Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.772 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Prawo pracy
Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
1) Pracownik, który w tym roku korzystał już ze świadczeń sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obecnie wystąpił o dofinansowanie wczasów. Suma uzyskanego przez niego (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe nauczyciela odliczane z wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Nauczyciel placówki publicznej pozostawał w gotowości do pracy w okresie od 16 do 24 marca 2020 r. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie przestojowe do odliczenia z (...)  »
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu odbywania kwarantanny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020, strona 47
Przesłanki powodujące przerwanie z mocy prawa już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego zostały enumeratywnie wymienione w art. 166 K.p. Część urlopu niewykorzystaną z powodu m.in. czasowej niezdolności (...)  »
Przeliczenie składnika zmiennego przyjmowanego do podstawy odprawy emerytalnej pracownika DPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
W lipcu br. pracownik domu pomocy społecznej, podlegający Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, przechodzi na emeryturę. Jest on wynagradzany stałą płacą zasadniczą, która stanowi podstawę obliczania (...)  »
Ustalenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym wystąpiły absencje zasiłkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
1) Pracownik samorządowy przez cały kwiecień br. korzystał z opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia przedszkola. Jego wniosek o wypłatę zasiłku z tego tytułu obejmował (...)  »
Ograniczenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu ograniczono wymiar zajęć, pozostaje nadal w stosunku pracy na mocy mianowania? Jednym z kryteriów nawiązania stosunku pracy z (...)  »
Omówienie wybranych regulacji obejmujących pracodawcę po wejściu w życie ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Generalnie z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym (...)  »
Udzielenie urlopu w pierwszym roku pracy zawodowej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Zatrudniliśmy pracownika (absolwenta szkoły wyższej) w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od 5 lutego do 31 grudnia 2020 r. Jest to jego pierwsza praca (...)  »
Odprawa emerytalna dla rencisty
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Pracownik-rencista w czerwcu 2020 r. osiągnął wiek emerytalny i nabył prawo do emerytury. Pracownik nie chce na razie zwalniać się z pracy i pozostaje nadal (...)  »
Prawo nauczyciela mianowanego do odprawy emerytalnej i ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Stosunek pracy nauczyciela mianowanego w publicznej placówce oświatowej może zostać rozwiązany w trybie przewidzianym w art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. Zastosowanie tego trybu może nastąpić (...)  »
Dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa przy równoległym zatrudnieniu dla pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Jak ustalać prawo pracownika samorządowej instytucji kultury do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej przy równoległym zatrudnieniu? Ustalając okresy pracy uprawniające do dodatku za wieloletnią pracę (...)  »
Ponowne zatrudnienie pracownika samorządowego przywróconego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
W jakim terminie jednostka samorządowa powinna ponownie przyjąć do pracy pracownika przywróconego wyrokiem sądu, jeżeli nie ma wolnego stanowiska odpowiadającego jego kwalifikacjom? Nadmieniamy, że do (...)  »
Przechowywanie wniosków urlopowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie wniosków urlopowych i kart urlopowych. Czy dokumenty te powinny być przechowywane razem z ewidencją czasu pracy, czy mogą (...)  »
Uprawnienie do dni wolnych na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Z dniem 30 czerwca 2020 r. rozwiążemy z pracownikiem stosunek pracy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Na 29 i 30 czerwca 2020 r. złożył on wniosek o (...)  »
Wypowiedzenie umowy z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Pracownik (ojciec dziecka) w ostatnim okresie korzystał z różnych uprawnień z tytułu rodzicielstwa, tj. z urlopu rodzicielskiego, zwolnienia na dziecko do lat 14, opieki nad (...)  »
Zwolnienie na dziecko do lat 14 w dniach lub w pełnych godzinach
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14 jest jednym z uprawnień pracowniczych w tytułu rodzicielstwa. Sposób jego wykorzystania zależy od wniosku (...)  »
Zatrudnienie terminowe nauczycieli w placówkach publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Dla trzech grup nauczycieli podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony. Pierwsza z nich to nauczyciele stażyści, z którymi stosunek pracy nawiązuje (...)  »
Zasady udzielania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
1) Zatrudniamy pracowników, którzy korzystają ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat. Jakie w związku z tym powinni przedstawić nam dokumenty? (...)  »
Przechowywanie danych o zdrowiu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Jak prawidłowo postępować z dokumentacją medyczną, przedstawianą przez pracowników w celu otrzymania zapomogi, sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku długotrwałej choroby? Czy można (...)  »
