Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Podatki dochodowe
Podatek i składki ZUS od spłaty długu czynszowego w formie odpracowania
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 20
Zakład budżetowy zajmuje się zarządem i administrowaniem gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych. Od pewnego czasu kilku najemców tych lokali zalega z opłatą czynszu. Z tego (...)  »
Zmiany w PIT i CIT - wybrane zagadnienia
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 7
2.1. Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie niektórych zmian w PIT/CIT W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., pod poz. 2159, opublikowano ustawę z dnia (...)  »
Zmiany przepisów o podatku dochodowym
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 13
Rok 2018 r. obfituje w liczne nowelizacje przepisów, w tym przepisów ustaw o podatku dochodowym. W niniejszym artykule informujemy o tych aktach prawnych wprowadzających zmiany (...)  »
Pobór zaliczki na podatek od ryczałtu za dojazdy wypłacanego ławnikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 32
Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu ławników do sądu stanowi przychód z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, który korzysta ze zwolnienia określonego (...)  »
Obowiązki płatników oraz roczne rozliczenie PIT w świetle nowych rozwiązań prawnych
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 4
WCHODZI W ŻYCIE W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2126 opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Jednostka budżetowa jako płatnik podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 50
Jednostka budżetowa gminy jest odrębnym od tej gminy płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i zobowiązana jest pobierać podatek w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz kontrahentów (...)  »
Pomoc finansowana ze środków publicznych
Źródło: 27.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W ramach rządowego programu mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych (...)  »
Zwolnienie od podatku stypendiów otrzymywanych w ramach unijnego programu "Erasmus+"
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 12
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2114 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Wynagrodzenie osób pełniących funkcje w komisjach wyborczych wolne od podatku dochodowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 54
Osobom pełniącym określone funkcje w komisjach wyborczych w wyborach samorządowych, należą się zryczałtowane diety. Diety te przysługują: członkom terytorialnych komisji wyborczych - za czas związany (...)  »
Oprogramowanie na własny użytek bez podatku u źródła
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 48
Uczelnia publiczna nabywa od podmiotów zagranicznych oprogramowania komputerowe na własne potrzeby. Oprogramowania nabywane są na zasadzie licencji na korzystanie z programu komputerowego przez końcowego użytkownika. (...)  »
50% koszty uzyskania przychodów gdy w umowie o pracę nie wyodrębniono wysokości honorarium - wyrok WSA
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 31
Na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, honorarium za prace twórcze powinno być wyodrębnione w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Nie ma jednak wymogu, aby wyodrębnienie (...)  »
Zwolnienie państwowej instytucji kultury z wpłacania podatku dochodowego – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 updop, przeznaczający swój dochód na cele określone w tym przepisie, m.in. na działalność kulturalną, zwolnieni są (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z dwóch umów o dzieło wypłaconego w tym samym dniu
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Z osobą niebędącą pracownikiem muzeum zawarto dwie umowy o dzieło - na kwotę 100 zł i 300 zł. Wynagrodzenie z tytułu tych umów będzie wypłacone (...)  »
Opodatkowanie wypłaconego wyrównania wynagrodzenia
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
We wrześniu 2018 r. omyłkowo pracownikowi biblioteki wypłacono za niskie wynagrodzenie za ten miesiąc. Wyrównanie wynagrodzenia zostanie mu wypłacone w październiku 2018 r. Czy pracodawca (...)  »
Stawka podatku stosowana przy poborze zaliczki na podatek od umowy zlecenia
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Do teatru wpłynął wniosek od zleceniobiorcy o stosowanie mu przy obliczaniu zaliczki na podatek 32% stawki podatku. Czy teatr jako zleceniodawca powinien zastosować taką stawkę? (...)  »
Koszty uzyskania przychodów u pracownika świadczącego pracę na podstawie dwóch umów o pracę
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Filharmonia zatrudniła pracownika na część etatu, który jest także zatrudniony na umowę o pracę na część etatu w innym zakładzie pracy. Czy przy obliczaniu zaliczki (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracownik teatru zwrócił się z prośbą o wypłacenie mu zaliczki na poczet wynagrodzenia. Czy wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu? Wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu. Z (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe przy zatrudnianiu emeryta na część etatu
