Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020 r., godz. 06:55 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Jednostki oświatowe
Wcześniejsze zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powoduje, że ukaranie uważa się za niebyłe. Jak wynika z art. 40 ust. 1-2 ustawy o odpowiedzialności za (...)  »
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej. (...)  »
Uznanie pracy za nauczycielską dla celów świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 16
O uznaniu okresu pracy za nauczycielską w rozumieniu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych decyduje miejsce jej wykonywania, a więc rodzaj placówki oświatowej, w jakiej praca (...)  »
Wydanie duplikatu świadectwa nie podlega VAT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 16
Czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje gmina w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w (...)  »
Finansowanie zajęć prowadzonych w ramach kształcenia specjalnego dzieci w szkołach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Burmistrz miasta ma wątpliwość co do legalności wydatkowania środków budżetu gminy na dzieci objęte tzw. orzeczeniami o kształceniu specjalnym w publicznych szkołach. Czy dyrektorzy tych (...)  »
Przeprowadzenie procedury przetargowej na wymianę okien w szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Czy szkoła musi przeprowadzać procedurę przetargową na wymianę okien jeśli wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 90.000 zł? Czy wystarczy w takiej sytuacji zastosować procedurę zapytania (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Rozliczenie PIT, gdy płatnik stosował za niskie koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020, strona 52
Jesteśmy uczelnią i zatrudniamy nauczycieli akademickich. Otrzymaliśmy interpretację indywidualną Dyrektora KIS, wg której do całości wynagrodzenia ww. nauczycieli mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. Czy (...)  »
Prowadzenie części D akt osobowych oraz wykaz zgromadzonych w niej dokumentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 40
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej akta osobowe składają się z 4 części, w tym z części, w której umieszcza się dokumenty dotyczące (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownicy żłobka miejskiego po zmianie miejsca pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 39
Pracownica zatrudniona w żłobku do 16 sierpnia 2019 r. (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) od 19 sierpnia 2019 r. zatrudniła się w drugim żłobku. Obydwie (...)  »
Ustalanie utraconego wynagrodzenia przez nauczyciela wskutek stawiennictwa w sądzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 36
Nauczyciel zwrócił się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości utraconego wynagrodzenia za 1 dzień grudnia 2019 r. z powodu nieobecności w pracy ze względu (...)  »
Obniżona stawka VAT przy dostawie sprzętu komputerowego
Poradnik VAT nr 1 (505) z dnia 10.01.2020, strona 13
1. Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla dostawy sprzętu komputerowego Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dostawa sprzętu komputerowego, wymienionego (...)  »
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Na co należy szczególnie zwrócić uwagę i jakich czynności dokonać przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostki budżetowej? Sposób postępowania i czynności, jakich (...)  »
Skrócenie okresu referencyjnego w żądanym wykazie robót budowlanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
W przetargu nieograniczonym zażądaliśmy, na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zamiast (...)  »
Zasady ustalania nagród jubileuszowych dla nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 42
Nauczyciel pracuje w różnych szkołach od 1984 r. i w jednej z nich otrzymał już nagrodę za 35 lat pracy. Na dzień zatrudnienia w naszej (...)  »
Wymiar kary przy popełnieniu kilku naruszeń dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
W postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązuje zasada wymierzania jednej kary za wszystkie przypisane naruszenia, jeżeli są spełnione łącznie dwie przesłanki, tzn. (...)  »
Sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Wójt jednej z małopolskich gmin zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących świadczenia przez stołówkę szkolną usług w (...)  »
Wymiana płynu w instalacji solarnej zamontowanej w bursie szkolnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 43
W 2013 r. przeprowadziliśmy w bursie szkolnej modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montując solary i pompy ciepła. Obecnie konieczna jest wymiana glikolu w instalacji solarnej. Czy (...)  »
Przekazanie pracownikom jednostki budżetowej bonów towarowych zakupionych ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 41
Z okazji świąt Bożego Narodzenia jednostka budżetowa wydała pracownikom, którzy ukończyli 26 rok życia, bony towarowe sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak ująć w (...)  »
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop uzupełniający
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop uzupełniający? Tak. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem (...)  »
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 18
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Jest to obowiązek obciążający zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie (...)  »
Korekta ZFŚS na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 7
