Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 r., godz. 07:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.117 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30

Co nowego w 2024 roku?

pokaż fragmenty artykułów

KSeF - planowane zmiany

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, od 1 lipca 2024 r. podatnicy mieli mieć, co do zasady, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF. Zgodnie z zapowiedziami (...)  »

Ochrona danych osobowych w nowej wersji ustawy o sygnalistach

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Dyrektywa unijna, która jest podstawą wdrożenia do polskiego porządku prawnego zasad ochrony osób zgłaszających naruszenia, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia poufności tożsamości zgłaszającego, jako (...)  »

Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (600) z dnia 10.03.2024
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2024 r. pod poz. 234 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »

Egzekwowanie zaległości podatkowych od 25 marca 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024
Urzędom skarbowym łatwiej będzie dochodzić zapłaty należności publicznoprawnych w trybie egzekucji administracyjnej. Mają to zapewnić m.in. nowa definicja wynagrodzenia, uregulowanie zasad prowadzenia egzekucji pauliańskiej, rozszerzenie (...)  »

Od 1 kwietnia 2024 r. nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.03.2024 r.
W Monitorze Polskim z 23 lutego 2024 r. pod poz. 162 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2024 r. (...)  »

Od 1 marca br. wyższa opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.03.2024 r.
W Monitorze Polskim z 28 lutego 2024 r. pod poz. 177 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024 r. (...)  »

Wysokości odpisów na ZFŚS i świadczenia urlopowego w 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (599) z dnia 01.03.2024
1. Odpis podstawowy na ZFŚS oraz jego zwiększenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej (...)  »

Wysokość odpisu w 2024 r. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Redakcja Gazety Podatkowej | 28.02.2024 r.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną (...)  »

Od 1 marca br. wyższe świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2024 r.
W Monitorze Polskim z 19 lutego 2024 r. pod poz. 135 opublikowano komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie (...)  »

Od 1 marca br. będą obowiązywały wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.02.2024 r.
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych (zasiłki, renty, emerytury) podlegają egzekucji na zasadach określonych w art. 139-143 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i (...)  »

Od 1 marca br. wyższe świadczenie dla sołtysów

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.02.2024 r.
W Monitorze Polskim z 16 lutego 2024 r. pod poz. 129 opublikowano komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w (...)  »

Znane są już wysokości odpisów na ZFŚS w 2024 r.

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.02.2024 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jego wysokość na jednego zatrudnionego ustala (...)  »

Zasady obniżania w 2024 r. składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof

Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024
Gdy obliczona przez płatnika składka zdrowotna ubezpieczonego jest wyższa od obliczonej zaliczki na pdof, płatnik powinien zastosować obniżenie i przekazać ją do ZUS w niższej (...)  »

Wysokość płacy minimalnej pracownika podmiotu leczniczego od 1 stycznia 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (597) z dnia 01.02.2024
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze części pracowników podmiotu leczniczego zostało ustalone od 1 lipca 2023 r. na poziomie 4.125 zł, zgodnie z ustawą o najniższej płacy w (...)  »

Zmiany w systemie świadczeń pielęgnacyjnych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2024 r.
1 stycznia 2024 r. (poza nielicznymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. (...)  »

Wdrożenie e-Doręczeń 1 października 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 15.01.2024 r.
Termin powszechnego wdrożenia e-Doręczeń był wielokrotnie przesuwany. Wydawało się, że nastąpi to z dniem 10 grudnia 2023 r. Jednak najpierw termin ten przesunięto na 30 (...)  »

Standardy przy ustalaniu potrzeby wsparcia dla świadczenia wspierającego

Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
W ślad za regulacją dotyczącą przesłanek warunkujących nabycie prawa do świadczenia wspierającego, określone zostały m.in. szczegółowe standardy w zakresie ustalania potrzeby wsparcia i jej poziomu (...)  »

Wysokość progów unijnych w 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Wartości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro są aktualizowane co 2 lata. Nowe wartości obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Ich (...)  »

Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (596) z dnia 10.01.2024
Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy (...)  »

Świadczenia chorobowe dla pracowników z nową gwarantowaną podstawą ich wymiaru

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Początek nowego roku dla wielu pracowników oznacza wzrost przewidzianego dla nich minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ od tej najniższej płacy ustalana jest gwarantowana wysokość podstawy wymiaru świadczeń (...)  »

