Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Instytucje kultury
Stan ZFŚS wykazywany w bilansie a stan rachunku bankowego tego funduszu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Instytucja kultury tworzy ZFŚS na zasadach ogólnych. Czy stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wykazywany w bilansie musi być zgodny ze stanem rachunku bankowego tego (...)  »
Stawka podatku VAT z tytułu importu usług kulturalnych - interpretacja indywidualna
Redakcja Poradnika VAT | 24.01.2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.495.2019.2.HW stwierdził, że: W sytuacji, kiedy Teatry Zagraniczne nie osiągają w (...)  »
Instytucje kultury nie sporządzają sprawozdania z działalności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w ustawie o rachunkowości? Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności, o którym mowa (...)  »
Złożenie sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 3
Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2019 r. zamówieniach publicznych. Sprawozdanie to należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do (...)  »
Świadczenia chorobowe dla 50-letniego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 9
Pracownik, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nie od razu nabywa prawo do zasiłku chorobowego, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania. Przez (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego instytucji kultury podpisem osobistym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Możliwość sygnowania sprawozdań finansowych podpisem osobistym wprowadziła ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. (...)  »
Gdy płatnik składek utraci prawo do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 9
Zmniejszenie liczby ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2019 r. w stosunku do stanu z dnia 30 listopada 2018 r. lub pierwszego miesiąca zgłoszenia do ubezpieczenia (...)  »
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Ujawnione w wyniku inwentaryzacji nadwyżki środków trwałych wycenia się zasadniczo w ich cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w oparciu o posiadaną dokumentację dotyczącą tych środków (...)  »
Organizacja i rozliczanie pracy pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 33
1) Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu można zróżnicować wymiar dobowy (np. raz 8 godz., a innym razem 2 godz. robocze) i planować większą ilość (...)  »
Rachunek bankowy do przechowywania wadium
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 18
Wadium w postępowaniach o zamówienie publiczne wymagane jest, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. W przypadku gdy tych wartości nie przekracza, (...)  »
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 14
Okresy zatrudnienia, choć wielokrotnie pokrywają się z rokiem kalendarzowym, nie muszą kończyć się z jego upływem. Stosunek pracy często przechodzi na nowy rok, razem ze (...)  »
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 39
Otrzymaną od organizatora pożyczkę ujęto w księgach instytucji kultury na koncie pozostałych rozrachunków. W której pozycji bilansu wykazać pozostające na koniec roku obrotowego saldo Ma (...)  »
Kwalifikowanie dodatku specjalnego do wynagrodzenia urlopowego oraz za pracę w nadgodzinach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 39
1) Pracownikowi instytucji kultury czasowo zwiększono zakres obowiązków, przyznając w zamian dodatek specjalny w stałej kwocie miesięcznej. Czy należy go obniżyć za okres urlopu wypoczynkowego? (...)  »
Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 17
Pracownica zatrudniona na cały etat, od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowo (...)  »
Udzielenie przez instytucję kultury zamówienia z wolnej ręki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Podczas udzielania przez instytucję kultury zamówienia w trybie zapytania o cenę nie wpłynęła żadna oferta. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia z wolnej ręki? (...)  »
Przekazanie pracownikowi świadczenia rzeczowego i wypłata zasiłku chorobowego a koszty pracownicze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 35
Pracownik przebywający przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim w listopadzie 2019 r. otrzymał zasiłek chorobowy oraz świadczenie rzeczowe. Wartość tego świadczenia jest niższa od kosztów (...)  »
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 18
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Jest to obowiązek obciążający zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie (...)  »
Płatnicy uprawnieni do wypłaty chorobówki od 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 9
Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa wypłaca ubezpieczonym ZUS albo płatnik składek uprawniony do ich wypłaty. Ponieważ minęły już ustawowe terminy przekazania do ZUS przez (...)  »
Korekta ZFŚS na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 7
Środki finansowe, którymi gospodaruje pracodawca w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, służą finansowaniu działalności socjalnej prowadzonej w zakładzie. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić odpisy na Fundusz, (...)  »
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Planujemy wprowadzić dla wszystkich pracowników identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska. Zastanawiamy się również nad umieszczeniem na identyfikatorach zdjęć pracowników. Czy powinni (...)  »
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 28
Zamierzamy przyjąć pracownika na zastępstwo. Czy w świetle przepisów RODO w umowie należy podać imię i nazwisko zastępowanego oraz przyczynę jego nieobecności? W określonych okolicznościach (...)  »
Zaliczanie kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 23
Pracownik w październiku br. otrzymał pierwsze w tym roku zwolnienie lekarskie. Ponownie był niezdolny do pracy z powodu choroby w listopadzie br. Drugie zwolnienie nie (...)  »
Podatek VAT od opłat za uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych
Poradnik VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019, strona 61
Centrum kultury (podatnik VAT) organizuje rożnego rodzaju zajęcia m.in. dla dzieci (plastyczne, fotograficzne) i dla słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku (joga, aerobik). Z tytułu udziału w (...)  »
