Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki bieżące
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Jesteśmy wojewódzką jednostką budżetową. Na podstawie noty księgowej obciążyliśmy wykonawcę robót budowlanych karą umowną, wyliczoną zgodnie z zawartą umową, z powodu opóźnienia w wykonaniu inwestycji. (...)  »
Klasyfikacja wydatków na zakup licencji na okres krótszy niż rok
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Poniesiony przez jednostkę wydatek na zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres 12 miesięcy wskazane jest sklasyfikować w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Licencja nie (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą poniżej 26 lat
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Zawarłam umowę zlecenia z osobą w wieku 25 lat (niebędącą studentem), która jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę i ma wypłacane (...)  »
Wykazywanie okresów nieobecności w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ma ono istotne znaczenie dla późniejszego ustalenia stażu pracy danej (...)  »
Korekta opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2021 r.
Na podstawie jakiego dokumentu można skorygować zapisy w ewidencji księgowej dotyczące dokumentu obliczenia opłaty - naliczonej na podstawie art. 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? (...)  »
Wypłata przedawnionej nagrody jubileuszowej a dyscyplina finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W przypadku wypłaty przedawnionej nagrody jubileuszowej nie ma ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie ma też ryzyka naruszenia reguł wydatkowych wynikających z ustawy o finansach (...)  »
Środki z KFS pozyskane na dokształcanie pracowników ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) ubiega się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie własnych pracowników. Czy uzyskane środki powinny wpłynąć na konto (...)  »
Wydatki poniesione na sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika jednostki budżetowej? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 (...)  »
Gdy pracownik na e-ZLA wyjeżdża na wakacje
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Niezdolność do pracy potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ubezpieczony legitymujący się takim dokumentem może ubiegać się o świadczenie chorobowe będące swego rodzaju rekompensatą braku możliwości (...)  »
Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
1. Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego pracownika Czy wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego złożony przez portal pracowniczy przechowuje się w e-teczce razem z (...)  »
Zapewnienie odpoczynku dobowego po powrocie z podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Pracownicy wykonujący pracę od 700 do 1500 odbyli jednodniową podróż służbową w dniu roboczym, która trwała od 700 do 2330. Podróż odbyli samochodem służbowym, prowadzonym (...)  »
Koszty opłaty komorniczej pobranej przez komornika skarbowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2021 r.
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Jak sklasyfikować koszty opłaty komorniczej pobranej przez komornika skarbowego - w paragrafie 443 czy 461? Ponoszone przez ośrodek pomocy społecznej koszty (...)  »
Zakup wieńca na pogrzeb podopiecznego OPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2021 r.
Gminny ośrodek pomocy społecznej opiekuje się starszymi, schorowanymi ludźmi. Jak zaksięgować zakup wieńca pogrzebowego dla podopiecznego naszego ośrodka? Z jakiego paragrafu sfinansować taki wydatek? W (...)  »
Jednostronne udzielenie lub wykorzystanie urlopowego wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. Choć generalną zasadą ustalania terminu urlopu jest osiągnięcie (...)  »
Pracownik beneficjenta z umową zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt jest dofinansowany ze środków EFS w ramach regionalnego programu. Do wykonywania zadań w ramach projektu beneficjent zatrudnia pracownika, który w ramach stosunku pracy wykonuje (...)  »
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym prowadzącym sprzedaż wody. W naszych księgach figurują przeterminowane należności dotyczące faktur za wodę. Ustaliliśmy, że dłużnik już nie żyje. Kwoty zaległości (...)  »
Konsekwencje odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu, o ile zaistnieją okoliczności wymienione w art. 167 § 1. Z przepisu tego wynika, że odwołanie (...)  »
Zmiana warunków pracy i płacy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1) Pracownik urzędu gminy otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy (zmiana stanowiska z kierowniczego na pracownicze) i płacy (obniżenie wynagrodzenia) z powodu zmian organizacyjnych w urzędzie. (...)  »
Prawo pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 43
Pracownik ma prawo do corocznych płatnych urlopów. Powszechny kodeksowy urlop wypoczynkowy za cały rok wynosi 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) (...)  »
Wpływ należności przypisanej w poprzednim roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) nie ma możliwości księgowania wpłat z tytułu zwrotu wydatków z roku bieżącego na zmniejszenie wydatków. Zawsze są to dochody (...)  »
Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zamówienie z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. To szczególny tryb udzielania zamówienia, którego celem jest (...)  »
Wydatki ośrodka pomocy społecznej związane ze sprawieniem pogrzebu osoby bezdomnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Jak należy sklasyfikować wydatek za usługę pogrzebową opłaconą przez ośrodek pomocy społecznej dla osoby bezdomnej na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej? (...)  »
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
W jednostce sektora finansów publicznych wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Pracodawca na etapie podpisywania umowy o zarządzanie PPK nie zdecydował się na odprowadzanie wpłat dodatkowych dla (...)  »
Zaliczka na wydatki komornicze w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.06.2021 r.
