Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 września 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 r., godz. 14:27 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.959 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
36
4
5
6
7
8
9
10
37
11
12
13
14
15
16
17
38
18
19
20
21
22
23
24
39
25
26
27
28
29
30
Inne podatki i opłaty
pokaż fragmenty artykułów
Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie przez gminę niesprzedanego do 31 lipca 2023 r. węgla a podatek akcyzowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2023 r.
Czy sprzedając bądź przekazując nieodpłatnie swoim jednostkom niesprzedany do 31 lipca 2023 r. węgiel gmina jest zwolniona z akcyzy? Z wykładni systemowej Ministerstwa Aktywów Państwowych (...)  »
Zwolnienia wynikające z uchwał samorządowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Spółka nabyła nieruchomość leżącą na terenie jednej z gmin. Nie przysługują jej żadne zwolnienia z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Czy gmina może wprowadzać własne (...)  »
Uchwała rady gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Uchwalona przez radę gminy stawka podatku od nieruchomości, przekraczająca maksymalną stawkę podatku określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w obwieszczeniu Ministra Finansów, (...)  »
Umarzanie zaległości podatkowych wraz z kosztami upomnienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2023 r.
Regionalna izba obrachunkowa podważyła sposób umarzania zaległości w podatku od nieruchomości. Chodzi o to, że w ramach jednej decyzji wójta umarzano zaległość podatkową, odsetkową i (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości właścicielom gruntów zajętych pod inwestycje Skarbu Państwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 11 sierpnia 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 43370 w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości właścicielom gruntów zajętych pod inwestycje (...)  »
Termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przypadku dochodzenia zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2023 r.
Zaległości podatkowe (od nieruchomości, rolnego, środków transportowych) wobec naszej gminy wzrastają a wraz z tym koszty dochodzenia należności. Chodzi o działania upominawcze. Jaki jest czas (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są farmy fotowoltaiczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 2 sierpnia 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 42802 w sprawie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są (...)  »
Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych w 2024 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.08.2023 r.
W Monitorze Polskim z 1 sierpnia 2023 r. pod poz. 774 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic (...)  »
Podatek od nieruchomości poza sezonem wakacyjnym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2023 r.
Mieszkańcy naszej gminy wynajmują w okresie wakacyjnym pokoje w swoich domach turystom. Po tym czasie nie prowadzą żadnej działalności, aż do rozpoczęcia nowego sezonu wakacyjnego. (...)  »
Przygotowanie do przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2023 r.
W treści wystąpienia pokontrolnego regionalna izba obrachunkowa wydała zalecenie przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości. W jaki sposób gmina ma się przygotować do (...)  »
Wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2023 r.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej http://www.zgwrp.pl/ opublikował wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (...)  »
Opodatkowanie budowli w działalności wodno-kanalizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Aby można było mówić o zarobkowym charakterze działalności, niezbędne jest stwierdzenie okoliczności wskazujących na obiektywną możliwość osiągnięcia zysku, jako efektu zamierzonych i nakierowanych na to (...)  »
Nielegalne warunki zwolnienia w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.07.2023 r.
Burmistrz miasta opracował projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków związanych z działalnością gospodarczą, których budowa została zakończona w 2023 r. jako (...)  »
Wprowadzenie na terenie gminy opłaty reklamowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.07.2023 r.
Gmina planuje wprowadzenie opłaty reklamowej na jej terenie. Jakie działania gmina powinna w związku z tym podjąć? Jak powinien być ustalony wymiar i pobór tej (...)  »
Odpowiedź MF na interpelację w sprawie problemów z poborem opłaty uzdrowiskowej przez gminy uzdrowiskowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (MF) udzielił 5 czerwca 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 41477 w sprawie problemów z poborem opłaty uzdrowiskowej przez (...)  »
Stosowanie ulgi w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.06.2023 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zgłosił problem związany ze stosowaniem przez niektóre gminy ulgi w opłatach za śmieci dla (...)  »
Opłata podwyższona za brak selektywnej zbiórki odpadów w budynku wielolokalowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.06.2023 r.
Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nakładana za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny. W przypadku nieruchomości zbiorowej nie ma znaczenia ilu mieszkańców wywiązuje (...)  »
Zaniechania organu podatkowego w sprawie wzywania podatników do składania deklaracji na podatek od środków transportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2023 r.
RIO przeprowadziła kontrolę w naszym urzędzie gminy. Zarzucono wójtowi zaniechania w zakresie podatku od środków transportowych. Chodzi o informacje podatkowe przekazywane do urzędu ze starostwa (...)  »
Opłata za odbieranie odpadów komunalnych z tzw. nieruchomości mieszanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2023 r.
Rada gminy chce przyjąć nową uchwałę w sprawie opłat za odbieranie odpadów dla tzw. nieruchomości mieszanych (składających się z części mieszkalnej i niemieszkalnej - dotyczy (...)  »
Instytucje kultury a zwolnienie od podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2023 r.
