Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:
Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych
pokaż fragmenty artykułów
Finansowanie z budżetu miasta zainstalowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzenia rejestrującego
WA-0280/35/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 29.06.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 7 czerwca 2023 r., dotyczącym dopuszczalności finansowania z budżetu Miasta Puszczykowa inwestycji polegającej na zainstalowaniu w pasie drogowym drogi (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"
NA.III-422-6/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 29.06.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »
Należności wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S
WIAS.710.25.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 28.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak PL.3120.6.29.2023 w sprawie sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, wyjaśniamy, co następuje. Sprawozdanie Rb-27S z (...)  »
Możliwość pokrycia przez powiat straty netto szpitala
WIAS.710.31.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 28.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak FN 300.20.2023 w sprawie możliwości pokrycia przez powiat straty netto szpitala, dla którego powiat jest organem założycielskim, wyjaśniamy, co następuje. (...)  »
Współfinansowanie przez gminę kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
RIO.V.070.31.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 27.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie Wnioskiem z 5 czerwca 2023 r., złożonym w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych (...)  »
Finansowanie z budżetu gminy bieżącego oświetlenia
WA-0280/33/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 27.06.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 25 maja 2023 r. (doręczonym w dniu 29 maja 2023 r. przy piśmie znak: IN.7021.5.9.2023), dotyczącym dopuszczalności finansowania z (...)  »
Kwalifikacja środków finansowych na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RP/063/89/41/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 27.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 15 czerwca 2023 r., doręczonym do tut. Izby w tożsamej dacie zwrócił się Pan z prośbą o zajęcie stanowiska (...)  »
Kwalifikacja środków finansowych na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RP.063/121/43/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 27.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 13 czerwca 2023 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 19 czerwca 2023 r., zwrócił się (...)  »
Charakter środków otrzymanych przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progran Inwestycji Strategicznych
WIAS.710.29.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 27.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak FN.3228.1.2023 .IG w sprawie charakteru środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wyjaśniamy, co następuje. (...)  »
Udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy dla innej jednostki samorządu terytorialnego
P.WR.54.21.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 26.06.2023 r.
Szanowny Panie, W dniu 30 maja 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pana wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie dotyczącej stosowania przepisów (...)  »
Kompetencje rady gminy do wprowadzania zmian w projektach uchwał w sprawie zmian budżetu i WPF
WA-023/48/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 26.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie kompetencji organu stanowiącego gminy do wprowadzania zmian w projektach uchwał w sprawie zmian (...)  »
Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
RIO.II.K.061.12.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 26.06.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w (...)  »
Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO-NR.N-432-13/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 26.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W odpowiedzi na pytania Pana Wojciecha Rakowieckiego, Zastępcy Wójta Gminy Lubicz, z dnia 13 czerwca 2023 r. (wpływ do tut. Izby w (...)  »
Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RIO-NR.N-432-12/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 26.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W odpowiedzi na pytanie z dnia 6 czerwca 2023 r., w przedmiocie obowiązku zwrotu dofinansowania otrzymanego przez Gminę z Rządowego Funduszu Polski (...)  »
Płatność mandatów karnych oraz kosztów upomnień wystawianych przez straż miejską za pomocą terminala płatniczego
RP.063/96/42/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 26.06.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31 maja 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Dokonywanie zmian w projekcie uchwały budżetowej
K.43.31.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 22.06.2023 r.
Pani Julita Pilecka Wójt Gminy Kobylanka W odpowiedzi na wniosek Pani Wójt z dnia 25 maja br. dotyczący kompetencji organu stanowiącego gminy w zakresie dokonywania (...)  »
Kwalifikacja środków finansowych na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RP/063/84/39/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 22.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 30 maja 2023 r., doręczonym do tut. Izby w dniu 6 czerwca 2023 r., P. Anna Boniecka Zastępca Wójta (...)  »
Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkocholowych na pokrycie kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień
WA/074/80/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | 22.06.2023 r.
Odpowiadając na pismo z 2 czerwca 2023 r. dotyczące zajęcia stanowiska „czy w myśl art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (...)  »
Charakter środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
WA/074/85/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | 22.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 czerwca 2023 r. (data wpływu 16.06.2023 r.), w sprawie udzielenia wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, (...)  »
Odliczenia VAT w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
NA.III-422-21/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 21.06.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »
Rozliczenie dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
P.WR.54.27.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 21.06.2023 r.
