Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 1 grudnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.376 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
49
1
2
3
4
5
6
50
7
8
9
10
11
12
13
51
14
15
16
17
18
19
20
52
21
22
23
24
25
26
27
53
28
29
30
31
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Przekształcenie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Miejski ośrodek pomocy społecznej z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie przekształcony w centrum usług społecznych (nastąpi zmiana nazwy, NIP i REGON). Czy z dniem (...)  »
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych podopiecznych, przechowywanych na rachunku bankowym DPS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Środki pieniężne podopiecznych przechowywane na rachunku bankowym domu pomocy społecznej (DPS) wskazane jest wykazać w aktywach bilansu w pozycji B.III.2. "Środki pieniężne na rachunkach bankowych". (...)  »
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
1) Czy okres przepracowany, od którego zależy prawo do trzynastki pracownika sfery budżetowej, należy pomniejszyć o urlopy okolicznościowe i szkoleniowe, delegacje, a także zwolnienia od (...)  »
Świadczenia chorobowe za czas odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Okres izolacji oraz kwarantanny jest zrównany z niezdolnością do pracy z powodu choroby, stąd osoby je odbywające są uprawnione odpowiednio do wypłaty wynagrodzenia za czas (...)  »
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Firma bierze udział w przetargach na zamówienia publiczne. Jako wykonawca często korzysta ze wsparcia podwykonawców. Czy na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych będzie można (...)  »
Sporządzanie i doręczanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Prawo pracy przewiduje kilka trybów ustania stosunku pracy. Do często spotykanych należy rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron przez złożenie stosownego oświadczenia woli (...)  »
Saldo konta 300 "Rozliczenie zakupu" a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2020 r.
Czy saldo Ma konta 300 "Rozliczenie zakupu" podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie dotyczącej zobowiązań? Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
UCHWALONA PRZEZ SEJM Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie będą wolne od podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od (...)  »
Zaległości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "Zaległości" należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Skrócenie przez płatnika okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Nasz zakład chciałby skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych od 31 grudnia 1998 r. do 1 stycznia 2019 r. Jaki jest termin złożenia w (...)  »
Powierzenie dodatkowej pracy z powodu COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
W jednym z wydziałów urzędu gminy kilku pracowników zostało objętych kwarantanną. Obowiązki osób na kwarantannie chcielibyśmy rozdzielić między pozostałych pracowników działu (obowiązki te są tego (...)  »
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Część osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy ma normy czasu pracy określone w przepisach odrębnych. Do takich pracowników zaliczają się m.in. osoby niepełnosprawne. Ich czas (...)  »
Wyższe świadczenia chorobowe dla zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Przeciwdziałając negatywnym skutkom COVID-19 ustawodawca wprowadza różne świadczenia, a niektóre z nich ustala w wyższej wysokości. Przykładowo, z dniem 5 września 2020 r. mają zostać (...)  »
Klasyfikacja budżetowa zakupu szczepionek dla pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników jednostki? Zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników jednostki wskazane jest ująć w paragrafie (...)  »
Inwentaryzacja nieruchomości Skarbu Państwa otrzymanych przez państwowe jednostki budżetowe w trwały zarząd
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które państwowa jednostka budżetowa otrzymała w trwały zarząd? Inwentaryzacja nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, które (...)  »
Zmniejszenie ryczałtu z tytułu używania prywatnego pojazdu dla celów służbowych w jazdach lokalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik otrzymuje ryczałt z tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych. W jednym z dni roboczych odbył tym pojazdem krótką, 3-godzinną podróż służbową. (...)  »
Rodzaj umowy o pracę po uzyskaniu pozytywnej oceny przez pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik został zatrudniony po raz pierwszy w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas określony. Mimo uprawnienia ze względu na COVID-19 do niedokonywania pierwszej oceny, (...)  »
Przejście na emeryturę nie zawsze z odprawą
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Pracownik urzędu gminy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie na koniec grudnia 2020 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik ten przejdzie na emeryturę, (...)  »
Urzędnicze obowiązki w trybie zdalnym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Z dniem 3 listopada 2020 r. zdecydowana większość osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej została skierowana do pracy zdalnej. Ta dość nagła zmiana formy wykonywania (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Dotacja dla zakładu budżetowego realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekraczająca 50% kosztów działalności zakładu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Opolu w piśmie z 4 września 2020 r. (znak: NA.III-0221-18/2020), będącym odpowiedzią na pytanie o możliwość udzielenia w 2020 r. (...)  »
Nadwyżka środków obrotowych pozostająca w zakładzie budżetowym w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Jak wykazać pozostającą w zakładzie budżetowym nadwyżkę środków obrotowych w sprawozdaniu Rb-30S - w przypadku podjęcia przez organ uchwały w tej sprawie w roku wystąpienia (...)  »
Należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej, w aktywach bilansu za 2020 r. jako należności długoterminowe w poz. A.III wykazać oprócz salda Wn konta 226 także część salda (...)  »
Kwalifikacja budżetowa wydatków na szkolenia bhp pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Ponieśliśmy wydatki na szkolenia okresowe pracowników w zakresie bhp, które przeprowadziła osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia? W jakim paragrafie ująć (...)  »
Potrącenie nierozliczonej kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 01.11.2020
Pracownikowi wypłacono zaliczkę na pokrycie wydatków dokonywanych na potrzeby zakładu. Pracownik nie rozliczył się z tej zaliczki w wyznaczonym terminie, w związku z czym zamierzamy (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Forma złożenia ofert i zasady ich otwarcia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Jednostka prowadzi w ciągu roku wiele postępowań przetargowych. Czy od nowego roku wszystkie oferty wykonawców będą musiały być składane w formie elektronicznej? Jak będzie wyglądać (...)  »
Inwestycja samorządowego zakładu budżetowego finansowana dotacją celową w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2020 r.
