Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 21 lutego 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 40.252 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
Pomoc Eksperta
Prawo pracy
Wymierzanie i wyliczanie pieniężnej kary porządkowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, strona 7
Pracownik jest obowiązany przestrzegać regulaminu pracy i porządku ustalonego w zakładzie. W przypadku gdy nie stosuje się do ustalonej organizacji pracy albo przepisów bhp czy (...)  »
Nieprzepracowanie całego 2018 r. z powodu pobytu na urlopie wychowawczym a prawo do "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019, strona 62
Z uwagi na korzystanie z urlopu wychowawczego pracownik urzędu gminy przepracował w roku ubiegłym niecałe cztery miesiące. Czy przysługuje mu za ten rok "trzynastka", a (...)  »
Wypłata pracownikom urzędu dodatku motywacyjnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2019 r.
Czy wójt gminy może wprowadzić do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych dodatek motywacyjny oraz dokonywać jego wypłaty dla pracowników urzędu? Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Regionalna (...)  »
Nabywanie prawa, wyliczanie i wypłata trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019, strona 15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastą pensję, otrzymują pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej. Zasady jego wypłaty i sposób naliczania regulują przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Jednak (...)  »
Forma zatrudnienia pielęgniarki w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 48
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Chcielibyśmy z pielęgniarką prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarską zawrzeć umowę o pracę w poradni specjalistycznej w pełnym wymiarze czasu pracy (...)  »
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za dodatkowe zajęcia w podstawie urlopowej i trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 39
1) Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkół samorządowych (szkoła podstawowa i przedszkole) na cały etat, który przypada na pracę w przedszkolu. Ponadto realizuje godziny ponadwymiarowe (...)  »
Żądanie od kandydata do pracy danych o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 26
Czy pracodawca może żądać od kandydata na pracownika podania wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia? Docierają do nas informacje, że od 1 stycznia 2019 r. jest (...)  »
Resort pracy potwierdził stanowisko redakcji w sprawie wydawania informacji o przechowywaniu dokumentacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 4
W UiPP nr 1/2019, str. 60-62, w dodatku nr 2/2019, str. 129-131 oraz w UiPP nr 3/2019, str. 4-5 pisaliśmy o nowym obowiązku informacyjnym względem (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach unijnego projektu w podstawie "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019, strona 62
Nauczyciel otrzymał wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w ramach skierowania do pracy przy tym projekcie. Czy należy to wynagrodzenie uwzględnić w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego? (...)  »
Ewidencjonowanie czasu pracy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 7
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Reguluje ono nie tylko zasady prowadzenia akt osobowych pracownika, ale również innej dokumentacji (...)  »
Ocenianie członków korpusu służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 61
1. Podstawa prawna dokonywania ocen Członkowie korpusu służby cywilnej w trakcie swojej kariery zawodowej są systematycznie oceniani. Na początku swojej drogi zawodowej część z nich (...)  »
Zaliczanie studiów doktoranckich do stażu pracy pracownika po zmianie przepisów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 50
Pracownik samorządowy przedłożył zaświadczenie o odbywanych studiach doktoranckich w okresie od 1 października 1999 r. do 30 września 2004 r. (5 lat), dyplom uzyskania 17 (...)  »
Udzielenie "końcówki" urlopowej na godziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 42
Pracownikowi medycznemu, dla którego jest to pierwszy rok pracy, pozostała do wykorzystania końcówka urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 godzin. Czy może on zawnioskować o urlop (...)  »
Prawo pracownika objętego ochroną przedemerytalną do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 40
Pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze (2.250 zł), dodatek stażowy (20% płacy zasadniczej - 450 zł), wynagrodzenie za pracę (...)  »
Zwrot wynagrodzenia w razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 39
Czy nauczyciel, który zamierza za porozumieniem stron rozwiązać stosunek pracy w połowie miesiąca, powinien zwrócić część otrzymanego wynagrodzenia? Nadmieniamy, że nasze pytanie dotyczy zarówno nauczyciela (...)  »
System równoważny dla bibliotekarza legitymującego się niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 34
Pracownik zatrudniony w bibliotece publicznej legitymuje się lekkim stopniem niepełnosprawności. W bibliotece obowiązuje system równoważny. Czy pracownik na własny wniosek może pracować w takim systemie? (...)  »
Czas pracy dyrektora samorządowej instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 32
Dom kultury jest jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej. Tak wynika z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu (...)  »
Terminy obowiązujące pracodawców w związku ze stosowaniem ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 5
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej (...)  »
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - nie dla wszystkich zwalnianych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 4
Generalnie z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem (...)  »
Okresy zaliczalne ważne dla stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 7
Okres zatrudnienia posiadany przez pracownika, zwany popularnie stażem pracy, jest jednym z ważniejszych wskaźników branych pod uwagę przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Ma on istotny wpływ (...)  »
Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, strona 21
Wypadek przy pracy wymaga od pracodawcy podjęcia szeregu koniecznych działań, w tym czynności, które należy wykonać bezpośrednio po jego wystąpieniu. Postępowanie powypadkowe prowadzone przez pracodawcę (...)  »
Świadectwo pracy wraz z informacją
Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019, strona 7
Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Były pracownik przedstawia je następnemu pracodawcy lub odpowiedniemu urzędowi, stąd terminowe wystawienie świadectwa pracy należy do (...)  »
Kiedy trzeba aktualizować informację dodatkową?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, strona 7
Informację o warunkach zatrudnienia, zwaną potocznie informacją dodatkową, należy sporządzić dla każdego pracownika, z którym została zawarta umowa o pracę. Pracodawca podaje w niej ważne (...)  »
Zmiana zasad ustalania płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, strona 2
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które (...)  »
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownika do urlopu wypoczynkowego
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 14.01.2019 r.
