Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Instytucje kultury
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 5
Zakłady pracy wypłacając pracownikom (stawiając do ich dyspozycji) należności ze stosunku pracy jako płatnicy pdof mają obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika z własną firmą
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Jeden z pracowników domu kultury od wielu lat zatrudniony na etacie jako instruktor gry na instrumentach klawiszowych pod koniec sierpnia zgłosił fakt prowadzenia działalności gospodarczej (...)  »
Miejsce przechowywania usprawiedliwień związanych ze zwolnieniami od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 35
Gdzie powinny być przechowywane dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy taką, jak urlop okolicznościowy, dzień pobrania krwi, wezwanie do sądu, wezwanie na ćwiczenia wojskowe? Zgodnie z (...)  »
Wystawianie faktur osobom prywatnym przy braku NIP na paragonie
Redakcja Poradnika VAT | 04.09.2019 r.
Teatr ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej i dokumentuje sprzedaż paragonami oraz czasami - na żądanie tych osób - fakturami. Czy w (...)  »
Koszty zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Koszty dotyczące zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego ujmuje się na koncie pozostałych kosztów operacyjnych. Nie odnosi się ich na konto środków trwałych w budowie. (...)  »
Odprawa w przypadku zakończenia umowy na czas określony krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 41
Na czas określony (do 31 sierpnia br.) zatrudnialiśmy pracownicę, która 22 października br. ukończy 60 lat. Czy z dniem rozwiązania umowy o pracę powinniśmy byli (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 22
Pracownica od marca br. jest niezdolna do pracy z powodu choroby i do dnia porodu, który nastąpił pod koniec sierpnia br. pobierała świadczenie chorobowe. W (...)  »
Składki ZUS od pensji wypłaconej w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Zatrudniony w naszej bibliotece pracownik w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy. Za ten czas otrzymuje wynagrodzenie, od którego potrącamy składki ZUS. (...)  »
Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 66
Biblioteka publiczna w 2018 r. uzyskała przychody ze sprzedaży usług wynajmu, z dotacji, darowizn, dofinansowań i z tytułu odsetek bankowych. Czy do wyliczenia wartości przychodu (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wykonującej umowę o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 8
Osoba wykonująca w bibliotece publicznej umowę o dzieło (tworzy nam nową stronę internetową) zwróciła się do nas z wnioskiem o zgłoszenie jej do obowiązkowego ubezpieczenia (...)  »
Kiedy trzeba ponownie zatrudnić pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, strona 7
W niektórych przypadkach prawo pracy przewiduje obowiązek ponownego przyjęcia zwolnionego pracownika lub zapewnienia mu dotychczasowego stanowiska po dłuższej nieobecności. Sytuacje, w których należy to uczynić, (...)  »
Wprowadzenie podwykonawcy po zawarciu umowy w świetle wyroków KIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
W toku realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług pielęgnacji zieleni, wykonawca zgłosił nam po 4 miesiącach od jej zawarcia, wprowadzenie podwykonawcy. W (...)  »
Odpoczynki tygodniowe pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 33
Tydzień dla celów rozliczenia czasu pracy obejmuje 7 kolejnych dni kalendarzowych, licząc od 1. dnia okresu rozliczeniowego. W efekcie przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy (...)  »
Wypłata świadczeń chorobowych dopiero po okresie wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 18
Od 1 lipca br. na okres próbny zatrudniliśmy osobę, dla której jest to pierwsza praca. Po przepracowaniu trzech tygodni pracownik zachorował. Jak ustalić, czy jest (...)  »
Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 7
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi
Redakcja Poradnika VAT | 02.08.2019 r.