W 2019 r. samorządowy zakład budżetowy rozpoczął inwestycję, na pokrycie której w 2020 r. otrzymał dotację celową. W księgach 2019 r. koszty wynagrodzeń pracowników pracujących (...)  »
Tworzenie rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych i odpisów aktualizujących należności przez państwowe jednostki budżetowe - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
Czy państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności? Odpowiedź na powyższe pytanie zamieszczona została na stronie internetowej (...)  »
Zwrot kosztów zakupu żywności dokonany przez osobę objętą kwarantanną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Ośrodek pomocy społecznej dokonał zakupu żywności dla osoby przebywającej na kwarantannie (na jej prośbę). Osoba ta nie jest objęta pomocą społeczną. Jak w księgach ośrodka (...)  »
Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Regulamin ZFŚS naszej jednostki przewiduje możliwość wypłaty zapomóg na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. We wrześniu 2020 r. kilku pracownikom wypłaciliśmy (...)  »
Przychody zagranicznego organizatora targów bez podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z zapewnieniem udziału w targach nie podlega podatkowi u źródła. W związku z tym urząd miasta dokonując wypłaty należności na (...)  »
Kwoty wynagrodzeń wykazywane w sprawozdaniu Rb-70
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-70 za okres od początku roku do końca III kwartału w kolumnach dot. wynagrodzeń w zakresie wykonania należy wykazać również składki ZUS (...)  »
Zaświadczenia, które wystawia pracodawca
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych m.in. z wystawianiem dokumentów dla pracowników przechodzących na świadczenia emerytalno-rentowe albo posiadających już takie (...)  »
Procedura zmniejszania zatrudnienia w sferze budżetowej z powodu COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
W razie powstania stanu zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższego od zakładanego w ustawie budżetowej wzrostu deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, (...)  »
Odpowiedzialność pracodawcy w razie zachorowania pracownika na COVID-19 w wyniku zarażenia się w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Pracodawca nie jest w stanie ustrzec pracowników przed zachorowaniem na COVID-19. Czy pomimo to w razie zakażenia może ponosić wobec nich odpowiedzialność odszkodowawczą? Jeżeli tak, (...)  »
Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji
Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020
Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej gminy (zakładem budżetowym) i chcemy zakupić ciągnik rolniczy, który będzie przeznaczony do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Czy będziemy mieli prawo (...)  »
Wydatki związane z okresową kontrolą przewodów kominowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2020 r.
