Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Służba zdrowia
pokaż fragmenty artykułów
Dofinansowanie infrastruktury zdrowotnej z EFRR
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Podmiot leczniczy (przedsiębiorca) udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa z NFZ). Na jakie (...)  »
Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Pracownik przystąpił do PPK. Zostanie mu wypłacona premia kwartalna należna za okres, kiedy jeszcze nie był zapisany do PPK. Czy od tej kwoty trzeba odprowadzić (...)  »
Kiedy druga umowa o pracę zawarta z pracownikiem wymaga zgłoszenia w ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Każde nawiązanie stosunku pracy wiąże się z objęciem pracownika ubezpieczeniami w ZUS. Pracodawca ma zatem obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń. Zdarza się, że z jedną (...)  »
Maksymalny termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Umowa dotycząca dostawy towarów ma być zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem publicznym. Jaki maksymalny termin zapłaty można ustalić w umowie, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny? (...)  »
Wspólne ubieganie się o zamówienie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022
Dwie firmy chcą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. Czy zamawiający może wymagać od nich, aby np. założyły spółkę celem złożenia oferty? Jak stanowi art. (...)  »
Data zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022
Od 1 grudnia 2022 r. zatrudniliśmy pracownika, który zawnioskował o zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny od dnia, kiedy się urodziło, czyli od (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po zasiłku chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Pracodawca wypłaca pracownikom dodatek za staż pracy. Jego wysokość stanowi odpowiedni procent płacy zasadniczej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracownicy zachowują do niego prawo za okresy (...)  »
Wyrównanie zaniżonego zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Analiza takich wypłat z roku ubiegłego wykazała, że dwóch pracowników otrzymało mniejsze kwoty tego świadczenia niż powinny być wypłacone. (...)  »
Wymiar czasu pracy dla pracowników medycznych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Nie wszystkich zatrudnionych obowiązują normy czasu pracy określone w Kodeksie pracy. Do pracowników podmiotów leczniczych stosuje się normy uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. Na (...)  »
Nabycie budynków przeznaczonych do rozbiórki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2022 r.
Jednostka prowadząca działalność leczniczą nabyła wraz z gruntem budynki przeznaczone do rozbiórki. Na ich miejscu ma być wzniesiony nowy obiekt. W akcie notarialnym wyodrębniono wartość (...)  »
Koszty zagospodarowania terenu wokół budynku szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W ewidencji środków trwałych posiadamy budynek szpitala. Na jakim koncie ująć koszty zagospodarowania terenu wokół tego budynku, np. usługę (...)  »
Termin udzielenia urlopu okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Pracownikowi w dniu 24 października 2022 r. zmarł ojciec. Pogrzeb był 3 dni później i pracownik w związku z tym wykorzystał jeden dzień urlopu okolicznościowego. (...)  »
Nieprawidłowości w realizacji poprzedniego zamówienia nie zawsze wykluczą z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Prawo zamówień publicznych określa obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania. Jedną z nich jest przesłanka wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych (...)  »
Wykazanie w ZUS RSA urlopu bezpłatnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Pracownik korzystał w październiku 2022 r. z kilku dni urlopu bezpłatnego. Wynagrodzenie za październik 2022 r. wypłaciliśmy mu w listopadzie br. Składki ubezpieczeniowe naliczone od (...)  »
Potwierdzenie uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Pracownik poinformował pracodawcę, że zmarła jego mama. Na tę okoliczność złożył wniosek o 2 dni zwolnienia od pracy. Czy jest obowiązany dostarczyć pracodawcy akt zgonu? (...)  »
Koszty wdrożenia programu komputerowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.11.2022 r.
