Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Inne podatki i opłaty
Przeznaczenie środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na inne cele niż program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Czy tarcza 4.0 zmieniła zasady wykorzystania dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych? Dotąd nie mogły być wykorzystane na inne cele niż gminne programy profilaktyki (...)  »
Zwolnienie zespołu szkół z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie z 3 kwietnia 2020 r. (znak NA.III-0221-6/2020) wskazała, iż: "(...) Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy (...)  »
Część B sprawozdania SP-1 a zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Jeśli rada gminy wprowadziła, w drodze uchwały, za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w (...)  »
Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca (...)  »
Dane osobowe współwłaścicieli w decyzjach dotyczących podatków lokalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Czy prawidłowe jest zamieszczanie na decyzjach wymiarowych podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (przy solidarnym posiadaniu współwłaścicieli) danych osobowych takich jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich (...)  »
PCC od kupna auta od gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.06.2020 r.
Gmina chce sprzedać używany samochód pożarniczy, który był na wyposażeniu OSP. Nabywcą będzie spółka z o.o., której udziałowcem jest gmina. Samochód będzie używany w zakładzie (...)  »
Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej przy podatkach stanowiących dochód budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RP.0441/26/23/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o zajęcie stanowiska odnośnie wątpliwości związanych ze (...)  »
Zwolnienia i przesunięcia rat podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Podatek od nieruchomości w obecnych czasach może być dużym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorców, którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii, przestali zarabiać. (...)  »
Weryfikacja przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
W jaki sposób weryfikować przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Mocą tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych. Radni chcą takich zwolnień, ale nie dla wszystkich organizacji. Chcemy ponadto wydłużyć (...)  »
Naliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną możliwe jest naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy na podstawie danych, które (...)  »
Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców w oparciu o regulacje tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Rada gminy planuje wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców w oparciu o regulacje tarczy antykryzysowej. Nie chcemy jednak przyznać zwolnień wszystkim, lecz (...)  »
Dostosowanie wzoru deklaracji do uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Rada miejska przyjęła ostatnio nową uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając wymóg zwolnienia, jaki przewidziała ostatnia nowelizacja (...)  »
Liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości a liczba osób wykazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Wójt chce wprowadzić do uchwały w sprawie deklaracji na odpady zapisy, że w razie rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości, a liczbą osób (...)  »
Ulgi w zakresie podatku od nieruchomości wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (...)  »
Ustalanie spadkobierców a podatek od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.04.2020 r.
Ustawodawca podatkowy nie przyznał organom podatkowym samodzielnego, niezależnego od sądu powszechnego bądź notariusza, uprawnienia do ustalania grona spadkobierców na potrzeby opodatkowania. Kompetencje w tym zakresie (...)  »
Wyznaczanie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się przez podatnika w sprawie dowodów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Czy wójt może wprowadzić zarządzenie dotyczące usprawnienia postępowań podatkowych, w tym wydawania decyzji w sprawie stosowania ulg w podatkach lokalnych? Chodzi o wyłączenie stosowania terminu (...)  »
Utworzenie nowych miejsc pracy jako przesłanka gminnego zwolnienia z podatku od nieruchomości a połączenie firm  i przejęcie pracowników
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.03.2020 r.
Połączenie, poprzez przejęcie bądź zawiązanie nowej spółki w trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. (...)  »
Decyzje ws. zwolnień i ulg w podatku rolnym wydane z naruszeniem terminu rozpoznania wniosku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Wójt gminy wydał kilka decyzji w sprawie zwolnień i ulg w podatku rolnym wiele tygodni po miesiącu od złożenia wniosku przez podatników (dot. odmowy ww. (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku termomodernizacji budynku
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.03.2020 r.
Gmina planuje wprowadzić zwolnienie w podatku od nieruchomości z tytułu termomodernizacji budynków. Czy tego rodzaju zwolnienie jest dopuszczalne? Jeżeli tak, to jak należy zredagować zapis (...)  »
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
W związku z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli P/17/088 "Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin", z której wynika, że NIK negatywnie oceniła (...)  »
Informowanie podatnika o dokonanej przez organ podatkowy korekcie deklaracji podatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Z art. 274 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) (...)  »
Zaległość podatnika nie może wpływać na możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2020 r.
