Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 20.136 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Pozostałe zagadnienia
Monitoring wizyjny w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, strona 18
Obecnie Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje monitoringu pracowników, tj. monitoring wizyjny oraz poczty elektronicznej. Jednocześnie przepisy dopuszczają wprowadzenie jeszcze innych form monitoringu, np. lokalizacji, stylu (...)  »
Elektromobilność może być problemem dla samorządów i przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 17
Większe jednostki samorządu terytorialnego i bliżej nieokreślone podmioty, którym jednostki te zleciły wykonywanie zadania publicznego na podstawie umowy, poczynając od początku 2020 r. będą musiały (...)  »
Dochodzenie wierzytelności podatkowych od spadkobierców
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.04.2019 r.
Na gminie ciąży powinność dochodzenia wierzytelności podatkowych od spadkobierców podatników. Poza uzasadnieniem prawnym, dochodzenie ww. środków ma uzasadnienie ekonomiczne, bowiem w wielu przypadkach działania wobec (...)  »
Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 18
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz (...)  »
W jaki sposób zrealizować zalecenia audytora wewnętrznego?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2019 r.
W kierowanym przeze mnie dziale zamówień publicznych został w ostatnim półroczu przeprowadzony audyt wewnętrzny w zakresie zamówień realizowanych w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień publicznych. (...)  »
Zmiany w przepisach w związku z wdrożeniem RODO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 14
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane RODO) obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Państwa członkowskie mogą odmiennie uregulować pewne (...)  »
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkoły
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.03.2019 r.
Czy wszyscy pracownicy szkoły, w tym pracownicy niepedagogiczni (np. personel sprzątający czy administracyjny), muszą przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy? Tak. Wszyscy pracownicy szkoły, zarówno (...)  »
Pobieranie opłat za internat i świadczenie usług cateringowych przez stołówkę internatu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.03.2019 r.
W strukturze zespołu szkół znajduje się internat świadczący usługi noclegowe i żywieniowe dla uczniów szkoły, szkół prowadzonych przez powiat oraz uczniów z innych powiatów przyjeżdżających (...)  »
Finansowanie remontu pomieszczeń OSP z funduszu sołeckiego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2019 r.
Gmina ma ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej (OSP). Co przy tym istotne, ochrona przeciwpożarowa stanowi jej zadanie własne. W konsekwencji można uznać, (...)  »
Umowa powierzenia dla zewnętrznej firmy szkolącej z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 18
Pracodawca rozważa zatrudnić zewnętrzną firmę do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Czy z taką firmą należy zawrzeć umowę powierzenia, czy wystarczy upoważnić osobę prowadzącą takie (...)  »
Naliczanie odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.03.2019 r.
Mamy problem w gminie z odsetkami naliczanymi od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy w każdym przypadku trzeba naliczać i pobierać takie odsetki? Często (...)  »
Ministerstwo Cyfryzacji o RODO w rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 04.03.2019, strona 18
Choć organem właściwym do wydawania wiążących objaśnień prawnych w aspekcie ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, to własne objaśnienia w zakresie przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przez (...)  »
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019, strona 15
Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych nie nałożył jeszcze ani jednej kary pieniężnej za naruszenie przepisów RODO, a kary te mogą być wysokie. Oprócz tego UODO (...)  »
Czy wójt może udzielić pożyczki przekraczającej limit ustalony przez radę gminy w uchwale?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.02.2019 r.
Rada gminy określiła w uchwale wartość pożyczek jaką może udzielać wójt. Pula ta została już prawie wyczerpana a wójt zamierza udzielić kolejnej pożyczki, która przekroczy (...)  »
Powołanie administratora systemów informatycznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2019 r.
Jednostka powołała inspektora ochrony danych. Czy oprócz niego należy powołać również administratora systemów informatycznych? Czy ewentualnie jedna osoba może pełnić obie te funkcje? Żaden z (...)  »
Pokrycie straty netto SP ZOZ przez podmiot tworzący - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.02.2019 r.
