Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 9.387 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31

Służby mundurowe

pokaż fragmenty artykułów

Wyrejestrowanie ojca z ubezpieczenia zdrowotnego

Gazeta Podatkowa nr 58 (2141) z dnia 18.07.2024
Pracownica zgłosiła ojca do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny, ponieważ nie miał on innego tytułu do tego ubezpieczenia oraz razem zamieszkują. W lipcu 2024 r. (...)  »

Urlop rodzicielski dla ojca, gdy matka nie pracuje

Gazeta Podatkowa nr 57 (2140) z dnia 15.07.2024
Dziecko pracownika zatrudnionego na pełny etat urodziło się w dniu 10 stycznia 2024 r. Matka dziecka nie pracuje zawodowo (prowadzi dom). Ojciec dziecka chciałby skorzystać (...)  »

Definicja dochodu na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (608) z dnia 10.07.2024
Kryterium przyznania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi dochód brutto na członka rodziny. Czy to pojęcie oznacza przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów (...)  »

Przerwa wakacyjna w placówce oświatowej nie uprawnia do zasiłku opiekuńczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (608) z dnia 10.07.2024
Zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 (...)  »

Wyrejestrowanie dziecka pracownika, które ukończyło szkołę ponadpodstawową z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (608) z dnia 10.07.2024
1) Dzieci niektórych naszych pracowników w tym roku ukończyły liceum ogólnokształcące i od października br. rozpoczną studia. Czy wyrejestrować je z ubezpieczenia zdrowotnego jako członków (...)  »

Rozliczenie podróży służbowej pracownika pobierającego ryczałt na jazdy lokalne

Gazeta Podatkowa nr 54 (2137) z dnia 04.07.2024
Podróż służbowa pracownika mającego przyznany ryczałt na jazdy lokalne budzi czasami wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania kosztów przejazdu, a konkretnie tego, czy w takiej sytuacji pracownikowi (...)  »

Kwoty wolne od potrąceń w II półroczu 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 53 (2136) z dnia 01.07.2024
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia przepisy wymagają pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Dotyczy to wszystkich potrąceń, z wyjątkiem potrącania należności alimentacyjnych. Wysokość kwot wolnych od (...)  »

Ponowne zatrudnienie pracownika będącego wcześniej uczestnikiem PPK bez konieczności zawierania umowy o prowadzenie PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (607) z dnia 01.07.2024
Do końca grudnia 2023 r. zatrudnialiśmy pracownika, który oszczędzał w PPK. Oprócz wpłaty podstawowej finansował też wpłatę dodatkową. Od 1 lipca 2024 r. zawarliśmy z (...)  »

Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku depozytów

Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2024 r.
Jesteśmy komendą miejską Państwowej Straży Pożarnej. Czy odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku depozytów (ewidencjonowanych w księgach na koncie 139) powinny być (...)  »

Rozliczanie emerytur z systemu powszechnego i służb mundurowych

Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024
Zarówno świadczeniobiorcy z powszechnego systemu, jak i z systemu przewidzianego dla służb mundurowych po nabyciu prawa do danego świadczenia emerytalnego mogą być aktywni zawodowo. Powinni (...)  »

Wykonywanie zadań statutowych przez jednostkę budżetową a VAT - wyrok WSA

Poradnik VAT nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
Organy i urzędy administracji publicznej w zakresie, w jakim nie wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, nie mogą być traktowane jako podatnicy podatku VAT. (...)  »

Utrata świadczenia motywacyjnego w związku z prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza Straży Granicznej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2024 r.
Komendant Oddziału Straży Granicznej prowadził postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza. W styczniu br. Komendant stwierdził ustanie prawa skarżącego do wypłaty świadczenia motywacyjnego za okres od stycznia (...)  »

Zakup namiotów na użytek działalności prowadzonej przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2024 r.
Jestem główną księgową w komendzie PSP. Jednostka planuje zakup kilku namiotów pneumatycznych – kilka tańszych do 8 tys. zł oraz kilka najwyższej jakości o wartości (...)  »

Remont środka trwałego przeprowadzany w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2024 r.
Na skutek zalania (w wyniku nawałnicy) jeden z naszych środków trwałych uległ uszkodzeniu, w związku z czym wymaga przeprowadzenia remontu w celu usunięcia skutków tego (...)  »

Wzrost limitów dodatkowych przychodów dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 48 (2131) z dnia 13.06.2024
Osoby uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych, decydując się na aktywność zawodową, muszą mieć świadomość, iż w przypadku gdy osiągane przez nich z tego tytułu przychody przekroczą (...)  »

