Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2022 r., godz. 00:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 435 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
26
1
2
3
27
4
5
6
7
8
9
10
28
11
12
13
14
15
16
17
29
18
19
20
21
22
23
24
30
25
26
27
28
29
30
31
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
pokaż fragmenty artykułów
RODO dotyczy również obywateli Ukrainy w naszym kraju
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Ukraina jako państwo spoza Unii Europejskiej nie została zobowiązana do wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W tym zakresie obowiązują ją jej przepisy (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych obywateli Ukrainy według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.04.2022 r.
Administratorzy danych osobowych (jednostki publiczne, urzędy, szkoły czy pracodawcy) stanęli przed nowym wyzwaniem, jakim jest przetwarzanie danych osobowych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym (...)  »
Co zrobić z nadmiarowymi danymi?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostkach administracji publicznej. Zdarza się, że w różnego rodzaju sprawach strony dołączają dokumentację zawierającą dane osobowe, niewymaganą w danym postępowaniu. (...)  »
Przetwarzanie danych przez Centrum Usług Wspólnych (CUW)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Na gruncie RODO obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych w sektorze publicznym dotyczyć będzie wszystkich organów i podmiotów publicznych (art. 9 ustawy o ochronie danych osobowych, (...)  »
Zgoda osób biorących udział w transmisji sesji rady gminy
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Rada gminy transmituje swoje posiedzenia, które następnie są udostępniane na jej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Protokolantem obrad jest zawsze jeden z (...)  »
Dane IOD na stronie urzędu
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Jesteśmy zobowiązani powołać w naszym urzędzie inspektora ochrony danych (IOD). Jednocześnie chcemy powołać jego zastępcę. Czy IOD zobowiązany jest posiadać certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń w (...)  »
Konieczność zawarcia umowy powierzenia z firmą sprzątającą według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.02.2022 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko odnośnie tego, czy administrator danych powinien zawierać z firmą sprzątającą umowę powierzenia. UODO ustosunkował się do (...)  »
RODO a zatrudnianie pracowników na początku roku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Nowy rok wielu jednostkom czy też przedsiębiorcom prywatnym przynosi zmiany w zatrudnieniu. Etap naboru wiąże się z kolei z koniecznością pozyskiwania danych osobowych dotyczących osoby (...)  »
Ujmowanie PESEL/NIP właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2022 r.
Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być ujęte dane w postaci PESEL/NIP właściciela nieruchomości? Czy może to narusza RODO? Naszym (...)  »
RODO a informacje publiczne dostępne w BIP
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022
Wszystkie podmioty publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do posiadania strony internetowej BIP, która służy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. (...)  »
PESEL jako login do systemu informatycznego według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.12.2021 r.
UODO w newsletterze dla Inspektorów ochrony danych (nr 11/2021) przedstawił swoje stanowisko odnośnie wykorzystywania numeru PESEL jako loginu do systemów informatycznych. PESEL jest jedenastocyfrowym symbolem (...)  »
PESEL jako login do systemu informatycznego według UODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.12.2021 r.
UODO w newsletterze dla Inspektorów ochrony danych (nr 11/2021) przedstawił swoje stanowisko odnośnie wykorzystywania numeru PESEL jako loginu do systemów informatycznych. PESEL jest jedenastocyfrowym symbolem (...)  »
Ochrona danych osobowych sygnalistów
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Państwa unijne, w tym Polska, zobowiązane zostały do przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu ich zgłaszania oraz (...)  »
Łączenie funkcji inspektora ochrony danych osobowych z zadaniami związanymi z obsługą wniosków od sygnalistów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na swojej stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl zamieścił informację na temat osoby, która miałaby przyjmować ewentualne zgłoszenia sygnalistów oraz prowadzić postępowania wyjaśniające (...)  »
Dokonywanie przeglądu danych osobowych z ZFŚS, związanych z przyznawaniem ulgowych świadczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest zobowiązany kierować się tzw. kryterium socjalnym. W związku z tym decyzję o przyznaniu (...)  »
Obowiązek informacyjny organów administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Jednym z głównych obowiązków wynikających z RODO, obciążających administratorów danych, jest właściwe informowanie osób, których dane mają być przetwarzane. Organy administracji publicznej w toku postępowania (...)  »
Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków zakładowej komisji socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Prowadzę zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy osoby będące członkami zakładowej komisji socjalnej muszą być pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych pracowników? TAK. Konieczność wydania takiego (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin przez ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Jestem inspektorem ochrony danych w liceum ogólnokształcącym. W szkole prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przygotowujemy nowy regulamin ZFŚS. Czy od pracowników i ich rodzin (...)  »
Klauzula informacyjna dla pracowników i ich rodzin dla celów ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
W firmie prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy jego członkowie powinni otrzymać klauzulę informacyjną zawierającą informacje określone w art. 13 RODO? Czy taką informację (...)  »
Weryfikacja uprawnień pracowników do kierowania pojazdami
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.10.2021 r.
