Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 22 września 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 r., godz. 14:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.959 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
36
4
5
6
7
8
9
10
37
11
12
13
14
15
16
17
38
18
19
20
21
22
23
24
39
25
26
27
28
29
30
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
pokaż fragmenty artykułów
Urząd jako administrator danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (2051) z dnia 07.09.2023
Określenie, kto jest administratorem danych, ma fundamentalne znaczenie dla przypisania mu obowiązków związanych z zapewnieniem właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W strukturach jednostek samorządu terytorialnego (...)  »
UODO: 1 września br. rusza nabór do programu "Twoje dane - Twoja sprawa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.09.2023 r.
Na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Twoje Dane - (...)  »
Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych "Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.08.2023 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ opublikował poradnik "Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej". W ocenie organu nadzorczego, przepisy regulujące przebieg wyborów w (...)  »
Projekt rozporządzenia ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania RODO już w polskiej wersji językowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2023 r.
Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja poinformowało, że 10 lipca br. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące wykonywania ogólnego rozporządzenia o (...)  »
Dokumentowanie sytuacji materialnej uprawnionych do świadczeń socjalnych i przegląd danych z ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
1) Czy w regulaminie ZFŚS można zawrzeć zapis, że udokumentowanie sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń socjalnych może nastąpić przez okazanie do wglądu (na żądanie (...)  »
Konieczność zawierania umów powierzeń podczas szkoleń
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Kwestia zawierania umów powierzeń jest jedną z tych, które budzą największe wątpliwości. Szczególnie kłopotliwa jest kwestia ewentualnego zawierania takich umów z zewnętrznymi firmami szkolącymi. Sprawy (...)  »
UODO: Kara pieniężna dla burmistrza za nieskuteczne zabezpieczenia techniczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.06.2023 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/pl poinformował, że Prezes UODO decyzją z 16 maja 2023 r., nr DKN.5131.56.2022 nałożył administracyjną karę pieniężną (...)  »
UODO: Kara pieniężna dla burmistrza za nieuprawnione wykorzystywanie przez pracownika przenośnego nośnika danych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.06.2023 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/pl poinformował, że Prezes UODO decyzją z 9 maja 2023 r., nr DKN.5131.44.2022 nałożył na burmistrza miasta (...)  »
Ochrona danych osobowych w KZP
Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023
Przez długi czas działanie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy regulowało rozporządzenie Rady Ministrów. W październiku 2021 r. weszła w życie (...)  »
Kontrole Prezesa UODO w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023
W Polsce organem właściwym do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ nadzorczy nakłada administracyjne kary pieniężne, (...)  »
Kodeks postępowania zgodnego z RODO w małych placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Prezes UODO zatwierdził pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO dla małych placówek medycznych opracowany przez Federację Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Przystąpienie (...)  »
Bezpieczeństwo w sieci według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.02.2023 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych w komunikacie zamieszczonym na stronie www.uodo.gov.pl zachęca do bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych i przypomina kilka najważniejszych kwestii związanych z ochroną (...)  »
List otwarty Prezesa UODO do dyrektorów, uczniów, nauczycieli oraz rodziców - uczestników programu edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.01.2023 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl przypomina, że 28 stycznia będziemy obchodzić w Polsce, ustanowiony przez Radę Europy, Dzień Ochrony Danych Osobowych. (...)  »
Usuwanie danych nadmiarowych z dokumentacji ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Pracodawca prowadzi ZFŚS. Dokonał przeglądu dokumentów zawierających dane osobowe w ramach ZFŚS. Znalazł zgody pracowników na przetwarzanie ich danych w ramach Funduszu z lat ubiegłych (...)  »
Zamieszczenie informacji o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Na koniec grudnia 2022 r. będziemy wystawiali świadectwo pracy pracownikowi, który miał zajęte wynagrodzenie za pracę przez dwóch komorników. Czy w świadectwie pracy potrącone kwoty (...)  »
Wspólny inspektor dla podmiotów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Jednostki należące do sfery publicznej, działające w jednej gminie (działalność muzealna), chcą powołać wspólnego inspektora ochrony danych. Czy jest to możliwe? TAK. Taką możliwość przewiduje (...)  »
Kara od UODO za brak zawarcia umowy powierzenia
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.10.2022 r.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych, może (...)  »
Tworzenie i przekazywanie klauzul informacyjnych w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych jest ściśle związany z jednym z uprawnień składających się na prawo do ochrony danych osobowych - uprawnieniem osoby, której dane (...)  »
Kara od UODO za brak zawarcia umowy powierzenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022
Powierzenie przetwarzania danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych, może (...)  »
10.000 zł kary za ujawnienie danych pacjenta
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Ujawnienie nieuprawnionemu odbiorcy danych osobowych innej osoby, z uwagi na przekazanie mu przez lekarza administratora skierowania do poradni specjalistycznej z niewłaściwymi danymi, stanowi jednocześnie naruszenie (...)  »
Nowe wyzwania w ochronie danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Szkoła przetwarza wiele różnych danych osobowych. Dyrektor oraz nauczyciele mają również dostęp do wielu informacji wykraczających poza sferę edukacji. Każdy nowy rok szkolny to nowe (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.08.2022 r.
