Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 11 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.449 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Świadczenia
Zasiłek opiekuńczy dla ojca z tytułu opieki nad noworodkiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Żona pracownika, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, na początku sierpnia 2020 r. urodziła dziecko. Po kilku dniach zostało ono wypisane ze szpitala, jednak jego (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie przerwy wakacyjnej placówki, do której uczęszcza dziecko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
1) Pracownica złożyła kolejne oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na 4-letnie dziecko, wskazując w nim okres od 1 do 31 lipca 2020 r. Czy (...)  »
Podwyższenie kodeksowych kwot wolnych bez znaczenia dla kwot wolnych od potrąceń z zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Pracownik złożył odpowiednie dokumenty potwierdzające, że jego żona utraciła zatrudnienie z powodu koronawirusa (redukcja (...)  »
Staż nauczycielski przy ustalaniu uprawnień do świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
W sierpniu br. ukończę 55 lat. Mój łączny staż pracy wynosi 37 lat, przy czym od ponad 25 lat pracuję jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, z (...)  »
Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Mąż pracownicy w czerwcu br. dwukrotnie otrzymał od inspektora sanitarnego nakaz odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny (miał kontakt z osobami, u których wykryto koronawirusa). W związku (...)  »
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w III kwartale br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Pracownikowi pełnoetatowemu od 1 lipca br. przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy. Jak powinniśmy obliczyć jego wysokość, jeśli podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przed (...)  »
Termin wystąpienia do pracodawcy o świadczenie w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek ubezpieczonego. Co do zasady, roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 (...)  »
Wyrównanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego niesłusznie zaniżonego przez pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 3-letnim dzieckiem za czas zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19. Opieka obejmuje cały kwiecień (...)  »
Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br., w tym na zdrowe dzieci w wieku do lat 8
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 w art. 4 specustawy w ust. 1-1b wyrazy "przez okres nie dłuższy niż 14 dni." zastępuje wyrazami "do dnia 28 (...)  »
Wyrównanie wypłaconego pracownikowi zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Wynagrodzenie pracownika w 2019 r. wynosiło 2.550 zł. Od stycznia 2020 r. wynosi ono 2.600 zł. Pracownik przebywał na chorobowym kilka dni w styczniu i (...)  »
COVID-19
Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych należnych w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka, po spełnieniu wymaganych warunków, może korzystać ze stosownego świadczenia. Okoliczności uzasadniające jego przyznanie muszą być jednak (...)  »
Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Pracownik przez cały kwiecień br. pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznany w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 szkoły, do której uczęszcza jego 7-letnie dziecko. Wynagrodzenie (...)  »
Węższy krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)  »
COVID-19
Za czas pobytu żony pracownika w szpitalu podstawowy, a nie dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 01.06.2020
Żona pracownika nigdzie nie pracuje. Na co dzień opiekuje się ich 4-letnim synem, jednak pod koniec kwietnia 2020 r. trafiła do szpitala, gdzie urodziła kolejne (...)  »
COVID-19
Wpływ COVID-19 na ustalanie podstawy wymiaru chorobówki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 9
Świadczenie chorobowe, należne pracownikowi, ma niejako na celu zrekompensowanie utraconego przez niego w okresie absencji chorobowej wynagrodzenia. W związku z kryzysem spowodowanym COVID-19 zdarza się, (...)  »
COVID-19
Potwierdzenie niezdolności do pracy w okresie zagrożenia COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 9
Świadczenia chorobowe przysługują ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczony taki, aby nabyć do nich prawo, musi spełnić niekiedy nawet więcej niż jedną przesłankę określoną przez ustawodawcę. (...)  »
Dla wypłaty zasiłku macierzyńskiego w czasie epidemii ZUS we własnym zakresie pozyska akt urodzenia dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 20
Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS jest dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty (...)  »
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego po udzieleniu pracownicy urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 18
Pracownica po urlopie rodzicielskim wróciła do pracy. Po kilku miesiącach złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego na 12 miesięcy. Przed przejściem na ten urlop (...)  »
Wynagrodzenie za przestój ekonomiczny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 16
1) W firmie od 1 kwietnia 2020 r. wprowadziliśmy przestój ekonomiczny na 3 miesiące. Pracownik wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości ma obniżone wynagrodzenie do 80% (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 35
W związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego oraz innych placówek o podobnym charakterze lub w związku z niemożnością sprawowania opieki (...)  »
Dodatek stażowy wypłacony nauczycielowi podwyższy zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 31
Nauczyciel był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej do 31 marca 2020 r. Oprócz płacy zasadniczej i dodatku stażowego, do którego zachowywał prawo w (...)  »
COVID-19
Świadczenia dla wykonujących zawód medyczny w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 9
