Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Prawo pracy
pokaż fragmenty artykułów
Podstawa ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2021 r.
Podstawą ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych są przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (...)  »
Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy a nowe zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Zatrudniliśmy pracownika na pełny etat od 1 września 2021 r. na czas nieokreślony. W bieżącym roku świadczył on pracę w innej firmie, także na pełny (...)  »
Okres nauki w stażu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Zatrudniliśmy do pracy na pełny etat pracownicę, która przedłożyła świadectwo ukończenia liceum ekonomicznego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w tym liceum trwała 3 lata. (...)  »
Wykazywanie urlopów i dodatkowych uprawnień w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
W związku z definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest ono rodzajem zaświadczenia zawierającego szereg istotnych informacji o przebiegu (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla zatrudnionych na pełny etat
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Pracownicy świadczą pracę zgodnie z wymiarem czasu pracy obowiązującym ich w danym okresie rozliczeniowym. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy zostały określone w Kodeksie pracy i (...)  »
Od 30 października br. zmiany w zatrudnieniu pracowników socjalnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
1. Nowa ścieżka dostępu do zawodu pracownika socjalnego Z dniem 30 października 2021 r. wejdzie w życie art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 (...)  »
Udzielenie dni wolnych w związku ze ślubem pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Pracownik w bieżącym roku zamierza wziąć ślub kościelny. Czy należy udzielić mu dwóch dni wolnych, skoro skorzystał z tego uprawnienia w 2010 r., gdy z (...)  »
Czy wynagrodzenie za czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym zwiększy podstawę trzynastki?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Osoba niepełnosprawna otrzymała wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Czy wlicza się je do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Nie, wynagrodzenia (...)  »
Zasady korzystania z przerw wliczanych do czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Pracownik ma prawo do przerw w pracy zaliczanych do czasu pracy. Czy pracodawca ma prawo ingerować, gdzie i w jaki sposób pracownik te przerwy spędza? (...)  »
Zwolnienie nauczyciela mianowanego z powodu negatywnej oceny pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Jakie warunki muszą być spełnione przy wypowiadaniu stosunku pracy nauczycielowi, zatrudnionemu w szkole publicznej na podstawie mianowania, z powodu negatywnej oceny pracy? Praca nauczyciela jest (...)  »
Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownikowi samorządowemu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
W wyniku dokonania zmian w organizacji urzędu gminy jednemu z pracowników powierzyliśmy dodatkowo, tj. poza dotychczasowymi obowiązkami, czynności polegające na rozdzielaniu zadań pomiędzy innych pracowników (...)  »
Powrót pracownicy na inne stanowisko po urodzeniu dziecka i zwolnienie ze składek
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
W wyniku zmian organizacyjnych w naszej firmie zmuszeni byliśmy zlikwidować stanowisko pracy pracownicy, która przebywa obecnie na urlopie z tytułu urodzenia dziecka. Wróci ona do (...)  »
Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może liczyć na uprawnienia szkoleniowe przysługujące mu z mocy ustawy oraz na świadczenia dodatkowe. Warunkiem jest jednak podjęcie dokształcania z inicjatywy (...)  »
Przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych pracownika zaliczanych do szczególnej kategorii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Granice przetwarzania danych szczególnej kategorii w stosunku pracy Pracodawca ma prawo przetwarzać dane zarówno osób ubiegających się o pracę, jak i pracowników. Zakres tych (...)  »
Informacja o zajęciu komorniczym w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wydawanego dla banku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla banku. Jest ono niezbędne, aby mógł uzyskać kredyt. W jednej z pozycji formularza należy podać (...)  »
Przerwanie urlopu ojcowskiego tylko w razie hospitalizacji dziecka - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
W myśl art. 1823 § 1 K.p., pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak (...)  »
Praca niepełnoetatowca powyżej limitu godzin
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Pracownicy zatrudnieni na część etatu powinni mieć w umowie o pracę określony limit godzin, po przekroczeniu którego przysługują im dodatki jak za pracę nadliczbową. Czasami (...)  »
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
W niektórych sytuacjach dalsze wykonywanie przez pracownika jego obowiązków służbowych napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne - od (...)  »
Termin wypłaty nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Pracownik samorządowy będzie odchodził na emeryturę z dniem 31 grudnia 2021 r., jednak prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy będzie mu przysługiwało dopiero (...)  »
Przechowywanie dokumentów rekrutacyjnych, w tym CV, w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Przeglądając akta osobowe pracowników zauważyliśmy, że w niektórych teczkach znajdują się CV składane przez pracowników na etapie rekrutacji. Czy można takie dokumenty przechowywać w aktach (...)  »
Zajęcia wspomagające w placówkach oświatowych od 2 września do 22 grudnia 2021 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od 2 września do 22 grudnia 2021 r. część placówek oświatowych może organizować zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych (...)  »
