Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.525 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:

Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych

pokaż fragmenty artykułów

Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym

WA-023/29/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 09.05.2023 r.
W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło w dniu 23 marca 2023 r. w sprawie umorzenia należności budżetowej o charakterze cywilnoprawnym, wyjaśniam. Z treści art. 59a (...)  »

Pobieranie podatku przez inkasenta za pomocą instrumentu płatniczego

RIO-NR.K-432-11/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 08.05.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W związku z Pana wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2023 r. (data wpływu 11 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnień dotyczących stosowania (...)  »

Udzielenie przez gminę dotacji celowej na rzecz fundacji z przeznaczeniem na budowę hospicjum

RP.063/84/31/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 08.05.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 18 kwietnia (...)  »

Inwentaryzacja środków trwałych i paliwa

RIO.III.072-36/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 05.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 kwietnia 2023 r. /przesłany drogą elektroniczną/ w sprawie udzielenia wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, (...)  »

Przekazanie środków finansowych w formie dotacji na podstawie porozumienia

K.43.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 05.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 20 kwietnia 2023 r. (znak: SSiO.5341.6.2023.MK) o udzielenie wyjaśnień stosowania przepisów prawa w zakresie dotyczącym dotacji udzielonej innej (...)  »

Środki zwrócone do budżetu jako niewykonane wydatki niewygasające

K.43.18.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 05.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Starosty z dnia 20 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnień stosowania przepisów prawa w zakresie prawidłowości zaksięgowania środków zwróconych do budżetu (...)  »

Podjęcie odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki

WK.54.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 04.05.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie podejmowania przez Radę Miasta Kielce odrębnej uchwały w sprawie (...)  »

Zakup alkomatu dla komendy powiatowej policji ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi

RIO.II.025-13/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 04.05.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 5 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie przeznaczenia dochodów gminy pochodzących z opłat za zezwolenia wydane na podstawie (...)  »

Zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

WA-023/34/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.05.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...)  »

Udzielenie pomocy finansowej na rzecz gmin członkowskich na objęcie udziałów w zwiększonym kapitale zakładowym przedsiębiorstwa energetycznego

WA-023/31/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.05.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie możliwości udzielenia pomocy finansowej na rzecz zainteresowanych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na objęcie (...)  »

Udzielenie dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

WA-023/36/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 04.05.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego do ustalania zasad udzielania dotacji (...)  »

Udzielenie dotacji odbiorcom końcowym programu "Ciepłe Mieszkanie”

WA 4120-11/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia czy dla czynności związanych z udzieleniem dotacji odbiorcom końcowym Programu Ciepłe Mieszkanie i ogłoszeniem (...)  »

Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie

WA 4120-12/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Prezydenta zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy w związku z zainteresowaniem Miasta Łódź realizacją Programu "Cieple Mieszkanie" oraz zawarta z (...)  »

Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"

WA 4120-13/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Prezydenta zawierające wniosek o udzielenie wy jaśnienia odnośnie kwestii wiązanych z realizacją Programu ..Cieple Mieszkanie", to jest: czy środki pochodzące (...)  »

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie gminy

WA 4120-14/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia: Czy w świetle art. 70a ustawy karta Nauczyciela środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą (...)  »

Ujmowanie w kwocie długu wydatków majątkowych dotyczących przyszłych płatności związanych z ratalną spłatą inwestycji

WA 4120-15/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie konieczności ujmowania w kwocie długu wydatków majątkowych dotyczących przeszłych płatności związanych z ratalną (...)  »

Darowizna pieniężna dla gminy od osoby prawnej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej

WA 4120-16/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Burmistrza zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia - "Czy gmina może przyjąć darowiznę pieniężną od osoby prawnej z przeznaczeniem na modernizacje (...)  »

Zobowiązania wobec spółki polegające na dofinansowaniu jej działalności

WA 4120-17/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Skarbnika Miasta Łodzi zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy zobowiązania Miasta, które wynikać będą z załączonych do pisma założeń umowy, którą (...)  »

Zawarcie umowy zlecenia z konserwatorem pojazdów i sprzętu specjalistycznego znajdującego się na wyposażeniu OSP

WA 4120-18/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Wójta zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości zawarcia umowy zlecenia z konserwatorem pojazdów i sprzętu specjalistycznego znajdującego się na (...)  »

Różnice kursowe w księgach rachunkowych jednostki

WA-023/37/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2023 r. dotyczący różnic kursowych, wyjaśniam. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia (...)  »

Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

WA.43.18.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Gminy Nur z dnia 5 kwietnia 2023 r. zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania: 1. Czy środki przyznawane JST (...)  »

Odliczanie podatku VAT od dofinansowania w ramach Polskiego Ładu

WA.43.16.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 marca 2023 r. zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania: 1. Czy w związku (...)  »

Opłaty za korzystanie z wyżywienia pobierane przez publiczne przedszkole prowadzone przez osobę prawną inną niż gmina

WA.43.13.1.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 28.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych przesłany w dniu 30 marca 2023 r., dotyczący opłat za korzystanie (...)  »

Dokonywanie zmian w budżecie powiatu przez zarząd oraz radę powiatu

WA-0280/17/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 27.04.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 31 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 29 marca 2023 r.) dotyczącym dokonywania zmian w budżecie Powiatu przez Radę (...)  »

Klasyfikacja budżetowa związana z wdrożeniem SMUP

RIO.II.061.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 26.04.2023 r.
Szanowny Pani Wójt W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące interpretacji przepisów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, (...)  »

Wyrównanie dodatku za wysługę lat po dostarczeniu dokumentów potwierdzających staż pracy

RIO.II.070.24.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 26.04.2023 r.
Szanowna Pani Dyrektor. W odpowiedzi na Pani zapytanie, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 12 kwietnia br., uprzejmie wyjaśniam, że regionalne izby obrachunkowe zobowiązane (...)  »

Możliwość sfinansowania z budżetu gminy badań lekarskich i psychologicznych strażaków ratowników OSP

WA-023/30/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 26.04.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dniu 14 marca 2023 r. w sprawie możliwości sfinansowania z budżetu gminy kosztów badań lekarskich i psychologicznych (...)  »

Rozliczenie podatku VAT w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

WA.43.9.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 26.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo Gminy Sieciechów z dnia 30 marca 2023 r. zawierające wniosek o udzielenie wyjaśnienia na poniższe pytania: 1. Czy środki przyznawane JST (...)  »

Możliwość umarzania przez SP ZOZ należności cywilnoprawnych

WIAS.710.1.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 26.04.2023 r.
Pan (...) Dyrektor Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie W odpowiedzi na pismo znak DN-0710-1/23 w sprawie możliwości umarzania (...)  »

Badania lekarskie strażaków OSP

WIAS.710.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 26.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak AiSO.550.1.2023 w sprawie kierowania na badania lekarskie strażaków OSP, wyjaśniamy, co następuje. Art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (...)  »

Udzielenie dotacji celowej dla instytucji kultury przeznaczonej na prefinansowanie przyszłego zwrotu środków z PROW

WA-0280/16/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 25.04.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 28 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 29 marca 2023 r.) dotyczącym udzielenia wyjaśnień w sprawie możliwości udzielenia z (...)  »

Finansowanie dodatkowych patroli policji z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

RIO-NR.N-432-9/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 24.04.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pytanie pracownika Urzędu Miejskiego w Pakości Pani Justyny Kończal, inspektora ds. rozwoju gospodarczego i rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia (...)  »

Wydatkowanie środków z opłat za gospodarowanie odpadami na zakup sprzętu służącego edukacji ekologicznej

RP.063/95/30/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 24.04.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 4 kwietnia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Upoważnienie do dokonywania konsygnaty

WA/074/48/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | 21.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2023 r. znak (...) data wpływu: 29 marca 2023 r.) w sprawie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa (...)  »

Klasyfikacja budżetowa zakupu artykułów spożywczych

WIAS/070/1/84/4/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 20.04.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, odpowiadając na Pana wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który do (...)  »

RIO.V.070.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

RIO.V.070.19.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 20.04.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie Wnioskiem z dnia 3 kwietnia br. złożonym w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych (...)  »

Zwrot nadpłaty za niewykorzystany okres korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

RIO.II.025-12/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 19.04.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 30 marca 2023 roku, przesłany do Izby w dniu 31 marca br., o udzielenie wyjaśnienia (...)  »

Możliwość przekazania jednostce Policji wsparcia rzeczowego

RIO-NR.K-432-10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 19.04.2023 r.
Szanowny Panie starosto, W związku z Pana pismem z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie darowizny rzeczowej dla Komendy Miejskiej Policji, działając na podstawie (...)  »

Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”

NA.III-422-10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 19.04.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) (...)  »

Wydatkowanie środków publicznych przez przewodniczącego rady gminy

WA/074/47/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | 19.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek, znak (...) data wpływu 24.03,2023r.), o udzielenia wyjaśnień w sprawie wydatkowania środków z budżetu gminy przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na nagrody, (...)  »