Urząd miasta prowadzi windykację należności z tytułu czynszów mieszkaniowych za pośrednictwem komornika. Jak zaksięgować wpłaconą komornikowi zaliczkę na pokrycie wydatków gotówkowych? Czy w momencie zapłaty (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego tylko na część dnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat poinformował pracodawcę, że następnego dnia w godzinach rannych ma wizytę u lekarza. W związku z tym chciałby skorzystać z 4 (...)  »
Publikacja sprawozdania finansowego jednostki organizacyjnej w BIP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zobowiązany do publikacji sprawozdań finansowych w BIP? Jesteśmy jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego. Sporządzamy sprawozdania finansowe, które przekazujemy (...)  »
Ujęcie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w księgach zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje z urzędu pracy środki pieniężne tytułem refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na jakim koncie (...)  »
Warunki wystąpienia podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Pracodawca, prowadząc rekrutację pracowników, zaznaczył w ofercie pracy, że praca będzie wykonywana w siedzibie pracodawcy i że nie będzie podróży służbowych. Czy przy takich warunkach (...)  »
Udzielenie urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Zatrudniamy osobę na zastępstwo pracownika długotrwale niezdolnego do pracy. W maju br. złożyła ona wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego. Czy pracownicy tej przysługuje urlop (...)  »
Zakres informacji dodatkowej przy zatrudnieniu kilku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Nowo powstały gminny zakład budżetowy zatrudnił 6 pracowników. Mają oni umowy zawarte na czas określony. Pracownicy ci posiadają kilkuletni staż zawodowy. Jakie informacje w takim (...)  »
Błędne dane w zgłoszeniu ZUS ZSWA trzeba skorygować
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
W przekazanym w tym roku zgłoszeniu ZUS ZSWA za 2020 r. wykazałam u jednego pracownika błędny okres wykonywanej przez niego pracy o szczególnym charakterze. Czy (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi można przekazywać i odbierać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy administracyjne jako ostatnia grupa podmiotów publicznych będzie (...)  »
Jubileuszówka i odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracownikowi samorządowemu w związku z przejściem na emeryturę (rentę z tytułu niezdolności do pracy) przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna. Tak wynika z art. 38 ust. 3 (...)  »
Dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Zakład planuje pozyskać środki EFS na utworzenie i funkcjonowanie miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych (klub (...)  »
Brak złożenia przez radcę prawnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Czy brak złożenia oświadczeń w zakresie prawomocnego skazania i konfliktu interesów przez radcę prawnego świadczącego w urzędzie pomoc prawną przy postępowaniach może skutkować odpowiedzialnością za (...)  »
Urząd miasta, a nie gmina jest płatnikiem podatku z tytułu umów cywilnoprawnych - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Bycie stroną umowy cywilnoprawnej nie przesądza o byciu płatnikiem. Jeżeli stroną umowy była gmina, ale wypłaty dokonywał urząd miasta, to płatnikiem podatku dochodowego od osób (...)  »
Ujęcie w księgach DPS otrzymanych nieodpłatnie materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Dom pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymuje od osób fizycznych i firm darowizny materiałów, np. środków czystości. W jaki sposób powinien ująć takie darowizny w księgach? (...)  »
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
W myśl art. 291 § 1 K.p., roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, (...)  »
Dopuszczalność zawarcia umowy na okres próbny z pracownikiem samorządowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021, strona 33
Na mocy art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, do stosunków pracy pracowników samorządowych stosuje się przepisy Kodeksu pracy, jednak tylko w zakresie w (...)  »
Jak złożyć odwołanie w zamówieniach publicznych?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Odwołanie to podstawowy środek ochrony prawnej przysługujący przede wszystkim wykonawcy lub uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może (...)  »
Zaliczka od pracowniczego zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik naszej firmy przez cały maj br. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za ten okres pracodawca wypłaci mu zasiłek chorobowy - nie otrzyma on żadnych innych (...)  »
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w druku ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Pod koniec maja br. wypłacimy pracownikom dodatkowe wynagrodzenie za wypracowaną w tym miesiącu pracę w godzinach nadliczbowych. Czy jego kwotę mamy wykazać w raporcie ZUS (...)  »
Środki wpłacane na fundusz remontowy a nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
Zakład budżetowy zajmujący się gospodarką lokalami gromadzi na bieżącym koncie bankowym także wpłaty na fundusz remontowy. Czy zakład właściwie ujmuje środki na ten fundusz? Czy (...)  »
Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Prawo pracy przewiduje wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie - w zależności od tego, jak stanowi (...)  »
Bramki do dezynfekcji osób używane na podstawie umowy użyczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W kwietniu 2021 r. zawarliśmy z jednostką samorządu terytorialnego umowę użyczenia, której przedmiotem są dwie bramki do dezynfekcji osób. W umowie (...)  »
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków wypłacanych podopiecznym ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Gminny ośrodek pomocy społecznej wypłaca podopiecznym zasiłki stałe z pomocy społecznej. Na jakich kontach należy księgować naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków? Czy (...)  »
Klasyfikacja budżetowa abonamentu RTV - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) stanowią, iż za używanie odbiorników radiofonicznych oraz (...)  »
Wydatki na okulary korekcyjne pracowników - zwolnienie z PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub (...)  »
Umarzanie należności cywilnoprawnych w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
W związku z działalnością jednostek sektora finansów publicznych mogą powstawać należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa o finansach publicznych szczegółowo reguluje zasady udzielania ulg dotyczących takich (...)  »
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń (...)  »
Opłata ewidencyjna pobierana przy badaniu technicznym pojazdów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2021 r.
Czy opłatę ewidencyjną pobieraną przy badaniu technicznym pojazdów ująć w księgach rachunkowych na koncie 403 czy 402? Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 (...)  »
Koszty pogrzebu podopiecznego ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Ośrodek pomocy społecznej otrzymał od zakładu pogrzebowego fakturę za pogrzeb podopiecznego. Zobowiązanie zostało opłacone, a następnie fakturę przesłano do ZUS w celu przyznania zasiłku pogrzebowego. (...)  »
Warunki zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Zatrudniliśmy pod koniec kwietnia 2021 r. dwóch pracowników: jednego w wieku powyżej 30 lat, a drugiego w wieku 50 lat. Obaj podjęli pracę na podstawie (...)  »
Sposób korzystania z przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownica karmi dziecko piersią i korzysta z przerwy na karmienie (wcześniej kończy pracę). Na podstawie art. 3 specustawy od kwietnia br. wykonuje ona pracę w (...)  »
Ustalenie okresu zasiłkowego w razie nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu różnych schorzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownik choruje nieprzerwanie od 16 października 2020 r., z tym że zwolnienia lekarskie do 6 kwietnia 2021 r. były wystawane przez psychiatrę, natomiast od 7 (...)  »
Wysokość chorobowego za okres kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracownicy poddawani są obowiązkowej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych. W mojej ocenie za taki okres należne są im świadczenia chorobowe w wysokości 80% ustalonej (...)  »
Zamówienia zastrzeżone w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Jako zamawiający chcemy udzielić zamówienia na dostawy. Zastanawiamy się nad wpisaniem do ogłoszenia warunku, iż o zamówienie mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej. Czy w (...)  »
Ukończenie technikum a staż urlopowy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Zatrudniliśmy pracownika, który ukończył technikum zawodowe. Nauka w tej szkole, zgodnie z przewidzianym programem nauczania, trwała 4 lata. Oprócz ukończonej szkoły posiada on też okres (...)  »
Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia i świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet należności alimentacyjnych oraz zakupu ratalnego. Jak obliczyć kwoty potrącenia w miesiącu, przez którego większą część pracownik chorował, nabywając prawo (...)  »
Zawieszenie instytucji "fikcji doręczeń" na czas pandemii z uwzględnieniem odpowiedzi MRPiT na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Każda ze stron stosunku pracy ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem albo o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z brzmieniem (...)  »
Zaliczenie wpłaconego przez wykonawcę wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Wykonawca wyłoniony w prowadzonym przez nas przetargu wystąpił o zaliczenie wpłaconego przez niego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Brakującą (...)  »
Termin ostatecznego zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.04.2021 r.
Przepisy § 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej stanowią, iż ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność lub placówki kontynuującej działalność (...)  »
Częstotliwość składania oświadczenia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Z uwagi na COVID-19 pracownicy bardzo często korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8. Przez pewien czas nie miałam (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Aby dzieci mogły być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, powinny spełniać określone warunki. W momencie gdy dzieci przestaną je spełniać, należy je wyrejestrować (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.