraz w ciągu ilu dni pracodawca powinien poinformować ZUS o tej zmianie? W przypadku zmiany adresu zamieszkania pracownika, (...)  »
Składka zdrowotna pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Pracownik młodociany ma wynagrodzenie minimalne ustalone dla danego roku nauki. Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i korzysta z tzw. ulgi (...)  »
Zwolnienie z opłacania za pracownika składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Zatrudniamy pracownika, który w połowie czerwca 2023 r. ukończył 60 lat. Czy od wynagrodzenia należnego za czerwiec 2023 r. powinniśmy jeszcze naliczyć za niego składki (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.