Świadczenia chorobowe mają na celu rekompensatę utraconego przychodu jako niemożliwego do osiągnięcia w czasie ich pobierania. Od lat obowiązuje zatem zasada, a wraz z nią (...)  »
Oświadczenie do chorobowego dla medyków
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 3
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez wykonujących zawód medyczny zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru obliczonej w oparciu (...)  »
Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 35
Począwszy od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Polski wprowadzono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 14
W myśl zmienionego nowelą ust. 1 w art. 4 specustawy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko (...)  »
COVID-19
Okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 9
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, w razie wystąpienia określonego ryzyka, mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do świadczeń tych (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 65
Czy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko w związku z ochroną przed zakażeniem koronawirusem, pracownik może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? (...)  »
Dowody do wypłaty zasiłku przez ZUS po otrzymaniu przez pracownika kolejnego e-zwolnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 24
Po wypłacie pracownikowi wynagrodzenia za 33 dni choroby przekazaliśmy wypłatę zasiłku chorobowego do ZUS. W tym celu wypełniliśmy zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3. Pracownik (...)  »
Podwyżka kwot świadczeń z FUS wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, strona 15
Świadczeniobiorcom, którym organ rentowy uszczupla świadczenia w związku z wdrożoną egzekucją, ustawodawca oprócz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych z dniem 1 marca 2020 r. zagwarantował podwyżkę kwot (...)  »
Pobyt w szpitalu nie zawsze wpływa na obniżenie świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 9
Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych jest przede wszystkim stwierdzona niezdolność do pracy ubezpieczonego, konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny albo okoliczności związane z rodzicielstwem. W (...)  »
Dylematy z wystawianiem zaświadczenia ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 9
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu kiedyś było niezbędne do obliczenia wysokości zarówno emerytury, jak i renty z tytułu niezdolności do pracy. Od dłuższego jednak czasu (...)  »
Od 1 marca br. wyższa kwota wolna od potrąceń z zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 18
Do potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, stosuje (...)  »
Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 9
Gdy pracownik jest niezdolny do pracy, to pracodawca ocenia, czy spełnia on kryteria do nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego, a pracodawca będący płatnikiem zasiłku dodatkowo (...)  »
Wliczenie nagrody za część roku do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020, strona 17
Pracownica do 31 sierpnia 2019 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a następnie wróciła do pracy. Pod koniec grudnia 2019 r. otrzymała nagrodę roczną, (...)  »
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020, strona 5
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty (...)  »
Rozliczanie przychodów aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 15
Zbliża się ostateczny termin przekazania do ZUS informacji o osiągniętych w 2019 r. przychodach przez świadczeniobiorców, których emerytury i renty podlegają rozliczeniu. Organ rentowy wypłaca (...)  »
Funkcjonariusz nie korzysta z zasiłku opiekuńczego w razie opieki nad chorym dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 11
Funkcjonariusz Straży Granicznej, który został oddelegowany (po 27 stycznia 2018 r.) do wykonywania pracy w naszej firmie, przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad (...)  »
Gdy pracodawca nie dopłaci lub nadpłaci zasiłek pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 9
Pracownicy w razie niezdolności do pracy mają prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego, a nawet świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast gdy ich członek rodziny wymaga opieki, (...)  »
Rozliczanie przychodów emerytów i rencistów oraz osób na świadczeniu przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 9
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego, podobnie jak emeryci i renciści, mogą być aktywne zawodowo. I w ich przypadku uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być (...)  »
Wliczenie dodatku stażowego do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020, strona 16
Pracownica oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy, do którego zachowuje prawo w okresach pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków: chorobowego i opiekuńczego. Od 2016 (...)  »
Wystawione e-ZLA nie zawsze jest wnioskiem o zasiłek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 9
Niezdolność do pracy odpowiednio udokumentowana umożliwia skorzystanie ze świadczeń o tzw. krótkoterminowym charakterze. Płatnikami takich świadczeń mogą być: płatnik składek spełniający stosowne warunki i ZUS. (...)  »
Informacja o przychodach uzyskanych w 2019 r. przez emeryta lub rencistę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 9
Aktywność zawodowa na emeryturze lub rencie może skutkować zawieszeniem prawa do świadczenia lub pomniejszeniem jego wysokości, co z założenia dokonywane jest przez ZUS na bieżąco. (...)  »
Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 21
1) Przez ile lat płatnik składek będący płatnikiem zasiłków powinien przechowywać elektroniczną wersję zwolnienia lekarskiego? W przepisach ustawy zasiłkowej nie został określony termin ani miejsce (...)  »
Pracownik nie zawsze ma prawo do świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020, strona 21
Pracownik w razie niezdolności do pracy może nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego, a następnie do świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenia te mają na celu (...)  »
