Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Inne jednostki i zakłady budżetowe
pokaż fragmenty artykułów
Opłata manipulacyjna związana z zakupem bonów dla pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2022 r.
Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakupiono bony dla pracowników. Dodatkowo firma dostarczająca bony obciążyła nas opłatą manipulacyjną związaną z zakupem tych bonów. W jakim (...)  »
Zapewnienie bezpiecznych warunków bhp w zimie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
W porze zimowej na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Związane są one z występowaniem niskich temperatur, opadami śniegu czy oblodzeniami w (...)  »
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych w celach służbowych do jazd lokalnych - prezentacja w bilansie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2022 r.
W jaki sposób wykazać w bilansie urzędu gminy zobowiązania z tytułu używania przez pracowników samochodów prywatnych w celach służbowych do jazd lokalnych? Czy odpowiednie będzie (...)  »
Realizacja uprawnień pracownika przystępującego do egzaminu radcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
1) Pracownik wpisany na listę aplikantów radcowskich wystąpił do pracodawcy o udzielenie mu urlopu szkoleniowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych na przygotowanie się do egzaminu (...)  »
Liczba dodatków specjalnych przyznawanych jednocześnie pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Czy pracownik samorządowy może otrzymywać w tym samym czasie dwa dodatki specjalne, finansowane ze środków przeznaczonych na dwa odrębne projekty? Ustawa z dnia 21 listopada (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek w 2023 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
1) W 2021 r. pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, na podstawie którego zakład pracy jako płatnik przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika stosuje (...)  »
Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
Jeśli dokupiona przez jednostkę licencja na kolejne stanowisko do obsługi programu komputerowego została zakupiona na okres dłuższy niż rok i spełnia pozostałe warunki określone w (...)  »
Otrzymana z urzędu skarbowego kwota ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2022 r.
Do jakiego paragrafu zaklasyfikować otrzymaną z urzędu skarbowego kwotę z tytułu ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line? Uprawnienie do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup (...)  »
Przeliczanie środków zgromadzonych na rachunku walutowym na potrzeby sprawozdania Rb-23
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2022 r.
Państwowa jednostka budżetowa posiada rachunek walutowy. Po jakim kursie przeliczać środki zgromadzone na tym rachunku w celu wykazania ich w sprawozdaniu Rb-23? Środki zgromadzone na (...)  »
Zmiana warunków wykonywania pracy a badania profilaktyczne
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Pracownik ma ważne wstępne badanie lekarskie. Pracodawca zwiększy mu jednak zakres obowiązków o wykonywanie pracy na wysokości. Dotychczasowe stanowisko pracy pozostanie przy tym bez zmian. (...)  »
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
W księgach samorządowego zakładu budżetowego utworzono w grudniu 2021 r. odpis aktualizujący wartość należności wraz z odsetkami. W październiku 2022 r. odzyskano większą część długu, (...)  »
Oświadczenia i wnioski składane w 2023 r. za pomocą PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Od przyszłego roku będzie obowiązywać nowa wersja formularza PIT-2 oznaczona jako PIT-2(9). Znajdzie on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Nowy (...)  »
Dokupienie nowego modułu do programu komputerowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2022 r.
Jesteśmy zakładem budżetowym, który zajmuje się gospodarowaniem zasobem komunalnym. Prowadzimy rozliczenia z lokatorami za pomocą programu komputerowego, do którego chcemy dokupić moduł bankowości elektronicznej. Koszt (...)  »
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika więcej niż pozwalają na to przepisy Kodeksu pracy. Ustawodawca określił w tym celu górne granice potrąceń oraz kwoty (...)  »
Kasa i środki pieniężne w drodze - salda kont na koniec roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2022 r.
