Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 4.072 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
Prawo pracy
Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika wykonującego pracę zdalnie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Kilku pracownikom poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Pracodawca udostępnił im służbowe laptopy. Jak powinien uregulować kwestie związane z monitoringiem poczty elektronicznej? Niezależnie od tego czy praca (...)  »
Dodatek stażowy wypłacany za czas absencji chorobowej nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Nie ma podstaw prawnych do wypłacania nauczycielowi szkoły samorządowej dodatku za wysługę lat w pełnej wysokości za okres nieobecności w pracy z powodu choroby. Nauczycielowi (...)  »
Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w świetle stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Należy przez to (...)  »
Udokumentowanie czynności przeglądu danych osobowych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mamy zatem obowiązek dokonywać przeglądu danych osobowych gromadzonych w związku z ZFŚS. Jak powinniśmy udokumentować przeprowadzenie takiego przeglądu dla celów (...)  »
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W razie definitywnego rozwiązania umowy o pracę niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Obliczenia tego ekwiwalentu dokonuje się według (...)  »
Podział urlopu rodzicielskiego między pracownikami - rodzicami
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021
Do grupy urlopów pracowniczych związanych z opieką nad dziećmi należy m.in. urlop rodzicielski. Może on być dzielony między rodzicami - pracownikami, a nawet między rodzicami, (...)  »
Wypadek w czasie podróży służbowej zrównany z wypadkiem przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Pracownik w trakcie delegacji złamał rękę. Czy takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy? Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe w celu stwierdzenia, (...)  »
Obowiązek niezwłocznego aktualizowania niektórych danych w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 01.04.2021
Zgodnie z wymaganiami kodeksowymi nowym pracownikom wręczamy informację o warunkach zatrudnienia. Podawane w niej dane dość szybko się dezaktualizują. Czy za każdym razem jesteśmy zobowiązani (...)  »
Ustalanie diety w krajowej podróży służbowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy odbywa podróż służbową, przysługują z tego tytułu należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Zalicza się do nich m.in. (...)  »
Wliczanie dodatku stażowego za okres choroby do podstawy trzynastki - stanowisko MRPiT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Dodatek stażowy, zwany również dodatkiem za długoletnią pracę lub za wysługę lat, jest jednym z podstawowych składników płacowych przysługujących pracownikom zatrudnionym w sferze budżetowej. Szczegółowe (...)  »
Przejście na emeryturę przez samorządowca przed osiągnięciem stażu do jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Pracownik samorządowy w połowie kwietnia 2021 r. rozwiąże umowę o pracę i przejdzie na emeryturę. W październiku 2021 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej za (...)  »
MRPiT wyjaśnia
Badania kontrolne pracownika po odbyciu kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
W przypadku chorobowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Dotyczy to również niezdolności do pracy wynikającej z COVID-19, (...)  »
Zgoda na przechowywanie dokumentacji uzyskanej od kandydata w trakcie rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Po przeprowadzonej rekrutacji pozostały nam dokumenty kilku kandydatów, których odrzuciliśmy tylko z tego względu, że obecnie nie mamy więcej wolnych stanowisk pracy. Ponieważ proces poszukiwania (...)  »
Ustalanie stażu i podstawy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według stanowiska MRPiT udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Resort pracy zmienił stanowisko w sprawie wliczania dodatku do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Według aktualnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia (...)  »
Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021
W październiku 2020 r. pracownica wróciła do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Jest zatrudniona w urzędzie gminy na podstawie umowy zawartej na czas (...)  »
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
W ramach stosunku pracy pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy, a w zamian pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Jednakże pracodawca nie (...)  »
Podstawą dodatku stażowego tylko płaca zasadnicza
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Jestem zatrudniony w samorządowej sferze budżetowej, na podstawie umowy o pracę. Przysługuje mi ochrona przedemerytalna. Moje wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od wynagrodzenia minimalnego i jest (...)  »
Dwa dni wolnego dla każdego honorowego dawcy krwi
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021
Zatrudniamy pracownika, który jest honorowym dawcą krwi. Ostatnio poinformował nas, że zamierza oddać krew. Ile dni wolnego (jeden czy dwa) mu przysługuje, jeżeli nie był (...)  »
Prawo do trzynastki pracownika będącego emerytem w roku ustania ponownego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Pracownik niepedagogiczny szkoły publicznej w 2019 r. przeszedł na emeryturę, a następnie w tym samym roku został ponownie przyjęty na etat na czas określony, obejmujący (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie pracownikowi badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp. Realizacja tych obowiązków następuje poprzez skierowanie pracownika (...)  »
Zasady usprawiedliwiania absencji w pracy, w tym z powodu kwarantanny lub izolacji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy jest naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Takie zachowanie może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej, a także, jeżeli uzasadniają to (...)  »
