Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 13:54 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:
Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych
pokaż fragmenty artykułów
Klasyfikacja budżetowa zakupu artykułów spożywczych
WIAS/070/1/84/4/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 20.04.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, odpowiadając na Pana wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który do (...)  »
RIO.V.070.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
RIO.V.070.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 20.04.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie Wnioskiem z dnia 3 kwietnia br. złożonym w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych (...)  »
Zwrot nadpłaty za niewykorzystany okres korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
RIO.II.025-12/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 19.04.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2023 roku, przesłany do Izby w dniu 31 marca br., o udzielenie wyjaśnienia (...)  »
Możliwość przekazania jednostce Policji wsparcia rzeczowego
RIO-NR.K-432-10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 19.04.2023 r.
Szanowny Panie starosto, W związku z Pana pismem z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie darowizny rzeczowej dla Komendy Miejskiej Policji, działając na podstawie (...)  »
Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”
NA.III-422-10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 19.04.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) (...)  »
Wydatkowanie środków publicznych przez przewodniczącego rady gminy
WA/074/47/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | 19.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek, znak (...) data wpływu 24.03,2023r.), o udzielenia wyjaśnień w sprawie wydatkowania środków z budżetu gminy przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na nagrody, (...)  »
Finansowanie odłowu wraz z uśmierceniem dziko żyjących zwierząt
K.43.15.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 18.04.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2023 r., dotyczący możliwości wydatkowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe lub z innych środków (...)  »
Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego
WI.54.3.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 17.04.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.01.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje co następuje: Zgodnie z art. (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków o wartości powyżej 10.000 zł
WI.54.10.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 17.04.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, Wnioskiem z dnia 14.02.2023 r. zwróciła się Pani o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie prawidłowości zastosowania klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych o wartości powyżej (...)  »
Przeznaczenie środków z opłaty małpkowej
WK.54.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 17.04.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie sołtysa pełniącego funkcję opiekuna świetlicy wiejskiej
WA-0280/18/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 17.04.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 29 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 3 kwietnia 2023 r.) dotyczącym dodatkowego wynagradzania sołtysa z tytułu pełnienia funkcji (...)  »
Dotacja na dziecko, które nie uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
WI.54.15.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 13.04.2023 r.
Szanowny Panie Dyrektorze, W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że zasady udzielania wyjaśnień przez (...)  »
Finansowanie z budżetu gminy zakupu umundurowania galowego dla strażaków OSP
RIO.V.070.20.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 12.04.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 15 marca 2023 r. z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w zakresie możliwości sfinansowania z (...)  »
Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu sprzedaży posiłków oraz wydatków ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych
WA-023/26/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zastosowania podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów, gromadzonych z tytułu sprzedaży posiłków oraz wydatków ponoszonych (...)  »
Charakter opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie
WA-023/27/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie, wyjaśniam. Kwestie wnoszenia opłat za wyżywienie (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu
WA-023/28/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RP.063/7/26/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 07.04.2023 r.
Szanowny Pani Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 marca 2023 r., doręczony o Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Ustalenie wysokości środków finansowych na nagrody dla nauczycieli, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i dodatki motywacyjne
RP.063/53/25/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 06.04.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 marca 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 20 marca (...)  »
Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RP.063/108/24/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 06.04.2023 r.
Szanowny Pani Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 marca 2023 r., doręczony o Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu
WA-023/23/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 06.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 7 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego (...)  »
Zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku utraty ważności tego zezwolenia
WA-023/25/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 06.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy (...)  »
Skutki podatkowe planowanego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości
WIAS.710.10.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 06.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie skutków podatkowych planowanego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości w świetle art. 91 ust. 6 ustawy o podatku od (...)  »
Ustalanie opłaty za wyżywienie w szkole
P.WR.54.6.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 05.04.2023 r.
