Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Instytucje kultury
Wpłacone przez najemców lokali kaucje a sprawozdanie Rb-Z samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Wynajmujemy wolne pomieszczenia (lokale użytkowe) firmom zewnętrznym. Warunkiem wynajęcia lokalu jest wpłacenie przez najemcę kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Czy wpłacone (...)  »
Korekta odpisów na ZFŚS po przejściu pracownika na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Pracownik jednostki sektora finansów publicznych 28 maja 2020 r. przeszedł na emeryturę i od tego dnia korzysta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako emeryt - (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który w danym miesiącu przepracował tylko jeden dzień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (4.200 zł). W październiku 2020 r. przepracował tylko pierwszy dzień, a od następnego dnia do końca tego miesiąca (...)  »
Waloryzacja podstawy na potrzeby świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Pracownik był niezdolny do pracy i z tego tytułu przez maksymalny okres 182 dni pobierał zasiłek chorobowy. Ponieważ wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne tuż przed końcem (...)  »
Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Należne ubezpieczonym świadczenia chorobowe z założenia mają niejako rekompensować utracone przez nich zarobki/przychody za okres absencji chorobowej lub związanej z macierzyństwem/rodzicielstwem albo opieką nad członkiem (...)  »
Stosowanie 50% kosztów do dopłat do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury w czasie pandemii - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Do dopłat do wynagrodzenia pracowników samorządowej instytucji kultury, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogą uczestniczyć w spektaklach, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. (...)  »
Obowiązek stosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia. Jest to wymóg ustawowy, czasami jednak nie wystarczy poinformować pracownika o powodach rozwiązania (...)  »
Jak wykazać wynagrodzenie pracownika w zaświadczeniu płatnika składek Z-3?
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Pracownik chorował w okresie od 27 września do 3 października 2020 r., a więc do podstawy wymiaru świadczenia powinien mieć przyjęte wynagrodzenie za okres od (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 31 października 2020 r. Od kiedy przysługuje nam zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? (...)  »
Poinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy w związku z nałożoną kwarantanną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
1) Jeden z pracowników jest na kwarantannie, o czym nie dowiedzieliśmy się od niego, ale od osoby postronnej, która mieszka w tej samej miejscowości. Czy (...)  »
Przepisy stanowiące podstawę do przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki gminnej - stanowisko MKiDN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Nagroda jubileuszowa dla dyrektora biblioteki gminnej może być przyznana wyłącznie w trybie tzw. ustawy kominowej, czyli ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu (...)  »
Koszty usług ogrodniczych wykonanych na terenie wokół budynku instytucji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Firmie zajmującej się kompleksowymi usługami ogrodniczymi zleciliśmy wykonanie tzw. jesiennych porządków na terenie wokół budynku naszej instytucji. Jak ująć w księgach (...)  »
Stawka dzienna zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracownik sprawował opiekę nad chorym dzieckiem przez parę dni września br., a następnie przez kilka dni października 2020 r. Dla celów obliczenia zasiłku opiekuńczego za (...)  »
Obowiązki w ZUS po zatrudnieniu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Pracodawca zatrudniając pracownika, ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń w ZUS. Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym trwa umowa o pracę, pracodawca rozlicza za niego (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Nie wszyscy pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu z nich jest zatrudnionych na część etatu, co skutkuje niższą liczbą godzin do przepracowania (...)  »
Zakup zniczy i wiązanek na groby zasłużonych działaczy kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Z okazji święta zmarłych instytucja kultury zakupiła znicze i wiązanki na groby zasłużonych działaczy kultury i swojego patrona. W ciężar jakich kosztów zaksięgować taki zakup? (...)  »
Wypełnienie Z-3 przy nieprzepracowaniu pełnego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. uzyskuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł. W okresie od 15 do 30 października 2020 r. przebywał (...)  »
Dofinansowanie otrzymane przez samorządową instytucję kultury w ramach programu "Kultura w sieci"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
"Kultura w sieci" to program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składa się z dwóch elementów - programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa (...)  »
Zarzut przedawnienia zgłoszenia przez pracownika wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Nasz pracownik twierdzi, że kilka lat temu uległ wypadkowi przy pracy, którego skutki odczuwa do dnia dzisiejszego. Ze względu na ich nasilenie wystąpił do pracodawcy (...)  »
Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad wnukiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku za kilka dni sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem w wieku 4 lat. W uwagach wniosku Z-15A wskazała, (...)  »
Wadium już nieobowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
W jakich sytuacjach zamawiający będzie mógł żądać wniesienia wadium? Czy w przypadkach zamówień powyżej progów unijnych będziemy mieli obowiązek żądania wadium? Jeszcze wciąż obowiązująca ustawa (...)  »
Status pracownika objętego izolacją lub kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
W okresie panującej od dłuższego czasu epidemii wirusa SARS-CoV-2 aktualności nabrały takie pojęcia, jak izolacja czy kwarantanna. Przypadki objęcia pracownika tego typu odosobnieniem narastają w (...)  »
Zobowiązania niewymagalne a sprawozdanie Rb-Z instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Czy samorządowa instytucja kultury powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług powstałe na koniec III kwartału, jeśli ich termin zapłaty (...)  »
E-ZLA bez kodu "B" a prawo do 100% świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie, potwierdzające 14-dniową niezdolność do pracy jednej z pracownic. Nie zawiera ono kodu "B", mimo że pracownica jest (...)  »
Koszty rozbudowy strony internetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2020 r.
