Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Jednostki samorządu terytorialnego
Budowa drogi gminnej - możliwość odzyskania VAT naliczonego
Źródło: Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 44
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.736.2018.1.EA) "(...) Gmina K. jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o przyznanie pomocy (...)  »
Urządzenie targowiska przez gminę a prawo do odliczenia VAT
Źródło: Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018, strona 41
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.593.2018.2.AK) "(...) Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie ustawy z dnia (...)  »
Stawki karty podatkowej w 2019 r.
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 2
Stawki podatku dochodowego na 2019 r. dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej zostały opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej (...)  »
Odpowiedzialność skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem planu finansowego
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w sytuacji gdy skarbnikowi postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z powodu zatwierdzenia płatności faktury, czym przekroczono obowiązujący na dzień dokonania zapłaty plan finansowy, (...)  »
Przeniesienie własności nieruchomości należącej do Gminy na rzecz Skarbu Państwa a zwolnienie z VAT
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 września 2018 r., nr I FSK 1031/16 stwierdził, że: Wydanie przez wojewodę decyzji zezwolenia na realizację inwestycji (...)  »
Gmina uzyskuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są m.in. będące własnością Skarbu Państwa: grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z (...)  »
Odliczenie przez gminę podatku VAT od wydatków związanych z budową targowiska
Źródło: 30.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w nieprawomocnym wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 r., nr I SA/Sz 432/18 orzekł, iż: Gmina może w całości odliczyć (...)  »
Sprzedaż gruntu z częścią budynku sąsiada a zwolnienie z VAT
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 3
Dostawa działki, która nie jest przeznaczona pod zabudowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), na której stoi (...)  »
Sprzedaż środków transportu przez gminę a VAT
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 2
Jednorazowa sprzedaż środków transportu przez gminę w sytuacji, gdy przy ich zakupie nie dokonano odliczenia podatku naliczonego VAT, a następnie nie były one wykorzystywane do (...)  »
Gminy mogą wprowadzać zwolnienia w podatku od nieruchomości
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) gminy posiadają uprawnienia do (...)  »
Finansowanie za środków gminnych budowy parkingu na obcej nieruchomości
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina zamierza poszerzyć teren parkingu i w tym celu wykorzystać teren należący do parafii. W związku z tym planujemy podpisać umowę użyczenia. Czy w (...)  »
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jako jednostka samorządu terytorialnego sporządzamy skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego. Jakie zmiany wprowadzono do wzoru tego bilansu w porównaniu z bilansem za rok poprzedni, tzn. (...)  »
Odliczenie VAT w przypadku budowy infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego – interpretacja KIS
Źródło: 22.11.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupu towarów/usług związanych z budową infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego, gdyż wykonując tę inwestycję, nie (...)  »
Nowy wzór bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: 21.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy sporządzając bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. według nowego wzoru w pozycji III. aktywów i pasywów "Rozliczenia międzyokresowe" należy wykazać (...)  »
Jednostka sprawozdawcza w przypadku zbiorczych sprawozdań budżetowych
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w zbiorczych sprawozdaniach budżetowych Rb-27S jako jednostka sprawozdawcza powinna być wykazana jednostka samorządu terytorialnego (gmina) czy urząd jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy)? Rodzaje, formy, (...)  »
Korygowanie zwrotu towarów w samorządach - wzór faktury
Źródło: Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 52
Prawidłowe dokumentowanie transakcji należy do podstawowych obowiązków podatników VAT. Istotne jest także aby dokumenty te odzwierciedlały rzeczywisty przebieg transakcji. Dane, jakie powinna zawierać faktura zostały (...)  »
Wartość objętych przez gminę udziałów w bilansie urzędu gminy
