Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.772 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Zamówienia publiczne
Czy należy unieważnić postępowanie, gdy zamawiający nie umieścił jednej ze zmian do ogłoszenia o zamówieniu w wymaganym publikatorze?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Jesteśmy jednostką samorządową i prowadzimy postępowanie w projekcie z dofinasowaniem ze środków UE. Podczas prowadzenia postępowania na skutek zmian w pozycjach kosztorysowych przedmiaru stanowiącego załącznik (...)  »
Zamówienia bez wadium, ale z zaliczkami według tarczy 4.0
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na wielu branżach, pogorszyła również sytuację finansową przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych. Brak płynności finansowej może skutkować zarówno niemożnością (...)  »
Możliwość uzupełniania dokumentów przedmiotowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Czy jako zamawiający mamy prawo wezwać wykonawcę do uzupełnienia karty katalogowej, w której określona jest wymagana w naszym opisie przedmiotu zamówienia gramatura materiału oraz do (...)  »
Obowiązek złożenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej? W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 (...)  »
Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zamówień na zakup i dostawę leków dla mieszkańców DPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 25 czerwca 2019 r. (znak WA 4120-4/2019-w), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie zasad obliczania (...)  »
Jakie należności zamawiający może pokryć z wniesionego zabezpieczenia?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Chcemy zobowiązać ewentualnego wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jakie należności (...)  »
Zamówienie na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Czy zamówienia na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej można udzielić w trybie zapytania o cenę? Odpowiedź na powyższe pytanie jest uwarunkowana przede wszystkim (...)  »
Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia - wyjaśnienie UZP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.06.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Z (...)  »
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2020 r.
Czy szkoła będąca gminną jednostką budżetową obowiązana jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, czy też sprawozdanie takie sporządza wyłącznie gmina, w której strukturze (...)  »
Jakie dokumenty musi sporządzić zamawiający by udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Jesteśmy instytucją kultury i otrzymaliśmy dofinansowanie na dostawy foteli teatralnych nie przekraczające 30.000 euro, ale przekraczające 50.000 zł netto. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. (...)  »
Zatrzymanie wadium w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zajął stanowisko odnośnie stosowania przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 Pzp w (...)  »
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W jaki sposób przeprowadzić istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne w związku z pandemią koronawirusa, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? (...)  »
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 14
Czas trwania stanu epidemii jest trudnym okresem dla wielu firm. Wykonawcy mogą mieć problemy z realizacją zamówień publicznych w związku z przejściowymi brakami w dostawie (...)  »
Procedura otwarcia ofert bez obecności stron
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Jako zamawiający jesteśmy w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego. W jaki sposób powinniśmy dokonać otwarcia ofert? Czy możemy to zrobić on-line? Zasadniczo z zawartością wniosków (...)  »
Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy przy zamówieniach udzielanych poniżej progu a tarcza antykryzysowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy mimo stanu epidemii możemy swobodnie zmieniać warunki umów dotyczących zamówień publicznych poniżej progu, np. zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy przy robotach związanych z drobnymi remontami pomieszczeń (...)  »
Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację o braku możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w (...)  »
Przesłanki zatrzymania wadium w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat interpretacji i stosowania przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. (...)  »
Znak towarowy w opisie przedmiotu zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 18
Przygotowujemy się do rozpisania przetargu. Czy opisując przedmiot zamówienia możemy posłużyć się dla przykładu znakiem towarowym? Odpowiedź na to pytanie zależy od specyfiki przedmiotu zamówienia, (...)  »
Zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy zlecenia przez OPS a prawo zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia opiekunki na umowę zlecenie. Czy przy wartości usług opiekuńczych przekraczających w ciągu roku 30.000 euro możemy zatrudniać opiekunki na umowę zlecenie (...)  »
Kredyt i pożyczka dla szpitala bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Czy szpital (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) może bez postępowania przetargowego zaciągnąć kredyt bankowy? Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. (...)  »
Zamawianie posiłków przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
Występujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, uzasadnia zamawianie posiłków dla osób objętych kwarantanną (przez miejski ośrodek pomocy społecznej) bez stosowania Prawa (...)  »
VAT przy usługach budowlanych wykonywanych w budynku szkoły
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 20
Będziemy brać udział w przetargu nieograniczonym na remont stolarki okiennej w szkole podstawowej. Czy zamawiający sam ustala stawki podatku VAT, czy porównuje je w składanych (...)  »
Zmiana treści ogłoszenia o zamówienie publiczne
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 18
Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu na wymianę rolet przeciwwłamaniowych o wartości powyżej progów unijnych, w ramach przetargu nieograniczonego. Jakie obowiązują zasady zgłaszania ewentualnych zmian w (...)  »
Procedura przetargowa w przypadku sprzedaży przez gminę nieruchomości rolnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Jaką procedurę przetargową należy zastosować w przypadku sprzedaży przez gminę nieruchomości rolnych - przetarg ograniczony czy nieograniczony? Na wstępie należy wskazać, że do procedur określających (...)  »
Kontrola realizacji obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych przy zamówieniu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 18
Zamawiający planuje rozpisać przetarg. W specyfikacji ma się znaleźć klauzula dotycząca wymogu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych. W jaki sposób zamawiający będzie mógł kontrolować (...)  »
Czy zamawiający zapłaci korekty finansowe w sytuacji, gdy unieważnił postępowanie?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Jesteśmy instytucją samorządową i obecnie jedno z naszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które jest obarczone błędami, zdecydowaliśmy się unieważnić. Czy z tego tytułu zostaną (...)  »
Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020, strona 18
Obowiązujący od 1 stycznia br. nowy obniżony średni kurs złotego spowodował, iż zmianom uległ próg stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. To zaś powoduje, (...)  »
Wybór kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Czy przy wyborze kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną gminy zachodzi konieczność stosowania przepisów prawa zamówień publicznych? Świadczenie usług prawnych stanowi usługę w rozumieniu art. 2 (...)  »
Dokumentacja sporządzana przez zamawiającego przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki na usługi artystyczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Jesteśmy instytucją samorządową i zawieramy z artystami umowy, ale zwykle do wartości nieprzekraczającej progu unijnego. Tym razem kwota umowy przekroczy próg unijny. Jakie dokumenty oprócz (...)  »
Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
Urząd Gminy w związku z projektem dofinansowanym ze środków unijnych ma w ramach programu RPO dokonać zakupu sprzętu komputerowego, którego szacunkowa wartość wynosi 24 tys. (...)  »
Miejsce publikacji informacji o zaliczkach dla wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 18
Planujemy wszcząć procedurę udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. W związku z charakterem zamówienia przewidujemy udzielić zaliczek przyszłemu wykonawcy. Gdzie należy zawrzeć informację o (...)  »
Możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki z powołaniem się na prawa wyłączne w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
We wniosku o dofinansowanie założyliśmy rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu komputerowego, który nasza instytucja posiada od lat. Nie jesteśmy jednak właścicielem kodów źródłowych. Czy możemy zatem (...)  »
Raport z realizacji zamówienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej nową ustawą Pzp, od 1 stycznia 2021 r. (...)  »
Złożenie sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 3
Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2019 r. zamówieniach publicznych. Sprawozdanie to należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do (...)  »
Przeprowadzenie procedury przetargowej na wymianę okien w szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Czy szkoła musi przeprowadzać procedurę przetargową na wymianę okien jeśli wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 90.000 zł? Czy wystarczy w takiej sytuacji zastosować procedurę zapytania (...)  »
Zebranie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 18
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości, jeżeli uzna, iż inna procedura wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest w jego ocenie (...)  »
Rachunek bankowy do przechowywania wadium
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 18
Wadium w postępowaniach o zamówienie publiczne wymagane jest, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. W przypadku gdy tych wartości nie przekracza, (...)  »
Zamiana podmiotu trzeciego wskazanego w ofercie wykonawcy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Czy wykonawca może zamienić podmiot trzeci wskazany w ofercie na inny podmiot trzeci w sytuacji, gdy zamawiający uzna, że podmiot ten nie spełnia warunków udziału (...)  »
Moment żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 18
Jednostka będzie organizowała przetarg na dostawę produktów żywnościowych. Na jakim etapie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powinniśmy wezwać wykonawców do składania dokumentów? Zasadniczo zamawiający przed (...)  »
Wykonawcy wdrażający PPK mogą negocjować wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019, strona 18
Jednostka zleciła wykonawcy wykonanie zamówienia publicznego polegającego na budowie świetlicy. Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż (...)  »
Udzielenie przez instytucję kultury zamówienia z wolnej ręki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Podczas udzielania przez instytucję kultury zamówienia w trybie zapytania o cenę nie wpłynęła żadna oferta. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia z wolnej ręki? (...)  »
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019, strona 18
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół. Jest to obowiązek obciążający zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie (...)  »
Żądanie dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowców w przetargu na dowóz dzieci do szkół
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) organizuje przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy organizując taki przetarg możemy żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających (...)  »
Zmiana formy zabezpieczenia przez wykonawcę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 18
