Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:
Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych
pokaż fragmenty artykułów
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych
RIO.III.073-11/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 25.05.2017 r.
Odpowiadając na pismo, nr MOPS.FK.071.23.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, Regionalna Izba Obrachunkowa (...)  »
Pozyskiwanie danych osobowych wychowanków od niepublicznej placówki oświatowej
RP.0441/101/27/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 24.05.2017 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 8 maja 2017 r., zwrócił się (...)  »
Finansowanie kosztów wyżywienia w przedszkolu niepublicznym
RIO.II-025-16/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 23.05.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku udzielając odpowiedzi na wniosek z dnia 21.04.2017 roku, otrzymany w dniu 26.04.b.r. i zawarte w nim pytanie dotyczące dopuszczalności finansowania (...)  »
Sposób rozliczenia kosztów wspólnych trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
RIO.III.073-9/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 22.05.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr PCPR.GK.3011.6.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu rozliczenia kosztów wspólnych trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu (...)  »
Klasyfikacja dochodów z tytułu opłat za posiłki i usługi opiekuńcze
WA-023/26/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2017 r.
Szanowna Pani Prezydent, W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął dnia 31 marca 2017 r. informuję, że dochody z tytułu opłat za posiłki od uczniów szkoły, (...)  »
Upoważnienie dla organu wykonawczego dotyczące zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego
WA-023/29/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2017 r.
Szanowna Pani Prezydent, W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 kwietnia 2017 r. informuję, że w myśl art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (...)  »
Klasyfikacja budżetowa zwrotów dotacji
WA-023/27/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2017 r.
Szanowna Pani Prezydent, W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 marca 2017 r. informuję, że w myśl (...)  »
Przeznaczenie dochodów pochodzących z odsetek za zwłokę
WA-023/30/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2017 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 kwietnia 2017 r. informuję, że Izba podziela stanowisko wnioskodawcy dotyczące przeznaczania dochodów pochodzących z odsetek (...)  »
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
RIO.III.072-45/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 18.05.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr BF.303.06.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 /data wpływu 18 kwietnia 2017 r./, w sprawie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup i montaż serwera sieciowego z wgraniem danych
RIO.III.073-8/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 16.05.2017 r.
Korespondencja elektroniczna Odpowiadając na pismo z dnia 25 kwietnia 2017 roku, otrzymane w formie elektronicznej, w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup i montaż serwera (...)  »
Inwestycja na cudzym gruncie
WA-023/28/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.05.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 kwietnia 2017 r. informuję, że gmina może sfinansować budowę oświetlenia (...)  »
Wydatki członków związku powiatowo-gminnego
NA.III-0221-13/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 11.05.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2017 r., sygn. F.3050.12017.PS, uzupełnione pismem - wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania, przepisów o finansach (...)  »
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
NA.III-0221-18/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 11.05.2017 r.
W odpowiedzi na pismo - wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dnia (...)  »
Dotacja na dziecko, które kończy 2,5 roku w trakcie miesiąca kalendarzowego.
RIO.III.072-44/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 10.05.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr DKiM.170.8.2017.JB z dnia 10 kwietnia 2017 r. /data wpływu 18 kwietnia 2017 r./ w sprawie dotacji na dziecko, które kończy (...)  »
Możliwość finansowania z budżetu gminy specjalizacji lekarskich lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
RIO.III.072-42/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 10.05.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr OR.005.7.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. /data wpływu 14 kwietnia 2017 r./ w sprawie możliwości finansowania z budżetu gminy (...)  »
Zwroty odsetek dotyczącychnadpłat podatków i opłat lokalnych
WA-023/24/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 08.05.2017 r.
Szanowna Pani Prezydent, W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2017 r. informuję, że dokonywane podatnikowi w roku budżetowym zwroty odsetek dotyczących nadpłat podatków (...)  »
Stosowanie paragrafu 098 i 236 przez gminny ośrodek pomocy społecznej
P.WR.54.15.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 06.05.2017 r.
