Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 3 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.896 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki pomocy społecznej
pokaż fragmenty artykułów
Prawo do urlopu wypoczynkowego po przerwie w korzystaniu z urlopu wychowawczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.11.2018 r.
Pracownik samorządowy przebywał na urlopie wychowawczym od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Od 18 września 2018 r. ponownie będzie korzystał z (...)  »
ZUS pracownicy korzystającej z kolejnej części urlopu wychowawczego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.11.2018 r.
Pracownica placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywała do końca sierpnia br. na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 września br. wróciła (...)  »
Pracownik samorządowy też podlega limitom
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.11.2018 r.
Pracownicy zatrudniani w Domu Opieki Społecznej (podlegającym pod urząd gminy) w większości pracują na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czy do pracowników takich (...)  »
Odprawa wypłacana pracownikowi samorządowemu powołanemu do terytorialnej służby wojskowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018, strona 38
Z jakiego rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej należy wypłacić odprawę pracownikowi samorządowemu powołanemu do terytorialnej służby wojskowej? Z dyspozycji art. 125 ustawy z dnia 21 (...)  »
Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2018 r.
Czy pracownik samorządowy może odpracować wyjście z pracy w celach prywatnych wcześniej niż faktycznie ono nastąpi, w tym w wolną sobotę? Na mocy art. 43 (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego po okresie pobierania zasiłku chorobowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.10.2018 r.
Pracownica jednostki samorządowej jest zatrudniona od 1 września 2017 r. za wynagrodzeniem określonym na poziomie minimalnej płacy. W styczniu 2018 r. nabyła prawo do dodatku (...)  »
Świadczenie rehabilitacyjne mimo osiągnięcia wieku emerytalnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2018 r.
Pracownik Domu Pomocy Społecznej przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jego niezdolność spowodowana jest wypadkiem przy pracy, dlatego pobiera on zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Pracownik ten (...)  »
Zwolnienie z CIT dochodów uzyskiwanych przez Centrum Integracji Społecznej – interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2018 r.
Dochody uzyskiwane przez Centrum Integracji Społecznej, przeznaczone na cele statutowe w zakresie pomocy społecznej, korzystają ze zwolnienia z CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Dochody centrum integracji społecznej – warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2018 r.
Dochody uzyskane przez centrum integracji społecznej z wykonywanych usług korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Tak wynika (...)  »
Zwrot kosztów związanych z używaniem prywatnych samochodów w jazdach lokalnych pracowników jednostki budżetowej
Serwis Podatkowy nr 10 (274) z dnia 10.10.2018, strona 36
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.403.2018.2.MS) "(...) Wnioskodawca jest jednostką budżetową X. Wykonuje zadania własne X, jako ośrodek (...)  »
Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny samorządowca tylko na wniosek
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2018 r.
Jesteśmy jednostką samorządową. Nasi pracownicy pracują czasami w nadgodzinach, za które otrzymują wynagrodzenie albo czas wolny. Do tej pory większość pracowników deklarowała przed terminem najbliższej (...)  »
Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawozdaniu Rb-N
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Na podstawie upoważnienia od urzędu gminy, realizujemy zadania związane z egzekwowaniem i ewidencjonowaniem spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W której pozycji (...)  »
Sfinansowanie pracownikom biletów na transport miejski - bez skutków w PIT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.09.2018 r.
Zakup przez pracodawcę usługi 90-dniowego biletu komunikacji miejskiej, dokonany poprzez doładowanie kart usług publicznych, z których pracownicy korzystają do celów służbowych i prywatnych, nie stanowi (...)  »
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018
Czy jednostka budżetowa zatrudniająca około 30 pracowników ma obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Jeśli tak, to jak tworzy się taki fundusz i jak powinna (...)  »
Prawo do trzynastki przy rozwiązaniu stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek nr 69 do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018, strona 4
Jesteśmy jednostką samorządową. Zatrudniliśmy pracownika na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., ale pracownik ten zakończył pracę z końcem czerwca br. w (...)  »
Koszty uzyskania przychodów u pracownika samorządowego, któremu wypłacono sześciomiesięczną odprawę emerytalną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018, strona 32
Pracownik samorządowy z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego odchodzi na emeryturę. W związku z tym wypłacimy mu sześciomiesięczną odprawę emerytalną. Czy przy obliczaniu zaliczki na (...)  »
Ujęcie wydatków na zakup odzieży ochronnej bhp w klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018, strona 45
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej, 302 czy 421, ująć wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp? Ponoszone przez pracodawcę wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp (odzieży (...)  »
Nie trzeba usuwać z akt osobowych danych nadmiarowych, pobranych zgodnie z prawem – stanowisko MRPiPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.07.2018 r.
