Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Świadczenia
pokaż fragmenty artykułów
Informacja w Z-3 dla celów ustalenia prawidłowej wysokości zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Pracownica, która w lipcu 2022 r. urodziła dziecko, od razu (kilka dni po porodzie) wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po zasiłku chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Pracodawca wypłaca pracownikom dodatek za staż pracy. Jego wysokość stanowi odpowiedni procent płacy zasadniczej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracownicy zachowują do niego prawo za okresy (...)  »
Wniosek o rentę dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Przed zakończeniem okresu zasiłkowego pracownik ubiegał się o świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz orzecznik ZUS uznał jednak pracownika za częściowo niezdolnego do pracy. Jakie dokumenty powinien wypełnić (...)  »
Dłuższy pobyt pracownika w szpitalu a wypłata świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Pracownica trafiła do szpitala na początku listopada 2022 r. Ma tam pozostać przez kilka tygodni. Szpital ją poinformował, że zwolnienie lekarskie zostanie jej wystawione dopiero (...)  »
Wyrównanie zaniżonego zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Analiza takich wypłat z roku ubiegłego wykazała, że dwóch pracowników otrzymało mniejsze kwoty tego świadczenia niż powinny być wypłacone. (...)  »
Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są uprawnieni, oprócz ZUS, także płatnicy składek na to ubezpieczenie, ale tylko tacy, (...)  »
Przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko, którego opiekunem prawnym jest jego rodzic
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2022 r.
Matka dziecka złożyła w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na syna. W toku postępowania ustalono, że matka dziecka jest (...)  »
Krótkie umowy zlecenia zawierane co miesiąc z własnym pracodawcą nie podwyższą zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
W każdym miesiącu zawieramy z pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie określonego zadania. Od wynagrodzenia z tych umów pobierana jest każdorazowo m.in. składka na ubezpieczenie (...)  »
Jakie świadczenia są wypłacane w razie wypadku w drodze do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Pracownik, pokonując drogę do pracy, uległ wypadkowi. Od dnia zdarzenia jest niezdolny do pracy. Program płacowy nalicza temu pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. O ile jest to (...)  »
Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia a podstawa zasiłku w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, należnych ubezpieczonym po zaistnieniu określonego ryzyka, jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie/przychód wypłacone/uzyskany za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub (...)  »
Skrócenie zasiłku macierzyńskiego i wyrównanie jego wysokości w przypadku śmierci dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracownica we wrześniu 2022 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim, bezpośrednio po którym zamierzała korzystać z urlopu rodzicielskiego. Za okres urlopu macierzyńskiego pobiera (...)  »
Ustalenie okresu zasiłkowego, gdy w czasie nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownica zaszła w ciążę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracownica od 20 czerwca 2022 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby. W październiku 2022 r. na PUE ZUS płatnika składek wpłynęło kolejne (...)  »
Umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o umorzenie zadłużenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że od 10 maja 2019 (...)  »
Niezdolność pracownika do pracy w wyniku wypadku a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Niezdolność do pracy z powodu choroby uprawnia pracownika do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek, któremu uległ pracownik, świadczenie (...)  »
Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Pracownik według umowy pracuje na 1/4 etatu, po 5 godzin dziennie w każdy wtorek i w każdy czwartek danego miesiąca. Otrzymał on e-ZLA na okres (...)  »
Rola płatnika składek przy ubieganiu się ubezpieczonego o świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Gdy okres należnego zasiłku chorobowego okaże się zbyt krótki na odzyskanie zdolności do pracy, ubezpieczonemu - po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków - może być (...)  »
Zawieszenie pracownikowi emerytury a obowiązki informacyjne wobec ZUS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Pracownikowi została przyznana wcześniejsza emerytura, przy czym - z uwagi na to, że nie rozwiązał stosunku pracy - jej wypłata została zawieszona. Czy musimy zawiadomić (...)  »
Wysokie przychody matki nie wykluczają prawa do renty rodzinnej dla dzieci
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Żona pracownika, który zginął w wypadku przy pracy, osierocając troje małoletnich dzieci, zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie (...)  »
Świadczenia należne pracownicy, która przedwcześnie urodziła dziecko
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Niezdolność do pracy w okresie ciąży uprawnia do świadczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Co więcej, w takim przypadku pracownica może korzystać z (...)  »
Trzynastka za niepełny rok w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 17
Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2021 r. początkowo na 1/4 etatu, a od 20 kwietnia 2021 r. na pełny etat. Kolejna zmiana wymiaru czasu (...)  »
Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobie przebywającej na urlopie wychowawczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności (...)  »
Zatrudnienie emeryta z lekkim stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zatrudniamy rencistę posiadającego lekki stopień niepełnosprawności. W przyszłym miesiącu osiągnie on wiek emerytalny. Zamierza on złożyć wniosek o emeryturę i nadal świadczyć pracę. Czy w (...)  »
Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
W listopadzie 2022 r. spełnię ostatni z warunków uprawniających mnie do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W związku z tym będę ubiegała się o jego przyznanie. W (...)  »
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika wykonującego wcześniej w tym samym zakładzie umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Zleceniobiorca do 31 grudnia 2021 r. wykonywał w naszym zakładzie pracy umowę zlecenia. Z tego tytułu był objęty ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym, oraz ubezpieczeniem (...)  »
Czy pracownik, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę, może je później skutecznie wycofać?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Pracownik pod koniec czerwca 2022 r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a więc umowa o pracę (...)  »
Gdy zwolnienie lekarskie obejmuje wyłącznie dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Pracownik jest zatrudniony od 19 kwietnia 2022 r. na 1/5 etatu, z wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości 640 zł. Na początku września 2022 r. zgodnie (...)  »
Umowy cywilnoprawne w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych jest ostatnio dość powszechnym zjawiskiem. Okresy pracy świadczonej w ramach tego rodzaju umów nie są wliczane do stażu pracy. Fakt (...)  »
Praca podjęta w szkole a prawo do świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu tylko w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub innego (...)  »
Okres zasiłkowy dla niezdolności do pracy powstałej po urlopie dla poratowania zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Nauczyciel chorował w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., a następnie bez dnia przerwy przez rok (od 1 lipca 2021 r. do (...)  »
Opieka nad dzieckiem w czasie przerwy w przedszkolu bez prawa do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownica złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad 4-letnim dzieckiem w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w związku z (...)  »
Wliczenie wynagrodzenia rocznego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w razie przerwy w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Pracownik jednostki budżetowej był zatrudniony od 1 maja 2020 r. do 31 marca 2021 r., a kolejną umowę o pracę zawarliśmy z nim od 7 (...)  »
Urlop współmałżonka a prawo do zasiłku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracownica przez 7 dni sprawowała opiekę nad chorym 10-letnim synem. Z przedłożonego przez nią wniosku o zasiłek opiekuńczy wynika m.in., iż ojciec dziecka (jej mąż) (...)  »
Ponowne ustalenie prawa do świadczenia po przedłożeniu świadectwa pracy z poprzedniej firmy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022
Pracownica, zatrudniona z dniem 4 lipca 2022 r., chorowała w okresie od 18 do 22 lipca 2022 r. Ponieważ do dnia naliczania wypłaty pensji za (...)  »
Dodatek służbowy przyznany na czas określony a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 01.09.2022
Pracownica, pod długotrwałą nieobecność kierownika związaną z niezdolnością do pracy, pełniła jego obowiązki. Z tego tytułu w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym pełnoletnim dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
Pracownica ma dwoje dzieci w wieku 7 i 21 lat. Starsze z dzieci pod koniec sierpnia 2022 r. przeszło zabieg chirurgiczny i po wypisaniu ze (...)  »
Kontrola ZUS na wniosek pracodawcy w zakresie prawidłowości orzeczonej niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
Jeden z pracowników wystąpił o kilka dni nieplanowanego urlopu wypoczynkowego. Z przyczyn organizacyjnych odmówiliśmy jego udzielenia. Następnego dnia na profil PUE ZUS płatnika składek wpłynęło (...)  »
Wypadek w drodze z pracy w pierwszym miesiącu pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Pracownik, zatrudniony z dniem 1 sierpnia 2022 r., w dniu 5 sierpnia 2022 r. w drodze z pracy do domu został potrącony przez samochód. Po (...)  »
Kontrolne badanie lekarskie pracownika, który nie stawił się na kontrolę do lekarza orzecznika ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Pracownik, który już ponad 90 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim, został wezwany na kontrolę do lekarza orzecznika ZUS, ale nie stawił się na badanie. W (...)  »
Zmiany w ustalaniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Wysokość należnego ubezpieczonym zasiłku macierzyńskiego stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru świadczenia, ustalonej, co do zasady, w oparciu o wynagrodzenie/przychód ubezpieczonego wypłacone/uzyskany za okres poprzedzający powstanie (...)  »
Składniki przysługujące za okresy roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
1) Pracownik w 2021 r. przepracował efektywnie tylko 179 dni i w związku z tym nie nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia za ten rok. W (...)  »
Praca na świadczeniu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
We wrześniu 2021 r. uzyskałam prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Po niemal roku przerwy chciałabym wrócić do aktywności zawodowej. Tym razem jednak byłaby to praca (...)  »
Specjalny dodatek motywacyjny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 01.08.2022
Na podstawie art. 46a ustawy okołobudżetowej wypłacamy pracownikom specjalny dodatek motywacyjny. Czy powinien on być uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków? Na pytanie (...)  »
Podstawa chorobówki dla pracownika zatrudnionego jednocześnie na umowę zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Pracownik, oprócz umowy o pracę (od 1 stycznia 2008 r.), ma z nami zawartą również umowę zlecenia. Przy czym pierwsza umowa zlecenia trwała tylko dwa (...)  »
Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Co prawda dopiero zbliża się półmetek wakacji, jednak już teraz rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogą ubiegać się o świadczenie z Programu "Dobry (...)  »
Zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Pracownikowi, z mocy prawa podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka przysługuje stosowne świadczenie chorobowe. W podstawie jego wymiaru uwzględnia się nie tylko wynagrodzenie (...)  »
Postępowanie w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Osoby, które poniosły koszty pogrzebu m.in. ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, albo członka ich rodziny, mają prawo do zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS z ubezpieczenia rentowego. (...)  »
Można już występować o świadczenia alimentacyjne i rodzinne na nowe okresy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego i stosownych dodatków do tego świadczenia oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), mogą już występować o przyznanie (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego w razie przeniesienia pracownika do innej jednostki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Od 1 czerwca 2022 r. zatrudniamy pracownika, który został przeniesiony z innej jednostki, na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. W okresie od 28 (...)  »
Uznaniowa nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłków z ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Pracownicy rokrocznie w grudniu otrzymują uznaniową nagrodę roczną. Jej wysokość jest uzależniona od przynależności do danej grupy zawodowej i jest ustalana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (...)  »
Potwierdzenie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola dla celów zasiłkowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022
Pracownica w dniu 1 lipca 2022 r. nie stawiła się w pracy, informując mnie telefonicznie, że po nocnej ulewie przedszkole, do którego chodzi jej 5-letnia (...)  »
Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę chorego pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
Pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy. Jeśli jednak wykorzystuje on zwolnienie od pracy niezgodnie z jego celem, co (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego za dzień częściowo przepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 01.07.2022
Pracownik po przepracowaniu kilku godzin został wezwany do przedszkola z powodu złego samopoczucia jego dziecka. Po wizycie u lekarza od tego dnia otrzymał zwolnienie lekarskie (...)  »
Podejmowanie pracy na urlopie wypoczynkowym i w czasie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pracownik na stanowisku kierowniczym 4 lata temu korzystał z 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego, następnie na ostatnie dwa dni urlopu otrzymał zwolnienie lekarskie, które zostało wystawione na (...)  »
Niezrealizowane świadczenie, gdy żaden z członków rodziny zmarłego pracownika nie spełnia warunków do renty rodzinnej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pod koniec maja 2022 r. zmarł jeden z naszych pracowników, który od 3 miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nie zdążyłam mu wypłacić zasiłku chorobowego należnego (...)  »
Macierzyński dla ojca niepozostającego w związku małżeńskim z matką dziecka
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Jeden z naszych zleceniobiorców właśnie został ojcem. Nie jest on jednak w związku małżeńskim z matką dziecka. Czy okoliczność ta może być przeszkodą w uzyskaniu (...)  »
Jak ustalić podstawę świadczenia chorobowego pracownikowi z minimalnym wynagrodzeniem za pracę?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Kobieta jest zatrudniona na umowę o pracę od 1 września 2021 r. W okresie od września do grudnia 2022 r. jej wynagrodzenie brutto wynosiło 2.800 (...)  »
Zasiłek chorobowy dla niezdolnego do pracy żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, może uzyskać prawo do zasiłku na zasadach określonych dla osób (...)  »
Rodzaj świadczenia należnego po przerwie w niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Pracownik w wieku 45 lat był niezdolny do pracy w okresie od 19 listopada 2021 r. do 22 kwietnia 2022 r. Za okres ten otrzymał (...)  »
Uzupełnianie trzynastki uwzględnianej w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie mu zasiłku opiekuńczego na chorego 5-letniego syna za okres od 1 do 6 czerwca 2022 r. W lutym 2022 (...)  »
Podstawa świadczenia chorobowego należnego bezpośrednio po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Pracownica z dniem 6 czerwca 2022 r. zakończyła 2-letni urlop wychowawczy. Następnie od razu poszła na zwolnienie lekarskie wystawione jej na okres od 7 do (...)  »
Rozpoczął się nowy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie 500+
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Świadczenie wychowawcze, wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2016 r., obecnie przyznawane jest na 12-miesięczne okresy, rozpoczynające się z dniem 1 czerwca danego roku. Aby zachować (...)  »
Uzupełnianie dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Pracownicy sfery budżetowej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczane jako 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje. W jakich okolicznościach (...)  »
Dodatek stażowy w podstawie wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Pracownica samorządowa 30 kwietnia 2022 r. nabyła prawo do pierwszego dodatku stażowego (5%) w czasie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą przypadającą na okres ciąży. Termin (...)  »
Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Pracodawca zamierza wybrać się na kontrolę do pracownika, który często przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pod jakim adresem powinien przeprowadzić tę kontrolę, jeżeli jego adres zameldowania (...)  »
Emerytura dla lekarza na kontrakcie
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Lekarz dentysta, zatrudniony w naszej klinice na kontrakcie, w tym miesiącu ukończy 65 lat i zamierza wystąpić z wnioskiem o emeryturę. Czy w celu pobierania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.