Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Inne podatki i opłaty
Opodatkowanie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby mieszkalne i biurowe, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.04.2019 r.
Nadleśnictwo będące jednostką organizacyjną Lasów Państwowych udostępnia lokale mieszkalne do nieodpłatnego korzystania na podstawie przepisów ustawy o lasach oraz odpłatnie na podstawie umów najmu. Kto (...)  »
Ilość decyzji w przypadku więcej niż jednej nieruchomości jednego podatnika
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.04.2019 r.
Czy organ podatkowy zobowiązany jest do opodatkowania wszystkich przedmiotów należących do danego podatnika (osoba fizyczna) podatkiem od nieruchomości w jednej decyzji, ustalającej zobowiązanie podatkowe? Podatek (...)  »
Doręczanie decyzji podatkowej małżonkom
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.03.2019 r.
Organy podatkowe nie ustalają podatku od nieruchomości częściowo poszczególnym współwłaścicielom będącym osobami fizycznymi. Zatem wydawane decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości dotyczą całej nieruchomości (bez (...)  »
Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynków
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.03.2019 r.
Organ podatkowy musi uwzględnić zapisy ewidencji. Jednak nie można pominąć art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom. Zatem kiedy (...)  »
Charakter zwolnień w podatku od nieruchomości udzielanych przez gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.03.2019 r.
Rada Miasta posłużyła się stwierdzeniem, że zwolnieniu nie podlegają budynki i ich części "będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą". Taki sposób (...)  »
Oświadczenie podatnika w formularzach podatkowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.02.2019 r.
Oświadczenie o treści "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością", zawarte w formularzu podatkowym należy (...)  »
Dopuszczalność wydania i doręczenia w jednym dniu decyzji obejmujących wiele lat
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.02.2019 r.
Skoro decyzje organu podatkowego wydane zostały w terminie przedawnienia, to nie sposób uznać za naruszenie prawa wydanie w jednym dniu i doręczenie stronie decyzji wymiarowych (...)  »
Wpłaty na PFRON i ich obniżanie w przypadku uczelni publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.02.2019 r.
Zasadniczo obowiązkowych wpłat na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 (...)  »
Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych a wydanie nowej decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.01.2019 r.
Każdej korekcie w zakresie podatku od nieruchomości złożonej przez stronę, w sytuacji gdy z jej treści wynika, że wykazywane tam okoliczności wskazują na inną treść (...)  »
Nowe zasady zwrotu akcyzy od zakupu paliwa rolniczego w 2019 r.
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 50
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. (...)  »
Publiczne przedszkola i obowiązek wpłat na PFRON
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2019 r.
W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), obowiązkowych wpłat na (...)  »
Będą jednolite druki informacji i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.12.2018 r.
Obecnie do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników oraz (...)  »
Sprawozdania organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.12.2018 r.
Na organach podatkowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta) ciąży obowiązek sprawozdawczy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (...) Wzór sprawozdania SP-1 Sprawozdanie (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania gruntów oddanych w dzierżawę przez uczelnię wyższą
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Ustawodawca na mocy art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) zwolnił (...)  »
Gmina uzyskuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Gminy mogą wprowadzać zwolnienia w podatku od nieruchomości
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) gminy posiadają uprawnienia do (...)  »
Gminy muszą zdecydować o stawkach podatków i opłat lokalnych
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.11.2018 r.
Górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych autobusu zakupionego przez jednostkę budżetową gminy
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.11.2018 r.
Placówka będąca jednostką budżetową gminy (nieposiadająca osobowości prawnej) dokonała zakupu 18 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Sfinansowano go środkami pochodzącymi z budżetu gminy (...)  »
PCC przy zakupie eksponatów przez muzeum
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zwolnienie w podatku dla czynności dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwolnienie to nie rozciąga się jednak na jednostki (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwalane przez rady gmin
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w zakresie obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Przykładowo z opodatkowania podatkiem od nieruchomości (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lądowiska samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którego podstawowym profilem działalności jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności (...)  »
Pobieranie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od tych zaległości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2018 r.
Czy inkasenci wyznaczeni przez radę gminy do poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych mogą pobierać także zaległości podatkowe z tytułu tego podatku oraz odsetki (...)  »
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej w formularzach podatkowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2018 r.
Gmina posiada samodzielnie przygotowane i opracowane druki informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Zawarliśmy w nich oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych (...)  »
Podatek od nieruchomości za pomieszczenia wynajmowane przez muzeum
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.09.2018 r.
Jako muzeum rejestrowane zamierzamy wynająć pomieszczenia, w których prowadzone będzie bistro. Kto będzie opłacał podatek za te pomieszczenia? Czy w takiej sytuacji nadal będzie przysługiwało (...)  »
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla uczelni
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.09.2018 r.
Jesteśmy uczelnią publiczną. Działamy na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Prowadzimy działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz artystyczną. Działania te realizujemy m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie (...)  »
W 2019 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą wyższe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018, strona 6
W Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r., pod poz. 745, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic (...)  »
Oświadczenie podatnika dowodem w sprawie
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.08.2018 r.