Czy w jednostce budżetowej na koniec roku na koncie "Kasa" i "Środki pieniężne w drodze" może występować saldo? Czy wszystkie środki pieniężne na 31 grudnia (...)  »
Układanie harmonogramu dla zatrudnionego w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Ustaleniem systemu lub systemów czasu pracy obowiązujących w firmie zajmuje się pracodawca. W przypadku wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy, gdy rozkład pracy pracowników będzie zmienny, (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków zakładu gospodarki mieszkaniowej na potrzeby SMUP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2022 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym (zakładem gospodarki mieszkaniowej – ZGM), który zajmuje się gospodarowaniem zasobem gminy, w tym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi. W związku z (...)  »
Okresy zaliczane do stażu pracy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Kandydat do pracy w samorządowym zakładzie budżetowym, oprócz świadectw pracy przedstawił zaświadczenie, z którego wynika, że w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 (...)  »
Krótkie umowy zlecenia zawierane co miesiąc z własnym pracodawcą nie podwyższą zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
W każdym miesiącu zawieramy z pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie określonego zadania. Od wynagrodzenia z tych umów pobierana jest każdorazowo m.in. składka na ubezpieczenie (...)  »
Klasyfikacja budżetowa środków wypłacanych na podstawie delegacji sędziowskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2022 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zaklasyfikować środki wypłacane za sędziowanie meczu na podstawie delegacji sędziowskiej? Na delegacji znajdują się koszty sędziowania oraz koszty dojazdu (tzw. kilometrówka). (...)  »
Prawidłowa data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Zleceniobiorca wykonał ostatnie zlecone mu w umowie prace w dniu 4 listopada 2022 r. Umowa natomiast jest zawarta do 10 listopada 2022 r. Od kiedy (...)  »
Częstotliwość przeglądu danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jako samorządowy zakład budżetowy tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z prowadzeniem ZFŚS gromadzimy szereg danych o sytuacji materialno-bytowej pracowników i innych osób uprawnionych. (...)  »
Nadgodziny pracownika samorządowego bez dodatku
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Niedawno w urzędzie gminy został zatrudniony pracownik, który poprzednio pracował w firmie prywatnej. Jako pracownik urzędu (na stanowisku obsługi technicznej) wypracował kilka nadgodzin z przekroczenia (...)  »
Należności przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który został skierowany na warsztaty lub szkolenie do ośrodka Straży Granicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Funkcjonariusz został skierowany na szkolenie do ośrodka Straży Granicznej. W podróż wyruszył 15 września 2022 r. o 1530, a na miejsce dotarł o 2300 (7,5 (...)  »
Czy ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega biegły oraz mediator?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłaty za korzystanie ze skrytki pocztowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować opłatę za korzystanie ze skrytki pocztowej (faktura wystawiona przez Pocztę Polską S.A.)? Opłatę za korzystanie ze skrytki pocztowej wskazane jest (...)  »
Nowelizacja ustawy o PIT - obowiązki płatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Zawarcie umowy o praktyki absolwenckie nie powoduje konieczności zapisu do PPK
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
W zakładzie przyjęta ma zostać osoba do odbycia praktyk absolwenckich. Planujemy wypłacać jej wynagrodzenie. Czy osoba taka będzie podlegać zapisowi do PPK? NIE. Zasady organizowania (...)  »
Czy brak zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego narusza dyscyplinę finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Kontrola przeprowadzona w urzędzie gminy wykazała naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez brak zamieszczenia na e-zamówieniach ogłoszenia o wykonaniu umowy. Umowa została zawarta z wykonawcą (...)  »
Upływ ważności badań profilaktycznych a rozwiązanie umowy z powodu NN
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Jeden z pracowników od dłuższego czasu nie stawia się w pracy (mimo prób kontaktu z nim), w związku z czym ma nieusprawiedliwioną nieobecność. Chcemy wysłać (...)  »
Należności z tytułu dostaw i usług w bilansie urzędu jako jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Czy w bilansie urzędu (jako jednostki budżetowej) saldo Wn konta 201 dotyczące należności z tytułu dostaw i usług wykazać w pozycji "Pozostałe należności"? Przepisy rozporządzenia (...)  »
Udostępnianie płyty boiska stadionu miejskiego na rzecz klubów sportowych
Redakcja Poradnika VAT | 21.10.2022 r.
