Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Ewidencja księgowa
pokaż fragmenty artykułów
Sprzedaż drewna pochodzącego z terenu gminnego ośrodka kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2023 r.
Gminny ośrodek kultury (będący samorządową instytucją kultury) dokonał sprzedaży drewna pochodzącego z usuwania złomów i wywrotów z terenu parku ośrodka. Na jakim koncie przychodów zaksięgować (...)  »
Inwentaryzacja mienia gminnego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury. Przy czym powierzone innym jednostkom własne składniki aktywów inwentaryzowane są drogą uzyskania od tych jednostek potwierdzeń (...)  »
Zasądzony od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Jesteśmy jednostką budżetową (gminnym ośrodkiem pomocy społecznej). Wygraliśmy sprawę w sądzie i otrzymaliśmy wyrok zasądzający od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Jakich zapisów powinniśmy dokonać (...)  »
Finansowe wsparcie przeznaczone na remont pomieszczeń szkolnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Samorządowa jednostka oświatowa (szkoła podstawowa) otrzymała od spółki "X" finansowe wsparcie przeznaczone na remont pomieszczeń szkolnych. Środki pieniężne wpłynęły na wydzielony rachunek dochodów. Jak ująć (...)  »
Inwentaryzacja należności drogą mailową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2023 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W grudniu zamierzamy wysyłać prośby o potwierdzenie sald naszych należności. Czy można potwierdzenia sald wysłać e-mailem? Jedną z dopuszczalnych form potwierdzenia (...)  »
Koszty transportu nabytego przez jednostkę budżetową pozostałego środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2023 r.
Czy nabyty przez jednostkę budżetową pozostały środek trwały należy ująć na koncie 013 razem z kosztami transportu tego składnika? Zakupiony przez jednostkę środek trwały powinien (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
Czy w wewnętrznych instrukcjach dotyczących inwentaryzacji jednostki winien znaleźć się zapis, że środki trwałe inwentaryzuje się nie rzadziej niż co 4 lata, ponieważ znajdują się (...)  »
Nieodpłatne użyczenie środka trwałego innej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Miejska biblioteka publiczna użyczyła nieodpłatnie innej instytucji kultury, na podstawie zawartej umowy użyczenia, składnik majątku będący jej środkiem trwałym. Czy użyczony środek trwały należy wyksięgować (...)  »
Środki otrzymane od innych jednostek uczestniczących we wspólnej działalności socjalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Na podstawie art. 9 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną na warunkach określonych w umowie. Umowa o wspólnej działalności (...)  »
Równoważnik pieniężny wypłacany strażakom Państwowej Straży Pożarnej w zamian za umundurowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Strażak mianowany na stałe otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie z góry za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca (...)  »
Regulacje związane z zatrudnianiem głównych księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2023 r.
Jakiś czas temu uchylono rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Co teraz reguluje te kwestie? (...)  »
Ewidencja księgowa opłat pobieranych za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2023 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (szkołą podstawową). Na jakim koncie przychodów księgować dochody z tytułu opłat pobieranych za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej? Świadectwa i legitymacje (...)  »
Księgowanie wydatku poniesionego na zakup paliwa do ambulansu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2023 r.
Czy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej zakup paliwa do ambulansu można księgować od razu w ciężar konta kosztów rodzajowych? Paliwo tankowane jest bezpośrednio do (...)  »
Udzielanie zaliczek w formie zasilenia niespersonalizowanej karty przedpłaconej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2023 r.
Kierownik samorządowej jednostki budżetowej udziela pracownikom zaliczek na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, co zostało uregulowane w instrukcji obiegu dokumentów księgowych. Została też określona (...)  »
Księgowanie opłat bankowych na kontach zespołu 4
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2023 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Na którym koncie zespołu 4 powinniśmy księgować opłaty bankowe - na koncie usług obcych czy podatków i opłat? Ponoszone (...)  »
Czy przeprowadza się inwentaryzację paliwa znajdującego się na dzień bilansowy w bakach samochodów?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.11.2023 r.
Czy jednostka budżetowa, która posiada samochód służbowy, powinna przeprowadzać inwentaryzację paliwa znajdującego się w baku na koniec roku? Naszym zdaniem, nie przeprowadza się inwentaryzacji paliwa (...)  »
Odsetki od lokaty bankowej utworzonej ze środków otrzymanych tytułem kaucji za najem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.10.2023 r.
