Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Ewidencja księgowa
Zwrot zasiłku stałego na rachunek OPS w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy emerytury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacaliśmy wnioskodawcy zasiłek stały. Od maja 2020 r. ZUS przyznał tej osobie emeryturę. W związku (...)  »
Koszty bieżącej konserwacji eksponatów muzealnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Instytucja kultury (muzeum) prowadzi konserwację eksponatów muzealnych zaliczonych do środków trwałych. Czy wydatki poniesione na konserwację środków trwałych zwiększą ich wartość początkową, czy należy odnieść (...)  »
Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Na mocy art. 15p i 15q ustawy o COVID-19, rada gminy może - w drodze uchwały - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu (...)  »
Nieodpłatne użyczenie samochodu na czas pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Na czas pandemii koronawirusa spółka Skarbu Państwa przekazała w nieodpłatne użytkowanie naszemu szpitalowi (SP ZOZ) dwa samochody (umowa użyczenia na okres 6 miesięcy). W umowie (...)  »
Wyksięgowanie z kont rozrachunkowych niezapłaconych odsetek od należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy możemy wyksięgować z kont rozrachunkowych salda drobnych kwot powstałe z tytułu naliczonych, niezapłaconych, zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowanych, odsetek od (...)  »
Wydatki na modernizację pracowni rentgenowskiej w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Szpital przeprowadził modernizację pracowni rentgenowskiej. W skład wydatków modernizacyjnych wchodziły m.in. roboty instalacyjno-budowlane, związane z przebudową pomieszczeń. Na czas prac budowlanych aparat RTG został przeniesiony (...)  »
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Nasza instytucja kultury zakupiła za granicą instrument muzyczny. Stanowi on dla nas środek trwały. Jak powinniśmy wycenić ten instrument? Czy cło zapłacone w związku z (...)  »
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wydatków w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Samorządowa jednostka budżetowa posiada dwa rachunki bankowe - odrębny dla dochodów i odrębny dla wydatków. W jaki sposób zaksięgować doliczone do rachunku wydatków odsetki (naliczone (...)  »
Rozliczenia między gminami z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2020 r.
Nasza gmina ma do zwrotu dotację na dziecko, które realizuje obowiązek przedszkolny na terenie sąsiedniej gminy ale w niepublicznej placówce dotowanej przez tą gminę. Czy (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2020 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za marzec-maj 2020 r. należy dokonać korekty (...)  »
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Czy wypłacany pracownikom samorządowego zakładu budżetowego dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci (w związku z zamknięciem jednostek oświatowych) powinien obciążyć koszty zakładu? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie umowy darowizny otrzymaliśmy kosmetyki i artykuły spożywcze na cele związane z walką z COVID-19. Prosimy (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Zakup towarów przez internet w przypadku korzystania z usługi "Allegro smart"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Pracownik jednostki oświatowej zapłacił za towar nabyty na Allegro za pomocą karty służbowej. W związku z tym, iż korzysta z usługi smart nie pobrano kosztów (...)  »
Wpłaty dokonywane przez rodziców za zniszczone podręczniki w publicznej szkole podstawowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Przepisy art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) stanowią, iż (...)  »
Środki z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową w jednostce samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Jak w księgach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) ująć środki otrzymane z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową? W myśl art. 1 ustawy z dnia 23 października (...)  »
Przesunięcie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nie ma zastosowania do jednostek budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Czy przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, (...)  »
Środki otrzymywane na realizację opieki wytchnieniowej w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Jesteśmy gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Podpisaliśmy umowę z wojewodą na tzw. opiekę wytchnieniową dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w (...)  »
Koszty pogrzebu osoby bezdomnej w księgach ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymał od firmy pogrzebowej fakturę za sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej. Jak w księgach ośrodka ująć takie koszty? Otrzymaną od firmy (...)  »
Przyznane odszkodowanie i koszty naprawy uszkodzonej przepompowni w księgach zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W wyniku uszkodzenia naszej przepompowni ścieków wystąpiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy uszkodzenia o wypłatę odszkodowania. Przepompownia jest całkowicie umorzona. Po otrzymaniu odszkodowania (...)  »
Koszty przemieszczenia środka trwałego poniesione w związku ze zmianą miejsca jego użytkowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W ramach reorganizacji pracy szpitala dokonano przemieszczenia środka trwałego. Na jakim koncie ująć koszty przemieszczenia środka trwałego poniesione w związku ze zmianą miejsca jego użytkowania? (...)  »
Ujęcie zakupu środków ochrony przed COVID-19 w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z pandemią COVID-19 zakupiliśmy środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla pracowników naszej jednostki. Prosimy o wskazanie sposobu ujęcia tych środków (...)  »
