Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2022 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 446 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
27
4
5
6
7
8
9
10
28
11
12
13
14
15
16
17
29
18
19
20
21
22
23
24
30
25
26
27
28
29
30
31
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
pokaż fragmenty artykułów
Nowy termin na zgłoszenie pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W połowie lipca br. przyjmiemy do pracy dwie osoby. Słyszałam, że zaszły zmiany w zakresie zgłaszania do PPK i odprowadzania wpłat. W jakim terminie powinniśmy (...)  »
Sprawdź jakie zmiany od 21 listopada 2022 r. zajdą w przepisach ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 01.07.2022
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dalej zwana (...)  »
Zmiany w ustawie o PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Na mocy ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 znowelizowane zostały przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje (...)  »
Przepisy sankcyjne a sytuacja uczestników PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.06.2022 r.
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Unia Europejska zdecydowała się na nałożenie sankcji na obywateli Rosji i Białorusi. W dniu 25 lutego 2022 (...)  »
Od 4 czerwca br. zmiany w ustawie o PPK, w tym dotyczące przystąpienia do PPK osoby zatrudnionej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Generalnie z dniem 4 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (...)  »
Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.06.2022 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja 2022 r., pod pozycją 1079 opublikowana została ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Pracownicze plany kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności są gromadzone wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. PPK obejmuje nie tylko przedsiębiorców będących (...)  »
Możliwość wypłaty zgromadzonych środków przez uczestnika PPK w razie choroby członka rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 01.05.2022
U syna pracownika (ur. 15 kwietnia 2004 r.) zdiagnozowano ciężką chorobę i leczenie potrwa kilka miesięcy. Ze względu na związane z tym koszty leczenia rozważa (...)  »
Możliwość obniżenia wpłaty na rachunek PPK w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wpłaty na rachunek uczestnika PPK finansowane są z trzech źródeł: przez samego pracownika, przez pracodawcę i przez państwo. Pracownicy, którzy uzyskują niskie dochody, mają możliwość (...)  »
Wpłata do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
W lutym 2022 r. wypłacimy pracownikom, w tym niepozostającym już w zatrudnieniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. Czy od tego wynagrodzenia w przypadku byłych (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK z tytułu dwóch umów zawartych z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Z pracownikiem, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę i jest uczestnikiem PPK, zawarta zostanie umowa zlecenia. Zlecenie będzie oskładkowane. Czy od tej umowy (...)  »
Limit umożliwiający obniżenie w 2022 r. wpłaty pracownika do PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.01.2022 r.
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podstawowa wpłata do PPK finansowana przez osobę zatrudnioną wynosi 2% jej wynagrodzenia. Jednakże w przypadku, gdy wynagrodzenie (...)  »
Odzyskanie wpłaconych środków przy rezygnacji z PPK
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Jeden z pracowników poinformował mnie, że planuje w najbliższym czasie zrezygnować z uczestnictwa PPK. W związku z tym zastanawia się, czy ma możliwość odzyskać odprowadzone (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za urlop a odprowadzenie wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Z pracownikiem rozwiązana zostanie umowa o pracę. Jest on uczestnikiem PPK. Wypłacony mu zostanie ekwiwalent za urlop. Czy od tej wypłaty środków trzeba będzie odprowadzić (...)  »
Ustanie zatrudnienia a obowiązki wobec PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Na koniec miesiąca zwolniony zostanie jeden z pracowników. Jest on uczestnikiem PPK i na jego rachunek odprowadzane są wpłaty. Czy jako pracodawca muszę to zgłosić (...)  »
Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co ze środkami zgromadzonymi na rachunku PPK?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jest dobrowolne, co oznacza że uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w tym programie. Odbywa się to (...)  »
Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK - informacja PFR
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2021 r.
Od 18 listopada br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale (...)  »
Gdy termin w PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.11.2021 r.
