Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Podatki dochodowe
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 5
Zakłady pracy wypłacając pracownikom (stawiając do ich dyspozycji) należności ze stosunku pracy jako płatnicy pdof mają obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika z własną firmą
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Jeden z pracowników domu kultury od wielu lat zatrudniony na etacie jako instruktor gry na instrumentach klawiszowych pod koniec sierpnia zgłosił fakt prowadzenia działalności gospodarczej (...)  »
Koszty przysługujące pracującemu emerytowi
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Szkoła artystyczna z powodu braków kadrowych zatrudnia na umowę o pracę emerytowanych nauczycieli. Jeden z nich w lipcu br. zmienił miejsce zamieszkania, przenosząc się do (...)  »
Zaliczka od wypłaty za czas choroby
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Jeden z pracowników administracyjnych przedszkola z powodu choroby we wrześniu br. nie przepracuje ani jednego dnia. Za ten miesiąc przysługuje mu zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak (...)  »
Stypendium wypłacane przez gminę a obowiązki płatnika PIT
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 16
Gdy gmina wypłaca miejskie stypendium artystyczne, które nie korzysta ze zwolnienia od pdof, nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek, ale kwotę stypendium powinna (...)  »
Zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 14
Pracodawcy przekazują swoim pracownikom nie tylko świadczenia stanowiące gratyfikacje za wykonaną pracę, do których należą wynagrodzenia, nagrody pieniężne oraz premie. W wielu zakładach pracy funkcjonują (...)  »
Skutki podatkowe uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 5
Od 1 lipca br. pierwsza grupa pracodawców została objęta przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uczestnictwo w tym systemie rodzi skutki podatkowe zarówno dla pracownika, (...)  »
Przychody nauczycieli akademickich na zleceniu a 50% koszty
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 3
Do należności nauczyciela akademickiego, z którym zawarto umowę zlecenia, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, gdy wykonuje on pracę będącą przedmiotem prawa autorskiego, a więc (...)  »
Część świadczeń młodych z podatkiem
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 1
Od 1 sierpnia br. w pdof obowiązuje tzw. zwolnienie dla młodych dotyczące przychodów uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Regulujące je zasady (...)  »
Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 66
Biblioteka publiczna w 2018 r. uzyskała przychody ze sprzedaży usług wynajmu, z dotacji, darowizn, dofinansowań i z tytułu odsetek bankowych. Czy do wyliczenia wartości przychodu (...)  »
Wręczenie okolicznościowych nagród - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 33
Otrzymane przez nauczycieli pióra z grawerem z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie stanowią przysporzenia majątkowego mającego konkretny wymiar finansowy, a co za tym idzie nie (...)  »
Zwrot kosztów przejazdu w przychodach pracownika
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 16
Gdy pracodawca będzie dokonywał pracownikom niebędącym w podróży służbowej zwrotu kosztów dojazdów komunikacją miejscową do miejsca powierzonych im w ramach stosunku pracy zadań, to kwota (...)  »
Dochody młodych ze zwolnieniem podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 5
Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pdof, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze (...)  »
Przejazd służbowym samochodem z miejsca zamieszkania do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 4
Pracownicy starostwa wykorzystują do celów służbowych samochody będące własnością pracodawcy. Został na nich nałożony obowiązek dbania o to mienie. Miejsce parkowania udostępnionych samochodów służbowych znajduje (...)  »
Podatkowo-składkowe rozliczenie członka rady uczelni
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019, strona 20
Senat uczelni podjętą uchwałą powołał 7 członków rady uczelni. Trzech członków tego organu jest jednocześnie pracownikami uczelni, a czterech to osoby zewnętrzne. Żadna z tych (...)  »
Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT-11
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 4
Jeden z nauczycieli jest zatrudniony w naszej szkole na 3/4 etatu. W lipcu br. otrzymał on z ZFŚS pierwsze w tym roku świadczenie, tzw. wczasy (...)  »
Moment powstania przychodu z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 1
Od 1 lipca 2019 r. część podmiotów jest zobowiązana do stosowania ustawy o PPK. W oparciu o jej przepisy podmiot zatrudniający finansuje z własnych środków (...)  »
Gminne stypendia artystyczne dla osób niemających statusu uczniów i studentów nie są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 01.08.2019, strona 57
Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia podatkowego, którego przedmiotem są stypendia artystyczne przyznawane przez gminę. Oznacza to, że u beneficjentów stypendia (...)  »
Odpracowanie zaległości czynszowych a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, strona 16
Wygaśnięcie zobowiązania czynszowego w związku z wykonaniem różnego rodzaju prac (np. porządkowych) na rzecz wynajmującego nie powoduje u najemcy (dłużnika) powstania przychodu podatkowego. W efekcie (...)  »
Kolejne przedłużenie wejścia w życie części przepisów o poborze podatku u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 15
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 1203 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub (...)  »
Preferencje podatkowe dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia - zwolnienie od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019, strona 14
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (...)  »
Pracownicza zaliczka przy dofinansowaniu do wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 14
Miesiące letnie to główny sezon pracowniczego wypoczynku. Wielu pracodawców, oprócz udzielania pracownikom urlopu, również dofinansowuje im oraz członkom ich rodzin różne formy wypoczynku. To, czy (...)  »
