Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 10:50 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Instytucje kultury
pokaż fragmenty artykułów
Sprzedaż drewna pochodzącego z terenu gminnego ośrodka kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Gminny ośrodek kultury (będący samorządową instytucją kultury) dokonał sprzedaży drewna pochodzącego z usuwania złomów i wywrotów z terenu parku ośrodka. Na jakim koncie przychodów zaksięgować (...)  »
Zakończenie stosunku pracy a rozliczenie należnego pracownikowi urlopu
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023
Pracownik z dniem 2 stycznia 2024 r. rozwiąże umowę o pracę. Do końca 2023 r. wykorzysta cały należny urlop za bieżący rok, tj. 26 dni (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przy ponownym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Z pracownikiem zatrudnionym od 2012 r. z dniem 26 lutego 2023 r. została rozwiązana umowa o pracę, a następnie od 1 marca 2023 r. został (...)  »
Choroba po zasiłku macierzyńskim a podstawa
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Pracownik był uprawniony do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego w pierwszej połowie października 2023 r. Podstawę do tego zasiłku obliczyłam z 12 miesięcy poprzedzających (...)  »
Inwentaryzacja należności drogą mailową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2023 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W grudniu zamierzamy wysyłać prośby o potwierdzenie sald naszych należności. Czy można potwierdzenia sald wysłać e-mailem? Jedną z dopuszczalnych form potwierdzenia (...)  »
Informacja do ZUS o uzyskaniu stopnia niepełnosprawności przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Kilka dni temu jeden z pracowników przedstawił nam orzeczenie o uzyskaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W jaki sposób o tym fakcie mamy zawiadomić organ rentowy? Gdy (...)  »
Rozliczenie w ZUS pracownika pobierającego świadczenia chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Zatrudniając pracownika, pracodawca jako płatnik składek ma m.in. obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych z rozliczonymi za niego składkami na poszczególne ubezpieczenia. W raportach przekazywanych (...)  »
Nieodpłatne użyczenie środka trwałego innej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Miejska biblioteka publiczna użyczyła nieodpłatnie innej instytucji kultury, na podstawie zawartej umowy użyczenia, składnik majątku będący jej środkiem trwałym. Czy użyczony środek trwały należy wyksięgować (...)  »
Przeliczanie podstawy chorobowego poprzez przyjęcie przychodu z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
Zatrudniony pracownik oprócz umowy o pracę ma zawartą dodatkowo umowę zlecenia. Do tej pory, gdy korzystał on ze świadczeń chorobowych, w podstawie ich wymiaru nie (...)  »
Niedozwolone przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwyczajnym trybem rozwiązania stosunku pracy, który dla swojej skuteczności nie wymaga zbyt doniosłej przyczyny. Istnieją jednak takie okoliczności, które przez (...)  »
Forma rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Pracownik podczas urlopu wypoczynkowego spędzanego za granicą zaproponował e-mailowo rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w dniu następującym po wykorzystaniu ostatniego dnia tego urlopu. (...)  »
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla oddelegowanego do pracy za granicę lub wysłanego w zagraniczną podróż służbową - stanowisko MRiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie pracodawca przekazuje pracownikowi niezależnie od (...)  »
Wpływ podwyżki minimalnej płacy na wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Pracownicy, jako osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu i wypadkowemu, mogą korzystać ze stosownych świadczeń chorobowych, których miesięczną wysokość stanowi odpowiedni procent podstawy (...)  »
Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Pracownicy niepełnosprawni mają uregulowane normy czasu pracy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednakże wskazany akt prawny nie odnosi się (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a składki na FP i FS
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Mieliśmy zawartą z pracownikiem (w wieku 31 lat) umowę o pracę do 17 października 2023 r. Był on zatrudniony na pełny etat z pensją miesięczną (...)  »
Rozwój turystyki wspierany z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Przedsięwzięcie związane z turystyką zostanie zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie typy projektów i w jakiej wysokości mogą być dofinansowane ze środków EFRR z nowego (...)  »
Okres wypłaty zasiłku chorobowego dla zatrudnionego emeryta
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Zatrudniamy emeryta na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Pod koniec października 2023 r. stał się on niezdolny do pracy z powodu choroby, (...)  »
Godzinowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje art. 1481 K.p. Na jego podstawie pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w (...)  »
Gdy pracownik korzysta z sanatorium w ramach NFZ
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Pracownik oświadczył, że 2 listopada 2023 r. wybiera się do sanatorium w ramach NFZ na 3 tygodnie. Czy na czas trwającego turnusu pracownik otrzyma zaświadczenie (...)  »
Ulga dla młodych w przypadku ukończenia 26 lat w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Pracownik, który korzysta z tzw. ulgi dla młodych, w dniu 29 września 2023 r. skończył 26 lat, ale wynagrodzenie za wrzesień br. zostało mu wypłacone (...)  »
Kursy walut przyjęte do wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Sprawozdanie finansowego sporządzamy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Co powinniśmy wpisać w informacji dodatkowej w dodatkowych informacjach i (...)  »
Obowiązki pracodawcy w PPK w związku z ustaniem zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
W listopadzie 2023 r. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z osobą, która jest uczestnikiem PPK. Czy o fakcie zakończenia zatrudnienia musimy powiadomić instytucję zarządzającą (...)  »
Ustalenie stałego wynagrodzenia miesięcznego przy chorobie, nieusprawiedliwionej nieobecności i dyscyplinarce
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Pracownik na początku października 2023 r. przez kilka dni przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po jego zakończeniu przepracował tydzień. Następnie przestał przychodzić do pracy i (...)  »
Wynagrodzenie głównego księgowego instytucji kultury zatrudnionego na część etatu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.10.2023 r.
Przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi stanowią, że maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć dla osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (...)  »
Opłaty pobierane od czytelników przez bibliotekę a limit uprawniający do zwolnienia z kas
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Pobierane przez bibliotekę od czytelników opłaty za przetrzymywanie książek, zniszczenie lub ich zagubienie nie stanowią wynagrodzenia za świadczoną usługę udostępniania materiałów bibliotecznych, gdyż nie istnieje (...)  »
Prawo do zasiłku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Pracownik, zatrudniony od 1 kwietnia 2023 r. na pół etatu, z dniem 1 października 2023 r. przeszedł na pełny etat. Pierwszy raz chorował on na (...)  »
Przerwa na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
1) Pracownica, która wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego przedłożyła wniosek o udzielenie jej przerwy na karmienie dzieci piersią ("trojaczków"). Jaki wymiar (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
1) Pracownica będąca matką 4-letniego dziecka po powrocie z urlopu wychowawczego (12 m-cy) złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy z pełnego do 7/8 etatu (...)  »
Wymiar urlopu przy pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Zatrudniliśmy w ramach pierwszej pracy w życiu zawodowym pracownika na pełny etat, od 2 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Ma on prawo (...)  »
Aby student mógł zachować prawo do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023
Dziecko zmarłego ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, które ukończyło 16 lat, aby korzystać z renty rodzinnej (co do zasady do ukończenia 25. roku życia), musi się (...)  »
Nieobecność godzinowa w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Pracownik miał we wrześniu 2023 r. jedną godzinę nieobecności, której nie odpracował. W jaki sposób pracodawca powinien wykazać tę nieobecność w raporcie ZUS RSA sporządzonym (...)  »
Składki ZUS za zleceniobiorcę pobierającego rentę socjalną
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Od 2 października 2023 r. zawrzemy umowę zlecenia z 23-letnią kobietą, która pobiera rentę socjalną. Czy posiadane przez nią prawo do tego świadczenia będzie zwalniało (...)  »
Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie wskazania podatku VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2023 r.
W postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na jednorazowe wykonanie usługi poligraficznej na rzecz muzeum wpłynęły 3 oferty. Zamawiający w rozdziale VI. specyfikacji dotyczącym ceny (...)  »
Wpisowe pobierane od uczestników konkursu organizowanego przez bibliotekę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.09.2023 r.
Biblioteka (instytucja kultury) organizuje konkurs poetycki. Na jakim koncie księgowym zaewidencjonować wpisowe pobierane od uczestników tego konkursu? Zasady tworzenia i działania bibliotek regulują przepisy ustawy (...)  »
Instytucja kultury a amortyzacja nabytych fabrycznie nowych środków trwałych w ramach limitu 100.000 zł
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2023 r.
