Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 września 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 r., godz. 13:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.959 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
36
4
5
6
7
8
9
10
37
11
12
13
14
15
16
17
38
18
19
20
21
22
23
24
39
25
26
27
28
29
30
Służby mundurowe
pokaż fragmenty artykułów
Postępowanie w przypadku błędnie naliczonych i odprowadzonych wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Znaczna część pracowników zdecydowała się na odprowadzanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK). W związku z tym podmioty zatrudniające co miesiąc są zobowiązane do naliczenia, (...)  »
Wpłacone przez kontrahentów zabezpieczenia należytego wykonania umów a sprawozdanie Rb-N i Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2023 r.
Czy wpłacone przez kontrahentów zabezpieczenia należytego wykonania umów, które ewidencjonujemy w księgach rachunkowych na koncie 139 "Inne rachunki bankowe", powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-N (...)  »
Wypłata nagrody jubileuszowej a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Pracownik jest uczestnikiem PPK. W przyszłym miesiącu uzyska prawo do 10-letniej nagrody jubileuszowej. Zostanie ona wypłacona w terminie przelewu pensji. Czy od tej nagrody należy (...)  »
Wprowadzenie tekstu jednolitego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Funkcjonujący w zakładzie pracy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych był już wielokrotnie aneksowany. Chcielibyśmy wprowadzić jego jednolity tekst. W jaki sposób tego dokonać? Przepisy nie (...)  »
Organizacja zamówień na roboty budowlane
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Obowiązująca od ponad dwóch lat ustawa - Prawo zamówień publicznych utrzymała zmiany w definiowaniu robót budowlanych poprzez odejście od odwoływania się do Prawa budowlanego. To (...)  »
Okres choroby w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Pracownik przepracował w całości dniówkę roboczą 1 września br., po czym wieczorem w związku z tym, że poczuł się źle, poszedł do lekarza i otrzymał (...)  »
Wydatki na zakup pojazdów elektrycznych w jednostce PSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2023 r.
Jestem główną księgową jednostki państwowej straży pożarnej. Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować w przypadku zakupu aut elektrycznych - 605 czy 606? W przedstawionej sytuacji mamy (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie przekształcenia pracowników cywilnych wojska w żołnierzy zawodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 41866 w sprawie przekształcenia pracowników cywilnych wojska w żołnierzy zawodowych, udzielonej 11 sierpnia 2023 r., Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało, (...)  »
Czy zmiana terminu składania ofert wpływa na udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
Przetarg biuletynowy na roboty budowlane z minimalnym terminem składania ofert. Wykonawcy zadali pytania, które pokazały, że trzeba dokonać zmiany treści SWZ, co zrobiliśmy. Pociągnęło to (...)  »
Zadania wykonywane na zlecenie innych jednostek Policji w świetle ustawy o VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
» Organ władzy publicznej jako podatnik VAT Przypomnijmy, iż w świetle ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby (...)  »
Zwolnienie strażaka ze służby w przypadku długotrwałej nieobecności z powodu choroby
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.09.2023 r.
Jednostka PSP ma problem ze strażakiem, który przez 1,5 roku przebywał na zwolnieniu chorobowym z różnych przyczyn. Czy istnieje postawa do wszczęcia postępowania w sprawie (...)  »
Potrącenia z różnych świadczeń wypłacanych pracownikowi w jednym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Pełnoetatowy pracownik w wieku 50+ wykonuje pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. W okresie od 1 (...)  »
Świadczenie chorobowe może przysługiwać od soboty
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku. W sobotę poszedł na zabieg do szpitala i od tego dnia ma wypisane zwolnienie lekarskie. Czy mimo że sobota (...)  »
Ewidencja księgowa inwestycji finansowanej z sum na zlecenie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2023 r.
Państwowa jednostka budżetowa realizuje projekt (inwestycję) finansowany środkami z sum na zlecenie otrzymanymi od innej jednostki budżetowej. Jak księgować operacje związane z finansowaniem inwestycji z (...)  »
Naprawa uszkodzonego pojazdu PSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2023 r.