Instytucja kultury (czynny podatnik VAT) otrzymała fakturę, w której termin płatności należności określono na 21 marca 2019 r., zatem 19 czerwca 2019 r. upłynął 90. (...)  »
Amortyzacja mienia wydzielonego w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019, strona 39
Jesteśmy instytucją kultury. Na koncie funduszu posiadamy mienie wydzielone. Na jakich kontach powinniśmy księgować amortyzację środka trwałego zaliczonego do mienia wydzielonego? Czy równolegle do księgowania (...)  »
Wysokość zasiłku, gdy choroba pracownika ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 23
Pracownik po kilku tygodniach pracy zachorował. Oprócz zwolnienia lekarskiego lekarz wystawił odrębne zaświadczenie stwierdzające, że niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy jakiemu (...)  »
Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia, ale nie ze składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 6
Fakt korzystania przez pracownika (zleceniobiorcę/wykonawcę pracy nakładczej) ze zwolnienia podatkowego nie ma wpływu na składki ZUS. Osoby te podlegają przedmiotowym ubezpieczeniom na zasadach ogólnych określonych (...)  »
Gromadzenie dokumentów w aktach osobowych założonych przed 1 stycznia 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, strona 7
Od 1 stycznia 2019 r. gromadzenie dokumentów w aktach osobowych odbywa się na nowych zasadach. Wiele dokumentów - w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego - (...)  »
Przyporządkowanie projektora do odpowiedniego rodzaju KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 37
Do jakiego rodzaju KŚT zaliczyć zakupiony na potrzeby instytucji kultury projektor i ekran do projektora - do 662, czy do 805? Projektor i ekran do (...)  »
Gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 9
Niezdolność do pracy ubezpieczonego lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez upoważnione do tego celu osoby. W (...)  »
Prawo wystawienia jednej faktury do kilku paragonów
Redakcja Poradnika VAT | 16.07.2019 r.
Teatr sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Na życzenie tych osób wystawia również faktury. Czy teatr może wystawić jedną fakturę do kilku (...)  »
Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 15
Gdy ubezpieczona urodzi dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na świadczenie takie może również liczyć ojciec dziecka, a także osoby, które w okresie ubezpieczenia chorobowego (...)  »
Zakładowa wycieczka bez przychodu dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 1
Udział w wycieczce, która została dofinansowana środkami ZFŚS i której celem jest integracja pracowników, umożliwienie im aktywnego wypoczynku oraz pozytywny wpływ na wzajemne relacje i (...)  »
Moment zwrotu wadiów przez zamawiającego w sytuacji przedłużenia terminu związania ofertą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury i realizujemy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w naszym obiekcie instalacji klimatyzacyjnej. Zwróciliśmy się do wszystkich uczestników postępowania o (...)  »
Opieka nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola w sezonie wakacyjnym bez prawa do zasiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 24
W sezonie letnim w przedszkolach występują przerwy wakacyjne trwające zwykle jeden miesiąc. W tym okresie dzieci uczęszczające do tych placówek kierowane są do tzw. przedszkoli (...)  »
Potwierdzenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla wyjeżdżających na wakacje za granicę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 14
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (dalej EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na (...)  »
Koszty ubezpieczenia budynku instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.07.2019 r.
Sposób rozliczeń pomiędzy stronami umowy ubezpieczeniowej, tj. płatność ratalna czy płatność jednorazowa, pozostaje bez wpływu na ewidencję księgową samych kosztów ubezpieczenia. W przypadku umów ubezpieczeniowych (...)  »
Wypłata świadczenia urlopowego i jego oskładkowanie oraz opodatkowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 11
Od marca br. zatrudniamy pracownika na czas określony do końca maja 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik zamierza w połowie lipca br. skorzystać (...)  »
Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 52
Czy została wprowadzona zmiana w częstotliwości odbywania przez pracowników administracyjno-biurowych szkoleń okresowych? Nie, częstotliwość odbywania szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych nie zmieniła się, z tym że (...)  »
Zaliczenie zakupionego środka trwałego do niewłaściwej grupy KŚT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.06.2019 r.
