Wydawnictwo Podatkowe
środa, 21 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2024 r., godz. 08:30 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 6.149 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29
wybierz regionalną izbę obrachunkową:
rocznik:

Wyjaśnienia regionalnych izb obrachunkowych

pokaż fragmenty artykułów

Dieta radnego będącego jednocześnie sołtysem

RIO.II.K.061.9.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 28.03.2023 r.
Odpowiadając na Pana pismo z dnia 16 marca 2023 r., które wpłynęło do Izby w dniu 22 marca 2023 r. o wydanie opinii czy w (...)  »

Budowa parkingu na terenie zarządzanym przez gminę

WI.54.14.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 28.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje co następuje: Zgodnie z art. (...)  »

Wypłata dodatku elektrycznego a wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej

RP/063/115/28/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 27.03.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, pismem z dnia 24 marca 2023 r. doręczonym do tut. Izby w tożsamej dacie zwróciła się Pani z prośbą o zajęcie stanowiska (...)  »

Data zmiany ewidencji gruntów i budynków dla celów podatkowych

WI.54.12.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 24.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na pismo FN.3111.4.2023 z dnia 21.02.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że zasady udzielania wyjaśnień (...)  »

Klasyfikacja wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej

WA-023/10/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 24.03.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie klasyfikacji wydatków budżetowych związanych z wypłatą odszkodowania za przejęcie z (...)  »

Udzielenie przez gminę nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi leczniczemu

WA 4120-4/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 23.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnienia odnośnie możliwości udzielenia przez Gminę nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi leczniczemu, dla którego Gmina nie jest organem prowadzącym (...)  »

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli wchodzących w skład infrastruktury kanalizacyjno-sanitarnej

WIAS.710.11.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 22.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak PO.3120.1.55.2023 w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli wchodzących w skład infrastruktury kanalizacyjno - sanitarnej, wyjaśniamy, co następuje. Jak wynika (...)  »

Klasyfikacja wydatków w jednostce budżetowej gminy

WA-023/9/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 20.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie klasyfikowania wydatków w jednostce budżetowej gminy, wyjaśniam. Jak zostało to podniesione we wniosku, (...)  »

Zakup monitoringu ze środków pochodzących z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WA-0280/7/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 20.03.2023 r.
W związku z pismem z dnia 23 lutego 2023 r. (znak: OPS.052.321.2023), dotyczącym możliwości sfinansowania zakupu monitoringu ze środków finansowych pochodzących z wpływów z opłat (...)  »

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

WIAS.710.5.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 20.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak WEO-RED.440.1.2023 w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, wyjaśniamy, co następuje. Z art. 32 ust. 6 (...)  »

Dopuszczalność ujęcia w budżecie powiatu wydatków dotyczących świadczenia usług koronera

RP.063/76/21/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 17.03.2023 r.
Szanowny Panie Starosto, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1 marca 2023 r., który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy (...)  »

Klasyfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania przy realizacji inwestycji

WA-023/14/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 17.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie klasyfikowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania przy realizacji inwestycji, wyjaśniam. (...)  »

Przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia podatku VAT, związanego z inwestycją współfinansowaną środkami z Polskiego Ładu

WA-023/16/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 17.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z inwestycją (...)  »

Finansowanie kosztów odłowu dzików ze środków rezerwy na zarzadzanie kryzysowe

RP.063/41/18/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 16.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 16 lutego 2023 r., doręczonym do Regionalnej Izby w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 17 lutego 2023 (...)  »

Zabezpieczenie w budżecie i WPF środków finansowych na przewidzianą w umowie udzielenia zamówienia publicznego o waloryzację wynagrodzenia

WIAS.710.2.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 16.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji art. 46 i art. 261 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, (...)  »

Ekwiwalent pieniężny dla kandydata na strażaka ratownika OSP

RIO.V.070.15.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 15.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w dniu 28 lutego 2023 r. z prośba (...)  »

