Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.175 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Jednostki samorządu terytorialnego
Dzierżawa obwodów łowieckich - czy podlega zwolnieniu z VAT?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S skutków zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 marca 2021 r. (nr ST2.4761.43.2021), będącym odpowiedzią na wystąpienie w sprawie wykazywania skutków zwolnień wynikających z art. 6k ust. (...)  »
Powierzenie pełnienia obowiązków skarbnika osobie niespełniającej wymagań ustawowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Przepisy nie przewidują możliwości powierzenia pełnienia obowiązków skarbnika gminy. Dopuszczalne jest natomiast tymczasowe powierzenie pracownikowi określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej. Niemniej jednak, zarówno zatrudnienie (...)  »
Prezentacja środków na wydatki niewygasające w bilansie z wykonania budżetu jst
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
W której pozycji bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazać kwotę wydatków niewygasających, wynikającą z konta 135? Z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra (...)  »
Zaliczanie wpłat dokonanych przez podatnika na poczet kosztów upomnienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Jakie są zasady zaliczania wpłat dokonanych przez podatnika na poczet kosztów upomnienia? Jak jest przy zobowiązaniach solidarnych, gdzie upomnienia są adresowane do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki i kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Wójt zamierza wprowadzić do budżetu nowe zadania z zakresu turystyki i kultury. Po trudnym okresie spowodowanym pandemią COVID-19 chcemy budować ścieżkę przyrodniczą pieszo – rowerową (...)  »
Niedochodzenie przez gminę kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Czy można mówić o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli do urzędu gminy wpływały zawiadomienia o nieuprawnionych zajęciach pasa drogowego (bez zezwolenia i bez (...)  »
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 "Rozrachunki budżetu"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.04.2021 r.
Czy do konta 224 "Rozrachunki budżetu" trzeba prowadzić ewidencję szczegółową według podziałek klasyfikacyjnych? Zgodnie z załącznikiem nr 2 "Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" (...)  »
Kiedy miasto nie działa w charakterze podatnika VAT?
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Nie może być uznana za podatnika VAT jednostka samorządu terytorialnego, która wykonuje określone działania, realizując powierzone jej zadania i nie działa w tym zakresie na (...)  »
Klasyfikacja dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup urządzenia wykorzystywanego przez zakład w prowadzonej działalności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy (zakład usług komunalnych) ma otrzymać z budżetu gminy dotację celową na zakup walca wibracyjnego, który ma być pomocny w doraźnych pracach drogowych. (...)  »
Terminy przedawnienia określone w przepisach prawa podatkowego w czasie epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 12 lutego 2021 r. (znak: RP.0441/144/6/1/2021), dotyczącym problematyki wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przedawnienia określonych w (...)  »
Wskaźnik zwiększający dla szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane materiały pomocnicze do obliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niezbędnego (...)  »
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na dowóz osób do punktów szczepień
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na organizację dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wskazane jest ująć w (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Wydanie kart mieszkańca przez gminę a VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wydanie przez gminę karty mieszkańca nie jest przejawem działalności gospodarczej, lecz realizowaniem ustawowych kompetencji, w których mieści się zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. We wniosku (...)  »
Odliczenie VAT przez miasto
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Miasto, które wypożycza bezpłatnie rowery nie udostępnia świadczonej usługi na cele stricte publiczne, gdyż jest to działalność gospodarcza prowadzona w sposób ciągły, profesjonalny, tożsamy i (...)  »
VAT przy sprzedaży nieruchomości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Dostawa terenu, w trybie sprzedaży uregulowanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 lub art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
VAT od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Artykuł 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w (...)  »
Niezachowanie formy pisemnej dla umowy dotacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Wójt naszej gminy został oskarżony przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych o wadliwe przekazanie dotacji dla OSP na zakup pojazdu. Według porozumienia z OSP było 150.000 (...)  »
Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w sprawozdaniu Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-NDS wydatek na wniesienie wkładów do spółki komunalnej (spółki z o.o.), ujęty w klasyfikacji w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 6030 wykazać (...)  »
Ujęcie środków przeznaczonych na dopłaty do czynszu w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.03.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków, jakie gmina otrzymała na dopłaty do czynszu, oraz do wydatków realizowanych z tych środków? Zgodnie z art. 15zzzic ust. (...)  »
Nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.03.2021 r.
Szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi gminy poza swoją podstawową działalnością dodatkowo udostępniają na podstawie użyczenia sale gimnastyczne na rzecz stowarzyszeń i klubów, które to prowadzą (...)  »
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Środki uzyskane tytułem rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej wskazane jest ująć w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na koncie 133 "Rachunek budżetu" w (...)  »
Zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie jest u rodziców przychodem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Dokonywany rodzicom zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W rezultacie gmina nie (...)  »
Zamówienia udzielane w częściach a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Zamawiający planuje w ciągu roku przeprowadzić kilkanaście remontów dróg gminnych w różnych lokalizacjach o łącznej wartości przekraczającej próg 130.000 zł, ale każde z osobna nie (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 4 lutego 2021 r. (nr PS2.8401.20.2020), będącym odpowiedzią w sprawie interpretacji art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do (...)  »
Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Bardzo często firmy ubiegające się o zamówienie publiczne nie są w stanie wykonać zamówienia, wykorzystując do tego tylko własne zasoby. W związku z tym korzystają (...)  »
Opodatkowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyrok TSUE
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2021 r.
25 lutego 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-604/19, w którym orzekł, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej (...)  »
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, powinny być ujmowane w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST. (...)  »
Wyznaczenie nowego terminu rozpoznania wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
W toku kontroli RIO wykazano nieprawidłowości dotyczące zbyt późnego wydawania postanowień o przedłużeniu rozpoznania wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Postanowienia były wydawane (...)  »
Środki przyznane na realizację programu Asystent Rodziny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
W jakim dziale, rozdziale i paragrafie dochodów powinny zostać ujęte środki przyznane gminie z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny? Przepisy art. 9 ust. (...)  »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Nie ma VAT od opłat pobieranych przez DPS
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Gmina wykonująca odpłatnie, w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, czynności świadczenia usług opiekuńczych i umieszczania w domu opieki społecznej, działa jako organ władzy publicznej (...)  »
Opłata prolongacyjna związana z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej a sprawozdanie Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Czy w kolumnie 15 sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego wykazać należy opłatę prolongacyjną związaną z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej? Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane (...)  »
Klasyfikacja rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi (...)  »
Dofinansowanie usług medyczno-opiekuńczych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Podmiot zamierza pozyskać środki EFS na utworzenie i funkcjonowanie miejsc świadczenia usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych (klub (...)  »
Odliczanie VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową cmentarza
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
» Działalność mieszana – uregulowania ustawowe Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów (...)  »
Częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Gmina zamierza w 2021 r. częściowo umorzyć opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu spożycia (czyli np. puby, restauracje). Czy można warunkować (...)  »
Opodatkowanie usług wypożyczania rowerów miejskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w nieprawomocnym wyroku z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 415/20 uchylił zaskarżoną indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej (...)  »
Sprzedaż posiłków dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Na terenie gminy funkcjonują szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. Zgodnie z umowami dyrektorzy szkół gminnych sprzedają i dostarczają takim szkołom (stowarzyszeniom) posiłki. Czy sprzedaż posiłków dla (...)  »
Zaliczenie dokonanej wpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej postępowaniem w sprawie jej umorzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Czy organ podatkowy powinien zaksięgować dokonaną przez podatnika wpłatę na poczet zaległości podatkowej, która powstała najwcześniej, pomimo iż zaległość ta objęta jest postępowaniem w sprawie (...)  »
Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Czy zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika wykazywane jest w kolumnie 13 sprawozdania Rb-27S "Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i (...)  »
Inwentaryzacja majątku powierzonego jednostkom OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Jaką metodą zinwentaryzować środki trwałe, które zostały powierzone przez gminę jednostkom ochotniczej straży pożarnej? Składniki aktywów powierzone jednostkom ochotniczej straży pożarnej wskazane jest inwentaryzować drogą (...)  »
Środki przekazywane z budżetu miasta dla ogrodów działkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2021 r.
