Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Instytucje kultury
Zasady wykazywania w treści świadectwa pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
Źródło: 06.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownica zatrudniona w bibliotece miejskiej wypowiedziała umowę o pracę. W jaki sposób wykazać w jej świadectwie pracy wykorzystanie urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego? Czy powinny (...)  »
Jak ustalić nagrodę jubileuszową dla pracownika gminnego domu kultury?
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 66
W przyszłym miesiącu jeden z pracowników gminnego domu kultury będzie obchodził jubileusz 15-lecia pracy zawodowej. Jak obliczyć nagrodę jubileuszową przysługującą mu z tego tytułu? Nadmieniam, (...)  »
Ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wypłaconej odprawy emerytalnej
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Pracownikowi naszej biblioteki, w związku z przejściem na emeryturę, została wypłacona odprawa emerytalna. Jak ująć taką odprawę w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym? Czy należy (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat kwot odnoszonych na pozostałe przychody operacyjne w związku z nieodpłatnym otrzymaniem środka trwałego
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz teatr otrzymał w formie darowizny środek trwały. Gdzie w rachunku zysków i strat powinniśmy ująć przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego? W odniesieniu (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownica artystyczna zatrudniona w filharmonii po 4 tygodniach od rozwiązania umowy, zawiadomiła zakład pracy, że jest w 6. tygodniu ciąży. Jak w takiej sytuacji powinniśmy (...)  »
Prezentacja w rachunku zysków i strat umorzonej wartości środka trwałego wyksięgowanego z ewidencji bilansowej
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy ośrodkiem kultury działającym w formie samorządowej instytucji kultury. W ewidencji naszego ośrodka figurował środek trwały, który ze względu na niską wartość został umorzony jednorazowo (...)  »
Koszty i przychody finansowe z tytułu różnic kursowych w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W naszej instytucji kultury w roku bieżącym wystąpiły transakcje wyrażone w walutach obcych. W wyniku ich rozliczenia powstały ujemne i dodatnie różnice kursowe, które odnieśliśmy (...)  »
Właściwość ZUS do wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica muzeum, której z dniem 31 października 2018 r. zakończyła się umowa o pracę, zawarta na czas określony, kilka dni później miała wypadek samochodowy. Otrzymałam, (...)  »
Prezentacja w bilansie instytucji kultury odsetek należnych wierzycielowi
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz dom kultury otrzymał od wierzyciela notę odsetkową za nieuregulowanie zobowiązania. Do dnia bilansowego odsetki nie zostały zapłacone. W której pozycji bilansu wykazać kwotę tych (...)  »
Ustalenie dofinansowania w projekcie objętym pomocą na kulturę
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 4
Jednostka kultury wystąpi o środki EFRR z regionalnego programu operacyjnego dla województwa na modernizację infrastruktury. Projekt będzie objęty pomocą publiczną na kulturę. Jak wyliczyć kwotę (...)  »
Ujęcie w bilansie rozrachunków z pracownikami powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej
Źródło: 22.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Pracownicy naszego muzeum przebywali 4 dni w podróży służbowej na terenie kraju. Na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej na koncie rozrachunkowym zpracownikiem pozostaje nierozliczone saldo. (...)  »
Obowiązek podatkowy w VAT przy wydaniu vouchera
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, strona 3
W przypadku sprzedaży przez podatnika vouchera na przedstawienie teatralne obowiązek podatkowy w VAT nie powstanie w chwili otrzymania płatności za jego zakup, lecz w chwili (...)  »
Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 44
Jesteśmy państwową instytucją kultury (muzeum). Jak powinniśmy zaksięgować darowiznę otrzymaną na zakup muzealiów - na fundusz instytucji, czy na pozostałe przychody operacyjne? W przypadku otrzymania (...)  »
Nakłady poniesione na odtworzenie i rewaloryzację zabytkowego budynku w księgach instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 34
Instytucja kultury (muzeum) realizuje projekt inwestycyjny "Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego wraz z przebudową przynależnych oficyn". W związku z realizacją tego projektu dokonano rozbiórki budynku, (...)  »
Zwolnienie państwowej instytucji kultury z wpłacania podatku dochodowego – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 updop, przeznaczający swój dochód na cele określone w tym przepisie, m.in. na działalność kulturalną, zwolnieni są (...)  »
Możliwość zatrudnienia byłego pracownika po nabyciu przez niego prawa do renty
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica muzeum z racji choroby korzystała najpierw z zasiłku chorobowego, potem ze świadczenia rehabilitacyjnego, a następnie nabyła prawo do renty. Jej długotrwała niezdolność do pracy (...)  »
Obowiązek sporządzenia korekty pliku JPK_VAT w przypadku błędu w nazwie kontrahenta
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W programie księgowym instytucja kultury pomyłkowo zdefiniowała zbiorczego kontrahenta o nazwie "bilety". Powyższe słowo (pomimo zastosowania na fakturze właściwych danych nabywcy) system automatycznie przenosi do (...)  »
Forma złożenia wniosku o sporządzenie duplikatu
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Kontrahent nie otrzymał oryginału faktury, którą instytucja kultury wysłała do niego pocztą. Czy aby otrzymać duplikat faktury, kontrahent musi wystąpić z pismem, czy wystarczy, że (...)  »
Wypłacanie premii w placówce kultury
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jesteśmy placówką kultury, która zatrudnia pracowników w ramach umów o pracę. Czy możemy pracownikom wypłacać, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również premie? Ustawa z dnia 25 października (...)  »
Czy muzeum przysługuje prawo odliczenia VAT od wydatków na organizację koncertów?
