Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2018 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 2.057 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
Pomoc Eksperta
Pozostałe zagadnienia
Udostępnianie danych osobowych pracownika komornikowi
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 4
Szkoła otrzymała od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia jednego z jej pracowników. Jednocześnie komornik zobowiązał ją do przedstawienia w ciągu tygodnia informacji dotyczących kwot wynagrodzenia (...)  »
Stawki karty podatkowej w 2019 r.
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 2
Stawki podatku dochodowego na 2019 r. dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej zostały opublikowane w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej (...)  »
Termin wypłaty wynagrodzeń pracowników kontraktowych
Źródło: 03.12.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W przypadku osób świadczących dla szpitala usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin zapłaty określony (...)  »
RODO w placówkach medycznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 15
Przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych, do stosowania których zobligowane są podmioty lecznicze, nie mogą dezorganizować bądź ograniczać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Personel medyczny powinien (...)  »
Finansowanie za środków gminnych budowy parkingu na obcej nieruchomości
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina zamierza poszerzyć teren parkingu i w tym celu wykorzystać teren należący do parafii. W związku z tym planujemy podpisać umowę użyczenia. Czy w (...)  »
Naliczanie rekompensaty za koszty dochodzenia należności przez samorządowy zakład budżetowy
Źródło: 23.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Komunalny zakład budżetowy świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Część z naszych kontrahentów nie reguluje w terminie należności, przy czym kwoty zaległości często nie przekraczają 500 (...)  »
Ustalenie strefy płatnego parkowania i wyznaczenie miejsc płatnego postoju
Źródło: 16.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznacza miejsca przeznaczone na postój pojazdów. Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w (...)  »
Zmiany w zakresie sporządzania planów finansowych na rok 2019
Źródło: 13.11.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką podległą gminie. Czy od roku 2019 zmianie i uproszczeniu ulegną zasady planowania i realizacji wydatków i dochodów budżetowych? W zakresie planowania budżetowego na (...)  »
Segregacja śmieci na posesji a uprawnienia kontrolne organu
Źródło: 09.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy m.in. dotyczących wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych ze zbieraniem odpadów komunalnych. Wynika (...)  »
Terminy płatności w przypadku umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych
Źródło: 08.11.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Jako gmina współpracujemy z różnymi dostawcami. Faktury dostarczane są nam w wersji elektronicznej lub tradycyjnej z terminem płatności, który najczęściej wynosi 14 dni i liczony (...)  »
Stosowanie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Źródło: 31.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Wielu przedsiębiorców borykających się z problemem zatorów płatniczych pozostaje bezradnych wobec opóźnień w płatnościach. Pomocna przy rozwiązaniu tego problemu w zakresie obrotu gospodarczego może okazać (...)  »
Strefa płatnego parkowania
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 23
Rada gminy planuje rozszerzyć strefę płatnego parkowania w moim mieście. I tak mamy już problemy w znalezieniu miejsc parkingowych, samochodów przybywa, a darmowych miejsc parkingowych (...)  »
Możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej na mocy specustawy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 15
Jednym ze sposobów na zwiększenie liczby inwestycji mieszkaniowych w kraju i zmniejszenie formalności związanych z przygotowaniem tego typu inwestycji jest tzw. specustawa mieszkaniowa, która umożliwia (...)  »
Asystenci medyczni z możliwością wystawiania zwolnień lekarskich
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 2
Począwszy od 23 października 2018 r. zaświadczenia lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego (...)  »
Rozliczenie dotacji otrzymanej od podmiotu tworzącego na zakup sprzętu medycznego
Źródło: 26.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W marcu br. otrzymaliśmy dotację od podmiotu tworzącego na zakup sprzętu medycznego. Wartość dofinansowania została obliczona jako maksymalna na podstawie wzoru określonego w art. 114 (...)  »
Zasady rejestracji i weryfikacji tożsamości pacjentów w aspekcie RODO
Źródło: 22.10.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Zakład opieki zdrowotnej - przychodnia specjalistyczna wdraża zasady ochrony danych osobowych. Chcielibyśmy ujednolicić zasady rejestracji pacjentów. W jaki sposób możemy weryfikować ich tożsamość? Przede wszystkim (...)  »
