Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2023 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki pomocy społecznej
pokaż fragmenty artykułów
Wynagrodzenie za pracę, gdy choroba przypada na dzień ustawowo wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku i wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Otrzymuje też dodatek stażowy zmniejszany proporcjonalnie za dni absencji (...)  »
Wpływ podatkowej ulgi dla seniora na składkę zdrowotną
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 07.12.2023
Zatrudniamy kobietę, która ma ukończony powszechny wiek emerytalny, ale nie wystąpiła do ZUS o ustalenie jej prawa do emerytury. Korzysta ona z tzw. ulgi dla (...)  »
Obowiązki pracodawcy, którego pracownik należy do ochotniczej straży pożarnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Pracownik będący strażakiem ratownikiem ochotniczej straży pożarnej przekazał pracodawcy zaświadczenie o uczestnictwie w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Jakie obowiązki ciążą w związku z (...)  »
Zasądzony od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
Jesteśmy jednostką budżetową (gminnym ośrodkiem pomocy społecznej). Wygraliśmy sprawę w sądzie i otrzymaliśmy wyrok zasądzający od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Jakich zapisów powinniśmy dokonać (...)  »
Skorzystanie z dni wolnych od pracy za oddanie krwi i świadczenie chorobowe w związku z byciem dawcą
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Pracownik jest honorowym dawcą krwi. Z tytułu oddania krwi ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy. Świadczy on pracę w podstawowej organizacji czasu pracy (...)  »
Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2023 r.
Jak sklasyfikować wydatek wynikający z Kodeksu pracy w zakresie zakupu środków ochrony indywidualnej dla grupy pracowników (środki nie są przyporządkowane konkretnemu pracownikowi)? Czy będzie to (...)  »
Data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023, strona 8
Osoba, która wykonuje u nas pracę na podstawie umowy zlecenia, podejmie od 1 grudnia 2023 r. zatrudnienie w innej firmie na umowę o pracę w (...)  »
Zakup wody dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2023 r.
Jako powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujemy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dla uczestników tego programu zakupiliśmy wodę w butelkach. W jakim paragrafie (...)  »
Ubezpieczenie zdrowotne dziecka wykonującego zlecenie
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Córka pracownicy ma 22 lata i jest studentką. Jest zgłoszona przez nią do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Od 6 listopada 2023 r. wykonuje pracę (...)  »
Wyjaśnienie MRiPS dotyczące kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
Czy w wewnętrznych instrukcjach dotyczących inwentaryzacji jednostki winien znaleźć się zapis, że środki trwałe inwentaryzuje się nie rzadziej niż co 4 lata, ponieważ znajdują się (...)  »
Czas wolny za nadgodziny a gwarancja wynagrodzenia minimalnego
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Pracownik wypracował kilka nadgodzin dobowych i złożył wniosek o udzielenie mu za te nadgodziny czasu wolnego. Chciałby jednak ten czas wolny wykorzystać na początku kolejnego (...)  »
Wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2023 r.
Czy w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" należy ujmować również wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze? Tak. W rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" należy (...)  »
Zasady prowadzenia akt osobowych dla stosunku pracy trwającego 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą w postaci papierowej. Nie zdecydował się na dostosowanie dokumentacji sprzed 1 stycznia 2019 r. do przepisów obowiązujących od tego dnia. Czy (...)  »
Okresy ubezpieczenia na ERP-6 dla osoby z ustalonym kapitałem początkowym
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Wypełniam druk ERP-6 dla pracownika, który będzie ubiegał się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik ten ma już ustalony kapitał początkowy. Czy (...)  »
Udzielanie zaliczek w formie zasilenia niespersonalizowanej karty przedpłaconej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2023 r.
