Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Instytucje kultury
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie przerwy wakacyjnej placówki, do której uczęszcza dziecko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
1) Pracownica złożyła kolejne oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na 4-letnie dziecko, wskazując w nim okres od 1 do 31 lipca 2020 r. Czy (...)  »
Koszty bieżącej konserwacji eksponatów muzealnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Instytucja kultury (muzeum) prowadzi konserwację eksponatów muzealnych zaliczonych do środków trwałych. Czy wydatki poniesione na konserwację środków trwałych zwiększą ich wartość początkową, czy należy odnieść (...)  »
Obowiązek dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce sektora finansów publicznych należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego instytucji kultury w przypadku zmiany na stanowisku głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Od 1 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego naszej instytucji. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. podpisał dyrektor instytucji (...)  »
Wyksięgowanie z kont rozrachunkowych niezapłaconych odsetek od należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy możemy wyksięgować z kont rozrachunkowych salda drobnych kwot powstałe z tytułu naliczonych, niezapłaconych, zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowanych, odsetek od (...)  »
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Nasza instytucja kultury zakupiła za granicą instrument muzyczny. Stanowi on dla nas środek trwały. Jak powinniśmy wycenić ten instrument? Czy cło zapłacone w związku z (...)  »
Instytucja kultury a zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w czasie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Przepisy tarczy antykryzysowej nie wyłączają zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19, w stosunku do instytucji kultury (ani w stosunku do (...)  »
Składki na FP i FS za pracownika na dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
W umowie o pracę pracownica (24 lata) ma ustalone wynagrodzenie na minimalnym poziomie. W czerwcu br. przez 3 tygodnie pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jej wynagrodzenie (...)  »
Podstawa zatrudnienia głównego księgowego w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Umowa zlecenia, należąca do kategorii umów cywilnoprawnych, nie może być podstawą zatrudnienia głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych. Obowiązki głównego księgowego takiej jednostki muszą (...)  »
Podwyższenie kodeksowych kwot wolnych bez znaczenia dla kwot wolnych od potrąceń z zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Pracownik złożył odpowiednie dokumenty potwierdzające, że jego żona utraciła zatrudnienie z powodu koronawirusa (redukcja (...)  »
Omówienie wybranych regulacji obejmujących pracodawcę po wejściu w życie ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Generalnie z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym (...)  »
Skrócenie terminu składania ofert a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy jeżeli skrócenie terminu składnia ofert w przetargu unijnym do 15 dni z powodu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia zostanie uznane przez organ kontrolny za zawinione (...)  »
Udzielenie urlopu w pierwszym roku pracy zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Zatrudniliśmy pracownika (absolwenta szkoły wyższej) w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od 5 lutego do 31 grudnia 2020 r. Jest to jego pierwsza praca (...)  »
Dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa przy równoległym zatrudnieniu dla pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Jak ustalać prawo pracownika samorządowej instytucji kultury do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej przy równoległym zatrudnieniu? Ustalając okresy pracy uprawniające do dodatku za wieloletnią pracę (...)  »
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w III kwartale br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Pracownikowi pełnoetatowemu od 1 lipca br. przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy. Jak powinniśmy obliczyć jego wysokość, jeśli podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przed (...)  »
Wypłata zasiłków w związku z COVID-19 a stosowanie kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Z uwagi na COVID-19 wypłaciliśmy zasiłek chorobowy pracownikowi przebywającemu na kwarantannie. Czy opodatkowując ten zasiłek, prawidłowo postąpiliśmy, nie stosując kosztów uzyskania przychodów? Zakład pracy postąpił (...)  »
Przechowywanie wniosków urlopowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie wniosków urlopowych i kart urlopowych. Czy dokumenty te powinny być przechowywane razem z ewidencją czasu pracy, czy mogą (...)  »
Dopłaty do wynagrodzeń w instytucjach kultury w Tarczy Antykryzysowej 4.0
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.06.2020 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/kultura zamieściło informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla kultury, w tym dotyczące dopłat do wynagrodzeń w instytucjach (...)  »
Sporządzanie raportów fiskalnych przy braku sprzedaży w okresie koronawirusa
Redakcja Poradnika VAT | 23.06.2020 r.
