Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.523 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
Prawo pracy
Prawo do nagrody jubileuszowej dla urzędnika a staż
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 7
Jestem zatrudniona jako urzędnik państwowy. Czy do stażu, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, wlicza się okres studiów? Uprawnienia w zatrudnieniu urzędników państwowych określa (...)  »
Ograniczenie ilości danych wprowadzanych na listę obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020, strona 39
Prowadzimy tradycyjną, papierową listę obecności, w której, w razie absencji pracownika, wpisujemy informację o jej charakterze (np. "Ch" gdy jest na zwolnieniu chorobowym, "U" w (...)  »
Wypłata odprawy emerytalnej nauczycielowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego przed rozwiązaniem umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020, strona 36
Zespół szkolno-przedszkolny zatrudnia na podstawie mianowania nauczycielkę, przebywającą od 2011 r. na urlopie bezpłatnym, podczas którego uczy języka polskiego poza granicami naszego kraju. Raz w (...)  »
Polecanie dodatkowej pracy pracownikowi instytucji kultury zatrudnionemu w systemie przerywanym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020, strona 32
Pracownik instytucji kultury jest objęty tzw. ruchomym czasem pracy (różne godziny rozpoczynania pracy) połączonym z organizacją przerywaną, stosowaną w niektóre dni. Czy w razie potrzeby (...)  »
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane trzynastką, wypłacane jest zarówno w sferze budżetowej, jak i pozabudżetowej. Jednak tylko w jednostkach budżetowych przyznawane jest na podstawie przepisów ustawowych. (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do ustalenia odpisów na ZFŚS w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 67
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada, iż w 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do (...)  »
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika/zleceniobiorcy w praktyce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 57
1. Tytuły oraz hierarchia potrąceń z wynagrodzenia Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 833 § 1 K.p.c.). (...)  »
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wydatkowaniem środków ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 41
1. Dopuszczalność sfinansowania z ZFŚS abonamentów na audiobooki i e-booki Czy pracodawca może w ramach działalności kulturalno-oświatowej przeznaczyć część środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)  »
Wypłata zaległej nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w szkole
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 34
Pracownikowi niepedagogicznemu samorządowej szkoły podstawowej w momencie rozwiązania stosunku pracy przysługiwała nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, która nie została wypłacona. Obecnie zwrócił się o (...)  »
Kolejność potrąceń na poczet egzekwowanych należności alimentacyjnych i "dobrowolnych"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 31
Wynagrodzenie pracownika jest zajęte na poczet zaległości alimentacyjnych. Ponadto opłaca on wkład do PKZP, spłaca pożyczkę udzieloną z tej kasy oraz opłaca składkę z tytułu (...)  »
Udokumentowanie dłuższego stażu pracy a wysokość nagrody jubileuszowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020, strona 62
Nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy to najwyższy stopień nagrody przysługujący pracownikom SP ZOZ na mocy regulacji ustawowych. Poszczególni pracodawcy z tej grupy mogą jednak (...)  »
Wymiar i udzielanie pierwszego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 7
Pracownik, który pierwszy raz podejmuje pracę, jest uprawniony do tzw. pierwszego urlopu. Nabywany on jest w inny sposób niż urlop kolejny przysługujący w następnych latach (...)  »
Prowadzenie części D akt osobowych oraz wykaz zgromadzonych w niej dokumentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 40
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej akta osobowe składają się z 4 części, w tym z części, w której umieszcza się dokumenty dotyczące (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownicy żłobka miejskiego po zmianie miejsca pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 39
Pracownica zatrudniona w żłobku do 16 sierpnia 2019 r. (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) od 19 sierpnia 2019 r. zatrudniła się w drugim żłobku. Obydwie (...)  »
Ustalanie utraconego wynagrodzenia przez nauczyciela wskutek stawiennictwa w sądzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 36
Nauczyciel zwrócił się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości utraconego wynagrodzenia za 1 dzień grudnia 2019 r. z powodu nieobecności w pracy ze względu (...)  »