Czy instytucja kultury posiadająca status małego przedsiębiorcy (nie jesteśmy nową jednostką rozpoczynającą działalność) może skorzystać z preferencji i zaliczyć w koszty jednorazowy odpis amortyzacyjny do (...)  »
Niepełnosprawność dziecka a prawo do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Pracownica, którą zatrudniliśmy z początkiem 2023 r., ma niepełnosprawną 6-letnią córkę. Ostatnio dziecko to często choruje, co zmusza pracownicę do korzystania z zasiłku opiekuńczego. Niedługo (...)  »
Faktury korygujące dotyczące roku poprzedniego otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Instytucja kultury otrzymała faktury korygujące dotyczące zużycia gazu do faktur z 2022 r. już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok. Na jakie konto zaksięgować (...)  »
Nakłady poniesione na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w kwartalnym sprawozdaniu o finansach instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.09.2023 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Na potrzeby statystyczne sporządzamy sprawozdanie F-01/dk. Jak w sprawozdaniu tym wykazywać nakłady poniesione na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne? (...)  »
Umorzenie pożyczki zaciągniętej przez instytucję kultury u jej organizatora
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Gminny ośrodek kultury uzyskał u organizatora pożyczkę na remont świetlicy wiejskiej. Pożyczka ta została umorzona. Jak zaksięgować umorzenie pożyczki przez organizatora? Udzieloną przez organizatora pożyczkę (...)  »
Limit należnego zasiłku na niepełnosprawnego 5-latka
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Pracownica po raz kolejny w tym roku wystąpiła z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym 5-letnim synem. Dziecko to jest niepełnosprawne. Czy (...)  »
Przekazanie środków pieniężnych w zamian za zapewnienie noclegu dla pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.09.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Jeden z naszych pracowników wyjeżdża na stypendium do USA. Nasza instytucja finansuje całość kosztów związanych z tym wyjazdem. Nocleg zapewnia organizacja, ale (...)  »
Opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny a obowiązek zaakceptowania wniosku o pracę zdalną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023, strona 66
Pracownik opiekujący się niepełnosprawną żoną wystąpił z wnioskiem o umożliwienie wykonywania pracy w formie zdalnej. Czy wniosek ten musimy zaakceptować, a jeśli tak, to czy (...)  »
Rodzaj umowy cywilnoprawnej na utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
1) Zamierzamy zatrudnić osobę do utrzymania czystości pomieszczeń biurowych na zasadach cywilnoprawnych. Czy możemy zawrzeć umowę zlecenia, czy też powinna to być umowa o świadczenie (...)  »
Zmiana w ZUS kodu tytułu ubezpieczenia po uzyskaniu stopnia niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Pracownik dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które zostało mu wydane kilka miesięcy temu. Z jaką datą pracodawca powinien zmienić pracownikowi kod tytułu ubezpieczenia? (pytanie (...)  »
Jak prawidłowo obniżyć składkę zdrowotną?
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Składka na ubezpieczenie zdrowotne generalnie wynosi 9% podstawy wymiaru (w niższej wysokości uiszczają ją tylko przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy). Niekiedy jednak płatnik przekazuje ją w (...)  »
Wyrównanie wynagrodzenia do ustawowego minimum w razie nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
Czy pracownikowi, który z powodu choroby był nieobecny w pracy przez część miesiąca, przysługuje wyrównanie do stawki minimalnej? Jeżeli umowa gwarantuje stawkę minimalną, należy odpowiedzieć (...)  »
Termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
1) Na czas nieobecności pracownika A z powodu długiej absencji chorobowej został zatrudniony pracownik B na podstawie umowy na zastępstwo. Pracownik A wkrótce wróci do (...)  »
Prawo do świadczenia chorobowego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Pracownica po zakończonym urlopie rodzicielskim przez kilka dni przebywała na urlopie wypoczynkowym, po czym na profil informacyjny naszego zakładu na PUE ZUS wpłynęło zwolnienie lekarskie, (...)  »
Aspekty nabywania prawa do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Zasiłek opiekuńczy jako świadczenie z ubezpieczenia chorobowego należny jest w czasie trwania takiego ubezpieczenia. Prawo do tego świadczenia zostało przez ustawodawcę obwarowane szeregiem przesłanek i (...)  »
Pożyczka udzielona instytucji kultury przez jej organizatora
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2023 r.
