Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Inne podatki i opłaty
pokaż fragmenty artykułów
Wprowadzenie nowych stawek za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2022 r.
Wójt opracował na 2023 r. nową wyższą kalkulację stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie. Projekt przedstawiono wstępnie (...)  »
Zwolnienie budowli z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
Rada gminy przyjęła uchwałę na 2023 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przeciwpożarowej i kultury (...)  »
Rozliczenie nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości widniejących na kontach podatników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2022 r.
Czy niewielkie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości widniejące na kontach podatników (osób fizycznych) możemy zaliczyć na poczet podatku od nieruchomości za rok następny czy (...)  »
Wyższy podatek od nieruchomości w 2023 r. i sposoby na jego obniżenie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) są ustalane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Corocznie ulegają one zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi (...)  »
Opodatkowanie budynków, w których zakwaterowano Ukraińców
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Pomieszczenia uczelni wykorzystywane jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy nadal podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt (...)  »
Pismo MF dotyczące nieprawidłowości w uchwałach w zakresie podatku rolnego i leśnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2022 r. (...)  »
Odsetki od nieterminowo oprowadzanych przez inkasentów podatków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2022 r.
Niektórzy inkasenci wpłacili podatki od nieruchomości (pobrane od mieszkańców naszej gminy) z opóźnieniem. Czy w takiej sytuacji powinni zapłacić odsetki? Opóźnione przekazywanie przez inkasentów pobranych (...)  »
Wadliwy pobór opłaty miejscowej przy pobycie trwającym krócej niż dobę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
Według kontroli regionalnej izby obrachunkowej inkasenci nielegalnie pobierali opłatę miejscową przy pobycie trwającym jeden dzień (krócej niż dobę). Taka jednak była uchwała rady gminy. Wójtowi (...)  »
Podatek od nieruchomości od pomieszczeń gminnych wynajmowanych na potrzeby biblioteki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2022 r.
Samorządowa instytucja kultury (biblioteka) prowadzi działalność w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Z umowy wynika, że od tych pomieszczeń (...)  »
Kiedy zgłaszać zmiany w deklaracji od środków transportowych?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Jednostka planuje nabyć samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. W jakim terminie od jego nabycia należy złożyć deklarację? Jakie zmiany związane z (...)  »
Podatek od nieruchomości jednostek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Zasadniczo uczelnie, szkoły publiczne i niepubliczne, a także żłobki i przedszkola korzystają ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Nie zawsze jednak cała powierzchnia nieruchomości jest (...)  »
Uchwały rady gminy w sprawie podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zasadniczo kwestie dotyczące podatku od nieruchomości uregulowane zostały w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo, na mocy art. 168 Konstytucji RP, jednostki samorządu terytorialnego (...)  »
Gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Budowle będące własnością gminy i służące do wykonywania zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków nie są związane z prowadzeniem działalności (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości terenu oddanego w dzierżawę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2022 r.
Kto zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości w przypadku gdy nieruchomość (grunt) jest przedmiotem dzierżawy? Według jakich stawek należy opłacać podatek jeśli dzierżawcą terenu (...)  »
Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik podatku akcyzowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.08.2022 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 12 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.138.2022.1.MK) stwierdził, iż w przypadku dokonywania czynności stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym (...)  »
Prowadzenie przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2022 r.
Rada gminy nie może zobowiązać inkasentów do prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Możliwość ustalenia przez radę gminy obowiązku prowadzenia takiej ewidencji przez (...)  »
Ustanowienie trwałego zarządu a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Jeżeli trwały zarządca nieruchomości posiada podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku od nieruchomości (jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej), a instytucja (...)  »
Niewydawanie postanowień o pozostawieniu wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości bez rozpatrzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2022 r.
RIO podczas kontroli zarzuciła nam naruszenie procedury podatkowej. Chodzi o rzekome niewydawanie postanowień o pozostawieniu bez rozpoznania wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. (...)  »
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kilku właścicieli nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2022 r.
Czy w przypadku gdy dana nieruchomość ma kilku właścicieli powinna zostać złożona jedna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy każdy z właścicieli (...)  »
Określenie wartości budowli przez organ podatkowy
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.07.2022 r.
