Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Jednostki oświatowe
Wynagrodzenie przestojowe nauczyciela odliczane z wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Nauczyciel placówki publicznej pozostawał w gotowości do pracy w okresie od 16 do 24 marca 2020 r. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie przestojowe do odliczenia z (...)  »
Zakup pomocy edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jak zakwalifikować wydatki biblioteki pedagogicznej, której jednym z głównych zadań jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym (...)  »
Zwolnienie zespołu szkół z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie z 3 kwietnia 2020 r. (znak NA.III-0221-6/2020) wskazała, iż: "(...) Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy (...)  »
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wydatków w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Samorządowa jednostka budżetowa posiada dwa rachunki bankowe - odrębny dla dochodów i odrębny dla wydatków. W jaki sposób zaksięgować doliczone do rachunku wydatków odsetki (naliczone (...)  »
Za doktorantów objętych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie opłaca się składek na FP i FS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (...)  »
Ograniczenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu ograniczono wymiar zajęć, pozostaje nadal w stosunku pracy na mocy mianowania? Jednym z kryteriów nawiązania stosunku pracy z (...)  »
Czy czynności wykonywane przez JST z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej podlegają opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych (...)  »
Sposób dokumentowania usług wykonywanych przez uczelnię
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Uczelnia publiczna na podstawie uchwały senatu uczelni utworzyła żłobek. Żłobek funkcjonuje na podstawie statutu, z którego wynika, że odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa (...)  »
Staż nauczycielski przy ustalaniu uprawnień do świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
W sierpniu br. ukończę 55 lat. Mój łączny staż pracy wynosi 37 lat, przy czym od ponad 25 lat pracuję jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, z (...)  »
Doktoranci bez składek na FP i FS od października 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Doktoranci, którzy otrzymują stypendium doktoranckie, od 1 października 2019 r. zostali objęci z tego tytułu obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Za osoby podlegające obowiązkowo (...)  »
Korekta błędnej daty w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Zgłosiłam do ubezpieczenia zdrowotnego syna naszej pracownicy jako członka rodziny. W zgłoszeniu na druku ZUS ZCNA podałam błędną datę uzyskania przez niego uprawnień do ubezpieczenia (...)  »
Obowiązek złożenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej? W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 (...)  »
Zakup towarów przez internet w przypadku korzystania z usługi "Allegro smart"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Pracownik jednostki oświatowej zapłacił za towar nabyty na Allegro za pomocą karty służbowej. W związku z tym, iż korzysta z usługi smart nie pobrano kosztów (...)  »
Wpływ oświadczeń i wniosków pracowniczych na zaliczkę na pdof
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Zakłady pracy jako płatnicy pdof w stosunku do dokonywanych świadczeń pracowniczych mają szereg ustawowych obowiązków. Sposób ich realizacji podlega jednak korektom w wyniku składania przez (...)  »
Prawo nauczyciela mianowanego do odprawy emerytalnej i ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Stosunek pracy nauczyciela mianowanego w publicznej placówce oświatowej może zostać rozwiązany w trybie przewidzianym w art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. Zastosowanie tego trybu może nastąpić (...)  »
Wpłaty dokonywane przez rodziców za zniszczone podręczniki w publicznej szkole podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Przepisy art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) stanowią, iż (...)  »
Przesunięcie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nie ma zastosowania do jednostek budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Czy przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, (...)  »
Ochrona danych osobowych w egzaminach prowadzonych on-line
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Prywatna uczelnia będzie przeprowadzać zdalne egzaminy dla studentów. Dotychczas egzaminy odbywały się na terenie uczelni, ale w związku ze stanem epidemii chcemy je zorganizować na (...)  »
ZUS od wartości badań na koronawirusa sfinansowanych przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Zakład pracy (prowadzący działalność przedszkolną) z własnej inicjatywy sfinansował dla pracowników badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Czy poniesione przez pracodawcę koszty z tego tytułu stanowią (...)  »
Jakie należności zamawiający może pokryć z wniesionego zabezpieczenia?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Chcemy zobowiązać ewentualnego wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jakie należności (...)  »
Faktura-prognoza za media - zasady odliczania VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.06.2020 r.
