Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Ewidencja księgowa
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Samorządowy zakład budżetowy dokonał ulepszenia całkowicie zamortyzowanego środka trwałego (środek trwały amortyzowany w czasie, ujęty na koncie 011). Wartość ulepszenia wyniosła około 2.000 zł. W (...)  »
Wyksięgowanie zniszczonych materiałów, odpisanych w koszty w momencie zakupu w księgach przedszkola
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 46
Przedszkole publiczne stosuje uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości materiałów w koszty w momencie ich zakupu. Jakim zapisem wyksięgować zniszczone materiały, które nie nadają się już (...)  »
Ewidencja darowizn w księgach urzędu miasta
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Kontrola z jednostki nadrzędnej wykazała, iż w księgach urzędu miasta źle ujęliśmy operacje finansowe związane z darowiznami pieniężnymi. Ujęliśmy je na koncie 720. Czy faktycznie (...)  »
Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 44
Jesteśmy państwową instytucją kultury (muzeum). Jak powinniśmy zaksięgować darowiznę otrzymaną na zakup muzealiów - na fundusz instytucji, czy na pozostałe przychody operacyjne? W przypadku otrzymania (...)  »
Czy stosuje się pieczątki imienne, gdy podpisy złożone na dokumentach księgowych są nieczytelne?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 43
Jesteśmy Centrum Usług Wspólnych - jednostką obsługującą (od strony księgowej) samorządowe jednostki budżetowe i instytucje kultury. Na dokumentach księgowych składane są m.in. podpisy potwierdzające dokonanie (...)  »
Nakłady poniesione na odtworzenie i rewaloryzację zabytkowego budynku w księgach instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 34
Instytucja kultury (muzeum) realizuje projekt inwestycyjny "Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego wraz z przebudową przynależnych oficyn". W związku z realizacją tego projektu dokonano rozbiórki budynku, (...)  »
Inwentaryzacja środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 37
W jaki sposób należy zinwentaryzować środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej, w tym na wydzielonym rachunku dochodów? Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych (...)  »
Ewidencja księgowa opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób powinna wyglądać ewidencja księgowa opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Czy można pominąć przypis tych należności? Opłatę, o której (...)  »
Odpowiedzialność za inwentaryzację w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości CUW
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jesteśmy samorządową instytucją kultury, której obsługa finansowa, zgodnie z decyzją organu stanowiącego, prowadzona jest przez podmiot zewnętrzny, tj. przez centrum usług wspólnych (CUW). Mamy wątpliwość, (...)  »
Inwentaryzacja aktywów będących własnością innych jednostek
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 59
Dyrektor naszego szpitala zarządzeniem wewnętrznym wyznaczył na dzień 30 listopada termin spisu z natury wszystkich materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową. W przypadku naszej jednostki są to (...)  »
Likwidacja całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 46
Jesteśmy przedszkolem publicznym działającym w formie jednostki budżetowej. Czy w przypadku likwidacji całkowicie zamortyzowanego środka trwałego musimy dokonać księgowań na koncie funduszu jednostki? W przypadku (...)  »
Częstotliwość przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na fundusz jednostki
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 44
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Czy zrealizowane przez nas dochody budżetowe i wydatki budżetowe powinniśmy przenosić na konto funduszu jednostki na podstawie miesięcznych (...)  »
Kara nałożona na pracownika samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 43
Na pracownika samorządowego zakładu budżetowego nałożyliśmy karę pieniężną z tytułu odpowiedzialności porządkowej, którą potrąciliśmy z jego wynagrodzenia. Jak zaksięgować powyższe operacje? Na podstawie art. 108 (...)  »
Ewidencja obowiązkowych wpłat na PFRON w księgach instytucji kultury
Źródło: 17.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury (biblioteką publiczną). Z otrzymanej dotacji podmiotowej finansujemy wpłaty na PFRON. Jak w księgach naszej instytucji ująć takie wpłaty? Czy powinny one obciążyć (...)  »
Ustalanie i wycena bilansowa stanu niezużytych materiałów odniesionych w koszty bezpośrednio po zakupie
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową od początku 2018 r. przyjęła zasadę odnoszenia zakupionych materiałów w koszty bezpośrednio po zakupie. Czy w związku z tym trzeba (...)  »
Ewidencja księgowa nałożonej na pracownika kary pieniężnej
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Na pracownicę naszego szpitala, zatrudnioną w dziale finansowo-księgowym, nałożono karę pieniężną - w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy. Jak ująć w księgach rachunkowych taką karę? (...)  »
Jaką metodą przeprowadzić inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych?
