Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.525 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:

Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych

pokaż fragmenty artykułów

Możliwość zawarcia przez gminę porozumienia na zadanie polegające na przyjmowaniu przez miasto do schroniska bezdomnych psów z terenu gminy

WA 4120-27/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 13.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości zawarcia przez Gminę umowy (porozumienia) z Miastem Pabianice dotyczącej powierzenia Miastu zadania (...)  »

Klasyfikacja wydatków na budowę Ogródka Jordanowskiego

RIO-KA-432-4/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 13.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych (data wpływu (...)  »

Ewidencjonowane w jednostkach budżetowych operacji związanych z centralnym rozliczeniem VAT

RIO.II.025-19/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 13.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 23 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnień, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedstawia następujący pogląd w sprawie. Przepisy prawa nie (...)  »

Udzielenie pracownikom urzędu gminy upoważnienia do podpisywania dowodu księgowego

RP.063/141/40/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.06.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 maja 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RP/063/64/37/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 12.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 23 maja 2023 r., doręczonym do tut. Izby w dniu 23 maja 2023 r., zwrócił się Pan z prośbą (...)  »

Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

WI.54.32.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 12.06.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, Wnioskiem z dnia 02.06.2023 r. zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z dokonaniem odliczenia podatku VAT naliczonego (...)  »

Zmiana uchwały budżetowej w przypadku podjęcia uchwały zmieniającej regulamin wynagradzania nauczycieli

WA-0280/29/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 12.06.2023 r.
W związku z pismem z dnia 11 maja 2023 r. (znak: WOR.3022.1.2023), doręczonym w dniu 15 maja 2023 r. a dotyczącym zmiany uchwały budżetowej w (...)  »

Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego na wykaszanie terenów zielonych sołectwa

WA-0280/30/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 12.06.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 15 maja 2023 r., dotyczącym możliwości wydatkowania środków funduszu sołeckiego na „umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną na wykaszanie (...)  »

Zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WA.43.26.2023.RK - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 12.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 11 maja (...)  »

Środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

RIO.III.072-63/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 10.06.2023 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie problematyki związanej ze środkami na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program (...)  »

Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

K.43.29.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 09.06.2023 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30 maja br. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)  »

Prowadzenie mieszkań chronionych przez gminę

RIO.III.072-47/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 07.06.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 11 maja 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych dotyczący wyjaśnienia wątpliwości co do konieczności (...)  »

Pokrycie z budżetu gminy kosztów paliwa na wyjazdy na zawody pożarnicze

RIO.III.072-45/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 07.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek nr BF.3032.82.2023 z dnia 9 maja 2023 r., w sprawie możliwości ponoszenia z budżetów gminy wydatków na pokrycie kosztów paliwa przeznaczonych (...)  »

Wynagrodzenie nauczyciela realizującego zajęcia finansowane z programów unijnych

WIAS.710.14.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 07.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak ED.042.3-6.2022 w sprawie wliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny płatne ze środków unijnych do średniej urlopowej z godzin ponadwymiarowych i doraźnych (...)  »

Kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład

WIAS.710.23.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 07.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie kwalifikowalności części wydatków ponoszonych w ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wyjaśniamy, co następuje. (...)  »

Stosowanie przepisów prawa w zakresie żywienia dzieci w szkołach korzystających z usług cateringowych

RIO.I.061.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 06.06.2023 r.
W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 19 maja 2023 r. wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, skierowanego do Regionalnej Izby (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia VAT z inwestycji współfinansowanej środkami Rządowego Funduszu Polski Ład

RIO.V.070.26.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 06.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 15 maja 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »

Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy

RP/063/29/38/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 06.06.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, wnioskiem z dnia 30 maja 2023 r. doręczonym do tut. Izby w tożsamej dacie Pani Joanna Lipczyńska - Sekretarz Gminy Główczyce, działająca (...)  »

Przeznaczenie środków finansowych pochodzących z dotacji oświatowej na wpłaty do PPK

WIAS.710.17.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 06.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z dotacji oświatowej na wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, wyjaśniamy, co następuje. Na mocy przepisów (...)  »

Naliczanie odsetek od opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie

RIO-NR.K-432-14/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 05.06.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W związku z Pana pismem z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak W.0.074.1.2023, otrzymanym 6 maja 2023 r., w sprawie naliczania odsetek (...)  »

Charakter środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład

WA-023/46/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 02.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia oraz określenia charakteru środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT, związanego z inwestycjami współfinansowanymi środkami z Polskiego Ładu

