Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Świadczenia
pokaż fragmenty artykułów
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne dostarczany do ZUS przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Pracownik, któremu za około 6 tygodni wyczerpie się pełny okres zasiłkowy, zgłosił mi zamiar ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Wypełniłam już wymagane dokumenty, tj. wniosek (...)  »
Pracownik samorządowy na świadczeniu rehabilitacyjnym a dodatek stażowy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Pracownik zatrudniony w samorządowej jednostce budżetowej był niezdolny do pracy z powodu choroby. Pobierał świadczenia przez cały okres zasiłkowy. Bezpośrednio po jego zakończeniu ZUS przyznał (...)  »
Ustalanie uprawnień do świadczeń chorobowych i ich wypłata od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi szereg istotnych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz należnych z tego tytułu świadczeń, w tym w kwestii ustalania (...)  »
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Po wielu latach pracy przy przysłowiowej tablicy, chciałabym już zrezygnować z nauczania w szkole, tym bardziej, że spełniam warunki do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czy (...)  »
Sposób ubiegania się o zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Jednym ze świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego jest zasiłek opiekuńczy. W celu uzyskania do niego prawa konieczne jest wystąpienie do płatnika składek lub ZUS ze (...)  »
Data objęcia ubezpieczeniem a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego przysługują osobom podlegającym danemu ubezpieczeniu w razie zaistnienia określonego ryzyka. Część z tych świadczeń przysługuje od pierwszego dnia (...)  »
Wykazywanie w zaświadczeniu Z-3 wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem i choroba
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
1) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy przyznany w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne premie miesięczne. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek stażowy jest wypłacany w (...)  »
Zasiłek na zdrowe dziecko tylko do ukończenia 8. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Żona pracownika, która na co dzień zajmowała się ich córką, trafiła na 10 dni do szpitala. W tym czasie, z uwagi na brak innej osoby, (...)  »
Dzień decydujący o uprawnieniach do 14. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
W 2021 r., emeryci i renciści, a także inni wskazani przez ustawodawcę świadczeniobiorcy, po raz pierwszy mogą liczyć na wypłatę tzw. 14. emerytury. Podstawowym warunkiem (...)  »
Od 2022 r. istotne zmiany w ustawie zasiłkowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Jestem płatnikiem zasiłków dla swoich pracowników. Słyszałam, że zmieniły się przepisy dotyczące ustalania okresu zasiłkowego i podstawy wymiaru zasiłku. Czy już teraz powinnam zliczać do (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Wykazywanie wynagrodzenia pracownika na druku Z-3
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wypełniam zaświadczenie płatnika składek Z-3 dla pracownika, który przez kilka dni września 2021 r. sprawował opiekę nad chorą córką i z tego tytułu przysługuje mu (...)  »
Świadczenia chorobowe (nie) dla emerytów i rencistów służb mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od tego czy obowiązkowo czy też dobrowolnie, w razie zaistnienia określonego ryzyka mogą - po spełnieniu określonych warunków - korzystać (...)  »
Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Nauczycielka od 1 czerwca 2021 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia udzielonym do 31 maja 2022 r. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy jej zwolnienie (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszone za czas urlopu wychowawczego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pracownica jednostki sfery budżetowej oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, w wysokości 8,5% wynagrodzenia uzyskanego za czas efektywnie przepracowany w danym roku (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »
Uprawnienie pracownika - absolwenta szkoły do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Pod koniec lipca 2021 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę absolwenta liceum ogólnokształcącego, który po trzech tygodniach pracy zachorował. Jaką datę należy przyjąć jako (...)  »
Podstawa chorobowego dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zleceniobiorca został zatrudniony z dniem 1 grudnia 2020 r. Przychód za dany miesiąc jest mu wypłacany w miesiącu następnym. Od pierwszego dnia zlecenia podlega on (...)  »
Ustalanie okresu wykorzystanego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Ubezpieczony, który musi zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może, w określonych przez ustawodawcę przypadkach, skorzystać z zasiłku opiekuńczego już od pierwszego dnia (...)  »
Wartości składników wynagrodzenia w zaświadczeniu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Pracownik po wykorzystaniu wynagrodzenia chorobowego ma prawo do zasiłku chorobowego. W związku z tym muszę przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek. Jaką wartość stałej pensji (...)  »
