Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 4 czerwca 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.636 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
23
1
2
3
4
5
6
7
24
8
9
10
11
12
13
14
25
15
16
17
18
19
20
21
26
22
23
24
25
26
27
28
27
29
30
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące praktyki w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego. Z wyjaśnienia tego wynika, iż:

"Zgodnie z art. 286 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późń. zm.), za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego.

Praktyka powinna być udokumentowana przez kierownika jednostki, np. w formie zakresu czynności, przydziału obowiązków służbowych lub innego dokumentu, z których wynika wykonywanie czynności związanych z audytem wewnętrznym w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu.

Ministerstwo Finansów nie potwierdza spełnienia wymogu odbycia praktyki.

Przez praktykę należy rozumieć faktyczny, aktywny udział w wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego. Z tego powodu, przerwy w zatrudnieniu osoby odbywającej praktykę wynikające z przepisów prawa, a związane np. z urlopem wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym, a także zwolnienia lekarskie, nie powinny być zaliczone do dwuletniego okresu praktyki.

Odnosząc się do kwestii nadzoru audytora wewnętrznego, należy podkreślić, że określony w ww. przepisie wymóg w zakresie minimalnego wymiaru czasu pracy dotyczy realizowania określonych czynności przez osobę odbywającą praktykę, nie odnosi się natomiast do czasu pracy audytora wewnętrznego nadzorującego praktykanta. Ustawa nie określa bowiem sposobu realizowania nadzoru nad praktykantem przez audytora wewnętrznego, w tym nie stawia żadnych wymagań odnośnie wymiaru czasu pracy audytora wewnętrznego nadzorującego odbywaną praktykę. W związku z tym wymiar czasu pracy tego audytora wewnętrznego nie ma wpływu na czas trwania praktyki. Sposób realizowania nadzoru zależny będzie od specyfiki poszczególnych wykonywanych przez praktykanta zadań.

Jednocześnie brak jest w przepisach podstaw prawnych, aby określony w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy dwuletni okres praktyki przedłużyć o czas nieobecności audytora wewnętrznego nadzorującego praktykanta."

Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 3.01.2020 r.
Wniosek o dokonanie czynności doradczych przez audytora wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.10.2019 r.
Konsultacje dotyczące zasad audytu wewnętrznego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 7.02.2020 r.
Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
MEN informuje o otwarciu przedszkoli od 6 maja
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.05.2020 r.
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Nowelizacja rozporządzenia dotycząca standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu z branży lekarskiej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.04.2020 r.
Ankieta ws. funkcjonowania audytu w jst a oferty dotyczące przeprowadzania ocen zewnętrznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 7.08.2019 r.
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019 r., strona 18
Umowa dla dyrektora SPZOZ na wykonywanie innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019 r., strona 27
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.11.2019 r.
Informowanie o naruszeniu dyscypliny przez podmiot lub osoby nieuprawnione do złożenia zawiadomienia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 4.10.2019 r.
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 r., strona 18
Limitowanie nadgodzin i pracy ponadwymiarowej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019 r., strona 7
Zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z działaniami dotyczącymi COVID-19
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2020 r.
Pomoc dla szpitala z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2020 r.
Przekazywanie dotacji oświatowych dla niepublicznych placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.05.2020 r.
Wynagrodzenia pracowników urzędu jako informacja publiczna
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 16
Wójt gminy nie może upoważnić sekretarza do zmiany planu dochodów i wydatków budżetu
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 18.05.2020 r.
COVID-19
Zasady rekrutacji do szkół i publikacji list osób przyjętych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego do badania próbek na obecność COVID-19 - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wykonywanie orzeczeń eksmisyjnych a tarcza antykryzysowa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.05.2020 r.
Rozpoznanie skargi na orzeczenie RIO w stanie epidemii
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.05.2020 r.
Tarcza antykryzysowa nie daje wójtowi uprawnienia do wydłużania terminu wykupu obligacji komunalnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.05.2020 r.
Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Rozliczenie dotacji celowej przez instytucje kultury w związku z pozyskaniem z US podatku VAT naliczonego - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Obsługa księgowa gminnego ośrodka pomocy społecznej - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.04.2020 r.
Dofinansowanie działalności kulturalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.04.2020 r.
Uruchomienie środków na zarządzanie kryzysowe na zakupy związane z koronawirusem - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.04.2020 r.
Stanowisko Kolegium RIO w Łodzi w sprawie nowych uprawnień wójtów wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej samorządowej instytucji kultury - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.04.2020 r.
Zatrudnienie pracownika na stanowisku p.o. głównego księgowego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.04.2020 r.
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Zawieranie umów na czas nieokreślony a wieloletnia prognoza finansowa
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.03.2020 r.
Koszty zorganizowania przez instytucję kultury nieodpłatnej konferencji branżowej
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.03.2020 r.
Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.03.2020 r.
Finansowanie wydatków ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.