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury działającą w formie ogniska artystycznego. Kiedy i w jakiej formie powinniśmy inwentaryzować środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych? Podstawowym terminem inwentaryzacji, (...)  »
Wyksięgowanie z ewidencji skradzionego środka trwałego
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury. Podczas włamania do budynku naszej instytucji skradziono składnik majątku stanowiący środek trwały. Jak wyksięgować z ewidencji niezamortyzowaną wartość początkową tego środka trwałego? (...)  »
Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie z tytułu kradzieży
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, stanowi dla jednostki (biblioteki) pozostały przychód operacyjny, (...)  »
Ewidencja wydatków związanych z zapewnieniem pracownikowi jednostki oświatowej okularów korygujących
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy oświatową jednostką budżetową. Jeden z pracowników otrzymał od lekarza okulisty zalecenie stosowania okularów korygujących do pracy przy komputerze (wydane po przeprowadzeniu badań okresowych). Jak (...)  »
Ewidencja księgowa pożyczek udzielanych pracownikom na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) udzielane są pracownikom pożyczki na pokrycie ich potrzeb mieszkaniowych. Jak powinno przebiegać księgowanie udzielenia i spłaty (...)  »
Wydatki poniesione na wstępne badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz szpital, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, osoby przyjmowane do pracy kieruje na wstępne badania lekarskie. Jak należy ująć w księgach rachunkowych koszt takiego badania? (...)  »
Jak zaksięgować koszty upomnienia i opłatę za postój samochodu służbowego?
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Instytucja kultury posiada samochód, który służy dyrektorowi do realizowania obowiązków służbowych. Z urzędu miasta otrzymaliśmy upomnienie dotyczące parkowania tego samochodu, na którym wyszczególniono opłatę za (...)  »
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w księgach instytucji kultury
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Ognisko artystyczne będące instytucją kultury zatrudnia pracowników na umowę o prace. W związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych korzystamy, jako płatnik, z (...)  »
Wydatki poniesione na przegląd techniczny samochodu służbowego
Źródło: 10.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury. Za przegląd techniczny samochodu służbowego otrzymaliśmy fakturę, w której oddzielnie wykazano wartość materiałów i wartość przeglądu. Czy pozycje te należy ująć w (...)  »
Ustalenie wartości początkowej używanego środka trwałego
Źródło: 10.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz dom kultury zakupił używany środek trwały wymagający naprawy. Jak ustalić wartość początkową tego środka trwałego? Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z (...)  »
Koszty związane z przejazdem pracownika na badania okresowe
Źródło: 09.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Pracownicy zatrudnieni w domu kultury na okresowe badania lekarskie muszą jechać do innej miejscowości. W ciężar jakiego konta zaksięgować zwrot kosztów takiego przejazdu? W świetle (...)  »
Otrzymanie faktury za usługę wykonaną w poprzednim miesiącu
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza biblioteka w październiku 2018 r. otrzymała fakturę wystawioną w tym samym miesiącu, ale dotyczącą usługi wykonanej dla nas we wrześniu 2018 r. W jakim (...)  »
Środek trwały ponownie wprowadzony do ewidencji bilansowej
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opoki zdrowotnej (SP ZOZ). W marcu 2018 r. postawiliśmy środek trwały w stan likwidacji. Wyksięgowaliśmy go z ewidencji środków trwałych, a (...)  »
Wpływ na rachunek bankowy SP ZOZ niesłusznie pobranych opłat
Źródło: 08.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W sierpniu br. bank z rachunku bieżącego szpitala pobrał opłaty za prowadzenie tego rachunku. Wartość tych opłat odniesiono w ciężar kosztów operacyjnych. W październiku otrzymaliśmy (...)  »
Zaliczenie na poczet bieżących składek ujawnionej nadpłaty składek na FP i FGŚP
Źródło: 05.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W naszym szpitalu, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), ZUS przeprowadził kontrolę, w wyniku której ustalił, iż w poprzednich latach naliczaliśmy (...)  »
Moment ujęcia w kosztach bilansowych wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
Źródło: 05.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Szpital zawarł z osobą niebędącą jego pracownikiem umowę o dzieło. W jakim momencie wynagrodzenie z tytułu takiej umowy powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych? W (...)  »
Należne płatnikowi wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Źródło: 05.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Po ujęciu w księgach naliczonych składek ZUS i przelewów do ZUS na koncie 22-3 pozostało saldo Ma. Jest to kwota wynagrodzenia (...)  »
Czy meble w trwałej zabudowie zwiększają wartość początkową budynku?
