Wydawnictwo Podatkowe
środa, 23 października 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 14.076 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
40
1
2
3
4
5
6
41
7
8
9
10
11
12
13
42
14
15
16
17
18
19
20
43
21
22
23
24
25
26
27
44
28
29
30
31
Zamówienia publiczne
Odpowiedzialność zamawiających przy wspólnym prowadzeniu postępowań z uwzględnieniem problemu korekt finansowych przy projektach dofinansowanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego realizującą kilka postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dofinansowanych ze środków UE wraz z dwoma innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarliśmy porozumienie, które (...)  »
Unieważnienie postępowania z powodu wysokich cen ofert
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Jednostka będzie organizować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (tryb przetargowy). Część środków na ten cel otrzymamy już po ogłoszeniu przetargu. Jak powinniśmy postąpić w (...)  »
Zamawiający pokryją wykonawcom wydatki na PPK
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony (...)  »
Jak będzie wyglądać nowa procedura przetargowa?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 15
Zakończyły się prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wejście w życie nowego aktu prawnego zakończy (...)  »
Elektroniczne składanie ofert w progu krajowym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2019 r.
Jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, także w progu krajowym. Obecnie chcielibyśmy rozszerzyć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na (...)  »
Unieważnienie postępowania z powodu braku ofert
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do organizacji przetargu. Ile ofert musi wpłynąć, aby można było uznać przetarg za ważny? Kiedy, w związku z małą ilością oferentów, musi (...)  »
Konieczność zakupu drukarki przed wszczęciem planowanego postępowania przetargowego na zakup sprzętu informatycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.10.2019 r.
W naszej jednostce cały dział finansowy korzysta z jednego zbiorczego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki), które uległo awarii, a jego naprawa jest nieopłacalna i konieczne jest zakupienie (...)  »
Planowanie zamówień publicznych w świetle nowego Prawa zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Czy w nowym Prawie zamówień publicznych zmienią się zasady planowania postępowań o udzielenie zamówień? W dniu 11 września 2019 r. Sejm na 86. posiedzeniu uchwalił (...)  »
Wykluczenie nieuczciwego wykonawcy z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 18
Obecnie obowiązujące jeszcze Prawo zamówień publicznych zawiera katalog przesłanek, których zaistnienie skutkuje obowiązkowym lub fakultatywnym wykluczeniem wykonawcy z przetargu. Dwie z nich dotyczą wprowadzenia zamawiającego (...)  »
Przedłużenie terminu składania ofert po zmianach w ogłoszeniu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019, strona 18
Zamawiający musi dokonać zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. O ile musimy przedłużyć termin składnia (...)  »
Przedłużenie okresu ważności wadium a przedłużenie terminu związania ofertą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
W świetle art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 (...)  »
Upływ terminu związania ofertą a wybór danej oferty jako najkorzystniejszej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Czy zamawiający może wybrać daną ofertę jako najkorzystniejszą i zawrzeć umowę z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą? Upływ terminu związania ofertą nie stanowi przeszkody (...)  »
Zwrot próbek złożonych w toku postępowania o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Wszystkie dokumenty (w tym próbki) składane przez wykonawców w toku postępowania powinny być archiwizowane przez zamawiającego w ramach prowadzonej dokumentacji. Jedyne dopuszczalne odstępstwo od tej (...)  »
Zastrzeżenie osobistego wykonania zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do rozpisania dwóch przetargów nieograniczonych: na dostawę miału oraz na dowóz pracowników. Czy w przypadku tych przetargów może wprowadzić ograniczenie osobistego wykonania (...)  »
