Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 7 czerwca 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.351 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
23
1
2
3
4
5
6
7
24
8
9
10
11
12
13
14
25
15
16
17
18
19
20
21
26
22
23
24
25
26
27
28
27
29
30
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w okresie zimowym - komunikat PIP
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.01.2019 r.

Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 8 stycznia br. na stronie internetowej www.pip.gov.pl zamieściła komunikat w sprawie obowiązków pracodawców w okresie zimowym. Czytamy w nim, że: "(...) Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

W przypadku pracowników wykonujących w okresie zimowym zadania na wolnej przestrzeni obowiązki pracodawcy są bardziej rozbudowane ze względu na większe narażenie na wychłodzenie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.

Podstawowym obowiązkiem zatrudniającego jest zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni C. Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Stanowiska, na których mogą być wydawane ciepłe posiłki i napoje ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników. Informacje takie powinien zawierać regulamin pracy.

Co więcej pracodawca ma obowiązek zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież - temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni C.

Gdy się pojawią problemy z zapewnieniem wymaganej przez prawo temperatury na stanowisku pracy albo gdy firma nie zapewnia pracownikom wymaganych środków ochronnych lub posiłków, należy złożyć skargę w okręgowym inspektoracie pracy. Zwykle wystarczy jedna wizyta inspektora, by tam gdzie na zimno poskarżyli się pracownicy zrobiło się cieplej. Inspektor może bowiem wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt zimno by pracować, a to zazwyczaj wiąże się także z nałożeniem kary grzywny od 1 tys. do 2 tys. zł, a w razie recydywy - do 5 tys. zł.

W sezonie zimowym pracodawcy by zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym w obiektach firmy zmuszeni są do usuwania z dachów zwałów śniegu i sopli. Jednak przy zlecaniu i organizowaniu takich prac należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Przede wszystkim do pracy na wysokości można skierować pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Ponadto pracownik skierowany do odśnieżania powinien przejść instruktaż stanowiskowy i być poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie właściwych środków ochrony przed upadkiem z wysokości (szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem). Z kolei pracowni ma obowiązek stosować sprzęt zapewniającym mu bezpieczeństwo. Należy także zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych i przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.".

Obowiązki pracodawcy w czasie upału
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.06.2019 r.
Zakup fartuchów i czepków dla pracowników domu pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.08.2019 r.
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.04.2020 r.
GIS przedstawił wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 5.05.2020 r.
Posiłki profilaktyczne także w formie kateringu
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 10.07.2019 r.
Zakup odzieży ochronnej dla ratowników medycznych i częściowy zwrot kosztów tego zakupu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.07.2019 r.
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych w klasach I-III
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków do dezynfekcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020 r., strona 44
Wydatki na szkolenia pracowników i zakup okularów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w okresie zimowym
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.01.2020 r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące otwarcia placówek dziennego pobytu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.05.2020 r.
Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu - informacja
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Czy pracodawca może przeprowadzić badanie alkomatem? - informacja UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.07.2019 r.
Czy pracodawca może przeprowadzić badanie alkomatem? - informacja UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.07.2019 r.
Sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości pracowników - informacja UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019 r., strona 67
Zasady korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów - byłych pracowników
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Dodatek za trudne warunki pracy w okresie ograniczenia działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Wynagrodzenie przestojowe pracowników niepedagogicznej szkoły samorządowej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Niewykonywanie pracy nauczycielskiej, szczególnej i górniczej z powodu COVID-19 a staż do świadczenia kompensacyjnego i emerytalnego
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Wykonywanie pracy podczas kwarantanny przez osoby zatrudnione w DPS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020
Nauczyciel uprawniony do dodatków powinien otrzymywać je również w okresie pracy zdalnej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
Obowiązek informacyjny względem pracownika, z którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 56
Wpływ przestoju wywołanego koronawirusem na prawo nauczyciela do trzynastki
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 41
Wynagrodzenie nauczyciela za urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020, strona 38
Szkolenia bhp podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 53
Okres przechowywania danych pracownika uzyskanych w celu przeciwdziałania COVID-19
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 51
Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt osobowych w razie przekształcenia umowy o pracę
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 50
Rozwiązania kadrowe w administracji rządowej i samorządowej z powodu koronawirusa
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 8
Częstotliwość szkoleń okresowych bhp nauczycieli
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Dodatek wiejski w czasie zawieszenia pracy szkoły
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
COVID-19
Odsunięcie od pracy pracowników podejrzanych o zakażenie koronawirusem i dezynfekcja pomieszczeń
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 7
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 17
Coroczny przegląd danych osobowych zgromadzonych na potrzeby ZFŚS
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 56
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w przypadku pracy zdalnej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 55
Zapis o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze w treści świadectwa pracy
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 51
Zawieszenie wykonywania badań profilaktycznych
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020, strona 9
TARCZA
Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 7
Badania profilaktyczne i szkolenia pracowników w dobie zagrożenia koronawirusem
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 63
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.