Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Jednostki oświatowe
Prezentacja należności z tytułu dochodów budżetowych w bilansie jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 39
W której pozycji bilansu wykazuje się należności stanowiące dochody budżetowe, ujmowane w księgach jednostki budżetowej na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"? Zasady funkcjonowania (...)  »
Prezentacja należności w rocznym Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (zespół szkolno-przedszkolny). Faktury za żywienie i opłatę przedszkolną za grudzień wystawiliśmy 31 grudnia 2018 r. z terminem płatności 15 stycznia 2019 r. (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika po zmianie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, strona 11
Pracownikowi uniwersytetu z dniem 1 grudnia 2018 r. zmniejszono wymiar czasu pracy do 1/2 etatu. Oprócz wynagrodzenia w wysokości 13 zł za godzinę otrzymuje on (...)  »
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za dodatkowe zajęcia w podstawie urlopowej i trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 39
1) Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkół samorządowych (szkoła podstawowa i przedszkole) na cały etat, który przypada na pracę w przedszkolu. Ponadto realizuje godziny ponadwymiarowe (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach unijnego projektu w podstawie "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019, strona 62
Nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w ramach skierowania do pracy przy tym projekcie. Czy należy to wynagrodzenie uwzględnić w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego? (...)  »
Kasa fiskalna w jednostce oświatowej
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 28
Dom Wczasów Dziecięcych będący jednostką oświatową oprócz zapewnienia opieki uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania świadczy również usługi organizowania różnego rodzaju obozów, (...)  »
Czy sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne podlega opodatkowaniu VAT?
Poradnik VAT nr 3 (483) z dnia 10.02.2019, strona 18
Na terenach gmin i powiatów funkcjonują szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi. Placówki te w ramach swojej działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą stołówki szkolne. Celem ich prowadzenia nie (...)  »
Przekazanie na rachunek budżetu środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.02.2019 r.
Jesteśmy jednostką prowadzącą działalność oświatową. W jakim paragrafie powinniśmy ująć przekazanie na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku (...)  »
Wpłaty na PFRON i ich obniżanie w przypadku uczelni publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.02.2019 r.
Zasadniczo obowiązkowych wpłat na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 (...)  »
Kary umowne w umowach na roboty budowlane
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Jednostka budżetowa (szkoła) zamierza zawrzeć umowę na roboty budowlane obejmujące remont sali gimnastycznej (wartość zamówienia powyżej 30.000 euro). Czy taka umowa musi zawierać zapisy o (...)  »
Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć w ramach programów finansowanych ze środków unijnych - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Gmina jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. W przedszkolu realizowany jest projekt unijny, w ramach którego zatrudnieni (...)  »
Szkoła będąca jednostką budżetową jest zwolniona od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 70
Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Za zgodą tego organu, zamierza wynajmować salę i boisko sportowe. Dochody uzyskane z tej działalności będą przeznaczone na (...)  »
Do jakiego paragrafu zakwalifikować koszty przejazdu uczniów na konkursy i olimpiady?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 57
Czy wydatki na pokrycie kosztów przejazdu uczniów uczestniczących w konkursach językowych i olimpiadach szkoła (jednostka budżetowa) może kwalifikować do paragrafu 430? Wydatki na pokrycie kosztów (...)  »
Zwrot wynagrodzenia w razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 39
Czy nauczyciel, który zamierza za porozumieniem stron rozwiązać stosunek pracy w połowie miesiąca, powinien zwrócić część otrzymanego wynagrodzenia? Nadmieniamy, że nasze pytanie dotyczy zarówno nauczyciela (...)  »
Szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 2
Dyrektorzy szkół i placówek w terminie do 1 marca 2019 r. muszą zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tak wynika z (...)  »
Opodatkowanie świadczeń placówek oświatowych a VAT - wyrok WSA
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w nieprawomocnym wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r., nr I SA/Go 472/18 orzekł, iż: W odniesieniu do pracowników (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wypłaty nauczycielom dodatku wiejskiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2019 r.