Odpowiedzialność za wady techniczne systemu informatycznego służącego prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy bardzo wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Czy w sytuacji zaistnienia wad związanych z działaniem systemu informatycznego, które przykładowo mogą (...)  »
Obowiązek odbierania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych
Poradnik VAT nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 5
Od 18 kwietnia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub (...)  »
Obecne i planowane reguły udzielania zamówień
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Obecnie trwają zaawansowane prace nad zupełnie nową ustawą - Prawo zamówień publicznych. Choć planowane są dość istotne zmiany, to część przepisów znajdujących się w aktualnie (...)  »
Ustalanie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, strona 18
Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie definiują, jakie usługi lub dostawy należy uznać za powtarzające się okresowo. Przyjmuje się, że z takim zamówieniem będziemy (...)  »
Wprowadzenie podwykonawcy po zawarciu umowy w świetle wyroków KIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
W toku realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług pielęgnacji zieleni, wykonawca zgłosił nam po 4 miesiącach od jej zawarcia, wprowadzenie podwykonawcy. W (...)  »
Zastrzeżenie w ogłoszeniu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, strona 18
Jednostka będzie prowadzić postępowanie w celu udzielenia zamówienia na dostawę odzieży roboczej i ochronnej. Czy w ogłoszeniu możemy zawrzeć zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą (...)  »
Czy możliwa jest zmiana podmiotu udostępniającego zasoby na etapie badania ofert?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Wykonawca, którego oferta została wstępnie uznana za najkorzystniejszą, opierał się na doświadczeniu innego podmiotu, który został wskazany zarówno w samej ofercie, jak i w oświadczeniach (...)  »
Wykazywanie przez wykonawców doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy zamawiającym z sektora finansów publicznych, prowadzimy postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych, procedura odwrócona. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złożył wykaz robót (...)  »
Przygotowanie postępowania przez zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 18
Zamawiający, a więc podmiot, który zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, musi podjąć szereg czynności przygotowawczych. (...)  »
Moment zwrotu wadiów przez zamawiającego w sytuacji przedłużenia terminu związania ofertą
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury i realizujemy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w naszym obiekcie instalacji klimatyzacyjnej. Zwróciliśmy się do wszystkich uczestników postępowania o (...)  »
Termin rozstrzygnięcia przetargu
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019, strona 18
Zamawiający przygotowuje się do zorganizowania przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promocyjnych, o wartości poniżej progów unijnych. W jakim terminie po zamieszczeniu ogłoszenia o postępowaniu należy (...)  »
Czy wykonawca musi załączyć do oferty JEDZ podmiotu udostępniającego mu swoje zasoby?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Czy zawsze wykonawca, który korzysta z potencjału innego podmiotu, musi złożyć z ofertą jego JEDZ? Postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, powyżej progów (...)  »
Udzielenie zamówienia publicznego na odnawialne źródła energii
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
Montaż urządzeń fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych stanowi roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego. Jednakże w celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie (...)  »
Oświadczenia i dokumenty w procedurze przetargowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, strona 18
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepisy Prawa zamówień publicznych wyraźnie stanowią, kiedy (...)  »
Odstąpienie nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy kupna nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.06.2019 r.