Wprowadzenie pozapłacowych form motywowania pracowników

WA-0280/10/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 15.03.2023 r.
W związku z wnioskiem z dnia 1 marca 2023 r. (doręczonym w dniu 6 marca 2023 r.) dotyczącym wprowadzenia "pozapłacowych form motywowania pracowników", Regionalna Izba (...)  »

Wypłata dotacji dla niepublicznego przedszkola dla większej liczby uczniów od liczby wynikającej ze statutu

K.43.8.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 15.03.2023 r.
Odpowiadając na wniosek Pana Burmistrza z dnia 07 lutego 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 (...)  »

Ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w jednostkach oświatowych

RIO.III.072-20/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 15.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15 lutego 2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, dotyczącego korzystniejszych finansowo rozwiązań przyjmowanych w gminie w zakresie cen i opłat (...)  »

Dopuszczalność finansowania z dotacji oświatowej kosztów publikowania ogłoszeń o wakacie nauczycielskim

RP.063/in./19/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 14.03.2023 r.
Szanowni Panowie, w odpowiedzi na Panów pismo z dnia 23 lutego 2023 r., które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Planowanie przychodów i rozchodów z lokat

WA-023/6/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 14.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przychodów i rozchodów z lokat, wyjaśniam. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 (...)  »

Zwiększenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

RIO.II.025-7/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 14.03.2023 r.
Odpowiadając na wniosek z dnia 6 lutego 2023 roku, o udzielenie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej możliwości zwiększenia dotacji na realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie od (...)  »

Wydatkowanie środków z budżetu gminy na oczyszczenie rowu melioracyjnego

RIO.V.070.11.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 13.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie W odpowiedzi na Pana wniosek, przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 15 lutego br., o udzielenie wyjaśnień co do zasadności wydatkowania (...)  »

Przekazywanie przez OPS środków do innych jednostek

RP/063/96/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 23 lutego 2023 r. doręczonym do tut. Izby w dniu 24 lutego 2023 r. zwrócił się Pan z prośbą (...)  »

Przekazywanie przez spółkę gminną dochodów z tytułu czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz opłat z tytułu dostaw mediów

RP.063/96/15/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 09.03.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 10 lutego 2023 r., doręczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 13 lutego (...)  »

Wpłata kaucji za najem lokalu na oprocentowaną lokatę

RIO.II.025-6/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | 09.03.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku odpowiadając na wniosek z dnia 27 stycznia 2023 roku, przesłany do Izby dnia 10 lutego br., o udzielenie wyjaśnienia w (...)  »

Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z rozliczaniem podatku VAT

WA-023/3/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 09.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zastosowania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, związanych z zasadami rozliczania podatku (...)  »

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP

WI.54.10.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 08.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje co następuje: "Instrukcja sporządzania sprawozdań (...)  »

Dieta dla radnego będącego jednocześnie sołtysem

NA.III-422-2/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 08.03.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668; (...)  »

Ujęcie w budżecie powiatu środków z PRFON

NA.III-422-4/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 08.03.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) (...)  »

Opracowanie dokumentów związanych z przystąpieniem do programu "Ciepłe Mieszkanie"

WIAS.710.7.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 08.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak WOŚ.604.4.2023 w sprawie opracowania dokumentów związanych z przystąpieniem do Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", wyjaśniamy, co następuje. Celem realizowanego przez Narodowy (...)  »

Różnicowanie wysokości dotacji ze względu na wiek ucznia

RIO.V.070.13.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 07.03.2023 r.
Szanowna Pani W związku z otrzymanym w dniu 7 lutego 2023 r. wnioskiem złożonym w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października (...)  »

Finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych

K.43.9.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | 07.03.2023 r.
W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Goleniowie uchwał: Nr XLVII/578/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i Nr LVII/671/23 z dnia 25 stycznia (...)  »