Pani Maria Stępnik Szanowna Pani, W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 maja br. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, w (...)  »
Odstąpienie od przypisywania należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
RIO.III.072-39/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 04.05.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr WF.3037.7.2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie możliwości odstąpienia od przypisywania należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste (...)  »
Udzielenie dotacji celowej na rzecz uczelni
NA.III-0221-15/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 27.04.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2017 r., sygn. SG.300.1.2017.SG, uzupełnione pismem z dnia 31 marca 2017 r. sygn. SG.300.1.2017.SG, dotyczące prośby o (...)  »
Sposób powołania i rozliczenia usługi biegłego z listy biegłych sądowych
RIO.III.072-43/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 27.04.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r. /data wpływu 18 kwietnia 2017 r./, w sprawie sposobu powołania i rozliczenia usługi biegłego z (...)  »
Dopuszczalność ujmowania środków z PFRON w budżecie miasta
RP.0441/26/22/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 27.04.2017 r.
Szanowny Panie Prezydencie, wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w tożsamym dniu zwrócił się Pan o zajęcie (...)  »
Wydatek na zadanieobjęte programem polityki zdrowotnej
WA-023/21/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 26.04.2017 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2017 r. informuję, że jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać realizację zadań z zakresu zdrowia (...)  »
Przekazanie gruntu partnerom zagranicznym
WA-023/12/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 26.04.2017 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 lutego 2017 r. informuję, że wydatki dotyczące przekazania grantu partnerom zagranicznym nie powinny być zaklasyfikowane (...)  »
Zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych
RIO.II-025-14/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 24.04.2017 r.
PanRobert Lucjan Wyszyński Burmistrz Gminy Szepietowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 5.04.2017 roku otrzymany w dniu 10.04. br. i zawarte (...)  »
Ekwiwalent za udział w działalnościach ratowniczo-gaśniczych przysługujący kierownikowi OSP
RIO.II-025-15/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 24.04.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 7 kwietnia 2017 roku, otrzymany w dniu 13.04. b.r. i zawarte w nim pytanie, czy (...)  »
Naliczenie odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
RP.0441/57/21/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 20.04.2017 r.
Szanowna Pani Starosto, wnioskiem z dnia 31 marca 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 4 kwietnia 2017 r. zwróciła się (...)  »
Przekazanie z budżetu gminy środków finansowych na rozszerzenie działalności zakładu budżetowego
K.0542.ZF.20.KK.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 19.04.2017 r.
Odpowiadając na pismo Pani Burmistrz z dnia 31 marca br. (znak: 3021.1.1.17) dotyczące możliwości przekazania z budżetu gminy środków finansowych funkcjonującemu zakładowi budżetowemu z przeznaczeniem (...)  »
Finansowe wsparcie placówek oświatowych z przeznaczeniem na programy profilaktyczne w zakresie współdziałania alkocholizmowi
RIO.II-025-9/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 19.04.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 roku, otrzymany w tym samym dniu i zawarte w nim pytanie dotyczące możliwości dofinansowania z Gminnego Programu Profilaktyki (...)  »
Finansowanie działań policji z budżetu gminy
RIO.II-025-10/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 19.04.2017 r.
PanMariusz Grygieńć Wójt Gminy Szypliszki W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2017 roku, otrzymane w dniu 23 lutego b.r. i zawarte w nim (...)  »
Możliwość realizacji inwestycji w formule „wybuduj i sfinansuj” z wykupem wierzytelności przez bank
RIO.III.072-37/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 18.04.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr Fn.300.4.2017 z dnia 23 marca 2017 r., w sprawie możliwości realizacji inwestycji w formule "wybuduj i sfinansuj" z wykupem wierzytelności (...)  »
Ustanowienie lokat w banku jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego spółce
RP.0441/130/20/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.04.2017 r.
Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 29 marca 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 31 marca 2017 r. zwrócił się (...)  »
WI-44/1443/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
WI-44/1443/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 12.04.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął w dniu 31. 03. 2017 r., Regionalna Izba Obrachunkowa (...)  »
Możliwość pokrycia kosztów sporządzenia planu miejscowego przez osobę fizyczną
RIO.III.072-36/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 05.04.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr GKŚO.III.6724.1.2016 z dnia 16 marca 2017 r, /data wpływu 22 marca 2017 r./ w sprawie możliwości pokrycia kosztów sporządzenia planu (...)  »
Ekwiwalent pieniężny wypłacany strażakom OSP
RIO.II-025-13/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 05.04.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na pismo z dnia 28.03.2017 roku, i zawarte w nim pytanie wyraża następujący pogląd w sprawie. Ad. 1 i (...)  »
Dowóz uczniów do szkół
NA.III-0221-16/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 04.04.2017 r.
