Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:
Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych
pokaż fragmenty artykułów
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
WI.54.38.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 11.08.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Wnioskiem przesłanym do Regionalnej izby Obrachunkowej'w Kielcach 20 lipca 2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy Gmina powinna (...)  »
Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
WI.54.39.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 11.08.2023 r.
Szanowna Pani Burmistrz, Wnioskiem przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 20 lipca 2023 r. zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy w (...)  »
Przekazanie innej jednostce organizacyjnej powiatu obsługi zobowiązania dotyczącego zapewnienia nauczycielowi prawa do bezpłatnego mieszkania
K.43.39.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 11.08.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pani Starosty z dnia 17 lipca br. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie przekazania innej jednostce organizacyjnej Powiatu obsługi zobowiązania dotyczącego zapewnienia korzystania (...)  »
Wnoszenie dopłat lub podwyższenie kapitału
RIO.II.025-29/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 10.08.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych z dnia 11.07.2023 roku i zawarte w (...)  »
Finansowanie przez powiat remontu zjazdów do posesji
NA.III-422-31/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 10.08.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1325; (...)  »
Ujęcie w WPF zadania dotyczącego publicznego transportu zbiorowego
WA-023/64/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 08.08.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego zadania dotyczącego (...)  »
Audyt w jednostce samorządu terytorialnego
RIO.III.072-81/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 08.08.2023 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 13 lipca 2023 r., w sprawie obowiązku przeprowadzenia audytu w jednostce samorządu terytorialnego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, wyjaśnia co (...)  »
Wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
K.43.40.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 07.08.2023 r.
Odpowiadając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) (...)  »
Zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
WA-023/63/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.08.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 czerwca 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy (...)  »
Zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
WA-023/67/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.08.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 lipca 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinasowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
K.43.41.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 03.08.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek Pana Wójta z dnia 24 lipca br. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski (...)  »
Koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora
WA-0280/53/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 01.08.2023 r.
W związku z pismem z dnia 24 lipca 2023 r. znak: MOPS.D.0601.6.2023 (doręczonym w dniu 27 lipca 2023 r.), dotyczącym ponoszenia kosztów objęcia rodziny zastępczej (...)  »
Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RP.063/80/54/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 01.08.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 20 lipca 2023 r., doręczonym do tut. Izby w dniu 21 lipca 2023 r. zwrócił się Pan z prośbą (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków w ramach Programu „Maluch+”
RIO.III.072-72/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 01.08.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie klasyfikacji wydatków w paragrafie "6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", jeżeli są pierwszym wyposażeniem (...)  »
Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO-NR.N-432-18/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 31.07.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W odpowiedzi na pytania z dnia 18 lipca 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 24 lipca 2023 r.): Czy środki (...)  »
Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO-NR.N-432-17/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 31.07.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pytania z dnia 18 lipca 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 21 lipca 2023 r.): Czy środki (...)  »
Możliwość sfinansowania przez gminę przebudowy drogi leśnej będącej własnością Lasów Państwowych
WA 4120-37/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 31.07.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pani Wójt zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia: czy Gmina Wodzierady może udzielić z budżetu gminy dotacji celowej Skarbowi Państwa Państwowemu Gospodarstwu (...)  »
Dochodzenie rekompensaty z tytułu odzyskiwania należności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
RIO.II.K.061.18.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 31.07.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych , który przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (...)  »
Dofinansowanie ze środków budżetu gminy zakupu umundurowania galowego dla członków OSP
RIO.II.K.061.17.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 28.07.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych (podpisanego przez P. Skarbnik Gminy), który przekazany został do Regionalnej Izby (...)  »
Prezentowanie danych dotyczących zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z
WA-023/58/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 28.07.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie prezentowania danych dotyczących zobowiązań w Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów (...)  »
Możliwość objęcia planem budżetowym świadczenia wychowawczego
WA-023/56/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 28.07.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 maja 2023 r. dotyczący możliwości objęcia planem budżetowym świadczenia wychowawczego przekierowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do ośrodka pomocy (...)  »
Zwrot środków przyznanych z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO.II.025-30/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 28.07.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 30 czerwca 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Program Inwestycji Strategicznych, (...)  »
Zwrot środków z Programu Inwestycji Strategicznych w części przypadającej na VAT odliczony
RIO.II.025-32/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 28.07.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 25 lipca 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Program Inwestycji Strategicznych, (...)  »
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych a stosowanie Prawa zamówień publicznych
RIO.III. 072-68/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 28.07.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych bez stosowania przepisów ustawy (...)  »
Możliwość sfinansowania środkami pochodzącymi z dotacji oświatowej kosztów utworzenia i wyposażenia boiska do siatkówki
WI.54.35.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 26.07.2023 r.
