Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Składki ZUS
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika prowadzącego działalność
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 16
Izba lekarska zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę jako prawnika, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej. W ramach umowy o pracę (...)  »
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Źródło: 06.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Jakimi zasadami powinien kierować się pracodawca (SP ZOZ) przy ustalaniu liczby ubezpieczonych sporządzając deklarację rozliczeniową ZUS DRA? W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku III (...)  »
Podatek i składki ZUS od spłaty długu czynszowego w formie odpracowania
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 20
Zakład budżetowy zajmuje się zarządem i administrowaniem gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych. Od pewnego czasu kilku najemców tych lokali zalega z opłatą czynszu. Z tego (...)  »
Zatrudnienie nowej pracownicy a składki na FP i FGŚP
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Szpital zatrudnił pracownicę, która przed podjęciem tej pracy przez rok korzystała w innym zakładzie pracy z urlopu rodzicielskiego, a następnie przez rok przebywała na urlopie (...)  »
Raport ZUS RSA za chorującego pracownika po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik szpitala przebywa od dłuższego czas na zwolnieniu lekarskim. W dniu 27 listopada 2018 r. skończył mu się jednak okres zasiłkowy (182 dni). Pracownik ma (...)  »
Obniżona składka na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Miejski ośrodek sportu i rekreacji zatrudnił w listopadzie 2018 r. pracownika na część etatu. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 850 zł, które będzie otrzymywał na koniec (...)  »
Podstawa wymiaru składek pracownicy urzędu gminy na urlopie wychowawczym
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica (zatrudniona w urzędzie gminy w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem ustalonym w wysokości minimalnego) w okresie od listopada 2017 r. do marca 2018 (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe od 1 stycznia 2019 r.
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 20
Prezydent w dniu 19 listopada 2018 r. podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wejdzie ona w życie, z (...)  »
Raporty ZUS przy przejściu pracownicy na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica urzędu wojewódzkiego jest od połowy listopada 2018 r. na urlopie wychowawczym. Złożyła pracodawcy oświadczenie o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz braku prawa do (...)  »
Składki emerytalno-rentowe w czasie urlopu wychowawczego
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Po okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) pracownica szpitala od połowy października do 5 grudnia 2018 r. przebywa (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS ZCNA
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Córka pracownika urzędu gminy jest studentką. Jest też zgłoszona przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek jego rodziny. W listopadzie 2018 r. skończyła ona 26 (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia w raporcie ZUS RSA dla pracownika szpitala
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik był zatrudniony w naszym szpitalu do 31 października 2018 r. Od 1 do 16 października 2018 r. nie było go w pracy z powodu (...)  »
Składki od jubileuszówki wypłaconej pracownikowi szkoły odchodzącemu na emeryturę
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik szkoły przechodzi na emeryturę. Z tego powodu rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłaciliśmy mu nagrodę jubileuszową (uzupełniającą). Pomiędzy wypłatą (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia pracownicy pobierającej rentę rodzinną
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Dom pomocy społecznej zatrudnił pracownicę, która pobiera po zmarłym mężu rentę rodzinną na niepełnoletnie dziecko. Osoba ta nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności ani niezdolności do (...)  »
Skutki przekroczenia przez pracownika uczelni rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jeżeli pracownik uczelni za wcześnie zawiadomi zatrudniającego go pracodawcę (lub pracodawców), aby zaprzestali opłacać za niego składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z powodu osiągnięcia rocznej granicy (...)  »
Pobieranie przez pracownika uczelni renty a ulga w opłacie składek na FP i FGŚP
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik naszej uczelni w listopadzie br. ukończył 60 lat. Płatnikowi składek przysługuje więc (jako pracodawcy) zwolnienie z opłacania za niego składek na FP i FGŚP. (...)  »
Korygowanie błędów w drukach ZUS