Miasto przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na czas określony z klubem sportowym odpłatnie udostępnia płytę boiska stadionu w (...)  »
Wydatki związane ze szkoleniem centralnym urzędnika służby cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Urzędnik służby cywilnej został wysłany na szkolenie centralne. W związku z tym, iż pojechał na nie własnym samochodem, zwróciliśmy mu koszty podróży (iloczyn km x (...)  »
PPK w przypadku pracowników młodocianych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
W zakładzie odprowadzane są wpłaty do PPK. Przyjęto do pracy pracownika młodocianego. Czy jego też należy zapisać do PPK? NIE. W myśl przepisów Kodeksu pracy (...)  »
Warunki podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, konkretyzując ten obowiązek w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy. Definiują one podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako (...)  »
Świadczenia pracowników resortu obrony wynikające z pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
W szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego prezentowanej w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (...)  »
Zakład budżetowy zajmujący się dostarczaniem ciepła jako przedsiębiorstwo energetyczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2022 r.
Czy zakład budżetowy gminy, który zajmuje się m.in. dostarczaniem ciepła (posiada 2 kotłownie olejowe) do szkoły, domu nauczyciela (6 prywatnych mieszkań), urzędu gminy, GOPS i (...)  »
Zasady organizacji pracy zmianowej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Praca na zmiany jest możliwa bez względu na stosowany w zakładzie system czasu pracy. Tego rodzaju organizacja czasu pracy nie jest odrębnym systemem czasu pracy, (...)  »
Tworzenie i przekazywanie klauzul informacyjnych w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych jest ściśle związany z jednym z uprawnień składających się na prawo do ochrony danych osobowych - uprawnieniem osoby, której dane (...)  »
Uprawnienia pracownika - ojca w zakresie opieki nad dzieckiem do 4. roku życia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, a jego żona obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Pracodawca polecił zatrudnionemu pracę w nadgodzinach, ale ten odmówił (...)  »
Rozliczenie diet i kosztów noclegu z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
1) Pracownik, który odbył dwudniową podróż służbową do Hiszpanii, przedłożył fakturę za hotel, która nieznacznie przekracza limit za nocleg, a ponadto zawiera w opisie sformułowanie (...)  »
Urlop dodatkowy dla urzędników służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Jednym z uprawnień przysługujących urzędnikom służby cywilnej, czyli osobom zatrudnionym w służbie cywilnej na podstawie mianowania, jest dodatkowy urlop wypoczynkowy. Warunki nabycia prawa do takiego (...)  »
Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych drogą spisu z natury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2022 r.
Jesteśmy miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji (jednostką budżetową). Jak często należy przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych, w tym nieruchomości w trwałym zarządzie, i pozostałych środków trwałych (...)  »
Czy opinia Prezesa UZP może mieć decydujące znaczenie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Jednostka budżetowa miasta w ramach realizacji dużego projektu inwestycyjnego udzieliła zamówienia, które ze względu na swoją wartość, podlegało kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Informacja (...)  »
Składka zdrowotna pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zatrudniliśmy po raz pierwszy młodocianego (1 klasa), z wynagrodzeniem w kwocie 307,81 zł. Korzysta z tzw. ulgi dla młodych, ale mimo to złożył PIT-2. Jak (...)  »
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązania za środek trwały w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 01.10.2022
Państwowa jednostka budżetowa nabyła od kontrahenta zagranicznego środek trwały. Zobowiązanie było wyrażone w walutach obcych, ale zostało uregulowane z konta złotówkowego. Czy różnice kursowe powstałe (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie zawarcia z własnym pracownikiem kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Zawarliśmy z własnym pracownikiem drugą umowę o pracę (na kilka miesięcy, na czas określony). Czy z tej umowy powinniśmy zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z kulturą fizyczną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2022 r.
