Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
Służby mundurowe
pokaż fragmenty artykułów
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika powracającego do pracy w trakcie miesiąca po zakończeniu urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Pracownica jest wynagradzana w stałej miesięcznej wysokości (6.000 zł). Do 14 maja br. przebywała na urlopie rodzicielskim i pobierała zasiłek macierzyński (w wysokości 80% podstawy (...)  »
Świadczenie pieniężne dla członków rodziny służb mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023
Z dniem 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa gwarantująca wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy podczas (...)  »
Nowe kody wykorzystywane przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 12 maja 2023 r. rozporządzenia (...)  »
Kwota minimalna a naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2023 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2023 r.
Od jakiej kwoty mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w 2023 r.? W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia (...)  »
Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
1) Pracownik złożył wniosek o 2 dni urlopu opiekuńczego z uwagi na konieczność zapewnienia opieki matce w pierwszych dniach po operacji. Ze względu na organizację (...)  »
Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Po nowelizacji Kodeksu pracy rozszerzono treść art. 942 K.p. o obowiązkach informacyjnych względem pracowników. Czy pracodawca jest zobligowany przekazywać te informacje wszystkim pracownikom, także korzystającym (...)  »
Korzystanie z urlopu opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
1) Pracownik zawnioskował o 3 dni urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad chorą matką. Czy oprócz wniosku powinniśmy żądać od pracownika zaświadczenia lekarskiego? Nie, (...)  »
Decyzja o odmowie naliczenia byłemu funkcjonariuszowi Policji ekwiwalentu za dyżury domowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.05.2023 r.
Czy komendant powiatowy Policji powinien wydać zaświadczenie na wniosek byłego funkcjonariusza o naliczenie ekwiwalentu za dyżury domowe? Według funkcjonariusza przysługuje mu z ww. tytułu świadczenie (...)  »
Udzielanie zamówień publicznych on-line
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
Proces elektronizacji zamówień publicznych trwa w naszym kraju już od kilku lat. Jego zwieńczeniem jest pełne uruchomienie platformy e-Zamówienia, która udostępnia bezpłatnie usługi elektroniczne wspierające (...)  »
Odpowiedź MON na interpelację w sprawie pozyskania mieszkań służbowych dla żołnierzy zawodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.05.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 39913 w sprawie pozyskania mieszkań służbowych dla żołnierzy zawodowych, udzielonej 18 kwietnia 2023 r., sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony (...)  »
Członkowie rodziny funkcjonariuszy służb mundurowych mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Z dniem 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy (...)  »
Odpowiedź MRiPS na interpelację w sprawie problemu emerytów mundurowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 39960 w sprawie problemu emerytów mundurowych. W odpowiedzi tej wyjaśniono, że (...)  »
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku wcześniejszej wpłaty składek na PPK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.04.2023 r.
Czy wpłata składek na konto PPK w terminie wcześniejszym niż ustawowy (tzn. jeszcze w miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane) stanowić będzie naruszenie dyscypliny (...)  »
Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Tryb podstawowy udzielania zamówienia to tryb, który po wejściu w życie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych zastąpił najbardziej powszechny pod rządami poprzedniej ustawy tryb (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej przez głównego księgowego będącego członkiem korpusu służby cywilnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2023 r.
Czy główny księgowy Komendy Powiatowej PSP zatrudniony jako pracownik w służbie cywilnej może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych (biuro rachunkowe)? Osoba (...)  »
Pomniejszanie diety o koszt posiłku w odniesieniu do doby podróży
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023
Pracownik odbył kilkudniową krajową podróż służbową, w czasie której miał zapewnione przez pracodawcę całodzienne bezpłatne wyżywienie. Ostatnia doba podróży upłynęła około godziny 1700, pracownik nie (...)  »
Zaangażowanie zasobów wykonawcy w inne wykonywane przedsięwzięcia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.03.2023 r.
Komenda Wojewódzka Policji ogłosiła przetarg na przebudowę swojej siedziby składającej się z trzech niezależnych budynków. Wpłynęły dwie oferty, obie przekraczające założone środki, ale jedna nieznacznie (...)  »
Konieczność wyjaśnienia złożonych przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2023 r.