W 2013 r., na podstawie uchwały zarządu powiatu, zawarto umowę z zespołem opieki zdrowotnej (szpitalem) i udzielono mu pożyczki. W związku z nie wywiązywaniem się (...)  »
Informacje o przetwarzaniu danych dla pacjentów przychodni
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Od stycznia tego roku prowadzę własną praktykę lekarską. Obecnie wdrażam zasady ochrony danych osobowych. W jaki sposób sformułować klauzulę informacyjną dla moich pacjentów? Czytelnik powinien (...)  »
Formularz oceny spełniania warunków RODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 04.02.2019, strona 18
Administratorzy danych, którzy wdrożyli nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z unijnego rozporządzenia RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, mają wątpliwości, czy po (...)  »
Środki z PFRON poza budżetem gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Mamy wątpliwość odnośnie środków finansowych przekazywanych do naszego powiatu przez PFRON. Czy należy ująć je w budżecie na 2019 r.? Tytułem wstępu przypomnieć należy o (...)  »
Zaniechanie stosowania kryterium dochodowego w wynajmie lokali gminnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2019 r.
Rada gminy zamierza podjąć nową uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali z zasobu gminnego. W projekcie nie ma kryterium wysokości dochodu gospodarstwa domowego dla uzasadnienia (...)  »
Szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, strona 2
Dyrektorzy szkół i placówek w terminie do 1 marca 2019 r. muszą zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tak wynika z (...)  »
Pomoc finansowa dla NZOZ działającego w formie spółki z o.o.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2019 r.
Rada miejska chce podjąć uchwałę o pomocy finansowej dla NZOZ działającego w formie spółki z o.o. Pieniądze mają być przeznaczone na program profilaktyki leczenia chorób (...)  »
Upoważnienie do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności głównego księgowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Jestem główną księgową w jednym z Archiwów Państwowych, w którym cały dział księgowo-kadrowy liczy tylko 3 osoby. W jaki sposób uregulować możliwość podpisywania dokumentów księgowych (...)  »
Czy gmina ma obowiązek dochodzenia odsetek od nieterminowo opłacanych czynszów?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2019 r.
Niektórzy kontrahenci i mieszkańcy gminy nie płacą terminowo czynszów za najem i dzierżawę. W umowach są zapisane standardowe zapisy o odsetkach za opóźnienie. Czasem są (...)  »
Powierzenie a udostępnienie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, strona 18
Wciąż sporym problemem dla wielu firm i instytucji jest określenie, czy udostępnienie danych osobowych np. swoich pracowników czy klientów wymaga zawarcia z odbiorcą stosownej umowy (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego przez audytora zatrudnionego w jednostce i przez usługodawcę
Redakcja Gazety Podatkowej | 03.01.2019 r.
Dokonując wyboru formy prowadzenia audytu (wewnętrzy lub zewnętrzny) rozważyć należy, które rozwiązanie jest korzystniejsze oraz bardziej dostępne i osiągalne dla jednostki pod względem organizacyjnym i (...)  »
Czy gmina może udzielić pożyczki innej gminie?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2019 r.
Nasz wójt zamierza udzielić pożyczki. Sprawa jest jednak nietypowa, bo pomoc finansowa ma być udzielona sąsiedniej gminie. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Gmina już wcześniej (...)  »
Plan zamówień publicznych i plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Czy plan zamówień publicznych jednostki sektora finansów publicznych, podobnie jak plan finansowy musi podpisać główny księgowy? W jaki sposób te plany są ze sobą powiązane? (...)  »
Czy z budżetu gminy można udzielić powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na odłów zwierząt?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Nasza gmina zamierza udzielić pomocy finansowej powiatowi na cele odłowu dzików. Czy będzie to właściwy wydatek budżetu, skoro decyzje o odłowie wydaje powiat? Z przepisów (...)  »
Zaświadczenie o niekaralności pracownika a RODO
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018, strona 18
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy w kwestiach ochrony danych osobowych (a wcześniej GIODO) wielokrotnie zwracał uwagę, iż pracodawcy przetwarzają dane osobowe swoich (...)  »
Pomoc finansowa powiatu dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2018 r.
Przepisy art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) stanowią, że z (...)  »
Nowa ustawa wprowadzająca przepisy RODO
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018, strona 18
Trwają prace nad trzecim już projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Celem projektu jest dostosowanie polskiego porządku prawnego (...)  »
Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Jak traktować umowy o świadczenie usług zdrowotnych zawierane przez szpital z lekarzami i pielęgniarkami? Czy można je rozliczać jak umowy zlecenia? Podstawą świadczenia usług przez (...)  »
Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do lat 3
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2018 r.
