Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Służba zdrowia
pokaż fragmenty artykułów
Podstawa ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2021 r.
Podstawą ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych są przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (...)  »
Pokrycie straty SP ZOZ przez podmiot tworzący po wyroku TK i nowelizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17 (Dz. U. poz. 2331) - ustawą z dnia 11 sierpnia (...)  »
Składka do PPK sfinansowana przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 września 2021 r. Wypłata wynagrodzenia za wrzesień miała miejsce 8 października 2021 r. Wtedy też została obliczona (...)  »
Usługi zdrowotne dla dzieci i młodzieży sfinansowane z EFS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Podmiot wykonujący działalność leczniczą utworzy środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Grupa docelowa projektu (z obszaru województwa wielkopolskiego) otrzyma m.in. wsparcie z zakresu (...)  »
Dodatek do wynagrodzenia ze zlecenia a składki ZUS
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Od dodatku do wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłacanego pielęgniarkom zatrudnionym jednocześnie w innych podmiotach na etacie zleceniodawca nie nalicza składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, skoro (...)  »
Możliwość wezwania wykonawców do uzupełnienia próbek w postępowaniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.10.2021 r.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prowadzi przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i surowic do przeprowadzanych badań. W specyfikacji warunków zamówienia wskazano, iż wykonawcy do wymienionych (...)  »
Dotacja na utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ma w planach utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Przedsięwzięcie będzie skierowane do grup docelowych (...)  »
Klauzula informacyjna dla pracowników i ich rodzin dla celów ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
W firmie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy jego członkowie powinni otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą informacje określone w art. 13 RODO? Czy taką informację (...)  »
Wykazywanie w zaświadczeniu Z-3 wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem i choroba
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
1) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy przyznany w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne premie miesięczne. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek stażowy jest wypłacany w (...)  »
Ewidencja leków w zespole 4 według standardu rachunku kosztów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.10.2021 r.
W jaki sposób na kontach zespołu 4 należy ewidencjonować koszty leków według standardu rachunku kosztów? Czym różnią się wyodrębnione w ramach tego zespołu leki od (...)  »
Zapewnienie ciągłości dostaw w szpitalu do czasu rozstrzygnięcia przetargu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Szpital przeprowadza w każdym roku cztery bardzo skomplikowane przetargi w procedurze unijnej na zakup: produktów leczniczych, sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku, rękawic diagnostycznych oraz (...)  »
Podział kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów na refundowane i nierefundowane
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Czy stosując standard rachunku kosztów szpital prowadzi podział kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów na refundowane i nierefundowane? Na jakich kontach zespołu 4 je zaksięgować? Od 1 (...)  »
Powrót pracownicy na inne stanowisko po urodzeniu dziecka i zwolnienie ze składek
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
W wyniku zmian organizacyjnych w naszej firmie zmuszeni byliśmy zlikwidować stanowisko pracy pracownicy, która przebywa obecnie na urlopie z tytułu urodzenia dziecka. Wróci ona do (...)  »
Obniżenie wpłaty do PPK na podstawie deklaracji uczestnika PPK, z uwzględnieniem stanowisk PFR na pytania naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Warunki obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym może zostać przez niego obniżona do (...)  »
Praca niepełnoetatowca powyżej limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Pracownicy zatrudnieni na część etatu powinni mieć w umowie o pracę określony limit godzin, po przekroczeniu którego przysługują im dodatki jak za pracę nadliczbową. Czasami (...)  »
Od 2022 r. istotne zmiany w ustawie zasiłkowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Jestem płatnikiem zasiłków dla swoich pracowników. Słyszałam, że zmieniły się przepisy dotyczące ustalania okresu zasiłkowego i podstawy wymiaru zasiłku. Czy już teraz powinnam zliczać do (...)  »
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2021 r.
Wyboru firmy audytorskiej, która ma przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie, czyli podmiot tworzący. Dyrektor SP (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Ulga dla pracowników w ramach programu Polski Ład
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
PROJEKT USTAWY Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer (...)  »
Podział kont zespołu 4 dotyczących wynagrodzeń na kategorie personelu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który od 1 stycznia 2021 r. stosuje standard rachunku kosztów. Standard ten przewiduje ewidencję wynagrodzeń pracowników na koncie 404 (...)  »
Przechowywanie dokumentów rekrutacyjnych, w tym CV, w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Przeglądając akta osobowe pracowników zauważyliśmy, że w niektórych teczkach znajdują się CV składane przez pracowników na etapie rekrutacji. Czy można takie dokumenty przechowywać w aktach (...)  »
Rozliczenie dotacji otrzymanej w formie zaliczki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W 2021 r. otrzymaliśmy dotację od samorządu gminnego na zakup sprzętu medycznego. Zgodnie z zawartą umową otrzymaliśmy płatność zaliczkową, (...)  »
Pierwsza wpłata do PPK nowo zatrudnionego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od 1 czerwca 2021 r. zatrudniliśmy na czas określony (24 m-ce) pracownika w wieku 39 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe "młodego" pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pracownik (w wieku 25 lat) został od 1 sierpnia br. zatrudniony na czas określony (12 m-cy), w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w (...)  »
Ewidencja kosztów rodzajowych u świadczeniodawców stosujących standard rachunku kosztów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.09.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. stosujemy standard rachunku kosztów. Czy w związku z tym zobowiązani jesteśmy do utworzenia wszystkich (...)  »
Rozbudowa systemu monitoringu w budynku szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2021 r.
