Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Składki ZUS
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą poniżej 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Zawarłam umowę zlecenia z osobą w wieku 25 lat (niebędącą studentem), która jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę i ma wypłacane (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA składki do PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Pierwszą składkę do PPK naliczyliśmy i pobraliśmy od wynagrodzenia należnego za kwiecień 2021 r. Wynagrodzenie to zostało (...)  »
Informacja do ZUS o przedłużeniu urlopu wychowawczego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Pracownica wykorzystała 12 miesięcy urlopu wychowawczego i złożyła wniosek o udzielenie jej kolejnych 12 miesięcy tego urlopu. Pracodawca wyraził pracownicy zgodę na przedłużenie urlopu wychowawczego. (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy niezdolnego do pracy z powodu choroby przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
W czerwcu br. wypłaciliśmy zleceniobiorcy wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy. Czy dokonując rozliczeń składkowo-podatkowych, należy od zasiłku pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? Czy obowiązkowe są składki (...)  »
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Dziecko pracownika w wieku 23 lat, zgłoszone przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego, w dniu 7 czerwca 2021 r. ukończyło studia pierwszego stopnia, natomiast od 1 (...)  »
Zgłoszenie umowy o dzieło przez jednostkę samorządu terytorialnego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 10
Z odpowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pytanie naszego Wydawnictwa wynika, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego zawiera umowy o dzieło, ale nie jest płatnikiem składek (nie (...)  »
Składki ZUS od wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za urlop po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Z dniem 30 czerwca 2021 r. rozwiążemy z pracownikiem (za porozumieniem stron) umowę o pracę. Wypłatę pensji należnej za czerwiec br. otrzyma on (zgodnie z (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacamy pracownikom nagrody jubileuszowe nie częściej niż co 5 lat. W marcu 2017 r. pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową za 25 lat (...)  »
Gdy data wyrejestrowania pracownika z ZUS przypada w święto
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Pracownica miała zawartą umowę o pracę na czas określony do 2 czerwca 2021 r. Zasadą jest, że pracownika należy wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (...)  »
Wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę nadliczbową w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Wypłacałam pełnoetatowemu pracownikowi co miesiąc wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, mimo że w każdym miesiącu świadczył on pracę w godzinach nadliczbowych. Do końca czerwca br. chcę mu (...)  »
Data zgłoszenia oraz kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Na początku czerwca 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która ma koordynować prace związane z projektem unijnym. W umowie zapisano, że zleceniobiorca powinien ją (...)  »
Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Pracownik ma zgłoszoną córkę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Jest ona studentką. W dniu 6 czerwca 2021 r. skończyła 26 lat. Jaką datę należy (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracodawca od tego roku jest płatnikiem zasiłków. W maju br. wypłacił pracownikowi, obok wynagrodzenia za pracę, również zasiłek chorobowy. Kwota składki zdrowotnej przewyższyła zaliczkę na (...)  »
Błędne dane w zgłoszeniu ZUS ZSWA trzeba skorygować
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
W przekazanym w tym roku zgłoszeniu ZUS ZSWA za 2020 r. wykazałam u jednego pracownika błędny okres wykonywanej przez niego pracy o szczególnym charakterze. Czy (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
Od dwóch lat zatrudniamy pracownicę, która od 1 stycznia do 30 czerwca br. korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego na dziecko w wieku 5 lat. Czy (...)  »
Nieopłacone składki ZUS za pracownika nie wyłączają go z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Jeden z naszych pracowników w czerwcu 2021 r. osiągnie roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Od lipca br. zaprzestaniemy opłacać za niego składki (...)  »
Data zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
W dniu 28 maja 2021 r. zawarliśmy kilkumiesięczną umowę zlecenia z osobą, dla której jest to jedyne zatrudnienie (jest to jednocześnie data, od kiedy zleceniobiorca (...)  »
Błąd w dacie wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Po wygaśnięciu umowy zlecenia wyrejestrowaliśmy zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W druku ZUS ZWUA popełniliśmy jednak błąd, wpisując w nim złą (...)  »
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w druku ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Pod koniec maja br. wypłacimy pracownikom dodatkowe wynagrodzenie za wypracowaną w tym miesiącu pracę w godzinach nadliczbowych. Czy jego kwotę mamy wykazać w raporcie ZUS (...)  »
Niesłusznie naliczane i opłacane składki na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Pracownica przebywała do 5 listopada 2020 r. na urlopie rodzicielskim, a po jego zakończeniu - przez 5 tygodni na urlopie wypoczynkowym. Po jej powrocie do (...)  »
Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Wypadek przy pracy niesie za sobą szereg konsekwencji na gruncie prawa pracy i świadczeń chorobowych. W przypadku bowiem, gdy niezdolność do pracy powstanie w takich (...)  »