Środki finansowe, którymi gospodaruje pracodawca w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, służą finansowaniu działalności socjalnej prowadzonej w zakładzie. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić odpisy na Fundusz, (...)  »
Wygłoszenie wykładu przez osobę fizyczną niebędącą pracownikiem jednostki oświatowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Jednostka oświatowa zawarła z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem umowę o dzieło na wygłoszenie autorskiego wykładu. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek – (...)  »
Szkoła jako realizator projektu i pełnomocnictwo do złożenia wniosku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej, a co się z tym wiąże zdolności do czynności prawnych. W (...)  »
Zgoda na przystąpienie do realizacji projektu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Dyrektor szkoły posiada pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS. Czy, jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, Rada Gminy w formie uchwały (...)  »
Mechanizm racjonalnych usprawnień w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Podmiot zamierza wystąpić o dofinansowanie ze środków EFS projektu edukacyjnego, który będzie miał charakter ogólnodostępny. Czy w budżecie projektu może przewidzieć wydatki w celu ułatwienia (...)  »
Dofinansowanie na projekt edukacyjny w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 4
Liceum ogólnokształcące zamierza pozyskać unijne środki na pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych do realizacji programu nauczania. W jakiej wysokości taki projekt może być (...)  »
Ujęcie w księgach wpłat na PFRON
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Czy prawidłowe będzie odnoszenie wpłat na PFRON w księgach jednostki oświatowej bezpośrednio w koszty (na konto 403), z pominięciem ewidencji rozrachunkowej? Zgodnie z art. 21 (...)  »
Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 49
Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Z przedstawionej przez niego dokumentacji medycznej nie wynika jednoznacznie, czy doznał jakiegoś urazu w rozumieniu przepisów ustawy wypadkowej. Jak powinniśmy (...)  »
Odliczenie nadpłaty powstałej w wyniku wystąpienia absencji zasiłkowej z kolejnego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 38
Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony w szkole podstawowej na 9/18 etatu, od 1 września 2011 r. na czas nieokreślony. Od 4 do 8 listopada 2019 r. (...)  »
Dostawa posiłków w stołówkach szkolnych a VAT
Poradnik VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019, strona 41
1. Prowadzenie stołówki szkolnej przez samorządową jednostkę budżetową W związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT, za podatnika uznawana jest gmina (a nie jej jednostki (...)  »
Nadpłata składek ZUS spowodowana korektą dokumentów rozliczeniowych lat poprzednich
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jesteśmy zespołem szkół (jednostką budżetową). Jak ująć w księgach nadpłatę składek ZUS spowodowaną korektą dokumentów rozliczeniowych lat poprzednich? W latach ubiegłych złożono korektę dokumentów rozliczeniowych (...)  »
Warunki zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 61
1. Status szkoły niepublicznej Szkołę niepubliczną może założyć osoba prawna lub fizyczna po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia (...)  »
Dochód uczelni wydatkowany na nabycie udziałów w spółce z o.o. a utrata zwolnienia z podatku dochodowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 28.11.2019 r.
Dochód przeznaczony przez uczelnię na nabycie udziałów spółki z o.o. nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ uczelnia wydatkuje swój dochód (...)  »
Ustalenie stanu zatrudnienia na uczelni publicznej a wpłaty na PFRON
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2019 r.
Prowadzimy uczelnię publiczną. W jaki sposób należy ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wpłat na PFRON w 2020 r? Zasadniczo wpłat na PFRON (...)  »
Okres zasiłku opiekuńczego nauczyciela w raporcie ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 21
Nauczycielka, która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, w listopadzie 2019 r. wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki (...)  »
Powiązania między uczelnią medyczną i utworzonymi przez nią szpitalami
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 22.11.2019 r.
Uczelnia medyczna oraz szpitale, dla których uczelnia jest podmiotem tworzącym, są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Przyznawanie nauczycielom szkół publicznych dodatku motywacyjnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Jakie są zasady przyznawania nauczycielom szkół publicznych dodatku motywacyjnego? Kto ustala wysokość takiego dodatku? Czy przyznanie dodatku motywacyjnego może być uzależnione od stażu pracy nauczyciela? (...)  »
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki budżetowe, samorządowe (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 43
Czy wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne należy ujmować w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej? Tak. Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne wskazane jest (...)  »
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 37
Dyrektor zamierza kupić aparat telefoniczny (komórkowy) od operatora świadczącego szkole usługi telekomunikacyjne. Operator oferuje zakup aparatu wyłącznie w formie sprzedaży ratalnej. Czy szkoła, jako jednostka (...)  »
Wynajem akademików z podatkiem od przychodów z budynków
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 15.11.2019 r.
