Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.392 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Pozostałe zagadnienia
Podmioty zobowiązane do wpłat na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 22
Prowadzimy zakład budżetowy. Czy mamy obowiązek wnosić wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)  »
Prawo do dokonywania wydatków budżetowych przysługuje wyłącznie wójtowi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Rada gminy z początkiem roku przyjęła uchwałę w sprawie wydatków na promocje i reprezentację gminy oraz patronowanie różnym imprezom. Wójt planuje wydać zarządzenie w sprawie (...)  »
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej. (...)  »
Finansowanie przez gminę kosztów funkcjonowania OSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Gmina zapewnia funkcjonowanie ochotniczych straż pożarnych w ramach rozdziału 75412. Czy legalne jest wydatkowanie tych środków na różne spotkania okazjonalne, zawody, dyplomy, turnieje czy inne (...)  »
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
1. Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli Stosownie do motywu 1 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (...)  »
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety wyniki nie (...)  »
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Wójt jednej z małopolskich gmin zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących świadczenia przez stołówkę szkolną usług w (...)  »
Sprzedaż majątku ruchomego przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W związku z długotrwałym użytkowaniem chcemy wymienić meble biurowe. Czy jako zakład budżetowy możemy pracownikom sprzedać meble nadające się jeszcze do (...)  »
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Kiedy zakład budżetowy może zatrzymać nadwyżkę środków obrotowych?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego będzie mógł przeznaczyć nadwyżkę środków obrotowych np. na rozbudowę budynku gospodarczego, o ile rada miasta wyda stosowną uchwałę zwalniającą zakład budżetowy (...)  »
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Planujemy wprowadzić dla wszystkich pracowników identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska. Zastanawiamy się również nad umieszczeniem na identyfikatorach zdjęć pracowników. Czy powinni (...)  »
Nie ma wymogu składania kontrasygnaty na dokumentach stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Mam wątpliwość odnośnie umów pożyczek i kredytów, które gmina zawiera na różne cele. Często zabezpieczeniem prawnym tych umów jest weksel (z deklaracją wekslową). Czy w (...)  »
Wysokość rezerwy ogólnej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Jesteśmy w gminie na końcowym etapie przyjmowania budżetu na 2020 r. Jako skarbnik mam wątpliwości dotyczące poziomu rezerwy ogólnej. Wiadomo, że nie można ustanowić mniejszej (...)  »
Limit na udzielenie pożyczek z budżetu gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Jako skarbnik gminny mam wątpliwość odnośnie udzielania pożyczek z budżetu gminnego. Wójt w sierpniu br. udzielił już pożyczek dwóm wspólnotom mieszkaniowym łącznie na kwotę 100 (...)  »
Umowa o dzieło zawarta z artystą
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 19
Jesteśmy instytucją kultury organizującą wydarzenia artystyczne. Do ich organizacji zatrudniamy artystów na podstawie umów o dzieło. Wielu z nich jest z nami związanych przez cały (...)  »
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego może, na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, upoważnić audytora wewnętrznego zatrudnionego (...)  »
Dotacja podmiotu tworzącego na inwestycję finansowaną ze środków unijnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległym samorządowi powiatu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych zadań w obszarze infrastruktury zdrowotnej uzyskaliśmy środki (...)  »
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
W jednostce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasadniczo zbieramy od pracowników oświadczenia o ich stanie zdrowia i sytuacji materialnej. Jak powinniśmy postępować w przypadku przetwarzania (...)  »
Komisja rewizyjna rady gminy skontroluje spółkę
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 17
Rada gminy może kontrolować m.in. gminne jednostki organizacyjne, powołując w tym celu komisję rewizyjną. Zgodnie z wyrokiem NSA podlegającą kontroli gminną jednostką organizacyjną może być (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 15
Jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa, działające w ramach obsługujących ich urzędów przetwarzają dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w systemach (...)  »
Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 3
Prezes UODO po raz pierwszy nałożył karę finansową na podmiot publiczny (urząd miasta) za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych. Jak poinformował na swojej stronie internetowej (...)  »
Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe a RODO
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 2
Dokumenty zawierające dane osobowe muszą być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić odtworzenie tych danych. O zasadzie tej przypomina Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Postępowanie (...)  »
Postępowanie refundacyjne - komunikat resortu zdrowia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.11.2019 r.
Ministerstwo Zdrowia na stornie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Leki/Leki refundowane zamieściło komunikat dotyczący składanie wniosków w postaci elektronicznej oraz formy komunikowania się z resortem zdrowia. (...)  »
Przekazywanie organizatorowi informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.11.2019 r.
