Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki oświatowe
pokaż fragmenty artykułów
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S należy wykazywać zobowiązania wobec pracowników z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych? Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 (...)  »
Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej na rzecz byłych pracowników pedagogicznych (emerytów)
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2023 r. (nr 0113-KDIPT1-2.4012.798.2023.1.AM) stwierdził, że: W zakresie sprzedaży posiłków na rzecz byłych pracowników pedagogicznych (...)  »
Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023
Kodeks pracy przewiduje dwie alternatywne formy rekompensowania pracy nadliczbowej, tj. wypłatę dodatku lub udzielenie czasu wolnego. W przypadku zatrudnienia pracownika na niepełny etat wystąpienie klasycznych (...)  »
Zasady obliczania świadczenia urlopowego dla nauczyciela placówki publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
W jakim zakresie szkoła publiczna musi stosować przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym do obliczania świadczenia urlopowego dla nauczyciela? Przy obliczaniu świadczenia urlopowego dla (...)  »
Finansowe wsparcie przeznaczone na remont pomieszczeń szkolnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Samorządowa jednostka oświatowa (szkoła podstawowa) otrzymała od spółki "X" finansowe wsparcie przeznaczone na remont pomieszczeń szkolnych. Środki pieniężne wpłynęły na wydzielony rachunek dochodów. Jak ująć (...)  »
Kiedy nagroda specjalna dla nauczyciela bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Kwota nagrody wypłacanej nauczycielowi na podstawie art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w okresie, w którym podlegał on ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć artystycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
Dyrektor policealnego studium aktorskiego zamierza zatrudnić nauczyciela do realizowania przedmiotów artystycznych, m.in. zadania aktorskie, techniki teatralne pracy z dziećmi oraz warsztat reżyserski. Zgłosiła się na (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie dokonywania oceny pracy nauczycieli mianowanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 44273 w sprawie dokonywania oceny pracy nauczycieli mianowanych, udzielonej 7 listopada 2023 r., sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i (...)  »
Interes publiczny w dostępie do informacji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla (...)  »
Przedszkole, szkoła a termin objęcia ich obowiązkiem stosowania e-Doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 2
Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych. (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie zatrudniania nauczycieli bez przygotowania zawodowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.11.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki udzielił 7 listopada 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 44274 w sprawie zatrudniania nauczycieli bez przygotowania zawodowego. (...)  »
Nagroda jubileuszowa po dostarczeniu dokumentów poświadczających wcześniejszy okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Jesteśmy jednostką samorządową. Pracownik zatrudniony w naszej jednostce miał wypłaconą nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w maju 2020 r. Obecnie dostarczył pracodawcy dokument poświadczający (...)  »
Gdy niezdolność do pracy rozpoczyna się lub przypada na dzień wolny od pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
Jedną z podstawowych reguł w zakresie uprawnień do świadczeń chorobowych jest ta, zgodnie z którą wypłaca się je za każdy dzień niezdolności do pracy, nie (...)  »
Kwestionowanie wypowiedzenia umowy o pracę oraz wliczanie godzin nauczania indywidualnego do pensum
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2023 r.
Nauczyciel dyplomowany otrzymał od dyrektora szkoły wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. W oświadczeniu wskazano jako przyczynę zmiany organizacyjne związane z przekształceniem szkoły, które (...)  »
Ewidencja księgowa opłat pobieranych za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2023 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (szkołą podstawową). Na jakim koncie przychodów księgować dochody z tytułu opłat pobieranych za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej? Świadectwa i legitymacje (...)  »
Możliwość finansowania spotkań wigilijnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Czy można sfinansować spotkanie wigilijne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione? Spotkanie wigilijne może być sfinansowane ze środków (...)  »
Ksero aktu ślubu w dokumentach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Pracodawca kseruje akty ślubów i zgonów na potrzeby urlopów okolicznościowych pracowników. Jeden z pracowników chce, żeby oddać mu ksero, ponieważ dowiedział się, że takie dokumenty (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora przedszkola
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2023 r.