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT, które organizuje komercyjną część festiwalu obejmującą biletowane koncerty. Wstęp na koncerty jest możliwy wyłącznie za okazaniem wykupionego biletu wstępu. Sprzedaż (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z dwóch umów o dzieło wypłaconego w tym samym dniu
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Z osobą niebędącą pracownikiem muzeum zawarto dwie umowy o dzieło - na kwotę 100 zł i 300 zł. Wynagrodzenie z tytułu tych umów będzie wypłacone (...)  »
Świadczenia dla pracownika - ojca opiekującego się dzieckiem porzuconym przez matkę
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik Powiatowego Centrum Kultury od kilku dni jest nieobecny w pracy. Wyjaśnił, że musi zaopiekować się swoim dzieckiem, które urodziło się w połowie lipca 2018 (...)  »
Świadczenie chorobowe z tytułu wypadku w drodze do pracy
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zatrudniony w naszym muzeum od dwóch miesięcy uległ wypadkowi w drodze do pracy. Czy powinnam wypłacić mu 100% wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku z ubezpieczenia (...)  »
Wyrejestrowanie z ZUS i prawo do zasiłku macierzyńskiego po przedłużeniu umowy do dnia porodu
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej, zatrudniona na czas określony, jest w ciąży. Umowa o pracę została więc przedłużona do dnia porodu. Planowany termin porodu przypada na (...)  »
Składki na FP i FGŚP za pracę wykonywaną przez niepełny miesiąc
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik biblioteki miejskiej w październiku 2018 r. przez kilkanaście dni chorował i z tego powodu otrzymał wynagrodzenie za część tego miesiąca w wysokości niższej od (...)  »
Nowy okres zasiłkowy po odzyskaniu zdolności do pracy potwierdzonej przez lekarza medycyny pracy
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik wiejskiego ośrodka kultury po kilku tygodniach choroby wrócił do pracy i przedłożył odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wydane w ramach badania kontrolnego). Po (...)  »
Opodatkowanie wypłaconego wyrównania wynagrodzenia
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
We wrześniu 2018 r. omyłkowo pracownikowi biblioteki wypłacono za niskie wynagrodzenie za ten miesiąc. Wyrównanie wynagrodzenia zostanie mu wypłacone w październiku 2018 r. Czy pracodawca (...)  »
Stawka podatku stosowana przy poborze zaliczki na podatek od umowy zlecenia
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Do teatru wpłynął wniosek od zleceniobiorcy o stosowanie mu przy obliczaniu zaliczki na podatek 32% stawki podatku. Czy teatr jako zleceniodawca powinien zastosować taką stawkę? (...)  »
Koszty uzyskania przychodów u pracownika świadczącego pracę na podstawie dwóch umów o pracę
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Filharmonia zatrudniła pracownika na część etatu, który jest także zatrudniony na umowę o pracę na część etatu w innym zakładzie pracy. Czy przy obliczaniu zaliczki (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracownik teatru zwrócił się z prośbą o wypłacenie mu zaliczki na poczet wynagrodzenia. Czy wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu? Wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu. Z (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe przy zatrudnianiu emeryta na część etatu
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Od września 2018 r. centrum, kultury zatrudnia emeryta na umowę o pracę na 1/4 etatu. Czy koszty uzyskania przychodów powinnam ustalić mu proporcjonalnie do wielkości (...)  »
Koszty pracownicze w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w niewielkiej wysokości
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Nowo zatrudniony pracownik muzeum przepracował we wrześniu 2018 r. tylko jeden dzień. W związku z tym wynagrodzenie za ten miesiąc było niższe od kosztów uzyskania (...)  »
Zaprzestanie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Dotychczas pracownik muzeum miał stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. W połowie października 2018 r. poinformował pracodawcę, że od tej pory mieszka w tej samej miejscowości, (...)  »
Dodatek stażowy dla zatrudnionego w trakcie miesiąca pracownika instytucji kultury
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 01.11.2018, strona 41
Jesteśmy instytucją kultury. W ostatnim dniu sierpnia br. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę. Pracownik miał ustalone prawo do dodatku za (...)  »
PCC przy zakupie eksponatów przez muzeum
Źródło: 31.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zwolnienie w podatku dla czynności dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwolnienie to nie rozciąga się jednak na jednostki (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z terminem płatności przypadającym na koniec kwartału