Skutki kadrowe utworzenia centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
1) Rada gminy przygotowała projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (Centrum Usług Wspólnych - CUW) dla czterech placówek oświatowych, które (...)  »
Coroczny przegląd dokumentacji złożonej do celów związanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od ubiegłego roku tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przewidziane w nim świadczenia są uzależnione od sytuacji socjalno-bytowej, przez co przetwarzamy dokumenty zawierające wiele dodatkowych danych (...)  »
Udzielanie urlopu wypoczynkowego po długotrwałej absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pracownik jednostki samorządowej przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (od 5 m-cy). W październiku 2021 r. będzie mógł przejść na emeryturę, z czego zamierza skorzystać. Czy (...)  »
Dodatek stażowy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Szkoła samorządowa zatrudniła od 1 września 2021 r. nauczyciela z pensum 6/18. Jest to jego dodatkowe miejsce pracy (w podstawowym pracuje z pensum 14/18). Czy (...)  »
Rozwiązanie przedłużonej umowy terminowej pracownika służby cywilnej z powodu negatywnej pierwszej oceny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Z pracownikiem, który podjął pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej, została zawarta umowa o pracę na 12 miesięcy. Umowę tę przedłużyliśmy zgodnie z przepisami (...)  »
Nie zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
W myśl art. 94 pkt 9a i 9b K.p., pracodawca ma obowiązek prowadzić w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (...)  »
Odprawa ekonomiczna i emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Wszystkim pracownikom przechodzącym na emeryturę zasadniczo przysługuje odprawa emerytalna. Przy czym pracownicy samorządowi mają prawo do tego świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. (...)  »
Dodatkowe uprawnienia pracownicze z tytułu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Osoby niepełnosprawne posiadają dodatkowe uprawnienia w zatrudnieniu. Obowiązują je odrębne normy czasu pracy, mają prawo do dodatkowej przerwy w pracy, a także, pod określonymi warunkami, (...)  »
Dodatek specjalny dla pracownika szkoły
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W regulaminie wynagradzania naszej szkoły (placówka publiczna) jest zapis, że pracownikom niepedagogicznym może być przyznany dodatek specjalny. Jeden z pracowników administracyjnych, który przez kilka miesięcy (...)  »
Udzielanie zwolnienia na dziecko do lat 14 dla pracowników szkoły, w tym nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Nauczyciel szkoły publicznej chciałby we wrześniu br. skorzystać z jednego dnia zwolnienia na dziecko do lat 14. Nauczyciel ten prowadzi zajęcia dodatkowe z uczniami. W (...)  »
Wysokość nauczycielskiej odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W październiku 2021 r. nauczyciel rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę. W jakiej wysokości przysługuje mu odprawa emerytalna i (...)  »
Rekompensata za nadgodziny z wykluczeniem dodatku
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W sierpniu 2021 r. pracownik szkoły zatrudniony na stanowisku obsługi pracował w nadgodzinach, w związku z koniecznością przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Pracownik ten (...)  »
Świadczenie urlopowe dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Jeden z nauczycieli szkoły publicznej korzysta aktualnie z urlopu dla poratowania zdrowia. W sierpniu br. wypłaciliśmy mu świadczenie urlopowe. Wniosek o takie świadczenie złożył również (...)  »
Zatrudnianie nauczycieli na czas określony w szkołach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Nauczyciele szkół publicznych to grupa zawodowa, której stosunek pracy podlega przepisom odrębnym, a podstawowym aktem prawnym ich dotyczącym jest Karta Nauczyciela. Reguluje ona m.in. zasady (...)  »
Wypłata odprawy pracownikowi powołanemu do służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
1) Pracownik otrzymał powołanie do zasadniczej służby wojskowej, a następnie zwrócił się do pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę w dniu poprzedzającym stawienie się w (...)  »
Obliczanie kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego ochroną kodeksową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Jak należy ustalać kwotę potrącenia oraz kwotę wolną od potrąceń, jeśli jego wynagrodzenie korzysta z ochrony określonej (...)  »
Segregowanie dokumentów w aktach osobowych, z uwzględnieniem stanowiska resortu pracy udostępnionego naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
W myśl art. 94 pkt 9a K.p. pracodawca ma obowiązek prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (...)  »
Przesłanki zatrudniania na czas określony nauczycieli szkół publicznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Stosunek pracy nauczycieli szkół publicznych w zdecydowanej większości regulowany jest przez przepisy odrębne. Podstawowym aktem prawnym ich dotyczącym jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 (...)  »
Wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno zawierać w swej treści wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Ponieważ umowa bezterminowa cechuje się dużą stabilnością (...)  »
Dopuszczalność wypłaty przedawnionego roszczenia ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
W dniu 6 lipca 2021 r. pracownik udokumentował świadectwami pracy 23 lata zatrudnienia. W związku z tym pracodawca ustalił, że już 1 lipca 2018 r. (...)  »
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Pracodawca jest obowiązany prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W skład tej dokumentacji wchodzi m.in. ewidencja czasu pracy, lista (...)  »