Na potrzeby prowadzenia przychodni zakupiliśmy nowy program komputerowy. Czy koszty wdrożenia tego programu zwiększą jego wartość początkową? Jak zaksięgować takie koszty? Wartość początkową wartości niematerialnej (...)  »
Przyznanie odprawy emerytalnej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Regulamin wynagradzania SPZOZ przewiduje odprawę emerytalną na poziomie ustawowym. Nie zawiera on zapisów wykluczających jej nabycie przez kierownika SPZOZ, który odchodzi na emeryturę. Czy należy (...)  »
Składki ZUS w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Po zatrudnieniu pracownika obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie go do ubezpieczeń w ZUS. Następnie co miesiąc powinien on rozliczać za zatrudnioną osobę składki w dokumentach rozliczeniowych. (...)  »
Zaliczka od wypłaty wyrównania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Pracodawca w czerwcu 2022 r. rozwiązał umowę o pracę z jednym z pracowników. W październiku br. wypłacił mu wyrównanie wynagrodzenia. Czy obliczając zaliczkę od tych (...)  »
Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia a podstawa zasiłku w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, należnych ubezpieczonym po zaistnieniu określonego ryzyka, jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie/przychód wypłacone/uzyskany za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub (...)  »
Kwota wolna przy potrąceniach z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Wynagrodzenie asystentki stomatologicznej zatrudnionej w podmiocie leczniczym i objęte gwarancją najniższego wynagrodzenia, zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Jaka kwota wolna obowiązuje w jej przypadku? (...)  »
Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
We wrześniu br. wynagrodzenie pracownika przekroczyło roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, o czym zostaliśmy poinformowani przez pracownika (zatrudnionego równolegle w innym podmiocie) (...)  »
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania profilaktyczne - stanowisko GIP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych (...)  »
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej a obowiązek publikacji rocznego sprawozdania finansowego w BIP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany do publikacji rocznego sprawozdania finansowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) (...)  »
Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe w VAT
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Przychodnia wynajmuje budynek od osoby prywatnej do celów prowadzonej działalności. Porozumiała się z właścicielem budynku, że może podnajmować lokale osobom trzecim na gabinety dla psychologa, (...)  »
Naliczanie i wypłata odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Przepisy z zakresu prawa pracy przyznają pracownikowi, a niekiedy jego rodzinie, odprawy pieniężne. Kodeks pracy obliguje pracodawcę do wypłaty - przy spełnieniu określonych warunków - (...)  »
Zasady inwentaryzacji środków trwałych w budowie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W trakcie 2022 r. ponieśliśmy nakłady na inwestycję, która w księgach rachunkowych stanowi środek trwały w budowie. Budowa nie (...)  »
Dopłaty do ogrzewania dla szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Z dniem 20 września 2022 r. weszły w życie regulacje zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją (...)  »
Niezdolność pracownika do pracy w wyniku wypadku a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Niezdolność do pracy z powodu choroby uprawnia pracownika do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek, któremu uległ pracownik, świadczenie (...)  »
Kto ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną na koniec roku?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2022 r.
Jestem główną księgową w podmiocie leczniczym. Kto ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną na koniec roku? Czy główna księgowa może odpowiadać za inwentaryzację? Z art. 4 (...)  »
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nastąpiło za porozumieniem stron w połowie września 2022 r. Wypłaciliśmy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz wynagrodzenie za okres (...)  »
Wysokie przychody matki nie wykluczają prawa do renty rodzinnej dla dzieci
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Żona pracownika, który zginął w wypadku przy pracy, osierocając troje małoletnich dzieci, zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie (...)  »
Sporadycznie wypłacane dodatki nocne w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Pracownik niekiedy pracuje w nocy. Zdarza się to raz na dwa, trzy miesiące. Za taką pracę otrzymuje dodatki nocne. Na jego wynagrodzenie składa się stałe (...)  »
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych stanowiących transport medyczny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2022 r.
