Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 14:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.998 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:

Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych

pokaż fragmenty artykułów

Przyznanie nagrody pracownikowi samorządowemu oraz ponoszenie wydatków na zadania o charakterze promocyjnym

RIO.III.072-129/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 29.11.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr SAWiK.033.10.2017 z dnia 17 listopada 2017 r., w sprawie możliwości przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu oraz w sprawie ponoszenia przez powiat (...)  »

Organizowanie przewozu dzieci i uczniów do szkół

RIO.Il-025-29/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 29.11.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na pismo z dnia 10.11.2017 roku, otrzymane w dniu 15.11.b.r., Nr: OG.074.1.2017 i zawarte w nim pytanie, w pełnej (...)  »

Dokonywanie zmian budżetu jednostki samorządu terytorialnego

K.0542.ZF.48.AS.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 28.11.2017 r.
Nawiązując do pisma Pana Marszałka z dnia 13 listopada 2017 r. (znak: WFiB.I.3022.2.2017.MT) dotyczącego udzielenia wyjaśnień w sprawie dokonywania zmian budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających (...)  »

Możliwości dopłaty z budżetu gminy do systemu gospodarki odpadami w przypadku jego niezbilansowania

RIO.III.072-127/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 28.11.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr 033.17.2017 z dnia 17 listopada 2017 r., w sprawie możliwości dopłaty z budżetu gminy do systemu gospodarki odpadami w przypadku (...)  »

Dotacja celowa na finansowanie programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

WA-023/82,83/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 27.11.2017 r.
W odpowiedzi na wnioski z dnia 25 października 2017 roku informuję, że przekazana przez wojewodę dotacja celowa na finansowanie "Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej (...)  »

Dochody z opłat za korzystanie z parkingów miejskich oraz z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

WA-023/79/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 27.11.2017 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 października 2017 r. informuję, że dochody dotyczące opłat za korzystanie z parkingów miejskich oraz opłat (...)  »

Przelanie sald rachunków bankowych ZFŚS rozwiązanych zespołów szkół na odrębny rachunek bankowy

WA-023/73/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 22.11.2017 r.
Szanowna Pani Prezydent, W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 października 2017 r. informuję, że zdarzenie dotyczące przelania sald rachunków bankowych ZFŚS (rozwiązanych zespołów szkół) (...)  »

Dotacje udzielone gimnazjom

RIO.III.072-116/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 21.11.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr E.4431.64.2017 z dnia 23 października 2017 r., w sprawie dotacji udzielonych gimnazjom w okresie sprzed ich przekształcenia lub włączenia do (...)  »

Zwrot wypłaconej dotacji w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

RP.0441/10/46/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 15.11.2017 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 27 października 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 30 października 2017 r., zwrócił się (...)  »

Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego

RIO.II-025-27/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 13.11.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na pismo z dnia 15.10.2017 roku, otrzymane w dniu 20.10.b.r. i zawarte w nim pytanie, wyjaśnia co następuje. W (...)  »

Stosowanie wyłączenia dotyczącego spłaty zobowiązań przed rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy

RIO.II.K.076.15.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 31.10.2017 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18.10.2017 r. o udzielenie wyjaśnienia w następujących kwestiach: Czy art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dotyczy (...)  »

Obowiązek gminy w zakresie organizacji dowozu dzieci do szkół

RIO.II-025-26/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 30.10.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na pismo z dnia 26 września 2017 roku, otrzymane w dniu 29 września b.r., nr: RO.7240.5.2017 i zawarte w (...)  »

Remont ośrodku sportowego

RIO.II-025-28/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 27.10.2017 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 16 października 2017 r. (znak: KPS-III.426.29.2017) w sprawie oceny zgodności z prawem podjętego na XLI sesji Rady Miasta Białystok w (...)  »

Wykreślonego z ewidencji placówek oświatowych - aktualizacja podstawowej kowoty dotacji

RP.0441/100/44/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 27.10.2017 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 22 września 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 2 października 2017 r., zwrócił się (...)  »

22/14/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

22/14/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 17.10.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 28 czerwca 2017 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Biała za (...)  »

Podanie do publicznej informacji danych innych niż wskazane w art.37 ustawy o finansach publicznych

RIO.II-025-25/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 17.10.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2017 roku, otrzymane w dniu 15.09.b.r., dotyczące wniosku o udzielenie wyjaśnienia na pytanie, czy istnieje konieczność ujęcia w dotychczas (...)  »