WA-023/49/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 02.06.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycjami (...)  »

Ustalenie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego

WIAS.710.4.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 02.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak GOPS/KR/070/2/2023 w sprawie ustalania podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyjaśniamy, co następuje. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia (...)  »

Klasyfikacja budżetowa odsetek od środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych

WA 4120-25/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 01.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Starosty zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie klasyfikacji budżetowej dla dochodu JST z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy (...)  »

Finansowanie działalności klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń

WA 4120-26/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 01.06.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości sfinansowania przez Gminę działalności klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń na terenie (...)  »

Odliczenie VAT a środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

NA.III-422-17/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 31.05.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »

Wynagrodzenie nauczycieli za godziny realizowane w ramach projektów unijnych a dodatkowe wynagrodzenie roczne

RIO-NR.N-432-11/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 31.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pytanie z dnia 28 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 8 maja 2023 r.) dotyczące uwzględniania (...)  »

Finansowanie przez gminny ośrodek kultury kosztów utrzymania jednostki realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej

WA-0280/25/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 30.05.2023 r.
Pani Małgorzata Wróblewska Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Gminy Chocz W związku z emailem z dnia 8 maja 2023 r., dotyczącym (...)  »

Odpis na ZFŚS, sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie oraz amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych

RP.063/18/34/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 30.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, doręczony (...)  »

Inwentaryzacja w jednostce obsługiwanej

WIAS.710.20.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 30.05.2023 r.
W związku z pismem w sprawie przeprowadzania czynności z zakresu inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Miechowie, wyjaśniamy co następuje. Z (...)  »

Wypłata diety dla sołtysa będącego jednocześnie radnym

RIO.III.072-43/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 29.05.2023 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 5 maja 2023 r., w sprawie możliwości wypłaty radnemu będącemu jednocześnie sołtysem podwójnej diety, za każdą pełnioną funkcję, Regionalna Izba (...)  »

Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

WI.54.27.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 29.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, Wnioskiem z dnia 04.05.2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z dokonaniem odliczenia podatku od towarów (...)  »

Finansowanie kosztów wychowania przedszkolnego obywateli Ukrainy

RP.063/68/35/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 29.05.2023 r.
Szanowny Pani Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 17 maja 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Wyliczenie dotacji udzielonej innej jednostce samorządu terytorialnego

K.43.25.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 25.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 9 maja 2023 r. (znak: RFB.3033.1.2023.AD) o udzielenie wyjaśnień stosowania przepisów prawa w zakresie dotyczącym wyliczenia dotacji udzielonej (...)  »

Opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach

WA-0280/24/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 25.05.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. (doręczonym w dniu 27 kwietnia 2023 r.), podpisanym przez (...), dotyczącym opłat wnoszonych przez rodziców (...)  »

Klasyfikacja dochodów i wydatków zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

RIO.II.025-15/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 25.05.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 11 maja 2023 roku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostce (...)  »

Koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

RIO.II.025-14/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 25.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek o udzielenie wyjaśnień z dnia 24 kwietnia 2023 roku, który został przekazany za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 4 (...)  »

Upoważnienie skarbnika nie wygasa wraz z jego odwołaniem

WA 4120-20/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 24.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2023 r., zawierające wniosek o wyjaśnienie, czy upoważnienie udzielone na podstawie art. 46 ust. 3 (...)  »

Przekazanie dotacji celowej na wydatki majątkowe dla organizacji pożytku publicznego działającej w zakresie ochrony zdrowia

WA 4120-21/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 24.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Pana Burmistrza zawierające wniosek w udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości przekazania z budżetu gminy dotacji celowej na wydatki majątkowe dla organizacji pożytku (...)  »

Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

WI.54.24.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 24.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Wnioskiem z dnia 27.04.2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: Czy środki przyznawane JST z Rządowego Funduszu Polski (...)  »

Pokrywanie z dotacji oświatowej pochodnych od wynagrodzeń

WA-023/44/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 24.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie możliwości pokrywania z dotacji oświatowej pochodnych od wynagrodzeń współmałżonka zatrudnionego w przedszkolu na (...)  »

Kwalifikacja i zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

RIO.II.K.061.10.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 23.05.2023 r.
W nawiązaniu do wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w (...)  »

Rozliczenie VAT od środków otrzymywanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

WI.54.23.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 23.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Pismem znak: Fn.3151.19.2023 z dnia 12.04.2023 r. zwrócił się Pan do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy w (...)  »

