Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Przedłużenie okresu ważności wadium a przedłużenie terminu związania ofertą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
W świetle art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie pozostałego środka trwałego - ujęcie w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie samochód o wartości 3.000 zł, który zakwalifikowano do pozostałych środków trwałych. Następnie przekazano ten samochód podrzędnej jednostce. Jak powinno wyglądać księgowanie (...)  »
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 15
Ubezpieczony będący pracownikiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach obowiązkowych. Sam charakter podlegania takiemu ubezpieczeniu nie ma znaczenia dla możliwości ubiegania się o świadczenia chorobowe. Przysługują (...)  »
Dodatek zadaniowy w podstawie wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 32
Pracownicy urzędu (organ administracji rządowej) otrzymują dodatki zadaniowe za zwiększenie okresowe obowiązków lub za zastępstwo za nieobecnego pracownika. Dodatki są wypłacane jednorazowo lub okresowo (przez (...)  »
Zasiłek chorobowy w razie udokumentowania pobytu w szpitalu już po wypłacie zasiłku za dany okres
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 18
Pracownik choruje nieprzerwanie od kilku miesięcy. Wcześniejsze zwolnienie lekarskie obejmowało okres od 1 czerwca do 12 lipca 2019 r., za który zasiłek wypłaciliśmy odpowiednio 28 (...)  »
Miarkowanie wysokości korekty finansowej musi zostać wykazane w informacji pokontrolnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
Czy w informacji pokontrolnej z kontroli zamówienia publicznego dofinansowanego ze środków unijnych, w której wskazano nieprawidłowość i naliczono korektę w wysokości 25% (taryfikator przewiduje opcję (...)  »
Limitowanie nadgodzin i pracy ponadwymiarowej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 7
Praca nadliczbowa może być wykonywana wyłącznie w przypadkach określonych w Kodeksie pracy. Jeżeli są one związane ze szczególnymi potrzebami po stronie pracodawcy, maksymalna liczba nadgodzin (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-N należności powstałej z nadpłaty faktury zakupowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Czy nadwyżkę (należność) powstałą w urzędzie miasta z nadpłaty za fakturę zakupową (dla jednego z kontrahentów gminy) wykazywać w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4.1. jako (...)  »
Dwa zawiadomienia do rzecznika dyscypliny w tej samej sprawie złożone przez odrębne podmioty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Stosownie bowiem do art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. (...)  »
Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 36
W sytuacji gdy dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin pochodzi ze środków ZFŚS, jest ono księgowane na zmniejszenie stanu tego funduszu, czyli po (...)  »
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 34
Koszty ubezpieczenia samochodu po jego sprzedaży nie mogą pozostawać na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z chwilą sprzedaży samochodu jednostka powinna zaprzestać aktywowania kosztów ubezpieczenia, a (...)  »
Zakres przetwarzanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 42
1. Przechowywanie odpisów aktów stanu cywilnego Pracownik zamierza wystąpić o udzielenie mu urlopu okolicznościowego. Czy wystarczy, że złoży w tym zakresie stosowny wniosek, czy pracodawca (...)  »
Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika z ustalonym prawem do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 23
Od lutego br. ZUS przyznał pracownikowi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik ten był zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia br. (...)  »
Zakup fartuchów i czepków dla pracowników domu pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Dla pracowników kuchni domu pomocy społecznej zakupiono fartuchy i czepki. Czy taki zakup możemy sfinansować z paragrafu 302 "Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"? Tak. (...)  »
Zwrot próbek złożonych w toku postępowania o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Wszystkie dokumenty (w tym próbki) składane przez wykonawców w toku postępowania powinny być archiwizowane przez zamawiającego w ramach prowadzonej dokumentacji. Jedyne dopuszczalne odstępstwo od tej (...)  »
Rozliczenie w drukach ZUS pensji zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 11
Umowę o pracę rozwiązaliśmy z pracownikiem samorządowym z dniem 25 lipca 2019 r. Wynagrodzenie za ten miesiąc wypłaciliśmy mu 31 lipca br. Składki od tej (...)  »
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Pracując w jednostce budżetowej często przygotowuję dla kierownika jednostki dokumenty załączane do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Czy (...)  »
Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Jesteśmy jednostką budżetową. W ostatnim czasie mieliśmy problemy z dwoma pracownikami, którzy zjawili się w pracy pod wpływem alkoholu. W związku z tym chcielibyśmy wprowadzić (...)  »
Ustalenie wartości szkody w mieniu służbowym
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 11
Kilku pracowników administracyjnych zatrudnionych w urzędzie miejskim ma do swojej dyspozycji służbowe laptopy. Jeden z nich w trakcie kolizji drogowej (której nie był winny) uszkodził (...)  »
Rozliczenie dochodów budżetowych z tytułu podatków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.08.2019 r.
