Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Jednostki oświatowe
Zasiłek za dni opieki nad chorym dzieckiem dla rodziców pracujących na zmiany
Źródło: 06.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
1) Pracownica jednostki oświatowej złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 3 lat. Zwolnienie lekarskie obejmowało (...)  »
Wysokość świadczenia kompensacyjnego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 9
Zamierzam ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Po ukończeniu wymaganego wieku zakończę pracę w szkole i wówczas będę spełniała wszystkie warunki do uzyskania tego świadczenia. (...)  »
Udostępnianie danych osobowych pracownika komornikowi
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 4
Szkoła otrzymała od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia jednego z jej pracowników. Jednocześnie komornik zobowiązał ją do przedstawienia w ciągu tygodnia informacji dotyczących kwot wynagrodzenia (...)  »
Zatrudnienie na etacie w szkole po zakończeniu własnej działalności a prawo do świadczenia chorobowego
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Mam 26 lat. Przez ostatnie pół roku prowadziłam własną pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacając z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Po likwidacji (...)  »
Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 61
1. Norma czasu pracy obowiązująca nauczyciela Dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych (dalej także szkołach) czas pracy ustala się i rozlicza na podstawie ustawy Karta (...)  »
Dopłata do okularów korekcyjnych dla dyrektora szkoły
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 54
Czy dyrektorowi szkoły podstawowej, należy się dopłata do okularów z tytułu pracy przy komputerze? Czy charakter pracy dyrektora - prowadzenie zajęć dydaktycznych i zarządzanie placówką (...)  »
Wyksięgowanie zniszczonych materiałów, odpisanych w koszty w momencie zakupu w księgach przedszkola
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 46
Przedszkole publiczne stosuje uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości materiałów w koszty w momencie ich zakupu. Jakim zapisem wyksięgować zniszczone materiały, które nie nadają się już (...)  »
Odpowiedzialność materialna za szkodę z winy nieumyślnej
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik administracyjny szkoły uszkodził ksero służbowe. Czy możemy potrącić całość szkody z jego wynagrodzenia (uszkodzenie nastąpiło z winy pracownika, choć nie spowodował jej umyślnie)? Pracownik, (...)  »
Składki od jubileuszówki wypłaconej pracownikowi szkoły odchodzącemu na emeryturę
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik szkoły przechodzi na emeryturę. Z tego powodu rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłaciliśmy mu nagrodę jubileuszową (uzupełniającą). Pomiędzy wypłatą (...)  »
Przejęcie opieki nad chorym dzieckiem przez drugiego z rodziców
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica szkoły otrzymała 14-dniowe zwolnienie lekarskie, potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad chorym 4-letnim synem. Chciałaby jednak podzielić się tą opieką ze swoim mężem, który również (...)  »
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Zatrudniamy w szkole na stanowisku woźnego pracownika (urodzonego w marcu 1954 r.), który w przyszłym roku osiągnie wiek emerytalny. Czy będziemy mogli wypowiedzieć mu wówczas (...)  »
Odprawa dla pracownika niepedagogicznego szkoły
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracowałem kilka lat w szkole publicznej na stanowisku woźnego. Zostałem zwolniony za wypowiedzeniem z powodu reorganizacji. Nie otrzymałem odprawy. W szkole twierdzono, że mi nie (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownicy, która po urlopie rodzicielskim korzystała z urlopu wypoczynkowego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 9
Pracownica, zatrudniona w żłobku jako kucharka, po porodzie wykorzystała pełny okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W efekcie na zasiłku macierzyńskim przebywała do 4 kwietnia 2018 (...)  »
Uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia chorobowego trzynastki po zmianie wymiaru czasu pracy
Źródło: 21.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik jednostki oświatowej do końca października 2017 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 1 listopada 2017 r. pracuje na cały etat. W październiku (...)  »
Zasiłek chorobowy, gdy pracownik w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Czy możemy uznać, że nauczyciel prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, jeśli przesłał oświadczenie, że w czasie choroby przebywa u rodziców w innym mieście? Tak. Za nieprawidłowe (...)  »
Czy wypłacić zasiłek opiekuńczy w przypadku pobytu jednego z rodziców za granicą?
