Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Prawo pracy
Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018, strona 64
W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zatrudniamy różnych pracowników (lekarzy, pielęgniarki, pracowników obsługi). Część z nich obowiązują niższe normy czasu pracy na podstawie (...)  »
Egzekucja ze świadczeń socjalnych
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 62
Czy zapomoga świąteczna z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych podlega potrąceniom egzekucyjnym? W odniesieniu do potrąceń egzekucyjnych ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypowiedział się (...)  »
Praca w gospodarstwie rolnym wykonywana w okresie nauki w szkole wyższej w stażu pracy
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 52
Pracownik urzędu gminy przedłożył oświadczenie wraz z zeznaniami świadków, iż pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. We wskazanym okresie studiował w systemie dziennym, dojeżdżając codziennie około (...)  »
Obowiązki pracodawcy w końcu roku
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 48
1.1. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz w ciągu roku obliczają odpis na podstawie planowanej (...)  »
Egzekucja należności z nagrody jubileuszowej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 43
Jak dokonać potrąceń należności egzekwowanych z nagrody jubileuszowej wypłaconej w połowie miesiąca i wynagrodzenia za pracę wypłaconego w jego ostatnim dniu? Z wynagrodzenia za pracę, (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 39
Jesteśmy jednostką samorządową, pracującą od poniedziałku do piątku w organizacji równoważnej, która przewiduje wydłużoną dniówkę we wtorek (9,5 godz.) oraz skróconą w piątek (6,5 godz.). (...)  »
Zasady ochrony związkowej po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 31
W firmie są dwie organizacje związkowe. Łącznie czterech pracowników zasiadających w ich zarządach korzysta z ochrony przed utratą pracy i zmianą warunków zatrudnienia. Czy będą (...)  »
Wyznaczenie pracującej soboty w zamian za poniedziałek przypadający w wigilię Bożego Narodzenia
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 33
Rozkład czasu pracy danego pracownika sporządza się w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc i (...)  »
Zasady wykazywania w treści świadectwa pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
Źródło: 06.12.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownica zatrudniona w bibliotece miejskiej wypowiedziała umowę o pracę. W jaki sposób wykazać w jej świadectwie pracy wykorzystanie urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego? Czy powinny (...)  »
Zakładowa organizacja związkowa także dla zleceniobiorcy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 7
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w pierwszej kolejności przysługuje pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego (...)  »
Wysokość diety dla pracownika socjalnego
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Wysłaliśmy pracownika socjalnego zatrudnionego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w zagraniczną podróż służbową, która, jak wynika z rozliczenia delegacji, trwała równo 8 godzin. Czy w (...)  »
Odprawa dla urzędnika na zasadach ogólnych
Źródło: 05.12.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jesteśmy urzędem gminy zatrudniającym 24 osoby. Jeden z wydziałów urzędu będzie niedługo reorganizowany, w związku z czym planujemy zwolnić czterech pracowników na stanowiskach urzędniczych. Są (...)  »
Ograniczenie szkoleń okresowych z zakresu bhp oraz wykonywania zadań służby bhp przez pracodawcę
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 66
Do Senatu została przekazana (na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku) ustawa z dnia 9 listopada br. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia (...)  »
Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 61
1. Norma czasu pracy obowiązująca nauczyciela Dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych (dalej także szkołach) czas pracy ustala się i rozlicza na podstawie ustawy Karta (...)  »
Dopłata do okularów korekcyjnych dla dyrektora szkoły
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 54
Czy dyrektorowi szkoły podstawowej, należy się dopłata do okularów z tytułu pracy przy komputerze? Czy charakter pracy dyrektora - prowadzenie zajęć dydaktycznych i zarządzanie placówką (...)  »
Pobieranie zasiłku opiekuńczego przez obojga rodziców w związku z chorobą dzieci
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 27
Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym 8-letnim synem. We wniosku o zasiłek opiekuńczy oświadczył, że w tym samym okresie na (...)  »
W 2019 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nadal ograniczona do rocznego limitu
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 15
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego (...)  »
Zaliczka na podatek dochodowy pracownika, którego dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 11
Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Jego dochód w listopadzie br. przekroczył pierwszy próg podatkowy. Czy ustalając zaliczkę na podatek dochodowy za listopad br. (...)  »
Od 8 listopada br. zmiana wysokości współczynnika urlopowego - stanowisko MRPiPS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 4
Z dniem 8 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania (...)  »
Jak ustalić nagrodę jubileuszową dla pracownika gminnego domu kultury?
