Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Sprawozdawczość budżetowa
pokaż fragmenty artykułów
Należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2021 r.
W jaki sposób wykazywać w sprawozdawczości budżetowej należności związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie? Czy ujmować je w sprawozdaniu Rb-27S (...)  »
Jednostkowe sprawozdania Rb-50 jednostek oświatowych obsługiwanych przez CUW
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2021 r.
Czy kierownik centrum usług wspólnych (jednostki prowadzącej wspólną obsługę gminnych jednostek oświatowych) może sporządzić jedno sprawozdanie Rb-50 obejmujące wszystkie obsługiwane jednostki oświatowe, czy dla każdej (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-N pobranej przez pracownika zaliczki, której termin rozliczenia jeszcze nie minął
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Czy zaliczkę pobraną przez pracownika 27 września 2021 r. z terminem rozliczenia 11 października br. należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N za III (...)  »
Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-27S skutków umorzeń zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r. nie wykazano skutków umorzeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Wydanie decyzji umorzeniowych przez wójta było związane z sytuacją (...)  »
Kwoty wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S w zakresie planu wydatków i zaangażowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2021 r.
Jestem odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań budżetowych. Czy dopuszczalne jest, aby w sporządzanym przez jednostkę budżetową sprawozdaniu Rb-28S dane w zakresie planu wydatków i zaangażowania były (...)  »
Sporządzanie sprawozdania Rb-27S w zakresie dochodów wykonanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tzw. dochodów wykonanych podawać dane z konta 221, czy z ewidencji (...)  »
Zobowiązania sporne w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w kolumnie "Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. - ogółem" wykazuje się zobowiązania sporne? W (...)  »
Lokaty złożone w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu gminy w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.09.2021 r.
Czy w sprawozdaniu kwartalnym Rb-NDS należy wykazywać lokaty założone w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy? Lokaty będą na 1 rok. Przepisy art. (...)  »
Ujmowanie należności związanych z realizacją zadań zleconych w sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Jesteśmy jednostką budżetową realizującą zadania zlecone. Otrzymujemy dotacje z województwa oraz z urzędu na dofinansowanie naszych zadań. Na drobne zakupy pobieramy zaliczki stałe, które nie (...)  »
Jednostkowe sprawozdanie Rb-27S za miesiące niekończące kwartałów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.08.2021 r.
Czy sporządzając jednostkowe sprawozdanie Rb-27S za miesiące niekończące kwartałów jednostka oświatowa musi wypełnić kolumnę "dochody wykonane" oraz "dochody otrzymane"? Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania (...)  »
Pismo Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Ministerstwo Finansów skierowało do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych pismo dotyczące obowiązującej sprawozdawczości budżetowej w zakresie zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego (pismo z 26 marca 2021 r., (...)  »
Prezentacja odsetek od należności publicznoprawnej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką oświatową. Proszę o pomoc w ujęciu w sprawozdaniu Rb-27S odsetek od należności publicznoprawnej. W której kolumnie jednostkowego sprawozdania powinny zostać ujęte takie (...)  »
Wykazywanie należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu RB-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
W sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych starostwa za 2020 r. nie wykazano należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu (...)  »
Sprawozdawczość samorządowej instytucji kultury w zakresie zobowiązań z tytułu pomocy uzyskanej z tarczy antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2021 r.
Instytucje kultury mogły skorzystać w 2020 r. ze środków pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej, w tym ze środków, którymi dysponował Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Środki (...)  »
Dochody z majątku gminy realizowane przez spółkę komunalną w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.07.2021 r.
W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy są m.in. dochody z majątku gminy. Z instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie (...)  »
Rozrachunki z tytułu PPK w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-Z wykazuje się wyłącznie zobowiązania wymagalne. Skoro zaś sporządzając sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału widniejące na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" zobowiązanie z (...)  »
Zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 a wykazywanie danych w sprawozdaniu SP-1
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2021 r.
