Wydawnictwo Podatkowe
środa, 6 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.984 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Wyjaśnienia resortowe
wybierz dział:
pokaż fragmenty artykułów
Termin złożenia wniosku o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. Przy czym może on być wypłacany w (...)  »
Wyrównanie świadczenia chorobowego z odsetkami po zmianie stanowiska ZUS w sprawie wliczenia do podstawy ich wymiaru wynagrodzenia ze zlecenia zawartego z własnym pracodawcą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 19/2023, str. 7, ZUS zmienił stanowisko w sprawie wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej (tj. (...)  »
Wyjaśnienie MRiPS dotyczące kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie zatrudniania nauczycieli bez przygotowania zawodowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.11.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki udzielił 7 listopada 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 44274 w sprawie zatrudniania nauczycieli bez przygotowania zawodowego. (...)  »
Wyjaśnienie MF w sprawie klasyfikacji środków przekazywanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie na stronie internetowej https://rzeszow.rio.gov.pl/18/100/aktualnosci.html opublikowała wyjaśnienie Ministerstwa Finansów (MF) z 4 października 2023 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych (...)  »
Interpretacja prawna MEiN dotycząca nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2023 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie internetowej https://samorzad.pap.pl/ opublikował interpretację prawną Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) dotyczącą nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji (...)  »
Wyjaśnienie MRiT dotyczące stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2023 r.
Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii mimo że, jak wynika z wyroku TSUE, przepisy dyrektywy nie mają zastosowania do transakcji handlowych, w których organ publiczny jest (...)  »
Klasyfikacja wydatków na usługę dowozu osób przez centrum usług społecznych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Centrum usług społecznych (przekształcone z ośrodka (...)  »
Zmiana stanowiska ZUS w sprawie wliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą do podstawy wymiaru zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
Wynagrodzenie z umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także umowy (...)  »
Wyjaśnienia MRiPS w sprawie stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
1. Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności w pracy Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 (...)  »
Termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF nie zostanie przesunięty - wyjaśnienie Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 15.09.2023 r.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych – co do zasady – wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla (...)  »
Stanowisko MEiN dotyczące wskaźnika zwiększającego służącego do naliczenia kwoty dotacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności opublikowała stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) (będące odpowiednią na pytanie izby) dotyczące (...)  »
Możliwość rezygnacji z dokonania rocznej korekty odliczonego VAT
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.09.2023 r.
W myśl art. 91 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący działalność mieszaną, którzy w trakcie roku odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają (...)  »
Badania okresowe po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego - wyjaśnienie MRiPS
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.09.2023 r.
Wprowadzenie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 związane było z wdrożeniem wielu szczególnych przepisów z zakresu prawa pracy. Zmodyfikowały one ogólne (...)  »
Ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 11.09.2023 r.
W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...)  »
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. - stanowisko GIP
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.09.2023 r.
W UiPP nr 18/2023, które otrzymacie Państwo 10 września 2023 r. zamieściliśmy najnowsze stanowisko MRiPS w sprawie wysokości świadczenia urlopowego w 2023 r., informując równocześnie, (...)  »
Od kiedy stosować nowe zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 07.09.2023 r.
W kwestii terminu stosowania zmienionych zasad uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego (...)  »
Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy - zmiana stanowiska ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.09.2023 r.
W dniu 24 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej www.zus.pl został opublikowany "Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie przekształcenia pracowników cywilnych wojska w żołnierzy zawodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 41866 w sprawie przekształcenia pracowników cywilnych wojska w żołnierzy zawodowych, udzielonej 11 sierpnia 2023 r., Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało, (...)  »
Wykładnia systemowa Ministerstwa Aktywów Państwowych umożliwiająca gminom zagospodarowanie niesprzedanego do 31 lipca 2023 r. węgla
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.09.2023 r.
Z wykładni systemowej Ministerstwa Aktywów Państwowych z 28 lipca 2023 r. (nr DAS.V.070.6.2023) wynika, iż niesprzedany do 31 lipca 2023 r. węgiel gminy mogą włączyć (...)  »
Do 31 sierpnia br. wypłata świadczenia urlopowego dla nauczyciela - stanowisko MEN w sprawie ustalenia jego wysokości w związku ze wzrostem od 1 lipca br. odpisu podstawowego i koniecznością wypłaty wyrównań
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 25.08.2023 r.
Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości właścicielom gruntów zajętych pod inwestycje Skarbu Państwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 11 sierpnia 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 43370 w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości właścicielom gruntów zajętych pod inwestycje (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są farmy fotowoltaiczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 2 sierpnia 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 42802 w sprawie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są (...)  »
Ewidencja księgowa gruntów przejętych pod inwestycje drogowe oraz wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - wyjaśnienie MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej gruntów przejętych pod inwestycje drogowe (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek dla pracowników sfery budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 4 lipca 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 41695 w sprawie podwyżek dla pracowników sfery budżetowej. W odpowiedzi tej wyjaśniono, że (...)  »
Wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2023 r.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej http://www.zgwrp.pl/ opublikował wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (...)  »
Potrącenia na poczet egzekucji administracyjnej po śmierci pracownika - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Jak pisaliśmy w UiPP nr 11/2023, str. 65 nowelizacja ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udostępnione naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca dziecka, gdy pracownica - matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim Zgodnie z art. 1821a § 1 K.p., pracownicy (...)  »
Odpowiedź MEiN na interpelację w sprawie kształcenia wspomagającego i indywidualnego w szkołach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.06.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN) udzielił 7 czerwca 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 41302 w sprawie kształcenia wspomagającego i indywidualnego (...)  »
Możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.06.2023 r.
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. przedłużono o 9 tygodni okres urlopu rodzicielskiego, jednocześnie zastrzegając, iż: urlop rodzicielski w tym wydłużonym wymiarze przysługuje łącznie obojgu (...)  »
Wykorzystywanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca dziecka - stanowiska MRiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.06.2023 r.
Na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy..., pracownik, który 26 kwietnia 2023 r. korzystał z (...)  »
Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie opodatkowania pozaszkolnych form edukacji artystycznej
Redakcja Poradnika VAT | 05.06.2023 r.
Jak wynika z przepisów ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlegają m.in.: usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z (...)  »
ZUS wyjaśnia - Wysokość zasiłku macierzyńskiego po przyjęciu dziecka na wychowanie
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.06.2023 r.
Ubezpieczony, który w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego przyjął na wychowanie: dziecko w wieku do 14. roku życia i wystąpił do sądu opiekuńczego w (...)  »
Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy - wyjaśnienie GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) wprowadziła zmiany m.in. do (...)  »
Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego dla ojca dziecka, gdy matka korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. "z góry" - stanowisko MRiPS zajęte na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.05.2023 r.
Na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy..., pracownik, który w dniu wejścia w życie tej (...)  »
Odpowiedź MF na interpelację w sprawie wskaźnikowego wzrostu płac w sferze budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2023 r.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów udzielił 22 maja 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 41072 w sprawie wskaźnikowego wzrostu płac w sferze budżetowej. W (...)  »
Odpowiedź MRiPS na interpelację w sprawie planu urlopów wypoczynkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.05.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 40421 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych, udzielonej 28 kwietnia 2023 r., Minister Rodziny i Polityki Społecznej wskazała, że: "(...) (...)  »
Odpowiedź MRiPS na interpelację w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.05.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 41088 w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. W odpowiedzi tej wyjaśniono, (...)  »
Dopłaty do czynszu wpłacane na konto inwestora w ramach programu "Mieszkanie na start" - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2023 r.
Dopłaty do czynszu za najem mieszkania wypłacane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na wniosek gminy, która zawarła z BGK stosowną umowę. (...)  »
Podwyższone koszty uzyskania przychodów pracownika wykonującego pracę zdalnie w miejscu zamieszkania - stanowisko MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 08.05.2023 r.
Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, pracodawca stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik złożył mu oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 2 (...)  »
Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie - stanowisko MRiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.04.2023 r.
W aktualnym stanie prawnym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie. W stanowisku (...)  »
Przejazd z miejscowości wykonywania pracy zdalnej do miejscowości, w której mieści się siedziba pracodawcy a podróż służbowa - stanowisko MRiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.04.2023 r.
Czy przejazd pracownika wykonującego pracę zdalną w miejscu zamieszkania do siedziby pracodawcy znajdującej się w innej miejscowości należy potraktować jako podróż służbową? W tej sprawie (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków w zakresie wypłat dodatku gazowego - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2023 r.
Przepisy art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na (...)  »
Pismo MF dotyczące ujmowania należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z 27 marca 2023 r. (...)  »
Podwyższone koszty pracownicze w razie wykonywania pracy zdalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W myśl art. 6718 K.p., w brzmieniu obowiązującym od (...)  »
Wyjaśnienia resortu rodziny w sprawie pracy zdalnej
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.03.2023 r.
