Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 15 września 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.151 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Pozostałe zagadnienia
Nie można dokonywać zmian w planie finansowym z mocą wsteczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Do 31 sierpnia 2019 r. wszystkie wydatki dotyczące gimnazjum były wydatkowane z (...)  »
Wypadek na terenie szkoły
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 23
Moja córka została uderzona przez kolegę na terenie szkoły podczas przerwy lekcyjnej. W wyniku tego zdarzenia ma pękniętą kość nosową i kilka drobniejszych obrażeń twarzy. (...)  »
Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność uczniów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Prowadzimy szkołę. Obecnie nie wnosimy wpłat na PFRON. Z początkiem września br. wskaźnik zatrudnienia przekroczy 25 etatów. W szkole mamy dwóch uczniów posiadających dokument o (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe (zarówno publiczne jak i niepubliczne) to miejsca, w których codziennie przetwarza się duże ilości danych osobowych zarówno zwykłych jak (...)  »
Zmiany w zasadach odbierania odpadów komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 1
Z dniem 6 września br. weszła w życie znaczna część przepisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (...)  »
Udostępnienie danych absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Do liceum często zgłaszają się absolwenci szkoły z lat ubiegłych z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych kolegów i koleżanek, np. w celu zorganizowania spotkania klasowego. (...)  »
Zaciąganie pożyczek na finansowanie bieżącej działalności przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym gminy. Mamy problem z finansowaniem działalności bieżącej i planujemy zaciągnąć samodzielnie kredyt (pożyczkę). Czy będzie to właściwe rozwiązanie? Samorządowy zakład budżetowy (...)  »
Czas pracy i dni wolne stażysty
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
Jednostka planuje przyjąć na staż młode osoby bezrobotne, skierowane przez urząd pracy. W jakich godzinach takie osoby mogą wykonywać swoje obowiązki? Czy będzie przysługiwać im (...)  »
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
RODO określając zadania inspektora ochrony danych robi to w sposób dość ogólny. Nie wskazuje też sposobów i terminów realizacji tych obowiązków. Jak informuje PUODO, taki (...)  »
Nie ma możliwości dofinansowania z budżetu JST budowy obiektu sakralnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Rada miejska planuje uchwalić zmianę budżetu miasta i wprowadzić nowy wydatek. Chodzi o wydatek na pokrycie dachowe nowo budowanego kościoła oraz iluminacji. Czy jest możliwość (...)  »
Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Jesteśmy jednostką budżetową. W ostatnim czasie mieliśmy problemy z dwoma pracownikami, którzy zjawili się w pracy pod wpływem alkoholu. W związku z tym chcielibyśmy wprowadzić (...)  »
Uchwała dotycząca zasad i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Gmina zamierza podjąć uchwałę dotyczącą zasad i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych gminy. W założeniu ulgi mają być również skierowane do przedsiębiorców (...)  »
Opisywanie dokumentów wydatkowych przy rozliczaniu dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Nasza gmina chce wprowadzić zmianę uchwały w sprawie dotowania niepublicznych przedszkoli. Chodzi o zapis obligujący te placówki do opisywania każdego wydatku (rachunku, faktury) adnotacją o (...)  »
Przekazanie środków na pokrycie straty SP ZOZ w transzach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (samorząd powiatowy) prowadzącą szpital działający w formie SP ZOZ. W związku z wygenerowaniem przez szpital straty za ubiegły rok (2018) w (...)  »
Kompetencje w zakresie sporządzania i zmian planu finansowego jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2019 r.