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Od września 2018 r. centrum, kultury zatrudnia emeryta na umowę o pracę na 1/4 etatu. Czy koszty uzyskania przychodów powinnam ustalić mu proporcjonalnie do wielkości (...)  »
Koszty pracownicze w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w niewielkiej wysokości
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Nowo zatrudniony pracownik muzeum przepracował we wrześniu 2018 r. tylko jeden dzień. W związku z tym wynagrodzenie za ten miesiąc było niższe od kosztów uzyskania (...)  »
Zaprzestanie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Źródło: 02.11.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Dotychczas pracownik muzeum miał stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. W połowie października 2018 r. poinformował pracodawcę, że od tej pory mieszka w tej samej miejscowości, (...)  »
Dotacja z gminy a informacja PIT-8C - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 34
Jeżeli wypłacona mieszkańcowi gminy dotacja na zakup zbiornika na deszczówkę jest finansowana z budżetu gminy i stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, (...)  »
Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach pracodawcy
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 4
1. Kwalifikacja podatkowa wydatków Wynagrodzenie wypłacane z tytułu pracy wykonywanej zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, co do zasady, stanowi u (...)  »
Opodatkowanie dodatku za pracę przy komputerze
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracodawca (jednostka kultury) postanowił wypłacać dodatek pracownikom wykonującym pracę przy komputerze. Czy wartość tego dodatku będzie stanowiła u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu? (...)  »
Przychód podatkowy gminy z umorzenia udziałów w spółce
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Gmina otrzymująca wynagrodzenie za umorzone udziały w spółce lub z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów nie jest zobowiązana do (...)  »
Pobór podatku przy wypłacie należności za granicę
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Samorządowy zakład budżetowy wynajmuje środki transportu od osoby prawnej mającej siedzibę w kraju, z którym Polska ma obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kontrahent zagraniczny (...)  »
Dochody związku gmin a zwolnienie od podatku dochodowego
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Przekazanie przez związek gmin w formie aportu środków trwałych spółce z o.o., powołanej przez ten związek do realizacji zadań publicznych gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika, który zawiesił działalność
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracownik gminnego ośrodka kultury zawiesił 1 września 2018 r. prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności opodatkowywał według skali podatkowej. Czy może teraz (...)  »
Stosowanie certyfikatu rezydencji bez określonego okresu ważności
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Uczelnia wyższa będzie wypłacać amerykańskiemu kontrahentowi należności, które będą podlegać podatkowi u źródła. Kontrahent przedstawił uczelni certyfikat rezydencji wydany przez amerykańskie władze podatkowe. Nie określa (...)  »
Wypłata należności zagranicznemu kontrahentowi za usługę tłumaczenia
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Uczelnia wyższa zleciła firmie zagranicznej usługę tłumaczenia. Usługa była wykonana poza granicami Polski (teksty były przekazane e-mailem). Czy wypłacając wynagrodzenie za tę usługę, uczelnia powinna (...)  »
Rabaty udzielane szpitalowi przez dostawców leków i materiałów medycznych – skutki w podatku dochodowym
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W przypadku zakupu leków i materiałów medycznych, w ramach sprzedaży premiowej, za symboliczną złotówkę, szpital nie powinien z tego tytułu ustalać przychodu ze świadczeń nieodpłatnych (...)  »
Nieuwzględnianie pracownikowi kosztów uzyskania przychodów
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Szpital zatrudnił pracownika. W programie kadrowo-płacowym przez pomyłkę nie zaznaczono, by nowo zatrudniony pracownik miał uwzględniane koszty uzyskania przychodów. W związku z czym pracownik ten (...)  »
Otrzymanie przez pracownika zaliczki na firmowe zakupy
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Pracownik zajmujący się w szkole zaopatrzeniem otrzymuje zaliczki, z których finansuje firmowe zakupy. Czy kwoty tych zaliczek są u niego przychodem ze stosunku pracy? Otrzymywane (...)  »
Podstawa stosowania podwyższonych kosztów pracowniczych
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Muzeum zatrudnia pracowników, którzy mieszkają w innej miejscowości. W związku z tym przysługują im podwyższone koszty uzyskania przychodów. Na jakiej podstawie można im uwzględniać takie (...)  »
Urząd skarbowy i podatnik nie muszą otrzymać PIT-11 w tym samym dniu
