Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 25 maja 2019 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2019 r., godz. 08:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 9.491 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Co nowego w 2018 roku?
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu VAT siłom zbrojnym i dowództwom
Poradnik VAT nr 21 (477) z dnia 10.11.2018, strona 34
Na podstawie delegacji zawartej w art. 89 ust. 3 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa (...)  »
Nagrody otrzymane przez żołnierzy Powstania Warszawskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018, strona 16
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1781 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Zaniechanie poboru PIT/CIT od niektórych dochodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (999) z dnia 01.10.2018, strona 12
W Dzienniku Ustaw z 14 września 2018 r., pod poz. 1778, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru (...)  »
Od 1 października 2018 r. zmiany w stosunkach pracy osób zatrudnionych na uczelniach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018, strona 64
Od 1 października br. (z pewnymi wyjątkami) obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), (...)  »
Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018, strona 7
1. Na czym polega elektronizacja sprawozdań według prawa bilansowego? Informacje ogólne Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (...)  »
Doprecyzowanie przepisów ustaw o podatku dochodowym na skutek nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018, strona 17
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1693 opublikowano ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych (...)  »
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym w związku z nową ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018, strona 14
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1669 opublikowano ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym (...)  »
Zatrudnianie młodocianych po obniżeniu wieku do 15 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018, strona 61
1. Nowa definicja młodocianego Od 1 września 2018 r. młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. (...)  »
Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (473) z dnia 01.09.2018, strona 12
W Dz. U z 2018 r. pod poz. 1552 opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom (...)  »
Skonto w przypadku wcześniejszej zapłaty zobowiązania w VAT
Poradnik VAT nr 15 (471) z dnia 10.08.2018, strona 13
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, kwota tej nadwyżki stanowi zobowiązanie podatkowe, (...)  »
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF
Poradnik VAT nr 15 (471) z dnia 10.08.2018, strona 9
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone są w art. 108a-108d ustawy o VAT. Istotą tej metody jest rozdzielenie płatności za nabyte towary (usługi) w (...)  »
Elastyczna praca dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 01.08.2018, strona 65
Z dniem 6 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)  »
Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych (IODO)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 01.08.2018, strona 58
1. Podmioty obowiązane do powołania IODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w (...)  »
Nowelizacja przepisów podatkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 01.08.2018, strona 15
W poprzednim numerze Przeglądu Podatku Dochodowego, w artykule pt. "Kolejna nowelizacja ustaw podatkowych" zamieściliśmy informację o opublikowaniu w Dz. U. z 2018 r. pod poz. (...)  »
Określono nowe wzory formularzy dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018, strona 11
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2018 r., pod poz. 1268, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów (...)  »
Zmiany w podatku dochodowym - opublikowane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018, strona 7
W Dzienniku Ustaw z 4 lipca 2018 r., pod poz. 1291, opublikowano ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)  »
Wzór wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika
Poradnik VAT nr 14 (470) z dnia 20.07.2018, strona 53
Od 1 lipca 2018 r. kontrahenci podatnika mogą płacić należności wynikające z otrzymanych od niego faktur przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Zadeklarowana w komunikatach przelewu (...)  »
Podzielona płatność podatku VAT - nowe zasady rozliczeń z kontrahentami
Poradnik VAT nr 14 (470) z dnia 20.07.2018, strona 7
1. Zapłata za kilka faktur od jednego kontrahenta Czy w systemie podzielonej płatności mogę dokonać zapłaty należności z kilku faktur na rzecz jednego kontrahenta za (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
Poradnik VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018, strona 66
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2018 r., pod poz. 1206, opublikowano rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w (...)  »
Nowy wzór deklaracji VAT od rozliczenia za lipiec 2018 r.
Poradnik VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018, strona 50
Z dniem 1 lipca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku (...)  »
Od 1 lipca 2018 r. można zapłacić należność w systemie split payment
Poradnik VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018, strona 6
Już od 1 lipca 2018 r. podatnicy VAT, którzy otrzymają fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonać płatności należności z tej faktury w systemie (...)  »
Paragony z NIP dopiero w 2019 r.
