Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 29 listopada 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.219 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
45
2
3
4
5
6
7
8
46
9
10
11
12
13
14
15
47
16
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
Służba zdrowia
Zasądzony od pacjenta zwrot wypłaconego odszkodowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 01.12.2020
Nasz szpital w 2018 r. wypłacił pacjentowi odszkodowanie. Po prawie dwóch latach wygraliśmy jednak sprawę w sądzie. Od pacjenta zasądzono na rzecz szpitala zwrot wypłaconego (...)  »
Wznowienie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
1) Od 9 listopada 2020 r. dziecko pracownicy (w wieku 7 lat) odbywa naukę zdalną i z tego powodu była ona nieobecna w pracy. Czy (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Pracownicy mogą wykonywać pracę w różnych porach dnia, a także w nocy. Ze względu na uciążliwość nocnej pracy ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Na (...)  »
Środki na wdrożenie programu zdrowotnego rehabilitacji leczniczej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Chce pozyskać środki EFS na wdrożenie programu zdrowotnego dotyczącego rehabilitacji osób chorych na (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przygotowania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Należy nią objąć, co do zasady, również środki trwałe. Jednak w określonych (...)  »
Wycena darowizny w walucie obcej dla potrzeb ujęcia w księgach rachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
Szpital otrzymał w drodze darowizny leki od firmy ze Stanów Zjednoczonych. W umowie darowizny wartość przekazanych leków określono w dolarach (USD). W jaki sposób wycenić (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA przerwy w opłacaniu składek za osobę na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Do października 2020 r. naliczaliśmy za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym składki emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną. Pracownica zgłosiła nam niedawno, że od 9 listopada do (...)  »
Dofinansowanie robót budowlanych i wyposażenia w sprzęt medyczny
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Podmiot prowadzi działalność leczniczą. Potrzebuje środków na inwestycję dotyczącą infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, w tym chorób (...)  »
Nowe oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Proszę o wskazanie prawidłowego sposobu składania przez pracowników zamawiającego oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia (...)  »
Wracają 100% świadczenia chorobowe dla zatrudnionych w podmiocie medycznym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Od 5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące zmiany metody inwentaryzacji z powodu COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2020 r.
Ryzyko epidemiczne nie występuje w jednakowym zakresie we wszystkich jednostkach przeprowadzających inwentaryzację, ani w odniesieniu do wszystkich składników aktywów objętych inwentaryzacją. Wobec tego, każda jednostka (...)  »
Zaliczanie równoległych okresów zatrudnienia dla celów ustalenia wysokości odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik SP ZOZ, zatrudniony równolegle również w innym zakładzie, w celu przejścia na emeryturę rozwiązał obydwie umowy jednocześnie. Obecnie przedłożył w SP ZOZ świadectwo z (...)  »
Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu okresu zasiłkowego?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Niezdolność do pracy ubezpieczonego potwierdzona odpowiednim dokumentem stanowi podstawę do ustalenia prawa do świadczenia chorobowego. Mowa tu o zasiłku chorobowym, a w przypadku pracownika dodatkowo (...)  »
Dodatek covidowy dla medyków
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.11.2020 r.
Od 1 listopada 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie (w formie dodatkowego świadczenia pieniężnego) w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa (...)  »
Urlop pracownika zatrudnionego na kilka miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Pracodawca zatrudnił pracownika na pełny etat na okres od 5 października do 30 listopada 2020 r. Przedłożył on świadectwo pracy za okres od 1 marca (...)  »
Nieodpłatnie otrzymane środki ochrony osobistej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 01.11.2020
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Otrzymaliśmy z NFZ oraz od starostwa powiatowego bezpłatnie środki ochrony osobistej w związku z wprowadzonym rygorem sanitarnym w przychodni. (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika będącego emerytem wojskowym przechodzącego na emeryturę cywilną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Od 1 października 1997 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ zatrudnia pracownika na stanowisku referenta, który wcześniej pełnił zawodową służbę wojskową, zakończoną 30 września 1997 (...)  »
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Obowiązek prowadzenia analizy potrzeb i wymagań od 2021 r. będzie dotyczył zamawiających publicznych, wszczynających postępowania dla zamówień klasycznych o wartości równej lub większej od progów (...)  »
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przynosi ona szereg zmian, które mają usprawnić proces udzielania zamówień. (...)  »
Ustawowe przedłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Pracownica, po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego, przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym, przyznanym jej przez ZUS tylko na okres jednego miesiąca. Ponieważ, jak twierdzi, obecnie stan zdrowia (...)  »
Prezentacja rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w bilansie SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2020 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze. Jaką część rezerw tworzonych na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy wykazać w (...)  »
Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Kto dokonuje wyboru biegłego rewidenta w SP ZOZ? Czy SP ZOZ może przeprowadzić procedurę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej, a organ zatwierdzający podejmie tylko ostateczną decyzję (...)  »
Składki na FP i FS z kilku tytułów
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Zatrudniliśmy na część etatu 23-letnią osobę z pensją miesięczną w kwocie 1.300 zł. Jest ona jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy zlecenia i (...)  »
Należności warunkowe a sprawozdanie Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2020 r.