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 66
W przyszłym miesiącu jeden z pracowników gminnego domu kultury będzie obchodził jubileusz 15-lecia pracy zawodowej. Jak obliczyć nagrodę jubileuszową przysługującą mu z tego tytułu? Nadmieniam, (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownica artystyczna zatrudniona w filharmonii po 4 tygodniach od rozwiązania umowy, zawiadomiła zakład pracy, że jest w 6. tygodniu ciąży. Jak w takiej sytuacji powinniśmy (...)  »
Ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na przełomie stażowym
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Sekretarz medyczny zatrudniony w szpitalu od 1 września 2015 r. na czas nieokreślony w dniu 14 sierpnia br. złożył pismo w sprawie rozwiązania stosunku pracy. (...)  »
Czas pracy w służbie zdrowia po wprowadzeniu w listopadzie br. dodatkowego dnia świątecznego
Źródło: 29.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Czy pracownicy służby zdrowia (np. instrumentariuszka asystująca 12 listopada br. przy planowym zabiegu) mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia? W przypadku niezrekompensowania tego dnia innym dniem (...)  »
Choroba urzędnika otrzymującego stałe miesięczne wynagrodzenie
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy na pełny etat był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 5 do 18 listopada 2018 r. Jego (...)  »
Odpowiedzialność materialna za szkodę z winy nieumyślnej
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik administracyjny szkoły uszkodził ksero służbowe. Czy możemy potrącić całość szkody z jego wynagrodzenia (uszkodzenie nastąpiło z winy pracownika, choć nie spowodował jej umyślnie)? Pracownik, (...)  »
Dopuszczalny zakres danych w liście obecności
Źródło: 28.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownicy przychodni (placówka publiczna) odnotowują swoje przyjście do pracy na liście obecności. Wykazywane są w niej również nieobecności z podaniem skrótu literowego oznaczającego określoną przyczynę (...)  »
Odprawa emerytalna urzędnika na świadectwie pracy
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik urzędu gminy na koniec miesiąca rozwiąże umowę w związku z przejściem na emeryturę. Czy w świadectwie pracy należy zaznaczyć wysokość odprawy emerytalnej (będzie wyższa (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika-rencisty
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Czy przechodzący na emeryturę pracownik referatu w urzędzie miasta, który jest rencistą musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej, czy też należy się (...)  »
Przechowywanie danych kandydata do pracy po przeprowadzonej rekrutacji
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Prowadzimy rekrutację na stanowisko lekarza stomatologa. Może się okazać, że osoba, którą zatrudnimy na okres próbny się nie sprawdzi. Czy jest możliwe, aby wykorzystać pozyskane (...)  »
Poinformowanie pracownika o niewłaściwej wysokości odprawy
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W wyniku likwidacji oddziału szpitalnego zwolniono dużą grupę pielęgniarek i salowych (zwolnienie grupowe). W wypowiedzeniach, które pracodawca wręczył niektórym z nich omyłkowo wpisano, że należy (...)  »
Zwrot odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W ramach reorganizacji pracy w szpitalu zlikwidowaliśmy kilka stanowisk administracyjno-gospodarczych. Jedna ze zwolnionych pracownic w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę. Wyrokiem sądu została przywrócona do (...)  »
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Zatrudniamy w szkole na stanowisku woźnego pracownika (urodzonego w marcu 1954 r.), który w przyszłym roku osiągnie wiek emerytalny. Czy będziemy mogli wypowiedzieć mu wówczas (...)  »
Odprawa dla pracownika niepedagogicznego szkoły
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracowałem kilka lat w szkole publicznej na stanowisku woźnego. Zostałem zwolniony za wypowiedzeniem z powodu reorganizacji. Nie otrzymałem odprawy. W szkole twierdzono, że mi nie (...)  »
Zwolnienie na dziecko do lat 14 dla pracownika objętego niższymi normami czasu pracy
Źródło: 26.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zatrudniony w podmiocie leczniczym, którego obowiązują niższe normy czasu pracy (7 godzin i 35 minut dziennie i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień), (...)  »
Wysokość diety zagranicznej w przypadku rezygnacji z zapewnionego przez pracodawcę śniadania
Źródło: 20.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Nauczyciel przebywał w delegacji zagranicznej we Francji. Pracodawca wykupił hotel ze śniadaniem. W rozliczeniu pracownik podał, że nie korzystał ze śniadania, ponieważ jest na specjalnej (...)  »
Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich (...)  »
Pierwszy czy kolejny urlop wypoczynkowy w Polsce po zatrudnieniu w Niemczech?
