Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Inne jednostki i zakłady budżetowe
Ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w wieku do ukończenia 26 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Zatrudniliśmy pracownika w wieku 24 lat. Od wypłacanego mu wynagrodzenia nie obliczamy zaliczki na podatek dochodowy. Jak mamy ustalać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Do obliczenia (...)  »
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Zwrot zasiłku stałego na rachunek OPS w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy emerytury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacaliśmy wnioskodawcy zasiłek stały. Od maja 2020 r. ZUS przyznał tej osobie emeryturę. W związku (...)  »
Zlikwidowano obowiązek przekazywania półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
11 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (...)  »
Czy należy unieważnić postępowanie, gdy zamawiający nie umieścił jednej ze zmian do ogłoszenia o zamówieniu w wymaganym publikatorze?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Podczas prowadzenia postępowania na skutek zmian w pozycjach kosztorysowych przedmiaru stanowiącego załącznik (...)  »
Zwrot opłat za parkowanie pracownikowi dojeżdżającemu podczas epidemii koronawirusa do pracy własnym samochodem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Zwrot opłat za parkowanie pracownikowi dojeżdżającemu podczas epidemii koronawirusa do pracy własnym samochodem nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Wypłata ryczałtu za używanie prywatnego auta do celów służbowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ryczałt z tytułu używania prywatnego auta do celów służbowych wypłacony asystentowi rodziny oraz kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej nie korzysta ze zwolnienia od podatku wymienionego (...)  »
Wykazanie w informacji PIT-11 świadczeń z ZFŚS, dla których zwiększył się limit zwolnienia od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Jako jednostka budżetowa tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W marcu 2020 r. wypłacaliśmy świadczenia sfinansowane z tego Funduszu. Jednemu z pracowników wypłaciliśmy kwotę wyższą od (...)  »
Zobowiązania z tytułu diet przysługujących radnym w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Czy zobowiązania z tytułu diet przysługujących radnym należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej (starostwa powiatowego) w pozycji D.II.4 "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń"? Z art. 21 (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. należy dokonać korekty (...)  »
Zobowiązania leasingowe w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
W sprawozdaniu Rb-28S nie wykazałam zobowiązań wynikających z konta 240 dotyczących leasingu, bo sądziłam że nie są to zobowiązania z tytułu kredytu czy pożyczki zaliczane (...)  »
Co trzeba wiedzieć, aby prawidłowo rozliczać zleceniobiorcę w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Podmiot, który zawrze z osobą fizyczną umowę zlecenia, staje się w stosunku do niej płatnikiem składek. Obowiązkiem takiego płatnika jest zgłoszenie zleceniobiorcy w ZUS do (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Czy wypłacany pracownikom samorządowego zakładu budżetowego dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci (w związku z zamknięciem jednostek oświatowych) powinien obciążyć koszty zakładu? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany (...)  »
Przeliczenie składnika zmiennego przyjmowanego do podstawy odprawy emerytalnej pracownika DPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
W lipcu br. pracownik domu pomocy społecznej, podlegający Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, przechodzi na emeryturę. Jest on wynagradzany stałą płacą zasadniczą, która stanowi podstawę obliczania (...)  »
Ustalenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym wystąpiły absencje zasiłkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
1) Pracownik samorządowy przez cały kwiecień br. korzystał z opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia przedszkola. Jego wniosek o wypłatę zasiłku z tego tytułu obejmował (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym jego dochody przekroczyły pierwszy przedział skali podatkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zatrudniamy pracownika, którego dochód w lipcu br. przekroczy pierwszy przedział skali podatkowej. Jak w tym miesiącu dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych? W miesiącu, w którym dochód pracownika (...)  »
MF ułatwia składanie sprawozdań samorządowym zakładom budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że od 1 lipca 2020 r. samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego (...)  »
Ponowne zatrudnienie pracownika samorządowego przywróconego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
W jakim terminie jednostka samorządowa powinna ponownie przyjąć do pracy pracownika przywróconego wyrokiem sądu, jeżeli nie ma wolnego stanowiska odpowiadającego jego kwalifikacjom? Nadmieniamy, że do (...)  »
Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Mąż pracownicy w czerwcu br. dwukrotnie otrzymał od inspektora sanitarnego nakaz odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny (miał kontakt z osobami, u których wykryto koronawirusa). W związku (...)  »
Przychody i koszty zakładu budżetowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W wyniku uszkodzenia przepompowni ścieków (którą użytkujemy na podstawie uchwały gminy), wystąpiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy tego uszkodzenia o wypłatę odszkodowania. Po (...)  »
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w gminnym ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.06.2020 r.