Pobieranie przez gminę od potencjalnych kupujących zaliczek na wycenę nieruchomości
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Gmina zamierza zbywać bezprzetargowo lokale komunalne - jednak za uprzednią wpłatą zainteresowanego zakupem lokatora zaliczki na koszty wyceny tej nieruchomości (jeszcze przed zawarciem umów notarialnych). (...)  »
Upoważnienie wójta do zaciągania zobowiązań leasingowych
Źródło: 19.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rada miejska zamierza w uchwale upoważnić wójta do zaciągnięcia umowy leasingu na służbowe auta dla naszego urzędu. W uchwale tej mają być również ustalone okres (...)  »
Wątpliwości dotyczące interpretacji zmienionych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Kadra medyczna/Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów przedstawiło odpowiedzi na pytania dotyczące wątpliwości jakie pojawiły się w (...)  »
Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: 16.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy możliwe jest dokonanie zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegające na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z (...)  »
Delegowanie uprawnień jako element kontroli zarządczej
Źródło: 12.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Część pracowników jednostki budżetowej ma w ramach obowiązków powierzone uprawnienia do pewnych czynności lub podejmowania decyzji. Czy w jednostce powinien istnieć zbiorczy rejestr nadanych uprawnień? (...)  »
Naliczanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jaki sposób naliczać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego? Czy dyrektor przedszkola publicznego może zawierać z (...)  »
Dotacja przedszkolna dla dzieci 2,5-letnich
Źródło: 11.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Przepisy prawa oświatowego przewidują możliwość przyjęcia do przedszkola niepublicznego w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Chodzi o dzieci, które do ł września (...)  »
Brak podstawy prawnej do uchwały w sprawie finansowania remontów lokali wykupionych przez mieszkańców gminy
Źródło: 01.10.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy gmina może podjąć uchwałę w sprawie finansowania remontów budynków (lokali) oraz elementów wspólnych wspólnot mieszkaniowych, które zostały wykupione przez mieszkańców? W naszej opinii pozwala (...)  »
Obowiązek uzyskania opinii właściwego organu o celowości inwestycji podmiotu leczniczego
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Czy szpital kliniczny ma obowiązek wystąpić o opinię o celowości inwestycji, jeżeli inwestycja jest realizowana ze środków własnych? Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. (...)  »
Stawki czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości gminnych określić może tylko wójt
Źródło: 27.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy rada gminy może w ramach swoich kompetencji wydać uchwałę o randze prawa miejscowego ustalając konkretne stawki czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości gminnych (lokali użytkowych)? (...)  »
Poręczenie wykraczające poza rok budżetowy
Źródło: 03.09.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Gmina zamierza udzielić poręczenia kredytu dla swojej jednostki budżetowej, przy czym umowa ma być na 5 - 6 lat. Jaki organ gminy ma podjąć decyzję (...)  »
Rekonwersja żołnierzy zawodowych
Źródło: 27.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Żołnierz, który pełni zawodową służbę wojskową w naszej jednostce, planuje zakończenie tej służby. Wiemy, że może on skorzystać z różnego rodzaju kursów pozwalających na przekwalifikowanie (...)  »
Problemy z wdrożeniem RODO w usługach medycznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018, strona 18
Podmioty wykonujące działalność leczniczą przetwarzają duże ilości danych osobowych, w tym, co oczywiste, dane o stanie zdrowia, które są danymi szczególnej kategorii. Wejście w życie (...)  »
Finansowe zaangażowanie gminy w modernizację oświetlenia ulicznego
Źródło: 17.08.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Nasza gmina zamierza sfinansować modernizację oświetlenia ulicznego, chodzi o lampy – punkty świetlne. Czy będzie to tego podstawa skoro nie jest to majątek gminy? Regionalna (...)  »
Obowiązek opracowania i wdrożenia instrukcji planowania finansowego w jednostce budżetowej
Źródło: 10.07.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy w jednostce budżetowej istnieje obowiązek opracowania i wdrożenia instrukcji planowania finansowego? Jakie elementy powinna ona zawierać? »
Prowadzenie działalności gospodarczej przez głównego księgowego samorządowej jednostki budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 01.07.2018, strona 37
Czy główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność oświatową może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy nie będzie to pozostawać w (...)  »
Ustawa o ochronie danych osobowych - opublikowana
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018, strona 9