Kierownik samorządowej jednostki budżetowej udziela pracownikom zaliczek na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, co zostało uregulowane w instrukcji obiegu dokumentów księgowych. Została też określona (...)  »
Korekta błędnej daty w ZUS ZCNA
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Poprzednia osoba, która w naszym zakładzie zajmowała się sprawami kadrowymi, zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny żonę naszego pracownika, zatrudnionego od 1 lipca 2023 (...)  »
Dokumenty przekazywane do ZUS dla celów wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023
Gdy ubezpieczony ulegnie wypadkowi przy pracy, może korzystać z tzw. świadczeń wypadkowych. Część z nich wypłaca płatnik składek, ale dotyczy to wyłącznie zasiłku chorobowego, świadczenia (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 31 października 2023 r. pod poz. 2355 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2023 r. zmieniające (...)  »
Czy przeprowadza się inwentaryzację paliwa znajdującego się na dzień bilansowy w bakach samochodów?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.11.2023 r.
Czy jednostka budżetowa, która posiada samochód służbowy, powinna przeprowadzać inwentaryzację paliwa znajdującego się w baku na koniec roku? Naszym zdaniem, nie przeprowadza się inwentaryzacji paliwa (...)  »
Pracodawco, tylko do 1 stycznia 2024 r. możesz złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych za niektóre okresy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 01.11.2023
Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w art. 41 ust. 3-5 ustawy o (...)  »
Emerytura dla pracownika, który 65 lat skończy pod koniec listopada br.
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Pracownik 65 lat skończy w dniu 29 listopada 2023 r. Wniosek o powszechną emeryturę zamierza złożyć 31 października 2023 r. Czy za listopad 2023 r. (...)  »
Kiedy odprawa emerytalna bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę, przysługuje odprawa emerytalna. Świadczenie to stanowi przychód ze stosunku pracy. Po spełnieniu określonych warunków przychód ten może korzystać ze zwolnienia (...)  »
Pokrycie kosztów usunięcia usterki z zatrzymanej kaucji gwarancyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.10.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). W 2019 r. przeprowadziliśmy się do nowo wybudowanego budynku. W trakcie okresu gwarancyjnego na ten budynek, który trwa do (...)  »
Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych kobiecie pobierającej świadczenie rodzicielskie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2023 r.
Ośrodek pomocy społecznej przyznał wnioskodawczyni świadczenie rodzicielskie w kwocie 1.000 zł miesięcznie na okres od 25.07.2023 r. do 24.07.2024 r. w związku z urodzeniem dziecka (...)  »
Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych jest ograniczony wielkością ich etatu. Pracodawcy, ustalając wymiar czasu pracy dla takich zatrudnionych, są zobligowani dokonać proporcjonalnego obniżenia tego wymiaru (...)  »
Uchylenie decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna z mocą wsteczną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Ustalono, że wnioskodawca opiekuję się swoim ojcem w takim zakresie, że uniemożliwia mu to podjęcie (...)  »
Rozliczenie płatności w systemie e-TOLL
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.10.2023 r.
Jako jednostka budżetowa (dom pomocy społecznej) posiadamy niewielki autobus, którym przewozimy podopiecznych na wycieczki, do kina itp. Posiadamy kartę przedsiębiorstwa w celu zaczytania tachografu. Doładowujemy (...)  »
Ubezpieczenie ze zlecenia w razie przełożenia terminu obrony pracy magisterskiej
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Zatrudniliśmy na podstawie umowy zlecenia 25-letniego studenta, z ustalonym wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 3.000 zł, wypłacanym 5. dnia następnego miesiąca. W lipcu 2023 r. uzyskał (...)  »
