Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Prawo pracy
pokaż fragmenty artykułów
Zakończenie stosunku pracy a rozliczenie należnego pracownikowi urlopu
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023
Pracownik z dniem 2 stycznia 2024 r. rozwiąże umowę o pracę. Do końca 2023 r. wykorzysta cały należny urlop za bieżący rok, tj. 26 dni (...)  »
Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 04.12.2023
Kodeks pracy przewiduje dwie alternatywne formy rekompensowania pracy nadliczbowej, tj. wypłatę dodatku lub udzielenie czasu wolnego. W przypadku zatrudnienia pracownika na niepełny etat wystąpienie klasycznych (...)  »
Obowiązki pracodawcy, którego pracownik należy do ochotniczej straży pożarnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Pracownik będący strażakiem ratownikiem ochotniczej straży pożarnej przekazał pracodawcy zaświadczenie o uczestnictwie w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Jakie obowiązki ciążą w związku z (...)  »
Zasady obliczania świadczenia urlopowego dla nauczyciela placówki publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
W jakim zakresie szkoła publiczna musi stosować przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym do obliczania świadczenia urlopowego dla nauczyciela? Przy obliczaniu świadczenia urlopowego dla (...)  »
Czy udzielić dodatkowego urlopu wypoczynkowego na turnus rehabilitacyjny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, której przysługuje 10 dni urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny. (...)  »
Dokumenty obowiązkowo przekazywane nowemu pracownikowi i zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
W przypadku stosunku pracy zakres dokumentów, jakie nowy pracownik powinien otrzymać od pracodawcy jest określony przepisami prawa pracy oraz w zakresie ochrony danych osobowych. Ich (...)  »
Wysokość wynagrodzenia pracownika, który był członkiem komisji wyborczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
W październiku 2023 r. pracownik, który był członkiem obwodowej komisji wyborczej, z tego tytułu skorzystał z dwóch dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do (...)  »
Skorzystanie z dni wolnych od pracy za oddanie krwi i świadczenie chorobowe w związku z byciem dawcą
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Pracownik jest honorowym dawcą krwi. Z tytułu oddania krwi ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy. Świadczy on pracę w podstawowej organizacji czasu pracy (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca w różnych systemach płacowych
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Wynagrodzenie za pracę jest na ogół wypłacane za okresy miesięczne i przysługuje w pełnej wysokości za przepracowanie w danym miesiącu obowiązującego wymiaru czasu pracy. W (...)  »
Podejmowanie pracy na urlopie rodzicielskim i wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Wielu pracowników nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. W łączeniu pracy i funkcji rodzicielskich pomagają im odpowiednie (...)  »
Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć artystycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
Dyrektor policealnego studium aktorskiego zamierza zatrudnić nauczyciela do realizowania przedmiotów artystycznych, m.in. zadania aktorskie, techniki teatralne pracy z dziećmi oraz warsztat reżyserski. Zgłosiła się na (...)  »
Udzielenie zwolnienia od pracy dla członka komisji wyborczej tylko w okresie wyborów
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Pracownik był członkiem komisji wyborczej w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. W związku z tym wykorzystał 2 dni płatnego zwolnienia od pracy na czas liczenia głosów (...)  »
Wymiar czasu pracy dla pracowników medycznych w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Czas pracy pracowników medycznych jest uregulowany odrębnie w ustawie o działalności leczniczej. Ustawa ta określa m.in. normy czasu pracy medyków, ale nie odnosi się do (...)  »
Szkolenia bhp, badania lekarskie oraz wynagrodzenie przy ponownym zatrudnieniu po kilkudniowej przerwie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Po zakończeniu okresu próbnego z pracownikiem zawarta zostanie umowa na czas określony, przy czym między umowami wystąpi kilkudniowa przerwa. Co w tej sytuacji ze szkoleniami (...)  »
Czas wolny za nadgodziny a gwarancja wynagrodzenia minimalnego
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Pracownik wypracował kilka nadgodzin dobowych i złożył wniosek o udzielenie mu za te nadgodziny czasu wolnego. Chciałby jednak ten czas wolny wykorzystać na początku kolejnego (...)  »
Nagroda jubileuszowa po dostarczeniu dokumentów poświadczających wcześniejszy okres zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Jesteśmy jednostką samorządową. Pracownik zatrudniony w naszej jednostce miał wypłaconą nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w maju 2020 r. Obecnie dostarczył pracodawcy dokument poświadczający (...)  »
Kwestionowanie wypowiedzenia umowy o pracę oraz wliczanie godzin nauczania indywidualnego do pensum
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2023 r.
