Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Jednostki oświatowe
Udzielenie urlopu okolicznościowego po kilku miesiącach od dnia narodzin dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Nauczycielowi szkoły samorządowej pod koniec sierpnia br. (w czasie ferii letnich), urodziło się dziecko. Czy może on dopiero teraz zawnioskować o urlop okolicznościowy? Ustawa z (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do (...)  »
Otrzymane nieodpłatnie pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2020 r.
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być - bez względu na ich wartość - umarzane jednorazowo przez spisanie w (...)  »
Skrócenie minimalnego terminu składania ofert a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2020 r.
Czy wyznaczenie przez jednostkę gminną zobowiązaną do stosowania Prawa zamówień publicznych krótszego niż wynikający z przepisów terminu składnia ofert (35 dni zamiast 40) w przetargu (...)  »
Połączenie dwóch zespołów szkół a przejście pracowników do nowego pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Dwa zespoły szkół, z których każdy samodzielnie zatrudniał pracowników, zostały połączone od 1 września 2020 r. w jeden zespół szkół i przekazane do prowadzenia nowemu (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup okularów wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej dokonać zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej? Zakupu okularów dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej wskazane jest dokonać z paragrafu 421 "Zakup (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Art. 28 nowej ustawy Pzp stanowi, iż podstawą ustalenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług, (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Wymogi dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomicznym i od 5 lat pracuję w księgowości. Czy spełniam wymagania na stanowisko głównej księgowej w jednostce sektora finansów publicznych? (...)  »
Zasady sporządzania druku ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Raport ZUS RPA płatnik składa w ściśle określonych sytuacjach i tylko za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub wykonujące umowę agencyjną albo umowę (...)  »
Zajęcia w formie zdalnej a rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Szkoła realizuje projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenia nauczycieli są kosztem kwalifikowalnym projektu. Ze względu na wprowadzenie nauczania zdalnego z powodu pandemii (...)  »
Środki na przygotowanie do nauczania w formie zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Organ prowadzący szkoły zawodowe chce pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie na przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z (...)  »
Opodatkowanie VAT dotacji
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka (...)  »
Zwolnienie jednostki budżetowej z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Czy jednostka budżetowa może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych? Po złożeniu wniosku do ZUS przyznano nam takie zwolnienie, ale czy jako jednostka samorządowa (...)  »
Pokrywanie z dotacji oświatowej wynagrodzenia wicedyrektora - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z 15 lipca 2020 r. (znak K.0542.PZ.34.35.DC.2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pokrywania z (...)  »
Korekta rozliczeń w związku z wypłatą zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik chorował przez 10 dni września 2020 r. W tym miesiącu wypłaciliśmy mu wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek chorobowy. Obecnie okazało się, że za czas (...)  »
Przyznawanie świadczeń z ZFŚS bez zgody związku zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
W regulaminie ZFŚS przewidziana jest możliwość dofinansowania spotkań integracyjnych. Komisja socjalna oraz dyrektor placówki chce przeznaczyć część środków ZFŚS na wyjazd integracyjny. Nie ma na (...)  »
Zagrożenie życia lub zdrowia uzasadnia odsunięcie od pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Staranne i sumienne wykonywanie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Za bezzasadną odmowę jej świadczenia pracodawca może zastosować sankcje porządkowe, a nawet dyscyplinarnie zwolnić pracownika z (...)  »
Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej przyporządkować wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych? Przyporządkowania uzyskanych przychodów do odpowiednich paragrafów (...)  »
Wynagrodzenie za część miesiąca i wykazanie nieobecności w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie od 22 do 28 października 2020 r. nie stawił (...)  »
Mąż na kwarantannie a zasiłek opiekuńczy na chore dziecko
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracownica sprawuje opiekę nad chorym 5-letnim dzieckiem. We wniosku o zasiłek opiekuńczy (Z-15A) ubezpieczona ta wskazała, iż jej mąż obecnie nigdzie nie pracuje, jednak na (...)  »
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Wymaga to gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, których (...)  »
Czy obniżyć wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym ustaje zatrudnienie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze (pensum 18/18) na początku września br. złożył ofertę rozwiązania umowy o pracę z dniem 29 października 2020 (...)  »
Wpłaty na PPK w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować wpłaty na PPK? Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. (...)  »
Dokument niezbędny do wypłaty zasiłku opiekuńczego w dodatkowym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Żona pracownika trafiła do szpitala, w związku z czym to on musi zająć się niespełna miesięcznym dzieckiem. Za okres nieobecności w pracy chciałby skorzystać z (...)  »
Znajomość kierownika i przedstawiciela wykonawcy na gruncie prywatnym a niewyłączenie się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Kierownik jednostki sektora finansów publicznych wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożył oświadczenie o braku okoliczności skutkujących koniecznością wyłączenia się, pomimo znajomości (...)  »
Informowanie znanych wykonawców o postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Jednostka organizuje przetarg na wymianę stolarki okiennej o wartości poniżej progów unijnych. To kolejne takie zamówienie. Czy o organizacji nowego przetargu może powiadomić wykonawców, którzy (...)  »
