Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Podatki dochodowe
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 36
Wydatek na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego należy zaliczyć do wydatków zwiększających wartość początkową środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji inwestycji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)  »
Dywidenda otrzymana przez gminę a podatek dochodowy
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 17.04.2019 r.
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, dochody z tytułu dywidendy stanowią dochód z majątku gminy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Spółka z o.o. wypłacająca (...)  »
Stawka amortyzacyjna dla inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (487) z dnia 01.04.2019, strona 35
Inwestycja w obcym środku trwałym, którym jest budynek, może być amortyzowana według stawki przyjętej przez podatnika, przy czym nie może ona przekraczać 10%. W razie (...)  »
Moment zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek w związku z przyznaniem pracownikowi renty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 27
Zatrudniony przez nas pracownik w marcu 2019 r. otrzymał prawo do renty rodzinnej. W tym samym miesiącu poinformował o tym pracodawcę. Czy kwotę zmniejszającą podatek (...)  »
Skutki podatkowe wniesienia przez gminę aportu do spółki kapitałowej
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.03.2019 r.
Gmina, która wniesie do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci zabudowanego gruntu, nie ma obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Tak (...)  »
Dochód ze sprzedaży nieruchomości wolny od CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 01.03.2019, strona 61
Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z (...)  »
Wypłacanie pacjentom odszkodowań i rent a zwolnienie szpitala od podatku dochodowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 25.02.2019 r.
Wydatki poniesione przez szpital na uregulowanie zasądzonych wyrokiem sądu świadczeń w postaci zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz odsetek od tych świadczeń, jak również koszty przegranych procesów (...)  »
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zagranicznych artystów -interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 21.02.2019 r.
Płatnik może zastosować postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące braku opodatkowania dochodów zagranicznych artystów w Polsce, jeśli ma informacje o wykonywaniu działalności artystycznej: (...)  »
Szkoła będąca jednostką budżetową jest zwolniona od CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 70
Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Za zgodą tego organu, zamierza wynajmować salę i boisko sportowe. Dochody uzyskane z tej działalności będą przeznaczone na (...)  »
Projekt interpretacji ogólnej w zakresie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów u pracowników-twórców
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 33
Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw (...)  »
Strata z działalności wolnej od podatku - wyrok NSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 01.02.2019, strona 29
Strata powstała z działalności statutowej, wolnej od podatku dochodowego, nie jest stratą podatkową i wobec tego nie podlega rozliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 (...)  »
Od wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie własnej odzieży starostwo nie musi pobierać zaliczki PIT
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.01.2019 r.
Ekwiwalent za pranie własnej odzieży wypłacany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających używania odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, a starostwo jako płatnik nie (...)  »
Zmiany w pdof ważne dla płatników
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 5
Rok 2019 obfituje w zmiany w ustawach o podatku dochodowym. Pośród nich znalazły się nowe rozwiązania w zakresie dotyczącym obowiązków podmiotów będących płatnikami pdof. Szereg (...)  »
Starostwo nie pobiera zaliczki na podatek od ekwiwalentów wypłacanych pracownikom w ramach wypełniania obowiązków bhp
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 71
Starostwo zatrudnia szereg pracowników na stanowiskach, których zajmowanie wymaga posiadania specjalistycznej odzieży roboczej. Pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia w 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 33
Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 (...)  »
Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 32
1. Formularze PIT Składane przez płatników formularze podatkowe, tj. PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 r. przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie (...)  »
Wykonywanie pracy w celu odpracowania długu bez konsekwencji w PIT – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.01.2019 r.
Odpracowanie długu z tytułu należności czynszowych, eksploatacyjnych oraz za media przez dłużnika będącego osobą fizyczną, nie skutkuje u niego powstaniem przychodu podatkowego. Tym samym wierzyciel (...)  »
Nierezydent zatrudniony na umowę o pracę
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 14.01.2019 r.
