Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Klasyfikacja paragrafowa wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy na ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 42
Czy w samorządowym zakładzie budżetowym prawidłowo dokonano zakwalifikowania wydatków na ulepszenie środka trwałego w wysokości 6.000 zł do paragrafu 607? Wydatki na ulepszenie są generalnie (...)  »
Inwestycja zakładu budżetowego finansowana ze środków własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 40
Ewidencja księgowa inwestycji sfinansowanej środkami własnymi Zakład budżetowy z własnych środków sfinansował ulepszenie środka trwałego. Jak powinna wyglądać ewidencja kosztów poniesionych na ulepszenie? Czy w (...)  »
Dochody zrealizowane przez jednostkę w zakresie zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.04.2019 r.
W sprawozdaniu Rb-27ZZ powinny zostać wykazane wszystkie środki zrealizowane przez jednostkę budżetową w zakresie zadań zleconych, nie tylko te, które są przekazywane uprawnionym podmiotom, ale (...)  »
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za fakturę zwracane przez pracownika jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.04.2019 r.
Pracownik jednostki budżetowej zwrócił na rachunek bankowy jednostki odsetki, które zostały zapłacone na rzecz kontrahenta z tytułu nieterminowej zapłaty za fakturę. Naliczone odsetki są ujmowane (...)  »
Wykluczenie wykonawcy z powodu wcześniejszego nienależytego wykonania umowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Czy jednostka budżetowa, jako zamawiający, może wykluczyć z przetargu wykonawcę, który we wcześniejszych latach nienależycie wykonał zleconą mu usługę (zamówienie)? Co do zasady, każdy zamawiający, (...)  »
Ujęcie w księgach otrzymanych bonów towarowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2019 r.
Gmina po dokonaniu zakupu w markecie wraz z fakturą otrzymała w październiku 2018 r. bon towarowy o wartości 350 zł z terminem ważności do 16 (...)  »
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w informacji dodatkowej samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Jaką wartość należy podać w pozycji II.1.2. informacji dodatkowej? Czy w przypadku nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd w pozycji tej samorządowy zakład budżetowy może wpisać (...)  »
Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt umowy o zamówienie publiczne? - check lista
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Pracuję w jednostce budżetowej w dziale administracyjno-gospodarczym. W ramach udziału w pracach komisji przetargowych mam zlecane przygotowanie projektów umów o udzielenie zamówień publicznych - zarówno (...)  »
Wydatki na szkolenia pracowników urzędu i na wynagrodzenia pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
W jakim paragrafie sklasyfikować wydatki dotyczące umów o dzieło na szkolenia pracowników urzędu? Jaki dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zastosować do wynagrodzeń pracowników zajmujących się (...)  »
Zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi samorządowej jednostki budżetowej w imieniu ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019, strona 42
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (szkołą). Jak powinniśmy zaksięgować zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi w imieniu ZUS? Wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy zmniejsza kwotę (...)  »
Księgowanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.03.2019 r.
W ciężar jakiego konta zaksięgować należy opłacane przez jednostkę budżetową składki na Fundusz Emerytur Pomostowych? Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (...)  »
Brak terminowości zapłaty składek i nieprzekazanie do ZUS odsetek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Naszej jednostce budżetowej zarzucono nieprawidłowości przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Chodzi o krótkie opóźnienia od 1 do 10 dni. Zarzut dotyczy (...)  »
Prawo do obrony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Prawo do obrony jest fundamentalnym uprawnieniem osoby oskarżonej o naruszenie prawa i stanowi również jedną z zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego na podstawie powołania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Czy pracownikowi jednostki budżetowej, który jest zatrudniony na podstawie powołania, przysługuje trzynasta pensja? Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje pracownikowi jednostki sfery budżetowej, niezależnie od (...)  »
Niezgodność pomiędzy dochodami wykonanymi w Rb-27S a ewidencją analityczną do konta 130
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
RIO zarzuciła nam niezgodność pomiędzy dochodami wykonanymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a ewidencją analityczną do konta 130. Czy między dochodami wykonanymi a ewidencją analityczną do (...)  »
Klasyfikacja wydatków dotyczących umów zlecenia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Mam problemy z klasyfikacją budżetową wydatków dotyczących umów zlecenia. W pierwszym przypadku umowa zlecenia dotyczy sprzątania budynku gminnego z osobą fizyczną (wg mnie paragraf 421, (...)  »
Zapłata odsetek wynikających z otrzymanej noty odsetkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2019 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał od dostawcy notę odsetkową w związku z nieterminowym uregulowaniem zobowiązania. W jakim paragrafie wydatków ująć zapłatę odsetek wynikających z takiej noty? (...)  »
Faktura za naprawę samochodu opłacona w całości przez ubezpieczyciela
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.03.2019 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa może odliczyć VAT od faktury za naprawę samochodu (jednostce przysługuje prawo do odliczenia VAT w 100%) opłaconej w całości przez ubezpieczyciela? (...)  »
Przelew do jednostki nadrzędnej zobowiązania z tytułu rocznej korekty VAT
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.03.2019 r.