Do Prezesa UODO wpłynęło zapytanie dotyczące bieżącej weryfikacji przez pracodawcę uprawnień pracowników do prowadzenia służbowych pojazdów. UODO wskazał, iż podstawę do takiej weryfikacji dają pracodawcy (...)  »
Weryfikacja uprawnień pracowników do kierowania pojazdami
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.10.2021 r.
Do Prezesa UODO wpłynęło zapytanie dotyczące bieżącej weryfikacji przez pracodawcę uprawnień pracowników do prowadzenia służbowych pojazdów. UODO wskazał, iż podstawę do takiej weryfikacji dają pracodawcy (...)  »
Przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych pracownika zaliczanych do szczególnej kategorii
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 01.10.2021
1. Granice przetwarzania danych szczególnej kategorii w stosunku pracy Pracodawca ma prawo przetwarzać dane zarówno osób ubiegających się o pracę, jak i pracowników. Zakres tych (...)  »
Udostępnienie policji danych osobowych ucznia przez placówkę oświatową
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.09.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej https://uodo.gov.pl zamieścił miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów. (...)  »
Monitoring wizyjny w placówce oświatowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.09.2021 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl został zamieszczony miniprzewodnik, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych (...)  »
UODO: "Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców"
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.09.2021 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl czytamy, że został przygotowany miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o (...)  »
NSA orzeknie, czy i jak można przetwarzać dane biometryczne dzieci
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.09.2021 r.
Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną Prezesa UODO skierowaną do NSA dotyczącą wyroku WSA w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową (...)  »
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
W obecnych czasach szkoły muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią. Powinny być przygotowane na ewentualność prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie hybrydowej lub całkowicie (...)  »
Ograniczenia w stosowaniu RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Zamawiający planuje organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W jaki sposób należy spełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO względem wykonawców przedstawiających swoje (...)  »
UODO: Nośniki z danymi osobowymi trzeba zabezpieczać
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.08.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na Prezesa Sądu Rejonowego karę pieniężną za niezabezpieczenie nośników z danymi osobowymi. Z informacji zamieszczonej na stronie www.uodo.gov.pl wynika, iż (...)  »
Administrator danych w strukturach jst
Redakcja Gazety Podatkowej | 07.06.2021 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl zajął stanowisko w kwestii tego, czy w strukturach jednostek samorządu terytorialnego należy wyróżnić kilku odrębnych administratorów. Chodzi o (...)  »
RODO przy organizacji szczepień w zakładach pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Pracodawcy mogą tworzyć punkty szczepień samodzielnie lub wspólnie np. dla pracowników firm sąsiadujących ze sobą w jednym budynku. Warunkiem utworzenia takiego punktu jest zebranie co (...)  »
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Szkoła w ramach nauczania zdalnego podjęła decyzję o prowadzeniu jedynie dziennika elektronicznego, zrezygnowaliśmy z formy papierowej. Czy na gromadzenie w nim danych osobowych dzieci oraz (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Wymaga to gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, których (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Przetwarzanie danych niepełnosprawnego pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2020 r.
Zatrudniając osoby niepełnosprawne, pracodawca, oprócz przetwarzania zwykłych danych osobowych, przetwarza dane szczególnych kategorii, np. o stanie zdrowia pracownika zawierające m.in. oznaczenie o niepełnosprawności. W takich (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Na stronie internetowej samorzad.pap.pl - Serwis Samorządowy PAP porusza m.in. zagadnienie dotyczące udostępnienia uczniom przez nauczyciela swojego wizerunku podczas lekcji online. Chodzi o to, czy (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska MRPiPS i UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.10.2020 r.
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Orzeczenie o niepełnosprawności w aktach pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.09.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że: "Zgodnie z prawem, pracownikowi z niepełnosprawnością przysługują określone uprawnienia, wskazane przede wszystkim w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)  »
RODO a prawo PIP i ZUS do wglądu w akta osobowe pracowników
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.08.2020 r.
Pracodawca nie może odmówić kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS udostępnienia żądanych dokumentów zawierających dane osobowe. Takie stanowisko przedstawił Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej (...)  »
Informacje o wynikach pracy pracowników w aspekcie RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.08.2020 r.
