Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Instytucje kultury
pokaż fragmenty artykułów
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne dostarczany do ZUS przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Pracownik, któremu za około 6 tygodni wyczerpie się pełny okres zasiłkowy, zgłosił mi zamiar ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Wypełniłam już wymagane dokumenty, tj. wniosek (...)  »
Maksymalna wysokość kary pieniężnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Dyrektor instytucji kultury otrzymał wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być maksymalna wysokość kary pieniężnej orzeczonej dla dyrektora? W przypadku przypisania (...)  »
Koszty transportu środka trwałego a jego wartość początkowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2021 r.
Instytucja kultury (filharmonia) zakupiła fortepian, który stanowić będzie jej środek trwały. Czy koszty transportu fortepianu zwiększą jego wartość początkową ujmowaną na koncie 01 "Środki trwałe"? (...)  »
Wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2021 r.
Jesteśmy biblioteką publiczną (instytucją kultury). We wrześniu 2021 r. odwołany został dotychczasowy dyrektor naszej instytucji. Czy do czasu powołania nowego dyrektora organizator może wyznaczyć osobę (...)  »
Sposób ubiegania się o zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Jednym ze świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego jest zasiłek opiekuńczy. W celu uzyskania do niego prawa konieczne jest wystąpienie do płatnika składek lub ZUS ze (...)  »
Hala namiotowa - klasyfikacja do właściwego rodzaju KŚT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Instytucja kultury zakupiła halę namiotową o powierzchni 200 m2, którą zaliczyła do środków trwałych. Do jakiego rodzaju KŚT zakwalifikować taką halę - do 806 czy (...)  »
Dwie umowy o pracę i dopłata roczna PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Pracownik świadczy pracę u dwóch pracodawców. Z tytułu obu umów o pracę odprowadza wpłaty do PPK. Czy w takiej sytuacji otrzyma dopłatę roczną do każdego (...)  »
Wzrost wartości gruntu i rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste a wartość początkowa prawa użytkowania wieczystego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2021 r.
Instytucja kultury (miejska biblioteka publiczna) ewidencjonuje w swoich środka trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu (grunt jest własnością jednostki samorządu terytorialnego) i dokonuje od niego amortyzacji (...)  »
Co z wpłatą do PPK pobraną z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK w razie jego śmierci?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 29. dnia tego miesiąca. Pracownik będący uczestnikiem PPK zmarł na początku września br. Czy wpłatę do PPK obliczoną/pobraną z (...)  »
Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-N pobranej przez pracownika zaliczki, której termin rozliczenia jeszcze nie minął
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Czy zaliczkę pobraną przez pracownika 27 września 2021 r. z terminem rozliczenia 11 października br. należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N za III (...)  »
Opodatkowanie usług świadczonych przez gminne centrum kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
W myśl ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone m.in. przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów (...)  »
Zasiłek na zdrowe dziecko tylko do ukończenia 8. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Żona pracownika, która na co dzień zajmowała się ich córką, trafiła na 10 dni do szpitala. W tym czasie, z uwagi na brak innej osoby, (...)  »
Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może liczyć na uprawnienia szkoleniowe przysługujące mu z mocy ustawy oraz na świadczenia dodatkowe. Warunkiem jest jednak podjęcie dokształcania z inicjatywy (...)  »
Informacja o zajęciu komorniczym w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wydawanego dla banku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla banku. Jest ono niezbędne, aby mógł uzyskać kredyt. W jednej z pozycji formularza należy podać (...)  »
Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku ze zmianą dyrektora instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
W związku z zakończeniem kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury, jego obowiązki przejął nowy dyrektor. Czy w tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej? Zmiana osoby (...)  »
Zatwierdzanie zmian w planie finansowym samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Czy wójt gminy musi zatwierdzać zmianę planu finansowego samorządowej instytucji kultury? Czy instytucja musi każdorazowo uzyskiwać zgodę na przesunięcie środków w szczegółowych pozycjach planu, które (...)  »
Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Choć w wielu przypadkach to cena ma decydujące znaczenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak jak praktyka pokazuje - nie powinna to być przesłanka decydująca. W (...)  »
Wykazywanie wynagrodzenia pracownika na druku Z-3
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wypełniam zaświadczenie płatnika składek Z-3 dla pracownika, który przez kilka dni września 2021 r. sprawował opiekę nad chorą córką i z tego tytułu przysługuje mu (...)  »
Skład osobowy komisji rewizyjnej kontrolującej samorządową instytucję kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Czy pracownik samorządowej instytucji kultury może być członkiem komisji rewizyjnej kontrolującej jednostkę, w której pracuje? W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 (...)  »
Samorządowa instytucja kultury i jej organizator jako podmioty powiązane - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Zarówno organ stanowiący (samorząd województwa), jak i organ współprowadzący (minister kultury) posiadają prawną oraz faktyczną zdolność wpływania na podejmowane przez samorządową instytucję kultury decyzje gospodarcze. (...)  »
Pobierana przez bibliotekę opłata za zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2021 r.