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS po zakończeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Pracownik ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne do połowy sierpnia 2021 r. W trakcie jego trwania zakończyła się jednak umowa o pracę zawarta z nim na czas (...)  »
Warunki zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Zatrudniliśmy pod koniec kwietnia 2021 r. dwóch pracowników: jednego w wieku powyżej 30 lat, a drugiego w wieku 50 lat. Obaj podjęli pracę na podstawie (...)  »
Wypłata wyrównania w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Na koniec maja 2021 r. wraz z wynagrodzeniem za maj 2021 r. wypłacimy pracownicy wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za luty i marzec 2021 r. Czy kwotę (...)  »
Zawieszenie instytucji "fikcji doręczeń" na czas pandemii z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Każda ze stron stosunku pracy ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem albo o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z brzmieniem (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Aby dzieci mogły być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, powinny spełniać określone warunki. W momencie gdy dzieci przestaną je spełniać, należy je wyrejestrować (...)  »
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego z datą wsteczną z winy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Pracownica w dniu zatrudnienia (1 maja 2020 r.) nie wyraziła chęci zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, ponieważ stwierdziła, że są one zgłoszone (...)  »
Opłacenie składek na FP i FS od wynagrodzenia zwolnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Składki na FP i FS opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ustala się je od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na (...)  »
Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, na który ustala się składkę wypadkową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się nowy rok składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki wypadkowej. Trwa on do 31 marca 2022 (...)  »
Wypłaconej pracownikowi odprawy nie rozlicza się w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Zatrudniony w naszej firmie pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, rozwiązał z nami stosunek pracy z dniem 15 marca 2021 r. i przeszedł na emeryturę. W (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA nieobecności pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 11 do 15 marca 2021 r. nie stawił (...)  »
Kod przyczyny wyrejestrowania w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
W związku z przejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę rozwiązaliśmy z nim (na jego wniosek) na mocy porozumienia stron umowę o pracę. Wyrejestrowaliśmy go z ubezpieczeń (...)  »
Oświadczenie w sprawie ubezpieczenia w ZUS na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Pracownica chce przejść na urlop wychowawczy. Słyszałam, że w czasie tego urlopu będę musiała (jako jej pracodawca) naliczać za nią składki ubezpieczeniowe do ZUS. Czy (...)  »
Składka na FP od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Pracodawca opłaca za pracowników składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu (...)  »
Składki na FP i FS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
W marcu br. wypłacimy dodatkowe wynagrodzenia za 2020 r., w tym dla osób, które nie są już zatrudnione w naszym zakładzie pracy. Czy od tych (...)  »
Skorygowanie w ZUS błędnej daty wyrejestrowania z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Firma rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę i w następstwie tego wyrejestrowała go z ubezpieczeń w ZUS. Osoba, która zajmuje się w firmie sprawami kadrowymi (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 12 grudnia 2020 r. W okresie od 13 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. przebywała na urlopie (...)  »
Nieprawidłowości płatników w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Jednym z obowiązków płatnika składek jest przekazywanie do ZUS prawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych, tj. m.in. zgłoszeniowych. Gdy zostaną podane w nich błędne informacje, płatnik zobowiązany (...)  »
Dwa e-zwolnienia pracownika w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Przez cały styczeń 2021 r. pracownik był chory. Miał wystawione na ten okres dwa e-zwolnienia lekarskie. Czy w raporcie ZUS RSA sporządzonym za styczeń 2021 (...)  »
Naliczanie składek ZUS osobom na wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Od tego dnia zwiększyła się (...)  »
Dane osobowe pracownika w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
1) Czy pracodawca w celu zgłoszenia pracownicy do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA ma prawo żądać od niej podania np. nazwiska rodowego, adresu do korespondencji? (...)  »
Składka na FEP za okres powierzenia wykonywania pracownikom innej pracy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Za pracowników zatrudnionych w naszym wydziale komunikacji (tj. kierowców autobusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym) opłacamy składkę na FEP. Z uwagi na rozpoczynający się (...)  »
Korekta dokumentów rozliczeniowych za miesiąc zwolnienia z opłacania składek ZUS na mocy specustawy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Pracodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Obecnie zobowiązany był do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących za (...)  »
