Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.175 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Instytucje kultury
Udzielenie zamówienia na badania archeologiczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Instytucja kultury zamierza przeprowadzić badania archeologiczne, których wartość szacowana jest na ok. 300.000 zł. Czy instytucja kultury zobowiązana jest do wybrania wykonawcy tych badań w (...)  »
Ujęcie w księgach instytucji kultury muzealiów otrzymanych w depozyt
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy muzealia przejęte od innej samorządowej instytucji kultury, której organizatorem jest ta sama jednostka samorządu terytorialnego, w depozyt należy ująć w (...)  »
Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, (...)  »
Nowe formularze sprawozdań Rb-N i Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse, opublikowało nowe formularze sprawozdań Rb-N i Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (tj. instytucji kultury, SP ZOZ, samorządowych (...)  »
Rozwiązanie umowy przedłużonej do dnia porodu a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracownica była zatrudniona na pełny etat na czas określony od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. W związku z ciążą jej umowa (...)  »
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Należy przez to (...)  »
Udokumentowanie czynności przeglądu danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mamy zatem obowiązek dokonywać przeglądu danych osobowych gromadzonych w związku z ZFŚS. Jak powinniśmy udokumentować przeprowadzenie takiego przeglądu dla celów (...)  »
Wyższa chorobówka dla dawcy narządu po przedłożeniu stosownego zaświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Pracownik przez kilka dni przebywał w szpitalu, następnie otrzymał zwolnienie lekarskie na łączny okres 37 dni. Twierdzi, że został dawcą nerki dla swojej córki i (...)  »
Podział urlopu rodzicielskiego między pracownikami - rodzicami
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Do grupy urlopów pracowniczych związanych z opieką nad dziećmi należy m.in. urlop rodzicielski. Może on być dzielony między rodzicami - pracownikami, a nawet między rodzicami, (...)  »
Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Jednostka będzie organizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czym jest warunek udziału w postępowaniu w postaci "zdolności do występowania w obrocie (...)  »
Realizacja projektu finansowanego dotacją celową w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację i adaptację budynku (filii biblioteki). Organizator przekazał ponadto środki finansowe w formie dotacji celowej (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Pracownica zamieszkuje wspólnie z rodziną córki. Jej 4-letni wnuk chorował przez kilka dni marca 2021 r. Rodzice dziecka ze względów zawodowych nie mogli w czasie (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego w niedługim czasie po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Pracownik, po roku absencji chorobowej, w dniu 17 marca 2021 r. wrócił do pracy i jeszcze w tym miesiącu wystąpił o zasiłek z tytułu opieki (...)  »
Samorządowa instytucja kultury a zwolnienie podmiotowe w podatku od czynności cywilnoprawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Samorządowa instytucja kultury (muzeum) zakupiła rekwizyt od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy muzeum jako samorządowa instytucja kultury podlega zwolnieniu podmiotowemu z PCC? W (...)  »
Kod przyczyny wyrejestrowania w ZUS ZWUA
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
W związku z przejściem pracownika na wcześniejszą emeryturę rozwiązaliśmy z nim (na jego wniosek) na mocy porozumienia stron umowę o pracę. Wyrejestrowaliśmy go z ubezpieczeń (...)  »
Konflikt interesów osób wykonujących czynności w postępowaniu według nowego Pzp
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Zamawiający, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma obowiązek zapewnić, aby czynności wykonywane w tym postępowaniu były prowadzone przez osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm. Zaistnienie (...)  »
Odprawa emerytalno-rentowa kierownika instytucji kultury wyższa niż wymiar określony ustawowo - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w piśmie z 1 grudnia 2020 r. (znak: RIO-I-430/49/2020), dotyczącym możliwości przyznania kierownikowi (dyrektorowi) samorządowej instytucji kultury odprawy emerytalno - (...)  »
Odprawa pośmiertna wypłacona rodzinie zmarłego pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Pod koniec grudnia ubiegłego roku zmarł pracownik naszej instytucji. W styczniu 2021 r. z wnioskiem o wypłatę odprawy pośmiertnej wystąpiła jego (...)  »
Wysokość i forma wniesienia wadium
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jako zamawiający będziemy opracowywać specyfikację warunków zamówienia. Chcielibyśmy zażądać wniesienia przez wykonawców wadium. Jaka obecnie może być jego maksymalna wysokość i w jakich formach wadium (...)  »
Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o kończącym się okresie zasiłkowym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Pracownik od dłuższego czasu choruje i niebawem wyczerpie 182-dniowy okres zasiłkowy. Wiemy, że nie jest jeszcze w pełni zdrowy, jednak do chwili obecnej nie wystąpił (...)  »
Zwrot niewykorzystanej przez instytucję kultury dotacji podmiotowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
W styczniu 2021 r. musieliśmy zwrócić do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora w 2020 r. Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej (...)  »
Dwa dni wolnego dla każdego honorowego dawcy krwi
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Zatrudniamy pracownika, który jest honorowym dawcą krwi. Ostatnio poinformował nas, że zamierza oddać krew. Ile dni wolnego (jeden czy dwa) mu przysługuje, jeżeli nie był (...)  »
Zwrot wniesionych przez rodziców opłat za zajęcia organizowane przez instytucję kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (domem kultury). W 2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa musieliśmy odwołać część zajęć dla dzieci i zwrócić rodzicom wniesione przez (...)  »
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w razie czasowego obniżenia etatu w związku z COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
1. Ogólne zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków (dalej świadczeń chorobowych) co do zasady stanowi (...)  »
Duplikat faktury dotyczący usługi wykonanej w poprzednim roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.02.2021 r.
