Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.047 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

pokaż fragmenty artykułów

Ustalenie wpłaty do PPK po przystąpieniu pracownika do programu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
1) Długoletni pracownik na początku kwietnia 2024 r. przystąpił do PPK. Kiedy należy dokonać za niego pierwszej wpłaty do PPK? Pierwsze wpłaty do PPK podmiot (...)  »

Termin przekazania informacji o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w PPK

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Pracownik za pośrednictwem poczty złożył rezygnację z uczestnictwa w PPK. W jakim terminie należy powiadomić o tym fakcie instytucję finansową? O złożeniu deklaracji w przedmiocie (...)  »

Wpłaty na PPK pracownika, który osiągnął wiek emerytalny

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Jedna z uczestniczek PPK osiągnęła wiek emerytalny. Osoba ta nadal będzie świadczyć pracę w zakładzie. Czy w takiej sytuacji nadal należy odprowadzać wpłaty na jej (...)  »

Umowy o zarządzanie PPK w sektorze publicznym

Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 02.04.2024
Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK zamawiający publiczny musi sprawdzić czy wartość zamówienia jest mniejsza niż próg unijny. Jeżeli ta przesłanka jest spełniona, można zawrzeć (...)  »

Weryfikacja wysokości wynagrodzenia uczestnika PPK na potrzeby obniżenia wpłaty podstawowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
Pracownik - uczestnik PPK w styczniu 2024 r. złożył deklarację w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej do wysokości 0,5% wynagrodzenia. Od kiedy ona obowiązuje i kto (...)  »

Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której (...)  »

Limit tzw. 30-krotności nie zwalnia z wpłat do PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2023 r.
W sytuacji gdy wynagrodzenie uczestnika PPK przekroczy limit tzw. 30-krotności, pracodawca, pomimo że nie będzie już odprowadzał za tę osobę składek na ubezpieczenia emerytalne i (...)  »

30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 23.11.2023 r.
Podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymały z PFR wezwanie do podpisania umowy albo do przekazania (...)  »

Informacja ZUS w sprawie wezwania do podpisania umowy o zarządzanie PPK

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 22.11.2023 r.
W dniu 14 listopada br. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował, że: "Podmioty zatrudniające, które nie podpisały jeszcze umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK), (...)  »

PPK w przypadku finansowania posiłków pracownikom - wyjaśnienie PFR

Redakcja Gazety Podatkowej | 30.10.2023 r.
Wynagrodzeniem uczestnika PPK jest – co do zasady – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli dana kwota jest wyłączona z tej podstawy (...)  »

Obowiązki pracodawcy w PPK w związku z ustaniem zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
W listopadzie 2023 r. dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z osobą, która jest uczestnikiem PPK. Czy o fakcie zakończenia zatrudnienia musimy powiadomić instytucję zarządzającą (...)  »

Wycofanie części środków zgromadzonych przez uczestnika na rachunku PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Uczestnik PPK (w wieku 45 lat) chciałby wypłacić tylko część środków zgromadzonych na rachunku PPK. Czy jest to możliwe? Nie. Ustawodawca przewidział trzy okoliczności, w (...)  »

Motywowanie pracowników poprzez różnicowanie wysokości wpłaty dodatkowej do PPK - wyjaśnienie PFR

Redakcja Gazety Podatkowej | 02.10.2023 r.
Pracodawca może różnicować wysokość, finansowanej przez siebie, wpłaty dodatkowej do PPK w oparciu o staż pracy albo inne wybrane przez siebie kryteria. Przykładowo może on (...)  »

Wniosek o zmianę wysokości wpłaty dodatkowej do PPK

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.08.2023 r.
Jesteśmy instytucją kultury. Jeden z naszych pracowników odprowadza wpłatę dodatkową na rachunek PPK w wysokości 2%. Poinformował nas, że chciałby tę wpłatę obniżyć. W jakiej (...)  »

Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w II półroczu 2023 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 21.07.2023 r.
Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Pracownik może też zdecydować o odprowadzaniu wpłaty dodatkowej, a także o obniżeniu wpłaty (...)  »

Rachunek PPK i zgromadzone na nim środki przy zmianie pracodawcy

Redakcja Gazety Podatkowej | 20.07.2023 r.
Zmiana pracodawcy przez pracownika może wiązać się ze zmianą instytucji finansowej, w której pracownik będzie oszczędzał w ramach PPK. Do zmiany instytucji finansowej nie dojdzie (...)  »

Limit wpłat uprawniający do dopłaty rocznej PPK za 2023 r.