Jednostka PSP zleciła naprawę uszkodzonego pojazdu. Na specyfikacji załączonej do faktury naprawy pojazdu podano kilka składników ceny, np. zakup materiałów, linki, wymiana itp. Czy cała (...)  »
Odpowiedzialność za błędy w dokumentacji projektowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2023 r.
Komenda planuje ogłoszenie postępowania na przebudowę budynku w formule wybuduj. Nauczeni doświadczeniem chcemy we wzorze umowy zamieścić klauzulę, że wszelkie błędy dokumentacji projektowej odkryte na (...)  »
Wydatki na szkolenia pracowników inspekcji transportu drogowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.08.2023 r.
Jesteśmy wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego (jednostką budżetową). Wszystkie wydatki na delegacje szkoleniowe ujmujemy w paragrafie 441, tj. zarówno szkolenia członków korpusu służby cywilnej, jak i (...)  »
Do 30 sierpnia br. trzeba przeprowadzić wybory w KZP
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Celem działania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP) jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej. Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych weszła w życie 11 października 2021 r., a więc (...)  »
Urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie po powrocie z urlopu macierzyńskiego w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023
W dniu 21 sierpnia 2023 r. do pracy wróci pracownica przebywająca aktualnie na urlopie macierzyńskim, a przed nim na zwolnieniu lekarskim. Jak ustalić wynagrodzenie za (...)  »
Zakup sprzętu ratowniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.07.2023 r.
Jak sklasyfikować wszelkiego typu wydatki związane z zakupem sprzętu ratowniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej? Wydatki związane z zakupem sprzętu ratowniczego wskazane jest klasyfikować (...)  »
Dni wolne od pracy za oddanie krwi to nie urlop
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Pracownik jest honorowym dawcą krwi. Z tytułu oddania krwi ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy. Czy zwolnienie to przypada w ramach urlopu wypoczynkowego, (...)  »
Diety i ryczałty z tytułu delegacji zagranicznej
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
Pracownik odbędzie zagraniczną podróż służbową obejmującą teren kilku państw. Według jakich stawek należy ustalić należności z tytułu diet, ryczałtów za noclegi oraz ryczałtów na dojazdy? (...)  »
Zwrot pomocy finansowej wypłaconej funkcjonariuszowi służby więziennej na lokal mieszkalny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2023 r.
Funkcjonariuszowi w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc (...)  »
Wzrost równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla strażaka PSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.07.2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 18 lipca 2023 r. pod poz. 1372 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające (...)  »
Zmiana stawki pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2023 r. pod poz. 1359 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające (...)  »
Cechy umowy cywilnoprawnej przemawiające przeciwko uznaniu jej za umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Zamierzamy zawrzeć z osobą fizyczną umowę zlecenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy formułowaniu jej treści, a następnie wykonywaniu zlecenia, aby w przyszłości nie była (...)  »
Wypowiedzenie umowy przez pracownicę a ciąża
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, a po jakimś czasie dostarczyła rezygnację z wypowiedzenia oraz zaświadczenie od lekarza, że jest w ciąży. Czy w takich (...)  »
Uwzględnianie składników za dłuższe okresy w podstawie ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się w sytuacji, gdy dochodzi do definitywnego rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do podstawy ekwiwalentu przyjmuje (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń od 1 lipca 2023 r. po podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika, oprócz potrąceń alimentacyjnych, wymaga zastosowania kwoty wolnej od potrąceń. Podstawę do ustalenia tej kwoty stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym (...)  »
Zmiana terminu rozpoczęcia zlecenia a zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS i zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
W maju 2023 r. zawarliśmy z 40-letnią osobą umowę zlecenia. Osobiste problemy zleceniobiorcy spowodowały, że termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia został przesunięty z maja na czerwiec (...)  »
Sporządzanie świadectwa pracy zgodnie z nowym wzorem
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy dla zwalnianych pracowników, powinien stosować nowy wzór świadectwa pracy od 23 maja 2023 r. Do umów o pracę rozwiązanych przed tą (...)  »
Zatrzymanie wadium w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową przeprowadzającą przetarg zgodnie z prawem zamówień publicznych. Jeden z wybranych wykonawców odmówił podpisania umowy w związku z czym zatrzymaliśmy wpłacone przez niego (...)  »
Zbieg uprawnień do renty socjalnej i świadczenia pieniężnego dla członków rodziny zmarłego funkcjonariusza
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.06.2023 r.
