Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Podatki dochodowe
pokaż fragmenty artykułów
Kwota zmniejszająca podatek w 2023 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
1) W 2021 r. pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, na podstawie którego zakład pracy jako płatnik przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika stosuje (...)  »
Oświadczenia i wnioski składane w 2023 r. za pomocą PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Od przyszłego roku będzie obowiązywać nowa wersja formularza PIT-2 oznaczona jako PIT-2(9). Znajdzie on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Nowy (...)  »
Stosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Dochód jednego z naszych pracowników w najbliższym miesiącu przekroczy pierwszy próg podatkowy. Czy pomimo tego nadal - jako płatnik pdof - powinniśmy stosować 1/12 kwoty (...)  »
Zaliczka od wypłaty wyrównania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Pracodawca w czerwcu 2022 r. rozwiązał umowę o pracę z jednym z pracowników. W październiku br. wypłacił mu wyrównanie wynagrodzenia. Czy obliczając zaliczkę od tych (...)  »
Nowelizacja ustawy o PIT - obowiązki płatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Zwracane rodzicom przez gminę koszty dowozu dzieci do placówki edukacyjnej nie są przychodem - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Gmina nie jest zobligowana do opodatkowania kwot wypłacanych z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do placówek edukacyjnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)  »
Nowe wersje formularzy składanych płatnikom obowiązujące od 2023 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) ukazały się nowe wersje formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i mieć zastosowanie (...)  »
Zwrot kosztów dojazdów do podopiecznych MOPS-u a PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Zwrot kosztów dojazdów prywatnymi samochodami do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesionych przez opiekunki w jazdach lokalnych, które nie są pracownikami socjalnymi, stanowi dla nich (...)  »
PIT-0 dla seniorów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przychód z tytułu sprawowania urzędu sędziego sądu uzyskany przez sędziego, który pomimo ukończenia 65 roku życia nie przeszedł w stan spoczynku, nie jest wolny od (...)  »
Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów poświęcone oświadczeniom i wnioskom składanym od 2023 r. płatnikom PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
W wyniku nowelizacji ustawy o PIT dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych (...)  »
Podwyższone koszty uzyskania przychodów u emeryta
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W związku z brakami kadrowymi postanowiliśmy zatrudnić na podstawie umów o pracę naszych dwóch emerytowanych pracowników. Jeden z nich złożył oświadczenie o stosowanie podwyższonych kosztów (...)  »
Obowiązki gminy jako płatnika pdof w związku ze zwrotem kosztów dojazdów
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zwrot rodzicom niepełnosprawnych dzieci kosztu dowozu do placówek edukacyjnych, w których realizują i będą realizować obowiązek szkolny i nauki wynikający z ustawy - Prawo oświatowe, (...)  »
Ważność po ustaniu zatrudnienia oświadczenia PIT-2 złożonego w trakcie trwania stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
Przy obliczaniu zaliczek na podatek stosowaliśmy pracownikowi kwotę zmniejszającą podatek. Z osobą tą umowa o pracę została rozwiązana w poprzednim miesiącu, ale w tym miesiącu (...)  »
Zwrot zleceniobiorcy wydatków związanych z realizacją zadań - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
Nie są przychodem kwoty otrzymywane tytułem zwrotu wydatków, które są ściśle związane z wykonaniem zleconych zadań. Wyjątek stanowią należności z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia od 1 lipca 2022 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), zwana (...)  »