Jeżeli koniec terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK albo umowy o prowadzenie PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, czyli niedzielę (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika, który wcześniej złożył rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Część pracowników jednostki na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat. Teraz jeden z nich poinformował mnie, że chciałby zacząć odprowadzać wpłaty (...)  »
Naliczanie wpłat do PPK w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Program pracowniczych planów kapitałowych obejmuje również pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy zostali wymienieni w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Są to m.in. (...)  »
Przedsiębiorcy otrzymają wezwania do zawarcia umów PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.11.2021 r.
W najbliższym czasie podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymają wezwanie do zawarcia tej umowy. W (...)  »
Urlop bezpłatny a zasady liczenia 3-miesięcznego okresu zatrudnienia
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2021 r.
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl wskazał, że jeżeli w miesiącu, w którym zawierana jest umowa o prowadzenie PPK, pracownik przebywał (...)  »
Wpływ uczestnictwa pracownika w PPK na wysokość kwoty wolnej od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 01.11.2021
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 3.200 zł. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Pracownik (...)  »
Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia celem obniżenia wpłaty do PPK - wyjaśnienie PFR
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.10.2021 r.
Podstawowa wpłata do PPK finansowana przez osobę zatrudnioną ustalona została na poziomie 2% wynagrodzenia. W przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym (...)  »
Składka do PPK sfinansowana przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 września 2021 r. Wypłata wynagrodzenia za wrzesień miała miejsce 8 października 2021 r. Wtedy też została obliczona (...)  »
Nowa forma wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.10.2021 r.
Z dniem 15 października 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
Dwie umowy o pracę i dopłata roczna PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Pracownik świadczy pracę u dwóch pracodawców. Z tytułu obu umów o pracę odprowadza wpłaty do PPK. Czy w takiej sytuacji otrzyma dopłatę roczną do każdego (...)  »
Co z wpłatą do PPK pobraną z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK w razie jego śmierci?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 29. dnia tego miesiąca. Pracownik będący uczestnikiem PPK zmarł na początku września br. Czy wpłatę do PPK obliczoną/pobraną z (...)  »
Zabezpieczenie w budżecie jst i w planach finansowych jednostek organizacyjnych wpłat dokonywanych na PPK - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 19 kwietnia 2021 r. (znak: WA 4120-11/2021-w) udzieliła wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów art. 226 ust. 3 (...)  »
Obniżenie wpłaty do PPK na podstawie deklaracji uczestnika PPK, z uwzględnieniem stanowisk PFR na pytania naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Warunki obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym może zostać przez niego obniżona do (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Pierwsza wpłata do PPK nowo zatrudnionego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od 1 czerwca 2021 r. zatrudniliśmy na czas określony (24 m-ce) pracownika w wieku 39 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)  »
Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, z uwzględnieniem stanowiska PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 02.09.2021 r.
Pomiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż (...)  »
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Pracownik jest uczestnikiem PPK i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł. Ze względu na częste absencje zasiłkowe wpłaty na PPK ustalamy od kwoty nieprzekraczającej (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy od wartości tego świadczenia należy naliczać, pobierać (...)  »
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Rozrachunki z tytułu PPK w sprawozdaniu Rb-Z
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
W sprawozdaniu Rb-Z wykazuje się wyłącznie zobowiązania wymagalne. Skoro zaś sporządzając sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału widniejące na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" zobowiązanie z (...)  »
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2021 r.
