Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Jednostki oświatowe
pokaż fragmenty artykułów
FP i FS w przypadku pracy na etacie i prowadzenia firmy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Zatrudniamy na 1/2 etatu pracownika (45 lat), który jednocześnie prowadzi działalność i jako przedsiębiorca opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wynoszącej (...)  »
Termin zapłaty dla podmiotu publicznego z mocy ustawy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Dłużnikiem w transakcji handlowej jest podmiot publiczny niebędący podmiotem leczniczym. Czy termin zapłaty określony w umowie może być wydłużony do 60 dni? NIE. W przypadku (...)  »
Ograniczenia w wykonywaniu pracy przy komputerze przez pracownicę w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Pracownica pracująca przez większość dniówki przy komputerze przedłożyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Czy w związku z tą informacją może ona nadal pracować przy komputerze? (...)  »
Zasady dokonywania potrącenia komorniczego z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika egzekwującego świadczenie niealimentacyjne. Jak dokonać potrącenia z nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, do której pracownik uzyska prawo w (...)  »
Wykazanie nieodprowadzonych odpisów na ZFŚS w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2022 r.
Jednostka budżetowa nie przekazała na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych drugiej raty odpisu podstawowego. Czy w związku z tym sporządzając sprawozdanie Rb-Z wartość nieodprowadzonego odpisu (...)  »
Wypłata otrzymana po ustaniu stosunku pracy a ubezpieczenie w ZUS ze zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Osoba, z którą chcemy zawrzeć w grudniu 2022 r. kilkudniową umowę zlecenia, do 30 listopada 2022 r. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w (...)  »
Ujawnienie pozostałego środka trwałego podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki środków trwałych (w tym pozostałych środków trwałych) wycenia się zasadniczo w ich cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w oparciu o (...)  »
Opodatkowanie spotkania adaptacyjnego organizowanego dla studentów
Poradnik VAT nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Politechnika (czynny podatnik VAT) jest akademicką uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną. Samorząd Studencki Politechniki zorganizował tzw. adapciak (spotkanie) dla studentów pierwszego roku nauki, którzy wpłacili (...)  »
Usługi zakwaterowania w internacie szkoły
Poradnik VAT nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Placówka oświatowa (szkoła) prowadzi internat. W internacie zakwaterowani są m.in. uczniowie sąsiadujących szkół. Czy taką sprzedaż usług należy ewidencjonować w kasie fiskalnej? Zgodnie z § (...)  »
Zmiana adresu pracownika i oddziału NFZ
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Pracownik zmienił adres zamieszkania oraz oddział NFZ, do którego należy. W jaki sposób oraz w ciągu ilu dni pracodawca powinien poinformować ZUS o tej zmianie? (...)  »
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2022 r.
Czy sporządzając bilans jednostki budżetowej stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych można wykazać w pozycji B.III.1 aktywów? Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych (...)  »
Odprawa pieniężna wypłacana pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2022 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć odprawę pieniężną wypłacaną pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej? Przepisy art. 306 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca (...)  »
Od 21 listopada 2022 r. nowe zasady rozliczania nienależnych wpłat do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Wpłaty do PPK ewidencjonowane na indywidualnym koncie uczestnika PPK w wybranej instytucji finansowej pochodzą ze środków własnych uczestnika PPK i podmiotu zatrudniającego, a także ze (...)  »
Staż na stopień nauczyciela mianowanego w dodatkowym miejscu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Od 1 września 2022 r. zmienił się system awansu zawodowego oraz procedura nadawania obecnych stopni, tj. nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Jednak nauczyciele, którzy do 31 (...)  »
Inwentaryzacja środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2022 r.