Uczelnia zatrudniła na umowę o pracę obywatela Niemiec. Umowa została zawarta na rok. Pracownik będzie świadczył pracę w Polsce. Dla celów podatkowych jest rezydentem Niemiec, (...)  »
Korzystanie z bezpłatnych usług pracodawcy a przychód pracownika
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019, strona 16
Świadczenia uzyskiwane przez pracowników, zleceniobiorców czy też usługodawców od szkoły, z którą współpracują, w postaci zwolnienia z opłacania czesnego z tytułu uczęszczania ich dzieci do (...)  »
Świadczenia z okazji świąt
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 03.01.2019 r.
Uczelnia wydała pracownikom paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ich zakup finansowała ze środków ZFŚS. Czy wartość tych paczek stanowi przychód wolny od podatku dochodowego? (...)  »
Zlecenie a obowiązek wystawienia w trakcie roku PIT-11
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 03.01.2019 r.
Zleceniobiorca po zakończeniu świadczenia usług na rzecz szpitala zwrócił się z wnioskiem o wystawienie mu w grudniu 2018 r. informacji PIT-11. Czy zleceniodawca ma obowiązek, (...)  »
Opodatkowanie należności wypłaconych zleceniobiorcom ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 32
Należności z umowy zlecenia, których wypłata będzie sfinansowana dotacją pochodzącą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. (...)  »
Wysokość "parametrów" stosowanych do obliczania w 2019 r. zaliczek na podatek od dochodów pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 25
Zakład pracy jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy (...)  »
Zmiana zakresu informacji wykazywanych w formularzach PIT-11 i PIT-8C składanych za 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019, strona 28
W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2018 r. uległ zmianie zakres informacji wykazywanych w formularzach PIT-11 i PIT-8C. Zmiany polegają na tym, że wykazywane dotychczas (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 16
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2215 opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Celem tej ustawy jest (...)  »
Staż uczniowski
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 18
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2245 opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o (...)  »
Nowe wzory formularzy PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 19
W Dz. U. z 2018 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory formularzy PIT (...). Wzory te stosuje się do uzyskanych przychodów, dochodów (poniesionych (...)  »
Upominki dla pracowników przechodzących na emeryturę i obchodzących jubileusz pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 36
Wręczone pracownikom drobne prezenty okolicznościowe w związku z przejściem na emeryturę lub osiągnięciem określonego stażu pracy, nie stanowią u nich przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. (...)  »
Podatek i składki ZUS od spłaty długu czynszowego w formie odpracowania
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 20
Zakład budżetowy zajmuje się zarządem i administrowaniem gminnych lokali mieszkaniowych i użytkowych. Od pewnego czasu kilku najemców tych lokali zalega z opłatą czynszu. Z tego (...)  »
Zmiany w PIT i CIT - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 7
2.1. Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie niektórych zmian w PIT/CIT W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., pod poz. 2159, opublikowano ustawę z dnia (...)  »
Zmiany przepisów o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 13
Rok 2018 r. obfituje w liczne nowelizacje przepisów, w tym przepisów ustaw o podatku dochodowym. W niniejszym artykule informujemy o tych aktach prawnych wprowadzających zmiany (...)  »
Pobór zaliczki na podatek od ryczałtu za dojazdy wypłacanego ławnikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 32
Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu ławników do sądu stanowi przychód z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, który korzysta ze zwolnienia określonego (...)  »
Obowiązki płatników oraz roczne rozliczenie PIT w świetle nowych rozwiązań prawnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 4
WCHODZI W ŻYCIE W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2126 opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Jednostka budżetowa jako płatnik podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 50
Jednostka budżetowa gminy jest odrębnym od tej gminy płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i zobowiązana jest pobierać podatek w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz kontrahentów (...)  »
Pomoc finansowana ze środków publicznych
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 27.11.2018 r.