W nowy rok z nowym limitem należnego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024
Zasiłek opiekuńczy jest jednym z tzw. świadczeń krótkoterminowych, wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. Mogą z niego korzystać osoby podlegające temu ubezpieczeniu, gdy zachodzi konieczność zapewnienia opieki (...)  »

Limit uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 02.01.2024 r.
Od 1 stycznia 2024 r. z obniżenia wpłaty podstawowej może skorzystać uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł wynosi nie więcej niż 5.090,40 (...)  »

Od 1 stycznia 2024 r. wyższa kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
1. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika Zgodnie z art. 871 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: (...)  »

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika ustalanego odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W celu jego obliczenia, od liczby dni w danym roku (...)  »

Obliczenie wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 (...)  »

Zlecenie i rekompensowanie godzin nadliczbowych w służbie cywilnej po zmianach od 1 stycznia 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
Do końca 2023 r. praca w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej rekompensowana była wyłącznie czasem wolnym. Zasady tej rekompensaty zależały od statusu członka korpusu służby (...)  »

Wypłata świadczeń chorobowych od 1 stycznia 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 01.01.2024
1. Uprawnienie płatnika składek do wypłaty świadczeń chorobowych w 2024 r. W 2024 r. uprawnionym do wypłaty świadczeń chorobowych z ubezpieczeń społecznych (tj. zasiłków chorobowego, (...)  »

Od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie minimalne bez dodatku za szczególne warunki pracy

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 28.12.2023 r.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 4.242 (...)  »

INTRASTAT w 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 28.12.2023 r.
Zgodnie z przepisami Prawa celnego do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest zobowiązana osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości (...)  »

Nowy termin wdrożenia e-doręczeń

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2023 r. pod poz. 2764 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie (...)  »

Faktyczna wysokość świadczenia wspierającego

Redakcja Gazety Podatkowej | 28.12.2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2024 r. do obiegu prawnego wejdzie nowe świadczenie, z którego będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Mowa tu o świadczeniu wspierającym, którego (...)  »

Zamrożenie cen energii na 2024 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2023 r. pod poz. 2760 opublikowano ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia (...)  »

Znany jest już limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 18.12.2023 r.
W 2024 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wyniesie 234.720 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia to (...)  »

Znaczny wzrost świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 11.12.2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na wnioski złożone począwszy od tego dnia. Okoliczność ta nie wpływa (...)  »

Mikrorachunek podatkowy - planowane zmiany w zapłacie podatków i należności budżetowych od 1 stycznia 2024 r.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 06.12.2023 r.
Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub (...)  »

Od 1 stycznia mniejszy limit zwolnienia od pdof dla świadczeń z ZFŚS

Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2023 r.
Wartość pracowniczych świadczeń rzeczowych oraz otrzymanych przez pracownika w tym zakresie świadczeń pieniężnych, o ile ich otrzymanie nastąpiło w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o (...)  »

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r.

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 28.11.2023 r.
Od 1 stycznia 2024 r. o 530 zł wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Wyniesie ono 2.988zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1224). Obecnie jest to (...)  »

Zasady składania i wydawania WIS od 1 stycznia 2024 r.

Redakcja Poradnika VAT | 27.11.2023 r.
Od 1 stycznia 2024 r. mocą ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)  »

Wymiar czasu pracy dla pracowników medycznych w 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Czas pracy pracowników medycznych jest uregulowany odrębnie w ustawie o działalności leczniczej. Ustawa ta określa m.in. normy czasu pracy medyków, ale nie odnosi się do (...)  »

Podatek rolny i leśny w 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 22.11.2023 r.
W 2024 r. stawka podatku rolnego wyniesie: 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q), 448,15 zł od 1 ha gruntów (...)  »

Wpływ podwyżki minimalnej płacy na wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikom

Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Pracownicy, jako osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu i wypadkowemu, mogą korzystać ze stosownych świadczeń chorobowych, których miesięczną wysokość stanowi odpowiedni procent podstawy (...)  »

Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023
Pracownicy niepełnosprawni mają uregulowane normy czasu pracy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednakże wskazany akt prawny nie odnosi się (...)  »

Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 07.11.2023 r.
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 12 października 2023 r. (Mon. Pol. poz. 1132) podał minimalne stawki podatku od środków transportowych, jakie będą miały zastosowanie (...)  »

Planowana wysokość limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2024 r.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 03.11.2023 r.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. ma wynieść 7.824 zł. Tak wynika z rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. (...)  »

Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych jest ograniczony wielkością ich etatu. Pracodawcy, ustalając wymiar czasu pracy dla takich zatrudnionych, są zobligowani dokonać proporcjonalnego obniżenia tego wymiaru (...)  »

Nowe zasady fakturowania w 2024 r.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 20.10.2023 r.
W obecnym stanie prawnym w obrocie funkcjonują równolegle faktury papierowe, elektroniczne i nowość – czyli faktury ustrukturyzowane (e-faktury). Fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu (...)  »

Dodatki za pracę w nocy przysługujące pracownikom w 2024 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Ma on zrekompensować uciążliwość takiej pracy. Podstawę ustalenia tego dodatku stanowi minimalne (...)  »

Naliczanie składek ZUS w 2024 r. za osoby przebywające na urlopie wychowawczym

Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2023 r.
Dla osób przebywających na urlopie wychowawczym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. (...)  »

Prawo do emerytury z Karty Nauczyciela

Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Nauczyciele zaliczani są do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Mają oni prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z FUS, (...)  »

W 2024 r. wzrośnie kwota do pobrania z zajętego konta

Redakcja Gazety Podatkowej | 13.10.2023 r.
Dłużnik podatkowy może z konta osobistego w banku lub imiennego rachunku w SKOK zajętego przez urząd skarbowy pobrać kwotę do równowartości 75% minimalnego wynagrodzenia za (...)  »

Wymiar czasu pracy pracowników pełnoetatowych w 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Planowanie i organizacja czasu pracy pracowników odbywa się na podstawie prawidłowo ustalonego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy mogą stosować różnej długości okresy (...)  »

Wysokość współczynnika urlopowego w 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 11.10.2023 r.
Za niewykorzystany w czasie zatrudnienia w naturze urlop wypoczynkowy pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Zasadniczo tylko w przypadku, gdy strony umowy o pracę (...)  »

Obowiązek naliczania w 2024 r. składek na FP i FS

Redakcja Gazety Podatkowej | 10.10.2023 r.
Dla celów ustalenia obowiązku naliczenia i następnie opłacenia składek na Fundusz Pracy istotna jest wysokość podstawy wymiaru, od której są naliczane za daną osobę składki (...)  »

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na niektóre świadczenia pracownicze

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
W 2024 r., tak jak w bieżącym roku, nastąpi dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 1 stycznia - do wysokości 4.242 zł, a (...)  »

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2024 r. w zwielokrotnionej kwocie

Redakcja Gazety Podatkowej | 05.10.2023 r.
Od 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana przepisów w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego. Zmienią się m.in. zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. W myśl art. 17 (...)  »

Wpływ na zasiłki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 25.09.2023 r.
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 14 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1893) określiła przyszłoroczną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynosić będzie, od dnia: (...)  »

Wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 25.09.2023 r.
Wśród świadczeń zaliczanych do kategorii opiekuńczych przewidziane jest świadczenie pielęgnacyjne. Zasady nabywania do niego prawa ulegną zmianie z dniem 1 stycznia 2024 r. Dodatkowo, mimo (...)  »

Wyłączenia z obowiązku e-fakturowania - projekt rozporządzenia

Poradnik VAT nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl został zamieszczony projekt z dnia 31 sierpnia 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw (...)  »

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

Redakcja Gazety Podatkowej | 10.09.2023 r.
Minister Klimatu i Środowiska w obwieszczeniu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 914) (...)  »

Wystawianie e-faktur w systemie KSeF

Poradnik VAT nr 17 (593) z dnia 10.09.2023
W świetle obowiązujących przepisów oprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. (...)  »

Uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych - od 1 stycznia 2024 r. zmiany w ustawie pomostowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2023 r. pod poz. 1667 została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o (...)  »

Zmiana ustawy o rachunkowości w zakresie przechowywania e-faktur, wprowadzona ustawą o KSeF

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 01.09.2023
ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2023 r. pod poz. 1598 opublikowano ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie (...)  »

Minimalna stawka wynagrodzenia za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), (...)  »

Wysokość kary porządkowej i limit zastawu skarbowego na 2024 r.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 28.08.2023 r.
Kara porządkowa W Monitorze Polskim z 14 sierpnia 2023 r., pod poz. 843, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie (...)  »

Świadczenie wspierające osoby niepełnosprawne będzie wolne od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 1429 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Celem ustanowienia takiego świadczenia jest (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.