Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 kwietnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.893 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodność z RODO przekazywania pracownikom e-mailem odcinka płacowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020, strona 45
Pracownicy wyrazili pisemną zgodę na elektroniczne przesyłanie na ich adresy e-mail odcinka płacowego, zawierającego m.in. adres, PESEL, kwotę wynagrodzenia, potrącenia i inne dane z listy (...)  »
Ograniczenie ilości danych wprowadzanych na listę obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020, strona 39
Prowadzimy tradycyjną, papierową listę obecności, w której, w razie absencji pracownika, wpisujemy informację o jej charakterze (np. "Ch" gdy jest na zwolnieniu chorobowym, "U" w (...)  »
Powoływanie inspektorów ochrony danych według najnowszych unijnych zaleceń
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 14
Choć inspektor ochrony danych osobowych nie jest zawodem regulowanym, a wymagania dla osób mających pełnić tę funkcję zostały w RODO dość zdawkowo określone, to po (...)  »
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
1. Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli Stosownie do motywu 1 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (...)  »
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Planujemy wprowadzić dla wszystkich pracowników identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska. Zastanawiamy się również nad umieszczeniem na identyfikatorach zdjęć pracowników. Czy powinni (...)  »
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 28
Zamierzamy przyjąć pracownika na zastępstwo. Czy w świetle przepisów RODO w umowie należy podać imię i nazwisko zastępowanego oraz przyczynę jego nieobecności? W określonych okolicznościach (...)  »
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.12.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl zamieścił informację o zasadach nakładania przez niego administracyjnej kary pieniężnej. Prezes UODO to niezależny organ, który (...)  »
Pracodawca może przekazać instytucji finansowej numer telefonu i adres e-mail pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 05.12.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wskazał, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów (...)  »
Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być zgodne z RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 25.11.2019 r.
W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami w procesie pozyskiwania danych osobowych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, prowadzonego przez Główny Urząd (...)  »
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
W jednostce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasadniczo zbieramy od pracowników oświadczenia o ich stanie zdrowia i sytuacji materialnej. Jak powinniśmy postępować w przypadku przetwarzania (...)  »
Ochrona danych a nagrywanie i transmisje z posiedzeń w samorządach
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 15.11.2019 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl opublikował materiał dotyczący działań administratora danych w związku z obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 15
Jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa, działające w ramach obsługujących ich urzędów przetwarzają dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w systemach (...)  »
Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 3
Prezes UODO po raz pierwszy nałożył karę finansową na podmiot publiczny (urząd miasta) za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych. Jak poinformował na swojej stronie internetowej (...)  »
Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe a RODO
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 2
Dokumenty zawierające dane osobowe muszą być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić odtworzenie tych danych. O zasadzie tej przypomina Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Postępowanie (...)  »
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 18
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy kierownik biblioteki publicznej może pełnić funkcję inspektora ochrony danych? RODO wymaga, aby inspektor ochrony danych (IOD) był wyznaczany na podstawie (...)  »
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 18
Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie określają jakich danych może żądać pracodawca na etapie zatrudnienia od kandydata do pracy. Katalog tych danych uległ zmianom już po wejściu (...)  »
Pierwszeństwo w rekrutacji dla dzieci zaszczepionych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 16
Uchwała uwzględniająca w procesie rekrutacji do przedszkoli kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom nie dyskryminuje dzieci, których rodzice nie złożyli w tym zakresie stosownego oświadczenia. Nie narusza (...)  »
Prowadzenie listy obecności zgodnie z zasadami RODO
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 21
W firmie pracownicy potwierdzają swoje przyjście do pracy i wyjście z niej na listach obecności. Na mocy wewnętrznego zarządzenia mogą też korzystać ze zwolnienia w (...)  »
Ochrona danych osobowych w postępowaniu przed organami administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 15
Organy administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań przetwarzają dane osobowe o różnym charakterze. Są one objęte ochroną wynikającą zarówno z RODO, jak i z polskiej (...)  »
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie badania pracownika alkomatem. Czytamy w nim, że: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 18
Szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe (zarówno publiczne jak i niepubliczne) to miejsca, w których codziennie przetwarza się duże ilości danych osobowych zarówno zwykłych jak (...)  »
Zasady przetwarzania danych biometrycznych w związku z zatrudnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 61
1. Definicja danych biometrycznych Dane biometryczne są zdefiniowane w art. 4 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (...)  »
Udostępnienie danych absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Do liceum często zgłaszają się absolwenci szkoły z lat ubiegłych z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych kolegów i koleżanek, np. w celu zorganizowania spotkania klasowego. (...)  »
Zakres przetwarzanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 42
1. Przechowywanie odpisów aktów stanu cywilnego Pracownik zamierza wystąpić o udzielenie mu urlopu okolicznościowego. Czy wystarczy, że złoży w tym zakresie stosowny wniosek, czy pracodawca (...)  »
Konsultacje wytycznych w sprawie monitoringu wizyjnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.08.2019 r.