Uwzględnianie nowego składnika wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Od 1 kwietnia 2021 r. pracownikowi powierzono obowiązki kierownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z tego tytułu otrzymał on dodatek funkcyjny, zmniejszany proporcjonalnie za okresy (...)  »
Od przyszłego roku zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, do Sejmu, po poprawkach Senatu, ponownie trafiła ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy (...)  »
Termin przekazania zaświadczenia Z-3a do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego od 6 sierpnia 2021 r. O otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego poinformował mnie telefonicznie, a ponadto zostało ono udostępnione na moim (...)  »
Podstawa chorobowego po korzystaniu przez pracownicę z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Mam problem z ustaleniem podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownicy, która do 21 marca 2021 r. korzystała z rocznego zasiłku macierzyńskiego, a od 22 marca (...)  »
E-ZLA bez prawa do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione zleceniobiorcy na okres 4 dni, z czego jeden przypada na pobyt w szpitalu. Zaświadczenie to zawiera (...)  »
Świadczenia dla pracownika poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Pracownik, zatrudniony z dniem 1 sierpnia 2021 r., kilka dni później uległ wypadkowi przy pracy. W wyniku tego zdarzenia stał się niezdolny do pracy. Po (...)  »
Wysokość zasiłku macierzyńskiego i ewentualne jej wyrównanie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie jego ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie, spełniający określone przez ustawodawcę warunki, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość tego świadczenia (...)  »
Wystąpienie pracodawcy do ZUS o kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
Pracownik od dłuższego już czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracodawca ma jednak pewne wątpliwości co do zasadności wystawianych mu zwolnień lekarskich. (...)  »
Na co należy zwrócić uwagę przy egzekucji ze świadczeń chorobowych?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Katalog wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest bardzo bogaty. Choć przesłanki, w oparciu o które one przysługują, regulują różne akty prawne, to w zakresie wdrożenia (...)  »
Gdy pracownik na e-ZLA wyjeżdża na wakacje
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Niezdolność do pracy potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ubezpieczony legitymujący się takim dokumentem może ubiegać się o świadczenie chorobowe będące swego rodzaju rekompensatą braku możliwości (...)  »
Wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwaniu urlopu z powodu pobytu dziecka w szpitalu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Pracownica przerwała urlop macierzyński po 10 tygodniach z uwagi na konieczność hospitalizacji dziecka. W związku z tym zaprzestaliśmy wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Kiedy powinniśmy wznowić jego (...)  »
Dokumenty dla celów wypłaty po przerwie pozostałej części zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 21
Rok temu zatrudniłam na umowę zlecenia kobietę, która obecnie wystąpiła o przyznanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni, na dziecko (...)  »
Składniki wynagrodzenia włączane/wyłączane do/z podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 9
W podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego uwzględniane jest wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający miesiąc powstania niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. I choć podstawa (...)  »
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, które nie mogą świadczyć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny, mogą liczyć na przyznanie prawa (...)  »
Dla świadczenia przedemerytalnego ważna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Pracownica została zwolniona przez zakład pracy w oparciu o art. 53 Kodeksu pracy. Po zwolnieniu zarejestrowała sie w PUP i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. W (...)  »
Dokumentowanie przez pracodawcę nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik od kilku tygodni przebywa na zwolnieniach lekarskich i otrzymuje zasiłek chorobowy. Z różnych źródeł wiemy, że w tym czasie wykonuje prace dorywcze. Jaki dokument (...)  »
Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownicy na jej wniosek od 7 kwietnia 2021 r. obniżono wymiar czasu pracy z pełnego na 7/8 etatu. W tym samym miesiącu od 1 do (...)  »
Informowanie o zatrudnieniu osoby na świadczeniu kompensacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Szkoła zatrudniła nauczyciela, który uprawniony jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Praca nie będzie świadczona przez niego w pełnym wymiarze godzin, w związku z czym jego (...)  »
Rekompensata za pracę szczególną nie zawsze przysługuje
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
W naszej miejskiej bibliotece publicznej zatrudniamy pracownicę, która uprawniona jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Za miesiąc pracownica ta osiągnie powszechny wiek emerytalny, w związku z (...)  »
Urlop wychowawczy lub bezpłatny a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego z założenia brane jest pod uwagę wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności (...)  »
Jaki druk wniosku o zasiłek opiekuńczy na chorą 16-letnią córkę?