Na potrzeby ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości podatnik ma obowiązek podać organowi podatkowemu wartość budowli, o której mowa w art. 4 ust. (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków zakładów opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2022 r.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 (...)  »
Podatek od nieruchomości czy opłata reklamowa?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022
W mojej gminie pobierana jest opłata reklamowa. Planuję postawienie tablicy reklamowej na należącym do mnie gruncie. Czy będę zobowiązany płacić zarówno podatek od nieruchomości, jak (...)  »
Zerowa stawka w podatku od środków transportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
Czy rada gminy może uchwalić stawki zerowe w podatku od środków transportowych? Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach (...)  »
Wykorzystanie wolnych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
W myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele (...)  »
Opodatkowanie lokali oddanych w najem na prowadzenie przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest to, by podatnikiem podatku od nieruchomości (...)  »
Budowla nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli nie ma związku z biznesem
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, działający jako samorządowy zakład budżetowy, wykonując zadania o charakterze użyteczności publicznej i administrując należącą do gminy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, nie prowadzi (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Organ gminy może zwolnić przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości w związku z początkową inwestycją na podstawie programu pomocowego, który przybiera formę uchwały. Zwolnienie jest objęte (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych karetki należącej do szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2022 r.
Czy szpital powinien płacić podatek od środków transportowych za karetkę? Karetki jako pojazdy specjalne podlegają zwolnieniu z podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 (...)  »
Opłata od posiadania psów na terenach wiejskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2022 r.
Nasza gmina planuje wprowadzenie opłaty od posiadania psów. Czy w związku z tym będą musiały ją płacić wszystkie osoby posiadające psa zamieszkujące na terenach wiejskich? (...)  »
Zaniedbany zabytek a zwolnienie z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2022 r.
Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości, w której wykazała zwolnienie od podatku - powierzchnię w budynku zabytkowym. Miasto ma informację od konserwatora zabytków, że (...)  »
Określenie przez radę gminy trybu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.05.2022 r.
W gminie chcemy ujednolicić dokonywanie wpłat za odpady komunalne. Mamy metodę od ilości mieszkańców. Wójt przygotował projekt nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2022 r.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie daje możliwości wprowadzenia zwolnienia dla podatników podatku od nieruchomości, którzy (...)  »
Przyjęcie uchwały podwyższającej stawki opłat za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.04.2022 r.
Niedawno weszły w życie nowe wskaźniki przeciętnego dochodu, od których liczy się wysokość opłat za odpady komunalne. Wójt gminy zamierza skorzystać z możliwości podwyższenia opłat (...)  »
Nowe inwestycje budowlane a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Nabycie nieruchomości wiąże się nierozerwalnie z koniecznością regulowania podatku od nieruchomości już od następnego miesiąca po dniu jej nabycia. Ustawodawca postawił w uprzywilejowanej pozycji podatników (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków pozostających w posiadaniu powiatowego domu opieki społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2022 r.
Powiatowy dom pomocy społecznej posiada trzy budynki. W jednym z budynków znajdują się pomieszczenia związane z działalnością opiekuńczą świadczoną przez dom pomocy społecznej. Drugim budynkiem (...)  »
Zaniechanie dokonania przez organ podatkowy kontroli deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
RIO zarzuciła wójtowi naruszenie art. 272 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej w związku z rzekomym niedokonaniem kontroli deklaracji na podatek od nieruchomości. Podatnik (spółka) (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2022 r.
Burmistrz chce wspomóc przedsiębiorców zwalniając ich z podatku od nieruchomości na 2022 r. Zwolnienie ma dotyczyć tych przypadków, gdy osoba fizyczna zawiesi działalności na minimum (...)  »
Obowiązki związane ze zużyciem energii z OZE
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022
Gmina, która zużywa wyprodukowaną energię z OZE, nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego, lecz ma obowiązek składania deklaracji na podatek akcyzowy. Tak wynika (...)  »
Zakup nowego pojazdu a deklaracja na podatek od środków transportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2022 r.
Na początku 2021 r. podatnik złożył deklarację na podatek od środków transportowych i wpłacił podatek w obowiązującym terminie. Wiemy, iż w kwietniu 2021 r. nabył (...)  »
Instytucja kultury jako podatnik podatku leśnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.02.2022 r.
Instytucja kultury (muzeum) posiada w użytkowaniu wieczystym las. Czy w związku z tym instytucja jest zobowiązana płacić podatek leśny? W myśl art. 2 ustawy z (...)  »
Zaokrąglanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.02.2022 r.
Na sesji pod koniec lutego planujemy przyjąć nową uchwałę w sprawie opłat za odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych. Planujemy przyjąć nowe stawki maksymalne z zaokrągleniami, (...)  »
Sposób wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2022 r.
Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów (...)  »
Ujmowanie PESEL/NIP właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2022 r.
Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być ujęte dane w postaci PESEL/NIP właściciela nieruchomości? Czy może to narusza RODO? Naszym (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z ochroną przeciwpożarową i porządku publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.01.2022 r.