Czy konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków" może być stosowane w innych jednostkach niż izby administracji skarbowej? Nie. Konto 235 "Rozliczenia dochodów budżetowych (...)  »
Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, strona 18
Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie definiują, jakie usługi lub dostawy należy uznać za powtarzające się okresowo. Przyjmuje się, że z takim zamówieniem będziemy (...)  »
Umorzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Niepobranie lub niedochodzenie przysługującej jednostce należności stanowi zasadniczo naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Możliwe jest jednak niedochodzenie wierzytelności bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów (...)  »
Rozwiązanie umowy z pracownikiem samorządowym a prawo do dwóch odpraw i innych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 20
Z uwagi na reorganizację przeprowadzaną w urzędzie miejskim wypowiedzieliśmy umowę o pracę jednemu pracownikowi. Pracownik ten jest już w wieku emerytalnym, więc po zakończeniu zatrudnienia (...)  »
Zastrzeżenie w ogłoszeniu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 18
Jednostka będzie prowadzić postępowanie w celu udzielenia zamówienia na dostawę odzieży roboczej i ochronnej. Czy w ogłoszeniu możemy zawrzeć zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą (...)  »
Zwrot kosztów przejazdu w przychodach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 16
Gdy pracodawca będzie dokonywał pracownikom niebędącym w podróży służbowej zwrotu kosztów dojazdów komunikacją miejscową do miejsca powierzonych im w ramach stosunku pracy zadań, to kwota (...)  »
Prawo do trzynastki przy nieobecności i rozwiązaniu umowy w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 7
Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli okres pracy nie obejmuje całego roku, prawo do (...)  »
Ustalanie okresu pracy dla potrzeb dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 7
W lipcu 2019 r. zatrudniliśmy pracownika w Domu Pomocy Społecznej na pół etatu. Pracownik ten od lutego br. jest również zatrudniony w urzędzie gminy na (...)  »
Druki informujące ZUS o zmianie ubezpieczeń zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 4
Osoba wykonująca umowę zlecenia w naszym urzędzie była do 9 sierpnia 2019 r. jednocześnie zatrudniona w innej firmie na pełny etat. Do tego dnia podlegała (...)  »
Przejazd służbowym samochodem z miejsca zamieszkania do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 4
Pracownicy starostwa wykorzystują do celów służbowych samochody będące własnością pracodawcy. Został na nich nałożony obowiązek dbania o to mienie. Miejsce parkowania udostępnionych samochodów służbowych znajduje (...)  »
Świadectwa szkolne i pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 42
W trakcie rekrutacji nie żądaliśmy od pracownika świadectw szkolnych oraz pracy. Czy po zatrudnieniu powinniśmy taką dokumentację uzupełnić i przechowywać w aktach osobowych pracownika? Zgodnie (...)  »
Wykazanie dotacji przedmiotowej otrzymanej przez zakład budżetowy w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...). Samorządowy zakład budżetowy może (...)  »
Zagospodarowanie terenu jako inwestycja i jej ewidencja księgowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
W budżecie gminy zaplanowano zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu przy ścieżce rowerowej w kwocie 40.000 zł, polegające głównie na nasadzenia krzewami i drzewami. Jak rozliczyć (...)  »
Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 22
Jeden z pełnoetatowych pracowników ma zajęcie niealimentacyjne wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń (komornicze). W sierpniu 2019 r. pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową, a później wynagrodzenie (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 7
Pracownik urzędu gminy wystąpił o rozwiązanie umowy o pracę pod koniec sierpnia 2019 r. w związku z przejściem na emeryturę. Jak ustalić wysokość odprawy emerytalnej (...)  »