Czy instytucje kultury są zwolnione z podatku od nieruchomości? Działalność kulturalną na terenie naszego kraju reguluje ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu (...)  »
Możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości ochotniczych straży pożarnych uchwałą rady gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.04.2023 r.
Czy rada gminy może wprowadzić uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości dla ochotniczych straży pożarnych znajdujących się na jej terenie? Ochotnicze straże pożarne (OSP) spełniają (...)  »
Odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2023 r.
Podatnik (spółka z o.o.) zalega z podatkiem od nieruchomości. Egzekucja z majątku spółki jest w zasadzie bezskuteczna. Burmistrz zamierza przenieść odpowiedzialność na członka (prezesa) zarządu (...)  »
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości z korektą deklaracji a składane pełnomocnictwo
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.04.2023 r.
Spółka (właściciel nieruchomości) zwróciła się do wójta gminy z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Abstrahując od merytorycznej zasadności wniosku jest problem z (...)  »
Zaliczenie wpłaty dłużnika na poczet zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2023 r.
Do urzędu miasta wpłynął przelew od spółki na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 5 tys. zł. Jednak dług w księgach urzędu (...)  »
Umorzenie zaległego podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2023 r.
Do wójta gminy wpłynął wniosek o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości lokalnej firmy. W skali roku podatnik płaci niemal 40 tys. zł. We wniosku podaje (...)  »
Waloryzacja opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2023 r.
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których (...)  »
Dodatkowe zapisy w uchwale w sprawie opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.02.2023 r.
Czy w ramach jednej uchwały w sprawie opłaty targowej rada miejska może ująć obok stawki także zwolnienie z części opłaty w określone dni tygodnia oraz (...)  »
Stawka podatku od nieruchomości przy działalności sezonowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Sezonowość prowadzenia działalności gospodarczej nie stoi na przeszkodzie w kwalifikacji określonych składników przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako związanych z prowadzoną działalnością. Taki wniosek płynie (...)  »
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości w przypadku współwłaścicieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2023 r.
Wydanie pozytywnej dla podatnika decyzji o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości powoduje jej wygaśnięcie. W przypadku jednego właściciela nieruchomości zaległość przestaje istnieć, tak jakby (...)  »
Nieprawidłowości w uchwałach dotyczących podatków rolnego i leśnego - pismo MF do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2023 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 21 października 2022 r. (nr DSP13.843.6.2022), skierowanym do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych, odniosło się do nieprawidłowości w uchwałach dotyczących podatków (...)  »
Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.01.2023 r.
RIO zarzuciła naszej gminie nieprawidłowe zawiadamianie o zmianie opłaty za odpady. Opłaty w naszej gminie wzrosły na skutek nowelizacji uchwały odpadowej. Podawano mieszkańcom wysokość nowej (...)  »
Opiniowanie przez UOKiK projektu uchwały w sprawie zwolnień z opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2023 r.
Burmistrz miasta opracował projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2023 r. Zasadniczo stawki opłat mają wzrosnąć w porównaniu do 2022 r., ale jednocześnie wprowadzono (...)  »
Pokwitowanie wpłaty opłaty targowej wystawiane przez inkasentów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.01.2023 r.
Jakie dane powinno zawierać pokwitowanie wpłaty opłaty targowej wystawiane przez inkasentów? W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 (...)  »
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Rady gmin i miast podjęły już uchwały o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w 2023 r. na swoim terenie. Wysokość stawek maksymalnych corocznie ogłaszana (...)  »
Skuteczność doręczenia nakazów i decyzji podatkowych a wynagrodzenie inkasenta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.12.2022 r.
Od stycznia przyszłego roku chcemy w gminie uszczelnić system podatkowy i wprowadzić pobór podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego) w drodze inkasa i wynagrodzenia za (...)  »
Umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku śmierci podatnika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2022 r.
Czy organ podatkowy może umorzyć zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w przypadku śmierci podatnika (osoby fizycznej)? Z art. 67d § 1 pkt 4 ustawy (...)  »
Wprowadzenie nowych stawek za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2022 r.
Wójt opracował na 2023 r. nową wyższą kalkulację stawek za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie. Projekt przedstawiono wstępnie (...)  »
Zwolnienie budowli z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2022 r.
Rada gminy przyjęła uchwałę na 2023 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przeciwpożarowej i kultury (...)  »
Rozliczenie nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości widniejących na kontach podatników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2022 r.
Czy niewielkie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości widniejące na kontach podatników (osób fizycznych) możemy zaliczyć na poczet podatku od nieruchomości za rok następny czy (...)  »
Wyższy podatek od nieruchomości w 2023 r. i sposoby na jego obniżenie
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) są ustalane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Corocznie ulegają one zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi (...)  »
Opodatkowanie budynków, w których zakwaterowano Ukraińców
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Pomieszczenia uczelni wykorzystywane jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy nadal podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt (...)  »
Pismo MF dotyczące nieprawidłowości w uchwałach w zakresie podatku rolnego i leśnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2022 r. (...)  »
Odsetki od nieterminowo oprowadzanych przez inkasentów podatków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2022 r.