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczycielka złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat. W oświadczeniu Z-15 wpisała, że (...)  »
Wysokość diety zagranicznej w przypadku rezygnacji z zapewnionego przez pracodawcę śniadania
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczyciel przebywał w delegacji zagranicznej we Francji. Pracodawca wykupił hotel ze śniadaniem. W rozliczeniu pracownik podał, że nie korzystał ze śniadania, ponieważ jest na specjalnej (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup oprogramowania służącego procesowi dydaktycznemu
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 46
Jesteśmy jednostką oświatową. Zakupiliśmy program komputerowy służący wyłącznie jako pomoc dydaktyczna. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy zaklasyfikować ten wydatek? W związku z tym, że program (...)  »
Oprogramowanie na własny użytek bez podatku u źródła
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 48
Uczelnia publiczna nabywa od podmiotów zagranicznych oprogramowania komputerowe na własne potrzeby. Oprogramowania nabywane są na zasadzie licencji na korzystanie z programu komputerowego przez końcowego użytkownika. (...)  »
50% koszty uzyskania przychodów gdy w umowie o pracę nie wyodrębniono wysokości honorarium - wyrok WSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 31
Na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, honorarium za prace twórcze powinno być wyodrębnione w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Nie ma jednak wymogu, aby wyodrębnienie (...)  »
Skutki przekroczenia przez pracownika uczelni rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jeżeli pracownik uczelni za wcześnie zawiadomi zatrudniającego go pracodawcę (lub pracodawców), aby zaprzestali opłacać za niego składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z powodu osiągnięcia rocznej granicy (...)  »
Pobieranie przez pracownika uczelni renty a ulga w opłacie składek na FP i FGŚP
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik naszej uczelni w listopadzie br. ukończył 60 lat. Płatnikowi składek przysługuje więc (jako pracodawcy) zwolnienie z opłacania za niego składek na FP i FGŚP. (...)  »
Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego a limit wynagrodzenia chorobowego
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik przedszkola uległ wypadkowi. Do czasu zakończenia postępowania i uznania zdarzenia za wypadek przy pracy wypłaciłam mu wynagrodzenie chorobowe. Później, jako płatnik zasiłku, wypłaciłam zasiłek (...)  »
Niezdolność do pracy mająca związek z wypadkiem sprzed lat
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pięć lat temu uległem wypadkowi przy pracy będąc zatrudnionym w prywatnej firmie. Przeszedłem wówczas wiele skomplikowanych operacji i wymagałem długiej rehabilitacji, dlatego też po zasiłku (...)  »
Zawarcie kolejnej umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik gospodarczy zatrudniony w szkole do końca umowy zawartej na czas określony korzysta z urlopu wypoczynkowego. Czy możemy w trakcie tego urlopu nawiązać z nim (...)  »
Wydatek związany z ubezpieczeniem budynku szkoły
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy wydatek związany z ubezpieczeniem budynku szkoły powinniśmy ująć w paragrafie 430 czy w paragrafie 443? Wydatek związany z ubezpieczenia budynku szkoły powinien zostać ujęty (...)  »
W drukach ZUS nie wykazuje się nieobecności pracownika oddającego krew
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik szkoły był przez jeden dzień nieobecny w pracy w związku z tym, że oddawał krew w stacji krwiodawstwa. Dostarczył na tę okoliczność pracodawcy stosowne (...)  »
Sezonowe zatrudnienie pracownika gospodarczego w szkole
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Zamierzamy zatrudnić w szkole pracownika do obsługi kotła CO na zimowy sezon grzewczy. Planujemy podpisać z nim umowę na czas określony, ale tylko na okres (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych autobusu zakupionego przez jednostkę budżetową gminy
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Placówka będąca jednostką budżetową gminy (nieposiadająca osobowości prawnej) dokonała zakupu 18 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Sfinansowano go środkami pochodzącymi z budżetu gminy (...)  »
Wyłączenie ze stosowania obniżonego pensum i przydzielanie godzin ponadwymiarowych niepełnosprawnemu nauczycielowi
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nauczyciel zatrudniony w szkole na pełen etat posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy po 1 września 2018 r. można nie obniżać jego tygodniowego obowiązkowego (...)  »
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Niepubliczne przedszkole (jednostka budżetowa) planuje przebudowę części budynku przedszkola. Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro opis przedmiotu (...)  »
Udzielanie zwolnień od pracy nauczycielowi ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018, strona 49
1) Czy nauczycielowi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy się płatny dzień wolny za wizytę u lekarza (specjalisty)? Jakie dokumenty musi przedstawić, aby uzyskać (...)  »
Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego na część etatu w placówce niepublicznej o uprawnieniach publicznej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018, strona 46
Oświatowa placówka niepubliczna z uprawnieniami publicznej zawarła z nauczycielem umowę o pracę na okres od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r., w (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018, strona 59
Z dniem 1 października br. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z obowiązku opłacania składek na FP za "starszego" pracownika
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczycielka 2 listopada 2018 r. ukończyła wiek 55 lat. Od kiedy szkoła jest zwolniona z opłacania za nią składki na Fundusz Pracy? Szkoła nie opłaca (...)  »
Obniżenie wymiaru pensum niepełnosprawnego nauczyciela od 1 września 2018 r.
