Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Pomoc prawna pomiędzy komendami policji jest poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 16
Zwrot wydatków za udzielanie pomocy prawnej przez Komendę Wojewódzką Policji ma charakter publicznoprawny i pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, a zatem czynności wykonywane na (...)  »
Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową, nieprzekazane do końca roku na rachunek budżetu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 42
W wyniku nieprzekazania zrealizowanych przez samorządową jednostkę budżetową dochodów budżetowych na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego, konto 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych" wykazuje saldo Ma, które (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z finansowaniem schronienia dla bezdomnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 40
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W imieniu gminy zawarliśmy porozumienia z placówkami na terenie innych miast w celu zapewnienia schronienia osobom potrzebującym. Osoba bezdomna (...)  »
Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 39
Wydatki budżetowe związane z zakupem aparatów do mierzenia ciśnienia dla osób przebywających w domu pomocy społecznej wskazane jest zakwalifikować do paragrafu 423 "Zakup leków, wyrobów (...)  »
Nieprzepracowanie całego 2018 r. z powodu pobytu na urlopie wychowawczym a prawo do "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019, strona 62
Z uwagi na korzystanie z urlopu wychowawczego pracownik urzędu gminy przepracował w roku ubiegłym niecałe cztery miesiące. Czy przysługuje mu za ten rok "trzynastka", a (...)  »
Wypłata pracownikom urzędu dodatku motywacyjnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Czy wójt gminy może wprowadzić do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych dodatek motywacyjny oraz dokonywać jego wypłaty dla pracowników urzędu? Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Regionalna (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie choroby bliźniąt
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.02.2019 r.
Pracownica urzędu miasta otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorymi bliźniętami w wieku 4 lat. Czy dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego (...)  »
Przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Czy w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej w pozycji D.I. "Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych" wykazuje się przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego (...)  »
Zamiana gruntów z dopłatą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Nasza jednostka (jednostka budżetowa) dokonała zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. W związku z tą zamianą zobowiązani jesteśmy dopłacić 11.000 zł. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Kto ponosi odpowiedzialność za niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Regionalna Komisja Orzekająca uznała wójta winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych za niezgodne z Prawem zamówień publicznych opisanie warunków udziału w przetargu. Czyn popełniła pracownica, do (...)  »
Wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W jaki sposób sklasyfikować wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego? W jakim rozdziale ująć takie wydatki i jaki paragraf zastosować - paragraf 430 (...)  »
Podpisanie sprawozdania Rb-27S przez nieupoważnionego pracownika
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Sporządzone przez nas sprawozdanie RB-27S zostało podpisane przez jednego z pracowników działu księgowego (kierownika działu urzędu gminy nie będącego głównym księgowym), który nie miał do (...)  »
Rozliczenie projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy Państwowej Straży Pożarnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 48
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie na realizację projektu "Termomodernizacja budynku komendy". Okres kwalifikowania wydatków zakończył się 30 września (...)  »
Ewidencja operacji związanych z realizacją zadań finansowanych z sum na zlecenie w sądzie okręgowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 45
Sąd okręgowy otrzymał środki na zabezpieczenie polichromii (malowidła na ścianie) w budynku sądu. Otrzymane pieniądze znajdują się na rachunku sum na zlecenie, który jest prowadzony (...)  »
Ocenianie członków korpusu służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 61
1. Podstawa prawna dokonywania ocen Członkowie korpusu służby cywilnej w trakcie swojej kariery zawodowej są systematycznie oceniani. Na początku swojej drogi zawodowej część z nich (...)  »
Zaliczanie studiów doktoranckich do stażu pracy pracownika po zmianie przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 50
Pracownik samorządowy przedłożył zaświadczenie o odbywanych studiach doktoranckich w okresie od 1 października 1999 r. do 30 września 2004 r. (5 lat), dyplom uzyskania 17 (...)  »
Uprawnieni do wsparcia z Funduszu Spójności
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 4
Podmiot zamierza pozyskać środki na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi z Funduszu Spójności. Czy o wsparcie może ubiegać się tylko gmina, czy mogą to (...)  »
Brak dekretacji dowodu księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Czy brak dekretacji na dokumencie PK (dotyczącym księgowania na koncie 130 powiązanego z kontem 133) jest naruszeniem ustawy o rachunkowości? W przepisach wewnętrznych nie mamy (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej? Stosownie do przepisów art. 2379 § 1–3 ustawy z (...)  »
Zaciąganie zobowiązań płatnych w roku następnym a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jednostka budżetowa zaciąga zobowiązania na zakup żywności (paragraf 422). Pod koniec grudnia 2018 r. okazało się, że trzeba złożyć dodatkowe zamówienie. Faktura wystawiona 31 grudnia (...)  »
Od wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie własnej odzieży starostwo nie musi pobierać zaliczki PIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.01.2019 r.
