Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 26 października 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.957 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
3
40
4
5
6
7
8
9
10
41
11
12
13
14
15
16
17
42
18
19
20
21
22
23
24
43
25
26
27
28
29
30
31
Co nowego w 2020 roku?
pokaż fragmenty artykułów
Dotacja dla zakładu budżetowego realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekraczająca 50% kosztów działalności zakładu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Opolu w piśmie z 4 września 2020 r. (znak: NA.III-0221-18/2020), będącym odpowiedzią na pytanie o możliwość udzielenia w 2020 r. (...)  »
Nowy wzór PIT-40A/11A
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 05.09.2020 r.
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1343 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku (...)  »
Pakiet mobilności - zmiany w czasie pracy kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
1. Podstawa prawna W dniu 9 lipca 2020 r. Parlament Europejski przyjął bez poprawek w drugiej sesji głosowań postanowienia tzw. pakietu mobilności. Akty prawne wchodzące (...)  »
Nowe zasady składania zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
Poradnik VAT nr 15 (519) z dnia 10.08.2020
1. Termin i miejsce składania zawiadomienia Od 1 lipca br. zgodnie z nowym brzmieniem art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)  »
Zlikwidowano obowiązek przekazywania półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2020 r.
11 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (...)  »
Dodatek solidarnościowy wolny od PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1068 opublikowano ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym (...)  »
Terminy obowiązkowego stosowania kas on-line odroczone do 2021 r.
Poradnik VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)  »
Doktoranci bez składek na FP i FS od października 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Doktoranci, którzy otrzymują stypendium doktoranckie, od 1 października 2019 r. zostali objęci z tego tytułu obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Za osoby podlegające obowiązkowo (...)  »
Tarcza 4.0 i zmiany w PPK
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (...)  »
Dodatek solidarnościowy w pytaniach i odpowiedziach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina odpowiedzi na pytania w sprawie dodatku solidarnościowego. Poniżej cytujemy ich treść: „1. Czy w (...)  »
JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności poinformowało, iż obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 (...)  »
W 2020 r. ZUS nie wyśle informacji o stanie konta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2020 r.
W terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, ZUS jest zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. informację o stanie konta, a więc (...)  »
Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. - komunikat ZUS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.04.2020 r.
W dniu 7 kwietnia br. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl poinformował o wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2020 (...)  »
Obniżona stawka VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia
Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020, strona 7
Z dniem 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.04.2020 r.
O 3 miesiące przesunięto termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. np. przez instytucje kultury i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz termin jego zatwierdzenia. Natomiast (...)  »
Zmiany zasad rozliczania VAT zostaną przesunięte na lipiec 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.04.2020 r.
W związku z realizacją tzw. Tarczy Antykryzysowej w dniu 21 marca 2020 r. przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)  »
Nowa matryca stawek VAT oraz JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.04.2020 r.
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. miały obowiązywać m.in. przepisy regulujące nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT (oparty o Nomenklaturę scaloną (...)  »
Od 1 marca br. wyższa kwota wolna od potrąceń z zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020, strona 18
Do potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, stosuje (...)  »
Od 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT w nowej formie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.03.2020 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą składane zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklarację i ewidencję prowadzoną przez czynnych (...)  »
Nowe oznaczenia towarów i usług w ewidencji VAT od 1 kwietnia 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), (...)  »
Odpis na ZFŚS oraz świadczenie urlopowe w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020, strona 4
Odpis na ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego (...)  »
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do ustalenia odpisów na ZFŚS w 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 01.02.2020, strona 67
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 zakłada, iż w 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do (...)  »
W 2020 r. podatników PIT i CIT nadal obowiązuje PKWiU z 2008 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 20
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2554 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji (...)  »
Modyfikacje w zwolnieniu z pdof dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, strona 5
Od 1 sierpnia 2019 r. ze zwolnienia od pdof korzystają przychody wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof otrzymane przez podatnika (...)  »
Modyfikacje w rozliczaniu pdof w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 5
Zmodyfikowana skala podatkowa, tzw. koszty pracownicze oraz kwota zmniejszająca podatek obowiązywały już w 2019 r. Jednak ubiegłoroczne rozwiązania - i to zarówno te dotyczące rozliczeń (...)  »
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020, strona 8
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Koszty, stawka podatku, kwota zmniejszająca - obowiązujące w 2020 r. przy ustalaniu zaliczki na podatek od dochodów pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 23
Zakłady pracy jako płatnicy są obowiązane pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki PIT od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy/stosunków pokrewnych oraz (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego regulują zobowiązania w podatku VAT przy użyciu mikrorachunku podatkowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.12.2019 r.
Obecnie jednostki samorządu terytorialnego swoje zobowiązania podatkowe regulują na rachunki bankowe właściwych urzędów skarbowych. Rachunki te odrębne są dla każdego rodzaju podatku. Zatem regulując zobowiązania (...)  »
Co zmienia się od 2020 r. w zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.12.2019 r.
Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w (...)  »
Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.12.2019 r.
Zgodnie z obwieszczeniem MRPiPS z dnia 28 listopada 2019 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi (...)  »
Od 2020 r. elektroniczne dokumenty dotyczące odpadów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. gminy będą mogły tworzyć centra usług społecznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2019 r.