Zamawiający udzielił wykonawcy zamówienia na dostawę sprzętu medycznego. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych. Teraz zwrócił się z prośbą o zmianę formy zabezpieczenia. Czy (...)  »
Możliwość dokonywania drobnych zakupów bez pisemnych umów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Czy dokonując drobnych zakupów, np. czajnika czy artykułów biurowych, instytucja kultury może dokonywać ich bez zapytania o cenę i bez zawierania pisemnych umów na zakupy? (...)  »
Zamówienia na koncerty w instytucji kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Jakie procedury muszą być zachowane w instytucjach kultury przy zamówieniach na koncerty? Czy każdy z nich można traktować jako odrębne zamówienie? Rozważając kwestię szacowania zamówień (...)  »
Czym różni się zmiana postanowień umowy nieistotna od bagatelnej?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Zamawiający w wyniku przetargu nieograniczonego zawarł umowę na budowę drogi gminnej i dopiero na etapie jej realizacji zaistniała konieczność wykonania kilku dodatkowych zjazdów do posesji, (...)  »
Najszybszy możliwy termin zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
Jednostka musi dokonać zakupu, prawdopodobnie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. W jakim najszybszym terminie po wyłonieniu wykonawcy będziemy mogli zawrzeć z nim umowę? Termin (...)  »
Publikacja ogłoszeń o zamówieniach poniżej progu w biuletynie zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. pod poz. 2019 opublikowano ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną (...)  »
Nie każda niezgodność oferty ze SIWZ powoduje jej odrzucenie
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 04.11.2019, strona 18
Jednostka organizuje przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej. Czy obowiązkowo musi odrzucać te oferty, które są niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeśli taka (...)  »
Odpowiedzialność zamawiających przy wspólnym prowadzeniu postępowań z uwzględnieniem problemu korekt finansowych przy projektach dofinansowanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego realizującą kilka postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dofinansowanych ze środków UE wraz z dwoma innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarliśmy porozumienie, które (...)  »
Unieważnienie postępowania z powodu wysokich cen ofert
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Jednostka będzie organizować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (tryb przetargowy). Część środków na ten cel otrzymamy już po ogłoszeniu przetargu. Jak powinniśmy postąpić w (...)  »
Zamawiający pokryją wykonawcom wydatki na PPK
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony (...)  »
Jak będzie wyglądać nowa procedura przetargowa?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 15
Zakończyły się prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wejście w życie nowego aktu prawnego zakończy (...)  »
Elektroniczne składanie ofert w progu krajowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2019 r.
Jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, także w progu krajowym. Obecnie chcielibyśmy rozszerzyć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na (...)  »
Unieważnienie postępowania z powodu braku ofert
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do organizacji przetargu. Ile ofert musi wpłynąć, aby można było uznać przetarg za ważny? Kiedy, w związku z małą ilością oferentów, musi (...)  »
Konieczność zakupu drukarki przed wszczęciem planowanego postępowania przetargowego na zakup sprzętu informatycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.10.2019 r.
W naszej jednostce cały dział finansowy korzysta z jednego zbiorczego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki), które uległo awarii, a jego naprawa jest nieopłacalna i konieczne jest zakupienie (...)  »
Planowanie zamówień publicznych w świetle nowego Prawa zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Czy w nowym Prawie zamówień publicznych zmienią się zasady planowania postępowań o udzielenie zamówień? W dniu 11 września 2019 r. Sejm na 86. posiedzeniu uchwalił (...)  »
UZP o zmianach w prawie oddziałujących na zamówienia publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.09.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)  »
Wykluczenie nieuczciwego wykonawcy z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 18
Obecnie obowiązujące jeszcze Prawo zamówień publicznych zawiera katalog przesłanek, których zaistnienie skutkuje obowiązkowym lub fakultatywnym wykluczeniem wykonawcy z przetargu. Dwie z nich dotyczą wprowadzenia zamawiającego (...)  »
Przedłużenie terminu składania ofert po zmianach w ogłoszeniu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019, strona 18
Zamawiający musi dokonać zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. O ile musimy przedłużyć termin składnia (...)  »
Przedłużenie okresu ważności wadium a przedłużenie terminu związania ofertą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
W świetle art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 (...)  »
Upływ terminu związania ofertą a wybór danej oferty jako najkorzystniejszej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Czy zamawiający może wybrać daną ofertę jako najkorzystniejszą i zawrzeć umowę z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą? Upływ terminu związania ofertą nie stanowi przeszkody (...)  »
Zwrot próbek złożonych w toku postępowania o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Wszystkie dokumenty (w tym próbki) składane przez wykonawców w toku postępowania powinny być archiwizowane przez zamawiającego w ramach prowadzonej dokumentacji. Jedyne dopuszczalne odstępstwo od tej (...)  »
Zastrzeżenie osobistego wykonania zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do rozpisania dwóch przetargów nieograniczonych: na dostawę miału oraz na dowóz pracowników. Czy w przypadku tych przetargów może wprowadzić ograniczenie osobistego wykonania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.