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jesteśmy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (samorządowym zakładem budżetowym). Jako płatnik składek przekazujemy do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe za zatrudnionych w naszym zakładzie pracowników. W jaki (...)  »
W drukach ZUS nie wykazuje się nieobecności pracownika oddającego krew
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik szkoły był przez jeden dzień nieobecny w pracy w związku z tym, że oddawał krew w stacji krwiodawstwa. Dostarczył na tę okoliczność pracodawcy stosowne (...)  »
Składka na FP za niepełny miesiąc pracy
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W połowie listopada br. urząd gminy zatrudnił pracownika, który w umowie o pracę ma ustalone wynagrodzenie w wysokości minimalnej płacy. W związku z tym, że (...)  »
Stypendia za udział w stażu bez składek ZUS
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018, strona 2
Zakład (jednostka samorządu terytorialnego) realizuje szereg projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektów, a tym samym stażystami, są uczniowie technikum (nie są to (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018, strona 59
Z dniem 1 października br. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z obowiązku opłacania składek na FP za "starszego" pracownika
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczycielka 2 listopada 2018 r. ukończyła wiek 55 lat. Od kiedy szkoła jest zwolniona z opłacania za nią składki na Fundusz Pracy? Szkoła nie opłaca (...)  »
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za pracownika będącego wcześniej osobą bezrobotną
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W urzędzie gminy od 15 września br. zatrudniono na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną w wieku powyżej 50 lat. Czy za tego pracownika powinniśmy (...)  »
ZUS pracownicy korzystającej z kolejnej części urlopu wychowawczego
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywała do końca sierpnia br. na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 września br. wróciła (...)  »
Raporty ZUS przy braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę pracownika
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik urzędu gminy od 5 września do 17 października br. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie do pracy i przepracowaniu kilku dni trafił do szpitala (...)  »
Składki na FP i FGŚP za pracę wykonywaną przez niepełny miesiąc
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik biblioteki miejskiej w październiku 2018 r. przez kilkanaście dni chorował i z tego powodu otrzymał wynagrodzenie za część tego miesiąca w wysokości niższej od (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczycielka poinformowała pracodawcę, że jej mąż przebywa na urlopie bezpłatnym (od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.) i w związku z tym chce zgłosić (...)  »
Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego do wykazania w drukach ZUS
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
ZUS począwszy od 9 lipca 2018 r. przyznał pracownikowi urzędu gminy (po wyczerpaniu zasiłku chorobowego) świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. Wyrównanie tego świadczenia za (...)  »
Opieka na dziecko a druki ZUS
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik naszego przedszkola w październiku br. wystąpił o udzielenie mu jednego dnia opieki na dziecko. Z drugiego dnia takiej opieki korzystała jego żona, która jest (...)  »
Poinformowanie ZUS o niepełnosprawności pracownika
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik urzędu gminy w połowie tego miesiąca dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W jaki sposób urząd, jako pracodawca, powinien poinformować ZUS o posiadanej przez (...)  »
Korekta błędnie podanego w ZUS ZUA oddziału NFZ
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Szkoła w miejscowości w województwie zachodniopomorskim zatrudniła pracownika mieszkającego w miejscowości w województwie lubuskim. Zgłaszając go do ubezpieczeń w ZUS na druku ZUS ZUA szkoła (...)  »
Przekroczenie u pracownika limitu rocznej podstawy wymiaru składek
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik naszej uczelni przekroczył w sierpniu 2018 r. limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o czym zostaliśmy poinformowani przez ZUS. Organ (...)  »
Składki na FP i FGŚP od kwoty ekwiwalentu za urlop dla niepełnoetatowca
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownikowi (35 lat) jednostki samorządowej, który jest zatrudniony do 31 października 2018 r., na początku listopada br. zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystane 8 dni urlopu (...)  »
Właściwy kod wyrejestrowania w ZUS ZWUA
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica szpitala ma zawartą umowę o pracę do 15 listopada 2018 r., do tego też dnia ma urlop wychowawczy. Jaki kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać (...)  »