W 2018 r. instytucja kultury zakupiła środek trwały, który zaliczony został do grupy 6 KŚT zamiast do grupy 8. W jaki sposób dokonać przekwalifikowania tego (...)  »
Oświadczenia i dokumenty w procedurze przetargowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, strona 18
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepisy Prawa zamówień publicznych wyraźnie stanowią, kiedy (...)  »
Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w instytucjach kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.06.2019 r.
Czy samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest tworzyć zakładowy funduszu świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnionych osób - tak jak jednostki i zakłady budżetowe? Czy (...)  »
ZUS pracowników powracających do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 8
Zasadniczo za osoby zatrudnione na etacie pracodawca ma obowiązek opłacać składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Opłaca też za pracowników składki na FP, FS (po (...)  »
Czy brak kosztorysu w ofercie wykonawcy przy wynagrodzeniu ryczałtowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury i przygotowujemy się do remontu naszego obiektu. W zamówieniu chcemy zastosować wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym zależy nam aby wykonawcy dołączyli kosztorysy (...)  »
Przesłanki unieważnienia postępowania
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, strona 18
Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zrealizowania się co najmniej jednej z przesłanek opisanych w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 (...)  »
Przechowywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wcześniejsze zatrudnienie w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 43
Pracownik w trakcie rekrutacji dostarczył dyplomy ukończenia szkół oraz świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Do której części akt osobowych wpiąć te dokumenty? Przepis art. (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Kto jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej biblioteki publicznej (instytucji kultury)? Stosownie do postanowień art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 (...)  »
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie od organizatora
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie od organizatora pozostaje bez wpływu na wysokość funduszu instytucji kultury. Sprzedaż tę ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych. (...)  »
Ustalanie wartości bilansowej eksponatów muzealnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Zakupione przez muzeum eksponaty muzealne (muzealia) wprowadzone zostały do ksiąg rachunkowych według ceny zakupu. Czy możemy dokonać zwiększenia ich wartości do aktualnej ceny rynkowej? W (...)  »
Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 63
Jesteśmy instytucją kultury. Od stycznia 2019 r. opłacamy składki na Fundusz Solidarnościowy. Czy w księgach rachunkowych składki te powinny obciążać konto ubezpieczeń społecznych i innych (...)  »
Zwrot towaru a obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego
Redakcja Poradnika VAT | 29.05.2019 r.
Instytucja kultury (czynny podatnik VAT) wykorzystuje nabywane towary do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z czym przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur (...)  »
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.05.2019 r.
W połowie maja 2019 r. pracownik teatru złożył oświadczenie, że w maju zmienił miejsce zamieszkania na miejscowość położoną poza miejscowością, w której znajduje się zakład (...)  »
Okres przechowywania rocznych sprawozdań finansowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. (...)  »
Opodatkowanie należności z dwóch umów zlecenia wypłaconych w jednym miesiącu
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.05.2019 r.
Z osobą niebędącą pracownikiem muzeum zawarto dwie umowy zlecenia (w marcu i kwietniu 2019 r.). Wynikające z nich należności będą wypłacone w tym samym miesiącu (...)  »
Zespół do spraw nadzoru nad realizacją zamówienia - powoływanie, zadania i tryb pracy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) kwestie związane z zespołem ds. nadzoru nad realizacją (...)  »
Stosowanie prewspółczynnika w instytucjach kultury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019, strona 3
Przesłanki stosowania prewspółczynnika W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność (...)  »
Obowiązek złożenia sprawozdania z zamówień publicznych przez instytucję kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2019 r.
