Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Inne jednostki i zakłady budżetowe
pokaż fragmenty artykułów
Świadczenia dodatkowe przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.12.2023 r.
Jesteśmy instytutem będącym państwową jednostką budżetową. Z jakiego paragrafu wydatków mogą być finansowane świadczenia dodatkowe przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi? W myśl § 2 (...)  »
Wykazywanie należności i zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.12.2023 r.
Czy w bilansie urzędu miasta mogę wykazywać "per saldo" należności i zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych? Nie ma podstaw do wykazywania w bilansie (...)  »
Czy udzielić dodatkowego urlopu wypoczynkowego na turnus rehabilitacyjny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, której przysługuje 10 dni urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny. (...)  »
Wysokość wynagrodzenia pracownika, który był członkiem komisji wyborczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
W październiku 2023 r. pracownik, który był członkiem obwodowej komisji wyborczej, z tego tytułu skorzystał z dwóch dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do (...)  »
Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych przyznawany kuratorom zawodowym może być ustalany ze względu na wielkość obszaru podlegającego jurysdykcji sądu. Jednak zakres w jakim (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca w różnych systemach płacowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Wynagrodzenie za pracę jest na ogół wypłacane za okresy miesięczne i przysługuje w pełnej wysokości za przepracowanie w danym miesiącu obowiązującego wymiaru czasu pracy. W (...)  »
ZUS zleceniobiorcy będącego strażakiem
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Osoba, która będzie wykonywać w naszym zakładzie umowę zlecenia, jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Do jakich obowiązkowych ubezpieczeń powinniśmy zgłosić w ZUS takiego zleceniobiorcę? (pytanie (...)  »
Wykazanie w bilansie aktywów i pasywów niezgodnie z ewidencją księgową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
RIO wykazała różnice kwotowe w bilansie urzędu gminy. W aktywach w pozycji "Inne środki pieniężne" wykazano kwotę o 1.000 zł niższą niż wynikająca z ewidencji (...)  »
Udzielenie zwolnienia od pracy dla członka komisji wyborczej tylko w okresie wyborów
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Pracownik był członkiem komisji wyborczej w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. W związku z tym wykorzystał 2 dni płatnego zwolnienia od pracy na czas liczenia głosów (...)  »
Szkolenia bhp, badania lekarskie oraz wynagrodzenie przy ponownym zatrudnieniu po kilkudniowej przerwie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Po zakończeniu okresu próbnego z pracownikiem zawarta zostanie umowa na czas określony, przy czym między umowami wystąpi kilkudniowa przerwa. Co w tej sytuacji ze szkoleniami (...)  »
Wpływ przerw w niezdolności do pracy na okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Pracownik od maja 2023 r. nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim i będzie ubiegał się o świadczenie rehabilitacyjne. Oprócz tej nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownik był (...)  »
Środki otrzymane od innych jednostek uczestniczących we wspólnej działalności socjalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Na podstawie art. 9 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną na warunkach określonych w umowie. Umowa o wspólnej działalności (...)  »
Regulacje związane z zatrudnianiem głównych księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2023 r.
Jakiś czas temu uchylono rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Co teraz reguluje te kwestie? (...)  »
Obowiązki pracodawcy w razie powołania pracownika na wojskowe ćwiczenia krótkotrwałe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
1) Pracownik otrzymał z Wojskowego Centrum Rekrutacji kartę powołania na dwudniowe ćwiczenia krótkotrwałe (przekreślone słowo "rotacyjne"). Czy na okres tych ćwiczeń pracownik ma wnioskować o (...)  »
Wpływ opóźnionego udokumentowania stażu pracy na dodatek stażowy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
1) Pracownik zakładu usług komunalnych w sierpniu br. dostarczył zaświadczenie z urzędu gminy, że w latach 2000-2008 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Za jaki okres (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po powołaniu pracownika na zastępcę dyrektora jednostki państwowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymywał co miesiąc premię uznaniową. W połowie lipca br. został powołany na zastępcę dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. W (...)  »
Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 17
W dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem (...)  »
Duplikat upomnienia i noty odsetkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. Otrzymaliśmy wniosek o wystawienie duplikatu upomnienia i noty odsetkowej, wystawionych z powodu opóźnienia w zapłacie faktury. Czy istnieją przepisy, zasady wystawiania takiego (...)  »
Składki ZUS zleceniobiorcy pobierającego zasiłek macierzyński po ustaniu poprzedniego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Osoba, którą chcemy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia, pobiera z ZUS zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia na etacie w innym zakładzie pracy. Z tytułu wykonywanego (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli obejmujących sieć kanalizacyjną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2023 r.