Ustalanie obciążeń podatkowo-składkowych u pracownika od 1 lipca 2022 r. - checklista
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Z dniem 1 lipca 2022 r. (co do zasady) weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof wprowadzone Polskim Ładem 2.0
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Polski Ład 2.0 stanowi kolejną próbę poprawienia uregulowań zapisanych w Polskim Ładzie. W zakresie pdof przynosi rozwiązania działające wstecz, bo mające zastosowanie do dochodów (przychodów) (...)  »
Likwidacja mechanizmu rolowania zaliczek na pdof
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
Dokonujemy wypłat należności na rzecz pracowników oraz zleceniobiorców. Od którego momentu możemy nie stosować przy wyliczaniu zaliczek na pdof od ich należności tzw. mechanizmu rolowania? (...)  »
Zaliczka na pdof już bez ulgi dla klasy średniej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
Część naszych pracowników uzyskuje przychody w wysokości obligującej nas jako płatnika pdof do stosowania przy obliczaniu zaliczki na pdof ulgi dla klasy średniej. Czy w (...)  »
Podatek przy dwóch zleceniach z niewielkim wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W dniu 1 lipca br. zawarliśmy z tą samą osobą dwie umowy zlecenia - jedną z wynagrodzeniem 194 zł, a drugą - 375 zł. Zleceniobiorca (...)  »
Odprawa emerytalna zwolniona od podatku w ramach ulgi dla seniorów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Odprawa emerytalna jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 updof, tj. w ramach ulgi dla seniorów. Zastosowanie tego zwolnienia nie (...)  »
Uwzględnianie przez płatnika oświadczenia PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2, to jest on obowiązany przy obliczaniu zaliczki na podatek stosować kwotę zmniejszającą podatek także wtedy, gdy jest świadomy, że (...)  »
Pobór pracowniczej zaliczki i wpłata jej do urzędu skarbowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Czy zaliczka na podatek pobrana od pracowniczego wynagrodzenia może być przez płatnika wpłacana do urzędu skarbowego kwartalnie? Pracowniczej zaliczki na podatek nie można wpłacać do (...)  »
Koszty uzyskania przychodów uwzględniane przy obliczaniu zaliczki na podatek u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Część pracowników mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Dojeżdżają do pracy prywatnymi samochodami lub pociągiem. Czy pracodawca przy obliczaniu im zaliczki na (...)  »
Od 1 lipca 2022 r. zmiany w obliczaniu obciążeń podatkowo-składkowych od wynagrodzeń pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
1 lipca 2022 r. mają wejść w życie zmiany w zakresie ustalania obciążeń podatkowo-składkowych u pracowników. Ma je wprowadzić ustawa o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Skutki podatkowe udziału w zakładowej wycieczce
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Osoby uprawnione, w tym w szczególności pracownicy i członkowie ich rodzin, z tytułu świadczenia w postaci dofinansowania z ZFŚS udziału w wycieczkach integracyjnych, których celem (...)  »
Rezygnacja ze zwolnienia dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Z dniem 1 czerwca 2022 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę uprawnioną do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 (...)  »
Odwołanie pandemii a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii COVID-19. Na gruncie podatku dochodowego w okresie pandemii funkcjonowało szereg preferencji podatkowych, w tym w (...)  »
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie płaci minimalnego podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (563) z dnia 01.06.2022
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany do uiszczania minimalnego podatku dochodowego? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest obowiązany do uiszczania minimalnego podatku (...)  »