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Czy szpital może przekazać swoim pracownikom informacje PIT-11 za 2018 r., zanim je prześle elektronicznie do urzędu skarbowego? Tak. Płatnik nie musi przekazać podatnikowi i (...)  »
Sfinansowanie przez uczelnię zaproszonym gościom kosztów przyjazdu na konferencje, seminaria, warsztaty jest wolne od podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Wolne od podatku są sfinansowane przez uczelnię koszty przyjazdu zaproszonych gości w celu wzięcia udziału w konferencjach, seminariach, warsztatach. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Zwolnienie z CIT dochodów uzyskiwanych przez Centrum Integracji Społecznej – interpretacja KIS
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Dochody uzyskiwane przez Centrum Integracji Społecznej, przeznaczone na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej, korzystają ze zwolnienia z CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Gmina zlecająca przeprowadzenie akcji promocyjnej a obowiązki płatnika – interpretacja KIS
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Skoro organizator loterii promocyjnej będzie odpowiadał za wykonanie czynności związanych z jej organizacją i przeprowadzeniem, zarówno w stosunku do właściwych instytucji, jak i w stosunku (...)  »
Świadczenia otrzymane nieodpłatnie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego – skutki na gruncie ustawy o CIT
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Jeśli osiągnięty przychód z nieodpłatnych świadczeń będzie skutkował u podatnika powstaniem dochodu, wówczas dochód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. (...)  »
Konsekwencje nieodpłatnego przekazania środków trwałych, których ulepszenie zostało sfinansowane z dochodu zwolnionego – interpretacja organu podatkowego
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jeżeli podatnik przeznaczy dochód w części odpowiadającej niezamortyzowanej wartości środków trwałych, na cele statutowe, tj. na działalność oświatową, naukową (badawczo doświadczalną) oraz w zakresie ochrony (...)  »
Opodatkowanie należności za korzystanie z utworu literackiego
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Samorządowa instytucja kultury zakupiła licencję na korzystanie z utworu literackiego. Autor, który na stałe mieszka na Węgrzech odmówił nam dostarczenia certyfikatu rezydencji. Czy należności licencyjne (...)  »
Zwrócone lekarzom weterynarii koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności wynikających z umowy zlecenia są opodatkowane - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Kwota wypłacona lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej tytułem zwrotu kosztów dojazdów samochodami prywatnymi w celu wykonywania zadań wyznaczonych przez tę Inspekcję, nie korzysta ze (...)  »
Dochody centrum integracji społecznej – warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Dochody uzyskane przez centrum integracji społecznej z wykonywanych usług korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Tak wynika (...)  »
Składki ZUS opłacone przez szpital za ubezpieczonych a zwolnienie od podatku
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek ZUS zapłaconych przez szpital za osoby ubezpieczone. Dochód stanowiący równowartość wydatku na opłacenie tych składek (...)  »
Zasady opodatkowania wynagrodzeń zagranicznych wykładowców w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku nie przewiduje odrębnych zasad dla opodatkowania wynagrodzeń profesorów, nauczycieli lub pracowników naukowych. Brak szczególnych przepisów w (...)  »
Nagrody otrzymane przez żołnierzy Powstania Warszawskiego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 16
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1781 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Usługi zakupione od zagranicznego podmiotu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 52
Wynagrodzenie wypłacane przez urząd miasta na rzecz holenderskiej firmy z tytułu zakupu usługi dostępu do przestrzeni adresowej IPv4 nie mieści się w dyspozycji normy prawnej (...)  »
Honoraria artystów finansowane ze środków publicznych
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Wynagrodzenia artystów, mających miejsce zamieszkania na terytorium Finlandii, z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce na podstawie umowy o dzieło, które będą sfinansowane całkowicie ze (...)  »
Opodatkowanie honorarium wypłaconego zagranicznemu artyście
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Teatr nawiązał współpracę z artystą, który ma miejsce zamieszkania na Ukrainie. Artysta wystąpi w kilku przedstawieniach wystawianych na scenie tego teatru. Czy będzie ono opodatkowane (...)  »
Honorarium za wykłady wygłoszone przez zagranicznego naukowca
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W ramach współpracy naukowej między uczelniami profesor z uniwersytetu niemieckiego został oddelegowany z uczelni macierzystej do wygłoszenia kilku wykładów na polskim uniwersytecie. Za wygłoszone wykłady (...)  »
Nauczyciel z zagranicy nie zapłaci podatku w Polsce
