Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.047 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30

Służba zdrowia

pokaż fragmenty artykułów

Sporządzanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2024 r.
Kierownik SP ZOZ każdego roku sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w terminie 2 miesięcy od dnia upływu (...)  »

Kwalifikacje osoby ubiegającej się o stanowisko zastępcy głównego księgowego w podmiocie leczniczym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2024 r.
Kto może być zastępcą głównego księgowego w podmiocie leczniczym (SP ZOZ)? Jakie kwalifikacje musi mieć osoba ubiegająca się o to stanowisko? Kwalifikacje wymagane od pracowników (...)  »

Urlop bezpłatny pracownika a ubezpieczenie w ZUS

Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024, strona 8
Prawo do urlopu bezpłatnego to jedno z uprawnień przysługujących pracownikowi w ramach nawiązanego stosunku pracy. Może z niego skorzystać tylko za zgodą pracodawcy. Udzielenie urlopu (...)  »

IOD w niepublicznym ZOZ

Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Prowadzimy niepubliczną przychodnię, w której przyjmuje jeden lekarz rodzinny. Mamy około 200 pacjentów. Czy w takiej sytuacji powinien zostać wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD)? RODO (...)  »

Umowa na okres próbny a ochrona przedemerytalna starszego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Pracodawca zatrudnił na 3-miesięczny okres próbny pracownika w wieku 62 lat. Czy takie zatrudnienie nie będzie skutkowało powinnością zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy na czas (...)  »

Urlop ojcowski na dziecko urodzone przed podjęciem zatrudnienia w ramach stosunku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
Pod koniec marca 2024 r. zatrudniliśmy pracownika, który jest ojcem kilkumiesięcznego dziecka. W kwietniu br. wystąpił on o tydzień urlopu ojcowskiego. Czy pracodawca ma obowiązek (...)  »

Świadczenia chorobowe przysługujące w trakcie ciąży dla pracownicy będącej obywatelką Ukrainy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
Pracownica będąca obywatelką Ukrainy, zatrudniona w naszym zakładzie od roku, przebywa obecnie na urlopie wypoczynkowym. Ostatnio poinformowała pracodawcę, że jest w ciąży oraz że tymczasowo (...)  »

Brak oświadczenia o zamiarze skorzystania z uprawnień rodzicielskich a opieka

Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024
Pracownica zatrudniona z dniem 1 marca 2024 r. nie złożyła nam oświadczenia o chęci skorzystania w 2024 r. z uprawnień przysługujących rodzicom. Aktualnie wystąpiła z (...)  »

Wymiar urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopów z tytułu rodzicielstwa

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi korzystającemu z urlopów z tytułu rodzicielstwa bywa niekiedy problematyczne. Trudności pracodawców w tym zakresie potęguje fakt, że w zależności (...)  »

Wpłaty na PPK pracownika, który osiągnął wiek emerytalny

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Jedna z uczestniczek PPK osiągnęła wiek emerytalny. Osoba ta nadal będzie świadczyć pracę w zakładzie. Czy w takiej sytuacji nadal należy odprowadzać wpłaty na jej (...)  »

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (601) z dnia 01.04.2024
Wypłacane na rzecz pracownika wynagrodzenie i środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dwa razy w roku) zostały odrębnie zajęte przez komornika. W piśmie o zajęciu (...)  »

Niewymagalne zobowiązanie wobec instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK w bilansie podmiotu leczniczego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.03.2024 r.
Podmiot leczniczy wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc 10. dnia miesiąca następnego. Z związku z tym na dzień bilansowy konto zobowiązań z tytułu wpłat do PPK (...)  »

Warunki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może nastąpić na podstawie art. 52, art. 53 lub art. 55 Kodeksu pracy. Pierwsze dwa przepisy dotyczą (...)  »

Ujęcie w księgach SP ZOZ środków otrzymanych od podmiotu tworzącego na pokrycie straty netto

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.03.2024 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymał od podmiotu tworzącego środki pieniężne na pokrycie straty netto. Czy otrzymaną kwotę należy ująć w księgach rachunkowych na koncie (...)  »

Dopuszczalność obciążenia pracownika kosztami naprawy sprzętu służbowego

Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024
Wychodząc z pracy, pracownik nie wyłączył klimatyzatora (ustawionego w funkcji nawiewu), w wyniku czego urządzenie uległo przegrzaniu i uszkodzeniu. Z informacji uzyskanej w serwisie wynika, (...)  »

Dokumenty ZUS za pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024
Wieloletni pracownik naszego zakładu kilka dni temu przedłożył nam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy fakt ten zwalnia nas z opłacania za niego składek ubezpieczeniowych (...)  »

Moment ukończenia 26 lat a prawo do ulgi dla młodych

Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Zatrudniamy osobę, która korzysta z tzw. ulgi dla młodych i od wynagrodzenia której nie pobieramy w związku z tym zaliczek na pdof. Jednak 2 sierpnia (...)  »

Jakie przychody wykazać w raporcie ZUS RPA?

Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Imienny raport ZUS RPA płatnik składa m.in. za zatrudnionych pracowników. Przy czym nie składa go za każdy miesiąc kalendarzowy, a jedynie za taki miesiąc, w (...)  »

Umowa na usługi serwisowania urządzeń medycznych w okresie dłuższym niż 4 lata

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2024 r.
Szpital planuje wszczęcie postępowania na usługi serwisowe urządzeń medycznych. Dotychczas umowy były zawierane na 2 lata. Jednak szacowanie wartości zamówienia oraz przeprowadzona analiza potrzeb zamawiającego (...)  »

Ewidencja kosztów ubezpieczenia budynku podmiotu leczniczego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.03.2024 r.
W jaki sposób zaksięgować polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia budynku podmiotu leczniczego (SP ZOZ), w sytuacji gdy płatność została rozłożona na raty? Polisa obejmuje okres od (...)  »

Problemy z uwzględnianiem premii rocznej w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024
Do składników wynagrodzenia wliczanych do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi zaliczają się m.in. premie i nagrody przyznawane za okresy roczne. Zasady ich uwzględniania są (...)  »

Rozliczenie w drukach ZUS wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia

Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 07.03.2024
Od 1 marca 2024 r. wyrejestrujemy zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS. Wynagrodzenie należne za luty br. wypłacimy mu na początku marca 2024 r. Na jakim (...)  »

Prawo zamawiającego do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykonawców

Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.03.2024 r.
Jesteśmy podmiotem leczniczym od lat funkcjonującym na rynku i udzielającym zamówień publicznych. Od jakiegoś czasu obserwujemy narastające i czasami dosyć agresywne działania wykonawców, próbujących wywierać (...)  »

Zwolnienie składkowe tylko dla określonych przychodów

Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany ze stosunku pracy. Niektóre przychody pracownicze mogą być zwolnione ze składek (...)  »

Zastosowanie preferencyjnej stawki dla podmiotów leczniczych

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Wykładnia celowościowa przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że założeniem ustawodawcy była realizacja określonej polityki (...)  »

ZUS od świadczenia dla pracowników z okazji Dnia Kobiet

Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Pracodawca przekaże w marcu br. zatrudnionym w zakładzie pracownikom świadczenia pieniężne z okazji Dnia Kobiet. Zostaną one w całości sfinansowane ze środków ZFŚS. Czy będą (...)  »

Zgłoszenie w ZUS po terminie

Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Zleceniobiorca (36 lat) od ponad dwóch tygodni świadczy zlecone przez nas usługi. Przez nieuwagę nie zgłosiliśmy go do ubezpieczeń w ZUS. Czy obecnie możemy zgłosić (...)  »

Sprzedaż środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
W 2023 r. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dokonał sprzedaży starej aparatury medycznej ujętej w ewidencji środków trwałych zakładu. Jak zaprezentować tę transakcję w rachunku (...)  »

Załączniki do protokołu postępowania

Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Zamawiający organizuje przetarg w trybie nieograniczonym. Będziemy spisywać protokół z postępowania. Jakie załączniki trzeba będzie do niego dołączyć? Protokół postępowania jest dokumentem służącym zapewnieniu przejrzystości (...)  »

Likwidacja stanowiska a zakładowy staż pracy

Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Od kilku lat zatrudniamy pracownika na pełny etat. Obecnie w związku z likwidacją jego stanowiska i wypowiedzeniem mu umowy będziemy mu wypłacali odprawę ekonomiczną (zatrudniamy (...)  »

Korekta planu finansowego SP ZOZ

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2024 r.
Czy plan finansowy SP ZOZ na 2023 r. może zostać skorygowany w 2024 r.? Czy korekta ta musi być dokonana jeszcze w 2023 r., którego (...)  »

Dokumentowanie zwolnienia w związku z siłą wyższą

Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024
Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą korzystać ze zwolnienia od pracy w pilnych sprawach rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem, spowodowanych działaniem siły wyższej. (...)  »

