Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.047 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30

PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT

pokaż fragmenty artykułów

Mechanizm podzielonej płatności w nowym pliku JPK_VAT

Redakcja Gazety Podatkowej | 26.08.2020 r.
Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji będą zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowy JPK_VAT, (...)  »

Podzielona płatność w nowym JPK_VAT z deklaracją - wyjaśnienia MF

Redakcja Poradnika VAT | 18.08.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) umieszczono pytania i odpowiedzi dotyczące nowego elektronicznego JPK_VAT z deklaracją, który będzie obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT począwszy od (...)  »

Nota korygująca do faktury wystawionej bez oznaczenia MPP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić wyrazy "mechanizm (...)  »

Czy wszystkie faktury można oznaczać wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.06.2020 r.
Należy wyjaśnić, że nie jest sankcjonowane samo umieszczanie na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" mimo braku takiego obowiązku. Powyższe wynika z objaśnień podatkowych z dnia (...)  »

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - brak adnotacji na fakturze

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2020 r.
Gmina (czynny podatnik VAT) obawia się, że pomimo ustawowego obowiązku sprzedawcy towarów/usług nie będą zamieszczali na fakturach adnotacji "mechanizm podzielonej płatności". Czy gmina może wystawić (...)  »

Gmina a obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności - interpretacja Dyrektora KIS

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
W przypadku zakupu przez jednostki budżetowe gminy (będącej czynnym podatnikiem VAT) towarów/usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT - służących wykonywaniu zadań (...)  »

Kompensata wierzytelności nie zawsze zwalnia z MPP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.02.2020 r.
Podatnicy dokonują niekiedy kompensaty wierzytelności, czyli potrącenia należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta. W Biuletynie Informacyjnym nr 6 z 20 lutego 2020 r. wyjaśniamy, (...)  »

Stosowanie MPP przez powiat

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 2
Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, posiadającą osobowość prawną i wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na (...)  »

MPP i biała lista podatników - sankcje w VAT dla nabywców

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.02.2020 r.
W związku z wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązkiem dokonywania zapłaty należności na rachunki wskazane w białej liście, podatnicy (nabywcy) mogą być (...)  »

Zajęcie wierzytelności przez komornika a obligatoryjny MPP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.02.2020 r.
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania w przypadku zapłaty wierzytelności zajętej przez komornika. Tak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 (...)  »

Objaśnienia podatkowe w sprawie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.01.2020 r.
W dniu 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, które przedstawiają zasady działania obligatoryjnego MPP na gruncie podatku (...)  »

Korekta faktur sprzedaży objętych MPP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.01.2020 r.
Fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Powinna ona zawierać informacje wymienione w art. 106j (...)  »

Split payment

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 29
W określonych przypadkach podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu, gdy pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", płatność została dokonana z (...)  »

Zapłata zaliczki w MPP

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.01.2020 r.
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie przy regulowaniu należności przez nabywcę, jeżeli przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy (...)  »

Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2020 r.
Od 1 listopada 2019 r., w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzono obligatoryjną wersję mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP), która funkcjonuje równolegle z dotychczasową dobrowolną (...)  »

Zastosowanie MPP w gminach

Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 17
Czy gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dokonując zakupu usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (ale związanych z działalnością pozostającą poza zakresem podatku (...)  »

Przekazywanie składek do ZUS ze środków na rachunku VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.12.2019 r.
Rachunek VAT funkcjonuje w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy lub prowadzonym dla celów działalności gospodarczej rachunkiem w SKOK. Jest on przeznaczony do obsługi płatności za (...)  »

Składki ZUS można opłacać z rachunku VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. można regulować należności m.in. z tytułu składek ZUS środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Taką możliwość wprowadziła ustawa z dnia (...)  »

Praktyczne zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.12.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy VAT mają obowiązek zastosować mechanizm podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za zakupy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr (...)  »

Sankcje za niestosowanie split payment

Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2019 r.
Niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku, gdy jest on obowiązkowy, wiąże się z ryzykiem otrzymania dotkliwej grzywny. Kara grozi nie tylko za rozliczenie się z (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności - od 1 listopada 2019 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.11.2019 r.
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy albo (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności a koszty podatkowe