Źródło: 30.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Instytucja kultury otrzymała fakturę za usługę wykonaną we wrześniu 2018 r. z terminem płatności 30 września 2018 r. Płatności dokonano jednak dopiero 1 października br. (...)  »
Budowa infrastruktury turystycznej przez samorządową instytucję kultury - prawo do odliczenia VAT
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jeżeli efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, wówczas samorządowej instytucji kultury nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów/usług, pomimo, (...)  »
Zasady odliczania podatku naliczonego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, strona 3
W świetle zasad unijnych, nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego związanego z działalnością inną niż działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o VAT. Przypomniał o tym (...)  »
Opodatkowanie dodatku za pracę przy komputerze
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracodawca (jednostka kultury) postanowił wypłacać dodatek pracownikom wykonującym pracę przy komputerze. Czy wartość tego dodatku będzie stanowiła u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu? (...)  »
Obecność innego członka rodziny a prawo do zasiłku opiekuńczego
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą (leżącą) matką. Na tę okoliczność przedłożył stosowne zaświadczenie lekarskie. W (...)  »
Odpowiedzialność za inwentaryzację w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości CUW
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jesteśmy samorządową instytucją kultury, której obsługa finansowa, zgodnie z decyzją organu stanowiącego, prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny, tj. przez centrum usług wspólnych (CUW). Mamy wątpliwość, (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika, który zawiesił działalność
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracownik gminnego ośrodka kultury zawiesił 1 września 2018 r. prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności opodatkowywał według skali podatkowej. Czy może teraz (...)  »
Podstawa stosowania podwyższonych kosztów pracowniczych
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Muzeum zatrudnia pracowników, którzy mieszkają w innej miejscowości. W związku z tym przysługują im podwyższone koszty uzyskania przychodów. Na jakiej podstawie można im uwzględniać takie (...)  »
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych w drodze
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W księgach rachunkowych naszego domu kultury mamy saldo środków pieniężnych w drodze po stronie Wn. W jakiej pozycji bilansu wykazać to saldo? Środki pieniężne w (...)  »
Opodatkowanie należności za korzystanie z utworu literackiego
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Samorządowa instytucja kultury zakupiła licencję na korzystanie z utworu literackiego. Autor, który na stałe mieszka na Węgrzech odmówił nam dostarczenia certyfikatu rezydencji. Czy należności licencyjne (...)  »
Honoraria artystów finansowane ze środków publicznych
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Wynagrodzenia artystów, mających miejsce zamieszkania na terytorium Finlandii, z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce na podstawie umowy o dzieło, które będą sfinansowane całkowicie ze (...)  »
Opodatkowanie honorarium wypłaconego zagranicznemu artyście
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Teatr nawiązał współpracę z artystą, który ma miejsce zamieszkania na Ukrainie. Artysta wystąpi w kilku przedstawieniach wystawianych na scenie tego teatru. Czy będzie ono opodatkowane (...)  »
Prezentacja w bilansie nieprzyjętych do używania wartości niematerialnych i prawnych
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W księgach rachunkowych naszej instytucji kultury na dzień bilansowy na koncie 30 "Rozliczenie zakupu" figuruje nieprzyjęta jeszcze do używania wartość niematerialna (licencja). W której pozycji (...)  »
Nadpłata składek ZUS – prezentacja w bilansie
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Na koniec roku obrotowego na koncie rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych widnieje nadpłata. W której pozycji bilansu wykazać taką nadpłatę? Nadpłata (...)  »
Ewidencja obowiązkowych wpłat na PFRON w księgach instytucji kultury
Źródło: 17.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury (biblioteką publiczną). Z otrzymanej dotacji podmiotowej finansujemy wpłaty na PFRON. Jak w księgach naszej instytucji ująć takie wpłaty? Czy powinny one obciążyć (...)  »
Jaką metodą przeprowadzić inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych?
