Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 17.066 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Świadczenia
Świadczenia dla pracownicy, której dziecko zmarło po urodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 11
Pracownica naszej szkoły, która praktycznie przez cały okres ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim, kilka dni temu urodziła dziecko. Lekarze nie dawali mu większych szans na (...)  »
Zasady waloryzacji podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 9
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje od następnego dnia po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego. Jego wysokość stanowi odpowiedni procent zwaloryzowanej podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. Waloryzacja jest (...)  »
Zasiłek opiekuńczy tylko za wskazane we wniosku dni robocze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 19
1) Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat na okres od 1 do 14 kwietnia br. (14 dni). (...)  »
Wpływ korzystania z chorobówki na podstawę zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 9
Z racji świadczonej pracy w ramach umowy o pracę pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania albo od pierwszego dnia takiego ubezpieczenia (...)  »
Premia roczna w podstawie zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019, strona 21
Jeśli pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje premię lub nagrodę roczną, jest ona uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku, o ile podlega zmniejszeniu za okres pobierania świadczenia. (...)  »
Korzystanie z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 18
Pracownik zamierza skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Jakie warunki powinien spełnić? Z programu rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone pobierające zasiłek chorobowy (...)  »
Miejsce kontroli chorych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 9
Zamierzam upoważnić dwóch pracowników szkoły do przeprowadzania kontroli nauczycieli (a także innych zatrudnionych) przebywających na zwolnieniach lekarskich. Czy kontrola ta może być dokonywana wyłącznie w (...)  »
Zasiłek macierzyński po utracie dziecka
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, strona 9
Ubezpieczona, która urodziła dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Może być on pobierany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu (...)  »
Właściwość ZUS dla wniosku o rentę
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, strona 11
Kompletuję pracownikowi starostwa wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy wniosek ten powinnam wysłać do ZUS właściwego dla siedziby pracodawcy, czy innego? Decyzje (...)  »
Uwzględnianie nagród w podstawie wymiaru zasiłków - checklista
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 14
W regulaminie wynagradzania wprowadziliśmy zapis, zgodnie z którym: "Pracownikom może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne efekty pracy i wzorowe wypełnianie obowiązków. Nagroda jest zmniejszana (...)  »
Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad wnukami
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 25
1) Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 18 dni sprawowania opieki nad chorym 10-letnim wnukiem. We wniosku wskazała, że rodzice dziecka nie mogą (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe ustalane na zasadach jak zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, strona 21
Gdy pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, przez pierwsze dni absencji chorobowej w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do co najmniej 80% (...)  »
Wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku nagrody rocznej po zmianie etatu
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.02.2019 r.
Pracownik szpitala do końca kwietnia 2018 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od maja 2018 r. pracuje na cały etat. W styczniu 2019 r. (...)  »
Macierzyński dla pracownicy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 11
Niedługo zakończy się umowa o pracę zawarta z pracownicą Gminnego Ośrodka Kultury, która miesiąc temu urodziła dziecko i z tego tytułu wypłacam jej zasiłek macierzyński. (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie choroby bliźniąt
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.02.2019 r.
Pracownica urzędu miasta otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorymi bliźniętami w wieku 4 lat. Czy dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego (...)  »
Limity związane z wypłatą świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, strona 9
Ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, którzy nie mogą świadczyć pracy z racji niezdolności do pracy albo konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub macierzyństwa, przysługują (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika po zmianie wymiaru czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, strona 11
Pracownikowi uniwersytetu z dniem 1 grudnia 2018 r. zmniejszono wymiar czasu pracy do 1/2 etatu. Oprócz wynagrodzenia w wysokości 13 zł za godzinę otrzymuje on (...)  »
Do końca lutego br. - przekazanie do ZUS informacji o przychodach z pracy zarobkowej emeryta/rencisty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 23
Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracowników powyżej 50. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 04.02.2019, strona 9
Pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługują stosowne świadczenia chorobowe, finansowane odpowiednio ze środków własnych pracodawcy i/lub funduszu ubezpieczeń społecznych, tj. z ubezpieczenia chorobowego (...)  »
Kiedy ZUS zmienia lub uchyla decyzję przyznającą świadczenie emerytalno-rentowe?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 29
W 2012 r. ZUS przyznał mi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do jej ustalenia przyjął staż pracy w wymiarze 24 lat i (...)  »
Zasiłek za dni sprawowania osobistej opieki nad chorym rodzicem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 24
Pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 4 dni sprawowania osobistej opieki nad chorym ojcem. Miejsce zamieszkania pracownika nie pokrywa się z adresem ojca, (...)  »
Archiwizowanie dokumentacji emerytalno-rentowej od 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019, strona 9
Jednym z obowiązków płatnika składek jest wystawianie odpowiednich dokumentów, zaświadczeń w celach emerytalno-rentowych. Aby było to możliwe, płatnik składek musi dysponować stosowną dokumentacją źródłową z (...)  »
Podwyżka najniższej podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, strona 9
Choć podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikom ustalana jest w oparciu o wypłacone im wynagrodzenia (za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia), to (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po chorobowym
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownica urzędu gminy była niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży od 1 listopada 2018 r. do porodu, który nastąpił 8 stycznia (...)  »
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownik urzędu gminy został zatrudniony w listopadzie 2017 r. Oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje premie kwartalne pomniejszane za dni nieobecności w pracy spowodowane (...)  »
Świadczenia chorobowe dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu na przełomie roku
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownik gminnego ośrodka kultury w wieku 53 lat od 3 grudnia 2018 r. jest niezdolny do pracy na skutek wypadku komunikacyjnego i do chwili obecnej (...)  »
Wątpliwości dotyczące otwierania nowego okresu zasiłkowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.01.2019 r.