Źródło: 19.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W zamian za wkład rzeczowy w postaci środków trwałych jednostka samorządu terytorialnego (gmina) objęła udziały w nowo utworzonej spółce z o.o. W jaki sposób wykazać (...)  »
Gminy muszą zdecydować o stawkach podatków i opłat lokalnych
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, (...)  »
Ustalenie strefy płatnego parkowania i wyznaczenie miejsc płatnego postoju
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznacza miejsca przeznaczone na postój pojazdów. Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w (...)  »
Prawidłowe wystawienie faktur w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina otrzymała fakturę, gdzie w pozycji nabywca widniała nazwa szkoły, a nie gminy. W jaki sposób powinny być wystawiane faktury za towary i usługi dotyczące (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków gminy na zakup samochodu dla OSP
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jestem pracownikiem księgowości urzędu gminy. Mam wątpliwość odnośnie klasyfikacji budżetowej planowanych przez gminę wydatków na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej. Czy właściwym paragrafem dla (...)  »
Korekta deklaracji VAT złożona po wszczęciu kontroli celno-skarbowej wobec gminy
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Ustawodawca w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.) wskazał, że podatnik (...)  »
Postanowienia umowne wykluczające podzieloną płatność
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jako czynny podatnik VAT podjęła decyzję o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do swoich sprzedawców. Sprzedawca usługi wystąpił jednak do gminy z pismem, (...)  »
Split payment a rozliczenie faktury korygującej
Źródło: 14.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina otrzymała fakturę za zakupiony towar oraz fakturę korygującą, tytułem zwrotu części towaru. Należność za fakturę gmina chciała zapłacić przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy (...)  »
Zmniejszenie VAT należnego w wyniku wystawienia zbiorczej korekty
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W listopadzie 2018 r. gmina wystawiła zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą obniżkę ceny, dotyczącą sprzedaży, która miała miejsce w 2017 r. Kiedy powinnam rozliczyć VAT z (...)  »
Stypendia za udział w stażu bez składek ZUS
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018, strona 2
Zakład (jednostka samorządu terytorialnego) realizuje szereg projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektów, a tym samym stażystami, są uczniowie technikum (nie są to (...)  »
Wydatki gminy związane z utrzymaniem cmentarzy a prawo odliczenia podatku VAT
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz właścicielem cmentarzy komunalnych, na których świadczone są odpłatnie usługi. Cmentarze funkcjonują na podstawie regulaminu ustalonego uchwałą Rady (...)  »
Kilka faktur korygujących dotyczących jednej transakcji
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina zobowiązana jest sporządzić korektę faktury do sprzedaży już wcześniej skorygowanej fakturą korygującą. Czy gmina może ponownie wystawić taką korektę? Jeśli tak, to jakie dane (...)  »
Przedłużenie terminu zwrotu wynikającego ze złożonej przez gminę deklaracji VAT
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Złożona przez gminę deklaracja VAT korzysta z domniemania prawdziwości. Niemniej jednak organ podatkowy ma możliwość weryfikacji sporządzonych przez gminę rozliczeń. Może to mieć miejsce w (...)  »
Termin rozliczenia faktury korygującej
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
W listopadzie br. gmina otrzymała fakturę korygującą in minus. Faktura ta zmniejsza podatek naliczony o 500 zł. Kiedy gmina może dokonać rozliczenia VAT z tej (...)  »
Segregacja śmieci na posesji a uprawnienia kontrolne organu
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy m.in. dotyczących wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych ze zbieraniem odpadów komunalnych. Wynika (...)  »
Terminy płatności w przypadku umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jako gmina współpracujemy z różnymi dostawcami. Faktury dostarczane są nam w wersji elektronicznej lub tradycyjnej z terminem płatności, który najczęściej wynosi 14 dni i liczony (...)  »
Zwolnienie z VAT dostawy działki, na której znajdują się fragmenty budynku - wyrok NSA
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1002) z dnia 01.11.2018, strona 18
Działkę, która nie jest przeznaczona pod zabudowę, ale stoi na niej nieistotna dla charakteru obiektu budowlanego część budynku posadowionego na działce sąsiedniej, należy uznać za (...)  »