Podstawowy system czasu pracy przy zmiennym grafiku

Gazeta Podatkowa nr 47 (2130) z dnia 10.06.2024
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Wykonuje pracę od poniedziałku do czwartku po 3 godziny dziennie i w piątek przez 8 godzin. Uważam, że jest (...)  »

Osoby uprawnione do świadczeń pozostałych po zmarłym pracowniku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (606) z dnia 10.06.2024
Zmarł nasz długoletni pracownik. Komu mamy wypłacić zasiłek chorobowy, ekwiwalent za urlop i odprawę pośmiertną, jeśli mieszkał z partnerką, z którą miał dwoje małoletnich dzieci? (...)  »

Wydatki ponoszone przez zakład karny na nagrody dla osadzonych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2024 r.
Mam problem z ustaleniem paragrafów klasyfikacji wydatkowej w ramach planu finansowego zakładu karnego w zakresie wydatków na nagrody dla osadzonych. Czy wydatki te można ująć (...)  »

Stosowanie przez pracodawcę zwolnień z pdof

Gazeta Podatkowa nr 45 (2128) z dnia 03.06.2024
Już kolejny rok obowiązują cztery zwolnienia od podatku dochodowego określane mianem ulgi: dla młodych, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów oraz na powrót. Najpopularniejszymi z (...)  »

Gwarantowana i graniczna podstawa zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 45 (2128) z dnia 03.06.2024
Ustawodawca, określając zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, jednocześnie dla pewnej grupy ubezpieczonych przewidział jej gwarantowaną, a dla innej - graniczną kwotę. Każda z tych (...)  »

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Gazeta Podatkowa nr 45 (2128) z dnia 03.06.2024
Podmiot z sektora publicznego musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Czy trzeba to zrobić w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych? Czy umowa może zostać (...)  »

Termin przechowywania przez płatnika informacji PIT-11 - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (611) z dnia 01.06.2024
[1489109] Czy PIT-11 (wydrukowane kopie) należy przechowywać tak jak dokumentację pracowniczą 50 lat, czy tylko 5 lat? Wypowiedź uczestnika forum Nie - dane podatkowe przechowujesz (...)  »

Zwolnienie na dziecko do lat 14 w wymiarze pełnych godzin

Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024
Pracownik zatrudniony na pełny etat złożył pierwszy w tym roku wniosek o udzielenie zwolnienia na dziecko do lat 14. Określił w nim, że zamierza korzystać (...)  »

Udział pracodawcy przy ubieganiu się przez pracownika o świadczenie rehabilitacyjne

Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024
Pracownik już ponad cztery miesiące jest na zwolnieniu lekarskim. Lekarz zaleca mu ubieganie się o świadczenie rehabilitacyjne. Czy pracownik powinien sam złożyć wniosek o to (...)  »

Wystąpienie przerwy między badaniami okresowymi

Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024
Pracownikowi w trakcie urlopu wypoczynkowego upłynęła ważność badań okresowych. Pracodawca ustalił to dopiero na dzień przed zakończeniem przez pracownika urlopu, dlatego w dniu powrotu do (...)  »

Niezdolność do pracy a przepracowanie całego dnia roboczego

Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024
Pracownikowi zostało wystawione zwolnienie lekarskie od 10 do 17 maja 2024 r. W dniu 10 maja 2024 r. (piątek) pracownik świadczył pracę przez pełne 8 (...)  »

Zwolnienie strażaka PSP ze służby w związku z orzeczeniem komisji lekarskiej o całkowitej niezdolności do służby

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.05.2024 r.
Miesiąc temu Centralna Komisja Lekarska MSWIA wydała orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do służby w PSP funkcjonariusza (strażaka), które zostało jednak zaskarżone do sądu administracyjnego. Równolegle (...)  »

Służbowe przejazdy prywatnym autem a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024
Jeśli do celów służbowych pracownik wykorzystuje swoje prywatne auto, a pracodawca zwraca mu poniesione z tego tytułu koszty, to u pracownika powstaje przychód ze stosunku (...)  »

W jakim terminie biologiczny ojciec dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (604) z dnia 10.05.2024
Zatrudniony od listopada 2023 r. pracownik zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego. Dziecko urodziło się w czerwcu 2022 r. Pracownik przedstawił nam wyrok sądu z maja (...)  »

Czy ślub pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego może być przesłanką utraty prawa do zasiłku chorobowego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (604) z dnia 10.05.2024
Pracownik od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby i pobiera zasiłek chorobowy. Pod koniec maja 2024 r. ma zaplanowany własny ślub. (...)  »