Sposób ustalania stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 35
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W 2009 r. zatrudniliśmy pracownicę na 1/2 etatu, która przedstawiła zaświadczenie z innego zakładu opieki zdrowotnej, że jest w (...)  »
Organizacja i rozliczanie pracy pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 33
1) Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu można zróżnicować wymiar dobowy (np. raz 8 godz., a innym razem 2 godz. robocze) i planować większą ilość (...)  »
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 14
Okresy zatrudnienia, choć wielokrotnie pokrywają się z rokiem kalendarzowym, nie muszą kończyć się z jego upływem. Stosunek pracy często przechodzi na nowy rok, razem ze (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 7
Prawo pracy pozwala na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność trwającą przez okres wskazany w Kodeksie pracy. (...)  »
Zasady ustalania nagród jubileuszowych dla nauczycieli
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 42
Nauczyciel pracuje w różnych szkołach od 1984 r. i w jednej z nich otrzymał już nagrodę za 35 lat pracy. Na dzień zatrudnienia w naszej (...)  »
Kwalifikowanie dodatku specjalnego do wynagrodzenia urlopowego oraz za pracę w nadgodzinach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 39
1) Pracownikowi instytucji kultury czasowo zwiększono zakres obowiązków, przyznając w zamian dodatek specjalny w stałej kwocie miesięcznej. Czy należy go obniżyć za okres urlopu wypoczynkowego? (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019, strona 7
Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika, stosując kwoty wolne od potrąceń z wyłączeniem należności alimentacyjnych, które nie wymagają stosowania kwot wolnych. Kwoty te ustalane są (...)  »
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop uzupełniający
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop uzupełniający? Tak. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem (...)  »
Korekta ZFŚS na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 7
Środki finansowe, którymi gospodaruje pracodawca w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, służą finansowaniu działalności socjalnej prowadzonej w zakładzie. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić odpisy na Fundusz, (...)  »
Zasady planowania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 7
Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych w danym zakładzie jest jednym z podstawowych zagadnień podlegających kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Nieudzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych jest wykroczeniem przeciwko (...)  »
Potrącenia świadczeń alimentacyjnych z wypłat pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 61
1. Podstawa prawna oraz ranga potrąceń egzekwowanych na należności alimentacyjne Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 833 (...)  »
Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 49
Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Z przedstawionej przez niego dokumentacji medycznej nie wynika jednoznacznie, czy doznał jakiegoś urazu w rozumieniu przepisów ustawy wypadkowej. Jak powinniśmy (...)  »
"Stare" czy nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 41
W jaki sposób ustalić, czy możemy kontynuować prowadzenie tych samych akt osobowych, czy też powinniśmy założyć nowe akta po ponownym zatrudnieniu pracownika? Pracodawca jest obowiązany (...)  »
Kurs do naliczenia diety w walucie polskiej przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 40
Pracownicy przed delegacją zagraniczną otrzymują zaliczkę w euro na pokrycie wydatków, które mogą powstać podczas wyjazdu. Po powrocie zwracają jej niewykorzystaną część w tej samej (...)  »
Odliczenie nadpłaty powstałej w wyniku wystąpienia absencji zasiłkowej z kolejnego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 38
Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony w szkole podstawowej na 9/18 etatu, od 1 września 2011 r. na czas nieokreślony. Od 4 do 8 listopada 2019 r. (...)  »
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 28
Zamierzamy przyjąć pracownika na zastępstwo. Czy w świetle przepisów RODO w umowie należy podać imię i nazwisko zastępowanego oraz przyczynę jego nieobecności? W określonych okolicznościach (...)  »
Czas pracy pracowników medycznych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 7
Pracownicy podmiotów leczniczych mają normy czasu pracy uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. Jak stanowi art. 93 tej ustawy, czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie (...)  »
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 15
Stosunek pracy można rozwiązać na kilka sposobów, które uregulowane są w Kodeksie pracy. Ustanie zatrudnienia może też nastąpić wskutek wygaśnięcia stosunku pracy, którego nie należy (...)  »