Likwidacja zużytych pozostałych środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W samorządowych jednostkach budżetowych zasady postępowania dotyczące zagospodarowania zbędnych oraz zużytych składników majątku powinny zostać określone w dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady prowadzenia gospodarki (...)  »
Ujęcie środków otrzymanych jako zwrot wydatków roku bieżącego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia zwróciło się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z zapytaniem: Czy właściwe jest ujęcie środków otrzymanych z Miejskiego (...)  »
Ujęcie w księgach wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinno się ujmować tylko tę część opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, która stanowi dochód tej jednostki. Pozostała część przedmiotowej (...)  »
Rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste gruntu w księgach urzędu jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Jako jednostka samorządu terytorialnego przekazujemy grunty stanowiące naszą własność w użytkowanie wieczyste. Jakich księgowań należy dokonać w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego w przypadku rozwiązania umowy (...)  »
Ustalenie wartości pozyskanych nieodpłatnie materiałów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
SP ZOZ otrzymał płyny do dezynfekcji od Ministerstwa Zdrowia oraz maseczki ochronne z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - na dokumentach nie wskazano ceny tych materiałów, podano (...)  »
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 zalicza się w księgach tego zakładu do kosztów (...)  »
Ewidencja faktur prognozujących zużycie mediów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
Zasadniczo faktury prognozujące zużycie mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, gazu), dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą ich wystawienia. Przy czym (...)  »
Wierzytelność od dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie sanacyjne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
W kwietniu jednostka budżetowa otrzymała od kontrahenta fakturę za energię i korekty "in minus" do tej faktury. Dokonując zapłaty za fakturę pomniejszono ją o wartość (...)  »
Pokrycie straty instytucji kultury funduszem rezerwowym lub funduszem instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 45
Instytucja kultury za 2019 r. poniosła stratę. Czy możemy pokryć poniesioną stratę w inny sposób niż funduszem rezerwowym? Jak ująć pokrycie straty netto w księgach (...)  »
Dokumentowanie i księgowanie usług wykonanych przez zakład budżetowy na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 44
Jesteśmy zakładem gospodarki komunalnej (zakładem budżetowym). Świadczymy usługi wodno-kanalizacyjne (poboru wody i odprowadzania ścieków). Jak udokumentować usługę poboru wody i odprowadzania ścieków na własne potrzeby? (...)  »
Ewidencja świadczeń z tytułu diet należnych radnym gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Czy należności za podróże służbowe radnych gminy mogą być ewidencjonowane w księgach urzędu na koncie 231? Z regulacji art. 25 ust. 4-8 ustawy z dnia (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany pracownikom szpitala w związku z zamknięciem placówek oświatowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Wypłacany przez zakład pracy dodatkowy zasiłek opiekuńczy co do zasady finansowany jest ze środków ZUS. Kwota wypłaconego zasiłku opiekuńczego zmniejsza kwotę należnych ZUS składek płaconych (...)  »
Wyksięgowanie należności nieściągalnej na podstawie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Jednostka budżetowa ma nieuregulowane należności za najem wraz z odsetkami. Tworzono odpisy aktualizujące na te kwoty. Teraz komornik przysłał pismo, że egzekucja jest bezskuteczna. Czy (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji księgowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
Dokumentacja księgowa instytucji kultury dotycząca poprzednich lat przechowywana jest w archiwum. Do kiedy należy przechowywać dokumentację księgową dotyczącą 2019 r.? Jakie dokumenty, tzn. za jakie (...)  »
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 43
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2019 r. otrzymaliśmy z NFZ środki pieniężne z tytułu nadwykonań, które zwiększyły zysk naszego zakładu za (...)  »
Ujawnienie w nocie podatkowej dotacji otrzymanej przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 39
Biblioteka publiczna w 2019 r. otrzymała od organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) dotację podmiotową oraz dotację celową na zakup środków trwałych, które są amortyzowane według stawek (...)  »
Wspólna obsługa a prowadzenie ewidencji szczegółowej do kont 222 i 223 w księgach budżetu gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2020 r.
Z uwagi na aktualną sytuację kryzysową spowodowaną wirusem COVID-19 i potrzebę ograniczenia kosztów, tworzymy w gminie zespół obsługi publicznych placówek oświatowych, chodzi m.in. o obsługę (...)  »
Wycena materiałów medycznych otrzymanych nieodpłatnie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Biorąc pod uwagę szczególne warunki rynkowe (epidemię koronawirusa) wpływające niewątpliwie na nagły wzrost bieżących cen jednorazowego sprzętu medycznego, ustalenie wartości pozyskanych materiałów z pewnością musi (...)  »
Ujęcie otrzymanej dywidendy w księgach urzędu gminy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 45
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce z o.o. Jak w księgach urzędu gminy ująć otrzymaną od tej spółki dywidendę? Otrzymane dywidendy zalicza się (...)  »
Lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.04.2020 r.