Ekwiwalent za pranie własnej odzieży wypłacany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających używania odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, a starostwo jako płatnik nie (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po chorobowym
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownica urzędu gminy była niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży od 1 listopada 2018 r. do porodu, który nastąpił 8 stycznia (...)  »
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownik urzędu gminy został zatrudniony w listopadzie 2017 r. Oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje premie kwartalne pomniejszane za dni nieobecności w pracy spowodowane (...)  »
Rozliczenie niedoborów niezawinionych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 42
Jesteśmy jednostką budżetową. W jaki sposób zaksięgować ujawnione w toku inwentaryzacji niedobory niezawinione? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa rozliczenia tych niedoborów? Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji (...)  »
Starostwo nie pobiera zaliczki na podatek od ekwiwalentów wypłacanych pracownikom w ramach wypełniania obowiązków bhp
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 71
Starostwo zatrudnia szereg pracowników na stanowiskach, których zajmowanie wymaga posiadania specjalistycznej odzieży roboczej. Pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent (...)  »
Ewidencja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W urzędzie miasta mamy problem z ewidencją dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Czy dochody te możemy ująć na właściwych kontach zbiorczo na koniec (...)  »
Upoważnienie do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności głównego księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Jestem główną księgową w jednym z Archiwów Państwowych, w którym cały dział księgowo-kadrowy liczy tylko 3 osoby. W jaki sposób uregulować możliwość podpisywania dokumentów księgowych (...)  »
Wykonywanie pracy w celu odpracowania długu bez konsekwencji w PIT – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.01.2019 r.
Odpracowanie długu z tytułu należności czynszowych, eksploatacyjnych oraz za media przez dłużnika będącego osobą fizyczną, nie skutkuje u niego powstaniem przychodu podatkowego. Tym samym wierzyciel (...)  »
Saldo konta 740 w rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W jakich pozycjach rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego wykazać saldo konta 740 "Dotacje i środki na inwestycje"? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownika do urlopu wypoczynkowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 14.01.2019 r.
Pracownik naszego urzędu na przełomie roku korzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego łącznie przez 30 dni. Czy należy zredukować wymiar urlopu wypoczynkowego? Nie, gdyż prawo do (...)  »
Przerwa w zatrudnieniu a wliczanie do podstawy chorobowego trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, strona 11
Pracownica urzędu gminy była zatrudniona do 27 grudnia 2017 r. i została ponownie zatrudniona od 8 stycznia 2018 r. W trakcie tego drugiego zatrudnienia w (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego przez audytora zatrudnionego w jednostce i przez usługodawcę
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2019 r.