Jednostka budżetowa gminy wynajmuje lokal użytkowy. Najemca zobowiązany był do wpłacenia kaucji. Środki te wpłaciliśmy na oprocentowaną lokatę bankową. Jak zaksięgować odsetki uzyskane z tytułu (...)  »
Pokrycie kosztów usunięcia usterki z zatrzymanej kaucji gwarancyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). W 2019 r. przeprowadziliśmy się do nowo wybudowanego budynku. W trakcie okresu gwarancyjnego na ten budynek, który trwa do (...)  »
Zakup wykładziny zabezpieczającej powierzchnię hali sportowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2023 r.
Zakład budżetowy (ośrodek sportu i rekreacji) zakupił wykładzinę na kwotę ponad 150 tys. zł. Wykładzina jest rozkładana na hali sportowej w celu zabezpieczenia jej powierzchni. (...)  »
Umorzenie pożyczki zaciągniętej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Jednostka samorządu terytorialnego zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak ująć w księgach budżetu umorzenie takiej pożyczki? Z postanowień art. 89 (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Jesteśmy przedszkolem działającym w formie jednostki budżetowej. Pod koniec sierpnia na nasze potrzeby zakupiliśmy nowy odkurzacz, co udokumentowane zostało fakturą na kwotę 1.500 zł. Czy (...)  »
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w SP ZOZ po zmianie przepisów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
W obowiązującym obecnie stanie prawnym osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w SP ZOZ musi spełniać wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy (...)  »
Rozliczenie płatności w systemie e-TOLL
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2023 r.
Jako jednostka budżetowa (dom pomocy społecznej) posiadamy niewielki autobus, którym przewozimy podopiecznych na wycieczki, do kina itp. Posiadamy kartę przedsiębiorstwa w celu zaczytania tachografu. Doładowujemy (...)  »
Ulepszenie środka trwałego wykorzystywanego przez SP ZOZ na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2023 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez gminę. Budynki, w których prowadzimy działalność należą do gminy. Korzystamy z nich bezpłatnie na podstawie zawartej umowy. (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od nich składek ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2023 r.
Na jakich zasadach ujmować w księgach rachunkowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wynagrodzenia pracownicze oraz należne od nich składki ZUS? Wynagrodzenia pracownicze oraz należne (...)  »
Wyposażenie otrzymane po zlikwidowanym ośrodku wychowawczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). Protokołem przekazania otrzymaliśmy od starostwa po zlikwidowanym ośrodku wychowawczym wyposażenie w postaci pralki, dwóch suszarek i maglownicy o łącznej (...)  »
Księgowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.10.2023 r.
Jakie konto kosztów i rozrachunków zastosować do zaksięgowania nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, ujmowanej w paragrafie 304 "Nagrody (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie materiałów zużytych przez SP ZOZ do budowy środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2023 r.
Podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej otrzymał nieodpłatnie (na podstawie umowy darowizny) materiały, które bezpośrednio po ich uzyskaniu zużyto do budowy (...)  »
Faktura korygująca dotycząca energii zużytej w roku poprzednim otrzymana po sporządzeniu sprawozdania finansowego za ten rok
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2023 r.
We wrześniu 2023 r. jednostka budżetowa otrzymała fakturę korektę in minus dotyczącą zużycia energii do faktur z 2022 r. Jak ją zaksięgować i czy zwrot (...)  »
Laptopy dla uczniów w księgach organu prowadzącego szkołę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369), począwszy od roku szkolnego (...)  »
Budowa murowanego grilla wraz z zadaszeniem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2023 r.
Jednostka budżetowa (bursa szkolna) chce wybudować grill murowany z zadaszeniem, tzw. wiatą. Czy taki wydatek można podciągnąć pod wydatki bieżące (jeśli tak to jaki paragraf) (...)  »
Wpisowe pobierane od uczestników konkursu organizowanego przez bibliotekę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.09.2023 r.
