Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Ewidencja księgowa
Jednorazowa odzież ochronna wydawana personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
W ciężar jakiego konta odnieść wartość jednorazowej odzieży ochronnej wydawanej personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19? Wszystkie koszty ponoszone przez szpital związane z walką (...)  »
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Korekta opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2021 r.
Na podstawie jakiego dokumentu można skorygować zapisy w ewidencji księgowej dotyczące dokumentu obliczenia opłaty - naliczonej na podstawie art. 40e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? (...)  »
Ewidencja kosztów osobowych z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. stosujemy standard rachunku kosztów. Czy koszty osobowe z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z lekarzami (...)  »
Instytucje kultury nie prowadzą ewidencji księgowej zaangażowania środków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2021 r.
Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową zaangażowania środków, które poprzedzają ponoszenie kosztów i wydatków? Instytucje kultury nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej zaangażowania (...)  »
Panele fotowoltaiczne jako odrębny środek trwały
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.07.2021 r.
Na dachu naszego budynku, na specjalnym stelażu, zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Czy możemy uznać panele fotowoltaiczne za odrębny środek trwały, czy też o ich wartość (...)  »
Zakup wieńca na pogrzeb podopiecznego OPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2021 r.
Gminny ośrodek pomocy społecznej opiekuje się starszymi, schorowanymi ludźmi. Jak zaksięgować zakup wieńca pogrzebowego dla podopiecznego naszego ośrodka? Z jakiego paragrafu sfinansować taki wydatek? W (...)  »
Środki do charakteryzacji nabyte na potrzeby spektaklu w kosztach teatru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.07.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury (teatrem). Na potrzeby spektaklu zakupiliśmy środki do charakteryzacji aktorów. W ciężar jakich kosztów zespołu 5 odnieść te środki? Nabyte na potrzeby spektaklu (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych instytucji kultury podatku u źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Instytucja kultury zakupiła od amerykańskiej spółki licencję na wyświetlanie filmu. Przy zapłacie wynagrodzenia należnego spółce instytucja kultury potrąciła podatek u źródła. Jak powinna zaksięgować kwotę (...)  »
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego należności nieściągalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym prowadzącym sprzedaż wody. W naszych księgach figurują przeterminowane należności dotyczące faktur za wodę. Ustaliliśmy, że dłużnik już nie żyje. Kwoty zaległości (...)  »
Ujęcie systemu monitoringu w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2021 r.
Jesteśmy samorządową jednostką oświatową (przedszkolem). Na zewnątrz i wewnątrz budynku przedszkola zainstalowaliśmy monitoring. W jaki sposób należy ująć go w księgach rachunkowych - jako osobny (...)  »
Ewidencja części zamiennych zakupionych na potrzeby bieżącej naprawy środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2021 r.
Instytucja kultury zakupiła części zamienne na potrzeby naprawy urządzenia ujętego w ewidencji środków trwałych. W jaki sposób ująć w księgach zakup takich części? Części zamienne (...)  »
Zaliczka na wydatki komornicze w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.06.2021 r.
Urząd miasta prowadzi windykację należności z tytułu czynszów mieszkaniowych za pośrednictwem komornika. Jak zaksięgować wpłaconą komornikowi zaliczkę na pokrycie wydatków gotówkowych? Czy w momencie zapłaty (...)  »
Likwidacja zniszczonego eksponatu nabytego przez instytucję kultury na potrzeby ekspozycji stałej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Jesteśmy instytucją kultury. Na skutek zalania zniszczeniu uległ eksponat, który nabyliśmy na potrzeby ekspozycji stałej w naszej galerii. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach w (...)  »
Ujęcie w księgach urzędu gminy operacji gospodarczych związanych z realizacją programu "Lokal za grunt"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Z dniem 1 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości (...)  »
Ujęcie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w księgach zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy otrzymuje z urzędu pracy środki pieniężne tytułem refundacji kosztów wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na jakim koncie (...)  »
Koszty promocji placówki oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2021 r.