Stosowanie podwyższonych kosztów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 5
Podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy pracodawca stosuje przy obliczaniu zaliczek na pdof w odniesieniu do należności pracownika, który złoży mu oświadczenie, że jego (...)  »
Zakładowa wycieczka bez przychodu dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 1
Udział w wycieczce, która została dofinansowana środkami ZFŚS i której celem jest integracja pracowników, umożliwienie im aktywnego wypoczynku oraz pozytywny wpływ na wzajemne relacje i (...)  »
Niepełnosprawność musi potwierdzać orzeczenie wydane przez właściwy organ
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 01.07.2019, strona 57
Funkcjonariusza, który posiada orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa wydane przez komisję lekarską MSWiA, nie uważa się za osobę niepełnosprawną, w świetle przepisów podatkowych (...)  »
Wartość walizki udostępnionej pracownikowi odbywającemu podróż służbową nie jest jego przychodem - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 01.06.2019, strona 33
Jeżeli pracodawca zamierza udostępnić pracownikom udającym się w podróż służbową firmowe walizki podróżne w celu odpowiedniego transportu odzieży ochronnej, dokumentacji papierowej i elektronicznej, a także (...)  »
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.05.2019 r.
W połowie maja 2019 r. pracownik teatru złożył oświadczenie, że w maju zmienił miejsce zamieszkania na miejscowość położoną poza miejscowością, w której znajduje się zakład (...)  »
Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 12
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 788 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia (...)  »
Dodatkowe świadczenia na rzecz kombatantów oraz osób represjonowanych wolne od PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019, strona 12
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 752 opublikowano ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach (...)  »
Opodatkowanie należności z dwóch umów zlecenia wypłaconych w jednym miesiącu
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.05.2019 r.
Z osobą niebędącą pracownikiem muzeum zawarto dwie umowy zlecenia (w marcu i kwietniu 2019 r.). Wynikające z nich należności będą wypłacone w tym samym miesiącu (...)  »
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendium naukowego - interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 02.05.2019 r.
Stypendia naukowe otrzymane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. (...)  »
Powiększenie katalogu zwolnień od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 12
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 504 opublikowano ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (...)  »
Opublikowano nowe wzory formularzy CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 11
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów (...)  »
Niektórym podatnikom CIT przedłużono termin złożenia CIT-8
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 11
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 549 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia (...)  »
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 36
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego należy zaliczyć do wydatków zwiększających wartość początkową środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji inwestycji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)  »
Dywidenda otrzymana przez gminę a podatek dochodowy
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 19.04.2019 r.
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, dochody z tytułu dywidendy stanowią dochód z majątku gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Spółka wypłacająca gminie tę (...)  »
Stawka amortyzacyjna dla inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 01.04.2019, strona 35
Inwestycja w obcym środku trwałym, którym jest budynek, może być amortyzowana według stawki przyjętej przez podatnika, przy czym nie może ona przekraczać 10%. W razie (...)  »
Projekty rozporządzeń przewidujące przedłużenie terminu do złożenia CIT-8 dla niektórych grup podatników oraz nowe wzory formularzy CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 15
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazały się następujące projekty rozporządzeń Ministra Finansów: 1) w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających (...)  »
Nowe wzory i termin złożenia CIT dla niektórych podatników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019, strona 17
Na podpis Ministra Finansów oczekuje rozporządzenie określające nowe wzory deklaracji (zeznań, itp.) dla celów CIT. Mają być one stosowane zasadniczo już za 2018 r. Ponadto (...)  »
Moment zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek w związku z przyznaniem pracownikowi renty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 27
Zatrudniony przez nas pracownik w marcu 2019 r. otrzymał prawo do renty rodzinnej. W tym samym miesiącu poinformował o tym pracodawcę. Czy kwotę zmniejszającą podatek (...)  »
Skutki podatkowe wniesienia przez gminę aportu do spółki kapitałowej
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.03.2019 r.
Gmina, która wniesie do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci zabudowanego gruntu, nie ma obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Tak (...)  »
Dochód ze sprzedaży nieruchomości wolny od CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 61
Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z (...)  »
Wypłacanie pacjentom odszkodowań i rent a zwolnienie szpitala od podatku dochodowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 25.02.2019 r.
Wydatki poniesione przez szpital na uregulowanie zasądzonych wyrokiem sądu świadczeń w postaci zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz odsetek od tych świadczeń, jak również koszty przegranych procesów (...)  »
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zagranicznych artystów -interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 21.02.2019 r.