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Pracownik złożył wniosek o zgłoszenie jego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. We wniosku zaznaczył, że nie pozostaje z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który w danym miesiącu przepracował tylko jeden dzień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (4.200 zł). W październiku 2020 r. przepracował tylko pierwszy dzień, a od następnego dnia do końca tego miesiąca (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionego rencisty
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
W grudniu 2020 r. zatrudnienie w naszym zakładzie (na podstawie umowy o pracę) podejmie mężczyzna mający ukończone 60 lat. Osoba ta pobiera od roku policyjną (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA przerwy w opłacaniu składek za osobę na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Do października 2020 r. naliczaliśmy za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym składki emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną. Pracownica zgłosiła nam niedawno, że od 9 listopada do (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 31 października 2020 r. Od kiedy przysługuje nam zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? (...)  »
Skrócenie przez płatnika okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Nasz zakład chciałby skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych od 31 grudnia 1998 r. do 1 stycznia 2019 r. Jaki jest termin złożenia w (...)  »
Zasady sporządzania druku ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Raport ZUS RPA płatnik składa w ściśle określonych sytuacjach i tylko za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub wykonujące umowę agencyjną albo umowę (...)  »
Korekta rozliczeń w związku z wypłatą zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik chorował przez 10 dni września 2020 r. W tym miesiącu wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek chorobowy. Obecnie okazało się, że za czas (...)  »
Wynagrodzenie za część miesiąca i wykazanie nieobecności w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 22 do 28 października 2020 r. nie stawił (...)  »
Obowiązki w ZUS po zatrudnieniu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracodawca zatrudniając pracownika, ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS. Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym trwa umowa o pracę, pracodawca rozlicza za niego (...)  »
Składki na FP i FS z kilku tytułów
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Zatrudniliśmy na część etatu 23-letnią osobę z pensją miesięczną w kwocie 1.300 zł. Jest ona jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy zlecenia i (...)  »
Raporty ZUS za zleceniobiorcę, który chorował cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Zatrudniamy zleceniobiorcę, który jednocześnie w innej firmie pracuje na niepełnym etacie. Ponieważ z umowy o pracę uzyskuje wynagrodzenie w kwocie niższej niż minimalna płaca, z (...)  »
Czy wartość sfinansowanych szczepień przeciw grypie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Rokrocznie część pracodawców, nie będąc do tego zobowiązanym, finansuje pracownikom w całości lub w części szczepienia przeciw grypie. W tym roku ze względu na stan (...)  »
Okres kwarantanny w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Na podstawie decyzji Sanepidu pracownik musiał odbyć we wrześniu br. 10-dniową kwarantannę. Ponieważ nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania, nie nabył prawa (...)  »
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Pracownik dotychczas był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Obecnie przedłożył pracodawcy decyzję ZUS przyznającą mu (...)  »
Rozliczenie składek ZUS za pracujących studentów
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Umowa zlecenia zawarta ze studentem w określonym wieku nie obliguje zleceniodawcy do zgłoszenia go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Nie dotyczy (...)  »
Całomiesięczny urlop bezpłatny a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Pracownik przebywa przez cały wrzesień 2020 r. na urlopie bezpłatnym. Czy, oprócz raportu ZUS RSA z informacją o tym urlopie, należy sporządzić za pracownika za (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia z tytułu umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Jesteśmy instytucją kultury, która oprócz własnych przedstawień realizuje różne projekty. Dla celów realizacji jednego z projektów zaangażowaliśmy naszych pracowników, z którymi dodatkowo zawarliśmy umowy o (...)  »
Zapłacone przez pracownika składki ZUS nie zawsze podlegają odliczeniu od dochodu i podatku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zatrudniamy pracownika, który 10 sierpnia br. ukończył 26 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego miesiąca. W dniu 10 sierpnia br. otrzymał (...)  »
PIT i ZUS przy przejściu na emeryturę i ponownym zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Z jednym z pracowników administracyjnych szkoły, który osiągnął wiek emerytalny, z dniem 14 września br. roku zostanie rozwiązana umowa o pracę (za porozumieniem stron) w (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RSA świadczenia należnego pracownikowi w związku z kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Pracownik w sierpniu br. został objęty kwarantanną. Decyzja o jej zastosowaniu wobec niego wskazuje okres 14 dni łącznie z sobotami i niedzielami. 1) Jakie świadczenie (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego w trakcie wykonywania umowy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorcę, który został zgłoszony z tego tytułu w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Do tej pory nie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.