Poradnik VAT nr 12 (468) z dnia 20.06.2018, strona 4
Projekt zmian do ustawy o VAT z 13 lutego 2018 r. zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl przewiduje m.in. uzależnienie możliwości wystawienia dla (...)  »
Wynagrodzenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wolne od PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018, strona 10
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 912 opublikowano ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych (...)  »
Ustawa wspierająca rodziny osób niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018, strona 11
W dniu 25 maja 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)  »
Ustawa o ochronie danych osobowych - opublikowana
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018, strona 9
W Dzienniku Ustaw z 24 maja 2018 r., pod poz. 1000, opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa weszła (...)  »
Dobrowolne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności
Poradnik VAT nr 11 (467) z dnia 10.06.2018, strona 5
W najbliższym czasie, bo już od 1 lipca 2018 r. podatników VAT czeka rewolucja w zakresie zasad regulowania należności za zakupione towary i usługi. Od (...)  »
Uregulowanie w przepisach Kodeksu pracy stosowania przez pracodawcę monitoringu w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 01.06.2018, strona 7
RODO nie określiło w sposób bezpośredni zasad monitoringu w zakładzie pracy. W tym przedmiocie rekomendowano więc stosowanie ogólnych zasad w nim zawartych, o czym pisaliśmy (...)  »
Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 01.06.2018, strona 4
1. Żądanie pracodawcy podania przez pracownika adresu zameldowania Czy pracodawca może wymagać od pracownika podania adresu zameldowania, aby wypełnić zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA? Czy (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności - praktyczne porady
Poradnik VAT nr 10 (466) z dnia 20.05.2018, strona 7
1. Rachunek firmowy podatnika a mechanizm podzielonej płatności Prowadzę jednoosobowo niewielką działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby rozliczeń z kontrahentami używam swojego (...)  »
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych JST - projekt Stanowiska KSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018, strona 14
W dniu 20 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w zakładce: Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy przedstawiono do publicznej dyskusji projekt Stanowiska (...)  »
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych - nowy kształt przepisów zmieniających
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018, strona 14
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadza rozwiązania umożliwiające stosowanie do ewidencji sprzedaży na (...)  »
Zmiany w zakresie kas fiskalnych
Poradnik VAT nr 9 (465) z dnia 10.05.2018, strona 26
W Sejmie znajduje się projekt z dnia 21 marca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo (...)  »
Praktyczne problemy związane z mechanizmem podzielonej płatności podatku VAT
Poradnik VAT nr 9 (465) z dnia 10.05.2018, strona 5
Już od 1 lipca 2018 r. podatnicy VAT będą mieli możliwość korzystania z tzw. mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o (...)  »
Zasada rzetelnego i jasnego obrazu w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018, strona 9
1. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 8 lutego 2018 r. pod poz. 7 ogłoszona została uchwała nr (...)  »
Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018, strona 8
Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Głównym celem tej ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w szkole
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018, strona 70
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2018 r., pod poz. 588 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Od 1 kwietnia br. wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 01.04.2018, strona 67
Od 1 kwietnia br. wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (...)  »
Dostosowywanie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę do wymagań RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 01.04.2018, strona 4
Od 25 maja 2018 r. pracodawcy zyskają dużą swobodę w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (dalej zwanej dokumentacją), co równocześnie zwiększy ich odpowiedzialność. (...)  »
Od 1 lipca 2018 r. zaplanowano istotne zmiany w ustawie o VAT
Poradnik VAT nr 6 (462) z dnia 20.03.2018, strona 5
Ministerstwo Finansów przygotowało obszerny projekt zmian do ustawy o VAT (projekt z dnia 13 lutego 2018 r.), jakie - w założeniu - mają wejść w (...)  »
Nowe wzory deklaracji VAT
Poradnik VAT nr 6 (462) z dnia 20.03.2018, strona 4
W ustawie o VAT już od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania (...)  »
Środki dla poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. objęto zaniechaniem poboru PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018, strona 16
W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 363 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)  »
Sposób rozliczenia wpłaty składek ZUS po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018, strona 6
Dokonaną przez płatnika w lutym br. wpłatę składek za styczeń 2018 r. ZUS podzielił według udziału procentowego składek z 2017 r. Zupełnie co innego jest (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018, strona 4