Warunki zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 61
1. Status szkoły niepublicznej Szkołę niepubliczną może założyć osoba prawna lub fizyczna po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia (...)  »
Sposoby wykorzystywania urlopu rodzicielskiego udzielanego obojgu rodzicom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 46
Pracownica po urodzeniu dziecka zamierza wykorzystać cały urlop macierzyński, a z urlopu rodzicielskiego ma skorzystać jej mąż (6 tygodni - 100% podstawy zasiłku, a w (...)  »
Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 44
Pracownik zawnioskował o wydanie mu kopii całości dokumentacji, którą dla niego prowadzimy nie podając przy tym, w jakim celu jest mu ona potrzebna. Czy pomimo (...)  »
Wpływ połączenia organizacji związkowych na ochronę zatrudnienia działacza związkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 01.12.2019, strona 30
Pracownik był chronionym działaczem związkowym z uwagi na zasiadanie w zarządzie organizacji związkowej. Wypowiedzieliśmy mu umowę o pracę po uzyskaniu informacji, że związek liczy zaledwie (...)  »
Przyznawanie nauczycielom szkół publicznych dodatku motywacyjnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Jakie są zasady przyznawania nauczycielom szkół publicznych dodatku motywacyjnego? Kto ustala wysokość takiego dodatku? Czy przyznanie dodatku motywacyjnego może być uzależnione od stażu pracy nauczyciela? (...)  »
Wymiar czasu pracy dla niepełnosprawnych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019, strona 7
Określone grupy zatrudnionych, jak np. osoby niepełnosprawne czy pracownicy medyczni, mają inne normy czasu pracy niż pracownicy zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy. Krótsze normy czasu (...)  »
Ustalanie stażu pracy pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 7
Okres zatrudnienia pracownika samorządowego ma wpływ na określone uprawnienia ze stosunku pracy takiej osoby. Do świadczeń pieniężnych zależnych od stażu pracy należy np. nagroda jubileuszowa, (...)  »
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 7
Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniają się też wysokości dodatków za pracę w porze nocnej. Kodeksowe dodatki nocne obliczane są jako procent stawki (...)  »
Przeprowadzanie badań wstępnych i okresowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 14
Wszyscy pracownicy podlegają profilaktycznym badaniom lekarskim. Przy przyjęciu do pracy są kierowani na badania wstępne, a w trakcie zatrudnienia przeprowadzają badania okresowe, a niekiedy też (...)  »
Zasady prowadzenia ZFŚS w nowo powstałej jednostce budżetowej po przejęciu pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 43
1) Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (środowiskowy dom samopomocy), która rozpoczęła działalność od 1 marca 2019 r. Wszyscy pracownicy zostali przejęci w trybie art. 231 K.p. (...)  »
Prowadzenie tych samych akt osobowych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 36
1) Czy pracownikowi zatrudnionemu od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. oraz od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r., (...)  »
Przyznanie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury podczas nieobecności dyrektora
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 34
Dyrektor samorządowej instytucji kultury przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jego obowiązki podczas nieobecności realizuje zastępca dyrektora. Zastępcy jako kadrze zarządzającej może być przyznana nagroda roczna. (...)  »
Potrącenia należności egzekwowanych w przypadku choroby pracownika przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019, strona 31
Wynagrodzenia niektórych pracowników są zajęte na poczet alimentów, a niekiedy innych należności. Jak ustalić kwotę potrącenia w przypadku gdy pracownik chorował przez część miesiąca? Odpowiedź (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 7
Dla pracowników zatrudnionych na część etatu przepisy nie przewidują odrębnego trybu ustalania wymiaru czasu pracy. Oblicza się go w ten sam sposób, jak dla pracowników (...)  »
Przechowywanie wniosków o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych oraz o urlopy okolicznościowe i wypoczynkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 42
1) Czy wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce należy przechowywać razem z kartą wynagrodzeń, czy w części B akt osobowych? Generalnie dokumentacja pracownicza została podzielona (...)  »
Wydzielenie w poszczególnych częściach akt osobowych dodatkowych części
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 41
