Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r., godz. 12:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.639 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: do 30 września - czas na przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS Uwaga: do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Pierwsza wpłata do PPK nowo zatrudnionego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od 1 czerwca 2021 r. zatrudniliśmy na czas określony (24 m-ce) pracownika w wieku 39 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)  »
Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, z uwzględnieniem stanowiska PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 02.09.2021 r.
Pomiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż (...)  »
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Pracownik jest uczestnikiem PPK i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł. Ze względu na częste absencje zasiłkowe wpłaty na PPK ustalamy od kwoty nieprzekraczającej (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy od wartości tego świadczenia należy naliczać, pobierać (...)  »
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Rozrachunki z tytułu PPK w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-Z wykazuje się wyłącznie zobowiązania wymagalne. Skoro zaś sporządzając sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału widniejące na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" zobowiązanie z (...)  »
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
W jednostce sektora finansów publicznych wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Pracodawca na etapie podpisywania umowy o zarządzanie PPK nie zdecydował się na odprowadzanie wpłat dodatkowych dla (...)  »
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
PFR wyjaśnia
Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jesteśmy jednostką naukową. Pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy z tytułu działalności naukowej uwzględniamy 50% koszty uzyskania przychodów. Od kwietnia 2021 r. zamierzamy przystąpić do (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Udział zakładowej organizacji związkowej przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wynika, że przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały jednostki publiczne, niezależnie od stanu zatrudnienia w nich osiąganego. W przypadku (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Wdrażanie PPK w podmiotach zatrudniających należących do sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania przepisów ustawy o PPK zobowiązane zostały m.in. podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych (art. 137 ustawy o (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
W jakim terminie regulacjami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęte zostaną szkoły publiczne? Czy stan zatrudnienia wykazywany w danej placówce będzie miał w tym przypadku (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Art. 28 nowej ustawy Pzp stanowi, iż podstawą ustalenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług, (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Wpłaty na PPK w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować wpłaty na PPK? Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. (...)  »
Umowy o PPK bez trybu zamówień publicznych do końca roku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl wyjaśnia, czy podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą stosować jej przepisy do (...)  »
Data powstania przychodu z tytułu wpłaty do PPK składki finansowanej przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w tym miesiącu, w którym pracodawca przekazał tę wpłatę na rachunek (...)  »
PPK w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Jesteśmy niewielką samorządową instytucją kultury, która zatrudnia jedynie 3 osoby. Wszystkie te osoby deklarują rezygnację z uczestnictwa w PPK. Czy instytucja kultury może nie tworzyć (...)  »
Tarcza 4.0 i zmiany w PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
PPK w samorządach - wójt wybierze instytucję zarządzającą PPK dla jednostek organizacyjnych gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że zdaniem Związków Powiatów Polskich (ZPP) wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) u małych pracodawców samorządowych (...)  »
Ustalenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przypadku nowo zatrudnionego pracownika - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2020 r.
Podmiot zatrudniający, u którego funkcjonuje PPK, zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia (...)  »
Wpłaty do PPK w okresie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2020 r.
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa pracodawca może nakazać swoim pracownikom pracę w domu. Możliwość taką dają przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)  »
Wpłaty do PPK wykazywane w raporcie ZUS RCA
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Wpłata finansowana przez pracodawcę do PPK powinna być wykazywana w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym została przez niego zapłacona. Tak wynika z (...)  »
Kwoty wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w kosztach miesiąca, za który jest należne wynagrodzenie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 13
Stosownie do art. 22 ust. 6bc updof (odpowiednio art. 15 ust. 4ga updop), wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający (...)  »
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń pracownika-uczestnika PPK - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.01.2020 r.
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2019 r.
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, iż osoba w wieku pomiędzy 55 a 70 lat, zatrudniana ponownie, posiadająca wcześniejszy 3-miesięczny okres zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym (...)  »
Pracodawca może przekazać instytucji finansowej numer telefonu i adres e-mail pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wskazał, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów (...)  »
Zamawiający pokryją wykonawcom wydatki na PPK
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2019 r.
W UiPP nr 20/2019, które otrzymaliście Państwo 10 października br. opublikowaliśmy artykuł pt. Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK. Sygnalizowaliśmy w nim nasze (...)  »
Podmioty zatrudniające mają tylko kilka dni na porozumienie z załogą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.09.2019 r.