Policja, wykonując zadania statutowe, nie jest podatnikiem podatku VAT

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024
Czynności realizowane we właściwym dla organów publicznych reżimie prawnym, któremu nie podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nie podlegają VAT. W rozstrzyganej przez NSA sprawie, istotą (...)  »

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po zakończeniu nauki

Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 09.05.2024
Córka pracownicy, zgłoszona przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, w kwietniu 2024 r. ukończyła naukę w szkole ponadpodstawowej. Nie przystąpiła w tym roku (...)  »

Wynagrodzenie za czas zwolnienia ze świadczenia pracy

Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024
Przy ustalaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia inne zasady obowiązują w stosunku do składników stałych, a inne wobec składników (...)  »

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024
Pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat za kilka dni zacznie przysługiwać urlop w wyższym wymiarze wynoszącym 26 dni rocznie. Czy w takiej sytuacji należy przekazać całą (...)  »

Składki ZUS od dodatków wypłaconych za okres choroby

Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024
Przychodem pracowniczym podlegającym oskładkowaniu są m.in. wszelkie dodatki do pensji, premie czy nieodpłatne świadczenia. Do tego przychodu zalicza się je także wtedy, gdy pracownik uzyska (...)  »

Zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (603) z dnia 01.05.2024
1. Terminy przekazywania środków na rachunek Funduszu Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej Funduszu) oraz gospodarowania jego środkami określa ustawa o Funduszu. (...)  »

Wykazanie w drukach ZUS wypłaconych świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Pracodawca nalicza za zatrudnione osoby składki ZUS od wypłaconych im świadczeń. Wypłaty te wykazuje w raportach ZUS. W drukach tych należy stosować właściwe kody tytułu (...)  »

Wypowiedzenie umowy przez pracownika na zwolnieniu lekarskim

Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Pracownik w okresie od 15 kwietnia do 5 maja 2024 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W czasie choroby wysłał do pracodawcy pocztą list z 1-miesięcznym (...)  »

Sumowanie dokonanych wypłat dla celów naliczenia składek na FP i FS

Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024
Od kwoty wynagrodzenia wypłacanego niepełnoetatowym pracownikom (w kwocie niższej od minimalnego) nie opłacamy składek na FP i FS. W kwietniu br. dodatkowo wypłacimy im nagrodę (...)  »

Przerwa w niezdolności do pracy a nowy okres zasiłkowy

Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024
Pracownik korzystał z zasiłku chorobowego przez maksymalny okres 182 dni. Wrócił do pracy i ponownie stał się niezdolny do pracy. Przerwa między poprzednią a obecną (...)  »

Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży na zastępstwo

Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024
Nasza pracownica przebywa na urlopie wychowawczym udzielonym jej na rok. Na czas jej nieobecności zatrudniliśmy inną pracownicę na zastępstwo. Po miesiącu od podpisania z nią (...)  »

Kary za przestępstwa przetargowe

Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
W dniu 1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego. Zmiany objęły m.in. art. 305 Kodeksu karnego dotyczący odpowiedzialności karnej za utrudnienie lub (...)  »

Wykonywanie zadań statutowych przez Policję nie podlega VAT

Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Organy i urzędy administracji publicznej w zakresie, w jakim nie wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, nie mogą być traktowani jako podatnicy podatku VAT. (...)  »

Rekompensata za nadgodziny funkcjonariusza a bezczynność organu Policji

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2024 r.
Policjant złożył komendantowi powiatowemu Policji raport, w którym wnioskuje o wypłatę rekompensaty za czas służby przekraczający normę w okresie rozliczeniowym. Wniosek został złożony w czerwcu (...)  »

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony a sporządzenie druku ZUS ZWUA

Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024
Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę zawartą na czas określony. Od następnego dnia po jej rozwiązaniu będziemy musieli go wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS. Co (...)  »

Ostatni odpis amortyzacyjny w przypadku likwidacji środka trwałego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2024 r.
Jednostka budżetowa posiada w ewidencji księgowej środek trwały, który uległ całkowitemu uszkodzeniu. W związku z tym zamierza go zlikwidować. Do kiedy powinno się go amortyzować? (...)  »

Wpływ depresji pracownika na prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
Postawienie diagnozy o depresji pracownika, w zależności od jej rodzaju, może wiązać się z dalszym wykonywaniem pracy albo absencją chorobową. W obydwu przypadkach pracodawca nie (...)  »

Skierowanie na kontrolne badania lekarskie, w tym przed udzieleniem urlopu bezpośrednio po chorobie - stanowisko GIP

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)  »

Zasady postępowania ze służbowymi kluczami a RODO

Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024
Chcemy uregulować zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń, w których nasi pracownicy pracują z danymi osobowymi. Czy zasady postępowania z kluczami do pomieszczeń służbowych powinny (...)  »

