Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Jednostki oświatowe
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Klasyfikacja dochodów pochodzących z wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Szkoła podstawowa otrzymała na rachunek bieżący wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki, które zakupiła w latach 2019-2020. W jakim paragrafie powinna ująć takie wpłaty? W (...)  »
Czy sporządzenie protokołu z postępowania jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Rozpoczynamy procedurę udzielenia zamówienia publicznego w nowym trybie podstawowym. Czy mamy obowiązek protokołowania tego postępowania? Jeśli tak, to od jakiego momentu i w jakiej formie (...)  »
Kiedy miasto działa jako podatnik VAT?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Działania miasta polegające na świadczeniu usług: przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla uczniów i wychowanków, pobytu i nauczania w przedszkolach powyżej pięciu godzin (...)  »
Rozrachunki z tytułu PPK w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-Z wykazuje się wyłącznie zobowiązania wymagalne. Skoro zaś sporządzając sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału widniejące na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" zobowiązanie z (...)  »
Wymiar urlopu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Pracownica zatrudniona od dwóch lat na pełny etat posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z dniem 16 lipca 2021 r. rozwiązuje umowę o pracę w (...)  »
Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 7
Roszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. (...)  »
Podpisanie protokołu powypadkowego przez poszkodowanego i przekazanie jego do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
1) W zakładzie pracy miało miejsce zdarzenie, którego zespół powypadkowy nie uznał za wypadek przy pracy. Sporządziliśmy protokół powypadkowy, z którym zapoznaliśmy pracownika. Pracownik nie (...)  »
Weryfikacja niekaralności nauczyciela przed ponownym zatrudnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Szkoła samorządowa zamierza zatrudnić nauczyciela po dwóch miesiącach przerwy od ustania poprzedniego stosunku pracy. Czy musi ponownie pozyskać zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego, Rejestru Sprawców Przestępstw (...)  »
Panele fotowoltaiczne jako odrębny środek trwały
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.07.2021 r.
Na dachu naszego budynku, na specjalnym stelażu, zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Czy możemy uznać panele fotowoltaiczne za odrębny środek trwały, czy też o ich wartość (...)  »
Dokumenty dla celów wypłaty po przerwie pozostałej części zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 21
Rok temu zatrudniłam na umowę zlecenia kobietę, która obecnie wystąpiła o przyznanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni, na dziecko (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela pracującego z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Czy wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej pracującego z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można ująć w rozdziale 80150? Tak. Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej pracującego (...)  »
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej, od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. We wrześniu 2020 r. (...)  »
Wpływ stanowiska pracy nauczyciela na jego pensum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1) Nauczyciel wspomagający jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy (pensum 20/20). W roku szkolnym 2021/2022 nie ma dla niego wystarczającej liczby (...)  »
Ujęcie systemu monitoringu w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką oświatową (przedszkolem). Na zewnątrz i wewnątrz budynku przedszkola zainstalowaliśmy monitoring. W jaki sposób należy ująć go w księgach rachunkowych - jako osobny (...)  »
Składki ZUS od wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za urlop po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Z dniem 30 czerwca 2021 r. rozwiążemy z pracownikiem (za porozumieniem stron) umowę o pracę. Wypłatę pensji należnej za czerwiec br. otrzyma on (zgodnie z (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacamy pracownikom nagrody jubileuszowe nie częściej niż co 5 lat. W marcu 2017 r. pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową za 25 lat (...)  »
Zawarcie umowy z terminem płatności przypadającym w następnym roku budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Chciałem udzielić zamówienia publicznego na remont instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach szkoły. Planuję wydać ok. 80 tys. zł, ale z terminem (...)  »
Gdy data wyrejestrowania pracownika z ZUS przypada w święto
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Pracownica miała zawartą umowę o pracę na czas określony do 2 czerwca 2021 r. Zasadą jest, że pracownika należy wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (...)  »
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby praktycznej nauki zawodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Czy zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych przez uczniów podczas zajęć praktycznych nauki zawodu (do pracowni gastronomicznej) należy klasyfikować w paragrafie 421, 422 czy 424? Wszelkiego rodzaju (...)  »
Opodatkowanie świadczenia usług noclegowych w schronisku młodzieżowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2021 r.
W praktyce zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych prowadzą schroniska młodzieżowe. Schroniska takie świadczą usługi polegające na zapewnieniu noclegów, m.in. (...)  »
Refundacja okularów korekcyjnych a wymiar pracy przy komputerze
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu po 2 godziny dziennie wystąpił do pracodawcy o refundację okularów korekcyjnych, które zostały mu zalecone przez lekarza medycyny pracy. Pracownik (...)  »
Koszty promocji placówki oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2021 r.
