Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 14:10 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:
Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych
pokaż fragmenty artykułów
Wyliczenie dotacji udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego
K.43.25.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 25.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 9 maja 2023 r. (znak: RFB.3033.1.2023.AD) o udzielenie wyjaśnień stosowania przepisów prawa w zakresie dotyczącym wyliczenia dotacji udzielonej (...)  »
Opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach
WA-0280/24/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 25.05.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. (doręczonym w dniu 27 kwietnia 2023 r.), podpisanym przez (...), dotyczącym opłat wnoszonych przez rodziców (...)  »
Klasyfikacja dochodów i wydatków zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
RIO.II.025-15/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 25.05.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 11 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostce (...)  »
Koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
RIO.II.025-14/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 25.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek o udzielenie wyjaśnień z dnia 24 kwietnia 2023 roku, który został przekazany za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 4 (...)  »
Upoważnienie skarbnika nie wygasa wraz z jego odwołaniem
WA 4120-20/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 24.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2023 r., zawierające wniosek o wyjaśnienie, czy upoważnienie udzielone na podstawie art. 46 ust. 3 (...)  »
Przekazanie dotacji celowej na wydatki majątkowe dla organizacji pożytku publicznego działającej w zakresie ochrony zdrowia
WA 4120-21/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 24.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza zawierające wniosek w udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości przekazania z budżetu gminy dotacji celowej na wydatki majątkowe dla organizacji pożytku (...)  »
Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
WI.54.24.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 24.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Wnioskiem z dnia 27.04.2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: Czy środki przyznawane JST z Rządowego Funduszu Polski (...)  »
Pokrywanie z dotacji oświatowej pochodnych od wynagrodzeń
WA-023/44/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 24.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie możliwości pokrywania z dotacji oświatowej pochodnych od wynagrodzeń współmałżonka zatrudnionego w przedszkolu na (...)  »
Kwalifikacja i zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
RIO.II.K.061.10.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 23.05.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w (...)  »
Rozliczenie VAT od środków otrzymywanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
WI.54.23.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 23.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Pismem znak: Fn.3151.19.2023 z dnia 12.04.2023 r. zwrócił się Pan do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy w (...)  »
Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
WI.54.28.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 23.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Wnioskiem z dnia 17.05.2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: Czy w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach (...)  »
Zwrot odliczonego VAT od wydatków poniesionych na realizację inwestycji
NA.III-422-12/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 23.05.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »
Odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych a zwrot dofinansowania
NA.III-422-15/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 23.05.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »
Przeznaczenie środków z subwencji ogólnej za zakup ciągnika
K.43.24.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 22.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2023 r. o wyjaśnienie stosowania przepisu art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o (...)  »
Zakup koparki ze środków przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
K.43.23.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 22.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2023 r. o wyjaśnienie stosowania przepisów o finansach publicznych w zakresie dotyczącym interpretacji przepisu art. 70f (...)  »
Udzielenie przez gminę dotacji celowej jednostkom OSP na finansowanie prowadzenia ewidencji majątku, księgowości oraz rachunkowości przez podmioty zewnętrzne
K.43.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 19.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pani Wójt z dnia 21 kwietnia br., dotyczący możliwości udzielenia przez Gminę dotacji celowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych działających z przeznaczeniem na (...)  »
Finansowanie ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów spółdzielni mieszkaniowych
WA-023/43/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie możliwości sfinansowania ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemników półpodziemnych (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu
WA-023/42/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia VAT związanego z inwestycjami współfinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład
WA-023/47/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycjami (...)  »
Badanie rocznego sprawozdania finansowego związku powiatowo-gminnego przez biegłego rewidenta
WA-023/33/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 18.05.2023 r.
Szanowny Panie Przewodniczący, W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego związku powiatowo-gminnego przez biegłego rewidenta, wyjaśniam. (...)  »
Możliwość zlecenia samorządowemu zakładowi budżetowemu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu budowy kanalizacji bez przetargu
WA 4120-19/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 17.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości zlecenia samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będącemu zakładem budżetowym nieposiadającym osobowości (...)  »
Rozliczenie dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
P.WR.54.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 17.05.2023 r.
Szanowny Panie, W dniu 28 kwietnia 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pana wniosek z dnia 27 kwietnia 2023 r. o udzielenie (...)  »
Sfinansowanie przez gminę zakupu mundurów galowych dla członków OSP
WA-0280/21/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 16.05.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2023 r., dotyczącym możliwości sfinansowania przez gminę zakupu mundurów galowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, Regionalna Izba (...)  »
Przedawnienie należności z tytułu opłat za usuwanie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż bądź zniszczenia pojazdu
WA-023/35/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 16.05.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2023 r. dotyczący przedawnienia należności z tytułu opłat za usuwanie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż bądź (...)  »
Klasyfikacja podatku VAT i różnic kursowych
WIAS/070/1/138/5/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 15.05.2023 r.