Czy w związku z tym, że jednostka budżetowa (system oświaty) nie posiada osobowości prawnej, jej plan finansowy (budżetu, dochodów budżetowych oraz rachunku dochodów jednostki) oraz (...)  »
Umowy cywilnoprawne zawierane z podmiotem publicznym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 19
Poza umowami zawieranymi w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, istnieje także znaczna grupa umów zawierana przez przedsiębiorców z podmiotami publicznymi na zasadach ogólnych. W (...)  »
PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 18
Wiem, że w przedsiębiorstwach wprowadzane są Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy pracownicy zatrudnieni w gminie również będą mogli przystąpić do tego programu? Jeśli tak, to w (...)  »
Wnoszenie wkładów do spółek kapitałowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 17
Jednostka samorządu terytorialnego może wnosić wkład do spółki handlowej w dwóch sytuacjach - na pokrycie kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki oraz celem pokrycia podwyższanego kapitału (...)  »
Dane osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS tylko do wglądu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 1
Udzielenie ulgowego świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi być poprzedzone ustaleniem, w jakiej sytuacji materialno-bytowej znajduje się osoba uprawniona do świadczeń z ZFŚS. Wymóg (...)  »
Gmina nie może wykorzystać środków z rachunku sum depozytowych na potrzeby jednostek organizacyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Burmistrz zamierza przekazać środki pieniężne z rachunku sum depozytowych na podstawowe rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy. To pieniądze pochodzące z wadiów i zabezpieczeń wykonania umów. (...)  »
Zalecenia UODO w przypadku naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 18
Rejestrowanie oraz zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratorów danych unijne rozporządzenie o ochronie danych. Oprócz (...)  »
Bezpłatne użyczenie pojazdu stanowiącego własność gminy dla OSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Czy wójt może użyczyć bezpłatnie służbowego busa dla OSP z sąsiedniej gminy w celu zorganizowania wyjazdu na imprezę integracyjną? Bezpłatne użyczenie pojazdu gminnego na potrzeby (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 67
Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne (art. 23 ust. 1 ustawy o PPK). Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej (...)  »
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu a limit ustanowiony w uchwale budżetowej gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.06.2019 r.
Gmina w związku z inwestycjami drogowymi planuje zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na około 730 tys. zł. W uchwale budżetowej limit zobowiązań z (...)  »
Odmowa umorzenia należności gminnej stwierdzonej wyrokiem karnym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.06.2019 r.
Jeden z mieszkańców zgodnie z wyrokiem karnym ma zapłacić gminie środki pieniężne tytułem naprawienia szkody. Złożył on pismo o umorzenie tego długu, twierdząc jednocześnie, że (...)  »
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych wrażliwych
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 16
Przy konflikcie uprawnienia do informacji publicznej i ochrony życia prywatnego górę musi wziąć prawo pacjenta do ochrony danych wrażliwych. W takiej sytuacji podmiot zobowiązany do (...)  »
Kontrola radnego nad spółką komunalną
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 17
Radni gminni, powiatowi i wojewódzcy w ramach wykonywania mandatu mają istotne uprawnienia kontrolne w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (JST), w których (...)  »
Zalecenia Prezesa UODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 3
Na stronie polskiego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się "Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego", z którymi (...)  »
Monitoring wizyjny w zakładach pracy, szkołach, gminach i szpitalach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 2
Pojęcie monitoringu wizyjnego W przypadku monitoringu wizyjnego mówimy o operacjach polegających w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie (...)  »
Jak przetwarzać dane osobowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 1
Ustawa wdrażająca RODO W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)  »
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego a przychody planowane w budżecie gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.06.2019 r.
Rada gmina przygotowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 mln zł na inwestycje kanalizacyjne. Oprócz tego są już podjęte uchwały na (...)  »
Rozliczenie dotacji udzielonej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Jesteśmy szkołą niepubliczną kształcącą m.in. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy w rozliczeniu dotacji udzielonej na ucznia posiadającego ww. orzeczenie można ujmować wydatki (...)  »
Limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.06.2019 r.
