Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 września 2021 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.639 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: do 30 września - czas na przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS Uwaga: do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
Co nowego w 2021 roku?
Forma i wysokość wniesienia wadium w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Obowiązująca od początku tego roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych uzależnia kwestie żądania wniesienia wadium jedynie od woli zamawiającego. Bez znaczenia jest w tym przypadku (...)  »
Zamawiający musi opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021
Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy jest nowością wprowadzoną przez Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w styczniu br. Na mocy (...)  »
Rodzaje i możliwości wyboru trybu udzielenia zamówienia w nowej Pzp
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Dokonanie wyboru właściwego trybu determinuje całe dalsze postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający (...)  »
Udzielanie zamówień na usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość (...)  »
Mediacja jako sposób polubownego rozwiązania sporów w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Nowa, obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa - Prawo zamówień publicznych, po raz pierwszy wprowadza możliwość zawierania ugód w drodze różnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. (...)  »
Stosowanie standardu rachunku kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nas stosowanie standardu rachunku kosztów, które zwiększyło czasochłonność pracy w księgowości oraz wymusiło (...)  »
Powołanie komisji przetargowej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jakie osoby można skierować do przygotowania postępowania? Czy trzeba powołać komisję przetargową? Zasadniczo (...)  »
Nowe formularze sprawozdań Rb-N i Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2021 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse, opublikowało nowe formularze sprawozdań Rb-N i Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (tj. instytucji kultury, SP ZOZ, samorządowych (...)  »
Zwolnienie z pdof dla świadczeń z ZFŚS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia finansując je z ZFŚS. Czy z powodu pandemii w 2021 r. nadal obowiązują podwyższone limity zwolnienia z pdof dla tych świadczeń, (...)  »
Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Konflikt interesów osób wykonujących czynności w postępowaniu według nowego Pzp
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Zamawiający, organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma obowiązek zapewnić, aby czynności wykonywane w tym postępowaniu były prowadzone przez osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm. Zaistnienie (...)  »
Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Bardzo często firmy ubiegające się o zamówienie publiczne nie są w stanie wykonać zamówienia, wykorzystując do tego tylko własne zasoby. W związku z tym korzystają (...)  »
Nowe podstawy wykluczania wykonawców z przetargu
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła znaczące zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Zmiana ta polega głównie na przesunięciu (...)  »
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Od 1 stycznia br. zamawiający udzielający zamówień publicznych muszą stosować się do przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Chociaż nowa ustawa powiela wiele rozwiązań funkcjonujących od (...)  »
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów i karalności w nowym Pzp
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
Jaką treść powinny mieć oświadczenia dotyczące konfliktu interesów i karalności, o których mowa w nowym Prawie zamówień publicznych, obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.? Znane (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Wdrażanie PPK w podmiotach zatrudniających należących do sektora finansów publicznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania przepisów ustawy o PPK zobowiązane zostały m.in. podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych (art. 137 ustawy o (...)  »
Zasada efektywności w nowym Prawie Zamówień Publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2021 r.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina o tym, że 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień (...)  »
Zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.12.2020 r.
W jaki sposób będzie się dokonywać "zwrotu" wadium złożonego w formie niepieniężnej wg przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych? Chodzi w głównej mierze o najczęściej (...)  »
Nowe Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 27.12.2020 r.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). Obecna ustawa obowiązuje już 16 (...)  »
Termin wniesienia i zwrotu wadium w nowym Prawie zamówień publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2020 r.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., zmienia (...)  »
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Pracownicy medyczni mają odrębnie uregulowane normy czasu pracy. Wynikają one z ustawy o działalności leczniczej. Ustalając wymiar czasu pracy w 2021 r. dla tej grupy (...)  »
Wpływ podwyżki najniższej płacy na wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r., jak co roku, ulegnie zwiększeniu minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane dla pracowników. Przełoży się to odpowiednio m.in. na wzrost (...)  »
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020
Ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r., wprowadza nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, różnicując je na te w odniesieniu do (...)  »
Uregulowania covidowe w podatku dochodowym w 2021 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 04.12.2020 r.
W nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) znalazło się wydłużenie okresu funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych do tych ustaw w trakcie (...)  »
Ile wyniesie w 2021 r. współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do (...)  »
Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2021 r. minimalnej płacy na niektóre parametry z zakresu prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 01.12.2020
Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł (§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie (...)  »
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Firma bierze udział w przetargach na zamówienia publiczne. Jako wykonawca często korzysta ze wsparcia podwykonawców. Czy na podstawie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych będzie można (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Pracownicy mogą wykonywać pracę w różnych porach dnia, a także w nocy. Ze względu na uciążliwość nocnej pracy ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia. Na (...)  »
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
UCHWALONA PRZEZ SEJM Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze finansów publicznych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Część osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy ma normy czasu pracy określone w przepisach odrębnych. Do takich pracowników zaliczają się m.in. osoby niepełnosprawne. Ich czas (...)  »
Od 2021 r. PPK w sektorze publicznym
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.11.2020 r.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Od tej daty PPK będzie musiał wdrożyć m.in. sektor finansów publicznych, bez (...)  »
Nowe oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2020 r.
Proszę o wskazanie prawidłowego sposobu składania przez pracowników zamawiającego oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020
Nie wszyscy pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu z nich jest zatrudnionych na część etatu, co skutkuje niższą liczbą godzin do przepracowania (...)  »
Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Obowiązek prowadzenia analizy potrzeb i wymagań od 2021 r. będzie dotyczył zamawiających publicznych, wszczynających postępowania dla zamówień klasycznych o wartości równej lub większej od progów (...)  »
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przynosi ona szereg zmian, które mają usprawnić proces udzielania zamówień. (...)  »
Planowane zmiany w CIT/PIT w 2021 r.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 22.10.2020 r.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od przyszłego roku mają wejść w życie przepisy wprowadzające zmiany w ustawach o podatku dochodowym, m.in. zakładające rewolucyjne (...)  »
Wiążąca informacja stawkowa - zmiany planowane od 1 stycznia 2021 r.
Redakcja Poradnika VAT | 17.10.2020 r.
Od 1 stycznia 2021 r. planowane są istotne zmiany w ustawie o VAT. Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Od stycznia 2021 r. wzrost świadczenia pielęgnacyjnego
Redakcja Gazety Podatkowej | 14.10.2020 r.
Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych. Możliwość jego otrzymania mają m.in. rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej (...)  »
Kolejne zmiany w przepisach o VAT od 2021 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.10.2020 r.
Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić w 2021 r. kolejne zmiany do ustawy o VAT. Oprócz tzw. pakietu slim VAT planuje także doprecyzować i uzupełnić przepisy, które (...)  »
Od 1 stycznia 2021 r. wzrost najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.10.2020 r.
Świadczenia chorobowe należne pracownikom, tj.: wynagrodzenie chorobowe, wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy oblicza się (...)  »
Składki na FP i FS w 2021 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 06.10.2020 r.
Dla celów ustalenia obowiązku opłacenia składek na FP i FS istotna jest wysokość podstawy wymiaru, od której są naliczane za daną osobę składki na ubezpieczenia (...)  »
Zawieranie umów o zamówienia publiczne na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020
Z początkiem nowego roku wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zastąpi wielokrotnie nowelizowany, obecnie jeszcze obwiązujący akt. Spore zmiany obejmą (...)  »
Składki ZUS w 2021 r. po wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 25.09.2020 r.
Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2.800 zł. Taką jego kwotę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 (...)  »
Planowane zmiany dotyczące sprawozdań w zakresie operacji finansowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.09.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z 15 września 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów (...)  »
Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.
Redakcja Gazety Podatkowej | 23.09.2020 r.
Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 15 września 2020 r. (Dz. U. poz. 1596) określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej (...)  »
Uproszczenia w rozliczaniu VAT już od stycznia 2021 r. - projekt ustawy
Redakcja Poradnika VAT | 11.09.2020 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (nr (...)  »
Opłaty lokalne w 2021 r. będą wyższe
Redakcja Gazety Podatkowej | 19.08.2020 r.
Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 673) określił (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.