Zaokrąglenia przy opodatkowywaniu umowy zlecenia - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (563) z dnia 01.06.2022
[1401181] Czy zaokrąglamy KUP w umowach zlecenia do pełnych złotych? Np. umowa na 748,81 zł, KUP - 129,23 zł = 129 zł. Wybrane wypowiedzi uczestników (...)  »
Zasady opodatkowania zagranicznego profesora
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Uczelnia zatrudnia na umowę o pracę, na stanowisku profesora wizytującego, osobę mającą rezydencję podatkową w Danii. Profesor będzie świadczył pracę w Polsce. Czy jego wynagrodzenie (...)  »
Nagrody rektora uczelni wypłacone za osiągnięcia sportowe studentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Za uzyskanie wysokich osiągnięć w zawodach sportowych rektor uczelni przyznał nagrody pieniężne studentom, którzy reprezentowali tę uczelnię. Uczelnia nie była organizatorem tych zawodów. Wśród nagrodzonych (...)  »
Ryczałt za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej jest zatrudniony na 3/4 etatu jako asystent rodziny i na 1/4 etatu jako pracownik socjalny koordynujący "Klub Senior+". Pracownik ten (...)  »
Termin na uwzględnienie PIT-2
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022
Jeden z naszych pracowników zgodnie z nowymi przepisami złożył oświadczenie PIT-2 4 kwietnia 2022 r., a wypłatę za marzec br. otrzymał 8 kwietnia. Czy w (...)  »
Rezygnacja z kosztów pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Czy w 2022 r. pracownik ma prawo złożyć pracodawcy (płatnikowi) wniosek o pobór zaliczek na podatek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów? Chodzi o koszty (...)  »
Składka zdrowotna naliczana od wynagrodzenia wolnego od PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku (np. z tytułu korzystania z ulgi dla rodzin wielodzietnych) jest wyższa od (...)  »
Opodatkowanie ryczałtów za pracownicze jazdy lokalne
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Wypłacany pracownikom ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu pdof. Pracodawca jako (...)  »
Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia - poradnik Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (557) z dnia 01.03.2022
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.podatki.gov.pl/polski-lad/) zamieściło poradnik pt. "Polski Ład. Umowa o pracę łączona z umową zlecenia" według stanu na 20 stycznia 2022 r. (...)  »
Dwie umowy o pracę rozliczane według reguł Polskiego Ładu - poradnik Ministerstwa Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (557) z dnia 01.03.2022
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.podatki.gov.pl/polski-lad/) zamieściło poradnik pt. "Polski Ład a dwie umowy o pracę" według stanu na 20 stycznia 2022 r. Wyjaśniło w (...)  »
Ulga dla pracujących seniorów - przewodnik resortu finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono przepisy dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. Osoby te (...)  »
Zaliczka na podatek u pracownika-emeryta
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zatrudniamy emerytów na podstawie umowy o pracę. Kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (w 2022 r. w wysokości 425 zł miesięcznie) stosuje im organ rentowy. Czy (...)  »
W jakich okolicznościach składać wniosek o niestosowanie przez płatnika ulgi dla pracownika?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu nie uprawnia płatnika do stosowania temu pracownikowi ulgi dla klasy średniej. Jednak w styczniu 2022 r. pracownik (...)  »
Ministerstwo Finansów opublikowało przewodnik poświęcony zasadom składania oświadczenia PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (555) z dnia 01.02.2022
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) zamieściło opracowanie pt. "Przewodnik dla podatnika PIT-2", zwany dalej Przewodnikiem, w którym wyjaśniło istotne kwestie związane ze składaniem płatnikowi (...)  »
Skutki zaniechania inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2022 r.