Szanowny Panie Prezesie, Wnioskiem doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 6 lipca 2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości (...)  »
Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
WI.54.36.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 26.07.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Wnioskiem przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 7 lipca 2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: 1. (...)  »
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa
WI.54.37.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 26.07.2023 r.
Szanowna Pani Sekretarz, Wnioskiem przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 12 lipca 2023 r. zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy za (...)  »
Zwrot zawyżonych diet dla radnych
RIO-NR.N-432-16/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 26.07.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pytanie z dnia 28 czerwca 2023 r. w przedmiocie podjęcia ewentualnych działań w związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Sąd (...)  »
Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
WA 4120-36/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 26.07.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia: Czy właściwy organ na wniosek użytkownika wieczystego o rozłożenie na raty opłaty rocznej za (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WA-023/61/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 25.07.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 czerwca 2023 r., dotyczący możliwości przeznaczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie (...)  »
Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu miasta w części obejmującej wydatki zaliczane do grupy wynagrodzeń
K.43.38.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 21.07.2023 r.
Odpowiadając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) (...)  »
Opodatkowanie gruntów po rekultywacji
RIO.II.025-26/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 21.07.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 22 czerwca 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Należy wskazać, iż (...)  »
Przeprowadzanie kontroli finansowej w samorządowej instytucji kultury
RP.063/in/50/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 21.07.2023 r.
Szanowna Pani Dyrektor, wnioskiem z dnia 12 lipca 2023 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 13 lipca (...)  »
Przeznaczenie odsetek bankowych powstałych na wydzielonym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
WA-023/60/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 21.07.2023 r.
Szanowna Pani Prezydent, W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 czerwca 2023 r. dotyczący możliwości przeznaczenia odsetek bankowych powstałych na wydzielonym rachunku bankowym Rządowego Funduszu (...)  »
Obowiązek rozpatrywania i zatwierdzania w formie uchwały sprawozdania finansowego gminy
K.43.37.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 20.07.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek Pani Wójt z dnia 29 czerwca br. dotyczący obowiązku organu stanowiącego gminy do rozpatrywania i zatwierdzania w formie uchwały sprawozdania finansowego (...)  »
Finansowanie ochotniczych straży pożarnych
K.43.36.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 20.07.2023 r.
Odpowiadając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) (...)  »
Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO-NR.N-432-14/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 20.07.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W odpowiedzi na pytania z dnia 20 czerwca 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 26 czerwca 2023 r.): Czy środki (...)  »
Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO-NR.N-432-15/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 20.07.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W odpowiedzi na pytania z dnia 23 czerwca 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 27 czerwca 2023 r.): 1. Czy (...)  »
Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
NA.III-422-27/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 20.07.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1325.) (...)  »
Koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
WA-0280/39/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 19.07.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 16 czerwca 2023 r. o udzielenie wyjaśnień (doręczonym w dniu 22 czerwca 2023 r. przy piśmie znak: OPS.PS.050.111.2023), dotyczącym (...)  »
Przeznaczenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
K.43.35.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 17.07.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pani Starosty z dnia 12 czerwca br. o udzielenie wyjaśnienia stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (...)  »
Charakter środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO.II.K.061.15.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 14.07.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w (...)  »
Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład
RIO.II.K.061.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 14.07.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w (...)  »
Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego
P.WR.54.31.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 13.07.2023 r.
Szanowna Pani, W dniu 6 lipca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pani wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie dotyczącej stosowania przepisów (...)  »
Finansowanie przez samorząd oświetlenia zabytkowych obiektów sakralnych usytuowanych na nieruchomościach niebędących własnością gminy
RIO.V.070.41.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 13.07.2023 r.