Aby zwiększyć zainteresowanie rekrutacją do naszej placówki (jednostki oświatowej) podejmujemy pewne działania promocyjne. Na jakim koncie księgowym ująć koszty promocji placówki oświatowej? Koszty związane z (...)  »
Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownicy na jej wniosek od 7 kwietnia 2021 r. obniżono wymiar czasu pracy z pełnego na 7/8 etatu. W tym samym miesiącu od 1 do (...)  »
Obecność obwinionego na rozprawie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Otrzymałam zawiadomienie o rozprawie w sprawie zarzucanego mi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Czy mój udział w rozprawie jest obowiązkowy? Czy orzeczenie w sprawie może zostać (...)  »
Ewidencja zakupionego przez szkołę sztandaru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Jesteśmy szkołą (jednostką budżetową). Na jakim koncie księgowym (011 czy 013) ująć zakupiony przez szkołę sztandar? Zakładając, iż zakupiony przez szkołę sztandar spełnia kryteria wymagane (...)  »
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2021 r.
W jaki sposób księgować naliczone przez bank odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym szkoły? Odsetki te musimy przekazać do gminy. Naliczone przez bank (...)  »
Informowanie o zatrudnieniu osoby na świadczeniu kompensacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Szkoła zatrudniła nauczyciela, który uprawniony jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Praca nie będzie świadczona przez niego w pełnym wymiarze godzin, w związku z czym jego (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na (...)  »
Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika z własnych środków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Pracownik szkoły (jednostki budżetowej) zakupił z własnych środków kalkulator na potrzeby jednostki. Na powyższy zakup przedstawił fakturę, na której jako odbiorca widnieje szkoła. Jak zaksięgować (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze jednostki budżetowej w zakresie zadań zleconych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (szkołą). W jakim zakresie i terminie zobowiązani jesteśmy sporządzić sprawozdanie Rb-50? Jakie są konsekwencje niezłożenia przez nas w terminie tego sprawozdania (...)  »
Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi tylko przy 10-letnim okresie przechowywania
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
W związku z zatrudnianiem pracowników jesteśmy zobowiązani prowadzić dokumentację pracowniczą. Jakie dokumenty kadrowe, poza aktami osobowymi, należy przechowywać i przekazać pracownikowi, którego dotyczy 50-letni okres (...)  »
Obciążenie pracownika jednostki budżetowej karą pieniężną za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Na pracownika jednostki budżetowej (przedszkola) nałożono karę pieniężną za szkodę materialną wyrządzoną pracodawcy. Jak zaksięgować taką karę? Karę pieniężną nałożoną na pracownika z tytułu szkody (...)  »
Osoby uprawnione do otrzymania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
1) Zmarły pracownik był ojcem małoletnich dzieci, które pozostają pod opieką matki, byłej żony zmarłego. Komu należy wypłacić wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop po zmarłym (...)  »
Data zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
W dniu 28 maja 2021 r. zawarliśmy kilkumiesięczną umowę zlecenia z osobą, dla której jest to jedyne zatrudnienie (jest to jednocześnie data, od kiedy zleceniobiorca (...)  »
Ustanowienie polityki rachunkowości dla jednostek obsługiwanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2021 r.
Czy każda z jednostek obsługiwanych przez podmiot, któremu powierzono prowadzenie wspólnej obsługi, musi posiadać odrębne regulacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości? Tak. Każda z jednostek obsługiwanych (...)  »
Na pracodawcy ciążą konkretne obowiązki po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Nasz pracownik, który od niedawna był jednocześnie rencistą, zmarł w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Po trzech miesiącach od jego śmierci przypadkowo dowiedziałam się, że oprócz (...)  »
Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Ubezpieczeni mogą korzystać z zasiłku chorobowego nie tylko w razie choroby lub pobytu w szpitalu, ale także w razie zaistnienia okoliczności zrównanych z niezdolnością do (...)  »
Zakupy inwestycyjne ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową mogą przeznaczać środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów na finansowanie zakupów inwestycyjnych, o ile taki cel przeznaczenia powyższych środków został (...)  »
Pozyskiwanie danych o stanie zdrowia dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Pracownicy dostarczają nam czasami dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę lub orzeczenie o niepełnosprawności swoich dzieci, w celu skorzystania z zapomogi z ZFŚS. Czy taką dokumentację medyczną (...)  »
Klasyfikacja opłat pobieranych od nauczycieli za wydanie legitymacji służbowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opłaty pobierane od nauczycieli za wydanie legitymacji służbowej? Z art. 11a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta (...)  »
Informacja na PUE ZUS wystarczająca do wypłaty chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Na PUE ZUS mam listę osób przebywających na kwarantannie i izolacji. Osobom z tej listy nie zostały wystawione zwolnienia e-ZLA. Czy taka informacja to podstawa (...)  »
Opodatkowanie VAT usług najmu
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Usługi wynajmu pokoi w internacie na rzecz osób trzecich sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55 nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak uznał Dyrektor KIS w (...)  »
Zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2021 r.
