Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Służba zdrowia
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 36
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego należy zaliczyć do wydatków zwiększających wartość początkową środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji inwestycji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)  »
Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 18
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz (...)  »
Zwiększenie wartości modernizowanego budynku zgodnie z wyrokiem sądu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2019 r.
W 2015 r. w naszym szpitalu (SP ZOZ) zakończyła się inwestycja polegająca na modernizacji centralnego bloku operacyjnego. Obok zakresu prac przewidzianego w umowie wykonawca inwestycji (...)  »
Ujęcie spłaconego przez poręczyciela kredytu w księgach SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.04.2019 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2015 r. podmiot tworzący spłacił za nas dwie kwartalne raty poręczonego nam wcześniej kredytu na łączną (...)  »
Szczepienia w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem dofinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego będą dostępne szczepienia w ramach profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Projekt ma być skierowany (...)  »
Rekrutacja uczestników projektu prozdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnego w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, na które beneficjent będzie zobowiązany przeprowadzić rekrutację uczestników. Czy koszty rekrutacji w (...)  »
Badania i konsultacje lekarskie z 93% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot wykonuje działalność leczniczą (podstawowa opieka zdrowotna - kontrakt z NFZ) na terenie województwa mazowieckiego. Czy w przypadku wdrożenia programu zdrowotnego dotyczącego wykrywania i profilaktyki (...)  »
Przebudowa i doposażenie szpitala a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.03.2019 r.
Zgodnie z generalną zasadą, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku (...)  »
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 35
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Nasz zakład został założony przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę). Sporządzane przez nas sprawozdania finansowe nie (...)  »
Środki na utworzenie nowych miejsc opieki medycznej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 19
Podmiot leczniczy posiadający umowę z NFZ zamierza pozyskać środki EFS na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który będzie zlokalizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie warunki (...)  »
Czy SP ZOZ sporządza sprawozdanie z działalności?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Czy jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mamy obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w ustawie o rachunkowości? Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności, (...)  »
Wykonywanie planu finansowego niezaopiniowanego przez radę społeczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Podstawą gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jest plan finansowy ustalany przez kierownika. Decyzja kierownika SP ZOZ w sprawie ustalenia planu finansowego (...)  »
Przyznawanie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarkom, położnym i higienistkom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 43
Proszę o przedstawienie regulacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które otrzymywały tzw. dodatek zembalowy. Czy podwyżka przysługuje zwolnionym pracownikom? Ogólne regulacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń (...)  »
Wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku nagrody rocznej po zmianie etatu
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.02.2019 r.
Pracownik szpitala do końca kwietnia 2018 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od maja 2018 r. pracuje na cały etat. W styczniu 2019 r. (...)  »
Rozliczanie w czasie kosztów remontu środka trwałego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.02.2019 r.
W posiadanym przez szpital tomografie zepsuła się lampa RTG warunkująca działanie urządzenia. Koszt zakupu nowej lampy wynosi około 300 tys. zł, co znacząco wpłynie na (...)  »
Wypłacanie pacjentom odszkodowań i rent a zwolnienie szpitala od podatku dochodowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 25.02.2019 r.