Nauczyciel dyplomowany otrzymał od dyrektora szkoły wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. W oświadczeniu wskazano jako przyczynę zmiany organizacyjne związane z przekształceniem szkoły, które (...)  »
Niedozwolone przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwyczajnym trybem rozwiązania stosunku pracy, który dla swojej skuteczności nie wymaga zbyt doniosłej przyczyny. Istnieją jednak takie okoliczności, które przez (...)  »
Obowiązki pracodawcy w razie powołania pracownika na wojskowe ćwiczenia krótkotrwałe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
1) Pracownik otrzymał z Wojskowego Centrum Rekrutacji kartę powołania na dwudniowe ćwiczenia krótkotrwałe (przekreślone słowo "rotacyjne"). Czy na okres tych ćwiczeń pracownik ma wnioskować o (...)  »
Możliwość finansowania spotkań wigilijnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Czy można sfinansować spotkanie wigilijne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione? Spotkanie wigilijne może być sfinansowane ze środków (...)  »
Wykorzystanie 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Czy wykorzystanie jednorazowo minimum 14 dni urlopu w danym roku kalendarzowym jest prawem, czy obowiązkiem pracownika? Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w wymiarze (...)  »
Zasady prowadzenia akt osobowych dla stosunku pracy trwającego 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą w postaci papierowej. Nie zdecydował się na dostosowanie dokumentacji sprzed 1 stycznia 2019 r. do przepisów obowiązujących od tego dnia. Czy (...)  »
Wpływ opóźnionego udokumentowania stażu pracy na dodatek stażowy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
1) Pracownik zakładu usług komunalnych w sierpniu br. dostarczył zaświadczenie z urzędu gminy, że w latach 2000-2008 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Za jaki okres (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po powołaniu pracownika na zastępcę dyrektora jednostki państwowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymywał co miesiąc premię uznaniową. W połowie lipca br. został powołany na zastępcę dyrektora jednostki doradztwa rolniczego. W (...)  »
Forma rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Pracownik podczas urlopu wypoczynkowego spędzanego za granicą zaproponował e-mailowo rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w dniu następującym po wykorzystaniu ostatniego dnia tego urlopu. (...)  »
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla oddelegowanego do pracy za granicę lub wysłanego w zagraniczną podróż służbową - stanowisko MRiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania zadania służbowego poza granicami kraju na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie pracodawca przekazuje pracownikowi niezależnie od (...)  »
Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Pracownicy niepełnosprawni mają uregulowane normy czasu pracy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednakże wskazany akt prawny nie odnosi się (...)  »
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w I półroczu 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Zasadniczo pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest zobligowany do pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Wyłączone spod tej zasady są jedynie potrącenia należności alimentacyjnych, wobec (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia za płatne zwolnienie na czas pracy w komisji wyborczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie i zmienną premię miesięczną regulaminową. (...)  »
Naruszenie wymogu niezwłocznego poinformowania o przyczynie nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
Pracownik nie stawił się do pracy w poniedziałek i w tym dniu nie skontaktował się z pracodawcą. Kolejnego dnia przyszedł do pracy i wytłumaczył się, (...)  »
Choroba w dniu wolnym od pracy udzielonym za święto
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 02.11.2023
W zakładzie obowiązują 3-miesięczne okresy rozliczeniowe. Jeden z pracowników zatrudniony w podstawowym rozkładzie czasu pracy (od poniedziałku do piątku po 8 godzin) od 26 października (...)  »
Nałożenie kary porządkowej podczas pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1182) z dnia 01.11.2023
W czasie pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim okazało się, że w użytkowanym przez niego służbowym komputerze stacjonarnym wgrane były dwa "pirackie" programy, a ponadto sprzęt (...)  »