Czy przelew do jednostki nadrzędnej (gminy) zobowiązania z tytułu wieloletniej korekty VAT od środków trwałych (ujętej w deklaracji VAT-7 za styczeń) powinniśmy zakwalifikować jako wydatek (...)  »
ZUS osoby pobierającej stypendium sportowe oraz wykonującej zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 8
Urząd gminy przyznał stypendium sportowe osobie, która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Z tytułu wykonywanego zlecenia uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Czy (...)  »
Rozliczenie dotacji udzielonych przez organ dotujący
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
W jaki sposób w księgach jednostki budżetowej (urzędu marszałkowskiego) należy ująć rozliczenie przekazanej dotacji, która została zwrócona przez beneficjenta w styczniu następnego roku? Ewidencja rozliczenia (...)  »
Zaliczki z budżetu na poczet czynności komorniczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Do jakiego paragrafu wydatków zakwalifikować wpłaconą na rzecz komornika zaliczkę na poczet prowadzonego przez niego postępowania? Wszelkiego rodzaju płatności, zaliczki, opłaty i szczególne przypadki zwrotów (...)  »
Wydatki na zamieszczenie na łamach prasy kondolencji dla pracownika urzędu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.03.2019 r.
Ze środków urzędu gminy opłacono usługę polegającą na zamieszczeniu na łamach prasy kondolencji dla pracownika tego urzędu w związku ze śmiercią bliskiej mu osoby. Czy (...)  »
Dodatki do wynagrodzenia w służbie cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 62
Zasady ogólne przyznawania dodatków w służbie cywilnej Składniki wynagrodzenia przysługujące członkom korpusu służby cywilnej zależą od ich statusu, a więc od tego czy są pracownikami (...)  »
Korekta podatku naliczonego w związku z przekazaniem infrastruktury do zakładu budżetowego
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 62
Jesteśmy zakładem budżetowym scentralizowanym z gminą od 1 stycznia 2016 r. Gmina realizuje czynności opodatkowane, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu. W 2017 r. prowadziła inwestycję i (...)  »
Usługi w zakresie opieki nad dziećmi
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 22
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę (...)  »
Ustalenie prewspółczynnika w zakładzie budżetowym
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 7
W jaki sposób zakład budżetowy powinien ustalić prewspółczynnik dla celów odliczania VAT? Czy amortyzacja powinna być uwzględniana jako przychód wykonany? Do tej pory nie stosowaliśmy (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa zakupu gruntu o wartości początkowej poniżej 10.000 zł
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.03.2019 r.
Czy zakup gruntu o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł można klasyfikować do wydatków majątkowych i ujmować w paragrafie 606? Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »
Ewidencja księgowa kar umownych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.03.2019 r.