Dotacja z gminy a informacja PIT-8C - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Źródło: Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 34
Jeżeli wypłacona mieszkańcowi gminy dotacja na zakup zbiornika na deszczówkę jest finansowana z budżetu gminy i stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, (...)  »
Obowiązek sporządzenia protokołu postepowania o zamówienie publiczne
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy gmina jako zamawiający zobowiązana jest do sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne dla każdej wszczętej procedury, czy tylko dla postępowań, które zakończyły się podpisaniem (...)  »
Pobieranie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od tych zaległości
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy inkasenci wyznaczeni przez radę gminy do poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych mogą pobierać także zaległości podatkowe z tytułu tego podatku oraz odsetki (...)  »
Strefa płatnego parkowania
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 23
Rada gminy planuje rozszerzyć strefę płatnego parkowania w moim mieście. I tak mamy już problemy w znalezieniu miejsc parkingowych, samochodów przybywa, a darmowych miejsc parkingowych (...)  »
Specjalna strefa gospodarcza z 85% dofinansowaniem
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 4
Teren ma być kompleksowo przygotowany pod inwestycje i docelowo udostępniony odpłatnie przedsiębiorcom, którzy rozpoczną tam swoją działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie infrastrukturalne będzie zlokalizowane na terenie województwa (...)  »
Termin przechowywania dokumentów związanych z rozliczaniem podatku VAT
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Przez jaki okres gmina powinna przechowywać deklaracje oraz dokumenty związane z rozliczaniem podatku VAT? Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności art. 112 wynika, (...)  »
Sprzedaż makulatury przez szkołę
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Czy gmina dokonując zbycia poprzez szkołę makulatury pozyskanej nieodpłatnie od rodziców uczniów występować będzie w charakterze podatnika VAT? Gmina jako organ władzy publicznej realizuje zadania (...)  »
Grupowanie paragrafów wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego - zmiany w klasyfikacji budżetowej
Źródło: 25.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej jednostki samorządu terytorialnego sporządzając plany finansowe na 2019 r. w zakresie wydatków podległych im jednostek budżetowych mają (...)  »
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej związane z grupowaniem paragrafów wydatków
Źródło: 25.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
4 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. (...)  »
Przychód podatkowy gminy z umorzenia udziałów w spółce
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Gmina otrzymująca wynagrodzenie za umorzone udziały w spółce lub z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów nie jest zobowiązana do (...)  »
Dochody związku gmin a zwolnienie od podatku dochodowego
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego
Przekazanie przez związek gmin w formie aportu środków trwałych spółce z o.o., powołanej przez ten związek do realizacji zadań publicznych gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia (...)  »
Odliczenie VAT naliczonego z duplikatu faktury
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Sprzedawca wystawił gminie w maju 2018 r. fakturę potwierdzającą zakup towarów, którą wysłał pocztą. Faktura nie dotarła do gminy, (...)  »
Gmina zlecająca przeprowadzenie akcji promocyjnej a obowiązki płatnika – interpretacja KIS
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Skoro organizator loterii promocyjnej będzie odpowiadał za wykonanie czynności związanych z jej organizacją i przeprowadzeniem, zarówno w stosunku do właściwych instytucji, jak i w stosunku (...)  »
Wkład własny do projektu ze środków Maluch+
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 4
Gminie przyznano środki z rządowego programu Maluch+. Czy dotacja może być wykazana jako wkład własny do projektu EFS dotyczącego utworzenia nowych miejsc w żłobku? TAK. (...)  »
Okres finansowania wynagrodzenia i składek ZUS niani
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, strona 3
W zakresie regionalnego programu operacyjnego dla województwa jednostka samorządu terytorialnego (gmina) zamierza pozyskać wsparcie na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3. (...)  »
Pobieranie przez gminę od potencjalnych kupujących zaliczek na wycenę nieruchomości