Szanowna Pani Starosto, wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2023 r., doręczonym tego samego dnia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zwróciła się Pani z pytaniem (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
K.43.21.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 15.05.2023 r.
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 2 maja br. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
K.43.20.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 15.05.2023 r.
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 26 kwietnia 2023 r. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski (...)  »
Wydatkowanie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na koszty rozbiórki pustostanu
RP.063/3/33/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 15.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r., doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Prezentowanie w sprawozdaniu Rb-N środków pieniężnych
WA-023/32/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 15.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2023 r. dotyczący prawidłowego prezentowania danych w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wyjaśniam. (...)  »
Ujmowanie w budżecie powiatu dotacji od gminy z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków powiatowego inspektoratu budowlanego dotyczącego wynagrodzeń
RP/063/94/32/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 11.05.2023 r.
Szanowny Pani Starosto, wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. doręczonym do tut. Izby w dniu 28 kwietnia 2023 r. zwrócił się Pan z prośbą (...)  »
Opłaty za udostępnianie materiałów kartograficznych
RIO-NR.N-432-10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 10.05.2023 r.
W odpowiedzi na pytanie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 20 kwietnia 2023 r.) dotyczące interpretacji art. 41b ust. (...)  »
Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym
WA-023/29/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 09.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło w dniu 23 marca 2023 r. w sprawie umorzenia należności budżetowej o charakterze cywilnoprawnym, wyjaśniam. Z treści art. 59a (...)  »
Pobieranie podatku przez inkasenta za pomocą instrumentu płatniczego
RIO-NR.K-432-11/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 08.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W związku z Pana wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2023 r. (data wpływu 11 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnień dotyczących stosowania (...)  »
Udzielenie przez gminę dotacji celowej na rzecz fundacji z przeznaczeniem na budowę hospicjum
RP.063/84/31/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 08.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 18 kwietnia (...)  »
Inwentaryzacja środków trwałych i paliwa
RIO.III.072-36/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 05.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 kwietnia 2023 r. /przesłany drogą elektroniczną/ w sprawie udzielenia wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, (...)  »
Przekazanie środków finansowych w formie dotacji na podstawie porozumienia
K.43.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 05.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 20 kwietnia 2023 r. (znak: SSiO.5341.6.2023.MK) o udzielenie wyjaśnień stosowania przepisów prawa w zakresie dotyczącym dotacji udzielonej innej (...)  »
Środki zwrócone do budżetu jako niewykonane wydatki niewygasające
K.43.18.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 05.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Starosty z dnia 20 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnień stosowania przepisów prawa w zakresie prawidłowości zaksięgowania środków zwróconych do budżetu (...)  »
Podjęcie odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
WK.54.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 04.05.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie podejmowania przez Radę Miasta Kielce odrębnej uchwały w sprawie (...)  »
Zakup alkomatu dla komendy powiatowej policji ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
RIO.II.025-13/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 04.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 5 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie przeznaczenia dochodów gminy pochodzących z opłat za zezwolenia wydane na podstawie (...)  »
Zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
WA-023/34/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.05.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...)  »
Udzielenie pomocy finansowej na rzecz gmin członkowskich na objęcie udziałów w zwiększonym kapitale zakładowym przedsiębiorstwa energetycznego
WA-023/31/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie możliwości udzielenia pomocy finansowej na rzecz zainteresowanych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na objęcie (...)  »
Udzielenie dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”
WA-023/36/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.05.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego do ustalania zasad udzielania dotacji (...)  »
Udzielenie dotacji odbiorcom końcowym programu "Ciepłe Mieszkanie”
WA 4120-11/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia czy dla czynności związanych z udzieleniem dotacji odbiorcom końcowym Programu Ciepłe Mieszkanie i ogłoszeniem (...)  »
Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie
WA 4120-12/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Prezydenta zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy w związku z zainteresowaniem Miasta Łódź realizacją Programu "Cieple Mieszkanie" oraz zawarta z (...)  »
Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"
WA 4120-13/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Prezydenta zawierające wniosek o udzielenie wy jaśnienia odnośnie kwestii wiązanych z realizacją Programu ..Cieple Mieszkanie", to jest: czy środki pochodzące (...)  »