Szkolenia z zakresu bhp i branżowe dla pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Odpowiednie przygotowanie pracownika do pracy stanowi jeden z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 2373 § 1 K.p., pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika (...)  »
Potrącenie z wynagrodzenia na wniosek matki dzieci pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Pracodawca otrzymał od pracownika wniosek matki jego małoletnich dzieci o potrącanie z wynagrodzenia pracownika świadczeń alimentacyjnych i przesyłanie na wskazany przez nią rachunek bankowy. We (...)  »
Czy wypłacić wynagrodzenie za czas akcji ratowniczej dla pracownika - strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Pracownik będący czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, która działa w ramach KSRG, brał udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w godzinach pracy. Czy za ten czas ma (...)  »
Godzinowe wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje art. 1481 K.p. Na jego podstawie pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w (...)  »
Zasady wykorzystywania śniadaniowej przerwy w pracy
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Wykonywanie pracy następuje w ramach dniówek roboczych przewidujących określoną liczbę godzin do przepracowania. Nie oznacza to, że efektywny czas pracy w danej dniówce musi ściśle (...)  »
Nadmiarowe dane osobowe w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
W aktach osobowych pracownika są przechowywane świadectwa pracy wystawione w latach 2014-2018. Są w nich wpisane imiona rodziców pracownika. Tych danych osobowych nie można już (...)  »
Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych jest ograniczony wielkością ich etatu. Pracodawcy, ustalając wymiar czasu pracy dla takich zatrudnionych, są zobligowani dokonać proporcjonalnego obniżenia tego wymiaru (...)  »
Dodatki za pracę w nocy przysługujące pracownikom w 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Ma on zrekompensować uciążliwość takiej pracy. Podstawę ustalenia tego dodatku stanowi minimalne (...)  »
Ustalenie stałego wynagrodzenia miesięcznego przy chorobie, nieusprawiedliwionej nieobecności i dyscyplinarce
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Pracownik na początku października 2023 r. przez kilka dni przebywał na zwolnieniu lekarskim, a po jego zakończeniu przepracował tydzień. Następnie przestał przychodzić do pracy i (...)  »
Udzielenie zaległego urlopu bez inicjatywy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Pracownik ma zaległy urlop z 2022 r. Nie został on wykorzystany do końca września 2023 r., ponieważ pracownik nie wystąpił z wnioskiem o urlop. Pracodawca (...)  »
Wynagrodzenie głównego księgowego instytucji kultury zatrudnionego na część etatu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.10.2023 r.
Przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi stanowią, że maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć dla osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników pełnoetatowych w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Planowanie i organizacja czasu pracy pracowników odbywa się na podstawie prawidłowo ustalonego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy mogą stosować różnej długości okresy (...)  »
Wykazywanie dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu w podstawowym systemie czasu pracy. Pracuje on po 8 godzin dziennie w dni wyznaczone w grafiku (czasami zdarza się, że (...)  »
Wpływ informacji o okresach nieskładkowych w świadectwie pracy na uprawnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
1. Status, cele i treść świadectwa pracy Świadectwo pracy to dokument dotyczący okresu (okresów) zatrudnienia u danego pracodawcy, za który wcześniej nie zostało wystawione. Zgodnie (...)  »
Przerwa na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
1) Pracownica, która wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego przedłożyła wniosek o udzielenie jej przerwy na karmienie dzieci piersią ("trojaczków"). Jaki wymiar (...)  »
Uwzględnianie okresu pełnienia czynnej służby wojskowej w stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Czy pracownikowi zatrudnionemu w samorządowym zakładzie budżetowym na podstawie umowy o pracę należy zaliczyć okres czynnej służby wojskowej od 25 kwietnia 1987 r. do 6 (...)  »
Terminy i sposób korygowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Pracodawca naliczył majową ratę odpisu na ZFŚS od planowanego 38,65 etatu, co już w styczniu, a następnie w kolejnych miesiącach uległo zmianie. Rata wyniosła 50.284,50 (...)  »
