Wydawnictwo Podatkowe
środa, 15 lipca 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2020 r., godz. 07:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.297 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
27
1
2
3
4
5
28
6
7
8
9
10
11
12
29
13
14
15
16
17
18
19
30
20
21
22
23
24
25
26
31
27
28
29
30
31
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2020 r.

Czy szkoła będąca gminną jednostką budżetową obowiązana jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, czy też sprawozdanie takie sporządza wyłącznie gmina, w której strukturze organizacyjnej ta szkoła działa?

Z wyjaśnienia Urzędu Zamówień Publicznych, zamieszczonego na stronie internetowej www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Interpretacja przepisów/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych/PYTANIA i ODPOWIEDZI dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, wynika iż:

"W świetle definicji zamówienia publicznego, zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, pod pojęciem "udzielenie zamówienia" należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym obowiązek przekazania informacji o danym zamówieniu publicznym w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach spoczywa na tym podmiocie, który jako zamawiający udzielił danego zamówienia, tj. zawarł w swoim imieniu z wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 j.t.), przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t.) jednostki budżetowe wchodzą w skład sektora finansów publicznych. Tym samym, publiczna szkoła podstawowa jest zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy Pzp i co do zasady stosuje ustawę do udzielania odpłatnych zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Statusu szkoły nie zmienia okoliczność, że upoważnienie do zaciągania zobowiązań na gruncie stosunków cywilnoprawnych pochodzi od podmiotu prawa, w ramach którego osobowości prawnej ta jednostka organizacyjna działa. Jeżeli zatem postępowanie było przeprowadzone siłami urzędu miasta natomiast umowę zawarła szkoła – obowiązek sprawozdawczy spoczywa na szkole jako zamawiającym, nie zaś na urzędzie miasta, który w tym przypadku działał jako pełnomocnik szkoły."

Obowiązek złożenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 3.07.2020 r.
Złożenie sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 r., strona 3
Czas złożyć sprawozdania do UZP
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.02.2020 r.
Korygowanie nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.11.2019 r.
Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.02.2020 r.
Przeprowadzenie procedury przetargowej na wymianę okien w szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Publikacja ogłoszeń o zamówieniach poniżej progu w biuletynie zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.11.2019 r.
Dokumentacja sporządzana przez zamawiającego przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki na usługi artystyczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.02.2020 r.
Odpowiedzialność zamawiających przy wspólnym prowadzeniu postępowań z uwzględnieniem problemu korekt finansowych przy projektach dofinansowanych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.10.2019 r.
Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020 r., strona 18
Zmiana zasad rozliczeń z wykonawcą a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki z powołaniem się na prawa wyłączne w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.02.2020 r.
Konieczność zakupu drukarki przed wszczęciem planowanego postępowania przetargowego na zakup sprzętu informatycznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.10.2019 r.
Kredyt i pożyczka dla szpitala bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 8.05.2020 r.
Możliwość uzupełniania dokumentów przedmiotowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2020 r.
Obowiązek złożenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.07.2020 r.
Szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zamówień na zakup i dostawę leków dla mieszkańców DPS
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Jakie należności zamawiający może pokryć z wniesionego zabezpieczenia?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zamówienie na usługi ochrony mienia w domu pomocy społecznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia - wyjaśnienie UZP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.06.2020 r.
Jakie dokumenty musi sporządzić zamawiający by udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Zatrzymanie wadium w czasie epidemii
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
Istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne w związku z COVID-19 bez naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.05.2020 r.
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 14
Procedura otwarcia ofert bez obecności stron
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy przy zamówieniach udzielanych poniżej progu a tarcza antykryzysowa
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2020 r.
Brak możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2020 r.
Przesłanki zatrzymania wadium w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Znak towarowy w opisie przedmiotu zamówienia
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020, strona 18
Zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy zlecenia przez OPS a prawo zamówień publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Kredyt i pożyczka dla szpitala bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Zamawianie posiłków przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2020 r.
VAT przy usługach budowlanych wykonywanych w budynku szkoły
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 20
Zmiana treści ogłoszenia o zamówienie publiczne
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 18
Procedura przetargowa w przypadku sprzedaży przez gminę nieruchomości rolnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Kontrola realizacji obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych przy zamówieniu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 18
Czy zamawiający zapłaci korekty finansowe w sytuacji, gdy unieważnił postępowanie?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020, strona 18
Wybór kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.03.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.