W jednostce sektora finansów publicznych wdrożono pracownicze plany kapitałowe. Pracodawca na etapie podpisywania umowy o zarządzanie PPK nie zdecydował się na odprowadzanie wpłat dodatkowych dla (...)  »
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.04.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o (...)  »
PFR wyjaśnia
Pracownicy podlegający zapisowi do PPK
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 08.04.2021
W dniu 10 kwietnia br. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach (...)  »
Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jesteśmy jednostką naukową. Pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy z tytułu działalności naukowej uwzględniamy 50% koszty uzyskania przychodów. Od kwietnia 2021 r. zamierzamy przystąpić do (...)  »
Wybór instytucji finansowej a przepisy Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Jednostka samorządu terytorialnego wdraża PPK. Wyboru dokonuje w trybie zamówień publicznych. Niestety, reprezentacja pracowników nie doszła do porozumienia. Jakimi kryteriami należy kierować się przy dokonywaniu (...)  »
Udział zakładowej organizacji związkowej przy wdrażaniu PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021
Z wyjaśnień Polskiego Funduszu Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wynika, że przy wdrażaniu PPK w sektorze publicznym, podobnie jak w sektorze prywatnym, wybór instytucji (...)  »
Wybór instytucji zarządzającej PPK przez jednostki publiczne
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych objęte zostały jednostki publiczne, niezależnie od stanu zatrudnienia w nich osiąganego. W przypadku (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Wdrażanie PPK w podmiotach zatrudniających należących do sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania przepisów ustawy o PPK zobowiązane zostały m.in. podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych (art. 137 ustawy o (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w szkole publicznej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
W jakim terminie regulacjami w zakresie pracowniczych planów kapitałowych objęte zostaną szkoły publiczne? Czy stan zatrudnienia wykazywany w danej placówce będzie miał w tym przypadku (...)  »
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Art. 28 nowej ustawy Pzp stanowi, iż podstawą ustalenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług, (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Wpłaty na PPK w klasyfikacji budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zaplanować wpłaty na PPK? Od 1 stycznia 2021 r. podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. (...)  »
Umowy o PPK bez trybu zamówień publicznych do końca roku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl wyjaśnia, czy podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą stosować jej przepisy do (...)  »
Data powstania przychodu z tytułu wpłaty do PPK składki finansowanej przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w tym miesiącu, w którym pracodawca przekazał tę wpłatę na rachunek (...)  »
PPK w samorządowej instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2020 r.
Jesteśmy niewielką samorządową instytucją kultury, która zatrudnia jedynie 3 osoby. Wszystkie te osoby deklarują rezygnację z uczestnictwa w PPK. Czy instytucja kultury może nie tworzyć (...)  »
Tarcza 4.0 i zmiany w PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
PPK w samorządach - wójt wybierze instytucję zarządzającą PPK dla jednostek organizacyjnych gminy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że zdaniem Związków Powiatów Polskich (ZPP) wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) u małych pracodawców samorządowych (...)  »
Ustalenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przypadku nowo zatrudnionego pracownika - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2020 r.
Podmiot zatrudniający, u którego funkcjonuje PPK, zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia (...)  »
Wpłaty do PPK w okresie epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2020 r.
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa pracodawca może nakazać swoim pracownikom pracę w domu. Możliwość taką dają przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z (...)  »
Wpłaty do PPK wykazywane w raporcie ZUS RCA
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Wpłata finansowana przez pracodawcę do PPK powinna być wykazywana w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym została przez niego zapłacona. Tak wynika z (...)  »
Kwoty wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w kosztach miesiąca, za który jest należne wynagrodzenie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 13
Stosownie do art. 22 ust. 6bc updof (odpowiednio art. 15 ust. 4ga updop), wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający (...)  »
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń pracownika-uczestnika PPK - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.01.2020 r.
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2019 r.
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, iż osoba w wieku pomiędzy 55 a 70 lat, zatrudniana ponownie, posiadająca wcześniejszy 3-miesięczny okres zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym (...)  »
Pracodawca może przekazać instytucji finansowej numer telefonu i adres e-mail pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wskazał, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów (...)  »
Zamawiający pokryją wykonawcom wydatki na PPK
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 18
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2019 r.
W UiPP nr 20/2019, które otrzymaliście Państwo 10 października br. opublikowaliśmy artykuł pt. Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK. Sygnalizowaliśmy w nim nasze (...)  »
Podmioty zatrudniające mają tylko kilka dni na porozumienie z załogą
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.09.2019 r.
W dniu 25 września 2019 r. mija termin na osiągnięcie porozumienia pomiędzy podmiotem zatrudniającym a zakładową organizacją związkową lub reprezentacją jego pracowników w zakresie wyboru (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.