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów m.in. kosztu w tej (...)  »

Wystawienie faktury zaliczkowej przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy zobowiązani są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zapłaty w tej formie należy dokonywać obligatoryjnie za towary/usługi wymienione w (...)  »

W jaki sposób dokonujemy zapłaty kontrahentowi w mechanizmie podzielonej płatności?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2019 r.
Zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności należy dokonywać w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w (...)  »

Split payment pomiędzy podatnikami VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.11.2019 r.
Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności - w świetle nowych regulacji i wyjaśnień M. F.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.11.2019 r.
Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) w wersji obowiązkowej. Odtąd MPP ma charakter dobrowolny lub (...)  »

Sankcje w VAT dla odbiorcy faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.10.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. sankcje w VAT będą grozić nabywcy towaru lub usługi, który pomimo obowiązku nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności. Wówczas (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności - zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.10.2019 r.
W obecnie obowiązującym stanie prawnym mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) ma charakter dobrowolny. Od 1 listopada 2019 r. wejdą w życie zmiany dotyczące MPP, polegające (...)  »

Sankcje za niestosowanie split payment w księgach nabywcy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.10.2019 r.
Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza (...)  »

Od 1 listopada 2019 r. zmiany w stosowaniu split payment

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 6
Split payment funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Jednak do tej pory to podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać (...)  »

Przepisy przejściowe przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności - wyjaśnienia MF

Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.10.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego - komunikat Ministerstwa Finansów

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.10.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. – (...)  »

Zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.10.2019 r.
Rachunek VAT funkcjonuje w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy lub prowadzonym dla celów działalności gospodarczej rachunkiem w SKOK. Przeznaczony jest on do obsługi płatności za (...)  »

Likwidacja odwrotnego obciążenia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.09.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nie będą stosowali w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Będzie ona (...)  »

Praktyczne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2019 r.
W dniu 9 sierpnia 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751), która (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności - ważne zmiany w VAT i w podatku dochodowym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.09.2019 r.
Od 1 lipca 2018 r. w ustawie o VAT uregulowano zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP). Polega on na tym, że podatnicy, którzy otrzymali (...)  »

Kalendarium ważnych zmian w VAT wchodzących w życie w 2019 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.09.2019 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono wiele ważnych zmian, dla których wskazano różne terminy wejścia w życie. Opisywaliśmy je na łamach naszego czasopisma. W (...)  »

Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.09.2019 r.
Gmina otrzymała fakturę zakupu. Podatek VAT wynikający z faktury zamierza uregulować przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy gmina może kontrahentowi przelać kwotę podatku z otrzymanej (...)  »

Skutki mechanizmu podzielonej płatności na gruncie przepisów o podatku dochodowym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.09.2019 r.
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (...)  »

Nowe regulacje w stosowaniu split payment od 1 listopada 2019 r.

Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.08.2019 r.
Obecnie podatnicy VAT, którzy otrzymali fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dobrowolnie dokonać płatności należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności (split (...)  »

Nowe oznaczenia na fakturze

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o VAT dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Podstawowym ich celem jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego (...)  »

Zmiany w ustawie o VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.07.2019 r.
Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany (...)  »

Wkrótce nowy elektroniczny wykaz zarejestrowanych podatników VAT oraz obowiązkowy split payment

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2019 r.
Od 1 września 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z nowego elektronicznego wykazu podmiotów, który umożliwi im dostęp do większej ilości informacji przy weryfikacji danego (...)  »

Obowiązkowy split payment

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.07.2019 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2019 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności - wybrane problemy

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2019 r.
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP). Zgodnie z art. 108a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, podatnicy, (...)  »

Zapłata należności w systemie split payment za kilka faktur

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.06.2019 r.
Od 1 września 2019 r. niektórzy podatnicy zostaną objęci obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W projekcie zmian m.in. do ustawy o VAT (nr UA 45) (...)  »

Wysokie kary za niestosowanie podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.06.2019 r.
Resort finansów planuje od 1 września 2019 r. zobowiązać niektóre branże do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności przy fakturach walutowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.06.2019 r.
Należność wykazana w fakturze może być wyrażona w walucie obcej. Dotyczy to także transakcji realizowanych między polskimi przedsiębiorcami. Z tym, że fakturowanie transakcji w walucie (...)  »

Kto od 1 września 2019 r. będzie obowiązkowo stosował split payment?