Radni mają pod koniec stycznia głosować nad uchwałą w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną porządku (...)  »
Zwolnienie z opłaty targowej dla rolników i ich domowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.01.2022 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa (...)  »
Zakup maszyny od osoby fizycznej a obowiązek zapłaty PCC
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.12.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy zakupił maszynę od osoby fizycznej (umowa kupna-sprzedaży). Czy w związku z tym zakupem zakład budżetowy jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności (...)  »
Stosowanie opłaty podwyższonej w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2021 r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona w oparciu o stawkę podwyższoną (sankcyjną) jest stosowana gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. (...)  »
Obowiązek opłacania opłaty targowej i możliwość różnicowania wysokości stawki tej opłaty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2021 r.
Obowiązek opłacania opłaty targowej nie zależy od tego, czy sprzedający posiada status przedsiębiorcy, czy też takowego statusu nie posiada. Liczy się sam fakt dokonywania sprzedaży (...)  »
Ustalanie stawek opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2021 r.
Rada gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie opłaty targowej. Stawki mają być zróżnicowane w zależności od miejsca sprzedaży, np. stragany - 30 zł, na parkingach (...)  »
Rada gminy nie może uzależniać zwolnienia z opodatkowania od zaległości podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Rada gminy w podjętej uchwale wprowadziła zwolnienie w podatku od nieruchomości dla tzw. inwestycji początkowych. Przewiduje ono zwolnienie dla przedsiębiorców, którzy kupią nowe grunty, lokale (...)  »
Zaliczenie wpłat podatników na poczet podatku od nieruchomości i kosztów upomnień
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2021 r.
Jak postąpić z kosztami upomnień od podatku od nieruchomości? W poleceniach przelewu podatnicy podają, że spłacają podatek a nie koszty upomnień. Czy wiążące są dla (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla placówek świadczących pomoc społeczną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2021 r.
Na wniosek burmistrza od stycznia 2022 r. ma zostać wprowadzone zwolnienie w podatku od nieruchomości dla placówek świadczących pomoc społeczną (w założeniu chodzi o samorządowe (...)  »
Zmiany w zakresie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości letniskowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przebudowała system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości letniskowych. Zmiany w tym zakresie (...)  »
Ustalanie podwyższonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o (...)  »
Zmiany w opłatach za śmieci i gospodarce odpadami
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. O ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za (...)  »
Nowe miejsca pracy jako przesłanka do zwolnienia z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
Rada gminy (miasta) ma możliwość takiego ukształtowania zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, aby wprowadzić wymóg dotyczący minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych na poziomie 50 mln (...)  »
Zmiany w zakresie możliwości różnicowania stawek opłaty za śmieci przy metodzie od gospodarstwa domowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wręcz rewolucyjne rozwiązania legislacyjne z punktu widzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany te dotyczą m.in. (...)  »
Decyzja w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2021 r.
W przypadku wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, należy ująć tam również odsetki za zwłokę do dnia wydania tej decyzji. (...)  »
Ustalanie stawek za zajęcie pasa drogowego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Projektowana przez radę gminy uchwała zawiera zapis o podniesieniu o 50% stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele handlowe przy cmentarzu na okres od (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków wykorzystywanych przez instytucje kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Czy instytucja kultury może być podmiotowo zwolniona z podatku od nieruchomości? Czy zwolnieniem z tego podatku mogą być objęte jedynie budynki wykorzystywane przez instytucje kultury (...)  »
Oświadczenie o zamiarze korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w deklaracji na odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Czy rada gminy może dokonać zmiany deklaracji na odpady komunalne, wprowadzając zapisy umożliwiające deklarowanie zamiaru korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez gminę, np. opłaty za (...)  »
Składanie wraz z deklaracją na odpady dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2021 r.
Czy wójt gminy może zmienić wzór deklaracji na odpady i wprowadzić zapisy obligujące mieszkańców do składania (z deklaracją) dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji? (...)  »
Pobór i wpłata przez inkasenta zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2021 r.
Inkasent jest uprawniony wyłącznie do poboru podatku, a więc należności, która powinna być uiszczona przez podatnika do upływu terminu płatności. Nie jest on uprawniony do (...)  »
Powołanie biegłego w celu określenia wartości budowli na potrzeby podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
W myśl art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli podatnik nie określił wartości budowli na potrzeby podatku od nieruchomości lub podał (...)  »
Odstąpienie od uzasadnienia decyzji w sprawie ulg podatkowych
Redakcja Poradnika VAT | 27.07.2021 r.
Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli w indywidualnej sprawie w tym przedmiocie ustali (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.