Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 3 czerwca 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
pokaż fragmenty artykułów
Gdy uczestnik PPK kończy 55 lat
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Jeden z naszych pracowników, który jest uczestnikiem PPK, ukończy 55 lat. Czy w związku z tym powinien złożyć wniosek, jeśli nadal chce odprowadzać wpłaty? (pytanie (...)  »
Rozliczenie nienależnej wpłaty do PPK zwróconej przez instytucję finansową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
W związku z błędnym wyliczeniem wynagrodzenia pracownika za luty 2023 r., na jego rachunek PPK została przekazana zbyt wysoka kwota wpłaty. Po złożeniu korekty do (...)  »
Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników podlegających autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »
Dwie umowy a wpłata do PPK
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest uczestnikiem PPK. W kwietniu br. zostanie z nim zawarta umowa zlecenia (podlegająca obowiązkowym składkom ZUS). Czy wpłaty (...)  »
Pracownicy mogą składać rezygnacje z PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 15.03.2023 r.
Z początkiem marca 2023 r. ruszył autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wszystkie osoby nim objęte, które nie chcą przystąpić do programu, mogą od 1 (...)  »
Pracownik powyżej 55 lat nie podlega autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Jeden z zatrudnionych pracowników, w wieku 58 lat, w 2021 r. (na etapie wdrażania do PPK) nie przystąpił do programu. Czy osoba ta podlega autozapisowi (...)  »
Wszystko o autozapisie do PPK w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
W 2023 r. będzie miał miejsce po raz pierwszy od wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych tzw. ponowny autozapis do PPK. Na czym polega ten mechanizm? Czy (...)  »
Wznowienie od 1 kwietnia br. wpłat do PPK za uczestnika w wieku 55+
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Kilka osób, które zatrudniamy, zrezygnowało wcześniej z dokonywania wpłat do PPK. Wśród nich są osoby, które ukończyły bądź też wkrótce ukończą 55 lat. Czy te (...)  »
Pracownica na urlopie macierzyńskim objęta jest autozapisem do PPK
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023
W zakładzie wdrożono PPK. Kilku pracowników zrezygnowało z odprowadzania wpłat. Wiem, że w marcu br. nastąpi autozapis. Czy obejmie on również pracownicę, która przebywa na (...)  »
W marcu 2023 r. autozapis do PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 01.02.2023
1. Ogólne zasady uczestnictwa w PPK osób zatrudnionych Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoby zatrudnione (m.in. pracownik, zleceniobiorca) w wieku 18-55 lat są zapisywane do (...)  »
Termin dokonania pierwszego potrącenia wpłaty do PPK
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Pracownik (42 lata) chce złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Kiedy powinienem odprowadzić dla niego pierwszą wpłatę? Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK może (...)  »
Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i dokonania pierwszej wpłaty w przypadku nowo zatrudnionego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
1) Pracownik został zatrudniony od 25 sierpnia 2022 r. W jakim terminie powinniśmy byli zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie (...)  »
Kwota umożliwiająca obniżenie wpłaty do PPK w 2023 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.01.2023 r.
Podstawowa wpłata na rachunek PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o pracowniczych planach (...)  »
Autozapis w PPK
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest co 4 lata ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny (...)  »
Wypłata premii a moment przystąpienia do PPK
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Pracownik przystąpił do PPK. Zostanie mu wypłacona premia kwartalna należna za okres, kiedy jeszcze nie był zapisany do PPK. Czy od tej kwoty trzeba odprowadzić (...)  »
PFR sprawdzi podmioty, które nie wdrożyły PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.11.2022 r.
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl poinformował, że na podstawie przepisów ustawy o PPK zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie podmioty (...)  »
Obowiązki pracodawcy związane z PPK w razie ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
1. Zasady ogólne W praktyce występują przypadki ponownego zatrudnienia tych samych pracowników. Od tego czy wcześniej w tym podmiocie byli oni uczestnikami PPK, czy też (...)  »
Zawarcie umowy o praktyki absolwenckie nie powoduje konieczności zapisu do PPK
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
W zakładzie przyjęta ma zostać osoba do odbycia praktyk absolwenckich. Planujemy wypłacać jej wynagrodzenie. Czy osoba taka będzie podlegać zapisowi do PPK? NIE. Zasady organizowania (...)  »
Podmiot finansujący otrzyma zwrot nienależnie dokonanych wpłat na PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.10.2022 r.
Od 21 listopada 2022 r. wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne w całości lub w części, będą podlegały (...)  »
PPK w przypadku pracowników młodocianych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
W zakładzie odprowadzane są wpłaty do PPK. Przyjęto do pracy pracownika młodocianego. Czy jego też należy zapisać do PPK? NIE. W myśl przepisów Kodeksu pracy (...)  »
Dopiero w marcu 2023 r. autozapis niektórych osób zatrudnionych, które wcześniej zrezygnowały z PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Większość naszych pracowników po przystąpieniu do PPK zrezygnowała z dokonywania wpłat do PPK, składając stosowną deklarację. Czy taką deklarację muszą oni co pewien czas ponawiać? (...)  »
Zapis do PPK pracownika ponownie zatrudnionego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
W zakładzie zatrudniony zostanie pracownik. Osoba ta już w okresie od stycznia do czerwca br. była pracownikiem zakładu (na podstawie umowy o pracę). Chce on (...)  »
Autozapis dotyczy pracowników niebędących uczestnikami PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2022 r.