Czy sporządzając część B sprawozdania SP-1 należy też zaktualizować część A tego sprawozdania w związku z podjęciem przez radę gminy uchwał o zwolnieniu z podatku (...)  »
Prezentacja w sprawozdaniu Rb-N zaliczki wpłaconej na poczet zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021, strona 36
Należność powstałą w związku z zapłatą zaliczki na poczet zakupu środka trwałego (widniejącą w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków) wskazane jest wykazać w kwartalnym (...)  »
Zobowiązanie płatne w ratach w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Dyrektor szpitala podpisał umowę na zakup aparatury medycznej. Płatność rozłożona została na raty. W którym wierszu sprawozdania Rb-Z wykazać zobowiązanie płatne w ratach? W przypadku (...)  »
Wymagalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
W 2017 r. jednostka samorządu terytorialnego (gmina) udzieliła poręczenia kredytu dla stowarzyszenia. Z początkiem 2021 r. stowarzyszenie przestało spłacać kredyt. W czerwcu 2021 r. do (...)  »
Obowiązki sprawozdawcze jednostki budżetowej w zakresie zadań zleconych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (szkołą). W jakim zakresie i terminie zobowiązani jesteśmy sporządzić sprawozdanie Rb-50? Jakie są konsekwencje niezłożenia przez nas w terminie tego sprawozdania (...)  »
Wykazywanie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-28S budżetu gminy za 2020 r. nie wykazano kwoty 1,5 tys. zł wynikającej z ewidencji na koncie 224. Chodzi o dotację przedmiotową dla (...)  »
Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-27S należności z tytułu odsetek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-27S za 2020 r. nie ujęto w kolumnie 9 należności z tytułu odsetek. W grudniu 2020 r. został złożony do wójta wniosek o (...)  »
Obowiązek weryfikacji sprawozdań budżetowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
Od jednostek organizacyjnych gminy przyjęliśmy sprawozdania Rb-28S z różnymi nieprawidłowościami (np. brak daty, błędy rachunkowe). Mamy wątpliwość, czy coś z tym robić, czy zostawić choćby (...)  »
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań Rb-PDP za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 kwietnia 2021 r. (nr ST7.4761.13.2021) kierowanym do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazało, iż: "W związku z prowadzonymi pracami nad (...)  »
Upoważnienie do podpisywania sprawozdań pod nieobecność burmistrza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2021 r.
Czy do podpisywania sprawozdań budżetowych pod nieobecność burmistrza powinno się upoważnić sekretarza czy zastępcę burmistrza? Do podpisywania sprawozdań budżetowych pod nieobecność burmistrza powinno się upoważnić (...)  »
Udziały gminy we wpływach z PIT w rocznym sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.04.2021 r.
Środki pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy w styczniu 2021 r., choć dotyczą 2020 r., nie (...)  »
Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zobowiązani jesteśmy do sporządzania sprawozdania Rb-N. Czy środki pieniężne w drodze wykazywane są w sprawozdaniu Rb-N? W której pozycji (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S skutków zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 marca 2021 r. (nr ST2.4761.43.2021), będącym odpowiedzią na wystąpienie w sprawie wykazywania skutków zwolnień wynikających z art. 6k ust. (...)  »
Należności odsetkowe wynikające z umowy cywilnoprawnej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.04.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S urzędu miasta ująć w kolumnie 10 (zaległości netto) oprócz czynszu także kwotę zaległych odsetek za zwłokę od dzierżawcy lokalu użytkowego (chodzi (...)  »
Należności w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S samorządowej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Należności" wykazywać kwoty pomniejszone o odpisy aktualizujące? Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-NDS wydatek na wniesienie wkładów do spółki komunalnej (spółki z o.o.), ujęty w klasyfikacji w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 6030 wykazać (...)  »
Kwoty wykazywane w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2021 r.
Czy sprawozdania Rb-N i Rb-Z samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może sporządzić w pełnych złotych (po zaokrągleniu)? Nie. Jednostkowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych (w (...)  »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), (...)  »
Opłata prolongacyjna związana z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej a sprawozdanie Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Czy w kolumnie 15 sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego wykazać należy opłatę prolongacyjną związaną z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej? Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane (...)  »
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w bilansie i sprawozdaniu Rb-N
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Jednostka budżetowa zawarła umowę z urzędem pracy na refundację prac interwencyjnych. Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wypłaconych im w danym miesiącu, następuje (...)  »
Środki pieniężne pozostające na koniec roku na lokacie overnight w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
W której pozycji sporządzanego przez instytucję kultury sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2020 r. wykazać należy środki pieniężne pozostające na koniec roku na lokacie overnight? (...)  »
Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Czy zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika wykazywane jest w kolumnie 13 sprawozdania Rb-27S "Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i (...)  »
Należności od pracowników z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS a sprawozdanie Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w dziale C wykazujemy należności od pracowników z tytułu pożyczek udzielonych im ze środków ZFŚS, widniejące w księgach na koncie 234? (...)  »
Zaległości podatników będących w stanie upadłości w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 10 "zaległości netto" wykazuje się zaległości widniejące na kontach podatników będących w stanie upadłości? Z przepisów załącznika nr 36 (...)  »
Sporządzanie sprawozdania Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 29 października 2020 r. (znak WA-023/77/20), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania (...)  »
Kwota otrzymana w grudniu, dotycząca faktury za styczeń, w sprawozdaniu Rb-N i Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
31 grudnia 2020 r. na konto zakładu budżetowego wpłynęła kwota z adnotacją, iż wpłata dotyczy faktury za styczeń 2021 r. Fakturę za usługi (dotyczącą tej (...)  »
Wolne środki a sprawozdanie Rb-NDS - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 21 października 2020 r. (znak WA-023/75/20), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie prezentacji wolnych (...)  »
Odsetki od należności w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-30S w dziale A w przychodach wykazuje się wszystkie odsetki od należności czy tylko odsetki opłacone? W dziale C tego sprawozdania w (...)  »
Zaliczka wpłacona na poczet dostaw w sprawozdaniu Rb-N samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
W grudniu 2020 r. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekazał na konto kontrahenta zaliczkę na poczet dostawy materiałów, która zostanie zrealizowana w styczniu 2021 r. (...)  »
Należność od banku powstała w wyniku zaksięgowania niesłusznie pobranej przez bank opłaty w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu Rb-N należność od banku, która powstała w wyniku zaksięgowania pomyłki bankowej (niesłusznie pobranej przez bank opłaty)? Sprawozdanie kwartalne Rb-N (...)  »
Zachowanie terminu złożenia sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Czy termin złożenia przez SP ZOZ sprawozdania Rb-Z i Rb-N będzie zachowany w sytuacji gdy sprawozdanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej w wymaganym terminie, (...)  »
Niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na zasób geodezyjny i kartograficzny a sprawozdanie Rb-NDS - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 2 października 2020 r. (znak: WA 4120-21/2020-w) wskazała: "W odpowiedzi na pismo zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia (...)  »
Sprostowanie sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2020 r.
