Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Praca w gospodarstwie rolnym wykonywana w okresie nauki w szkole wyższej w stażu pracy
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 52
Pracownik urzędu gminy przedłożył oświadczenie wraz z zeznaniami świadków, iż pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. We wskazanym okresie studiował w systemie dziennym, dojeżdżając codziennie około (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 39
Jesteśmy jednostką samorządową, pracującą od poniedziałku do piątku w organizacji równoważnej, która przewiduje wydłużoną dniówkę we wtorek (9,5 godz.) oraz skróconą w piątek (6,5 godz.). (...)  »
Podatek i składki ZUS od spłaty długu czynszowego w formie odpracowania
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 20
Zakład budżetowy zajmuje się zarządem i administrowaniem gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych. Od pewnego czasu kilku najemców tych lokali zalega z opłatą czynszu. Z tego (...)  »
Wysokość diety dla pracownika socjalnego
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Wysłaliśmy pracownika socjalnego zatrudnionego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w zagraniczną podróż służbową, która, jak wynika z rozliczenia delegacji, trwała równo 8 godzin. Czy w (...)  »
Odprawa dla urzędnika na zasadach ogólnych
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jesteśmy urzędem gminy zatrudniającym 24 osoby. Jeden z wydziałów urzędu będzie niedługo reorganizowany, w związku z czym planujemy zwolnić czterech pracowników na stanowiskach urzędniczych. Są (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
1) Pracownik gminy złożył wniosek o wypłatę zasiłku za 5 dni opieki sprawowanej nad chorą matką. W druku Z-15B oświadczył, że w 2018 r. jego (...)  »
Podwyższenie dodatku specjalnego bez wpływu na zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik gminy zatrudniony od kilku lat, do końca czerwca 2018 r. otrzymywał dodatek specjalny. Od 1 lipca 2018 r. w wyniku zmiany stanowiska pracy i (...)  »
Zasiłek za dzień, w którym pracownik przerwał pracę w związku z opieką nad członkiem rodziny
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik jednostki budżetowej otrzymujący wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy i premię regulaminową po przepracowaniu 30 minut zwolnił się z pracy. Następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie z (...)  »
Wynagrodzenie za czas choroby powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W listopadzie 2018 r. urząd gminy zawarł umowę o pracę, zgodnie z którą pracownik miał zgłosić się do pracy od 3 grudnia 2018 r. Pierwszego (...)  »
Informowanie pracownika o możliwości ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Informatyk zatrudniony w urzędzie gminy od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim i niebawem dobiegnie końca jego 182-dniowy okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Pracownik (...)  »
Obniżona składka na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Miejski ośrodek sportu i rekreacji zatrudnił w listopadzie 2018 r. pracownika na część etatu. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 850 zł, które będzie otrzymywał na koniec (...)  »
Wpłacone przez kontrahentów wadia w sprawozdaniu budżetowym
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy wpłacone przez kontrahentów wadia, stanowiące sumy depozytowe, ewidencjonowane w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na koncie 139 "Inne rachunki bankowe" należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N (...)  »
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Samorządowy zakład budżetowy dokonał ulepszenia całkowicie zamortyzowanego środka trwałego (środek trwały amortyzowany w czasie, ujęty na koncie 011). Wartość ulepszenia wyniosła około 2.000 zł. W (...)  »
Podstawa wymiaru składek pracownicy urzędu gminy na urlopie wychowawczym
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica (zatrudniona w urzędzie gminy w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem ustalonym w wysokości minimalnego) w okresie od listopada 2017 r. do marca 2018 (...)  »
Wykazanie środków zatrzymanych tytułem wadium w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 48
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej państwowa jednostka budżetowa (przeprowadzająca przetarg zgodnie z prawem zamówień publicznych) powinna wykazać środki zatrzymane tytułem wadium? Przepisy art. 46 ust. (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na naprawę, konserwację i przeglądy urządzeń
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 47
Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować wydatki na naprawę, konserwację i przegląd sprzętu (komputery, kserokopiarki, lodówki itp.), a do jakiego przeglądy techniczne (urządzeń przeciwpożarowych, instalacji gazowych, (...)  »
Pobór zaliczki na podatek od ryczałtu za dojazdy wypłacanego ławnikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 32
Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu ławników do sądu stanowi przychód z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, który korzysta ze zwolnienia określonego (...)  »
Jednostka budżetowa jako płatnik podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 50
Jednostka budżetowa gminy jest odrębnym od tej gminy płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i zobowiązana jest pobierać podatek w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz kontrahentów (...)  »
Dochód KP PSP z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała od ubezpieczyciela dochód z tytułu odszkodowania za zniszczony samochód. Czy dochód taki należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27ZZ? Odszkodowanie, które (...)  »
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w sprawozdaniu Rb-27S
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy jednostki budżetowe sporządzając sprawozdanie Rb-27S wypełniają kolumnę nr 13 "Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)"? Nie. (...)  »
Prezentacja w bilansie samorządowego zakładu budżetowego środków ZFŚS
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzieliliśmy pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe. W jakiej wartości należy w tej sytuacji wykazać ZFŚS (...)  »
Raporty ZUS przy przejściu pracownicy na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica urzędu wojewódzkiego jest od połowy listopada 2018 r. na urlopie wychowawczym. Złożyła pracodawcy oświadczenie o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz braku prawa do (...)  »
Dotacja celowa otrzymana na finansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w sprawozdaniu Rb-30S
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W jaki sposób w sprawozdaniu Rb-30S wykazać dotację celową otrzymaną na finansowanie kosztów inwestycji? Czy wykazuje się ją w przychodach w (...)  »
Odliczenie VAT od pojazdów demonstracyjnych
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 4
Użycie w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT wyrazu "wyłącznie" oznacza, że samochód nie może być wykorzystywany nawet przejściowo do żadnych innych celów. Podatnik (...)  »
Choroba urzędnika otrzymującego stałe miesięczne wynagrodzenie
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy na pełny etat był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 5 do 18 listopada 2018 r. Jego (...)  »
Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS ZCNA
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Córka pracownika urzędu gminy jest studentką. Jest też zgłoszona przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek jego rodziny. W listopadzie 2018 r. skończyła ona 26 (...)  »
Ujęcie wydatków na remonty sprzętów użytkowych w odpowiednim paragrafie
Źródło: 27.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jakim paragrafie ująć wydatki na remonty sprzętów użytkowych (pilarki, kosiarki)? Czy właściwym będzie paragraf 430? Zaproponowany przez jednostkę paragraf 430 nie będzie właściwy w (...)  »
Ujęcie w bilansie jednostki budżetowej zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON
Źródło: 27.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Na koniec roku obrotowego w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej pozostanie na rozrachunkach z PFRON składka, której termin płatności przypada na styczeń kolejnego roku obrotowego. (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia pracownicy pobierającej rentę rodzinną
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Dom pomocy społecznej zatrudnił pracownicę, która pobiera po zmarłym mężu rentę rodzinną na niepełnoletnie dziecko. Osoba ta nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności ani niezdolności do (...)  »
Odprawa emerytalna urzędnika na świadectwie pracy
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik urzędu gminy na koniec miesiąca rozwiąże umowę w związku z przejściem na emeryturę. Czy w świadectwie pracy należy zaznaczyć wysokość odprawy emerytalnej (będzie wyższa (...)  »
Pracownik przebywający w sanatorium w ramach zwolnienia lekarskiego
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej na pełny etat od 1 do 18 października 2018 r. świadczył pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin na (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika-rencisty
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Czy przechodzący na emeryturę pracownik referatu w urzędzie miasta, który jest rencistą musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej, czy też należy się (...)  »
