Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Służba zdrowia
Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
1) Pracownik, który w tym roku korzystał już ze świadczeń sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obecnie wystąpił o dofinansowanie wczasów. Suma uzyskanego przez niego (...)  »
Terminy dla płatników wpłacających do urzędu skarbowego zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Pobrane zaliczki na podatek oraz zryczałtowany podatek dochodowy płatnicy będący m.in. zakładami pracy i zleceniodawcami przekazują na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia (...)  »
Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu odbywania kwarantanny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020, strona 47
Przesłanki powodujące przerwanie z mocy prawa już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego zostały enumeratywnie wymienione w art. 166 K.p. Część urlopu niewykorzystaną z powodu m.in. czasowej niezdolności (...)  »
Nieodpłatne użyczenie samochodu na czas pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Na czas pandemii koronawirusa spółka Skarbu Państwa przekazała w nieodpłatne użytkowanie naszemu szpitalowi (SP ZOZ) dwa samochody (umowa użyczenia na okres 6 miesięcy). W umowie (...)  »
Dotacja na nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych chce pozyskać środki EFRR na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Przedsięwzięcie inwestycyjne ma (...)  »
Korekta planu finansowego podmiotu leczniczego związana z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2020 r.
Gospodarka finansowa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jako jednostki sektora finansów publicznych podlega rygorowi przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Wydatki na modernizację pracowni rentgenowskiej w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Szpital przeprowadził modernizację pracowni rentgenowskiej. W skład wydatków modernizacyjnych wchodziły m.in. roboty instalacyjno-budowlane, związane z przebudową pomieszczeń. Na czas prac budowlanych aparat RTG został przeniesiony (...)  »
Przesunięcia między produktami w ramach umowy z NFZ a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Spółka z o. o. jest przychodnią (NZOZ-em) i świadczy usługi medyczne dla pacjentów w ramach umowy z NFZ. Umowa określa jeden limit kwotowy, ale dzieli (...)  »
Zamówienia bez wadium, ale z zaliczkami według tarczy 4.0
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wielu branżach, pogorszyła również sytuację finansową przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych. Brak płynności finansowej może skutkować zarówno niemożnością (...)  »
Możliwość uzupełniania dokumentów przedmiotowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Czy jako zamawiający mamy prawo wezwać wykonawcę do uzupełnienia karty katalogowej, w której określona jest wymagana w naszym opisie przedmiotu zamówienia gramatura materiału oraz do (...)  »
Pokrywanie strat netto SP ZOZ przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych (...)  »
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Korzystam z usług laboratorium diagnostycznego, do którego kieruję moich pacjentów. Czy powinnam zawrzeć z laboratorium umowę powierzenia? Odpowiadając na pytanie Czytelniczki (...)  »
Należność od kontrahenta z Węgier w sprawozdaniu RB-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
SP ZOZ ma kontrahenta z siedzibą na Węgrzech, z którym rozlicza się fakturami wystawianymi w walucie euro. W której rubryce sprawozdania Rb-N jednostka powinna wykazywać (...)  »
Nieodpłatne otrzymanie kosmetyków i artykułów spożywczych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie umowy darowizny otrzymaliśmy kosmetyki i artykuły spożywcze na cele związane z walką z COVID-19. Prosimy (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Brak obowiązku wymiany przez podmiot leczniczy kasy na kasę on-line
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Podmiot leczniczy zatrudniający lekarzy oraz dentystów w ramach świadczonych przez nich na rzecz jego pacjentów usług medycznych nie będzie zobowiązany z dniem 1 stycznia 2021 (...)  »
ZUS od dopłat do wypoczynku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
W okresie letnim wielu pracodawców udziela pracownikom urlopu, jak również dofinansowuje im oraz członkom ich rodzin różne formy wypoczynku. Oskładkowanie udzielonego świadczenia uzależnione jest od (...)  »
Odprawa emerytalna dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Pracownik-rencista w czerwcu 2020 r. osiągnął wiek emerytalny i nabył prawo do emerytury. Pracownik nie chce na razie zwalniać się z pracy i pozostaje nadal (...)  »
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Pracownica od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym. W okresie 12 miesięcy poprzedzających przejście na ten urlop korzystała najpierw z (...)  »
Podatkowe skutki wsparcia przez pracodawcę pracowników przebywających na letnim wypoczynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Okres urlopowy już trwa. W tym czasie zakłady pracy często oferują pracownikom przebywającym na wypoczynku różnego rodzaju wsparcie finansowe. Najczęściej ma ono formę dofinansowania wczasów (...)  »
Rozliczenie w ZUS wypłaty wyrównania wynagrodzenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Na koniec czerwca 2020 r. wypłacimy pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za maj br. (wypłata nastąpi wraz z czerwcowym wynagrodzeniem). Czy kwotę tego wyrównania powinniśmy wykazać (...)  »
Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2019 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.06.2020 r.