Gminny zakład komunalny (gminna jednostka budżetowa) realizuje zadania obejmujące zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zarządzania siecią kanalizacji ściekowej, w tym odprowadzania ścieków. Czy budowle (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia za płatne zwolnienie na czas pracy w komisji wyborczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie i zmienną premię miesięczną regulaminową. (...)  »
Naruszenie wymogu niezwłocznego poinformowania o przyczynie nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Pracownik nie stawił się do pracy w poniedziałek i w tym dniu nie skontaktował się z pracodawcą. Kolejnego dnia przyszedł do pracy i wytłumaczył się, (...)  »
Czy wypłacić wynagrodzenie za czas akcji ratowniczej dla pracownika - strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Pracownik będący czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, która działa w ramach KSRG, brał udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w godzinach pracy. Czy za ten czas ma (...)  »
Odsetki od lokaty bankowej utworzonej ze środków otrzymanych tytułem kaucji za najem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.10.2023 r.
Jednostka budżetowa gminy wynajmuje lokal użytkowy. Najemca zobowiązany był do wpłacenia kaucji. Środki te wpłaciliśmy na oprocentowaną lokatę bankową. Jak zaksięgować odsetki uzyskane z tytułu (...)  »
Ułatwienia dla MŚP ubiegających się o zamówienia publiczne
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego jest coraz większy. Jednak konkurowanie podmiotów o różnym potencjale nie zawsze jest łatwe (...)  »
Składki ZUS od zlecenia opłaconego po zakończeniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Zleceniobiorca wykonywał w naszym zakładzie umowę zlecenia od 10 do 25 października 2023 r. Zgłosiliśmy go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ nie (...)  »
Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego spowodowane długotrwałą nieobecnością audytora
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2023 r.
Jesteśmy państwową jednostką budżetową zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego, zatrudniającą audytora na podstawie umowy o pracę. Ze względu na problemy zdrowotne i długotrwałą nieobecność audytora, (...)  »
Zakup wykładziny zabezpieczającej powierzchnię hali sportowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2023 r.
Zakład budżetowy (ośrodek sportu i rekreacji) zakupił wykładzinę na kwotę ponad 150 tys. zł. Wykładzina jest rozkładana na hali sportowej w celu zabezpieczenia jej powierzchni. (...)  »
Dodatki za pracę w nocy przysługujące pracownikom w 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Ma on zrekompensować uciążliwość takiej pracy. Podstawę ustalenia tego dodatku stanowi minimalne (...)  »
Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych
Poradnik VAT nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadzony został ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 (...)  »
Finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2023 r.
Zakład budżetowy (ośrodek sportu) prowadzi kasę zapomogowo-pożyczkową. Czy ośrodek może pokrywać koszty szkolenia i zakupu czasopism związanych z prowadzeniem tej kasy ze środków statutowych ośrodka? (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od nich składek ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2023 r.