Aby zwiększyć zainteresowanie rekrutacją do naszej placówki (jednostki oświatowej) podejmujemy pewne działania promocyjne. Na jakim koncie księgowym ująć koszty promocji placówki oświatowej? Koszty związane z (...)  »
Zakup drobnych upominków dla dzieci biorących udział w konkursie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2021 r.
Instytucja kultury (biblioteka) zakupiła drobne upominki rzeczowe dla dzieci biorących udział w konkursie literackim. Na jakim koncie ująć zakup takich upominków? Zakupione przez instytucję kultury (...)  »
Ewidencja zakupionego przez szkołę sztandaru
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2021 r.
Jesteśmy szkołą (jednostką budżetową). Na jakim koncie księgowym (011 czy 013) ująć zakupiony przez szkołę sztandar? Zakładając, iż zakupiony przez szkołę sztandar spełnia kryteria wymagane (...)  »
Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2021 r.
W jaki sposób księgować naliczone przez bank odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym szkoły? Odsetki te musimy przekazać do gminy. Naliczone przez bank (...)  »
Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika z własnych środków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Pracownik szkoły (jednostki budżetowej) zakupił z własnych środków kalkulator na potrzeby jednostki. Na powyższy zakup przedstawił fakturę, na której jako odbiorca widnieje szkoła. Jak zaksięgować (...)  »
Ujęcie w księgach DPS otrzymanych nieodpłatnie materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Dom pomocy społecznej (jednostka budżetowa) otrzymuje od osób fizycznych i firm darowizny materiałów, np. środków czystości. W jaki sposób powinien ująć takie darowizny w księgach? (...)  »
Utworzenie rezerwy w związku ze spłatą kredytu objętego poręczeniem jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Jako jednostka samorządu terytorialnego (jst) udzieliliśmy poręczenia kredytowego szpitalowi. Czy w związku z koniecznością spłaty kredytu objętego poręczeniem w księgach urzędu jst zobowiązani jesteśmy utworzyć (...)  »
Obciążenie pracownika jednostki budżetowej karą pieniężną za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Na pracownika jednostki budżetowej (przedszkola) nałożono karę pieniężną za szkodę materialną wyrządzoną pracodawcy. Jak zaksięgować taką karę? Karę pieniężną nałożoną na pracownika z tytułu szkody (...)  »
Paczki na Dzień Dziecka sfinansowane z ZFŚS w ujęciu księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 20
Jeżeli jednostka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), to środki tego funduszu może przeznaczyć m.in. na finansowanie działalności socjalnej, w tym na zakup paczek dla (...)  »
Ustanowienie polityki rachunkowości dla jednostek obsługiwanych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2021 r.
Czy każda z jednostek obsługiwanych przez podmiot, któremu powierzono prowadzenie wspólnej obsługi, musi posiadać odrębne regulacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości? Tak. Każda z jednostek obsługiwanych (...)  »
Nieodpłatnie otrzymane materiały przekazane do zużycia przy rozbudowie budynku szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
Szpital otrzymał nieodpłatnie materiały, które od razy zostały przekazane do zużycia przy rozbudowie budynku szpitala. W jaki sposób ująć w księgach takie materiały i jak (...)  »
Bramki do dezynfekcji osób używane na podstawie umowy użyczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W kwietniu 2021 r. zawarliśmy z jednostką samorządu terytorialnego umowę użyczenia, której przedmiotem są dwie bramki do dezynfekcji osób. W umowie (...)  »
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków wypłacanych podopiecznym ośrodka pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Gminny ośrodek pomocy społecznej wypłaca podopiecznym zasiłki stałe z pomocy społecznej. Na jakich kontach należy księgować naliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków? Czy (...)  »
Zakupy inwestycyjne ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową mogą przeznaczać środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów na finansowanie zakupów inwestycyjnych, o ile taki cel przeznaczenia powyższych środków został (...)  »
Ewidencja środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w budżecie jst - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
W jaki sposób w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zaewidencjonować środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych? Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych są przekazywane na rachunki (...)  »
Strata netto instytucji kultury przewyższająca fundusz rezerwowy i fundusz instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.05.2021 r.