Pracownik instytucji kultury do 7 stycznia 2019 r. wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego. Na dzień 8 stycznia zawnioskował o urlop na żądanie, a 9 stycznia (...)  »
Obowiązki płatników składek zatrudniających emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 9
Osoby uprawnione do emerytury lub renty mogą podejmować pracę zarobkową. Wówczas jednak, zarówno na nich samych, jak i na zatrudniających ich podmiotach ciążą pewne obowiązki (...)  »
Przerwa w zatrudnieniu a wliczanie do podstawy chorobowego trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, strona 11
Pracownica urzędu gminy była zatrudniona do 27 grudnia 2017 r. i została ponownie zatrudniona od 8 stycznia 2018 r. W trakcie tego drugiego zatrudnienia w (...)  »
Przechowywanie akt do celów emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, strona 3
Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń emerytalno-rentowych powinny być dołączone odpowiednie dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość. Są to przede wszystkim dokumenty z (...)  »
Ustalanie okresu absencji na potrzeby świadczeń chorobowych w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 27
Nauczyciel jest zatrudniony od 1 września 2018 r. w dodatkowym miejscu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W grudniu 2018 r. przez 5 dni korzystał (...)  »
Praca na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 07.01.2019, strona 21
Nabyłam prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nie jest ono jednak wysokie, dlatego chciałabym dorobić, zatrudniając się ponownie w szkole w charakterze nauczyciela. Nie będzie to (...)  »
Zawiadomienie pracownika o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 66
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 65
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale (...)  »
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 28
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej (...)  »
Wypłata zasiłku po 30 listopada 2018 r. na podstawie "papierowego" zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 27
1) W grudniu 2018 r. pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na obowiązującym do 30 listopada 2018 r. druku ZUS (...)  »
Obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty zasiłków w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 23
1. Ustalenie płatnika zasiłków w roku kalendarzowym W danym roku kalendarzowym prawo do zasiłków z ubezpieczeń społecznych i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają (...)  »
Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 28.12.2018 r.
Pracownica urzędu miasta złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat. Z przedłożonego przez nią (...)  »
Dane i informacje (nie)zawarte w e-zwolnieniu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018, strona 15
Zaświadczenia lekarskie wystawione w formie elektronicznej potwierdzają czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym lub też konieczność osobistego (...)  »
Bez sankcji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018, strona 9
Od 1 grudnia 2018 r. osoby uprawnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, potwierdzających m.in. niezdolność do pracy z powodu choroby, pobyt w szpitalu albo konieczność sprawowania (...)  »
Miesiąc z nieusprawiedliwioną nieobecnością przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej nabyła prawo do zasiłku opiekuńczego za kilka dni listopada 2018 r. Do ustalenia podstawy wymiaru tego świadczenia przyjmuję wynagrodzenie wypłacone jej (...)  »
Ochrona pracownika w okresie oczekiwania na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.12.2018 r.
1) Jedna z naszych pielęgniarek po wyczerpaniu okresu zasiłkowego oczekuje na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Z jakim dniem będziemy mogli rozwiązać z nią (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem przedszkola
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 59
Pracownica (pielęgniarka) jest samotną matką. Na dzień 12 listopada 2018 r., będącym Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożyła wniosek o (...)  »
Zasiłek chorobowy dla pracownika z etatu i po ustaniu zatrudnienia
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.12.2018 r.
Pracownik naszej szkoły przez pewien czas zatrudniony był także w prywatnej firmie, w której umowę o pracę rozwiązał za porozumieniem stron z dniem 16 listopada (...)  »
Niezdolność do pracy w związku z wypadkiem u innego płatnika
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.12.2018 r.
Z dniem 5 listopada 2018 r. w urzędzie gminy został zatrudniony pracownik, który po trzech dniach przepracowanych przyniósł zwolnienie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do pracy (...)  »
Zasiłek za dni opieki nad chorym dzieckiem dla rodziców pracujących na zmiany
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.12.2018 r.