Czy instytucja kultury miała obowiązek złożenia sprawozdania z zamówień publicznych jeśli wartość wszystkich zamówień w 2018 r. nie przekroczyła kwoty 14.000 euro? Obowiązek sporządzenia rocznego (...)  »
Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 45
W zabytkowym budynku instytucji kultury doszło do katastrofy budowlanej. Koszty związane z usunięciem jej skutków odnieśliśmy w pozostałe koszty operacyjne jako remonty nadzwyczajne. Po zabezpieczeniu (...)  »
Działania kulturalne objęte wsparciem w regionalnych programach
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Podmiot prowadzi działalność kulturalną, jest finansowany ze środków publicznych. Na jakie działania kulturalne może otrzymać pomoc inwestycyjną na kulturę w zakresie regionalnego programu operacyjnego? Katalog (...)  »
Dochody z działalności na potrzeby pomocy inwestycyjnej na kulturę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Projekt z regionalnego programu operacyjnego dla województwa jest objęty pomocą publiczną, tzn. pomocą inwestycyjną na kulturę. Wytworzona infrastruktura w ramach projektu będzie przeznaczona na działalność (...)  »
Pomoc publiczna przy przebudowie instytucji kultury
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Wnioskodawca ma w planach pozyskać środki EFRR na realizację projektu inwestycyjnego dotyczącego przebudowy instytucji kultury, w tym dostosowanie obiektu do nowych funkcji kulturalnych (m.in. edukacyjnych). (...)  »
Inwestycja wsparta w 100% ze środków EFRR
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 4
Instytucja kultury planuje przeprowadzić inwestycję na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na jakie projekty może pozyskać wsparcie ze środków EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa? (...)  »
Czy można przyjąć do stosowania wzorcowy plan kont dostępny na rynku wydawniczym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 69
Jesteśmy instytucją kultury - muzeum. Dokonaliśmy zmiany polityki rachunkowości, wskazując w opisie funkcjonowania kont syntetycznych i zasad księgowania operacji gospodarczych, że posługujemy się opracowaniem dostępnym (...)  »
Wpłacona przez najemcę kaucja w bilansie instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Instytucja kultury wynajmuje lokal z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia kaucji przez najemcę. W której pozycji bilansu wykazać wpłaconą przez najemcę (...)  »
Nieprawidłowa data sprzedaży a korekta faktury
Redakcja Poradnika VAT | 12.04.2019 r.
Instytucja kultury otrzymała fakturę, na której datę wystawienia i sprzedaży sprzedawca określił na dzień 5 lutego 2019 r. Dostawa towaru miała miejsce jednak 8 lutego (...)  »
Zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2019 r.
W jakiej sytuacji samorządowa instytucja kultury może nie sporządzać rocznych sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN? Sprawozdania Rb-UZ (roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych) (...)  »
Koszty ponoszone przez instytucję kultury, finansowane z dotacji podmiotowej na rok następny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019, strona 45
W 2018 r. instytucja kultury finansowana była jedynie dotacją podmiotową. W 2019 r. spływają jeszcze faktury dotyczące kosztów 2018 r. Koszty te zostały jednak sfinansowane (...)  »
Stawka amortyzacyjna dla inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 01.04.2019, strona 35
Inwestycja w obcym środku trwałym, którym jest budynek, może być amortyzowana według stawki przyjętej przez podatnika, przy czym nie może ona przekraczać 10%. W razie (...)  »
Paragon fiskalny pozostawiony przez nabywcę
Redakcja Poradnika VAT | 26.03.2019 r.
Teatr ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej. Czy teatr może zostać ukarany, jeśli wyrzuci do kosza wydrukowany paragon, który nie został zabrany (...)  »
Kontrola projektów unijnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Jako jednostka kultury otrzymaliśmy dofinansowanie dużego projektu inwestycyjnego. Jak może wyglądać kontrola instytucji zarządzającej i jak się do niej przygotować? Jakie obszary mogą być kontrolowane, (...)  »
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 37
Okres sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego Gminny dom kultury został powołany do życia przez organizatora w maju 2018 r. i w tym samym miesiącu wpisany do (...)  »
Przekazanie sprawozdania finansowego instytucji kultury do urzędu skarbowego i do zatwierdzenia przez organizatora
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.03.2019 r.
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi wynika, iż jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (w (...)  »
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Czy instytucja kultury może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości jak dla jednostki mikro? Nie było jednak uchwały w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.