Osoba pełnoletnia, całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika powracającego do pracy w trakcie miesiąca po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Pracownica jest wynagradzana w stałej miesięcznej wysokości (6.000 zł). Do 14 maja br. przebywała na urlopie rodzicielskim i pobierała zasiłek macierzyński (w wysokości 80% podstawy (...)  »
Świadczenie pieniężne dla członków rodziny służb mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023
Z dniem 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa gwarantująca wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy podczas (...)  »
Nowe kody wykorzystywane przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 12 maja 2023 r. rozporządzenia (...)  »
Kwota minimalna a naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2023 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2023 r.
Od jakiej kwoty mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w 2023 r.? W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »
Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
1) Pracownik złożył wniosek o 2 dni urlopu opiekuńczego z uwagi na konieczność zapewnienia opieki matce w pierwszych dniach po operacji. Ze względu na organizację (...)  »
Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Po nowelizacji Kodeksu pracy rozszerzono treść art. 942 K.p. o obowiązkach informacyjnych względem pracowników. Czy pracodawca jest zobligowany przekazywać te informacje wszystkim pracownikom, także korzystającym (...)  »
Korzystanie z urlopu opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
1) Pracownik zawnioskował o 3 dni urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad chorą matką. Czy oprócz wniosku powinniśmy żądać od pracownika zaświadczenia lekarskiego? Nie, (...)  »
Decyzja o odmowie naliczenia byłemu funkcjonariuszowi Policji ekwiwalentu za dyżury domowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.05.2023 r.
Czy komendant powiatowy Policji powinien wydać zaświadczenie na wniosek byłego funkcjonariusza o naliczenie ekwiwalentu za dyżury domowe? Według funkcjonariusza przysługuje mu z ww. tytułu świadczenie (...)  »
Udzielanie zamówień publicznych on-line
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
Proces elektronizacji zamówień publicznych trwa w naszym kraju już od kilku lat. Jego zwieńczeniem jest pełne uruchomienie platformy e-Zamówienia, która udostępnia bezpłatnie usługi elektroniczne wspierające (...)  »
Odpowiedź MON na interpelację w sprawie pozyskania mieszkań służbowych dla żołnierzy zawodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 39913 w sprawie pozyskania mieszkań służbowych dla żołnierzy zawodowych, udzielonej 18 kwietnia 2023 r., sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony (...)  »
Członkowie rodziny funkcjonariuszy służb mundurowych mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Z dniem 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy (...)  »
Odpowiedź MRiPS na interpelację w sprawie problemu emerytów mundurowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 39960 w sprawie problemu emerytów mundurowych. W odpowiedzi tej wyjaśniono, że (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku wcześniejszej wpłaty składek na PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2023 r.
Czy wpłata składek na konto PPK w terminie wcześniejszym niż ustawowy (tzn. jeszcze w miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane) stanowić będzie naruszenie dyscypliny (...)  »
Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Tryb podstawowy udzielania zamówienia to tryb, który po wejściu w życie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych zastąpił najbardziej powszechny pod rządami poprzedniej ustawy tryb (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej przez głównego księgowego będącego członkiem korpusu służby cywilnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2023 r.
Czy główny księgowy Komendy Powiatowej PSP zatrudniony jako pracownik w służbie cywilnej może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych (biuro rachunkowe)? Osoba (...)  »
Pomniejszanie diety o koszt posiłku w odniesieniu do doby podróży
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023
Pracownik odbył kilkudniową krajową podróż służbową, w czasie której miał zapewnione przez pracodawcę całodzienne bezpłatne wyżywienie. Ostatnia doba podróży upłynęła około godziny 1700, pracownik nie (...)  »
Zaangażowanie zasobów wykonawcy w inne wykonywane przedsięwzięcia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2023 r.
