Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 października 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 14.076 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
1
2
3
4
5
6
41
7
8
9
10
11
12
13
42
14
15
16
17
18
19
20
43
21
22
23
24
25
26
27
44
28
29
30
31
Świadczenia
Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 9
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi ustalana jest w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub które by uzyskał, (...)  »
Emerytura pomostowa po rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 28
Nauczycielka jest zatrudniona w jednej szkole w pełnym wymiarze czasu pracy, a w drugiej pracuje na pół etatu. Legitymując się 25-letnim stażem pracy nauczycielskiej, chciałaby (...)  »
Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego w IV kw. 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 9
Ubezpieczeni niezdolni do pracy, w celu odzyskania zdolności do wykonywanej pracy, korzystają ze świadczeń chorobowych, tj. najpierw z zasiłku chorobowego, a następnie ze świadczenia rehabilitacyjnego. (...)  »
Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej włączana do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 22
Co do zasady w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresach pobierania tych świadczeń (art. 41 (...)  »
Tryb postępowania o jednorazowe odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019, strona 9
W katalogu świadczeń wypłacanych przez ZUS z ubezpieczenia wypadkowego ustawodawca przewidział jednorazowe odszkodowanie. Bez względu na rodzaj uszczerbku na zdrowiu - stały czy długotrwały - (...)  »
Zgoda ubezpieczonego pozwala pracodawcy zebrać dokumentację do kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 21
Pracownica zatrudniona parę miesięcy temu w naszej szkole w charakterze sprzątaczki jest rencistką. Zwróciła się ona do mnie, abym pomogła jej pozyskać dokumenty od byłego (...)  »
Ustalanie liczby dni należnego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 9
Gdy zachodzi konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osoba ubezpieczona w przewidzianych przez ustawodawcę okolicznościach może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przy czym liczba dni tego (...)  »
Zmiana limitów kwot przychodu dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, strona 9
Podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym powoduje, że po wystąpieniu danego ryzyka ubezpieczeniowego organ rentowy, na wniosek osób zainteresowanych, ustala prawo do konkretnego świadczenia. Posiadanie statusu emeryta czy (...)  »
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 15
Ubezpieczony będący pracownikiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach obowiązkowych. Sam charakter podlegania takiemu ubezpieczeniu nie ma znaczenia dla możliwości ubiegania się o świadczenia chorobowe. Przysługują (...)  »
Dokumenty do odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 9
Nauczycielka zatrudniona w naszej szkole od dłuższego czasu jest niezdolna do pracy. Najpierw korzystała z zasiłku chorobowego, a obecnie przebywa na rocznym urlopie dla poratowania (...)  »
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 9
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę placówkach. Nie jest to jednak jedyny warunek, po spełnieniu którego świadczenie takie (...)  »
Zasiłek chorobowy w razie udokumentowania pobytu w szpitalu już po wypłacie zasiłku za dany okres
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 18
Pracownik choruje nieprzerwanie od kilku miesięcy. Wcześniejsze zwolnienie lekarskie obejmowało okres od 1 czerwca do 12 lipca 2019 r., za który zasiłek wypłaciliśmy odpowiednio 28 (...)  »
Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika z ustalonym prawem do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 23
Od lutego br. ZUS przyznał pracownikowi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik ten był zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia br. (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 22
Pracownica od marca br. jest niezdolna do pracy z powodu choroby i do dnia porodu, który nastąpił pod koniec sierpnia br. pobierała świadczenie chorobowe. W (...)  »
Informacja dla ubezpieczonego o wystawionym e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, strona 9
Obecnie zaświadczenia lekarskie potwierdzające chorobę ubezpieczonego, jego pobyt np. w szpitalu albo konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiane są w formie elektronicznej. Zdarza się, (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 9
Pracownik w razie niezdolności do pracy nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego. Świadczenia te należne są jednak przez łączny maksymalny okres określony stosowną (...)  »
Wystawianie dokumentów przez płatnika na żądanie ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 9
Głównym płatnikiem świadczeń z ubezpieczeń społecznych jest ZUS. Wypłaca on przede wszystkim świadczenia o charakterze długoterminowym oraz w określonych okolicznościach krótkoterminowym. Aby organ mógł w (...)  »
Kompletowanie wniosku o ustalenie kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 14
Kapitał początkowy - pod taką nazwą kryje się część nowej emerytury ustalanej dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Wartość kapitału oblicza się w (...)  »
Utrata pobranych zasiłków bez pouczenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 3
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do (...)  »
Wypłata świadczeń chorobowych dopiero po okresie wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 18
Od 1 lipca br. na okres próbny zatrudniliśmy osobę, dla której jest to pierwsza praca. Po przepracowaniu trzech tygodni pracownik zachorował. Jak ustalić, czy jest (...)  »
Kiedy należy odmówić wypłaty zasiłku opiekuńczego?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 15
Gdy pracownik zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, z reguły może liczyć na wypłatę zasiłku opiekuńczego, który w (...)  »
Protokół pokontrolny podstawą do pozbawienia prawa do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 9
Gdy ubezpieczony nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie od pracy, co zostanie stwierdzone w wyniku kontroli, na tę okoliczność musi być sporządzony protokół, który stanowi podstawę do pozbawienia (...)  »