Jak w księgach instytucji kultury zaewidencjonować fakturę dotyczącą rozbudowy strony internetowej? Wydatki (koszty) związane z rozbudową strony internetowej zalicza się w księgach rachunkowych w ciężar (...)  »
Osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego w instytucji kultury nie ma obowiązku składania oświadczenia majątkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2020 r.
Czy osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego w samorządowej (gminnej) instytucji kultury zobowiązana jest składać oświadczenie majątkowe? W myśl art. 24h ust. 1 ustawy z dnia (...)  »
Raporty ZUS za zleceniobiorcę, który chorował cały miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Zatrudniamy zleceniobiorcę, który jednocześnie w innej firmie pracuje na niepełnym etacie. Ponieważ z umowy o pracę uzyskuje wynagrodzenie w kwocie niższej niż minimalna płaca, z (...)  »
Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Na koncie urlopowym pracownicy, która wkrótce wraca do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem (52 tyg.), znajduje się kilkanaście dni zaległego urlopu wypoczynkowego za (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Pracownica po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim przebywała na rocznym urlopie wychowawczym. Po powrocie do pracy wystąpiła o obniżenie wymiaru czasu pracy. Czy i jak długo (...)  »
Limit umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Pracownik był już zatrudniony u pracodawcy na podstawie trzech umów na czas określony, pomiędzy którymi występowały 2-3-miesięczne przerwy. Łącznie umowy te nie przekroczyły 33 miesięcy. (...)  »
Wydana po czasie decyzja o konieczności odbycia kwarantanny
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Pracownik w dniach od 7 do 11 września 2020 r. świadczył pracę, po czym 14 września 2020 r. poinformował mnie (telefonicznie), że otrzymał decyzję inspektora (...)  »
Postępowanie zamawiającego z rażąco niską ceną zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020
Zamawiający rozpisuje przetarg na remont instalacji elektrycznej. Kilka lat temu w ramach przetargu wyłoniliśmy wykonawcę, którego oferta była bardzo korzystna cenowo. Wykonawca nie wywiązał się (...)  »
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
1) Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym pracuje 7 godzin dziennie. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 3.500 zł. W sierpniu br. dostarczył zaświadczenie od lekarza, że (...)  »
Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Pracownik dotychczas był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Obecnie przedłożył pracodawcy decyzję ZUS przyznającą mu (...)  »
PPK w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Jesteśmy niewielką samorządową instytucją kultury, która zatrudnia jedynie 3 osoby. Wszystkie te osoby deklarują rezygnację z uczestnictwa w PPK. Czy instytucja kultury może nie tworzyć (...)  »
Rozliczenie składek ZUS za pracujących studentów
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Umowa zlecenia zawarta ze studentem w określonym wieku nie obliguje zleceniodawcy do zgłoszenia go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Nie dotyczy (...)  »
Zmiana nazwy podmiotu a NIP
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Gminny Ośrodek Kultury zmieni nazwę na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wynika to z faktu, że miejscowość, w której się on znajduje, odzyska prawa miejskie z dniem (...)  »
Składki ZUS od wynagrodzenia z tytułu umowy najmu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Jesteśmy instytucją kultury, która oprócz własnych przedstawień realizuje różne projekty. Dla celów realizacji jednego z projektów zaangażowaliśmy naszych pracowników, z którymi dodatkowo zawarliśmy umowy o (...)  »
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku ekonomia oraz studia magisterskie uzupełniające na wydziale zarządzania, a także studia podyplomowe na wydziale finansów i zarządzania na kierunku rachunkowość (...)  »
Zmiana nazwy jednostki a roczne sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Jesteśmy gminnym ośrodkiem kultury w miejscowości, która 1 stycznia 2021 r. uzyska prawa miejskie. W związku z tym zmieniona zostanie nazwa jednostki na miejsko-gminny ośrodek (...)  »
Wydanie byłemu pracownikowi odpisu świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Były pracownik zagubił swój egzemplarz świadectwa pracy i poprosił pracodawcę o wystawienie nowego. Czy w takiej sytuacji należy skserować świadectwo pracy znajdujące się w aktach (...)  »
Zmiana planu finansowego instytucji kultury w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. powinniśmy dokonać zmiany (...)  »
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Rb-Z-PPP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Czy każda instytucja kultury zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania Rb-Z-PPP? Z załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 (...)  »
Wypłata odprawy ekonomicznej po rozwiązaniu umowy w wyniku wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Samorządowa instytucja kultury zatrudniająca powyżej 20 osób likwiduje jedno ze stanowisk. W związku z tym wypowiedziała warunki pracy zatrudnionemu na nim pracownikowi, proponując inne, które (...)  »
Zasiłek chorobowy w razie "pokrywania się" dni orzeczonej niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Pracownik otrzymał kolejne zwolnienie lekarskie obejmujące dwa dni niezdolności orzeczonej poprzednim zwolnieniem. Czy na podstawie tego dokumentu udostępnionego nam na PUE ZUS możemy wypłacić zasiłek (...)  »