Do urzędu gminy wpłynęło pismo podatnika w sprawie błędnego ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości. Jako organ podatkowy ustaliliśmy wysokość należnego podatku na podstawie posiadanych danych. (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zabytkowych budynków
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 01.03.2018, strona 18
Firma zamierza nabyć budynek, który jest wpisany do rejestru zabytków. W myśl obowiązujących przepisów budynki wpisane do rejestru zabytków mogą być zwolnione od podatku od (...)  »
I rata podatku od środków transportowych w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, strona 18
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Może się jednak (...)  »
Określono wzór sprawozdania w zakresie m.in. podatku od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018, strona 16
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2455, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie (...)  »
Opodatkowanie budynku, który był użytkowany jedynie w części
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 04.01.2018, strona 18
W 2017 r. rozpoczęliśmy użytkowanie budynku, który nie został wykończony. Wykorzystywany jest on w ramach działalności gospodarczej. Czy od 2018 r. podlega on opodatkowaniu podatkiem (...)  »
Opodatkowanie lokalu mieszkalnego wynajmowanego w celach noclegowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017, strona 18
Prowadzimy firmę doradczą. Dodatkowo posiadamy lokale mieszkalne, które są przedmiotem krótkotrwałego wynajmu dla turystów w celach mieszkaniowych. Nie stanowi to przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadane (...)  »
Odrębne opodatkowanie przyczep i naczep
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017, strona 18
Posiadam samochód ciężarowy z przyczepą, w przypadku którego osobno opłacam podatek od środków transportowych za samochód i osobno za przyczepę. Jestem również właścicielem ciągnika siodłowego (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kontenerów wykorzystywanych na budowie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017, strona 18
Prowadzę firmę budowlaną. Wykorzystuję przenośne kontenery jako zaplecze sanitarne, narzędziowe i biurowe na budowach prowadzonych w różnych miejscowościach oddalonych od siedziby firmy. Kontenery te (tzw. (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wind towarowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017, strona 18
Spółka posiada hale produkcyjne. Wewnątrz tych hal znajdują się windy i dźwigi towarowe oraz osobowo-towarowe. Czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Opodatkowaniu podatkiem od (...)  »
Prawo uczelni do zwolnienia z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017, strona 18
Uczelnia zamierza wynająć jedno z pomieszczeń firmie z zewnątrz na prowadzenie stołówki i klubu studenckiego. Czy pomieszczenia te nadal będą podlegały zwolnieniu z podatku od (...)  »
Określono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 01.11.2017, strona 11
W Monitorze Polskim z 16 października 2017 r., pod poz. 941, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie (...)  »
Termin zakończenia budowy a powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017, strona 18
Spółka z o.o. realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku biurowego. Realizacja odbywa się w dwóch etapach. Na pierwszy etap składa się wzniesienie bryły budynku wraz (...)  »
Zwolnienie współwłaściciela z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017, strona 18
Regulacje prawne, które wyłączyły stosowanie zasady solidarnej odpowiedzialności za podatek od nieruchomości, rolny i leśny w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolniony (...)  »
Zwolnienie z podatku transportowego udzielane przez gminę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017, strona 18
Prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam pojazdy, a dwa z nich mają napęd elektryczny. Opłacam za nie podatek od środków transportowych. Mój znajomy, który prowadzi działalność w (...)  »
Zapłata podatku od nieruchomości przez posiadacza samoistnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 07.09.2017, strona 18
Czy firma, jako posiadacz samoistny nieruchomości, zobowiązana jest do opłacania za nią podatku od nieruchomości? W naszej opinii zobowiązanie to powinno obciążać właściciela nieruchomości. Podatnikami (...)  »
Opodatkowanie gminnych nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 04.09.2017, strona 18
Z zasady, jako gmina, jesteśmy zwolnieni z podatku od nieruchomości. Czy zwolnienie to ma zastosowanie również w odniesieniu do nieruchomości zajętych przez samorządowe jednostki budżetowe? (...)  »
W 2018 r. będą wyższe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 01.09.2017, strona 7
W Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2017 r., pod poz. 800, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie (...)  »
Podatek od nieruchomości za budynek w złym stanie technicznym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017, strona 18
Firma, w ramach prowadzonej działalności, zakupiła budynek, z przeznaczeniem do całkowitego remontu, ze względu na fatalny stan techniczny. Czy nadal obowiązują przepisy, które umożliwiają zwolnienie (...)  »
Różne stawki opłaty targowej w tej samej gminie
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017, strona 18
Prowadzę sprzedaż na kilku targowiskach zlokalizowanych na terenie jednej gminy. Ponoszę z tego tytułu opłatę targową. Dlaczego jej stawki w odniesieniu do poszczególnych targowisk się (...)  »
Podatek od nieruchomości po rozpoczęciu użytkowania budynku
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017, strona 16