Ogłosiliśmy postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji, dodatkowa gwarancja). Zgodnie z opisem (...)  »
Wypełnianie druku Z-3, gdy pracownik pracuje na 12-godzinne zmiany
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Sporządzam dla ZUS zaświadczenie Z-3 dla celów wypłaty pracownikowi zasiłku opiekuńczego za kilka dni stycznia 2023 r. Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie, tj. pracuje (...)  »
Wystawienie i wydanie świadectwa pracy po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Zmarł nasz pracownik. Po jego śmierci wypłaciliśmy rodzinie odprawę pośmiertną. Obecnie żona wystąpiła o świadectwo pracy. Czy w tym świadectwie należy wpisać, że rodzinie została (...)  »
Zamieszczenie informacji o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Na koniec grudnia 2022 r. będziemy wystawiali świadectwo pracy pracownikowi, który miał zajęte wynagrodzenie za pracę przez dwóch komorników. Czy w świadectwie pracy potrącone kwoty (...)  »
Świadczenie teleinformatyczne dla zatrudnionych w administracji rządowej i służbach mundurowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Osobom zatrudnionym w administracji rządowej oraz w służbach mundurowych realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia (w przypadku funkcjonariuszy - dodatek do (...)  »
Krótkie umowy zlecenia zawierane co miesiąc z własnym pracodawcą nie podwyższą zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
W każdym miesiącu zawieramy z pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie określonego zadania. Od wynagrodzenia z tych umów pobierana jest każdorazowo m.in. składka na ubezpieczenie (...)  »
Należności przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który został skierowany na warsztaty lub szkolenie do ośrodka Straży Granicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Funkcjonariusz został skierowany na szkolenie do ośrodka Straży Granicznej. W podróż wyruszył 15 września 2022 r. o 1530, a na miejsce dotarł o 2300 (7,5 (...)  »
Świadczenia pracowników resortu obrony wynikające z pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.10.2022 r.
W szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego prezentowanej w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (...)  »
Udostępnianie wojskowych obiektów sportowych osobom cywilnym ze środowiska wojskowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2022 r.
Wojskowe obiekty sportowe takie jak sale gimnastyczne, boiska, siłownie, baseny, są wykorzystywane do prowadzenia planowych szkoleń na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Czy z takich obiektów, (...)  »
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2022 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (komendą powiatową Policji). Jak zaksięgować wydatki na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w naszym budynku? Czy ująć je jako odrębny środek trwały, (...)  »
Przeniesienie funkcjonariusza Policji do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2022 r.
Czy dopuszczalne jest przeniesienie policjanta wbrew jego woli do sąsiedniej komendy powiatowej policji? Komendant wojewódzki uzasadnia to brakami kadrowymi w tej jednostce. Policjant złożył odwołanie (...)  »
Zasiłek chorobowy dla niezdolnego do pracy żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, może uzyskać prawo do zasiłku na zasadach określonych dla osób (...)  »
Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zleceniobiorca ma zawartą umowę zlecenia do 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. podejmie w innej firmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. (...)  »
Pracownicze plany kapitałowe w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Pracownicze plany kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności są gromadzone wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. PPK obejmuje nie tylko przedsiębiorców będących (...)  »
Płatne i niepłatne przerwy w pracy przysługujące pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Pracownikom świadczącym pracę w ramach stosunku pracy przysługują określone przerwy w wykonywaniu pracy. Część z nich ma charakter płatny, a część niepłatny. Przerwy te wynikają (...)  »
Nowe podstawy wykluczenia z postępowania
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadziła do Prawa zamówień publicznych nowe przesłanki wykluczania z (...)  »
Naruszenie przez kierownika jednostki przepisów w zakresie rejestru umów a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2022 r.
Czy faktycznie zbliżający się obowiązek wprowadzania umów do rejestru Ministra Finansów został nałożony na kierowników jednostek? Czy oznacza to, że mają oni osobiście zamieszczać dane (...)  »
Zaniechanie inwestycji w księgach jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2022 r.
Czy w związku z zaniechaniem inwestycji przez jednostkę budżetową nakłady poniesione dotychczas na budowę środka trwałego mogą pozostać na koncie 080 czy należy je wyksięgować? (...)  »
Nowe świadczenie dla żołnierzy z najdłuższym stażem w służbie wojskowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.05.2022 r.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., zakłada nowy rodzaj (...)  »
Ustalenie stażu urlopowego nowo zatrudnionych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022
Zatrudniliśmy pracownika, który urodził się w 1992 r. W kwestionariuszu osobowym wskazał, że posiada średnie wykształcenie, a ukończył liceum ogólnokształcące, które trwało 3 lata. Czy (...)  »
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego dzieci kończących naukę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Członek rodziny może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki. Zasada ta dotyczy również dzieci. Gdy dziecko przestaje spełniać warunki wymagane (...)  »
Krajowe podróże służbowe kierowców
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Z dniem 2 lutego 2022 r. nastąpiła zasadnicza zmiana definicji podróży służbowej kierowców. W wyniku nowelizacji krajowych przepisów (co miało związek z wdrożeniem tzw. Pakietu (...)  »
Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
W której pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej należy zaprezentować nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego? Wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych - zaewidencjonowana w księgach (...)  »
Konsekwencje braku przewidzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia w zakresie wprowadzenia w błąd zamawiającego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.03.2022 r.
