Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 17.066 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Prawo pracy
Staż do dodatku z wyłączeniem urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 7
W grudniu 2018 r. zatrudniono pracownicę w jednostce samorządu terytorialnego. Osoba ta w czasie poprzedniego zatrudnienia etatowego korzystała z urlopu bezpłatnego. Czy okres ten należy (...)  »
Utrudniony powrót do pracy po urlopach rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 7
Pracownicy opiekujący się dziećmi często korzystają z urlopów z tytułu rodzicielstwa. Zazwyczaj są one udzielane na dłuższy czas, nawet - jak w przypadku urlopu wychowawczego (...)  »
Zatrudnienie nauczycieli w zespole szkół
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 64
1. Status zespołu szkół w stosunkach pracy Placówki oświatowe różnego typu, połączone w jeden podmiot przez organ je prowadzący (również przez różne organy na mocy (...)  »
Badania okresowe pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 51
Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy, który wykonał badania lekarskie i psychologiczne wymagane zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, musi jednocześnie zostać skierowany na okresowe (...)  »
Sposób włączenia papierowego wniosku urlopowego do e-dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 45
Pracownicy sporządzają wnioski urlopowe w formie papierowej, kierownik je podpisuje, a następnie są wprowadzane do systemu kadrowo-płacowego, z którego można sporządzać wydruki. Nie mamy programu (...)  »
Prawo do dodatku za wychowawstwo w czasie absencji zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 36
Nauczycielka od 15 października 2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. (...)  »
Przejęcie pracowników w trybie art. 231 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019, strona 28
W gminie funkcjonuje przedszkole z oddziałami. Od września 2019 r. zamiast oddziałów zamierzamy utworzyć osobne placówki. Czy w związku z tym obecnych pracowników pedagogicznych i (...)  »
Przechowywanie skierowań na badania i orzeczeń lekarskich w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 7
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., w części A akt osobowych przechowuje się skierowania na badania wstępne, (...)  »
Zasady dopełniania ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019, strona 7
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zmienia się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent ten ustala się według zasad wskazanych w (...)  »
Kontynuowanie akt osobowych w razie ponownego zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019, strona 7
Zatrudniając pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć akta osobowe. Akta osobowe, jak sama nazwa wskazuje, powiązane są z osobą danego pracownika, stąd (...)  »
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 01.04.2019, strona 7
Obowiązki informacyjne pracodawcy nie ograniczają się wyłącznie do powiadamiania pracowników o różnych sprawach związanych z ich zatrudnieniem. Krąg adresatów informacji od pracodawcy jest szerszy i (...)  »
Zaliczenie do stażu okresu pracy w gospodarstwie rolnym po właściwym jej udokumentowaniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 46
Od 1 września 2017 r. pracownik jest zatrudniony w zespole szkół. Według dotychczas przedłożonych dokumentów 30 stycznia 2019 r. osiągnął 14-letni staż pracy. Obecnie dodatkowo (...)  »
Prawo do urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela akademickiego - stanowisko MNiSW
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 41
W UiPP nr 6/2019, str. 45-46 pisaliśmy na temat urlopu dla pracowników akademickich, w tym o wątpliwościach dotyczących ustalania prawa do pierwszego takiego urlopu w (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela za dzień opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 01.04.2019, strona 39
Za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, udzielonego w zgodzie z Kodeksem pracy lub ustawą KN, nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalanego według zasad obowiązujących (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego na podstawie powołania
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Czy pracownikowi jednostki budżetowej, który jest zatrudniony na podstawie powołania, przysługuje trzynasta pensja? Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje pracownikowi jednostki sfery budżetowej, niezależnie od (...)  »
Urlop wychowawczy dla obojga rodziców
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, strona 7
Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym, którego celem jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka na równych zasadach i może być przez (...)  »
Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019, strona 7
Wymiar czasu pracy oblicza się na obowiązujący okres rozliczeniowy. Stosuje się jednomiesięczne lub dłuższe okresy rozliczeniowe. W wielu przypadkach pracownik rozwiązuje lub nawiązuje stosunek pracy (...)  »
Ponadwymiarowe godziny pracy dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, strona 7
Wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy odbywa się w ramach obowiązujących dla danej grupy pracowników norm czasu pracy. Praca przekraczająca te normy lub przedłużony wymiar (...)  »
Dodatki do wynagrodzenia w służbie cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 62
Zasady ogólne przyznawania dodatków w służbie cywilnej Składniki wynagrodzenia przysługujące członkom korpusu służby cywilnej zależą od ich statusu, a więc od tego czy są pracownikami (...)  »
Praca nauczyciela w prywatnym przedszkolu na podstawie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 51
Jesteśmy prywatnym przedszkolem, które jako jednostka oświatowa pobierająca dotacje musi respektować tylko niektóre przepisy Karty Nauczyciela. Od 1 września 2018 r. zostaliśmy zobowiązani do zatrudnienia (...)  »
Wątpliwości związane z urlopem nauczycieli akademickich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 45
W jaki sposób należy obecnie naliczać wymiar urlopu dla pracowników akademickich? Jak ustalić prawo do pierwszego urlopu? Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa z (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla "nauczyciela kodeksowego"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 39
Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Czy na mocy przepisów o pracownikach samorządowych ma prawo do (...)  »
Data rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019, strona 28
1) Kiedy okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg? Jak postąpić, gdy pracownik odmówi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę? Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien wysłać (...)  »
Przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 11
Pracownik przechodzi do innej jednostki samorządowej na mocy porozumienia pracodawców (art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Od stycznia do końca marca 2019 r. przysługuje mu (...)  »
Warunki wypłaty delegacyjnych ryczałtów
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 04.03.2019, strona 7
Pracownik, który odbył podróż służbową, nabywa prawo do diet oraz do innych świadczeń delegacyjnych. W celu pokrycia kosztów noclegów i miejscowych przejazdów w czasie podróży (...)  »
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lutego 2019 r., pod poz. 249 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające (...)  »
Zapisy w regulaminie ZFŚS dotyczące udzielania pomocy emerytom-byłym pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 51
Czy ze względu na zbyt dużą liczbę emerytów zakładowych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można zapisać, że z tego funduszu nie jest udzielana pomoc (...)  »
Przyznawanie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarkom, położnym i higienistkom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 43
Proszę o przedstawienie regulacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które otrzymywały tzw. dodatek zembalowy. Czy podwyżka przysługuje zwolnionym pracownikom? Ogólne regulacje dotyczące podwyżki wynagrodzeń (...)  »
Wliczenie do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dodatku specjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 39
Pracownik samorządowy 8 stycznia 2019 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. W okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia (...)  »
Zasady przyznawania i wypłaty nauczycielom dodatku wiejskiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Czy od 1 stycznia 2018 r. nauczyciele utracili uprawnienia do wszystkich dodatków socjalnych, w tym do dodatku wiejskiego? Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi (...)  »
Wymierzanie i wyliczanie pieniężnej kary porządkowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 7
Pracownik jest obowiązany przestrzegać regulaminu pracy i porządku ustalonego w zakładzie. W przypadku gdy nie stosuje się do ustalonej organizacji pracy albo przepisów bhp czy (...)  »
Nieprzepracowanie całego 2018 r. z powodu pobytu na urlopie wychowawczym a prawo do "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019, strona 62
Z uwagi na korzystanie z urlopu wychowawczego pracownik urzędu gminy przepracował w roku ubiegłym niecałe cztery miesiące. Czy przysługuje mu za ten rok "trzynastka", a (...)  »
Wypłata pracownikom urzędu dodatku motywacyjnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Czy wójt gminy może wprowadzić do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych dodatek motywacyjny oraz dokonywać jego wypłaty dla pracowników urzędu? Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Regionalna (...)  »
Nabywanie prawa, wyliczanie i wypłata trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastą pensję, otrzymują pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej. Zasady jego wypłaty i sposób naliczania regulują przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Jednak (...)  »
Forma zatrudnienia pielęgniarki w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 48
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Chcielibyśmy z pielęgniarką prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarską zawrzeć umowę o pracę w poradni specjalistycznej w pełnym wymiarze czasu pracy (...)  »
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za dodatkowe zajęcia w podstawie urlopowej i trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 39
1) Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkół samorządowych (szkoła podstawowa i przedszkole) na cały etat, który przypada na pracę w przedszkolu. Ponadto realizuje godziny ponadwymiarowe (...)  »
Żądanie od kandydata do pracy danych o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 26
Czy pracodawca może żądać od kandydata na pracownika podania wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia? Docierają do nas informacje, że od 1 stycznia 2019 r. jest (...)  »
Resort pracy potwierdził stanowisko redakcji w sprawie wydawania informacji o przechowywaniu dokumentacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 4
W UiPP nr 1/2019, str. 60-62, w dodatku nr 2/2019, str. 129-131 oraz w UiPP nr 3/2019, str. 4-5 pisaliśmy o nowym obowiązku informacyjnym względem (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach unijnego projektu w podstawie "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019, strona 62
Nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w ramach skierowania do pracy przy tym projekcie. Czy należy to wynagrodzenie uwzględnić w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego? (...)  »
Ewidencjonowanie czasu pracy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 7
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Reguluje ono nie tylko zasady prowadzenia akt osobowych pracownika, ale również innej dokumentacji (...)  »
Ocenianie członków korpusu służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 61
1. Podstawa prawna dokonywania ocen Członkowie korpusu służby cywilnej w trakcie swojej kariery zawodowej są systematycznie oceniani. Na początku swojej drogi zawodowej część z nich (...)  »
Zaliczanie studiów doktoranckich do stażu pracy pracownika po zmianie przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 50
Pracownik samorządowy przedłożył zaświadczenie o odbywanych studiach doktoranckich w okresie od 1 października 1999 r. do 30 września 2004 r. (5 lat), dyplom uzyskania 17 (...)  »
Udzielenie "końcówki" urlopowej na godziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 42