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik zamierza ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą córką. Na moim profilu płatnika składek ukazało się już wystawione mu na tę (...)  »
Wynagrodzenie w Z-3 do naliczenia podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Pracownik miał wystawione zwolnienia lekarskie na okres: od 10 do 12 marca 2021 r., od 13 do 19 marca 2021 r. oraz od 16 do (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Pracownica, która osiągnęła wiek przedemerytalny (57 lat), przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim i jest to jej 106. dzień okresu zasiłkowego. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie (...)  »
Na pracodawcy ciążą konkretne obowiązki po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Nasz pracownik, który od niedawna był jednocześnie rencistą, zmarł w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Po trzech miesiącach od jego śmierci przypadkowo dowiedziałam się, że oprócz (...)  »
Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku z COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Ubezpieczeni mogą korzystać z zasiłku chorobowego nie tylko w razie choroby lub pobytu w szpitalu, ale także w razie zaistnienia okoliczności zrównanych z niezdolnością do (...)  »
Dokumentowanie do celów zasiłkowych okresu kwarantanny, izolacji, niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Od ponad roku, tj. od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, funkcjonujemy nieco w innej rzeczywistości niż przed zaistnieniem tych stanów. Ma (...)  »
Informacja na PUE ZUS wystarczająca do wypłaty chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Na PUE ZUS mam listę osób przebywających na kwarantannie i izolacji. Osobom z tej listy nie zostały wystawione zwolnienia e-ZLA. Czy taka informacja to podstawa (...)  »
Pracownik nie zawsze ma prawo do wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, z założenia przez pierwsze dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne (nie) dla ubezpieczonej w ciąży, która wykorzystała dopiero 182 dni okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Pracownica będąca w ciąży przebywa od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Niedługo zakończy się jej 182-dniowy okres zasiłkowy, a do terminu porodu zostały jej jeszcze (...)  »
Ustalenie okresu zasiłkowego w razie nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu różnych schorzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownik choruje nieprzerwanie od 16 października 2020 r., z tym że zwolnienia lekarskie do 6 kwietnia 2021 r. były wystawane przez psychiatrę, natomiast od 7 (...)  »
Świadczenia dla nauczycieli, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
Praca nauczyciela, traktowana jako praca w szczególnym charakterze, nadal jeszcze daje uprawnienia do skorzystania z emerytury przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest uzyskanie (...)  »
Wysokość chorobowego za okres kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracownicy poddawani są obowiązkowej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych. W mojej ocenie za taki okres należne są im świadczenia chorobowe w wysokości 80% ustalonej (...)  »
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne albo renta
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Ubiegałam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. Świadczenie otrzymałam na 4 lata dopiero na etapie postępowania sądowego. Zarówno (...)  »
Częstotliwość składania oświadczenia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Z uwagi na COVID-19 pracownicy bardzo często korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8. Przez pewien czas nie miałam (...)  »
Zwolnienie lekarskie po 50. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Pracownik, który ma skończone 50 lat, przebywał na zwolnieniu chorobowym od 25 stycznia do 10 kwietnia 2021 r., z czego 6 dni spędził w szpitalu. (...)  »
Informacja o chorobowym we wniosku o świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Przepracowałam w szkole jako nauczyciel ponad 30 lat. Ponieważ niedawno ukończyłam 55 lat i spełniam warunki do uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zamierzam ubiegać (...)  »
Podstawa zasiłku dla pracownika ze stałą pensją
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego brane jest pod uwagę wypłacone mu wynagrodzenie, z założenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności (...)  »
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w II kwartale 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Pracownica będąca w ciąży jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby. Na początku kwietnia 2021 r. wyczerpała okres zasiłkowy (chorowała także przed zajściem w (...)  »
Dodatki funkcyjny i motywacyjny wypłacane nauczycielowi w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Dyrektor szkoły będący nauczycielem obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatki przyznawane odpowiednio na okresy: roku szkolnego - funkcyjny i półrocza - motywacyjny. W kwietniu 2021 r. (...)  »
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do (...)  »
Wyższa chorobówka dla dawcy narządu po przedłożeniu stosownego zaświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Pracownik przez kilka dni przebywał w szpitalu, następnie otrzymał zwolnienie lekarskie na łączny okres 37 dni. Twierdzi, że został dawcą nerki dla swojej córki i (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Pracownica zamieszkuje wspólnie z rodziną córki. Jej 4-letni wnuk chorował przez kilka dni marca 2021 r. Rodzice dziecka ze względów zawodowych nie mogli w czasie (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego w niedługim czasie po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Pracownik, po roku absencji chorobowej, w dniu 17 marca 2021 r. wrócił do pracy i jeszcze w tym miesiącu wystąpił o zasiłek z tytułu opieki (...)  »
Zmiana wysokości jednorazowych odszkodowań z ubezpieczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Jeśli ubezpieczony w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał obrażeń skutkujących powstaniem niezdolności do pracy i/lub uszczerbku na zdrowiu, może liczyć na różnego (...)  »
Wykazywanie zasiłku macierzyńskiego w zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Wystawiłam pracownikowi Rp-7. Z otrzymanej z ZUS informacji zwrotnej wynika, że organ ten ma dane, na podstawie których przychód pracownika w roku 2012 i 2013 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.