Zbliża się termin wejścia w życie przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej. Zaczną one obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. i zastąpią dotychczasowe regulacje dotyczące (...)  »
Bhp przy pracy zdalnej - wyjaśnienia GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. (...)  »
Rozliczenie kilometrówki po 16 stycznia 2023 r. - odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 01.03.2023
Dla Prenumeratorów GOFIN U Stawki za 1 kilometr przebiegu dostępne w serwisie www.wskazniki.gofin.pl » Od 17 stycznia 2023 r. obowiązują nowe maksymalne stawki za 1 (...)  »
Wyjaśnienie MF dotyczące ujmowania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w sprawozdaniu Rb-N
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2023 r.
Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów w piśmie z 8 lutego 2023 r. (znak: DP8.658.1.2023), skierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, odniósł (...)  »
Nieprawidłowości w uchwałach dotyczących podatków rolnego i leśnego - pismo MF do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2023 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 21 października 2022 r. (nr DSP13.843.6.2022), skierowanym do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych, odniosło się do nieprawidłowości w uchwałach dotyczących podatków (...)  »
Lokowanie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2023 r.
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie są środkami budżetu państwa i nie mają charakteru dotacji z budżetu państwa. Środki te są środkami budżetu (...)  »
Ministerstwo Finansów o klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków związanych z nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.01.2023 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 29 grudnia 2022 r. (nr ST1.4761.4.17.2022), skierowanym do Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, wyjaśniło, iż: "(...) Ad. 1 (...)  »
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie łączenia jego części z pracą - odpowiedź MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru (...)  »
Odpowiedź MKiŚ na interpelację w sprawie oszczędzania energii eklektycznej w samorządach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.01.2023 r.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) udzieliło 23 grudnia 2022 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 37688 w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców (...)  »
Wyjaśnienie MSWiA dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.01.2023 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z 3 października 2022 r. (sygn. WZF.7040.11.2022.WK/TO) zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o zajęcie stanowiska i rozważenie (...)  »
Odpowiedź Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rozliczania godzin nadliczbowych urzędników administracji publicznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.12.2022 r.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej udzieliła 12 grudnia 2022 r. odpowiedzi na interpelację nr 36949 w sprawie rozliczania godzin nadliczbowych urzędników administracji publicznej. W odpowiedzi (...)  »
Wypłata rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii - wyjaśnienia MF dotyczące klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.12.2022 r.
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi klasyfikowania w gminach środków dotyczących wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii, Ministerstwo Finansów opublikowało na (...)  »
Wyjaśnienie MEiN w sprawie uwzględnienia środków pochodzących z Funduszu Pomocy w procesie analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.12.2022 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na stronie internetowej https://bip.poznan.rio.gov.pl/ opublikowała wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji i Nauki z 22 listopada 2022 r. (sygn. DWST-WPZN.5001.600.2022.BA) w sprawie uwzględnienia (...)  »
Dostawa węgla do gospodarstw domowych dokonywana przez gminę zwolniona z kasy rejestrującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
W Dzienniku Ustaw z 3 listopada 2022 r., pod poz. 2242, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania profilaktyczne - stanowisko GIP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych (...)  »
Pismo MF dotyczące nieprawidłowości w uchwałach w zakresie podatku rolnego i leśnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2022 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów z dnia 21 października 2022 r. (...)  »
Stanowisko MEiN w sprawie pokrywania z dotacji oświatowej kosztów transportu uczniów do szkoły
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.10.2022 r.
Ministerstwo Edukacji i Nauki w piśmie z 4 kwietnia 2022 r. (nr DWST-WOOS.3152.31.2022.DC) odniosło się do możliwości pokrywania przez dotowaną szkołę niepubliczną kosztów związanych ze (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków w zakresie wypłat dodatku węglowego - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2022 r.
Dodatek węglowy został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jego wypłata jest zadaniem zleconym gminie, a źródłem jego finansowania są (...)  »
Nowy system awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych - materiały MEiN
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2022 r.
1 września 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z dożywianiem dzieci w ośrodku pomocy społecznej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2022 r.
Wydatki ośrodka pomocy społecznej dokonywane w oparciu o otrzymywane od szkół faktury za wydane uczniom obiady wskazane jest - zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów - (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.