Szanowny Panie, W dniu 6 marca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pana wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie dotyczącej stosowania przepisów (...)  »
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe
WA-023/21/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 05.04.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 1 marca 2023 r. w sprawie dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, uzyskiwanych przez powiatowe (...)  »
Rozliczenie dotacji przekazanych dla publicznych szkół podstawowych
WIAS.710.6.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 04.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak RFBiP-3161.12.2023 w sprawie rozliczenia dotacji przekazanych dla publicznych szkół podstawowych, wyjaśniamy, co następuje. Szkoły publiczne, prowadzone przez osoby prawne niebędące (...)  »
Prawo pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej do wynagrodzenia w sytuacji zakończenia stosunku pracy w trakcie miesiąca
RIO.II.025-10/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 31.03.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 1 marca 2023 roku, przesłany do Izby w dniu 6 marca br., o udzielenie wyjaśnienia (...)  »
Zwrot dotacji w związku z niewykonaniem zadania
RIO.II.025-8/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 31.03.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 28 lutego 2023 roku, przesłany do Izby w dniu 2 marca br., o udzielenie wyjaśnienia (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług
WA-023/20/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 31.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
RIO.V.070.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 30.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie. W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 2 marca 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
WI.54.6.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 30.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Pismem z dnia 27 stycznia 2023 r., zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy planując inwestycje należy zabezpieczyć środki (...)  »
Ujmowanie w budżecie gminy środków z Funduszu Solidarnościowego
WA 4120-5/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 30.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2023 r. zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie ujmowania w budżecie gminy, po stronie dochodów i wydatków, (...)  »
Zasady wypłaty dotacji oświatowej
RIO.V.070.18.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 30.03.2023 r.
Szanowny Panie Dyrektorze W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 7 marca 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »
Klasyfikacja budżetowa środków przekazanych przez miasto do województwa w ramach realizacji programu Kolej +
WA 4120-7/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 30.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pani Prezydent zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych przez Miasto do Województwa Łódzkiego, w związku z realizacją (...)  »
Finansowanie działań interwencyjnych w stosunku do dzikich zwierząt
WA 4120-10/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 30.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Prezydenta z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie możliwości finansowania z własnych środków' budżetowych (Miasta) pomocy interwencyjnej dzikim zwierzętom, (...)  »
Przeznaczenie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na modernizację miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania
K.43.13.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 29.03.2023 r.
Odpowiadając na złożony przez Skarbnika Miasta Stargard wniosek z dnia 15 marca br. (znak: FK.3032.1.2022.EM) o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, (...)  »
Obowiązek niezwłocznego ogłoszenia uchwały rady gminy w Dzienniku Urzędowym
WA-023/12/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 29.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie stawek podatku rolnego w 2023 r., wyjaśniam. W myśl art. 42 ustawy z (...)  »
Stosowanie stawek podatku od środków transportowych w nowym roku budżetowym
WA-023/13/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 29.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2023 r., wyjaśniam. W myśl art. 42 (...)  »
Dieta radnego będącego jednocześnie sołtysem
RIO.II.K.061.9.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 28.03.2023 r.
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 16 marca 2023 r., które wpłynęło do Izby w dniu 22 marca 2023 r. o wydanie opinii czy w (...)  »
Budowa parkingu na terenie zarządzanym przez gminę
WI.54.14.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 28.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje co następuje: Zgodnie z art. (...)  »
Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego na budowę placu zabaw
WA-0280/9/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 28.03.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 27 lutego 2023 r. (doręczonym w dniu 1 marca 2023 r.) dotyczącym możliwości wydatkowania środków funduszu sołeckiego na budowę (...)  »
Wypłata dodatku eklektycznego a wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej
RP/063/115/28/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 27.03.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, pismem z dnia 24 marca 2023 r. doręczonym do tut. Izby w tożsamej dacie zwróciła się Pani z prośbą o zajęcie stanowiska (...)  »
Data zmiany ewidencji gruntów i budynków dla celów podatkowych
WI.54.12.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 24.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pismo FN.3111.4.2023 z dnia 21.02.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że zasady udzielania wyjaśnień (...)  »
Klasyfikacja wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej
WA-023/10/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 24.03.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie klasyfikacji wydatków budżetowych związanych z wypłatą odszkodowania za przejęcie z (...)  »
Udzielenie przez gminę nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi leczniczemu
WA 4120-4/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 23.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości udzielenia przez Gminę nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi leczniczemu, dla którego Gmina nie jest organem prowadzącym (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli wchodzących w skład infrastruktury kanalizacyjno-sanitarnej
WIAS.710.11.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 22.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak PO.3120.1.55.2023 w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli wchodzących w skład infrastruktury kanalizacyjno - sanitarnej, wyjaśniamy, co następuje. Jak wynika (...)  »
Klasyfikacja wydatków w jednostce budżetowej gminy
WA-023/9/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 20.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie klasyfikowania wydatków w jednostce budżetowej gminy, wyjaśniam. Jak zostało to podniesione we wniosku, (...)  »
Zakup monitoringu ze środków pochodzących z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WA-0280/7/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 20.03.2023 r.