Zgoda na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą jest przesłanką legitymizującą ich przetwarzanie zarówno na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o (...)  »
Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018, strona 4
NOWE STANOWISKO KOMITETU W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 8 lutego 2018 r. pod poz. 7 opublikowano uchwałę nr 1/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia (...)  »
Od 1 marca 2018 r. waloryzacja emerytur, rent oraz świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 01.03.2018, strona 29
Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia (...)  »
Od 25 maja br. więcej danych osobowych pod specjalną ochroną - rozporządzenie RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 01.03.2018, strona 4
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i (...)  »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018, strona 13
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) zamieszczono komunikat, w którym poinformowano, że Rada Ministrów (dalej: RM) przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)  »
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas rejestrujących
Poradnik VAT nr 4 (460) z dnia 20.02.2018, strona 28
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów i warunków (...)  »
Jakie podmioty będą musiały stosować kasy fiskalne w 2018 r.?
Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018, strona 22
Obowiązek ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących dotyczy wyłącznie podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności (...)  »
Wystawianie faktur do sprzedaży paragonowej - kolejny projekt zmian do ustawy o VAT
Poradnik VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018, strona 13
Na łamach naszego czasopisma informowaliśmy już, iż projekt ustawy z dnia 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz (...)  »
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 01.02.2018, strona 6
Komitet Standardów Rachunkowości VIII kadencji na 23 posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zasady rzetelnego i (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 01.02.2018, strona 5
NOWE ROZPORZĄDZENIE W Dzienniku Ustaw z 12 stycznia 2018 r. pod poz. 109 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. (...)  »
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018, strona 11
Na temat zmian w ustawie o VAT, jakie mają zostać wprowadzone w zakresie kas fiskalnych, pisaliśmy ogólnie w BI nr 28 z 1 października 2017 (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności - zmiany w VAT opublikowane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018, strona 7
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2018 r., pod poz. 62, opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)  »
Wprowadzenie zmian do komputerowej ewidencji analitycznej środków trwałych w związku z nową KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018, strona 30
Od 2018 r. jesteśmy zobowiązani do stosowania nowej Klasyfikacji Środków Trwałych. Mamy jednak problem z dostosowaniem nowych grup KŚT do starej ewidencji analitycznej. W programie, (...)  »
Od 2018 r. indywidualne dane podatników CIT są upubliczniane
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018, strona 10
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas
Poradnik VAT nr 2 (458) z dnia 20.01.2018, strona 27
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można generalnie podzielić na: zwolnienie podmiotowe (zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności), zwolnienie (...)  »
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. obowiązuje do końca 2018 roku
Poradnik VAT nr 2 (458) z dnia 20.01.2018, strona 4
Mocą obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (...)  »
Kwota graniczna podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2018 r. i 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018, strona 14
Począwszy od 1 stycznia 2019 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają być opłacane za daną osobę ubezpieczoną do organu rentowego od całości przychodu (...)  »
Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część III
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018, strona 40
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów (...)  »
Określono wzór sprawozdania w zakresie m.in. podatku od nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018, strona 16
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2455, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie (...)  »
Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018, strona 10
Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą mechanizm podzielonej płatności (ustawa zmieniająca m.in. ustawę o VAT została uchwalona przez Sejm w dniu 15 grudnia 2017 r. (...)  »
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących
Poradnik VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018, strona 27
Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (na (...)  »
Praktyczne problemy w stosowaniu split payment
Poradnik VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018, strona 14
Od 1 lipca 2018 r. mocą ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)  »
Zmiany w VAT w 2018 r.
Poradnik VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018, strona 7
1. Ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Uchwalona w dniu 24 listopada 2017 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.