Przyjęcie dziecka na wychowanie a zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica zatrudniona w naszym szpitalu przyjęła 3-letniego siostrzeńca na wychowanie jako rodzina zastępcza. Przez 20 tygodni przebywała na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (nie skorzystała (...)  »
Zwrot składek nadpłaconych za zmarłego pracownika
Źródło: 10.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Nasz szpital, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) otrzymał pismo z ZUS, że pracownica w lipcu 2018 r. przekroczyła roczną granicę (...)  »
Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018, strona 55
Czy umorzona pracownikowi część pożyczki na cele mieszkaniowe sfinansowana z ZFŚS podlega oskładkowaniu? Umorzona pracownikowi część pożyczki z ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek na (...)  »
Nowe dokumenty kierowane do ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018, strona 22
Od nowego roku nastąpi skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej nowo zatrudnianych pracowników. Jeśli pracodawca będzie chciał, aby krótszy termin dotyczył też zatrudnionych wcześniej, to musi (...)  »
Liczba ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018, strona 20
1) Czy w liczbie ubezpieczonych wykazywanej w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA należy uwzględnić osobę, za którą są rozliczane składki po ustaniu tytułu ubezpieczenia? Odpowiedź na (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek od dodatku do ryczałtu za używanie samochodu prywatnego w jazdach lokalnych
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018, strona 14
W nadleśnictwie z tytułu użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych pracownikowi przysługuje ryczałt pieniężny. Limity kilometrów dla każdego pracownika określone są w (...)  »
Korekta rozliczeń w ZUS w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018, strona 12
Pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 16 dni sierpnia br. Przez nieuwagę nie uwzględniliśmy jednak okresu wypłaty tego świadczenia u poprzedniego pracodawcy, u którego był zatrudniony (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika 50+
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W połowie czerwca 2018 r. szpital zatrudnił pracownika w wieku 51 lat, który przed podjęciem tej pracy był przez kilka miesięcy zarejestrowany w PUP jako (...)  »
Data i kod wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Urząd miasta zawarł z osobą umowę zlecenia na okres od 3 września do 31 października 2018 r. Z tego tytułu zgłosił zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń (...)  »
Raport ZUS RSA za osobę, która ma przerwę w opłacaniu składek na urlopie wychowawczym
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przebywa na urlopie wychowawczym i ma naliczane składki emerytalno-rentowe oraz zdrowotną z racji korzystania z tego urlopu. Niedawno zgłosiła nam, (...)  »
Jak uzupełnić brakujący raport?
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywał przez kilka dni lipca 2018 r. na urlopie bezpłatnym. W sporządzonych za lipiec 2018 r. dokumentach rozliczyliśmy go wprawdzie w raporcie (...)  »
Korekta w ZUS adresu zameldowania pracownika
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zakładu gospodarki mieszkaniowej po zawarciu umowy o pracę zgłosił pracodawcy błędny adres zameldowania. Z takim też adresem został zgłoszony w ZUS na druku ZUS (...)  »
Składki ZUS od stypendium sportowego pobieranego przez osobę ubezpieczoną w KRUS
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Osobie, która nie jest uczniem ani studentem, lecz opłacającą składki jako rolnik (w KRUS), gmina przyznała stypendium sportowe w wysokości ponad 3.000 zł. Do jakich (...)  »
Druki ZUS w razie przekwalifikowania dzieła na zlecenie
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W czasie kontroli przeprowadzonej na naszej uczelni ZUS zakwestionował kilka zawartych umów o dzieło. Inspektor kontroli ustalił, że wykonawcy tych umów w rzeczywistości wykonywali u (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS osoby zatrudnionej u dwóch pracodawców
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W dniu 1 sierpnia 2018 r. osoba podjęła w urzędzie gminy pracę na 1/4 etatu, z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie niższej od minimalnego. Wobec tego, (...)  »
Podwyższenie wymiaru czasu pracy w drukach ZUS
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik szpitala do 17 września 2018 r. był zatrudniony na 1/2 etatu. Wykonywał przy tym pracę po 4 godziny na dobę w podstawowej organizacji czasu (...)  »
ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłym pracownikom
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W związku ze szkodami moralnymi wyrządzonymi pracownicy naszej szkoły sąd (na mocy ugody) zobowiązał nas do wypłaty jej odszkodowania. Obecnie szkoła rozwiązała umowę o pracę (...)  »
Czy ubezpieczyć w ZUS członka gminnej komisji?