Finansowanie odłowu wraz z uśmierceniem dziko żyjących zwierząt

K.43.15.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 18.04.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2023 r., dotyczący możliwości wydatkowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe lub z innych środków (...)  »

Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego

WI.54.3.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 17.04.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.01.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje co następuje: Zgodnie z art. (...)  »

Klasyfikacja budżetowa wydatków o wartości powyżej 10.000 zł

WI.54.10.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 17.04.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, Wnioskiem z dnia 14.02.2023 r. zwróciła się Pani o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie prawidłowości zastosowania klasyfikacji budżetowej wydatków budżetowych o wartości powyżej (...)  »

Przeznaczenie środków z opłaty małpkowej

WK.54.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 17.04.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (...)  »

Dodatkowe wynagrodzenie sołtysa pełniącego funkcję opiekuna świetlicy wiejskiej

WA-0280/18/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 17.04.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 29 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 3 kwietnia 2023 r.) dotyczącym dodatkowego wynagradzania sołtysa z tytułu pełnienia funkcji (...)  »

Dotacja na dziecko, które nie uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

WI.54.15.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 13.04.2023 r.
Szanowny Panie Dyrektorze, W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że zasady udzielania wyjaśnień przez (...)  »

Finansowanie z budżetu gminy zakupu umundurowania galowego dla strażaków OSP

RIO.V.070.20.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 12.04.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 15 marca 2023 r. z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w zakresie możliwości sfinansowania z (...)  »

Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu sprzedaży posiłków oraz wydatków ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych

WA-023/26/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zastosowania podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów, gromadzonych z tytułu sprzedaży posiłków oraz wydatków ponoszonych (...)  »

Charakter opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie

WA-023/27/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie, wyjaśniam. Kwestie wnoszenia opłat za wyżywienie (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu

WA-023/28/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 12.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »

Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RP.063/7/26/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 07.04.2023 r.
Szanowny Pani Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 marca 2023 r., doręczony o Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Ustalenie wysokości środków finansowych na nagrody dla nauczycieli, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i dodatki motywacyjne

RP.063/53/25/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 06.04.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 marca 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 20 marca (...)  »

Kwalifikacja środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RP.063/108/24/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 06.04.2023 r.
Szanowny Pani Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 marca 2023 r., doręczony o Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu

WA-023/23/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 06.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 7 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego (...)  »

Zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku utraty ważności tego zezwolenia

WA-023/25/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 06.04.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2023 r. dotyczący możliwości zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy (...)  »

Skutki podatkowe planowanego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości

WIAS.710.10.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 06.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie skutków podatkowych planowanego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości w świetle art. 91 ust. 6 ustawy o podatku od (...)  »

Ustalanie opłaty za wyżywienie w szkole

P.WR.54.6.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 05.04.2023 r.
Szanowny Panie, W dniu 6 marca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pana wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie dotyczącej stosowania przepisów (...)  »

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe

WA-023/21/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 05.04.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 1 marca 2023 r. w sprawie dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, uzyskiwanych przez powiatowe (...)  »

Rozliczenie dotacji przekazanych dla publicznych szkół podstawowych

WIAS.710.6.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 04.04.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak RFBiP-3161.12.2023 w sprawie rozliczenia dotacji przekazanych dla publicznych szkół podstawowych, wyjaśniamy, co następuje. Szkoły publiczne, prowadzone przez osoby prawne niebędące (...)  »

Prawo pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej do wynagrodzenia w sytuacji zakończenia stosunku pracy w trakcie miesiąca

RIO.II.025-10/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 31.03.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 1 marca 2023 roku, przesłany do Izby w dniu 6 marca br., o udzielenie wyjaśnienia (...)  »

Zwrot dotacji w związku z niewykonaniem zadania

RIO.II.025-8/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 31.03.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 28 lutego 2023 roku, przesłany do Izby w dniu 2 marca br., o udzielenie wyjaśnienia (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług

WA-023/20/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 31.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

RIO.V.070.16.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 30.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie. W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 2 marca 2023 r. w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

WI.54.6.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 30.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, Pismem z dnia 27 stycznia 2023 r., zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy planując inwestycje należy zabezpieczyć środki (...)  »

Finansowanie działań interwencyjnych w stosunku do dzikich zwierząt

WA 4120-10/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 30.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pana Prezydenta z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie możliwości finansowania z własnych środków' budżetowych (Miasta) pomocy interwencyjnej dzikim zwierzętom, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.