Rada gminy – jako organ stanowiący gminny – nie jest umocowana do wkraczania w kompetencje ustawowe przysługujące wójtowi w podanym zakresie przedmiotowym. Umowy najmu i (...)  »
Nabór w ramach programu "Maluch+"
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 2
Można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Maluch+". Wsparcie udzielane jest na tworzenie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych, w tym dla dzieci (...)  »
Udostępnianie danych osobowych pracownika komornikowi
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 4
Szkoła otrzymała od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia jednego z jej pracowników. Jednocześnie komornik zobowiązał ją do przedstawienia w ciągu tygodnia informacji dotyczących kwot wynagrodzenia (...)  »
Termin wypłaty wynagrodzeń pracowników kontraktowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2018 r.
W przypadku osób świadczących dla szpitala usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin zapłaty określony (...)  »
RODO w placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 15
Przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych, do stosowania których zobligowane są podmioty lecznicze, nie mogą dezorganizować bądź ograniczać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Personel medyczny powinien (...)  »
Finansowanie za środków gminnych budowy parkingu na obcej nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.11.2018 r.
Nasza gmina zamierza poszerzyć teren parkingu i w tym celu wykorzystać teren należący do parafii. W związku z tym planujemy podpisać umowę użyczenia. Czy w (...)  »
Naliczanie rekompensaty za koszty dochodzenia należności przez samorządowy zakład budżetowy
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.11.2018 r.
Komunalny zakład budżetowy świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Część z naszych kontrahentów nie reguluje w terminie należności, przy czym kwoty zaległości często nie przekraczają 500 (...)  »
Ustalenie strefy płatnego parkowania i wyznaczenie miejsc płatnego postoju
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.11.2018 r.
Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznacza miejsca przeznaczone na postój pojazdów. Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w (...)  »
Zmiany w zakresie sporządzania planów finansowych na rok 2019
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2018 r.
Jesteśmy jednostką podległą gminie. Czy od roku 2019 zmianie i uproszczeniu ulegną zasady planowania i realizacji wydatków i dochodów budżetowych? W zakresie planowania budżetowego na (...)  »
Segregacja śmieci na posesji a uprawnienia kontrolne organu
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2018 r.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy m.in. dotyczących wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych ze zbieraniem odpadów komunalnych. Wynika (...)  »
Terminy płatności w przypadku umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 08.11.2018 r.
Jako gmina współpracujemy z różnymi dostawcami. Faktury dostarczane są nam w wersji elektronicznej lub tradycyjnej z terminem płatności, który najczęściej wynosi 14 dni i liczony (...)  »
Stosowanie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2018 r.
Wielu przedsiębiorców borykających się z problemem zatorów płatniczych pozostaje bezradnych wobec opóźnień w płatnościach. Pomocna przy rozwiązaniu tego problemu w zakresie obrotu gospodarczego może okazać (...)  »
Strefa płatnego parkowania
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 23
Rada gminy planuje rozszerzyć strefę płatnego parkowania w moim mieście. I tak mamy już problemy w znalezieniu miejsc parkingowych, samochodów przybywa, a darmowych miejsc parkingowych (...)  »
Możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej na mocy specustawy
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 15
Jednym ze sposobów na zwiększenie liczby inwestycji mieszkaniowych w kraju i zmniejszenie formalności związanych z przygotowaniem tego typu inwestycji jest tzw. specustawa mieszkaniowa, która umożliwia (...)  »
Asystenci medyczni z możliwością wystawiania zwolnień lekarskich
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, strona 2
Począwszy od 23 października 2018 r. zaświadczenia lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego (...)  »
Rozliczenie dotacji otrzymanej od podmiotu tworzącego na zakup sprzętu medycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.10.2018 r.
W marcu br. otrzymaliśmy dotację od podmiotu tworzącego na zakup sprzętu medycznego. Wartość dofinansowania została obliczona jako maksymalna na podstawie wzoru określonego w art. 114 (...)  »
Zasady rejestracji i weryfikacji tożsamości pacjentów w aspekcie RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.10.2018 r.
