Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Służba zdrowia
Likwidacja nieodpłatnie otrzymanej karetki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
W 2010 r. nasz SP ZOZ otrzymał nieodpłatnie karetkę. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych szpitala w korespondencji z funduszem założycielskim. W związku z (...)  »
Raport z realizacji zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej nową ustawą Pzp, od 1 stycznia 2021 r. (...)  »
Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2019 r.?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, strona 10
PIT-11 za 2019 r. płatnicy muszą przekazać do urzędu skarbowego przez internet. Informacje można przesłać jako pojedyncze lub zbiorcze dokumenty. Trzeba pamiętać o podaniu właściwych (...)  »
Udokumentowanie dłuższego stażu pracy a wysokość nagrody jubileuszowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020, strona 62
Nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy to najwyższy stopień nagrody przysługujący pracownikom SP ZOZ na mocy regulacji ustawowych. Poszczególni pracodawcy z tej grupy mogą jednak (...)  »
Sfinansowanie lekarzom bezpłatnych szczepień przeciwko grypie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020, strona 48
Naszym zdaniem, sfinansowanie szczepień przeciwko grypie lekarzom zatrudnionym na podstawie kontraktu (tj. umowy cywilnoprawnej) należy uznać za realizację przez szpital określonego w art. 304 § (...)  »
Wymiar i udzielanie pierwszego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 7
Pracownik, który pierwszy raz podejmuje pracę, jest uprawniony do tzw. pierwszego urlopu. Nabywany on jest w inny sposób niż urlop kolejny przysługujący w następnych latach (...)  »
Sposób ustalania stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 35
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W 2009 r. zatrudniliśmy pracownicę na 1/2 etatu, która przedstawiła zaświadczenie z innego zakładu opieki zdrowotnej, że jest w (...)  »
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety wyniki nie (...)  »
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 8
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym (...)  »
W 2020 r. nadal składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane tylko do osiągnięcia rocznego limitu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 19
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego (...)  »
Data powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad zakontraktowany limit
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 67
Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Jego podstawową działalnością jest działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Świadczenia te wykonuje (...)  »
Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych poniesione na cele inne niż statutowe a zwolnienie od podatku - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 57
Wydatków na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, wydatki te nie znajdują się w katalogu celów statutowych (...)  »
Korekta przychodu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej za lata ubiegłe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Jesteśmy przychodnią prowadzoną w formie SP ZOZ. Udzielamy świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poradnia lekarza rodzinnego). Nasz przychód z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (...)  »
Zwolnienie podatkowe w SPZOZ
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 5
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Wolne środki pieniężne umieszczamy na lokacie bankowej, od której naliczane są odsetki. Zarówno kapitał, jak i odsetki przekazywane są (...)  »
Dofinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom i grypie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 19
Podmiot leczniczy zamierza pozyskać środki EFS na wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na zapobieganie chorobom płuc. Projekt ma być skierowany do mieszkańców z województwa wielkopolskiego. Jakie (...)  »
Nowe formularze CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 19
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2337 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia (...)  »
Sporządzanie informacji PIT-11 za 2019 r. a brak nr PESEL
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 12
Przy sporządzaniu m.in. informacji PIT-11 płatnik powinien ująć w niej w szczególności identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP) podatnika. Na początku 2019 r. zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019, strona 7
Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika, stosując kwoty wolne od potrąceń z wyłączeniem należności alimentacyjnych, które nie wymagają stosowania kwot wolnych. Kwoty te ustalane są (...)  »
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 18
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Jest to obowiązek obciążający zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie (...)  »
Przekazanie do ZUS brakującego raportu ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 8
W październiku 2019 r. pracownik był na 2-dniowym urlopie bezpłatnym. Sporządzając październikowe dokumenty rozliczeniowe, rozliczyłam go wprawdzie w raporcie składkowym ZUS RCA, ale nie sporządziłam (...)  »
Korekta ZFŚS na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 7
Środki finansowe, którymi gospodaruje pracodawca w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, służą finansowaniu działalności socjalnej prowadzonej w zakładzie. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić odpisy na Fundusz, (...)  »
Zasady planowania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 7
Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych w danym zakładzie jest jednym z podstawowych zagadnień podlegających kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Nieudzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych jest wykroczeniem przeciwko (...)  »
