Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.523 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
Świadczenia
Funkcjonariusz nie korzysta z zasiłku opiekuńczego w razie opieki nad chorym dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 11
Funkcjonariusz Straży Granicznej, który został oddelegowany (po 27 stycznia 2018 r.) do wykonywania pracy w naszej firmie, przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad (...)  »
Gdy pracodawca nie dopłaci lub nadpłaci zasiłek pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 9
Pracownicy w razie niezdolności do pracy mają prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego, a nawet świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast gdy ich członek rodziny wymaga opieki, (...)  »
Rozliczanie przychodów emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 9
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, podobnie jak emeryci i renciści, mogą być aktywne zawodowo. I w ich przypadku uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być (...)  »
Wliczenie dodatku stażowego do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020, strona 16
Pracownica oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy, do którego zachowuje prawo w okresach pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków: chorobowego i opiekuńczego. Od 2016 (...)  »
Wystawione e-ZLA nie zawsze jest wnioskiem o zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 9
Niezdolność do pracy odpowiednio udokumentowana umożliwia skorzystanie ze świadczeń o tzw. krótkoterminowym charakterze. Płatnikami takich świadczeń mogą być: płatnik składek spełniający stosowne warunki i ZUS. (...)  »
Informacja o przychodach uzyskanych w 2019 r. przez emeryta lub rencistę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 9
Aktywność zawodowa na emeryturze lub rencie może skutkować zawieszeniem prawa do świadczenia lub pomniejszeniem jego wysokości, co z założenia dokonywane jest przez ZUS na bieżąco. (...)  »
Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 21
1) Przez ile lat płatnik składek będący płatnikiem zasiłków powinien przechowywać elektroniczną wersję zwolnienia lekarskiego? W przepisach ustawy zasiłkowej nie został określony termin ani miejsce (...)  »
Pracownik nie zawsze ma prawo do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 21
Pracownik w razie niezdolności do pracy może nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego, a następnie do świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenia te mają na celu (...)  »
Świadczenia chorobowe dla 50-letniego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 9
Pracownik, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nie od razu nabywa prawo do zasiłku chorobowego, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania. Przez (...)  »
Uznanie pracy za nauczycielską dla celów świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 16
O uznaniu okresu pracy za nauczycielską w rozumieniu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych decyduje miejsce jej wykonywania, a więc rodzaj placówki oświatowej, w jakiej praca (...)  »
Wyroki w sprawach emerytur dla urodzonych w 1953 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 9
Na wysokość emerytury powszechnej w nowym systemie obliczanej według zreformowanych zasad ma wpływ pobieranie emerytury przysługującej w obniżonym wieku. Ta niekorzystna zasada wprowadzona została z (...)  »
Gdy płatnik składek utraci prawo do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 9
Zmniejszenie liczby ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2019 r. w stosunku do stanu z dnia 30 listopada 2018 r. lub pierwszego miesiąca zgłoszenia do ubezpieczenia (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, w tym za pobyt w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 19
Pracownikowi, który ukończył 50 lat najpóźniej 31 grudnia 2019 r., prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje za pierwsze 14 dni choroby trwającej w 2020 r. Tak (...)  »
Obowiązki płatników składek zatrudniających emerytów i rencistów związane z zakończeniem 2019 roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 02.01.2020, strona 9
Nie ma przeszkód w zatrudnianiu osób uprawnionych do emerytury lub renty. Ustawodawca nałożył jednak zarówno na samych świadczeniobiorców, jak i ich płatników składek związane z (...)  »
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 26
Pracownik po przepracowaniu kilku dni od zawarcia umowy stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Ponieważ ma wymagany wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego, nabył prawo (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. podwyższenie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 22
Pracownik pełnoetatowy choruje na przełomie roku 2019/2020. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota najniższej podstawy obowiązującej w 2019 r. Czy od 1 stycznia 2020 r. (...)  »
Płatnicy uprawnieni do wypłaty chorobówki od 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 9
Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa wypłaca ubezpieczonym ZUS albo płatnik składek uprawniony do ich wypłaty. Ponieważ minęły już ustawowe terminy przekazania do ZUS przez (...)  »
Zaliczanie kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 23
Pracownik w październiku br. otrzymał pierwsze w tym roku zwolnienie lekarskie. Ponownie był niezdolny do pracy z powodu choroby w listopadzie br. Drugie zwolnienie nie (...)  »
Całoroczny limit dopuszczalnych przychodów dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 09.12.2019, strona 15
Osoby, które nabyły prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, nie muszą rezygnować z bycia aktywnym zawodowo. Jeśli tylko mają sposobność i chęci, mogą wykonywać pracę na etacie, (...)  »
Ustalanie podstawy zasiłku po przekroczeniu podstawy składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 9
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika brane jest pod uwagę jego wynagrodzenie, rozumiane jako przychód zmniejszony o kwotę potrąconych składek, finansowanych przez pracownika, (...)  »
Okres zasiłku opiekuńczego nauczyciela w raporcie ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 21
