Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 października 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 14.076 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
1
2
3
4
5
6
41
7
8
9
10
11
12
13
42
14
15
16
17
18
19
20
43
21
22
23
24
25
26
27
44
28
29
30
31
Prawo pracy
Ustalanie wynagrodzenia na poziomie minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019, strona 7
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy korzysta z szerokiej ochrony prawnej. Jednym z jej przejawów jest wymóg zapewnienia pracownikowi etatowemu wynagrodzenia za pracę na (...)  »
Dodatkowe informacje w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 7
Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym podaje się informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jego treść obejmuje takie dane jak m.in.: rodzaj (...)  »
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 43
Nauczycielowi pozostającemu równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, w każdym z nich przysługują takie same prawa i obowiązki. Jest on zatem uprawniony do dodatku (...)  »
Zasady ustalenia wynagrodzenia nauczyciela po objęciu funkcji związkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 42
Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na czas nieokreślony. Od 30 sierpnia br. objął stanowisko prezesa związków zawodowych. Na ten dzień przysługiwało mu wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, (...)  »
Od 1 października br. - wzrost kwot wolnych od potrąceń w związku z obniżką stawek podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 10
Generalnie od 1 października 2019 r. kwoty wolne od potrąceń uległy podwyższeniu. Jest to konsekwencją zmiany parametrów podatkowych, wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 (...)  »
Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. minimalnej płacy na niektóre należności pracownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 7
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 19/2019, str. 65-66, w 2020 r. wynagrodzenie minimalne za pracę wzrośnie o 350 zł i wyniesie 2.600 zł. Jeżeli (...)  »
PESEL i adres zamieszkania w skierowaniu na wstępne badania lekarskie - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 4
Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy informacji o adresie zamieszkania ani numerze PESEL (takich danych żąda po zatrudnieniu). Tymczasem wzór skierowania na badania (...)  »
Zmiany w warunkach płacowych dla nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 7
Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela. Nowelizacja zmieniła szereg przepisów dotyczących ścieżki awansu zawodowego nauczycieli i wprowadziła nowe rozwiązania, (...)  »
Skutki brexitu dla zatrudnionych, w tym w administracji publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 49
W urzędzie administracji publicznej jest zatrudniony obywatel Wielkiej Brytanii. Jak mamy wobec niego postąpić, jeśli tzw. brexit nastąpi bez umowy z Unią Europejską? Jednym z (...)  »
Udzielenie pielęgniarce urlopu szkoleniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 48
Czy pracodawca (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) może na podstawie zmienionych od 23 sierpnia 2019 r. przepisów decydować o długości urlopu szkoleniowego, jakiego musi udzielić (...)  »
Metody optymalizacji czasu pracy kierowców zatrudnionych w sferze budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 36
Jednostka budżetowa zamierza zatrudnić kierowcę pojazdu przeznaczonego do przewozu szefa urzędu. Jaki system czasu pracy zastosować aby nie dochodziło do łamania przepisów z zakresu czasu (...)  »
Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego w instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 34
Okresy rozliczeniowe w instytucjach kultury ustala się na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu pracy, natomiast ich przedłużenie do 12 miesięcy wymaga stosowania trybu, o którym (...)  »
Przeniesienie pracownika samorządowego do służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 32
Czy można przenieść (okresowo lub na stałe) pracownika samorządowego do służby cywilnej? W obecnym stanie prawnym nie ma przepisu, który pozwalałby na przeniesienie pracownika samorządowego (...)  »
Łączenie pracy księgowego w sferze publicznej i prywatnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 31
Czy księgowa zatrudniona na część etatu u pracodawcy prywatnego może nawiązać stosunek pracy na takim samym stanowisku w wymiarze 1/2 etatu w służbie cywilnej albo (...)  »
Zwolnienie w celach prywatnych za odpracowaniem
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019, strona 7
Prawo pracy przewiduje możliwość (a czasami obowiązek) udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy, w związku z wystąpieniem określonych okoliczności. Do zwolnień o charakterze fakultatywnym, których udzielenie (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela za urlop dla poratowania zdrowia a podstawa trzynastki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Czy do podstawy trzynastki nauczyciela wlicza się wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia? Do podstawy dodatkowego wynagrodzenie rocznego nauczyciela, zwanego powszechnie trzynastką, nie należy wliczać (...)  »
Wydawanie świadectwa pracy po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 14
Od 7 września 2019 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectwa pracy. Są one wynikiem nowelizacji Kodeksu pracy, pociągającej za sobą zmiany w rozporządzeniu w sprawie (...)  »
Ekwiwalent urlopowy a różne składniki płacowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 7
Ekwiwalent za urlop to świadczenie pieniężne ze stosunku pracy wypłacane w razie niewykorzystania urlopu w naturze do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Ekwiwalent (...)  »
Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, strona 7
Prawo do odszkodowania przewiduje wiele przepisów prawa pracy, w tym regulacje Kodeksu pracy. Wypłata odszkodowania zazwyczaj wiąże się z faktem naruszenia przez pracodawcę uprawnień pracowniczych. (...)  »
Dokumenty dla pracownika na koniec zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019, strona 7