Spis z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie jednostki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Jednostki prowadzące kasę muszą przeprowadzić inwentaryzację środków pieniężnych w kasie w drodze spisu z natury obowiązkowo na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Przy czym można (...)  »
Możliwość dokonywania drobnych zakupów bez pisemnych umów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Czy dokonując drobnych zakupów, np. czajnika czy artykułów biurowych, instytucja kultury może dokonywać ich bez zapytania o cenę i bez zawierania pisemnych umów na zakupy? (...)  »
Sposoby wykorzystywania urlopu rodzicielskiego udzielanego obojgu rodzicom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 46
Pracownica po urodzeniu dziecka zamierza wykorzystać cały urlop macierzyński, a z urlopu rodzicielskiego ma skorzystać jej mąż (6 tygodni - 100% podstawy zasiłku, a w (...)  »
Zamówienia na koncerty w instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Jakie procedury muszą być zachowane w instytucjach kultury przy zamówieniach na koncerty? Czy każdy z nich można traktować jako odrębne zamówienie? Rozważając kwestię szacowania zamówień (...)  »
Umowa o dzieło zawarta z artystą
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 19
Jesteśmy instytucją kultury organizującą wydarzenia artystyczne. Do ich organizacji zatrudniamy artystów na podstawie umów o dzieło. Wielu z nich jest z nami związanych przez cały (...)  »
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego może, na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, upoważnić audytora wewnętrznego zatrudnionego (...)  »
Brak obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN w przypadku braku zobowiązań i należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
W jaki sposób wypełnić sprawozdania Rb-UZ i Rb- UN gminnej biblioteki publicznej w przypadku gdy nie posiadamy zobowiązań i należności, których te sprawozdania dotyczą? Czy (...)  »
Opodatkowanie VAT opłat w postaci czesnego i wpisowego pobieranych od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – interpretacja Dyrektora KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.11.2019 r.
Opłaty w postaci czesnego i wpisowego pobierane przez Dom Kultury od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)  »
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych podczas remontu środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.11.2019 r.
Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują przerw w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych. Czasowe wyłączenie środka trwałego z użytkowania, wynikające z prowadzonego remontu, nie powoduje zawieszenia dokonywania (...)  »
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)  »
Przeprowadzanie badań wstępnych i okresowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 14
Wszyscy pracownicy podlegają profilaktycznym badaniom lekarskim. Przy przyjęciu do pracy są kierowani na badania wstępne, a w trakcie zatrudnienia przeprowadzają badania okresowe, a niekiedy też (...)  »
Przerwy w pracy wykazywane w raporcie ZUS RSA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 54
1) Pracownik został wezwany do stawiennictwa w Wojskowej Komisji Uzupełnień (WKU). W tym dniu był nieobecny w pracy. Czy ten dzień należy wykazać w raporcie (...)  »
Przyznanie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury podczas nieobecności dyrektora
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 34
Dyrektor samorządowej instytucji kultury przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jego obowiązki podczas nieobecności realizuje zastępca dyrektora. Zastępcy jako kadrze zarządzającej może być przyznana nagroda roczna. (...)  »
Przekazywanie organizatorowi informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Instytucja kultury nie ma obowiązku przedstawiania organizatorowi informacji o wysokości wynagrodzeń poszczególnych (konkretnych) pracowników. Jeśli jednak wniosek organizatora nie dotyczy imiennej listy płac a jedynie (...)  »
Nie każda niezgodność oferty ze SIWZ powoduje jej odrzucenie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 04.11.2019, strona 18
Jednostka organizuje przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej. Czy obowiązkowo musi odrzucać te oferty, które są niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeśli taka (...)  »
Przechowywanie wniosków o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych oraz o urlopy okolicznościowe i wypoczynkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 42
1) Czy wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce należy przechowywać razem z kartą wynagrodzeń, czy w części B akt osobowych? Generalnie dokumentacja pracownicza została podzielona (...)  »
Koszty pracownicze po zmianach w ustawie o pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.10.2019 r.
Od 1 października 2019 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać m.in. nowe kwoty tzw. kosztów pracowniczych. W wyniku nowelizacji ustawy o pdof (Dz. U. (...)  »
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 18
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy kierownik biblioteki publicznej może pełnić funkcję inspektora ochrony danych? RODO wymaga, aby inspektor ochrony danych (IOD) był wyznaczany na podstawie (...)  »
Sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Instytucje kultury - niezależnie od sumy aktywów, wielkości przychodów czy wielkości zatrudnienia - nie mogą przyjąć statusu jednostki małej, ani mikro, i sporządzać sprawozdania finansowego (...)  »
Wsparcie na inwestycję na rzecz rozwoju lokalnego od Lokalnych Grup Działania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 4
Instytucja kultury planuje pozyskać dofinansowanie ze środków EFRR na projekt inwestycyjny związany z przebudową obiektu, który zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego. Na jakich zasadach (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia na poziomie minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019, strona 7
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy korzysta z szerokiej ochrony prawnej. Jednym z jej przejawów jest wymóg zapewnienia pracownikowi etatowemu wynagrodzenia za pracę na (...)  »
Ukończenie 26 lat a zwolnienie z pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2019 r.