Faktura korygująca zmniejszająca koszty roku ubiegłego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jesteśmy szkołą (jednostką budżetową) i uczestniczymy w projektach europejskich. W ramach jednego z projektów, wiosną 2020 r. uczniowie mieli wyjechać na staże zagraniczne. W związku (...)  »
Skład komisji inwentaryzacyjnej w jednostce obsługiwanej przez CUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Odpowiedzialność za inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych ponosi kierownik jednostki obsługującej (CUW) i to do niego należy decyzja w sprawie doboru osób wchodzących w skład komisji (...)  »
Stosowanie 50% kosztów do honorarium autorskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 15 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2018, w której wyjaśnił liczne wątpliwości w sprawie stosowania 50% kosztów do honorarium autorskiego (...)  »
Opodatkowanie czynności realizowanych przez bursę szkolną po wydaniu interpretacji ogólnej MF
Poradnik VAT nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jesteśmy bursą szkolną. Dotychczas do świadczenia usług zakwaterowania oraz wyżywienia stosowaliśmy zwolnienie z VAT. Czy powyższe stanowisko pozostaje aktualne? Czy w związku z wydaną dla (...)  »
Zapłata wpisowego za udział w turnieju szachowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
W jakim paragrafie ująć zapłacone przez szkołę wpisowe za udział w szkolnym drużynowym turnieju szachowym? Zapłacone przez szkołę wpisowe za udział w szkolnym drużynowym turnieju (...)  »
Potrącenie komornicze z odprawy rentowej i ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przechodzi na rentę i w związku z tym rozwiązuje umowę o pracę. Oprócz wynagrodzenia zostanie mu wypłacona odprawa (...)  »
Ministerstwo Finansów o inwentaryzacji aktywów w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych? Odpowiedź na powyższe pytanie (...)  »
Umowy zlecenia zawarte z nauczycielami w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy umowy zlecenia zawarte z nauczycielami przez szkołę podstawową (jednostkę budżetową) podlegają ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach? Umowy zlecenia zawarte przez szkołę podstawową (...)  »
Podatek od nieruchomości przy najmie na cele oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Pomieszczenia zajęte przez fundację na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej oraz punktu przedszkolnego znajdujące się w budynku wynajmowanym od osób prywatnych nie podlegają zwolnieniu z podatku (...)  »
Dodatek stażowy przy jednoczesnym zatrudnieniu na stanowisku niepedagogicznym i nauczycielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Pełnoetatowy pracownik administracji w szkole samorządowej został w niej zatrudniony od 1 września 2020 r. także jako nauczyciel w wymiarze 10/18. Z pierwszego stosunku pracy (...)  »
Wypłata nauczycielowi składników wynagrodzenia w okresie kształcenia zdalnego oraz skutki jej wstrzymania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Przez część roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele prowadzili zajęcia zdalnie. Niektórym z nich szkoły i placówki przestały wypłacać dodatek za warunki pracy, np. tym, którzy nie (...)  »
Świadczenia dla pracownika w razie poddania go izolacji lub kwarantannie z powodu koronawirusa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Niemożność wykonywania pracy w wyniku nałożonej izolacji lub kwarantanny jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2 pkt (...)  »
Kiedy nauczyciel może uzyskać świadczenie kompensacyjne?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020, strona 9
Jeśli nauczyciel nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a chciałby już zakończyć swoją aktywność zawodową w szkole, może po rozwiązaniu stosunku pracy ubiegać się o (...)  »
Okres kwarantanny w raporcie ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Na podstawie decyzji Sanepidu pracownik musiał odbyć we wrześniu br. 10-dniową kwarantannę. Ponieważ nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania, nie nabył prawa (...)  »
Prezentacja należności oraz zobowiązań z tytułu VAT w sprawozdaniu Rb-34S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
W sprawozdaniu Rb-34S szkoły podstawowej w części C w kolumnie 4 wykazano należności bez VAT (konto 201) i nie wykazano zobowiązań wobec gminy z tytułu (...)  »
Koszty upomnienia nałożone na rodziców w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego dziecka
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.10.2020 r.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy przy tym rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie (...)  »
Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Jesteśmy jednostką oświatową. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zakupiliśmy termometr bezdotykowy do badania temperatury uczniom naszej szkoły. Czy wydatki na ten zakup sklasyfikować (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela placówki publicznej za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Zasady nabywania/utraty prawa do wynagrodzenia, w tym jego składników oraz terminy wypłat dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych określa ustawa z dnia 26 stycznia (...)  »
Ujęcie w księgach potrącenia komorniczego z wynagrodzenia pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Jesteśmy jednostką oświatową. Zobowiązani zostaliśmy do potrącenia tytułem zajęcia komorniczego środków z wynagrodzenia jednego z naszych pracowników. W jaki sposób zaksięgować potrącenie komornicze? Jeżeli z (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup pieczątek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować wydatki na zakup wykorzystywanych w jednostce pieczątek? Czy właściwy będzie paragraf 430, czy może paragraf 421? Właściwa klasyfikacja (...)  »
Omyłkowe otwarcie oferty przed terminem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Pracownik naszego sekretariatu omyłkowo dokonał otwarcia prawidłowo oznaczonej przez wykonawcę koperty (...)  »
Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego należnego nauczycielom
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2020 r.