Gmina może ogłosić kolejny przetarg w sytuacji gdy wybrany w ramach pierwszego przetargu nabywca nie przystąpił do umowy sprzedaży nieruchomości, jednak przetarg ten powinien być (...)  »
Czy brak kosztorysu w ofercie wykonawcy przy wynagrodzeniu ryczałtowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury i przygotowujemy się do remontu naszego obiektu. W zamówieniu chcemy zastosować wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym zależy nam aby wykonawcy dołączyli kosztorysy (...)  »
Przesłanki unieważnienia postępowania
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, strona 18
Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zrealizowania się co najmniej jednej z przesłanek opisanych w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 (...)  »
Zamówienie przez gminę przeszukania terenu i ewentualnego usunięcia niewypałów i niewybuchów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Czy udzielając zamówienia na przeszukanie terenu na obecność niewypałów i niewybuchów wraz z ich likwidacją jednostka samorządu terytorialnego (gmina) musi stosować przepisy o zamówieniach publicznych? (...)  »
Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019, strona 18
Obowiązki informacyjne zamawiającego po dokonaniu wyboru oferty i zasady ich publikacji określa art. 92 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze (...)  »
E-faktury w zamówieniach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
15 kwietnia 2019 r. wszczęliśmy postępowanie w zakresie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych. Termin składania ofert wyznaczono na 4 czerwca (...)  »
Wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, strona 18
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do (...)  »
Terminy dotyczące procedur przetargowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
W jaki sposób dobrze zaplanować udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem odpowiednich terminów niezbędnych na procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień Publicznych? Jak przewidzieć przykładowo termin (...)  »
Termin na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a wnoszenie środków odwoławczych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
W którym momencie wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa i czy udzielenie przez zamawiającego odmowy na ujawnienie informacji konkurentowi przy zastrzeżeniu przez wykonawcę pewnych informacji jako tajemnicy (...)  »
Wycofanie się wykonawcy a prawo do zatrzymania wadium
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 18
Jednostka będzie prowadzić postępowanie w celu udzielenia zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych. Chcemy wprowadzić wymóg wniesienia przez oferentów wadium. Do jakiego momentu wykonawca może wycofać (...)  »
Nowe zasady ochrony danych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 18
Każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wiąże się z przepływem wielu dokumentów, zawierających dane osobowe wykonawców, podwykonawców, ich pracowników i osób z nimi współpracujących. (...)  »
Zespół do spraw nadzoru nad realizacją zamówienia - powoływanie, zadania i tryb pracy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) kwestie związane z zespołem ds. nadzoru nad realizacją (...)  »
Informacja o zaliczkowaniu w ogłoszeniu lub SIWZ
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, strona 18
Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do rozpisania przetargu nieograniczonego. Przewidujemy możliwość udzielenia zaliczek. Gdzie taka informacja powinna się znaleźć? W przypadku jakich zamówień nie ma (...)  »
Wyłączenie pracowników z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019, strona 18
Przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych wskazują, iż wszelkie czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny być wykonywane przez osoby, które (...)  »
Obowiązek złożenia sprawozdania z zamówień publicznych przez instytucję kultury
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2019 r.
Czy instytucja kultury miała obowiązek złożenia sprawozdania z zamówień publicznych jeśli wartość wszystkich zamówień w 2018 r. nie przekroczyła kwoty 14.000 euro? Obowiązek sporządzenia rocznego (...)  »
Co powinno zawierać zapytanie ofertowe?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.05.2019 r.
Jesteśmy instytucją sektora finansów publicznych i beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków UE. W projekcie są także zamówienia podprogowe przekraczające 50.000 zł netto w stosunku do (...)  »
Niezgodność oferty z treścią SIWZ podstawą odrzucenia oferty
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019, strona 18
Jako zamawiający przygotowujemy się do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W jakim zakresie zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień (...)  »
Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych a spółki komunalne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Czy obowiązek wystawiania/otrzymywania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych dotyczy także spółek komunalnych przy przetargach na kwoty powyżej 30.000 euro? Jak w praktyce należy stosować przepisy (...)  »
Zasady podziału zamówienia na części
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 18
