Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Służba zdrowia
Ustalenie głównego przedmiotu zamówienia w zamówieniu wielorodzajowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Zamawiający uzyskał dofinansowanie na zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego i musi udzielić zamówienia publicznego w trybie ustawowym. Oprócz dostawy urządzenia o odpowiednich parametrach wykonawca będzie musiał (...)  »
Jednorazowa odzież ochronna wydawana personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
W ciężar jakiego konta odnieść wartość jednorazowej odzieży ochronnej wydawanej personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19? Wszystkie koszty ponoszone przez szpital związane z walką (...)  »
Rozwiązanie umowy po nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat od 1996 r. po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w dniu 9 czerwca 2021 r. nie stawił się bez usprawiedliwienia do pracy (...)  »
Ewidencja kosztów osobowych z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. stosujemy standard rachunku kosztów. Czy koszty osobowe z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z lekarzami (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA składki do PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Pierwszą składkę do PPK naliczyliśmy i pobraliśmy od wynagrodzenia należnego za kwiecień 2021 r. Wynagrodzenie to zostało (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy niezdolnego do pracy z powodu choroby przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
W czerwcu br. wypłaciliśmy zleceniobiorcy wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy. Czy dokonując rozliczeń składkowo-podatkowych, należy od zasiłku pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? Czy obowiązkowe są składki (...)  »
Rodzaje i możliwości wyboru trybu udzielenia zamówienia w nowej Pzp
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Dokonanie wyboru właściwego trybu determinuje całe dalsze postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość (...)  »
Normy czasu pracy kadry zarządzającej zakładem pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Od 1 lipca 2021 r. zatrudniliśmy pracownika na stanowisku głównego księgowego. Musimy przygotować dla niego informację o warunkach zatrudnienia. Jakie normy czasu pracy należy podać (...)  »
Warunki wyłączenia zasady konkurencyjności przy zakupach w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt współfinansowany ze środków EFS jest rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Czy beneficjent może nie stosować zasady konkurencyjności przy zamówieniu usług lub towarów bezpośrednio (...)  »
Kwalifikowalność VAT w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Czynny podatnik VAT zawnioskował o środki EFS na realizację projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. W jakich sytuacjach podatek ten można uznać za (...)  »
Nieprawidłowości w projekcie a zawieszenie wytycznych w obszarze zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Zakład realizuje projekt współfinansowany ze środków EFS (Program profilaktyki raka jelita grubego). Czy podmiot kontrolujący projekt ma prawo uznać część wydatków projektu za niekwalifikowalne w (...)  »
Dotacja na realizację projektów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Podmiot chce pozyskać środki EFS na realizację projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego. Projekt ma być skierowany do osób z województwa łódzkiego. Jakie działania z (...)  »
Przedawnienie roszczeń pracowników i pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1. Instytucja przedawnienia Przedawnienie powoduje, że po upływie ustawowo określonego terminu dla konkretnego roszczenia pracownik i pracodawca mogą uchylić się od jego spełnienia. Taki skutek (...)  »
Czy odszkodowanie podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zakład opieki medycznej (podatnik VAT) zakupił urządzenie do przeprowadzania specjalistycznych badań. Z umowy zawartej ze sprzedawcą wynika, że w przypadku jego awarii dokona on jego (...)  »
Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopów z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Pracownik po skorzystaniu z urlopów związanych z rodzicielstwem ma zagwarantowany powrót na swoje dotychczasowe lub równorzędne stanowisko. Nie oznacza to bezwzględnej stabilizacji zatrudnienia na warunkach (...)  »
Zobowiązanie płatne w ratach w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Dyrektor szpitala podpisał umowę na zakup aparatury medycznej. Płatność rozłożona została na raty. W którym wierszu sprawozdania Rb-Z wykazać zobowiązanie płatne w ratach? W przypadku (...)  »
Dla świadczenia przedemerytalnego ważna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Pracownica została zwolniona przez zakład pracy w oparciu o art. 53 Kodeksu pracy. Po zwolnieniu zarejestrowała sie w PUP i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. W (...)  »
Wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę nadliczbową w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Wypłacałam pełnoetatowemu pracownikowi co miesiąc wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, mimo że w każdym miesiącu świadczył on pracę w godzinach nadliczbowych. Do końca czerwca br. chcę mu (...)  »
