Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 6 grudnia 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r., godz. 10:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.360 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
Pozostałe zagadnienia
pokaż fragmenty artykułów
Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Pracownik przystąpił do PPK. Zostanie mu wypłacona premia kwartalna należna za okres, kiedy jeszcze nie był zapisany do PPK. Czy od tej kwoty trzeba odprowadzić (...)  »
Kary za nadmierne opóźnienie się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Stroną transakcji handlowej są przedsiębiorca i podmiot publiczny występujący w roli dłużnika. Czy na podmiot publiczny może być nałożona kara administracyjna za nadmierne opóźnienie się (...)  »
Zapłata wynagrodzenia częściami a uprawnienie do odsetek za opóźnienie oraz rekompensaty
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Podmiot publiczny niebędący podmiotem leczniczym ma podpisaną umowę najmu nieruchomości. Z umowy wynika, że czynsz jest płacony do 10. dnia każdego miesiąca. Co miesiąc wystawiane (...)  »
Termin zapłaty dla podmiotu publicznego z mocy ustawy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Dłużnikiem w transakcji handlowej jest podmiot publiczny niebędący podmiotem leczniczym. Czy termin zapłaty określony w umowie może być wydłużony do 60 dni? NIE. W przypadku (...)  »
Maksymalny termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Umowa dotycząca dostawy towarów ma być zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem publicznym. Jaki maksymalny termin zapłaty można ustalić w umowie, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny? (...)  »
Ustalenie gminy zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt osoby w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2022 r.
Do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) wpłynął wniosek o skierowanie do domu samotnej matki. Wniosek ten został przekazany do gminnego ośrodka pomocy społecznej (GOPS) jako (...)  »
Zwiększenie ZFŚS finansowane z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2022 r.
Czy biblioteka (samorządowa instytucja kultury) może zrobić odpis na ZFŚS na każdego byłego pracownika będącego emerytem z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora? Środki pochodzące z (...)  »
Przyznanie świadczenia w postaci ryczałtu samochodowego dyrektorowi samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.11.2022 r.
Czy dyrektorowi samorządowej instytucji kultury można przyznać świadczenie w postaci ryczałtu samochodowego? Nie. Świadczenie w postaci ryczałtu samochodowego nie może zostać przyznane dyrektorowi samorządowej instytucji (...)  »
Wydatkowanie dotacji podmiotowej na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2022 r.
Czy biblioteka, jako samorządowa instytucja kultury, może opłacić z dotacji podmiotowej na 2022 r. składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień br. (...)  »
Od 21 listopada 2022 r. nowe zasady rozliczania nienależnych wpłat do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Wpłaty do PPK ewidencjonowane na indywidualnym koncie uczestnika PPK w wybranej instytucji finansowej pochodzą ze środków własnych uczestnika PPK i podmiotu zatrudniającego, a także ze (...)  »
Złożenie wniosku o dodatek dla podmiotów wrażliwych przez ośrodek pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2022 r.