W budynku szpitala zamontowany jest system monitoringu stanowiący odrębny środek trwały. Szpital postanowił rozbudować ten system o dodatkowe kamery (o łącznej wartości ok. 15 tys. (...)  »
Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, z uwzględnieniem stanowiska PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
W zakładzie pracy od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. umowę zlecenia wykonywała osoba fizyczna w wieku 35 lat, która z tego (...)  »
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2020 r., w związku z walką z COVID-19, otrzymywaliśmy darowizny w postaci różnego rodzaju materiałów. Darowizny (...)  »
Wynagrodzenia pracowników oraz kontrakty lekarskie rozliczane zgodnie ze standardem rachunku kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
Nasz SP ZOZ od 1 stycznia 2021 r. ma obowiązek stosowania standardu rachunku kosztów. Na jakich kontach zgodnie z tym standardem należy księgować wynagrodzenia pracowników (...)  »
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Zamawiający planuje organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W jaki sposób należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO względem wykonawców przedstawiających swoje (...)  »
Zwrot do podmiotu tworzącego nieruchomości otrzymanej w nieodpłatne użytkowanie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Pracuję w sieci miejskich przychodni (SP ZOZ). W tym roku planujemy zamknąć jedną z placówek i zwrócić miastu nieruchomość, którą użytkujemy nieodpłatnie. Wartość otrzymanej w (...)  »
Umorzenie pożyczki otrzymanej przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
SP ZOZ jest w krytycznej sytuacji finansowej i ma otrzymać od samorządu województwa pożyczkę na bieżącą działalność. Pożyczka ta prawdopodobnie w 2022 r. zostanie częściowo (...)  »
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Pracodawca jest obowiązany prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W skład tej dokumentacji wchodzi m.in. ewidencja czasu pracy, lista (...)  »
Sporządzenie raportu ZUS RSA po wyczerpaniu okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Pracownik przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Okres zasiłkowy (182 dni) skończy mu się 17 sierpnia 2021 r., natomiast pracownik ma zwolnienie lekarskie do (...)  »
Udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Zatrudniliśmy od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. pracownika na 3/4 etatu. Jest on uprawniony do 26 dni urlopu rocznie. Będzie korzystał (...)  »
Uwzględnianie nowego składnika wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Od 1 kwietnia 2021 r. pracownikowi powierzono obowiązki kierownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z tego tytułu otrzymał on dodatek funkcyjny, zmniejszany proporcjonalnie za okresy (...)  »
Koszty ubezpieczeń majątkowych i OC w księgach szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2021 r.
Szpital ponosi koszty ubezpieczeń majątkowych i OC. W ciężar jakich kosztów księgować koszty takich ubezpieczeń? Czy można odnieść je w całości na koszty zarządu w (...)  »
Ulga w składkach za okres urlopu wypoczynkowego pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Pracownica do 2 sierpnia 2021 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i następnie rodzicielskim. Od 3 sierpnia 2021 r. korzysta z zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego. (...)  »
Żądanie od wykonawcy polisy OC w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.08.2021 r.