Dla zwrotów poniesionych wydatków z tytułu wypłaconych świadczeń powszechnie stosowana jest zasada, iż zwroty w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek, pomniejszają kwotę (...)  »
Środki otrzymywane na realizację opieki wytchnieniowej w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Jesteśmy gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Podpisaliśmy umowę z wojewodą na tzw. opiekę wytchnieniową dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w (...)  »
Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zamówień na zakup i dostawę leków dla mieszkańców DPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 25 czerwca 2019 r. (znak WA 4120-4/2019-w), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie zasad obliczania (...)  »
Opłaty pobierane za udostępnianie danych osobowych w sprawozdaniach o dochodach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Czy opłaty pobierane z tytułu udostępniania danych osobowych wykazać tylko w sprawozdaniu Rb-27ZZ czy również w Rb-27S? Dochody pochodzące z opłat za udostępnianie danych osobowych (...)  »
Koszty pogrzebu osoby bezdomnej w księgach ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymał od firmy pogrzebowej fakturę za sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej. Jak w księgach ośrodka ująć takie koszty? Otrzymaną od firmy (...)  »
Przyznane odszkodowanie i koszty naprawy uszkodzonej przepompowni w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W wyniku uszkodzenia naszej przepompowni ścieków wystąpiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy uszkodzenia o wypłatę odszkodowania. Przepompownia jest całkowicie umorzona. Po otrzymaniu odszkodowania (...)  »
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W jakim paragrafie wydatków ująć zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej - 421, 423, czy 302? Wydatki na zakup przyłbic (...)  »
Nowe dowody oraz granice ponownego rozpoznania sprawy przez komisję orzekającą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Na czym polega powtórne rozpoznanie sprawy przez komisję orzekającą? Czy można wtedy wnosić nowe dowody? Z ponownym rozpoznaniem sprawy mamy do czynienia, gdy Główna Komisja (...)  »
Zamówienie na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Czy zamówienia na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej można udzielić w trybie zapytania o cenę? Odpowiedź na powyższe pytanie jest uwarunkowana przede wszystkim (...)  »
Ujęcie zakupu środków ochrony przed COVID-19 w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z pandemią COVID-19 zakupiliśmy środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla pracowników naszej jednostki. Prosimy o wskazanie sposobu ujęcia tych środków (...)  »
Ulga w opłacaniu składek ZUS w sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jak ująć w RB-28S i Rb-27S nieodprowadzone składki do ZUS za kwiecień 2020 r. w kwocie 50%? Jednostka budżetowa zatrudnia do 49 pracowników. Wniosek o (...)  »
Wyrównanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego niesłusznie zaniżonego przez pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 3-letnim dzieckiem za czas zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19. Opieka obejmuje cały kwiecień (...)  »
Tymczasowe przeniesienie do innej pracy pracownika urzędu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 zakłada dodanie do specustawy art. 3a. Na podstawie tego przepisu, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, (...)  »
Rozwiązania kadrowe w jednostkach sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 wprowadza zmianę do art. 15zzzzzp ust. 1 specustawy, pozwalającą na zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za wpis do rejestru BDO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W jakim paragrafie dochodowym klasyfikacji budżetowej ująć uiszczane przez przedsiębiorców opłaty rejestracyjne za wpis do BDO? Katalog podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru BDO (...)  »
Wyrównanie wypłaconego pracownikowi zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Wynagrodzenie pracownika w 2019 r. wynosiło 2.550 zł. Od stycznia 2020 r. wynosi ono 2.600 zł. Pracownik przebywał na chorobowym kilka dni w styczniu i (...)  »
Ujęcie środków otrzymanych jako zwrot wydatków roku bieżącego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia zwróciło się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z zapytaniem: Czy właściwe jest ujęcie środków otrzymanych z Miejskiego (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z ograniczeniem ryzyka zarażenia się COVID-19 w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków ująć zakup tkaniny na szycie maseczek dla pracowników i wolontariuszy oraz wydawanych na poszczególne grupy rękawic lateksowych (...)  »
Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej, może nastąpić przez rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy, w tym z pracownikiem posiadającym ustalone prawo (...)  »
Wykonywanie pracy podczas kwarantanny przez osoby zatrudnione w DPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Zgodnie z nowym art. 4e specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...)  »
COVID-19
Za czas pobytu żony pracownika w szpitalu podstawowy, a nie dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 01.06.2020
Żona pracownika nigdzie nie pracuje. Na co dzień opiekuje się ich 4-letnim synem, jednak pod koniec kwietnia 2020 r. trafiła do szpitala, gdzie urodziła kolejne (...)  »
Wydatki na materiały nabywane w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Czy zaklasyfikowanie wydatków na materiały dla pracowników takie jak rękawiczki jednorazowe, maseczki i płyny do odkażania rąk w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w (...)  »
Wynagrodzenia pracowników urzędu jako informacja publiczna
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 16