Ponowne ustalenie kapitału początkowego dla pracowników
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy mają już od dawna ustalony kapitał początkowy. Jednej z pracownic, która przechodziła teraz na emeryturę, kapitał początkowy był jednak ustalany (...)  »
Modernizacja systemu alarmowego w klasyfikacji budżetowej
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować modernizację systemu alarmowego? W przypadku gdy planowane przez jednostkę prace modernizacyjne systemu alarmowego stanowią ulepszenie przedmiotowego systemu, zwiększające jego (...)  »
Ewidencja darowizn w księgach urzędu miasta
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Kontrola z jednostki nadrzędnej wykazała, iż w księgach urzędu miasta źle ujęliśmy operacje finansowe związane z darowiznami pieniężnymi. Ujęliśmy je na koncie 720. Czy faktycznie (...)  »
Naliczanie rekompensaty za koszty dochodzenia należności przez samorządowy zakład budżetowy
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Komunalny zakład budżetowy świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Część z naszych kontrahentów nie reguluje w terminie należności, przy czym kwoty zaległości często nie przekraczają 500 (...)  »
Wysokość zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy w okresie choroby
Źródło: 21.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownikowi urzędu gminy zatrudnionemu na cały etat, od 1 lipca 2018 r. obniżyliśmy wymiar czasu pracy do 1/2 etatu. W dniu 29 czerwca 2018 r. (...)  »
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko w wieku 14 lat
Źródło: 21.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik urzędu miasta złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy za 6 dni sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, które w sierpniu 2018 r. ukończyło 14 lat. (...)  »
Okres zasiłkowy, gdy niezdolność do pracy z powodu innej choroby powstała w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownicy urzędu miasta po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. W czasie przebywania na tym świadczeniu okazało się, że jest w (...)  »
Wliczanie ryczałtów do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik domu pomocy społecznej otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz ryczałt za pranie odzieży w kwocie 40 zł miesięcznie. Czy ryczałt należy wliczać do (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe po zakończeniu okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Jesteśmy ośrodkiem sportu i rekreacji działającym w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jeden z naszych pracowników w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie minimalne. W 2018 (...)  »
Korekta faktury skutkująca powstaniem nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 45
W związku ze zmianą sposobu rozliczania energii elektrycznej i gazu, wpłacamy przedpłatę za dany okres, która w jest rozliczna następnym okresie (występują korekty kwot do (...)  »
Czy stosuje się pieczątki imienne, gdy podpisy złożone na dokumentach księgowych są nieczytelne?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 43
Jesteśmy Centrum Usług Wspólnych - jednostką obsługującą (od strony księgowej) samorządowe jednostki budżetowe i instytucje kultury. Na dokumentach księgowych składane są m.in. podpisy potwierdzające dokonanie (...)  »
Wynagrodzenie osób pełniących funkcje w komisjach wyborczych wolne od podatku dochodowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 54
Osobom pełniącym określone funkcje w komisjach wyborczych w wyborach samorządowych, należą się zryczałtowane diety. Diety te przysługują: członkom terytorialnych komisji wyborczych - za czas związany (...)  »
Zasiłek macierzyński
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jestem zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej. Chciałabym skorzystać z zasiłku macierzyńskiego jeszcze przed porodem. Czy wystarczy moje oświadczenie o przewidywanej dacie porodu? NIE. Dokumentem niezbędnym (...)  »
Opłacenie składki emerytalnej nie zawsze gwarantuje wzrost emerytury
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej zatrudniamy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, który od wielu lat pobiera emeryturę. Po zakończeniu każdego kwartału emeryt występuje do ZUS (...)  »
Okres zasiłkowy i korzystanie z zasiłku opiekuńczego
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik samorządowego zakładu budżetowego z racji nieprzerwanej niezdolności do pracy pobierał zasiłek chorobowy, łącznie przez 164 dni do 28 października 2018 r. Następnie od 29 (...)  »
Pierwszy czy kolejny urlop wypoczynkowy w Polsce po zatrudnieniu w Niemczech?