W styczniu 2021 r. od obsługującej nas firmy informatycznej otrzymaliśmy prośbę o potwierdzenie salda rozrachunków. Okazało się, że nie opłaciliśmy faktury za usługę wykonaną w (...)  »
Środki pieniężne pozostające na koniec roku na lokacie overnight w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
W której pozycji sporządzanego przez instytucję kultury sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 r. wykazać należy środki pieniężne pozostające na koniec roku na lokacie overnight? (...)  »
Wypadek w drodze do pracy a chorobowe zleceniobiorcy w wysokości 100%
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Zleceniobiorca uległ wypadkowi w drodze do pracy. Czy z tytułu tego zdarzenia należy się mu zasiłek chorobowy w wysokości 100%? (pytanie nr 1329107) Zasiłek chorobowy (...)  »
Zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracownika jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.02.2021 r.
Czy pracownik jednostki sektora finansów publicznych ma obowiązek zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez innego pracownika tej jednostki? (...)  »
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 12 grudnia 2020 r. W okresie od 13 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. przebywała na urlopie (...)  »
Kompleksowe usługi udostępniania wizerunków muzealiów podlegają zwolnieniu z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub (...)  »
Ograniczenia jawności postępowania
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Zamawiający przygotowuje się do prowadzenia postępowań, na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych. W jaki sposób w trakcie procedury może dochodzić do ograniczenia zasady jawności (...)  »
Wypłata świadczenia chorobowego w razie braku informacji na PUE ZUS o objęciu pracownika izolacją w warunkach domowych lub kwarantanną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Pracownikowi na początku lutego 2021 r. potwierdzono zarażenie koronawirusem. W związku z tym został objęty izolacją w warunkach domowych. Na PUE ZUS nie ma jednak (...)  »
Gromadzenie dokumentów kadrowych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Obowiązkiem pracodawcy jest założenie, a następnie prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. Realizacja tego obowiązku następuje według zasad określonych w odpowiednim akcie wykonawczym. Nie (...)  »
Dwa e-zwolnienia pracownika w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Przez cały styczeń 2021 r. pracownik był chory. Miał wystawione na ten okres dwa e-zwolnienia lekarskie. Czy w raporcie ZUS RSA sporządzonym za styczeń 2021 (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały jednostki publiczne, niezależnie od stanu zatrudnienia w nich osiąganego. W przypadku (...)  »
Przedłużenie umowy do dnia porodu a podstawa jej rozwiązania
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony, która miała się rozwiązać 31 października 2020 r. Jednak ze względu na to, że pracownica jest (...)  »
Wypłata dodatku stażowego pracownicy instytucji kultury przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
1) Pracownica muzeum aktualnie korzysta z urlopu wychowawczego. Czy w tym okresie należy jej wypłacać dodatek stażowy? Muzea są jednymi z form organizacyjnych działalności kulturalnej (...)  »
Zastosowanie wobec głównego księgowego zadaniowego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Czy w jednostce budżetowej oraz w samorządowej instytucji kultury główny księgowy może być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy? Nie ma przeszkód do zastosowania zadaniowego czasu (...)  »
Wypłata świadczeń po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Zmarł pracownik, który zostawił żonę (emerytkę) i dwoje dorosłych dzieci w wieku 29 i 30 lat. Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną oraz wynagrodzenie za pracę (...)  »
Korekta rocznego odpisu na ZFŚS w księgach instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym (...)  »
Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W 2020 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową, której nie wykorzystała w całości. Jak w księgach 2021 r. ująć zwrot tej dotacji? Zwrot (...)  »
Wartość otrzymanych nieodpłatnie muzealiów w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Otrzymane nieodpłatnie muzealia, zaliczane do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, odnoszone są w księgach instytucji kultury na zwiększenie funduszu tej instytucji. Ich wartość nie jest więc (...)  »
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące inwentaryzacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość finansowa oraz w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczone zostały wyjaśnienia dotyczące (...)  »
Zasady prostowania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Pracownik, który definitywnie zakończył pracę w danym zakładzie, powinien otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy. To jeden z podstawowych dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, istotny dla (...)  »
Wpływ dotacji inwestycyjnych otrzymanych przez samorządową instytucję kultury na obliczanie prewspółczynnika
Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021
Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do (...)  »
Wprowadzanie dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Czy wszystkie dowody księgowe dotyczące danego miesiąca można dla uproszczenia wprowadzać do ksiąg rachunkowych instytucji kultury pod datą ostatniego dnia danego miesiąca? Każdy dowód księgowy (...)  »
