Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Prawo pracy
pokaż fragmenty artykułów
Zapewnienie bezpiecznych warunków bhp w zimie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
W porze zimowej na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Związane są one z występowaniem niskich temperatur, opadami śniegu czy oblodzeniami w (...)  »
Ograniczenia w wykonywaniu pracy przy komputerze przez pracownicę w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Pracownica pracująca przez większość dniówki przy komputerze przedłożyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Czy w związku z tą informacją może ona nadal pracować przy komputerze? (...)  »
Realizacja uprawnień pracownika przystępującego do egzaminu radcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
1) Pracownik wpisany na listę aplikantów radcowskich wystąpił do pracodawcy o udzielenie mu urlopu szkoleniowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych na przygotowanie się do egzaminu (...)  »
Liczba dodatków specjalnych przyznawanych jednocześnie pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Czy pracownik samorządowy może otrzymywać w tym samym czasie dwa dodatki specjalne, finansowane ze środków przeznaczonych na dwa odrębne projekty? Ustawa z dnia 21 listopada (...)  »
Zasady dokonywania potrącenia komorniczego z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika egzekwującego świadczenie niealimentacyjne. Jak dokonać potrącenia z nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, do której pracownik uzyska prawo w (...)  »
Dodatkowe zatrudnienie pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Czy z pracownikiem recepcji (samorządowa instytucja kultury), zatrudnionym na umowę o pracę, możemy zawrzeć umowę zlecenia na wykonywanie innych czynności niż wynikają one z zakresu (...)  »
Wymiar czasu pracy dla pracowników medycznych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Nie wszystkich zatrudnionych obowiązują normy czasu pracy określone w Kodeksie pracy. Do pracowników podmiotów leczniczych stosuje się normy uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. Na (...)  »
Termin udzielenia urlopu okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Pracownikowi w dniu 24 października 2022 r. zmarł ojciec. Pogrzeb był 3 dni później i pracownik w związku z tym wykorzystał jeden dzień urlopu okolicznościowego. (...)  »
Zmiana warunków wykonywania pracy a badania profilaktyczne
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Pracownik ma ważne wstępne badanie lekarskie. Pracodawca zwiększy mu jednak zakres obowiązków o wykonywanie pracy na wysokości. Dotychczasowe stanowisko pracy pozostanie przy tym bez zmian. (...)  »
Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Ochrona przed wypowiedzeniem całkowitym Kodeks pracy wprowadza wzmocnioną ochronę trwałości zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu (...)  »
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika więcej niż pozwalają na to przepisy Kodeksu pracy. Ustawodawca określił w tym celu górne granice potrąceń oraz kwoty (...)  »
Potwierdzenie uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Pracownik poinformował pracodawcę, że zmarła jego mama. Na tę okoliczność złożył wniosek o 2 dni zwolnienia od pracy. Czy jest obowiązany dostarczyć pracodawcy akt zgonu? (...)  »
Układanie harmonogramu dla zatrudnionego w systemie równoważnym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Ustaleniem systemu lub systemów czasu pracy obowiązujących w firmie zajmuje się pracodawca. W przypadku wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy, gdy rozkład pracy pracowników będzie zmienny, (...)  »
Dodatki za pracę w nocy w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Praca w porze nocnej jest dodatkowo wynagradzana. Za każdą godzinę takiej pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Wysokość tych dodatków ustala się na podstawie minimalnego (...)  »
Okresy zaliczane do stażu pracy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Kandydat do pracy w samorządowym zakładzie budżetowym, oprócz świadectw pracy przedstawił zaświadczenie, z którego wynika, że w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 (...)  »
Staż na stopień nauczyciela mianowanego w dodatkowym miejscu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Od 1 września 2022 r. zmienił się system awansu zawodowego oraz procedura nadawania obecnych stopni, tj. nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Jednak nauczyciele, którzy do 31 (...)  »
Dopłata do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą dla pracowników na urlopach związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Regulamin ZFŚS przewiduje, że dopłata do wypoczynku pracownika (tzw. wczasy pod gruszą) następuje na jego wniosek po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 (...)  »
Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika jednostki kultury po rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Z pracownikiem artystycznym została rozwiązana umowa o pracę. Pracownik domaga się wypłacenia nagrody jubileuszowej za 55 lat pracy, do której, gdyby nadal pracował nabyłby prawo (...)  »
Przyznanie odprawy emerytalnej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Regulamin wynagradzania SPZOZ przewiduje odprawę emerytalną na poziomie ustawowym. Nie zawiera on zapisów wykluczających jej nabycie przez kierownika SPZOZ, który odchodzi na emeryturę. Czy należy (...)  »
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Zgodnie z adnotacją komornika korzysta ono z kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości (...)  »
Ochrona zatrudnienia i odprawa w przypadku powołania pracownika do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Pracownik przedłożył kartę powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wydanej na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. Czy podlega on szczególnej ochronie? Czy pracodawca ma obowiązek (...)  »
Wypowiedzenie przed rozpoczęciem okresu ochronnego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022
Pracownik pod koniec listopada br. wejdzie w okres ochrony przedemerytalnej. Czy jeżeli wypowiemy mu umowę o pracę (obowiązuje go 3-miesięczne wypowiedzenie) przed dniem rozpoczęcia tej (...)  »
Częstotliwość przeglądu danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jako samorządowy zakład budżetowy tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z prowadzeniem ZFŚS gromadzimy szereg danych o sytuacji materialno-bytowej pracowników i innych osób uprawnionych. (...)  »
Nadgodziny pracownika samorządowego bez dodatku
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Niedawno w urzędzie gminy został zatrudniony pracownik, który poprzednio pracował w firmie prywatnej. Jako pracownik urzędu (na stanowisku obsługi technicznej) wypracował kilka nadgodzin z przekroczenia (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych wynika z przepisów odrębnych, tj. z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Określa ona jedynie normy czasu (...)  »
System awansu zawodowego nauczycieli po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Z dniem 1 września 2022 r. zmienił się system awansu zawodowego oraz zasady uzyskiwania obecnie obowiązujących stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Dwa zlikwidowane stopnie nauczyciela (...)  »
Wymiar urlopu wypoczynkowego po odbyciu służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracownik otrzymał powołanie do dobrowolnej służby wojskowej, na okres której udzieliliśmy mu urlopu bezpłatnego. Czy zachowa za ten czas prawo do urlopu wypoczynkowego? Jeśli nie, (...)  »
Kwota wolna przy potrąceniach z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Wynagrodzenie asystentki stomatologicznej zatrudnionej w podmiocie leczniczym i objęte gwarancją najniższego wynagrodzenia, zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Jaka kwota wolna obowiązuje w jej przypadku? (...)  »
Należności przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który został skierowany na warsztaty lub szkolenie do ośrodka Straży Granicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Funkcjonariusz został skierowany na szkolenie do ośrodka Straży Granicznej. W podróż wyruszył 15 września 2022 r. o 1530, a na miejsce dotarł o 2300 (7,5 (...)  »
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania profilaktyczne - stanowisko GIP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1146) z dnia 01.11.2022
Pracowników zatrudnionych na część etatu obowiązuje niższy wymiar czasu pracy, ustalany proporcjonalnie do wielkości etatu takiego pracownika. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę wymiar (...)  »
Naliczanie i wypłata odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Przepisy z zakresu prawa pracy przyznają pracownikowi, a niekiedy jego rodzinie, odprawy pieniężne. Kodeks pracy obliguje pracodawcę do wypłaty - przy spełnieniu określonych warunków - (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Pracownik po wykorzystaniu półrocznego świadczenia rehabilitacyjnego nie dostał skierowania na rentę z ZUS, natomiast lekarz medycyny pracy nie dopuścił go do wykonywania pracy. Nie mamy (...)  »
Upływ ważności badań profilaktycznych a rozwiązanie umowy z powodu NN
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Jeden z pracowników od dłuższego czasu nie stawia się w pracy (mimo prób kontaktu z nim), w związku z czym ma nieusprawiedliwioną nieobecność. Chcemy wysłać (...)  »
Przyznanie nagrody dla głównego księgowego instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). W 2022 r. z uwagi na dużą absencję chorobową pracowników zgromadziliśmy środki na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń. Zamierzamy przeznaczyć (...)  »
Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranego przez nauczyciela wynagrodzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2022 r.
Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły musi w przypadku ustania zatrudnienia nauczyciela przed końcem miesiąca żądać od niego zwrotu pensji za nieprzepracowaną część miesiąca, (...)  »
Warunki podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, konkretyzując ten obowiązek w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy. Definiują one podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako (...)  »
Informacja o urlopach i dodatkowych uprawnieniach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Ustanie stosunku pracy często wiąże się z koniecznością wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zamieszcza się w nim m.in. dane o wykorzystanych przez pracownika urlopach czy dodatkowych (...)  »
Zasady organizacji pracy zmianowej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Praca na zmiany jest możliwa bez względu na stosowany w zakładzie system czasu pracy. Tego rodzaju organizacja czasu pracy nie jest odrębnym systemem czasu pracy, (...)  »
Sporadycznie wypłacane dodatki nocne w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Pracownik niekiedy pracuje w nocy. Zdarza się to raz na dwa, trzy miesiące. Za taką pracę otrzymuje dodatki nocne. Na jego wynagrodzenie składa się stałe (...)  »
Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Pracownik samorządowy niedawno dostarczył pracodawcy dokumenty zwiększające jego staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej (z 23 do 25 lat). Czy prawo do nagrody za 25 (...)  »
Wymiar czasu pracy obowiązujący zatrudnionych na pełny etat w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Planowania czasu pracy pracowników, w tym w 2023 r., dokonuje się w oparciu o prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. W Kodeksie (...)  »
Uprawnienia pracownika - ojca w zakresie opieki nad dzieckiem do 4. roku życia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, a jego żona obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Pracodawca polecił zatrudnionemu pracę w nadgodzinach, ale ten odmówił (...)  »
Rozliczenie diet i kosztów noclegu z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
1) Pracownik, który odbył dwudniową podróż służbową do Hiszpanii, przedłożył fakturę za hotel, która nieznacznie przekracza limit za nocleg, a ponadto zawiera w opisie sformułowanie (...)  »
Wpływ stanu nieczynnego na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Nauczyciel został przeniesiony na swój wniosek w stan nieczynny na okres od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Zadeklarował, że po zakończeniu (...)  »
Urlop dodatkowy dla urzędników służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Jednym z uprawnień przysługujących urzędnikom służby cywilnej, czyli osobom zatrudnionym w służbie cywilnej na podstawie mianowania, jest dodatkowy urlop wypoczynkowy. Warunki nabycia prawa do takiego (...)  »
Rozliczanie nadgodzin pracownika instytucji kultury - checklista
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Po zsumowaniu liczby godzin pracy w upływającym okresie okazało się, że pracownik instytucji kultury, zatrudniony na pełny etat w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, (...)  »
Zgłoszenie powrotu do pracy przez pracownika zwolnionego w trybie art. 53 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 27
1) Pracownik zwolniony z pracy w trybie art. 53 K.p. po zakończonym leczeniu zgłosił chęć powrotu do pracy. Czy pracodawca ma obowiązek jego ponownego zatrudnienia? (...)  »
Ustalenie połowy okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 25
W dniu 1 września br. wręczyliśmy pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia. Jak należało ustalić połowę okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownika obowiązywał dwutygodniowy okres wypowiedzenia? Warunki zatrudnienia (...)  »
Zwrot kosztów przejazdu w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.10.2022 r.