Wójt gminy wygospodarował pulę wolnych środków na wydatki sportowe. Chcemy zakupić bramki na boisko wraz z montażem (ok. 5 tys. zł), wykonać ogrodzenie boiska (ok. (...)  »
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a sprawozdanie Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2022 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w wierszu W 010 "Środki pieniężne (w tym środki w kasie)" należy ujmować także środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znajdujące się (...)  »
Rozliczenie między jednostkami budżetowymi odsetek uzyskanych od spółki miejskiej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2022 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) otrzymał od spółki miejskiej (ZGK) faktury korygujące (zmniejszające) za rok 2020 i 2021. ZGK dokonał zwrotu środków na (...)  »
Kiedy zgłaszać zmiany w deklaracji od środków transportowych?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Jednostka planuje nabyć samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. W jakim terminie od jego nabycia należy złożyć deklarację? Jakie zmiany związane z (...)  »
Publikacja w MSiG sprawozdania finansowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Sprawozdanie finansowe wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego po zatwierdzeniu przez zarząd województwa jest publikowane na stronie BIP urzędu marszałkowskiego. Czy jest obowiązek publikacji takiego sprawozdania także (...)  »
Uznanie należności zakładu budżetowego za nieściągalną w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Od 2007 r. w księgach rachunkowych posiadamy należność (wraz z odsetkami) za pobraną wodę, objętą odpisem aktualizującym. W 2022 r. otrzymaliśmy (...)  »
PIT-0 dla seniorów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przychód z tytułu sprawowania urzędu sędziego sądu uzyskany przez sędziego, który pomimo ukończenia 65 roku życia nie przeszedł w stan spoczynku, nie jest wolny od (...)  »
Wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne w sprawozdaniu Rb-70
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2022 r.
W jaki sposób wykazywać w 2022 r. w sprawozdaniach Rb-70 wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne? Wypłacone w 2022 r. specjalne dodatki motywacyjne wskazane (...)  »
Organizacja pracy pracowników RIO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Organizację pracy etatowych członków kolegium RIO oraz wymiar ich czasu pracy określa regulamin organizacyjny, w granicach art. 140 w zw. z art. 129 K.p. Czy (...)  »
Zatrudnienie obywatela Ukrainy w urzędzie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W urzędzie na stanowisko konserwatora zamierzamy zatrudnić cudzoziemca. Jest to obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w maju br. w związku z konfliktem zbrojnym toczącym (...)  »
Rezygnacja z PPK pracownika ponownie zatrudnianego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Z początkiem października 2022 r. w ramach umowy o pracę zatrudnimy palacza. Osoba ta była już pracownikiem urzędu w okresie od stycznia do maja br. (...)  »
Możliwość dokonywania wpłaty dodatkowej przez podmiot zatrudniający
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W urzędzie gminy wdrożone zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Kilku pracowników zdecydowało się na finansowanie sobie wpłat dodatkowych. Dopytywali się również o możliwość dodatkowych wpłat finansowanych (...)  »
Zmiana instytucji finansowej PPK w przypadku jednostki organizacyjnej gminy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jesteśmy jednostką organizacyjną gminy, która została objęta przez wójta wspólnym wyborem instytucji finansowej PPK. Zakładowa organizacja związkowa zaakceptowała ten wybór. Jednak teraz mamy wątpliwości, czy (...)  »
Nie tylko 5-letni odstęp czasowy zwalnia jubileuszówki z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zasadniczo od kwoty wypłaconej pracownikom nagrody pracodawca (jako płatnik składek) nalicza składki do ZUS. Wyjątkiem od tej zasady są m.in. nagrody jubileuszowe przyznane pracownikom za (...)  »
Praca nadliczbowa pracowników sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Wykonywanie pracy ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy w większości przypadków powoduje wystąpienie nadgodzin. Taka praca, z racji swojego (...)  »
Dodatkowe świadczenia dla pracowników samorządowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Warunki płacowe pracownika zatrudnionego w sferze budżetowej, w tym samorządowej, wynikają z przepisów rangi ustawowej oraz odpowiednich rozporządzeń. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego istotną rolę w wynagradzaniu (...)  »
Dodatek stażowy i rekompensata za nadgodziny dla pracownika samorządowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1140) z dnia 01.09.2022
1) Od 1 września 2022 r. w urzędzie gminy został zatrudniony pracownik, który przez dwa lata pracował równolegle w dwóch zakładach pracy (oba te stosunki (...)  »
Dodatek służbowy przyznany na czas określony a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022
Pracownica, pod długotrwałą nieobecność kierownika związaną z niezdolnością do pracy, pełniła jego obowiązki. Z tego tytułu w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.