Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Jednostki oświatowe
Nie można dokonywać zmian w planie finansowym z mocą wsteczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Do 31 sierpnia 2019 r. wszystkie wydatki dotyczące gimnazjum były wydatkowane z (...)  »
Wydatki dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a ośmioletnia szkoła (...)  »
Wypadek na terenie szkoły
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 23
Moja córka została uderzona przez kolegę na terenie szkoły podczas przerwy lekcyjnej. W wyniku tego zdarzenia ma pękniętą kość nosową i kilka drobniejszych obrażeń twarzy. (...)  »
Zatrudnianie nauczycieli w projektach EFS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 19
W projekcie edukacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez publiczną placówkę oświatową zatrudnia się w oparciu o Kartę Nauczyciela. Umowa cywilnoprawna znajdzie zastosowanie (...)  »
Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność uczniów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Prowadzimy szkołę. Obecnie nie wnosimy wpłat na PFRON. Z początkiem września br. wskaźnik zatrudnienia przekroczy 25 etatów. W szkole mamy dwóch uczniów posiadających dokument o (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe (zarówno publiczne jak i niepubliczne) to miejsca, w których codziennie przetwarza się duże ilości danych osobowych zarówno zwykłych jak (...)  »
Obiady dla uczniów i nauczycieli nie podlegają VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 16
Czynności wykonywane w imieniu gminy polegające na wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych (przedszkolnych) dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. STAN (...)  »
Odprawa rentowa dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 11
Nauczyciel zatrudniony od 22 lat w szkole publicznej otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym faktem rozwiąże umowę o pracę. Nauczyciel (...)  »
Dokumenty do odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 9
Nauczycielka zatrudniona w naszej szkole od dłuższego czasu jest niezdolna do pracy. Najpierw korzystała z zasiłku chorobowego, a obecnie przebywa na rocznym urlopie dla poratowania (...)  »
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 9
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę placówkach. Nie jest to jednak jedyny warunek, po spełnieniu którego świadczenie takie (...)  »
Zmiana zasad zatrudniania nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 7
Praca nauczycieli odbywa się w ramach roku szkolnego, który rozpoczyna się 1 września danego roku. Z tym dniem często wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących (...)  »
Usługa organizowania wyjazdów dla dzieci a VAT
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 6
Usługi organizowania obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z VAT, (...)  »
Koszty przysługujące pracującemu emerytowi
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Szkoła artystyczna z powodu braków kadrowych zatrudnia na umowę o pracę emerytowanych nauczycieli. Jeden z nich w lipcu br. zmienił miejsce zamieszkania, przenosząc się do (...)  »
Zaliczka od wypłaty za czas choroby
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Jeden z pracowników administracyjnych przedszkola z powodu choroby we wrześniu br. nie przepracuje ani jednego dnia. Za ten miesiąc przysługuje mu zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 67
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2019 r., pod poz. 1599 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie (...)  »
Od 1 września br. zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1587 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Udostępnienie danych absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Do liceum często zgłaszają się absolwenci szkoły z lat ubiegłych z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych kolegów i koleżanek, np. w celu zorganizowania spotkania klasowego. (...)  »
Upływ terminu związania ofertą a wybór danej oferty jako najkorzystniejszej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Czy zamawiający może wybrać daną ofertę jako najkorzystniejszą i zawrzeć umowę z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą? Upływ terminu związania ofertą nie stanowi przeszkody (...)  »
Pomyłkowa wpłata na wydzielony rachunek jednostki oświatowej w sprawozdaniu Rb-34S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 35
Na koniec czerwca 2019 r. na wydzielony rachunek dochodów prowadzony przez naszą jednostkę (jednostka oświatowa) wpłynęła pomyłkowo kwota od innej jednostki oświatowej. Kwota ta zwrócona (...)  »
Ile wyniesie średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r.?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 67
Generalnie z dniem 1 września br. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego do zasiłku za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 9
Pracownik w wieku 24 lat złożył w dniu 1 sierpnia br. oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Opłaty pobierane za wyżywienie dzieci w szkołach a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 1
Opłaty pobierane za dożywianie dzieci i młodzieży mają charakter zbliżony do danin publicznych, nie odzwierciedlają więc ekonomicznej wartości realizowanych w związku z nim czynności. Nie (...)  »
Ulga w składkach za okres urlopu wypoczynkowego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Pracownica naszej szkoły do 13 sierpnia 2019 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i następnie rodzicielskim. Od 14 sierpnia 2019 r. korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego. (...)  »
Przychody nauczycieli akademickich na zleceniu a 50% koszty
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 3
Do należności nauczyciela akademickiego, z którym zawarto umowę zlecenia, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, gdy wykonuje on pracę będącą przedmiotem prawa autorskiego, a więc (...)  »
Urlop zdrowotny nauczyciela niepełnosprawnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), nauczycielowi zatrudnionemu w (...)  »
Wydatki na opracowanie projektu dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