Dokonując wyboru formy prowadzenia audytu (wewnętrzy lub zewnętrzny) rozważyć należy, które rozwiązanie jest korzystniejsze oraz bardziej dostępne i osiągalne dla jednostki pod względem organizacyjnym i (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa środków otrzymanych w formie dotacji celowej oraz ponoszonych z tych środków wydatków inwestycyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Do jakiego paragrafu należy klasyfikować środki otrzymane w formie dotacji celowej oraz ponoszone z tych środków wydatki inwestycyjne? Z przepisów art. (...)  »
Opłata zmienna za usługi wodne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu Rb-30S zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 46
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W październiku 2018 r. zapłaciliśmy opłatę zmienną do Wód Polskich za I kwartał 2018 r. Nie wiemy kiedy Wody Polskie naliczą (...)  »
Prezentacja należności w bilansie samorządowego zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 45
Czy sporządzając bilans samorządowego zakładu budżetowego wykazywane w nim należności pomniejsza się o dokonane od tych należności odpisy aktualizujące? Wartość wykazywanych w bilansie należności pomniejsza (...)  »
Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 28.12.2018 r.
Pracownica urzędu miasta złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat. Z przedłożonego przez nią (...)  »
Ustalenie uposażenia po zmianie stanowiska funkcjonariusza straży pożarnej
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.12.2018 r.
Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej został odwołany ze stanowiska z dniem 3 grudnia 2018 r. a następnie w dniu 17 grudnia br. mianowany na stanowisko (...)  »
Urlop rodzicielski dla policjanta
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.12.2018 r.
Zakres uprawnień policjantów, w tym związanych z rodzicielstwem, określa ustawa o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067). Na mocy art. 79 ust. 1 (...)  »
Plan zamówień publicznych i plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Czy plan zamówień publicznych jednostki sektora finansów publicznych, podobnie jak plan finansowy musi podpisać główny księgowy? W jaki sposób te plany są ze sobą powiązane? (...)  »
Wykazywanie należności z tytułu udzielonych dotacji w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-N powinny być wykazywane należności z tytułu udzielonych dotacji (zarówno jednostkom sektora finansów publicznych, jak i jednostkom spoza tego sektora)? Należności z (...)  »
Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w bilansie jednostki budżetowej za 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
W jaki sposób w bilansie jednostki budżetowej za 2018 r. wykazać saldo Ma konta 840 dotyczące rozliczeń międzyokresowych przychodów? Saldo Ma konta 840 "Rezerwy i (...)  »
Ujęcie w bilansie samorządowego zakładu budżetowego nadpłaconej należności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.12.2018 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W której pozycji bilansu powinniśmy zaprezentować nadpłatę należności z tytułu dostaw i usług, która figuruje jako saldo Ma na koncie rozrachunkowym (...)  »
Upominki dla pracowników przechodzących na emeryturę i obchodzących jubileusz pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 36
Wręczone pracownikom drobne prezenty okolicznościowe w związku z przejściem na emeryturę lub osiągnięciem określonego stażu pracy, nie stanowią u nich przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. (...)  »
Przekroczenia granicy wyznacza rozpoczęcie zagranicznej podróży służbowej
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.12.2018 r.
Pracownik urzędu miasta odbył podróż służbową do Irlandii. Udał się do niej samolotem z lotniska w Berlinie. Na lotnisko dojechał swoim samochodem. Czy podróż zagraniczną (...)  »
Termin rozwiązania umowy po zakończeniu okresu ochronnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pracownica zatrudniona na stanowisku administracyjnym w urzędzie miejskim od 4 miesięcy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym (przyznanym na okres 12 miesięcy). Jest zatrudniona na podstawie umowy (...)  »
Zgłoszenie nowo narodzonego dziecka pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pracownik urzędu gminy złożył wniosek o zgłoszenie jego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka jego rodziny. Dziecko urodziło się na początku grudnia br. Z jaką (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pod koniec listopada 2018 r. pracownik samorządowego zakładu budżetowego ukończył wiek uprawniający go do emerytury. Nie rozwiązał jednak umowy o pracę i nie wystąpił do (...)  »
Moment ujmowania wydatków budżetowych na kontach zaangażowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...)  »
Miesiąc z nieusprawiedliwioną nieobecnością przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej nabyła prawo do zasiłku opiekuńczego za kilka dni listopada 2018 r. Do ustalenia podstawy wymiaru tego świadczenia przyjmuję wynagrodzenie wypłacone jej (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-30S kosztów i innych obciążeń po stronie wykonania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w dziale B. "Koszty i inne obciążenia" w kolumnie "Wykonanie" można wykazywać koszty i inne obciążenia według wykonania kasowego (faktycznej zapłaty)? (...)  »
Saldo konta 300 w bilansie samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Gdzie w bilansie samorządowego zakładu budżetowego wykazać saldo konta 300 "Rozliczenie zakupu" w sytuacji gdy dotyczy zafakturowanych zaliczek wpłaconych na poczet inwestycji (środków trwałych w (...)  »
Przychody netto ze sprzedaży produktów w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Co należy wykazywać w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego w pozycji A.I „Przychody netto ze sprzedaży produktów”? W pozycji A.I. (...)  »
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej wykazywane w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2018 r.