Publikowanie ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Zamawiający zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych chce udzielić zamówienia poniżej progu stosowania ustawy (zamówienie nie przekroczy 90.000 zł). Czy zgodnie z przepisami nowej (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika, który ukończył 50 lat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Pracownik w razie zaistnienia określonego ryzyka może skorzystać ze stosownego świadczenia chorobowego. Przy ustalaniu prawa do zasiłku wiek pracownika nie ma znaczenia, jednak po ukończeniu (...)  »
Warunki prowadzenia i kontynuacji dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
W wielu przypadkach terminowe umowy o pracę kończą się z ostatnim dniem danego roku kalendarzowego, a w następnym roku są ponownie nawiązywane. Kontynuacja zatrudnienia często (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. zasiłek opiekuńczy z nowego limitu dni przysługujących w roku kalendarzowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
Pracownica od 1 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r. sprawuje osobistą opiekę nad chorym 6-letnim dzieckiem. W 2020 r. z limitu zasiłku opiekuńczego (...)  »
Co każdy płatnik powinien wiedzieć w 2021 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
1. Pobór zaliczki na podatek od dochodów pracowniczych W 2021 r. zasady opodatkowania dochodów pracowniczych nie zmieniły się. W tym roku, podobnie jak w latach (...)  »
Należność od banku powstała w wyniku zaksięgowania niesłusznie pobranej przez bank opłaty w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu Rb-N należność od banku, która powstała w wyniku zaksięgowania pomyłki bankowej (niesłusznie pobranej przez bank opłaty)? Sprawozdanie kwartalne Rb-N (...)  »
Zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
W jaki sposób będzie się dokonywać "zwrotu" wadium złożonego w formie niepieniężnej wg przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych? Chodzi w głównej mierze o najczęściej (...)  »
Postępowanie pracodawcy, który pobrał zaliczkę na podatek od świadczeń zwolnionych od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Pracodawca od przekazanych pracownikom od 31 marca 2020 r. świadczeń z ZFŚS przekraczających 1.000 zł pobrał zaliczkę na podatek, mimo że do 2.000 zł korzystają (...)  »
Liczba podatników wykazywana w rocznej deklaracji PIT-4R
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. Sporządzają ją płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa m.in. w art. 31, 33-35, (...)  »
Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Kwalifikacja nakładów na wytworzenie filmu w ramach umowy koprodukcji Instytucja kultury zawarła umowę z innym podmiotem na wspólną produkcję filmu dokumentalnego. W ramach umowy koprodukcyjnej (...)  »
Wpływ podwyżki najniższej płacy na wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r., jak co roku, ulegnie zwiększeniu minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane dla pracowników. Przełoży się to odpowiednio m.in. na wzrost (...)  »
Raz w roku kalendarzowym przegląd danych osobowych zebranych dla celów socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Od dwóch lat prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy każdego roku jesteśmy zobowiązani do przeglądu danych osobowych zgromadzonych na potrzeby tego funduszu? Tak, przeglądu należy (...)  »
Korekta dokumentów rozliczeniowych za miesiąc zwolnienia z opłacania składek ZUS na mocy specustawy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Pracodawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. Obecnie zobowiązany był do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących za (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych dotacji celowej uzyskanej na badania archeologiczne i kosztów realizacji tego zadania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.12.2020 r.
Muzeum (samorządowa instytucja kultury) otrzymało dotację celową na realizację zadania "Prace archeologiczne na Starym Rynku". Celem zadania jest wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych przed planowaną przez (...)  »
Limitowana praca przy komputerze pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Jedna z pracownic przedłożyła pracodawcy zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Wykonuje ona pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy nadal może pracować po (...)  »
Wpłacone przez najemców lokali kaucje a sprawozdanie Rb-Z samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Wynajmujemy wolne pomieszczenia (lokale użytkowe) firmom zewnętrznym. Warunkiem wynajęcia lokalu jest wpłacenie przez najemcę kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Czy wpłacone (...)  »
Korekta odpisów na ZFŚS po przejściu pracownika na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Pracownik jednostki sektora finansów publicznych 28 maja 2020 r. przeszedł na emeryturę i od tego dnia korzysta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako emeryt - (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który w danym miesiącu przepracował tylko jeden dzień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości (4.200 zł). W październiku 2020 r. przepracował tylko pierwszy dzień, a od następnego dnia do końca tego miesiąca (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.