1) Pracownica jednostki oświatowej złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 3 lat. Zwolnienie lekarskie obejmowało (...)  »
e-ZLA wystawia pielęgniarka
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 3
Na początku br. korzystałem ze zwolnienia lekarskiego, które wówczas w formie elektronicznej wystawiał mi lekarz. Teraz ponownie jestem chory i czynności związane z wystawianiem zwolnienia (...)  »
Wysokość świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 9
Zamierzam ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Po ukończeniu wymaganego wieku zakończę pracę w szkole i wówczas będę spełniała wszystkie warunki do uzyskania tego świadczenia. (...)  »
Zatrudnienie na etacie w szkole po zakończeniu własnej działalności a prawo do świadczenia chorobowego
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Mam 26 lat. Przez ostatnie pół roku prowadziłam własną pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacając z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Po likwidacji (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
1) Pracownik gminy złożył wniosek o wypłatę zasiłku za 5 dni opieki sprawowanej nad chorą matką. W druku Z-15B oświadczył, że w 2018 r. jego (...)  »
Podwyższenie dodatku specjalnego bez wpływu na zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
Pracownik gminy zatrudniony od kilku lat, do końca czerwca 2018 r. otrzymywał dodatek specjalny. Od 1 lipca 2018 r. w wyniku zmiany stanowiska pracy i (...)  »
Zasiłek za dzień, w którym pracownik przerwał pracę w związku z opieką nad członkiem rodziny
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
Pracownik jednostki budżetowej otrzymujący wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy i premię regulaminową po przepracowaniu 30 minut zwolnił się z pracy. Następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie z (...)  »
Wynagrodzenie za czas choroby powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.12.2018 r.
W listopadzie 2018 r. urząd gminy zawarł umowę o pracę, zgodnie z którą pracownik miał zgłosić się do pracy od 3 grudnia 2018 r. Pierwszego (...)  »
Informowanie pracownika o możliwości ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Informatyk zatrudniony w urzędzie gminy od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim i niebawem dobiegnie końca jego 182-dniowy okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Pracownik (...)  »
ZLA bez informacji o wypadku przy pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Konserwator zatrudniony w naszej przychodni uległ wypadkowi przy pracy. Początkowo przez kilka dni normalnie świadczył pracę, ostatecznie jednak dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 30 dni. (...)  »
Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wyłącznie w wersji elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 5
Od 1 grudnia 2018 r. dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki, przy ustalaniu prawa do zasiłków, jest: zaświadczenie lekarskie (...)  »
Przejęcie opieki nad chorym dzieckiem przez drugiego z rodziców
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownica szkoły otrzymała 14-dniowe zwolnienie lekarskie, potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad chorym 4-letnim synem. Chciałaby jednak podzielić się tą opieką ze swoim mężem, który również (...)  »
Właściwość ZUS do wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Pracownica muzeum, której z dniem 31 października 2018 r. zakończyła się umowa o pracę, zawarta na czas określony, kilka dni później miała wypadek samochodowy. Otrzymałam, (...)  »
Pracownik przebywający w sanatorium w ramach zwolnienia lekarskiego
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej na pełny etat od 1 do 18 października 2018 r. świadczył pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin na (...)  »
Ponowne ustalenie kapitału początkowego dla pracowników
Redakcja Gazety Podatkowej | 26.11.2018 r.
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy mają już od dawna ustalony kapitał początkowy. Jednej z pracownic, która przechodziła teraz na emeryturę, kapitał początkowy był jednak ustalany (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownicy, która po urlopie rodzicielskim korzystała z urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, strona 9
Pracownica, zatrudniona w żłobku jako kucharka, po porodzie wykorzystała pełny okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W efekcie na zasiłku macierzyńskim przebywała do 4 kwietnia 2018 (...)  »
Uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia chorobowego trzynastki po zmianie wymiaru czasu pracy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2018 r.
Pracownik jednostki oświatowej do końca października 2017 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od 1 listopada 2017 r. pracuje na cały etat. W październiku (...)  »
Wysokość zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy w okresie choroby
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2018 r.
Pracownikowi urzędu gminy zatrudnionemu na cały etat, od 1 lipca 2018 r. obniżyliśmy wymiar czasu pracy do 1/2 etatu. W dniu 29 czerwca 2018 r. (...)  »
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko w wieku 14 lat
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2018 r.
Pracownik urzędu miasta złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy za 6 dni sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, które w sierpniu 2018 r. ukończyło 14 lat. (...)  »
Okres zasiłkowy, gdy niezdolność do pracy z powodu innej choroby powstała w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.11.2018 r.
Pracownicy urzędu miasta po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. W czasie przebywania na tym świadczeniu okazało się, że jest w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.