W Dzienniku Ustaw z 24 maja 2018 r., pod poz. 1000, opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa weszła (...)  »
Monitoring wizyjny w szkołach zgodny z RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 07.06.2018, strona 1
Kwestia wprowadzania monitoringu wizyjnego w szkołach od lat budziła sporo kontrowersji. Wskazywano, że szkoły nie mają podstawy prawnej do prowadzenia monitoringu. Część szkół wprowadzając monitoring (...)  »
Środki naprawcze i kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów RODO
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018, strona 58
Jednostka przygotowuje się do wdrożenia przepisów RODO. Dotychczas nie mieliśmy żadnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Obawiamy się, że nie zdążymy przygotować wszystkiego na (...)  »
Klauzule informacyjne przekazywane pracownikom
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, strona 4
Jako pracodawca wdrażamy regulacje wynikające z RODO. Chcielibyśmy przygotować nowe klauzule informacyjne dla pracowników, informujące ich o tym, że będziemy przetwarzać ich dane w celach (...)  »
Obowiązek przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych
Źródło: 07.05.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. W roku bieżącym otrzymaliśmy dużą liczbę dotacji podmiotowych i przedmiotowych. Ubiegłoroczny plan wydatków wyniósł blisko 33 mln zł, a w tym (...)  »
Zbliża się termin na wdrożenie RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 04.05.2018, strona 1
Zostało już niewiele czasu na przygotowanie firm i instytucji do wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób (...)  »
Forma i tryb zgłoszenia inspektora ochrony danych osobowych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018, strona 18
Nasza placówka od 25 maja br. planuje zatrudnić inspektora ochrony danych osobowych (przetwarzamy dane wrażliwe naszych pacjentów). Jaki powinien być jego status w naszej jednostce, (...)  »
Nowe zasady ochrony danych osobowych pracownika
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, strona 14
Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie RODO. Z tym dniem przestanie istnieć obowiązek zgłaszania zbiorów danych do Głównego Inspektora Danych Osobowych. Pracodawca (...)  »
Dokumentowanie kontroli zarządczej
Źródło: 23.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy jednostką budżetową. Organ nadrzędny zapowiedział u nas w najbliższym czasie nadzór w zakresie funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej. Jakie dokumenty powinniśmy przygotować oprócz oświadczeń (...)  »
Plan wprowadzenia RODO
Źródło: 20.04.2018 r. | Redakcja Gazety Podatkowej
Od 25 maja br. ochrona danych osobowych stanie się ciągłym procesem, który będzie musiał być prowadzony i monitorowany przez wszystkich administratorów danych. Do wejścia w (...)  »
Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018, strona 8
Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Głównym celem tej ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony (...)  »
Wypłata wynagrodzeń po terminie a obowiązek wypłaty odsetek
Źródło: 09.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Wójt uległ wypadkowi samochodowemu i jest już na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Nikt w urzędzie nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w jego imieniu (...)  »
Przesunięcie środków w planie finansowym państwowej jednostki budżetowej
Źródło: 03.04.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Przyznano nam środki na wypłatę tzw. trzynastki, ale w kwocie niższej o 341 zł (wyniknęło to z systemu zaokrąglania). Czy mogę (...)  »
Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 01.04.2018, strona 4
W związku z pytaniami Czytelników dotyczącymi kwestii podziału zysku w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SP ZOZ) nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się do Ministerstwa (...)  »
Bieżące kontrolowanie planu finansowego
Źródło: 14.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
W jednostce budżetowej otrzymano fakturę za szkolenie dwóch pracowników przyjętych z początkiem roku budżetowego do jednego z działów merytorycznych. Na szkolenie, którego łączny koszt wyniósł (...)  »
Wypłata nagrody dla dyrektora jednostki budżetowej z oszczędności funduszu płac
Źródło: 12.03.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy dyrektorowi jednostki budżetowej podległej pod urząd miasta można wypłacić oszczędności z funduszu płac jednostki, skoro jest zarządzenie o wynagrodzeniu dla takich osób ze szczegółowymi (...)  »
Obowiązek sporządzania planu finansowego przez SP ZOZ
Źródło: 09.02.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi sporządzać plan finansowy? Kto ustala taki plan oraz w jakim terminie należy go sporządzić? Samodzielne publiczne zakłady opieki (...)  »
Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
Źródło: 25.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia sportowe i za wyniki w nauce). Z jakich środków gmina może wypłacać taką (...)  »
