Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2019 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 17.066 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Co nowego w 2019 roku?
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019, strona 34
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 20 lutego 2019 r. pod poz. 19 opublikowano uchwałę nr 2/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 stycznia 2019 (...)  »
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r.
Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019, strona 5
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. (...)  »
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lutego 2019 r., pod poz. 249 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające (...)  »
Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w 2019 r.
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 7
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone zostały w art. 108a-108d ustawy o VAT. Przy zastosowaniu tej metody płatność za nabyte towary czy usługi jest (...)  »
Nowy wzór deklaracji VAT-7 już od rozliczenia za styczeń 2019 r.
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 5
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, począwszy od okresów rozliczeniowych przypadających po dniu 31 grudnia 2018 r. podatnicy nie mają obowiązku składania (wraz z deklaracją (...)  »
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2019 r.
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 23
W "Poradniku VAT" nr 1 z 2019 r. artykuł "Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących" został opracowany na podstawie projektu zamieszczonego (...)  »
Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019, strona 56
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 41
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 30 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów (...)  »
Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 18
Od 18 kwietnia 2019 r. (z pewnymi wyjątkami) zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach (...)  »
Nowe zasady zwrotu akcyzy od zakupu paliwa rolniczego w 2019 r.
Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019, strona 50
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. (...)  »
Kasy fiskalne w 2019 r.
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 23
1. W 2019 r. limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej bez zmian Z początkiem 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w (...)  »
Nowy plik JPK_VAT zastąpi obowiązek składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 9
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) Minister Finansów przedstawił projekt ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Okresy przechowywania i elementy ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 46
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe okresy przechowywania akt osobowych pracownika. Czy zmiany te obejmują również ewidencję czasu pracy? Jakie dokumenty przechowuje się wraz (...)  »
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 28
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej (...)  »
Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. (...)  »
Od stycznia br. wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 4
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018, strona 7
Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie. Niedopuszczalne jest dokonywanie z niego dowolnych potrąceń, a jedynie tych wskazanych w Kodeksie pracy. Jednocześnie ustawodawca ograniczył wielkość dokonywanych potrąceń (...)  »
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 14
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wydanie tego aktu wykonawczego powiązane jest z nowelizacją Kodeksu pracy (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 16
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2215 opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Celem tej ustawy jest (...)  »
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 29
W Sejmie RP obecnie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, na podstawie (...)  »
Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 7
PROJEKT STANOWISKA KOMITETU Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy zamieszczono projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków (...)  »
Staż uczniowski
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 18
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2245 opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o (...)  »
Ważne zmiany w VAT w 2019 r.
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 5
1. Utrzymanie w 2019 r. obecnie obowiązujących stawek VAT W 2019 r. stawki VAT pozostaną niezmienione. Uchwalona przez Sejm w dniu 22 listopada 2018 r. (...)  »
Wiążąca informacja stawkowa od 1 kwietnia 2019 r.
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 11
Od kwietnia przyszłego roku planowane są zmiany w zakresie uproszczenia systemu stawek VAT. Projekt z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o (...)  »
Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi w 2019 r. już po 90 dniach
Poradnik VAT nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 8
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. (...)  »
Nowe wzory formularzy PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (480) z dnia 20.12.2018, strona 19
W Dz. U. z 2018 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory formularzy PIT (...). Wzory te stosuje się do uzyskanych przychodów, dochodów (poniesionych (...)  »
Deklarację VAT-7 i VAT-7K zastąpi nowa deklaracja w formie pliku JPK - proponowane zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018, strona 16
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (bip.kprm.gov.pl) zamieszczono informację na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy (...)  »
Zasady ochrony związkowej po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018, strona 31
W firmie są dwie organizacje związkowe. Łącznie czterech pracowników zasiadających w ich zarządach korzysta z ochrony przed utratą pracy i zmianą warunków zatrudnienia. Czy będą (...)  »
Zmiany w PIT i CIT - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 7
2.1. Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie niektórych zmian w PIT/CIT W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., pod poz. 2159, opublikowano ustawę z dnia (...)  »
Zmiany przepisów o podatku dochodowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 01.12.2018, strona 13
Rok 2018 r. obfituje w liczne nowelizacje przepisów, w tym przepisów ustaw o podatku dochodowym. W niniejszym artykule informujemy o tych aktach prawnych wprowadzających zmiany (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 20
Prezydent w dniu 19 listopada 2018 r. podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wejdzie ona w życie, z (...)  »
Planowane zmiany w zakresie stawek VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 6
Poziom stawek VAT zależny od stanu finansów publicznych Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stawki podatku w wysokości 23% i 8%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla (...)  »
Ograniczenie szkoleń okresowych z zakresu bhp oraz wykonywania zadań służby bhp przez pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018, strona 66
Do Senatu została przekazana (na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku) ustawa z dnia 9 listopada br. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia (...)  »
Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe?
Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 5
Regulacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu podzielonej płatności określone są w art. 108a-108d ustawy o VAT. Istotą tej metody - co już wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach (...)  »
Zwolnienie od podatku stypendiów otrzymywanych w ramach unijnego programu "Erasmus+"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 12
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 2114 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich (...)  »
Zmiany w zakresie sporządzania planów finansowych na rok 2019
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2018 r.
Jesteśmy jednostką podległą gminie. Czy od roku 2019 zmianie i uproszczeniu ulegną zasady planowania i realizacji wydatków i dochodów budżetowych? W zakresie planowania budżetowego na (...)  »
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
Poradnik VAT nr 21 (477) z dnia 10.11.2018, strona 27
Obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2018 r. Na stronie (...)  »
Grupowanie paragrafów wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego - zmiany w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.10.2018 r.
Czy w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej jednostki samorządu terytorialnego sporządzając plany finansowe na 2019 r. w zakresie wydatków podległych im jednostek budżetowych mają (...)  »
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej związane z grupowaniem paragrafów wydatków
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.10.2018 r.
4 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. (...)  »
Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018, strona 8
1. Kasy online obowiązkowe dla niektórych podatników Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk (...)  »
Ulga na złe długi - już po 90 dniach od upływu terminu płatności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018, strona 10
Ulga na złe długi została uregulowana w art. 89a i 89b ustawy o VAT (kolejno od strony wierzyciela i dłużnika). Zgodnie z tymi regulacjami, podatnik (...)  »
Opublikowano wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (999) z dnia 01.10.2018, strona 8
W Dzienniku Ustaw z 19 września 2018 r., pod. poz. 1794, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego (...)  »
O ile od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracownika i stawka godzinowa zleceniobiorcy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018, strona 66
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy (...)  »
Planowane zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018, strona 8
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat niektórych należności na rzecz kontrahentów zagranicznych (m.in. z tytułu odsetek, (...)  »
Od nowego roku skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 01.09.2018, strona 53
Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek wydania pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej. Czy informacja powinna (...)  »
Dopłaty do czynszu za najem mieszkania będą wolne od PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 01.09.2018, strona 11
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1540 opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w (...)  »
W 2019 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą wyższe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018, strona 6
W Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r., pod poz. 745, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic (...)  »
Zmiany w podatku dochodowym - opublikowane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018, strona 7
W Dzienniku Ustaw z 4 lipca 2018 r., pod poz. 1291, opublikowano ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Podatnicy nie będą musieli składać zeznań PIT - nowa usługa MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018, strona 10
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, że resort finansów pracuje nad nową usługą "Twój e-PIT". Dzięki tej usłudze podatnik nie będzie już musiał (...)  »
Opublikowano ustawę skracającą okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (978) z dnia 01.03.2018, strona 7
W Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2018 r., pod poz. 357, opublikowano ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)  »
Kwota graniczna podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2018 r. i 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018, strona 14
Począwszy od 1 stycznia 2019 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają być opłacane za daną osobę ubezpieczoną do organu rentowego od całości przychodu (...)  »
"Nowa" PKWiU - jednak dopiero od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018, strona 11
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), zwana "PKWiU 2015", została wprowadzona do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.