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W gimnazjum niepublicznym w przyszłym roku szkolnym chcemy zatrudnić na umowę zlecenia nauczyciela, który na stałe mieszka w Anglii. Czy i jaki podatek będziemy musieli (...)  »
Płatność za bilety wstępu na targi dokonywana na rzecz zagranicznego podmiotu a podatek u źródła
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Jednostka będąca samorządowym zakładem budżetowym zakupiła przez internet bilety wstępu na targi. Organizatorem targów jest firma (osoba prawna) z Niemiec i od niej zakupiono te (...)  »
Korekta PIT-11 w wyniku pomniejszenia przychodu o przychód zwolniony z opodatkowania – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Jeżeli osiągnięty przez pracownika w poprzednich latach przychód został w wyniku korekty pomniejszony o przychód wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników szpitala wypłacone z zysku a CIT – interpretacja KIS
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Dochód SP ZOZ, który zostanie przeznaczony, a następnie wydatkowany na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników za ich wkład w realizację celów statutowych SP ZOZ (...)  »
Dochód z tytułu otrzymania przez gminę (wspólnika) majątku zlikwidowanej spółki z o.o. - interpretacja KIS
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Majątek likwidowanej spółki z o.o., otrzymany przez gminę (wspólnika) po zakończeniu likwidacji spółki, stanowi tzw. dochód z majątku gminy. Dochód ten jest zwolniony od podatku (...)  »
Wycieczka dla pracowników szkoły sfinansowana z ZFŚS
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Szkoła (będąca samorządową jednostką budżetową) zorganizowała dla pracowników i ich rodzin wycieczkę do Zakopanego o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Udział w wycieczce był powszechnie dostępny i dobrowolny. (...)  »
Dotacje z gminy na wymianę źródeł ciepła a zwolnienie z PIT
Źródło: Serwis Podatkowy nr 10 (274) z dnia 10.10.2018, strona 38
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.382.2018.1.JR) "(...) Wnioskodawca (Gmina - przyp. red.) realizuje "Program ograniczenia niskiej emisji w (...)  »
Zwrot kosztów związanych z używaniem prywatnych samochodów w jazdach lokalnych pracowników jednostki budżetowej
Źródło: Serwis Podatkowy nr 10 (274) z dnia 10.10.2018, strona 36
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.403.2018.2.MS) "(...) Wnioskodawca jest jednostką budżetową X. Wykonuje zadania własne X, jako ośrodek (...)  »
Dochody samorządowego zakładu budżetowego z działalności w zakresie integracji społecznej i zawodowej zwolnione od podatku
Źródło: 02.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Dochody osiągane przez centrum integracji społecznej z działalności w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od (...)  »
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników przez podmiot realizujący cele statutowe a zwolnienie z CIT
Źródło: 01.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Dochód samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ), który zostanie przeznaczony, a następnie wydatkowany na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników za ich wkład w realizację (...)  »
Wydatki reprezentacyjne ponoszone przez instytucję kultury
Źródło: 01.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na pokrycie kosztów reprezentacji, niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, związanych wyłącznie z realizacją celów działalności statutowej muzeum w zakresie kultury, spełnia (...)  »
Zaniechanie poboru PIT/CIT od niektórych dochodów
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (999) z dnia 01.10.2018, strona 12
W Dzienniku Ustaw z 14 września 2018 r., pod poz. 1778, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru (...)  »
Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w ramach programu "Mobilność Plus" - stanowisko Ministra Finansów
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (999) z dnia 01.10.2018
Program "Mobilność Plus" został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 kwietnia 2012 r. Komunikat o ustanowieniu tego programu został opublikowany w Monitorze Polskim (...)  »
50% koszty uzyskania przychodów a wyodrębnienie w umowie o pracę wysokości honorarium - wyrok WSA
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (999) z dnia 01.10.2018
Żaden przepis ustawy o PDOF ani prawa autorskiego nie wymaga, aby - na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów - w umowie o pracę wyodrębniono (...)  »
Organ samorządu zawodowego finansujący swoim członkom kursy i szkolenia nie wystawia PIT-8C - interpretacja organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
W sytuacji gdy położne i pielęgniarki uczestniczą w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego i finansowanym z jego środków, czyli ze składek członków samorządu, (...)  »
Darowizny otrzymywane przez publiczny szpital
Źródło: 28.09.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
W przypadku otrzymania w drodze darowizny leków i wyrobów medycznych innych niż środki trwałe, szpital zobowiązany będzie do rozpoznania przychodu podatkowego z tego tytułu w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.