Gminny ośrodek kultury zamknął 2020 r. stratą, która zostanie częściowo pokryta funduszem rezerwowym i funduszem instytucji kultury. Jednak funduszy tych nie starczy na pokrycie całej (...)  »
Opłata ewidencyjna pobierana przy badaniu technicznym pojazdów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2021 r.
Czy opłatę ewidencyjną pobieraną przy badaniu technicznym pojazdów ująć w księgach rachunkowych na koncie 403 czy 402? Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 (...)  »
Koszty pogrzebu podopiecznego ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2021 r.
Ośrodek pomocy społecznej otrzymał od zakładu pogrzebowego fakturę za pogrzeb podopiecznego. Zobowiązanie zostało opłacone, a następnie fakturę przesłano do ZUS w celu przyznania zasiłku pogrzebowego. (...)  »
Zakup środka trwałego poprzedzony zapłatą zaliczki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W marcu 2021 r. zapłaciliśmy zaliczkę na zakup środka trwałego i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. W kwietniu 2021 (...)  »
Ewidencja księgowa kosztów obsługi bankowej ZFŚS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2021 r.
Jesteśmy instytucją kultury, która tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy w księgach rachunkowych koszty obsługi bankowej tego funduszu należy odnosić na zmniejszenie funduszu czy w (...)  »
Zaliczenie wpłaconego przez wykonawcę wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Wykonawca wyłoniony w prowadzonym przez nas przetargu wystąpił o zaliczenie wpłaconego przez niego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Brakującą (...)  »
Stosowanie standardu rachunku kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nas stosowanie standardu rachunku kosztów, które zwiększyło czasochłonność pracy w księgowości oraz wymusiło (...)  »
Obciążenie wykonawcy karą umowną za opóźnienie w realizacji inwestycji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa (zespół szkolno-przedszkolny) prowadzi inwestycję polegającą na rozbudowie budynku. W związku z tym, iż wykonawca opóźnił się z oddaniem w terminie inwestycji obciążono (...)  »
Termin ostatecznego zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.04.2021 r.
Przepisy § 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej stanowią, iż ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność lub placówki kontynuującej działalność (...)  »
Wyksięgowanie drobnych kwot należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Jesteśmy gminnym zakładem opieki zdrowotnej (przychodnią). W zeszłym roku dokonując zapłaty za dostawę materiałów, przez pomyłkę na rachunek bankowy dostawcy przekazano kwotę o kilka groszy (...)  »
Odstąpienie od umowy z powodu pandemii i zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia sportowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność w zakresie sportu i rekreacji. W związku z pandemią przez pewien okres 2020 r. nasz obiekt był zamknięty i (...)  »
Zwrot niesłusznie pobranej opłaty za prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
W marcu 2021 r. z wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej bank pobrał opłatę za prowadzenie tego rachunku w podwójnej wysokości. Wartość tej opłaty jednostka (...)  »
Ujęcie w księgach instytucji kultury muzealiów otrzymanych w depozyt
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy muzealia przejęte od innej samorządowej instytucji kultury, której organizatorem jest ta sama jednostka samorządu terytorialnego, w depozyt należy ująć w (...)  »
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie od jednostki nadrzędnej częściowo zamortyzowanego środka trwałego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Na jakim koncie i w jakiej wartości ująć w jednostce budżetowej otrzymany nieodpłatnie od jednostki nadrzędnej używany częściowo zamortyzowany środek trwały? Z decyzji o nieodpłatnym (...)  »
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 "Rozrachunki budżetu"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.04.2021 r.