Do jakiego paragrafu zakwalifikować wydatki ponoszone na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej? Wydatki ponoszone na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków placówki (...)  »
Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez placówki oświatowe
Poradnik VAT nr 9 (537) z dnia 10.05.2021
Szkoła pobiera opłatę od uczniów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT? Generalnie opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa (...)  »
Wynagrodzenie uzupełniające pracownika uczelni wyższej w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Wynagrodzenie pracowników uczelni publicznej składa się tylko z dwóch obowiązkowych składników: wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za staż pracy. Pozostałe (m.in. dodatek funkcyjny czy premie) mają (...)  »
Świadczenia dla nauczycieli, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Praca nauczyciela, traktowana jako praca w szczególnym charakterze, nadal jeszcze daje uprawnienia do skorzystania z emerytury przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest uzyskanie (...)  »
Czy obwiniony może żądać udostępnienia zapisu dźwiękowego z rozprawy?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Dwóm osobom z naszej jednostki, w tym kierownikowi, postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego. Obwinione osoby nie mogły być (...)  »
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne albo renta
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Ubiegałam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. Świadczenie otrzymałam na 4 lata dopiero na etapie postępowania sądowego. Zarówno (...)  »
Urlop proporcjonalny nauczyciela placówki feryjnej w razie rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Jeśli nauczyciel przepracuje pełny okres prowadzenia zajęć w danym roku szkolnym, wówczas wykorzystuje całość przysługującego mu urlopu podczas ferii. Natomiast nauczycielowi, który był zatrudniony w (...)  »
Wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa SARS-COV-2? Wydatki związane z finansowaniem badań pracowników szkoły na (...)  »
Odpłatne wypożyczanie instrumentów muzycznych przez publiczną szkołę muzyczną w świetle ustawy o VAT - najnowsze stanowisko organów podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.04.2021 r.
Szkoła muzyczna jako jednostka budżetowa gminy świadczy na rzecz swoich uczniów odpłatne wypożyczanie instrumentów muzycznych (typu altówki, skrzypce, gitary). Instrumenty takie udostępniane są uczniom w (...)  »
Obciążenie wykonawcy karą umowną za opóźnienie w realizacji inwestycji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa (zespół szkolno-przedszkolny) prowadzi inwestycję polegającą na rozbudowie budynku. W związku z tym, iż wykonawca opóźnił się z oddaniem w terminie inwestycji obciążono (...)  »
Wynagrodzenia personelu projektu EFS rozliczane w okresie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Podmiot otrzymał środki EFS na realizację projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Czy można kwalifikować wydatki związane z personelem merytorycznym (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
W jakim paragrafie wydatków ująć wypłacony pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania (...)  »
Certyfikat rezydencji otrzymany w formie elektronicznej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Otrzymany od podmiotu zagranicznego certyfikat rezydencji wystawiony w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF, przesłany przez kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail) można (...)  »
Zwrot niesłusznie pobranej opłaty za prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
W marcu 2021 r. z wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej bank pobrał opłatę za prowadzenie tego rachunku w podwójnej wysokości. Wartość tej opłaty jednostka (...)  »
Informacja o chorobowym we wniosku o świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Przepracowałam w szkole jako nauczyciel ponad 30 lat. Ponieważ niedawno ukończyłam 55 lat i spełniam warunki do uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zamierzam ubiegać (...)  »
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Dodatek stażowy wypłacany za czas absencji chorobowej nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Nie ma podstaw prawnych do wypłacania nauczycielowi szkoły samorządowej dodatku za wysługę lat w pełnej wysokości za okres nieobecności w pracy z powodu choroby. Nauczycielowi (...)  »
Dodatki funkcyjny i motywacyjny wypłacane nauczycielowi w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Dyrektor szkoły będący nauczycielem obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatki przyznawane odpowiednio na okresy: roku szkolnego - funkcyjny i półrocza - motywacyjny. W kwietniu 2021 r. (...)  »
Odpłatne wydawanie posiłków dla nauczycieli i pracowników szkoły
Poradnik VAT nr 7 (535) z dnia 10.04.2021
Szkoła, jako jednostka oświatowa gminy, świadczy usługi wyżywienia dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Usługę wyżywienia uczniów traktuje jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT i nie (...)  »
PFR wyjaśnia
Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego z datą wsteczną z winy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Pracownica w dniu zatrudnienia (1 maja 2020 r.) nie wyraziła chęci zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, ponieważ stwierdziła, że są one zgłoszone (...)  »
Należności w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S samorządowej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Należności" wykazywać kwoty pomniejszone o odpisy aktualizujące? Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.