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Przyjęliśmy na stanowisko urzędnicze pracownika, który po studiach przez rok pracował na podstawie umowy o pracę w Niemczech. Jak ustalić urlop wypoczynkowy, tzn. czy według (...)  »
Zmiany wprowadzone do zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jakie zmiany wprowadzono do zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzanego za 2018 r. w porównaniu do zestawienia za 2017 r.? (...)  »
Korygowanie błędów w drukach ZUS
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jesteśmy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (samorządowym zakładem budżetowym). Jako płatnik składek przekazujemy do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe za zatrudnionych w naszym zakładzie pracowników. W jaki (...)  »
Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innym urzędzie
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jestem zatrudniony jako referent w urzędzie gminy. Planuję przeprowadzkę do innego miasta. Czy możliwe jest przeniesienie mnie do pracy w jednostce samorządowej w innej miejscowości? (...)  »
Składka na FP za niepełny miesiąc pracy
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
W połowie listopada br. urząd gminy zatrudnił pracownika, który w umowie o pracę ma ustalone wynagrodzenie w wysokości minimalnej płacy. W związku z tym, że (...)  »
Warunki odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica miejskiego ośrodka pomocy społecznej jest w ciąży. Regulamin jednostki przewiduje, że pracownicy odpracowują zwolnienia w celach prywatnych w wybranym przez siebie dniu, w ramach (...)  »
Po wypadku w drodze do pracy bez odszkodowania
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w lipcu 2018 r. uległ wypadkowi w drodze do pracy. Sporządziłam na tę okoliczność kartę wypadku. Po zakończeniu leczenia i (...)  »
Zmiany w zakresie sporządzania planów finansowych na rok 2019
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką podległą gminie. Czy od roku 2019 zmianie i uproszczeniu ulegną zasady planowania i realizacji wydatków i dochodów budżetowych? W zakresie planowania budżetowego na (...)  »
Weryfikacja sprawozdań budżetowych wpływających do gminy
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy sprawozdania budżetowe składane przez podległe gminie jednostki muszą mieć zawsze nasze podpisy o weryfikacji? Z postanowień § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W połowie lipca br. zatrudniliśmy w urzędzie gminy na czas określony, na stanowisko urzędnicze pracownika legitymującego się ponad 10-letnim stażem urlopowym. Poprzednią umowę o pracę (...)  »
Zaliczenie okresu odbywania czynnej służby wojskowej do stażu urlopowego
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik samorządowy rozpoczął odbywanie czynnej służby wojskowej, nie będąc jeszcze zatrudnionym i nie podjął pracy w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Czy w tej (...)  »
Prawo do urlopu wypoczynkowego po przerwie w korzystaniu z urlopu wychowawczego
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik samorządowy przebywał na urlopie wychowawczym od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Od 18 września 2018 r. ponownie będzie korzystał z (...)  »
Ocena stanu bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w komputery
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Jak często należy przeprowadzać ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kancelarii urzędu miasta na stanowiskach wyposażonych w komputery? W myśl art. 207 § 2 (...)  »
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za pracownika będącego wcześniej osobą bezrobotną
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W urzędzie gminy od 15 września br. zatrudniono na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną w wieku powyżej 50 lat. Czy za tego pracownika powinniśmy (...)  »
ZUS pracownicy korzystającej z kolejnej części urlopu wychowawczego
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywała do końca sierpnia br. na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 września br. wróciła (...)  »
Raporty ZUS przy braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę pracownika
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik urzędu gminy od 5 września do 17 października br. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie do pracy i przepracowaniu kilku dni trafił do szpitala (...)  »
Wykazanie w dokumentacji ZUS utraty chorobowego przez pracownika
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji co jakiś czas korzysta ze zwolnienia lekarskiego, za okres którego wypłacamy mu wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Nie są to (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w razie choroby pracownika
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
1) Pracownik urzędu miasta był niezdolny do pracy od 1 do 29 czerwca 2018 r. Za ten miesiąc wypłaciliśmy mu tylko zasiłek chorobowy. Czy postąpiliśmy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.