Dochody szpitala są wolne od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Szpital publiczny otrzymał od fundacji środki pieniężne na remont. Za uzyskaną kwotę wymieni okna w salach chorych. Czy środki te są opodatkowane? Środki pieniężne przeznaczone (...)  »
Oświadczenia osób wykonujących funkcje techniczne i pomocnicze w postępowaniu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Zamawiający jest w trakcie przygotowywania się do rozpisania przetargu nieograniczonego na dostawę środków higieny osobistej. Czy osoby, które wykonują czynności typowo techniczne i organizacyjne przy (...)  »
Kodeksowe i odrębne dyżury pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Dyżur można określić jako czas, w którym pracownik, mimo zakończenia swojej dniówki roboczej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na ewentualne polecenie podjęcia pracy. Dyżury generalnie (...)  »
Rozliczanie czasu pracy w razie rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w czasie trwania okresu rozliczeniowego wymaga rozliczenia przepracowanego przez pracownika czasu pracy. W takim przypadku może wystąpić zarówno niedopracowanie wymiaru, jak (...)  »
Dokumentowanie przez pracodawcę nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik od kilku tygodni przebywa na zwolnieniach lekarskich i otrzymuje zasiłek chorobowy. Z różnych źródeł wiemy, że w tym czasie wykonuje prace dorywcze. Jaki dokument (...)  »
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Ustanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Jednym z najważniejszych jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy, co powinno nastąpić w ustawowych (...)  »
Skutki podatkowe rekompensaty za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszczerbek na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć pracownika. Odpowiedzialność za to zdarzenie spada (...)  »
Finansowanie usług zdrowotnych z EFS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
W ramach projektu EFS mają być dofinansowane usługi opiekuńcze i zdrowotne. Czy usługi zdrowotne mogą być finansowane ze środków EFS tylko pod warunkiem, że wykraczają (...)  »
Teleopieka medyczna i rehabilitacja z dofinansowaniem z EFS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Podmiot działa w obszarze ochrony zdrowia. Chce pozyskać środki EFS na realizację projektu ukierunkowanego na rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi z województwa (...)  »
Zmiana terminu ważności badań okresowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownik posiada badania okresowe ważne do 20 grudnia 2021 r. W trakcie roku chorował dłużej niż 40 dni, dlatego po powrocie do pracy skierowano go (...)  »
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021, strona 71
W związku z kryzysową sytuacją (COVID-19), NFZ wydłużył termin rozliczenia środków przekazanych szpitalom na świadczenie usług medycznych w 2020 r. Część z tych środków (tzw. (...)  »
Różne okresy przechowywania ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
1) Chcielibyśmy usunąć z naszego archiwum ewidencje czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 2019 r., za których nie złożyliśmy raportów informacyjnych ZUS RIA. Jaki powinniśmy dla (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego okręgowej izby lekarskiej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Nasza okręgowa izba lekarska prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe jest podpisywane przez członków prezydium okręgowej rady lekarskiej, a (...)  »
Nieopłacone składki ZUS za pracownika nie wyłączają go z ubezpieczeń
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Jeden z naszych pracowników w czerwcu 2021 r. osiągnie roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Od lipca br. zaprzestaniemy opłacać za niego składki (...)  »
Paczki na Dzień Dziecka sfinansowane z ZFŚS w ujęciu księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021, strona 20
Jeżeli jednostka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), to środki tego funduszu może przeznaczyć m.in. na finansowanie działalności socjalnej, w tym na zakup paczek dla (...)  »
Termin sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2021 r.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) przygotowywany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności (...)  »
Nieodpłatnie otrzymane materiały przekazane do zużycia przy rozbudowie budynku szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
Szpital otrzymał nieodpłatnie materiały, które od razy zostały przekazane do zużycia przy rozbudowie budynku szpitala. W jaki sposób ująć w księgach takie materiały i jak (...)  »
Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Wypadek przy pracy niesie za sobą szereg konsekwencji na gruncie prawa pracy i świadczeń chorobowych. W przypadku bowiem, gdy niezdolność do pracy powstanie w takich (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi serwisowe aparatury medycznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.05.2021 r.
Podmioty lecznicze, udzielając zamówień publicznych na dostawę, a następnie obsługę serwisową aparatury medycznej, jako jednostki dysponujące środkami publicznymi, podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych. Powinny (...)  »
Nota podatkowa w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2021 r.