Podjęcie decyzji o ostatecznym (nieodwracalnym) zaniechaniu inwestycji (budowy środka trwałego) skutkuje koniecznością wyksięgowania z konta 080 ogółu kosztów poniesionych na tę budowę. W przypadku samorządowego (...)  »
Ulga dla klasy średniej u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Czy pracodawca, naliczając wynagrodzenie pracownikowi (emerytowi), który pobiera świadczenie emerytalne, może zastosować mu ulgę dla klasy średniej? Należy zaznaczyć, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika mieści (...)  »
Przedłużenie terminu poboru i przekazania zaliczek na podatek w 2022 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i (...)  »
Nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na PIT
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 2
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse przedstawiło nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)  »
Wątpliwości związane z pracowniczą ulgą dla klasy średniej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Prawo do korzystania z nowej preferencji nazywanej ulgą dla klasy średniej z dniem 1 stycznia 2022 r. zyskali m.in. pracownicy w odniesieniu do opodatkowanych według (...)  »
Kupony podarunkowe przekazane wolontariuszom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 01.01.2022
Wartość kuponów podarunkowych wręczonych wolontariuszom robiącym zakupy seniorom podczas trwania pandemii, nie stanowi u nich przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym (...)  »
Nieodpłatny test na przeciwciała a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Pracodawca zatrudnianym pracownikom finansuje wykonywanie testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Czy wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód podatkowy? (pytanie nr 1369264) Pracownik, któremu pracodawca (...)  »
Nowe wnioski składane pracodawcy w 2022 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
1. Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów pracowniczych W 2021 r. koszty podstawowe wynoszą 250 zł miesięcznie, a koszty podwyższone - 300 zł miesięcznie. Te ostatnie (...)  »
Wynagrodzenia za grudzień 2021 r. wypłacone w styczniu 2022 r. podlegają przepisom wprowadzonym przez Polski Ład
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W związku z tym wynagrodzenia za grudzień 2021 r. zostaną wypłacone 10 stycznia 2022 r. (...)  »
Zaliczka na podatek od ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Z dniem 31 grudnia 2021 r. pracownikowi kończy się okres, na jaki została zawarta umowa o pracę. Nie zamierzamy przedłużyć współpracy z tym zatrudnionym. Od (...)  »
Zastosowanie przez płatnika niższych kosztów pracowniczych niż przewidziane w ustawie o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 01.12.2021
Przychód pracownika za dany miesiąc jest niższy od zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Czy obliczając zaliczkę na podatek, koszty te należy obniżyć do wysokości przychodu, czy (...)  »
Przekazanie dzieciom pracowników paczek z okazji mikołajek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (551) z dnia 01.12.2021
1. Zakup ze środków ZFŚS W okresie świątecznym pracodawcy przekazują pracownikom oraz członkom ich rodzin różnego rodzaju dodatkowe świadczenia. Takimi świadczeniami są m.in. paczki dla (...)  »
Sfinansowanie przez pracodawcę szczepień przeciw grypie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Pracodawca zdecydował, że sfinansuje zatrudnionym pracownikom szczepienia przeciw grypie, mimo że nie zobowiązują go do tego przepisy prawa pracy. Czy u pracowników, którzy poddadzą się (...)  »
Ulga na powrót przewidziana w Polskim Ładzie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze (...)  »
Zmiany w zakresie obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 01.11.2021
W ramach tzw. Polskiego Ładu została uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu (na dzień oddania niniejszego numeru czasopisma do druku) ustawa o zmianie ustawy (...)  »
Podwyższone koszty uzyskania przychodów gdy z pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Jeżeli pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to zakład pracy zatrudniający go na podstawie dwóch umów o pracę, przy obliczaniu zaliczki na (...)  »
Składka do PPK sfinansowana przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 września 2021 r. Wypłata wynagrodzenia za wrzesień miała miejsce 8 października 2021 r. Wtedy też została obliczona (...)  »
Ulga dla pracowników w ramach programu Polski Ład
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
PROJEKT USTAWY Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer (...)  »
Samorządowa instytucja kultury i jej organizator jako podmioty powiązane - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Zarówno organ stanowiący (samorząd województwa), jak i organ współprowadzący (minister kultury) posiadają prawną oraz faktyczną zdolność wpływania na podejmowane przez samorządową instytucję kultury decyzje gospodarcze. (...)  »
Otrzymanie stypendium a zwolnienie z opodatkowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Studentka drugiego roku otrzymała stypendium udzielone przez radę gminy na podstawie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów. Czy takie (...)  »
Używanie prywatnego auta w przychodach pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Pracownicy urzędu wykonują czynności na terenie całego województwa. W tym celu na podstawie umowy zawartej z pracodawcą wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych, a pracodawca (...)  »
Rozliczenie diet wypłaconych radnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Na podstawie uchwały rady powiatu, radni otrzymują miesięczne wypłaty z tytułu diet. Wypłata następuje w terminie do 5. dnia roboczego miesiąca następnego po miesiącu, za (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.