Akademiki i inne budynki wynajmowane (w całości lub w części) przez uczelnię są objęte podatkiem od przychodów z budynków. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z (...)  »
Dwie umowy o pracę w różnych zakładach a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 20
Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole jako nauczyciel. Na początku listopada 2019 r. podjęła dodatkowo pracę (...)  »
Czesne pobierane od rodziców jako wkład własny do projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
W ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa publiczna placówka wychowania przedszkolnego prowadzona przez gminę wystąpi o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. Czy (...)  »
Finansowanie działalności bieżącej miejsc wychowania przedszkolnego tylko z jednego źródła
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Ośrodek wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego wystąpi o środki EFS z regionalnego programu na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Czy w (...)  »
Dofinansowanie programu rozwojowego dla dzieci w zakresie kompetencji kluczowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
W przedszkolu publicznym mają być zorganizowane zajęcia z matematyki, programowania i języka obcego. Jakie są możliwości dofinansowania tych zajęć z regionalnego programu operacyjnego dla województwa (...)  »
Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci finansowanych z EFS
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 4
Projekt EFS dotyczy utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. W ramach jego realizacji mają być zorganizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci w publicznym przedszkolu. Czy w ramach projektu (...)  »
Naliczanie składki na FEP za pracowników pedagogicznych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 8
Za pracownika wykonującego prace m.in. o szczególnym charakterze pracodawca jest zobowiązany opłacać (w całości z własnych środków) składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Do takiego rodzaju (...)  »
PFRON a nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 18
Prowadzimy szkołę. Czy ustalając stan zatrudnienia na potrzeby wpłat na PFRON, należy uwzględnić w nim nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia? Pracodawcy, u których (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 15
Od 1 sierpnia 2019 r. na 3 miesiące zawarliśmy z naszym pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia. W październiku 2019 r. stał się on niezdolny do pracy (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-34S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.11.2019 r.
W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 (...)  »
Wydzielenie w poszczególnych częściach akt osobowych dodatkowych części
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 41
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej pracodawca może w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika wydzielić części dodatkowe, powiązane ze sobą tematycznie. Nie dostrzegamy zdarzeń, (...)  »
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 bez prawa do świadczeń chorobowych za okres pobierania stypendium
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 22
Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, dobrowolnie natomiast mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 pkt 7b, art. (...)  »
Koszty pracownicze po zmianach w ustawie o pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.10.2019 r.
Od 1 października 2019 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać m.in. nowe kwoty tzw. kosztów pracowniczych. W wyniku nowelizacji ustawy o pdof (Dz. U. (...)  »
Zmiany dotyczące sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.10.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 21 października 2019 r. pod poz. 1996 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające (...)  »
Inwentaryzacja sald kont pozabilansowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.10.2019 r.
Czy w jednostce budżetowej (oświatowej) inwentaryzacją powinny zostać objęte również salda kont pozabilansowych? W jakiej formie przeprowadzić ich inwentaryzację? Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w (...)  »
Roczne koszty pracownicze za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 5
Jestem nauczycielem zatrudnionym w trzech szkołach na części etatu. Jedna z nich, do której dojeżdżam od kilku lat, położona jest w innej miejscowości niż ta, (...)  »
Ustalanie wysokości wpłat na PFRON przez szkoły oraz uczelnie i metody ich obniżania
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.10.2019 r.
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących usług dostępu do internetu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Jesteśmy jednostką organizacyjną miasta. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinien być u nas ujmowany wydatek dotyczący abonamentu za internet, jeżeli można go wyodrębnić na fakturze? (...)  »
Uzyskiwanie dochodów wolnych od podatku nie zwalnia od podatku od przychodów z budynków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 67
Zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w stosunku do dochodów uzyskiwanych z wynajmu budynków nie zwalnia (...)  »
Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej - informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Co robimy/Finansowanie edukacji/System Informacji Oświatowej przypomina o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). "Powszechnie dostępne (...)  »
Ukończenie 26 lat a zwolnienie z pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2019 r.
Z obowiązującego od 1 sierpnia br. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, nazywanego popularnie zwolnieniem dla młodych, wynika, że określona w (...)  »
Zakres danych prezentowanych w informacjach dodatkowych sporządzanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Z przepisów § 23 ust. 1 pkt 4 oraz § 28 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 (...)  »
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych i prezentacja powstałej nadpłaty w sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Na koniec miesiąca bursa szkolna (jednostka budżetowa) otrzymała fakturę korygującą in minus za energię elektryczną do faktury już opłaconej. Proszę o przedstawienia księgowania takiej operacji. (...)  »
Pierwszeństwo w rekrutacji dla dzieci zaszczepionych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 16
Uchwała uwzględniająca w procesie rekrutacji do przedszkoli kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom nie dyskryminuje dzieci, których rodzice nie złożyli w tym zakresie stosownego oświadczenia. Nie narusza (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.