W szkole prowadzona jest inwestycja polegająca m.in. na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia dydaktycznego. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego (...)  »
Rachunkowość i sprawozdawczość rady rodziców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 40
Czy rada rodziców w naszej szkole - jako organ dysponujący środkami pieniężnymi rodziców - zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych) i sporządzania sprawozdań (...)  »
Nadpłata za media zaliczona na poczet dostaw energii w nowym okresie sprawozdawczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 37
Samorządowa jednostka budżetowa (szkoła) na koniec okresu sprawozdawczego (roku) nadpłaciła za media (energię cieplną). Powstała nadpłata została zaliczona na poczet dostawy energii w nowym okresie (...)  »
Umowy terminowe nauczycieli będą limitowane
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 1
W dniu 1 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzona ustawą o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)  »
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w kontekście ochrony danych osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 47
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w celach kredytowych. Bank wymaga podania danych, których pracodawca nie może żądać od pracownika (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019, strona 20
Senat uczelni podjętą uchwałą powołał 7 członków rady uczelni. Trzech członków tego organu jest jednocześnie pracownikami uczelni, a czterech to osoby zewnętrzne. Żadna z tych (...)  »
Protokół pokontrolny podstawą do pozbawienia prawa do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 9
Gdy ubezpieczony nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie od pracy, co zostanie stwierdzone w wyniku kontroli, na tę okoliczność musi być sporządzony protokół, który stanowi podstawę do pozbawienia (...)  »
Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 4
Jeden z nauczycieli jest zatrudniony w naszej szkole na 3/4 etatu. W lipcu br. otrzymał on z ZFŚS pierwsze w tym roku świadczenie, tzw. wczasy (...)  »
Akta osobowe w wersji papierowej i elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 01.08.2019, strona 7
Dokumentacja pracownicza może być prowadzona w postaci papierowej. Od 1 stycznia 2019 r. do szerszego użycia weszła również postać elektroniczna, uznana od tej daty za (...)  »
Od 1 września 2019 r. zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym obejmujące wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 63
Generalnie z dniem 1 września br. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia nauczyciela za dzień zwolnienia od pracy w celu oddania krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 40
Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, opiekuna stażu), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Jak ustalić wynagrodzenie za jeden dzień (...)  »
Ewidencja kosztów malowania sal lekcyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Podczas wakacji w szkole malowane są sale lekcyjne. Jak zaksięgować koszty malowania ścian i sufitów w klasach? Jeśli prace polegające na malowaniu ścian i sufitów (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków związanych z wyjazdem nauczyciela z uczniami na konkurs
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 36
Wyjazd nauczyciela na konkurs z uczniami mieści się w kategoriach podróży służbowej, gdyż leży w zakresie obowiązków, które nauczyciel realizuje w ramach swojego czasu pracy. (...)  »
Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia nie zawsze wiążący
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 16
Wniosek o udzielenie kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, w sytuacji wieloletniej nieobecności nauczyciela w pracy z powodu złego stanu zdrowia, powinien obligować dyrektora placówki oświatowej (...)  »
Kompetencje w zakresie sporządzania i zmian planu finansowego jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2019 r.
Czy w związku z tym, że jednostka budżetowa (system oświaty) nie posiada osobowości prawnej, jej plan finansowy (budżetu, dochodów budżetowych oraz rachunku dochodów jednostki) oraz (...)  »
Zlecenie kontroli pracowników na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 9
Pracodawca/zleceniodawca wypłacający zasiłki swoim ubezpieczonym (pracownikom/osobom zatrudnionym na umowę zlecenia) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez tych ubezpieczonych zwolnienia od pracy. Może dokonywać (...)  »
Koszt jednostkowy wsparcia na miejsce wychowania przedszkolnego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Projekt dotyczy utworzenia nowych miejsc opieki wychowania przedszkolnego dla dzieci z województwa wielkopolskiego. Przez jaki maksymalny okres może być finansowana w ramach projektu EFS bieżąca (...)  »
Wskaźnik rezultatu długoterminowego EFS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Prowadzę przedszkole publiczne i wystąpię o wsparcie z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przez jaki okres muszę zaplanować zachowanie (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w projekcie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu publicznym, który wykonuje zadania w ramach projektu EFS, za każdą godzinę prowadzenia zajęć bezpośrednio z dziećmi lub na ich rzecz przysługuje (...)  »
ZUS za uczniów placówek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 3
Uczniowie/uczennice publicznych placówek oświatowych pobierający stypendium za dodatkową praktykę zawodową w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego nie podlegają ubezpieczeniom w ZUS. (...)  »
Przeniesienie kierownika jednostki samorządowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Kierownik gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół ma być przeniesiony na stanowisko kierownika wydziału w urzędzie gminy. Czy takie przeniesienie może nastąpić na podstawie porozumienia dwóch jednostek (...)  »
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 58
Czy prowadząc ewidencję czasu pracy za pomocą programu kadrowego spełnimy wymagania przewidziane dla postaci elektronicznej? Aby można było mówić o prawidłowym prowadzeniu dokumentacji w postaci (...)  »
Zaangażowanie dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.07.2019 r.