Jesteśmy jednostką budżetową gminy. Zamierzamy potrącić kary umowne od wykonawców. Czy właściwym będzie ujęcie tych kar na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”? Kontem (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z naprawą samochodu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Zakład budżetowy otrzymał fakturę za naprawę samochodu, na której wyszczególniono materiały (tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe) i usługę (wymiana tarcz i klocków hamulcowych). Czy fakturę należy (...)  »
Zaniżenie wartości zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała sposób sporządzenia sprawozdania Rb-28S urzędu gminy. Chodzi o zaniżenie zobowiązań na kwotę 10 tys. zł. Jakie regulacje naruszono, bo trudno to (...)  »
Wliczenie do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dodatku specjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 39
Pracownik samorządowy 8 stycznia 2019 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. W okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia (...)  »
Klasyfikacja środków otrzymanych tytułem refundacji wynagrodzeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 43
Na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy (PUP) samorządowy zakład budżetowy zatrudnia na pełen etat, na okres do 6 miesięcy, osoby bezrobotne do prac (...)  »
Nadwyżka środków obrotowych pozostająca w zakładzie budżetowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 41
Jak zaksięgować w samorządowym zakładzie budżetowym nadwyżkę środków obrotowych za 2018 r., w sytuacji gdy zakład nie wpłaca zaliczek do jednostki nadrzędnej i po uchwale (...)  »
Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 40
Prowadzimy działalność w formie samorządowego (gminnego) zakładu budżetowego. Czy sprawozdanie finansowe sporządzone za 2018 r. zobowiązani jesteśmy przekazać do urzędu skarbowego papierowo, czy elektronicznie? Samorządowy (...)  »
Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Jako państwowa jednostka budżetowa zobowiązani jesteśmy stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy udzielenie zamówienia na usługi bez przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego (pomimo takiego (...)  »
Pomoc prawna pomiędzy komendami policji jest poza VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 16
Zwrot wydatków za udzielanie pomocy prawnej przez Komendę Wojewódzką Policji ma charakter publicznoprawny i pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, a zatem czynności wykonywane na (...)  »
Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową, nieprzekazane do końca roku na rachunek budżetu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 42
W wyniku nieprzekazania zrealizowanych przez samorządową jednostkę budżetową dochodów budżetowych na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego, konto 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych" wykazuje saldo Ma, które (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z finansowaniem schronienia dla bezdomnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 40
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W imieniu gminy zawarliśmy porozumienia z placówkami na terenie innych miast w celu zapewnienia schronienia osobom potrzebującym. Osoba bezdomna (...)  »
Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 39
Wydatki budżetowe związane z zakupem aparatów do mierzenia ciśnienia dla osób przebywających w domu pomocy społecznej wskazane jest zakwalifikować do paragrafu 423 "Zakup leków, wyrobów (...)  »
Nieprzepracowanie całego 2018 r. z powodu pobytu na urlopie wychowawczym a prawo do "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019, strona 62
Z uwagi na korzystanie z urlopu wychowawczego pracownik urzędu gminy przepracował w roku ubiegłym niecałe cztery miesiące. Czy przysługuje mu za ten rok "trzynastka", a (...)  »
Wypłata pracownikom urzędu dodatku motywacyjnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Czy wójt gminy może wprowadzić do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych dodatek motywacyjny oraz dokonywać jego wypłaty dla pracowników urzędu? Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Regionalna (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie choroby bliźniąt
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.02.2019 r.