W odpowiedzi pismo z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. OŚ-A.4464.6.006.2017, OŚ-A.KW-054/17, uzupełnione pismem z dnia 3 kwietnia 2017 r., OŚ-A.4464.6.006.2017, nr OŚ-A.KW-091/17, dotyczące wniosku (...)  »
Aneksowanie umów z organizacją pozarządową
RIO.II-025-12/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 03.04.2017 r.
Stosownie do pisma DSP-II.8122.64.2016 z dnia 2 marca 2017 r. (wpływ 6 marca 2017 r.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraża następujący pogląd w sprawie: (...)  »
Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Grunwald
RIO.III.072-34/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 31.03.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr WT.0791.22.2017 z dnia 8 marca 2017 r. /data wpływu 13 marca 2017 r./, w sprawie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego (...)  »
Wpływ umowy o poprawę efektywności energetycznej na poziom zadłużenia gminy i jej zdolność kredytową
RIO.III.072-35/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 30.03.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2017 r. /data wpływu 20 marca 2017 r./, w sprawie wpływu umowy o poprawę efektywności energetycznej na (...)  »
Finansowanie przez gminę oświetlenia ulicznego
RIO.II.K.076.2.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 28.03.2017 r.
Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 6 marca 2017 r., który wpłynął do tut. Izby w dniu 7 marca 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska (...)  »
Stawki podatku od nieruchomości dla kategorii pozostałych budynków lub ich części
RIO.III.072-30/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 21.03.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr RF 3120.1.2.2017 z dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie stawki podatku od nieruchomości dla kategorii pozostałych budynków lub ich (...)  »
Finansowanie środkami dotacyjnymi niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
RP.0441/104/17/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 21.03.2017 r.
Szanowna Pani Prezydent, wnioskiem z dnia 27 lutego 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 7 marca 2017 r. zwróciła się (...)  »
Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych
RP.0441/69/18/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 21.03.2017 r.
Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 7 marca 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 10 marca 2017 r .^zwrócił się (...)  »
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
RIO.II.K.076.3.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 16.03.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 marca 2017 r. o udzielenie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, skierowany do Regionalnej Izby (...)  »
Zakup wyposażenia placu zabaw
NA.III-0221-10/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 15.03.2017 r.
Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. KW.3032.2.2017.A.L, dotyczące udzielenia wyjaśnienia na pytanie, czy zakup sprzętu na (...)  »
Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości
WA-0280/13/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 13.03.2017 r.
W związku z wnioskiem z dnia 24 lutego 2017 r. (doręczonym w dniu 28 lutego 2017 r.) dotyczącym opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, Regionalna (...)  »
Dotacje z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
RP.0441/109/12/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 09.03.2017 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 14 lutego 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 15 lutego 2017 r. zwrócił się (...)  »
Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu
RIO.II-025-8/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 07.03.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku udzielając odpowiedzi na wniosek z dnia 13.02.2017 roku, otrzymany w dniu 13.02.b.r. i zawarte w nim pytanie, w pełnej rozciągłości (...)  »
Zakup biletów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych mieszkających poza granicami gminy
NA.III-0221-5/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 07.03.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. GZO.055.5.2017, dotyczące wniosku o udzielenie wyjaśnienia w sprawie, czy gmina może ponosić koszt zakupu (...)  »
Pomoc finansowa udzielona dla jst na spłatę zobowiązań
NA.III-0221-6/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 07.03.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. B-PB.KW-00066/17 w sprawie udzielenia wyjaśnienia na pytania, czy w świetle obowiązujących przepisów, w tym (...)  »
Wpływ umowy o poprawę efektywności energetycznej na poziom zadłużenia gminy i jej zdolność kredytową
RIO.III.072-31/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 06.03.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr GKOM 7021.7.2017.JH z dnia 21 lutego 2017 r. /data wpływu 27 lutego 2017 r./, w sprawie wpływu umowy o poprawę (...)  »
Sposób ujmowania danych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2016 r. w wierszu N3.2 depozyty na żądanie
RIO.III.072-28/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 02.03.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2017 r., otrzymane w formie elektronicznej z Wydziału Budżetu i Finansów, w sprawie sposobu ujmowania danych w (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli sieci szerokopasmowej
RIO.II-025-5/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 01.03.2017 r.