Wydatki poniesione przez szpital na uregulowanie zasądzonych wyrokiem sądu świadczeń w postaci zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz odsetek od tych świadczeń, jak również koszty przegranych procesów (...)  »
Prezentacja należności w bilansie SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Jesteśmy regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej). Główną grupę naszych odbiorców stanowią szpitale (także SP ZOZ), którym dostarczamy krew i produkty (...)  »
Dotacja na zakup sprzętu i oprogramowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019, strona 74
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2018 r. skorzystaliśmy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych (...)  »
Korekta składek ZUS za lata ubiegłe i opłata prolongacyjna naliczona przez ZUS w związku z odroczeniem terminu płatności składek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
W 2011 r. oddział ZUS przeprowadził w naszym SP ZOZ kontrolę za lata 1999 - 2011. W wyniku kontroli zakwestionowane zostały umowy cywilnoprawne zawierane z (...)  »
Pokrycie straty netto SP ZOZ przez podmiot tworzący - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
W 2013 r., na podstawie uchwały zarządu powiatu, zawarto umowę z zespołem opieki zdrowotnej (szpitalem) i udzielono mu pożyczki. W związku z nie wywiązywaniem się (...)  »
Dofinansowanie na rehabilitację medyczną
Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019, strona 19
Podmiot leczniczy prowadzi rehabilitację medyczną. Zamierza pozyskać środki EFS na realizację kompleksowego programu zdrowotnego dla osób ze schorzeniami kręgosłupa z województwa warmińsko-mazurskiego. W jakiej wysokości (...)  »
Forma zatrudnienia pielęgniarki w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 48
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Chcielibyśmy z pielęgniarką prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarską zawrzeć umowę o pracę w poradni specjalistycznej w pełnym wymiarze czasu pracy (...)  »
Rezerwa na nagrodę roczną dla dyrektora SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.02.2019 r.
Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do rocznej nagrody, przy spełnieniu pewnych warunków określonych w regulaminie przez podmiot tworzący. Maksymalna wysokość nagrody to (...)  »
Informacje o przetwarzaniu danych dla pacjentów przychodni
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Od stycznia tego roku prowadzę własną praktykę lekarską. Obecnie wdrażam zasady ochrony danych osobowych. W jaki sposób sformułować klauzulę informacyjną dla moich pacjentów? Czytelnik powinien (...)  »
Strata z działalności wolnej od podatku - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 29
Strata powstała z działalności statutowej, wolnej od podatku dochodowego, nie jest stratą podatkową i wobec tego nie podlega rozliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 (...)  »
Udzielenie "końcówki" urlopowej na godziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 42
Pracownikowi medycznemu, dla którego jest to pierwszy rok pracy, pozostała do wykorzystania końcówka urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 godzin. Czy może on zawnioskować o urlop (...)  »
Prawo pracownika objętego ochroną przedemerytalną do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 40
Pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze (2.250 zł), dodatek stażowy (20% płacy zasadniczej - 450 zł), wynagrodzenie za pracę (...)  »
Dotacja na wdrożenie programu zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 19
Podmiot chce pozyskać dofinansowanie na realizację projektu prozdrowotnego dotyczącego profilaktyki chorób odkleszczowych. W ramach przedsięwzięcia mają być przeprowadzone szkolenia skierowane do osób z województwa dolnośląskiego (...)  »
Otrzymanie od podmiotu tworzącego inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku szpitala
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Podmiot tworzący (jednostka samorządu terytorialnego) przeprowadził w budynkach naszego szpitala (SP ZOZ) inwestycję kompleksowej termomodernizacji z wykorzystaniem funduszy unijnych. W ramach zadania dokonano m.in. wymiany (...)  »
Obowiązek złożenia korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych w związku ze zmianą stanu zobowiązań lub należności
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jesteśmy zobowiązani do sporządzania kwartalnych sprawozdań o należnościach i zobowiązaniach (Rb-Z i Rb-N). Zdarza się jednak, że już po (...)  »
Zlecenie a obowiązek wystawienia w trakcie roku PIT-11
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 03.01.2019 r.
Zleceniobiorca po zakończeniu świadczenia usług na rzecz szpitala zwrócił się z wnioskiem o wystawienie mu w grudniu 2018 r. informacji PIT-11. Czy zleceniodawca ma obowiązek, (...)  »
Prezentacja w bilansie wynagrodzeń należnych za grudzień wypłaconych w styczniu następnego roku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.12.2018 r.