Komenda Wojewódzka Policji ogłosiła przetarg na przebudowę swojej siedziby składającej się z trzech niezależnych budynków. Wpłynęły dwie oferty, obie przekraczające założone środki, ale jedna nieznacznie (...)  »
Konieczność wyjaśnienia złożonych przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2023 r.
Ogłosiliśmy postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji, dodatkowa gwarancja). Zgodnie z opisem (...)  »
Wypełnianie druku Z-3, gdy pracownik pracuje na 12-godzinne zmiany
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Sporządzam dla ZUS zaświadczenie Z-3 dla celów wypłaty pracownikowi zasiłku opiekuńczego za kilka dni stycznia 2023 r. Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie, tj. pracuje (...)  »
Wystawienie i wydanie świadectwa pracy po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Zmarł nasz pracownik. Po jego śmierci wypłaciliśmy rodzinie odprawę pośmiertną. Obecnie żona wystąpiła o świadectwo pracy. Czy w tym świadectwie należy wpisać, że rodzinie została (...)  »
Zamieszczenie informacji o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Na koniec grudnia 2022 r. będziemy wystawiali świadectwo pracy pracownikowi, który miał zajęte wynagrodzenie za pracę przez dwóch komorników. Czy w świadectwie pracy potrącone kwoty (...)  »
Świadczenie teleinformatyczne dla zatrudnionych w administracji rządowej i służbach mundurowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Osobom zatrudnionym w administracji rządowej oraz w służbach mundurowych realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia (w przypadku funkcjonariuszy - dodatek do (...)  »
Krótkie umowy zlecenia zawierane co miesiąc z własnym pracodawcą nie podwyższą zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
W każdym miesiącu zawieramy z pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie określonego zadania. Od wynagrodzenia z tych umów pobierana jest każdorazowo m.in. składka na ubezpieczenie (...)  »
Należności przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który został skierowany na warsztaty lub szkolenie do ośrodka Straży Granicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Funkcjonariusz został skierowany na szkolenie do ośrodka Straży Granicznej. W podróż wyruszył 15 września 2022 r. o 1530, a na miejsce dotarł o 2300 (7,5 (...)  »
Świadczenia pracowników resortu obrony wynikające z pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
W szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego prezentowanej w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (...)  »
Udostępnianie wojskowych obiektów sportowych osobom cywilnym ze środowiska wojskowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2022 r.
Wojskowe obiekty sportowe takie jak sale gimnastyczne, boiska, siłownie, baseny, są wykorzystywane do prowadzenia planowych szkoleń na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Czy z takich obiektów, (...)  »
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2022 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (komendą powiatową Policji). Jak zaksięgować wydatki na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w naszym budynku? Czy ująć je jako odrębny środek trwały, (...)  »
Przeniesienie funkcjonariusza Policji do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2022 r.
Czy dopuszczalne jest przeniesienie policjanta wbrew jego woli do sąsiedniej komendy powiatowej policji? Komendant wojewódzki uzasadnia to brakami kadrowymi w tej jednostce. Policjant złożył odwołanie (...)  »
Zasiłek chorobowy dla niezdolnego do pracy żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, może uzyskać prawo do zasiłku na zasadach określonych dla osób (...)  »
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zleceniobiorca ma zawartą umowę zlecenia do 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. podejmie w innej firmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Pracownicze plany kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności są gromadzone wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. PPK obejmuje nie tylko przedsiębiorców będących (...)  »
Płatne i niepłatne przerwy w pracy przysługujące pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Pracownikom świadczącym pracę w ramach stosunku pracy przysługują określone przerwy w wykonywaniu pracy. Część z nich ma charakter płatny, a część niepłatny. Przerwy te wynikają (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.