Jako samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową posiadamy oprócz rachunku bieżącego także wydzielony rachunek dochodów. W jaki sposób dokonać inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na tych (...)  »
Opodatkowanie budynków, w których zakwaterowano Ukraińców
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Pomieszczenia uczelni wykorzystywane jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy nadal podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt (...)  »
Środki EFS na doskonalenie zawodowe uczniów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (technikum w województwie mazowieckim) zorganizuje kursy maturalne dla uczniów we współpracy ze szkołą wyższą. Czy o dotację ze środków EFS na (...)  »
Podmiot branżowy i wsparcie na utworzenie BCU
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Projekt dotyczy utworzenia branżowego centrum umiejętności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czy liderem projektu może być stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarczą? Ostatecznym odbiorcą wsparcia, tj. (...)  »
Montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku teatru a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.11.2022 r.
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2022 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.481.2022.2.MH) stwierdził, że: W związku z wydatkami poniesionymi na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku (...)  »
System awansu zawodowego nauczycieli po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Z dniem 1 września 2022 r. zmienił się system awansu zawodowego oraz zasady uzyskiwania obecnie obowiązujących stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Dwa zlikwidowane stopnie nauczyciela (...)  »
Ustalenie okresu zasiłkowego, gdy w czasie nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownica zaszła w ciążę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracownica od 20 czerwca 2022 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby. W październiku 2022 r. na PUE ZUS płatnika składek wpłynęło kolejne (...)  »
Prezentacja dochodów i wydatków w sprawozdaniu Rb-34S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Czy dane prezentowane w sprawozdaniu Rb-34S w wierszach L190 i S190 muszą być sobie równe? Wyodrębniony w dziale (...)  »
Ewidencja pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.10.2022 r.
Czy pozostałe (niskocenne) wartości niematerialne i prawne (o wartości początkowej poniżej 10.000 zł) należy ewidencjonować na koncie 020 czy 013? Pozostałe (niskocenne) wartości niematerialne i (...)  »
Dopłaty do ogrzewania dla szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Z dniem 20 września 2022 r. weszły w życie regulacje zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją (...)  »
Środki na dostęp do edukacji dla uczniów z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Szkoła zlokalizowana na terenie województwa śląskiego przyjęła uczniów z Ukrainy i potrzebuje środków na zwiększenie dostępności tych uczniów do edukacji. Co i w jakiej wysokości (...)  »
Przedsięwzięcia wspierane z KPO z dziedziny nowoczesnego kształcenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Jednostka budżetowa chce skorzystać ze środków Krajowego Planu Odbudowy na projekt związany z rozwojem nowoczesnego kształcenia. Jakie przedsięwzięcia w tym obszarze mogą być dofinansowane w (...)  »
Wybór partnerów do projektu BCE
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Projekt dotyczy utworzenia i funkcjonowania branżowego centrum umiejętności finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jakie podmioty są uprawnione do składania wniosków o objęcie wsparciem? Podmiotem (...)  »
Stanowisko MEiN w sprawie pokrywania z dotacji oświatowej kosztów transportu uczniów do szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2022 r.
Ministerstwo Edukacji i Nauki w piśmie z 4 kwietnia 2022 r. (nr DWST-WOOS.3152.31.2022.DC) odniosło się do możliwości pokrywania przez dotowaną szkołę niepubliczną kosztów związanych ze (...)  »
Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranego przez nauczyciela wynagrodzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2022 r.
Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły musi w przypadku ustania zatrudnienia nauczyciela przed końcem miesiąca żądać od niego zwrotu pensji za nieprzepracowaną część miesiąca, (...)  »
Nowe wersje formularzy składanych płatnikom obowiązujące od 2023 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) ukazały się nowe wersje formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i mieć zastosowanie (...)  »
Informacja o urlopach i dodatkowych uprawnieniach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Ustanie stosunku pracy często wiąże się z koniecznością wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zamieszcza się w nim m.in. dane o wykorzystanych przez pracownika urlopach czy dodatkowych (...)  »
Zawieszenie pracownikowi emerytury a obowiązki informacyjne wobec ZUS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Pracownikowi została przyznana wcześniejsza emerytura, przy czym - z uwagi na to, że nie rozwiązał stosunku pracy - jej wypłata została zawieszona. Czy musimy zawiadomić (...)  »
Poinformowanie ZUS o niepełnosprawności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Jeżeli dane wykazane wcześniej w zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń w ZUS uległy zmianie, należy o tym poinformować organ rentowy. Tak też jest m.in. w przypadku (...)  »
Świadczenia należne pracownicy, która przedwcześnie urodziła dziecko
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Niezdolność do pracy w okresie ciąży uprawnia do świadczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Co więcej, w takim przypadku pracownica może korzystać z (...)  »
Wpływ stanu nieczynnego na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Nauczyciel został przeniesiony na swój wniosek w stan nieczynny na okres od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Zadeklarował, że po zakończeniu (...)  »
Zgłoszenie powrotu do pracy przez pracownika zwolnionego w trybie art. 53 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 27
1) Pracownik zwolniony z pracy w trybie art. 53 K.p. po zakończonym leczeniu zgłosił chęć powrotu do pracy. Czy pracodawca ma obowiązek jego ponownego zatrudnienia? (...)  »
Praca w kilku firmach a roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Zatrudniliśmy od 1 października 2022 r. na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy osobę, która jest dodatkowo zatrudniona w dwóch innych zakładach, (...)  »
Sprawozdanie Rb-34 państwowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w (...)  »
Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
W listopadzie 2022 r. spełnię ostatni z warunków uprawniających mnie do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W związku z tym będę ubiegała się o jego przyznanie. W (...)  »
Miejsce przechowywania PIT-2 oraz oświadczenia o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dokumenty takie jak PIT-2 oraz oświadczenie pracownika o spełnianiu warunku do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów można przechowywać w (...)  »
Elementy placu zabaw jako odrębne obiekty inwentarzowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2022 r.
Czy plac zabaw może być jednym zbiorczym obiektem inwentarzowym? Czy raczej każdy element takiego placu zabaw należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako odrębny obiekt (...)  »
Nowy system awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych - materiały MEiN
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
1 września 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i (...)  »
Zakup drzewek do zasadzenia wokół przedszkola
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
Z jakiego paragrafu wydatkowego dokonać zakupu drzewek do zasadzenia na terenie wokół przedszkola? Zakupu drzewek do zasadzenia wokół przedszkola wskazane jest dokonać z paragrafu 421 (...)  »
Wynagrodzenia nauczycieli stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.09.2022 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu w wyroku z 8 lipca 2022 r. (sygn. akt. IV SAB/Wr 1002/21) orzekł, że dyrektor publicznej szkoły podstawowej - (...)  »
Kwalifikowalność wynagrodzenia nauczyciela a limit godzinowy
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
W projekcie partnerskim współfinansowanym ze środków EFS kwalifikowalne są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela. Część z nich wykonuje pracę poza szkołą (...)  »
Dotacja oświatowa niezgodna z przeznaczeniem
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Beneficjent dotacji oświatowej, czyli publiczna lub niepubliczna placówka oświatowa może otrzymać dotację oświatową i przeznaczyć ją tylko na cele określone w ustawie o finansowaniu zadań (...)  »
Szkoła jako udzielający zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Szkoła działa jako gminna jednostka budżetowa. Czy mają do niej zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych? Jeśli tak, to czy zobowiązana będzie do sporządzania rocznych sprawozdań (...)  »