W ramach rządowego programu mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych (...)  »
Zwolnienie od podatku stypendiów otrzymywanych w ramach unijnego programu "Erasmus+"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 12
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2114 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Wynagrodzenie osób pełniących funkcje w komisjach wyborczych wolne od podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 54
Osobom pełniącym określone funkcje w komisjach wyborczych w wyborach samorządowych, należą się zryczałtowane diety. Diety te przysługują: członkom terytorialnych komisji wyborczych - za czas związany (...)  »
Oprogramowanie na własny użytek bez podatku u źródła
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 48
Uczelnia publiczna nabywa od podmiotów zagranicznych oprogramowania komputerowe na własne potrzeby. Oprogramowania nabywane są na zasadzie licencji na korzystanie z programu komputerowego przez końcowego użytkownika. (...)  »
50% koszty uzyskania przychodów gdy w umowie o pracę nie wyodrębniono wysokości honorarium - wyrok WSA
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 31
Na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, honorarium za prace twórcze powinno być wyodrębnione w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Nie ma jednak wymogu, aby wyodrębnienie (...)  »
Zwolnienie państwowej instytucji kultury z wpłacania podatku dochodowego – interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 19.11.2018 r.
Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 updop, przeznaczający swój dochód na cele określone w tym przepisie, m.in. na działalność kulturalną, zwolnieni są (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia z dwóch umów o dzieło wypłaconego w tym samym dniu
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 13.11.2018 r.
Z osobą niebędącą pracownikiem muzeum zawarto dwie umowy o dzieło - na kwotę 100 zł i 300 zł. Wynagrodzenie z tytułu tych umów będzie wypłacone (...)  »
Opodatkowanie wypłaconego wyrównania wynagrodzenia
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
We wrześniu 2018 r. omyłkowo pracownikowi biblioteki wypłacono za niskie wynagrodzenie za ten miesiąc. Wyrównanie wynagrodzenia zostanie mu wypłacone w październiku 2018 r. Czy pracodawca (...)  »
Stawka podatku stosowana przy poborze zaliczki na podatek od umowy zlecenia
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Do teatru wpłynął wniosek od zleceniobiorcy o stosowanie mu przy obliczaniu zaliczki na podatek 32% stawki podatku. Czy teatr jako zleceniodawca powinien zastosować taką stawkę? (...)  »
Koszty uzyskania przychodów u pracownika świadczącego pracę na podstawie dwóch umów o pracę
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Filharmonia zatrudniła pracownika na część etatu, który jest także zatrudniony na umowę o pracę na część etatu w innym zakładzie pracy. Czy przy obliczaniu zaliczki (...)  »
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Pracownik teatru zwrócił się z prośbą o wypłacenie mu zaliczki na poczet wynagrodzenia. Czy wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu? Wypłacone zaliczkowo wynagrodzenie podlega opodatkowaniu. Z (...)  »
Obciążenia podatkowo-składkowe przy zatrudnianiu emeryta na część etatu
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Od września 2018 r. centrum, kultury zatrudnia emeryta na umowę o pracę na 1/4 etatu. Czy koszty uzyskania przychodów powinnam ustalić mu proporcjonalnie do wielkości (...)  »
Koszty pracownicze w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w niewielkiej wysokości
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Nowo zatrudniony pracownik muzeum przepracował we wrześniu 2018 r. tylko jeden dzień. W związku z tym wynagrodzenie za ten miesiąc było niższe od kosztów uzyskania (...)  »
Zaprzestanie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 02.11.2018 r.