Nasza gmina planuje zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym i wykorzystać maksymalną kwotę kredytu. W uchwale budżetowej mamy limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu na kwotę (...)  »
Klauzula informacyjna dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019, strona 18
Firma jest zobowiązana prowadzić ZFŚS. Niedługo będziemy przyjmować wnioski o "wczasy pod gruszą". Czy powinniśmy przedstawiać pracownikom klauzule informacyjne zgodne z RODO? Jaką podstawę prawną (...)  »
Wsparcie udzielane Policji z budżetu miasta
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2019 r.
Rada miejska planuje przekazać środki finansowe dla Policji na tzw. fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne. W tym celu, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt (...)  »
Obowiązek uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty kredytu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2019 r.
Z regulacji art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) (...)  »
Dostęp do informacji publicznej w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 15
Jak pogodzić prawo dostępu do informacji publicznej z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)? To pytanie nurtuje wielu administratorów danych, którzy jednocześnie (...)  »
Zaciągnięcie przez gminę kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
Rada gminy planuje pilnie zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Czy może tego dokonać bez zmian w uchwale budżetowej (...)  »
Rejestry czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 16
Rejestry czynności przetwarzania nie zawierają informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie gromadzenia danych osobowych. Są więc nośnikiem informacji o charakterze wewnętrznym, porządkowym, ewidencyjnym, (...)  »
Kwalifikacje do zasiadania w organach spółek komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 15
Obsada zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego podlega szczególnym regulacjom. Ma to zapewnić fachowość kadry menedżerskiej oraz niezależność osób (...)  »
Uchwała rady gminy w sprawie limitu pożyczek udzielanych z budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2019 r.
Rada miejska zamierza podjąć uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym udzielanych przez burmistrza miasta – do 150 tys. zł. Na dzień dzisiejszy (...)  »
Kierowanie budowami przez pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, strona 18
Posiadam uprawnienia kierownika budowy. Jestem zatrudniony na stanowisku kierowniczym w wydziale budownictwa wydającym pozwolenia na budowę. Czy mogę kierować budowami na terenie powiatu? Czytelnika obowiązują (...)  »
Wydatki na remont przekraczające granice planu finansowego gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.05.2019 r.
Nasza gmina chce przeprowadzić remont pomieszczeń OSP. Na dzień dzisiejszy mamy plan finansowy w budżecie na tego rodzaju wydatki 25.000 zł, wykonanie planu jest 5.000 (...)  »
Zmiany w zasadach najmu lokali komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, strona 15
W dniu 21 kwietnia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany do ustawy o ochronie praw lokatorów. Gminy uzyskały narzędzia do pełniejszej kontroli wykorzystywania lokali (...)  »
Zaliczenie nieterminowej wpłaty należności na poczet odsetek za opóźnienie w zapłacie
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.04.2019 r.
Zgodnie bowiem z art. 451 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), (...)  »
Jak wypełnić rejestr czynności przetwarzania?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, strona 15
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania to jeden z obowiązków wynikających z RODO, który sprawia administratorom danych najwięcej problemów. Jednakże właściwe opisanie i pogrupowanie czynności przetwarzania może (...)  »
Monitoring wizyjny w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, strona 18
Obecnie Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje monitoringu pracowników, tj. monitoring wizyjny oraz poczty elektronicznej. Jednocześnie przepisy dopuszczają wprowadzenie jeszcze innych form monitoringu, np. lokalizacji, stylu (...)  »
Elektromobilność może być problemem dla samorządów i przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 17
Większe jednostki samorządu terytorialnego i bliżej nieokreślone podmioty, którym jednostki te zleciły wykonywanie zadania publicznego na podstawie umowy, poczynając od początku 2020 r. będą musiały (...)  »
Dochodzenie wierzytelności podatkowych od spadkobierców
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Na gminie ciąży powinność dochodzenia wierzytelności podatkowych od spadkobierców podatników. Poza uzasadnieniem prawnym, dochodzenie ww. środków ma uzasadnienie ekonomiczne, bowiem w wielu przypadkach działania wobec (...)  »
Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 18
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz (...)  »
W jaki sposób zrealizować zalecenia audytora wewnętrznego?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
W kierowanym przeze mnie dziale zamówień publicznych został w ostatnim półroczu przeprowadzony audyt wewnętrzny w zakresie zamówień realizowanych w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień publicznych. (...)  »
Zmiany w przepisach w związku z wdrożeniem RODO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 14
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane RODO) obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Państwa członkowskie mogą odmiennie uregulować pewne (...)  »
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkoły
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.03.2019 r.