Podmiot leczniczy (zakład opieki zdrowotnej )wynagrodzenia należne za grudzień 2018 r. wypłaci na początku stycznia 2019 r. Gdzie w bilansie wykazuje się zobowiązania z tytułu (...)  »
Sprzęt medyczny objęty pomocą publiczną wykorzystywany dla celów komercyjnych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wdrożenia przez ZOZ programu profilaktycznego raka jelita grubego. W jego zakresie ma być dofinansowany zakup kolonoskopu. Czy (...)  »
Dofinansowanie na wdrożenie programu zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych. Chce przeprowadzić projekt EFS, w ramach którego będą świadczone nieodpłatne usługi dermatologiczne w zakresie wykrywania nowotworów skóry. (...)  »
Projekt partnerski SP ZOZ z jednostką samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy projekt w obszarze zdrowia współfinansowany z Europejskiego (...)  »
Zatrudnianie personelu medycznego w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 4
Podmiot leczniczy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Do zadań projektowych zamierza zatrudnić lekarza, który jest (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018, strona 7
Praca pracowników w zakładzie jest planowana w oparciu o ustalony wymiar czasu pracy. Część pracowników podlega w tym zakresie pod przepisy Kodeksu pracy, a część (...)  »
Korekta błędnego ujęcia dotacji w ewidencji księgowej szpitala
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
W trakcie kontroli gospodarki finansowej szpitala ustalono, że w 2016 r. błędnie zaksięgowaliśmy dotację na zakup specjalistycznego samochodu do transportu medycznego (samochód zakupiliśmy w listopadzie, (...)  »
Ujęcie opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego w rachunku zysków i strat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.12.2018 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wnosi na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego opłaty z tytułu badania urządzeń oraz opłaty roczne za dozór techniczny. Czy opłaty te (...)  »
Niektóre umowy terminowe bez wpływu na limity
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
W latach 2014– 2015 zatrudnialiśmy w szpitalu (SPZOZ) pracownika obsługi na podstawie dwóch umów na czas określony. Obecnie rozważamy ponowne zatrudnienie tego pracownika na czas (...)  »
Dokumentowanie kosztów podróży służbowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2018 r.
Za zgodą dyrektora szpitala pracownicy medyczni uczestniczą w konferencjach naukowych lub kursach i szkoleniach specjalistycznych. W ramach rozliczenia wyjazdu na konferencję lub kurs do działu (...)  »
Ustalenie wartości początkowej i momentu rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego zakupionego na raty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Zakupiliśmy nowy aparat USG do naszej przychodni. Dostawca zaoferował nam korzystne warunki zapłaty – w sześciu równych ratach, bez dodatkowych kosztów. Urządzenie już zostało dostarczone. (...)  »
Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jak traktować umowy o świadczenie usług zdrowotnych zawierane przez szpital z lekarzami i pielęgniarkami? Czy można je rozliczać jak umowy zlecenia? Podstawą świadczenia usług przez (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Szpital zatrudnia pracownicę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Niedawno urodziła ona dziecko i od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim. Szpital wypłaca jej zasiłek macierzyński. (...)  »
Ochrona pracownika w okresie oczekiwania na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.12.2018 r.
1) Jedna z naszych pielęgniarek po wyczerpaniu okresu zasiłkowego oczekuje na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Z jakim dniem będziemy mogli rozwiązać z nią (...)  »
Opodatkowanie outsorcingu medycznego
Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018, strona 20
Minister Finansów wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. interpretację ogólną, nr PT1.8101.5.2017.PSG.622 dotyczącą zwolnienia z VAT czynności wykonywanych w związku ze świadczoną przez podmioty (...)  »
Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018, strona 64
W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zatrudniamy różnych pracowników (lekarzy, pielęgniarki, pracowników obsługi). Część z nich obowiązują niższe normy czasu pracy na podstawie (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem przedszkola
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 59
Pracownica (pielęgniarka) jest samotną matką. Na dzień 12 listopada 2018 r., będącym Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożyła wniosek o (...)  »
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika prowadzącego działalność
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 16
Izba lekarska zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę jako prawnika, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej. W ramach umowy o pracę (...)  »
Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.12.2018 r.