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 17.07.2023 r.
Dopłata roczna dla uczestnika PPK wynosi 240 zł. Prawo do jej uzyskania przysługuje tym osobom, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez (...)  »

Środki zgromadzone na rachunku pracownika będącego uczestnikiem PPK a egzekucja komornicza

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.07.2023 r.
Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w (...)  »

Minimalna kwota środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK uprawniająca do dopłaty rocznej za 2023 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Rachunek uczestnika PPK, oprócz wpłat finansowanych przez niego oraz podmiot zatrudniający, jest corocznie zasilany pochodzącą ze środków Fundusz Pracy dopłatą roczną w wysokości 240 zł. (...)  »

Gdy uczestnik PPK kończy 55 lat

Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Jeden z naszych pracowników, który jest uczestnikiem PPK, ukończy 55 lat. Czy w związku z tym powinien złożyć wniosek, jeśli nadal chce odprowadzać wpłaty? (pytanie (...)  »

Rozliczenie nienależnej wpłaty do PPK zwróconej przez instytucję finansową

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
W związku z błędnym wyliczeniem wynagrodzenia pracownika za luty 2023 r., na jego rachunek PPK została przekazana zbyt wysoka kwota wpłaty. Po złożeniu korekty do (...)  »

Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników podlegających autozapisowi

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »

Dwie umowy a wpłata do PPK

Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest uczestnikiem PPK. W kwietniu br. zostanie z nim zawarta umowa zlecenia (podlegająca obowiązkowym składkom ZUS). Czy wpłaty (...)  »

Pracownicy mogą składać rezygnacje z PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 15.03.2023 r.
Z początkiem marca 2023 r. ruszył autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wszystkie osoby nim objęte, które nie chcą przystąpić do programu, mogą od 1 (...)  »

Pracownik powyżej 55 lat nie podlega autozapisowi

Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Jeden z zatrudnionych pracowników, w wieku 58 lat, w 2021 r. (na etapie wdrażania do PPK) nie przystąpił do programu. Czy osoba ta podlega autozapisowi (...)  »

Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
W 2023 r. będzie miał miejsce po raz pierwszy od wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych tzw. ponowny autozapis do PPK. Na czym polega ten mechanizm? Czy (...)  »

Wznowienie od 1 kwietnia br. wpłat do PPK za uczestnika w wieku 55+

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Kilka osób, które zatrudniamy, zrezygnowało wcześniej z dokonywania wpłat do PPK. Wśród nich są osoby, które ukończyły bądź też wkrótce ukończą 55 lat. Czy te (...)  »

Pracownica na urlopie macierzyńskim objęta jest autozapisem do PPK

Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023
W zakładzie wdrożono PPK. Kilku pracowników zrezygnowało z odprowadzania wpłat. Wiem, że w marcu br. nastąpi autozapis. Czy obejmie on również pracownicę, która przebywa na (...)  »

W marcu 2023 r. autozapis do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 01.02.2023
1. Ogólne zasady uczestnictwa w PPK osób zatrudnionych Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoby zatrudnione (m.in. pracownik, zleceniobiorca) w wieku 18-55 lat są zapisywane do (...)  »

Termin dokonania pierwszego potrącenia wpłaty do PPK

Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Pracownik (42 lata) chce złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Kiedy powinienem odprowadzić dla niego pierwszą wpłatę? Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK może (...)  »

Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i dokonania pierwszej wpłaty w przypadku nowo zatrudnionego pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
1) Pracownik został zatrudniony od 25 sierpnia 2022 r. W jakim terminie powinniśmy byli zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie (...)  »

Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w 2023 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 07.01.2023 r.
Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o pracowniczych planach (...)  »

Autozapis w PPK

Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest co 4 lata ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »

Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK

Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Pracownik przystąpił do PPK. Zostanie mu wypłacona premia kwartalna należna za okres, kiedy jeszcze nie był zapisany do PPK. Czy od tej kwoty trzeba odprowadzić (...)  »

PFR sprawdzi podmioty, które nie wdrożyły PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 21.11.2022 r.
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl poinformował, że na podstawie przepisów ustawy o PPK zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie podmioty (...)  »

Obowiązki pracodawcy związane z PPK w razie ponownego zatrudnienia pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
1. Zasady ogólne W praktyce występują przypadki ponownego zatrudnienia tych samych pracowników. Od tego czy wcześniej w tym podmiocie byli oni uczestnikami PPK, czy też (...)  »

Zawarcie umowy o praktyki absolwenckie nie powoduje konieczności zapisu do PPK

Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
W zakładzie przyjęta ma zostać osoba do odbycia praktyk absolwenckich. Planujemy wypłacać jej wynagrodzenie. Czy osoba taka będzie podlegać zapisowi do PPK? NIE. Zasady organizowania (...)  »

Podmiot finansujący otrzyma zwrot nienależnie dokonanych wpłat na PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 19.10.2022 r.
Od 21 listopada 2022 r. wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne w całości lub w części, będą podlegały (...)  »

PPK w przypadku pracowników młodocianych

Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
W zakładzie odprowadzane są wpłaty do PPK. Przyjęto do pracy pracownika młodocianego. Czy jego też należy zapisać do PPK? NIE. W myśl przepisów Kodeksu pracy (...)  »

Dopiero w marcu 2023 r. autozapis niektórych osób zatrudnionych, które wcześniej zrezygnowały z PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Większość naszych pracowników po przystąpieniu do PPK zrezygnowała z dokonywania wpłat do PPK, składając stosowną deklarację. Czy taką deklarację muszą oni co pewien czas ponawiać? (...)  »

Zapis do PPK pracownika ponownie zatrudnionego

Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
W zakładzie zatrudniony zostanie pracownik. Osoba ta już w okresie od stycznia do czerwca br. była pracownikiem zakładu (na podstawie umowy o pracę). Chce on (...)  »

Autozapis dotyczy pracowników niebędących uczestnikami PPK

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2022 r.
Autozapis nie dotyczy wyłącznie uczestników PPK, którzy – składając deklarację o rezygnacji – zaprzestali finansowania wpłat do PPK. Osoba zatrudniona, która złożyła deklarację o rezygnacji (...)  »

Pracodawca dowie się, od kiedy nie musi naliczać wpłat do PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 12.09.2022 r.
Rozpoczęcie przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności z programu, po osiągnięciu 60. roku życia, oznacza, że kończy on tym samym oszczędzanie w PPK. Zatem nie mogą (...)  »

Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Czy złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK jest jego obowiązkiem? W terminie 7 dni od dnia zawarcia (...)  »

Uczestnictwo w PPK osoby, która wcześniej złożyła rezygnację

Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jedna z osób, która na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z udziału w programie, teraz chciałaby do niego przystąpić. Czy jest to możliwe? (...)  »

Rezygnacja z PPK pracownika ponownie zatrudnianego

Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Z początkiem października 2022 r. w ramach umowy o pracę zatrudnimy palacza. Osoba ta była już pracownikiem urzędu w okresie od stycznia do maja br. (...)  »

Możliwość dokonywania wpłaty dodatkowej przez podmiot zatrudniający

Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W urzędzie gminy wdrożone zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Kilku pracowników zdecydowało się na finansowanie sobie wpłat dodatkowych. Dopytywali się również o możliwość dodatkowych wpłat finansowanych (...)  »

Zmiana instytucji finansowej PPK w przypadku jednostki organizacyjnej gminy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jesteśmy jednostką organizacyjną gminy, która została objęta przez wójta wspólnym wyborem instytucji finansowej PPK. Zakładowa organizacja związkowa zaakceptowała ten wybór. Jednak teraz mamy wątpliwości, czy (...)  »