Czy wszyscy pracownicy szkoły, w tym pracownicy niepedagogiczni (np. personel sprzątający czy administracyjny), muszą przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy? Tak. Wszyscy pracownicy szkoły, zarówno (...)  »
Pobieranie opłat za internat i świadczenie usług cateringowych przez stołówkę internatu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
W strukturze zespołu szkół znajduje się internat świadczący usługi noclegowe i żywieniowe dla uczniów szkoły, szkół prowadzonych przez powiat oraz uczniów z innych powiatów przyjeżdżających (...)  »
Finansowanie remontu pomieszczeń OSP z funduszu sołeckiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Gmina ma ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej (OSP). Co przy tym istotne, ochrona przeciwpożarowa stanowi jej zadanie własne. W konsekwencji można uznać, (...)  »
Umowa powierzenia dla zewnętrznej firmy szkolącej z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 18
Pracodawca rozważa zatrudnić zewnętrzną firmę do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Czy z taką firmą należy zawrzeć umowę powierzenia, czy wystarczy upoważnić osobę prowadzącą takie (...)  »
Naliczanie odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Mamy problem w gminie z odsetkami naliczanymi od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy w każdym przypadku trzeba naliczać i pobierać takie odsetki? Często (...)  »
Ministerstwo Cyfryzacji o RODO w rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 04.03.2019, strona 18
Choć organem właściwym do wydawania wiążących objaśnień prawnych w aspekcie ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, to własne objaśnienia w zakresie przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przez (...)  »
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019, strona 15
Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych nie nałożył jeszcze ani jednej kary pieniężnej za naruszenie przepisów RODO, a kary te mogą być wysokie. Oprócz tego UODO (...)  »
Czy wójt może udzielić pożyczki przekraczającej limit ustalony przez radę gminy w uchwale?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Rada gminy określiła w uchwale wartość pożyczek jaką może udzielać wójt. Pula ta została już prawie wyczerpana a wójt zamierza udzielić kolejnej pożyczki, która przekroczy (...)  »
Powołanie administratora systemów informatycznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2019 r.
Jednostka powołała inspektora ochrony danych. Czy oprócz niego należy powołać również administratora systemów informatycznych? Czy ewentualnie jedna osoba może pełnić obie te funkcje? Żaden z (...)  »
Pokrycie straty netto SP ZOZ przez podmiot tworzący - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
W 2013 r., na podstawie uchwały zarządu powiatu, zawarto umowę z zespołem opieki zdrowotnej (szpitalem) i udzielono mu pożyczki. W związku z nie wywiązywaniem się (...)  »
Informacje o przetwarzaniu danych dla pacjentów przychodni
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Od stycznia tego roku prowadzę własną praktykę lekarską. Obecnie wdrażam zasady ochrony danych osobowych. W jaki sposób sformułować klauzulę informacyjną dla moich pacjentów? Czytelnik powinien (...)  »
Formularz oceny spełniania warunków RODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 04.02.2019, strona 18
Administratorzy danych, którzy wdrożyli nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z unijnego rozporządzenia RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, mają wątpliwości, czy po (...)  »
Środki z PFRON poza budżetem gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Mamy wątpliwość odnośnie środków finansowych przekazywanych do naszego powiatu przez PFRON. Czy należy ująć je w budżecie na 2019 r.? Tytułem wstępu przypomnieć należy o (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.