Obowiązek sporządzania dobowych, miesięcznych raportów fiskalnych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania w kasie. Jeśli taka sprzedaż nie wystąpiła w danym okresie, (...)  »
Wypowiedzenie umowy z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Pracownik (ojciec dziecka) w ostatnim okresie korzystał z różnych uprawnień z tytułu rodzicielstwa, tj. z urlopu rodzicielskiego, zwolnienia na dziecko do lat 14, opieki nad (...)  »
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury (gminnej biblioteki publicznej)? Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ wykonawczy jednostki (...)  »
Termin wystąpienia do pracodawcy o świadczenie w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek ubezpieczonego. Co do zasady, roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 (...)  »
Wydłużenie terminu realizacji projektu w związku z wystąpieniem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Z których przepisów powinni skorzystać beneficjenci środków unijnych w sytuacji, gdy w związku z pandemią pojawiły się problemy na etapie realizacji projektów? Czy pandemia stanowi (...)  »
Ryczałt za nocleg w czasie zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Pracownik w lutym br. przebywał w zagranicznej podróży służbowej. Z tego tytułu otrzymał m.in. zwrot kosztów noclegu w wysokości 100% limitu określonego w załączniku do (...)  »
Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br., w tym na zdrowe dzieci w wieku do lat 8
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 w art. 4 specustawy w ust. 1-1b wyrazy "przez okres nie dłuższy niż 14 dni." zastępuje wyrazami "do dnia 28 (...)  »
Instytucja kultury nie ma obowiązku publikacji sprawozdania w BIP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Czy instytucja kultury ma obowiązek publikacji rocznego sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej? Instytucja kultury nie ma obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej (...)  »
Czy pobierana przez bibliotekę opłata za nieterminowy zwrot lub zniszczenie książek podlega opodatkowaniu VAT?
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 03.06.2020 r.
Pobierana przez bibliotekę opłata za nieterminowy zwrot lub zniszczenie książek - jako narzędzie dyscyplinujące czytelników do przestrzegania zasad korzystania z usług biblioteki w zakresie terminowości (...)  »
Zasady korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów - byłych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
1. Ustawowy status osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu Emeryci i renciści - byli pracownicy (dalej emeryci/renciści) należą do grupy osób uprawnionych do korzystania ze (...)  »
Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Umowa o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem tego urlopu. Wypłacimy jej wyłącznie ekwiwalent za niewykorzystany zaległy urlop wypoczynkowy. (...)  »
Jakie dokumenty musi sporządzić zamawiający by udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Jesteśmy instytucją kultury i otrzymaliśmy dofinansowanie na dostawy foteli teatralnych nie przekraczające 30.000 euro, ale przekraczające 50.000 zł netto. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. (...)  »
Pokrycie straty instytucji kultury funduszem rezerwowym lub funduszem instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 45
Instytucja kultury za 2019 r. poniosła stratę. Czy możemy pokryć poniesioną stratę w inny sposób niż funduszem rezerwowym? Jak ująć pokrycie straty netto w księgach (...)  »
COVID-19
Wpływ COVID-19 na ustalanie podstawy wymiaru chorobówki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 9
Świadczenie chorobowe, należne pracownikowi, ma niejako na celu zrekompensowanie utraconego przez niego w okresie absencji chorobowej wynagrodzenia. W związku z kryzysem spowodowanym COVID-19 zdarza się, (...)  »
Podpisywanie sprawozdań budżetowych podczas nieobecności dyrektora instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Kto powinien podpisywać sprawozdania Rb-N i Rb-Z składane podczas nieobecności dyrektora instytucji kultury? Z przepisów § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »
COVID-19
Potwierdzenie niezdolności do pracy w okresie zagrożenia COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 9
Świadczenia chorobowe przysługują ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczony taki, aby nabyć do nich prawo, musi spełnić niekiedy nawet więcej niż jedną przesłankę określoną przez ustawodawcę. (...)  »
Dla wypłaty zasiłku macierzyńskiego w czasie epidemii ZUS we własnym zakresie pozyska akt urodzenia dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 20
Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS jest dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji księgowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
Dokumentacja księgowa instytucji kultury dotycząca poprzednich lat przechowywana jest w archiwum. Do kiedy należy przechowywać dokumentację księgową dotyczącą 2019 r.? Jakie dokumenty, tzn. za jakie (...)  »
Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt osobowych w razie przekształcenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 50
Zamierzamy przekształcić umowę o pracę pracownicy zatrudnionej od 2018 r. na czas określony w umowę bezterminową. Jakie dokumenty możemy przenieść ze starych do nowych akt (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 35
W związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego oraz innych placówek o podobnym charakterze lub w związku z niemożnością sprawowania opieki (...)  »
Nie koryguje się PIT-11, gdy płatnik zastosował koszty w nieprawidłowej wysokości - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 32
W sytuacji gdy przy obliczaniu zaliczki na podatek płatnik zastosował koszty uzyskania przychodów w nieprawidłowej wysokości, to w takiej wysokości koszty te powinien wykazać w (...)  »
Ujawnienie w nocie podatkowej dotacji otrzymanej przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 39
Biblioteka publiczna w 2019 r. otrzymała od organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) dotację podmiotową oraz dotację celową na zakup środków trwałych, które są amortyzowane według stawek (...)  »
Rozliczenie dotacji celowej przez instytucje kultury w związku z pozyskaniem z US podatku VAT naliczonego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zgodnie z art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych można (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta (w zależności od wielkości (...)  »
Dofinansowanie działalności kulturalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.04.2020 r.
Mocą ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)  »
Usługi świadczone przez gminny ośrodek kultury a podatek VAT
Redakcja Poradnika VAT | 17.04.2020 r.
