Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.772 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Sprawozdawczość budżetowa
Stanowisko MF ws. wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S zaległości netto oraz należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów (...)  »
Zlikwidowano obowiązek przekazywania półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
11 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (...)  »
Zobowiązania leasingowe w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
W sprawozdaniu Rb-28S nie wykazałam zobowiązań wynikających z konta 240 dotyczących leasingu, bo sądziłam że nie są to zobowiązania z tytułu kredytu czy pożyczki zaliczane (...)  »
Należność od kontrahenta z Węgier w sprawozdaniu RB-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
SP ZOZ ma kontrahenta z siedzibą na Węgrzech, z którym rozlicza się fakturami wystawianymi w walucie euro. W której rubryce sprawozdania Rb-N jednostka powinna wykazywać (...)  »
Wykazywanie dotacji celowych w rocznym sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
RIO zarzuciła nam, iż w sprawozdaniu rocznym Rb-27S naszej gminy w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazaliśmy pełne dane kwotowe dotyczące dotacji celowych na dzień 31 grudnia (...)  »
Opłaty pobierane za udostępnianie danych osobowych w sprawozdaniach o dochodach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Czy opłaty pobierane z tytułu udostępniania danych osobowych wykazać tylko w sprawozdaniu Rb-27ZZ czy również w Rb-27S? Dochody pochodzące z opłat za udostępnianie danych osobowych (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie (...)  »
Ulga w opłacaniu składek ZUS w sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jak ująć w RB-28S i Rb-27S nieodprowadzone składki do ZUS za kwiecień 2020 r. w kwocie 50%? Jednostka budżetowa zatrudnia do 49 pracowników. Wniosek o (...)  »
Uzasadnienie korekty w przypadku korekt kwotowych Rb-PDP odnoszących się do lat ubiegłych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). W toku kontroli RIO zarzuciła nam nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania Rb-PDP za 2019 r. Chodzi o to, że dokonano w nim (...)  »
Wierzytelność od dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie sanacyjne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
W kwietniu jednostka budżetowa otrzymała od kontrahenta fakturę za energię i korekty "in minus" do tej faktury. Dokonując zapłaty za fakturę pomniejszono ją o wartość (...)  »
Odsetki od zaciągniętego przez SP ZOZ kredytu w Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Czy odsetki, które SP ZOZ zobowiązany jest zapłacić od zaciągniętego kredytu, należy wykazać w części E sprawozdania Rb-Z? Odsetki od zaciągniętego przez SP ZOZ kredytu (...)  »
Podpisywanie sprawozdań budżetowych podczas nieobecności dyrektora instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Kto powinien podpisywać sprawozdania Rb-N i Rb-Z składane podczas nieobecności dyrektora instytucji kultury? Z przepisów § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z (...)  »
Sporządzanie i podpisywanie sprawozdań budżetowych jednostek obsługiwanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Zamierzamy powołać do wspólnej obsługi publicznych placówek oświatowych (m.in. przedszkoli) nową jednostkę budżetową gminy – zespół obsługi placówek. Czy sprawozdania Rb-27S i Rb-28 podległych gminie (...)  »
Merytoryczna zawartość sprawozdań budżetowych a tarcza antykryzysowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Czy regulacje tzw. tarczy antykryzysowej zmieniły merytoryczną zawartość sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sprawozdania Rb-PDP? Regulacje tzw. tarczy antykryzysowej łagodzą pewne (...)  »
Faktury z terminami płatności przypadającymi na rok przyszły a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Kontrola z regionalnej izby obrachunkowej zarzuciła nam nieprawidłowość w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S urzędu gminy. Chodzi o faktury za energię wystawione w grudniu 2019 r. z (...)  »
Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Czy samorządowe jednostki budżetowe zobowiązane są do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-30S? Nie. Samorządowe jednostki budżetowe nie są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-30S. (...)  »
Korekta sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.04.2020 r.
Jeden z podatników wykazał w deklaracji na podatek od nieruchomości powierzchnię gruntów niezgodnie z umową użyczenia, którą zawarł z gminą. Wykazał to w pozycji "informacje (...)  »
Należności z tytułu opłaty przekształceniowej w sprawozdaniu Rb-27S - stanowisko MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Czy należności z tytułu opłaty przekształceniowej za 2019 r. (z terminem płatności w 2020 r.) powinny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego z (...)  »
Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie (...)  »
Opłata przekształceniowa w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy opłata przekształceniowa winna być ujęta w ewidencji księgowej na podstawie (...)  »
Skutki obniżenia górnych granic stawek oraz skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w sprawozdaniu Rb-PDP oraz Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy skutki obniżenia górnych granic stawek oraz skutki ulg i zwolnień w (...)  »
Podpisywanie sprawozdań budżetowych przez zastępcę i sekretarza gminy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Prezydent Miasta może upoważnić Zastępcę Prezydenta i Sekretarza Miasta do podpisywania (...)  »
Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Saldo konta 229 w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne wykazuje nadpłatę na kwotę prawie 8 tys. zł. Czy takie środki muszę wykazać w sprawozdawczości o (...)  »
Brak możliwości przesunięcia terminu składania sprawozdań z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.03.2020 r.