Czy do konta 224 "Rozrachunki budżetu" trzeba prowadzić ewidencję szczegółową według podziałek klasyfikacyjnych? Zgodnie z załącznikiem nr 2 "Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" (...)  »
Należności kwestionowane przez dłużnika w księgach rachunkowych i bilansie przychodni
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Jesteśmy zespołem miejskich przychodni (SP ZOZ). W marcu 2020 r. wystawiliśmy notę księgową obciążającą wykonawcę inwestycji karą umowną za przekroczenie terminu wykonania umowy w kwocie (...)  »
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Jakim dokumentem księgowym można dokonać spisania przedawnionych zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych (agencji wykonawczej) z jej ksiąg rachunkowych? Czy istnieją wzory takich dokumentów? Jeśli w (...)  »
Realizacja projektu finansowanego dotacją celową w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację i adaptację budynku (filii biblioteki). Organizator przekazał ponadto środki finansowe w formie dotacji celowej (...)  »
Ujęcie w księgach jednostki budżetowej refaktury za media
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.03.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa wystawia refakturę za media, która księgowana jest na zmniejszenie wydatków. Czy jest to błędne? Czy refakturę powinniśmy odnosić na dochody? Z przepisów (...)  »
Rozliczenie roczne nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów zaliczkowe wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych mogą być ewidencjonowane w księgach samorządowego zakładu budżetowego, zapisem: Wn konta 820, Ma (...)  »
Rezerwa na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop kierownika SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2021 r.
Przychodnia (SP ZOZ) tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników w oparciu o wyliczenia sporządzane przez zewnętrzną firmę aktuarialną. Z końcem marca 2021 (...)  »
Ujęcie w księgach opłaty za korzystanie ze środowiska
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2021 r.
Jesteśmy jednostką oświatową (jednostką budżetową). W marcu 2021 r. uiściliśmy opłatę środowiskową za 2020 r. Do ksiąg rachunkowych którego roku zaliczyć tą opłatę? Opłaty za (...)  »
Przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym na realizację zadań statutowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Samorządowy zakład budżetowy został uchwałą rady gminy zwolniony na stałe z wpłaty nadwyżki środków obrotowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Jak powinna wyglądać ewidencja (...)  »
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Środki uzyskane tytułem rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej wskazane jest ująć w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na koncie 133 "Rachunek budżetu" w (...)  »
Ewidencja środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
Na jakim koncie zespołu 1 ewidencjonować w ośrodku pomocy społecznej środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów "Wspieraj Seniora" i "Dopłaty do czynszu" (...)  »
Odprawa pośmiertna wypłacona rodzinie zmarłego pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Pod koniec grudnia ubiegłego roku zmarł pracownik naszej instytucji. W styczniu 2021 r. z wnioskiem o wypłatę odprawy pośmiertnej wystąpiła jego (...)  »
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.03.2021 r.
Podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zawiera umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wynagrodzenia z tytułu tych umów wypłacane (...)  »
Zwrot niewykorzystanej przez instytucję kultury dotacji podmiotowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
W styczniu 2021 r. musieliśmy zwrócić do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora w 2020 r. Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej (...)  »
Zwrot wniesionych przez rodziców opłat za zajęcia organizowane przez instytucję kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2021 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (domem kultury). W 2020 r. ze względu na epidemię koronawirusa musieliśmy odwołać część zajęć dla dzieci i zwrócić rodzicom wniesione przez (...)  »
Kwalifikacja rodzajowa pozostałych środków trwałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2021 r.
Czy składniki majątku, które zakwalifikowano do pozostałych środków trwałych i ujęto na koncie 013, trzeba przyporządkować do odpowiedniego rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych? Przypomnijmy, iż przepisy (...)  »
Duplikat faktury dotyczący usługi wykonanej w poprzednim roku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.02.2021 r.
W styczniu 2021 r. od obsługującej nas firmy informatycznej otrzymaliśmy prośbę o potwierdzenie salda rozrachunków. Okazało się, że nie opłaciliśmy faktury za usługę wykonaną w (...)  »
Bezzwrotne dofinansowanie do kosztów działalności operacyjnej w czasie pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jesteśmy stacją pogotowia ratunkowego, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu województwa, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymaliśmy w 2020 r. dotację celową na (...)  »
Ujęcie pozostałego środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Na potrzeby naszej jednostki budżetowej zakupiliśmy sejf meblowy, który ujęliśmy w księgach rachunkowych jako pozostały środek trwały. W ramach gratisu otrzymaliśmy drugi taki sam sejf. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.