Czy jednostki budżetowe wykazują jakieś kwoty w pozycji A.V. rachunku zysków i strat "Dotacje na finansowanie działalności podstawowej"? Nie. Jednostki budżetowe nie wypełniają pozycji A.V. (...)  »
Praca w gospodarstwie rolnym wykonywana w okresie nauki w szkole wyższej w stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 52
Pracownik urzędu gminy przedłożył oświadczenie wraz z zeznaniami świadków, iż pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. We wskazanym okresie studiował w systemie dziennym, dojeżdżając codziennie około (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 39
Jesteśmy jednostką samorządową, pracującą od poniedziałku do piątku w organizacji równoważnej, która przewiduje wydłużoną dniówkę we wtorek (9,5 godz.) oraz skróconą w piątek (6,5 godz.). (...)  »
Niezdolność do pracy w związku z wypadkiem u innego płatnika
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.12.2018 r.
Z dniem 5 listopada 2018 r. w urzędzie gminy został zatrudniony pracownik, który po trzech dniach przepracowanych przyniósł zwolnienie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do pracy (...)  »
Podatek i składki ZUS od spłaty długu czynszowego w formie odpracowania
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 20
Zakład budżetowy zajmuje się zarządem i administrowaniem gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych. Od pewnego czasu kilku najemców tych lokali zalega z opłatą czynszu. Z tego (...)  »
Wysokość diety dla pracownika socjalnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Wysłaliśmy pracownika socjalnego zatrudnionego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w zagraniczną podróż służbową, która, jak wynika z rozliczenia delegacji, trwała równo 8 godzin. Czy w (...)  »
Odprawa dla urzędnika na zasadach ogólnych
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Jesteśmy urzędem gminy zatrudniającym 24 osoby. Jeden z wydziałów urzędu będzie niedługo reorganizowany, w związku z czym planujemy zwolnić czterech pracowników na stanowiskach urzędniczych. Są (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
1) Pracownik gminy złożył wniosek o wypłatę zasiłku za 5 dni opieki sprawowanej nad chorą matką. W druku Z-15B oświadczył, że w 2018 r. jego (...)  »
Podwyższenie dodatku specjalnego bez wpływu na zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
Pracownik gminy zatrudniony od kilku lat, do końca czerwca 2018 r. otrzymywał dodatek specjalny. Od 1 lipca 2018 r. w wyniku zmiany stanowiska pracy i (...)  »
Zasiłek za dzień, w którym pracownik przerwał pracę w związku z opieką nad członkiem rodziny
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
Pracownik jednostki budżetowej otrzymujący wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy i premię regulaminową po przepracowaniu 30 minut zwolnił się z pracy. Następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie z (...)  »
Wynagrodzenie za czas choroby powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
W listopadzie 2018 r. urząd gminy zawarł umowę o pracę, zgodnie z którą pracownik miał zgłosić się do pracy od 3 grudnia 2018 r. Pierwszego (...)  »
Informowanie pracownika o możliwości ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Informatyk zatrudniony w urzędzie gminy od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim i niebawem dobiegnie końca jego 182-dniowy okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Pracownik (...)  »
Obniżona składka na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Miejski ośrodek sportu i rekreacji zatrudnił w listopadzie 2018 r. pracownika na część etatu. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 850 zł, które będzie otrzymywał na koniec (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.