Kurs do naliczenia diety w walucie polskiej przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 40
Pracownicy przed delegacją zagraniczną otrzymują zaliczkę w euro na pokrycie wydatków, które mogą powstać podczas wyjazdu. Po powrocie zwracają jej niewykorzystaną część w tej samej (...)  »
Zmiana formy zabezpieczenia przez wykonawcę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 18
Zamawiający udzielił wykonawcy zamówienia na dostawę sprzętu medycznego. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych. Teraz zwrócił się z prośbą o zmianę formy zabezpieczenia. Czy (...)  »
Czas pracy pracowników medycznych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 7
Pracownicy podmiotów leczniczych mają normy czasu pracy uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. Jak stanowi art. 93 tej ustawy, czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie (...)  »
Trudności finansowe jednostki nie zwalniają z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Dyrektorowi szpitala postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, efektem czego była konieczność zapłacenia odsetek. Czy niezwykle trudna i niezawiniona (...)  »
Oświadczenie od obsługującego kasę fiskalną
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 6
Lekarz w przychodni opieki zdrowotnej ma kasę rejestrującą. W przychodni korzysta z usług pielęgniarek, które mają swoją własną działalność gospodarczą. Czy jeśli obsługują one kasę, (...)  »
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 15
Stosunek pracy można rozwiązać na kilka sposobów, które uregulowane są w Kodeksie pracy. Ustanie zatrudnienia może też nastąpić wskutek wygaśnięcia stosunku pracy, którego nie należy (...)  »
Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 44
Pracownik zawnioskował o wydanie mu kopii całości dokumentacji, którą dla niego prowadzimy nie podając przy tym, w jakim celu jest mu ona potrzebna. Czy pomimo (...)  »
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi w trakcie trwania umowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 8
Gdy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie jako pracownik i uzyskuje z pracy na etacie odpowiednio wysoką pensję, wtedy ze zlecenia powinien być zgłoszony (...)  »
Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów szpitala
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
W przyszłym roku planujemy budowę parkingu dla pracowników i pacjentów szpitala. Teren ten jest obecnie zabudowany nieużytkowanymi budynkami starych magazynów. W pierwszym etapie prac budynki (...)  »
Dokonywanie przez głównego księgowego SP ZOZ wstępnej kontroli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Uregulowania dotyczące głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określone przez art. 54 ustawy o finansach publicznych, w tym dotyczące dokonywania wstępnej kontroli, należy stosować także (...)  »
Powiązania między uczelnią medyczną i utworzonymi przez nią szpitalami
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 22.11.2019 r.
Uczelnia medyczna oraz szpitale, dla których uczelnia jest podmiotem tworzącym, są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Dotacja podmiotu tworzącego na inwestycję finansowaną ze środków unijnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległym samorządowi powiatu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych zadań w obszarze infrastruktury zdrowotnej uzyskaliśmy środki (...)  »
Równowartość środków wydatkowanych na cele niestatutowe podlega opodatkowaniu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 67
Równowartość dochodu wydatkowanego przez szpital na składki PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, koszty reprezentacji, koszty sądowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, nawet gdy (...)  »
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz podejmowanie dalszych działań przez jst - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.11.2019 r.
Starosta jednego ze świętokrzyskich powiatów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ oraz (...)  »
Najszybszy możliwy termin zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
Jednostka musi dokonać zakupu, prawdopodobnie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. W jakim najszybszym terminie po wyłonieniu wykonawcy będziemy mogli zawrzeć z nim umowę? Termin (...)  »
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
W jednostce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasadniczo zbieramy od pracowników oświadczenia o ich stanie zdrowia i sytuacji materialnej. Jak powinniśmy postępować w przypadku przetwarzania (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansowej przy przetargach
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 18
Błędy i nieprawidłowości w trakcie udzielania zamówienia publicznego zdarzają się na różnych etapach postępowania. Zarówno na etapie przygotowania zamówienia, jak i później, np. przy zawieraniu (...)  »
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 7
Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniają się też wysokości dodatków za pracę w porze nocnej. Kodeksowe dodatki nocne obliczane są jako procent stawki (...)  »
Postępowanie refundacyjne - komunikat resortu zdrowia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.11.2019 r.
Ministerstwo Zdrowia na stornie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Leki/Leki refundowane zamieściło komunikat dotyczący składanie wniosków w postaci elektronicznej oraz formy komunikowania się z resortem zdrowia. (...)  »
Prowadzenie tych samych akt osobowych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 36
1) Czy pracownikowi zatrudnionemu od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r., (...)  »
Stawka VAT na świadczenie usług w zakresie opieki medycznej
Poradnik VAT nr 21 (501) z dnia 10.11.2019, strona 20
1. Usługi medyczne a zwolnienie z VAT Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie (...)  »
Kara umowna nałożona przez NFZ a koszty podatkowe szpitala - interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 04.11.2019 r.