Szpital prowadzi przetarg nieograniczony na dobudowę skrzydła w budynku głównym. Postawiono warunek dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej - polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej (...)  »
Wysokość zasiłku macierzyńskiego i ewentualne jej wyrównanie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie jego ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie, spełniający określone przez ustawodawcę warunki, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość tego świadczenia (...)  »
Zamawiający musi opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021
Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy jest nowością wprowadzoną przez Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w styczniu br. Na mocy (...)  »
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Pracownik jest uczestnikiem PPK i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł. Ze względu na częste absencje zasiłkowe wpłaty na PPK ustalamy od kwoty nieprzekraczającej (...)  »
Stosowanie standardu rachunku kosztów przez zakłady opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
Z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, iż świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do (...)  »
Należności zmarłego pracownika w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
W wyniku śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Zazwyczaj jednak na ten dzień pozostają przysługujące zmarłemu pracownikowi prawa majątkowe z tego tytułu, do których zalicza się (...)  »
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat wystąpił o urlop bezpłatny na okres od 1 października 2020 r. do 30 lipca 2021 r., którego pracodawca mu udzielił. (...)  »
Ustalenie głównego przedmiotu zamówienia w zamówieniu wielorodzajowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Zamawiający uzyskał dofinansowanie na zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego i musi udzielić zamówienia publicznego w trybie ustawowym. Oprócz dostawy urządzenia o odpowiednich parametrach wykonawca będzie musiał (...)  »
Jednorazowa odzież ochronna wydawana personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
W ciężar jakiego konta odnieść wartość jednorazowej odzieży ochronnej wydawanej personelowi szpitala w celu zabezpieczenia przed COVID-19? Wszystkie koszty ponoszone przez szpital związane z walką (...)  »
Rozwiązanie umowy po nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat od 1996 r. po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w dniu 9 czerwca 2021 r. nie stawił się bez usprawiedliwienia do pracy (...)  »
Ewidencja kosztów osobowych z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2021 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. stosujemy standard rachunku kosztów. Czy koszty osobowe z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z lekarzami (...)  »
Wykazanie w ZUS RCA składki do PPK
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Mamy w naszym zakładzie wdrożony pracowniczy plan kapitałowy. Pierwszą składkę do PPK naliczyliśmy i pobraliśmy od wynagrodzenia należnego za kwiecień 2021 r. Wynagrodzenie to zostało (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy niezdolnego do pracy z powodu choroby przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
W czerwcu br. wypłaciliśmy zleceniobiorcy wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy. Czy dokonując rozliczeń składkowo-podatkowych, należy od zasiłku pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? Czy obowiązkowe są składki (...)  »
Rodzaje i możliwości wyboru trybu udzielenia zamówienia w nowej Pzp
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Dokonanie wyboru właściwego trybu determinuje całe dalsze postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość (...)  »
Normy czasu pracy kadry zarządzającej zakładem pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Od 1 lipca 2021 r. zatrudniliśmy pracownika na stanowisku głównego księgowego. Musimy przygotować dla niego informację o warunkach zatrudnienia. Jakie normy czasu pracy należy podać (...)  »
Warunki wyłączenia zasady konkurencyjności przy zakupach w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt współfinansowany ze środków EFS jest rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Czy beneficjent może nie stosować zasady konkurencyjności przy zamówieniu usług lub towarów bezpośrednio (...)  »
Kwalifikowalność VAT w projekcie EFS
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Czynny podatnik VAT zawnioskował o środki EFS na realizację projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa. W jakich sytuacjach podatek ten można uznać za (...)  »
Nieprawidłowości w projekcie a zawieszenie wytycznych w obszarze zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Zakład realizuje projekt współfinansowany ze środków EFS (Program profilaktyki raka jelita grubego). Czy podmiot kontrolujący projekt ma prawo uznać część wydatków projektu za niekwalifikowalne w (...)  »
Dotacja na realizację projektów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Podmiot chce pozyskać środki EFS na realizację projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego. Projekt ma być skierowany do osób z województwa łódzkiego. Jakie działania z (...)  »
Przedawnienie roszczeń pracowników i pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1. Instytucja przedawnienia Przedawnienie powoduje, że po upływie ustawowo określonego terminu dla konkretnego roszczenia pracownik i pracodawca mogą uchylić się od jego spełnienia. Taki skutek (...)  »
Czy odszkodowanie podlega VAT?
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Zakład opieki medycznej (podatnik VAT) zakupił urządzenie do przeprowadzania specjalistycznych badań. Z umowy zawartej ze sprzedawcą wynika, że w przypadku jego awarii dokona on jego (...)  »
Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopów z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Pracownik po skorzystaniu z urlopów związanych z rodzicielstwem ma zagwarantowany powrót na swoje dotychczasowe lub równorzędne stanowisko. Nie oznacza to bezwzględnej stabilizacji zatrudnienia na warunkach (...)  »
Zobowiązanie płatne w ratach w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
Dyrektor szpitala podpisał umowę na zakup aparatury medycznej. Płatność rozłożona została na raty. W którym wierszu sprawozdania Rb-Z wykazać zobowiązanie płatne w ratach? W przypadku (...)  »
Dla świadczenia przedemerytalnego ważna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Pracownica została zwolniona przez zakład pracy w oparciu o art. 53 Kodeksu pracy. Po zwolnieniu zarejestrowała sie w PUP i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. W (...)  »
Wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę nadliczbową w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Wypłacałam pełnoetatowemu pracownikowi co miesiąc wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, mimo że w każdym miesiącu świadczył on pracę w godzinach nadliczbowych. Do końca czerwca br. chcę mu (...)  »
Dochody szpitala są wolne od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Szpital publiczny otrzymał od fundacji środki pieniężne na remont. Za uzyskaną kwotę wymieni okna w salach chorych. Czy środki te są opodatkowane? Środki pieniężne przeznaczone (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.