Zmiana ubezpieczeń dla zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024
Osoba, która świadczy w naszym zakładzie usługi w ramach umowy zlecenia, od 1 maja 2024 r. podejmie zatrudnienie w innej firmie na umowę o pracę (...)  »

Ochrona danych osobowych w nowej wersji ustawy o sygnalistach

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Dyrektywa unijna, która jest podstawą wdrożenia do polskiego porządku prawnego zasad ochrony osób zgłaszających naruszenia, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia poufności tożsamości zgłaszającego, jako (...)  »

Raporty ZUS za pracownicę, która urodziła dziecko

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Po urodzeniu przez pracownicę dziecka i nabyciu z tego tytułu prawa do zasiłku macierzyńskiego, pracodawca przestaje rozliczać za nią składki z tytułu pracowniczego ubezpieczenia. Wówczas (...)  »

Umowy o zarządzanie PPK w sektorze publicznym

Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024
Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK zamawiający publiczny musi sprawdzić czy wartość zamówienia jest mniejsza niż próg unijny. Jeżeli ta przesłanka jest spełniona, można zawrzeć (...)  »

Przechowywanie w aktach osobowych dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracownika z zasadami monitoringu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (601) z dnia 01.04.2024
Czy w aktach osobowych każdego pracownika powinien być odrębny dokument potwierdzający zapoznanie się z zasadami monitoringu stosowanego przez pracodawcę? Zgodnie z art. 222 § 6 (...)  »

Prawo do świadczenia w dniu 31 marca 2024 r. a 13. emerytura

Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Już niebawem świadczeniobiorcy uprawnieni do szeregu świadczeń będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci tzw. 13. emerytury. Warunki nabywania prawa do tego dodatkowego rocznego świadczenia (...)  »

Wypadek przy pracy także w podróży służbowej

Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także w czasie odbywania podróży służbowej. Pracodawcy zgłaszają szereg wątpliwości, jak zakwalifikować takie zdarzenie, (...)  »

Kwestie problematyczne dotyczące gwarancji wadialnej - niewłaściwy stan prawny oraz brak załączenia pełnomocnictwa

Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.03.2024 r.
Komenda prowadzi przetarg biuletynowy na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - remontu pomieszczeń dla zatrzymanych. Wpłynęły dwie oferty, tańsza zabezpieczona wadium w formie gwarancji bankowej, droższa (...)  »

Składki ZUS od ekwiwalentu za urlop

Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W ostatnim dniu zatrudnienia (czyli na koniec marca 2024 r.) wypłacimy mu ekwiwalent za niewykorzystany (...)  »

Ubezpieczenie zdrowotne jako członek rodziny nie dla konkubenta

Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024
Pracownica złożyła wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny swojego niepracującego partnera, z którym wspólnie mieszka (osoba ta nie jest jej mężem). Czy (...)  »

Przepracowanie kilku godzin w dniu roboczym a e-ZLA

Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Jeden z pracowników po przepracowaniu 4 godzin w 8-godzinnym dniu roboczym poszedł do lekarza i otrzymał e-ZLA z tytułu opieki nad 4-letnim chorym dzieckiem. Jesteśmy (...)  »

Grzywna w celu przymuszenia w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2024 r.
Jednostka budżetowa nałożyła na osobę prawną grzywnę w celu przymuszenia. W której pozycji rachunku zysku i strat wykazać nałożoną grzywnę - jako przychody z tytułu (...)  »

Brak możliwości zwolnienia z tytułu działania siły wyższej w razie kolizji drogowej pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (600) z dnia 10.03.2024
Pracownik w drodze do pracy miał kolizję drogową, w związku z czym nie stawił się do pracy. Czy może na ten dzień wykorzystać zwolnienie z (...)  »

Wykazywanie umów zawartych na ponad 12 miesięcy w sprawozdaniach dla UZP

Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024
Zamawiający złożył roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych. Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą na okres dłuższy niż 12 miesięcy, którą wykazał w tym (...)  »

Zwrot pobranych w latach ubiegłych równoważników pieniężnych za brak mieszkania

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2024 r.
W jakim paragrafie dochodów ujmować zwroty pobranych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej równoważników pieniężnych za brak mieszkania - w paragrafie 097 czy 094? Chodzi o kwoty (...)  »

Skierowanie na badania profilaktyczne tylko z zakresem informacji określonym przez przepisy prawa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (599) z dnia 01.03.2024
Przepis art. 229 K.p. przewiduje trzy rodzaje profilaktycznych badań lekarskich, tj. wstępne, okresowe i kontrolne. Pierwszym z wymienionych podlegają osoby przyjmowane do pracy, a także (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.