Zawieranie przez samorządowy zakład budżetowy umowy leasingu ze spłatą rat leasingowych w kolejnych ratach

NA.III-0221-35/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 17.10.2017 r.
W odpowiedzi na pismo - wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych z dnia 26 września 2017 r., w sprawie udzielenia (...)  »

Uchwała nr 22/14/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Uchwała nr 22/14/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 17.10.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 28 czerwca 2017 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Biała za (...)  »

Zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół

WA 4120-12/2017-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 09.10.2017 r.
Gmina Oporów Oporów 25 99-322 Oporów W odpowiedzi na pismo Pana Wójta zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, to (...)  »

Przeznaczenie mienia przekształcanej jednostki budżetowej

RIO.II-025-24/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 09.10.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 6 września 2017 roku, sygn.: OG.070.4.2017 i zawarte w nim pytanie czy Rada Gminy w trybie art. 12 ustawy (...)  »

Pomoc rzeczowa przekazana przez powiat na rzecz ochotniczej straży pożarnej

RP.0441/12/42/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 09.10.2017 r.
Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 21 września 2017 r. doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 25 września 2017 r. zwrócił się (...)  »

Podpisywanie sprawozdań z operacji finansowych jednostki obsługiwanej

WA 4120-14/2017-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 06.10.2017 r.
ul. Rycerska 4 98-200 Sieradz W odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, to jest (...)  »

Podatek od nieruchomości od żłobka - najem lokalu od osoby fizycznej

RP.0441/88/41/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 06.10.2017 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 18 września 2017 r. doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 22 września 2017 r. zwrócił się (...)  »

Zaciąganie zobowiązań finansowych wykraczających poza bieżący rok budżetowy

K.0542.ZZ.46.HB.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 04.10.2017 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza z dnia 18 września 2017 r. (znak: FB.3010.2017.MM) w sprawie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa możliwości zaciągania zobowiązań finansowych (...)  »

Przekształcenie szkoły podstawowej i gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową

NA.III-0221-33/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 04.10.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 września 2017 r., sygn. FN.I.3251.73.2017, dotyczące wniosku o udzielenie wyjaśnienia na pytanie, czy w związku z przekształceniem z (...)  »

Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w jednostce

P.WR.54.32.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 02.10.2017 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczący udzielenia wyjaśnienia w sprawie możliwości prowadzenia audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w jednostce wyjaśniam, co (...)  »

Uwzględnianie do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej dodatku za wysługę lat za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

RIO.III.072-101/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 26.09.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr DKiM.170.14.2017.JB z dnia 15 września 2017 r. /data wpływu 19 września 2017 r./, w sprawie uwzględniania do podstawy wymiaru dodatkowego (...)  »

Finansowanie przebudowy dróg krajowych przez jst z ich własnych środków finansowych

WA 4120-11/2017-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 25.09.2017 r.
Urząd Gminy Lutomiersk PI. Jana Pawła II nr 11 95-083 Lutomiersk W odpowiedzi na pismo Pana Wójta zawierające wniosek o udzielenie Wyjaśnienia odnośnie dopuszczalności finansowania (...)  »

Przekazanie dotacji celowej innej jst na realizację zadań własnych gminy

RIO.III.072-94 i 100/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 25.09.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr F.3154.2.2017 z dnia 6 września 2017 r., uzupełnione pismem nr F.3154.2.2017 z dnia 18 września 2017 r., w sprawie udzielenia (...)  »

Zawarcie umowy dotyczącej udzielenia z budżetu Gminy innej jednostce samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne - badanie uchwały intencyjnej.