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej pracodawca może w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika wydzielić części dodatkowe, powiązane ze sobą tematycznie. Nie dostrzegamy zdarzeń, (...)  »
Wyrównanie wysokości dodatku stażowego pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 40
Dodatek stażowy jest składnikiem wynagrodzenia, którego wysokość zależy od ogólnego stażu pracy pracownika samorządowego. Do tego stażu wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz (...)  »
Dokonywanie potrącenia niealimentacyjnego z kilku składników, wypłaconych w różnych terminach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 01.11.2019, strona 39
Wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego jest zajęte przez komornika na należności niealimentacyjne. W listopadzie br. obok wynagrodzenia za pracę otrzyma on również nagrodę jubileuszową oraz nagrodę z (...)  »
Zmiana kwot wolnych od potrąceń w IV kw. 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 7
Kwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika w danym roku. Od 1 października 2019 r. uległy zmianie obciążenia podatkowe, co (...)  »
Do końca października 2019 r. dodatkowa wpłata na rachunek ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 7
Pracodawcy, na których ciąży obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, muszą odprowadzać odpis na Fundusz w wyznaczonych ustawowo terminach. Są one stałe i w każdym (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia na poziomie minimalnym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019, strona 7
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy korzysta z szerokiej ochrony prawnej. Jednym z jej przejawów jest wymóg zapewnienia pracownikowi etatowemu wynagrodzenia za pracę na (...)  »
Dodatkowe informacje w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 7
Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym podaje się informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jego treść obejmuje takie dane jak m.in.: rodzaj (...)  »
Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 43
Nauczycielowi pozostającemu równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, w każdym z nich przysługują takie same prawa i obowiązki. Jest on zatem uprawniony do dodatku (...)  »
Zasady ustalenia wynagrodzenia nauczyciela po objęciu funkcji związkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 42
Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na czas nieokreślony. Od 30 sierpnia br. objął stanowisko prezesa związków zawodowych. Na ten dzień przysługiwało mu wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, (...)  »
Od 1 października br. - wzrost kwot wolnych od potrąceń w związku z obniżką stawek podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 10
Generalnie od 1 października 2019 r. kwoty wolne od potrąceń uległy podwyższeniu. Jest to konsekwencją zmiany parametrów podatkowych, wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 (...)  »
Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. minimalnej płacy na niektóre należności pracownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 7
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 19/2019, str. 65-66, w 2020 r. wynagrodzenie minimalne za pracę wzrośnie o 350 zł i wyniesie 2.600 zł. Jeżeli (...)  »
PESEL i adres zamieszkania w skierowaniu na wstępne badania lekarskie - stanowisko MRPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 4
Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy informacji o adresie zamieszkania ani numerze PESEL (takich danych żąda po zatrudnieniu). Tymczasem wzór skierowania na badania (...)  »
Zmiany w warunkach płacowych dla nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 7
Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela. Nowelizacja zmieniła szereg przepisów dotyczących ścieżki awansu zawodowego nauczycieli i wprowadziła nowe rozwiązania, (...)  »
Skutki brexitu dla zatrudnionych, w tym w administracji publicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 49
W urzędzie administracji publicznej jest zatrudniony obywatel Wielkiej Brytanii. Jak mamy wobec niego postąpić, jeśli tzw. brexit nastąpi bez umowy z Unią Europejską? Jednym z (...)  »
Udzielenie pielęgniarce urlopu szkoleniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 48
Czy pracodawca (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) może na podstawie zmienionych od 23 sierpnia 2019 r. przepisów decydować o długości urlopu szkoleniowego, jakiego musi udzielić (...)  »
Metody optymalizacji czasu pracy kierowców zatrudnionych w sferze budżetowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 01.10.2019, strona 36
Jednostka budżetowa zamierza zatrudnić kierowcę pojazdu przeznaczonego do przewozu szefa urzędu. Jaki system czasu pracy zastosować aby nie dochodziło do łamania przepisów z zakresu czasu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.