Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 lutego 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020 r., godz. 11:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 7.860 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
06
3
4
5
6
7
8
9
07
10
11
12
13
14
15
16
08
17
18
19
20
21
22
23
09
24
25
26
27
28
29
MEN o zwiększeniu liczby godzin do dyspozycji dyrektora
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.03.2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, iż zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej, przedstawionymi w styczniu tego roku, przedstawicielom oświatowych związków zawodowych, od 1 września 2019 r. zwiększona będzie liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w ramowych planach nauczania. Nowe rozwiązania znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które w czwartek, 7 marca br. skierowane zostało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Jak czytamy w informacji:

"(...) Zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej, liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zostanie zwiększona: w szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) o 1 godzinę oraz w szkole podstawowej na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII) i w liceum ogólnokształcącym również o 1 godzinę. Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora umożliwi dyrektorom szkół organizowanie większej liczby zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz w przypadku szkół zawodowych – zajęć kształtujących kompetencje zawodowe.

Ponadto w projekcie rozporządzenia uwzględniono:

 • zmiany organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej. Od 1 września 2019 r., szkoły policealne, a  branżowe szkoły II stopnia - od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W branżowej szkole II stopnia kształcenie zawodowe odbywać się ma w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • wskazanie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego);
 • zwiększenie w pięcioletnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe z obecnych 51 do 56 w pięcioletnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym. Zgodnie z projektowaną zmianą uczeń technikum będzie wybierał jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, a jeżeli dyrektor technikum będzie dysponował wystarczającymi możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi i finansowymi. Uczeń będzie mógł dokonać wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym (między innymi z godzin do dyspozycji dyrektora). Przygotowanie ucznia do uzyskania dodatkowych uprawnień, umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowej będzie realizowane w trakcie nauki w szkole;
 • poszerzenie od roku szkolnego 2020/2021 katalogu zajęć do wyboru: dyrektor 4-letniego liceum ogólnokształcącego i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród czterech: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, dyrektor ustalał jeden przedmiot spośród trzech przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka".
Dyrektor szkoły będzie miał więcej godzin do dyspozycji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 5.04.2019 r.
Zmiany w organizacji kształcenia w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 6.10.2019 r.
Nowe wymogi dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.09.2019 r.
Zmiany w organizacji roku szkolnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 5.03.2019 r.
Do 6 grudnia 2019 r. szkoły mogą składać wnioski o wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 6.12.2019 r.
Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 2.06.2019 r.
Przepisy wykonawcze dotyczące praktycznej nauki zawodu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 1.03.2019 r.
Wypełnianie świadectw ukończenia szkoły podstawowej - informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.06.2019 r.
Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 r., strona 8
Wydatki na kształcenie specjalne realizowane w klasach integracyjnych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.05.2019 r.
MEN podało kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 8.07.2019 r.
Rząd uchwalił zmiany w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa"
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 29.11.2019 r.
Od 27 kwietnia br. - wyrejestrowanie dziecka kończącego szkołę z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019 r., strona 11
Od 27 kwietnia br. trzeba wyrejestrować niektóre dzieci z ubezpieczenia zdrowotnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 12.04.2019 r.
Pomoc udzielana dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.06.2019 r.
Rada gminy nie może sama dokonać zmiany w budżecie gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.02.2020 r.
Uprawnienia pracowników spółek komunalnych
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 17
Powoływanie inspektorów ochrony danych według najnowszych unijnych zaleceń
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 14
Nieprofesjonalne zbieranie odpadów przez szkołę
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 18
Przekroczenie planu wydatków bieżących samorządowego zakładu budżetowego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.02.2020 r.
Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 7
Odwołanie skarbnika a upoważnienie udzielone do kontrasygnowania czynności skutkujących powstaniem zobowiązań
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 04.02.2020 r.
Podmioty zobowiązane do wpłat na PFRON
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, strona 22
Prawo do dokonywania wydatków budżetowych przysługuje wyłącznie wójtowi
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.01.2020 r.
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Finansowanie przez gminę kosztów funkcjonowania OSP
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 14.01.2020 r.
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną - wyjaśnienie RIO
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.12.2019 r.
Sprzedaż majątku ruchomego przez samorządowy zakład budżetowy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.12.2019 r.
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Kiedy zakład budżetowy może zatrzymać nadwyżkę środków obrotowych?
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.12.2019 r.
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Nie ma wymogu składania kontrasygnaty na dokumentach stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.12.2019 r.
Wysokość rezerwy ogólnej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.12.2019 r.
Limit na udzielenie pożyczek z budżetu gminy
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.12.2019 r.
Umowa o dzieło zawarta z artystą
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 19
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Dotacja podmiotu tworzącego na inwestycję finansowaną ze środków unijnych
Źródło: Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.