Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Składki ZUS
Ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w wieku do ukończenia 26 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Zatrudniliśmy pracownika w wieku 24 lat. Od wypłacanego mu wynagrodzenia nie obliczamy zaliczki na podatek dochodowy. Jak mamy ustalać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Do obliczenia (...)  »
Co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo rozliczać zleceniobiorcę w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Podmiot, który zawrze z osobą fizyczną umowę zlecenia, staje się w stosunku do niej płatnikiem składek. Obowiązkiem takiego płatnika jest zgłoszenie zleceniobiorcy w ZUS do (...)  »
Składki na FP i FS za pracownika na dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
W umowie o pracę pracownica (24 lata) ma ustalone wynagrodzenie na minimalnym poziomie. W czerwcu br. przez 3 tygodnie pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jej wynagrodzenie (...)  »
Za doktorantów objętych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie opłaca się składek na FP i FS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym jego dochody przekroczyły pierwszy przedział skali podatkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zatrudniamy pracownika, którego dochód w lipcu br. przekroczy pierwszy przedział skali podatkowej. Jak w tym miesiącu dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych? W miesiącu, w którym dochód pracownika (...)  »
Doktoranci bez składek na FP i FS od października 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Doktoranci, którzy otrzymują stypendium doktoranckie, od 1 października 2019 r. zostali objęci z tego tytułu obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Za osoby podlegające obowiązkowo (...)  »
Korekta błędnej daty w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Zgłosiłam do ubezpieczenia zdrowotnego syna naszej pracownicy jako członka rodziny. W zgłoszeniu na druku ZUS ZCNA podałam błędną datę uzyskania przez niego uprawnień do ubezpieczenia (...)  »
ZUS od dopłat do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
W okresie letnim wielu pracodawców udziela pracownikom urlopu, jak również dofinansowuje im oraz członkom ich rodzin różne formy wypoczynku. Oskładkowanie udzielonego świadczenia uzależnione jest od (...)  »
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Pracownica od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym. W okresie 12 miesięcy poprzedzających przejście na ten urlop korzystała najpierw z (...)  »
Rozliczenie w ZUS wypłaty wyrównania wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Na koniec czerwca 2020 r. wypłacimy pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za maj br. (wypłata nastąpi wraz z czerwcowym wynagrodzeniem). Czy kwotę tego wyrównania powinniśmy wykazać (...)  »
ZUS od wartości badań na koronawirusa sfinansowanych przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Zakład pracy (prowadzący działalność przedszkolną) z własnej inicjatywy sfinansował dla pracowników badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Czy poniesione przez pracodawcę koszty z tego tytułu stanowią (...)  »
Ryczałt za nocleg w czasie zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Pracownik w lutym br. przebywał w zagranicznej podróży służbowej. Z tego tytułu otrzymał m.in. zwrot kosztów noclegu w wysokości 100% limitu określonego w załączniku do (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika korzystającego z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 7
Pracownik pełnoetatowy jest zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (3.200 zł). W kwietniu br. przez wszystkie (...)  »
Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania zapomogi udzielonej pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 24
1) Ze względu na trudną sytuację materialną pracownik zawnioskował o przyznanie zapomogi pieniężnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy będzie ona zwolniona z oskładkowania (...)  »
Ubezpieczenia i składki ZUS z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 8
Nasza placówka zawarła umowę o dzieło z osobą, która zobowiązała się opracować dla nas wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie utworzenia w szkole klasy do (...)  »
Od 1 kwietnia br. - nowy rok składkowy, na który ustala się stopę procentową składki wypadkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 5
Podstawa prawna Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego (...)  »
Rozliczenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 8
Jeżeli wysokość wypłacanego pracownikowi zasiłku macierzyńskiego za dany miesiąc jest tak niska, że po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest on (...)  »
Czas na sporządzenie informacji ZUS ZSWA za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 14
Każdy pracodawca, który w poprzednim roku zatrudniał pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach, ma obowiązek przekazać do organu rentowego informację o okresach wykonywania takiej pracy (...)  »
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 6
Zatrudniamy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w wysokości 2.200 zł. W marcu br. pracodawca podwyższył jego wynagrodzenie do 2.650 zł, z wyrównaniem (...)  »
Nagroda za staż pracy bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 8
Nagroda jubileuszowa to szczególny rodzaj świadczenia pieniężnego przyznawanego obligatoryjnie pracownikom sfery budżetowej jako gratyfikacja z tytułu osiągnięcia określonego stażu pracy. Gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki, (...)  »
Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby powracające do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 8
Płatnik składek - przez określony czas - może być zwolniony za niektóre osoby zatrudnione w firmie z obowiązku regulowania składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz (...)  »
Jak sporządzić dla ubezpieczonych roczną informację o składkach za 2019 r.?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 14
Zatrudniając w firmie pracownika lub zleceniobiorcę, należy go nie tylko zgłosić do ubezpieczeń oraz co miesiąc rozliczać i opłacać za niego składki do ZUS. Do (...)  »
Jakie przychody płatnik wykazuje w druku ZUS RPA?
