Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Pozostałe zagadnienia
pokaż fragmenty artykułów
Obowiązek informacyjny organów administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Jednym z głównych obowiązków wynikających z RODO, obciążających administratorów danych, jest właściwe informowanie osób, których dane mają być przetwarzane. Organy administracji publicznej w toku postępowania (...)  »
Pokrycie straty SP ZOZ przez podmiot tworzący po wyroku TK i nowelizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17 (Dz. U. poz. 2331) - ustawą z dnia 11 sierpnia (...)  »
Wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2021 r.
Jesteśmy biblioteką publiczną (instytucją kultury). We wrześniu 2021 r. odwołany został dotychczasowy dyrektor naszej instytucji. Czy do czasu powołania nowego dyrektora organizator może wyznaczyć osobę (...)  »
Nowe uprawnienia Krajowej Rady RIO dotyczące możliwości wydawania wytycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Rozwiązania legislacyjne dotyczące tzw. Polskiego Ładu, wynikające z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają nowe uprawnienia Krajowej (...)  »
Dwie umowy o pracę i dopłata roczna PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Pracownik świadczy pracę u dwóch pracodawców. Z tytułu obu umów o pracę odprowadza wpłaty do PPK. Czy w takiej sytuacji otrzyma dopłatę roczną do każdego (...)  »
Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków zakładowej komisji socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Prowadzę zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy osoby będące członkami zakładowej komisji socjalnej muszą być pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych pracowników? TAK. Konieczność wydania takiego (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Jestem inspektorem ochrony danych w liceum ogólnokształcącym. W szkole prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przygotowujemy nowy regulamin ZFŚS. Czy od pracowników i ich rodzin (...)  »
Klauzula informacyjna dla pracowników i ich rodzin dla celów ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
W firmie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy jego członkowie powinni otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą informacje określone w art. 13 RODO? Czy taką informację (...)  »
Co z wpłatą do PPK pobraną z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK w razie jego śmierci?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 29. dnia tego miesiąca. Pracownik będący uczestnikiem PPK zmarł na początku września br. Czy wpłatę do PPK obliczoną/pobraną z (...)  »
Czy Polski Ład umożliwi JST w 2022 r. zrównoważenie budżetu przychodami z tzw. wolnych środków?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2021 r.
Rozwiązania legislacyjne dotyczące tzw. Polskiego Ładu, wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, odpowiadają na potrzebę (...)  »
Zabezpieczenie w budżecie jst i w planach finansowych jednostek organizacyjnych wpłat dokonywanych na PPK - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 19 kwietnia 2021 r. (znak: WA 4120-11/2021-w) udzieliła wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów art. 226 ust. 3 (...)  »
Obniżenie wpłaty do PPK na podstawie deklaracji uczestnika PPK, z uwzględnieniem stanowisk PFR na pytania naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Warunki obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym może zostać przez niego obniżona do (...)  »
Udostępnienie policji danych osobowych ucznia przez placówkę oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.09.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej https://uodo.gov.pl zamieścił miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów. (...)  »
Monitoring wizyjny w placówce oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2021 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl został zamieszczony miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych (...)  »
Zatwierdzanie zmian w planie finansowym samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Czy wójt gminy musi zatwierdzać zmianę planu finansowego samorządowej instytucji kultury? Czy instytucja musi każdorazowo uzyskiwać zgodę na przesunięcie środków w szczegółowych pozycjach planu, które (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Skład osobowy komisji rewizyjnej kontrolującej samorządową instytucję kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.09.2021 r.
Czy pracownik samorządowej instytucji kultury może być członkiem komisji rewizyjnej kontrolującej jednostkę, w której pracuje? W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 (...)  »
Pierwsza wpłata do PPK nowo zatrudnionego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od 1 czerwca 2021 r. zatrudniliśmy na czas określony (24 m-ce) pracownika w wieku 39 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)  »
Częściowo umarzalna pożyczka z Funduszu Dostępności na instalację windy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
W urzędzie ma być zainstalowana winda dla dostosowania budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Jaka jest intensywność wsparcia z Funduszu Dostępności na (...)  »
Koordynator dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Burmistrz gminy wyznaczył osobę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Czy koordynator jest odpowiedzialny za dostępność tylko w urzędzie (...)  »
Nowości przy zleceniu lub powierzaniu zadań przez podmioty publiczne
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Gmina zleci realizację zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych organizacji pozarządowej. Czy zlecenie zadania wymaga określenia w umowie warunków służących zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze (...)  »
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W obecnych czasach szkoły muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią. Powinny być przygotowane na ewentualność prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie hybrydowej lub całkowicie (...)  »
Bezpieczny powrót do szkół według wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Rozpoczął się już kolejny pandemiczny rok szkolny. Aby dzieci jak najdłużej mogły chodzić do szkół w systemie stacjonarnym, konieczne jest przestrzeganie w nich reżimu sanitarnego. (...)  »
Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, z uwzględnieniem stanowiska PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
W zakładzie pracy od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. umowę zlecenia wykonywała osoba fizyczna w wieku 35 lat, która z tego (...)  »
Naliczanie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłat za pobyt w DPS - różne stanowiska organów nadzoru i sądów administracyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2021 r.