Z jakiego paragrafu wydatków wypłacać nauczycielom dodatek wiejski? Wypłata nauczycielom dodatku wiejskiego powinna następować z paragrafu 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń". Z opisu do (...)  »
Zakup koszulek dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Szkoła podstawowa działająca w formie jednostki budżetowej dokonała zakupu koszulek dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki zakup (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpłat za zniszczone podręczniki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału (...)  »
Nierezydent zatrudniony na umowę o pracę
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.01.2019 r.
Uczelnia zatrudniła na umowę o pracę obywatela Niemiec. Umowa została zawarta na rok. Pracownik będzie świadczył pracę w Polsce. Dla celów podatkowych jest rezydentem Niemiec, (...)  »
Czy opłaty dotyczące dowozu dzieci na zajęcia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
Redakcja Poradnika VAT | 14.01.2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 16 listopada 2018 r., nr I SA/Lu 615/18 stwierdził, że: Gmina nie występuje jako usługodawca, (...)  »
Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 63
1. Zasady przydzielania nauczycielowi dodatkowych godzin pracy Nauczycielom zatrudnionym w oświatowych placówkach samorządowych mogą być powierzane godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw (dalej dodatkowe godziny). Definicje (...)  »
Prawo nauczyciela do lokalu mieszkalnego po przeniesieniu do innej szkoły
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 52
Czy nauczycielowi mianowanemu, który będzie przenoszony do innej szkoły samorządowej z urzędu za jego zgodą, należy w nowym miejscu pracy zapewnić lokal mieszkalny skoro ma (...)  »
Ustalanie okresu absencji na potrzeby świadczeń chorobowych w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 27
Nauczyciel jest zatrudniony od 1 września 2018 r. w dodatkowym miejscu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W grudniu 2018 r. przez 5 dni korzystał (...)  »
Praca na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 07.01.2019, strona 21
Nabyłam prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nie jest ono jednak wysokie, dlatego chciałabym dorobić, zatrudniając się ponownie w szkole w charakterze nauczyciela. Nie będzie to (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia nauczyciela za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.01.2019 r.
W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14? Czy ustalając to wynagrodzenie należy uwzględnić 1/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego (...)  »
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia budynku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Jak w księgach rachunkowych szkoły (jednostki budżetowej) ująć wydatek z tytułu ubezpieczenia budynku? Na jakim koncie kosztów zaksięgować takie ubezpieczenie? Zakład ubezpieczeń w wyniku zawarcia (...)  »
Korzystanie z bezpłatnych usług pracodawcy a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019, strona 16
Świadczenia uzyskiwane przez pracowników, zleceniobiorców czy też usługodawców od szkoły, z którą współpracują, w postaci zwolnienia z opłacania czesnego z tytułu uczęszczania ich dzieci do (...)  »
Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.01.2019 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), (...)  »
Świadczenia z okazji świąt
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 03.01.2019 r.
Uczelnia wydała pracownikom paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ich zakup finansowała ze środków ZFŚS. Czy wartość tych paczek stanowi przychód wolny od podatku dochodowego? (...)  »
Publiczne przedszkola i obowiązek wpłat na PFRON
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2019 r.
W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), obowiązkowych wpłat na (...)  »
W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe, w tym dla nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 64
Wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenia urlopowego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby (...)  »
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 42
Nauczyciel nie otrzymał nagrody jubileuszowej za 20 i 25 lat pracy z powodu niedostarczenia dokumentów. Po ich przedłożeniu okazało się, że za rok przypada mu (...)  »
Bezpośrednia odpowiedź zamawiającego dla wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 18
Szkoła będzie organizować przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach. W przypadku wątpliwości ze strony wykonawców chcielibyśmy udzielać odpowiedzi bezpośrednio tylko zainteresowanym wykonawcom. Czy takie (...)  »
Zwiększenie wartości początkowej zakupionego programu o niepodlegający odliczeniu VAT naliczony
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.12.2018 r.
