Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 25 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.731 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Źródło: Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie badania pracownika alkomatem. Czytamy w nim, że: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej popiera stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w sprawie przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.

Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca - takie stanowisko Prezesa UODO sprzed kilku miesięcy teraz potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na wystąpienie, jakie do tego resortu skierował Rzecznik Małych Średnich Przedsiębiorstw.

Resort pracy, podobnie jak prezes UODO, wskazał też, że stan nietrzeźwości pracownika, zalicza się do danych dotyczących zdrowia, określonych w art. 9 ust. 1 RODO. Zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa zaś art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z tym przepisem stan trzeźwości pracowników można więc sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:

 • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,
 • badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Stanowisko Prezesa UODO, które zostało przedstawione w czerwcu 2019 r. z uwagi na liczne pytania kierowane do Urzędu w tym zakresie, wywołało wiele dyskusji. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, o których mowa art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Resort pracy w odpowiedzi na to wystąpienie zgodził się z Prezesem UODO nie tylko w kwestii wykładni przepisów dotyczących badania stanu trzeźwości pracowników. Wskazał również, że objaśnienia prawne ustawy Prawo przedsiębiorców służą jedynie zapewnieniu jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej. Nie powinny one zatem być stosowane do przepisów RODO, czyli aktu prawnego o zakresie szerszym, niż działalność gospodarcza. Ministerstwo wskazało, że organem sprawującym nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych jest zaś Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes UODO również zwrócił się do rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z wyjaśnieniem, w którym wskazał, że objaśnienia prawne określone w ustawie Prawo przedsiębiorców nie dotyczą przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto zwracanie się z wnioskiem o wyjaśnienie regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, do innych organów, aniżeli powołany do tego Prezes UODO, może narazić przedsiębiorców na niepewność prawną, gdyby stanowiska w danej kwestii okazały się rozbieżne. Jakiekolwiek interpretacje dotyczące ochrony danych osobowych nie są bowiem wiążące dla Prezesa UODO.

UODO przypomina, że jeżeli ustawodawca postanowi umożliwić pracodawcom samodzielne przeprowadzanie badań stanu trzeźwości pracowników, to będzie wówczas bacznie przyglądał się takiej inicjatywie, by zostały zapewnione gwarancje dla praw i wolności osób. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa publicznego nie może nie uwzględniać prawa do prywatności i godności pracowników.”.

Czy pracodawca może przeprowadzić badanie alkomatem? - informacja UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.07.2019 r.
Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019 r., strona 18
Sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości pracowników - informacja UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019 r., strona 67
Czy pracodawca może przeprowadzić badanie alkomatem? - informacja UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.07.2019 r.
Formularz oceny spełniania warunków RODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 r., strona 18
Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być zgodne z RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.11.2019 r.
Ministerstwo Cyfryzacji o RODO w rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 r., strona 18
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020 r., strona 62
Zmiana przepisów krajowych, w tym Kodeksu pracy, w celu zapewnienia stosowania RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019 r., strona 4
UODO ostrzega przed oszustwami na RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.02.2019 r.
Nieprofesjonalne zbieranie odpadów przez szkoły, sklepy i urzędy a rejestracja w BDO
Redakcja Gazety Podatkowej | 8.01.2020 r.
Pracodawca zażąda skierowania na badania
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.05.2019 r.
Rzecznik Praw Podatnika
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.05.2019 r.
Przekazywanie danych osobowych z Polski do Anglii po wystąpieniu brexitu
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.02.2019 r.
Ewidencjonowanie wejść i wyjść w firmach i instytucjach według PUODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.05.2019 r.
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 28
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UODO
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 09.12.2019 r.
Pracodawca może przekazać instytucji finansowej numer telefonu i adres e-mail pracownika
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2019 r.
Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być zgodne z RODO
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 25.11.2019 r.
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
Ochrona danych a nagrywanie i transmisje z posiedzeń w samorządach
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.11.2019 r.
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 15
Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 3
Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe a RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 2
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 18
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 18
Pierwszeństwo w rekrutacji dla dzieci zaszczepionych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 16
Prowadzenie listy obecności zgodnie z zasadami RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 21
Ochrona danych osobowych w postępowaniu przed organami administracji publicznej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 15
Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Zasady przetwarzania danych biometrycznych w związku z zatrudnieniem
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 61
Udostępnienie danych absolwentów szkoły
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Zakres przetwarzanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 42
Konsultacje wytycznych w sprawie monitoringu wizyjnego
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 27.08.2019 r.
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Obecne i planowane reguły udzielania zamówień
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
PESEL w certyfikacie podpisu elektronicznego
Źródło: Redakcja Gazety Podatkowej | 18.08.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.