Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 24 lipca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.187 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
4
27
5
6
7
8
9
10
11
28
12
13
14
15
16
17
18
29
19
20
21
22
23
24
25
30
26
27
28
29
30
31
Prawo pracy
Obniżenie etatu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownica zatrudniona na pełny etat na podstawie umowy bezterminowej po wykorzystaniu na dziecko urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego chciałaby po powrocie do pracy pracować w (...)  »
Rozwiązanie umowy po nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat od 1996 r. po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w dniu 9 czerwca 2021 r. nie stawił się bez usprawiedliwienia do pracy (...)  »
Wykazywanie okresów nieobecności w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ma ono istotne znaczenie dla późniejszego ustalenia stażu pracy danej (...)  »
Wymiar urlopu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Pracownica zatrudniona od dwóch lat na pełny etat posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z dniem 16 lipca 2021 r. rozwiązuje umowę o pracę w (...)  »
Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 7
Roszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. (...)  »
Podpisanie protokołu powypadkowego przez poszkodowanego i przekazanie jego do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
1) W zakładzie pracy miało miejsce zdarzenie, którego zespół powypadkowy nie uznał za wypadek przy pracy. Sporządziliśmy protokół powypadkowy, z którym zapoznaliśmy pracownika. Pracownik nie (...)  »
Prowadzenie części D akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Jakimi zasadami należy kierować się przy przechowywaniu w części D akt pracowniczych dokumentów związanych z kilkukrotnym ukaraniem pracownika? W części D akt osobowych należy gromadzić (...)  »
Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
1. Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego pracownika Czy wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego złożony przez portal pracowniczy przechowuje się w e-teczce razem z (...)  »
Zapewnienie odpoczynku dobowego po powrocie z podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Pracownicy wykonujący pracę od 700 do 1500 odbyli jednodniową podróż służbową w dniu roboczym, która trwała od 700 do 2330. Podróż odbyli samochodem służbowym, prowadzonym (...)  »
Weryfikacja niekaralności nauczyciela przed ponownym zatrudnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Szkoła samorządowa zamierza zatrudnić nauczyciela po dwóch miesiącach przerwy od ustania poprzedniego stosunku pracy. Czy musi ponownie pozyskać zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego, Rejestru Sprawców Przestępstw (...)  »
Normy czasu pracy kadry zarządzającej zakładem pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Od 1 lipca 2021 r. zatrudniliśmy pracownika na stanowisku głównego księgowego. Musimy przygotować dla niego informację o warunkach zatrudnienia. Jakie normy czasu pracy należy podać (...)  »
Jednostronne udzielenie lub wykorzystanie urlopowego wypoczynku
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. Choć generalną zasadą ustalania terminu urlopu jest osiągnięcie (...)  »
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 01.07.2021
Pracownik administracyjny zatrudniony w instytucji kultury na 3/4 etatu w lipcu 2021 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Jak obliczyć jej (...)  »
Przedawnienie roszczeń pracowników i pracodawców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1. Instytucja przedawnienia Przedawnienie powoduje, że po upływie ustawowo określonego terminu dla konkretnego roszczenia pracownik i pracodawca mogą uchylić się od jego spełnienia. Taki skutek (...)  »
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej, od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. We wrześniu 2020 r. (...)  »
Zmiana warunków pracy i płacy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1) Pracownik urzędu gminy otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy (zmiana stanowiska z kierowniczego na pracownicze) i płacy (obniżenie wynagrodzenia) z powodu zmian organizacyjnych w urzędzie. (...)  »
Wpływ stanowiska pracy nauczyciela na jego pensum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021
1) Nauczyciel wspomagający jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy (pensum 20/20). W roku szkolnym 2021/2022 nie ma dla niego wystarczającej liczby (...)  »
Prawo pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021, strona 43
Pracownik ma prawo do corocznych płatnych urlopów. Powszechny kodeksowy urlop wypoczynkowy za cały rok wynosi 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) (...)  »
Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopów z tytułu rodzicielstwa
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Pracownik po skorzystaniu z urlopów związanych z rodzicielstwem ma zagwarantowany powrót na swoje dotychczasowe lub równorzędne stanowisko. Nie oznacza to bezwzględnej stabilizacji zatrudnienia na warunkach (...)  »
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Pracownik nie wykorzystał części urlopu wypoczynkowego należnego za 2018 r. Czy bieg przedawnienia prawa do tego urlopu rozpoczął się 30 września 2019 r.? Kiedy urlop (...)  »
Refundacja okularów korekcyjnych a wymiar pracy przy komputerze
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu po 2 godziny dziennie wystąpił do pracodawcy o refundację okularów korekcyjnych, które zostały mu zalecone przez lekarza medycyny pracy. Pracownik (...)  »