Zarówno nawiązanie, jak i ustanie stosunku pracy, wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Na pracodawcy spoczywa m.in. wymóg wydania odchodzącemu pracownikowi określonych (...)  »
Odprawa rentowa dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 11
Nauczyciel zatrudniony od 22 lat w szkole publicznej otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym faktem rozwiąże umowę o pracę. Nauczyciel (...)  »
Zmiana zasad zatrudniania nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 7
Praca nauczycieli odbywa się w ramach roku szkolnego, który rozpoczyna się 1 września danego roku. Z tym dniem często wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących (...)  »
NOWE PRAWO 2019
Powrót do pracy przed prawomocnym wyrokiem
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 1
Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, może odwołać się od tego wypowiedzenia do sądu pracy. W odwołaniu (pozwie) może zgłosić roszczenie o uznanie wypowiedzenia (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich za granicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 67
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2019 r., pod poz. 1599 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie (...)  »
Zmiana kwoty bazowej wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 sierpnia 2019 r., pod poz. 1565 została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o (...)  »
Od 1 września br. zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1587 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające (...)  »
Zasady przetwarzania danych biometrycznych w związku z zatrudnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 61
1. Definicja danych biometrycznych Dane biometryczne są zdefiniowane w art. 4 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (...)  »
Miejsce przechowywania usprawiedliwień związanych ze zwolnieniami od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 35
Gdzie powinny być przechowywane dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy taką, jak urlop okolicznościowy, dzień pobrania krwi, wezwanie do sądu, wezwanie na ćwiczenia wojskowe? Zgodnie z (...)  »
Dodatek zadaniowy w podstawie wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 32
Pracownicy urzędu (organ administracji rządowej) otrzymują dodatki zadaniowe za zwiększenie okresowe obowiązków lub za zastępstwo za nieobecnego pracownika. Dodatki są wypłacane jednorazowo lub okresowo (przez (...)  »
Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 4
Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, przekazują środki na jego rachunek bankowy na podstawie planowanego w danym roku kalendarzowym stanu zatrudnienia. Dokonują (...)  »
Limitowanie nadgodzin i pracy ponadwymiarowej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 7
Praca nadliczbowa może być wykonywana wyłącznie w przypadkach określonych w Kodeksie pracy. Jeżeli są one związane ze szczególnymi potrzebami po stronie pracodawcy, maksymalna liczba nadgodzin (...)  »
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 02.09.2019, strona 14
Jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ten ogólnie sformułowany obowiązek jest skonkretyzowany przez odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, w większości dotyczące podnoszenia (...)  »
Zasady ustalania stażu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 02.09.2019, strona 7
Osiągnięcie stażu urlopowego pozwala pracownikowi na nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego albo do uzyskania wyższego wymiaru tego urlopu. Staż urlopowy to jednak nie tylko okresy (...)  »
Wydawanie świadectwa pracy po zmianach obowiązujących od 7 września br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 62
1. Obowiązek terminowego wydania świadectwa pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza (...)  »
Postępowanie pracodawcy gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 52
Do zakładu pracy wpłynęło kilka zajęć niealimentacyjnych w stosunku do wynagrodzenia jednego z pracowników. Komornicy nie wyznaczyli spośród siebie właściwego do przeprowadzenia egzekucji. Jak powinien (...)  »
Udokumentowanie okresu nauki dla celów ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 46
Pracownik przedłożył pracodawcy świadectwo ukończenia technikum. Czy dla obliczenia stażu urlopowego musi jeszcze udokumentować czas trwania nauki? Nie, pracownik przedkładając świadectwo szkolne wyczerpująco udokumentował staż (...)  »
Zakres przetwarzanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 42
1. Przechowywanie odpisów aktów stanu cywilnego Pracownik zamierza wystąpić o udzielenie mu urlopu okolicznościowego. Czy wystarczy, że złoży w tym zakresie stosowny wniosek, czy pracodawca (...)  »
Odprawa w przypadku zakończenia umowy na czas określony krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 41
Na czas określony (do 31 sierpnia br.) zatrudnialiśmy pracownicę, która 22 października br. ukończy 60 lat. Czy z dniem rozwiązania umowy o pracę powinniśmy byli (...)  »
Od nowego roku dodatek za staż pracy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 4
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego. W bieżącym roku wynosi ono 2.250 zł. Do jego obliczenia (...)  »
Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 15
Pracownikom w określonych okolicznościach przysługują zwolnienia od pracy. Część z nich została ustalona w Kodeksie pracy lub przepisach wykonawczych, a część w odrębnych przepisach. Za (...)  »
Nabywanie prawa do urlopu dodatkowego
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 7
Przywilejem pracowników o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności jest m.in. prawo do dodatkowego urlopu. Wymiar tego urlopu i warunki nabycia prawa do pierwszego urlopu z (...)  »
Urlop zdrowotny nauczyciela niepełnosprawnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), nauczycielowi zatrudnionemu w (...)  »
Dodatkowe umowy z pracownikiem na etacie
Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, strona 7
Na stosunek pracy składa się wiele elementów dotyczących m.in. rodzaju pracy, warunków jej wykonywania czy wysokości wynagrodzenia. Zazwyczaj znajdują one odzwierciedlenie w umowie o pracę, (...)  »