Na jakim koncie zaksięgować pobieraną przez bibliotekę (samorządową instytucję kultury) opłatę za zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych? Z art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 (...)  »
Usługi koncertowe i sprzedaż płyt - opodatkowanie czynności realizowanych przez samorządową instytucję kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.133.2021.2.KS stwierdził, że: świadczone przez samorządową instytucję kultury usługi kulturalne polegające (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków wykorzystywanych przez instytucje kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Czy instytucja kultury może być podmiotowo zwolniona z podatku od nieruchomości? Czy zwolnieniem z tego podatku mogą być objęte jedynie budynki wykorzystywane przez instytucje kultury (...)  »
Coroczny przegląd dokumentacji złożonej do celów związanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od ubiegłego roku tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przewidziane w nim świadczenia są uzależnione od sytuacji socjalno-bytowej, przez co przetwarzamy dokumenty zawierające wiele dodatkowych danych (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »
Składki na FP i FS za zwolnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat z ustaloną w umowie o pracę pensją miesięczną w kwocie minimalnego wynagrodzenia, został zwolniony z pracy w połowie sierpnia 2021 (...)  »
Wynagrodzenie należne płatnikowi wypłacającemu świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2021 r.
Na jakich kontach zaksięgować kwotę wynagrodzenia należnego instytucji kultury - jako płatnikowi - od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego? Z przepisów art. 3 ust. 2 (...)  »
Przejście z wynagrodzenia na zasiłek a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Osobie zatrudnionej na etacie w razie choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. W przypadku gdy pracownik przedłoży w zakładzie pracy zwolnienie lekarskie, na podstawie (...)  »
Obliczanie kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego ochroną kodeksową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Jak należy ustalać kwotę potrącenia oraz kwotę wolną od potrąceń, jeśli jego wynagrodzenie korzysta z ochrony określonej (...)  »
Segregowanie dokumentów w aktach osobowych, z uwzględnieniem stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
W myśl art. 94 pkt 9a K.p. pracodawca ma obowiązek prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (...)  »
Stosowanie u pracowników kwoty zmniejszającej podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (545) z dnia 01.09.2021, strona 30
Zaliczkę na podatek od należności ze stosunku pracy obliczoną za dany miesiąc obniża się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w (...)  »
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno zawierać w swej treści wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Ponieważ umowa bezterminowa cechuje się dużą stabilnością (...)  »
Zaciągnięcie zobowiązania przed zmianą planu finansowego instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Czy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie zobowiązania przez instytucję kultury przed zmianą planu finansowego jest naruszeniem dyscypliny finansów (...)  »
Dopuszczalność wypłaty przedawnionego roszczenia ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
W dniu 6 lipca 2021 r. pracownik udokumentował świadectwami pracy 23 lata zatrudnienia. W związku z tym pracodawca ustalił, że już 1 lipca 2018 r. (...)  »
Podstawa chorobowego dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zleceniobiorca został zatrudniony z dniem 1 grudnia 2020 r. Przychód za dany miesiąc jest mu wypłacany w miesiącu następnym. Od pierwszego dnia zlecenia podlega on (...)  »
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Od 1 do 31 lipca 2021 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym (na co wyraziliśmy mu zgodę). W połowie lipca br. wypłaciliśmy mu premię za (...)  »
Sumowanie zamówień na różnorodne usługi szkoleniowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Jeżeli zamawiający zamierza w określonym przedziale czasu udzielić kilku zamówień publicznych dotyczących takich samych usług szkoleniowych, powinien oszacować ich wartość łącznie. Jeśli jednak szkolenia dotyczą (...)  »
Licencja na aktualizację programu komputerowego wykupiona na okres 12 miesięcy - ujęcie w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2021 r.
Instytucja kultury co roku kupuje licencje na aktualizacje programów komputerowych (na okres kolejnych 12 miesięcy). Czy wydatki na zakup takich licencji można odnieść bezpośrednio w (...)  »
Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Pracownik był zatrudniony w ramach dwóch umów na czas określony od 26 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i od 1 maja 2018 (...)  »
Załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy jako podstawa rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Pracownik w trakcie pracy załatwia przez internet swoje prywatne sprawy. Czy takie zachowanie może stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę, czy jedynie (...)  »
Podstawa chorobowego po korzystaniu przez pracownicę z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Mam problem z ustaleniem podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownicy, która do 21 marca 2021 r. korzystała z rocznego zasiłku macierzyńskiego, a od 22 marca (...)  »
Stosowanie przez płatnika pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
1) W lipcu 2021 r. przychód pracownika ze stosunku pracy był niższy od pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Czy koszty te należało obniżyć do kwoty przychodu, (...)  »
Zmiana postaci archiwalnych akt osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
Czy zmiana postaci przechowywania akt osobowych byłych pracowników na elektroniczne wymaga doręczenia im zawiadomień w tym zakresie? Zgodnie z art. 948 K.p., zmiana postaci dokumentacji (...)  »
Okoliczności utraty źródła dochodu uprawniające do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Żona pracownika, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, utraciła dochód z wynajmowanego pomieszczenia usługowego (najemca wypowiedział umowę). Czy możemy do wynagrodzenia pracownika (...)  »
Potrącenia niealimentacyjne w miesiącu, w którym pracownik chorował
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. W lipcu 2021 r. pracownik przepracował tylko część miesiąca, a przez resztę był niezdolny do (...)  »
Brak świadczenia pracy a stosowanie kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Pracownik w maju br. nie przepracował ani jednego dnia - była to nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna. 19 maja 2021 r. z pracownikiem tym została rozwiązana umowa (...)  »
Sprawozdawczość samorządowej instytucji kultury w zakresie zobowiązań z tytułu pomocy uzyskanej z tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2021 r.