Faktury-prognozy uprawniają podatnika do odliczenia VAT pod warunkiem, że są fakturami w rozumieniu ustawy o VAT. Prawo do odliczenia VAT przysługuje w zakresie w jakim (...)  »
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinny znaleźć się wydatki na badania (testy) pracowników na koronawirusa? Wydatki związane z finansowaniem usług zdrowotnych na rzecz pracowników, w (...)  »
Zwolnienie na dziecko do lat 14 w dniach lub w pełnych godzinach
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14 jest jednym z uprawnień pracowniczych w tytułu rodzicielstwa. Sposób jego wykorzystania zależy od wniosku (...)  »
Zwolnienie w pdof przy przejściu na emeryturę w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Gdy dana osoba będąca pracownikiem przejdzie w trakcie roku kalendarzowego na emeryturę lub rentę, to ma prawo do skorzystania w odniesieniu do świadczeń uzyskanych od (...)  »
Ujęcie zakupu środków ochrony przed COVID-19 w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z pandemią COVID-19 zakupiliśmy środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla pracowników naszej jednostki. Prosimy o wskazanie sposobu ujęcia tych środków (...)  »
Zatrudnienie terminowe nauczycieli w placówkach publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Dla trzech grup nauczycieli podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony. Pierwsza z nich to nauczyciele stażyści, z którymi stosunek pracy nawiązuje (...)  »
Ewidencja czasu pracy nauczyciela szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie zatrudnia nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy, w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym (rok szkolny). W regulaminie pracy ma (...)  »
Wpływ pracy zdalnej na wynagrodzenie nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
1) Nauczycielowi szkoły specjalnej przysługuje dodatek za warunki pracy. Czy należy go wyłączać (przyjmować w wysokości 0 zł) z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany podczas (...)  »
Likwidacja zużytych pozostałych środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W samorządowych jednostkach budżetowych zasady postępowania dotyczące zagospodarowania zbędnych oraz zużytych składników majątku powinny zostać określone w dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady prowadzenia gospodarki (...)  »
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2020 r.
Czy szkoła będąca gminną jednostką budżetową obowiązana jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, czy też sprawozdanie takie sporządza wyłącznie gmina, w której strukturze (...)  »
Dodatek za trudne warunki pracy w okresie ograniczenia działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Czy w czasie zawieszenia pracy szkół z powodu koronawirusa nauczycielowi pracującemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dodatek za trudne warunki pracy? Nadmieniamy, że poradnie nadal działają, (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe pracowników niepedagogicznej szkoły samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Jesteśmy szkołą samorządową. Dwóch pracowników niepedagogicznych (sprzątaczka i kierownik gospodarczy) będzie na zmianę po 1 tygodniu przebywać w gotowości do pracy. Wynagrodzenia tych osób obejmują (...)  »
Niewykonywanie pracy nauczycielskiej, szczególnej i górniczej z powodu COVID-19 a staż do świadczenia kompensacyjnego i emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Zgodnie z art. 56 ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0, okresy niewykonywania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19: pracy (...)  »
Nieodpłatne udostępnienie szkolnej sali gimnastycznej
Redakcja Poradnika VAT | 01.06.2020 r.
Gmina udostępnia bezpłatnie organizacji pozarządowej salę gimnastyczną znajdującą się w szkole podstawowej. Szkoła jest jednostką budżetową gminy. Sala gimnastyczna oddawana jest w użytkowanie na podstawie (...)  »
Ewidencja faktur prognozujących zużycie mediów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
Zasadniczo faktury prognozujące zużycie mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, gazu), dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą ich wystawienia. Przy czym (...)  »
Nauczyciel uprawniony do dodatków powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Jeżeli zatem (...)  »
Wierzytelność od dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie sanacyjne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
W kwietniu jednostka budżetowa otrzymała od kontrahenta fakturę za energię i korekty "in minus" do tej faktury. Dokonując zapłaty za fakturę pomniejszono ją o wartość (...)  »
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracowników wykonujących pracę zdalną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 32
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 pracodawca zlecił pracę zdalną, w ramach której pracownicy swe obowiązki służbowe wykonują w domu. Czy w tej sytuacji (...)  »
Ujęcie zobowiązań odsetkowych w paragrafie wydatkowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Czy odsetki za zaległe płatności faktur za energię elektryczną i odsetki od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne można ujmować w paragrafach właściwych dla zobowiązania głównego, (...)  »
COVID-19
Zasady rekrutacji do szkół i publikacji list osób przyjętych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Prowadzimy prywatną szkołę. W związku z epidemią proces rekrutacji chcemy przeprowadzić w całości w formie elektronicznej. Jakie dane osobowe dzieci i ich rodziców możemy w (...)  »
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło (...)  »
TARCZA
Brak odpowiedzialności beneficjenta za nieprawidłowość w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Podmiot realizuje projekt edukacyjny współfinansowany z EFS. Ze względu na zamknięcie placówki oświatowej nie prowadzimy zajęć, nie realizujemy projektu. Czy ewentualne nieprawidłowości w wydatkowaniu środków (...)  »
TARCZA