W jakim paragrafie ująć wydatek związany z okresową (roczną) kontrolą przewodów kominowych? Wydatek związany z okresową kontrolą przewodów kominowych wskazane jest ująć w paragrafie 430 (...)  »
Prezentacja nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w sprawozdaniu finansowym - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące prezentacji nierozliczonej na dzień bilansowy dotacji w (...)  »
Koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników DPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Na jakim koncie księgowym ująć koszty związane z przeprowadzeniem testów na obecność koronawirusa u pracowników domu pomocy społecznej? W księgach rachunkowych wydatki poniesione przez jednostkę (...)  »
Zawieranie umów o zamówienia publiczne na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Z początkiem nowego roku wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zastąpi wielokrotnie nowelizowany, obecnie jeszcze obwiązujący akt. Spore zmiany obejmą (...)  »
Świadczenia pieniężne przy skróceniu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę można dokonać na kilka sposobów. Przy czym uzyskanie przez pracownika świadczeń pieniężnych z nim związanych zależy od kilku czynników, (...)  »
Niedochodzenie należności od dłużników alimentacyjnych a odpowiedzialność dyrektora i pracownika OPS za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
Rzecznik dyscypliny finansów publicznych skierował wniosek o ukaranie dyrektora i pracownika ośrodka pomocy społecznej. Chodzi o zaniechania dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych (w tym brak (...)  »
Zmniejszenie limitu dni opieki w trakcie roku kalendarzowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Pracownica otrzymała zwolnienie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem obejmujące okres od 28 września do 10 października 2020 r. Jest to pierwsza opieka w bieżącym (...)  »
Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Pracownik 24 września br. otrzymał decyzję sanepidu, wystawioną tego samego dnia, o objęciu go od 21 do 30 września br. obowiązkową kwarantanną. Jednakże w okresie (...)  »
Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika młodocianego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Od września 2020 r. zakład pracy zatrudnił pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 251,22 zł. Jak (...)  »
Całomiesięczny urlop bezpłatny a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Pracownik przebywa przez cały wrzesień 2020 r. na urlopie bezpłatnym. Czy, oprócz raportu ZUS RSA z informacją o tym urlopie, należy sporządzić za pracownika za (...)  »
Czy podlega odrzuceniu oferta, która zawiera na formularzu oferty zsumowane kwoty za dwie części zamówienia przy wypełnionych odrębnie formularzach cenowych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Zamówienie było podzielone na cztery części. Wykonawca złożył odrębne formularze cenowe na (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów poprzez zmianę SIWZ bez zmiany ogłoszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Podczas kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy stwierdzono naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp poprzez brak zamieszczenia zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pomimo że (...)  »
Ujęcie nadwyżki środków obrotowych pozostającej w zakładzie budżetowym w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
W jaki sposób zaksięgować pozostającą w zakładzie budżetowym nadwyżkę środków obrotowych w przypadku podjęcia przez organ uchwały w tej sprawie w roku wystąpienia nadwyżki (uchwała (...)  »
Zakup środka trwałego sfinansowany ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Samorządowy zakład budżetowy (zakład gospodarki komunalnej) zamierza ze środków własnych zakupić ciągnik rolniczy, który będzie przeznaczony do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków. Jak powinna wyglądać (...)  »
Ustalanie okresów zatrudnienia przy wypłacie świadczeń stażowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Część świadczeń płacowych ze stosunku pracy zależy od okresu zatrudnienia danego pracownika. Do najczęściej spotykanych w tej grupie należy dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa. Tego (...)  »
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w księgach ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Ośrodek pomocy społecznej (samorządowa jednostka budżetowa) na swoje konto bankowe otrzymał z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowanie do szkoleń w wysokości 80% kosztów. W celu ujęcia (...)  »
Wzorzec należytej staranności kierownika jednostki a odpowiedzialność za błędy popełniane przez podległych pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jestem kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, posiadam szeroką wiedzę umożliwiającą prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków, starannie dobieram pracowników. Podczas ostatniej kontroli RIO stwierdzono jednak uchybienia (...)  »
Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Nowo przyjęty pracownik twierdzi, że przepracował w sumie 15 lat, jednak nie przedłożył świadectw pracy ani żadnych innych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia. Czy naliczać (...)  »
Skrócony czas pracy z powodu warunków pogodowych, w tym względem zatrudnionych na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Pełnoetatowi pracownicy gminnego ośrodka pomocy społecznej pracują od 800 do 1600. Ze względu na upały w sierpniu br. kierownik ośrodka wydał zarządzenie o skróconym wymiarze (...)  »
Zasiłki chorobowe wypłacane przez zakład pracy wyższe od należnych ZUS składek na ubezpieczenia społeczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2020 r.
W domu pomocy społecznej, który przechodzi falę zachorowań na koronawirusa, w lipcu br. wartość wypłaconych pracownikom zasiłków chorobowych przewyższyła wartość składek na ubezpieczenia społeczne. Do (...)  »
Uchybienie terminowi złożenia wniosku o dofinansowanie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Ze względu na COVID-19 wydłużył się termin przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu EFS. Projektodawca nie zdąży go złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Czy (...)  »
Służba przygotowawcza i kandydacka w Policji w stażu zakładowym pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
1) Jednostka samorządowa zatrudniła pracownika, który przedłożył świadectwo służby przygotowawczej w Policji. Czy powinna zaliczyć ten okres do stażu warunkującego dodatek stażowy oraz nagrodę jubileuszową? (...)  »
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Pracownik samorządowy ma prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę. Jest ono zagwarantowane w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia (...)  »
Refundacja kosztów szkolenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i umową z powiatowym urzędem pracy otrzymaliśmy środki (...)  »
Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym zajmującym się m.in. działalnością związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Mamy otrzymać dotację celową z gminy na (...)  »
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Obecnie na mocy zmian wprowadzonych przez tarczę 4.0. zamawiający nie musi żądać wniesienia przez wykonawcę wadium, nawet jeśli wartość przedmiotu zamówienia jest równa lub przekracza (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.