Jako samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową posiadamy wydzielony rachunek dochodów. Czy istnieje obowiązek księgowania prawnego zaangażowania takich dochodów analogicznie jak było przy dochodach własnych? (...)  »
Zmiana miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019, strona 9
Niezdolność do pracy z powodu choroby, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, uprawnia ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń chorobowych wypłacanych przez płatnika składek lub ZUS. Zaświadczenie lekarskie (...)  »
Kwota otrzymana tytułem zwrotu za zniszczenie wypożyczonego podręcznika w sprawozdaniu Rb-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019, strona 43
Kwota otrzymana tytułem zwrotu w związku ze zniszczeniem podręcznika wypożyczonego innej publicznej szkole podstawowej powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (...)  »
Obniżenie wynagrodzenia za dzień urlopu bezpłatnego nauczyciela szkoły publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 42
Zmniejszenia wynagrodzenia za 1 dzień urlopu bezpłatnego (wypłacanego w kolejnym miesiącu po miesiącu wykorzystania tego urlopu), należy dokonać zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia (...)  »
Ustalenie wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w niepublicznym zespole szkół
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 35
1) Nauczyciel jest zatrudniony w niepublicznym zespole szkół w ramach jednej umowy o pracę jako nauczyciel w wymiarze 3/18, wychowawca świetlicy w wymiarze 26/26 oraz (...)  »
Wysokość wynagrodzenia chorobowego nauczyciela uzyskującego wynagrodzenie ze środków unijnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 20
Nauczyciel zatrudniony w szkole od 1 września 2018 r. od początku bieżącego roku przez kilka godzin w miesiącu prowadził zajęcia w ramach projektu finansowanego ze (...)  »
Uzupełnianie pensum a godziny ponadwymiarowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.06.2019 r.
Czy dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum, może przydzielić mu godziny ponadwymiarowe? Dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum nie może przydzielić mu godzin (...)  »
Uzupełnianie pensum nauczyciela szkoły podstawowej w przedszkolu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.06.2019 r.
Czy nauczyciel szkoły podstawowej może uzupełniać pensum w przedszkolu? Tak, organ prowadzący może zlecić nauczycielowi szkoły podstawowej uzupełnienie pensum w przedszkolu. Jeżeli w szkole macierzystej, (...)  »
Odstąpienie od wymierzenia kary lub złagodzenie jej wymiaru
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
W związku z tym, że bardzo trudno jest przekonać komisję orzekającą do odstąpienia od ukarania lub zmniejszenia kary ze względu na niekaralność za naruszenie dyscypliny (...)  »
Nakładanie na nauczyciela obowiązku uzupełnienia pensum w innej szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.06.2019 r.
Czy dyrektor szkoły podstawowej może zlecić nauczycielowi uzupełnienie pensum w innej szkole, czy może tego dokonać tylko organ prowadzący? Kompetencje do przydzielenia nauczycielowi obowiązku uzupełnienia (...)  »
Odpłatne zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w bursie a VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego | 24.06.2019 r.
Powiat (czynny podatnik VAT) w celu realizacji zadań własnych z zakresu edukacji publicznej powołał placówkę zapewniającą opiekę uczniom w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego (...)  »
Zalecenia Prezesa UODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 3
Na stronie polskiego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się "Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego", z którymi (...)  »
Wynajem hali sportowej
Poradnik VAT nr 12 (492) z dnia 20.06.2019, strona 15
Świadczymy usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku wynajmu hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szatnie, toalety, itp.). W (...)  »
Niedokonanie przez głównego księgowego wstępnej kontroli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki należy do podstawowych obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. (...) Jeśli główny księgowy (...)  »
Środki otrzymane tytułem refundacji wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jeżeli szkoła, w której nauczyciel uzupełnia pensum, refunduje część wynagrodzenia tego nauczyciela na rzecz jednostki będącej dla niego szkołą macierzystą, otrzymaną refundację należy potraktować jako (...)  »
Rozliczenie dotacji udzielonej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jesteśmy szkołą niepubliczną kształcącą m.in. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy w rozliczeniu dotacji udzielonej na ucznia posiadającego ww. orzeczenie można ujmować wydatki (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki budżetowej nieposiadającej własnej strony BIP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.06.2019 r.
Czy w celu publikacji sprawozdania finansowego jednostka budżetowa (np. szkoła) nie posiadająca własnej strony BIP musi taką stronę stworzyć, czy też może opublikować swoje sprawozdanie (...)  »
Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 34
Osoba pobierająca emeryturę jest jednocześnie zatrudniona w jednej szkole na 12/18 etatu jako nauczyciel matematyki, a ponadto od 20 maja br. w innej szkole realizuje (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.