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 8
Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. formularz ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego oraz okresach pracy nauczycielskiej. Dane w nim zawarte będą (...)  »
Czas na sporządzenie informacji ZUS IWA za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 14
W przypadku gdy w każdym miesiącu ubiegłego roku płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma wówczas obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS (...)  »
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 8
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym (...)  »
W 2020 r. nadal składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane tylko do osiągnięcia rocznego limitu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 19
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego (...)  »
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 17
Pracownica zatrudniona na cały etat, od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowo (...)  »
Przekazanie do ZUS brakującego raportu ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 8
W październiku 2019 r. pracownik był na 2-dniowym urlopie bezpłatnym. Sporządzając październikowe dokumenty rozliczeniowe, rozliczyłam go wprawdzie w raporcie składkowym ZUS RCA, ale nie sporządziłam (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osobę ubezpieczoną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 13
1) Pracownica zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko - studenta w wieku 20 lat. Czy pracodawca powinien zażądać od niej kserokopii legitymacji studenckiej dziecka w celu (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu pracownika po ukończeniu 26 lat, korzystającego wcześniej ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 9
Zatrudniamy pracownika, który w sierpniu br. złożył oświadczenie, zgodnie z którym uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi w trakcie trwania umowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 8
Gdy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie jako pracownik i uzyskuje z pracy na etacie odpowiednio wysoką pensję, wtedy ze zlecenia powinien być zgłoszony (...)  »
Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 8
Przepisy prawa pracy gwarantują, że w przypadku gdy umowa o pracę zawarta na czas określony z pracownicą, która jest w ciąży, rozwiązałaby się po upływie (...)  »
Naliczanie składki na FEP za pracowników pedagogicznych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 8
Za pracownika wykonującego prace m.in. o szczególnym charakterze pracodawca jest zobowiązany opłacać (w całości z własnych środków) składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Do takiego rodzaju (...)  »
Przerwy w pracy wykazywane w raporcie ZUS RSA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 54
1) Pracownik został wezwany do stawiennictwa w Wojskowej Komisji Uzupełnień (WKU). W tym dniu był nieobecny w pracy. Czy ten dzień należy wykazać w raporcie (...)  »
Rozliczenie składek ZUS w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 8
Zatrudniając pracownika na etacie, należy zgłosić go w ciągu 7 dni do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Następnie za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik pozostawał (...)  »
Termin zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 10
1) W dniu 28 czerwca br. zawarliśmy umowę o pracę z pracownikiem, w której wskazaliśmy jako termin rozpoczęcia pracy 1 lipca br. W jakim terminie (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę i zasiłku pracownika zwolnionego z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 4
Jak rozliczyć pod względem składkowo-podatkowym pracownika w wieku 23 lat, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione z PIT, w sytuacji gdy w danym miesiącu (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.10.2019 r.