RIO skierowała do rzecznika dyscypliny finansów zawiadomienie o naruszeniach przepisów przez dyrektora przedszkola. Chodzi o nieprzekazanie na rachunek budżetu gminy dochodów (2,2 tys. zł), które (...)  »
ZUS w czasie urlopu wychowawczego w razie zatrudnienia u dwóch pracodawców
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Pracownica jest zatrudniona w dwóch różnych zakładach, w każdym na część etatu. Od 16 października 2023 r. w każdym z nich przeszła na urlop wychowawczy (...)  »
Gdy objęcie ubezpieczeniem chorobowym nastąpiło w trakcie zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Zleceniobiorca wykonuje pracę w ramach zlecenia od października 2022 r. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpił jednak dopiero od lutego 2023 r. W październiku 2023 r. (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie przyjmowania do szkół podstawowych uczniów bez zgody obojga rodziców
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.11.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki udzielił 25 października 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 44229 w sprawie przyjmowania do szkół podstawowych uczniów (...)  »
Wydatki niewygasające a roczne sprawozdanie Rb-28S szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2023 r.
Jak w rocznym sprawozdaniu Rb-28S sporządzanym przez jednostkę budżetową (szkołę) wykazać wydatki niewygasające? Czy szkoła wypełnia kolumnę dotyczącą "wydatków, które nie wygasły z upływem roku (...)  »
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego składnika rocznego wypłaconego za niepełny rok
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Od 5 września 2022 r. zatrudniamy pracownika na 4/22 etatu. Za 2022 r. wypłaciliśmy mu dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 211,28 zł. W czerwcu 2023 (...)  »
Zgłoszenie dziecka pracownika jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
1) Syn pracownika w wieku 23 lat do 31 października br. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 1 października br. rozpoczął studia drugiego (...)  »
Nie każdemu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Szkole przy sprzedaży płodów rolnych nie przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. O CO PYTAŁ PODATNIK? (...)  »
Nadmiarowe dane osobowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
W aktach osobowych pracownika są przechowywane świadectwa pracy wystawione w latach 2014-2018. Są w nich wpisane imiona rodziców pracownika. Tych danych osobowych nie można już (...)  »
Rozliczanie zajęć pozaszkolnych na potrzeby podatku VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2023 r.
W celu wykonywania zadań własnych w zakresie edukacji publicznej gmina tworzy jednostki organizacyjne (np. przedszkola, szkoły, placówki artystyczne) objęte centralizacją rozliczeń VAT. Jednostki te organizują (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Jesteśmy przedszkolem działającym w formie jednostki budżetowej. Pod koniec sierpnia na nasze potrzeby zakupiliśmy nowy odkurzacz, co udokumentowane zostało fakturą na kwotę 1.500 zł. Czy (...)  »
50% koszty u osób korzystających z ulgi dla seniorów - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
U pracowników korzystających z ulgi dla seniorów do kwoty 85.528 zł, 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 34.472 zł. Natomiast osoba, która uzyskuje przychody (...)  »
Gdy osoba uprawniona do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego podejmie aktywność zawodową
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Nauczyciel po długoletnim zatrudnieniu nabył prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Obecnie zamierza on ponownie podjąć pracę na pełny etat w naszej szkole podstawowej. Jednocześnie chce (...)  »
Prawo do emerytury z Karty Nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Nauczyciele zaliczani są do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Mają oni prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z FUS, (...)  »
Laptop dla nauczyciela - najważniejsze kwestie dotyczące nauczycieli uprawnionych do wnioskowania o bon
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2023 r.
Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja w zakładce Aktualności/Wiadomości opublikowało informacje dotyczące nauczycieli uprawnionych do wnioskowania o bon z programu "Laptop dla nauczyciela". Ministerstwo zaznaczyło, (...)  »
Interpretacja prawna MEiN dotycząca nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2023 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie internetowej https://samorzad.pap.pl/ opublikował interpretację prawną Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) dotyczącą nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji (...)  »
Waloryzacja podstawy zasiłku dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Wysokość świadczeń chorobowych jest zależna od ustalonej w sposób wskazany przez ustawodawcę podstawy wymiaru danego świadczenia. Ponieważ świadczenie rehabilitacyjne jest należne w zasadzie po wyczerpaniu (...)  »
Dokumentowanie dofinansowania ze środków z ZFŚS wyjazdu integracyjnego pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Jaką dokumentacją komisja socjalna powinna dysponować aby mogła przyznać dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wyjazdu integracyjnego pracowników? Nie ma ustawowego wykazu dokumentów koniecznych (...)  »
Okres zasiłkowy w razie korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Okres zasiłkowy, czyli okres, przez który ubezpieczonemu niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy (wraz z wynagrodzeniem chorobowym), wynosi odpowiednio 182 dni w (...)  »
Niepłatny urlop opiekuńczy w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat i świadczy pracę od poniedziałku do piątku. Złożył wniosek o udzielenie mu urlopu opiekuńczego w dniach od 22 do (...)  »
Księgowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.10.2023 r.
Jakie konto kosztów i rozrachunków zastosować do zaksięgowania nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, ujmowanej w paragrafie 304 "Nagrody (...)  »
Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2023 r.
Ministerstwo Edukacji i Nauki na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka w zakładce Co robimy/Oświata i wychowanie/Finansowanie edukacji/Informacje opublikowało Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie nagrody specjalnej (...)  »
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w przypadku zatrudnienia w kilku placówkach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2023 r.
Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej jest wypłacana w terminie do 14 października 2023 r. przez szkołę, w której nauczyciel pozostawał (...)  »
Dyscyplinarne zwolnienie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Pracownik we wrześniu br. był nieobecny w pracy przez 4 dni. Nie odbierał telefonów z zakładu, nie odpowiadał na SMS-y i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. (...)  »
Opłaty pobierane za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
Szkoła (samorządowa jednostka budżetowa) pobiera od uczniów opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się takie opłaty? Pobieraną przez szkołę (...)  »
Nie zawsze przysługuje wyrównanie do minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
Pracownik zatrudniony na cały etat w systemie podstawowym za wynagrodzeniem określonym w minimalnej wysokości, we wrześniu br. wykorzystał jeden dzień zwolnienia z powodu działania siły (...)  »
Budowa murowanego grilla wraz z zadaszeniem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2023 r.
Jednostka budżetowa (bursa szkolna) chce wybudować grill murowany z zadaszeniem, tzw. wiatą. Czy taki wydatek można podciągnąć pod wydatki bieżące (jeśli tak to jaki paragraf) (...)  »
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a rekompensata
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
W szkole przepracowałam 36 lat. W związku ze stanem zdrowia przeszłam na świadczenie kompensacyjne po zakończeniu urlopu zdrowotnego 3 miesiące przed ukończeniem 60. roku życia. (...)  »
Moment przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Pracownica przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności. Zostało jej ono wydane z początkiem marca br. Od kiedy powinniśmy uwzględniać ją w stanie zatrudnienia przy ustalaniu wysokości wpłat (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych ze szkoleniem dyrektora i pracowników administracyjnych placówki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Jesteśmy placówką oświatową (zespołem szkolno-przedszkolnym). Otrzymaliśmy fakturę za szkolenie dyrektora i pracowników administracyjnych naszej placówki. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć tego rodzaju wydatek? Poniesione (...)  »
Dostawa monitorów interaktywnych dokonywana na rzecz placówek oświatowych z zerową stawką VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2023 r.
