Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2022 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 446 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
27
4
5
6
7
8
9
10
28
11
12
13
14
15
16
17
29
18
19
20
21
22
23
24
30
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki pomocy społecznej
pokaż fragmenty artykułów
Nowy termin na zgłoszenie pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W połowie lipca br. przyjmiemy do pracy dwie osoby. Słyszałam, że zaszły zmiany w zakresie zgłaszania do PPK i odprowadzania wpłat. W jakim terminie powinniśmy (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy ująć wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - w paragrafie 401, 417, a może 302? Wypłatę wynagrodzenia (...)  »
Uwzględnianie przez płatnika oświadczenia PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2, to jest on obowiązany przy obliczaniu zaliczki na podatek stosować kwotę zmniejszającą podatek także wtedy, gdy jest świadomy, że (...)  »
Sporządzenie raportów ZUS w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze zlecenia po zawarciu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Do końca czerwca 2022 r. mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która podlega z tego tytułu wszystkim ubezpieczeniom w ZUS (tj. społecznym i zdrowotnemu). Od (...)  »
Zasiłki stałe i okresowe przyznawane uchodźcom z Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
W jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej należy realizować wypłatę zasiłków stałych i okresowych przyznawanych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom (...)  »
Zmiany w ustawie o PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Na mocy ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 znowelizowane zostały przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje (...)  »
Okres zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 31 maja 2022 r. Od kiedy przysługuje nam zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? (...)  »
Przeprowadzenie badań kontrolnych po okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pracownik zatrudniony na pełny etat zachorował. Otrzymał od lekarza dwa zwolnienia wystawione bezpośrednio jedno po drugim na łączny okres 30 dni. Ostatnie zwolnienie kończy się (...)  »
Centralny Rejestr Umów dopiero od 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Od 1 stycznia 2024 r., a nie od 1 lipca 2022 r. zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Umów prowadzony przez Ministerstwo Finansów. To konsekwencja nowelizacji ustawy (...)  »
Kiedy otrzymane zapomogi są zwolnione ze składek?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Zdarza się, że pracodawca w danym miesiącu wypłaca pracownikowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Może bowiem przekazać mu dodatkowe świadczenia, np. zapomogę. Niekiedy takie świadczenie jest (...)  »
Organizacja pracy na urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022, strona 7
Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. Zasadniczo w czasie świadczenia tej pracy są stosowane ogólne przepisy (...)  »
Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-27S za poszczególne miesiące 2022 r. w kolumnie "Dochody wykonane" wykazywać należy także środki pieniężne w drodze, tzn. wpłaty z tytułu dochodów (...)  »
Informacja o zmianie wymiaru etatu w druku ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Pracownik do końca maja 2022 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od czerwca 2022 r. na pełny etat. Wynagrodzenia za dany miesiąc są w (...)  »
Brak współpracy z pracownikiem socjalnym jako podstawa do odmowy przyznania świadczenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku okresowego oraz pomocy na dożywianie. Wnioskodawczyni wskazała, iż ma na utrzymaniu dwójkę dzieci. Wraz z mężem (...)  »
Odprawa tylko dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Pracownika powołano na ćwiczenia wojskowe. W takich przypadkach (mieliśmy już takie sytuacje w przeszłości) pracodawca nie wypłacał odprawy, ale udzielał urlopu bezpłatnego. Czy tak jest (...)  »
Rozpoczął się nowy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie 500+
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Świadczenie wychowawcze, wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2016 r., obecnie przyznawane jest na 12-miesięczne okresy, rozpoczynające się z dniem 1 czerwca danego roku. Aby zachować (...)  »
Koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2022 r.
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Jak należy rozumieć zapis art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku (...)  »
Dodatek stażowy w podstawie wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Pracownica samorządowa 30 kwietnia 2022 r. nabyła prawo do pierwszego dodatku stażowego (5%) w czasie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą przypadającą na okres ciąży. Termin (...)  »
Rozliczenie zaliczki udzielonej pracownikowi OPS na poczet zakupów dokonywanych na potrzeby jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2022 r.
Jednemu z pracowników ośrodka pomocy społecznej (jednostki budżetowej) wypłacono z kasy zaliczkę na poczet zakupu środków czystości. Jak zaksięgować rozliczenie takiej zaliczki? Ewidencję rozrachunków z (...)  »
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a planowanie budżetowe środków na jego realizację
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2022 r.
Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono zapis zobowiązujący do podjęcia uchwały w zakresie opracowania gminnego programu profilaktyki i (...)  »
Dokumentowanie zakończenia zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Ustanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Jednym z najważniejszych jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy, które jest swojego rodzaju zaświadczeniem (...)  »
Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownika do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty (...)  »
Dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022
Od kilku lat zatrudniamy pracownika posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2022 r. nabył prawo do kolejnego urlopu dodatkowego z tytułu niepełnoprawności, ale jego (...)  »
Zwrot kosztów dojazdów do podopiecznych na podstawie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 01.06.2022
Czy miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej powinien zwracać koszty dojazdu do podopiecznych opiekunce wykonującej umowę zlecenia? Czy ma taki obowiązek, gdy zlecenie jest zawierane z własną (...)  »
Warunek niezbędny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Pracownica urodziła dziecko w dniu 12 kwietnia 2022 r. Dwa tygodnie później dostarczyła wniosek o przyznanie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w wymiarze (...)  »
Zasiłek celowy na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci ukraińskich w przedszkolu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2022 r.
Jak w ośrodku pomocy społecznej sklasyfikować wydatek - pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci ukraińskich (uchodźców wojennych) w przedszkolu? Pomoc finansowana (...)  »
Zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych. Jaki może być okres obowiązywania takiej umowy? Prawo zamówień publicznych stanowi, że umowę w sprawie zamówienia publicznego (...)  »
Darowizna pieniężna w księgach placówki opiekuńczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Na rachunek bieżący placówki opiekuńczej (jednostki budżetowej) wpłynęły środki pieniężne tytułem darowizny. Jak zaksięgować taką darowiznę? Otrzymane w formie darowizny środki pieniężne powinny zostać ujęte (...)  »
Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie błędnego świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Świadectwo pracy jest ważnym źródłem informacji dla kolejnych pracodawców o przebiegu poprzedniego zatrudnienia. Błędy w tym świadectwie albo brak świadectwa mogą pozbawić pracownika możliwości wykazania (...)  »
Ryczałt za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej jest zatrudniony na 3/4 etatu jako asystent rodziny i na 1/4 etatu jako pracownik socjalny koordynujący "Klub Senior+". Pracownik ten (...)  »
Wykonanie instalacji monitoringu w lokalu użytkowanym przez ośrodek pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2022 r.
Jak sklasyfikować wydatek w zakresie usługi wykonania instalacji monitoringu telewizji dozorowanej na kwotę 1.300 zł brutto w lokalu użytkowanym przez ośrodek pomocy społecznej (będącym w (...)  »
Koszty prowizji i opłat pobieranych przez bank za prowadzenie rachunku bieżącego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2022 r.
Czy koszty prowizji i opłat pobieranych przez bank za prowadzenie rachunku bieżącego domu pomocy społecznej powinniśmy ujmować na koncie 402 czy 751? Koszty prowizji i (...)  »
Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.05.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek obywatela Białorusi o przyznanie świadczenia wychowawczego na dzieci. Wnioskodawca wraz z dziećmi przebywa na terytorium Polski. Do wniosku załączono (...)  »
Minimalny okres wypoczynku przy przyznawaniu świadczenia w postaci tzw. wczasów pod gruszą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
W regulaminie ZFŚS zapisano, że warunkiem wypłaty wczasów pod gruszą jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni kalendarzowych w trakcie roku, w (...)  »
Ustalanie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
1) Od 7 kwietnia 2022 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Do końca marca (...)  »
Rozdziały klasyfikacji budżetowej w ośrodku pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2022 r.
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej należy kwalifikować wydatki w zakresie świadczenia usług opiekuńczych finansowanych z budżetu zadań własnych (...)  »
Praca połączona z jednoczesną nauką a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022
Pracodawca w dniu 25 lipca 2017 r. zatrudnił pracownika na pełny etat. Była to jego pierwsza praca w życiu zawodowym. Legitymował się on wówczas świadectwem (...)  »
Udzielanie zamówień niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy bez stosowania Prawa zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2022 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia określonego rodzaju pomocy obywatelom Ukrainy przez wojewodę, inne (...)  »
Zwrot prowizji niesłusznie pobranej przez bank w poprzednim roku budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2022 r.