Źródło: 05.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W budynku, w którym mieści się nasz domu kultury, przeprowadziliśmy rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia biurowe. Czy zakupione do tych pomieszczeń meble w zabudowie trwałej, bez (...)  »
Otrzymanie przez SP ZOZ dofinansowania na pokrycie kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego
Źródło: 04.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Szpital otrzymał dofinansowanie na pokrycie kosztów rozbudowy środka trwałego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i podlegającego amortyzacji. W czerwcu 2018 r. za wykonane prace otrzymaliśmy (...)  »
Stosowanie w SP ZOZ konta pozabilansowego "Środki trwałe w likwidacji"
Źródło: 04.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Podjęliśmy decyzję o likwidacji części środków trwałych drogą utylizacji. Ich wartość jest w 100% zamortyzowana. Protokół o (...)  »
Wydatki na obsługę serwisową zakupionego sprzętu komputerowego
Źródło: 04.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy samodzielny publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zakupiliśmy sprzęt komputerowy. Dostawca obciążył nas dodatkowo polisą serwisową. Komputery, ze względu na niską wartość, nie będą ujęte w (...)  »
Obowiązek przeprowadzenia w instytucji kultury inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Źródło: 04.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza instytucja kultury posiada w ewidencji wartości niematerialne i prawne. Czy wartości te podlegają inwentaryzacji i czy należy przeprowadzać ją na koniec każdego roku obrotowego, (...)  »
Odpis aktualizujący wartość należności skierowanej na drogę postępowania sądowego w księgach SP ZOZ
Źródło: 01.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W księgach szpitala (SP ZOZ) widnieje nieuregulowana należność za świadczone usługi, którą skierowano na drogę postępowania sądowego. Sąd zasądził na rzecz SP ZOZ sporne należności. (...)  »
Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Jesteśmy placówką oświatową prowadzoną przez gminę. Naszą działalnością statutową jest prowadzenie zajęć pozaszkolnych z dziećmi i młodzieżą. Utworzyliśmy wyodrębniony rachunek dochodów, na którym gromadzimy m.in. (...)  »
Ostatni odpis amortyzacyjny środka trwałego w przypadku przeznaczenia go do likwidacji
Źródło: 26.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza instytucja kultury w sierpniu 2018 r. zlikwidowała środek trwały, który nie był w pełni umorzony. Czy za sierpień mogliśmy naliczyć odpis amortyzacyjny? Na początku (...)  »
Zaniechanie budowy środka trwałego przez instytucję kultury
Źródło: 26.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz ośrodek kultury (samorządowa instytucja kultury) w 2017 r. rozpoczął budowę nowego obiektu. W związku z tym ponieśliśmy m.in. koszty pomiarów geodezyjnych, projektu oraz pozwoleń, (...)  »
Jak z ewidencji bilansowej SP ZOZ wyksięgować samochód, który uległ wypadkowi?
Źródło: 20.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz SP ZOZ posiada na stanie samochód, który uległ wypadkowi i został zakwalifikowany do kasacji. Jego wartość jest w całości zamortyzowana. Jakich księgowań należy w (...)  »
Najem przez SP ZOZ nieużywanych pomieszczeń
Źródło: 20.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasz SP ZOZ posiada pomieszczenia, które w tej chwili stoją nieużywane. Chcemy je wynająć. Na jakie konta zaksięgować przychód z tytułu najmu tych pomieszczeń? Według (...)  »
Roczna opłata za uaktualnienie oprogramowania w instytucji kultury
Źródło: 20.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Instytucja kultury we wrześniu 2018 r. poniosła koszty związane z uaktualnieniem oprogramowania. Kwota tej opłaty nie przekroczyła 4.000 zł. Jak powinniśmy ją księgować? Jeśli aktualizacja (...)  »
Kurs językowy dla pracowników opłacony z góry za cały rok
Źródło: 20.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy instytucją kultury. Wykupiliśmy dla pracowników kurs językowy, opłacając go z góry za cały rok. Czy wydatek ten należy księgować poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów? Z (...)  »
Ujęcie w księgach urzędu rozliczonej kwoty dotacji podlegającej zwrotowi w roku następnym
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Z budżetu naszej gminy udzielane są dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe. Czy w księgach rachunkowych urzędu rozliczoną kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w roku następnym możemy (...)  »
Dotacja podmiotowa przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Działamy w formie samorządowej instytucji kultury - biblioteki, której podstawowym celem jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych. Zakupione zbiory biblioteczne ujmujemy na koncie zespołu 0 (...)  »
Zmiana polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018
Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w naszym szpitalu, każdy składnik aktywów rzeczowych, którego wartość początkowa przekracza 3.500 zł, objęty jest amortyzacją liniową. W przypadku zakupu (...)  »
Ewidencja zobowiązań umożliwiająca sporządzanie przez SP ZOZ sprawozdań Rb-Z
