Wydawnictwo Podatkowe
środa, 25 listopada 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020 r., godz. 09:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
45
2
3
4
5
6
7
8
46
9
10
11
12
13
14
15
47
16
17
18
19
20
21
22
48
23
24
25
26
27
28
29
49
30
Prawo pracy
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Pracownicy mogą wykonywać pracę w różnych porach dnia, a także w nocy. Ze względu na uciążliwość nocnej pracy ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Na (...)  »
Obowiązek stosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia. Jest to wymóg ustawowy, czasami jednak nie wystarczy poinformować pracownika o powodach rozwiązania (...)  »
Powierzenie dodatkowej pracy z powodu COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
W jednym z wydziałów urzędu gminy kilku pracowników zostało objętych kwarantanną. Obowiązki osób na kwarantannie chcielibyśmy rozdzielić między pozostałych pracowników działu (obowiązki te są tego (...)  »
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Część osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy ma normy czasu pracy określone w przepisach odrębnych. Do takich pracowników zaliczają się m.in. osoby niepełnosprawne. Ich czas (...)  »
Poinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy w związku z nałożoną kwarantanną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
1) Jeden z pracowników jest na kwarantannie, o czym nie dowiedzieliśmy się od niego, ale od osoby postronnej, która mieszka w tej samej miejscowości. Czy (...)  »
Przepisy stanowiące podstawę do przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki gminnej - stanowisko MKiDN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Nagroda jubileuszowa dla dyrektora biblioteki gminnej może być przyznana wyłącznie w trybie tzw. ustawy kominowej, czyli ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu (...)  »
Zaliczanie równoległych okresów zatrudnienia dla celów ustalenia wysokości odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik SP ZOZ, zatrudniony równolegle również w innym zakładzie, w celu przejścia na emeryturę rozwiązał obydwie umowy jednocześnie. Obecnie przedłożył w SP ZOZ świadectwo z (...)  »
Zmniejszenie ryczałtu z tytułu używania prywatnego pojazdu dla celów służbowych w jazdach lokalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik otrzymuje ryczałt z tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych. W jednym z dni roboczych odbył tym pojazdem krótką, 3-godzinną podróż służbową. (...)  »
Rodzaj umowy o pracę po uzyskaniu pozytywnej oceny przez pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Pracownik został zatrudniony po raz pierwszy w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas określony. Mimo uprawnienia ze względu na COVID-19 do niedokonywania pierwszej oceny, (...)  »
Przejście na emeryturę nie zawsze z odprawą
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Pracownik urzędu gminy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie na koniec grudnia 2020 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik ten przejdzie na emeryturę, (...)  »
Zagrożenie życia lub zdrowia uzasadnia odsunięcie od pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Staranne i sumienne wykonywanie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Za bezzasadną odmowę jej świadczenia pracodawca może zastosować sankcje porządkowe, a nawet dyscyplinarnie zwolnić pracownika z (...)  »
Urzędnicze obowiązki w trybie zdalnym
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020
Z dniem 3 listopada 2020 r. zdecydowana większość osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej została skierowana do pracy zdalnej. Ta dość nagła zmiana formy wykonywania (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Nie wszyscy pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu z nich jest zatrudnionych na część etatu, co skutkuje niższą liczbą godzin do przepracowania (...)  »
Dodatek covidowy dla medyków
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.11.2020 r.
Od 1 listopada 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie (w formie dodatkowego świadczenia pieniężnego) w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa (...)  »
Urlop pracownika zatrudnionego na kilka miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
Pracodawca zatrudnił pracownika na pełny etat na okres od 5 października do 30 listopada 2020 r. Przedłożył on świadectwo pracy za okres od 1 marca (...)  »
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Wymaga to gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, których (...)  »
Zarzut przedawnienia zgłoszenia przez pracownika wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Nasz pracownik twierdzi, że kilka lat temu uległ wypadkowi przy pracy, którego skutki odczuwa do dnia dzisiejszego. Ze względu na ich nasilenie wystąpił do pracodawcy (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika będącego emerytem wojskowym przechodzącego na emeryturę cywilną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Od 1 października 1997 r. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ zatrudnia pracownika na stanowisku referenta, który wcześniej pełnił zawodową służbę wojskową, zakończoną 30 września 1997 (...)  »
Czy obniżyć wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym ustaje zatrudnienie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze (pensum 18/18) na początku września br. złożył ofertę rozwiązania umowy o pracę z dniem 29 października 2020 (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Status pracownika objętego izolacją lub kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
W okresie panującej od dłuższego czasu epidemii wirusa SARS-CoV-2 aktualności nabrały takie pojęcia, jak izolacja czy kwarantanna. Przypadki objęcia pracownika tego typu odosobnieniem narastają w (...)  »
Potrącenie komornicze z odprawy rentowej i ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przechodzi na rentę i w związku z tym rozwiązuje umowę o pracę. Oprócz wynagrodzenia zostanie mu wypłacona odprawa (...)  »