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Przyjęliśmy na stanowisko urzędnicze pracownika, który po studiach przez rok pracował na podstawie umowy o pracę w Niemczech. Jak ustalić urlop wypoczynkowy, tzn. czy według (...)  »
Zawarcie kolejnej umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik gospodarczy zatrudniony w szkole do końca umowy zawartej na czas określony korzysta z urlopu wypoczynkowego. Czy możemy w trakcie tego urlopu nawiązać z nim (...)  »
Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innym urzędzie
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jestem zatrudniony jako referent w urzędzie gminy. Planuję przeprowadzkę do innego miasta. Czy możliwe jest przeniesienie mnie do pracy w jednostce samorządowej w innej miejscowości? (...)  »
Wypłacanie premii w placówce kultury
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jesteśmy placówką kultury, która zatrudnia pracowników w ramach umów o pracę. Czy możemy pracownikom wypłacać, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również premie? Ustawa z dnia 25 października (...)  »
Sezonowe zatrudnienie pracownika gospodarczego w szkole
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Zamierzamy zatrudnić w szkole pracownika do obsługi kotła CO na zimowy sezon grzewczy. Planujemy podpisać z nim umowę na czas określony, ale tylko na okres (...)  »
Warunki odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży
Źródło: 15.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownica miejskiego ośrodka pomocy społecznej jest w ciąży. Regulamin jednostki przewiduje, że pracownicy odpracowują zwolnienia w celach prywatnych w wybranym przez siebie dniu, w ramach (...)  »
Wyłączenie ze stosowania obniżonego pensum i przydzielanie godzin ponadwymiarowych niepełnosprawnemu nauczycielowi
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nauczyciel zatrudniony w szkole na pełen etat posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy po 1 września 2018 r. można nie obniżać jego tygodniowego obowiązkowego (...)  »
Świadczenia z tytułu podróży służbowej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018, strona 59
1. Okoliczności i podstawa wypłaty świadczeń z tytułu podróży służbowej Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, (...)  »
Udzielanie zwolnień od pracy nauczycielowi ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018, strona 49
1) Czy nauczycielowi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy się płatny dzień wolny za wizytę u lekarza (specjalisty)? Jakie dokumenty musi przedstawić, aby uzyskać (...)  »
Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego na część etatu w placówce niepublicznej o uprawnieniach publicznej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018, strona 46
Oświatowa placówka niepubliczna z uprawnieniami publicznej zawarła z nauczycielem umowę o pracę na okres od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r., w (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
W połowie lipca br. zatrudniliśmy w urzędzie gminy na czas określony, na stanowisko urzędnicze pracownika legitymującego się ponad 10-letnim stażem urlopowym. Poprzednią umowę o pracę (...)  »
Zaliczenie okresu odbywania czynnej służby wojskowej do stażu urlopowego
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik samorządowy rozpoczął odbywanie czynnej służby wojskowej, nie będąc jeszcze zatrudnionym i nie podjął pracy w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Czy w tej (...)  »
Prawo do urlopu wypoczynkowego po przerwie w korzystaniu z urlopu wychowawczego
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownik samorządowy przebywał na urlopie wychowawczym od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Od 18 września 2018 r. ponownie będzie korzystał z (...)  »
Ocena stanu bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w komputery
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Jak często należy przeprowadzać ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kancelarii urzędu miasta na stanowiskach wyposażonych w komputery? W myśl art. 207 § 2 (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w razie choroby pracownika
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
1) Pracownik urzędu miasta był niezdolny do pracy od 1 do 29 czerwca 2018 r. Za ten miesiąc wypłaciliśmy mu tylko zasiłek chorobowy. Czy postąpiliśmy (...)  »
Udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pielęgniarka zatrudniona w wielospecjalistycznym szpitalu wojewódzkim od kilku miesięcy jest niezdolna do pracy z powodu choroby. Ostatnio wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie bezpośrednio (...)  »
Rozliczenie odcinków podróży zagranicznej
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy został wysłany w podróż zagraniczną. Podróż obejmująca drogę do granicy, pobyt w miejscu delegowania i powrót (pracownik podróżował własnym samochodem) (...)  »
Pracownik samorządowy też podlega limitom
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Pracownicy zatrudniani w Domu Opieki Społecznej (podlegającym pod urząd gminy) w większości pracują na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czy do pracowników takich (...)  »
Obniżenie wymiaru pensum niepełnosprawnego nauczyciela od 1 września 2018 r.
Źródło: 07.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób obniżyć pensum nauczyciela, który w październiku 2018 r. przedstawił orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Czy nauczycielowi ze znacznym stopniem niepełnosprawności można przydzielać (...)  »
Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018, strona 7
Dodatek stażowy jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia pracowników samorządowych. Staż wymagany do przyznania dodatku ma charakter ogólny, uwzględniany z całego okresu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. (...)  »
Skierowanie pracownika na studia - potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1002) z dnia 01.11.2018, strona 66
Skierowaliśmy pracownika na studia wyższe, przy czym zjazdy będą odbywać się w weekendy - od piątkowego popołudnia do niedzieli wieczór. Dlatego pracownik będzie korzystał ze (...)  »
Dodatek stażowy dla zatrudnionego w trakcie miesiąca pracownika instytucji kultury
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 01.11.2018, strona 41
Jesteśmy instytucją kultury. W ostatnim dniu sierpnia br. została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę. Pracownik miał ustalone prawo do dodatku za (...)  »
Termin wypłaty odprawy emerytalno-rentowej
Źródło: 30.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Kiedy powstaje obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu, jeśli następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę były pracownik zostanie (...)  »
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w dniach roboczych
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Jak należy obliczyć upływ okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w dniach roboczych pracownicy zatrudnionej w stołówce szkolnej? Nadmieniam, że soboty są dla niej dniami (...)  »
Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy
Źródło: 29.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Czy pracownik samorządowy może odpracować wyjście z pracy w celach prywatnych wcześniej niż faktycznie ono nastąpi, w tym w wolną sobotę? Na mocy art. 43 (...)  »
Rezygnacja z części urlopu wychowawczego w razie kolejnej ciąży
Źródło: 24.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Pracownica zatrudniona w urzędzie gminy, przebywająca od roku na urlopie wychowawczym udzielonym jej na 24 miesiące, złożyła wniosek o wcześniejsze jego zakończenie. Mamy nieoficjalne informacje, (...)  »
Zmiana treści wniosku w sprawie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
Źródło: 24.10.2018 r. | Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy
1) Jedna z pielęgniarek naszego szpitala łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu. Z powodów rodzinnych chce jednak powrócić na pełny urlop. Czy jest (...)  »
Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi – wyrok TK
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i posiadamy regulamin wynagradzania. W najbliższym czasie planujemy go zmienić, ale ponieważ występuje u nas zakładowa organizacja związkowa, musimy (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2019 r. w jednostce budżetowej
Źródło: 23.10.2018 r. | Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (urząd gminy). Rozkład czasu pracy w jednostce określa regulamin pracy, ale wymiary czasu pracy obowiązujące pracowników wynikają z przepisów ogólnych. Ile (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.