Instytucje kultury mogły skorzystać w 2020 r. ze środków pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej, w tym ze środków, którymi dysponował Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Środki (...)  »
Prawidłowa data zgłoszenia studenta w ZUS z umowy zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Student, który jest u nas zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, w czasie wakacji lub we wrześniu 2021 r. będzie miał obronę pracy magisterskiej (nie ma (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r. i przekazania go szefowi KAS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje roczne sprawozdanie finansowe (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe u chorującego pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Zakład pracy jest płatnikiem zasiłków. Jeden z pracowników (zatrudniony na część etatu) w danym miesiącu otrzymał wynagrodzenie za pracę, które jest niższe od zasiłku chorobowego. (...)  »
Obniżenie etatu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownica zatrudniona na pełny etat na podstawie umowy bezterminowej po wykorzystaniu na dziecko urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego chciałaby po powrocie do pracy pracować w (...)  »
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki ze względu na zapewnienie kompatybilności systemu kinowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Dom kultury zakupił w przetargu nieograniczonym kinowy system cyfrowy wraz z ekranem. Konieczne jest jednak dokupienie i instalacja dodatkowego systemu dźwiękowego. Czy możemy udzielić zamówienia (...)  »
Informacja do ZUS o przedłużeniu urlopu wychowawczego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Pracownica wykorzystała 12 miesięcy urlopu wychowawczego i złożyła wniosek o udzielenie jej kolejnych 12 miesięcy tego urlopu. Pracodawca wyraził pracownicy zgodę na przedłużenie urlopu wychowawczego. (...)  »
Instytucje kultury nie prowadzą ewidencji księgowej zaangażowania środków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2021 r.
Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową zaangażowania środków, które poprzedzają ponoszenie kosztów i wydatków? Instytucje kultury nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej zaangażowania (...)  »
Prowadzenie części D akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Jakimi zasadami należy kierować się przy przechowywaniu w części D akt pracowniczych dokumentów związanych z kilkukrotnym ukaraniem pracownika? W części D akt osobowych należy gromadzić (...)  »
Wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwaniu urlopu z powodu pobytu dziecka w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Pracownica przerwała urlop macierzyński po 10 tygodniach z uwagi na konieczność hospitalizacji dziecka. W związku z tym zaprzestaliśmy wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Kiedy powinniśmy wznowić jego (...)  »
Składniki wynagrodzenia włączane/wyłączane do/z podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 9
W podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego uwzględniane jest wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający miesiąc powstania niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. I choć podstawa (...)  »
Środki do charakteryzacji nabyte na potrzeby spektaklu w kosztach teatru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury (teatrem). Na potrzeby spektaklu zakupiliśmy środki do charakteryzacji aktorów. W ciężar jakich kosztów zespołu 5 odnieść te środki? Nabyte na potrzeby spektaklu (...)  »
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 01.07.2021
Pracownik administracyjny zatrudniony w instytucji kultury na 3/4 etatu w lipcu 2021 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Jak obliczyć jej (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych instytucji kultury podatku u źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Instytucja kultury zakupiła od amerykańskiej spółki licencję na wyświetlanie filmu. Przy zapłacie wynagrodzenia należnego spółce instytucja kultury potrąciła podatek u źródła. Jak powinna zaksięgować kwotę (...)  »
Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu studiów - odpowiedź NFZ na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Dziecko pracownika w wieku 23 lat, zgłoszone przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego, w dniu 7 czerwca 2021 r. ukończyło studia pierwszego stopnia, natomiast od 1 (...)  »
Prezentacja w sprawozdaniu Rb-N zaliczki wpłaconej na poczet zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021, strona 36
Należność powstałą w związku z zapłatą zaliczki na poczet zakupu środka trwałego (widniejącą w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków) wskazane jest wykazać w kwartalnym (...)  »
Ewidencja części zamiennych zakupionych na potrzeby bieżącej naprawy środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2021 r.
Instytucja kultury zakupiła części zamienne na potrzeby naprawy urządzenia ujętego w ewidencji środków trwałych. W jaki sposób ująć w księgach zakup takich części? Części zamienne (...)  »
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Pracownik nie wykorzystał części urlopu wypoczynkowego należnego za 2018 r. Czy bieg przedawnienia prawa do tego urlopu rozpoczął się 30 września 2019 r.? Kiedy urlop (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.