Pracodawca zatrudniając pracownika pozyskuje, a następnie przechowuje niezbędne w tym zakresie dane osobowe. Na przestrzeni lat przepisy regulujące ich katalog ulegały zmianie, zazwyczaj go zawężając. (...)  »
Spłata należności budżetowej, objętej wcześniej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 01.07.2018, strona 39
Na koniec 2017 r. dokonano odpisu aktualizującego wartość należności budżetowej. Odpis ten odniesiono częściowo w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (odpis na należność główną) i częściowo (...)  »
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i realizowania wydatków publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2018 r.
Czy w zakresie planowania i realizowania wydatków publicznych można podlegać odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce budżetowej związane jest z (...)  »
Dodatek za nadgodziny dla pracowników samorządowych w planie finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (987) z dnia 01.06.2018, strona 70
Jesteśmy jednostką budżetową gminy. Planujemy wprowadzić w regulaminie wynagradzania dodatkowe świadczenia na niektórych stanowiskach pracy, które wymagają dużej dyspozycyjności. Chodzi o dodatek za pracę w (...)  »
Wypłata nagrody jubileuszowej, w tym po opóźnionym udokumentowaniu stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 01.06.2018, strona 34
1) Pracownik samorządowy w końcu marca 2018 r. uzyskał staż i otrzymał nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Następnie doniósł nieznane nam dotychczas świadectwo, dzięki (...)  »
Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018, strona 43
Samorządowa jednostka budżetowa nabyła od osoby fizycznej ruchomości, w związku z czym zobowiązana była do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej (...)  »
Czy należy przeksięgować środki trwałe z konta 011 na 013 w związku ze zmianą limitów podatkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018, strona 39
Jesteśmy jednostką budżetową. Na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2018 r. podwyższono limit wartości środków trwałych, dla których (...)  »
Wypłata nagrody dla dyrektora jednostki budżetowej z oszczędności funduszu płac
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2018 r.
Czy dyrektorowi jednostki budżetowej podległej pod urząd miasta można wypłacić oszczędności z funduszu płac jednostki, skoro jest zarządzenie o wynagrodzeniu dla takich osób ze szczegółowymi (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownicy często korzystającej ze zwolnień lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018, strona 40
Czy pracodawca może odmówić wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) pracownicy samorządowej, która w ubiegłym roku ze względu na zagrożoną ciążę często korzystała ze zwolnień (...)  »
Klasyfikacja wydatków na badania wstępne kandydata do pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018, strona 48
Z jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych opłacić fakturę za badania wstępne kandydata do pracy wystawioną przez ośrodek medycyny pracy? Paragraf 428 to paragraf do zakupu (...)  »
Brak przychodu z udziału w szkoleniach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (461) z dnia 01.03.2018, strona 33
U nauczycieli, pedagogów i pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej nie powstaje przychód z tytułu udziału w sfinansowanych ze środków samorządu szkoleniach i warsztatach w zakresie (...)  »
Ponowne zatrudnienie głównego księgowego w samorządzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 01.01.2018, strona 33
Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną podlegającą pod gminę i zatrudniamy pracowników w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Z dniem 31 grudnia 2017 r. główny księgowy (...)  »
Ewidencja i klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont lub ulepszenie w domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017, strona 39
Jesteśmy domem pomocy społecznej (jednostka budżetowa). Czy wymiana poręczy przy schodach jest remontem, jeżeli dotychczasowa spełnia swoją funkcję, a wymiana nastąpi ze względów estetycznych? Jaki (...)  »
Klasyfikacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017, strona 41
Do jakiego paragrafu dochodów zaklasyfikować dochody osiągane z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej - do paragrafu 092, czy 097? W (...)  »
Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017, strona 47
Pracownica (radca prawny) była zatrudniona w jednostce budżetowej (Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) na 1/6 etatu do 31 maja 2005 r. Jej umowa o pracę została (...)  »
Dokumentowanie sprzedaży przez podmiot zwolniony z VAT
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 04.09.2017, strona 6
Jesteśmy domem pomocy społecznej prowadzonym przez stowarzyszenie. Usługi pomocy społecznej są zwolnione z VAT. W naszym domu przebywają mieszkańcy kierowani z danej gminy. Czy możemy (...)  »