Niektórzy inkasenci wpłacili podatki od nieruchomości (pobrane od mieszkańców naszej gminy) z opóźnieniem. Czy w takiej sytuacji powinni zapłacić odsetki? Opóźnione przekazywanie przez inkasentów pobranych (...)  »
Wadliwy pobór opłaty miejscowej przy pobycie trwającym krócej niż dobę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
Według kontroli regionalnej izby obrachunkowej inkasenci nielegalnie pobierali opłatę miejscową przy pobycie trwającym jeden dzień (krócej niż dobę). Taka jednak była uchwała rady gminy. Wójtowi (...)  »
Podatek od nieruchomości od pomieszczeń gminnych wynajmowanych na potrzeby biblioteki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2022 r.
Samorządowa instytucja kultury (biblioteka) prowadzi działalność w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Z umowy wynika, że od tych pomieszczeń (...)  »
Kiedy zgłaszać zmiany w deklaracji od środków transportowych?
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Jednostka planuje nabyć samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. W jakim terminie od jego nabycia należy złożyć deklarację? Jakie zmiany związane z (...)  »
Podatek od nieruchomości jednostek oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Zasadniczo uczelnie, szkoły publiczne i niepubliczne, a także żłobki i przedszkola korzystają ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Nie zawsze jednak cała powierzchnia nieruchomości jest (...)  »
Uchwały rady gminy w sprawie podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zasadniczo kwestie dotyczące podatku od nieruchomości uregulowane zostały w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo, na mocy art. 168 Konstytucji RP, jednostki samorządu terytorialnego (...)  »
Gminna infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Budowle będące własnością gminy i służące do wykonywania zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków nie są związane z prowadzeniem działalności (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości terenu oddanego w dzierżawę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2022 r.
Kto zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości w przypadku gdy nieruchomość (grunt) jest przedmiotem dzierżawy? Według jakich stawek należy opłacać podatek jeśli dzierżawcą terenu (...)  »
Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik podatku akcyzowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.08.2022 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 12 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.138.2022.1.MK) stwierdził, iż w przypadku dokonywania czynności stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym (...)  »
Prowadzenie przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2022 r.
Rada gminy nie może zobowiązać inkasentów do prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Możliwość ustalenia przez radę gminy obowiązku prowadzenia takiej ewidencji przez (...)  »
Ustanowienie trwałego zarządu a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Jeżeli trwały zarządca nieruchomości posiada podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku od nieruchomości (jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej), a instytucja (...)  »
Niewydawanie postanowień o pozostawieniu wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości bez rozpatrzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2022 r.
RIO podczas kontroli zarzuciła nam naruszenie procedury podatkowej. Chodzi o rzekome niewydawanie postanowień o pozostawieniu bez rozpoznania wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. (...)  »
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kilku właścicieli nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2022 r.
Czy w przypadku gdy dana nieruchomość ma kilku właścicieli powinna zostać złożona jedna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy każdy z właścicieli (...)  »
Określenie wartości budowli przez organ podatkowy
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.07.2022 r.
Na potrzeby ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości podatnik ma obowiązek podać organowi podatkowemu wartość budowli, o której mowa w art. 4 ust. (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków zakładów opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2022 r.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 (...)  »
Podatek od nieruchomości czy opłata reklamowa?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022
W mojej gminie pobierana jest opłata reklamowa. Planuję postawienie tablicy reklamowej na należącym do mnie gruncie. Czy będę zobowiązany płacić zarówno podatek od nieruchomości, jak (...)  »
Zerowa stawka w podatku od środków transportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
Czy rada gminy może uchwalić stawki zerowe w podatku od środków transportowych? Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach (...)  »
Wykorzystanie wolnych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
W myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele (...)  »
Opodatkowanie lokali oddanych w najem na prowadzenie przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest to, by podatnikiem podatku od nieruchomości (...)  »
Budowla nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli nie ma związku z biznesem
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, działający jako samorządowy zakład budżetowy, wykonując zadania o charakterze użyteczności publicznej i administrując należącą do gminy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, nie prowadzi (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Organ gminy może zwolnić przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości w związku z początkową inwestycją na podstawie programu pomocowego, który przybiera formę uchwały. Zwolnienie jest objęte (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych karetki należącej do szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2022 r.
Czy szpital powinien płacić podatek od środków transportowych za karetkę? Karetki jako pojazdy specjalne podlegają zwolnieniu z podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 (...)  »
Opłata od posiadania psów na terenach wiejskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2022 r.
Nasza gmina planuje wprowadzenie opłaty od posiadania psów. Czy w związku z tym będą musiały ją płacić wszystkie osoby posiadające psa zamieszkujące na terenach wiejskich? (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.