Rozpoczęcie użytkowania części budynku powoduje powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do całego budynku. STAN FAKTYCZNY: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił spółce pozwolenia na częściowe użytkowanie (...)  »
Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017, strona 18
Spółka z o.o. w czerwcu br. w użytkowanym już budynku zakupiła lokal mieszkalny. Protokół przekazania lokalu datowany jest na lipiec br. Kiedy w takim przypadku (...)  »
Zmiany w opodatkowaniu wspólnych nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017, strona 18
Z dniem 14 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy (...)  »
Opłata targowa przy sprzedaży fast-food
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017, strona 18
Prowadzimy sprzedaż posiłków typu fast-food oraz napojów. Sprzedaży dokonujemy z przyczepy gastronomicznej, która posadowiona jest na hali targowej przy dworcu. Czy zasadne jest pobieranie od (...)  »
Opłata targowa w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 03.07.2017, strona 18
Sezon leni w pełni. W tym okresie wiele osób dokonuje sprzedaży swoich plonów z pól czy działek. Również w miejscowościach turystycznych kwitnie uliczny handel. Jednakże (...)  »
Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017, strona 16
Radzie gminy pozostawiony został wybór sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród rozwiązań wskazanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy (...)  »
Różne nieruchomości na terenie tej samej gminy można ująć w jednej deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017, strona 18
Spółka z o.o. nabyła kilka nieruchomości, w tym m.in. grunty i lokale użytkowe. Część z nich znajduje się na terenie jednej gminy, kilka położonych jest (...)  »
Podatek od nieruchomości za gabinet medycyny estetycznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017, strona 18
Jestem właścicielem budynku, którego lokale podlegają wynajęciu różnym firmom. W jednym z nich ma być prowadzony gabinet medycyny estetycznej. Czy za lokal ten będę mógł, (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gospodarstwa agroturystycznego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 08.05.2017, strona 18
Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne. Czy powinienem odprowadzać podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej? W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od (...)  »
Konsekwencje niezłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 02.05.2017, strona 22
W listopadzie 2016 r. kupiłam samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Powinnam złożyć deklarację DT-1 do gminy i opłacić podatek od środków (...)  »
Podatek od nieruchomości za dojazdy wybudowane na drodze gminnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017, strona 18
Spółka dokonała zakupu gruntu niezabudowanego. Do nieruchomości prowadzi droga dojazdowa wybudowana jeszcze przez sprzedawcę. Wjazd znajduje się na drodze publicznej będącej własnością gminy. Spółka zleciła (...)  »
Podatek od nieruchomości za kontenerową stację transformatorową
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 06.04.2017, strona 18
Na dzierżawionej działce posadowiliśmy kontenerową stację transformatorową (niezwiązaną z gruntem). Czy wskazaną stację należy uznać za budowlę i opodatkować podatkiem od nieruchomości? Jeśli tak, to (...)  »
Opodatkowanie nieruchomości, gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 06.03.2017, strona 18
Trzy osoby fizyczne wspólnie nabyły nieruchomość. Jeden ze współwłaścicieli będzie korzystał ze zwolnienia w opłacaniu podatku od nieruchomości. Jak w takim przypadku podatek od nieruchomości (...)  »
Zwolnienie z opodatkowania budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017, strona 18
Prowadzę uprawę roślin, sadzonek i warzyw w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych. Czy w tym przypadku przysługuje mi zwolnienie z podatku od nieruchomości? Zwolnieniu z (...)  »
Podatek transportowy w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017, strona 18
W dniu 15 lutego br. mija termin na złożenie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych na 2017 rok. Obowiązek ten dotyczy bardzo dużej (...)  »
Podatek od nieruchomości u osób prawnych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017, strona 18
Zasady i częstotliwość opłacania podatku od nieruchomości zależą w głównej mierze od formy prawnej podatnika zobowiązanego do regulowania tego podatku. Inne zasady obowiązują bowiem przedsiębiorców (...)  »
Podatek od nieruchomości od drogi dojazdowej do budynku firmy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 05.01.2017, strona 18
Spółka jawna posiada budynek służący prowadzonej działalności gospodarczej. W 2016 r. do budynku wybudowano dojazd, który obsługuje tylko ten budynek. Czy od wartości tej drogi (...)  »
Ustalenie dmc przyczep i naczep na potrzeby podatku transportowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016, strona 18
Firma posiada przyczepy i naczepy, które wykorzystuje jako miejsce składowania materiałów wykorzystywanych do produkcji. Nie posiadamy ciągnika siodłowego czy innego pojazdu silnikowego. Czy w związku (...)  »
Podatek od nieruchomości za użytkowanie wieczyste
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016, strona 18
Spółka z o.o. planuje w grudniu 2016 r. nabyć w użytkowanie wieczyste grunt od gminy. Wiemy, że z tego tytułu będziemy ponosić opłatę za użytkowanie (...)  »
Ustalanie podatku, gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016, strona 18
Nieruchomość gruntowa stanowi współwłasność 4 podmiotów. Jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jak w tym przypadku będzie wyglądała (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.