Decydując się na publikację w zakładzie pracy listy zawierającej najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na indywidualnej ocenie pracowników, pracodawca powinien wziąć pod (...)  »
UODO o tym, czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl wyjaśnił, iż pracodawca, który dysponuje danymi kontaktowymi do pracownika pozyskanymi podczas rekrutacji, takimi jak np. adres prywatnej poczty (...)  »
Pracodawca musi uprzedzić jeśli chce sprawdzać pocztę elektroniczną pracownika - informacja UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl w dziale Aktualności przypomina, iż służbowa kontrola poczty elektronicznej jest możliwa, ale - zgodnie z Kodeksem Pracy - (...)  »
UODO przestrzega pracodawców ws. wyróżniania pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2020 r.
Z informacji zamieszczonej na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności wynika, iż Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przestrzega, iż pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w (...)  »
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej - przypomina UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.07.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl, w dziale Aktualności przypomina, że administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie musi prosić pracownika o zgodę na (...)  »
Rekrutacja do pracy bez łamania RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2020 r.
Na stronie internetowej UODO (www.uodo.gov.pl) w zakładce Aktualności poinformowano, że przy rekrutacji pracowników np. w urzędach należy pamiętać, iż można pozyskiwać tylko określone dane osobowe. (...)  »
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Korzystam z usług laboratorium diagnostycznego, do którego kieruję moich pacjentów. Czy powinnam zawrzeć z laboratorium umowę powierzenia? Odpowiadając na pytanie Czytelniczki (...)  »
O wynikach rekrutacji do żłobka można informować mailem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, iż według Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nie ma przeszkód, aby informację o decyzji czy (...)  »
Ochrona danych osobowych w egzaminach prowadzonych on-line
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Prywatna uczelnia będzie przeprowadzać zdalne egzaminy dla studentów. Dotychczas egzaminy odbywały się na terenie uczelni, ale w związku ze stanem epidemii chcemy je zorganizować na (...)  »
Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.06.2020 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl zamieścił wyjaśnienie dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej drogą elektroniczną w okresie obowiązywania pandemii. W wyjaśnieniu tym Prezes (...)  »
Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wypowiedział się w kwestii wykorzystywania danych biometrycznych pracowników do rejestrowania ich czasu pracy. UODO uznał takie postępowanie (...)  »
Dostęp rodziców do danych z nagrań monitoringu w żłobku – instrukcja UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl w dziale Aktualności zakomunikował, że pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest (...)  »
Jak przeprowadzić wideokonferencję w bezpieczny sposób? – instrukcja UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności zachęca do zapoznania się z instrukcją Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jak przeprowadzać wideokonferencję w bezpieczny (...)  »
COVID-19
Zasady rekrutacji do szkół i publikacji list osób przyjętych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Prowadzimy prywatną szkołę. W związku z epidemią proces rekrutacji chcemy przeprowadzić w całości w formie elektronicznej. Jakie dane osobowe dzieci i ich rodziców możemy w (...)  »
UODO o numerach PESEL i dowodów osobistych rodziców kandydatów do szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2020 r.
Trwają rekrutacje do szkół, w ich trakcie przetwarzane są zarówno dane osobowe dzieci, jak i ich rodziców (opiekunów prawnych). W wyniku wystąpienia pandemii koronawirusa rekrutacje (...)  »
Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli - działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości opublikowało informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Czytamy w nim: "Podsumowanie inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji (...)  »
Usuwanie danych z dokumentacji pracowniczej według UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.05.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl, w dziale "Inspektor Ochrony Danych" zajął stanowisko odnośnie usuwania z dokumentacji pracowniczej nadmiarowych danych, które zostały pozyskane jeszcze (...)  »
Okres przechowywania danych pracownika uzyskanych w celu przeciwdziałania COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 51
Jak długo pracodawca powinien przechowywać dodatkowe dane osobowe pracowników, pozyskane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19? W okresach obowiązywania stanu zagrożenia i epidemii koronawirusa pracodawca może (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe musiały szybko opracować i wdrożyć nowe zasady nauczania, a także komunikowania się (...)  »
Koronawirus, a rekrutacja do szkół i przedszkoli - ważne wytyczne UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.04.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że specustawa ws. walki z koronawirusem pozwala publikować listy dzieci przyjętych do szkół i przedszkoli (...)  »
MEN informuje o poradniku UODO przygotowanym dla szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.04.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o przygotowaniu poradnika dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jak czytamy w informacji: (...)  »
Informacje jakich pracodawca może żądać od pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 57
1) Czy pracodawca może zapytać pracownika, gdzie spędza dni wolne od pracy? Co do zasady informacja o tym, jak pracownik spędza czas wolny jest daną (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.