Zasady dokonywania potrąceń alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Potrącenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi potrąceniami i jako jedyne nie zostały ograniczone kwotą wolną. Niezależnie od uzyskiwanego przez pracownika wynagrodzenia na poczet alimentów (...)  »
Przejście na rentę a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy w maju 2020 r. przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przed uzyskaniem prawa do renty pracownik najpierw pobierał (...)  »
Ewidencja czasu pracy nauczyciela objętego systemem zadaniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
1) Stowarzyszenie prowadzi szkołę i internat. Nauczyciele i wychowawcy internatu są zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy. Czy przestój należy wykazywać (...)  »
Prawo do trzynastki po przedłużeniu umowy na czas określony do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. W związku z ciążą (...)  »
Dodatki funkcyjny i motywacyjny w wynagrodzeniu urlopowym i odprawie emerytalnej nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Dyrektor publicznego zespołu przedszkolno-szkolnego będzie pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2021 r. W tym okresie na jego wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: (...)  »
Pozyskanie danych o zadłużeniu pracownika po wprowadzeniu do K.p. sankcji za ukrywanie dłużnika alimentacyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Pracodawca nie ma podstawy prawnej do żądania od osoby ubiegającej się o pracę i pracownika informacji o ich zadłużeniu, w tym alimentacyjnym. Taka dana nie (...)  »
Wymiar urlopu dyrektora szkoły publicznej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończy kadencję i przejdzie na emeryturę. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje mu za 2021 r.? Wymiar (...)  »
Gromadzenie dokumentów kadrowych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Obowiązkiem pracodawcy jest założenie, a następnie prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. Realizacja tego obowiązku następuje według zasad określonych w odpowiednim akcie wykonawczym. Nie (...)  »
Przedłużenie umowy do dnia porodu a podstawa jej rozwiązania
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony, która miała się rozwiązać 31 października 2020 r. Jednak ze względu na to, że pracownica jest (...)  »
Informacja dodatkowa dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Zawierając z pracownikiem umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany przygotować dla niego informację o warunkach zatrudnienia. Powinny znaleźć się w niej dane dotyczące niektórych uprawnień, (...)  »
Od 19 stycznia 2021 r. - zmiany w Karcie Nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Obowiązująca od 19 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)  »
Zakres obowiązków ustawowych wobec pracowników samorządowego zakładu budżetowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
W myśl art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pracownicy samorządowego (...)  »
Wypłata dodatku stażowego pracownicy instytucji kultury przebywającej na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
1) Pracownica muzeum aktualnie korzysta z urlopu wychowawczego. Czy w tym okresie należy jej wypłacać dodatek stażowy? Muzea są jednymi z form organizacyjnych działalności kulturalnej (...)  »
Zastosowanie wobec głównego księgowego zadaniowego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 01.02.2021
Czy w jednostce budżetowej oraz w samorządowej instytucji kultury główny księgowy może być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy? Nie ma przeszkód do zastosowania zadaniowego czasu (...)  »
Różnicowanie zarobków nie zawsze jest dyskryminacją
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Jestem dyrektorem placówki oświatowej, ale nie jestem nauczycielem. Podstawą mojego zatrudnienia jest umowa o pracę na okres kadencji (podlegam ustawie o pracownikach samorządowych). Mój zastępca (...)  »
Wskazanie stanowisk w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Pracownik przez okres 3 miesięcy wykonywał pracę na jednym stanowisku. Następnie został przeniesiony na inne stanowisko. Czy wystawiając świadectwo pracy dla tego pracownika, należy wskazać (...)  »
Wypłata świadczeń po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Zmarł pracownik, który zostawił żonę (emerytkę) i dwoje dorosłych dzieci w wieku 29 i 30 lat. Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną oraz wynagrodzenie za pracę (...)  »
Praca ponadnormatywna pracowników niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Niektóre grupy pracowników mają ograniczoną możliwość pracy w nadgodzinach. Czasami zakaz pracy nadliczbowej obowiązuje bez żadnych wyjątków (jak w przypadku pracownic w ciąży), a niekiedy (...)  »
Nagroda jubileuszowa na warunkach ustawowych lub zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Nagroda jubileuszowa jest często spotykaną formą gratyfikacji za długoletni staż pracy. W zakładach pracy należących do sfery budżetowej jest obligatoryjnym świadczeniem płacowym, natomiast w sferze (...)  »
Odprawa emerytalna dla pracownika ze sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Pracownik zatrudniony w gminnym ośrodku pomocy społecznej z końcem grudnia 2020 r. przeszedł na emeryturę. Przysługiwało mu wynagrodzenie minimalne w wysokości 2.600 zł, dodatek stażowy (...)  »
Wypłata dodatku stażowego za czas choroby i świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Pracownik urzędu gminy od dwóch miesięcy przebywa na zasiłku chorobowym. Jako pracownik samorządowy ma prawo do dodatku stażowego. Czy wspomniany dodatek przysługuje pracownikowi również za (...)  »
Zasady prostowania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Pracownik, który definitywnie zakończył pracę w danym zakładzie, powinien otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy. To jeden z podstawowych dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia, istotny dla (...)  »