Pracownikowi medycznemu, dla którego jest to pierwszy rok pracy, pozostała do wykorzystania końcówka urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 godzin. Czy może on zawnioskować o urlop (...)  »
Prawo pracownika objętego ochroną przedemerytalną do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 40
Pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze (2.250 zł), dodatek stażowy (20% płacy zasadniczej - 450 zł), wynagrodzenie za pracę (...)  »
Zwrot wynagrodzenia w razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 39
Czy nauczyciel, który zamierza za porozumieniem stron rozwiązać stosunek pracy w połowie miesiąca, powinien zwrócić część otrzymanego wynagrodzenia? Nadmieniamy, że nasze pytanie dotyczy zarówno nauczyciela (...)  »
System równoważny dla bibliotekarza legitymującego się niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 34
Pracownik zatrudniony w bibliotece publicznej legitymuje się lekkim stopniem niepełnosprawności. W bibliotece obowiązuje system równoważny. Czy pracownik na własny wniosek może pracować w takim systemie? (...)  »
Czas pracy dyrektora samorządowej instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 32
Dom kultury jest jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej. Tak wynika z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu (...)  »
Terminy obowiązujące pracodawców w związku ze stosowaniem ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 5
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej (...)  »
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - nie dla wszystkich zwalnianych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 4
Generalnie z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem (...)  »
Okresy zaliczalne ważne dla stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 7
Okres zatrudnienia posiadany przez pracownika, zwany popularnie stażem pracy, jest jednym z ważniejszych wskaźników branych pod uwagę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Ma on istotny wpływ (...)  »
Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, strona 21
Wypadek przy pracy wymaga od pracodawcy podjęcia szeregu koniecznych działań, w tym czynności, które należy wykonać bezpośrednio po jego wystąpieniu. Postępowanie powypadkowe prowadzone przez pracodawcę (...)  »
Świadectwo pracy wraz z informacją
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 7
Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Były pracownik przedstawia je następnemu pracodawcy lub odpowiedniemu urzędowi, stąd terminowe wystawienie świadectwa pracy należy do (...)  »
Kiedy trzeba aktualizować informację dodatkową?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, strona 7
Informację o warunkach zatrudnienia, zwaną potocznie informacją dodatkową, należy sporządzić dla każdego pracownika, z którym została zawarta umowa o pracę. Pracodawca podaje w niej ważne (...)  »
Zmiana zasad ustalania płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, strona 2
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które (...)  »
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownika do urlopu wypoczynkowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 14.01.2019 r.
Pracownik naszego urzędu na przełomie roku korzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego łącznie przez 30 dni. Czy należy zredukować wymiar urlopu wypoczynkowego? Nie, gdyż prawo do (...)  »
Prowadzenie e-akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, strona 14
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. (...)  »
Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 63
1. Zasady przydzielania nauczycielowi dodatkowych godzin pracy Nauczycielom zatrudnionym w oświatowych placówkach samorządowych mogą być powierzane godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw (dalej dodatkowe godziny). Definicje (...)  »
Prawo nauczyciela do lokalu mieszkalnego po przeniesieniu do innej szkoły
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 52
Czy nauczycielowi mianowanemu, który będzie przenoszony do innej szkoły samorządowej z urzędu za jego zgodą, należy w nowym miejscu pracy zapewnić lokal mieszkalny skoro ma (...)  »
Oświadczenie o korzystaniu z wolnego na dziecko do 14 lat oraz jego ponawianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 48
Z jakich przepisów wynika obowiązek odebrania od pracownika oświadczenia o zamiarze korzystania z dni wolnych na dziecko do 14 lat? Czy dokument ten należy przedkładać (...)  »
Udzielenie urlopu wypoczynkowego po długotrwałym zwolnieniu chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 44
Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim przez trzy miesiące może bezpośrednio po powrocie do pracy skorzystać z urlopu wypoczynkowego, czy też najpierw powinien wykonać badania (...)  »
Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 43
Pracownik do końca ubiegłego roku był zatrudniony na cały etat, natomiast od 1 stycznia br. świadczy pracę na 1/2 etatu. Na początku stycznia br. wystąpił (...)  »
Prawo przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we wcześniejszych latach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 32
1) W kwestionariuszach byłych i obecnych pracowników są m.in. następujące dane: numer telefonu, powszechny obowiązek obrony (stosunek, stopień, przynależność ewidencyjna do WKU, nr książeczki wojskowej, (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia nauczyciela za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.01.2019 r.
W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14? Czy ustalając to wynagrodzenie należy uwzględnić 1/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego (...)  »
Pracownicze zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019, strona 7
Nieusprawiedliwienie nieobecności w terminie wymaganym przez prawo pracy jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Konsekwencje tego zaniedbania mogą być poważne, aż do dyscyplinarnego zwolnienia włącznie. Dlatego (...)  »
Od 1 stycznia 2019 r. wyższa minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zleceniobiorców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 67
W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i 750 K.c., wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.