Do 9 września 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo. Wytyczne mają (...)  »
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
RODO określając zadania inspektora ochrony danych robi to w sposób dość ogólny. Nie wskazuje też sposobów i terminów realizacji tych obowiązków. Jak informuje PUODO, taki (...)  »
Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Jesteśmy jednostką budżetową. W ostatnim czasie mieliśmy problemy z dwoma pracownikami, którzy zjawili się w pracy pod wpływem alkoholu. W związku z tym chcielibyśmy wprowadzić (...)  »
Obecne i planowane reguły udzielania zamówień
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Obecnie trwają zaawansowane prace nad zupełnie nową ustawą - Prawo zamówień publicznych. Choć planowane są dość istotne zmiany, to część przepisów znajdujących się w aktualnie (...)  »
PESEL w certyfikacie podpisu elektronicznego
Redakcja Gazety Podatkowej | 18.08.2019 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej www.uodo.gov.pl poinformował, że odbyło się spotkanie przedstawicieli UODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące wykorzystywania numeru PESEL jako elementu (...)  »
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w kontekście ochrony danych osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 47
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w celach kredytowych. Bank wymaga podania danych, których pracodawca nie może żądać od pracownika (...)  »
Świadectwa szkolne i pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 42
W trakcie rekrutacji nie żądaliśmy od pracownika świadectw szkolnych oraz pracy. Czy po zatrudnieniu powinniśmy taką dokumentację uzupełnić i przechowywać w aktach osobowych pracownika? Zgodnie (...)  »
Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.08.2019 r.
Ustawa o dokumentach publicznych zakazuje wykonywania i handlu replikami np. dowodów osobistych lub praw jazdy. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nie każda kopia dokumentu (...)  »
Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 7
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, strona 7
Pracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z drugiej strony ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki wykonywania pracy. (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 11.07.2019 r.
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania (...)  »
Zalecenia UODO w przypadku naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 18
Rejestrowanie oraz zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratorów danych unijne rozporządzenie o ochronie danych. Oprócz (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 4
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 08.07.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1197, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 (...)  »
PESEL w podpisie elektronicznym a RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.07.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Ministra Cyfryzacji z propozycją dostosowania aktualnych regulacji prawnych dotyczących kwalifikowanego podpisu elektronicznego do zasad ochrony danych osobowych wynikających (...)  »
Zalecenia Prezesa UODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 3
Na stronie polskiego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się "Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego", z którymi (...)  »
Monitoring wizyjny w zakładach pracy, szkołach, gminach i szpitalach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 2
Pojęcie monitoringu wizyjnego W przypadku monitoringu wizyjnego mówimy o operacjach polegających w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie (...)  »
Jak przetwarzać dane osobowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 1
Ustawa wdrażająca RODO W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)  »
Przechowywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wcześniejsze zatrudnienie w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 43
Pracownik w trakcie rekrutacji dostarczył dyplomy ukończenia szkół oraz świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Do której części akt osobowych wpiąć te dokumenty? Przepis art. (...)  »
Klauzula informacyjna dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019, strona 18
Firma jest zobowiązana prowadzić ZFŚS. Niedługo będziemy przyjmować wnioski o "wczasy pod gruszą". Czy powinniśmy przedstawiać pracownikom klauzule informacyjne zgodne z RODO? Jaką podstawę prawną (...)  »
Wprowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 51
Czy pracodawca może wprowadzić monitoring aktywności wykorzystania służbowego komputera (w miejscu pracy), w tym prowadzić szczegółowy wykaz aktywności pracownika w internecie? W jakiej formie można (...)  »
Dostęp do informacji publicznej w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 15
Jak pogodzić prawo dostępu do informacji publicznej z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)? To pytanie nurtuje wielu administratorów danych, którzy jednocześnie (...)  »
Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 7
Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od (...)  »
Przyznanie świadczeń z ZFŚS na podstawie oświadczenia
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.05.2019 r.
