Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Pozostałe zagadnienia
Korekta planu finansowego podmiotu leczniczego związana z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2020 r.
Gospodarka finansowa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jako jednostki sektora finansów publicznych podlega rygorowi przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
Pokrywanie strat netto SP ZOZ przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczący odpowiedzialności finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych (...)  »
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Korzystam z usług laboratorium diagnostycznego, do którego kieruję moich pacjentów. Czy powinnam zawrzeć z laboratorium umowę powierzenia? Odpowiadając na pytanie Czytelniczki (...)  »
Podstawa zatrudnienia głównego księgowego w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2020 r.
Umowa zlecenia, należąca do kategorii umów cywilnoprawnych, nie może być podstawą zatrudnienia głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych. Obowiązki głównego księgowego takiej jednostki muszą (...)  »
Tarcza 4.0 i zmiany w PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
Dotacja dla szkoły niepublicznej w przypadku jej likwidacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Powiat dotuje niepubliczną szkołę. Organ prowadzący szkołę, poinformował organ dotujący o zlikwidowaniu szkoły z dniem 26 czerwca 2020 r. Czy organ dotujący nalicza i przekazuje (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w związkach gmin i powiatów w kontekście uprawień nadzorczych i kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Wyjaśnienia w zakresie przepisów o audycie (...)  »
Wnioskowanie o pomoc publiczną
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Uchwałą rady gminy ma być, wprowadzona możliwość zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Zwolnienie zostanie objęte pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w (...)  »
Nowe instrumenty pomocowe nie wykluczają dotychczasowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Gmina dotychczas udzielała zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcom w oparciu o pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną (z tytułu nowych inwestycji). Czy nowe (...)  »
Ochrona danych osobowych w egzaminach prowadzonych on-line
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Prywatna uczelnia będzie przeprowadzać zdalne egzaminy dla studentów. Dotychczas egzaminy odbywały się na terenie uczelni, ale w związku ze stanem epidemii chcemy je zorganizować na (...)  »
Kompetencje organu wykonawczego w okresie stanu epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 14 maja 2020 r. (znak RP.0441/68/26/1/2020), będącym odpowiedzią na pytanie: czy Wójt Gminy może samodzielnie dokonać zmian (...)  »
Ujmowanie umów ubezpieczenia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Mam wątpliwość odnośnie stosowania nowych regulacji tarczy antykryzysowej w kontekście wieloletniej prognozy finansowej. Czy aktualny jest wymóg ujmowania w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (...)  »
Audyt wewnętrzny w warukach pandemii
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przedstawiło informację Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i (...)  »
Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 8 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-41/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie wykonywania wydatków (...)  »
Zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z działaniami dotyczącymi COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Dotychczas to organ stanowiący jst mógł podejmować uchwały w sprawie limitu zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek oraz udzielał upoważnień dla organu wykonawczego. Tarcza antykryzysowa (...)  »
Pomoc dla szpitala z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 14 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-45/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pomocy dla (...)  »
Przekazywanie dotacji oświatowych dla niepublicznych placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 31 marca 2020 r. (znak RIO.III.072-35/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie przekazywania dotacji (...)  »
Wynagrodzenia pracowników urzędu jako informacja publiczna
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 16
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z (...)  »
Wójt gminy nie może upoważnić sekretarza do zmiany planu dochodów i wydatków budżetu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
W związku z COVID-19 przyznano wiele uprawnień wójtowi gminy jako organowi wykonawczemu. Czy wśród nowych regulacji są zapisy umożliwiające upoważnienie sekretarza gminy do zmiany planu (...)  »
COVID-19
Zasady rekrutacji do szkół i publikacji list osób przyjętych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Prowadzimy prywatną szkołę. W związku z epidemią proces rekrutacji chcemy przeprowadzić w całości w formie elektronicznej. Jakie dane osobowe dzieci i ich rodziców możemy w (...)  »
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego do badania próbek na obecność COVID-19 - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Czy istnieje możliwość udzielenia dotacji celowej dla szpitala przez powiat i gminy na zakup sprzętu medycznego z uruchomieniem linii diagnostycznej do przeprowadzania badań próbek na (...)  »
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W piśmie Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019 r. (nr DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK) w sprawie wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne w (...)  »
Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wykonywanie orzeczeń eksmisyjnych a tarcza antykryzysowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Z treści art. 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)  »
Rozpoznanie skargi na orzeczenie RIO w stanie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.05.2020 r.