Szanowny Panie W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 4 lipca 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października (...)  »
Potrącanie z wynagrodzenia wykonawcy kar umownych w świetle przepisów o COVID-19
RIO.V.070.42.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 13.07.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 4 lipca 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »
Finansowanie zadań wykonywanych przez gminę w zakresie organizowania dowozu uczniów do szkół i przedszkoli
RP/063/70/49/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.07.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 5 lipca 2023 r., doręczonym do tut. Izby w dniu 10 lipca br. zwrócił się Pan z prośbą o (...)  »
Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej
WA-023/52/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.07.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja 2023 r. dotyczący możliwości przeznaczenia dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (...)  »
Przekazanie środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodno-kanalizacyjne spółce komunalnej
RIO.V.070.36.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 11.07.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu W związku z otrzymanym w dniu 14 czerwca 2023 r. pismem z prośbą o udzielenie wyjaśnienie w zakresie stosowania przepisów o finansach (...)  »
Finansowanie ze środków gminy przebudowy wiaduktu kolejowego
RIO.III.072-66/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 11.07.2023 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie możliwości finansowania ze środków gminy Dobre Miasto przebudowy wiaduktu kolejowego, który jest częścią linii (...)  »
Podjęcie przez organ stanowiący gminy w roku bieżącym uchwały o udzieleniu na przyszły rok dotacji zabytkowej
RP.063/35/48/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 10.07.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 14 czerwca 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Wymagania formalne dotyczące zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego samorządowej instytucji kultury
K.43.34.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 07.07.2023 r.
Odpowiadając na złożone przez Panią zapytanie informuję, że zgodnie z art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (...)  »
Wypłata diety radnemu przebywającemu na zwolnieniu lekarskim
RIO.II.025-24/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 07.07.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 12 czerwca 2023 roku, o udzielenie wyjaśnienia w sprawie wysokości diety radnego w związku z (...)  »
Zwrot otrzymanego dofinansowania w części odpowiadającej odliczonemu podatkowi VAT
RIO.II.025-28/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 07.07.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 5 lipca 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Program Inwestycji Strategicznych, (...)  »
Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły podstawowej
RIO.II.025-25/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 07.07.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych z dnia 7.06.2023 roku, otrzymany w dniu (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków dotyczących działalności młodzieżowej rady powiatu
WI.54.34.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 06.07.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie klasyfikowania wydatków z tytułu wypłaty kosztów delegacji oraz innych kosztów (...)  »
Wypłata stypendium sportowego osobie niebędącej mieszkańcem gminy
RIO.V.070.35.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 06.07.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 19 czerwca 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »
Dochodzenie przez jst należności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
RP.063/128/44/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 04.07.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, pismem z dnia 20 czerwca 2023 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 26 czerwca 2023 r., zwrócił się (...)  »
Dochodzenie rekompensaty kosztów odzyskiwania należności w stosunku do przedsiębiorców opóźniających się z zapłatą rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste
WA-023/57/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.07.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 maja 2023 r. dotyczący możliwości dochodzenia rekompensaty kosztów odzyskiwania należności w stosunku do przedsiębiorców opóźniających się z zapłatą (...)  »
Kwalifikacja umowy o poprawę efektywności energetycznej jako tytułu dłużnego i ujmowanie jej w WPF
WA-0280/34/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 03.07.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 5 czerwca 2023 r. (doręczonym w dniu 6 czerwca 2023 r.), w którym sformułowano zapytania odnośnie problematyki związanej z (...)  »
Zwrot opłaty za korzystanie z opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
WA-023/54/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 30.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 maja 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
K.43.32.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 30.06.2023 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 6 czerwca br. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)  »
Przekazanie przyjętej darowizny na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego
WA-023/50/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 30.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie możliwości przyjęcia darowizny a następnie przekazanie jej w formie pomocy finansowej na dofinansowanie (...)  »
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
WA.43.31.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 30.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, złożony przez Wójta Gminy Rzeczniów, zawierający poniższe pytania: 1. czy środki (...)  »
Budowa ścieżki rowerowej ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
RIO.III.072-55/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 30.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 oraz (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.