Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 września 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 r., godz. 13:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.959 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
36
4
5
6
7
8
9
10
37
11
12
13
14
15
16
17
38
18
19
20
21
22
23
24
39
25
26
27
28
29
30
Podatki dochodowe
pokaż fragmenty artykułów
Obliczenie obciążeń podatkowo-składkowych po przekroczeniu 30.000 zł dochodu u pracownika, któremu nie pobierano zaliczek na podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Pracownik złożył wniosek o niepobieranie mu zaliczek na podatek. W trakcie roku jego dochód przekroczy jednak 30.000 zł. Jak obliczyć obciążenia podatkowo-składkowe za miesiąc, w (...)  »
Udział pracowników w wycieczce integracyjnej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Udział osób uprawnionych (pracowników, emerytów, rencistów, członków ich rodzin) w wycieczkach częściowo sfinansowanych z ZFŚS, których celem jest zintegrowanie pracowników, nie skutkuje u nich powstaniem (...)  »
Złożenie przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Pracownik złożył pracodawcy PIT-2, na którym w części E zaznaczył, że zamierza się opodatkować wspólnie z małżonkiem. Wskazał, że jego dochody przekroczą kwotę 120.000 zł, (...)  »
Wykazanie zwolnionych z podatku dotacji samorządowej instytucji kultury w CIT-8/O
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023
Biblioteka, jako samorządowa instytucja kultury, oprócz dochodów własnych w 2021 r. osiągnęła m.in. przychody z dotacji podmiotowej od organizatora, przychody z dotacji z Biblioteki Narodowej (...)  »
Złożenie oświadczenia PIT-2 przez pracownika, z którym zawarto kolejną umowę o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas określony obowiązywała do 30 czerwca 2023 r. 1 lipca br. zawarto z tym pracownikiem kolejną umowę o (...)  »
Rozliczenie podróży służbowej pracownika, który przedstawił fakturę za posiłek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Po zakończeniu krajowej podróży służbowej trwającej jedną dobę pracownik przedstawił fakturę za usługę hotelową na kwotę 200 zł oraz za śniadanie na kwotę 60 zł. (...)  »
Pierwsza emerytura a ulga dla seniora
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Pracownik w wieku emerytalnym zwolnił się i złożył wniosek o emeryturę, a następnie zatrudnił się ponownie. W dniu wypłaty wynagrodzenia (za miesiąc poprzedni 10 dnia (...)  »
Rodzaj zwolnienia z pdof a forma wypoczynku dziecka pracownika
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023
Na przełomie czerwca i lipca br. wraz z rodziną (troje niepełnoletnich dzieci i mąż) przebywałam w ramach urlopu wypoczynkowego na wczasach za granicą wykupionych w (...)  »
Przychody z dofinansowania letniego wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Dofinansowanie różnych form wypoczynku stanowi jedno z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych. Swoją niesłabnącą popularność zawdzięcza w głównej mierze kręgowi potencjalnych beneficjentów. Pracodawcy przyznają je bowiem zazwyczaj (...)  »
Podatkowe skutki wadliwego sposobu rozstania z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Przepisy art. 45-50 oraz art. 57-60 Kodeksu pracy regulują zakres roszczeń pracowników w sytuacji, gdy nastąpiło nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę (...)  »
Obciążenie pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych a przychód podatkowy uwzględniany w CIT-8
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.07.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy obciąża pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych. Obciążenie to ujmowane jest w księgach rachunkowych na koncie rozrachunków z pracownikami (konto 234) i na (...)  »
Zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat zakładu budżetowego a przychody podatkowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.06.2023 r.