Podatek od nieruchomości jednostek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Zasadniczo uczelnie, szkoły publiczne i niepubliczne, a także żłobki i przedszkola korzystają ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Nie zawsze jednak cała powierzchnia nieruchomości jest (...)  »
Praca podjęta w szkole a prawo do świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu tylko w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub innego (...)  »
Nowe wyzwania w ochronie danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Szkoła przetwarza wiele różnych danych osobowych. Dyrektor oraz nauczyciele mają również dostęp do wielu informacji wykraczających poza sferę edukacji. Każdy nowy rok szkolny to nowe (...)  »
Zasady nawiązywania zatrudnienia przez nauczycieli szkół publicznych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym, a podstawowym aktem prawnym ich obowiązującym jest Karta Nauczyciela. Od 1 września 2022 (...)  »
Okres zasiłkowy dla niezdolności do pracy powstałej po urlopie dla poratowania zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Nauczyciel chorował w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., a następnie bez dnia przerwy przez rok (od 1 lipca 2021 r. do (...)  »
Urlopy wypoczynkowe dla nauczycieli szkoły feryjnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli wyraźnie odbiegają od ogólnych, kodeksowych reguł ich przyznawania. Warunki zatrudnienia tej grupy zawodowej, w tym uprawnienia urlopowe, w (...)  »
Wyżywienie dzieci w szkole a VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
W praktyce gminy za pośrednictwem jednostek oświatowych, np. publicznych szkół podstawowych czy przedszkoli, świadczą nie tylko usługi edukacyjne, ale także wyżywienia dla uczniów. Usługi polegające (...)  »
Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Projekt EFS dotyczy utworzenia nowych miejsc przedszkolnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Czy do zatrudnienia nauczycieli w publicznym przedszkolu prowadzonym przez jednostkę samorządu (...)  »
Beneficjent i realizator projektu edukacyjnego a zatrudnienie nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Jednostka samorządu terytorialnego będzie beneficjentem projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków EFS. Realizatorami projektu będą szkoły. Czy jest dopuszczalne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela spoza szkoły
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Od września 2022 r. gmina rozpocznie realizację projektu edukacyjnego w partnerstwie ze szkołami podstawowymi. Ze środków EFS będą finansowane zajęcia dla uczniów. Część zajęć będzie (...)  »
Zaangażowanie wykonawcy usług edukacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
W ramach gminnego projektu edukacyjnego EFS mają być przeprowadzone zajęcia z zaawansowanego programowania dla uczniów szkół publicznych (realizatorzy projektu). Gmina jest stroną umowy o dofinansowanie (...)  »
Angażowanie nauczyciela do dodatkowych zajęć na podstawie umowy cywilnoprawnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Niesamorządowe publiczne przedszkole realizuje projekt EFS, w zakresie którego są finansowane dodatkowe zajęcia dla dzieci. Czy w ramach projektu można zatrudnić pracownika do realizacji tych (...)  »
Odpis na ZFŚS dla nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2022 r.
Organ prowadzący skierował nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole na podstawie mianowania do uzupełnienia etatu w innej szkole. Pracuje więc w pełnym wymiarze zajęć 18/18, przy (...)  »
Wyrejestrowanie żony pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownik zgłosił żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego żona przeszła na emeryturę. Od kiedy mamy ją wyrejestrować z (...)  »
Zmiana zasad zatrudniania nauczycieli szkół publicznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Do 31 sierpnia 2022 r. występowały cztery stopnie awansu zawodowego nauczyciela, tj. nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Od 1 września 2022 r. za sprawą (...)  »
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność pracownika
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W jednostce samorządowej zamierzamy zatrudnić pracownika. Osoba ta przedstawiła wyrok, z którego wynika, że jest ona niepełnosprawna. Czy na podstawie tego dokumentu osobę tę na (...)  »
Zakup blatów do ławek szkolnych - ujęcie w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.09.2022 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować zakup nowych blatów do ławek szkolnych? Czy wydatek ten zaliczyć do paragrafu 424 jako zakup środków dydaktycznych, czy do paragrafu (...)  »
Udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2022 r.
Nasza jednostka udzieliła zamówienia publicznego na modernizację sali gimnastycznej. W jakich sytuacjach musimy jako zamawiający udzielić zaliczek wykonawcy? Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.