Rozstrzygnięciem nadzorczym RIO orzeczono nieważność naszej uchwały w sprawie dotowania zabytków – chodzi rzekomo o nieprawidłowe ustalenie poziomu dotacji. Chcemy złożyć skargę do sądu administracyjnego (...)  »
Tarcza antykryzysowa nie daje wójtowi uprawnienia do wydłużania terminu wykupu obligacji komunalnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Czy w związku tzw. tarczą antykryzysową istnieje możliwość aby poprzez zarządzenie wójt gminy wydłużył termin wykupu obligacji komunalnych np. o dwa lata? Według założeń tarczy (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Wybuch światowej pandemii i wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii sprawiły, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą przystosować się do nowych warunków. W wielu (...)  »
Rozliczenie dotacji celowej przez instytucje kultury w związku z pozyskaniem z US podatku VAT naliczonego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy zgodnie z art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych można (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe musiały szybko opracować i wdrożyć nowe zasady nauczania, a także komunikowania się (...)  »
Obsługa księgowa gminnego ośrodka pomocy społecznej - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie obsługi księgowej gminnego ośrodka pomocy społecznej. W piśmie z 30 lipca 2019 (...)  »
Dofinansowanie działalności kulturalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.04.2020 r.
Mocą ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz (...)  »
Uruchomienie środków na zarządzanie kryzysowe na zakupy związane z koronawirusem - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie uruchomienia środków na zarządzanie kryzysowe na zakupy związane z koronawirusem. W (...)  »
Stanowisko Kolegium RIO w Łodzi w sprawie nowych uprawnień wójtów wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Łodzi http://www.lodz.rio.gov.pl/ opublikowano wyjaśnienie dotyczące nowych uprawnień wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej. Poniżej (...)  »
Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury (...)  »
Zatrudnienie pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Czy w jednostce budżetowej można zatrudnić pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego (bez zatrudniania głównego księgowego)? Jak wynika z art. 53 ustawy z dnia 27 (...)  »
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na (...)  »
Zawieranie umów na czas nieokreślony a wieloletnia prognoza finansowa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2020 r.
Czy jednostka budżetowa miasta może zawrzeć umowę na czas nieokreślony z firmą zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej? Czy zawieranie takich umów musi być zgodne z (...)  »
Koszty zorganizowania przez instytucję kultury nieodpłatnej konferencji branżowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.03.2020 r.