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Wykonawca złożył wykaz robót z referencjami, które komisja przetargowa uznała za odpowiednie. Następnego dnia po ogłoszeniu wyniku wpłynęło pismo (...)  »
Koniec roku rozliczeniowego dla świadczeń przedemerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Pobierający świadczenie przedemerytalne, podobnie jak emeryci i renciści, mogą osiągać dodatkowe przychody. Sposób rozliczania tych świadczeń jest jednak zupełnie odmienny. Inne są kwoty przychodu mające (...)  »
Obowiązki wynikające z odbywania podróży służbowej przez pracownika samochodem prywatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Na wnioski pracowników wysyłanych w podróż służbową pracodawca wyraża zgodę na przejazd przez zainteresowanych samochodem prywatnym. Czy w takim przypadku pracodawca powinien podpisać z nim (...)  »
Zwolnienie funkcjonariusza Policji ze służby na skutek nagannego zachowania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2022 r.
W stosunku do funkcjonariusza Policji zostało z urzędu wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia ze służby w Policji. Przyczyną wszczęcia postępowania jest podróżowanie policjanta z (...)  »
Ewidencja księgowa sprzedaży sprzętu wojskowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2022 r.
Czy sprzedaż sprzętu wojskowego księgować w jednostce budżetowej jak sprzedaż środków trwałych? Czy wartość nieumorzoną takiego sprzętu odnieść na konto funduszu czy w ciężar pozostałych (...)  »
Pozostałe środki trwale otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.01.2022 r.
Czy w przypadku otrzymania pozostałych środków trwałych w ramach centralnego zaopatrzenia wystarczający jest zapis w księgach: Wn konto 013, Ma konto 800? Czy powinniśmy również (...)  »
Rozstrzygająca uchwała Sądu Najwyższego w sprawie emerytur mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Zdarza się (i to nierzadko), że po nabyciu prawa do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego dla służb mundurowych emeryt podejmuje pracę, podlegając z tego tytułu (...)  »
Opóźnienia w światowych dostawach a realizacja zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Panująca na świecie pandemia spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw w wielu branżach. W czasie lockdownu zamknięto wiele fabryk, zwłaszcza w krajach azjatyckich, a dostawy zostały (...)  »
Wsparcie finansowe komendy powiatowej PSP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.12.2021 r.
Komendant PSP zwrócił się do starosty powiatu o dodatkowe środki na wydatki bieżące jednostki. Uzyskano informacje, że środki mogą być przekazane nie bezpośrednio z budżetu (...)  »
Utrata równoważnika pieniężnego przyznanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej za brak lokalu mieszkalnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2021 r.
Funkcjonariusz Straży Granicznej dostał przydział lokalu mieszkalnego, z którego zrezygnował bo w jego ocenie jest niski standard i komfort. Jednak standard tego lokalu jest podobny (...)  »
Sposób dokumentowania zadań wykonywanych na zlecenie innych jednostek Policji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.11.2021 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z dnia 25 października 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.626.2021.1.WH stwierdził, że: Komeda Policji przenosząc na inne jednostki Policji koszty (...)  »
Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta za podjęcie pracy zarobkowej bez zgody przełożonego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2021 r.
Na podstawie art. 132 ustawy o Policji, policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Naruszenie (...)  »
Zatrudnienie rodzica dziecka do lat 4 a korzystanie z uprawnień rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Od 8 listopada 2021 r. zatrudniliśmy na pełny etat w straży miejskiej przy monitoringu pracownika, który wychowuje dziecko do lat 4. Pracownik będzie pracował na (...)  »
Świadczenia roczne dla służb mundurowych
Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
1. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych Żołnierzom zawodowym przysługuje dodatkowe uposażenie roczne (dalej uposażenie roczne) na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 2 i (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.