Zarówno rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), jak (...)  »
Środki otrzymywane z urzędu pracy tytułem refundacji świadczeń integracyjnych w Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.03.2020 r.
Zakład budżetowy otrzymuje z urzędu pracy refundację świadczeń integracyjnych, które wypłacane są uczestnikom centrum integracji zawodowej. Lista wypłat za dany miesiąc jest składana do urzędu (...)  »
Kredyt w rachunku bieżącym w sprawozdaniu Rb-Z zakładu opieki zdrowotnej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Bank przyznał nam kredyt w rachunku bieżącym na okres 3 lat. Czy kredyt ten należy wykazać w sprawozdaniu Rb-Z? (...)  »
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego w Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Jaką wartość wykazać w wierszu "P 130"? Czy wartość tej pozycji powinna wynikać bezpośrednio z jakiegoś konta bilansowego? W wierszu "P 130" wykazuje się stan (...)  »
Podlegające zwrotowi środki dotacji przedmiotowej w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 42
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową. Do końca roku otrzymana dotacja nie została w pełni wykorzystana, co skutkowało obowiązkiem jej zwrotu do (...)  »
Prezentacja należnej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w sprawozdaniu Rb-30S i Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
W 2019 r. samorządowy zakład budżetowy naliczył kontrahentowi rekompensatę w wysokości 40 euro z tytułu opóźnień w płatnościach. Do 31 grudnia 2019 r. rekompensata ta (...)  »
Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 36
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W grudniu 2019 r. zakupiliśmy prenumeratę czasopism na 2020 r. Koszty przewidziane do rozliczenia w czasie ujmujemy bezpośrednio na koncie 640 (...)  »
Zobowiązania w zakresie emisji papierów wartościowych w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
W jaki sposób w sprawozdaniu Rb-Z starostwa powiatowego wykazać zobowiązania w zakresie emisji papierów wartościowych. Emisję przeprowadził dom maklerski. Czy odpowiednia w takiej sytuacji będzie (...)  »
Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w części, w jakiej nie została wykorzystana w roku (...)  »
Stan zobowiązań wykazywanych w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Czy do zobowiązań wykazywanych w wierszu W 040 i wpływających na wartość wykazywaną w wierszu W 070 wliczać saldo Ma kont zespołu 2 bez salda (...)  »
Fundusz sołecki w sprawozdaniu Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Jeżeli w danym roku budżetowym w gminie funkcjonował fundusz sołecki, to wydatki zrealizowane w ramach tego funduszu należy wykazać w rocznym sprawozdaniu Rb-28S. Brak obowiązku (...)  »
Inne zmniejszenia w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Co należy wykazać w wierszu "P 100" sprawozdania Rb-30S jako inne zmniejszenia? Z instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S zaliczek otrzymanych na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Czy zaliczki otrzymane na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego? Regionalna Izba Obrachunkowa w (...)  »
Odpisy amortyzacyjne w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 21.01.2020 r.
Czy w wierszu „T 140” wykazuje się tylko odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych? Czy suma z wiersza „I 100” i „T (...)  »
Prezentacja w Rb-30S środków własnych zarezerwowanych na inwestycje
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Czy w wierszu "J 100" w trakcie roku wykazywać saldo konta 840 stanowiące zarezerwowane środki na inwestycje a jeszcze niewydatkowane na dzień sprawozdawczy? Czy wykazać (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-27S skutków finansowych wynikających z udzielonych przez jst bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S odsetek od należności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2019 r.
Czy odsetki od należności pozostałych do zapłaty (ewidencjonowane na koncie 221-2 "Rozliczenie należności - odsetki" można wykazać w sprawozdaniu Rb-27S w paragrafach, które dotyczą danej (...)  »
Wykazanie w sprawozdaniu Rb-N środków z Funduszu Pracy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu Rb-N znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego środki z Funduszu Pracy? W kwestii wykazywania środków z Funduszu (...)  »
Decyzja o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty w sprawozdaniu budżetowym - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Kwota wynikająca z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, wpłacona przez podatnika w danym okresie sprawozdawczym, podlega wykazaniu w tym sprawozdaniu w pozycji dochody. (...)  »
Środki dotyczące podatku od nieruchomości wraz z odsetkami złożone do depozytu sądowego w Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Czy środki dotyczące podatku od nieruchomości wraz z odsetkami złożone do depozytu sądowego należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu (...)  »
Dochody z umów najmu i dzierżawy w sprawozdaniu Rb-27S gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Czy gminne dochody z czynszów najmu i dzierżawy w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać w kwotach brutto czy netto? Dochody z czynszów najmu i dzierżawy mogą stanowić (...)  »
Brak obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN w przypadku braku zobowiązań i należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
W jaki sposób wypełnić sprawozdania Rb-UZ i Rb- UN gminnej biblioteki publicznej w przypadku gdy nie posiadamy zobowiązań i należności, których te sprawozdania dotyczą? Czy (...)  »
Ewidencja księgowa oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-N opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-34S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.11.2019 r.