Wykorzystanie części urlopu wychowawczego po jego wcześniejszym przerwaniu
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Pracownica jest zatrudniona na pełny etat. Od 3 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. korzystała z urlopu wychowawczego na dziecko urodzone w 2017 (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego tylko na część dnia pracy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat poinformował pracodawcę, że następnego dnia w godzinach rannych ma wizytę u lekarza. W związku z tym chciałby skorzystać z 4 (...)  »
Warunki wystąpienia podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Pracodawca, prowadząc rekrutację pracowników, zaznaczył w ofercie pracy, że praca będzie wykonywana w siedzibie pracodawcy i że nie będzie podróży służbowych. Czy przy takich warunkach (...)  »
Kodeksowe i odrębne dyżury pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Dyżur można określić jako czas, w którym pracownik, mimo zakończenia swojej dniówki roboczej, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, oczekując na ewentualne polecenie podjęcia pracy. Dyżury generalnie (...)  »
Rozliczanie czasu pracy w razie rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w czasie trwania okresu rozliczeniowego wymaga rozliczenia przepracowanego przez pracownika czasu pracy. W takim przypadku może wystąpić zarówno niedopracowanie wymiaru, jak (...)  »
Udzielenie urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Zatrudniamy osobę na zastępstwo pracownika długotrwale niezdolnego do pracy. W maju br. złożyła ona wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego. Czy pracownicy tej przysługuje urlop (...)  »
Czy nauka w trakcie pracy zawodowej zwiększa staż urlopowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik pracował i jednocześnie uzupełniał wykształcenie podejmując w systemie niestacjonarnym przerwane wcześniej studia dzienne. Wkrótce przystąpi do obrony tytułu zawodowego. Czy jego staż urlopowy będzie (...)  »
Zakres informacji dodatkowej przy zatrudnieniu kilku pracowników
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Nowo powstały gminny zakład budżetowy zatrudnił 6 pracowników. Mają oni umowy zawarte na czas określony. Pracownicy ci posiadają kilkuletni staż zawodowy. Jakie informacje w takim (...)  »
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Ustanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Jednym z najważniejszych jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy, co powinno nastąpić w ustawowych (...)  »
Jubileuszówka i odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracownikowi samorządowemu w związku z przejściem na emeryturę (rentę z tytułu niezdolności do pracy) przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna. Tak wynika z art. 38 ust. 3 (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na (...)  »
Zmiana terminu ważności badań okresowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownik posiada badania okresowe ważne do 20 grudnia 2021 r. W trakcie roku chorował dłużej niż 40 dni, dlatego po powrocie do pracy skierowano go (...)  »
Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi tylko przy 10-letnim okresie przechowywania
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
W związku z zatrudnianiem pracowników jesteśmy zobowiązani prowadzić dokumentację pracowniczą. Jakie dokumenty kadrowe, poza aktami osobowymi, należy przechowywać i przekazać pracownikowi, którego dotyczy 50-letni okres (...)  »
Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pod koniec maja 2021 r. otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie 31 sierpnia br. Czy (...)  »
Osoby uprawnione do otrzymania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
1) Zmarły pracownik był ojcem małoletnich dzieci, które pozostają pod opieką matki, byłej żony zmarłego. Komu należy wypłacić wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop po zmarłym (...)  »
Różne okresy przechowywania ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
1) Chcielibyśmy usunąć z naszego archiwum ewidencje czasu pracy pracowników zatrudnionych przed 2019 r., za których nie złożyliśmy raportów informacyjnych ZUS RIA. Jaki powinniśmy dla (...)  »
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, z uwzględnieniem stanowiska MRPiT zajętego na zapytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021
W myśl art. 291 § 1 K.p., roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, (...)  »
Dopuszczalność zawarcia umowy na okres próbny z pracownikiem samorządowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021, strona 33
Na mocy art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, do stosunków pracy pracowników samorządowych stosuje się przepisy Kodeksu pracy, jednak tylko w zakresie w (...)  »
Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Prawo pracy przewiduje wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie - w zależności od tego, jak stanowi (...)  »
Pozyskiwanie danych o stanie zdrowia dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Pracownicy dostarczają nam czasami dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę lub orzeczenie o niepełnosprawności swoich dzieci, w celu skorzystania z zapomogi z ZFŚS. Czy taką dokumentację medyczną (...)  »
Przyczyny rozwiązania umowy nie podaje się w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji etatu. W ostatnim dniu zatrudnienia wydaliśmy mu świadectwo pracy, ale pracownik po tygodniu złożył wniosek o jego (...)  »
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń (...)  »