Ośrodek pomocy społecznej prowadzący schronisko dla bezdomnych ponosi wydatek na zakup węgla kamiennego. Czy w świetle ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych (...)  »
Wspólny inspektor dla podmiotów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jednostki należące do sfery publicznej, działające w jednej gminie (działalność muzealna), chcą powołać wspólnego inspektora ochrony danych. Czy jest to możliwe? TAK. Taką możliwość przewiduje (...)  »
Średni roczny koszt zakupu paliwa na potrzeby dodatku
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Wystąpię o dodatek do ogrzewania dla podmiotu prowadzącego działalność kulturalną. Dla obliczenia wysokości dodatku we wniosku mam podać średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na (...)  »
Środki krajowe na efektywność energetyczną budynku
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Gmina uzdrowiskowa chce pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcie związane z podniesieniem efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. Jakie przedsięwzięcia i w jakiej wysokości mogą być dofinansowane ze (...)  »
Podmioty uprawnione do dodatku w związku z sytuacją na rynku paliw
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jednostka budżetowa ponosi wysokie koszty ogrzewania budynku - znacznie wyższe niż w poprzednich latach. Z jakiego dodatku wymagającego złożenie wniosku może skorzystać w związku z (...)  »
Obowiązki pracodawcy związane z PPK w razie ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
1. Zasady ogólne W praktyce występują przypadki ponownego zatrudnienia tych samych pracowników. Od tego czy wcześniej w tym podmiocie byli oni uczestnikami PPK, czy też (...)  »
Zawarcie umowy o praktyki absolwenckie nie powoduje konieczności zapisu do PPK
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
W zakładzie przyjęta ma zostać osoba do odbycia praktyk absolwenckich. Planujemy wypłacać jej wynagrodzenie. Czy osoba taka będzie podlegać zapisowi do PPK? NIE. Zasady organizowania (...)  »
Umowa o poprawę efektywności energetycznej a tytuły dłużne i WPF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Gmina planuje podpisać z firmą energetyczną umowę o poprawę efektywności energetycznej (chodzi o oświetlenie uliczne). Czy umowa taka stanowi tytuł dłużny wpływający na poziom długu (...)  »
Dopłaty do ogrzewania dla szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Z dniem 20 września 2022 r. weszły w życie regulacje zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją (...)  »
Stanowisko MEiN w sprawie pokrywania z dotacji oświatowej kosztów transportu uczniów do szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2022 r.
Ministerstwo Edukacji i Nauki w piśmie z 4 kwietnia 2022 r. (nr DWST-WOOS.3152.31.2022.DC) odniosło się do możliwości pokrywania przez dotowaną szkołę niepubliczną kosztów związanych ze (...)  »
PPK w przypadku pracowników młodocianych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
W zakładzie odprowadzane są wpłaty do PPK. Przyjęto do pracy pracownika młodocianego. Czy jego też należy zapisać do PPK? NIE. W myśl przepisów Kodeksu pracy (...)  »
Koszty związane z obsługą dodatku węglowego poniesione przed wpływem środków na jego wypłatę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
Ośrodek pomocy społecznej (OPS) został upoważniony do realizacji dodatku węglowego. Czy koszty związane z obsługą dodatku węglowego poniesione przed wpływem środków pieniężnych na jego wypłatę (...)  »
Zakład budżetowy zajmujący się dostarczaniem ciepła jako przedsiębiorstwo energetyczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2022 r.
Czy zakład budżetowy gminy, który zajmuje się m.in. dostarczaniem ciepła (posiada 2 kotłownie olejowe) do szkoły, domu nauczyciela (6 prywatnych mieszkań), urzędu gminy, GOPS i (...)  »
Tworzenie i przekazywanie klauzul informacyjnych w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych jest ściśle związany z jednym z uprawnień składających się na prawo do ochrony danych osobowych - uprawnieniem osoby, której dane (...)  »
Kara od UODO za brak zawarcia umowy powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Powierzenie przetwarzania danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych, może (...)  »
Zasady przyznawania dodatku węglowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2022 r.