Na jakich zasadach ujmować w księgach rachunkowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wynagrodzenia pracownicze oraz należne od nich składki ZUS? Wynagrodzenia pracownicze oraz należne (...)  »
Składki ZUS i raporty przy urlopie bezpłatnym na przełomie dwóch miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Pracownikowi otrzymującemu stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz - naliczane od niego - dodatek stażowy i premię miesięczną zostanie udzielony urlop bezpłatny przypadający na przełomie dwóch miesięcy (...)  »
Uwzględnianie okresu pełnienia czynnej służby wojskowej w stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Czy pracownikowi zatrudnionemu w samorządowym zakładzie budżetowym na podstawie umowy o pracę należy zaliczyć okres czynnej służby wojskowej od 25 kwietnia 1987 r. do 6 (...)  »
Terminy i sposób korygowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Pracodawca naliczył majową ratę odpisu na ZFŚS od planowanego 38,65 etatu, co już w styczniu, a następnie w kolejnych miesiącach uległo zmianie. Rata wyniosła 50.284,50 (...)  »
Wysokość podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika wykonującego umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
W regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy mamy zapis, iż umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą nie wchodzą do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników. W (...)  »
Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na niektóre świadczenia pracownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
W 2024 r., tak jak w bieżącym roku, nastąpi dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 1 stycznia - do wysokości 4.242 zł, a (...)  »
Obowiązki w ZUS w razie zatrudnienia pracownika młodocianego
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023
Pracownicy młodociani, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w zakresie prawa pracy są traktowani na innych warunkach niż dorośli (...)  »
Udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Jednostka jest zamawiającym w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych. Z reguły organizujemy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub w trybie podstawowym, w zamówieniach krajowych. Chcielibyśmy (...)  »
Zasady rozliczania pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Wykonywanie pracy etatowej odbywa się w ramach rozkładu czasu pracy obowiązującego danego pracownika lub grupę pracowników. Praca w granicach rozkładu nie generuje godzin nadliczbowych, które (...)  »
Udostępnienie powierzchni w celu umieszczenia baneru reklamowego - ustalenie właściwej klasyfikacji usługi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2023 r.
W praktyce zdarza się, że podatnik ma trudności w ustaleniu właściwej klasyfikacji danej usługi, np. usługi polegającej na udostępnieniu powierzchni w celu umieszczenia baneru reklamowego. (...)  »
Postępowanie pracodawcy wobec pracownika w wieku przedemerytalnym, mającego przeciwwskazania do pracy na stanowisku, na które został powołany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
1. Zaproponowanie innego stanowiska pracy Pracownik zatrudniony w administracji państwowej na podstawie powołania jest w wieku przedemerytalnym. Po długotrwałej chorobie (trwającej 175 dni) został skierowany (...)  »
Wyjaśnienia MRiPS w sprawie stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
1. Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności w pracy Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z planowanymi inwestycjami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2023 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową wykonującą zadania powiatu w zakresie zarządu dróg. Składamy wiele wniosków o dofinansowania do realizacji planowanych inwestycji, do których zobowiązani jesteśmy dołączyć (...)  »
Środki trwałe otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego w samorządowym zakładzie budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2023 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Dostaliśmy od gminy środki trwałe (np. sieci wodno-kanalizacyjne) w administrowanie na podstawie umowy użyczenia i PT. Do tej pory ewidencjonowaliśmy je (...)  »
Wypowiedzenie umowy po długotrwałym okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Pracownikowi niedługo upłynie okres zasiłkowy. Prawdopodobnie nie odzyska zdolności do pracy. Chcemy w pierwszym dniu po zakończeniu okresu zasiłkowego wręczyć pracownikowi wypowiedzenie i najpierw skierować (...)  »
Wynagrodzenie za czas badań okresowych i oddania krwi
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Pracownik rano jednego dnia poszedł przeprowadzić badania okresowe, a bezpośrednio po nich w tym samym dniu oddał krew. Ze stacji krwiodawstwa otrzymał zaświadczenie o wolnym (...)  »