Ewidencja czasu pracy nauczyciela szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie zatrudnia nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy, w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym (rok szkolny). W regulaminie pracy ma (...)  »
Wpływ pracy zdalnej na wynagrodzenie nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
1) Nauczycielowi szkoły specjalnej przysługuje dodatek za warunki pracy. Czy należy go wyłączać (przyjmować w wysokości 0 zł) z wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany podczas (...)  »
Tymczasowe przeniesienie do innej pracy pracownika urzędu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 zakłada dodanie do specustawy art. 3a. Na podstawie tego przepisu, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, (...)  »
Rozwiązania kadrowe w jednostkach sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ustawa antykryzysowa - tarcza 4.0 wprowadza zmianę do art. 15zzzzzp ust. 1 specustawy, pozwalającą na zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 (...)  »
Zasady korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów - byłych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
1. Ustawowy status osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu Emeryci i renciści - byli pracownicy (dalej emeryci/renciści) należą do grupy osób uprawnionych do korzystania ze (...)  »
Dodatek za trudne warunki pracy w okresie ograniczenia działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Czy w czasie zawieszenia pracy szkół z powodu koronawirusa nauczycielowi pracującemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje dodatek za trudne warunki pracy? Nadmieniamy, że poradnie nadal działają, (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe pracowników niepedagogicznej szkoły samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Jesteśmy szkołą samorządową. Dwóch pracowników niepedagogicznych (sprzątaczka i kierownik gospodarczy) będzie na zmianę po 1 tygodniu przebywać w gotowości do pracy. Wynagrodzenia tych osób obejmują (...)  »
Niewykonywanie pracy nauczycielskiej, szczególnej i górniczej z powodu COVID-19 a staż do świadczenia kompensacyjnego i emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Zgodnie z art. 56 ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0, okresy niewykonywania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19: pracy (...)  »
Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej, może nastąpić przez rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy, w tym z pracownikiem posiadającym ustalone prawo (...)  »
Wykonywanie pracy podczas kwarantanny przez osoby zatrudnione w DPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Zgodnie z nowym art. 4e specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...)  »
Nauczyciel uprawniony do dodatków powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Jeżeli zatem (...)  »
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło (...)  »
Obowiązek informacyjny względem pracownika, z którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 56
1) Czy osobie zatrudnionej w naszym zakładzie pracy przed 1 stycznia 2019 r., za którą nie przekazaliśmy raportu informacyjnego ZUS RIA mamy obowiązek wydać informację (...)  »
Wpływ przestoju wywołanego koronawirusem na prawo nauczyciela do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 41
Czy nieświadczenie pracy przez nauczycieli podlegających Karcie Nauczyciela z powodu zamknięcia placówek oświatowych w związku z koronawirusem będzie miało wpływ na ich prawo do trzynastki? (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela za urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 38
Nauczycielka dyplomowana od 2 stycznia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. przebywała na urlopie zdrowotnym. Urlopu uzupełniającego nie wykorzystała bezpośrednio po zakończeniu zdrowotnego, ale (...)  »
Szkolenia bhp podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 53
Szkolenie w zakresie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (§ 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (...)  »
Okres przechowywania danych pracownika uzyskanych w celu przeciwdziałania COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 51
Jak długo pracodawca powinien przechowywać dodatkowe dane osobowe pracowników, pozyskane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19? W okresach obowiązywania stanu zagrożenia i epidemii koronawirusa pracodawca może (...)  »
Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt osobowych w razie przekształcenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 50
Zamierzamy przekształcić umowę o pracę pracownicy zatrudnionej od 2018 r. na czas określony w umowę bezterminową. Jakie dokumenty możemy przenieść ze starych do nowych akt (...)  »
Rozwiązania kadrowe w administracji rządowej i samorządowej z powodu koronawirusa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 8
Przenoszenie pracowników samorządowych W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii oraz przez określony czas po nich, na podstawie nowego art. 15zzz1 specustawy, pracownik samorządowy może być (...)  »
Częstotliwość szkoleń okresowych bhp nauczycieli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Co ile lat podlegają szkoleniu okresowemu bhp zatrudnieni w szkole nauczyciele - co 5 czy co 6 lat? Szkolenia okresowe bhp zatrudnionych w szkole nauczycieli (...)  »
Dodatek wiejski w czasie zawieszenia pracy szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.04.2020 r.