Samorządowa instytucja kultury realizuje projekt, na sfinansowanie którego otrzymała pożyczkę od organizatora. W jaki sposób zaksięgować otrzymaną pożyczkę? Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu pożyczki udzielonej (...)  »
Niedochodzenie drobnych kwot należności a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Czasami nie dochodzimy drobnych (groszowych) kwot należności i odpisujemy je w koszty. Czy niedochodzenie takich należności jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Instytucja (...)  »
Wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Pracownik był niezdolny do pracy na przełomie maja i czerwca 2023 r. Ponownie zachorował pod koniec lipca 2023 r. Z dniem 1 lipca 2023 r. (...)  »
Informacja o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z (...)  »
Stosowanie prewspółczynnika przy odliczaniu podatku VAT przez muzeum
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.08.2023 r.
1. Ogólne zasady stosowania prewspółczynnika – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT prewspółczynnik ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której (...)  »
Dodatek funkcyjny w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Pracownik zatrudniony na pełny etat z dniem 18 sierpnia 2023 r. rozwiąże umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Posiada 200 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, (...)  »
Środki pieniężne otrzymane w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2023 r.
W lipcu 2023 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora środki pieniężne w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej. Jak zaksięgować takie środki? Podmioty tworzące instytucje kultury, zwane (...)  »
Nakłady poniesione na remont obcego środka trwałego w trakcie jego wykorzystywania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2023 r.
Rozpoczęliśmy remont budynku, który wykorzystujemy w prowadzonej działalności kulturalnej na podstawie umowy najmu. Czy poniesione w związku z tym koszty należy zaksięgować jako remont bezpośrednio (...)  »
Odpracowanie wyjścia prywatnego przed jego wystąpieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie dwóch godzin zwolnienia od pracy, które chciałby odpracować przed jego wystąpieniem. Czy odpracowanie wyjścia prywatnego może nastąpić wcześniej? Odpracowanie (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku może w trakcie pobierania świadczenia ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023
Świadczenie chorobowe należne ubezpieczonemu ustalane jest w oparciu o podstawę wymiaru zasiłku, którą, co do zasady, oblicza się w oparciu o wynagrodzenie/przychód wypłacone/uzyskany za okres (...)  »
Wykazanie zwolnionych z podatku dotacji samorządowej instytucji kultury w CIT-8/O
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023
Biblioteka, jako samorządowa instytucja kultury, oprócz dochodów własnych w 2021 r. osiągnęła m.in. przychody z dotacji podmiotowej od organizatora, przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej (...)  »
Wniosek o zmianę wysokości wpłaty dodatkowej do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Jeden z naszych pracowników odprowadza wpłatę dodatkową na rachunek PPK w wysokości 2%. Poinformował nas, że chciałby tę wpłatę obniżyć. W jakiej (...)  »
Ryczałt samochodowy bez wpływu na podstawę wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 01.08.2023
Czy ryczałt za wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Nie, ryczałt za (...)  »
Rozliczenie podróży służbowej pracownika, który przedstawił fakturę za posiłek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Po zakończeniu krajowej podróży służbowej trwającej jedną dobę pracownik przedstawił fakturę za usługę hotelową na kwotę 200 zł oraz za śniadanie na kwotę 60 zł. (...)  »
Jak skorygować raporty ZUS po przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego?
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Pracownik wystąpił w czerwcu 2023 r. o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, po wyczerpaniu okresu zasiłkowego. Decyzję ZUS przyznającą mu to świadczenie otrzymał 28 lipca br. Pracownik (...)  »
Urlop wypoczynkowy oraz opieka dla osób zatrudnionych na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Z uwagi na zwiększoną absencję chorobową pracowników chcemy zatrudnić kilka osób na podstawie umów na zastępstwo. Jak będą się przedstawiać ich uprawnienia urlopowe? Czy osoby (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.