Wymiar urlopu w przypadku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze, na czas nieokreślony, legitymujący się 10-letnim stażem urlopowym, został powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na okres od 16 stycznia (...)  »
Dokumentowanie dofinansowania ze środków z ZFŚS wyjazdu integracyjnego pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Jaką dokumentacją komisja socjalna powinna dysponować aby mogła przyznać dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wyjazdu integracyjnego pracowników? Nie ma ustawowego wykazu dokumentów koniecznych (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
1) Pracownica będąca matką 4-letniego dziecka po powrocie z urlopu wychowawczego (12 m-cy) złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy z pełnego do 7/8 etatu (...)  »
Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na niektóre świadczenia pracownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
W 2024 r., tak jak w bieżącym roku, nastąpi dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 1 stycznia - do wysokości 4.242 zł, a (...)  »
Wymiar urlopu przy pierwszej pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Zatrudniliśmy w ramach pierwszej pracy w życiu zawodowym pracownika na pełny etat, od 2 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Ma on prawo (...)  »
Ochrona zatrudnienia w czasie dobrowolnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Pracownik dostał powołanie do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. W okresie tej służby (na czas której otrzyma urlop bezpłatny) zakończy się jego umowa zawarta na czas (...)  »
Dyscyplinarne zwolnienie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Pracownik we wrześniu br. był nieobecny w pracy przez 4 dni. Nie odbierał telefonów z zakładu, nie odpowiadał na SMS-y i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. (...)  »
Zasady rozliczania pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Wykonywanie pracy etatowej odbywa się w ramach rozkładu czasu pracy obowiązującego danego pracownika lub grupę pracowników. Praca w granicach rozkładu nie generuje godzin nadliczbowych, które (...)  »
Szkolenia zawodowe pracowników w czasie pracy
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Przepisy z zakresu prawa pracy obowiązujące przed 26 kwietnia 2023 r. generalnie pozwalały na zaliczenie do czasu pracy tylko szkolenia pracownika z zakresu bhp. Zgodnie (...)  »
Nie zawsze przysługuje wyrównanie do minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
Pracownik zatrudniony na cały etat w systemie podstawowym za wynagrodzeniem określonym w minimalnej wysokości, we wrześniu br. wykorzystał jeden dzień zwolnienia z powodu działania siły (...)  »
Postępowanie pracodawcy wobec pracownika w wieku przedemerytalnym, mającego przeciwwskazania do pracy na stanowisku, na które został powołany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
1. Zaproponowanie innego stanowiska pracy Pracownik zatrudniony w administracji państwowej na podstawie powołania jest w wieku przedemerytalnym. Po długotrwałej chorobie (trwającej 175 dni) został skierowany (...)  »
Określanie czasu trwania umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
Od 26 kwietnia br. w umowie o pracę na czas określony trzeba wskazać "czas jej trwania" lub "dzień jej zakończenia". Jak rozumieć pierwsze z tych (...)  »
Wyjaśnienia MRiPS w sprawie stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
1. Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności w pracy Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 (...)  »
Przechowywanie wniosków o urlop opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop opiekuńczy. Pracodawca mu go udzielił. Czy wniosek o urlop opiekuńczy należy przechowywać w aktach osobowych pracownika, czy w odrębnej (...)  »
Brak decyzji ZUS o przyznaniu emerytury a wypłata odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Pracownik złożył do ZUS wniosek o emeryturę. Nastąpiło to przed osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. przed 5 września 2023 r. Tego dnia ukończył on powszechny wiek (...)  »
Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Zgadzając się na podjęcie studiów przez pracownika, pracodawcy przyjmują na siebie obowiązek zapewnienia ustawowych świadczeń związanych z dokształcaniem. W większości przypadków decydują się również na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.