Samorządowy zakład budżetowy w rachunku zysków i strat w pozycji "Zmiana stanu produktów" wykazuje kwotę ze znakiem "+". Czy kwota ta powinna zostać odjęta od (...)  »
Koszty pracownicze stosowane przez płatnika
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od pracowniczych należności, pracodawca zasadniczo powinien w jej kalkulacji uwzględnić tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. W zależności od okoliczności mogą (...)  »
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
Pracownik przed pierwszą wypłatą złożył w kadrach na formularzu PIT-2 wniosek o stosowanie przy obliczaniu zaliczki na pdof 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Już po dokonaniu (...)  »
Zwolnienie z CIT dochodów sklepiku szkolnego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest gmina. Szkoła zamierza otworzyć sklepik, który prowadzony będzie przez uczniów szkoły pod opieką nauczycieli. Czy dochody (...)  »
Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, co wynika z uregulowań prawa pracy. Zdarza się (...)  »
Podwyższone koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej - stanowisko Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik złożył mu oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 2 (...)  »
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń na Dzień Dziecka
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Jako pracodawca postanowiliśmy, że z okazji Dnia Dziecka dzieci pracowników, które są w wieku przedszkolnym, otrzymają paczki z zabawkami i słodyczami, natomiast rodzicom dzieci szkolnych (...)  »
Ryczałty i ekwiwalenty dla pracowników w pdof
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Oprócz pensji pracownik może być uprawniony do otrzymania innych, pobocznych składników wynagrodzenia. Do kategorii tej należą m.in. ryczałty i ekwiwalenty pełniące funkcję rekompensaty za brak (...)  »
Ulga dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023
Od dwóch lat zatrudniamy pracownika, który w tym roku ukończy 24 lata, a w marcu br. obronił magisterkę. Czy z uwagi na to, że zakończył (...)  »
Podwyższone koszty pracownicze w razie wykonywania pracy zdalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W myśl art. 6718 K.p., w brzmieniu obowiązującym od (...)  »
Respektowanie przez zleceniodawcę oświadczeń złożonych przez zleceniobiorców - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 01.04.2023
W przypadku umowy zlecenia stosunek prawny nie ustaje z chwilą wykonania zlecenia, lecz z chwilą, gdy strony umowy zlecenia wykonają względem siebie zobowiązania. Zatem w (...)  »
Moment stosowania u pracownika ulgi dla seniorów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 01.04.2023
Pracownik 17 lutego 2023 r. ukończył 65 lat i w tym samym dniu złożył pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi dla seniorów. Czy (...)  »
Uwzględnianie dodatkowej kwoty zmniejszającej podatek w razie obniżenia u pracownika składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 01.04.2023
Pracownik złożył oświadczenie, że zamierza rozliczyć się wspólnie z żoną. W związku z tym przy obliczaniu zaliczki na podatek stosujemy mu dodatkową kwotę zmniejszającą podatek. (...)  »
Dostęp do platformy językowej w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Sfinansowanie pracownikom przez ich pracodawcę dostępu do platformy umożliwiającej naukę języków obcych stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 (...)  »
Podatkowe rozliczenie należności zmarłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Stosunek pracy może wygasnąć w związku ze śmiercią pracownika. Przeważnie na ten dzień pozostają przysługujące mu prawa majątkowe z tego tytułu - są to głównie (...)  »
Kwota zmniejszająca w przypadku przychodów uzyskiwanych z praw majątkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Czy osoba fizyczna uzyskująca przychody z praw majątkowych, której przysługują 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich, ma prawo do kwoty zmniejszającej podatek uwzględnianej (...)  »
Objaśnienia Ministra Finansów w sprawie oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 01.02.2023
Minister Finansów na stronie www.gov.pl opublikował objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. pt. "Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy (...)  »
Rezygnacja z kosztów pracowniczych w 2023 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
W formularzu PIT-2(9) - oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych część F, H oraz I poświęcona jest w (...)  »
Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Płatnik, wystawiając PIT-11, ma obowiązek podać identyfikator podatkowy pracownika: PESEL albo NIP. Zasada ta obowiązuje także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Nie można w PIT-11 za (...)  »