Rozliczenie VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

WI.54.28.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 23.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Wnioskiem z dnia 17.05.2023 r. zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: Czy w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach (...)  »

Zwrot odliczonego VAT od wydatków poniesionych na realizację inwestycji

NA.III-422-12/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 23.05.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »

Odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych a zwrot dofinansowania

NA.III-422-15/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 23.05.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 (...)  »

Przeznaczenie środków z subwencji ogólnej za zakup ciągnika

K.43.24.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 22.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2023 r. o wyjaśnienie stosowania przepisu art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o (...)  »

Zakup koparki ze środków przeznaczonych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

K.43.23.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 22.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2023 r. o wyjaśnienie stosowania przepisów o finansach publicznych w zakresie dotyczącym interpretacji przepisu art. 70f (...)  »

Udzielenie przez gminę dotacji celowej jednostkom OSP na finansowanie prowadzenia ewidencji majątku, księgowości oraz rachunkowości przez podmioty zewnętrzne

K.43.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 19.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pani Wójt z dnia 21 kwietnia br., dotyczący możliwości udzielenia przez Gminę dotacji celowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych działających z przeznaczeniem na (...)  »

Finansowanie ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów spółdzielni mieszkaniowych

WA-023/43/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie możliwości sfinansowania ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemników półpodziemnych (...)  »

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów, które podatnik otrzymał w wyniku postępowania scaleniowego

WIAS.710.13.2022 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 19.05.2023 r.
W związku z pismem znak W.0051.18.2023 w sprawie zastosowania zwolnienia od podatku rolnego, wyjaśniamy, co następuje. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu

WA-023/42/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia VAT związanego z inwestycjami współfinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład

WA-023/47/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 19.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycjami (...)  »

Badanie rocznego sprawozdania finansowego związku powiatowo-gminnego przez biegłego rewidenta

WA-023/33/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 18.05.2023 r.
Szanowny Panie Przewodniczący, W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego związku powiatowo-gminnego przez biegłego rewidenta, wyjaśniam. (...)  »

Możliwość zlecenia samorządowemu zakładowi budżetowemu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu budowy kanalizacji bez przetargu

WA 4120-19/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 17.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości zlecenia samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będącemu zakładem budżetowym nieposiadającym osobowości (...)  »

Rozliczenie dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

P.WR.54.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 17.05.2023 r.
Szanowny Panie, W dniu 28 kwietnia 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pana wniosek z dnia 27 kwietnia 2023 r. o udzielenie (...)  »

Sfinansowanie przez gminę zakupu mundurów galowych dla członków OSP

WA-0280/21/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 16.05.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2023 r., dotyczącym możliwości sfinansowania przez gminę zakupu mundurów galowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, Regionalna Izba (...)  »

Przedawnienie należności z tytułu opłat za usuwanie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż bądź zniszczenia pojazdu

WA-023/35/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 16.05.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2023 r. dotyczący przedawnienia należności z tytułu opłat za usuwanie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż bądź (...)  »

Klasyfikacja podatku VAT i różnic kursowych

WIAS/070/1/138/5/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 15.05.2023 r.
Szanowna Pani Starosto, wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2023 r., doręczonym tego samego dnia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zwróciła się Pani z pytaniem (...)  »

Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

K.43.21.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 15.05.2023 r.
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 2 maja br. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: (...)  »

Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

K.43.20.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 15.05.2023 r.
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 26 kwietnia 2023 r. dotyczący problematyki związanej z kwalifikacją środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski (...)  »

Wydatkowanie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na koszty rozbiórki pustostanu

RP.063/3/33/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 15.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r., doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Prezentowanie w sprawozdaniu Rb-N środków pieniężnych

WA-023/32/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 15.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2023 r. dotyczący prawidłowego prezentowania danych w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wyjaśniam. (...)  »

Ujmowanie w budżecie powiatu dotacji od gminy z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków powiatowego inspektoratu budowlanego dotyczącego wynagrodzeń

RP/063/94/32/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 11.05.2023 r.
Szanowny Pani Starosto, wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. doręczonym do tut. Izby w dniu 28 kwietnia 2023 r. zwrócił się Pan z prośbą (...)  »

Opłaty za udostępnianie materiałów kartograficznych

RIO-NR.N-432-10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 10.05.2023 r.
W odpowiedzi na pytanie z dnia 18 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. Izby w dniu 20 kwietnia 2023 r.) dotyczące interpretacji art. 41b ust. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.