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Gmina zamierza zbywać bezprzetargowo lokale komunalne - jednak za uprzednią wpłatą zainteresowanego zakupem lokatora zaliczki na koszty wyceny tej nieruchomości (jeszcze przed zawarciem umów notarialnych). (...)  »
Upoważnienie wójta do zaciągania zobowiązań leasingowych
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rada miejska zamierza w uchwale upoważnić wójta do zaciągnięcia umowy leasingu na służbowe auta dla naszego urzędu. W uchwale tej mają być również ustalone okres (...)  »
Zastosowanie split payment w gminach
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Jako jednostka samorządu terytorialnego dokonuje nabycia towarów i usług w ramach działalności niepodlegającej opodatkowaniu, zwolnionej oraz opodatkowanej. Czy w związku (...)  »
Kontynuacja zastosowania przez gminę prewspółczynnika indywidulanego – wyrok WSA
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Generalną zasadą jest, że podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tymi czynnościami. (...)  »
Korekta danych nabywcy na fakturze
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
Gmina otrzymała od kontrahenta fakturę, w której wpisano błędne dane nabywcy. Czy w takiej sytuacji może wystawić notę korygującą? Sformalizowany charakter podatku VAT wymaga, aby (...)  »
Dochód z tytułu otrzymania przez gminę (wspólnika) majątku zlikwidowanej spółki z o.o. - interpretacja KIS
Źródło: 18.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Majątek likwidowanej spółki z o.o., otrzymany przez gminę (wspólnika) po zakończeniu likwidacji spółki, stanowi tzw. dochód z majątku gminy. Dochód ten jest zwolniony od podatku (...)  »
Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy możliwe jest dokonanie zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegające na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie MF
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Autora interpelacji poselskiej nr 22832 zaniepokoiło wiele kwestii związanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. zapłata z zastosowaniem MPP (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. - zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy będzie jej przysługiwało prawo do zwrotu VAT w przyspieszonym terminie, jeżeli zdecyduje się stosować mechanizm podzielonej płatności? Czy termin (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności - czy trzeba umieszczać numer rachunku VAT na fakturach?
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Czy gmina (czynny podatnik VAT), w związku z wejściem od 1 lipca br. przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, jest zobowiązana do umieszczania na fakturach sprzedaży (...)  »
Czy mechanizm podzielonej płatności można stosować wybiórczo?
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy może stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur danego kontrahenta? Mechanizm podzielonej płatności można stosować dobrowolnie, (...)  »
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej w formularzach podatkowych
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Gmina posiada samodzielnie przygotowane i opracowane druki informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Zawarliśmy w nich oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina spodziewa się otrzymać środki pieniężne od samorządu województwa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Czy konieczne jest zawarcie umowy? Czy właściwa będzie (...)  »
Możliwość wniesienia dopłat w spółce komunalnej
Źródło: Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018, strona 3
Funkcjonujemy w ramach spółki z o.o. z wyłącznym udziałem gminy. Czy nasza spółka może zostać dofinansowana dopłatami? Dopłaty mogą być wykorzystywane także w spółkach komunalnych. (...)  »
Wykazywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydatków niewygasających w sprawozdaniu Rb-ST
Źródło: 10.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Czy w sporządzanym przez nas rocznym sprawozdaniu Rb-ST powinniśmy wykazać odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydatków niewygasających? Jednostki samorządu (...)  »
Dotacje z gminy na wymianę źródeł ciepła a zwolnienie z PIT
Źródło: Serwis Podatkowy nr 10 (274) z dnia 10.10.2018, strona 38
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.382.2018.1.JR) "(...) Wnioskodawca (Gmina - przyp. red.) realizuje "Program ograniczenia niskiej emisji w (...)  »
Prawo do korekty VAT w przypadku porozumienia o zmianie terminu zapłaty
Źródło: 09.10.2018 r. | Redakcja Poradnika VAT
We wrześniu 2018 r. gmina skorygowała podatek VAT naliczony z powodu niezapłacenia kontrahentowi zobowiązania w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonej na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.