Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Służba zdrowia
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zamówieniach uzupełniających
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane z wolnej ręki. Kontrola postawiła zarzut naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w (...)  »
Wykazywanie w raportach ZUS przerw w pracy
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 14
Zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę na pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia go w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni (...)  »
Zmiana kwoty bazowej wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 sierpnia 2019 r., pod poz. 1565 została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Rozliczenie składek ZUS ze zlecenia wykonywanego na rzecz pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 09.09.2019, strona 8
Osobę, która ma zawartą umowę zlecenia z pracodawcą, u którego jest zatrudniona na etacie, traktuje się - dla celów ubezpieczeń w ZUS - jako pracownika. (...)  »
Zestaw mebli jako zbiorczy obiekt inwentarzowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.09.2019 r.
W naszej przychodni wprowadzamy nowe kompleksowe oprogramowanie obejmujące zarówno procesy medyczne jak i ewidencję księgową. Środki trwałe będą znakowane etykietami z numerem inwentarzowym. W ewidencji (...)  »
Postępowanie pracodawcy gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 52
Do zakładu pracy wpłynęło kilka zajęć niealimentacyjnych w stosunku do wynagrodzenia jednego z pracowników. Komornicy nie wyznaczyli spośród siebie właściwego do przeprowadzenia egzekucji. Jak powinien (...)  »
Udokumentowanie okresu nauki dla celów ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 46
Pracownik przedłożył pracodawcy świadectwo ukończenia technikum. Czy dla obliczenia stażu urlopowego musi jeszcze udokumentować czas trwania nauki? Nie, pracownik przedkładając świadectwo szkolne wyczerpująco udokumentował staż (...)  »
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 41
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nasz szpital, który nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS, (...)  »
Wartość początkowa licencji zakupionej w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Ustawa o rachunkowości definiuje wartości niematerialne i prawne jako nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidzianym (...)  »
Należność z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
SP ZOZ ma w księgach rachunkowych należność od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynikła z pomyłkowo zapłaconego w wyższej (...)  »
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 8
W przypadku gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie zawartej z nim umowy o pracę, ma prawo odwołać się do sądu. Jeśli postępowanie sądowe zakończy się m.in. przywróceniem (...)  »
Utrata pobranych zasiłków bez pouczenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 3
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do (...)  »
Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 4
Pracownik w wieku 25 lat złożył pracodawcy 1 sierpnia br. pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody (...)  »
Uprawnienia pracownika w razie wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019, strona 7
Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, ma pewne uprawnienia z tym związane. Przysługują mu dni wolne na poszukiwanie pracy, a w przypadku, gdy zakład (...)  »
Kiedy należy odmówić wypłaty zasiłku opiekuńczego?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 15
Gdy pracownik zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, z reguły może liczyć na wypłatę zasiłku opiekuńczego, który w (...)  »
Dodatkowy pakiet badań okresowych finansowany z EFS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 01.08.2019, strona 19
Podmiot leczniczy zamierza opracować i wdrożyć program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (szkolenia, dodatkowe pakiety badań okresowych). Projekt ma być skierowany (...)  »
Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2019 r., pod poz. 1325 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Umowa dla dyrektora SPZOZ na wykonywanie innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 27
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) zatrudnia dyrektora na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoba ta w ramach umowy o pracę w innej placówce świadczy pracę (pielęgniarki). (...)  »
Stosowanie do składek na Fundusz Solidarnościowy zwolnień określonych dla składek na Fundusz Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 9
1) Zatrudniam kilku pracowników. W lipcu br. jeden z nich ukończył 60 lat, a tym samym nie będę za niego opłacał już składek na Fundusz (...)  »
Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, strona 7
Pracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z drugiej strony ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki wykonywania pracy. (...)  »
Składka na FP i FS przy kilku tytułach do ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, strona 8
Aby składka na Fundusz Pracy była za daną osobę opłacana, muszą zostać spełnione określone warunki. Ubezpieczony musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz uzyskiwać wynagrodzenie (podlegające (...)  »
Pracownicza zaliczka przy dofinansowaniu do wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 14
Miesiące letnie to główny sezon pracowniczego wypoczynku. Wielu pracodawców, oprócz udzielania pracownikom urlopu, również dofinansowuje im oraz członkom ich rodzin różne formy wypoczynku. To, czy (...)  »
Założenie firmy w czasie urlopu wychowawczego a raporty ZUS
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 11
Pracownica szpitala przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Poinformowała nas, że od 1 lipca 2019 r. założyła własną firmę. Od jakich podstaw wymiaru szpital powinien obecnie (...)  »
Stosowanie podwyższonych kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 5
Podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy pracodawca stosuje przy obliczaniu zaliczek na pdof w odniesieniu do należności pracownika, który złoży mu oświadczenie, że jego (...)  »
Zakup odzieży ochronnej dla ratowników medycznych i częściowy zwrot kosztów tego zakupu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Od kwietnia br., obok dotychczasowego zakresu działalności leczniczej, prowadzimy także działalność w zakresie ratownictwa medycznego. Poza kilkoma pracownikami etatowymi ratownicy w większości zatrudnieni są na (...)  »
Zalecenia UODO w przypadku naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 18
Rejestrowanie oraz zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratorów danych unijne rozporządzenie o ochronie danych. Oprócz (...)  »
Usługi zdrowotne finansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 19
Podmiot wykonujący działalność leczniczą zamierza zorganizować rehabilitację dla osób po udarze mózgu. Grupą docelową projektu mają być osoby z województwa wielkopolskiego. Jaki wkład własny do (...)  »
Kontrakt medyczny a procedura konkurencyjności w ramach projektu
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 19
Podmiot leczniczy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu ma być zatrudniony personel w oparciu o kontrakt medyczny. Jego wynagrodzenie będzie (...)  »
Sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości pracowników - informacja UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 67
W UiPP nr 12/2019, str. 51-52 pisaliśmy na temat wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników. Wobec wątpliwości w tym zakresie wypowiedział się Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 12
1) Przychody pracownika podlegające oskładkowaniu w lipcu br . osiągną roczny limit . Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS za ten miesiąc ? W 2019 (...)  »
Świadczenie usługi z zaniżoną stawką VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.07.2019 r.
W lutym 2019 r. szpital świadczył odpłatną usługę, jednak błędnie zastosował zwolnienie od podatku VAT, zamiast stawki podstawowej. Powyższa transakcja została rozliczona w deklaracji za (...)  »
Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownikiem ZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 29
Umowa o pracę na kierowanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zawarta przez jednostkę nadrzędną na dwa lata, kończy się w lipcu 2019 r. Cała dokumentacja (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 67
Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne (art. 23 ust. 1 ustawy o PPK). Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej (...)  »
Nowe wzory protokołu powypadkowego oraz statystycznej karty wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca 2019 r., pod poz. 1071 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 (...)  »
Organizacja dziennego domu opieki medycznej z dofinansowaniem z EFS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Podmiot leczniczy ma podpisaną umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. Chce zorganizować dzienny dom opieki medycznej na terenie województwa wielkopolskiego dla osób starszych (...)  »
Zespół terapeutyczny i wymagania dla pomieszczeń DDOM
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
W ramach regionalnego programu dla województwa podmiot lecznicy zamierza pozyskać dofinansowanie na utworzenie dziennego domu opieki medycznej. Wydatkami kwalifikowalnymi projektu będą m.in. koszty zatrudnienia personelu (...)  »
Zakazany wynajem pomieszczeń od podmiotu powiązanego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Projekt dotyczy utworzenia dziennego domu opieki medycznej. Wnioskodawcą jest podmiot leczniczy działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo (...)  »
Koszt transportu pacjentów rozliczany w ramach projektu EFS
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma być dofinansowane utworzenie dziennego domu opieki medycznej. Czy w ramach projektu można zapewnić dowóz pacjentów, a koszt z tym (...)  »
Dotacja na realizację projektów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka
Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, strona 4
Podmiot leczniczy chce pozyskać środki EFS na realizację projektu dotyczącego profilaktyki raka piersi. Projekt ma być skierowany do kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat z (...)  »
Kontrolowanie ubezpieczonych korzystających z zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, strona 9
Płatnicy składek uprawnieni do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym, mają również możliwość ich kontrolowania w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy. Co istotne kontrolą mogą być (...)  »
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych wrażliwych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 16
Przy konflikcie uprawnienia do informacji publicznej i ochrony życia prywatnego górę musi wziąć prawo pacjenta do ochrony danych wrażliwych. W takiej sytuacji podmiot zobowiązany do (...)  »
Kontynuacja akt osobowych w zależności od raportu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, strona 7
W wielu przypadkach kontynuacja zatrudnienia następuje w sposób ciągły, poprzez zawarcie nowej umowy o pracę z tym samym pracownikiem, bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy. W (...)  »
Wykazanie w raportach ZUS wyrównania wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 8
Szpital wypłaci pracownikowi na koniec czerwca 2019 r., wraz z pensją za ten miesiąc, wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za maj 2019 r. Czy w takim przypadku (...)  »
Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 41
W 2012 r. SP ZOZ otrzymał - na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania - budynek przychodni od organu założycielskiego (gminy). Gmina jest właścicielem tego budynku. Wartość (...)  »
Ewidencja księgowa operacji związanych z realizacją projektu polegającego na wykonaniu sieci komputerowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.05.2019 r.