W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 (...)  »
Korekta sprawozdania Rb-30S w związku z wykazaniem danych niezgodnych z ewidencją księgową
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Sporządzając sprawozdanie Rb-30S po raz pierwszy po objęciu stanowiska głównego księgowego w samorządowym zakładzie budżetowym okazało się, że stan zobowiązań i innych rozliczeń w części (...)  »
Zmiany dotyczące sprawozdawczości budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.10.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 21 października 2019 r. pod poz. 1996 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające (...)  »
Zobowiązania wynikające z poręczenia udzielonego przez gminę dla ośrodka kultury w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
W jaki sposób wykazywać w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wynikające z poręczenia udzielonego dla gminnego ośrodka kultury na zaciągniętą pożyczkę. Poręczenia udzielono na lata 2019-2023. Czy (...)  »
Wymagalne zobowiązanie z tytułu nieodprowadzonego odpisu na ZFŚS w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Czy w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28S wykazywać wymagalne zobowiązanie z tytułu nieodprowadzonego odpisu na ZFŚS? Chodzi o niewielką kwotę. Zgodnie z art. 3 ust. 2 (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-N środków subwencji oświatowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.10.2019 r.
Czy w ostatnim kwartalnym sprawozdaniu Rb-N urzędu gminy za ten rok a potem w rocznym wykazywać w pozycji "depozyty na żądanie" środki subwencji oświatowej, która (...)  »
Zobowiązanie wynikające z umowy leasingu w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Jak wynika z art. 7091 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145ze zm.) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego (...)  »
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Mam wątpliwość odnośnie sprawozdania Rb-27S. W ewidencji budżetu na koncie 224 "Rozrachunki budżetu" przypisu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez MF dokonywano (...)  »
Spłata pożyczki po terminie w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Gdzie w sprawozdaniu Rb-NDS wykazywać spłatę udzielonej przez wójta pożyczki, w sytuacji gdy spłaty pożyczki dokonano po terminie wynikającym z umowy? Pytająca gmina powinna wykazać (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-N należności powstałej z nadpłaty faktury zakupowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Czy nadwyżkę (należność) powstałą w urzędzie miasta z nadpłaty za fakturę zakupową (dla jednego z kontrahentów gminy) wykazywać w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N4.1. jako (...)  »
Pomyłkowa wpłata na wydzielony rachunek jednostki oświatowej w sprawozdaniu Rb-34S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019, strona 35
Na koniec czerwca 2019 r. na wydzielony rachunek dochodów prowadzony przez naszą jednostkę (jednostka oświatowa) wpłynęła pomyłkowo kwota od innej jednostki oświatowej. Kwota ta zwrócona (...)  »
Należności ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
W jaki sposób wykazywać w sprawozdaniu Rb-N należności ze sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych gdzie płatność jest ratalna. Czy w pozycji "pozostałe należności"? Zasady gospodarowania nieruchomościami (...)  »
Pożyczki udzielone wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS a ewidencja księgowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Czy może istnieć rozbieżność między ewidencją księgową pożyczek udzielonych na koncie 250 w budżecie jednostki samorządu terytorialnego a kwartalnym sprawozdaniem Rb-NDS? Czy jest to uchybienie (...)  »
Prezentacja w Rb-27S dochodów wykonanych z tytułu podatków i opłat opłaconych przelewem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 39
W jakiej dacie należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S opłacone przelewem bankowym dochody wykonane z tytułu podatków i opłat, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej? (...)  »
Należność z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
SP ZOZ ma w księgach rachunkowych należność od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynikła z pomyłkowo zapłaconego w wyższej (...)  »
Wykazanie dotacji przedmiotowej otrzymanej przez zakład budżetowy w sprawozdaniu Rb-30S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...). Samorządowy zakład budżetowy może (...)  »
Skutki umorzenia zaległości podatkowych w rocznych sprawozdaniach budżetowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Jak wykazywać w sprawozdaniach rocznych Rb-27S i Rb-PDP skutki decyzji wydanych przez wójta w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości? Czy kwoty objęte (...)  »
Zaległości podatkowe w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
W lipcu wójt wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty długu podatkowego osoby fizycznej (gospodarstwa domowego). Na dług składa się zaległość z tytułu podatku od (...)  »
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu a sprawozdanie Rb-NDS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Zasadniczo w sprawozdaniu Rb-NDS wykazuje się dane dotyczące przychodów (rozchodów) z tytułu kredytów i pożyczek. We wzorze sprawozdania przewidziano pozycję D11., w której wykazuje się (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.