Szanowny Panie, W dniu 14 czerwca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pana wniosek z dnia 7 czerwca 2023 r. o udzielenie (...)  »
Stosowanie przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do umów sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego
WA-0280/32/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 21.06.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 15 maja 2023 r. (doręczonym w dniu 22 maja 2023 r. przy piśmie znak: WF.3251.4.10.2023), dotyczącym stosowania przepisów ustawy (...)  »
Naliczanie odsetek od nieterminowych opłat za posiłki w stołówce szkolnej
WA-023/55/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 20.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 maja 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy (...)  »
Upoważnienie sekretarza gminy do podpisywania sprawozdań budżetowych
RIO.V.070.28.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 20.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W związku z otrzymanym w dniu 24 maja 2023 r. pismem z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania art. 53 ust. (...)  »
Określenie umów wypełniających przesłanki definicji „transakcji handlowych”
WA-023/40-1/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.06.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia umów wypełniających przesłanki definicji „transakcji handlowych” oraz wskazania podstawy (...)  »
Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S
WI.43.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 19.06.2023 r.
Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 15 maja 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej (znak pisma: UG.FN.3201.1.2023.KG), uprzejmie informuję, (...)  »
Charakter środków przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego z programu Polski Ład
RIO.II.025-21/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 19.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 25 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Program Inwestycji Strategicznych, (...)  »
Charakter środków przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego z programu Polski Ład
RIO.II.025-22/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 19.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 30 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Program Inwestycji Strategicznych, (...)  »
Ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych
RIO.II.025-20/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 19.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 24 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Przedmiotem zapytania jest (...)  »
Przeznaczenie środków z opłaty małpkowej na zakup monitoringu
RIO.III.072-49/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 16.06.2023 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 16 maja 2023 r., w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9 2 ust. 11 (...)  »
Odliczenie VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego a zwrot dofinansowania otrzymanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
RIO.II.025-16/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 16.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 23 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Program Inwestycji Strategicznych, (...)  »
Zakup przez gminę leków w celu zwalczania choroby zakaźnej u pszczół miodnych
RIO.II.K.061.11.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 14.06.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, z dnia 5 maja br. (złożonego przez P. Skarbnik Miasta Żary (...)  »
Możliwość zawarcia przez gminę porozumienia na zadanie polegające na przyjmowaniu przez miasto do schroniska bezdomnych psów z terenu gminy
WA 4120-27/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 13.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości zawarcia przez Gminę umowy (porozumienia) z Miastem Pabianice dotyczącej powierzenia Miastu zadania (...)  »
Klasyfikacja wydatków na budowę Ogródka Jordanowskiego
RIO-KA-432-4/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 13.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych (data wpływu (...)  »
Rozdysponowanie środków rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne
RIO.I.070.32.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 13.06.2023 r.
Szanowna Pani Przewodnicząca W związku z otrzymanym 6 czerwca 2023 r. pismem z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, a (...)  »
Ewidencjonowane w jednostkach budżetowych operacji związanych z centralnym rozliczeniem VAT
RIO.II.025-19/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 13.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 23 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Przepisy prawa nie (...)  »
Udzielenie pracownikom urzędu gminy upoważnienia do podpisywania dowodu księgowego
RP.063/141/40/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.06.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 maja 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RP/063/64/37/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 12.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 23 maja 2023 r., doręczonym do tut. Izby w dniu 23 maja 2023 r., zwrócił się Pan z prośbą (...)  »
Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
WI.54.32.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 12.06.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, Wnioskiem z dnia 02.06.2023 r. zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z dokonaniem odliczenia podatku VAT naliczonego (...)  »
Zmiana uchwały budżetowej w przypadku podjęcia uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli
WA-0280/29/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 12.06.2023 r.