Gminny ośrodek kultury jest jednostką organizacyjną utworzoną przez gminę w celu realizacji zadań własnych gminy. Ośrodek nie posiada status jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu (...)  »
Zawieszenie wykonywania badań profilaktycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 9
Nowela wprowadza przejściowe uregulowania związane z badaniami profilaktycznymi pracowników. Zgodnie z art. 12a specustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia (...)  »
Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie (...)  »
Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury (...)  »
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Instytucja kultury otrzymała nieodpłatnie środek trwały, który będzie wykorzystywany w działalności statutowej. Czy od nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych? Czy równowartość tych (...)  »
COVID-19
Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 9
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, w razie wystąpienia określonego ryzyka, mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do świadczeń tych (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
O 3 miesiące przesunięto termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. np. przez instytucje kultury i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz termin jego zatwierdzenia. Natomiast (...)  »
Dowody do wypłaty zasiłku przez ZUS po otrzymaniu przez pracownika kolejnego e-zwolnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 24
Po wypłacie pracownikowi wynagrodzenia za 33 dni choroby przekazaliśmy wypłatę zasiłku chorobowego do ZUS. W tym celu wypełniliśmy zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3. Pracownik (...)  »
Dochody przeznaczone na cele statutowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 63
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (biblioteką). Oprócz działalności statutowej prowadzimy sprzedaż drobnych gadżetów reklamowych (kubki oraz torby z nadrukami naszej instytucji). Osiągnięty zysk z tej sprzedaży (...)  »
Darowizna w informacji CIT-D
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 61
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W 2019 r. otrzymaliśmy darowiznę w formie pieniężnej oraz darowiznę w formie rzeczowej. Czy w formularzu CIT-D za 2019 r. będącym (...)  »
Koszty zakupu dostępu do ebooków w księgach biblioteki publicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 46
Biblioteka publiczna wykupiła pakiet kodów dostępu do ebooków, które są przekazywane zainteresowanym, zarejestrowanym czytelnikom biblioteki. Jak zaksięgować fakturę za tę usługę? Zakupiony przez bibliotekę dostęp (...)  »
Prezentacja w bilansie instytucji kultury płatności otrzymanych z góry za zajęcia, warsztaty i spektakle
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 46
Instytucja kultury otrzymała wpłaty za zajęcia i warsztaty, z góry w grudniu za styczeń kolejnego roku. Ujęto je w księgach grudnia na koncie rozliczeń międzyokresowych (...)  »
Przechowywanie i odbiór dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 7
Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez określony czas po ustaniu zatrudnienia. Po upływie okresu ustalonego przez przepisy były pracownik ma prawo odebrać swoje akta (...)  »
Koszty uzyskania przychodów w instytucji kultury
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 27.03.2020 r.
Samorządowa instytucja kultury zamierza zorganizować nieodpłatną konferencję branżową. Do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji zatrudni na umowę zlecenie 10 prelegentów. Zamierza zaprosić na konferencję około 150 (...)  »
Zmiana treści ogłoszenia o zamówienie publiczne
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 18
Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu na wymianę rolet przeciwwłamaniowych o wartości powyżej progów unijnych, w ramach przetargu nieograniczonego. Jakie obowiązują zasady zgłaszania ewentualnych zmian w (...)  »
Rozliczenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w raportach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 8
Jeżeli wysokość wypłacanego pracownikowi zasiłku macierzyńskiego za dany miesiąc jest tak niska, że po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest on (...)  »
Podwyższone koszty pracownicze u pracownika, który w trakcie roku zmienił miejsce zamieszkania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 31
Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie informujące o tym, że jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Na tej podstawie zakład (...)  »
Koszty zorganizowania przez instytucję kultury nieodpłatnej konferencji branżowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.03.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Zamierzamy zorganizować nieodpłatną konferencję branżową. Do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji zatrudnimy na umowę zlecenie 10 prelegentów. Zamierzamy zaprosić na konferencję około (...)  »
Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 7
Niezawiniona przez pracodawcę nadpłata wynagrodzenia najczęściej jest skutkiem nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą. Ustawodawca przewidział taką sytuację i w związku z tym dopuścił możliwość (...)  »
Czy zamawiający zapłaci korekty finansowe w sytuacji, gdy unieważnił postępowanie?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Jesteśmy instytucją samorządową i obecnie jedno z naszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które jest obarczone błędami, zdecydowaliśmy się unieważnić. Czy z tego tytułu zostaną (...)  »
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 6
Zatrudniamy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w wysokości 2.200 zł. W marcu br. pracodawca podwyższył jego wynagrodzenie do 2.650 zł, z wyrównaniem (...)  »
Opłata za nieterminowy zwrot książek do biblioteki
Poradnik VAT nr 5 (509) z dnia 10.03.2020, strona 66
Jesteśmy biblioteką publiczną (samorządową instytucją kultury). Za nieterminowy zwrot książek do biblioteki naliczana jest kara finansowa. Czy wpłata taka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? W myśl (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.