Zapisy uchwały uzależniające udzielenie zwolnienia i jego utratę od braku zaległości jakichkolwiek wobec budżetu gminy w jednoznaczny sposób odwołują się do cech podatnika. W tym (...)  »
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest (...)  »
Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.02.2020 r.
Podstawę wymiaru podatków i świadczeń stanowić powinny dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Tak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 (...)  »
Nie można umorzyć spłaconej zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Do urzędu gminy 13 stycznia br. wpłynął wniosek mieszkańca (podatnika) o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za ostatnie dwa lata. Problem w tym, że (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania budynków zabytkowych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 16
Aby dana nieruchomość mogła zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, muszą być spełnione określone warunki. Po pierwsze, wymagane jest wpisanie nieruchomości indywidualnie do rejestru (...)  »
Opłata targowa pobierana za sprzedaż poza lokalem handlowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Nasz urząd miasta pobiera opłatę targową na terenie gminy. Niektórzy z handlowców, którzy prowadzą sprzedaż w lokalach handlowych (dzierżawionych) dodatkowo sprzedają poza tymi lokalami, np. (...)  »
Możliwość doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości doręczania decyzji podatkowych przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym rady (...)  »
Wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości z mocą wsteczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości w trakcie roku z mocą wsteczną, jakkolwiek nie wynika wprost z regulacji prawnych, jest prawnie dopuszczalne. Za takim rozwiązaniem (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2020 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) podatnikami podatku (...)  »
Wpływ zmiany w ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.12.2019 r.
Organ ustalając podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego opiera się na danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy Prawa (...)  »
Rady gmin do końca 2019 r. muszą ustalić stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2019 r.
Z początkiem 2020 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych. Zatem w 2020 r. podatnicy powinni się liczyć się z wyższymi stawkami podatku od nieruchomości, (...)  »
Doręczenie podatnikowi kopii skorygowanych przez organ podatkowy deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Wójt gminy jako organ podatkowy dokonuje m.in. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Czy kopię takiej korekty można doręczać tylko na wniosek podatnika? W skali (...)  »
Spłata podatku od nieruchomości przez podmiot inny niż podatnik
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Przepisy dopuszczają możliwość zaliczania przez organ podatkowy wpłat pochodzących od innych podmiotów aniżeli sam podatnik na poczet spłaty podatku. Jednak taka możliwość została obwarowana pewnymi (...)  »
Notatki inkasenta opłaty targowej jako dowód w sprawie
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2019 r.
Notatki urzędowe, sporządzone przez uprawniony podmiot, mają walor dokumentu, który w pełni pozwala na przyjęcie za wiarygodne zawartych w nim danych. Przy wyliczeniu wysokości należnej (...)  »
Ustalenie stanu zatrudnienia na uczelni publicznej a wpłaty na PFRON
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2019 r.
Prowadzimy uczelnię publiczną. W jaki sposób należy ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wpłat na PFRON w 2020 r? Zasadniczo wpłat na PFRON (...)  »
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez podmioty zwolnione z tego podatku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o (...)  »
Podatek od nieruchomości za grunty leśne zajęte na działalność gospodarczą
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.11.2019 r.
W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, które znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to właśnie jednostki tego podmiotu mają przymiot podatnika (...)  »
PFRON a nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 18
Prowadzimy szkołę. Czy ustalając stan zatrudnienia na potrzeby wpłat na PFRON, należy uwzględnić w nim nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia? Pracodawcy, u których (...)  »
Błędna kwota podatku od środków transportowych wykazana w deklaracji złożonej przez podatnika
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
W przypadku błędnej kwoty podatku od środków transportowych wykazanej w deklaracji złożonej przez podatnika, organ podatkowy (wójt) powinien wydać decyzję określającą właściwy wymiar tego podatku, (...)  »
Decyzja wójta o zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
Jeden z podatników gminy miał dużą zaległość podatkową w podatku od nieruchomości od budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ale zmarł. Wniosek o umorzenie zaległości złożyła (...)  »
Ustalanie wysokości wpłat na PFRON przez szkoły oraz uczelnie i metody ich obniżania
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.10.2019 r.
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)  »
Brak przerejestrowania pojazdu na nowego właściciela a obowiązek w podatku od środków transportowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
W przypadku nabycia pojazdu zarejestrowanego obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje u nabywcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczenia uczelni zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.10.2019 r.