Dodatek węglowy w wysokości 3.000 zł przysługuje jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, (...)  »
Dopiero w marcu 2023 r. autozapis niektórych osób zatrudnionych, które wcześniej zrezygnowały z PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Większość naszych pracowników po przystąpieniu do PPK zrezygnowała z dokonywania wpłat do PPK, składając stosowną deklarację. Czy taką deklarację muszą oni co pewien czas ponawiać? (...)  »
10.000 zł kary za ujawnienie danych pacjenta
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Ujawnienie nieuprawnionemu odbiorcy danych osobowych innej osoby, z uwagi na przekazanie mu przez lekarza administratora skierowania do poradni specjalistycznej z niewłaściwymi danymi, stanowi jednocześnie naruszenie (...)  »
Rozliczenie między jednostkami budżetowymi odsetek uzyskanych od spółki miejskiej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2022 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) otrzymał od spółki miejskiej (ZGK) faktury korygujące (zmniejszające) za rok 2020 i 2021. ZGK dokonał zwrotu środków na (...)  »
Nowy system awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych - materiały MEiN
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
1 września 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i (...)  »
Wynagrodzenia nauczycieli stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.09.2022 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu w wyroku z 8 lipca 2022 r. (sygn. akt. IV SAB/Wr 1002/21) orzekł, że dyrektor publicznej szkoły podstawowej - (...)  »
Zapis do PPK pracownika ponownie zatrudnionego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
W zakładzie zatrudniony zostanie pracownik. Osoba ta już w okresie od stycznia do czerwca br. była pracownikiem zakładu (na podstawie umowy o pracę). Chce on (...)  »
Dotacja oświatowa niezgodna z przeznaczeniem
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Beneficjent dotacji oświatowej, czyli publiczna lub niepubliczna placówka oświatowa może otrzymać dotację oświatową i przeznaczyć ją tylko na cele określone w ustawie o finansowaniu zadań (...)  »
Nowe wyzwania w ochronie danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Szkoła przetwarza wiele różnych danych osobowych. Dyrektor oraz nauczyciele mają również dostęp do wielu informacji wykraczających poza sferę edukacji. Każdy nowy rok szkolny to nowe (...)  »
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Czy złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK jest jego obowiązkiem? W terminie 7 dni od dnia zawarcia (...)  »
Uczestnictwo w PPK osoby, która wcześniej złożyła rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jedna z osób, która na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z udziału w programie, teraz chciałaby do niego przystąpić. Czy jest to możliwe? (...)  »
Rezygnacja z PPK pracownika ponownie zatrudnianego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Z początkiem października 2022 r. w ramach umowy o pracę zatrudnimy palacza. Osoba ta była już pracownikiem urzędu w okresie od stycznia do maja br. (...)  »
Możliwość dokonywania wpłaty dodatkowej przez podmiot zatrudniający
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W urzędzie gminy wdrożone zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Kilku pracowników zdecydowało się na finansowanie sobie wpłat dodatkowych. Dopytywali się również o możliwość dodatkowych wpłat finansowanych (...)  »
Zmiana instytucji finansowej PPK w przypadku jednostki organizacyjnej gminy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jesteśmy jednostką organizacyjną gminy, która została objęta przez wójta wspólnym wyborem instytucji finansowej PPK. Zakładowa organizacja związkowa zaakceptowała ten wybór. Jednak teraz mamy wątpliwości, czy (...)  »
Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.09.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Do wniosku załączono m.in. orzeczenie o zaliczeniu wnioskodawczyni na stałe do osób z umiarkowanym stopniem (...)  »
Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy psychologa szkolnego
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Syn ma trudności w zaadaptowaniu się w nowej szkole. Ja oraz nauczyciele mamy z nim pewne problemy wychowawcze - chodzi m.in. o trudności w opanowaniu (...)  »
Odliczenia od dochodu w postępowaniu o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu". (...)  »
Udostępnianie wojskowych obiektów sportowych osobom cywilnym ze środowiska wojskowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2022 r.
Wojskowe obiekty sportowe takie jak sale gimnastyczne, boiska, siłownie, baseny, są wykorzystywane do prowadzenia planowych szkoleń na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Czy z takich obiektów, (...)  »
Nowa ustawa o sygnalistach
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Sygnaliści będą mogli zgłaszać nieprawidłowości dotyczące interesów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a nie tylko Skarbu Państwa RP, gdyż najnowsza wersja projektu ustawy o ochronie osób (...)  »
Rezygnacja uczestnika PPK z dokonywania wpłaty dodatkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Część naszych pracowników - uczestników PPK dokonujących dodatkowych wpłat do PPK zamierza z tego zrezygnować. Jakich w związku z tym formalności powinni dopełnić? Wpłaty ewidencjonowane (...)  »
Elektroniczny rejestrator czasu pracy ze zdjęciem pracownika
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Chcemy wdrożyć w zakładzie elektroniczny rejestrator czasu pracy. Myślimy o takim rozwiązaniu, aby czytnik kart wykonywał jednocześnie zdjęcie pracownika, żeby potwierdzić, że pracownik odbił kartę (...)  »
Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
W zakładzie wdrożono PPK. Czy od wynagrodzenia zwolnionego pracownika, które wypłacone zostanie mu już po ustaniu zatrudnienia, pracodawca będzie musiał odprowadzić wpłaty do PPK? W (...)  »
Nowy projekt ustawy o sygnalistach i zmiany dotyczące ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022
Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii minął 17 grudnia 2021 r., to prace nad polskim projektem przepisów nadal (...)  »
Monitoring może obejmować obraz, ale nie dźwięk
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022
Rejestrowanie dźwięku (w ramach monitoringu) to uprawnienie, które jest w prawie krajowym zastrzeżone przede wszystkim dla służb. Przypadki, w których istnieje uprawnienie do takiej rejestracji, (...)  »
Przyznanie dodatku osłonowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej w kwietniu 2022 r. wpłynął wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Organ ustalił, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz że w (...)  »
Przeniesienie funkcjonariusza Policji do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2022 r.