Jako szkoła zobowiązani byliśmy wypłacić nauczycielom świadczenia urlopowe. Jak ująć wypłatę takich świadczeń w księgach rachunkowych? Na mocy art. 53 ust. 1a ustawy z dnia (...)  »
Wymiana starej kasy na kasę on-line w domu wczasowym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Podatnicy dokonujący sprzedaży usług krótkotrwałego zakwaterowania, którzy ewidencjonują tę sprzedaż w kasach z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, od dnia 1 stycznia 2021 r. będą (...)  »
Opłaty za wycieczki szkolne poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Brak jest jakichkolwiek przesłanek, by twierdzić, że gminne placówki edukacyjne pobierające opłaty "po kosztach" za organizowanie form krajoznawstwa i turystyki dla określonego kręgu odbiorców (uczniów (...)  »
Dokonywanie wpłat na PFRON przez jednostki oświatowe
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Zasadniczo pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązani są do wnoszenia wpłat na PFRON. Nie muszą tego robić, o (...)  »
Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli w szkołach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym. Ogólne regulacje Kodeksu pracy stosowane są tylko w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy. (...)  »
Ustalanie okresu pracy szczególnej przy nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Jednym z warunków nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest udokumentowanie przez osobę ubiegającą się o to świadczenie odpowiedniego wymiaru pracy w wymienionych przez ustawodawcę (...)  »
Warunki zatrudnienia pracowników niepedagogicznych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Kadra pracownicza w placówce oświatowej to nie tylko nauczyciele. Funkcjonowanie takiej placówki od strony "technicznej" zapewniają tzw. pracownicy niepedagogiczni, tj. pracownicy niebędący nauczycielami. W większości (...)  »
PIT i ZUS przy przejściu na emeryturę i ponownym zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Z jednym z pracowników administracyjnych szkoły, który osiągnął wiek emerytalny, z dniem 14 września br. roku zostanie rozwiązana umowa o pracę (za porozumieniem stron) w (...)  »
Świadczenie pieniężne za udział w stażu
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Szkoła zawodowa zamierza wystąpić o środki EFS na realizację staży uczniowskich w województwie warmińsko-mazurskim. Jaka jest maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego za udział w stażu? (...)  »
Trwałość miejsc wychowania przedszkolnego a COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Przedszkole wystąpi o dofinansowanie ze środków EFS na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Ze względu na pandemię COVID-19 nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy po (...)  »
Tryb nadzwyczajny wyboru projektów w związku z wystąpieniem COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
W związku z epidemią COVID-19 dyrekcja szkoły musi być przygotowana na wprowadzenie zdalnego nauczania. Czy szkoła może zawnioskować o wsparcie ze środków EFS na zakup (...)  »
Dotacja na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Szkoła chce pozyskać środki EFS na realizację projektu w kierunku rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (w zakresie kompetencji cyfrowych, zakup komputerów). Projekt ma być skierowany do (...)  »
Ustalenie prewspółczynnika przez uczelnię
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
W przeciwieństwie do metody powierzchniowej, metoda obrotowa wyliczenia prewspółczynnika, wskazana w rozporządzeniu Ministra Finansów odnosi się do całokształtu działalności uczelni i obejmuje szereg zmiennych odnoszących (...)  »
Termomodernizacja szkoły a prawo odliczenia i zwrotu podatku VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2020 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.313.2020.1.PS uznał stanowisko gminy za prawidłowe, że gmina nie będzie miała (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RSA świadczenia należnego pracownikowi w związku z kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Pracownik w sierpniu br. został objęty kwarantanną. Decyzja o jej zastosowaniu wobec niego wskazuje okres 14 dni łącznie z sobotami i niedzielami. 1) Jakie świadczenie (...)  »
Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego przez część roku szkolnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Przepisy art. 64 ust. 1 i 5 Karty Nauczyciela przewidują, że nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym (...)  »
Prawo i wysokość dodatku stażowego dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat (tzw. dodatku stażowego) w każdej z oświatowych placówek publicznych (dalej szkołach), z którą pozostaje w stosunku pracy. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.