Nieprawidłowa wstępna kontrola zgodności operacji finansowej z planem finansowym urzędu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Czy kierownik referatu finansowego urzędu miasta może ponieść odpowiedzialność w trybie dyscypliny finansów publicznych za wadliwą wstępną kontrolę operacji finansowych? Upoważnienie miał udzielone przez skarbnika (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS młodej osoby zatrudnionej w celu nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
We wrześniu 2023 r. z osobą poniżej 18. roku życia zawarliśmy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Czy z tego tytułu powinniśmy ją zgłosić (...)  »
Potrącanie przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika składki związkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Czy pracodawca może potrącać składkę związkową na podstawie zgody pracownika - członka związku zawodowego, w której wysokość potrącenia jest określona jako 0,82% jego miesięcznych przychodów? (...)  »
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracownikowi - ojcu dziecka za okres urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Pracownik złożył wniosek o udzielenie od 19 września 2023 r. urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni, na dziecko urodzone 2 maja 2023 r. Wskazał w (...)  »
Ograniczenie udziału w spółkach dla urzędników z ustawy antykorupcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą m.in. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów. Krąg adresatów tego zakazu jest szeroki. Objęte (...)  »
Błędna data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Zleceniobiorca miał zawartą z naszym zakładem umowę zlecenia do połowy sierpnia br. Osoba, która zajmuje się sprawami kadrowymi, zauważyła jednak, że w druku ZUS ZWUA (...)  »
Nowe zasady udzielania i rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła poważne modyfikacje przepisów dotyczących urlopu rodzicielskiego. Zlikwidowała jeden z trybów składania wniosku o urlop rodzicielski, wydłużyła jego wymiary i uprościła (...)  »
Brak obowiązku sporządzania sprawozdania Rb-50 przez jednostkę, która nie realizuje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2023 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa, która w ogóle nie realizuje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami musi sporządzić "zerowe" (...)  »
Udział pracowników w wycieczce integracyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Udział osób uprawnionych (pracowników, emerytów, rencistów, członków ich rodzin) w wycieczkach częściowo sfinansowanych z ZFŚS, których celem jest zintegrowanie pracowników, nie skutkuje u nich powstaniem (...)  »
Obniżanie przyznanego pracownikowi ryczałtu samochodowego za dni okazjonalnej pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
Część pracowników ma podpisane umowy na używanie własnego samochodu do celów służbowych, na podstawie których otrzymują ryczałt. W dniach, w których świadczą okazjonalną pracę zdalną (...)  »
Renta wypadkowa korzystniejsza od świadczenia z powszechnego systemu
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Po wypadku przy pracy pracownik stał się niezdolny do pracy. Przy wystawianiu mu kolejnego zwolnienia lekarskiego lekarz poinformował go, że powinien ubiegać się o rentę (...)  »
Dzielenie się rodziców zasiłkiem opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
10-letni syn naszej pracownicy, który miał wypadek na rowerze, niedługo zostanie wypisany ze szpitala i będzie wymagał opieki. Lekarz poinformował ją, że może otrzymać stosowne (...)  »
Zgodność danych prezentowanych w sprawozdaniu Rb-28S z danymi ewidencyjnymi w zakresie wydatków planowanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2023 r.
W maju br. złożyliśmy korektę sprawozdania Rb-28S. Jednak regionalna izba obrachunkowa podważa (w trakcie kontroli) wykazanie danych w odniesieniu do ewidencji pozabilansowej konta 980. Według (...)  »
Grzywna w celu przymuszenia oraz opłata egzekucyjna w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której (...)  »
Przypis należności z tytułu kosztów wysłanego do dłużnika upomnienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2023 r.
Jednostka budżetowa obciąża osoby fizyczne kosztami upomnienia. Czy przypisu należności z tytułu kosztów wysłanego do dłużnika upomnienia powinniśmy dokonywać w momencie doręczenia upomnienia czy dopiero (...)  »
Wynagrodzenie zasadnicze a absencja chorobowa
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Pracownica zatrudniona na pełny etat świadczy pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Soboty i niedziele są dla niej (...)  »
Obliczenie wysokości odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 5.500 zł oraz dodatkowo otrzymuje miesięcznie do 10% premii regulaminowej w zależności od realizacji założonych celów. W maju (...)  »
Wydatki poniesione na ekspertyzę wodomierza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał fakturę za ekspertyzę wodomierza w jednym z obiektów. W jakim paragrafie ująć taką fakturę? W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.