Wypowiedzenie umowy o pracę przed okresem ochronnym jest skuteczne
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Wypowiedzieliśmy umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie wypowiedzenia wszedł w okres ochronny ze względu na wiek przedemerytalny. Odwołał się od tego wypowiedzenia, twierdząc, że (...)  »
Procedura zmniejszania zatrudnienia w sferze budżetowej z powodu COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
W razie powstania stanu zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższego od zakładanego w ustawie budżetowej wzrostu deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, (...)  »
Odpowiedzialność pracodawcy w razie zachorowania pracownika na COVID-19 w wyniku zarażenia się w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Pracodawca nie jest w stanie ustrzec pracowników przed zachorowaniem na COVID-19. Czy pomimo to w razie zakażenia może ponosić wobec nich odpowiedzialność odszkodowawczą? Jeżeli tak, (...)  »
Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Na koncie urlopowym pracownicy, która wkrótce wraca do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem (52 tyg.), znajduje się kilkanaście dni zaległego urlopu wypoczynkowego za (...)  »
Dodatek stażowy przy jednoczesnym zatrudnieniu na stanowisku niepedagogicznym i nauczycielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Pełnoetatowy pracownik administracji w szkole samorządowej został w niej zatrudniony od 1 września 2020 r. także jako nauczyciel w wymiarze 10/18. Z pierwszego stosunku pracy (...)  »
Wypłata nauczycielowi składników wynagrodzenia w okresie kształcenia zdalnego oraz skutki jej wstrzymania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Przez część roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele prowadzili zajęcia zdalnie. Niektórym z nich szkoły i placówki przestały wypłacać dodatek za warunki pracy, np. tym, którzy nie (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Pracownica po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim przebywała na rocznym urlopie wychowawczym. Po powrocie do pracy wystąpiła o obniżenie wymiaru czasu pracy. Czy i jak długo (...)  »
Limit umów na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Pracownik był już zatrudniony u pracodawcy na podstawie trzech umów na czas określony, pomiędzy którymi występowały 2-3-miesięczne przerwy. Łącznie umowy te nie przekroczyły 33 miesięcy. (...)  »
Świadczenia pieniężne przy skróceniu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę można dokonać na kilka sposobów. Przy czym uzyskanie przez pracownika świadczeń pieniężnych z nim związanych zależy od kilku czynników, (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela placówki publicznej za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
Zasady nabywania/utraty prawa do wynagrodzenia, w tym jego składników oraz terminy wypłat dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych określa ustawa z dnia 26 stycznia (...)  »
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy w trakcie roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
W połowie bieżącego roku zatrudniliśmy pracownika legitymującego 8-letnim stażem urlopowym, który pracował w tym roku również u innego pracodawcy. Jak mamy obliczyć wymiar przysługującego mu (...)  »
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020
1) Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym pracuje 7 godzin dziennie. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 3.500 zł. W sierpniu br. dostarczył zaświadczenie od lekarza, że (...)  »
Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Prawo pracy wielokrotnie przewiduje obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników. W pierwszej kolejności do reprezentowania zatrudnionych powołane są organizacje związkowe, jednak pod ich nieobecność partnerem (...)  »
Ustalanie okresów zatrudnienia przy wypłacie świadczeń stażowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Część świadczeń płacowych ze stosunku pracy zależy od okresu zatrudnienia danego pracownika. Do najczęściej spotykanych w tej grupie należy dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa. Tego (...)  »
Przekazanie informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy na czas określony od października 2019 r. do końca września 2020 r. Jest to druga umowa tego pracownika, poprzednio był (...)  »
Wydanie byłemu pracownikowi odpisu świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Były pracownik zagubił swój egzemplarz świadectwa pracy i poprosił pracodawcę o wystawienie nowego. Czy w takiej sytuacji należy skserować świadectwo pracy znajdujące się w aktach (...)  »
Urlop okolicznościowy w razie śmierci męża matki pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
1) Pracownica poinformowała pracodawcę, że zmarł mąż jej matki, który nie był jej biologicznym ojcem. Czy ma prawo do urlopu okolicznościowego? Tak. Nieobecność w pracy, (...)  »
Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Nowo przyjęty pracownik twierdzi, że przepracował w sumie 15 lat, jednak nie przedłożył świadectw pracy ani żadnych innych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia. Czy naliczać (...)  »
Wypłata odprawy ekonomicznej po rozwiązaniu umowy w wyniku wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Samorządowa instytucja kultury zatrudniająca powyżej 20 osób likwiduje jedno ze stanowisk. W związku z tym wypowiedziała warunki pracy zatrudnionemu na nim pracownikowi, proponując inne, które (...)  »
Skrócony czas pracy z powodu warunków pogodowych, w tym względem zatrudnionych na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Pełnoetatowi pracownicy gminnego ośrodka pomocy społecznej pracują od 800 do 1600. Ze względu na upały w sierpniu br. kierownik ośrodka wydał zarządzenie o skróconym wymiarze (...)  »
Do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Jeśli nie zachodzą żadne obiektywne przeszkody, urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany - zgodnie z planem urlopów albo w terminach uzgodnionych z pracownikiem - w roku (...)  »
Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli w szkołach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym. Ogólne regulacje Kodeksu pracy stosowane są tylko w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy. (...)  »
Warunki zatrudnienia pracowników niepedagogicznych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Kadra pracownicza w placówce oświatowej to nie tylko nauczyciele. Funkcjonowanie takiej placówki od strony "technicznej" zapewniają tzw. pracownicy niepedagogiczni, tj. pracownicy niebędący nauczycielami. W większości (...)  »
Zasady udzielania zaległego urlopu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020
Generalnie urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane w ramach tego roku kalendarzowego, za który przysługują. Wielu pracodawców określa terminy wykorzystania urlopów w planie urlopowym, uzgadnianym z (...)  »
Wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Na wniosek pracownika została mu przyznana zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zanim nastąpiła jej wypłata pracownik rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron. W efekcie (...)  »
Służba przygotowawcza i kandydacka w Policji w stażu zakładowym pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
1) Jednostka samorządowa zatrudniła pracownika, który przedłożył świadectwo służby przygotowawczej w Policji. Czy powinna zaliczyć ten okres do stażu warunkującego dodatek stażowy oraz nagrodę jubileuszową? (...)  »
Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego przez część roku szkolnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Przepisy art. 64 ust. 1 i 5 Karty Nauczyciela przewidują, że nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym (...)  »
Przyznanie nagrody jubileuszowej i innych świadczeń dyrektorowi gminnej biblioteki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
1) Na podstawie jakich przepisów burmistrz gminy powinien przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi biblioteki (ustawy kominowej czy o działalności kulturalnej)? Zasady wynagradzania dyrektora gminnej biblioteki określa (...)  »
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Pracownik samorządowy ma prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę. Jest ono zagwarantowane w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia (...)  »
Prawo i wysokość dodatku stażowego dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020
Nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat (tzw. dodatku stażowego) w każdej z oświatowych placówek publicznych (dalej szkołach), z którą pozostaje w stosunku pracy. (...)  »
Informacja w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia przez urząd skarbowy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Pracownik miał zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane przez urząd skarbowy. Egzekwowana kwota została od razu spłacona. Czy wystawiając świadectwo pracy temu pracownikowi, muszę podać informacje (...)  »
Pracownicy DPS bez odpoczynku tygodniowego w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423) wprowadziła ważne regulacje (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w opinii urzędów
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Zdecydowana większość rozwiązań przewidziana w tarczach antykryzysowych ma na celu wsparcie pracodawców w trudnym gospodarczo okresie epidemii. Jednak jedna z regulacji adresowana jest wyraźnie do (...)  »
Odliczenie z okresu uprawniającego do tzw. trzynastki czasu pozostawania w gotowości do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Samorządowy zakład budżetowy zatrudnia osoby przeprowadzające dzieci przez przejścia dla pieszych w okolicach szkół podstawowych. W okresie przerw w nauce są one oddawane do dyspozycji (...)  »
Zajęcie komornicze świadczenia urlopowego nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia i wierzytelności zasiłku chorobowego nauczyciela i konieczności dokonywania potrąceń. Zgodnie z treścią dokumentu komornik: "zajmuje wynagrodzenie dłużnika (dotyczy to (...)  »
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy bez zmian - stanowisko MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
W myśl art. 871 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK, (...)  »
Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
1) Pracownik, który w tym roku korzystał już ze świadczeń sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obecnie wystąpił o dofinansowanie wczasów. Suma uzyskanego przez niego (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe nauczyciela odliczane z wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Nauczyciel placówki publicznej pozostawał w gotowości do pracy w okresie od 16 do 24 marca 2020 r. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie przestojowe do odliczenia z (...)  »
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu odbywania kwarantanny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020, strona 47
Przesłanki powodujące przerwanie z mocy prawa już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego zostały enumeratywnie wymienione w art. 166 K.p. Część urlopu niewykorzystaną z powodu m.in. czasowej niezdolności (...)  »
Przeliczenie składnika zmiennego przyjmowanego do podstawy odprawy emerytalnej pracownika DPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
W lipcu br. pracownik domu pomocy społecznej, podlegający Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, przechodzi na emeryturę. Jest on wynagradzany stałą płacą zasadniczą, która stanowi podstawę obliczania (...)  »
Ustalenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym wystąpiły absencje zasiłkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
1) Pracownik samorządowy przez cały kwiecień br. korzystał z opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia przedszkola. Jego wniosek o wypłatę zasiłku z tego tytułu obejmował (...)  »
Ograniczenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu ograniczono wymiar zajęć, pozostaje nadal w stosunku pracy na mocy mianowania? Jednym z kryteriów nawiązania stosunku pracy z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.