Regionalne izby obrachunkowe i sądy administracyjne prezentują rożne stanowiska w kwestii naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych płatności (należności) z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w (...)  »
Odwołanie skarbnika i powierzenie jego obowiązków innej osobie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.08.2021 r.
Czy po odwołaniu dotychczasowego skarbnika możemy tymczasowo (do czasu znalezienia odpowiedniej osoby) powierzyć pełnienie jego obowiązków innej osobie (bez powoływania jej na to stanowisko)? Czy (...)  »
Zgłoszenie kierownika samorządowej jednostki budżetowej na szkolenie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.08.2021 r.
Czy kierownik samorządowej jednostki budżetowej (ośrodka pomocy społecznej) może podpisać sobie zgłoszenie na szkolenie finansowane z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w ramach zatwierdzonego planu finansowego (...)  »
Na etapie rekrutacji rodzic może złożyć oświadczenie o zaszczepieniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego odbycie przez kandydata do przedszkola obowiązkowych szczepień ochronnych lub o zwolnieniu z tego obowiązku z (...)  »
Jak będą funkcjonować szkoły w reżimie sanitarnym?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 (...)  »
Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych w przypadku śmierci dłużnika - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.08.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 4 czerwca 2021 r. (znak: WA-023/38/21) wskazała, iż - w myśl art. 56 ust. 1 pkt 1 (...)  »
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Pracownik jest uczestnikiem PPK i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł. Ze względu na częste absencje zasiłkowe wpłaty na PPK ustalamy od kwoty nieprzekraczającej (...)  »
Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia innowacji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Jednostka samorządu terytorialnego planuje wdrożyć u siebie innowacje poprzez wykorzystanie nowych technologii. Jakie wsparcie może pozyskać z funduszy europejskich, nie przygotowując wniosku o dofinansowanie realizacji (...)  »
Tryb i sposób składania wniosków o dotację
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Gmina jest zainteresowana ubieganiem się o dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W jakich terminach może złożyć wniosek o dofinansowanie? Wnioski o (...)  »
Dotacje na inwestycje z Funduszu Polski Ład
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Na realizację zadań inwestycyjnych jednostka samorządu terytorialnego chce pozyskać wsparcie z rządowych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu. Jakie inwestycje podlegają wsparciu? Czy trzeba mieć wkład (...)  »
Promesa wystawiona przez BGK podstawą uruchomienia postępowania zakupowego
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Podmiot zamierza skorzystać z dofinansowania na inwestycję mającą na celu przeciwdziałanie COVID-19 z programu Polski Ład. Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie z (...)  »
Stanowisko RIO w sprawie wcześniejszej spłaty zadłużenia jst poprzez zaciągnięcie nowego zobowiązania finansowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 6 lipca 2021 r. (znak: RIO.III-072-67/2021) udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia poprzez (...)  »
Przyrzeczenie przestrzegania tajemnicy skarbowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
RIO zarzuciła wójtowi nieprawidłowość w zakresie dokumentacji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości. Chodzi o braki oświadczeń pracowników i wójta o tajemnicy skarbowej. W urzędzie obowiązuje (...)  »
Wniosek o dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Urząd gminy, jako organ działający w imieniu wierzyciela (burmistrza) w egzekucyjnym postępowaniu egzekucyjnym, musi uzyskać dostęp do Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych. Czy wniosek można złożyć (...)  »
Środki z KFS pozyskane na dokształcanie pracowników ośrodka pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Samorządowa jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) ubiega się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie własnych pracowników. Czy uzyskane środki powinny wpłynąć na konto (...)  »
Nieudzielenie przez radnych absolutorium dla wójta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Grupa radnych zamierza głosować za nieudzieleniem wójtowi absolutorium z powodu niezrealizowania 3 zadań inwestycyjnych, w tym remontów budynków (inwestycje miały opóźnienia ze względu na COVID). (...)  »
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
W jednostce sektora finansów publicznych wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Pracodawca na etapie podpisywania umowy o zarządzanie PPK nie zdecydował się na odprowadzanie wpłat dodatkowych dla (...)  »
Przedawnienie kary bibliotecznej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Ustawa o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) stanowi, że usługi bibliotek, których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, są, co do zasady, bezpłatne. (...)  »
Długotrwałe postępowanie nie zawsze jest przewlekłe
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Przepisy regulujące procedurę administracyjną obligują organy administracji publicznej do działania w sprawach z jednej strony wnikliwie, a z drugiej szybko. Co do zasady, urzędy powinny (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
E-korespondencja w sprawach sądowoadministracyjnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pisma w postępowaniach przed sądami administracyjnymi można przekazywać i odbierać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy administracyjne jako ostatnia grupa podmiotów publicznych będzie (...)  »
Wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury a ustawa kominowa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2021 r.