Czy sporządzając sprawozdanie finansowe samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi sporządzić notę podatkową? Tak. Obowiązek przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (...)  »
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2021 r.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) przewiduje możliwość wymierzenia jednej (...)  »
Pracownik nie zawsze ma prawo do wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, z założenia przez pierwsze dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia (...)  »
Dotacje na rehabilitację medyczną ułatwiającą powrót do pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Podmiot leczniczy (umowa z NFZ) zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków EFS na realizację projektu dotyczącego rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób kręgosłupa. (...)  »
Mediacja jako sposób polubownego rozwiązania sporów w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Nowa, obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa - Prawo zamówień publicznych, po raz pierwszy wprowadza możliwość zawierania ugód w drodze różnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. (...)  »
Do 31 maja br. pracodawca zobowiązany do tworzenia ZFŚS przekazuje pierwszą ratę odpisu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Do końca maja każdego roku kalendarzowego pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, są zobowiązani przekazać na jego rachunek bankowy kwotę w wysokości (...)  »
Zakup środka trwałego poprzedzony zapłatą zaliczki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W marcu 2021 r. zapłaciliśmy zaliczkę na zakup środka trwałego i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. W kwietniu 2021 (...)  »
Zaliczka od wypłaty po dniu 26. urodzin
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracownik w dniu 18 maja br. skończy 26 lat. Obecnie do należności uzyskiwanych przez niego ze stosunku pracy pracodawca stosował mu zwolnienie podatkowe wynikające z (...)  »
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
1. Status urlopu wypoczynkowego w pierwszym kalendarzowym roku zatrudnienia Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do (...)  »
Termin odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
1) Czy możemy bez zgody pracownika odliczyć z wynagrodzenia za bieżący miesiąc wynagrodzenie nadpłacone przed kilkoma miesiącami? Nadmieniamy, że nadpłata wynika z wystąpienia absencji już (...)  »
Zapomogi wypłacane pielęgniarkom i położnym w związku z COVID-19 są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych swoim członkom, na podstawie regulaminu świadczeń socjalno-bytowych ze środków tego funduszu, w związku z zarażeniem się SARS-CoV-2 (...)  »
Stosowanie standardu rachunku kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nas stosowanie standardu rachunku kosztów, które zwiększyło czasochłonność pracy w księgowości oraz wymusiło (...)  »
Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19 a PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane pracownikom medycznym z tytułu zarażenia się koronawirusem mogą korzystać ze zwolnienia z PIT jako zapomogi otrzymane w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym. Tak (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczenia gabinetu badania słuchu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wynajmuje pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność polegająca na badaniu słuchu. Czy pomieszczenie gabinetu badania słuchu może być ujmowane w (...)  »
Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zobowiązani jesteśmy do sporządzania sprawozdania Rb-N. Czy środki pieniężne w drodze wykazywane są w sprawozdaniu Rb-N? W której pozycji (...)  »
Wyksięgowanie drobnych kwot należności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Jesteśmy gminnym zakładem opieki zdrowotnej (przychodnią). W zeszłym roku dokonując zapłaty za dostawę materiałów, przez pomyłkę na rachunek bankowy dostawcy przekazano kwotę o kilka groszy (...)  »
Dochody szpitala odpowiadające równowartości wpłat na PFRON są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Według organu podatkowego przeznaczenie dochodu na wpłaty na PFRON nie jest realizowaniem celu zapisanego w statucie szpitala. Ponadto wpłaty dokonywane przez szpital na PFRON mają (...)  »
Zwolnienie z pdof dla świadczeń z ZFŚS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia finansując je z ZFŚS. Czy z powodu pandemii w 2021 r. nadal obowiązują podwyższone limity zwolnienia z pdof dla tych świadczeń, (...)  »
Obliczenie stawki dziennej zasiłku chorobowego według stanowiska ZUS zajętego na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do (...)  »
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W razie definitywnego rozwiązania umowy o pracę niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Obliczenia tego ekwiwalentu dokonuje się według (...)  »
Zaliczka na pdof u uprawnionego do ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
W marcu br. pracownik w wieku 24 lat, uprawniony do korzystania z tzw. zerowego PIT, zwrócił się do pracodawcy z prośbą, aby ten potrącał mu (...)  »
Należności kwestionowane przez dłużnika w księgach rachunkowych i bilansie przychodni
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Jesteśmy zespołem miejskich przychodni (SP ZOZ). W marcu 2020 r. wystawiliśmy notę księgową obciążającą wykonawcę inwestycji karą umowną za przekroczenie terminu wykonania umowy w kwocie (...)  »
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wykonawcy zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Przygotowujemy się do rozpisania zamówienia na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji. W jaki sposób określić warunek prowadzenia takiej działalności, a jak warunki (...)  »
Obowiązek niezwłocznego aktualizowania niektórych danych w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Zgodnie z wymaganiami kodeksowymi nowym pracownikom wręczamy informację o warunkach zatrudnienia. Podawane w niej dane dość szybko się dezaktualizują. Czy za każdym razem jesteśmy zobowiązani (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Obowiązek podatkowy przy badaniach klinicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstanie dopiero wtedy, gdy usługa badania klinicznego będzie częściowo przyjęta i dla tej części zostanie określona zapłata, tj. w momencie (...)  »
Odsetki za opóźnienie od rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, obok odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, nalicza dłużnikom rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Czy od tych kwot możliwe (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.