Czy należności warunkowe księgowanie na koncie pozabilansowym należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N? Należności warunkowych (ewidencjonowanych w księgach na koncie pozabilansowym) nie wykazuje się w sprawozdaniu (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę przed okresem ochronnym jest skuteczne
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Wypowiedzieliśmy umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie wypowiedzenia wszedł w okres ochronny ze względu na wiek przedemerytalny. Odwołał się od tego wypowiedzenia, twierdząc, że (...)  »
Czy wartość sfinansowanych szczepień przeciw grypie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Rokrocznie część pracodawców, nie będąc do tego zobowiązanym, finansuje pracownikom w całości lub w części szczepienia przeciw grypie. W tym roku ze względu na stan (...)  »
Korekta przychodów SP ZOZ za lata poprzednie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.10.2020 r.
W sierpniu br. otrzymaliśmy decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia o korekcie faktur za świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii (in minus) od września 2015 r. do (...)  »
Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2020 r.
Procedurę przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółkę prawa handlowego określają przepisy art. 69-82 ustawy o działalności leczniczej. Zakładają one zmianę formy (...)  »
Dotacja na termomodernizację podmiotu leczniczego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych chce pozyskać środki EFRR na termomodernizację budynku. Działalność prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego. Czy w ramach (...)  »
Refundacja kosztów poniesionych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Pod koniec 2019 r. SP ZOZ zawarł umowę z wojewódzką jednostką wdrażania programów unijnych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wdrożenia e-usług (...)  »
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy w trakcie roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
W połowie bieżącego roku zatrudniliśmy pracownika legitymującego 8-letnim stażem urlopowym, który pracował w tym roku również u innego pracodawcy. Jak mamy obliczyć wymiar przysługującego mu (...)  »
Data powstania przychodu z tytułu wpłaty do PPK składki finansowanej przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w tym miesiącu, w którym pracodawca przekazał tę wpłatę na rachunek (...)  »
Forma przekazania pracownikom PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej na zabezpieczonej platformie internetowej stanowi realizację przez płatnika obowiązku określonego w art. 39 ust. 1 updof. Tak wynika (...)  »
Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Prawo pracy wielokrotnie przewiduje obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników. W pierwszej kolejności do reprezentowania zatrudnionych powołane są organizacje związkowe, jednak pod ich nieobecność partnerem (...)  »
Skutki wydatkowania środków na cele niestatutowe w sytuacji poniesienia straty podatkowej - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Podatnik korzystający ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, który poniósł stratę podatkową, nie zapłaci podatku od równowartości wydatków poniesionych na cele (...)  »
Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania przez nich poza pracą do celów ochrony osobistej nie generuje u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z (...)  »
Obowiązek stosowania kas on-line przez podmioty lecznicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020, strona 21
Podmiot leczniczy nie ma obowiązku wymiany używanej kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 (...)  »
Przekazanie informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy na czas określony od października 2019 r. do końca września 2020 r. Jest to druga umowa tego pracownika, poprzednio był (...)  »
Odliczanie VAT przez szpital wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jesteśmy publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Wykonujemy czynności zwolnione z VAT (opieka medyczna). Dodatkowo będziemy wykonywać czynności opodatkowane (sklep, wynajem pomieszczeń). Czy możemy odliczać (...)  »
Urlop okolicznościowy w razie śmierci męża matki pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
1) Pracownica poinformowała pracodawcę, że zmarł mąż jej matki, który nie był jej biologicznym ojcem. Czy ma prawo do urlopu okolicznościowego? Tak. Nieobecność w pracy, (...)  »
Zapłacone przez pracownika składki ZUS nie zawsze podlegają odliczeniu od dochodu i podatku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zatrudniamy pracownika, który 10 sierpnia br. ukończył 26 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego miesiąca. W dniu 10 sierpnia br. otrzymał (...)  »
Rozliczenie faktur korygujących wystawionych przez przychodnię w związku ze zmianą stawki kapitacyjnej
Poradnik VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020
Jesteśmy przychodnią świadczącą usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ. Usługi rozliczane są w cyklach miesięcznych. Świadczenia wykonane w grudniu 2019 r. udokumentowano fakturą. W (...)  »
Rachunkowość zakładu leczniczego wyodrębnionego z SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Jesteśmy zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Oprócz działalności medycznej zwolnionej z VAT, prowadzimy również działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń opodatkowaną VAT. Planujemy uruchomienie działalności handlowej (...)  »
Ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w przypadku nieruchomości będącej własnością gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2020 r.