Czy wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury podlega regulacjom ustawy kominowej? Tak. Wynagrodzenie głównego księgowego samorządowej instytucji kultury (a także dyrektora tej instytucji i jego (...)  »
Środki wpłacane na fundusz remontowy a nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2021 r.
Zakład budżetowy zajmujący się gospodarką lokalami gromadzi na bieżącym koncie bankowym także wpłaty na fundusz remontowy. Czy zakład właściwie ujmuje środki na ten fundusz? Czy (...)  »
Umarzanie należności cywilnoprawnych w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
W związku z działalnością jednostek sektora finansów publicznych mogą powstawać należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa o finansach publicznych szczegółowo reguluje zasady udzielania ulg dotyczących takich (...)  »
Kontrola zarządcza w instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest obowiązkiem kierownika jednostki sektora finansów publicznych (art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), (...)  »
MF o stosowaniu przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jst oraz przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 marca 2021 r. (nr ST9.4701.19.2020) w odpowiedzi na pismo dotyczące wątpliwości stosowania przepisów prawa łagodzących rygory ograniczające zadłużenie jednostek (...)  »
Powierzenie pełnienia obowiązków skarbnika osobie niespełniającej wymagań ustawowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Przepisy nie przewidują możliwości powierzenia pełnienia obowiązków skarbnika gminy. Dopuszczalne jest natomiast tymczasowe powierzenie pracownikowi określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej. Niemniej jednak, zarówno zatrudnienie (...)  »
PFR wyjaśnia
Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Wskaźnik zwiększający dla szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane materiały pomocnicze do obliczenia wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niezbędnego (...)  »
Odsetki za opóźnienie od rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, obok odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, nalicza dłużnikom rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Czy od tych kwot możliwe (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
Odprawa emerytalno-rentowa kierownika instytucji kultury wyższa niż wymiar określony ustawowo - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w piśmie z 1 grudnia 2020 r. (znak: RIO-I-430/49/2020), dotyczącym możliwości przyznania kierownikowi (dyrektorowi) samorządowej instytucji kultury odprawy emerytalno - (...)  »
Miesiąc urodzenia dziecka a rekrutacja do przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Kryterium daty urodzenia dziecka określone w regulaminie rekrutacji do przedszkola nie mieści się w granicach określonych w przepisach Prawo oświatowe. STAN FAKTYCZNY: Rodzice złożyli do (...)  »
Pobyt osób pełnoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Czy osoba pełnoletnia może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej? W placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą generalnie przebywać dzieci do momentu osiągnięcia pełnoletności. Aby mogły one przebywać w tej (...)  »
Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych przypadających SP ZOZ - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie z 26 czerwca 2020 r. (znak: WA-0280/44/2020) wskazała, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) utworzony przez (...)  »
Prowadzenie działalności przez naczelnika wydziału starostwa
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Pracownik starostwa powiatowego zatrudniony na stanowisku naczelnika wydziału, niewydający decyzji administracyjnych, planuje założyć własną firmę. W ramach prowadzonej działalności nie będzie wykorzystywał mienia samorządowego. Czy (...)  »
Zatrudnianie pracowników fizycznych przez samorządową jednostkę budżetową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Czy samorządowa jednostka budżetowa w zakresie swoich struktur organizacyjnych może mieć pracowników fizycznych? Ich działalność polega na realizowaniu zleceń z innych jednostek organizacyjnych gminy. Samorządowa (...)  »
Udział zakładowej organizacji związkowej przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wynika, że przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały jednostki publiczne, niezależnie od stanu zatrudnienia w nich osiąganego. W przypadku (...)  »
Obniżony wskaźnik zatrudnienia przy wpłatach na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty i równocześnie osiągają co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie muszą wnosić wpłat (...)  »
Zaciąganie zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
W 2020 r. korzystaliśmy z tzw. kredytu na ubytki w dochodach (z tarczy antykryzysowej), co nie wpływało na wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.