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie gminy
WA 4120-14/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia: Czy w świetle art. 70a ustawy karta Nauczyciela środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą (...)  »
Ujmowanie w kwocie długu wydatków majątkowych dotyczących przyszłych płatności związanych z ratalną spłatą inwestycji
WA 4120-15/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie konieczności ujmowania w kwocie długu wydatków majątkowych dotyczących przeszłych płatności związanych z ratalną (...)  »
Darowizna pieniężna dla gminy od osoby prawnej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej
WA 4120-16/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia - "Czy gmina może przyjąć darowiznę pieniężną od osoby prawnej z przeznaczeniem na modernizacje (...)  »
Zobowiązania wobec spółki polegające na dofinansowaniu jej działalności
WA 4120-17/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Skarbnika Miasta Łodzi zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy zobowiązania Miasta, które wynikać będą z załączonych do pisma założeń umowy, którą (...)  »
Zawarcie umowy zlecenia z konserwatorem pojazdów i sprzętu specjalistycznego znajdującego się na wyposażeniu OSP
WA 4120-18/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Wójta zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości zawarcia umowy zlecenia z konserwatorem pojazdów i sprzętu specjalistycznego znajdującego się na (...)  »
Różnice kursowe w księgach rachunkowych jednostki
WA-023/37/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2023 r. dotyczący różnic kursowych, wyjaśniam. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia (...)  »
Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
WA.43.18.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Gminy Nur z dnia 5 kwietnia 2023 r. zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania: 1. Czy środki przyznawane JST (...)  »
Odliczanie podatku VAT od dofinansowania w ramach Polskiego Ładu
WA.43.16.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 marca 2023 r. zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania: 1. Czy w związku (...)  »
Opłaty za korzystanie z wyżywienia pobierane przez publiczne przedszkole prowadzone przez osobę prawną inną niż gmina
WA.43.13.1.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych przesłany w dniu 30 marca 2023 r., dotyczący opłat za korzystanie (...)  »
Dokonywanie zmian w budżecie powiatu przez zarząd oraz radę powiatu
WA-0280/17/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 27.04.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 31 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 29 marca 2023 r.) dotyczącym dokonywania zmian w budżecie Powiatu przez Radę (...)  »
Klasyfikacja budżetowa związana z wdrożeniem SMUP
RIO.II.061.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 26.04.2023 r.
Szanowny Pani Wójt W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące interpretacji przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, (...)  »
Wyrównanie dodatku za wysługę lat po dostarczeniu dokumentów potwierdzających staż pracy
RIO.II.070.24.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 26.04.2023 r.
Szanowna Pani Dyrektor. W odpowiedzi na Pani zapytanie, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 12 kwietnia br., uprzejmie wyjaśniam, że regionalne izby obrachunkowe zobowiązane (...)  »
Możliwość sfinansowania z budżetu gminy badań lekarskich i psychologicznych strażaków ratowników OSP
WA-023/30/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 26.04.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dniu 14 marca 2023 r. w sprawie możliwości sfinansowania z budżetu gminy kosztów badań lekarskich i psychologicznych (...)  »
Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
WA.43.9.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 26.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Gminy Sieciechów z dnia 30 marca 2023 r. zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania: 1. Czy środki przyznawane JST (...)  »
Możliwość umarzania przez SP ZOZ należności cywilnoprawnych
WIAS.710.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 26.04.2023 r.
Pan (...) Dyrektor Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie W odpowiedzi na pismo znak DN-0710-1/23 w sprawie możliwości umarzania (...)  »
Badania lekarskie strażaków OSP
WIAS.710.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 26.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak AiSO.550.1.2023 w sprawie kierowania na badania lekarskie strażaków OSP, wyjaśniamy, co następuje. Art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (...)  »
Udzielenie dotacji celowej dla instytucji kultury przeznaczonej na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z PROW
WA-0280/16/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 25.04.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 28 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 29 marca 2023 r.) dotyczącym udzielenia wyjaśnień w sprawie możliwości udzielenia z (...)  »
Finansowanie dodatkowych patroli policji z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
RIO-NR.N-432-9/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 24.04.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pytanie pracownika Urzędu Miejskiego w Pakości Pani Justyny Kończal, inspektora ds. rozwoju gospodarczego i rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia (...)  »
Wydatkowanie środków z opłat za gospodarowanie odpadami na zakup sprzętu służącego edukacji ekologicznej
RP.063/95/30/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 24.04.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 4 kwietnia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Upoważnienie do dokonywania konsygnaty
WA/074/48/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | 21.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2023 r. znak (...) data wpływu: 29 marca 2023 r.) w sprawie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.