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2019 r.
Niektóre grupy podatników VAT już od 1 września 2019 r. będą musiały obowiązkowo stosować mechanizm podzielonej płatności. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku (...)  »

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2019 r.
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt (z dnia 14 maja 2019 r.) nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada zastąpienie odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem (...)  »

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w niektórych branżach - projektowane zmiany w VAT

Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.05.2019 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy z dnia 14 maja 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (...)  »

Modernizacja źródeł ciepła przez miasto - mechanizm podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2019 r.
Jeżeli usługi świadczone przez wykonawców na rzecz miasta są usługami wskazanymi w załączniku nr 14 do ustawy o VAT i są nabywane przez miasto w (...)  »

Ostateczna decyzja Rady UE w sprawie obowiązkowego split payment

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.03.2019 r.
W dniu 22 lutego 2019 r. została opublikowana decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia (...)  »

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w 2019 r.

Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019, strona 7
Przepisy regulujące funkcjonowanie systemu podzielonej płatności określone zostały w art. 108a-108d ustawy o VAT. Przy zastosowaniu tej metody płatność za nabyte towary czy usługi jest (...)  »

Obowiązkowy split payment dla towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.02.2019 r.
Ministerstwo Finansów uzyskało wstępną zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowego stosowania mechanizmu split payment w niektórych branżach. Obligatoryjna podzielona płatność w założeniu ma dotyczyć towarów (...)  »

Podzielona płatność podatku VAT w praktyce

Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2019 r.
Od momentu wprowadzenia do ustawy o VAT przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, tj. od 1 lipca 2018 r. pojawiło się wśród podatników wiele wątpliwości związanych (...)  »

Zapłata zaliczek na rzecz komorników sądowych

Poradnik VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019, strona 12
Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zapłaty przez gminę zaliczek na rzecz komorników sądowych za świadczone przez nich usługi opodatkowane podatkiem VAT (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności a uregulowanie zaliczki na podstawie wezwania do jej uiszczenia – interpretacja KIS

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.12.2018 r.
Dokonywanie zapłaty na podstawie wezwania do uiszczenia zaliczki nie uprawnia do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 (...)  »

Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe?

Poradnik VAT nr 22 (478) z dnia 20.11.2018, strona 5
Regulacje dotyczące zasad funkcjonowania systemu podzielonej płatności określone są w art. 108a-108d ustawy o VAT. Istotą tej metody - co już wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach (...)  »

Postanowienia umowne wykluczające podzieloną płatność

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2018 r.
Gmina jako czynny podatnik VAT podjęła decyzję o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do swoich sprzedawców. Sprzedawca usługi wystąpił jednak do gminy z pismem, (...)  »

Split payment a rozliczenie faktury korygującej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2018 r.
Gmina otrzymała fakturę za zakupiony towar oraz fakturę korygującą, tytułem zwrotu części towaru. Należność za fakturę gmina chciała zapłacić przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Czy (...)  »

Planowane zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2018 r.
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP). Przypominamy, że polega on na możliwości rozdzielenia płatności (część/całość podatku VAT wykazanego (...)  »

Zastosowanie split payment w gminach

Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2018 r.
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Jako jednostka samorządu terytorialnego dokonuje nabycia towarów i usług w ramach działalności niepodlegającej opodatkowaniu, zwolnionej oraz opodatkowanej. Czy w związku (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienie MF

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2018 r.
Autora interpelacji poselskiej nr 22832 zaniepokoiło wiele kwestii związanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) w jednostkach samorządu terytorialnego (m.in. zapłata z zastosowaniem MPP (...)  »

Mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. - zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2018 r.
Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy będzie jej przysługiwało prawo do zwrotu VAT w przyspieszonym terminie, jeżeli zdecyduje się stosować mechanizm podzielonej płatności? Czy termin (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.