Zakład opieki zdrowotnej - przychodnia specjalistyczna wdraża zasady ochrony danych osobowych. Chcielibyśmy ujednolicić zasady rejestracji pacjentów. W jaki sposób możemy weryfikować ich tożsamość? Przede wszystkim (...)  »
Pobieranie przez gminę od potencjalnych kupujących zaliczek na wycenę nieruchomości
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.10.2018 r.
Gmina zamierza zbywać bezprzetargowo lokale komunalne - jednak za uprzednią wpłatą zainteresowanego zakupem lokatora zaliczki na koszty wyceny tej nieruchomości (jeszcze przed zawarciem umów notarialnych). (...)  »
Upoważnienie wójta do zaciągania zobowiązań leasingowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.10.2018 r.
Rada miejska zamierza w uchwale upoważnić wójta do zaciągnięcia umowy leasingu na służbowe auta dla naszego urzędu. W uchwale tej mają być również ustalone okres (...)  »
Wątpliwości dotyczące interpretacji zmienionych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2018 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Kadra medyczna/Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów przedstawiło odpowiedzi na pytania dotyczące wątpliwości jakie pojawiły się w (...)  »
Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2018 r.
Czy możliwe jest dokonanie zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegające na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z (...)  »
Delegowanie uprawnień jako element kontroli zarządczej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.10.2018 r.
Część pracowników jednostki budżetowej ma w ramach obowiązków powierzone uprawnienia do pewnych czynności lub podejmowania decyzji. Czy w jednostce powinien istnieć zbiorczy rejestr nadanych uprawnień? (...)  »
Naliczanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2018 r.
W jaki sposób naliczać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego? Czy dyrektor przedszkola publicznego może zawierać z (...)  »
Dotacja przedszkolna dla dzieci 2,5-letnich
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.10.2018 r.
Przepisy prawa oświatowego przewidują możliwość przyjęcia do przedszkola niepublicznego w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Chodzi o dzieci, które do ł września (...)  »
Brak podstawy prawnej do uchwały w sprawie finansowania remontów lokali wykupionych przez mieszkańców gminy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 01.10.2018 r.
Czy gmina może podjąć uchwałę w sprawie finansowania remontów budynków (lokali) oraz elementów wspólnych wspólnot mieszkaniowych, które zostały wykupione przez mieszkańców? W naszej opinii pozwala (...)  »
Obowiązek uzyskania opinii właściwego organu o celowości inwestycji podmiotu leczniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Czy szpital kliniczny ma obowiązek wystąpić o opinię o celowości inwestycji, jeżeli inwestycja jest realizowana ze środków własnych? Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. (...)  »
Stawki czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości gminnych określić może tylko wójt
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2018 r.
Czy rada gminy może w ramach swoich kompetencji wydać uchwałę o randze prawa miejscowego ustalając konkretne stawki czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości gminnych (lokali użytkowych)? (...)  »
Poręczenie wykraczające poza rok budżetowy
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.09.2018 r.
Gmina zamierza udzielić poręczenia kredytu dla swojej jednostki budżetowej, przy czym umowa ma być na 5 - 6 lat. Jaki organ gminy ma podjąć decyzję (...)  »
Rekonwersja żołnierzy zawodowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.08.2018 r.
Żołnierz, który pełni zawodową służbę wojskową w naszej jednostce, planuje zakończenie tej służby. Wiemy, że może on skorzystać z różnego rodzaju kursów pozwalających na przekwalifikowanie (...)  »
Problemy z wdrożeniem RODO w usługach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018, strona 18
Podmioty wykonujące działalność leczniczą przetwarzają duże ilości danych osobowych, w tym, co oczywiste, dane o stanie zdrowia, które są danymi szczególnej kategorii. Wejście w życie (...)  »
Finansowe zaangażowanie gminy w modernizację oświetlenia ulicznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.08.2018 r.
Nasza gmina zamierza sfinansować modernizację oświetlenia ulicznego, chodzi o lampy – punkty świetlne. Czy będzie to tego podstawa skoro nie jest to majątek gminy? Regionalna (...)  »
Obowiązek opracowania i wdrożenia instrukcji planowania finansowego w jednostce budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.07.2018 r.
Czy w jednostce budżetowej istnieje obowiązek opracowania i wdrożenia instrukcji planowania finansowego? Jakie elementy powinna ona zawierać? »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.