Kwalifikowalność wynagrodzenia a COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
W ramach projektu EFS są współfinansowane koszty działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym wynagrodzenia nauczycieli i personelu. Przedszkole jest zamknięte z powodu (...)  »
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W piśmie Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019 r. (nr DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK) w sprawie wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne w (...)  »
Wpływ przestoju wywołanego koronawirusem na prawo nauczyciela do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 41
Czy nieświadczenie pracy przez nauczycieli podlegających Karcie Nauczyciela z powodu zamknięcia placówek oświatowych w związku z koronawirusem będzie miało wpływ na ich prawo do trzynastki? (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela za urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 38
Nauczycielka dyplomowana od 2 stycznia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. przebywała na urlopie zdrowotnym. Urlopu uzupełniającego nie wykorzystała bezpośrednio po zakończeniu zdrowotnego, ale (...)  »
Wyksięgowanie należności nieściągalnej na podstawie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Jednostka budżetowa ma nieuregulowane należności za najem wraz z odsetkami. Tworzono odpisy aktualizujące na te kwoty. Teraz komornik przysłał pismo, że egzekucja jest bezskuteczna. Czy (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Wybuch światowej pandemii i wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii sprawiły, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą przystosować się do nowych warunków. W wielu (...)  »
Dodatek stażowy wypłacony nauczycielowi podwyższy zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 31
Nauczyciel był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej do 31 marca 2020 r. Oprócz płacy zasadniczej i dodatku stażowego, do którego zachowywał prawo w (...)  »
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Zasady powoływania i działania rad rodziców w szkołach i placówkach określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Częstotliwość szkoleń okresowych bhp nauczycieli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Co ile lat podlegają szkoleniu okresowemu bhp zatrudnieni w szkole nauczyciele - co 5 czy co 6 lat? Szkolenia okresowe bhp zatrudnionych w szkole nauczycieli (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe musiały szybko opracować i wdrożyć nowe zasady nauczania, a także komunikowania się (...)  »
Dodatek wiejski w czasie zawieszenia pracy szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Dodatek wiejski przysługuje zarówno w okresie świadczenia pracy przez nauczyciela, jak również w innych okresach - np. podczas absencji chorobowych, czy w czasie zawieszenia pracy (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskutek wykonania polecenia przełożonego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Czy można skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli czyn stanowiący naruszenie popełniono w wyniku wykonania ustnego polecenia bezpośredniego przełożonego? Kwestia (...)  »
Usługi edukacyjne a zwolnienie z podatku VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 2
Przesłanką zwolnienia z VAT usług wykonywanych w interesie publicznym jest m.in. fakt, że w większości przypadków usługi te stanowią realizację zadań, jakie ciążą na państwie (...)  »
Zmiana zasad rozliczeń z wykonawcą a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Zawarcie aneksu z wykonawcą robót budowlanych w zakresie wprowadzenia płatności częściowych będzie co do zasady stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli możliwość takiej zmiany nie (...)  »
Ubezpieczenia i składki ZUS z umowy o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 8
Nasza placówka zawarła umowę o dzieło z osobą, która zobowiązała się opracować dla nas wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie utworzenia w szkole klasy do (...)  »
Zapis o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 51
Nauczycielka zatrudniona w szkole od 1 września 1986 r. z dniem 31 sierpnia 2020 r. przechodzi na emeryturę. Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy w punkcie (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 14
W myśl zmienionego nowelą ust. 1 w art. 4 specustawy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko (...)  »
Sposób dokumentowania sprzedaży dokonywanej na rzecz rady rodziców
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 27
Czy sprzedaż usług na rzecz rady rodziców (działającej przy szkole, która nie posiada NIP) powinna być traktowana jako sprzedaż na rzecz osób prywatnych i ewidencjonowana (...)  »
Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie (...)  »
Opodatkowanie usług odpłatnego udostępniania szkolnych obiektów sportowych
Redakcja Poradnika VAT | 07.04.2020 r.
Czy usługi odpłatnego udostępniania mieszkańcom gminy szkolnych obiektów sportowych podlegają zwolnieniu z VAT? Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia (...)  »
VAT przy usługach budowlanych wykonywanych w budynku szkoły
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 20
Będziemy brać udział w przetargu nieograniczonym na remont stolarki okiennej w szkole podstawowej. Czy zamawiający sam ustala stawki podatku VAT, czy porównuje je w składanych (...)  »
TARCZA
Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 7
Przepisy prawa pracy przewidują tylko jedną formę pracy "na odległość". Jest nią telepraca, uregulowana w Kodeksie pracy. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak nowe rozwiązania w zakresie (...)  »
Zatrudnienie pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej można zatrudnić pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego (bez zatrudniania głównego księgowego)? Jak wynika z art. 53 ustawy z dnia 27 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.