Dodatek wiejski przysługuje zarówno w okresie świadczenia pracy przez nauczyciela, jak również w innych okresach - np. podczas absencji chorobowych, czy w czasie zawieszenia pracy (...)  »
COVID-19
Odsunięcie od pracy pracowników podejrzanych o zakażenie koronawirusem i dezynfekcja pomieszczeń
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 7
Jeden z naszych pracowników został objęty kwarantanną z uwagi na to, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Ten pracownik to portier wykonujący swoje obowiązki (...)  »
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 17
W myśl art. 15h specustawy, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zostało wydane na czas określony (...)  »
Coroczny przegląd danych osobowych zgromadzonych na potrzeby ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 56
Pracodawca jest zobowiązany przeglądać dokumenty zawierające dane osobowe, przedkładane i przechowywane do celów korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W jakim terminie należy tego dokonać? (...)  »
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w przypadku pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 55
Pracownicy w związku z używaniem pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych mają przyznany ryczałt. Czy powinien być on pomniejszony za okres świadczenia pracy (...)  »
Zapis o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 51
Nauczycielka zatrudniona w szkole od 1 września 1986 r. z dniem 31 sierpnia 2020 r. przechodzi na emeryturę. Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy w punkcie (...)  »
Zawieszenie wykonywania badań profilaktycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 9
Nowela wprowadza przejściowe uregulowania związane z badaniami profilaktycznymi pracowników. Zgodnie z art. 12a specustawy, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia (...)  »
TARCZA
Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 7
Przepisy prawa pracy przewidują tylko jedną formę pracy "na odległość". Jest nią telepraca, uregulowana w Kodeksie pracy. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak nowe rozwiązania w zakresie (...)  »
Badania profilaktyczne i szkolenia pracowników w dobie zagrożenia koronawirusem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 63
1) Czy wobec trudności z przeprowadzaniem profilaktycznych badań okresowych możemy dopuścić pracownika do pracy pomimo upływu okresu ważności poprzednich badań? Główny Inspektor Pracy (GIP) na (...)  »
Polecenie pracownikowi pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 61
1) Pracodawca zastanawia się nad powierzeniem kilku zatrudnionym pracy zdalnej. Czy wymaga to jakiegoś szczególnego uzasadnienia? Nie, ustawa o szczególnych rozwiązaniach tego nie wymaga. W (...)  »
Zachowanie środków ostrożności w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 59
1) Pracodawca powziął wiadomość, że pracownik wrócił z urlopu, spędzonego za granicą w kraju, w którym potwierdzono obecność koronawirusa. Powrót nastąpił 13 marca 2020 r., (...)  »
Informacje jakich pracodawca może żądać od pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 57
1) Czy pracodawca może zapytać pracownika, gdzie spędza dni wolne od pracy? Co do zasady informacja o tym, jak pracownik spędza czas wolny jest daną (...)  »
Zmiana stanowiska pracy pracownika placówki oświatowej w okresie ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 31
1) Pracownica w wieku przedemerytalnym (59 lat) jest zatrudniona w publicznym zespole przedszkolno-szkolnym. Najpierw wykonywała pracę w przedszkolu na stanowisku woźnej (od 730 do 1530), (...)  »
Przechowywanie i odbiór dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 7
Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez określony czas po ustaniu zatrudnienia. Po upływie okresu ustalonego przez przepisy były pracownik ma prawo odebrać swoje akta (...)  »
Zakładanie i przechowywanie akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 14
Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do sporządzania różnego rodzaju dokumentów kadrowych dotyczących nawiązania, przebiegu i zakończenia stosunku pracy. Większość z nich gromadzona jest w aktach (...)  »
Działania pracodawcy w razie zagrożenia koronawirusem
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 7
Warunki wykonywania pracy w każdym zakładzie powinny być bezpieczne i higieniczne. Dlatego też pracodawca powinien - w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych (...)  »
Naliczenie i przekazanie odpisu podstawowego na ZFŚS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.03.2020 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Robiąc plany finansowe zakładamy wzrost zatrudnienia o 2 etaty. Czy licząc w styczniu odpis na ZFŚS należy wyliczyć go z aktualnego (...)  »
Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 7
Niezawiniona przez pracodawcę nadpłata wynagrodzenia najczęściej jest skutkiem nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą. Ustawodawca przewidział taką sytuację i w związku z tym dopuścił możliwość (...)  »
Trzynastka nauczyciela biorącego udział w strajku
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Nauczycielom biorącym udział w strajku za okres strajku nie przysługuje wynagrodzenie. W konsekwencji zmniejszeniu ulegnie ich wynagrodzenie za miesiąc, w którym odbył się strajk, oraz (...)  »
Wysokość diety w razie zapewnienia pracownikowi lunchu podczas podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 37
Pracownik został wysłany na szkolenie w innym mieście (podróż służbowa). Organizator w cenie szkolenia zapewnił lunch. Czy wpłynęło to na wysokość diety? Pracownikowi wykonującemu na (...)  »
Wyłączenie z podstawy wymiaru trzynastki wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 35
1) Jesteśmy jednostką budżetową, w której obowiązuje równoważny system czasu pracy. Pracownik pracuje we wtorki po 10 godzin, a w pozostałe cztery dni tygodnia po (...)  »
Obniżenie podstawy wymiaru trzynastki przysługującej nauczycielowi placówki nieferyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 33
Nauczyciel otrzymuje w placówce nieferyjnej wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki za wysługę lat i funkcyjny dla opiekuna stażu. W okresie od 1 stycznia do 26 grudnia (...)  »
Dodatkowe dane w informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 7
W umowie o pracę strony ustalają podstawowe warunki zatrudnienia, m.in. wymiar etatu, wysokość wynagrodzenia czy rodzaj pracy. Przy wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy ważne (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela, który nie przepracował w szkole całego roku kalendarzowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole od 9 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. należy się trzynastka za 2019 r.? Jednym ze składników pensji (...)  »
Prawo pracownika administracyjnego szkoły do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Czy pracownikowi administracyjnemu zatrudnionemu w szkole należy się trzynastka czy jest ona wypłacana tylko nauczycielom? Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w szkole publicznej, w tym pracownikowi administracyjnemu, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.