Cykl realizacji wydatków wykraczający poza rok budżetowy a wydatki niewygasające
Źródło: 24.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Jakie działania powinny zostać podjęte w przypadku, gdy w gminie cykl realizacji wydatków (remontowych oraz inwestycyjnych) wykracza poza rok budżetowy? Czy wydatki te można wprowadzić (...)  »
Finansowanie z budżetu gminy jubileuszu ochotniczej straży pożarnej
Źródło: 23.01.2018 r. | Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Czy z budżetu gminy można sfinansować imprezę z okazji jubileuszu powstania ochotniczej straży pożarnej? Z budżetu gminy nie można sfinansować imprezy zorganizowanej z okazji jubileuszu (...)  »
Obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przez bibliotekę
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 01.11.2017, strona 52
Czy biblioteka jako samorządowa instytucja kultury podlega przepisom ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej? Tak, ponieważ (...)  »
Czy główny księgowy zakładu budżetowego może prowadzić biuro rachunkowe?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 01.12.2016, strona 43
Czy prowadząc działalność gospodarczą (biuro rachunkowe) mogę ubiegać się o stanowisko głównej księgowej w zakładzie budżetowym? Czy ewentualne podjęcie pracy na tym stanowisku wyklucza możliwość (...)  »
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej a dopuszczalność budowy oczyszczalni ścieków
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 08.09.2016, strona 16
Gmina w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może zakazać właścicielowi nieruchomości położonej na terenie, na którym sieć kanalizacyjna nie jest zrealizowana, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (...)  »
Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 01.09.2016, strona 36
Czy jednostki sektora finansów publicznych, takie jak: jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe czy instytucje kultury, które nie są przedsiębiorcami, są zobowiązane do przesyłania Jednolitego Pliku (...)  »
Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska skarbnika gminy
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 01.05.2016, strona 45
Ukończyłam technikum rachunkowości, uzyskując zawód technik ekonomista. Następnie ukończyłam studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing oraz studia magisterskie uzupełniające na Wydziale Ekonomii, uzyskując tytuł (...)  »
Jakie odsetki na rzecz gminy?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016, strona 19
Na podstawie zawartych umów gmina wynajmuje lokale użytkowe będące jej własnością na rzecz przedsiębiorców. Jakie odsetki powinna naliczać gmina w przypadku opóźnień w płatnościach najemców? (...)  »
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w jednostce budżetowej
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 01.12.2015, strona 40
Ukończyłam humanistyczne studia magisterskie i studia podyplomowe na kierunku księgowość małych i średnich przedsiębiorstw. Od 3,5 roku pracuję jako księgowa w prywatnej firmie. Czy takie (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników ZOZ-ów
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015, strona 18
W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej zatrudniona została osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy w takim przypadku przysługuje prawo do ubiegania się o (...)  »
Czy jednostka sektora finansów publicznych może udzielać pożyczek innym jednostkom?
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015, strona 41
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (centrum kultury). Dwa stowarzyszenia, z którymi współpracujemy od kilku lat, przystępują do realizacji projektów związanych z Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nasza (...)  »
Przedawnienie roszczeń powiatu wobec Skarbu Państwa
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015, strona 20
Powiat w ramach zadań zleconych zarządzał nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i ponosił związane z tym koszty. Otrzymywana od Skarbu Państwa na ten cel dotacja (...)  »
Jakim wykształceniem musi legitymować się skarbnik gminy?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 06.07.2015, strona 11
Posiadam 8-letnie doświadczenie w księgowości. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomicznym o nazwie finanse i bankowość. Czy moje wykształcenie jest wystarczające, aby móc ubiegać się (...)  »
Lokaty overnight w samorządowej instytucji kultury
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015, strona 43
Czy samorządowa instytucja kultury (muzeum), otrzymująca dotacje podmiotowe od organizatora, może lokować środki na tzw. lokacie overnight i uzyskane w ten sposób odsetki odnosić na (...)  »
Zmiany w przepisach związane z tworzeniem centrów usług wspólnych
Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015, strona 38
1. Cel i zakres wprowadzonych zmian PROJEKT USTAWY Przedmiotem prac Sejmu jest m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.