Biblioteka (instytucja kultury) organizuje konkurs poetycki. Na jakim koncie księgowym zaewidencjonować wpisowe pobierane od uczestników tego konkursu? Zasady tworzenia i działania bibliotek regulują przepisy ustawy (...)  »
Środki trwałe otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego w samorządowym zakładzie budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.09.2023 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Dostaliśmy od gminy środki trwałe (np. sieci wodno-kanalizacyjne) w administrowanie na podstawie umowy użyczenia i PT. Do tej pory ewidencjonowaliśmy je (...)  »
Faktury korygujące dotyczące roku poprzedniego otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Instytucja kultury otrzymała faktury korygujące dotyczące zużycia gazu do faktur z 2022 r. już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok. Na jakie konto zaksięgować (...)  »
Nieodpłatne przekazanie węgla przez gminę jednostkom systemu oświaty i pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Nasza gmina dokonała preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla). Po 31 lipca 2023 r. pozostało nam kilka ton niesprzedanego węgla. Zamierzamy ten węgiel przekazać nieodpłatnie naszym (...)  »
Umorzenie pożyczki zaciągniętej przez instytucję kultury u jej organizatora
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Gminny ośrodek kultury uzyskał u organizatora pożyczkę na remont świetlicy wiejskiej. Pożyczka ta została umorzona. Jak zaksięgować umorzenie pożyczki przez organizatora? Udzieloną przez organizatora pożyczkę (...)  »
Tworzenie rezerw na niewykorzystane przez pracowników SP ZOZ urlopy wypoczynkowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2023 r.
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może zrezygnować z tworzenia rezerw na niewykorzystane przez pracowników urlopy wypoczynkowe? Wynagrodzenia pracowników nie podlegają w ciągu roku istotnym (...)  »
Przekazanie środków pieniężnych w zamian za zapewnienie noclegu dla pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.09.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Jeden z naszych pracowników wyjeżdża na stypendium do USA. Nasza instytucja finansuje całość kosztów związanych z tym wyjazdem. Nocleg zapewnia organizacja, ale (...)  »
Wymagany okres przechowywania rachunków do umów zleceń i o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Prowadzimy dom opieki i zawieramy umowy zlecenia i o dzieło w celu przeprowadzenia np. prac serwisowych i naprawczych czy jednorazowych zajęć z pensjonariuszami. Jak długo (...)  »
Ewidencja kieszonkowego wypłacanego dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczą (jednostką budżetową). Dzieciom umieszczonym w naszej placówce wypłacamy tzw. kieszonkowe. Na jakim koncie w zespole 4 powinniśmy ująć takie środki? W jakim (...)  »
Dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wykonanie prac remontowych w SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymał z budżetu gminy dotację na wykonanie prac remontowych w budynku głównym. Jak zaksięgować wpływ takiej dotacji? Czy otrzymane środki (...)  »
Rozrachunki z tytułu diet należnych radnym i sołtysom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Świadczenia z tytułu diet należne radnym i sołtysom nie posiadają charakteru wynagrodzeń pracowniczych względnie innych świadczeń do nich zaliczanych wynikających ze stosunków umownych. Dlatego nie (...)  »
Potrącenia z wynagrodzeń niewymagające zgody pracowników księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Samorządowa jednostka budżetowa dokonuje czasami potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników. Na jakich kontach księgować takie potrącenia? W księgach rachunkowych jednostki budżetowej potrącenia z wynagrodzeń pracowników (...)  »
Pożyczka udzielona instytucji kultury przez jej organizatora
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2023 r.
Samorządowa instytucja kultury realizuje projekt, na sfinansowanie którego otrzymała pożyczkę od organizatora. W jaki sposób zaksięgować otrzymaną pożyczkę? Ewidencja księgowa rozrachunków z tytułu pożyczki udzielonej (...)  »
Środki uzyskane z Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu komputerowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2023 r.
Jesteśmy placówką podstawowej opieki zdrowotnej. Z Ministerstwa Zdrowia (w ramach projektu) otrzymaliśmy środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego. Jak zaksięgować wpływ takich środków? Czy uzyskane (...)  »
Ewidencja księgowa inwestycji finansowanej z sum na zlecenie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2023 r.
Państwowa jednostka budżetowa realizuje projekt (inwestycję) finansowany środkami z sum na zlecenie otrzymanymi od innej jednostki budżetowej. Jak księgować operacje związane z finansowaniem inwestycji z (...)  »
Doposażenie SP ZOZ w nieruchomość Skarbu Państwa poprzez przeniesienie prawa własności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
W 1999 r. nasza przychodnia (SP ZOZ) otrzymała od podmiotu tworzącego budynek w nieodpłatne użytkowanie, który wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych, w korespondencji z funduszem (...)  »
Grzywna w celu przymuszenia oraz opłata egzekucyjna w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której (...)  »
Przypis należności z tytułu kosztów wysłanego do dłużnika upomnienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2023 r.