Do kiedy należy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r.? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zobowiązane są (...)  »
Uprawnienie do dni wolnych na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Z dniem 30 czerwca 2020 r. rozwiążemy z pracownikiem stosunek pracy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Na 29 i 30 czerwca 2020 r. złożył on wniosek o (...)  »
Koszty przemieszczenia środka trwałego poniesione w związku ze zmianą miejsca jego użytkowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W ramach reorganizacji pracy szpitala dokonano przemieszczenia środka trwałego. Na jakim koncie ująć koszty przemieszczenia środka trwałego poniesione w związku ze zmianą miejsca jego użytkowania? (...)  »
Amortyzacja sprzętu medycznego nabytego w celu leczenia chorych na COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jednorazowa amortyzacja, przewidziana w art. 38k ust. 1 updop, dotyczy wyłącznie środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Nie dotyczy natomiast (...)  »
Zasady udzielania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
1) Zatrudniamy pracowników, którzy korzystają ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat. Jakie w związku z tym powinni przedstawić nam dokumenty? (...)  »
Przechowywanie danych o zdrowiu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Jak prawidłowo postępować z dokumentacją medyczną, przedstawianą przez pracowników w celu otrzymania zapomogi, sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku długotrwałej choroby? Czy można (...)  »
COVID-19
Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych należnych w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka, po spełnieniu wymaganych warunków, może korzystać ze stosownego świadczenia. Okoliczności uzasadniające jego przyznanie muszą być jednak (...)  »
Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Pracownik przez cały kwiecień br. pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznany w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 szkoły, do której uczęszcza jego 7-letnie dziecko. Wynagrodzenie (...)  »
Węższy krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w (...)  »
Ustalenie wartości pozyskanych nieodpłatnie materiałów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
SP ZOZ otrzymał płyny do dezynfekcji od Ministerstwa Zdrowia oraz maseczki ochronne z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - na dokumentach nie wskazano ceny tych materiałów, podano (...)  »
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 zalicza się w księgach tego zakładu do kosztów (...)  »
Zatrzymanie wadium w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zajął stanowisko odnośnie stosowania przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 Pzp w (...)  »
Opieka medyczna w okresie epidemii a VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 25
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego, podmiot leczniczy zamierza świadczyć usługi w zakresie opieki medycznej (służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) w (...)  »
Świadczenie usług przez podmiot leczniczy a obowiązek stosowania kasy on-line
Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 31
Jesteśmy spółką (podmiotem leczniczym) świadczącą usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób fizycznych, które ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Usługi w zakresie opieki medycznej świadczone są przez (...)  »
Odsetki od zaciągniętego przez SP ZOZ kredytu w Rb-Z
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Czy odsetki, które SP ZOZ zobowiązany jest zapłacić od zaciągniętego kredytu, należy wykazać w części E sprawozdania Rb-Z? Odsetki od zaciągniętego przez SP ZOZ kredytu (...)  »
Środki na zakup testów na obecność COVID-19 i środków ochronnych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 19
Podmiot leczniczy chce pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup i przeprowadzenie testów COVID-19, środków ochrony (maseczek, gogli, przyłbic). Czy w ramach projektu mogą (...)  »
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany pracownikom szpitala w związku z zamknięciem placówek oświatowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Wypłacany przez zakład pracy dodatkowy zasiłek opiekuńczy co do zasady finansowany jest ze środków ZUS. Kwota wypłaconego zasiłku opiekuńczego zmniejsza kwotę należnych ZUS składek płaconych (...)  »
Obowiązek informacyjny względem pracownika, z którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 56
1) Czy osobie zatrudnionej w naszym zakładzie pracy przed 1 stycznia 2019 r., za którą nie przekazaliśmy raportu informacyjnego ZUS RIA mamy obowiązek wydać informację (...)  »
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika korzystającego z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 7
Pracownik pełnoetatowy jest zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości (3.200 zł). W kwietniu br. przez wszystkie (...)  »
Okres przechowywania danych pracownika uzyskanych w celu przeciwdziałania COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 51
Jak długo pracodawca powinien przechowywać dodatkowe dane osobowe pracowników, pozyskane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19? W okresach obowiązywania stanu zagrożenia i epidemii koronawirusa pracodawca może (...)  »
Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania zapomogi udzielonej pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 24
1) Ze względu na trudną sytuację materialną pracownik zawnioskował o przyznanie zapomogi pieniężnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy będzie ona zwolniona z oskładkowania (...)  »
Zwolnienie z CIT dochodu w postaci darowizn otrzymanych przez szpital
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 65