Dotychczas pracownik muzeum miał stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. W połowie października 2018 r. poinformował pracodawcę, że od tej pory mieszka w tej samej miejscowości, (...)  »
Dotacja z gminy a informacja PIT-8C - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 34
Jeżeli wypłacona mieszkańcowi gminy dotacja na zakup zbiornika na deszczówkę jest finansowana z budżetu gminy i stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, (...)  »
Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach pracodawcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 4
1. Kwalifikacja podatkowa wydatków Wynagrodzenie wypłacane z tytułu pracy wykonywanej zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, co do zasady, stanowi u (...)  »
Opodatkowanie dodatku za pracę przy komputerze
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Pracodawca (jednostka kultury) postanowił wypłacać dodatek pracownikom wykonującym pracę przy komputerze. Czy wartość tego dodatku będzie stanowiła u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu? (...)  »
Przychód podatkowy gminy z umorzenia udziałów w spółce
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Gmina otrzymująca wynagrodzenie za umorzone udziały w spółce lub z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów nie jest zobowiązana do (...)  »
Pobór podatku przy wypłacie należności za granicę
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Samorządowy zakład budżetowy wynajmuje środki transportu od osoby prawnej mającej siedzibę w kraju, z którym Polska ma obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kontrahent zagraniczny (...)  »
Dochody związku gmin a zwolnienie od podatku dochodowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Przekazanie przez związek gmin w formie aportu środków trwałych spółce z o.o., powołanej przez ten związek do realizacji zadań publicznych gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika, który zawiesił działalność
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Pracownik gminnego ośrodka kultury zawiesił 1 września 2018 r. prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności opodatkowywał według skali podatkowej. Czy może teraz (...)  »
Stosowanie certyfikatu rezydencji bez określonego okresu ważności
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Uczelnia wyższa będzie wypłacać amerykańskiemu kontrahentowi należności, które będą podlegać podatkowi u źródła. Kontrahent przedstawił uczelni certyfikat rezydencji wydany przez amerykańskie władze podatkowe. Nie określa (...)  »
Wypłata należności zagranicznemu kontrahentowi za usługę tłumaczenia
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Uczelnia wyższa zleciła firmie zagranicznej usługę tłumaczenia. Usługa była wykonana poza granicami Polski (teksty były przekazane e-mailem). Czy wypłacając wynagrodzenie za tę usługę, uczelnia powinna (...)  »
Rabaty udzielane szpitalowi przez dostawców leków i materiałów medycznych – skutki w podatku dochodowym
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
W przypadku zakupu leków i materiałów medycznych, w ramach sprzedaży premiowej, za symboliczną złotówkę, szpital nie powinien z tego tytułu ustalać przychodu ze świadczeń nieodpłatnych (...)  »
Nieuwzględnianie pracownikowi kosztów uzyskania przychodów
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Szpital zatrudnił pracownika. W programie kadrowo-płacowym przez pomyłkę nie zaznaczono, by nowo zatrudniony pracownik miał uwzględniane koszty uzyskania przychodów. W związku z czym pracownik ten (...)  »
Otrzymanie przez pracownika zaliczki na firmowe zakupy
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Pracownik zajmujący się w szkole zaopatrzeniem otrzymuje zaliczki, z których finansuje firmowe zakupy. Czy kwoty tych zaliczek są u niego przychodem ze stosunku pracy? Otrzymywane (...)  »
Podstawa stosowania podwyższonych kosztów pracowniczych
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Muzeum zatrudnia pracowników, którzy mieszkają w innej miejscowości. W związku z tym przysługują im podwyższone koszty uzyskania przychodów. Na jakiej podstawie można im uwzględniać takie (...)  »
Urząd skarbowy i podatnik nie muszą otrzymać PIT-11 w tym samym dniu
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 23.10.2018 r.
Czy szpital może przekazać swoim pracownikom informacje PIT-11 za 2018 r., zanim je prześle elektronicznie do urzędu skarbowego? Tak. Płatnik nie musi przekazać podatnikowi i (...)  »
Sfinansowanie przez uczelnię zaproszonym gościom kosztów przyjazdu na konferencje, seminaria, warsztaty jest wolne od podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 22.10.2018 r.
Wolne od podatku są sfinansowane przez uczelnię koszty przyjazdu zaproszonych gości w celu wzięcia udziału w konferencjach, seminariach, warsztatach. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Zwolnienie z CIT dochodów uzyskiwanych przez Centrum Integracji Społecznej – interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.10.2018 r.
Dochody uzyskiwane przez Centrum Integracji Społecznej, przeznaczone na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej, korzystają ze zwolnienia z CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Gmina zlecająca przeprowadzenie akcji promocyjnej a obowiązki płatnika – interpretacja KIS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.10.2018 r.
Skoro organizator loterii promocyjnej będzie odpowiadał za wykonanie czynności związanych z jej organizacją i przeprowadzeniem, zarówno w stosunku do właściwych instytucji, jak i w stosunku (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.