Kara umowna, nałożona na szpital przez NFZ, z tytułu nieprawidłowości w realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to kara z tytułu wad wykonanych usług. (...)  »
Termin zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 10
1) W dniu 28 czerwca br. zawarliśmy umowę o pracę z pracownikiem, w której wskazaliśmy jako termin rozpoczęcia pracy 1 lipca br. W jakim terminie (...)  »
Dochód przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników a cele statutowe SP ZOZ
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 29.10.2019 r.
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników za ich wkład w realizację celów statutowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (...)  »
Naruszenie uczciwej konkurencji poprzez zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.10.2019 r.
W ocenie podmiotu kontrolującego zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu w sposób utrudniający uczciwą (...)  »
Koszty pracownicze po zmianach w ustawie o pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.10.2019 r.
Od 1 października 2019 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać m.in. nowe kwoty tzw. kosztów pracowniczych. W wyniku nowelizacji ustawy o pdof (Dz. U. (...)  »
Zmiana kwot wolnych od potrąceń w IV kw. 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 7
Kwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika w danym roku. Od 1 października 2019 r. uległy zmianie obciążenia podatkowe, co (...)  »
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 18
Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie określają jakich danych może żądać pracodawca na etapie zatrudnienia od kandydata do pracy. Katalog tych danych uległ zmianom już po wejściu (...)  »
Rozliczenie w SP ZOZ straty z lat ubiegłych z funduszem zakładu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 36
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zamknął 2018 r. stratą w kwocie 1.578.620,49 zł. Fundusz zakładu wynosi 1.723.790,61 zł, a koszty amortyzacji za 2018 (...)  »
Ukończenie 26 lat a zwolnienie z pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2019 r.
Z obowiązującego od 1 sierpnia br. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, nazywanego popularnie zwolnieniem dla młodych, wynika, że określona w (...)  »
Dodatkowe informacje w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 7
Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym podaje się informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jego treść obejmuje takie dane jak m.in.: rodzaj (...)  »
Strata podatkowa a wydatki na cele inne niż statutowe
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 11.10.2019 r.
Zapłacony przez podatnika korzystającego ze zwolnienia od CIT podatek z tytułu poniesienia wydatków na cele niestatusowe (np. PFRON) nie stanowi nadpłaty, niezależnie od tego czy (...)  »
Błąd w wyliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 15
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ustalonej przez ustawodawcę kwoty. Zasadniczo kontrolę jej wysokości prowadzi płatnik składek, np. (...)  »
Prowadzenie listy obecności zgodnie z zasadami RODO
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 21
W firmie pracownicy potwierdzają swoje przyjście do pracy i wyjście z niej na listach obecności. Na mocy wewnętrznego zarządzenia mogą też korzystać ze zwolnienia w (...)  »
Unieważnienie postępowania z powodu braku ofert
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do organizacji przetargu. Ile ofert musi wpłynąć, aby można było uznać przetarg za ważny? Kiedy, w związku z małą ilością oferentów, musi (...)  »
Podatek od nieruchomości płacony od gruntu, na którym wznoszony jest budynek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 64
Na terenie należącym do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej budowany jest budynek, do którego przeniesione zostaną niektóre oddziały szpitalne. Czy podatek od nieruchomości (od gruntu, (...)  »
Udzielenie pielęgniarce urlopu szkoleniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 48
Czy pracodawca (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) może na podstawie zmienionych od 23 sierpnia 2019 r. przepisów decydować o długości urlopu szkoleniowego, jakiego musi udzielić (...)  »
Strata na działalności zwolnionej z CIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 27.09.2019 r.
Strata powstała z działalności statutowej, wolnej od podatku dochodowego, nie jest stratą podatkową i wobec tego nie podlega rozliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 (...)  »
Podział zysku z lat ubiegłych w SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
W bilansie SP ZOZ na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazaliśmy zysk z lat ubiegłych. Ujęliśmy tutaj otrzymane pod koniec 2018 r. z Narodowego Funduszu (...)  »
UZP o zmianach w prawie oddziałujących na zamówienia publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.09.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)  »
Ekwiwalent urlopowy a różne składniki płacowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 7
Ekwiwalent za urlop to świadczenie pieniężne ze stosunku pracy wypłacane w razie niewykorzystania urlopu w naturze do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Ekwiwalent (...)  »
Wkład własny do projektu wniesiony w ramach kosztów pośrednich
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 4
Wnioskodawca jest zobowiązany wnieść do projektu wkład własny w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych projektu EFS dotyczącego wdrożenia regionalnego programu zdrowotnego. Czy wkład własny do projektu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.