W związku z pismem z dnia 11 maja 2023 r. (znak: WOR.3022.1.2023), doręczonym w dniu 15 maja 2023 r. a dotyczącym zmiany uchwały budżetowej w (...)  »
Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego na wykaszanie terenów zielonych sołectwa
WA-0280/30/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 12.06.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 15 maja 2023 r., dotyczącym możliwości wydatkowania środków funduszu sołeckiego na „umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykaszanie (...)  »
Zwrot opłty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WA.43.26.2023.RK - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 12.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 11 maja (...)  »
Środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
RIO.III.072-63/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 10.06.2023 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie problematyki związanej ze środkami na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
K.43.29.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 09.06.2023 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30 maja br. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)  »
Prowadzenie mieszkań chronionych przez gminę
RIO.III.072-47/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 07.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych dotyczący wyjaśnienia wątpliwości co do konieczności (...)  »
Pokrycie z budżetu gminy kosztów paliwa na wyjazdy na zawody pożarnicze
RIO.III.072-45/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 07.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek nr BF.3032.82.2023 z dnia 9 maja 2023 r., w sprawie możliwości ponoszenia z budżetów gminy wydatków na pokrycie kosztów paliwa przeznaczonych (...)  »
Wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia finansowane z programów unijnych
WIAS.710.14.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 07.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak ED.042.3-6.2022 w sprawie wliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny płatne ze środków unijnych do średniej urlopowej z godzin ponadwymiarowych i doraźnych (...)  »
Kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład
WIAS.710.23.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 07.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie kwalifikowalności części wydatków ponoszonych w ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wyjaśniamy, co następuje. (...)  »
Stosowanie przepisów prawa w zakresie żywienia dzieci w szkołach korzystających z usług cateringowych
RIO.I.061.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 06.06.2023 r.
W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 19 maja 2023 r. wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, skierowanego do Regionalnej Izby (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia VAT z inwestycji współfinansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład
RIO.V.070.26.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 06.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 15 maja 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »
Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
RP/063/29/38/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 06.06.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, wnioskiem z dnia 30 maja 2023 r. doręczonym do tut. Izby w tożsamej dacie Pani Joanna Lipczyńska - Sekretarz Gminy Główczyce, działająca (...)  »
Naliczanie odsetek od opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie
RIO-NR.K-432-14/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 05.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W związku z Pana pismem z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak W.0.074.1.2023, otrzymanym 6 maja 2023 r., w sprawie naliczania odsetek (...)  »
Charakter środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład
WA-023/46/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 02.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia oraz określenia charakteru środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT, związanego z inwestycjami współfinansowanymi środkami z Polskiego Ładu
WA-023/49/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 02.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycjami (...)  »
Ustalenie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
WIAS.710.4.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 02.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak GOPS/KR/070/2/2023 w sprawie ustalania podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyjaśniamy, co następuje. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia (...)  »
Klasyfikacja budżetowa odsetek od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych
WA 4120-25/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 01.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Starosty zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie klasyfikacji budżetowej dla dochodu JST z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy (...)  »
Finansowanie działalności klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń
WA 4120-26/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 01.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości sfinansowania przez Gminę działalności klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń na terenie (...)  »
Odliczenie VAT a środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
NA.III-422-17/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 31.05.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »
Wynagrodzenie nauczycieli za godziny realizowane w ramach projektów unijnych a dodatkowe wynagrodzenie roczne
RIO-NR.N-432-11/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 31.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pytanie z dnia 28 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 8 maja 2023 r.) dotyczące uwzględniania (...)  »
Finansowanie przez gminny ośrodek kultury kosztów utrzymania jednostki realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej
WA-0280/25/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 30.05.2023 r.
Pani Małgorzata Wróblewska Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Gminy Chocz W związku z emailem z dnia 8 maja 2023 r., dotyczącym (...)  »
Odpis na ZFŚS, sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie oraz amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych
RP.063/18/34/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 30.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, doręczony (...)  »
Inwentaryzacja w jednostce obsługiwanej
WIAS.710.20.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 30.05.2023 r.
W związku z pismem w sprawie przeprowadzania czynności z zakresu inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Miechowie, wyjaśniamy co następuje. Z (...)  »
Wypłata diety dla sołtysa będącego jednocześnie radnym
RIO.III.072-43/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 29.05.2023 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 5 maja 2023 r., w sprawie możliwości wypłaty radnemu będącemu jednocześnie sołtysem podwójnej diety, za każdą pełnioną funkcję, Regionalna Izba (...)  »
Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
WI.54.27.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 29.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, Wnioskiem z dnia 04.05.2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z dokonaniem odliczenia podatku od towarów (...)  »
Finansowanie kosztów wychowania przedszkolnego obywateli Ukrainy
RP.063/68/35/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 29.05.2023 r.
Szanowny Pani Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 17 maja 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.