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018
W 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) przeprowadziła w naszej jednostce kontrolę gospodarki finansowej w zakresie "Zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2015-2016". (...)  »
Zasady inwentaryzacji muzealiów w instytucji kultury dla celów bilansowych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018
Prowadzimy działalność w formie samorządowej instytucji kultury (muzeum). Dotychczas wszystkie inwentaryzacje przeprowadzaliśmy w drodze pełnego spisu z natury i tak też rozliczaliśmy. Obecnie przygotowujemy nową (...)  »
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach jednostki budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018
Czy jednostka budżetowa zatrudniająca około 30 pracowników ma obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Jeśli tak, to jak tworzy się taki fundusz i jak powinna (...)  »
Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 01.08.2018, strona 34
Nasza szkoła jest zobowiązana do wypłaty nauczycielowi odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Jak zaksięgować tę odprawę? W jakim (...)  »
Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Zgodnie z umową zawartą z gminą przyznano nam dotację celową na dofinansowanie inwestycji (modernizację hydroforni). Przyznaną dotację będziemy otrzymywać stopniowo po (...)  »
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 01.07.2018, strona 38
W jaki sposób księgować naliczone przez bank odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym samorządowego zakładu budżetowego? Naliczone przez bank odsetki od środków pieniężnych (...)  »
Spłata należności budżetowej, objętej wcześniej odpisem aktualizującym
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 01.07.2018, strona 39
Na koniec 2017 r. dokonano odpisu aktualizującego wartość należności budżetowej. Odpis ten odniesiono częściowo w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (odpis na należność główną) i częściowo (...)  »
Środki pieniężne pomyłkowo wpłacone na rachunek bieżący samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018, strona 46
Na rachunek bieżący samorządowego zakładu budżetowego wpłynęły pomyłkowo środki pieniężne. Środki te będą podlegały zwrotowi. Czy taki wpływ musimy od 1 stycznia 2018 r. ujmować (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa i ewidencja księgowa wydatków na realizację projektu ze środków UE
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018, strona 40
Jesteśmy państwową jednostką budżetową, która będzie realizowała projekt informatyczny w ramach Programu Polska Cyfrowa. Całkowity koszt projektu będzie finansowany w 85% ze środków UE, a (...)  »
Ujęcie wynagrodzeń kontraktowych na kontach kosztów rodzajowych w księgach szpitala
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018, strona 65
Część personelu medycznego w naszym szpitalu realizuje swoje zadania w oparciu o umowy cywilnoprawne zawierane ze szpitalem w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej (tzw. kontrakty medyczne). (...)  »
Wyksięgowanie kwoty dofinansowania z PFRON, ujętej w przychodach poprzedniego roku obrotowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018, strona 38
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W 2017 r. złożyliśmy do PFRON wniosek o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kwotę dofinansowania za 2017 r. ujęliśmy w (...)  »
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe w księgach zakładu budżetowego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018, strona 36
Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną (zakładem budżetowym). W styczniu 2018 r. złożyliśmy korektę CIT-8 za 2016 r. Z tego tytułu urząd skarbowy zwrócił nam w kwietniu (...)  »
Częstotliwość księgowania zaangażowania wydatków budżetowych w jednostce oświatowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018, strona 38
Prowadzimy działalność w formie samorządowej jednostki budżetowej (szkoły). Z jaką częstotliwością powinniśmy księgować zaangażowanie wydatków budżetowych, ujmowanych w księgach na koncie 998? Z załącznika nr (...)  »
Zwrot podatku od nieruchomości w samorządowym zakładzie budżetowym
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018, strona 40
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15) samorządowy zakład budżetowy dokonał korekty podatku od nieruchomości za lata (...)  »
Rozliczenie inwentaryzacji leków przeprowadzonej na dzień bilansowy w aptece i oddziałach szpitalnych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018, strona 65
Szpital prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję zapasów na koncie 310 "Materiały", do którego utworzono konta analityczne według rodzajów materiałów. Stan konta 310-01 "Leki" odzwierciedla aktualny stan leków (...)  »
Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018, strona 42
W jednostce oświatowej (szkole działającej jako samorządowa jednostka budżetowa) podczas włamania skradziono sprzęt ujęty w ewidencji środków trwałych (umarzany w czasie). Jak ująć w księgach (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.