Jednostka budżetowa obciąża osoby fizyczne kosztami upomnienia. Czy przypisu należności z tytułu kosztów wysłanego do dłużnika upomnienia powinniśmy dokonywać w momencie doręczenia upomnienia czy dopiero (...)  »
Środki pieniężne otrzymane w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2023 r.
W lipcu 2023 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora środki pieniężne w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej. Jak zaksięgować takie środki? Podmioty tworzące instytucje kultury, zwane (...)  »
Nakłady poniesione na remont obcego środka trwałego w trakcie jego wykorzystywania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2023 r.
Rozpoczęliśmy remont budynku, który wykorzystujemy w prowadzonej działalności kulturalnej na podstawie umowy najmu. Czy poniesione w związku z tym koszty należy zaksięgować jako remont bezpośrednio (...)  »
Pobranie środków pieniężnych z rachunku bankowego w celu uzupełnienia pogotowia kasowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). 31 lipca nasz pracownik został upoważniony do podjęcia gotówki z banku celem uzupełnienia pogotowia kasowego. Pobraną gotówkę wpłacił do (...)  »
Faktura za naprawę auta opłacona w całości przez ubezpieczyciela w księgach zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.08.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał z salonu samochodowego fakturę za naprawę auta (samochodu służbowego). Na fakturze zakład budżetowy jest nabywcą a płatnikiem jest firma ubezpieczeniowa ponieważ (...)  »
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowywania posiłków w OPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2023 r.
Jednostka budżetowa pomocy społecznej (OPS) dokonała w czerwcu br. zakupu urządzenia do przygotowywania posiłków (wielofunkcyjnego urządzenia WILK), na który składał się napęd maszyny kuchennej, stojak (...)  »
Odsetki za zwłokę od należności podatkowych w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Od zaległości podatkowych, m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczane są odsetki za zwłokę. Czy w urzędzie gminy właściwym kontem do ewidencji odsetek za (...)  »
Odpis aktualizujący dotyczący należności skierowanej na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Skierowanie należności na drogę postępowania sądowego zazwyczaj stanowi wystarczający powód do tego, aby na tę należność utworzyć odpis aktualizujący. Należności dochodzone na drodze sądowej najczęściej (...)  »
Ewidencja księgowa gruntów przejętych pod inwestycje drogowe oraz wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej gruntów przejętych pod inwestycje drogowe (...)  »
Wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego umorzonej należności z tytułu odsetek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2023 r.
W księgach samorządowego zakładu budżetowego na koncie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami widnieją naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie należności za usługi dostarczania wody i (...)  »
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego podległej jednostce organizacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Nieodpłatne przekazanie środków trwałych podległej jednostce organizacyjnej wiąże się z koniecznością wyksięgowania tych aktywów z ewidencji bilansowej jednostki samorządu terytorialnego (gminy). W przypadku przekazania nie (...)  »
Ewidencja faktury za naprawę systemu sygnalizacji pożaru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.07.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał fakturę za rozliczenie prac w zakresie naprawy i modernizacji SAP oraz doprowadzenie do pełnej sprawności sygnalizacji pożaru w budynku hali zgodnie (...)  »
Skierowanie roszczeń wobec pracownika na drogę postępowania sądowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2023 r.
W księgach jednostki budżetowej na koncie pozostałych rozrachunków z pracownikami widnieje należność od pracownika, którą skierowaliśmy na drogę postępowania sądowego. Czy należność ta może pozostać (...)  »
Podatek od nieruchomości w księgach instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2023 r.
Jak w księgach instytucji kultury ewidencjonować zapłacony podatek od nieruchomości? Czy trzeba go rozliczać w czasie za pomocą konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów? Przy ewidencji (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2023 r.
Pracownikom ośrodka pomocy społecznej wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Jak ująć w księgach taki ekwiwalent? Czy jego wartość księgować w korespondencji z kontem (...)  »
Koszty wstępnych badań lekarskich osoby bezrobotnej przyjmowanej na staż
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. Osoba bezrobotna będzie odbywać w naszej jednostce staż. Na jakim koncie ująć poniesione przez nas koszty wstępnych badań lekarskich osoby bezrobotnej przyjmowanej (...)  »
Ewidencja środków uzyskanych w ramach programu "Konwersja cyfrowa domów kultury"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.07.2023 r.
"Konwersja cyfrowa domów kultury" to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój kompetencji instytucji kultury w zakresie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.