Na jakim koncie ewidencjonować lokaty dokonywane ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu? Lokaty dokonywane ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu wskazane (...)  »
Prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 226
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Czy wszystkie należności długoterminowe można ewidencjonować na jednym koncie 226 - bez prowadzenia ewidencji szczegółowej wg poszczególnych należności? Są tam ewidencjonowane np. opłaty za dzierżawę (...)  »
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wynajmowanym budynku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Jednostka budżetowa zamierza zlecić wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku, który użytkuje na podstawie umowy najmu. Koszt tej inwestycji przekroczy 10 tys. zł. W (...)  »
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Instytucja kultury otrzymała nieodpłatnie środek trwały, który będzie wykorzystywany w działalności statutowej. Czy od nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych? Czy równowartość tych (...)  »
Opłata przekształceniowa w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy opłata przekształceniowa winna być ujęta w ewidencji księgowej na podstawie (...)  »
Koszty zakupu dostępu do ebooków w księgach biblioteki publicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 46
Biblioteka publiczna wykupiła pakiet kodów dostępu do ebooków, które są przekazywane zainteresowanym, zarejestrowanym czytelnikom biblioteki. Jak zaksięgować fakturę za tę usługę? Zakupiony przez bibliotekę dostęp (...)  »
Opłaty pobierane przez szkołę za wydanie legitymacji służbowych nauczycielom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 44
W jaki sposób w księgach rachunkowych szkoły ująć opłaty pobierane za wydanie legitymacji służbowych nauczycielom? Opłaty te wpływają na wydzielony rachunek dochodów. Wpływ środków pieniężnych (...)  »
Rezerwa na nagrody jubileuszowe a zmiana stanu produktów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2020 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. Czy tworząc rezerwę na nagrody jubileuszowe należy wykazać ją w zmianie stanu (...)  »
Korekta nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek pracownika SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
W połowie lutego br. do naszego szpitala wpłynęło pismo z ZUS dotyczące przekroczenia przez jednego z naszych pracowników limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia jako podstawy wymiaru (...)  »
Wyksięgowanie rezerwy utworzonej na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 37
Prowadzimy działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. W ubiegłym roku utworzyliśmy rezerwę na inwestycje, która była zaplanowana. Zadanie to zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Okazało (...)  »
Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom zakładu budżetowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 35
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Czy możemy dokonywać zakupów, takich jak kawa, herbata czy cukier, na drobne poczęstunki spożywane przez naszych kontrahentów na terenie naszego zakładu? (...)  »
Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych w związku z umową na czas nieokreślony
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.03.2020 r.
W jaki sposób na kontach zaangażowania ująć wydatki wynikające z umowy zawartej na czas nieokreślony? Czy ująć je tylko na koncie 998 na dany rok (...)  »
Ewidencjonowanie sum depozytowych na koncie pozostałych rozrachunków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej (urzędzie miasta) ewidencję sum depozytowych trzeba prowadzić na odrębnym koncie szczegółowym w ramach konta 240? W naszym mieście nie ma w (...)  »
Zmiana dyrektora szkoły a przeprowadzenie inwentaryzacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Od 1 września 2020 r. będzie w naszej szkole nowy dyrektor. Czy wobec tego musimy przeprowadzić inwentaryzację majątku jednostki? Czy przekazanie majątku pomiędzy dyrektorami może (...)  »
Ewidencja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Czy ewidencję odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy można prowadzić na koncie 221? Tytułem wstępu warto wspomnieć o odsetkach rozważanych w kategorii dochodów (...)  »
Podlegające zwrotowi środki dotacji przedmiotowej w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020, strona 42
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową. Do końca roku otrzymana dotacja nie została w pełni wykorzystana, co skutkowało obowiązkiem jej zwrotu do (...)  »
Dokonywanie przypisów i odpisów należności z tytułu podatków lokalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
Czy przypisy i odpisy należności z tytułu podatków lokalnych, głównie podatku od nieruchomości i rolnego mogę robić na kontach 221 i 720 zbiorczo na koniec (...)  »
Nieodpłatnie otrzymany środek trwały w księgach samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Ochotniczej Straży Pożarnej środek trwały (samochód). W protokole przekazania wartość początkową środka trwałego i wartość umorzenia określono na kwotę (...)  »
Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 36
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W grudniu 2019 r. zakupiliśmy prenumeratę czasopism na 2020 r. Koszty przewidziane do rozliczenia w czasie ujmujemy bezpośrednio na koncie 640 (...)  »
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 34
Jeśli jednostka uzyskała prawo użytkowania wieczystego gruntu nieodpłatnie i drugostronnie ujęła je jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, to przy przekształceniu tego prawa w prawo własności gruntu (...)  »
Ewidencja wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostce oświatowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (szkołą). Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli nauczyciele otrzymują dofinansowanie do studiów, kursów i innych form doskonalenia zawodowego. Jak zaksięgować przekazane przez (...)  »
Odpisy aktualizujące dotyczące wątpliwych należności gminy z tytułu podatku od nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Po weryfikacji podatników podatku od nieruchomości stwierdzono konieczność aktualizacji wartości wątpliwych należności z tego tytułu z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty. Powoduje to konieczność dokonania odpisu (...)  »
Dekretowanie dokumentów księgowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.02.2020 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi księgi za pomocą komputera. Dotychczas dekrety na fakturach wpisywane były odręcznie na odwrocie faktury. Czy taki sposób dekretacji jest (...)  »
Likwidacja środka trwałego na przełomie roku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Pod koniec listopada 2019 r. doszło do poważnej awarii jednego z naszych urządzeń medycznych. Przedstawiciel serwisu orzekł, że zakres naprawy nie jest objęty gwarancją. W (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.