Autozapis nie dotyczy wyłącznie uczestników PPK, którzy – składając deklarację o rezygnacji – zaprzestali finansowania wpłat do PPK. Osoba zatrudniona, która złożyła deklarację o rezygnacji (...)  »
Pracodawca dowie się, od kiedy nie musi naliczać wpłat do PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.09.2022 r.
Rozpoczęcie przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności z programu, po osiągnięciu 60. roku życia, oznacza, że kończy on tym samym oszczędzanie w PPK. Zatem nie mogą (...)  »
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Czy złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK jest jego obowiązkiem? W terminie 7 dni od dnia zawarcia (...)  »
Uczestnictwo w PPK osoby, która wcześniej złożyła rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jedna z osób, która na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z udziału w programie, teraz chciałaby do niego przystąpić. Czy jest to możliwe? (...)  »
Rezygnacja z PPK pracownika ponownie zatrudnianego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Z początkiem października 2022 r. w ramach umowy o pracę zatrudnimy palacza. Osoba ta była już pracownikiem urzędu w okresie od stycznia do maja br. (...)  »
Możliwość dokonywania wpłaty dodatkowej przez podmiot zatrudniający
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
W urzędzie gminy wdrożone zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Kilku pracowników zdecydowało się na finansowanie sobie wpłat dodatkowych. Dopytywali się również o możliwość dodatkowych wpłat finansowanych (...)  »
Zmiana instytucji finansowej PPK w przypadku jednostki organizacyjnej gminy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022
Jesteśmy jednostką organizacyjną gminy, która została objęta przez wójta wspólnym wyborem instytucji finansowej PPK. Zakładowa organizacja związkowa zaakceptowała ten wybór. Jednak teraz mamy wątpliwości, czy (...)  »
Nowy termin na zgłoszenie pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W połowie lipca br. przyjmiemy do pracy dwie osoby. Słyszałam, że zaszły zmiany w zakresie zgłaszania do PPK i odprowadzania wpłat. W jakim terminie powinniśmy (...)  »
Sprawdź jakie zmiany od 21 listopada 2022 r. zajdą w przepisach ustawy o PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 01.07.2022
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dalej zwana (...)  »
Zmiany w ustawie o PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Na mocy ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 znowelizowane zostały przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje (...)  »
Przepisy sankcyjne a sytuacja uczestników PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.06.2022 r.
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Unia Europejska zdecydowała się na nałożenie sankcji na obywateli Rosji i Białorusi. W dniu 25 lutego 2022 (...)  »
Od 4 czerwca br. zmiany w ustawie o PPK, w tym dotyczące przystąpienia do PPK osoby zatrudnionej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Generalnie z dniem 4 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich (...)  »
Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.06.2022 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja 2022 r., pod pozycją 1079 opublikowana została ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Pracownicze plany kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności są gromadzone wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. PPK obejmuje nie tylko przedsiębiorców będących (...)  »
Możliwość wypłaty zgromadzonych środków przez uczestnika PPK w razie choroby członka rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 01.05.2022
U syna pracownika (ur. 15 kwietnia 2004 r.) zdiagnozowano ciężką chorobę i leczenie potrwa kilka miesięcy. Ze względu na związane z tym koszty leczenia rozważa (...)  »
Możliwość obniżenia wpłaty na rachunek PPK w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Wpłaty na rachunek uczestnika PPK finansowane są z trzech źródeł: przez samego pracownika, przez pracodawcę i przez państwo. Pracownicy, którzy uzyskują niskie dochody, mają możliwość (...)  »
Wpłata do PPK od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
W lutym 2022 r. wypłacimy pracownikom, w tym niepozostającym już w zatrudnieniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. Czy od tego wynagrodzenia w przypadku byłych (...)  »
Odprowadzanie wpłat do PPK z tytułu dwóch umów zawartych z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Z pracownikiem, który świadczy pracę na podstawie umowy o pracę i jest uczestnikiem PPK, zawarta zostanie umowa zlecenia. Zlecenie będzie oskładkowane. Czy od tej umowy (...)  »
Limit umożliwiający obniżenie w 2022 r. wpłaty pracownika do PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.01.2022 r.
W myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podstawowa wpłata do PPK finansowana przez osobę zatrudnioną wynosi 2% jej wynagrodzenia. Jednakże w przypadku, gdy wynagrodzenie (...)  »
Odzyskanie wpłaconych środków przy rezygnacji z PPK
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Jeden z pracowników poinformował mnie, że planuje w najbliższym czasie zrezygnować z uczestnictwa PPK. W związku z tym zastanawia się, czy ma możliwość odzyskać odprowadzone (...)  »
Wypłata ekwiwalentu za urlop a odprowadzenie wpłaty na rachunek PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Z pracownikiem rozwiązana zostanie umowa o pracę. Jest on uczestnikiem PPK. Wypłacony mu zostanie ekwiwalent za urlop. Czy od tej wypłaty środków trzeba będzie odprowadzić (...)  »
Ustanie zatrudnienia a obowiązki wobec PPK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Na koniec miesiąca zwolniony zostanie jeden z pracowników. Jest on uczestnikiem PPK i na jego rachunek odprowadzane są wpłaty. Czy jako pracodawca muszę to zgłosić (...)  »
Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co ze środkami zgromadzonymi na rachunku PPK?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jest dobrowolne, co oznacza że uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w tym programie. Odbywa się to (...)  »
Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK - informacja PFR
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2021 r.
Od 18 listopada br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale (...)  »
Gdy termin w PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.11.2021 r.
Jeżeli koniec terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK albo umowy o prowadzenie PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, czyli niedzielę (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika, który wcześniej złożył rezygnację
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Część pracowników jednostki na etapie wdrażania PPK złożyła deklarację o rezygnacji z odprowadzania wpłat. Teraz jeden z nich poinformował mnie, że chciałby zacząć odprowadzać wpłaty (...)  »
Naliczanie wpłat do PPK w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Program pracowniczych planów kapitałowych obejmuje również pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy zostali wymienieni w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Są to m.in. (...)  »
Przedsiębiorcy otrzymają wezwania do zawarcia umów PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.11.2021 r.
W najbliższym czasie podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymają wezwanie do zawarcia tej umowy. W (...)  »
Urlop bezpłatny a zasady liczenia 3-miesięcznego okresu zatrudnienia
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.11.2021 r.
Polski Fundusz Rozwoju w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl wskazał, że jeżeli w miesiącu, w którym zawierana jest umowa o prowadzenie PPK, pracownik przebywał (...)  »
Wpływ uczestnictwa pracownika w PPK na wysokość kwoty wolnej od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 01.11.2021
Zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości 3.200 zł. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Pracownik (...)  »
Ustalanie miesięcznego wynagrodzenia celem obniżenia wpłaty do PPK - wyjaśnienie PFR
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.10.2021 r.
Podstawowa wpłata do PPK finansowana przez osobę zatrudnioną ustalona została na poziomie 2% wynagrodzenia. W przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym (...)  »
Składka do PPK sfinansowana przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 września 2021 r. Wypłata wynagrodzenia za wrzesień miała miejsce 8 października 2021 r. Wtedy też została obliczona (...)  »
Nowa forma wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.10.2021 r.
Z dniem 15 października 2021 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
Dwie umowy o pracę i dopłata roczna PPK
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Pracownik świadczy pracę u dwóch pracodawców. Z tytułu obu umów o pracę odprowadza wpłaty do PPK. Czy w takiej sytuacji otrzyma dopłatę roczną do każdego (...)  »
Co z wpłatą do PPK pobraną z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK w razie jego śmierci?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 29. dnia tego miesiąca. Pracownik będący uczestnikiem PPK zmarł na początku września br. Czy wpłatę do PPK obliczoną/pobraną z (...)  »
Zabezpieczenie w budżecie jst i w planach finansowych jednostek organizacyjnych wpłat dokonywanych na PPK - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie z 19 kwietnia 2021 r. (znak: WA 4120-11/2021-w) udzieliła wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów art. 226 ust. 3 (...)  »
Obniżenie wpłaty do PPK na podstawie deklaracji uczestnika PPK, z uwzględnieniem stanowisk PFR na pytania naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Warunki obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym może zostać przez niego obniżona do (...)  »
Automatyczne wznowienie przynależności do PPK
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W naszej firmie wszyscy pracownicy złożyli deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Teraz nowo zatrudniony pracownik również złożył taką deklarację. Jak długo ważne są (...)  »
Pierwsza wpłata do PPK nowo zatrudnionego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Od 1 czerwca 2021 r. zatrudniliśmy na czas określony (24 m-ce) pracownika w wieku 39 lat. Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 10. dnia następnego (...)  »
Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, z uwzględnieniem stanowiska PFR na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 02.09.2021 r.
Pomiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż (...)  »
Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
1) Pracownik jest uczestnikiem PPK i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł. Ze względu na częste absencje zasiłkowe wpłaty na PPK ustalamy od kwoty nieprzekraczającej (...)  »
Dofinansowanie wypoczynku a naliczanie wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku. W związku z tym pojawiają się wątpliwości czy od wartości tego świadczenia należy naliczać, pobierać (...)  »
Ewidencja zaangażowania dotyczącego PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W jakiej wartości powinniśmy księgować na koncie 998 zaangażowanie dotyczące PPK? W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.