RIO.III.072-96/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 25.09.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr F.3154.3.2017 z dnia 7 września 2017 r. /data wpływu 13 września 2017 r./ w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia z (...)  »

Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych

RIO.II-025-23/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 25.09.2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 18.08.2017 roku, otrzymany w dniu 23.08.b.r., o udzielenie wyjaśnienia w zakresie zastosowania przepisów o finansach (...)  »

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

NA.III-0221-11/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 25.09.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 17 lutego 2017 r., sygn. SiZ.7340.41.2017, uzupełnione pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r., dotyczące prośby o udzielenie wyjaśnień (...)  »

Uiszczenie kwoty mandatu ze środków budżetu gminy

NA.III-0221-30/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 25.09.2017 r.
Pan Adam Raczyński Wójt Gminy Pakosławice W odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. FN.3222.6.2017, uzupełnione pismem z dnia 28 sierpnia 2017 (...)  »

Fundusz zapasowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

NA.III-0221-32/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 25.09.2017 r.
W odpowiedzi na pismo - wniosek o udzielenie wyjaśnienia, dotyczący prośby o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia (...)  »

Przekształcenie zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową

RIO.II.K.076.13.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 13.09.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 września 2017 r. o udzielenie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, skierowany do Regionalnej Izby (...)  »

Rozliczenie dotacji oświatowej dla przedszkola niepublicznego

P.WR.54.30.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 11.09.2017 r.
Udzielając wyjaśnienia w sprawie dotyczącej prawidłowości rozliczenia dotacji oświatowej przekazanej przedszkolu niepublicznemu w roku budżetowym 2014 i 2015 należy zważyć, co następuje. W świetle regulacji (...)  »

Wykazywanie lokat terminowych w sprawozdaniu Rb-NDS

RIO.III.072-89/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 11.09.2017 r.
Korespondencja elektroniczna W odpowiedzi na pismo nr DSM-KJST.3040.2.2017.BW z dnia 24 sierpnia 2017 roku, otrzymane w formie elektronicznej, w sprawie wykazywania lokat terminowych w sprawozdaniu (...)  »

Zakup upominków ze środków funduszu sołeckiego

NA.III-0221-31/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 06.09.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 sierpnia 2017 r. sygn. OŚ.3050.8.2017, dotyczące wniosku o udzielenie wyjaśnienia w sprawie, czy istnieje możliwość zakupu drobnych upominków (...)  »

Naliczanie dotacji na uczniów objętych nauczaniem domowym w Publicznej Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie

RIO.III.073-21/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 05.09.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr ZEOSP.4431.17.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie naliczania dotacji na uczniów objętych nauczaniem domowym w Publicznej Szkole Podstawowej (...)  »

Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych

P.WR.54.24.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 31.08.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 sierpnia br. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, w tym przypadku przepisów rozporządzenia Ministra (...)  »

Tryb procedowania uchwały absolutoryjnej

RIO.III.072-85/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 31.08.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr BR.0004.8.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie trybu procedowania uchwały absolutoryjnej, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, wyjaśnia co (...)  »

Stosowanie ulg w spłacie o charakterze cywilnoprawnym przez SP ZOZ

RIO.II-025-21/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 29.08.2017 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 3 sierpnia 2017 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wskazuje, (...)  »

Zmiana wierzyciela przejmującego dług publiczny

NA.III-0221-27/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 23.08.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. FN.1.3251.49.2017, dotyczące wniosku o udzielenie wyjaśnienia na pytanie, czy zmiana wierzyciela przejmującego dług gminy (...)  »

Zakup kluczy generalnych z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NA.III-0221-28/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 23.08.2017 r.
W odpowiedzi na pismo - wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dnia (...)  »

Wykazywanie dochodów zakwalifikowanych do paragrafu 236 w sprawozdaniu Rb-27S

WI-44/2626/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 21.08.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął w dniu 07.08.2017 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach (...)  »

Klasyfikacja odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję

WA-023/58/17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 18.08.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 sierpnia 2017 r. informuję, że zapłatę odsetek od kredytu, pożyczki czy od dłużnych papierów wartościowych, zaciąganych na realizację (...)  »

Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego

RIO.III.072-81/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 17.08.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr FP.3021.21.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r., w sprawie ujęcia w budżecie Gminy dotacji z budżetu państwa udzielonej przez Komendanta (...)  »

Przekształcenie zespołu szkół w szkołę podstawową a zamknięcie ksiąg rachunkowych

P.WR.54.26.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 16.08.2017 r.
ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC Odpowiadając na wniosek z dnia 10 sierpnia 2017 r. (znak UR.0300.2017.116.0Ś) dotyczący wyjaśnień w sprawie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i (...)  »

Możliwość wydawania samorządowego bezpłatnego biuletynu informacyjnego

RIO.III.072-84/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 14.08.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr WBF.050.2.1.2017 z dnia 28 lipca 2017 r., w sprawie możliwości wydawania samorządowego bezpłatnego biuletynu informacyjnego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, (...)  »