Częstotliwość odbierania informacji o dochodach do określenia sytuacji socjalnej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansujemy różnego rodzaju akcje pomocowe, np. przed świętami w postaci paczek dla dzieci i bonów towarowych. Czy za (...)  »
Do 31 maja br. pracodawca zobowiązany do tworzenia ZFŚS przekazuje pierwszą ratę odpisu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Do końca maja każdego roku kalendarzowego pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, są zobowiązani przekazać na jego rachunek bankowy kwotę w wysokości (...)  »
Wynagrodzenie uzupełniające pracownika uczelni wyższej w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Wynagrodzenie pracowników uczelni publicznej składa się tylko z dwóch obowiązkowych składników: wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za staż pracy. Pozostałe (m.in. dodatek funkcyjny czy premie) mają (...)  »
Sposób korzystania z przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pracownica karmi dziecko piersią i korzysta z przerwy na karmienie (wcześniej kończy pracę). Na podstawie art. 3 specustawy od kwietnia br. wykonuje ona pracę w (...)  »
Roszczenia pracownika zwolnionego dyscyplinarnie
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na czas określony w trybie dyscyplinarnym. Pracownik zapowiedział, że odwoła się od tego rozwiązania umowy do sądu. Z (...)  »
Ukończenie technikum a staż urlopowy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Zatrudniliśmy pracownika, który ukończył technikum zawodowe. Nauka w tej szkole, zgodnie z przewidzianym programem nauczania, trwała 4 lata. Oprócz ukończonej szkoły posiada on też okres (...)  »
Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej przy kontynuacji zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy na czas określony od czerwca 2018 r. do końca marca 2019 r. Następnie, bez żadnego dnia przerwy, zawarliśmy z tym (...)  »
Wyjaśnienie MRPiT
Przesyłki od pracodawcy bez domniemania doręczenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron, (...)  »
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
1. Status urlopu wypoczynkowego w pierwszym kalendarzowym roku zatrudnienia Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do (...)  »
Urlop proporcjonalny nauczyciela placówki feryjnej w razie rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Jeśli nauczyciel przepracuje pełny okres prowadzenia zajęć w danym roku szkolnym, wówczas wykorzystuje całość przysługującego mu urlopu podczas ferii. Natomiast nauczycielowi, który był zatrudniony w (...)  »
Termin odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
1) Czy możemy bez zgody pracownika odliczyć z wynagrodzenia za bieżący miesiąc wynagrodzenie nadpłacone przed kilkoma miesiącami? Nadmieniamy, że nadpłata wynika z wystąpienia absencji już (...)  »
Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia i świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet należności alimentacyjnych oraz zakupu ratalnego. Jak obliczyć kwoty potrącenia w miesiącu, przez którego większą część pracownik chorował, nabywając prawo (...)  »
Informacja o urlopach w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
W czasie zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego, bezpłatnego, a także związanych z rodzicielstwem. Zasadniczo skorzystanie z tych urlopów musi znaleźć (...)  »
Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, (...)  »
Rozwiązanie umowy przedłużonej do dnia porodu a wymiar urlopu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracownica była zatrudniona na pełny etat na czas określony od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. W związku z ciążą jej umowa (...)  »
Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika wykonującego pracę zdalnie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Kilku pracownikom poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Pracodawca udostępnił im służbowe laptopy. Jak powinien uregulować kwestie związane z monitoringiem poczty elektronicznej? Niezależnie od tego czy praca (...)  »
Dodatek stażowy wypłacany za czas absencji chorobowej nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Nie ma podstaw prawnych do wypłacania nauczycielowi szkoły samorządowej dodatku za wysługę lat w pełnej wysokości za okres nieobecności w pracy z powodu choroby. Nauczycielowi (...)  »
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Należy przez to (...)  »
Udokumentowanie czynności przeglądu danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mamy zatem obowiązek dokonywać przeglądu danych osobowych gromadzonych w związku z ZFŚS. Jak powinniśmy udokumentować przeprowadzenie takiego przeglądu dla celów (...)  »
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W razie definitywnego rozwiązania umowy o pracę niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Obliczenia tego ekwiwalentu dokonuje się według (...)  »
Podział urlopu rodzicielskiego między pracownikami - rodzicami
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Do grupy urlopów pracowniczych związanych z opieką nad dziećmi należy m.in. urlop rodzicielski. Może on być dzielony między rodzicami - pracownikami, a nawet między rodzicami, (...)  »
Wypadek w czasie podróży służbowej zrównany z wypadkiem przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Pracownik w trakcie delegacji złamał rękę. Czy takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy? Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe w celu stwierdzenia, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.