31 grudnia 2021 r. z rachunku bieżącego samorządowej jednostki budżetowej bank pobrał prowizję (nienależnie), którą zwrócił na ten rachunek w kwietniu 2022 r. Jak ująć (...)  »
Wypełnienie Z-3, gdy pracownica występuje o zasiłek macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022
Pracownica, która tydzień temu urodziła dziecko, wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Ponieważ nie jestem uprawniona (...)  »
Nabycie przez pracownicę prawa do dodatku stażowego w czasie urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 01.05.2022
1) Pracownica samorządowa przebywająca na urlopie macierzyńskim, poprzedzonym długotrwałą niezdolnością do pracy, osiągnęła staż uprawniający do pierwszego dodatku stażowego. Czy w okresie tego urlopu należy (...)  »
Komentarz MF do podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.04.2022 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników w kwestii stosowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 (...)  »
Świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.04.2022 r.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwia obywatelom tego państwa, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 (...)  »
Wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie roku na uprawnienia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Pracodawcy często spotykają się z sytuacją, w której w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi zmieniono posiadany przez niego stopień niepełnosprawności. Zmiana taka może skutkować nabyciem lub (...)  »
Prezentacja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wydatków poniesionych na finansowanie inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
W 2021 r. samorządowa jednostka budżetowa poniosła wydatki ze środków budżetu na nakłady inwestycyjne. W której pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 r. (...)  »
Klasyfikacja wydatków ponoszonych na mycie samochodu służbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Otrzymaliśmy fakturę za usługę mycia naszego samochodu służbowego. Jak klasyfikuje się takie wydatki - w paragrafie 427, czy 430? Wydatki ponoszone na mycie samochodu służbowego (...)  »
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego przy podjęciu pierwszej pracy zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Pracownica podjęła swoją pierwszą pracę w życiu zawodowym w wymiarze pełnego etatu z dniem 16 marca 2022 r. Umowa o pracę została zawarta na okres (...)  »
Zatrudnienie obywatela Ukrainy w samorządowej jednostce budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
W samorządowej jednostce budżetowej do sprzątania pomieszczeń biurowych chcielibyśmy zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę. Na jakich warunkach możemy tego (...)  »
Środki na realizację opieki wytchnieniowej w ewidencji bilansowej ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2022 r.
Jesteśmy gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Jak powinniśmy księgować otrzymanie i wydatkowanie środków na realizację opieki wytchnieniowej - za pośrednictwem konta 240 czy 853? Jak zaksięgować (...)  »
Niepełnosprawność a praca w wolną sobotę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022
Zatrudniamy pracownika administracyjnego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy może on na polecenie pracodawcy podjąć pracę w wolną dla niego sobotę, jeżeli nie ma zgody lekarza (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków pozostających w posiadaniu powiatowego domu opieki społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2022 r.
Powiatowy dom pomocy społecznej posiada trzy budynki. W jednym z budynków znajdują się pomieszczenia związane z działalnością opiekuńczą świadczoną przez dom pomocy społecznej. Drugim budynkiem (...)  »
Przygotowywanie obiadów dla uchodźców z Ukrainy przez ośrodek pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.04.2022 r.
W myśl art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. (...)  »
100% chorobowego dla zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022
Jakiś czas temu wprowadzone zostały 100% świadczenia chorobowe dla niektórych grup ubezpieczonych. Czy w DPS cały czas wynagrodzenie chorobowe pracownika spowodowane COVID-19, np. za okres (...)  »
Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego w II kwartale 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 01.04.2022
Generalnie podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi to samo wynagrodzenie, które zostało przyjęte do obliczenia zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przed tym świadczeniem. Podstawa ta podlega jednak (...)  »
Udzielanie urlopu pracownikom niepełnoetatowym oraz objętym niższymi normami czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy mają prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy m.in. od posiadanego przez pracownika stażu pracy, (...)  »
Ustalanie obowiązku ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
Kwestie związane z kierowaniem, umieszczeniem osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej oraz odpłatnością za pobyt w takim domu reguluje ustawa z dnia 12 marca (...)  »
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego samorządowej jednostki budżetowej za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
Czy w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 7 marca 2022 r. dotyczącego przesunięcia terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przesunięciu uległ również termin sporządzenia (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowy przegląd sprzętu przeciwpożarowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
Jak sklasyfikować wydatek na audyt sezonowy przeglądu sprzętu przeciwpożarowego zakończony protokołem z okresowego przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (wykonany przez firmę prowadzącą działalność gospodarczą w tym (...)  »
Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2022 r.
Jak należy sklasyfikować wydatek w zakresie zlecenia jednostce służby zdrowia (będącej spółką z o.o.) przeprowadzenia badania i sporządzenia wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarza psychiatrę (...)  »
Nieruchomości otrzymane w trwały zarząd od jednostki samorządu terytorialnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ośrodek pomocy społecznej, na podstawie decyzji wójta, otrzymał nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Czy powinny one zostać ujęte w księgach rachunkowych tego ośrodka (...)  »
Ewidencja księgowa dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2022 r.
Ewidencja księgowa dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych powinna być prowadzona zgodnie załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 (...)  »
Trzynastkę z którego roku przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku?
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Pracownik choruje w okresie od 2 do 31 marca 2022 r. Podstawę wymiaru należnego mu wynagrodzenia chorobowego ustalam z okresu od marca 2021 r. do (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2021 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2022 r.
10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków (...)  »
Potwierdzenie uprawnień pracownika - dawcy narządu do wyższego świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Pracownik w styczniu 2022 r. przez kilka dni był nieobecny w pracy i za ten okres, na podstawie zaświadczenia lekarskiego udostępnionego mi na profilu płatnika (...)  »
Pojęcie osoby samotnie wychowującej dziecko na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.03.2022 r.
Ośrodek pomocy społecznej przyznał wnioskodawczyni na okres 2020/2021 zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na troje dzieci, w tym dodatek z tytułu samotnego wychowywania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.