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018
Skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powołany jest na podstawie zarządzenia wójta gminy. Komisja działa na podstawie regulaminu, a wypłata dokonywana jest na podstawie listy (...)  »
Objęcie ubezpieczeniami społecznymi doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018
Od 1 października br. ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi objęte zostały osoby, które na obszarze Polski są otrzymującymi stypendium doktoranckie doktorantami. Tak wynika z nowego pkt 7b w (...)  »
Odsetki od zaległości składkowych przy wpłacie na indywidualny numer rachunku składkowego
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018
Zakład pracy ma zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS, obejmujące należności na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Czy odsetki za zwłokę obliczyć (...)  »
Składki ZUS w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018
1) Pracownica do połowy lutego br. przebywała na urlopie macierzyńskim. Od wypłacanego jej zasiłku naliczaliśmy składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, które były finansowane z budżetu państwa. (...)  »
Oskładkowanie zlecenia z pracownikiem innej firmy
Źródło: 28.09.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jednostka oświatowa działająca w formie jednostki budżetowej zawarła umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie jest zatrudniona na etacie. Zlecenia nie będzie wykonywać na (...)  »
Nieobecność pracownika w pracy z powodu urlopu okolicznościowego
Źródło: 28.09.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jednostka oświatowa (przedszkole publiczne) udzieliła jednemu z zatrudnionych pracowników w sierpniu 2018 r. dwóch dni urlopu okolicznościowego z powodu śmierci matki. Jak okres tej nieobecności (...)  »
Postępowanie w razie przekroczenia limitu rocznej podstawy wymiaru składek
Źródło: 28.09.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Szpital dostał z ZUS informację, że w grudniu 2017 r. pracownik przekroczył limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W piśmie jest (...)  »
Preferencja w składkach na FP i FGŚP za nowo zatrudnionego pracownika
Źródło: 28.09.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Osoba, która do 31 sierpnia 2018 r. przebywała na urlopie wychowawczym, została od 1 września 2018 r. zatrudniona (w ramach stosunku pracy) w urzędzie gminy. (...)  »
ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Źródło: 28.09.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jednego z pracowników naszego urzędu musieliśmy odwołać z urlopu wypoczynkowego. Zwróciliśmy koszty poniesionych przez niego udokumentowanych wydatków, jakie poniósł z tytułu wcześniejszego powrotu z tego (...)  »
Zgłoszenie członka rodziny zleceniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego
Źródło: 28.09.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Szpital prowadzi działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgłosił zatrudnionego zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Czy może też (...)  »
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego córki po rezygnacji z nauki
Źródło: 27.09.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Szkoła zatrudnia pracownicę, która poinformowała pracodawcę, że jej 20-letnia córka zgłoszona przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny zrezygnowała ze studiów i tym samym (...)  »
Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego w raportach ZUS
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018, strona 8
Na koniec września 2018 r., wraz z pensją za ten miesiąc, szkoła wypłaci pracownicy wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za lipiec 2018 r. Czy kwotę tego wyrównania (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP, gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem korzystali obydwoje rodzice
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Pracownica po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego powróciła do pracy, a z pozostałej części tego urlopu oraz urlopu rodzicielskiego korzystał ojciec dziecka zatrudniony w innej (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS pracownika zatrudnionego wcześniej na zastępstwo
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Zatrudniamy od 1 czerwca do 15 września br. osobę na zastępstwo pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim do 15 września br. Czy od 16 września (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.