W dniu 25 września 2019 r. mija termin na osiągnięcie porozumienia pomiędzy podmiotem zatrudniającym a zakładową organizacją związkową lub reprezentacją jego pracowników w zakresie wyboru (...)  »
Skutki podatkowe uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 5
Od 1 lipca br. pierwsza grupa pracodawców została objęta przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uczestnictwo w tym systemie rodzi skutki podatkowe zarówno dla pracownika, (...)  »
Moment powstania przychodu z uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 1
Od 1 lipca 2019 r. część podmiotów jest zobowiązana do stosowania ustawy o PPK. W oparciu o jej przepisy podmiot zatrudniający finansuje z własnych środków (...)  »
Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z prowadzeniem PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.07.2019 r.
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się z określonymi dla niego obowiązkami. Wśród nich najważniejszymi, na etapie wdrażania PPK, są wybór instytucji finansowej (...)  »
Kiedy u pracownika powstanie przychód do opodatkowania z tytułu wpłaty do PPK sfinansowanej przez pracodawcę - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2019 r.
W artykule pt. "Obciążenia pracownika będącego uczestnikiem PPK oraz podmiotu zatrudniającego", opublikowanym w UiPP nr 13/2019, str. 56-58, pisaliśmy, że wpłaty do PPK finansowane przez (...)  »
Pracodawca nie może zniechęcać do uczestnictwa w PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.07.2019 r.
Z początkiem lipca br. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., objęte zostały obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów (...)  »
PPK od 1 lipca 2019 r. - informacja ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2019 r.
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl w dniu 11 lipca br. zamieścił informację w sprawie wykazywania w dokumentach rozliczeniowych wpłaty przekazanej do PPK. W informacji tej (...)  »
PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, strona 18
Wiem, że w przedsiębiorstwach wprowadzane są Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy pracownicy zatrudnieni w gminie również będą mogli przystąpić do tego programu? Jeśli tak, to w (...)  »
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019, strona 67
Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne (art. 23 ust. 1 ustawy o PPK). Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej (...)  »
Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. decyduje o objęciu od 1 stycznia 2020 r. systemem PPK kolejnej grupy podmiotów zatrudniających
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2019 r.
Podmiot zatrudniający, który na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnia co najmniej 50 osób, zostanie włączony do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r. (art. (...)  »
Zmiany w przepisach o PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.06.2019 r.
Z dniem 25 czerwca br. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz (...)  »
Nowe obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.06.2019 r.
Od 1 lipca 2019 r. na mocy art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. (...)  »
Deklaracja potwierdzająca rezygnację z dokonywania wpłat do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1102 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o (...)  »
Zmiany w pracowniczych planach kapitałowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.06.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 czerwca 2019 r. pod poz. 1074 opublikowano ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach (...)  »
Senat za nowelizacją ustawy o PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2019 r.
Senat na posiedzeniu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. przyjął m.in. ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i (...)  »
Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat na PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.05.2019 r.
Sejm na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (...)  »
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.05.2019 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, który przewiduje zniesienie limitu (...)  »
Nowy wzór deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2019 r.
Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników którzy ukończyli 18. rok życia, a nie ukończyli 55. roku życia, za których pracodawca odprowadza (...)  »
Opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 1 kwietnia 2019 r. pod poz. 613 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za (...)  »
PPK bez limitu 30-krotności średniej pensji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.03.2019 r.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jedna ze zmian dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych. Resort (...)  »
Kalkulator PPK policzy, ile można odłożyć w programie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2019 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie większość przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Ustawa wprowadza (...)  »
Terminy zawierania umów w ramach PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.02.2019 r.
Z początkiem roku weszły w życie przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Pracownicze Plany Kapitałowe to system kapitałowy, (...)  »
Terminy obowiązujące pracodawców w związku ze stosowaniem ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 01.02.2019, strona 5
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej (...)  »
Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek – informacja ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 19.01.2019 r.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. (...)  »
Zmiany w prawie zamówień publicznych w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.01.2019 r.
Jakie zmiany wchodzą w życie w prawie zamówień publicznych w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych? Ustawa z (...)  »
PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019, strona 28
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.12.2018 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Ustawa wprowadza (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018, strona 20
Prezydent w dniu 19 listopada 2018 r. podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wejdzie ona w życie, z (...)  »
Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.11.2018 r.
Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina: „(…) Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego (...)  »
Przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2018 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Celem PPK jest dodatkowe, dobrowolne, systematyczne (...)  »
Projekt w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.02.2018 r.
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2018 r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracownicze (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.