SP ZOZ użytkuje nieruchomość, będącą własnością gminy, na podstawie umowy użyczenia. Kto w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku od nieruchomości? Czy SP ZOZ jest zobowiązany (...)  »
Pracownicze okulary na gruncie podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Urządzenia wyposażone w monitory ekranowe wykorzystywane są obecnie nie tylko w pracy biurowej. Wykonywanie zadań służbowych przez osoby z nich korzystające nie pozostaje bez wpływu (...)  »
Zasady udzielania zaległego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Generalnie urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane w ramach tego roku kalendarzowego, za który przysługują. Wielu pracodawców określa terminy wykorzystania urlopów w planie urlopowym, uzgadnianym z (...)  »
Wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Na wniosek pracownika została mu przyznana zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zanim nastąpiła jej wypłata pracownik rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron. W efekcie (...)  »
Zasiłek chorobowy dla wykonującego kolejne umowy zlecenia u tego samego zleceniodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Od kilku miesięcy zawieramy z tą samą osobą fizyczną umowy zlecenia na okresy dwumiesięczne. Z tego tytułu podlega ona ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz (...)  »
Otrzymanie darowizny w postaci środków trwałych przeznaczonych na cele statutowe i na inne potrzeby - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
W przypadku gdy szpital uzyska dochód z tytułu darowizny środków trwałych w postaci nieruchomości i część tego dochodu będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie (...)  »
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego w trakcie wykonywania umowy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorcę, który został zgłoszony z tego tytułu w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Do tej pory nie (...)  »
Wytyczne UZP dla kupujących systemy informatyczne
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Rzetelne przygotowanie się zamawiającego do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego przekłada się na całe postępowanie oraz satysfakcjonujący wybór wykonawcy zamówienia. Zamówienia na systemy informatyczne należą (...)  »
Szczepionki przeciwko grypie zakupione w związku z realizacją programu gminnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2020 r.
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje gminny program szczepień ochronnych przeciwko grypie. Szczepionki zostaną zakupione w większej ilości ok. 300 - 350 sztuk, zakładamy jednak, że (...)  »
Działalność jednostki organizacyjnej szpitala
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Jesteśmy Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (PPZOZ). Od 1 stycznia 2021 r. planujemy uruchomienie sklepu medycznego. Działalność sklepu jest wpisana do statutu PPZOZ jako działalność (...)  »
Dodatek dla lekarzy stażystów będzie korzystać ze zwolnienia od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1291 opublikowano ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza (...)  »
Wycofanie z ZUS błędnego raportu
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
W przekazanym za pracownika raporcie ZUS RSA za czerwiec 2020 r. przez pomyłkę wykazałam, że miał on 2-dniową nieobecność w pracy, której nie usprawiedliwił. W (...)  »
Dofinansowanie wynagrodzeń dla rehabilitantów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 stanowi pomoc (...)  »
Pomoc w ramach tarczy dla SP ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podmiot funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Czy może ubiegać się o pomoc publiczną przewidzianą w tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców? TAK, pod warunkiem że (...)  »
Pomoc de minimis na uruchomienie e-usługi przez podmiot leczniczy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podmiot leczniczy z województwa wielkopolskiego chce pozyskać unijne pieniądze na projekt dotyczący świadczenia usług on-line w obszarze zdrowia (m.in. elektroniczna rejestracja, elektroniczny dostęp do dokumentacji (...)  »
Wartość świadczeń przyznanych pracownikom na letni wypoczynek w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
1) Pracodawca z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłaca raz w roku świadczenie pieniężne na wakacje, tzw. wczasy pod gruszą, pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego (...)  »
Ujęcie w księgach korekty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2020 r.
Z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że jeżeli jednostka po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego otrzymała informacje o zdarzeniach mających wpływ na to (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego w księgach miejskiej stacji pogotowia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.08.2020 r.
Miejska stacja pogotowia otrzymała namiot do dekontaminacji ambulansów z magazynu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Przekazanie odbyło się na podstawie decyzji wojewody i dokumentu WZ, na (...)  »
Pośredni i bezpośredni zakaz pogarszania sytuacji obwinionego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.08.2020 r.
Czy to prawda, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy przez komisję orzekającą nie może w stosunku do obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zapaść bardziej restrykcyjne (...)  »
Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
1) Pracownik, który w tym roku korzystał już ze świadczeń sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obecnie wystąpił o dofinansowanie wczasów. Suma uzyskanego przez niego (...)  »
Terminy dla płatników wpłacających do urzędu skarbowego zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Pobrane zaliczki na podatek oraz zryczałtowany podatek dochodowy płatnicy będący m.in. zakładami pracy i zleceniodawcami przekazują na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.