W UiPP nr 20/2019, które otrzymaliście Państwo 10 października br. opublikowaliśmy artykuł pt. Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK. Sygnalizowaliśmy w nim nasze (...)  »
Błąd w wyliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 15
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ustalonej przez ustawodawcę kwoty. Zasadniczo kontrolę jej wysokości prowadzi płatnik składek, np. (...)  »
Obowiązek ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy będącego funkcjonariuszem straży pożarnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 62
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 października br. dodatkowo rozpocząłem pracę na pełny (...)  »
Ustalenie limitu przychodów pracownika w wieku do 26 lat zwolnionych z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 14
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego (...)  »
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe doktorantów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 15
Otrzymujący stypendium doktoranckie doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Tak stanowi obowiązujący od 1 października 2018 r. przepis art. 6 ust. 1 pkt 7b (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika po zmianach obowiązujących od 1 października br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 6
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
ZUS od nagrody za staż wypłaconej przed upływem 5 lat od wypłaty poprzedniej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 11
Zakład pracy we wrześniu br. wprowadził zmianę zapisów regulaminu wynagradzania regulujących prawo do nagrody jubileuszowej. Po zmianie gratyfikacja ta jest nadal wypłacana pracownikom nie częściej (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 11
Jako płatnik składek (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która jest zatrudniona w innym podmiocie na etacie z wynagrodzeniem w kwocie wyższej od (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP po urodzeniu kolejnego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 8
Po wykorzystanym urlopie rodzicielskim pracownica urzędu miasta powróciła do pracy w lutym 2017 r. Urząd miasta, jako pracodawca, nabył więc prawo do zwolnienia z opłacania (...)  »
Wątpliwości w zakresie wypełniania raportu ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 8
Raport ZUS RPA obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W druku tym płatnik wykazuje przychody ubezpieczonego/okresy pracy nauczycielskiej. Dane w nim zawarte są wykorzystywane w (...)  »
Wykazywanie w raportach ZUS przerw w pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 14
Zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę na pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia go w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni (...)  »
Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, w świetle uchwały SN - nadal bez rozstrzygnięcia organów resortowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 5
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się (...)  »
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 8
Osobę, która ma zawartą umowę zlecenia z pracodawcą, u którego jest zatrudniona na etacie, traktuje się - dla celów ubezpieczeń w ZUS - jako pracownika. (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego do zasiłku za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 9
Pracownik w wieku 24 lat złożył w dniu 1 sierpnia br. oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Rozliczenie w drukach ZUS pensji zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Umowę o pracę rozwiązaliśmy z pracownikiem samorządowym z dniem 25 lipca 2019 r. Wynagrodzenie za ten miesiąc wypłaciliśmy mu 31 lipca br. Składki od tej (...)  »
Ulga w składkach za okres urlopu wypoczynkowego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Pracownica naszej szkoły do 13 sierpnia 2019 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i następnie rodzicielskim. Od 14 sierpnia 2019 r. korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego. (...)  »
Składki ZUS od pensji wypłaconej w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Zatrudniony w naszej bibliotece pracownik w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy. Za ten czas otrzymuje wynagrodzenie, od którego potrącamy składki ZUS. (...)  »
Raporty ZUS w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 14
Jeżeli po urodzeniu dziecka i wykorzystaniu urlopu związanego z rodzicielstwem pracownica decyduje się na urlop wychowawczy, wówczas - po spełnieniu określonych warunków - podlega obowiązkowo (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wykonującej umowę o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 8
Osoba wykonująca w bibliotece publicznej umowę o dzieło (tworzy nam nową stronę internetową) zwróciła się do nas z wnioskiem o zgłoszenie jej do obowiązkowego ubezpieczenia (...)  »
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 8
W przypadku gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie zawartej z nim umowy o pracę, ma prawo odwołać się do sądu. Jeśli postępowanie sądowe zakończy się m.in. przywróceniem (...)  »
Druki informujące ZUS o zmianie ubezpieczeń zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 4
Osoba wykonująca umowę zlecenia w naszym urzędzie była do 9 sierpnia 2019 r. jednocześnie zatrudniona w innej firmie na pełny etat. Do tego dnia podlegała (...)  »
Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 4
Pracownik w wieku 25 lat złożył pracodawcy 1 sierpnia br. pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019, strona 20
Senat uczelni podjętą uchwałą powołał 7 członków rady uczelni. Trzech członków tego organu jest jednocześnie pracownikami uczelni, a czterech to osoby zewnętrzne. Żadna z tych (...)  »
Stosowanie do składek na Fundusz Solidarnościowy zwolnień określonych dla składek na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 9
1) Zatrudniam kilku pracowników. W lipcu br. jeden z nich ukończył 60 lat, a tym samym nie będę za niego opłacał już składek na Fundusz (...)  »
Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia, ale nie ze składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 6
Fakt korzystania przez pracownika (zleceniobiorcę/wykonawcę pracy nakładczej) ze zwolnienia podatkowego nie ma wpływu na składki ZUS. Osoby te podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom na zasadach ogólnych określonych (...)  »
Składka na FP i FS przy kilku tytułach do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 8
Aby składka na Fundusz Pracy była za daną osobę opłacana, muszą zostać spełnione określone warunki. Ubezpieczony musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz uzyskiwać wynagrodzenie (podlegające (...)  »
PPK od 1 lipca 2019 r. - informacja ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.07.2019 r.
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl w dniu 11 lipca br. zamieścił informację w sprawie wykazywania w dokumentach rozliczeniowych wpłaty przekazanej do PPK. W informacji tej (...)  »
Założenie firmy w czasie urlopu wychowawczego a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 11
Pracownica szpitala przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Poinformowała nas, że od 1 lipca 2019 r. założyła własną firmę. Od jakich podstaw wymiaru szpital powinien obecnie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.