Nowy termin na zgłoszenie pracownika do PPK

Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W połowie lipca br. przyjmiemy do pracy dwie osoby. Słyszałam, że zaszły zmiany w zakresie zgłaszania do PPK i odprowadzania wpłat. W jakim terminie powinniśmy (...)  »

Sprawdź jakie zmiany od 21 listopada 2022 r. zajdą w przepisach ustawy o PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 01.07.2022
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dalej zwana (...)  »

Zmiany w ustawie o PPK

Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Na mocy ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 znowelizowane zostały przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje (...)  »

Przepisy sankcyjne a sytuacja uczestników PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 10.06.2022 r.
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Unia Europejska zdecydowała się na nałożenie sankcji na obywateli Rosji i Białorusi. W dniu 25 lutego 2022 (...)  »

Od 4 czerwca br. zmiany w ustawie o PPK, w tym dotyczące przystąpienia do PPK osoby zatrudnionej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Generalnie z dniem 4 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (...)  »

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Redakcja Gazety Podatkowej | 06.06.2022 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja 2022 r., pod pozycją 1079 opublikowana została ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie (...)  »

Pracownicze plany kapitałowe w sektorze publicznym

Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Pracownicze plany kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności są gromadzone wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. PPK obejmuje nie tylko przedsiębiorców będących (...)  »

Możliwość wypłaty zgromadzonych środków przez uczestnika PPK w razie choroby członka rodziny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 01.05.2022
U syna pracownika (ur. 15 kwietnia 2004 r.) zdiagnozowano ciężką chorobę i leczenie potrwa kilka miesięcy. Ze względu na związane z tym koszty leczenia rozważa (...)  »

Możliwość obniżenia wpłaty na rachunek PPK w 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wpłaty na rachunek uczestnika PPK finansowane są z trzech źródeł: przez samego pracownika, przez pracodawcę i przez państwo. Pracownicy, którzy uzyskują niskie dochody, mają możliwość (...)  »

Wpłata do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
W lutym 2022 r. wypłacimy pracownikom, w tym niepozostającym już w zatrudnieniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. Czy od tego wynagrodzenia w przypadku byłych (...)  »

Odprowadzanie wpłat do PPK z tytułu dwóch umów zawartych z pracownikiem

Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Z pracownikiem, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę i jest uczestnikiem PPK, zawarta zostanie umowa zlecenia. Zlecenie będzie oskładkowane. Czy od tej umowy (...)  »

Limit umożliwiający obniżenie w 2022 r. wpłaty pracownika do PPK

Redakcja Gazety Podatkowej | 22.01.2022 r.
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podstawowa wpłata do PPK finansowana przez osobę zatrudnioną wynosi 2% jej wynagrodzenia. Jednakże w przypadku, gdy wynagrodzenie (...)  »

Odzyskanie wpłaconych środków przy rezygnacji z PPK

Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Jeden z pracowników poinformował mnie, że planuje w najbliższym czasie zrezygnować z uczestnictwa PPK. W związku z tym zastanawia się, czy ma możliwość odzyskać odprowadzone (...)  »

Wypłata ekwiwalentu za urlop a odprowadzenie wpłaty na rachunek PPK

Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Z pracownikiem rozwiązana zostanie umowa o pracę. Jest on uczestnikiem PPK. Wypłacony mu zostanie ekwiwalent za urlop. Czy od tej wypłaty środków trzeba będzie odprowadzić (...)  »

Ustanie zatrudnienia a obowiązki wobec PPK

Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Na koniec miesiąca zwolniony zostanie jeden z pracowników. Jest on uczestnikiem PPK i na jego rachunek odprowadzane są wpłaty. Czy jako pracodawca muszę to zgłosić (...)  »

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co ze środkami zgromadzonymi na rachunku PPK?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jest dobrowolne, co oznacza że uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w tym programie. Odbywa się to (...)  »

Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK - informacja PFR

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2021 r.
Od 18 listopada br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.