Czy przysługuje odprawa emerytalna, gdy wiek emerytalny pracownik osiągnął po rozwiązaniu umowy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
Strony zamierzają rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Pracownik osiągnie wiek emerytalny wkrótce po ustaniu stosunku pracy. Czy okoliczność ta może mieć wpływ na (...)  »

Limity umów na czas określony w razie ponownego zatrudnienia pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
1) Pracownik był zatrudniony na okres próbny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r., a następnie na czas określony wynoszący 33 miesiące od 1 (...)  »

Ekwiwalent urlopowy dla zatrudnionego na część etatu

Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024
Pracownik zatrudniony od trzech lat na 1/2 etatu z dniem 31 stycznia 2024 r. rozwiązał stosunek pracy w trybie porozumienia stron. Jest on uprawniony ze (...)  »

Opłata za plastikowe opakowanie posiłku a VAT

Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 01.02.2024
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Prowadzimy kuchnię, która przygotowuje posiłki dla pacjentów szpitala, na potrzeby sklepiku przyszpitalnego oraz podmiotów zewnętrznych. Wszystkie posiłki pakowane są (...)  »

Inwentaryzacja leków znajdujących się w apteczkach oddziałowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 01.02.2024
Szpital (SP ZOZ) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zapasów leków na koncie 310-01 "Materiały - leki", które odzwierciedla aktualny stan leków w aptece szpitalnej. Po wydaniu leków (...)  »

Wysokość płacy minimalnej pracownika podmiotu leczniczego od 1 stycznia 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (597) z dnia 01.02.2024
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze części pracowników podmiotu leczniczego zostało ustalone od 1 lipca 2023 r. na poziomie 4.125 zł, zgodnie z ustawą o najniższej płacy w (...)  »

Do przetwarzania danych trzeba mieć podstawę prawną

Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, musi się odbywać na podstawie zgody osoby, (...)  »

Podstawa chorobowego po zmianie stanowiska

Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024
Pracownica medyczna, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, pełniła funkcję kierującej oddziałem i z tego tytułu do podstawowej pensji miała przyznany dodatek w wysokości 1.000 (...)  »

Sporządzanie raportu z realizacji zamówienia przy zawarciu kilku umów z wykonawcami

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2024 r.
Czy zamawiający (szpital) ma obowiązek sporządzić raport z wykonania umowy w sytuacji, gdy na realizację części zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od (...)  »

Wpływ długotrwałej niezdolności do pracy na wysokość odpraw pracowniczych

Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024
Jedną z sytuacji sprawiających problemy pracodawcom przy przyznawaniu i obliczaniu powszechnie obowiązujących odpraw jest wystąpienie długotrwałej niezdolności do pracy. Może mieć ona bowiem wpływ na (...)  »

Rozbudowa ogrodu terapeutycznego utworzonego na terenie szpitala

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
W 2020 r. na terenie szpitala utworzono ogród terapeutyczny, w skład którego wchodziła altana, ścieżki, trawniki i nasadzenia. Obiekt zakwalifikowano do grupy 290 KŚT "Budowle (...)  »

Wykazywanie zobowiązań leasingowych w sprawozdaniu Rb-Z

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.01.2024 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opoki zdrowotnej. Czy w sprawozdaniu Rb-Z powinniśmy wykazywać zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu finansowego dotyczące środków trwałych wykorzystywanych do prowadzonej (...)  »

Zmiana stanowiska, ustalenie nowych warunków pracy i odprowadzanie składek na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownika z urlopu rodzicielskiego

Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Pracownica w grudniu 2023 r. wróciła z urlopu rodzicielskiego na swoje poprzednie stanowisko pracy. Za około trzy miesiące zostanie ono jednak zlikwidowane w związku ze (...)  »

Obliczanie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (596) z dnia 10.01.2024
Pracownik, który od czerwca 2023 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby, rozwiązał stosunek pracy w listopadzie 2023 r. Na jego wynagrodzenie, wypłacane 10. (...)  »

Koszty poniesione na zakup i wymianę opon w ambulansie

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2024 r.
Jak w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej zaksięgować koszty poniesione na zakup i wymianę opon w ambulansie? Ambulans stanowi środek trwały jednostki. Koszty poniesione przez (...)  »

Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której (...)  »

Świadczenia chorobowe dla pracowników z nową gwarantowaną podstawą ich wymiaru

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Początek nowego roku dla wielu pracowników oznacza wzrost przewidzianego dla nich minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ od tej najniższej płacy ustalana jest gwarantowana wysokość podstawy wymiaru świadczeń (...)  »