Zakład opieki zdrowotnej (przychodnia) realizuje projekt dotowany z UE związany z wykonaniem sieci komputerowej wraz z zainstalowaniem serwera głównego, zakupem kilku komputerów stacjonarnych, agregatu prądotwórczego (...)  »
Terminy dotyczące procedur przetargowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
W jaki sposób dobrze zaplanować udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem odpowiednich terminów niezbędnych na procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień Publicznych? Jak przewidzieć przykładowo termin (...)  »
Środki uzyskane z NFZ na zakup komputerów i oprogramowania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Prowadzimy działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Otrzymaliśmy od NFZ dofinansowanie na zakup nowych komputerów i oprogramowania dla każdego lekarza w związku z wprowadzeniem (...)  »
Faktury i noty księgowe w rozliczeniu usług pogotowia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 40
Pogotowie ratunkowe zawarło umowę współrealizacji w zakresie zadań zespołów ratownictwa medycznego z innymi SP ZOZ, w których nasza jednostka posiada w swoich strukturach dyspozytornię medyczną (...)  »
Stawka VAT dla usług w zakresie opieki medycznej
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 62
Jesteśmy podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarskiej ambulatoryjnej itp. Obecnie wykonujemy również usługi w zakresie terapii osoczem bogatopłytkowym. Jaką stawkę VAT należy (...)  »
Usługi na rzecz zagranicznego podatnika świadczone przez podmiot zwolniony z VAT
Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019, strona 41
NZOZ zwolniony podmiotowo z opodatkowania wykonał w marcu br. profilaktyczne badania okresowe pracowników niemieckiej firmy. Badania te są zwolnione z opodatkowania. Czy w związku z (...)  »
Badania laboratoryjne w innym państwie UE są zwolnione z VAT
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 02.05.2019, strona 16
Prawo do zwolnienia z VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie stoi na przeszkodzie, że usługi medyczne będą świadczone (...)  »
Środki otrzymane od podmiotu tworzącego na pokrycie straty SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019, strona 48
Urząd miasta przekazał środki pieniężne na częściowe pokrycie straty netto SP ZOZ (wpłata na rachunek bieżący). Czy kwotę tę należy ująć w księgach rachunkowych na (...)  »
SP ZOZ składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 9
W związku z licznymi pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie czy SP ZOZ do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie) (...)  »
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 36
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego należy zaliczyć do wydatków zwiększających wartość początkową środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji inwestycji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)  »
Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 18
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz (...)  »
Zwiększenie wartości modernizowanego budynku zgodnie z wyrokiem sądu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.04.2019 r.
W 2015 r. w naszym szpitalu (SP ZOZ) zakończyła się inwestycja polegająca na modernizacji centralnego bloku operacyjnego. Obok zakresu prac przewidzianego w umowie wykonawca inwestycji (...)  »
Ujęcie spłaconego przez poręczyciela kredytu w księgach SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.04.2019 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2015 r. podmiot tworzący spłacił za nas dwie kwartalne raty poręczonego nam wcześniej kredytu na łączną (...)  »
Stawka jednostkowa dla rehabilitacji uczestnika projektu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Chce pozyskać środki z EFS na wdrożenie programu zdrowotnego dotyczącego rehabilitacji leczniczej. Czy (...)  »
Szczepienia w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem dofinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację projektu, w zakresie którego będą dostępne szczepienia w ramach profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Projekt ma być skierowany (...)  »
Rekrutacja uczestników projektu prozdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie regionalnego programu zdrowotnego w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, na które beneficjent będzie zobowiązany przeprowadzić rekrutację uczestników. Czy koszty rekrutacji w (...)  »
Badania i konsultacje lekarskie z 93% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 4
Podmiot wykonuje działalność leczniczą (podstawowa opieka zdrowotna - kontrakt z NFZ) na terenie województwa mazowieckiego. Czy w przypadku wdrożenia programu zdrowotnego dotyczącego wykrywania i profilaktyki (...)  »
Przebudowa i doposażenie szpitala a prawo do odliczenia VAT
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.03.2019 r.
Zgodnie z generalną zasadą, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku (...)  »
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 35
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Nasz zakład został założony przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę). Sporządzane przez nas sprawozdania finansowe nie (...)  »
Środki na utworzenie nowych miejsc opieki medycznej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 19
Podmiot leczniczy posiadający umowę z NFZ zamierza pozyskać środki EFS na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który będzie zlokalizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie warunki (...)  »
Czy SP ZOZ sporządza sprawozdanie z działalności?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Czy jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mamy obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w ustawie o rachunkowości? Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.