Udzielenie pracownikowi jednostki budżetowej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 01.08.2017, strona 41
Jednostka budżetowa udzieliła pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Czy udzielenie takiej pożyczki powinna zaksięgować jako zmniejszenie ZFŚS? (...)  »
Ewidencja pozabilansowa - zapisy w dzienniku w porządku chronologicznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017, strona 39
Prowadzimy działalność w formie jednostki budżetowej. Zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ewidencji pozabilansowej niezbędnej do prawidłowego sporządzenia sprawozdań budżetowych. Ewidencja pozabilansowa prowadzona jest w celu wiernego (...)  »
Dopłaty na wyżywienie dziecka otrzymywane przez przedszkole
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017, strona 28
Czy prawidłowe jest dokumentowanie fakturą dopłat przekazywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) na rzecz przedszkola niepublicznego na żywienie dzieci? Z dopłat korzystają tylko niektóre (...)  »
Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego zatrudnionego w dwóch miejscach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017, strona 37
Pracownik jest zatrudniony od listopada 2012 r. w wymiarze 1/2 etatu w podstawowym miejscu pracy jakim jest centrum administracyjne obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od stycznia 2017 (...)  »
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej w klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017, strona 39
Czy odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej (za zalanie budynku) powinno być obecnie klasyfikowane w paragrafie 097, czy 095? Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło (...)  »
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017, strona 38
Niektóre świadczenia wypłacane pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są opodatkowane podatkiem dochodowym. Czy jednostka budżetowa ma prawo wykazać w sprawozdaniu Rb-27S wynagrodzenie z tytułu (...)  »
Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017, strona 37
Czy główny księgowy jednostki budżetowej, który zgodnie z Kodeksem pracy nie ma ewidencjonowanego czasu pracy, powinien mieć z góry ustalone sztywne godziny pracy, np. od (...)  »
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 01.01.2017, strona 37
Ośrodek interwencji kryzysowej (jednostka budżetowa) zakupił komputer, w skład którego wchodzi stacja główna, monitor i program Office. Łączna wartość zakupu nie przekracza 3.500 zł. Czy (...)  »
Zakup dekoracji świątecznych w księgach domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 01.01.2017, strona 35
Na potrzeby domu pomocy społecznej (jednostka budżetowa) zakupiono dekoracje świąteczne. Jak ująć taki zakup w księgach rachunkowych i jaki paragraf wydatków zastosować? Zakupione na potrzeby (...)  »
Wydatek polegający na wypłacie odprawy pośmiertnej w klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Czy wydatek polegający na wypłacie rodzinie odprawy pośmiertnej po śmierci pracownika może być klasyfikowany do paragrafu 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"? W razie śmierci pracownika w (...)  »
Ewidencja wyposażenia w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Jesteśmy domem pomocy społecznej (samorządową jednostką budżetową). Czy do pozostałych środków trwałych objętych ewidencją należy zaliczyć wyposażenie, które jest przymocowane do ściany, np. zlewozmywaki, dozowniki (...)  »
Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji bilansowej w związku z uchyleniem trwałego zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 01.11.2016
Jednostka budżetowa posiadała w trwałym zarządzie budynek, w którym mieściła się jej siedziba. W związku ze zmianą siedziby trwały zarząd został uchylony. Jak wyksięgować budynek (...)  »
Ewidencja tantiem w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Prowadzimy działalność w formie jednostki budżetowej. Na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnym wnosimy opłaty (tantiemy). Jak ująć te opłaty w księgach (...)  »
Ustalenie wysokości odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 01.10.2016
Pracownica samorządowa rozwiązała umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Nastąpiło to w trakcie miesiąca, przez co jej wynagrodzenie (zasadnicze określone w stawce (...)  »
Uwzględnianie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 01.10.2016
Jesteśmy jednostką budżetową. Pracownicy otrzymują dodatki specjalne na różne okresy. Kiedy należy ująć taki dodatek w podstawie trzynastki? Jak postąpić, jeżeli np. jeden z pracowników (...)  »