Źródło: 07.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób obniżyć pensum nauczyciela, który w październiku 2018 r. przedstawił orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Czy nauczycielowi ze znacznym stopniem niepełnosprawności można przydzielać (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczycielka poinformowała pracodawcę, że jej mąż przebywa na urlopie bezpłatnym (od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.) i w związku z tym chce zgłosić (...)  »
Opieka na dziecko a druki ZUS
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik naszego przedszkola w październiku br. wystąpił o udzielenie mu jednego dnia opieki na dziecko. Z drugiego dnia takiej opieki korzystała jego żona, która jest (...)  »
Korekta błędnie podanego w ZUS ZUA oddziału NFZ
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Szkoła w miejscowości w województwie zachodniopomorskim zatrudniła pracownika mieszkającego w miejscowości w województwie lubuskim. Zgłaszając go do ubezpieczeń w ZUS na druku ZUS ZUA szkoła (...)  »
Przekroczenie u pracownika limitu rocznej podstawy wymiaru składek
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik naszej uczelni przekroczył w sierpniu 2018 r. limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o czym zostaliśmy poinformowani przez ZUS. Organ (...)  »
Inwentaryzacja środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 37
W jaki sposób należy zinwentaryzować środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej, w tym na wydzielonym rachunku dochodów? Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych (...)  »
Ujęcie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej
Źródło: 30.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej - w rozdziale według rodzaju szkoły, czyli w rozdziale 80101, czy (...)  »
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w dniach roboczych
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Jak należy obliczyć upływ okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w dniach roboczych pracownicy zatrudnionej w stołówce szkolnej? Nadmieniam, że soboty są dla niej dniami (...)  »
Dochody uzyskiwane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze z tytułu opłat za posiłki w stołówce
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy bursą szkolną (placówką opiekuńczo – wychowawczą). Do jakiego paragrafu dochodów klasyfikować opłaty wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w naszej bursie za posiłki w stołówce? (...)  »
Opodatkowanie podatkiem VAT opłat pobieranych przez przedszkola za pobyt dziecka ponad podstawę programową
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Czy opłaty pobierane przez przedszkola za pobyt dziecka w placówce ponad ustalony limit godzin podlegają opodatkowaniu VAT? Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 (...)  »
Wypłata zasiłku na podstawie zwolnienia lekarskiego obejmującego pobyt w szpitalu
Źródło: 24.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczycielka dostarczyła zwolnienie lekarskie (na druku ZUS ZLA) potwierdzające pobyt w szpitalu w czasie ciąży od 23 do 26 sierpnia br. Zwolnienie zostało wystawione 3 (...)  »
Zasiłek opiekuńczy, gdy w czasie opieki dziecko kończy 14 lat
Źródło: 24.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik oświaty wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 12 dni konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym (pełnosprawnym) dzieckiem. W bieżącym roku wraz z (...)  »
Stosowanie certyfikatu rezydencji bez określonego okresu ważności
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Uczelnia wyższa będzie wypłacać amerykańskiemu kontrahentowi należności, które będą podlegać podatkowi u źródła. Kontrahent przedstawił uczelni certyfikat rezydencji wydany przez amerykańskie władze podatkowe. Nie określa (...)  »
Wypłata należności zagranicznemu kontrahentowi za usługę tłumaczenia
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Uczelnia wyższa zleciła firmie zagranicznej usługę tłumaczenia. Usługa była wykonana poza granicami Polski (teksty były przekazane e-mailem). Czy wypłacając wynagrodzenie za tę usługę, uczelnia powinna (...)  »
Otrzymanie przez pracownika zaliczki na firmowe zakupy
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracownik zajmujący się w szkole zaopatrzeniem otrzymuje zaliczki, z których finansuje firmowe zakupy. Czy kwoty tych zaliczek są u niego przychodem ze stosunku pracy? Otrzymywane (...)  »