Rozliczanie zarobkujących emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024
Jeśli osoba uprawniona do świadczenia emerytalno-rentowego osiąga dodatkowe przychody, co jest dozwolone, to powinna pamiętać, że po zakończeniu danego roku kalendarzowego ma określone obowiązki wobec (...)  »

Dwie umowy jednego pracownika a naliczanie wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest uczestnikiem PPK. W styczniu br. została z nim zawarta umowa zlecenia. Od umowy tej odprowadzane będą dobrowolne składki (...)  »

Postępowanie podmiotu zatrudniającego w przypadku spóźnionych albo zaległych wpłat do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
Pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika na początku września 2023 r. Pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy zostało wypłacone (...)  »

Rozliczenia składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
Na początku stycznia 2024 r. pracownicy otrzymają wynagrodzenia za grudzień 2023 r. Czy w 2024 r. zajdą jakieś zmiany w rozliczeniach składkowo-podatkowych? W bieżącym roku (...)  »

Informowanie organu o wysokości przychodu emeryta służb mundurowych

Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
W przypadku zatrudnienia emeryta pobierającego świadczenie z ZUS pracodawca do końca lutego roku następnego musi powiadomić organ o osiągniętych zarobkach przez tego emeryta za rok (...)  »

Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony z odpisów odprowadzanych na rachunek tego Funduszu. Obowiązek ustalania wysokości odpisów i ich odprowadzania w dwóch ustawowych terminach w (...)  »

Wykazanie w ZUS RCA wpłaty do PPK za byłego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
Pracownik był zatrudniony do 30 listopada 2023 r. Wynagrodzenie za listopad otrzymał - zgodnie z regulaminem pracy - 5 grudnia 2023 r., czyli już po (...)  »

Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wysokość świadczeń chorobowych

Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Świadczenia chorobowe mają za zadanie rekompensować utracone wynagrodzenie, którego pracownik nie może osiągać na skutek ziszczenia się danego ryzyka. Ich wysokość jest zatem w głównej (...)  »

Długa choroba pracownika w wieku przedemerytalnym

Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Zatrudniamy od 10 lat na pełny etat pracownika w wieku przedemerytalnym, na podstawie umowy na czas nieokreślony. Od dłuższego czasu jest on niezdolny do pracy (...)  »

Nadpłacone składki emerytalno-rentowe dla żony zmarłego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Otrzymaliśmy z ZUS informację o tym, że pracownik, z którym w październiku 2023 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę, w 2022 r. przekroczył roczną podstawę wymiaru (...)  »

Konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb w zamówieniach unijnych

Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Jednostka zobowiązana do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych będzie organizować przetarg nieograniczony na utylizację odpadów medycznych o wartości powyżej progów unijnych. Czy dla takich zamówień (...)  »

Zatrudnienie pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w systemie równoważnego czasu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w ramach badań okresowych zwrócił się do lekarza medycyny pracy o wyłączenie stosowania wobec niego art. 15 ustawy o rehabilitacji (...)  »

Rozwiązanie umowy o pracę ze związkowcem wskazanym do ochrony z naruszeniem statutu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Związek zawodowy dwa lata temu wskazał pracodawcy pracownika szczególnie chronionego przed wypowiedzeniem. Dokonując wyboru członka zarządu zakładowej organizacji związkowej naruszono statut związku. Pracodawca po wskazaniu (...)  »

Obowiązek zapłaty składki na Fundusz Pracy w razie zmiany etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Pracownik do 30 czerwca 2023 r. był zatrudniony na 1/2 etatu za wynagrodzeniem w kwocie 2.500 zł. Od 1 lipca 2023 r. pracuje w pełnym (...)  »

Obowiązki pracodawcy pod koniec roku kalendarzowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Wykonanie niektórych obowiązków ciążących na pracodawcy na mocy prawa pracy ma charakter terminowy. Zazwyczaj wyraża się on w powiązaniu konkretnego obowiązku z określoną porą/momentem roku (...)  »

Raport ZUS RSA z wykazanym okresem urlopu bezpłatnego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023
Pracownik w ubiegłym miesiącu korzystał z kilku dni urlopu bezpłatnego. Wynagrodzenie za poprzedni miesiąc wypłaciliśmy mu w grudniu br. Składki ubezpieczeniowe naliczone od tej wypłaty (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.