Nauczycielka, która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, w listopadzie 2019 r. wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki (...)  »
Dwie umowy o pracę w różnych zakładach a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 20
Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole jako nauczyciel. Na początku listopada 2019 r. podjęła dodatkowo pracę (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 15
Od 1 sierpnia 2019 r. na 3 miesiące zawarliśmy z naszym pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia. W październiku 2019 r. stał się on niezdolny do pracy (...)  »
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 bez prawa do świadczeń chorobowych za okres pobierania stypendium
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 22
Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, dobrowolnie natomiast mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 pkt 7b, art. (...)  »
Dodatek stażowy zwiększa podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 19
Pracownica samorządowa będąca w ciąży przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. W podstawie wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego nie (...)  »
Przygotowanie wniosku o rentę dla pracownika obowiązkiem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 9
W sprawach emerytalno-rentowych pracodawcy w większości przypadków nie mają już obowiązku przygotowywania wniosku o emeryturę dla pracownika. Nadal jednak do powinności pracodawcy należy skompletowanie wniosku (...)  »
Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 9
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi ustalana jest w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub które by uzyskał, (...)  »
Emerytura pomostowa po rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 28
Nauczycielka jest zatrudniona w jednej szkole w pełnym wymiarze czasu pracy, a w drugiej pracuje na pół etatu. Legitymując się 25-letnim stażem pracy nauczycielskiej, chciałaby (...)  »
Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego w IV kw. 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 9
Ubezpieczeni niezdolni do pracy, w celu odzyskania zdolności do wykonywanej pracy, korzystają ze świadczeń chorobowych, tj. najpierw z zasiłku chorobowego, a następnie ze świadczenia rehabilitacyjnego. (...)  »
Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej włączana do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 22
Co do zasady w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresach pobierania tych świadczeń (art. 41 (...)  »
Tryb postępowania o jednorazowe odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019, strona 9
W katalogu świadczeń wypłacanych przez ZUS z ubezpieczenia wypadkowego ustawodawca przewidział jednorazowe odszkodowanie. Bez względu na rodzaj uszczerbku na zdrowiu - stały czy długotrwały - (...)  »
Zgoda ubezpieczonego pozwala pracodawcy zebrać dokumentację do kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 21
Pracownica zatrudniona parę miesięcy temu w naszej szkole w charakterze sprzątaczki jest rencistką. Zwróciła się ona do mnie, abym pomogła jej pozyskać dokumenty od byłego (...)  »
Ustalanie liczby dni należnego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 9
Gdy zachodzi konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osoba ubezpieczona w przewidzianych przez ustawodawcę okolicznościach może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przy czym liczba dni tego (...)  »
Zmiana limitów kwot przychodu dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, strona 9
Podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym powoduje, że po wystąpieniu danego ryzyka ubezpieczeniowego organ rentowy, na wniosek osób zainteresowanych, ustala prawo do konkretnego świadczenia. Posiadanie statusu emeryta czy (...)  »
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 15
Ubezpieczony będący pracownikiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach obowiązkowych. Sam charakter podlegania takiemu ubezpieczeniu nie ma znaczenia dla możliwości ubiegania się o świadczenia chorobowe. Przysługują (...)  »
Dokumenty do odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 9
Nauczycielka zatrudniona w naszej szkole od dłuższego czasu jest niezdolna do pracy. Najpierw korzystała z zasiłku chorobowego, a obecnie przebywa na rocznym urlopie dla poratowania (...)  »
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 9
Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę placówkach. Nie jest to jednak jedyny warunek, po spełnieniu którego świadczenie takie (...)  »
Zasiłek chorobowy w razie udokumentowania pobytu w szpitalu już po wypłacie zasiłku za dany okres
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 18
Pracownik choruje nieprzerwanie od kilku miesięcy. Wcześniejsze zwolnienie lekarskie obejmowało okres od 1 czerwca do 12 lipca 2019 r., za który zasiłek wypłaciliśmy odpowiednio 28 (...)  »
Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika z ustalonym prawem do renty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 23
Od lutego br. ZUS przyznał pracownikowi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik ten był zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia br. (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 22
Pracownica od marca br. jest niezdolna do pracy z powodu choroby i do dnia porodu, który nastąpił pod koniec sierpnia br. pobierała świadczenie chorobowe. W (...)  »
Informacja dla ubezpieczonego o wystawionym e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, strona 9
Obecnie zaświadczenia lekarskie potwierdzające chorobę ubezpieczonego, jego pobyt np. w szpitalu albo konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiane są w formie elektronicznej. Zdarza się, (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 9
Pracownik w razie niezdolności do pracy nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego. Świadczenia te należne są jednak przez łączny maksymalny okres określony stosowną (...)  »
Wystawianie dokumentów przez płatnika na żądanie ZUS
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 9
Głównym płatnikiem świadczeń z ubezpieczeń społecznych jest ZUS. Wypłaca on przede wszystkim świadczenia o charakterze długoterminowym oraz w określonych okolicznościach krótkoterminowym. Aby organ mógł w (...)  »