Uczelnia planuje wynająć jedno z pomieszczeń firmie zewnętrznej. Ma być w nim prowadzona stołówka. Czy pomieszczenie to nadal będzie podlegać zwolnieniu z podatku od nieruchomości? (...)  »
Zaliczenie wpłaty podatnika na zaległość podatkową i odsetki za zwłokę
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Z regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego jednoznacznie wynika, że środki wpłacone przez podatnika (w sytuacji gdy nie pokrywają kwoty zaległości podatkowej z odsetkami za zwłokę) (...)  »
Organ ma obowiązek wydać interpretację indywidualną w zakresie podatku od nieruchomości w określonym terminie
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.09.2019 r.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z (...)  »
Agencja Mienia Wojskowego jako podatnik podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.09.2019 r.
Z przepisów określających organizację wewnętrzną Agencji nie wynika, że podstawową działalnością AMW, jest wykonywanie zadań publicznych a nie prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie "celu publicznego", "zadań (...)  »
Orzekanie o nadpłacie w podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.09.2019 r.
Spółka z o.o. zwróciła się do gminy (jako organu podatkowego) z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2019. Wskazała, że wyłączeniu (...)  »
Druki w zakresie podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.08.2019 r.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Pod pojęciem (...)  »
Zaniechanie egzekwowania kosztów upomnienia od podatników podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
W gminie wysyłamy znaczne ilości upomnień do zapłaty podatku od nieruchomości. Z tego tytułu powstają koszty, których często podatnicy nie płacą dobrowolnie. Czy w takiej (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynku położonego na gruncie służącym działalności rolniczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Jestem pracownikiem referatu podatków lokalnych w gminie rolniczej. Mam wątpliwość jak opodatkować budynek gospodarczy położony na gruncie gospodarstwa rolnego służącym wyłącznie działalności rolniczej? Jakie stawki (...)  »
Organ powinien podjąć wszelkie działania celem wyjaśnienia stanu faktycznego i określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.07.2019 r.
Niezrozumiałe jest postępowanie organu, który będąc zobowiązanym do dokładnego ustalenia stanu faktycznego i posiadając wiedzę o istotnych rozbieżnościach w danych dotyczących powierzchni użytkowej poszczególnych budynków (...)  »
Rada gminy może różnicować stawki opłaty targowej
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.07.2019 r.
Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłata targowa jest fakultatywną opłatą lokalną. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (...)  »
Nowe wzorce dokumentacji na podatek od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wzorców dokumentacji na podatek od nieruchomości. Czy w związku z tym możemy wprowadzić przejściowe stosowanie (...)  »
Nadleśnictwo jako podatnik podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.07.2019 r.
Nadleśnictwa są podatnikami podatku od nieruchomości jako zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. W przypadku przedmiotów będących w zarządzaniu PGL Lasy Państwowe obowiązek podatkowy ciąży (...)  »
Określono wzory informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1026) z dnia 01.07.2019, strona 12
Podatek od nieruchomości W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 r., pod poz. 1104, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w (...)  »
Rada gminy nie może wprowadzić zwolnienia w podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych emerytów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
Rada gminy planuje wprowadzenie pewnego rozwiązania preferencyjnego dla emerytów. Chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych tych osób. Czy rozwiązanie to będzie legalne? (...)  »
Uchwała w sprawie stawek opłaty adiacenckiej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Przepisy art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) stanowią, (...)  »
Gmina wnioskuje o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.06.2019 r.
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Zaliczenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu tego podatku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 (...)  »
Sołtys może zostać inkasentem podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.05.2019 r.
Rada gminy może ustanowić osobę będącą sołtysem inkasentem do dokonywania poboru podatków leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych. Taki wniosek płynie z orzeczenia (...)  »
Rada gminy nie może wprowadzać ulg w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Rada gminy zamierza wprowadzić pewne preferencje na nowe inwestycje w zakresie podatku od nieruchomości. Chodzi o stopniowe obniżanie podatku w kolejnych latach, np. 80% przez (...)  »
Dane z ewidencji gruntów i budynków podstawą ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.05.2019 r.
Osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności (...)  »
Zwolnienie w podatku od środków transportowych dotyczące płatników podatku rolnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Nasza gmina jest typowo rolnicza. Rada gminy zamierza wprowadzić zwolnienie w podatku od środków transportowych, ale tylko dla płatników podatku rolnego, którzy użytkują pojazdy na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.