Nasze miasto zamierza przyznać dotację celową dla ogrodów działkowych w celu poprawy stanu dróg wewnętrznych w tych ogrodach. Jaką klasyfikację zastosować i czy w ogóle (...)  »
Sposób rozpoznania wniosku dłużnika o spłatę ratalną zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Pod koniec stycznia br. mieszkańcy gminy złożyli wnioski o spłatę ratalną zaległości w opłatach za odpady komunalne. Czy wystarczające będzie zawarcie z nimi ugody na (...)  »
Czy dokonanie zapłaty ze środków dotacji w niewłaściwym terminie jest równoznaczne z wydatkowaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Gmina otrzymała środki z dotacji z urzędu marszałkowskiego na realizację zadania, ale część tych środków została uruchomiona zbyt późno i jedną z faktur wystawionych przez (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wpływów za rezerwację miejsc na targowisku miejskim
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
W jakim paragrafie dochodów budżetu ująć wpływy za rezerwację miejsc na targowisku miejskim? Czy w paragrafie 043 "Wpływy z opłaty targowej"? Zgodnie z art. 15 (...)  »
Zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Jakie są zasady ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami gospodarują starostowie? W wyjaśnieniu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa (...)  »
Należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w bilansie z wykonania budżetu powiatu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2021 r.
Czy w aktywach bilansu z wykonania budżetu powiatu w pozycji II.3 "Pozostałe należności i rozliczenia" wykazać należności z tytułu udziału w PIT ujęte na koncie (...)  »
Weryfikacja dokumentacji podatkowej przez organ podatkowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
W wystąpieniu pokontrolnym RIO zarzuciła nam brak dokumentowania tzw. czynności sprawdzających na deklaracjach na podatek od nieruchomości. Na niektórych deklaracjach pracownik naszego urzędu nie umieścił (...)  »
Transakcja zamiany nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.786.2020.1.AJB stwierdził, że: Planowana przez powiat transakcja zamiany nieruchomości będzie traktowana (...)  »
Wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji po ustawowym terminie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Jaki paragraf dochodów klasyfikacji budżetowej zastosować w przypadku zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji po ustawowym terminie - 295 czy 094? Wpływy z tytułu zwrotu dotacji (...)  »
Czy opóźnienie w rozliczeniu dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
Czy starosta będzie podlegał odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu przedłożenia z ponad miesięcznym opóźnieniem sprawozdania końcowego dotyczącego dotacji udzielonej z budżetu państwa (...)  »
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące ewidencji odsetek od kredytów zaciągniętych przez jednostkę (...)  »
Rozliczanie VAT z tytułu umieszczania banerów reklamowych na obiektach gminnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
W praktyce gminy zawierają umowy cywilnoprawne, w ramach których wyrażają zgodę na usytuowanie banerów reklamowych na obiektach i nieruchomościach stanowiących ich własność. Najemcy umieszczają takie (...)  »
Sporządzanie sprawozdania Rb-NDS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 29 października 2020 r. (znak WA-023/77/20), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania (...)  »
Nieterminowe przekazanie niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
W przypadku niezwrócenia niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających w ciągu 7 dni licząc od daty wykorzystania środków ustalonej uchwałą rady gminy, dojdzie do naruszenia (...)  »
Klasyfikacja środków uzyskanych tytułem spłaty udzielonej przez gminę pożyczki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2021 r.
Ze środków budżetu gminy udzielono na początku stycznia 2021 r. pożyczki dla OSP. Pożyczka była przeznaczona na remont pomieszczeń straży. Do końca lutego br. ma (...)  »
Zaciąganie zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
W 2020 r. korzystaliśmy z tzw. kredytu na ubytki w dochodach (z tarczy antykryzysowej), co nie wpływało na wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o (...)  »
Korekta VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika
Poradnik VAT nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Gmina jako czynny podatnik VAT do tej pory w celu odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stosowała prewspółczynnik, o którym (...)  »
Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla obiektów hotelowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
W 2020 r. przyjęto stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. Pod koniec stycznia planuje się zmianę uchwały przez różnicowanie stawek dla obiektów hotelowych na (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku przeznaczenia niewykorzystanych środków dotacji celowych na inne zadania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
W grudniu 2020 r. wójt nakazał skarbnikowi skorzystanie ze środków pochodzących z niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych przez gminę na realizację zadań zleconych (np. zasiłki rodzinne). (...)  »
Wydatek na zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw gminnego klubu dziecięcego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
Czy wydatek na zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw gminnego klubu dziecięcego ująć w dziale 855, rozdziale 85506 i paragrafie 6060? Z art. 2 ustawy (...)  »
Wsparcie dla gmin położnych na terenach górskich
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.