Wypłata nagrody w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Wypłata nagrody jubileuszowej w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów prawa (w tym przypadku po 19 latach pracy a nie po 20) z zasady (...)  »
Czy możliwa jest zmiana podmiotu udostępniającego zasoby na etapie badania ofert?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Wykonawca, którego oferta została wstępnie uznana za najkorzystniejszą, opierał się na doświadczeniu innego podmiotu, który został wskazany zarówno w samej ofercie, jak i w oświadczeniach (...)  »
Przekazanie środków likwidowanego zakładu budżetowego na rachunek budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Z przepisów art. 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (...)  »
Kiedy pracownik samorządowy może wystąpić z roszczeniem o dodatek specjalny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 41
W regulaminie wynagradzania urzędu wojewódzkiego są zapisy dotyczące zasad przyznawania i wypłaty dodatku specjalnego. Według nich dodatek może otrzymać pracownik przez czas określony z tytułu (...)  »
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 35
Pracownik urzędu gminy pracuje od poniedziałku do piątku (730-1530). W jeden z tych dni polecono mu pracę również od 2000 do 2300. Czy było to (...)  »
Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego do realizacji projektu unijnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 30
Czy jednostka organizacyjna powiatu zatrudniając i powierzając już zatrudnionym pracownikom zadania realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych, musi przestrzegać przepisów o pracownikach samorządowych? Przedmiot realizowanego (...)  »
Ewidencja gwarancji ubezpieczeniowych wnoszonych w formie niepieniężnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.07.2019 r.
Czy gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umów wnoszonych w innej formie niż w pieniądzu można ujmować na koncie 140 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (Wn) w korespondencji z (...)  »
Nagroda dla skarbnika za wzorowe wykonywanie obowiązków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Czy burmistrz może wypłacić skarbnikowi urzędu nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych? Przepisy tego nie zabraniają a regulamin wynagradzania przewiduje taką możliwość. Okoliczność, że (...)  »
Wykazywanie przez wykonawców doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy zamawiającym z sektora finansów publicznych, prowadzimy postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych, procedura odwrócona. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złożył wykaz robót (...)  »
Transport sanitarny podopiecznego DPS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
W przypadku gdy DPS otrzymał fakturę za przejazd podopiecznego (mieszkańca domu) transportem sanitarnym do szpitala bądź innej placówki medycznej wydatek ten powinien zaklasyfikować w paragrafie (...)  »
Nagrody jubileuszowe dla pracowników budżetówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, strona 7
Nagrody za długoletnią pracę nie przysługują obligatoryjnie wszystkim pracownikom. Tylko pracownicy sfery budżetowej mają prawo do takich nagród na mocy przepisów ustawowych. Natomiast pracodawcy prywatni (...)  »
Moment przeniesienia wyniku finansowego na konto funduszu w państwowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 35
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. W jakim terminie powinniśmy dokonać księgowego przeniesienia wyniku finansowego za rok ubiegły na konto funduszu jednostki? W państwowej jednostce budżetowej przeksięgowanie (...)  »
Preferencje podatkowe dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia - zwolnienie od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 14
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (...)  »
Możliwość umorzenia opłaty 40 euro
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 19
Jako urząd jesteśmy jednostką budżetową. Nasz dłużnik, który nie zapłacił należności w terminie, wystąpił z wnioskiem o umorzenie równowartości 40 euro za koszty dochodzenia należności (...)  »
Termin zamknięcia miesiąca
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2019 r.
Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się gospodarowaniem nieruchomościami gminy oraz prowadzeniem inwestycji. Czy w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej, planu kont lub innych przepisach jest mowa, że (...)  »
PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 18
Wiem, że w przedsiębiorstwach wprowadzane są Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy pracownicy zatrudnieni w gminie również będą mogli przystąpić do tego programu? Jeśli tak, to w (...)  »
Przygotowanie postępowania przez zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 18
Zamawiający, a więc podmiot, który zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, musi podjąć szereg czynności przygotowawczych. (...)  »
Rozliczenie w ZUS świadczeń powypadkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 8
Gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana wypadkiem przy pracy, to ubezpieczonemu przysługuje tzw. świadczenie wypadkowe. Podjęcie jego wypłaty z funduszu wypadkowego nie zawsze jest możliwe (...)  »
Rodzaje projektów związanych z wychowaniem przedszkolnym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Gmina będąca organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego ma w planach wystąpić o dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego zorganizowania dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci (województwo (...)  »
Zmiana warunków pracy urzędników służby cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 4
Urzędnicy mianowani bez wypowiedzenia Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania następuje w przypadkach określonych przez przepisy odrębne i na zasadach określonych w tych przepisach. Ogólne (...)  »
Modyfikacja warunków pracy bez zmiany umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 1
W trakcie zatrudnienia zakres obowiązków danego pracownika może podlegać modyfikacjom. W zależności od potrzeb zakładu pracy pracodawca może go aktualizować, dokładając obowiązków lub uchylając niektóre (...)  »
Wszczęcie postępowania przy braku zabezpieczenia środków na jego realizację
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie ma przepisu zakazującego wszczęcia (...)  »
Wydatki na ubezpieczenie podopiecznych podczas wycieczki organizowanej przez DPS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Jako ośrodek pomocy społecznej zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych wycieczkę. Z jakiego paragrafu zapłacić ubezpieczenie tych osób? W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy (...)  »
Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 60
1. Zasady ogólne wymierzania kary Wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, a więc zarówno pracownicy i urzędnicy tej służby, (...)  »
Dokumenty pozyskane w trakcie poprzedniego zatrudnienia w nowych aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 45
1) Bez dnia przerwy zawrzemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę (poprzednia zawarta była na czas określony od 1 września 2017 r.). Ponieważ nie przekażemy (...)  »
Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej
Poradnik VAT nr 13 (493) z dnia 10.07.2019, strona 20
Dom pomocy społecznej (będący jednostką organizacyjną gminy) prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Na warsztatach tych osoby niepełnosprawne wykonują wyroby (prace) w postaci kartek i stroików świątecznych, (...)  »
Stawka VAT do usług nauki pływania
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 08.07.2019, strona 11
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje budynkiem pływalni miejskiej. W ramach prowadzonej działalności chciałby wprowadzić takie usługi jak usługa nauki pływania prowadzona przez instruktora. Jaką (...)  »
Elementy sprawozdania finansowego podlegające publikacji w BIP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.07.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy na stronie BIP zobowiązani byliśmy opublikować razem ze sprawozdaniem finansowym także informację dodatkową za 2018 r.? Zgodnie § 34 ust. (...)  »
Termin rozstrzygnięcia przetargu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do zorganizowania przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promocyjnych, o wartości poniżej progów unijnych. W jakim terminie po zamieszczeniu ogłoszenia o postępowaniu należy (...)  »
Ujęcie w księgach utylizacji nienadających się do użytku szczepionek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Jak w księgach jednostki budżetowej ująć utylizację nienadających się do użytku szczepionek zaewidencjonowanych na koncie materiałów? Zapasy, w tym materiały, które nieodwracalnie utraciły możliwość ich (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wynagrodzenia wypłacanego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
W świetle art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.