Instytucja kultury nie ma obowiązku przedstawiania organizatorowi informacji o wysokości wynagrodzeń poszczególnych (konkretnych) pracowników. Jeśli jednak wniosek organizatora nie dotyczy imiennej listy płac a jedynie (...)  »
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 18
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy kierownik biblioteki publicznej może pełnić funkcję inspektora ochrony danych? RODO wymaga, aby inspektor ochrony danych (IOD) był wyznaczany na podstawie (...)  »
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 18
Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie określają jakich danych może żądać pracodawca na etapie zatrudnienia od kandydata do pracy. Katalog tych danych uległ zmianom już po wejściu (...)  »
Zapłata za nieruchomość gminną zbywaną w drodze przetargu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Kwestie związane ze zbywaniem nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z (...)  »
Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej - informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Co robimy/Finansowanie edukacji/System Informacji Oświatowej przypomina o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). "Powszechnie dostępne (...)  »
Wniosek o dokonanie czynności doradczych przez audytora wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Od niedawna pełnię funkcję kierownika muzeum. W ramach zaleceń zawartych w protokole z przeprowadzonej ostatnio kontroli zewnętrznej oraz koniecznością przyjęcia nowych rozwiązań w zakresie gospodarki (...)  »
Pierwszeństwo w rekrutacji dla dzieci zaszczepionych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 16
Uchwała uwzględniająca w procesie rekrutacji do przedszkoli kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom nie dyskryminuje dzieci, których rodzice nie złożyli w tym zakresie stosownego oświadczenia. Nie narusza (...)  »
Prowadzenie listy obecności zgodnie z zasadami RODO
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 21
W firmie pracownicy potwierdzają swoje przyjście do pracy i wyjście z niej na listach obecności. Na mocy wewnętrznego zarządzenia mogą też korzystać ze zwolnienia w (...)  »
Rozliczanie kosztów wywozu nieczystości i wynagrodzenia zarządcy w przypadku lokali komunalnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.10.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W administrowaniu mamy lokale komunalne będące mieniem gminy. Niektóre budynki wielolokalowe z mocy ustawy mają założone wspólnoty mieszkaniowe. We wspólnotach tych (...)  »
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - informacje na temat programu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2019 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina zamieścił najistotniejsze informacje na temat programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Jest to kolejny program MRPiPS (...)  »
Finansowanie przez gminę działalności jednostki spoza sektora finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.09.2019 r.
Gmina planuje zmiany w budżecie i przyznanie dotacji dla koła łowieckiego, czyli jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych. Chodzi o dofinansowanie ich działalności statutowej związanej (...)  »
Zmiany w sprawie gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 23
Zmieniły się przepisy regulujące problematykę odbioru śmieci. Czy uchwalone przez radę gminy regulaminy w sprawie utrzymania porządku i czystości straciły swoją ważność? Od 6 września (...)  »
Ochrona danych osobowych w postępowaniu przed organami administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 15
Organy administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań przetwarzają dane osobowe o różnym charakterze. Są one objęte ochroną wynikającą zarówno z RODO, jak i z polskiej (...)  »
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie badania pracownika alkomatem. Czytamy w nim, że: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Nie można dokonywać zmian w planie finansowym z mocą wsteczną
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.09.2019 r.
Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Do 31 sierpnia 2019 r. wszystkie wydatki dotyczące gimnazjum były wydatkowane z (...)  »
Wypadek na terenie szkoły
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 23
Moja córka została uderzona przez kolegę na terenie szkoły podczas przerwy lekcyjnej. W wyniku tego zdarzenia ma pękniętą kość nosową i kilka drobniejszych obrażeń twarzy. (...)  »
Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność uczniów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Prowadzimy szkołę. Obecnie nie wnosimy wpłat na PFRON. Z początkiem września br. wskaźnik zatrudnienia przekroczy 25 etatów. W szkole mamy dwóch uczniów posiadających dokument o (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe (zarówno publiczne jak i niepubliczne) to miejsca, w których codziennie przetwarza się duże ilości danych osobowych zarówno zwykłych jak (...)  »
Zmiany w zasadach odbierania odpadów komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 1
Z dniem 6 września br. weszła w życie znaczna część przepisów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (...)  »
Udostępnienie danych absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Do liceum często zgłaszają się absolwenci szkoły z lat ubiegłych z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych kolegów i koleżanek, np. w celu zorganizowania spotkania klasowego. (...)  »
Zaciąganie pożyczek na finansowanie bieżącej działalności przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2019 r.
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym gminy. Mamy problem z finansowaniem działalności bieżącej i planujemy zaciągnąć samodzielnie kredyt (pożyczkę). Czy będzie to właściwe rozwiązanie? Samorządowy zakład budżetowy (...)  »
Czas pracy i dni wolne stażysty
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
Jednostka planuje przyjąć na staż młode osoby bezrobotne, skierowane przez urząd pracy. W jakich godzinach takie osoby mogą wykonywać swoje obowiązki? Czy będzie przysługiwać im (...)  »
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
RODO określając zadania inspektora ochrony danych robi to w sposób dość ogólny. Nie wskazuje też sposobów i terminów realizacji tych obowiązków. Jak informuje PUODO, taki (...)  »
Nie ma możliwości dofinansowania z budżetu JST budowy obiektu sakralnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.08.2019 r.
