Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 4 marca 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2021 r., godz. 12:17 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 10.199 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
09
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
10
11
12
13
14
11
15
16
17
18
19
20
21
12
22
23
24
25
26
27
28
13
29
30
31
Ograniczenia w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyjaśnienia UZP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.09.2017 r.

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jak czytamy w komunikacie:

„W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.) w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający zobowiązany jest przygotować ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych. Aktualnie obowiązujący interaktywny formularz ogłoszenia o zamówieniu, udostępniany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej wprowadził ograniczenia w postaci limitów znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych. Powyższe może rodzić wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia normy wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp, która określa minimalny zakres informacji, który powinien znaleźć się w ogłoszeniu.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest, aby zamawiający w przypadku, w którym nie są w stanie zamieścić wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy Pzp w odpowiedniej sekcji formularza ogłoszenia, wykorzystywali w tym celu również - przewidziane we wzorze ogłoszenia - sekcje dedykowane informacjom dodatkowym. Natomiast jeżeli z uwagi na charakter zamówienia, jego przedmiot lub wymagania zamawiającego, w dalszym ciągu niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym, zasadnym może być również zamieszczenie w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niemniej powyższe rozwiązanie stanowi wyjątek od zasady publikacji informacji określonych ww. przepisem i możliwe jest do zastosowania w szczególności z uwagi na ww. ograniczenia techniczne.

Biorąc pod uwagę wskazane ograniczenia co do ilości znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia o zamówieniu, za wypełnienie normy wynikającej z art. 41 ustawy Pzp w zakresie obowiązku zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu podstaw wykluczenia oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia może być uznane przywołanie przepisów (jednostek redakcyjnych ustawy/rozporządzenia) bez przytaczania ich brzmienia.”

Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych udostępnił stanowisko Ministerstwa Rozwoju przygotowane w uzgodnieniu z Urzędem skierowane do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programów operacyjnych szczegółowo odnoszące się do przedmiotowej kwestii.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w publikatorze unijnym w celu zwiększenia konkurencji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 3.03.2021 r.
Naruszenie dyscypliny finansów poprzez zmianę SIWZ bez zmiany ogłoszenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Zmiana treści ogłoszenia o zamówienie publiczne
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 r., strona 18
UZP o momencie wszczęcia postępowania i możliwości prowadzenia postępowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu w publikatorze krajowym zamiast unijnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.11.2020 r.
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 r.
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020 r.
Stosowanie przepisów starej ustawy Pzp do wszczętych postępowań
Redakcja Gazety Podatkowej | 20.01.2021 r.
Nowe czyny kwalifikowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące obowiązków informacyjnych w zamówieniach publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.12.2020 r.
Stosowanie przepisów starej ustawy Pzp do wszczętych postępowań
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 r.
Czy podlega odrzuceniu oferta, która zawiera na formularzu oferty zsumowane kwoty za dwie części zamówienia przy wypełnionych odrębnie formularzach cenowych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Przesłanki zatrzymania wadium w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 4.05.2020 r.
Czy należy unieważnić postępowanie, gdy zamawiający nie umieścił jednej ze zmian do ogłoszenia o zamówieniu w wymaganym publikatorze?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego - informacja UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020 r.
Zamówienia publiczne na podstawie przepisów ustawy z 2004 r.
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Trzeba złożyć sprawozdanie z zamówień publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Podpisy elektroniczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Nowe podstawy wykluczania wykonawców z przetargu
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Ograniczenia jawności postępowania
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi UZP
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.02.2021 r.
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Stosowanie przepisów starej ustawy Pzp do wszczętych postępowań
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Ustalanie wartości zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów i karalności w nowym Pzp
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
Termin i miejsce publikacji informacji o otwarciu ofert
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Planowanie zamówień przez zamawiających
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Odpowiedzialność zamawiającego za działanie infrastruktury informatycznej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.01.2021 r.
Publikowanie ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021
Opatrzenie uzupełnionego pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym po upływie terminu składania ofert
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2021 r.
Zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
Termin wniesienia i zwrotu wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2020 r.
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w 2021 r.
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Szacowanie wartości zamówienia przy zawieraniu umowy o PPK
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Nowe oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Czy zamawiający może nie odpowiadać na pytania wykonawców do treści SIWZ?
Źródło: Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2020 r.
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.