Jakimi zasadami powinien kierować się pracodawca (SP ZOZ) przy ustalaniu liczby ubezpieczonych sporządzając deklarację rozliczeniową ZUS DRA? W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku III (...)  »
e-ZLA wystawia pielęgniarka
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 3
Na początku br. korzystałem ze zwolnienia lekarskiego, które wówczas w formie elektronicznej wystawiał mi lekarz. Teraz ponownie jestem chory i czynności związane z wystawianiem zwolnienia (...)  »
Zatrudnienie nowej pracownicy a składki na FP i FGŚP
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Szpital zatrudnił pracownicę, która przed podjęciem tej pracy przez rok korzystała w innym zakładzie pracy z urlopu rodzicielskiego, a następnie przez rok przebywała na urlopie (...)  »
Raport ZUS RSA za chorującego pracownika po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2018 r.
Pracownik szpitala przebywa od dłuższego czas na zwolnieniu lekarskim. W dniu 27 listopada 2018 r. skończył mu się jednak okres zasiłkowy (182 dni). Pracownik ma (...)  »
Termin wypłaty wynagrodzeń pracowników kontraktowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
W przypadku osób świadczących dla szpitala usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin zapłaty określony (...)  »
ZLA bez informacji o wypadku przy pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.12.2018 r.
Konserwator zatrudniony w naszej przychodni uległ wypadkowi przy pracy. Początkowo przez kilka dni normalnie świadczył pracę, ostatecznie jednak dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 30 dni. (...)  »
Usługa pobierania materiału biologicznego - stawka VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 29.11.2018 r.
Podmiot leczniczy (szpital), na wniosek pacjentek, zabezpiecza przy porodzie materiał biologiczny (najczęściej krew pępowinową) w celu jego przechowywania. Jeżeli pacjentka chce skorzystać z takiej usługi, (...)  »
Ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na przełomie stażowym
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 29.11.2018 r.
Sekretarz medyczny zatrudniony w szpitalu od 1 września 2015 r. na czas nieokreślony w dniu 14 sierpnia br. złożył pismo w sprawie rozwiązania stosunku pracy. (...)  »
Czas pracy w służbie zdrowia po wprowadzeniu w listopadzie br. dodatkowego dnia świątecznego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 29.11.2018 r.
Czy pracownicy służby zdrowia (np. instrumentariuszka asystująca 12 listopada br. przy planowym zabiegu) mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia? W przypadku niezrekompensowania tego dnia innym dniem (...)  »
RODO w placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 15
Przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych, do stosowania których zobligowane są podmioty lecznicze, nie mogą dezorganizować bądź ograniczać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Personel medyczny powinien (...)  »
Dopuszczalny zakres danych w liście obecności
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownicy przychodni (placówka publiczna) odnotowują swoje przyjście do pracy na liście obecności. Wykazywane są w niej również nieobecności z podaniem skrótu literowego oznaczającego określoną przyczynę (...)  »
Składki emerytalno-rentowe w czasie urlopu wychowawczego
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Po okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) pracownica szpitala od połowy października do 5 grudnia 2018 r. przebywa (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia w raporcie ZUS RSA dla pracownika szpitala
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.11.2018 r.
Pracownik był zatrudniony w naszym szpitalu do 31 października 2018 r. Od 1 do 16 października 2018 r. nie było go w pracy z powodu (...)  »
Przechowywanie danych kandydata do pracy po przeprowadzonej rekrutacji
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.11.2018 r.
Prowadzimy rekrutację na stanowisko lekarza stomatologa. Może się okazać, że osoba, którą zatrudnimy na okres próbny się nie sprawdzi. Czy jest możliwe, aby wykorzystać pozyskane (...)  »
Poinformowanie pracownika o niewłaściwej wysokości odprawy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.11.2018 r.
W wyniku likwidacji oddziału szpitalnego zwolniono dużą grupę pielęgniarek i salowych (zwolnienie grupowe). W wypowiedzeniach, które pracodawca wręczył niektórym z nich omyłkowo wpisano, że należy (...)  »
Zwrot odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.11.2018 r.
W ramach reorganizacji pracy w szpitalu zlikwidowaliśmy kilka stanowisk administracyjno-gospodarczych. Jedna ze zwolnionych pracownic w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę. Wyrokiem sądu została przywrócona do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.