Wyposażenie otrzymane po zlikwidowanym ośrodku wychowawczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). Protokołem przekazania otrzymaliśmy od starostwa po zlikwidowanym ośrodku wychowawczym wyposażenie w postaci pralki, dwóch suszarek i maglownicy o łącznej (...)  »
Wymiar urlopu w przypadku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze, na czas nieokreślony, legitymujący się 10-letnim stażem urlopowym, został powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na okres od 16 stycznia (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Pracownik w związku z ukończeniem wieku emerytalnego przechodzi na emeryturę. Ostatniego dnia pracy wypłacimy mu wynagrodzenie za pracę i odprawę emerytalną. Jak dokonać rozliczeń składkowo-podatkowych? (...)  »
Dane o ekwiwalencie i inne zapisy w świadectwie pracy oraz wystawianie ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Pracownik od 10 października 2022 r. przebywał przez 182 dni na zasiłku chorobowym, po którym uzyskał świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy (do 6 października (...)  »
Sposób stosowania zwolnienia dla rodzin 4+
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Jeden z naszych pracowników korzysta z ulgi dla rodzin 4+, czyli zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o pdof. Wraz z (...)  »
E-ZLA wystawione za daleko "do przodu" a prawo do zasiłku chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023
Nasz pracownik w dniu 16 sierpnia 2023 r. był u lekarza, który wystawił mu zaświadczenie e-ZLA na okres od 18 sierpnia do 1 września 2023 (...)  »
Istotne zmiany w komentarzu ZUS do ustawy zasiłkowej
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
W dniu 24 sierpnia 2023 r. ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej www.zus.pl nowy, zaktualizowany komentarz do ustawy zasiłkowej. Opracowanie to, oprócz zmian wymuszonych nowelizacją (...)  »
Szkolenia zawodowe pracowników w czasie pracy
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023
Przepisy z zakresu prawa pracy obowiązujące przed 26 kwietnia 2023 r. generalnie pozwalały na zaliczenie do czasu pracy tylko szkolenia pracownika z zakresu bhp. Zgodnie (...)  »
Klasyfikacja wydatków na usługę dowozu osób przez centrum usług społecznych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Centrum usług społecznych (przekształcone z ośrodka (...)  »
Określanie czasu trwania umowy o pracę na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
Od 26 kwietnia br. w umowie o pracę na czas określony trzeba wskazać "czas jej trwania" lub "dzień jej zakończenia". Jak rozumieć pierwsze z tych (...)  »
Raporty ZUS za pracownika na urlopie bezpłatnym
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Przez cały wrzesień 2023 r. pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy oprócz raportu ZUS RSA z informacją o tym urlopie będziemy musieli sporządzić za niego (...)  »
Brak decyzji ZUS o przyznaniu emerytury a wypłata odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Pracownik złożył do ZUS wniosek o emeryturę. Nastąpiło to przed osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. przed 5 września 2023 r. Tego dnia ukończył on powszechny wiek (...)  »
Wynagrodzenie po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Pracownica zatrudniona na pełny etat korzystała z urlopu rodzicielskiego do 5 września 2023 r. Od 6 do 30 września br. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Przysługuje (...)  »
Odpowiedź na interpelację w sprawie mechanizmu wyliczania dotacji na domy pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.09.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej udzielił 14 września 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 43566 w sprawie mechanizmu wyliczania dotacji na (...)  »
Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.09.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek GOPSu wypłacającego osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Ośrodek wezwał dłużnika do stawienia (...)  »
Składki na PPK od wynagrodzeń pracowników związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.09.2023 r.