Czy pracownikowi jednostki budżetowej jadącemu na konferencję bądź warsztaty, gdzie jest słuchaczem, przysługuje zwrot kosztów przejazdu? Jednostka budżetowa wprowadziła zarządzenie, na podstawie którego w przypadku (...)  »
Badania kontrolne przed urlopem wypoczynkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Pracownica przez dwa miesiące była niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży, a następnie do połowy października br. korzysta z urlopów związanych (...)  »
Różnicowanie świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikowi i zakładowym emerytom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Tworzymy obligatoryjnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy różnicować wysokość wypłacanych z niego świadczeń pracownikom i emerytom zakładowym? Takie zróżnicowanie nie znajduje podstaw w przepisach (...)  »
Urlop wypoczynkowy, w tym z tytułu niepełnosprawności, w razie zmiany etatu oraz obowiązującej normy dobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Jak obliczyć pulę urlopu wypoczynkowego pracownika, który do końca ubiegłego roku był zatrudniony na pełny etat, a od początku bieżącego roku pracuje na część etatu, (...)  »
Miejsce przechowywania PIT-2 oraz oświadczenia o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dokumenty takie jak PIT-2 oraz oświadczenie pracownika o spełnianiu warunku do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów można przechowywać w (...)  »
W 2023 r. dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
W przyszłym roku nastąpi dwukrotny wzrost płacy minimalnej, tj. od 1 stycznia do kwoty 3.490 zł, a następnie od 1 lipca do kwoty 3.600 zł. (...)  »
Nominalny czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Łączny czas pracy w nadchodzącym roku kalendarzowym będzie o 8 godzin krótszy, ale analogicznie jak w obecnym tylko jednokrotnie wystąpi obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego (...)  »
Zakończenie okresu skierowania do innej pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Chcemy powierzyć pracownikowi na 3 miesiące inną pracę, za którą przewidziana jest wyższa stawka wynagrodzenia niż ta, która obecnie obowiązuje pracownika. Czy po zakończeniu okresu (...)  »
Wynagrodzenie i jego składniki w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
W treści umowy o pracę jest punkt, w którym należy wskazać wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia. O jakie składniki (...)  »
Reaktywacja stosunku pracy a uprawnienia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Postępowanie przed sądem pracy może zakończyć się przywróceniem do pracy pracownika zwolnionego z naruszeniem przepisów. W takim przypadku prawo pracy przewiduje obowiązek ponownego przyjęcia wspomnianego (...)  »
Zasady nawiązywania zatrudnienia przez nauczycieli szkół publicznych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym, a podstawowym aktem prawnym ich obowiązującym jest Karta Nauczyciela. Od 1 września 2022 (...)  »
Urlopy wypoczynkowe dla nauczycieli szkoły feryjnej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli wyraźnie odbiegają od ogólnych, kodeksowych reguł ich przyznawania. Warunki zatrudnienia tej grupy zawodowej, w tym uprawnienia urlopowe, w (...)  »
Odpis na ZFŚS dla nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2022 r.
Organ prowadzący skierował nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole na podstawie mianowania do uzupełnienia etatu w innej szkole. Pracuje więc w pełnym wymiarze zajęć 18/18, przy (...)  »
Zmiana zasad zatrudniania nauczycieli szkół publicznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Do 31 sierpnia 2022 r. występowały cztery stopnie awansu zawodowego nauczyciela, tj. nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Od 1 września 2022 r. za sprawą (...)  »
Obowiązek wykorzystania dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
1) Pracownik chciałby podzielić swój urlop na krótkie, najwyżej tygodniowe odcinki czasowe, przez co żaden nie będzie trwał 14 dni. Czy ma do tego prawo? (...)  »
Wynagrodzenia w podmiocie leczniczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
1. Najniższe wynagrodzenie pielęgniarki Czy pielęgniarka zatrudniona w poradni medycyny pracy, nieposiadającej kontraktu z NFZ, jest objęta ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia? Tak. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.