Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 23 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 14:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.998 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29

Co nowego w 2023 roku?

pokaż fragmenty artykułów

Nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach medycznych

Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj. przychodnie, szpitale, gabinety lekarskie, kliniki czy laboratoria medyczne, przetwarzają duże ilości danych osobowych, w tym, co oczywiste, dane o stanie (...)  »

Przedszkole, szkoła a termin objęcia ich obowiązkiem stosowania e-Doręczeń

Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 2
Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych. (...)  »

Od 1 grudnia 2023 r. wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.11.2023 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, (...)  »

Od 1 grudnia br. wyższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów wpływające na zawieszalność świadczeń

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.11.2023 r.
W przypadku uzyskiwania przez emerytów i rencistów przychodów z pracy zarobkowej w kwocie: przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa (...)  »

Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń

Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 17
W dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem (...)  »

10 grudnia 2023 r. mają ruszyć e-Doręczenia w urzędach

Redakcja Gazety Podatkowej | 20.10.2023 r.
Za kilka tygodni uruchomione mają być e-Doręczenia. Kwestie te reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych, która wprowadza obowiązek korzystania z e-Doręczeń, tj. w szczególności posiadania adresu (...)  »

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w SP ZOZ po zmianie przepisów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
W obowiązującym obecnie stanie prawnym osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w SP ZOZ musi spełniać wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy (...)  »

Faktury zaliczkowe, końcowe i korygujące - zmiany w zasadach wystawiania od 1 września 2023 r.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 15.10.2023 r.
Z dniem 1 września 2023 r. uległy zmianie zasady wystawiania faktur zaliczkowych, gdy zaliczka i dostawa miała miejsce w tym samym miesiącu. Doprecyzowano także elementy (...)  »

Wielka reforma planowania przestrzennego

Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023
Ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym była wielokrotnie nowelizowana, w związku z czym nastąpiła konieczność dokonania w niej zasadniczych zmian. Ich głównym celem jest uproszczenie, (...)  »

Nowe zasady planowania przestrzennego w gminach

Redakcja Gazety Podatkowej | 03.10.2023 r.
Z dniem 24 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688). Nowe przepisy mają (...)  »

Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w przypadku zatrudnienia w kilku placówkach

Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.10.2023 r.
Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej jest wypłacana w terminie do 14 października 2023 r. przez szkołę, w której nauczyciel pozostawał (...)  »

Zmiana stanowiska ZUS w sprawie wliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą do podstawy wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
Wynagrodzenie z umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także umowy (...)  »

Odprowadzanie odpisu na ZFŚS po zmianie jego wysokości w trakcie roku

Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023
Pracodawcy, na których ciąży obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są zobowiązani przekazywać odpis na ZFŚS w terminach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń (...)  »

Posiłki na koszt pracodawcy a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023
Finansując pracownikom posiłki, wartość takiego świadczenia pracodawca powinien uwzględnić im w podstawie wymiaru składek ZUS, ponieważ stanowi ono dla nich przychód ze stosunku pracy. Takie (...)  »

Jednorazowa nagroda specjalna i inne zmiany w Karcie Nauczyciela w 2023 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 01.09.2023
Zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą (...)  »

Informacja o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z (...)  »

Podwyższony - od 1 lipca br. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość (...)  »

Praca zdalna i nowe uprawnienia rodzicielskie w wyjaśnieniach urzędów

Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy zostały wprowadzone przepisy o pracy zdalnej. Nieco później, bo od 26 kwietnia br., znowelizowano regulacje dotyczące (...)  »

Badania okresowe pracowników w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, z uwzględnieniem stanowiska MRiPS

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 28.07.2023 r.
Główny Inspektorat Pracy (GIP) na stronie internetowej www.pip.gov.pl zamieścił stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z 10 lipca 2023 r. w (...)  »

Opublikowano ustawę o świadczeniu wspierającym

Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2023 r. pod poz. 1429 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Zakłada ona przebudowę (...)  »

Koniec z automatycznym wydłużaniem ważności orzeczeń

Redakcja Gazety Podatkowej | 25.07.2023 r.
Z dniem 6 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (...)  »

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 18 lipca 2023 r. pod poz. 1369 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów (...)  »