Z obowiązującego od 1 sierpnia br. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, nazywanego popularnie zwolnieniem dla młodych, wynika, że określona w (...)  »
Wniosek o dokonanie czynności doradczych przez audytora wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Od niedawna pełnię funkcję kierownika muzeum. W ramach zaleceń zawartych w protokole z przeprowadzonej ostatnio kontroli zewnętrznej oraz koniecznością przyjęcia nowych rozwiązań w zakresie gospodarki (...)  »
Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 9
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi ustalana jest w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub które by uzyskał, (...)  »
Odsetki od niewłaściwie wydatkowanych środków unijnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 61
Jako instytucja kultury realizujemy projekt współfinansowany ze środków unijnych. W związku z niewłaściwym wydatkowaniem otrzymanej zaliczki zostaliśmy zobowiązani do jej zwrotu wraz z odsetkami. Kwotę (...)  »
Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 34
W związku z przeprowadzanym remontem budynku instytucji kultury zobowiązani byliśmy ponieść opłatę za zajęcie pasa drogowego. Jak ująć taki wydatek w księgach instytucji? Przepisy art. (...)  »
Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego w instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 34
Okresy rozliczeniowe w instytucjach kultury ustala się na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu pracy, natomiast ich przedłużenie do 12 miesięcy wymaga stosowania trybu, o którym (...)  »
UZP o zmianach w prawie oddziałujących na zamówienia publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.09.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)  »
Ustalanie liczby dni należnego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 9
Gdy zachodzi konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osoba ubezpieczona w przewidzianych przez ustawodawcę okolicznościach może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przy czym liczba dni tego (...)  »
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019, strona 40
W 2019 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na remont budynku instytucji. Jak zaksięgować taką dotację? Nakłady ponoszone na remont odnoszone są bezpośrednio (...)  »
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie badania pracownika alkomatem. Czytamy w nim, że: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 5
Zakłady pracy wypłacając pracownikom (stawiając do ich dyspozycji) należności ze stosunku pracy jako płatnicy pdof mają obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika z własną firmą
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Jeden z pracowników domu kultury od wielu lat zatrudniony na etacie jako instruktor gry na instrumentach klawiszowych pod koniec sierpnia zgłosił fakt prowadzenia działalności gospodarczej (...)  »
Miejsce przechowywania usprawiedliwień związanych ze zwolnieniami od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 35
Gdzie powinny być przechowywane dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy taką, jak urlop okolicznościowy, dzień pobrania krwi, wezwanie do sądu, wezwanie na ćwiczenia wojskowe? Zgodnie z (...)  »
Wystawianie faktur osobom prywatnym przy braku NIP na paragonie
Redakcja Poradnika VAT | 04.09.2019 r.
Teatr ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej i dokumentuje sprzedaż paragonami oraz czasami - na żądanie tych osób - fakturami. Czy w (...)  »
Koszty zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Koszty dotyczące zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy środka trwałego ujmuje się na koncie pozostałych kosztów operacyjnych. Nie odnosi się ich na konto środków trwałych w budowie. (...)  »
Odprawa w przypadku zakończenia umowy na czas określony krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 41
Na czas określony (do 31 sierpnia br.) zatrudnialiśmy pracownicę, która 22 października br. ukończy 60 lat. Czy z dniem rozwiązania umowy o pracę powinniśmy byli (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 22
Pracownica od marca br. jest niezdolna do pracy z powodu choroby i do dnia porodu, który nastąpił pod koniec sierpnia br. pobierała świadczenie chorobowe. W (...)  »
Składki ZUS od pensji wypłaconej w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Zatrudniony w naszej bibliotece pracownik w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy. Za ten czas otrzymuje wynagrodzenie, od którego potrącamy składki ZUS. (...)  »
Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 66
Biblioteka publiczna w 2018 r. uzyskała przychody ze sprzedaży usług wynajmu, z dotacji, darowizn, dofinansowań i z tytułu odsetek bankowych. Czy do wyliczenia wartości przychodu (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wykonującej umowę o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 8
Osoba wykonująca w bibliotece publicznej umowę o dzieło (tworzy nam nową stronę internetową) zwróciła się do nas z wnioskiem o zgłoszenie jej do obowiązkowego ubezpieczenia (...)  »
Kiedy trzeba ponownie zatrudnić pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, strona 7
W niektórych przypadkach prawo pracy przewiduje obowiązek ponownego przyjęcia zwolnionego pracownika lub zapewnienia mu dotychczasowego stanowiska po dłuższej nieobecności. Sytuacje, w których należy to uczynić, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.