Kompletowanie wniosku o ustalenie kapitału początkowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 14
Kapitał początkowy - pod taką nazwą kryje się część nowej emerytury ustalanej dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Wartość kapitału oblicza się w (...)  »
Utrata pobranych zasiłków bez pouczenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 3
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do (...)  »
Wypłata świadczeń chorobowych dopiero po okresie wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 18
Od 1 lipca br. na okres próbny zatrudniliśmy osobę, dla której jest to pierwsza praca. Po przepracowaniu trzech tygodni pracownik zachorował. Jak ustalić, czy jest (...)  »
Kiedy należy odmówić wypłaty zasiłku opiekuńczego?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 15
Gdy pracownik zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, z reguły może liczyć na wypłatę zasiłku opiekuńczego, który w (...)  »
Protokół pokontrolny podstawą do pozbawienia prawa do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 9
Gdy ubezpieczony nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie od pracy, co zostanie stwierdzone w wyniku kontroli, na tę okoliczność musi być sporządzony protokół, który stanowi podstawę do pozbawienia (...)  »
Wysokość zasiłku, gdy choroba pracownika ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 23
Pracownik po kilku tygodniach pracy zachorował. Oprócz zwolnienia lekarskiego lekarz wystawił odrębne zaświadczenie stwierdzające, że niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy jakiemu (...)  »
Gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione za okres wsteczny
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 9
Niezdolność do pracy ubezpieczonego lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez upoważnione do tego celu osoby. W (...)  »
Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 15
Gdy ubezpieczona urodzi dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na świadczenie takie może również liczyć ojciec dziecka, a także osoby, które w okresie ubezpieczenia chorobowego (...)  »
Zlecenie kontroli pracowników na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 9
Pracodawca/zleceniodawca wypłacający zasiłki swoim ubezpieczonym (pracownikom/osobom zatrudnionym na umowę zlecenia) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez tych ubezpieczonych zwolnienia od pracy. Może dokonywać (...)  »
Opieka nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola w sezonie wakacyjnym bez prawa do zasiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 24
W sezonie letnim w przedszkolach występują przerwy wakacyjne trwające zwykle jeden miesiąc. W tym okresie dzieci uczęszczające do tych placówek kierowane są do tzw. przedszkoli (...)  »
Zmiana miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019, strona 9
Niezdolność do pracy z powodu choroby, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, uprawnia ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń chorobowych wypłacanych przez płatnika składek lub ZUS. Zaświadczenie lekarskie (...)  »
Wysokość wynagrodzenia chorobowego nauczyciela uzyskującego wynagrodzenie ze środków unijnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 20
Nauczyciel zatrudniony w szkole od 1 września 2018 r. od początku bieżącego roku przez kilka godzin w miesiącu prowadził zajęcia w ramach projektu finansowanego ze (...)  »
Nowe wzory protokołu powypadkowego oraz statystycznej karty wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca 2019 r., pod poz. 1071 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 (...)  »
Kontrolowanie ubezpieczonych korzystających z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, strona 9
Płatnicy składek uprawnieni do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym, mają również możliwość ich kontrolowania w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy. Co istotne kontrolą mogą być (...)  »
Jakie dane powinno zawierać zwolnienie lekarskie?
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 9
Ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo sprawujący opiekę nad chorym członkiem rodziny w celu uzyskania prawa do świadczenia musi (...)  »
Wpisanie danych ojca dziecka przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 21
Pracownica ubiega się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą niespełna dwuletnią córką. Jej obecny mąż nie jest ojcem tego dziecka. Czy pracownica, wypełniając (...)  »
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 22
1) Pracownica kilka dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński wypłacamy jej zatem w (...)  »
Wypłata zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 21
Od połowy kwietnia 2019 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, dla której umowa ta jest jedynym tytułem do ubezpieczeń (po kilkuletniej przerwie). Zleceniobiorca nie (...)  »
Weryfikacja wypłaty zasiłku opiekuńczego wypłaconego za czas strajku nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 26
Kilku pracowników w okresie strajku nauczycieli sprawowało osobistą opiekę nad zdrowymi dziećmi w wieku do 8 lat. Złożone przez nich wnioski o zasiłek opiekuńczy obejmowały (...)  »
Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 25
Zwolnienia lekarskie pracowników otrzymujemy w wersji elektronicznej na PUE ZUS. Dla celów wypłaty drukujemy je i dołączamy do listy płac sporządzonej za miesiąc, w którym (...)  »
Wypłata i zaliczenie do podstawy świadczeń chorobowych dodatku funkcyjnego i specjalnego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 20
W strukturze organizacyjnej urzędu gminy występuje stanowisko wójta, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza gminy. 1) Jakie przepisy z zakresu wynagradzania pracowników samorządowych stosuje się do (...)  »
Wykazanie okresu zasiłkowego we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019, strona 20
Pracownik z końcem maja br. wyczerpie 182-dniowy okres zasiłkowy i zamierza ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jako płatnik uprawniony do wypłaty zasiłków wypełniamy II (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.