Zamawiający jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego. Jest on administratorem danych wszystkich osób fizycznych, od których dane osobowe (...)  »
Dokumenty potwierdzające przegląd i usunięcie danych zgromadzonych do celów ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Po zakończeniu sezonu letniego dokonujemy przeglądu danych zgromadzonych do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz usuwamy dane zbędne. Czy te czynności należy dokumentować? Nie jest (...)  »
Elektroniczny rejestrator czasu pracy ze zdjęciem pracownika
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Chcemy wdrożyć w zakładzie elektroniczny rejestrator czasu pracy. Myślimy o takim rozwiązaniu, aby czytnik kart wykonywał jednocześnie zdjęcie pracownika, żeby potwierdzić, że pracownik odbił kartę (...)  »
Przetwarzanie danych pracowników i innych uprawnionych dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna być poprzedzona ustaleniem, w jakiej sytuacji materialno-bytowej znajduje się pracownik i inna osoba uprawniona. W tym celu (...)  »
Nowy projekt ustawy o sygnalistach i zmiany dotyczące ochrony ich danych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022
Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii minął 17 grudnia 2021 r., to prace nad polskim projektem przepisów nadal (...)  »
Monitoring może obejmować obraz, ale nie dźwięk
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 04.08.2022
Rejestrowanie dźwięku (w ramach monitoringu) to uprawnienie, które jest w prawie krajowym zastrzeżone przede wszystkim dla służb. Przypadki, w których istnieje uprawnienie do takiej rejestracji, (...)  »
Kolejna kara od UODO za dane z ksiąg wieczystych
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.07.2022 r.
W kwietniu 2022 r. przez ponad 48 godzin w serwisie www.geoportal.gov.pl prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju były widoczne numery ksiąg wieczystych. Widniejący numer księgi wieczystej (...)  »
Zatrzymanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Na adres e-mail naszego zakładu otrzymujemy CV różnych osób. Obecnie nie chcemy nikogo zatrudniać. Czy możemy zatrzymać te dokumenty na potrzeby przyszłej rekrutacji? Czy powinniśmy (...)  »
Monitoring wizyjny w szkole nie powinien obejmować klas
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Mamy w szkole duży problem z agresją wśród młodzieży, także względem nauczycieli. W związku z tym chcemy zainstalować monitoring wizyjny. Czy jest możliwość zainstalowania kamer (...)  »
RODO dotyczy również obywateli Ukrainy w naszym kraju
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Ukraina jako państwo spoza Unii Europejskiej nie została zobowiązana do wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W tym zakresie obowiązują ją jej przepisy (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych obywateli Ukrainy według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.04.2022 r.
Administratorzy danych osobowych (jednostki publiczne, urzędy, szkoły czy pracodawcy) stanęli przed nowym wyzwaniem, jakim jest przetwarzanie danych osobowych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym (...)  »
Co zrobić z nadmiarowymi danymi?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostkach administracji publicznej. Zdarza się, że w różnego rodzaju sprawach strony dołączają dokumentację zawierającą dane osobowe, niewymaganą w danym postępowaniu. (...)  »
Przetwarzanie danych przez Centrum Usług Wspólnych (CUW)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Na gruncie RODO obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych w sektorze publicznym dotyczyć będzie wszystkich organów i podmiotów publicznych (art. 9 ustawy o ochronie danych osobowych, (...)  »
Zgoda osób biorących udział w transmisji sesji rady gminy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Rada gminy transmituje swoje posiedzenia, które następnie są udostępniane na jej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Protokolantem obrad jest zawsze jeden z (...)  »
Dane IOD na stronie urzędu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Jesteśmy zobowiązani powołać w naszym urzędzie inspektora ochrony danych (IOD). Jednocześnie chcemy powołać jego zastępcę. Czy IOD zobowiązany jest posiadać certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń w (...)  »
Konieczność zawarcia umowy powierzenia z firmą sprzątającą według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.02.2022 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko odnośnie tego, czy administrator danych powinien zawierać z firmą sprzątającą umowę powierzenia. UODO ustosunkował się do (...)  »
RODO a zatrudnianie pracowników na początku roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Nowy rok wielu jednostkom czy też przedsiębiorcom prywatnym przynosi zmiany w zatrudnieniu. Etap naboru wiąże się z kolei z koniecznością pozyskiwania danych osobowych dotyczących osoby (...)  »
Ujmowanie PESEL/NIP właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2022 r.
Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być ujęte dane w postaci PESEL/NIP właściciela nieruchomości? Czy może to narusza RODO? Naszym (...)  »
RODO a informacje publiczne dostępne w BIP
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Wszystkie podmioty publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do posiadania strony internetowej BIP, która służy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. (...)  »
PESEL jako login do systemu informatycznego według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.12.2021 r.
UODO w newsletterze dla Inspektorów ochrony danych (nr 11/2021) przedstawił swoje stanowisko odnośnie wykorzystywania numeru PESEL jako loginu do systemów informatycznych. PESEL jest jedenastocyfrowym symbolem (...)  »
PESEL jako login do systemu informatycznego według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.12.2021 r.
UODO w newsletterze dla Inspektorów ochrony danych (nr 11/2021) przedstawił swoje stanowisko odnośnie wykorzystywania numeru PESEL jako loginu do systemów informatycznych. PESEL jest jedenastocyfrowym symbolem (...)  »
Ochrona danych osobowych sygnalistów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Państwa unijne, w tym Polska, zobowiązane zostały do przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu ich zgłaszania oraz (...)  »
Łączenie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z zadaniami związanymi z obsługą wniosków od sygnalistów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na swojej stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl zamieścił informację na temat osoby, która miałaby przyjmować ewentualne zgłoszenia sygnalistów oraz prowadzić postępowania wyjaśniające (...)  »
Dokonywanie przeglądu danych osobowych z ZFŚS, związanych z przyznawaniem ulgowych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest zobowiązany kierować się tzw. kryterium socjalnym. W związku z tym decyzję o przyznaniu (...)  »
Obowiązek informacyjny organów administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Jednym z głównych obowiązków wynikających z RODO, obciążających administratorów danych, jest właściwe informowanie osób, których dane mają być przetwarzane. Organy administracji publicznej w toku postępowania (...)  »
Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków zakładowej komisji socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Prowadzę zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy osoby będące członkami zakładowej komisji socjalnej muszą być pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych pracowników? TAK. Konieczność wydania takiego (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Jestem inspektorem ochrony danych w liceum ogólnokształcącym. W szkole prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przygotowujemy nowy regulamin ZFŚS. Czy od pracowników i ich rodzin (...)  »
Klauzula informacyjna dla pracowników i ich rodzin dla celów ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
W firmie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy jego członkowie powinni otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą informacje określone w art. 13 RODO? Czy taką informację (...)  »
Weryfikacja uprawnień pracowników do kierowania pojazdami
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.10.2021 r.
Do Prezesa UODO wpłynęło zapytanie dotyczące bieżącej weryfikacji przez pracodawcę uprawnień pracowników do prowadzenia służbowych pojazdów. UODO wskazał, iż podstawę do takiej weryfikacji dają pracodawcy (...)  »
Weryfikacja uprawnień pracowników do kierowania pojazdami
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.10.2021 r.
Do Prezesa UODO wpłynęło zapytanie dotyczące bieżącej weryfikacji przez pracodawcę uprawnień pracowników do prowadzenia służbowych pojazdów. UODO wskazał, iż podstawę do takiej weryfikacji dają pracodawcy (...)  »
Przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych pracownika zaliczanych do szczególnej kategorii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Granice przetwarzania danych szczególnej kategorii w stosunku pracy Pracodawca ma prawo przetwarzać dane zarówno osób ubiegających się o pracę, jak i pracowników. Zakres tych (...)  »
Udostępnienie policji danych osobowych ucznia przez placówkę oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.09.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej https://uodo.gov.pl zamieścił miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów. (...)  »
Monitoring wizyjny w placówce oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2021 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl został zamieszczony miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych (...)  »
UODO: "Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl czytamy, że został przygotowany miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o (...)  »
NSA orzeknie, czy i jak można przetwarzać dane biometryczne dzieci
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.09.2021 r.
Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną Prezesa UODO skierowaną do NSA dotyczącą wyroku WSA w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową (...)  »
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W obecnych czasach szkoły muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią. Powinny być przygotowane na ewentualność prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie hybrydowej lub całkowicie (...)  »
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Zamawiający planuje organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W jaki sposób należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO względem wykonawców przedstawiających swoje (...)  »
UODO: Nośniki z danymi osobowymi trzeba zabezpieczać
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Prezesa Sądu Rejonowego karę pieniężną za niezabezpieczenie nośników z danymi osobowymi. Z informacji zamieszczonej na stronie www.uodo.gov.pl wynika, iż (...)  »
Administrator danych w strukturach jst
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.06.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko w kwestii tego, czy w strukturach jednostek samorządu terytorialnego należy wyróżnić kilku odrębnych administratorów. Chodzi o (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Szkoła w ramach nauczania zdalnego podjęła decyzję o prowadzeniu jedynie dziennika elektronicznego, zrezygnowaliśmy z formy papierowej. Czy na gromadzenie w nim danych osobowych dzieci oraz (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.