Wydatkowanie środków z budżetu gminy na nagrody podczas imprez miejskich

RIO.III.072-18/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 07.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 lutego 2023 roku o udzielenie wyjaśnienia, dotyczącego wydatkowania środków z budżetu gminy na nagrody, puchary, statuetki przeznaczone na (...)  »

Pokrywanie z dotacji oświatowej zajęć jazdy konnej dla uczniów szkoły podstawowej

RP.063/in./14/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 03.03.2023 r.
Szanowni Panowie, w odpowiedzi na Panów pismo z dnia 3 lutego 2023 r., które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Dopuszczalność udzielenia dotacji oświatowej jednostce, która nie wprowadziła informacji do SIO

RP.063/104/13/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 03.03.2023 r.
Szanowna Pani Prezydent, w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 2 lutego 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 7 lutego (...)  »

Klasyfikowanie wydatków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy

WA-023/11/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 02.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie prawidłowego klasyfikowania wydatków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, wyjaśniam. Zmianą z dnia 15 (...)  »

Opłaty za wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

WA-023/5/23 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 02.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie opłat za wyżywienie uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, wyjaśniam. Kwestie (...)  »

Wynagrodzenie komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych

WA-0280/5/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 02.03.2023 r.
W związku z pismem z dnia 31 stycznia 2023 r., dotyczącym wynagrodzenia komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, co (...)  »

Wydatkowanie z budżetu gminy środków finansowych na realizację zadania w zakresie stabilizacji osuwiska

WIAS.710.80.2022 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 02.03.2023 r.
W odpowiedzi na pismo znak IGKOŚ5.030.13.2022 w sprawie wydatkowania z budżetu gminy środków finansowych na realizację zadania w zakresie stabilizacji osuwiska, wyjaśniamy, co następuje. Jak (...)  »

Ingerencja organu stanowiącego w zmiany uchwały budżetowej

P.WR.54.4.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | 01.03.2023 r.
Szanowny Panie, W dniu 14 lutego 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynął Pana wniosek o dokonanie wykładni przepisów art. 233 ustawy z (...)  »

Podatek VAT od kwoty dofinansowania przyznanego gminie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RP/063/139/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 01.03.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 9 lutego 2023 r. doręczonym do tut. Izby w dniu 17 lutego 2023 r. zwrócił się Pan z prośbą (...)  »

Wypłata diety dla sołtysa będącego jednocześnie radnym

RIO.III.072-15/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 01.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lutego 2023 r., w sprawie udzielenia wyjaśnienia w zakresie możliwości wypłaty radnemu będącemu jednocześnie sołtysem podwójnej diety, za (...)  »

Wypłata ekwiwalentu dla kandydata na strażaka ratownika OSP

RIO.III.072-24/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 01.03.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego 2023 r., w sprawie udzielenia wyjaśnienia w zakresie możliwości wypłaty ekwiwalentu dla kandydata na strażaka ratownika OSP, (...)  »

Zawarcie umowy użyczenia przez powiat

WI.54.5.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 28.02.2023 r.
Szanowny Panie Przewodniczący, W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje co następuje: Zgodnie z art. (...)  »

Sfinansowanie ze środków budżetu gminy zakupu mundurów galowych dla jednostki OSP

WIAS.710.3.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | 28.02.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, wyjaśniamy, co następuje. Zgodnie z art. (...)  »

Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

WI.54.4.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 24.02.2023 r.
Szanowna Pani Dyrektor, Wnioskiem z dnia 23.01.2023 roku, doręczonym na adres Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 26.01.2023 roku, zwróciła się Pani o udzielenie (...)  »

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej

WI.54.8.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 24.02.2023 r.
Wnioskiem z dnia 26.01.2023 roku, doręczonym na adres Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 30.01.2023 roku, zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie: (...)  »