Planujemy przeprowadzenie dużego zamówienia. Zastanawiamy się nad podzieleniem go na części. O jakich zasadach powinniśmy pamiętać, żeby nie narazić się na zarzuty naruszenia zasad zamówień (...)  »
Wykluczenie wykonawcy z powodu wcześniejszego nienależytego wykonania umowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Czy jednostka budżetowa, jako zamawiający, może wykluczyć z przetargu wykonawcę, który we wcześniejszych latach nienależycie wykonał zleconą mu usługę (zamówienie)? Co do zasady, każdy zamawiający, (...)  »
Założenia nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019, strona 18
O zupełnie nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która kompleksowo uregulowałaby materię zamówień publicznych, mówi się od lat. To postulat zarówno podmiotów publicznych, jak i wykonawców (...)  »
Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt umowy o zamówienie publiczne? - checklista
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
Pracuję w jednostce budżetowej w dziale administracyjno-gospodarczym. W ramach udziału w pracach komisji przetargowych mam zlecane przygotowanie projektów umów o udzielenie zamówień publicznych - zarówno (...)  »
Zamówienia in-hause gminy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 18
Gmina zleca wykonanie zadania publicznego własnej spółce w ramach procedury in-hause. Czy warunek 90% obrotów z zadań powierzonych przez gminę tej spółce należy spełniać w (...)  »
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia zawodowego wykonawcy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
Jesteśmy instytucją sektora finansów publicznych i beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków UE. Podczas kontroli projektu instytucja zarządzająca sfomułowała zarzut dotyczący wymagania w SIWZ doświadczenia od (...)  »
Powoływanie komisji przetargowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
W przypadku zamawiającego, którym jest urząd gminy, czynność powołania komisji przetargowej może wykonać wyłącznie wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź pracownik urzędu gminy lub miasta, (...)  »
Dokumenty wymagane od wykonawców o statusie ZPChr
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 18
Zamawiający zobowiązany jest zorganizować przetarg na usługi sprzątania. Chcielibyśmy zastrzec w ogłoszeniu, iż o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej. Czy takie ograniczenie (...)  »
Dotychczasowy wykonawca jako podwykonawca nowego wykonawcy usług
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
W obecnym stanie prawnym nie ma zakazu, by podwykonawcą wybranego wykonawcy była inna firma biorąca również udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie (...)  »
Zawarcie umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
W ramach zorganizowanego przez nas przetargu na roboty budowlane (zgodnie z prawem zamówień publicznych) wyłoniliśmy wykonawcę. Czy w przypadku gdy oferta tego wykonawcy nie zawierała (...)  »
Składanie oświadczenia na podstawie art. 17 Pzp przez kierownika zamawiającego, podpisującego jedynie umowę o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
Jesteśmy instytucją sektora finansów publicznych oraz jednym z beneficjentów projektu. W ramach wspólnego porozumienia, z pośród trzech beneficjentów, wyłoniony został lider do prowadzenia w tym (...)  »
Określanie terminów składania ofert
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 18
Wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający musi uwzględnić złożoność zamówienia oraz, w przypadku ofert, czas potrzebny na ich (...)  »
Kary umowne w umowach na roboty budowlane
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Jednostka budżetowa (szkoła) zamierza zawrzeć umowę na roboty budowlane obejmujące remont sali gimnastycznej (wartość zamówienia powyżej 30.000 euro). Czy taka umowa musi zawierać zapisy o (...)  »
Udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, strona 18
Obecnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, składanie ofert i porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może (...)  »
Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 18
Od 18 kwietnia 2019 r. (z pewnymi wyjątkami) zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach (...)  »
Zmiany w prawie zamówień publicznych w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Jakie zmiany wchodzą w życie w prawie zamówień publicznych w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych? Ustawa z (...)  »
Przedłużenie terminu realizacji robót o czas wstrzymania prac
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
W ramach zamówień publicznych mamy do czynienia z tzw. zasadą ograniczonej swobody umów. Wyraża się ona m.in. w ogólnym zakazie dokonywania zmian umowy w sprawie (...)  »
Wykonawca musi udowodnić, że cena przedmiotu zamówienia nie jest za niska
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018, strona 18
Jednostka prowadzi postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługi sprzątania domu kultury. Wpłynęło kilka ofert. Wydaje nam się, że w jednej z nich jest (...)  »
Bezpośrednia odpowiedź zamawiającego dla wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 18
Szkoła będzie organizować przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach. W przypadku wątpliwości ze strony wykonawców chcielibyśmy udzielać odpowiedzi bezpośrednio tylko zainteresowanym wykonawcom. Czy takie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.