Pracownik naszego urzędu na przełomie roku korzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego łącznie przez 30 dni. Czy należy zredukować wymiar urlopu wypoczynkowego? Nie, gdyż prawo do (...)  »
Prowadzenie e-akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, strona 14
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. (...)  »
Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 63
1. Zasady przydzielania nauczycielowi dodatkowych godzin pracy Nauczycielom zatrudnionym w oświatowych placówkach samorządowych mogą być powierzane godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw (dalej dodatkowe godziny). Definicje (...)  »
Prawo nauczyciela do lokalu mieszkalnego po przeniesieniu do innej szkoły
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 52
Czy nauczycielowi mianowanemu, który będzie przenoszony do innej szkoły samorządowej z urzędu za jego zgodą, należy w nowym miejscu pracy zapewnić lokal mieszkalny skoro ma (...)  »
Oświadczenie o korzystaniu z wolnego na dziecko do 14 lat oraz jego ponawianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 48
Z jakich przepisów wynika obowiązek odebrania od pracownika oświadczenia o zamiarze korzystania z dni wolnych na dziecko do 14 lat? Czy dokument ten należy przedkładać (...)  »
Udzielenie urlopu wypoczynkowego po długotrwałym zwolnieniu chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 44
Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim przez trzy miesiące może bezpośrednio po powrocie do pracy skorzystać z urlopu wypoczynkowego, czy też najpierw powinien wykonać badania (...)  »
Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 43
Pracownik do końca ubiegłego roku był zatrudniony na cały etat, natomiast od 1 stycznia br. świadczy pracę na 1/2 etatu. Na początku stycznia br. wystąpił (...)  »
Prawo przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we wcześniejszych latach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 32
1) W kwestionariuszach byłych i obecnych pracowników są m.in. następujące dane: numer telefonu, powszechny obowiązek obrony (stosunek, stopień, przynależność ewidencyjna do WKU, nr książeczki wojskowej, (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia nauczyciela za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.01.2019 r.
W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14? Czy ustalając to wynagrodzenie należy uwzględnić 1/12 jednorazowego dodatku uzupełniającego (...)  »
Pracownicze zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019, strona 7
Nieusprawiedliwienie nieobecności w terminie wymaganym przez prawo pracy jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Konsekwencje tego zaniedbania mogą być poważne, aż do dyscyplinarnego zwolnienia włącznie. Dlatego (...)  »
Od 1 stycznia 2019 r. wyższa minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zleceniobiorców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 67
W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i 750 K.c., wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia w 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 65
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy w większości przypadków występuje kwota wolna zapewniająca pracownikowi minimum bytowe. Od 1 stycznia 2019 r. podstawą wyliczenia (...)  »
W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe, w tym dla nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 64
Wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenia urlopowego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby (...)  »
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 56
Generalnie z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem (...)  »
Forma wniosku pracownika w sprawie tzw. wyjścia prywatnego z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 48
Pracownicy podczas pracy korzystają z wyjść prywatnych, które następnie są przez nich odpracowywane. Czy wniosek o wyjście prywatne musi mieć formę pisemną? Tak, gdyż gwarantuje (...)  »
Okresy przechowywania i elementy ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 46
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe okresy przechowywania akt osobowych pracownika. Czy zmiany te obejmują również ewidencję czasu pracy? Jakie dokumenty przechowuje się wraz (...)  »
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 42
Nauczyciel nie otrzymał nagrody jubileuszowej za 20 i 25 lat pracy z powodu niedostarczenia dokumentów. Po ich przedłożeniu okazało się, że za rok przypada mu (...)  »
Zmiany dotyczące służby bhp i w zakresie szkoleń okresowych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 7
Pełnienie zadań służby bhp przez pracodawcę Do końca grudnia ubiegłego roku zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mógł wykonywać pracodawca, który ukończył niezbędne szkolenie z (...)  »
Od stycznia br. wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 4
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018, strona 7
Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie. Niedopuszczalne jest dokonywanie z niego dowolnych potrąceń, a jedynie tych wskazanych w Kodeksie pracy. Jednocześnie ustawodawca ograniczył wielkość dokonywanych potrąceń (...)  »
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 14
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wydanie tego aktu wykonawczego powiązane jest z nowelizacją Kodeksu pracy (...)  »
Udokumentowanie wniosku o udzielenie przerwy na karmienie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018, strona 7
Pracownica po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim wraca do pracy. Pracuje po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej przerwy (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018, strona 7
Praca pracowników w zakładzie jest planowana w oparciu o ustalony wymiar czasu pracy. Część pracowników podlega w tym zakresie pod przepisy Kodeksu pracy, a część (...)  »
Ustalenie uposażenia po zmianie stanowiska funkcjonariusza straży pożarnej
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.12.2018 r.
Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej został odwołany ze stanowiska z dniem 3 grudnia 2018 r. a następnie w dniu 17 grudnia br. mianowany na stanowisko (...)  »
Urlop rodzicielski dla policjanta
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.12.2018 r.
Zakres uprawnień policjantów, w tym związanych z rodzicielstwem, określa ustawa o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067). Na mocy art. 79 ust. 1 (...)  »
Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018, strona 7
Pracodawcy tworzący w danym roku zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, są zobowiązani do jego korekty w końcu roku. Wynika to zarówno z ustawy o (...)  »
Przekroczenia granicy wyznacza rozpoczęcie zagranicznej podróży służbowej
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.12.2018 r.
Pracownik urzędu miasta odbył podróż służbową do Irlandii. Udał się do niej samolotem z lotniska w Berlinie. Na lotnisko dojechał swoim samochodem. Czy podróż zagraniczną (...)  »
Termin rozwiązania umowy po zakończeniu okresu ochronnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
Pracownica zatrudniona na stanowisku administracyjnym w urzędzie miejskim od 4 miesięcy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym (przyznanym na okres 12 miesięcy). Jest zatrudniona na podstawie umowy (...)  »
Niektóre umowy terminowe bez wpływu na limity
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.12.2018 r.
W latach 2014– 2015 zatrudnialiśmy w szpitalu (SPZOZ) pracownika obsługi na podstawie dwóch umów na czas określony. Obecnie rozważamy ponowne zatrudnienie tego pracownika na czas (...)  »
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018, strona 14
Świadectwo pracy jest dokumentem poświadczającym pracę u danego pracodawcy. Sporządza się je według określonego wzoru i zamieszcza w nim dane dotyczące okresu zatrudnienia pracownika u (...)  »
Praca w dniu wolnym pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w instytucji kultury
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Pracownik instytucji kultury zatrudniony na 1/2 etatu w organizacji pracy od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie, przepracował 6 godzin w sobotę, która jest (...)  »
Górna granica potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia za część miesiąca
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.12.2018 r.
Zatrudniamy dozorcę w szkole podstawowej (publicznej), na podstawie umowy na czas określony. Otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości minimalnej, które jest zajęte na poczet alimentów. W (...)  »
Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018, strona 64
W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zatrudniamy różnych pracowników (lekarzy, pielęgniarki, pracowników obsługi). Część z nich obowiązują niższe normy czasu pracy na podstawie (...)  »
Egzekucja ze świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 62
Czy zapomoga świąteczna z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych podlega potrąceniom egzekucyjnym? W odniesieniu do potrąceń egzekucyjnych ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypowiedział się (...)  »
Praca w gospodarstwie rolnym wykonywana w okresie nauki w szkole wyższej w stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 52
Pracownik urzędu gminy przedłożył oświadczenie wraz z zeznaniami świadków, iż pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. We wskazanym okresie studiował w systemie dziennym, dojeżdżając codziennie około (...)  »
Obowiązki pracodawcy w końcu roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 48
1.1. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz w ciągu roku obliczają odpis na podstawie planowanej (...)  »
Egzekucja należności z nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 43
Jak dokonać potrąceń należności egzekwowanych z nagrody jubileuszowej wypłaconej w połowie miesiąca i wynagrodzenia za pracę wypłaconego w jego ostatnim dniu? Z wynagrodzenia za pracę, (...)  »
Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 39
Jesteśmy jednostką samorządową, pracującą od poniedziałku do piątku w organizacji równoważnej, która przewiduje wydłużoną dniówkę we wtorek (9,5 godz.) oraz skróconą w piątek (6,5 godz.). (...)  »
Zasady ochrony związkowej po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 31
W firmie są dwie organizacje związkowe. Łącznie czterech pracowników zasiadających w ich zarządach korzysta z ochrony przed utratą pracy i zmianą warunków zatrudnienia. Czy będą (...)  »
Wyznaczenie pracującej soboty w zamian za poniedziałek przypadający w wigilię Bożego Narodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 33
Rozkład czasu pracy danego pracownika sporządza się w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc i (...)  »
Zasady wykazywania w treści świadectwa pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.12.2018 r.
Pracownica zatrudniona w bibliotece miejskiej wypowiedziała umowę o pracę. W jaki sposób wykazać w jej świadectwie pracy wykorzystanie urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego? Czy powinny (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.