Czy koszty związane z naprawami i przeglądami pojazdów własnych stanowiących transport medyczny (karetek) można ujmować - zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie (...)  »
Skutki błędnego oświadczenia ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Obowiązek kontrolowania wysokości (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy w wieku do ukończenia 26 lat za miesiąc, w którym chorował
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 4
Zleceniobiorca (w wieku 25 lat) z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie zlecenia wynagrodzenie określono w (...)  »
Rozliczenie w raportach ZUS wypłat dokonanych po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Pracownik zmarł we wrześniu 2022 r. Przed śmiercią przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za okres chorobowej niezdolności do pracy przysługiwał mu zasiłek chorobowy. Świadczenie to oraz (...)  »
Koszty dotyczące usług zakwaterowania poza podmiotem leczniczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej zobowiązanym do stosowania standardu rachunku kosztów. Jakie koszty powinniśmy księgować na koncie 402-01-11-02 "Usługi zakwaterowania poza podmiotem leczniczym"? Jednostki zobowiązane (...)  »
Zmiana pracownikowi wymiaru etatu niekiedy wpływa na ubezpieczenia ZUS z innego tytułu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zmniejszenie wymiaru czasu pracy powoduje z reguły obniżenie pracownikowi wysokości jego wynagrodzenia. Gdy w wyniku tego miesięczne wynagrodzenie pracownika będzie niższe od minimalnego, obowiązującego pełnoetatowego (...)  »
Różnicowanie świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikowi i zakładowym emerytom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Tworzymy obligatoryjnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy różnicować wysokość wypłacanych z niego świadczeń pracownikom i emerytom zakładowym? Takie zróżnicowanie nie znajduje podstaw w przepisach (...)  »
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika wykonującego wcześniej w tym samym zakładzie umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Zleceniobiorca do 31 grudnia 2021 r. wykonywał w naszym zakładzie pracy umowę zlecenia. Z tego tytułu był objęty ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym, oraz ubezpieczeniem (...)  »
10.000 zł kary za ujawnienie danych pacjenta
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Ujawnienie nieuprawnionemu odbiorcy danych osobowych innej osoby, z uwagi na przekazanie mu przez lekarza administratora skierowania do poradni specjalistycznej z niewłaściwymi danymi, stanowi jednocześnie naruszenie (...)  »
Dostęp do protokołu z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Kończymy procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Wiemy, że protokół jest jawny. Kto i na jakich zasadach może mieć do niego dostęp? Protokół postępowania (...)  »
Zapis do PPK pracownika ponownie zatrudnionego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
W zakładzie zatrudniony zostanie pracownik. Osoba ta już w okresie od stycznia do czerwca br. była pracownikiem zakładu (na podstawie umowy o pracę). Chce on (...)  »
Umowy cywilnoprawne w stażu emerytalno-rentowym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych jest ostatnio dość powszechnym zjawiskiem. Okresy pracy świadczonej w ramach tego rodzaju umów nie są wliczane do stażu pracy. Fakt (...)  »
Składki na FP i FS w razie choroby pracownika w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Pracownik, od kilku lat zatrudniony w naszym zakładzie na pełny etat, jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości minimalnej płacy. Przez kilkanaście dni w sierpniu (...)  »
Wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z zakończeniem umowy najmu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.09.2022 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej wynajmujemy pomieszczenie, w którym dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy (...)  »
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Czy złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK jest jego obowiązkiem? W terminie 7 dni od dnia zawarcia (...)  »
Obowiązek wykorzystania dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
1) Pracownik chciałby podzielić swój urlop na krótkie, najwyżej tygodniowe odcinki czasowe, przez co żaden nie będzie trwał 14 dni. Czy ma do tego prawo? (...)  »
Wynagrodzenia w podmiocie leczniczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
1. Najniższe wynagrodzenie pielęgniarki Czy pielęgniarka zatrudniona w poradni medycyny pracy, nieposiadającej kontraktu z NFZ, jest objęta ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia? Tak. (...)  »