Czy dopuszczalne jest przeniesienie policjanta wbrew jego woli do sąsiedniej komendy powiatowej policji? Komendant wojewódzki uzasadnia to brakami kadrowymi w tej jednostce. Policjant złożył odwołanie (...)  »
Zatrzymanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Na adres e-mail naszego zakładu otrzymujemy CV różnych osób. Obecnie nie chcemy nikogo zatrudniać. Czy możemy zatrzymać te dokumenty na potrzeby przyszłej rekrutacji? Czy powinniśmy (...)  »
Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w ujęciu budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.07.2022 r.
Czy środki pochodzące z dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, powinny wpływać na rachunek budżetu (...)  »
Monitoring wizyjny w szkole nie powinien obejmować klas
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Mamy w szkole duży problem z agresją wśród młodzieży, także względem nauczycieli. W związku z tym chcemy zainstalować monitoring wizyjny. Czy jest możliwość zainstalowania kamer (...)  »
Tworzenie przez pracodawców Pracowniczych Programów Emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022
Środki gromadzone w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) pochodzą przede wszystkim z finansowanej przez pracodawcę składki podstawowej oraz ze składki dodatkowej opłacanej dobrowolnie przez uczestnika programu. (...)  »
Odpłatne zbycie nieruchomości a ustalenie dochodu w postępowaniu o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
Matka dziecka złożyła w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie na dziecko świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W toku postępowania ośrodek ustalił, że w roku kalendarzowym (...)  »
Nowy termin na zgłoszenie pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W połowie lipca br. przyjmiemy do pracy dwie osoby. Słyszałam, że zaszły zmiany w zakresie zgłaszania do PPK i odprowadzania wpłat. W jakim terminie powinniśmy (...)  »
Sprawdź jakie zmiany od 21 listopada 2022 r. zajdą w przepisach ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 01.07.2022
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dalej zwana (...)  »
Zmiany w ustawie o PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Na mocy ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 znowelizowane zostały przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje (...)  »
Centralny Rejestr Umów dopiero od 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Od 1 stycznia 2024 r., a nie od 1 lipca 2022 r. zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Umów prowadzony przez Ministerstwo Finansów. To konsekwencja nowelizacji ustawy (...)  »
Umowa na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.06.2022 r.
Jak powinna być sporządzona umowa na obsługę organizacyjną, prawną, finansową i księgową z kasą zapomogowo-pożyczkową według nowej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o (...)  »
Brak współpracy z pracownikiem socjalnym jako podstawa do odmowy przyznania świadczenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku okresowego oraz pomocy na dożywianie. Wnioskodawczyni wskazała, iż ma na utrzymaniu dwójkę dzieci. Wraz z mężem (...)  »
Koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2022 r.
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Jak należy rozumieć zapis art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku (...)  »
Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń nauczycieli nie jest możliwe
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Prowadzę kadry w szkole państwowej. Jedna z nauczycielek dostarczyła mi orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Czy mogę wystąpić do PFRON o wypłatę dofinansowania jej wynagrodzenia? (...)  »
Zatrudnienie obywatela Ukrainy w jednostce samorządowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
W samorządowej jednostce budżetowej, do pracy na stanowisku pomocniczym, chcielibyśmy zatrudnić obywatela Ukrainy. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to czy osoba taka musi posiadać (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.