Rada miejska planuje uchwalić zmianę budżetu miasta i wprowadzić nowy wydatek. Chodzi o wydatek na pokrycie dachowe nowo budowanego kościoła oraz iluminacji. Czy jest możliwość (...)  »
Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Jesteśmy jednostką budżetową. W ostatnim czasie mieliśmy problemy z dwoma pracownikami, którzy zjawili się w pracy pod wpływem alkoholu. W związku z tym chcielibyśmy wprowadzić (...)  »
Uchwała dotycząca zasad i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.08.2019 r.
Gmina zamierza podjąć uchwałę dotyczącą zasad i trybu umarzania oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych gminy. W założeniu ulgi mają być również skierowane do przedsiębiorców (...)  »
Informacja MEN ws. dodatkowych środków dla samorządów przeznaczonych na podwyżki płac nauczycieli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ponownie odniósł się do dodatkowych środków na podwyżki dla nauczycieli. Jak czytamy w informacji na stronie MEN: "Szef MEN wskazał, (...)  »
Opisywanie dokumentów wydatkowych przy rozliczaniu dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 02.08.2019 r.
Nasza gmina chce wprowadzić zmianę uchwały w sprawie dotowania niepublicznych przedszkoli. Chodzi o zapis obligujący te placówki do opisywania każdego wydatku (rachunku, faktury) adnotacją o (...)  »
Przekazanie środków na pokrycie straty SP ZOZ w transzach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.07.2019 r.
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (samorząd powiatowy) prowadzącą szpital działający w formie SP ZOZ. W związku z wygenerowaniem przez szpital straty za ubiegły rok (2018) w (...)  »
Kompetencje w zakresie sporządzania i zmian planu finansowego jednostki budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.07.2019 r.
Czy w związku z tym, że jednostka budżetowa (system oświaty) nie posiada osobowości prawnej, jej plan finansowy (budżetu, dochodów budżetowych oraz rachunku dochodów jednostki) oraz (...)  »
Umowy cywilnoprawne zawierane z podmiotem publicznym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 19
Poza umowami zawieranymi w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, istnieje także znaczna grupa umów zawierana przez przedsiębiorców z podmiotami publicznymi na zasadach ogólnych. W (...)  »
PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 18
Wiem, że w przedsiębiorstwach wprowadzane są Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy pracownicy zatrudnieni w gminie również będą mogli przystąpić do tego programu? Jeśli tak, to w (...)  »
Wnoszenie wkładów do spółek kapitałowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 17
Jednostka samorządu terytorialnego może wnosić wkład do spółki handlowej w dwóch sytuacjach - na pokrycie kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki oraz celem pokrycia podwyższanego kapitału (...)  »
Dane osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS tylko do wglądu
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 1
Udzielenie ulgowego świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi być poprzedzone ustaleniem, w jakiej sytuacji materialno-bytowej znajduje się osoba uprawniona do świadczeń z ZFŚS. Wymóg (...)  »
Gmina nie może wykorzystać środków z rachunku sum depozytowych na potrzeby jednostek organizacyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Burmistrz zamierza przekazać środki pieniężne z rachunku sum depozytowych na podstawowe rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy. To pieniądze pochodzące z wadiów i zabezpieczeń wykonania umów. (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 12.07.2019 r.
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania (...)  »
Zalecenia UODO w przypadku naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 18
Rejestrowanie oraz zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratorów danych unijne rozporządzenie o ochronie danych. Oprócz (...)  »
Czy pracodawca może przeprowadzić badanie alkomatem? - informacja UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.07.2019 r.
W UiPP nr 12/2019, str. 51-52 pisaliśmy na temat wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników. Wobec wątpliwości w tym zakresie wypowiedział się Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak (...)  »
Bezpłatne użyczenie pojazdu stanowiącego własność gminy dla OSP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.07.2019 r.
Czy wójt może użyczyć bezpłatnie służbowego busa dla OSP z sąsiedniej gminy w celu zorganizowania wyjazdu na imprezę integracyjną? Bezpłatne użyczenie pojazdu gminnego na potrzeby (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 67
Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne (art. 23 ust. 1 ustawy o PPK). Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej (...)  »
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu a limit ustanowiony w uchwale budżetowej gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.06.2019 r.
Gmina w związku z inwestycjami drogowymi planuje zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na około 730 tys. zł. W uchwale budżetowej limit zobowiązań z (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.