Uwzględnianie dodatku dla pielęgniarek w podstawie odprawy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Pracownica zatrudniona na stanowisku pielęgniarki przechodzi na emeryturę. W związku z tym pracodawca wypłaci jej odprawę emerytalną. W skład wynagrodzenia zasadniczego tej pracownicy wchodzi tzw. (...)  »
Ochrona zatrudnienia nauczycieli publicznych placówek oświatowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Nie ma jednolitych zasad ochrony stosunków pracy nauczycieli podlegających ustawie Karta Nauczyciela. Jednym z powodów takiego stanu jest brak w KN przepisów wprost gwarantujących utrzymanie (...)  »
Udzielanie świadczeń socjalnych z zasobów ZFŚS pochodzących z poprzedniego roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje udzielanie beneficjentom pomocy w postaci bonów świątecznych, przyznawanych według kryterium socjalno-bytowego. Czy możemy zamieścić w tym akcie postanowienie, zgodnie (...)  »
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych (art. 151 § 21 K.p.). Dla wniosku tego została przewidziana forma (...)  »
Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykonywania pracy w formie pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
1. Dopuszczalność lokalizowania przez pracodawcę miejsca wykonywania pracy zdalnej Polecenie pracownikowi pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu (...)  »
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
Wiele uprawnień pracowniczych, pomimo upływu roku kalendarzowego, jest nadal realizowanych. Przy czym może nastąpić zmiana niektórych wskaźników potrzebnych do ustalenia wysokości określonych świadczeń. Część z (...)  »
Warunki prowadzenia i kontynuacji dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
W wielu przypadkach terminowe umowy o pracę kończą się z ostatnim dniem danego roku kalendarzowego, a w następnym roku są ponownie nawiązywane. Kontynuacja zatrudnienia często (...)  »
Udzielanie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
Pracodawca chciałby w przepisach wewnętrznych wprowadzić zapis, zgodnie z którym pracownicy mogą wykorzystać zwolnienie od pracy w trybie art. 188 K.p. do końca roku kalendarzowego, (...)  »
Forma składania wniosków urlopowego, o dni opieki i o prywatne wyjście z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
W jakiej formie powinny być składane wnioski o urlop wypoczynkowy, opiekę nad dzieckiem do 14 lat oraz wyjście prywatne? Który z nich musi być podpisany (...)  »
Zasady ustalania odprawy dla pracownika powołanego do wojskowej służby przygotowawczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 01.01.2021
Jak należy ustalić odprawę przysługującą pracownikowi powołanemu do wojskowej służby przygotowawczej? Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi powołanemu do wojskowej służby przygotowawczej na podstawie art. 125 w (...)  »
Dodatek nocny a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Pracownicy sfery budżetowej mają ustalone w umowie o pracę stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Ponadto przysługuje im dodatek stażowy. Od czterech miesięcy wykonują pracę w nocy. (...)  »
Nieobecności z tytułu urlopów rodzicielskich i podróży służbowej a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Pracownica zatrudniona w jednostce samorządowej przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim do połowy sierpnia br. W okresie zatrudnienia przypadającego po zakończeniu urlopu rodzicielskiego odbyła tygodniową (...)  »
Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Naszym pracownikom przysługuje m.in. dodatek stażowy. Jeden z nich przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały okres zasiłkowy, a po jego zakończeniu (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Pracownicy medyczni mają odrębnie uregulowane normy czasu pracy. Wynikają one z ustawy o działalności leczniczej. Ustalając wymiar czasu pracy w 2021 r. dla tej grupy (...)  »
Wykonywanie pracy w formie zdalnej, w tym na kwarantannie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Od kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ochrony pracowników (...)  »
Raz w roku kalendarzowym przegląd danych osobowych zebranych dla celów socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Od dwóch lat prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy każdego roku jesteśmy zobowiązani do przeglądu danych osobowych zgromadzonych na potrzeby tego funduszu? Tak, przeglądu należy (...)  »
Ustalenie zatrudnienia dla celów ZFŚS przez jednostkę utworzoną w trakcie roku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Jednostka budżetowa powstała z dniem 1 lipca 2020 r. Większość pracowników przejęła na podstawie art. 231 K.p. z innej jednostki. W jaki sposób powinna ustalić (...)  »
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Pracownik jest zatrudniony od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. na 3/4 etatu. W listopadzie 2020 r. osiągnął 10-letni staż urlopowy. Jak należy ustalić (...)  »
Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt pracowniczych w razie złożenia raportu ZUS RIA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Zatrudnialiśmy pracownika w okresach od 30 czerwca 2018 r. do 25 lutego 2019 r. oraz od 27 lutego 2019 r. do 30 września 2020 r. (...)  »
Zapisy umowne dotyczące stawki wynagrodzenia w wysokości minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
1) W zakładzie pracy wynagrodzenia mają charakter jednoskładnikowy i w przypadku kilku pracowników są równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (określonemu kwotowo), co wynika z treści (...)  »
Informacja o warunkach zatrudnienia z bieżącymi danymi
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Zatrudniliśmy pracownika na czas określony. W trakcie zatrudnienia zmieni mu się okres wypowiedzenia i wymiar urlopu. Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można wpisać od (...)  »
Limitowana praca przy komputerze pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 03.12.2020
Jedna z pracownic przedłożyła pracodawcy zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Wykonuje ona pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy nadal może pracować po (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.