Sfinansowanie przez uczelnię zaproszonym gościom kosztów przyjazdu na konferencje, seminaria, warsztaty jest wolne od podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Wolne od podatku są sfinansowane przez uczelnię koszty przyjazdu zaproszonych gości w celu wzięcia udziału w konferencjach, seminariach, warsztatach. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Przechowywanie "nadmiarowych" dokumentów w aktach osobowych a RODO
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Należymy do samorządowej sfery budżetowej (jesteśmy publiczną szkołą podstawową). Prowadzimy dokumentację pracowniczą zgodnie z instrukcją kancelaryjną opracowaną przez nasz organ nadrzędny oraz przepisami ogólnymi dotyczącymi (...)  »
Potwierdzenie okresu zlecenia przy ubieganiu się o rentę
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zatrudniony od 2012 r. jako konserwator w Żłobku Miejskim, będzie ubiegał się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Kompletuję mu wniosek o to (...)  »
Zasady opodatkowania wynagrodzeń zagranicznych wykładowców w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku nie przewiduje odrębnych zasad dla opodatkowania wynagrodzeń profesorów, nauczycieli lub pracowników naukowych. Brak szczególnych przepisów w (...)  »
Likwidacja całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 46
Jesteśmy przedszkolem publicznym działającym w formie jednostki budżetowej. Czy w przypadku likwidacji całkowicie zamortyzowanego środka trwałego musimy dokonać księgowań na koncie funduszu jednostki? W przypadku (...)  »
Częstotliwość przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na fundusz jednostki
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 44
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Czy zrealizowane przez nas dochody budżetowe i wydatki budżetowe powinniśmy przenosić na konto funduszu jednostki na podstawie miesięcznych (...)  »
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz jednostki budżetowej
Źródło: Poradnik VAT nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 58
Dokonujemy dostawy towarów dla szkoły gminnej, która jest jednostką budżetową. Czy na fakturze dokumentującej tę sprzedaż powinny być zamieszczone dane gminy czy szkoły? O tym, (...)  »
Honorarium za wykłady wygłoszone przez zagranicznego naukowca
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W ramach współpracy naukowej między uczelniami profesor z uniwersytetu niemieckiego został oddelegowany z uczelni macierzystej do wygłoszenia kilku wykładów na polskim uniwersytecie. Za wygłoszone wykłady (...)  »
Nauczyciel z zagranicy nie zapłaci podatku w Polsce
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W gimnazjum niepublicznym w przyszłym roku szkolnym chcemy zatrudnić na umowę zlecenia nauczyciela, który na stałe mieszka w Anglii. Czy i jaki podatek będziemy musieli (...)  »
Opłaty pobierane za wyżywienie dzieci w przedszkolach a VAT - interpretacja KIS
Źródło: 17.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina, wykonując odpłatną usługę wyżywienia dzieci, jest w rozumieniu ustawy o VAT podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. Usługa ta podlega więc opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)  »
Wycieczka dla pracowników szkoły sfinansowana z ZFŚS
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Szkoła (będąca samorządową jednostką budżetową) zorganizowała dla pracowników i ich rodzin wycieczkę do Zakopanego o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Udział w wycieczce był powszechnie dostępny i dobrowolny. (...)  »
Ustalanie i wycena bilansowa stanu niezużytych materiałów odniesionych w koszty bezpośrednio po zakupie
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową od początku 2018 r. przyjęła zasadę odnoszenia zakupionych materiałów w koszty bezpośrednio po zakupie. Czy w związku z tym trzeba (...)  »
Ewidencja wydatków związanych z zapewnieniem pracownikowi jednostki oświatowej okularów korygujących
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy oświatową jednostką budżetową. Jeden z pracowników otrzymał od lekarza okulisty zalecenie stosowania okularów korygujących do pracy przy komputerze (wydane po przeprowadzeniu badań okresowych). Jak (...)  »
Naliczanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób naliczać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego? Czy dyrektor przedszkola publicznego może zawierać z (...)  »
Dotacja przedszkolna dla dzieci 2,5-letnich
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Przepisy prawa oświatowego przewidują możliwość przyjęcia do przedszkola niepublicznego w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Chodzi o dzieci, które do ł września (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.