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z (...)  »
Dokumentowanie i księgowanie usług wykonanych przez zakład budżetowy na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 44
Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej (zakładem budżetowym). Świadczymy usługi wodno-kanalizacyjne (poboru wody i odprowadzania ścieków). Jak udokumentować usługę poboru wody i odprowadzania ścieków na własne potrzeby? (...)  »
Nagrody jako bony jednego przeznaczenia a podatek VAT
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 19
Miejski ośrodek sportu i rekreacji organizuje imprezy oraz zawody sportowe na swoich obiektach. Jako nagrody przekazuje vouchery, które uprawniają do wejścia i korzystania z naszych (...)  »
Termin złożenia PIT-2 przez pracownika, który w trakcie roku skończy 26 lat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 34
W maju 2020 r. zatrudniliśmy pracownika, który 26 lat skończy w sierpniu br. Wypłacane mu wynagrodzenie będzie wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. (...)  »
Pracodawca zwolniony z opłacania składek ZUS zalicza do kosztów wynagrodzenie po potrąceniu składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 14
Na zasadach przewidzianych w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. 374 ze zm.) płatnik składek został zwolniony (...)  »
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W jaki sposób przeprowadzić istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne w związku z pandemią koronawirusa, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
Ewidencja świadczeń z tytułu diet należnych radnym gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Czy należności za podróże służbowe radnych gminy mogą być ewidencjonowane w księgach urzędu na koncie 231? Z regulacji art. 25 ust. 4-8 ustawy z dnia (...)  »
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 14
Czas trwania stanu epidemii jest trudnym okresem dla wielu firm. Wykonawcy mogą mieć problemy z realizacją zamówień publicznych w związku z przejściowymi brakami w dostawie (...)  »
Procedura otwarcia ofert bez obecności stron
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Jako zamawiający jesteśmy w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego. W jaki sposób powinniśmy dokonać otwarcia ofert? Czy możemy to zrobić on-line? Zasadniczo z zawartością wniosków (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
COVID-19 a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Nie popełnia czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu (...)  »
Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy przy zamówieniach udzielanych poniżej progu a tarcza antykryzysowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy mimo stanu epidemii możemy swobodnie zmieniać warunki umów dotyczących zamówień publicznych poniżej progu, np. zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy przy robotach związanych z drobnymi remontami pomieszczeń (...)  »
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego po udzieleniu pracownicy urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 18
Pracownica po urlopie rodzicielskim wróciła do pracy. Po kilku miesiącach złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na 12 miesięcy. Przed przejściem na ten urlop (...)  »
Wynagrodzenie za przestój ekonomiczny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 16
1) W firmie od 1 kwietnia 2020 r. wprowadziliśmy przestój ekonomiczny na 3 miesiące. Pracownik wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości ma obniżone wynagrodzenie do 80% (...)  »
Sporządzanie i podpisywanie sprawozdań budżetowych jednostek obsługiwanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Zamierzamy powołać do wspólnej obsługi publicznych placówek oświatowych (m.in. przedszkoli) nową jednostkę budżetową gminy – zespół obsługi placówek. Czy sprawozdania Rb-27S i Rb-28 podległych gminie (...)  »
Przesłanki zatrzymania wadium w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat interpretacji i stosowania przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. (...)  »
Klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza? Dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza (...)  »
Szkolenia bhp podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 53
Szkolenie w zakresie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (...)  »
Rozwiązania kadrowe w administracji rządowej i samorządowej z powodu koronawirusa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 8
Przenoszenie pracowników samorządowych W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii oraz przez określony czas po nich, na podstawie nowego art. 15zzz1 specustawy, pracownik samorządowy może być (...)  »
Znak towarowy w opisie przedmiotu zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 18
Przygotowujemy się do rozpisania przetargu. Czy opisując przedmiot zamówienia możemy posłużyć się dla przykładu znakiem towarowym? Odpowiedź na to pytanie zależy od specyfiki przedmiotu zamówienia, (...)  »
Faktury z terminami płatności przypadającymi na rok przyszły a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Kontrola z regionalnej izby obrachunkowej zarzuciła nam nieprawidłowość w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S urzędu gminy. Chodzi o faktury za energię wystawione w grudniu 2019 r. z (...)  »
Obsługa księgowa gminnego ośrodka pomocy społecznej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie obsługi księgowej gminnego ośrodka pomocy społecznej. W piśmie z 30 lipca 2019 (...)  »
Usługa dezynfekcji pomieszczeń w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Wydatki na usługę dezynfekcji pomieszczeń nie zostały co prawda wymienione wprost w objaśnieniach do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych", jednak wyodrębnione w ramach tego paragrafu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.