Placówka oświatowa (bursa szkolna) zakupiła program do ewidencji majątku trwałego. VAT odliczamy nie w pełnej wysokości lecz w proporcji. Czy w związku z tym wartość (...)  »
Wydatki na szkolenia bhp, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy zorganizowane dla nauczycieli
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 45
Wydatki na szkolenia bhp, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy dla nauczycieli wskazane jest klasyfikować w paragrafie 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w rozdziale (...)  »
Opłata za wywóz odpadów gabarytowych wniesiona na rzecz firmy zajmującej się wywozem odpadów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.12.2018 r.
Placówka oświatowa co miesiąc składa deklarację i wnosi opłatę na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ujmując ją w paragrafie 452 "Opłaty na rzecz budżetów (...)  »
Prawo opcji w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Czy szkoła podstawowa, która chce wyremontować dwa budynki szkoły, ale ma zabezpieczone pieniądze w budżecie tylko na remont jednego z nich, może od początku wszcząć (...)  »
Umowa o dzieło z pracownikiem uczelni na wychowawczym bez ZUS
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Pracownica naszej uczelni do 31 stycznia 2019 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu ma naliczane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Pod koniec grudnia (...)  »
Górna granica potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia za część miesiąca
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Zatrudniamy dozorcę w szkole podstawowej (publicznej), na podstawie umowy na czas określony. Otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości minimalnej, które jest zajęte na poczet alimentów. W (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania gruntów oddanych w dzierżawę przez uczelnię wyższą
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Ustawodawca na mocy art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) zwolnił (...)  »
Informacja od pracownika uczelni o kwocie przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 10.12.2018 r.
Pracownik naszej uczelni poinformował nas ustnie, że jego przychody w grudniu br. przekroczą roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Czy na tej podstawie (...)  »
Zasiłek chorobowy dla pracownika z etatu i po ustaniu zatrudnienia
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.12.2018 r.
Pracownik naszej szkoły przez pewien czas zatrudniony był także w prywatnej firmie, w której umowę o pracę rozwiązał za porozumieniem stron z dniem 16 listopada (...)  »
Zasiłek za dni opieki nad chorym dzieckiem dla rodziców pracujących na zmiany
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.12.2018 r.
1) Pracownica jednostki oświatowej złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 3 lat. Zwolnienie lekarskie obejmowało (...)  »
Wysokość świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 9
Zamierzam ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Po ukończeniu wymaganego wieku zakończę pracę w szkole i wówczas będę spełniała wszystkie warunki do uzyskania tego świadczenia. (...)  »
Udostępnianie danych osobowych pracownika komornikowi
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 4
Szkoła otrzymała od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia jednego z jej pracowników. Jednocześnie komornik zobowiązał ją do przedstawienia w ciągu tygodnia informacji dotyczących kwot wynagrodzenia (...)  »
Zatrudnienie na etacie w szkole po zakończeniu własnej działalności a prawo do świadczenia chorobowego
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Mam 26 lat. Przez ostatnie pół roku prowadziłam własną pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacając z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Po likwidacji (...)  »
Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 61
1. Norma czasu pracy obowiązująca nauczyciela Dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych (dalej także szkołach) czas pracy ustala się i rozlicza na podstawie ustawy Karta (...)  »
Dopłata do okularów korekcyjnych dla dyrektora szkoły
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 54
Czy dyrektorowi szkoły podstawowej, należy się dopłata do okularów z tytułu pracy przy komputerze? Czy charakter pracy dyrektora - prowadzenie zajęć dydaktycznych i zarządzanie placówką (...)  »
Wyksięgowanie zniszczonych materiałów, odpisanych w koszty w momencie zakupu w księgach przedszkola
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 46
Przedszkole publiczne stosuje uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości materiałów w koszty w momencie ich zakupu. Jakim zapisem wyksięgować zniszczone materiały, które nie nadają się już (...)  »
Odpowiedzialność materialna za szkodę z winy nieumyślnej
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownik administracyjny szkoły uszkodził ksero służbowe. Czy możemy potrącić całość szkody z jego wynagrodzenia (uszkodzenie nastąpiło z winy pracownika, choć nie spowodował jej umyślnie)? Pracownik, (...)  »
Składki od jubileuszówki wypłaconej pracownikowi szkoły odchodzącemu na emeryturę
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownik szkoły przechodzi na emeryturę. Z tego powodu rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłaciliśmy mu nagrodę jubileuszową (uzupełniającą). Pomiędzy wypłatą (...)  »
Przejęcie opieki nad chorym dzieckiem przez drugiego z rodziców
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownica szkoły otrzymała 14-dniowe zwolnienie lekarskie, potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad chorym 4-letnim synem. Chciałaby jednak podzielić się tą opieką ze swoim mężem, który również (...)  »
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.11.2018 r.