Czy w grudniu 2020 r. gmina może jeszcze złożyć korektę sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2019 r.? Sprawozdanie Rb-NDS to - w myśl § 3 (...)  »
Wpłacone przez najemców lokali kaucje a sprawozdanie Rb-Z samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Wynajmujemy wolne pomieszczenia (lokale użytkowe) firmom zewnętrznym. Warunkiem wynajęcia lokalu jest wpłacenie przez najemcę kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Czy wpłacone (...)  »
Saldo konta 300 "Rozliczenie zakupu" a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2020 r.
Czy saldo Ma konta 300 "Rozliczenie zakupu" podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie dotyczącej zobowiązań? Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Zaległości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "Zaległości" należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-27S rozłożonej na raty zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
W której kolumnie sprawozdania Rb-27S wykazać rozłożoną na raty zaległość w podatku od nieruchomości? W wyniku rozłożenia na raty ustalono nowe terminy płatności tej należności (...)  »
Nadwyżka środków obrotowych pozostająca w zakładzie budżetowym w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Jak wykazać pozostającą w zakładzie budżetowym nadwyżkę środków obrotowych w sprawozdaniu Rb-30S - w przypadku podjęcia przez organ uchwały w tej sprawie w roku wystąpienia (...)  »
Inwestycja samorządowego zakładu budżetowego finansowana dotacją celową w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2020 r.
W 2019 r. samorządowy zakład budżetowy rozpoczął inwestycję, na pokrycie której w 2020 r. otrzymał dotację celową. W księgach 2019 r. koszty wynagrodzeń pracowników pracujących (...)  »
Zobowiązania niewymagalne a sprawozdanie Rb-Z instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Czy samorządowa instytucja kultury powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług powstałe na koniec III kwartału, jeśli ich termin zapłaty (...)  »
Kwoty wynagrodzeń wykazywane w sprawozdaniu Rb-70
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-70 za okres od początku roku do końca III kwartału w kolumnach dot. wynagrodzeń w zakresie wykonania należy wykazać również składki ZUS (...)  »
Należności warunkowe a sprawozdanie Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy należności warunkowe księgowanie na koncie pozabilansowym należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N? Należności warunkowych (ewidencjonowanych w księgach na koncie pozabilansowym) nie wykazuje się w sprawozdaniu (...)  »
Prezentacja należności oraz zobowiązań z tytułu VAT w sprawozdaniu Rb-34S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2020 r.
W sprawozdaniu Rb-34S szkoły podstawowej w części C w kolumnie 4 wykazano należności bez VAT (konto 201) i nie wykazano zobowiązań wobec gminy z tytułu (...)  »
Zobowiązania z tytułu diet należnych sołtysom w sprawozdaniu Rb-28S gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Czy diety należne sołtysom, które są ewidencjonowane na koncie 240 powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązania gminy? W myśl art. 5 ustawy z (...)  »
Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a sprawozdanie Rb-ST
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
W toku kontroli RIO zarzucono nam wadliwie sporządzenie sprawozdania Rb-ST. Czy popełniono błąd wykazując w tym sprawozdaniu środki pieniężne z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie (...)  »
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Rb-Z-PPP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Czy każda instytucja kultury zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania Rb-Z-PPP? Z załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 (...)  »
Ujęcie nadwyżki budżetu jst w sprawozdaniu Rb-NDS i w wieloletniej prognozie finansowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.09.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 9 czerwca 2020 r. (znak RIO.III.072-67/2020), będącym odpowiedzią na pytanie w sprawie ujęcia środków, o których mowa (...)  »
Należności wynikające z decyzji, od których wniesiono odwołanie, w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Należności wynikające z nieostatecznych decyzji wójta gminy (jako organu podatkowego), od których wniesiono odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, nie mogą być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27-S (...)  »
Składane przez podatników korekty deklaracji na podatek od środków transportowych a sprawozdanie Rb-PDP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2020 r.
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-PDP za 2019 r. w pozycji dotyczącej skutków obniżenia górnych stawek powinniśmy ująć korekty deklaracji na podatek od środków transportowych składane przez (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.