Ustalenie wartości szkody w mieniu służbowym
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 11
Kilku pracowników administracyjnych zatrudnionych w urzędzie miejskim ma do swojej dyspozycji służbowe laptopy. Jeden z nich w trakcie kolizji drogowej (której nie był winny) uszkodził (...)  »
Kiedy trzeba ponownie zatrudnić pracownika?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, strona 7
W niektórych przypadkach prawo pracy przewiduje obowiązek ponownego przyjęcia zwolnionego pracownika lub zapewnienia mu dotychczasowego stanowiska po dłuższej nieobecności. Sytuacje, w których należy to uczynić, (...)  »
Rozwiązanie umowy z pracownikiem samorządowym a prawo do dwóch odpraw i innych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 20
Z uwagi na reorganizację przeprowadzaną w urzędzie miejskim wypowiedzieliśmy umowę o pracę jednemu pracownikowi. Pracownik ten jest już w wieku emerytalnym, więc po zakończeniu zatrudnienia (...)  »
Prawo do trzynastki przy nieobecności i rozwiązaniu umowy w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 7
Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli okres pracy nie obejmuje całego roku, prawo do (...)  »
Ustalanie okresu pracy dla potrzeb dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 7
W lipcu 2019 r. zatrudniliśmy pracownika w Domu Pomocy Społecznej na pół etatu. Pracownik ten od lutego br. jest również zatrudniony w urzędzie gminy na (...)  »
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w kontekście ochrony danych osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 47
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w celach kredytowych. Bank wymaga podania danych, których pracodawca nie może żądać od pracownika (...)  »
Świadectwa szkolne i pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 42
W trakcie rekrutacji nie żądaliśmy od pracownika świadectw szkolnych oraz pracy. Czy po zatrudnieniu powinniśmy taką dokumentację uzupełnić i przechowywać w aktach osobowych pracownika? Zgodnie (...)  »
Odpoczynki tygodniowe pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 33
Tydzień dla celów rozliczenia czasu pracy obejmuje 7 kolejnych dni kalendarzowych, licząc od 1. dnia okresu rozliczeniowego. W efekcie przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy (...)  »
Uprawnienia pracownika w razie wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019, strona 7
Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, ma pewne uprawnienia z tym związane. Przysługują mu dni wolne na poszukiwanie pracy, a w przypadku, gdy zakład (...)  »
Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 22
Jeden z pełnoetatowych pracowników ma zajęcie niealimentacyjne wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń (komornicze). W sierpniu 2019 r. pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową, a później wynagrodzenie (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 7
Pracownik urzędu gminy wystąpił o rozwiązanie umowy o pracę pod koniec sierpnia 2019 r. w związku z przejściem na emeryturę. Jak ustalić wysokość odprawy emerytalnej (...)  »
Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 7
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Akta osobowe w wersji papierowej i elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 01.08.2019, strona 7
Dokumentacja pracownicza może być prowadzona w postaci papierowej. Od 1 stycznia 2019 r. do szerszego użycia weszła również postać elektroniczna, uznana od tej daty za (...)  »
Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2019 r., pod poz. 1325 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Od 1 września 2019 r. zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym obejmujące wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 63
Generalnie z dniem 1 września br. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych (...)  »
Kiedy pracownik samorządowy może wystąpić z roszczeniem o dodatek specjalny?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 41
W regulaminie wynagradzania urzędu wojewódzkiego są zapisy dotyczące zasad przyznawania i wypłaty dodatku specjalnego. Według nich dodatek może otrzymać pracownik przez czas określony z tytułu (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia nauczyciela za dzień zwolnienia od pracy w celu oddania krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 40
Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki (stażowy, motywacyjny, za wychowawstwo, opiekuna stażu), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Jak ustalić wynagrodzenie za jeden dzień (...)  »
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 35
Pracownik urzędu gminy pracuje od poniedziałku do piątku (730-1530). W jeden z tych dni polecono mu pracę również od 2000 do 2300. Czy było to (...)  »
Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego do realizacji projektu unijnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 30
Czy jednostka organizacyjna powiatu zatrudniając i powierzając już zatrudnionym pracownikom zadania realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych, musi przestrzegać przepisów o pracownikach samorządowych? Przedmiot realizowanego (...)  »
Umowa dla dyrektora SPZOZ na wykonywanie innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 01.08.2019, strona 27
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) zatrudnia dyrektora na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoba ta w ramach umowy o pracę w innej placówce świadczy pracę (pielęgniarki). (...)  »
Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, strona 7
Pracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z drugiej strony ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki wykonywania pracy. (...)  »
Gromadzenie dokumentów w aktach osobowych założonych przed 1 stycznia 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, strona 7
Od 1 stycznia 2019 r. gromadzenie dokumentów w aktach osobowych odbywa się na nowych zasadach. Wiele dokumentów - w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego - (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.