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury działającą w formie ogniska artystycznego. Kiedy i w jakiej formie powinniśmy inwentaryzować środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych? Podstawowym terminem inwentaryzacji, (...)  »
Wyksięgowanie z ewidencji skradzionego środka trwałego
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury. Podczas włamania do budynku naszej instytucji skradziono składnik majątku stanowiący środek trwały. Jak wyksięgować z ewidencji niezamortyzowaną wartość początkową tego środka trwałego? (...)  »
Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie z tytułu kradzieży
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, stanowi dla jednostki (biblioteki) pozostały przychód operacyjny, (...)  »
Ewidencja księgowa pożyczek udzielanych pracownikom na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) udzielane są pracownikom pożyczki na pokrycie ich potrzeb mieszkaniowych. Jak powinno przebiegać księgowanie udzielenia i spłaty (...)  »
Jak zaksięgować koszty upomnienia i opłatę za postój samochodu służbowego?
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Instytucja kultury posiada samochód, który służy dyrektorowi do realizowania obowiązków służbowych. Z urzędu miasta otrzymaliśmy upomnienie dotyczące parkowania tego samochodu, na którym wyszczególniono opłatę za (...)  »
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w księgach instytucji kultury
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Ognisko artystyczne będące instytucją kultury zatrudnia pracowników na umowę o prace. W związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych korzystamy, jako płatnik, z (...)  »
Wydatki poniesione na przegląd techniczny samochodu służbowego
Źródło: 10.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury. Za przegląd techniczny samochodu służbowego otrzymaliśmy fakturę, w której oddzielnie wykazano wartość materiałów i wartość przeglądu. Czy pozycje te należy ująć w (...)  »
Ustalenie wartości początkowej używanego środka trwałego
Źródło: 10.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz dom kultury zakupił używany środek trwały wymagający naprawy. Jak ustalić wartość początkową tego środka trwałego? Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z (...)  »
Koszty związane z przejazdem pracownika na badania okresowe
Źródło: 09.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Pracownicy zatrudnieni w domu kultury na okresowe badania lekarskie muszą jechać do innej miejscowości. W ciężar jakiego konta zaksięgować zwrot kosztów takiego przejazdu? W świetle (...)  »
Projekt artystyczny realizowany przez samorządową instytucję kultury - właściwa stawka VAT
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu, jest czynnym podatnikiem VAT. Jej celem jest (...)  »
Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica Miejskiego Centrum Kultury będąc na urlopie wychowawczym, udzielonym jej do końca 2020 r., urodziła kolejne dziecko. W trakcie tego urlopu, mimo że chorowała, nie (...)  »
Otrzymanie faktury za usługę wykonaną w poprzednim miesiącu
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza biblioteka w październiku 2018 r. otrzymała fakturę wystawioną w tym samym miesiącu, ale dotyczącą usługi wykonanej dla nas we wrześniu 2018 r. W jakim (...)  »
Należne płatnikowi wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Źródło: 05.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Po ujęciu w księgach naliczonych składek ZUS i przelewów do ZUS na koncie 22-3 pozostało saldo Ma. Jest to kwota wynagrodzenia (...)  »
Czy meble w trwałej zabudowie zwiększają wartość początkową budynku?
Źródło: 05.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W budynku, w którym mieści się nasz domu kultury, przeprowadziliśmy rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia biurowe. Czy zakupione do tych pomieszczeń meble w zabudowie trwałej, bez (...)  »
Obowiązek przeprowadzenia w instytucji kultury inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Źródło: 04.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza instytucja kultury posiada w ewidencji wartości niematerialne i prawne. Czy wartości te podlegają inwentaryzacji i czy należy przeprowadzać ją na koniec każdego roku obrotowego, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.