Zmiany w zatrudnianiu w służbie cywilnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) reguluje m.in. zasady zatrudniania pracowników. Nowelizacja tej ustawy (...)  »

Podstawa wymiaru zasiłku po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Podstawę świadczeń chorobowych należnych pracownikowi z założenia ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. Jeśli (...)  »

Ważność orzeczeń dla celów świadczeniowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Redakcja Gazety Podatkowej | 30.06.2023 r.
Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym rozpocznie (...)  »

Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a covidowe przepisy prawa pracy

Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Wprowadzenie stanów epidemicznych w związku z COVID-19 było związane z wdrożeniem szeregu przepisów mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. Te odrębne regulacje, dotyczące m.in. (...)  »

Kwoty wolne od potrąceń od 1 lipca 2023 r. po podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika, oprócz potrąceń alimentacyjnych, wymaga zastosowania kwoty wolnej od potrąceń. Podstawę do ustalenia tej kwoty stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym (...)  »

Zmiany w wykroczeniach przeciwko prawom pracownika

Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Od 26 kwietnia 2023 r. w Kodeksie pracy pojawiły się nowe uprawnienia pracownicze związane z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskich i opiekuńczych. Nieco wcześniej, bo (...)  »

Przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników - wybrane aspekty

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Od 21 lutego 2023 r. do Kodeksu pracy zostały wprowadzone (ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy..., Dz. U. (...)  »

Zmiany w odbywaniu szkoleń zawodowych

Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 07.06.2023
Przez wiele lat zaliczenie szkolenia zawodowego odbytego przez pracownika do czasu pracy zależało od tego, czy było to szkolenie z zakresu bhp. Uwzględnianie innych szkoleń (...)  »

Świadczenie pieniężne dla członków rodziny służb mundurowych

Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023
Z dniem 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa gwarantująca wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy podczas (...)  »

Zmiany w Kodeksie pracy a uprawnienia do świadczeń chorobowych

Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Poczynione niedawno zmiany w (...)  »

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Mimo krótkiego okresu ich obowiązywania regulacje kodeksowe dotyczące tego rodzaju pracy budzą (...)  »

Nowe kody wykorzystywane przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.gov.pl) dostępny jest projekt z dnia 12 maja 2023 r. rozporządzenia (...)  »

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy - wyjaśnienie GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) wprowadziła zmiany m.in. do (...)  »

Dodatkowe oświadczenia i informacje przy pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Od 7 kwietnia 2023 r. wykonywanie pracy zdalnej odbywa się na warunkach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Normują one m.in. obowiązki dokumentacyjne pracodawcy dotyczące podjęcia (...)  »

Zmiany w zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę

Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca szereg ważnych zmian w przepisach tego Kodeksu. Istotne modyfikacje dotyczą m.in. (...)  »

Urlop opiekuńczy i zwolnienie na osoby bliskie

Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Od 26 kwietnia 2023 r., wraz z wejściem w życie obszernej nowelizacji Kodeksu pracy, pracownicy zyskali nowe uprawnienia związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych. (...)  »

Przerwy w pracy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023
Po nowelizacji Kodeksu pracy został rozszerzony zakres informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi. Należy w niej poinformować m.in. o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy. Przerwy (...)  »

Korzystanie ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
1) Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w systemie podstawowym i pracuje po 4 godziny od poniedziałku do piątku. Pod koniec kwietnia 2023 r. zawnioskował (...)  »

Korzystanie z urlopu opiekuńczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
1) Pracownik zawnioskował o 3 dni urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad chorą matką. Czy oprócz wniosku powinniśmy żądać od pracownika zaświadczenia lekarskiego? Nie, (...)  »

Urlop ojcowski udzielany na nowych zasadach

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Dziecko pracownika urodziło się 30 kwietnia 2022 r. Pracownik w czerwcu 2023 r. planował skorzystać z urlopu ojcowskiego. Czy w związku z tym, że od (...)  »

Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński na dziecko urodzone przed 26 kwietnia 2023 r., z uwzględnieniem stanowiska MRiPS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
1. Dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego W stanie prawnym obowiązującym od 26 kwietnia 2023 r. pracownica wraz z drugim rodzicem dziecka jest uprawniona do urlopu rodzicielskiego (...)  »