Zatrudniamy w szkole na stanowisku woźnego pracownika (urodzonego w marcu 1954 r.), który w przyszłym roku osiągnie wiek emerytalny. Czy będziemy mogli wypowiedzieć mu wówczas (...)  »
Odprawa dla pracownika niepedagogicznego szkoły
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Pracowałem kilka lat w szkole publicznej na stanowisku woźnego. Zostałem zwolniony za wypowiedzeniem z powodu reorganizacji. Nie otrzymałem odprawy. W szkole twierdzono, że mi nie (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownicy, która po urlopie rodzicielskim korzystała z urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 9
Pracownica, zatrudniona w żłobku jako kucharka, po porodzie wykorzystała pełny okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W efekcie na zasiłku macierzyńskim przebywała do 4 kwietnia 2018 (...)  »
Uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia chorobowego trzynastki po zmianie wymiaru czasu pracy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2018 r.
Pracownik jednostki oświatowej do końca października 2017 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 1 listopada 2017 r. pracuje na cały etat. W październiku (...)  »
Zasiłek chorobowy, gdy pracownik w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.11.2018 r.
Czy możemy uznać, że nauczyciel prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, jeśli przesłał oświadczenie, że w czasie choroby przebywa u rodziców w innym mieście? Tak. Za nieprawidłowe (...)  »
Czy wypłacić zasiłek opiekuńczy w przypadku pobytu jednego z rodziców za granicą?
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.11.2018 r.
Nauczycielka złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat. W oświadczeniu Z-15 wpisała, że (...)  »
Wysokość diety zagranicznej w przypadku rezygnacji z zapewnionego przez pracodawcę śniadania
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.11.2018 r.
Nauczyciel przebywał w delegacji zagranicznej we Francji. Pracodawca wykupił hotel ze śniadaniem. W rozliczeniu pracownik podał, że nie korzystał ze śniadania, ponieważ jest na specjalnej (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup oprogramowania służącego procesowi dydaktycznemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 46
Jesteśmy jednostką oświatową. Zakupiliśmy program komputerowy służący wyłącznie jako pomoc dydaktyczna. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy zaklasyfikować ten wydatek? W związku z tym, że program (...)  »
Oprogramowanie na własny użytek bez podatku u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 48
Uczelnia publiczna nabywa od podmiotów zagranicznych oprogramowania komputerowe na własne potrzeby. Oprogramowania nabywane są na zasadzie licencji na korzystanie z programu komputerowego przez końcowego użytkownika. (...)  »
50% koszty uzyskania przychodów gdy w umowie o pracę nie wyodrębniono wysokości honorarium - wyrok WSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 31
Na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, honorarium za prace twórcze powinno być wyodrębnione w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Nie ma jednak wymogu, aby wyodrębnienie (...)  »
Skutki przekroczenia przez pracownika uczelni rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.11.2018 r.
Jeżeli pracownik uczelni za wcześnie zawiadomi zatrudniającego go pracodawcę (lub pracodawców), aby zaprzestali opłacać za niego składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z powodu osiągnięcia rocznej granicy (...)  »
Pobieranie przez pracownika uczelni renty a ulga w opłacie składek na FP i FGŚP
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.11.2018 r.
Pracownik naszej uczelni w listopadzie br. ukończył 60 lat. Płatnikowi składek przysługuje więc (jako pracodawcy) zwolnienie z opłacania za niego składek na FP i FGŚP. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.