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 6 września 2023 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.477.2023.1.AK) stwierdził, że: Skoro dostawa monitorów interaktywnych będzie dokonywana na rzecz placówek oświatowych i (...)  »
Klasyfikacja wydatku poniesionego na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Do jakiego paragrafu zakwalifikować wydatek poniesiony na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej - 430 czy 439? Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (potocznie zwane certyfikatem czy paszportem energetycznym) (...)  »
Odprowadzanie odpisu na ZFŚS po zmianie jego wysokości w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Pracodawcy, na których ciąży obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są zobowiązani przekazywać odpis na ZFŚS w terminach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń (...)  »
Świadectwo pracy oraz wynagrodzenie po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Pracodawca uzyskał informację, że zmarł jeden z jego pracowników. Jaką podstawę ustania stosunku pracy należy podać w świadectwie pracy oraz co w takiej sytuacji z (...)  »
Wypłata należności ze stosunku pracy w razie śmierci pracownika osobom uprawnionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Pracownik zmarł w połowie lipca br. Komu mamy wypłacić wynagrodzenie i inne świadczenia po zmarłym? Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa (art. 631 § (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (4.000 zł). W sierpniu br. przebywał przez dwa dni (16 i 31) na urlopie opiekuńczym. Jak ustalić wynagrodzenie (...)  »
Ubieganie się przez pracownika o jednorazowe odszkodowanie z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Pracownik uległ wypadkowi w pracy (poraził go prąd). W dniu wypadku był na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Po wykonaniu badań wrócił do domu. Pracownik nie przebywał (...)  »
Diagnoza niezbędna dla ubiegania się o dotację na projekt edukacyjny
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Liceum ogólnokształcące zamierza pozyskać unijne środki EFS+ na projekt edukacyjny skierowany do uczniów (warsztaty, laboratoria, zajęcia psychologiczne). W jakiej wysokości taki projekt może być dofinansowany (...)  »
Środki EFS+ na wzmocnienie kompetencji uczniów
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (technikum, województwo mazowieckie) zorganizuje staże uczniowskie. W jakiej wysokości staże mogą być dofinansowane z EFS+? Jakie inne działania podlegają dofinansowaniu ze (...)  »
Potrącenia z wynagrodzeń niewymagające zgody pracowników księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Samorządowa jednostka budżetowa dokonuje czasami potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników. Na jakich kontach księgować takie potrącenia? W księgach rachunkowych jednostki budżetowej potrącenia z wynagrodzeń pracowników (...)  »
Jednorazowa nagroda specjalna i inne zmiany w Karcie Nauczyciela w 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
Zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi nie zawsze podlega podwyższeniu do kwoty najniższej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
Pracownik pełnoetatowy choruje nieprzerwanie od 12 maja 2023 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na poziomie płacy minimalnej otrzymuje dodatek stażowy (10% wynagrodzenia zasadniczego), który nie (...)  »
Przerwanie zasiłku macierzyńskiego w przypadku choroby dziecka
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Jedna z naszych pracownic jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Obecnie jest on jej wypłacany za okres udzielonego urlopu rodzicielskiego. Parę dni temu jej syn trafił (...)  »
Zasady obliczania odprawy rentowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Pracownik rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Będziemy wypłacali mu odprawę rentową. W jaki sposób (...)  »
Do 31 sierpnia br. wypłata świadczenia urlopowego dla nauczyciela - stanowisko MEN w sprawie ustalenia jego wysokości w związku ze wzrostem od 1 lipca br. odpisu podstawowego i koniecznością wypłaty wyrównań
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 25.08.2023 r.
Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w (...)  »
Stawka VAT przy refakturowaniu opłat za wodę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2023 r.
Jednostka budżetowa gminy zawarła z najemcą umowę najmu lokalu użytkowego. W umowie najmu jest zapis, że wynajmujący obciąży najemcę za media, m.in. z tytułu opłat (...)  »
Ustalanie czasowego limitu umów
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
W latach 2018-2021 zatrudnialiśmy pracownika na podstawie dwóch umów na czas określony, między którymi były przerwy. Pierwsza umowa trwała rok, następna tylko pół roku i (...)  »
Należności pozostałe do zapłaty w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S można ująć kwotę zaległych należności w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty"? Obie kolumny dotyczą należności, które nie zostały jeszcze zapłacone. Sprawozdanie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.