Pracownica urzędu miasta otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorymi bliźniętami w wieku 4 lat. Czy dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego (...)  »
Przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Czy w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej w pozycji D.I. "Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych" wykazuje się przychód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego (...)  »
Zamiana gruntów z dopłatą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Nasza jednostka (jednostka budżetowa) dokonała zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. W związku z tą zamianą zobowiązani jesteśmy dopłacić 11.000 zł. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Kto ponosi odpowiedzialność za niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Regionalna Komisja Orzekająca uznała wójta winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych za niezgodne z Prawem zamówień publicznych opisanie warunków udziału w przetargu. Czyn popełniła pracownica, do (...)  »
Wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
W jaki sposób sklasyfikować wydatki domu pomocy społecznej związane z pogrzebem podopiecznego? W jakim rozdziale ująć takie wydatki i jaki paragraf zastosować - paragraf 430 (...)  »
Podpisanie sprawozdania Rb-27S przez nieupoważnionego pracownika
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Sporządzone przez nas sprawozdanie RB-27S zostało podpisane przez jednego z pracowników działu księgowego (kierownika działu urzędu gminy nie będącego głównym księgowym), który nie miał do (...)  »
Rozliczenie projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy Państwowej Straży Pożarnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 48
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie na realizację projektu "Termomodernizacja budynku komendy". Okres kwalifikowania wydatków zakończył się 30 września (...)  »
Ewidencja operacji związanych z realizacją zadań finansowanych z sum na zlecenie w sądzie okręgowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 45
Sąd okręgowy otrzymał środki na zabezpieczenie polichromii (malowidła na ścianie) w budynku sądu. Otrzymane pieniądze znajdują się na rachunku sum na zlecenie, który jest prowadzony (...)  »
Ocenianie członków korpusu służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 61
1. Podstawa prawna dokonywania ocen Członkowie korpusu służby cywilnej w trakcie swojej kariery zawodowej są systematycznie oceniani. Na początku swojej drogi zawodowej część z nich (...)  »
Zaliczanie studiów doktoranckich do stażu pracy pracownika po zmianie przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 50
Pracownik samorządowy przedłożył zaświadczenie o odbywanych studiach doktoranckich w okresie od 1 października 1999 r. do 30 września 2004 r. (5 lat), dyplom uzyskania 17 (...)  »
Uprawnieni do wsparcia z Funduszu Spójności
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 4
Podmiot zamierza pozyskać środki na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi z Funduszu Spójności. Czy o wsparcie może ubiegać się tylko gmina, czy mogą to (...)  »
Brak dekretacji dowodu księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Czy brak dekretacji na dokumencie PK (dotyczącym księgowania na koncie 130 powiązanego z kontem 133) jest naruszeniem ustawy o rachunkowości? W przepisach wewnętrznych nie mamy (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej? Stosownie do przepisów art. 2379 § 1–3 ustawy z (...)  »
Zaciąganie zobowiązań płatnych w roku następnym a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Jednostka budżetowa zaciąga zobowiązania na zakup żywności (paragraf 422). Pod koniec grudnia 2018 r. okazało się, że trzeba złożyć dodatkowe zamówienie. Faktura wystawiona 31 grudnia (...)  »
Od wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie własnej odzieży starostwo nie musi pobierać zaliczki PIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.01.2019 r.
Ekwiwalent za pranie własnej odzieży wypłacany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających używania odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, a starostwo jako płatnik nie (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po chorobowym
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownica urzędu gminy była niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży od 1 listopada 2018 r. do porodu, który nastąpił 8 stycznia (...)  »
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownik urzędu gminy został zatrudniony w listopadzie 2017 r. Oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje premie kwartalne pomniejszane za dni nieobecności w pracy spowodowane (...)  »
Rozliczenie niedoborów niezawinionych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 42
Jesteśmy jednostką budżetową. W jaki sposób zaksięgować ujawnione w toku inwentaryzacji niedobory niezawinione? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa rozliczenia tych niedoborów? Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji (...)  »
Starostwo nie pobiera zaliczki na podatek od ekwiwalentów wypłacanych pracownikom w ramach wypełniania obowiązków bhp
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 71
Starostwo zatrudnia szereg pracowników na stanowiskach, których zajmowanie wymaga posiadania specjalistycznej odzieży roboczej. Pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent (...)  »
Ewidencja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W urzędzie miasta mamy problem z ewidencją dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Czy dochody te możemy ująć na właściwych kontach zbiorczo na koniec (...)  »
Upoważnienie do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności głównego księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Jestem główną księgową w jednym z Archiwów Państwowych, w którym cały dział księgowo-kadrowy liczy tylko 3 osoby. W jaki sposób uregulować możliwość podpisywania dokumentów księgowych (...)  »
Wykonywanie pracy w celu odpracowania długu bez konsekwencji w PIT – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.01.2019 r.
Odpracowanie długu z tytułu należności czynszowych, eksploatacyjnych oraz za media przez dłużnika będącego osobą fizyczną, nie skutkuje u niego powstaniem przychodu podatkowego. Tym samym wierzyciel (...)  »
Saldo konta 740 w rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
W jakich pozycjach rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego wykazać saldo konta 740 "Dotacje i środki na inwestycje"? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.