Prezentacja należności w sprawozdaniu budżetowym RB-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy w sprawozdaniu RB-27S powinniśmy wykazywać wszystkie wpływy należności na rachunek bieżący naszej jednostki, czy tylko te, które zostały ujęte w (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup urządzeń i ich montaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Jesteśmy jednostką budżetową. Zakupiliśmy urządzenie klimatyzacyjne wraz z usługą montażu, co udokumentowane zostało oddzielnymi fakturami. Urządzenie klimatyzacyjne, które nie zostało wbudowane na stałe w konstrukcję (...)  »
Limit zatrudnienia na umowach terminowych w jednostce samorządowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 01.09.2016
W jednostkach samorządowych nie są zawierane umowy na okres próbny, które zgodnie z Kodeksem pracy mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. Czy w związku z tym (...)  »
Remont pomieszczeń ośrodka pomocy społecznej służących obsłudze programu "Rodzina 500+"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 01.08.2016
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Gmina zleciła nam obsługę programu "Rodzina 500+". Jak zaksięgować koszty remontu pomieszczeń naszego ośrodka służących obsłudze tego programu i otrzymane z (...)  »
Koszt naprawy monitoringu w klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 01.07.2016
Ostatnio po silnej burzy musieliśmy naprawić monitoring. Czy fakturę za tę naprawę powinniśmy ująć w paragrafie 427, czy 430? Poniesiony przez jednostkę wydatek na naprawę (...)  »
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowe przeglądy gaśnic
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Jesteśmy domem pomocy społecznej (jednostką budżetową). Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki ponoszone na okresowe przeglądy gaśnic? Wydatki związane z okresowymi przeglądami gaśnic, które stanowią kontrolę (...)  »
Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
W jednostce budżetowej po zaksięgowaniu naliczonych składek ZUS i przelewów do ZUS na koncie 229 pozostało saldo Ma. Jest to kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od (...)  »
Ewidencja zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich? Czy takie umowy należy ujmować w zaangażowaniu lat przyszłych, czy tylko roku (...)  »
Ewidencja faktur za leki i usługi telekomunikacyjne w księgach samorządowej jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 01.04.2016
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (domem pomocy społecznej). Na jakich kontach księgowych powinniśmy ująć fakturę za leki? Na fakturze jest wykazana kwota do wysokości limitu i (...)  »
Potrącenia niealimentacyjne z wynagrodzenia i jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016, strona 7
Pracownica zatrudniona w jednostce budżetowej ma wynagrodzenie zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. W dniu 1 sierpnia 2016 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej (...)  »
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych, które do końca roku nie zostały przekazane do budżetu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 01.02.2016
Jako jednostka budżetowa zobowiązani jesteśmy do odprowadzania środków pieniężnych z tytułu pobranych dochodów budżetowych na rachunek budżetu. W której pozycji bilansu wykazać środki, które do (...)  »
VAT w jednostce budżetowej gminy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016, strona 6
Jesteśmy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Realizujemy zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jesteśmy jednostką samorządową. Kierownik MOPS kieruje na podstawie decyzji osoby do domu (...)  »
Środki pieniężne pomyłkowo wpłacone na subkonto wydatków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 01.12.2015
W samorządowej jednostce budżetowej na subkonto wydatków wpłynęła kwota, która powinna trafić na subkonto dochodów. Jest to kwota przypisanych dochodów budżetowych, ujęta na koncie 221. (...)  »
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 01.12.2015
Ukończyłam humanistyczne studia magisterskie i studia podyplomowe na kierunku księgowość małych i średnich przedsiębiorstw. Od 3,5 roku pracuję jako księgowa w prywatnej firmie. Czy takie (...)  »
Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
W ośrodku pomocy społecznej zatrudnialiśmy pracownika socjalnego, który we wrześniu 2015 r. nabył prawo do kolejnego urlopu dodatkowego, mimo że przez rok korzystał z urlopów (...)  »
Zakup znaczków pocztowych w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 01.11.2015
Na jakim koncie ewidencjonować w jednostce budżetowej zakup znaczków pocztowych? Do jakiego paragrafu zaliczyć taki wydatek? Znaczki pocztowe służą jako środek do uiszczania opłaty za (...)  »
Szczepienia ochronne, których obowiązek finansowania spoczywa na pracodawcy, nie generują przychodu - interpretacja Ministra Finansów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Problem Pracownicy socjalni wnioskodawcy w ramach obowiązków służbowych świadczą pracę w środowisku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z uwagi na to, że większość czasu (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.