Wysokość zasiłku, gdy choroba pracownika ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 23
Pracownik po kilku tygodniach pracy zachorował. Oprócz zwolnienia lekarskiego lekarz wystawił odrębne zaświadczenie stwierdzające, że niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy jakiemu (...)  »
Gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 9
Niezdolność do pracy ubezpieczonego lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez upoważnione do tego celu osoby. W (...)  »
Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 15
Gdy ubezpieczona urodzi dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na świadczenie takie może również liczyć ojciec dziecka, a także osoby, które w okresie ubezpieczenia chorobowego (...)  »
Zlecenie kontroli pracowników na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 9
Pracodawca/zleceniodawca wypłacający zasiłki swoim ubezpieczonym (pracownikom/osobom zatrudnionym na umowę zlecenia) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez tych ubezpieczonych zwolnienia od pracy. Może dokonywać (...)  »
Opieka nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola w sezonie wakacyjnym bez prawa do zasiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 24
W sezonie letnim w przedszkolach występują przerwy wakacyjne trwające zwykle jeden miesiąc. W tym okresie dzieci uczęszczające do tych placówek kierowane są do tzw. przedszkoli (...)  »
Zmiana miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019, strona 9
Niezdolność do pracy z powodu choroby, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, uprawnia ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń chorobowych wypłacanych przez płatnika składek lub ZUS. Zaświadczenie lekarskie (...)  »
Wysokość wynagrodzenia chorobowego nauczyciela uzyskującego wynagrodzenie ze środków unijnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 20
Nauczyciel zatrudniony w szkole od 1 września 2018 r. od początku bieżącego roku przez kilka godzin w miesiącu prowadził zajęcia w ramach projektu finansowanego ze (...)  »
Nowe wzory protokołu powypadkowego oraz statystycznej karty wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca 2019 r., pod poz. 1071 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 (...)  »
Kontrolowanie ubezpieczonych korzystających z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, strona 9
Płatnicy składek uprawnieni do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym, mają również możliwość ich kontrolowania w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy. Co istotne kontrolą mogą być (...)  »
Jakie dane powinno zawierać zwolnienie lekarskie?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 9
Ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo sprawujący opiekę nad chorym członkiem rodziny w celu uzyskania prawa do świadczenia musi (...)  »
Wpisanie danych ojca dziecka przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 21
Pracownica ubiega się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą niespełna dwuletnią córką. Jej obecny mąż nie jest ojcem tego dziecka. Czy pracownica, wypełniając (...)  »
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 22
1) Pracownica kilka dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński wypłacamy jej zatem w (...)  »
Wypłata zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 21
Od połowy kwietnia 2019 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, dla której umowa ta jest jedynym tytułem do ubezpieczeń (po kilkuletniej przerwie). Zleceniobiorca nie (...)  »
Weryfikacja wypłaty zasiłku opiekuńczego wypłaconego za czas strajku nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 26
Kilku pracowników w okresie strajku nauczycieli sprawowało osobistą opiekę nad zdrowymi dziećmi w wieku do 8 lat. Złożone przez nich wnioski o zasiłek opiekuńczy obejmowały (...)  »
Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 25
Zwolnienia lekarskie pracowników otrzymujemy w wersji elektronicznej na PUE ZUS. Dla celów wypłaty drukujemy je i dołączamy do listy płac sporządzonej za miesiąc, w którym (...)  »
Wypłata i zaliczenie do podstawy świadczeń chorobowych dodatku funkcyjnego i specjalnego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 20
W strukturze organizacyjnej urzędu gminy występuje stanowisko wójta, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza gminy. 1) Jakie przepisy z zakresu wynagradzania pracowników samorządowych stosuje się do (...)  »
Wykazanie okresu zasiłkowego we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019, strona 20
Pracownik z końcem maja br. wyczerpie 182-dniowy okres zasiłkowy i zamierza ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jako płatnik uprawniony do wypłaty zasiłków wypełniamy II (...)  »
Zasiłek chorobowy za dzień, który pracownik częściowo przepracował
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019, strona 19
ZUS przekazał nam zwolnienie lekarskie pracownika obejmujące dzień, w którym przez 5 godzin świadczył pracę, a następnie ze względu na złe samopoczucie zwolnił się z (...)  »
Do 31 maja br. - zatrudniający informuje ZUS o zarobkach osób na świadczeniu przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019, strona 29
Pracodawca zatrudniający osobę pobierającą świadczenie (zasiłek) przedemerytalne ma obowiązek zawiadomić ZUS o zatrudnieniu takiej osoby oraz o wysokości przychodu uzyskiwanego w ramach tego zatrudnienia (art. (...)  »
Wysokość świadczenia wypłacanego na podstawie zwolnienia lekarskiego bez kodu literowego "B"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019, strona 26
Pracownica w ciąży przez kilka dni lutego br. była niezdolna do pracy z powodu choroby. Na zwolnieniu lekarskim lekarz zamieścił kod literowy "B". W kwietniu (...)  »
Wpływ nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy na wysokość świadczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019, strona 24
Pracownik w sierpniu 2018 r. został odsunięty od pracy na jeden dzień, za który nie otrzymał wynagrodzenia. W konsekwencji zmniejszone o 8 godzin zostało także (...)  »
Kwota wolna przy potrąceniach z zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, strona 9
Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu w razie choroby, macierzyństwa/rodzicielstwa albo konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może korzystać ze stosownego zasiłku lub (...)  »
Świadczenia dla pracownicy, której dziecko zmarło po urodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 11
Pracownica naszej szkoły, która praktycznie przez cały okres ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim, kilka dni temu urodziła dziecko. Lekarze nie dawali mu większych szans na (...)  »
Zasady waloryzacji podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 9
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje od następnego dnia po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego. Jego wysokość stanowi odpowiedni procent zwaloryzowanej podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. Waloryzacja jest (...)  »
Zasiłek opiekuńczy tylko za wskazane we wniosku dni robocze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 19
1) Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat na okres od 1 do 14 kwietnia br. (14 dni). (...)  »
Wpływ korzystania z chorobówki na podstawę zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 9
Z racji świadczonej pracy w ramach umowy o pracę pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania albo od pierwszego dnia takiego ubezpieczenia (...)  »
Premia roczna w podstawie zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019, strona 21
Jeśli pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje premię lub nagrodę roczną, jest ona uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku, o ile podlega zmniejszeniu za okres pobierania świadczenia. (...)  »
Korzystanie z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 18
Pracownik zamierza skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Jakie warunki powinien spełnić? Z programu rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone pobierające zasiłek chorobowy (...)  »
Miejsce kontroli chorych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 9
Zamierzam upoważnić dwóch pracowników szkoły do przeprowadzania kontroli nauczycieli (a także innych zatrudnionych) przebywających na zwolnieniach lekarskich. Czy kontrola ta może być dokonywana wyłącznie w (...)  »
Zasiłek macierzyński po utracie dziecka
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, strona 9
Ubezpieczona, która urodziła dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Może być on pobierany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu (...)  »
Właściwość ZUS dla wniosku o rentę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, strona 11
Kompletuję pracownikowi starostwa wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy wniosek ten powinnam wysłać do ZUS właściwego dla siedziby pracodawcy, czy innego? Decyzje (...)  »
Uwzględnianie nagród w podstawie wymiaru zasiłków - checklista
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 14
W regulaminie wynagradzania wprowadziliśmy zapis, zgodnie z którym: "Pracownikom może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne efekty pracy i wzorowe wypełnianie obowiązków. Nagroda jest zmniejszana (...)  »
Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad wnukami
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 25
1) Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 18 dni sprawowania opieki nad chorym 10-letnim wnukiem. We wniosku wskazała, że rodzice dziecka nie mogą (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe ustalane na zasadach jak zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, strona 21
Gdy pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, przez pierwsze dni absencji chorobowej w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do co najmniej 80% (...)  »
Wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku nagrody rocznej po zmianie etatu
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.02.2019 r.
Pracownik szpitala do końca kwietnia 2018 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od maja 2018 r. pracuje na cały etat. W styczniu 2019 r. (...)  »
Macierzyński dla pracownicy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 11
Niedługo zakończy się umowa o pracę zawarta z pracownicą Gminnego Ośrodka Kultury, która miesiąc temu urodziła dziecko i z tego tytułu wypłacam jej zasiłek macierzyński. (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie choroby bliźniąt
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.02.2019 r.
Pracownica urzędu miasta otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorymi bliźniętami w wieku 4 lat. Czy dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego (...)  »
Limity związane z wypłatą świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, strona 9
Ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, którzy nie mogą świadczyć pracy z racji niezdolności do pracy albo konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub macierzyństwa, przysługują (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika po zmianie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, strona 11
Pracownikowi uniwersytetu z dniem 1 grudnia 2018 r. zmniejszono wymiar czasu pracy do 1/2 etatu. Oprócz wynagrodzenia w wysokości 13 zł za godzinę otrzymuje on (...)  »
Do końca lutego br. - przekazanie do ZUS informacji o przychodach z pracy zarobkowej emeryta/rencisty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 23
Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracowników powyżej 50. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 04.02.2019, strona 9
Pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługują stosowne świadczenia chorobowe, finansowane odpowiednio ze środków własnych pracodawcy i/lub funduszu ubezpieczeń społecznych, tj. z ubezpieczenia chorobowego (...)  »
Kiedy ZUS zmienia lub uchyla decyzję przyznającą świadczenie emerytalno-rentowe?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 29
W 2012 r. ZUS przyznał mi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do jej ustalenia przyjął staż pracy w wymiarze 24 lat i (...)  »
Zasiłek za dni sprawowania osobistej opieki nad chorym rodzicem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 24
Pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 4 dni sprawowania osobistej opieki nad chorym ojcem. Miejsce zamieszkania pracownika nie pokrywa się z adresem ojca, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.