Podpisywanie uchwał podjętych przez komisję rewizyjną

WI.54.9.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 24.02.2023 r.
Szanowny Panie Przewodniczący, Pismem z dnia 31 stycznia 2023 r., zwrócił się Pan o udzielenie informacji dotyczącej kwestii podpisywania uchwał podjętych przez komisję rewizyjną, np. (...)  »

Udzielenie podmiotowi prowadzącemu fundację dotacji na budowę hospicjum

RP.063/139/11/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 24.02.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31 stycznia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

NA.III-422-1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | 24.02.2023 r.
Działając na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) (...)  »

Tryb postępowania w przypadku wpłaty przez dłużnika opłaty w wysokości wyżej niż jest ona należna

RIO.V.070.8.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | 23.02.2023 r.
Szanowna Pani Skarbnik W związku z otrzymanym w dniu 25 stycznia 2023 r. wnioskiem złożonym w trybie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 (...)  »

Wpłata do budżetu przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych

RIO.II.K.061.5.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | 22.02.2023 r.
W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 8 lutego 2023 r. (wpłynęło do Izby w dniu 10.02.2023r.) o udzielenie wyjaśnień w sprawach z zakresu stosowania (...)  »

Określenie zasad udzielenia dofinansowania beneficjentom końcowym programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

WA-0280/3/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | 21.02.2023 r.
W związku z pismem z dnia 25 stycznia 2023 r. (znak: KS.042.01.2023.OK), doręczonym w dniu 25 stycznia 2023 r., w którym sformułowano zapytanie "czy określenie (...)  »

Zwrot opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

RIO.III.072-9/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 20.02.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 stycznia 2023 roku o udzielenie wyjaśnienia, dotyczącego zwrotu opłat wniesionych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...)  »

Należności z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N

WA-023/102/22 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | 20.02.2023 r.
Szanowny Panie Prezydencie, W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie prawidłowego ujęcia należności z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności w (...)  »

Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

WI.54.2.2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | 17.02.2023 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2023 r. o udzielenie wyjaśnienia, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazuje co następuje: Zgodnie z art. (...)  »

Ewidencjonowanie w budżecie gminy środków otrzymanych z Funduszu Dopłat

RIO.III.072-8/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | 17.02.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 stycznia 2023 r o udzielenie wyjaśnienia, dotyczący ewidencjonowania środków przekazywanych gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach tzw. (...)  »

Wydatkowanie środków publicznych na zakup wieńców pogrzebowych oraz zamieszczenie kondolencji

RP.063/84/8/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 17.02.2023 r.
Szanowna Pani Wójt, w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 16 stycznia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 20 stycznia (...)  »

Publikacja uchwały budżetowej

WA.43.3.2023.KP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 17.02.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych z dnia 20 stycznia 2023 roku, uprzejmie informuję; Stosownie do dyspozycji (...)  »

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników OSP

WA.43.5.2023.KW - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | 17.02.2023 r.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 27 (...)  »

Włączenie do budżetu powiatu niewykorzystanych w roku poprzednim środków z Funduszu Pomocy

WA-4120-2/2023-1 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 16.02.2023 r.
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 stycznia 2023 roku znak: FK.3022.1.2023 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie sposobu włączenia do budżetu powiatu roku 2023 niewykorzystanych (...)  »

Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z dokonywaniem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań

WA 4120-3/2023-w - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | 16.02.2023 r.
W odpowiedzi na pismo pani Skarbnik zawierające prośbę o udzielenie wyjaśnienia odnośnie ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z dokonywaniem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań uprzejmie informuję: (...)  »

Wliczanie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wynagrodzenia za realizowanie zajęć w ramach projektów unijnych

RP.063/9/6/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.02.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 16 stycznia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »

Finansowanie wyjazdów kulturalno-edukacyjnych ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego

RP.063/9/7/1/2023 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | 13.02.2023 r.
Szanowny Panie Wójcie, w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19 stycznia 2023 r., doręczony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.