Płatnik może zastosować postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące braku opodatkowania dochodów zagranicznych artystów w Polsce, jeśli ma informacje o wykonywaniu działalności artystycznej: (...)  »
Szkoła będąca jednostką budżetową jest zwolniona od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 70
Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Za zgodą tego organu, zamierza wynajmować salę i boisko sportowe. Dochody uzyskane z tej działalności będą przeznaczone na (...)  »
Projekt interpretacji ogólnej w zakresie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów u pracowników-twórców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 33
Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw (...)  »
Strata z działalności wolnej od podatku - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 29
Strata powstała z działalności statutowej, wolnej od podatku dochodowego, nie jest stratą podatkową i wobec tego nie podlega rozliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 (...)  »
Od wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie własnej odzieży starostwo nie musi pobierać zaliczki PIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.01.2019 r.
Ekwiwalent za pranie własnej odzieży wypłacany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających używania odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, a starostwo jako płatnik nie (...)  »
Zmiany w pdof ważne dla płatników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 5
Rok 2019 obfituje w zmiany w ustawach o podatku dochodowym. Pośród nich znalazły się nowe rozwiązania w zakresie dotyczącym obowiązków podmiotów będących płatnikami pdof. Szereg (...)  »
Starostwo nie pobiera zaliczki na podatek od ekwiwalentów wypłacanych pracownikom w ramach wypełniania obowiązków bhp
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 71
Starostwo zatrudnia szereg pracowników na stanowiskach, których zajmowanie wymaga posiadania specjalistycznej odzieży roboczej. Pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia w 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 33
Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 (...)  »
Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 32
1. Formularze PIT Składane przez płatników formularze podatkowe, tj. PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 r. przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie (...)  »
Wykonywanie pracy w celu odpracowania długu bez konsekwencji w PIT – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.01.2019 r.
Odpracowanie długu z tytułu należności czynszowych, eksploatacyjnych oraz za media przez dłużnika będącego osobą fizyczną, nie skutkuje u niego powstaniem przychodu podatkowego. Tym samym wierzyciel (...)  »
Nierezydent zatrudniony na umowę o pracę
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.01.2019 r.
Uczelnia zatrudniła na umowę o pracę obywatela Niemiec. Umowa została zawarta na rok. Pracownik będzie świadczył pracę w Polsce. Dla celów podatkowych jest rezydentem Niemiec, (...)  »
Korzystanie z bezpłatnych usług pracodawcy a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019, strona 16
Świadczenia uzyskiwane przez pracowników, zleceniobiorców czy też usługodawców od szkoły, z którą współpracują, w postaci zwolnienia z opłacania czesnego z tytułu uczęszczania ich dzieci do (...)  »
Świadczenia z okazji świąt
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 03.01.2019 r.
Uczelnia wydała pracownikom paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ich zakup finansowała ze środków ZFŚS. Czy wartość tych paczek stanowi przychód wolny od podatku dochodowego? (...)  »
Zlecenie a obowiązek wystawienia w trakcie roku PIT-11
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 03.01.2019 r.
Zleceniobiorca po zakończeniu świadczenia usług na rzecz szpitala zwrócił się z wnioskiem o wystawienie mu w grudniu 2018 r. informacji PIT-11. Czy zleceniodawca ma obowiązek, (...)  »
Opodatkowanie należności wypłaconych zleceniobiorcom ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 32
Należności z umowy zlecenia, których wypłata będzie sfinansowana dotacją pochodzącą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. (...)  »
Wysokość "parametrów" stosowanych do obliczania w 2019 r. zaliczek na podatek od dochodów pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 25
Zakład pracy jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy (...)  »
Zmiana zakresu informacji wykazywanych w formularzach PIT-11 i PIT-8C składanych za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 28
W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2018 r. uległ zmianie zakres informacji wykazywanych w formularzach PIT-11 i PIT-8C. Zmiany polegają na tym, że wykazywane dotychczas (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 16
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2215 opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Celem tej ustawy jest (...)  »
Staż uczniowski
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 18
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2245 opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o (...)  »
Nowe wzory formularzy PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 19
W Dz. U. z 2018 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory formularzy PIT (...). Wzory te stosuje się do uzyskanych przychodów, dochodów (poniesionych (...)  »
Upominki dla pracowników przechodzących na emeryturę i obchodzących jubileusz pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 36
Wręczone pracownikom drobne prezenty okolicznościowe w związku z przejściem na emeryturę lub osiągnięciem określonego stażu pracy, nie stanowią u nich przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. (...)  »
Podatek i składki ZUS od spłaty długu czynszowego w formie odpracowania
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 20
Zakład budżetowy zajmuje się zarządem i administrowaniem gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych. Od pewnego czasu kilku najemców tych lokali zalega z opłatą czynszu. Z tego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.