Obliczanie zaliczki na podatek po utracie prawa do ulgi dla pracujących seniorów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Od stycznia 2022 r. nasz pracownik korzystał z ulgi dla seniora. W kwietniu przeszedł na emeryturę, w związku z czym wypłaciliśmy mu odprawę emerytalną. W (...)  »
Opodatkowanie umów zlecenia w 2023 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Począwszy od 1 stycznia 2023 r. pewnym zmianom ulegną zasady ustalania zaliczki na podatek w przypadku przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście oraz praw majątkowych. (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek w 2023 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (575) z dnia 01.12.2022
1) W 2021 r. pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, na podstawie którego zakład pracy jako płatnik przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika stosuje (...)  »
Oświadczenia i wnioski składane w 2023 r. za pomocą PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Od przyszłego roku będzie obowiązywać nowa wersja formularza PIT-2 oznaczona jako PIT-2(9). Znajdzie on zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Nowy (...)  »
Stosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Dochód jednego z naszych pracowników w najbliższym miesiącu przekroczy pierwszy próg podatkowy. Czy pomimo tego nadal - jako płatnik pdof - powinniśmy stosować 1/12 kwoty (...)  »
Zaliczka od wypłaty wyrównania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Pracodawca w czerwcu 2022 r. rozwiązał umowę o pracę z jednym z pracowników. W październiku br. wypłacił mu wyrównanie wynagrodzenia. Czy obliczając zaliczkę od tych (...)  »
Nowelizacja ustawy o PIT - obowiązki płatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (573) z dnia 01.11.2022
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Zwracane rodzicom przez gminę koszty dowozu dzieci do placówki edukacyjnej nie są przychodem - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Gmina nie jest zobligowana do opodatkowania kwot wypłacanych z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do placówek edukacyjnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)  »
Nowe wersje formularzy składanych płatnikom obowiązujące od 2023 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) ukazały się nowe wersje formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i mieć zastosowanie (...)  »
Zwrot kosztów dojazdów do podopiecznych MOPS-u a PIT - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Zwrot kosztów dojazdów prywatnymi samochodami do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesionych przez opiekunki w jazdach lokalnych, które nie są pracownikami socjalnymi, stanowi dla nich (...)  »
PIT-0 dla seniorów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przychód z tytułu sprawowania urzędu sędziego sądu uzyskany przez sędziego, który pomimo ukończenia 65 roku życia nie przeszedł w stan spoczynku, nie jest wolny od (...)  »
Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów poświęcone oświadczeniom i wnioskom składanym od 2023 r. płatnikom PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
W wyniku nowelizacji ustawy o PIT dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych (...)  »
Podwyższone koszty uzyskania przychodów u emeryta
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W związku z brakami kadrowymi postanowiliśmy zatrudnić na podstawie umów o pracę naszych dwóch emerytowanych pracowników. Jeden z nich złożył oświadczenie o stosowanie podwyższonych kosztów (...)  »
Obowiązki gminy jako płatnika pdof w związku ze zwrotem kosztów dojazdów
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Zwrot rodzicom niepełnosprawnych dzieci kosztu dowozu do placówek edukacyjnych, w których realizują i będą realizować obowiązek szkolny i nauki wynikający z ustawy - Prawo oświatowe, (...)  »
Ważność po ustaniu zatrudnienia oświadczenia PIT-2 złożonego w trakcie trwania stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
Przy obliczaniu zaliczek na podatek stosowaliśmy pracownikowi kwotę zmniejszającą podatek. Z osobą tą umowa o pracę została rozwiązana w poprzednim miesiącu, ale w tym miesiącu (...)  »
Zwrot zleceniobiorcy wydatków związanych z realizacją zadań - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
Nie są przychodem kwoty otrzymywane tytułem zwrotu wydatków, które są ściśle związane z wykonaniem zleconych zadań. Wyjątek stanowią należności z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia od 1 lipca 2022 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), zwana (...)  »
Ustalanie obciążeń podatkowo-składkowych u pracownika od 1 lipca 2022 r. - checklista
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Z dniem 1 lipca 2022 r. (co do zasady) weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof wprowadzone Polskim Ładem 2.0