W związku z COVID-19 szpital publiczny otrzymał darowizny od firm oraz osób fizycznych w postaci środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. Czy ze względu na (...)  »
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 43
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2019 r. otrzymaliśmy z NFZ środki pieniężne z tytułu nadwykonań, które zwiększyły zysk naszego zakładu za (...)  »
COVID-19
Dotacja na sprzęt medyczny i środki ochrony
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 19
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych chce pozyskać dotację ze środków EFRR na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony w (...)  »
COVID-19
Świadczenia dla wykonujących zawód medyczny w czasie pandemii
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 9
Świadczenia chorobowe mają na celu rekompensatę utraconego przychodu jako niemożliwego do osiągnięcia w czasie ich pobierania. Od lat obowiązuje zatem zasada, a wraz z nią (...)  »
Wycena materiałów medycznych otrzymanych nieodpłatnie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Biorąc pod uwagę szczególne warunki rynkowe (epidemię koronawirusa) wpływające niewątpliwie na nagły wzrost bieżących cen jednorazowego sprzętu medycznego, ustalenie wartości pozyskanych materiałów z pewnością musi (...)  »
Świadczenia opieki zdrowotnej gwarantowane ze środków publicznych a finansowanie EFS
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Podmiot wystąpi o dofinansowanie projektu EFS ukierunkowanego na wdrożenie i realizację programu zdrowotnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. Czy w ramach projektu możliwe (...)  »
Środki na testy, badania i szczepionkę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020, strona 4
Zakład prowadzący działalność leczniczą chce pozyskać dofinansowanie ze środków EFS na terapie przeciwwirusowe (zapalenie wątroby typu B, typu C). Wsparcie w postaci testów i badań (...)  »
Oświadczenie do chorobowego dla medyków
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 3
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez wykonujących zawód medyczny zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru obliczonej w oparciu (...)  »
Warunki zwolnienia z VAT usług opieki medycznej
Poradnik VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 47
1. Kiedy usługi medyczne podlegają zwolnieniu z VAT? Zwolnione z VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (...)  »
Umowa użyczenia a podatek od przychodów z budynków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 60
Podatek od przychodów z budynków nie dotyczy budynków oddanych w używanie na podstawie umowy użyczenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)  »
Kredyt i pożyczka dla szpitala bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Czy szpital (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) może bez postępowania przetargowego zaciągnąć kredyt bankowy? Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. (...)  »
Coroczny przegląd danych osobowych zgromadzonych na potrzeby ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 56
Pracodawca jest zobowiązany przeglądać dokumenty zawierające dane osobowe, przedkładane i przechowywane do celów korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W jakim terminie należy tego dokonać? (...)  »
Obniżona stawka VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 7
Z dniem 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża (...)  »
Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie (...)  »
Restrukturyzacja zobowiązań SP ZOZ a sprawozdanie finansowe
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
We wrześniu 2019 r. złożyliśmy wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie kredytu długoterminowego na restrukturyzację zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wniosek ten został (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
O 3 miesiące przesunięto termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. np. przez instytucje kultury i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz termin jego zatwierdzenia. Natomiast (...)  »
Od 1 kwietnia br. - nowy rok składkowy, na który ustala się stopę procentową składki wypadkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 5
Podstawa prawna Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego (...)  »
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na (...)  »
Rezerwa na nagrody jubileuszowe a zmiana stanu produktów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2020 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4. Czy tworząc rezerwę na nagrody jubileuszowe należy wykazać ją w zmianie stanu (...)  »
Korekta nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek pracownika SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
W połowie lutego br. do naszego szpitala wpłynęło pismo z ZUS dotyczące przekroczenia przez jednego z naszych pracowników limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia jako podstawy wymiaru (...)  »
Prezentacja kredytu udzielonego w rachunku bieżącym w bilansie SP ZOZ
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Bank przyznał nam kredyt w rachunku bieżącym na okres 3 lat. Jak wykazać ten kredyt w bilansie za 2019 (...)  »
Zakładanie i przechowywanie akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 14
Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do sporządzania różnego rodzaju dokumentów kadrowych dotyczących nawiązania, przebiegu i zakończenia stosunku pracy. Większość z nich gromadzona jest w aktach (...)  »
Kontrola realizacji obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych przy zamówieniu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 18
Zamawiający planuje rozpisać przetarg. W specyfikacji ma się znaleźć klauzula dotycząca wymogu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych. W jaki sposób zamawiający będzie mógł kontrolować (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.