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Czy dobrze robimy ujmując składki na PPK od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w paragrafie 485? Tak. (...)  »
Ważność deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK złożonej w trakcie poprzedniego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Na początku września 2023 r. ponownie zatrudniliśmy pracownika (w wieku 45 lat), który świadczył u nas pracę w okresie od 1 października 2019 r. do (...)  »
Wniosek o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Pracownica urodziła dziecko 30 kwietnia 2023 r. i w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5% podstawy (...)  »
Wymagany okres przechowywania rachunków do umów zleceń i o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Prowadzimy dom opieki i zawieramy umowy zlecenia i o dzieło w celu przeprowadzenia np. prac serwisowych i naprawczych czy jednorazowych zajęć z pensjonariuszami. Jak długo (...)  »
Ewidencja kieszonkowego wypłacanego dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczą (jednostką budżetową). Dzieciom umieszczonym w naszej placówce wypłacamy tzw. kieszonkowe. Na jakim koncie w zespole 4 powinniśmy ująć takie środki? W jakim (...)  »
Trzynastka dla pracownika korzystającego ze świadczenia rehabilitacyjnego oraz urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Przez część 2022 r. pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym, a następnie na miesięcznym urlopie bezpłatnym. Pracodawca (z samorządowej sfery budżetowej) nie wypłacił mu trzynastki za (...)  »
Klasyfikacja wydatków na odpłatne leczenie wychowanków domu dziecka
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
Dom dziecka ponosi wydatki związane z prywatnymi wizytami dzieci u lekarzy. W jakim paragrafie ująć wydatki na odpłatne leczenie wychowanków domu dziecka? Wydatki ponoszone na (...)  »
Zasiłek opiekuńczy, gdy sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem przypada częściowo na czas trwania urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
Pracownica od 21 sierpnia do 1 września 2023 r. przebywa na dwutygodniowym urlopie wypoczynkowym. Na PUE ZUS wpłynęło zwolnienie lekarskie orzekające o konieczności sprawowania przez (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca po powrocie z urlopu rodzicielskiego oraz jego oskładkowanie i opodatkowanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
1) Pracownica jest wynagradzana stawką określoną w stałej miesięcznej wysokości oraz otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego. W połowie sierpnia br. wróciła do (...)  »
Ubezpieczenie w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Jednostka zawarła umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że z tytułu wykonywanej umowy (...)  »
Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Pracownik otrzymał telefoniczną wiadomość od ojca, że następnego dnia ma go odebrać ze szpitala po przeprowadzonej operacji. Pracownik wiedział, że ojciec będzie miał operację, nie (...)  »
Naliczanie składek na FP i FS od sumy dokonanych wypłat
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Od pensji niepełnoetatowych pracowników (niższej od minimalnego wynagrodzenia) nie opłacamy składek na FP i FS. Na koniec sierpnia br. dodatkowo wypłacimy im nagrodę pieniężną. Uzyskany (...)  »
Przyznanie zasiłku stałego osobie przymusowo umieszczonej w zakładzie psychiatrycznym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.08.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku stałego. W toku postępowania ustalono, że sąd rejonowy orzekł wobec wnioskodawcy środek zabezpieczający w postaci pobytu (...)  »
Przeliczenie pensji w miesiącu korzystania z urlopu opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Nowym uprawnieniem pracowniczym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy jest urlop opiekuńczy. Ustawodawca przyznał go w wymiarze 5 dni rocznie, przy czym urlop ten ma charakter (...)  »
Przeznaczenie środków uzyskanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na dowóz posiłków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.08.2023 r.
W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 naszej gminie przyznano dotację celową w zakresie dożywiania, gdzie gmina jest zobowiązana do (...)  »
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Od 26 kwietnia 2023 r. strony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe (...)  »
Udzielanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Udzielanie pracownikom i innym osobom uprawnionym pomocy socjalnej w większości przypadków następuje w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca przy wydatkowaniu środków z tego Funduszu (...)  »
Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w czasie urlopu wychowawczego w razie zmiany wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1 sierpnia 2023 r. Złożyła oświadczenie, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz że (...)  »
Okres niezdolności do pracy, za który pracownik utracił świadczenie chorobowe w limicie zasiłkowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
W jakich okolicznościach pracodawca będący płatnikiem zasiłków może odmówić pracownikowi wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego? Czy okresy niezdolności do pracy, za które nastąpiła utrata prawa (...)  »
Pobranie środków pieniężnych z rachunku bankowego w celu uzupełnienia pogotowia kasowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2023 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). 31 lipca nasz pracownik został upoważniony do podjęcia gotówki z banku celem uzupełnienia pogotowia kasowego. Pobraną gotówkę wpłacił do (...)  »
Pracownicza odpowiedzialność za mienie powierzone
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023
Pracownicza odpowiedzialność materialna dzieli się na ogólną oraz za mienie powierzone. Ten drugi rodzaj odpowiedzialności jest znacznie mniej korzystny dla pracownika, zakłada bowiem jego pełną (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.