Zakup sprzętu medycznego z 85% dofinansowaniem
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Podmiot leczniczy świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej finansowane w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Potrzebuje środków na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz diagnostycznej dla (...)  »
Udzielanie urlopu na żądanie pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracownicy korzystają z urlopów na żądanie. Jednak w niektórych sytuacjach zgłoszenie udzielenia tego rodzaju urlopu pracodawca otrzymywał dopiero po godzinie, w której pracownik powinien rozpocząć (...)  »
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Pracodawca zawarł ugodę sądową w zakresie zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę z trybu dyscyplinarnego na tryb porozumienie stron i wypłacił w związku z tym (...)  »
Zmiana stanowiska pracy a prawo do ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022
Z powodu zmian organizacyjnych w naszym zakładzie byliśmy zmuszeni zlikwidować stanowisko pracy pracownicy, która do końca września br. przebywa na urlopie z tytułu urodzenia dziecka. (...)  »
Podpis biegłego rewidenta pod sprawozdaniem z badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1140) z dnia 01.09.2022
Czy sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego może być podpisane zamiast podpisem kwalifikowanym biegłego rewidenta jego podpisem osobistym lub zaufanym? Nie. Sprawozdanie z badania może zostać (...)  »
Kontrola ZUS na wniosek pracodawcy w zakresie prawidłowości orzeczonej niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
Jeden z pracowników wystąpił o kilka dni nieplanowanego urlopu wypoczynkowego. Z przyczyn organizacyjnych odmówiliśmy jego udzielenia. Następnego dnia na profil PUE ZUS płatnika składek wpłynęło (...)  »
Ważność po ustaniu zatrudnienia oświadczenia PIT-2 złożonego w trakcie trwania stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
Przy obliczaniu zaliczek na podatek stosowaliśmy pracownikowi kwotę zmniejszającą podatek. Z osobą tą umowa o pracę została rozwiązana w poprzednim miesiącu, ale w tym miesiącu (...)  »
Rekomendacje UZP w zamówieniach publicznych na wyroby medyczne
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Zakup wyrobów medycznych to częsty przedmiot udzielanych zamówień publicznych. Od zamawiającego wymaga się należytej staranności przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak i przy ocenie złożonych (...)  »
Praca w niedziele i święta i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Niedziele i święta generalnie są dniami wolnymi od pracy. Jest jednak wiele branż, w których można pracować w dni świąteczne oraz w niedziele. Uciążliwość takiej (...)  »
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej a odliczenie VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Poza towarami i usługami służącymi do świadczenia usług zwolnionych szpital nabywa także towary i usługi, które służą do działalności mieszanej (związanej z czynnościami dającymi prawo, (...)  »
Kiedy raport z udzielonego zamówienia jest obowiązkowy?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Zamawiający przeprowadził postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Niestety wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji umowy. Czy zamawiający ma obowiązek sporządzenia z tego tytułu raportu? Jeśli (...)  »
Środek trwały otrzymany w drodze darowizny od WOŚP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2022 r.
SP ZOZ otrzymał środek trwały od WOŚP (umowa darowizny). Jak ująć to w księgach rachunkowych? Czy środek ten podlega amortyzacji? Składniki majątkowe otrzymane w drodze (...)  »
Warunki zwolnienia ze składek ZUS odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi przy przejściu na emeryturę. Mimo że świadczenie to jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, to po spełnieniu określonych warunków może (...)  »
Tłumaczenie przedmiotowego środka dowodowego sporządzonego w języku obcym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.08.2022 r.
Szpital prowadzi przetarg na zakup nowoczesnego aparatu do wykonywania badań usg. Wpłynęła tylko jedna oferta. Wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia karty katalogowej, której brakowało w ofercie. (...)  »
Rezygnacja uczestnika PPK z dokonywania wpłaty dodatkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Część naszych pracowników - uczestników PPK dokonujących dodatkowych wpłat do PPK zamierza z tego zrezygnować. Jakich w związku z tym formalności powinni dopełnić? Wpłaty ewidencjonowane (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.