W związku z otrzymaniem wniosku z dnia 24 stycznia 2017 r. (wpłynął do tut. Izby w dniu 31 stycznia 2017 r.) o udzielenie wyjaśnienia w (...)  »
Przekazanie Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej środków finansowych z budżetu powiatu
RP.0441/138/13/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 01.03.2017 r.
Szanowna Pani Starosto, wnioskiem z dnia 16 lutego 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 21 lutego 2017 r. zwróciła się (...)  »
Finansowanie sądowych postępowań karnych ze środków samorządowej jednostki budżetowej
RP.0441/25/14/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 01.03.2017 r.
Szanowny Panie Redaktorze, w odpowiedzi na Pana pismo, które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 22 lutego 2017 r. za pośrednictwem poczty (...)  »
Możliwość udzielenia pomocy finansowej dla gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla pogorzelców na odbudowę spalonego budynku
RIO.III.072-27/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 28.02.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr WBF.1610.8.2017 z dnia 22 lutego 2017 r., w sprawie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla gminy w formie dotacji celowej z (...)  »
Organizacja żywienia dzieci uczęszczających do szkół niepublicznych
RIO.II-025-7/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 28.02.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku udzielając odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2017 rok, doręczone w dniu 01.02.2017 rok, nr sprawy: ES.4424.9.2017 i zawarte w nim (...)  »
Wykazanie w oświadczeniu majątkowym diety radnego
RIO.III.072-22/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 27.02.2017 r.
Korespondencja elektroniczna W odpowiedzi na pismo z dnia 1.0 lutego 2017 r., przesiane w formie elektronicznej clo tut. Izby i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...)  »
Prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi przez samorządowy zakład budżetowy.
RIO.III.072-21/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 27.02.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2017 r., w sprawie prowadzenia działalności polegającej na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi przez samorządowy zakład budżetowy, Regionalna Izba (...)  »
Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego
RIO.II-025-6/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 27.02.2017 r.
Odpowiadając na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Łomży, z dnia 20-01-2017 roku, doręczony Regionalnej Izbie Obrachunkowej Białymstoku w dniu 31-01.b.r. w zakresie wątpliwości, co do stosowania (...)  »
Użyczanie i wydzierżawianie nieruchomości przez jst
NA.III-0221-3/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 24.02.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2017 r. sygn. RiN.6850.2.2017.E.J., dotyczące wniosku o udzielenie wyjaśnienia na pytania: czy organ wykonawczy gminy może użyczyć (...)  »
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
P.WR.54.7.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 20.02.2017 r.
Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 16 stycznia 2017 r. (data wpływu do Izby 24 stycznia 2017 r.) o udzielenie wyjaśnień w sprawie obowiązku prowadzenia (...)  »
Organizacja dowozu dzieci do szkół przez placówki niepubliczne
RIO.II-025-2/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 14.02.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku udzielając odpowiedzi na wniosek z dnia 03.01.2017 roku, otrzymany w dniu 04.01. b.r i zawarte w nim pytanie, uprzejmie wyjaśnia (...)  »
Dochodzenie wierzytelności od dlużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
RP.0441/150/10/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 14.02.2017 r.
pismem z dnia 24 stycznia 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 30 stycznia 2017 r. zwrócił się Pan o zajęcie (...)  »
Koszty postępowania egzekucyjnego
WI-44/591/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 13.02.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielnie wyjaśnienia w sprawie ewidencji kosztów komorniczych Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, przedstawia poniższe stanowisko: Urząd Gminy Włoszczowa zobowiązany jest (...)  »
Przekazywanie zadań między samorządami terytorialnymi
RIO.II.K.076.1.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 01.02.2017 r.
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 stycznia 2017r. dotyczące zajęcia stanowiska przez regionalną izb obrachunkową w sprawie możliwości powierzenia powiatowi do wykonania zadań (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.