Możliwość tworzenia w gminach od 1 stycznia 2020 r. centrów usług społecznych (CUS) daje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych (...)  »
Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro - informacja UZP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE) zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 (...)  »
Czas pracy pracowników medycznych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019, strona 7
Pracownicy podmiotów leczniczych mają normy czasu pracy uregulowane w ustawie o działalności leczniczej. Jak stanowi art. 93 tej ustawy, czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie (...)  »
Opłata paliwowa w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.12.2019 r.
Stawka opłaty paliwowej na 2020 r. wyniesie: 138,49 zł za 1.000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których (...)  »
Regulacje w zakresie PIT i CIT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 4
W niniejszym opracowaniu prezentujemy nowe lub zmienione regulacje z zakresu PIT i CIT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem wprowadzonych ustawą (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2019 r.
W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego Wykazu podatników VAT, Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl przypomina, iż obowiązek zapłaty na rachunek (...)  »
Rezerwowanie w planie audytu na 2020 r. czasu na audyt zlecony
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.11.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty Departament Polityki Wydatkowej przypomina o uwzględnianiu (...)  »
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada br. decyduje o płatniku zasiłków w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.11.2019 r.
Do ustalania prawa i wysokości zasiłków oraz do ich wypłaty w danym roku kalendarzowym zobowiązani są pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 (...)  »
Wymiar czasu pracy dla niepełnosprawnych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019, strona 7
Określone grupy zatrudnionych, jak np. osoby niepełnosprawne czy pracownicy medyczni, mają inne normy czasu pracy niż pracownicy zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy. Krótsze normy czasu (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. nowe warunki stosowania stawki VAT 0% do WDT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.11.2019 r.
Obecnie wymóg posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, stanowi - zgodnie z wykładnią TSUE - (...)  »
Wysokość wpłat na IKZE w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2019 r.
W 2020 r. osoby, które gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), będą mogły dokonywać wpłat na to konto do wysokości 6.272,40 zł. Kwota (...)  »
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2019 r.
W Monitorze Polskim z 13 listopada 2019 r. pod poz. 1067 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. (...)  »
MF podało wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw na rok 2020
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2019 r.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i (...)  »
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 7
Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniają się też wysokości dodatków za pracę w porze nocnej. Kodeksowe dodatki nocne obliczane są jako procent stawki (...)  »
Składki ZUS osób na wychowawczym w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2019 r.
W 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 zł (obecnie wynosi 2.250 zł). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 7
Dla pracowników zatrudnionych na część etatu przepisy nie przewidują odrębnego trybu ustalania wymiaru czasu pracy. Oblicza się go w ten sam sposób, jak dla pracowników (...)  »
Nowy JPK_VAT zastąpi w 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.11.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 18 października 2019 r., pod poz. 1988, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w (...)  »
Zapłata PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. tylko na indywidualny rachunek podatkowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.11.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż od 1 stycznia 2020 r. zapłata PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego będzie (...)  »
Podział części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2020
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.10.2019 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/ w zakładce Rządowy proces legislacyjny opublikowano projekt z dnia 24 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w (...)  »
Wyższe kary grzywny za przestępstwa skarbowe w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2019 r.
Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. będzie wynosiło 2.600 zł. W związku z tym zmienią się w przyszłym roku granice grzywien za przestępstwa skarbowe i wykroczenia (...)  »
Współczynnik urlopowy w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2019 r.
Do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stosuje się współczynnik urlopowy. Ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym i wykorzystuje przy obliczaniu ekwiwalentu, (...)  »
Od 1 stycznia 2020 r. nowa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z 21 października 2019 r. pod poz. 1991 opublikowano rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia (...)  »
Znaczny wzrost świadczenia pielęgnacyjnego od 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2019 r.
Jedną z należności przyznawanych w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych zaliczaną do świadczeń opiekuńczych jest świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do tego świadczenia obwarowane zostało szeregiem (...)  »
Indywidualny rachunek podatkowy do rozliczeń z urzędem skarbowym - od 1 stycznia 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2019 r.
Zgodnie z art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. – wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku (...)  »
Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2019 r.
Minister Środowiska w obwieszczeniu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 866) ogłosił: górne (...)  »
Nowy plik JPK_VAT
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 14
Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy VAT czynni będą wysyłać nowy plik JPK_VAT. Plik ten będzie dokumentem elektronicznym, obejmującym deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję (...)  »
Naliczanie składki na FP i FS w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.10.2019 r.
Zasadniczo obowiązek naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) powiązany jest ściśle z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki na (...)  »
Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. minimalnej płacy na niektóre należności pracownicze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019, strona 7
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 19/2019, str. 65-66, w 2020 r. wynagrodzenie minimalne za pracę wzrośnie o 350 zł i wyniesie 2.600 zł. Jeżeli (...)  »
Minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w roku 2020
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.10.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl poinformowało, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2019 r. w stosunku do kursu euro na dzień (...)  »
Kalendarium ważnych zmian w VAT wchodzących w życie w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2019 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonano wielu istotnych zmian. Kalendarium zmian wchodzących w życie w 2019 r. przedstawiliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 27 z (...)  »
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2019 r. pod poz. 1778 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.