Świadczenia chorobowe dla 50-letniego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 9
Pracownik, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nie od razu nabywa prawo do zasiłku chorobowego, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania. Przez (...)  »
Uznanie pracy za nauczycielską dla celów świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 16
O uznaniu okresu pracy za nauczycielską w rozumieniu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych decyduje miejsce jej wykonywania, a więc rodzaj placówki oświatowej, w jakiej praca (...)  »
Wyroki w sprawach emerytur dla urodzonych w 1953 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020, strona 9
Na wysokość emerytury powszechnej w nowym systemie obliczanej według zreformowanych zasad ma wpływ pobieranie emerytury przysługującej w obniżonym wieku. Ta niekorzystna zasada wprowadzona została z (...)  »
Gdy płatnik składek utraci prawo do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 9
Zmniejszenie liczby ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2019 r. w stosunku do stanu z dnia 30 listopada 2018 r. lub pierwszego miesiąca zgłoszenia do ubezpieczenia (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, w tym za pobyt w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 19
Pracownikowi, który ukończył 50 lat najpóźniej 31 grudnia 2019 r., prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje za pierwsze 14 dni choroby trwającej w 2020 r. Tak (...)  »
Obowiązki płatników składek zatrudniających emerytów i rencistów związane z zakończeniem 2019 roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 02.01.2020, strona 9
Nie ma przeszkód w zatrudnianiu osób uprawnionych do emerytury lub renty. Ustawodawca nałożył jednak zarówno na samych świadczeniobiorców, jak i ich płatników składek związane z (...)  »
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 26
Pracownik po przepracowaniu kilku dni od zawarcia umowy stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Ponieważ ma wymagany wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego, nabył prawo (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. podwyższenie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 22
Pracownik pełnoetatowy choruje na przełomie roku 2019/2020. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota najniższej podstawy obowiązującej w 2019 r. Czy od 1 stycznia 2020 r. (...)  »
Płatnicy uprawnieni do wypłaty chorobówki od 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 9
Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa wypłaca ubezpieczonym ZUS albo płatnik składek uprawniony do ich wypłaty. Ponieważ minęły już ustawowe terminy przekazania do ZUS przez (...)  »
Zaliczanie kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 23
Pracownik w październiku br. otrzymał pierwsze w tym roku zwolnienie lekarskie. Ponownie był niezdolny do pracy z powodu choroby w listopadzie br. Drugie zwolnienie nie (...)  »
Całoroczny limit dopuszczalnych przychodów dla świadczeniobiorców
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 09.12.2019, strona 15
Osoby, które nabyły prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, nie muszą rezygnować z bycia aktywnym zawodowo. Jeśli tylko mają sposobność i chęci, mogą wykonywać pracę na etacie, (...)  »
Ustalanie podstawy zasiłku po przekroczeniu podstawy składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 9
Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika brane jest pod uwagę jego wynagrodzenie, rozumiane jako przychód zmniejszony o kwotę potrąconych składek, finansowanych przez pracownika, (...)  »
Okres zasiłku opiekuńczego nauczyciela w raporcie ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 21
Nauczycielka, która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, w listopadzie 2019 r. wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki (...)  »
Dwie umowy o pracę w różnych zakładach a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 20
Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole jako nauczyciel. Na początku listopada 2019 r. podjęła dodatkowo pracę (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 15
Od 1 sierpnia 2019 r. na 3 miesiące zawarliśmy z naszym pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia. W październiku 2019 r. stał się on niezdolny do pracy (...)  »
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 bez prawa do świadczeń chorobowych za okres pobierania stypendium
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 22
Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, dobrowolnie natomiast mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 pkt 7b, art. (...)  »
Dodatek stażowy zwiększa podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 19
Pracownica samorządowa będąca w ciąży przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. W podstawie wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego nie (...)  »
Przygotowanie wniosku o rentę dla pracownika obowiązkiem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 9
W sprawach emerytalno-rentowych pracodawcy w większości przypadków nie mają już obowiązku przygotowywania wniosku o emeryturę dla pracownika. Nadal jednak do powinności pracodawcy należy skompletowanie wniosku (...)  »
Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 9
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi ustalana jest w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub które by uzyskał, (...)  »
Emerytura pomostowa po rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 28
Nauczycielka jest zatrudniona w jednej szkole w pełnym wymiarze czasu pracy, a w drugiej pracuje na pół etatu. Legitymując się 25-letnim stażem pracy nauczycielskiej, chciałaby (...)  »
Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego w IV kw. 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 9
Ubezpieczeni niezdolni do pracy, w celu odzyskania zdolności do wykonywanej pracy, korzystają ze świadczeń chorobowych, tj. najpierw z zasiłku chorobowego, a następnie ze świadczenia rehabilitacyjnego. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.