Do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Jeśli nie zachodzą żadne obiektywne przeszkody, urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany - zgodnie z planem urlopów albo w terminach uzgodnionych z pracownikiem - w roku (...)  »
Wymiana uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
W ewidencji środków trwałych naszej jednostki (instytucji kultury) widnieje zamortyzowany zestaw komputerowy. Monitor, będący częścią tego zestawu, uległ całkowitemu uszkodzeniu. Zastąpiono go nowym o wartości (...)  »
Przyznanie nagrody jubileuszowej i innych świadczeń dyrektorowi gminnej biblioteki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
1) Na podstawie jakich przepisów burmistrz gminy powinien przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi biblioteki (ustawy kominowej czy o działalności kulturalnej)? Zasady wynagradzania dyrektora gminnej biblioteki określa (...)  »
Zasiłek za czas opieki nad zdrowym dzieckiem w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Pracownica od 12 marca do 26 lipca 2020 r. pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy na 4-letnie dziecko. Następnie za okres od 27 lipca do 31 sierpnia (...)  »
Ulga dla młodych w 2020 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, potocznie nazywane ulgą dla młodych, w istotny (...)  »
(Nie)wykorzystany limit zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Pracownica korzystała z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu zamknięcia z powodu COVID-19 przedszkola, do którego uczęszcza jej 5-letnia córka. Świadczenie to wypłaciłam jej za łączny (...)  »
Sprzedaż służbowego samochodu przez bibliotekę a VAT
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Biblioteka publiczna posiada ciężarowy samochód służbowy (środek trwały), który chce sprzedać we wrześniu 2020 r. Jako samorządowa instytucja kultury, o której mowa w ustawie o (...)  »
Oddalenie wniosku dowodowego przez komisję orzekającą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Obwinionemu w postępowaniu prowadzonym w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przysługuje prawo do przedstawiania dowodów na swoją obronę oraz składania wniosków dowodowych, co wynika wprost (...)  »
Wyjazd na urlop w trakcie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Niezdolność do pracy z powodu choroby, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, to okoliczność uprawniająca osobę podlegającą ubezpieczeniu chorobowemu do skorzystania z zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego). (...)  »
Ewidencja wynagrodzenia przy zwolnieniu z opłacania składek ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
W przypadku skorzystania z możliwości całkowitego lub połowicznego zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. listy płac za te miesiące (...)  »
Zasiłek opiekuńczy dla ojca z tytułu opieki nad noworodkiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Żona pracownika, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, na początku sierpnia 2020 r. urodziła dziecko. Po kilku dniach zostało ono wypisane ze szpitala, jednak jego (...)  »
Zobowiązanie powstałe w wyniku nadpłacenia należności przez kontrahenta a sprawozdanie Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.08.2020 r.
Nadpłata wynikająca z zapłaty przez kontrahenta kwoty wyższej niż kwota należności wynikająca z wystawionej mu faktury stanowi generalnie zobowiązanie, które nie jest wymagalne. W związku (...)  »
Dłuższy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Wydłużony termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, w tym instytucji kultury. »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie przerwy wakacyjnej placówki, do której uczęszcza dziecko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
1) Pracownica złożyła kolejne oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na 4-letnie dziecko, wskazując w nim okres od 1 do 31 lipca 2020 r. Czy (...)  »
Koszty bieżącej konserwacji eksponatów muzealnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Instytucja kultury (muzeum) prowadzi konserwację eksponatów muzealnych zaliczonych do środków trwałych. Czy wydatki poniesione na konserwację środków trwałych zwiększą ich wartość początkową, czy należy odnieść (...)  »
Obowiązek dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce sektora finansów publicznych należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego instytucji kultury w przypadku zmiany na stanowisku głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Od 1 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego naszej instytucji. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. podpisał dyrektor instytucji (...)  »
Wyksięgowanie z kont rozrachunkowych niezapłaconych odsetek od należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy możemy wyksięgować z kont rozrachunkowych salda drobnych kwot powstałe z tytułu naliczonych, niezapłaconych, zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowanych, odsetek od (...)  »
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Nasza instytucja kultury zakupiła za granicą instrument muzyczny. Stanowi on dla nas środek trwały. Jak powinniśmy wycenić ten instrument? Czy cło zapłacone w związku z (...)  »
Instytucja kultury a zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w czasie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Przepisy tarczy antykryzysowej nie wyłączają zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, w stosunku do instytucji kultury (ani w stosunku do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.