Praca w systemie równoważnym przy lekkiej niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zatrudniamy pracownika na stanowisku opiekuna w domu pomocy społecznej. Dotychczas świadczył on pracę w systemie równoważnym na dwie zmiany po 12 godzin, w tym jedna (...)  »
Praca nadliczbowa w samorządzie bez dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Pracownik zatrudniony w urzędzie miejskim kilkakrotnie pracował w nadgodzinach z przekroczenia dobowego. Urząd zgodnie z przepisami chce mu udzielić za te nadgodziny czasu wolnego, ale (...)  »
Udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Zatrudniliśmy od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. pracownika na 3/4 etatu. Jest on uprawniony do 26 dni urlopu rocznie. Będzie korzystał (...)  »
Zakładowe zasady organizacji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie. Czas pracy jest pojęciem bardzo szerokim, w skład którego, w kontekście organizacyjnym, wchodzą (...)  »
Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Pracownik był zatrudniony w ramach dwóch umów na czas określony od 26 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i od 1 maja 2018 (...)  »
Prowadzenie tych samych akt osobowych dla różnych okresów przechowywania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
1) Czy istnieje konieczność założenia nowych akt osobowych w razie ciągłości zatrudnienia, jeśli poprzednia umowa została nawiązana po 1998 r., a przed 2019 r.? Jednym (...)  »
Załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy jako podstawa rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Pracownik w trakcie pracy załatwia przez internet swoje prywatne sprawy. Czy takie zachowanie może stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę, czy jedynie (...)  »
Różne składniki płacowe w podstawie jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
W wielu firmach, jako gratyfikację z tytułu długoletniego stażu pracy, wypłaca się nagrody jubileuszowe. Przy czym w sferze budżetowej nagroda ta jest świadczeniem obowiązkowym, uregulowanym (...)  »
Obniżenie etatu bez wpływu na urlop wychowawczy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Pracownica po zakończeniu urlopu rodzicielskiego złożyła wniosek o obniżenie etatu w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego. Pracowała w niższym wymiarze przez okres (...)  »
Informacja w świadectwie pracy o dokonywaniu potrąceń alimentacyjnych na wniosek wierzyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
Na podstawie dostarczonego przez żonę pracownika protokołu sądowego, potrącamy z wynagrodzenia pracownika kwoty należne na alimenty. Z pracownikiem tym zamierzamy rozwiązać umowę o pracę. Czy (...)  »
Zmiana postaci archiwalnych akt osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
Czy zmiana postaci przechowywania akt osobowych byłych pracowników na elektroniczne wymaga doręczenia im zawiadomień w tym zakresie? Zgodnie z art. 948 K.p., zmiana postaci dokumentacji (...)  »
Okoliczności utraty źródła dochodu uprawniające do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Żona pracownika, którego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych, utraciła dochód z wynajmowanego pomieszczenia usługowego (najemca wypowiedział umowę). Czy możemy do wynagrodzenia pracownika (...)  »
Ekwiwalenty i ryczałty pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Wynagrodzenie za pracę ustalane jest zazwyczaj w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej. Cechą charakterystyczną tej formy wynagradzania jest wyraźne określenie kwoty płacy przysługującej pracownikowi. Prawo (...)  »
Potrącenia niealimentacyjne w miesiącu, w którym pracownik chorował
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. W lipcu 2021 r. pracownik przepracował tylko część miesiąca, a przez resztę był niezdolny do (...)  »
Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Pracownik, który jest niezdolny do wykonywania powierzonej mu pracy, nie może być dopuszczony do jej świadczenia. Wykonywanie obowiązków służbowych w sytuacji, gdy pracownik nie posiada (...)  »
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat wystąpił o urlop bezpłatny na okres od 1 października 2020 r. do 30 lipca 2021 r., którego pracodawca mu udzielił. (...)  »
Obniżenie etatu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownica zatrudniona na pełny etat na podstawie umowy bezterminowej po wykorzystaniu na dziecko urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego chciałaby po powrocie do pracy pracować w (...)  »
Rozwiązanie umowy po nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Pracownik zatrudniony na pełny etat od 1996 r. po zakończeniu zwolnienia lekarskiego w dniu 9 czerwca 2021 r. nie stawił się bez usprawiedliwienia do pracy (...)  »
Wykazywanie okresów nieobecności w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ma ono istotne znaczenie dla późniejszego ustalenia stażu pracy danej (...)  »
Wymiar urlopu pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Pracownica zatrudniona od dwóch lat na pełny etat posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z dniem 16 lipca 2021 r. rozwiązuje umowę o pracę w (...)  »
Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 7
Roszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. (...)  »
Podpisanie protokołu powypadkowego przez poszkodowanego i przekazanie jego do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
1) W zakładzie pracy miało miejsce zdarzenie, którego zespół powypadkowy nie uznał za wypadek przy pracy. Sporządziliśmy protokół powypadkowy, z którym zapoznaliśmy pracownika. Pracownik nie (...)  »
Prowadzenie części D akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Jakimi zasadami należy kierować się przy przechowywaniu w części D akt pracowniczych dokumentów związanych z kilkukrotnym ukaraniem pracownika? W części D akt osobowych należy gromadzić (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.