Regulacje przejściowe w zakresie urlopów rodzicielskich

Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 04.05.2023
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła duże zmiany w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich. Modyfikacji uległy wymiary urlopów rodzicielskich, tryb ich udzielania oraz zasady wykorzystywania. Pracodawca, stosując (...)  »

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich. Obok modyfikacji dotychczasowych przepisów, przewiduje ona (...)  »

Nowe zasady udzielania i wykorzystywania urlopów rodzicielskich

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1164) z dnia 01.05.2023
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)  »

Treść umowy o pracę po zmianach obowiązujących od 26 kwietnia 2023 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
1. Zasady ogólne Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (...)  »

Wypłata zasiłku macierzyńskiego w wyższej wysokości po zmianie od 26 kwietnia 2023 r. ustawy zasiłkowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
Pracownica urodziła dziecko 23 marca 2023 r. i obecnie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Ponieważ wniosek o urlop rodzicielski złożyła w trybie tzw. "z góry", zasiłek (...)  »

Pracodawco, sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniach wykonawczych do Kodeksu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępne są projekty rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy, w tym dwa zmieniające i jedno nowe. Potrzeba ich wprowadzenia wynika z (...)  »

Nowy urlop opiekuńczy a prawo do świadczeń chorobowych

Redakcja Gazety Podatkowej | 28.04.2023 r.
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. do katalogu urlopów należnych pracownikom został dodany urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego, w celu (...)  »

Nowy urlop opiekuńczy a prawo do świadczeń chorobowych

Redakcja Gazety Podatkowej | 28.04.2023 r.
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. do katalogu urlopów należnych pracownikom został dodany urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego, w celu (...)  »

Termin wykorzystania urlopu ojcowskiego po zmianie

Redakcja Gazety Podatkowej | 28.04.2023 r.
Jednym z uprawnień rodzicielskich pracownika – ojca dziecka jest prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Zgodnie z art. 1823 § 1 K.p., w (...)  »

Umowy na okres próbny na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych (...)  »

Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z (...)  »

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Wykonywanie pracy, bez względu na jej rodzaj, niesie bowiem ze sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń mających (...)  »

Pracodawco - zapoznaj się z kolejnymi zmianami w Kodeksie pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy. Niezależnie od powinności sumiennego i starannego świadczenia pracy, pracownik jest zobligowany do stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, (...)  »

Nowe uprawnienia w Kodeksie pracy dla pracowników - rodziców lub opiekunów

Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023
Pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy i wychowujący małoletnie dzieci korzystają z szeregu uprawnień z tytułu rodzicielstwa. Nowelizacja Kodeksu pracy, podpisana przez Prezydenta RP w (...)  »

Zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
1. Istota okazjonalnej pracy zdalnej Praca zdalna świadczona okazjonalnie, dalej zwana okazjonalną pracą zdalną, będzie obowiązywała od 7 kwietnia 2023 r. na mocy art. 6733 (...)  »

Od 1 kwietnia 2023 r. wzrosły jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
Pracownik w październiku 2022 r. uległ wypadkowi przy pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim, pobierając zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Ponieważ leczenie pracownika wkrótce zostanie (...)  »

Zmiany w dokumentacji pracowniczej związane z badaniem trzeźwości pracowników i pracą zdalną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) wprowadziła/wprowadza (...)  »

Praca zdalna w wyjaśnieniach MRiPS

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Już niedługo zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Nowe regulacje są dość obszerne i jeszcze przed ich wejściem w życie wywołują wiele pytań (...)  »

Warunki wykonywania pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, wprowadzone do Kodeksu pracy. Normują one m.in. tryb wprowadzania pracy zdalnej w (...)  »

Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Duża część dokumentów odnoszących się do zatrudnienia pracownika jest przechowywana w aktach osobowych. Akta te są podzielone na części dotyczące trzech podstawowych etapów zatrudnienia oraz (...)  »

Od 1 kwietnia br. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 13.03.2023 r.
W Monitorze Polskim z dnia 7 marca 2023 r. pod poz. 252 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 (...)  »

Zmiany wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2023 r. pod poz. 352 ogłoszono rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.