Dotowanie przez jst niepublicznych placówek (burs szkolnych) przez miesiące wakacyjne

K.0542.ZF.38.AS.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 10.08.2017 r.
Nawiązując do pisma Pana Prezydenta z dnia 26 lipca 2017 r., które wpłynęło do Izby w dniu 3 sierpnia br. (znak: WOś-I.3251.179.2017.BK) dotyczącego dotowania przez (...)  »

Stosowanie wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań spłat finansujących wydatki ponoszone w ramach wkładu krajowego

RIO.II.K.076.10.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 09.08.2017 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 27.07.2017 r. o udzielenie wyjaśnienia czy wyłączenie wynikające z art. 243 ust. 3a w związku z ust. 1 (...)  »

Tryb przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru gminnej biblioteki publicznej

RP.0441/107/37/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 08.08.2017 r.
Szanowna Pani Wójt, wnioskiem z dnia 26 lipca 2017 r., którego kserokopia została przesłana na elektroniczną skrzynkę pocztową Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu (...)  »

Udzielanie pożyczki przez gminę

WI-44/2558/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 04.08.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął w dniu 17.07.2017 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach (...)  »

Przekształcenie zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową

RIO.II.K.076.11.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 01.08.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 sierpnia 2017 r. o udzielenie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, skierowany do Regionalnej Izby (...)  »

Wypłata dotacji udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RP.0441/104/36/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 31.07.2017 r.
Szanowna Pani Prezydent, wnioskiem z dnia 11 lipca 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 14 lipca 2017 r., Pani Krystyna (...)  »

Realizowanie zadań zagospodarowania odpadów komunalnych członków Związku Gmin

RIO.II.K.076.9.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 27.07.2017 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. 2016. (...)  »

Możliwość dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Powiatu na rok 2017

RIO.III.072-80/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 26.07.2017 r.
W odpowiedzi na pismo, nr B00.008.2017 z dnia 25 lipca 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii o możliwości dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i (...)  »

Możliwość udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytku

RP.0441/10/35/1/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 25.07.2017 r.
wnioskiem z dnia 4 lipca 2017 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 7 lipca 2017 r., zwrócił się Pan o zajęcie (...)  »

Przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową

RIO.III.072-79/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 21.07.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr BF.3251,21.2017 z dnia 18 lipca 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcania jednostek oświatowych będących jednostkami budżetowymi, a w (...)  »

Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-N środków pienieżnych znajdujących się na rachunku bankowym

WA 4120-5/2017-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 19.07.2017 r.
Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Szanowna Pani Skarbnik. W odpowiedzi na pismo Pani Skarbnik z dnia 29 czerwca 2017 r. znak: FMIV.3034.22.2017 zawierające wniosek o (...)  »

Finansowanie bezpłatnego transportu i opieki niepełnosprawnego ucznia do szkoły

RIO.III.072-73/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 19.07.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr: E.4464.8.2017, z dnia 7 lipca 2017 r., w sprawie finansowania bezpłatnego transportu i opieki niepełnosprawnego ucznia do szkoły, Regionalna Izba (...)  »

Finansowanie z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego zakupu „Mobilnego Komisariatu”

RIO.III.072-72/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 12.07.2017 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 4 lipca 2017 r., w sprawie możliwości sfinansowania z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego (...)  »

Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem srodków zagranicznych

WI-44/2336/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 12.07.2017 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie klasyfikacji wydatków z dnia 13 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśnia, co następuje. (...)  »

Dokapitalizowanie spółki gminnej środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

K.0542.ZF.36.AS.2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 10.07.2017 r.
Nawiązując do pisma Pana Burmistrza z dnia 26 czerwca 2017 r. (znak: FN.300.1.3.2017.MWT), dotyczącego możliwości dokapitalizowania spółki gminnej środkami pochodzącymi z opłat i kar za (...)  »

Możliwość sfinansowania z budżetu gminy wymiany drzwi garażowych w budynku remizy będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej.

RIO.III.072-70/2017 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 10.07.2017 r.
W odpowiedzi na pismo nr F.3021.13.2017.F1 z dnia 28 czerwca 2017 r.,w sprawie możliwości sfinansowania z budżetu gminy wymiany drzwi garażowych w budynku remizy będącej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.