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Zamierzamy zorganizować nieodpłatną konferencję branżową. Do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji zatrudnimy na umowę zlecenie 10 prelegentów. Zamierzamy zaprosić na konferencję około (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w związku z art. 278 ust. 3 ustawy o finansach (...)  »
Finansowanie wydatków ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące finansowania wydatków ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W (...)  »
Zatrudnianie głównego księgowego w jednostce obsługiwanej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Jeżeli w ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi, (...)  »
Stawki odsetek ustawowych za opóźnienie
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 19
Jako jednostka budżetowa, zawierając w związku z wykonywaną działalnością umowy, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, co do zasady, jesteśmy zmuszeni (...)  »
Zawieranie przez instytucję kultury umów przekraczających rok budżetowy - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy muzeum, jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, może zawierać umowy (...)  »
Rada gminy nie może sama dokonać zmiany w budżecie gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Czy jest możliwe aby rada gminy samodzielnie zadecydowała, bez inicjatywy wójta, o zmniejszeniu wydatków w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 430? Z art. 60 ust. (...)  »
Uprawnienia pracowników spółek komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 17
Pracownicy urzędów gminy, jej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych są pracownikami samorządowymi. W razie przejścia na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do tworzonej przez gminę (...)  »
Powoływanie inspektorów ochrony danych według najnowszych unijnych zaleceń
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 14
Choć inspektor ochrony danych osobowych nie jest zawodem regulowanym, a wymagania dla osób mających pełnić tę funkcję zostały w RODO dość zdawkowo określone, to po (...)  »
Nieprofesjonalne zbieranie odpadów przez szkołę
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 18
BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Katalog podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu w rejestrze BDO znajduje się w art. (...)  »
Przekroczenie planu wydatków bieżących samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
W § 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 7
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie w miarę możliwości potrzeb socjalnych pracowników. W większości przypadków realizacja tego obowiązku następuje w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Odwołanie skarbnika a upoważnienie udzielone do kontrasygnowania czynności skutkujących powstaniem zobowiązań
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Uwzględniając specyfikę art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz relację jaka zachodzi pomiędzy skarbnikiem a osobą, której udziela on upoważnienia, przyjąć należy, że (...)  »
Podmioty zobowiązane do wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 22
Prowadzimy zakład budżetowy. Czy mamy obowiązek wnosić wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)  »
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej. (...)  »
Finansowanie przez gminę kosztów funkcjonowania OSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Gmina zapewnia funkcjonowanie ochotniczych straż pożarnych w ramach rozdziału 75412. Czy legalne jest wydatkowanie tych środków na różne spotkania okazjonalne, zawody, dyplomy, turnieje czy inne (...)  »
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
1. Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli Stosownie do motywu 1 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (...)  »
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety wyniki nie (...)  »
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Wójt jednej z małopolskich gmin zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących świadczenia przez stołówkę szkolną usług w (...)  »
Sprzedaż majątku ruchomego przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W związku z długotrwałym użytkowaniem chcemy wymienić meble biurowe. Czy jako zakład budżetowy możemy pracownikom sprzedać meble nadające się jeszcze do (...)  »
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Kiedy zakład budżetowy może zatrzymać nadwyżkę środków obrotowych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego będzie mógł przeznaczyć nadwyżkę środków obrotowych np. na rozbudowę budynku gospodarczego, o ile rada miasta wyda stosowną uchwałę zwalniającą zakład budżetowy (...)  »
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Planujemy wprowadzić dla wszystkich pracowników identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska. Zastanawiamy się również nad umieszczeniem na identyfikatorach zdjęć pracowników. Czy powinni (...)  »
Nie ma wymogu składania kontrasygnaty na dokumentach stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Mam wątpliwość odnośnie umów pożyczek i kredytów, które gmina zawiera na różne cele. Często zabezpieczeniem prawnym tych umów jest weksel (z deklaracją wekslową). Czy w (...)  »
Wysokość rezerwy ogólnej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Jesteśmy w gminie na końcowym etapie przyjmowania budżetu na 2020 r. Jako skarbnik mam wątpliwości dotyczące poziomu rezerwy ogólnej. Wiadomo, że nie można ustanowić mniejszej (...)  »
Limit na udzielenie pożyczek z budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jako skarbnik gminny mam wątpliwość odnośnie udzielania pożyczek z budżetu gminnego. Wójt w sierpniu br. udzielił już pożyczek dwóm wspólnotom mieszkaniowym łącznie na kwotę 100 (...)  »
Umowa o dzieło zawarta z artystą
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 19
Jesteśmy instytucją kultury organizującą wydarzenia artystyczne. Do ich organizacji zatrudniamy artystów na podstawie umów o dzieło. Wielu z nich jest z nami związanych przez cały (...)  »
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego może, na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, upoważnić audytora wewnętrznego zatrudnionego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.