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Polski Ład 2.0 stanowi kolejną próbę poprawienia uregulowań zapisanych w Polskim Ładzie. W zakresie pdof przynosi rozwiązania działające wstecz, bo mające zastosowanie do dochodów (przychodów) (...)  »
Likwidacja mechanizmu rolowania zaliczek na pdof
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
Dokonujemy wypłat należności na rzecz pracowników oraz zleceniobiorców. Od którego momentu możemy nie stosować przy wyliczaniu zaliczek na pdof od ich należności tzw. mechanizmu rolowania? (...)  »
Zaliczka na pdof już bez ulgi dla klasy średniej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
Część naszych pracowników uzyskuje przychody w wysokości obligującej nas jako płatnika pdof do stosowania przy obliczaniu zaliczki na pdof ulgi dla klasy średniej. Czy w (...)  »
Podatek przy dwóch zleceniach z niewielkim wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W dniu 1 lipca br. zawarliśmy z tą samą osobą dwie umowy zlecenia - jedną z wynagrodzeniem 194 zł, a drugą - 375 zł. Zleceniobiorca (...)  »
Odprawa emerytalna zwolniona od podatku w ramach ulgi dla seniorów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Odprawa emerytalna jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 updof, tj. w ramach ulgi dla seniorów. Zastosowanie tego zwolnienia nie (...)  »
Uwzględnianie przez płatnika oświadczenia PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2, to jest on obowiązany przy obliczaniu zaliczki na podatek stosować kwotę zmniejszającą podatek także wtedy, gdy jest świadomy, że (...)  »
Pobór pracowniczej zaliczki i wpłata jej do urzędu skarbowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Czy zaliczka na podatek pobrana od pracowniczego wynagrodzenia może być przez płatnika wpłacana do urzędu skarbowego kwartalnie? Pracowniczej zaliczki na podatek nie można wpłacać do (...)  »
Koszty uzyskania przychodów uwzględniane przy obliczaniu zaliczki na podatek u pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Część pracowników mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Dojeżdżają do pracy prywatnymi samochodami lub pociągiem. Czy pracodawca przy obliczaniu im zaliczki na (...)  »
Od 1 lipca 2022 r. zmiany w obliczaniu obciążeń podatkowo-składkowych od wynagrodzeń pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
1 lipca 2022 r. mają wejść w życie zmiany w zakresie ustalania obciążeń podatkowo-składkowych u pracowników. Ma je wprowadzić ustawa o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Skutki podatkowe udziału w zakładowej wycieczce
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Osoby uprawnione, w tym w szczególności pracownicy i członkowie ich rodzin, z tytułu świadczenia w postaci dofinansowania z ZFŚS udziału w wycieczkach integracyjnych, których celem (...)  »
Rezygnacja ze zwolnienia dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Z dniem 1 czerwca 2022 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę uprawnioną do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 (...)  »
Odwołanie pandemii a podatek dochodowy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii COVID-19. Na gruncie podatku dochodowego w okresie pandemii funkcjonowało szereg preferencji podatkowych, w tym w (...)  »
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie płaci minimalnego podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (563) z dnia 01.06.2022
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany do uiszczania minimalnego podatku dochodowego? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest obowiązany do uiszczania minimalnego podatku (...)  »
Zaokrąglenia przy opodatkowywaniu umowy zlecenia - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (563) z dnia 01.06.2022
[1401181] Czy zaokrąglamy KUP w umowach zlecenia do pełnych złotych? Np. umowa na 748,81 zł, KUP - 129,23 zł = 129 zł. Wybrane wypowiedzi uczestników (...)  »
Zasady opodatkowania zagranicznego profesora
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Uczelnia zatrudnia na umowę o pracę, na stanowisku profesora wizytującego, osobę mającą rezydencję podatkową w Danii. Profesor będzie świadczył pracę w Polsce. Czy jego wynagrodzenie (...)  »
Nagrody rektora uczelni wypłacone za osiągnięcia sportowe studentów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Za uzyskanie wysokich osiągnięć w zawodach sportowych rektor uczelni przyznał nagrody pieniężne studentom, którzy reprezentowali tę uczelnię. Uczelnia nie była organizatorem tych zawodów. Wśród nagrodzonych (...)  »
Ryczałt za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej jest zatrudniony na 3/4 etatu jako asystent rodziny i na 1/4 etatu jako pracownik socjalny koordynujący "Klub Senior+". Pracownik ten (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.