Pracodawca przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Rejestry czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 16
Rejestry czynności przetwarzania nie zawierają informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie gromadzenia danych osobowych. Są więc nośnikiem informacji o charakterze wewnętrznym, porządkowym, ewidencyjnym, (...)  »
Ewidencjonowanie wejść i wyjść w firmach i instytucjach według PUODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.05.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej urzędu (www.uodo.gov.pl) opublikował stanowisko odnośnie dopuszczalności żądania od osób wchodzących na teren firm prywatnych czy instytucji publicznych (...)  »
Zmiany w przeprowadzaniu badań wstępnych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 7
Jedną z czynności związanych z nawiązaniem zatrudnienia jest skierowanie osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania profilaktyczne. Zasadniczo badania te przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy, (...)  »
Pracodawca zażąda skierowania na badania
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.05.2019 r.
W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...)  »
Nowe zasady ochrony danych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 18
Każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wiąże się z przepływem wielu dokumentów, zawierających dane osobowe wykonawców, podwykonawców, ich pracowników i osób z nimi współpracujących. (...)  »
Obowiązek informacyjny przy ewidencji wejść do firmy
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.05.2019 r.
Informacja dotycząca spełnienia przez administratora obowiązku informacyjnego wobec osoby wchodzącej na teren budynku musi być czytelna i znajdować się w miejscu odbierania danych, tak żeby (...)  »
Zmiany w Prawie zamówień publicznych wynikające z RODO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.05.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)  »
Świadectwo pracy bez danych o rodzicach
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.05.2019 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...), tzw. ustawa wprowadzająca RODO, nowelizuje szereg ustaw, (...)  »
Zmiana przepisów krajowych, w tym Kodeksu pracy, w celu zapewnienia stosowania RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019, strona 4
Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...)  »
Od 4 maja br. nowe przepisy wdrażające RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 30.04.2019 r.
W dniu 4 maja br. wchodzi w życie, w przeważającej części, tzw. ustawa wdrażająca RODO, która dostosowuje przepisy polskich ustaw do regulacji unijnego rozporządzenia o (...)  »
Jak wypełnić rejestr czynności przetwarzania?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, strona 15
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania to jeden z obowiązków wynikających z RODO, który sprawia administratorom danych najwięcej problemów. Jednakże właściwe opisanie i pogrupowanie czynności przetwarzania może (...)  »
Monitoring wizyjny w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, strona 18
Obecnie Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje monitoringu pracowników, tj. monitoring wizyjny oraz poczty elektronicznej. Jednocześnie przepisy dopuszczają wprowadzenie jeszcze innych form monitoringu, np. lokalizacji, stylu (...)  »
Przepisy wprowadzające RODO w Polsce uchwalone
Redakcja Gazety Podatkowej | 11.04.2019 r.
Pod koniec kwietnia br. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w (...)  »
Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 18
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz (...)  »
Zmiany w przepisach w związku z wdrożeniem RODO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 14
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane RODO) obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Państwa członkowskie mogą odmiennie uregulować pewne (...)  »
Umowa powierzenia dla zewnętrznej firmy szkolącej z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 18
Pracodawca rozważa zatrudnić zewnętrzną firmę do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Czy z taką firmą należy zawrzeć umowę powierzenia, czy wystarczy upoważnić osobę prowadzącą takie (...)  »
Ministerstwo Cyfryzacji o RODO w rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 04.03.2019, strona 18
Choć organem właściwym do wydawania wiążących objaśnień prawnych w aspekcie ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, to własne objaśnienia w zakresie przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przez (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.