W związku z pismem z dnia 23 lutego 2023 r. (znak: OPS.052.321.2023), dotyczącym możliwości sfinansowania zakupu monitoringu ze środków finansowych pochodzących z wpływów z opłat (...)  »
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
WIAS.710.5.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 20.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak WEO-RED.440.1.2023 w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, wyjaśniamy, co następuje. Z art. 32 ust. 6 (...)  »
Dopuszczalność ujęcia w budżecie powiatu wydatków dotyczących świadczenia usług koronera
RP.063/76/21/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 17.03.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1 marca 2023 r., który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy (...)  »
Klasyfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania przy realizacji inwestycji
WA-023/14/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 17.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie klasyfikowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania przy realizacji inwestycji, wyjaśniam. (...)  »
Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT, związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu
WA-023/16/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 17.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »
Finansowanie kosztów odłowu dzików ze środków rezerwy na zarzadzanie kryzysowe
RP.063/41/18/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 16.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 16 lutego 2023 r., doręczonym do Regionalnej Izby w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 17 lutego 2023 (...)  »
Zabezpieczenie w budżecie i WPF środków finansowych na przewidzianą w umowie udzielenia zamówienia publicznego o waloryzację wynagrodzenia
WIAS.710.2.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 16.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji art. 46 i art. 261 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, (...)  »
Ekwiwalent pieniężny dla kandydata na strażaka ratownika OSP
RIO.V.070.15.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 15.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w dniu 28 lutego 2023 r. z prośba (...)  »
Wprowadzenie pozapłacowych form motywowania pracowników
WA-0280/10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 15.03.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 1 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 6 marca 2023 r.) dotyczącym wprowadzenia "pozapłacowych form motywowania pracowników", Regionalna Izba (...)  »
Wypłata dotacji dla niepublicznego przedszkola dla większej liczby uczniów od liczby wynikającej ze statutu
K.43.8.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 15.03.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 07 lutego 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 (...)  »
Ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w jednostkach oświatowych
RIO.III.072-20/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 15.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, dotyczącego korzystniejszych finansowo rozwiązań przyjmowanych w gminie w zakresie cen i opłat (...)  »
Dopuszczalność finansowania z dotacji oświatowej kosztów publikowania ogłoszeń o wakacie nauczycielskim
RP.063/in./19/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 14.03.2023 r.
Szanowni Panowie, w odpowiedzi na Panów pismo z dnia 23 lutego 2023 r., które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Planowanie przychodów i rozchodów z lokat
WA-023/6/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 14.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przychodów i rozchodów z lokat, wyjaśniam. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 (...)  »
Zwiększenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
RIO.II.025-7/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 14.03.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 6 lutego 2023 roku, o udzielenie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej możliwości zwiększenia dotacji na realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie od (...)  »
Wydatkowanie środków z budżetu gminy na oczyszczenie rowu melioracyjnego
RIO.V.070.11.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 13.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W odpowiedzi na Pana wniosek, przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 15 lutego br., o udzielenie wyjaśnień co do zasadności wydatkowania (...)  »
Przekazywanie przez OPS środków do innych jednostek
RP/063/96/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 23 lutego 2023 r. doręczonym do tut. Izby w dniu 24 lutego 2023 r. zwrócił się Pan z prośbą (...)  »
Przekazywanie przez spółkę gminną dochodów z tytułu czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz opłat z tytułu dostaw mediów
RP.063/96/15/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 09.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 10 lutego 2023 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 13 lutego (...)  »
Wpłata kaucji za najem lokalu na oprocentowaną lokatę
RIO.II.025-6/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 09.03.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 27 stycznia 2023 roku, przesłany do Izby dnia 10 lutego br., o udzielenie wyjaśnienia w (...)  »
Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z rozliczaniem podatku VAT
WA-023/3/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 09.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zastosowania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, związanych z zasadami rozliczania podatku (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.