Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 25 stycznia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 12.731 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
01
1
2
3
4
5
02
6
7
8
9
10
11
12
03
13
14
15
16
17
18
19
04
20
21
22
23
24
25
26
05
27
28
29
30
31
Wyjaśnienia resortowe
wybierz dział:
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej. (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 1
Jednostka samorządu terytorialnego, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Wynika to z ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT oraz (...)  »
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego może, na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, upoważnić audytora wewnętrznego zatrudnionego (...)  »
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki budżetowe, samorządowe (...)  »
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)  »
Postępowanie refundacyjne - komunikat resortu zdrowia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.11.2019 r.
Ministerstwo Zdrowia na stornie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Leki/Leki refundowane zamieściło komunikat dotyczący składanie wniosków w postaci elektronicznej oraz formy komunikowania się z resortem zdrowia. (...)  »
Ewidencja księgowa oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-N opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-34S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.11.2019 r.
W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 (...)  »
Najważniejsze informacje dotyczące WIS w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Redakcja Poradnika VAT | 31.10.2019 r.
Na mocy art. 42a ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (...)  »
Koszty pracownicze po zmianach w ustawie o pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.10.2019 r.
Od 1 października 2019 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać m.in. nowe kwoty tzw. kosztów pracowniczych. W wyniku nowelizacji ustawy o pdof (Dz. U. (...)  »
Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej - informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Co robimy/Finansowanie edukacji/System Informacji Oświatowej przypomina o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). "Powszechnie dostępne (...)  »
Ukończenie 26 lat a zwolnienie z pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2019 r.
Z obowiązującego od 1 sierpnia br. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, nazywanego popularnie zwolnieniem dla młodych, wynika, że określona w (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.10.2019 r.
W UiPP nr 20/2019, które otrzymaliście Państwo 10 października br. opublikowaliśmy artykuł pt. Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK. Sygnalizowaliśmy w nim nasze (...)  »
Przepisy przejściowe przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
Redakcja Poradnika VAT | 09.10.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - informacje na temat programu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2019 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina zamieścił najistotniejsze informacje na temat programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Jest to kolejny program MRPiPS (...)  »
Przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych a zaliczki na podatek dochodowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 24.09.2019 r.
Jak już informowaliśmy, od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy mające na celu rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów" (zarówno u (...)  »
UZP o zmianach w prawie oddziałujących na zamówienia publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.09.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)  »
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie badania pracownika alkomatem. Czytamy w nim, że: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Koszty przerejestrowania samochodu to wydatki poniesione z tytułu jego używania - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 22.08.2019 r.
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46a updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (z (...)  »
Informacja MEN ws. dodatkowych środków dla samorządów przeznaczonych na podwyżki płac nauczycieli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.08.2019 r.
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ponownie odniósł się do dodatkowych środków na podwyżki dla nauczycieli. Jak czytamy w informacji na stronie MEN: "Szef MEN wskazał, (...)  »
Kiedy u pracownika powstanie przychód do opodatkowania z tytułu wpłaty do PPK sfinansowanej przez pracodawcę - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 25.07.2019 r.
W artykule pt. "Obciążenia pracownika będącego uczestnikiem PPK oraz podmiotu zatrudniającego", opublikowanym w UiPP nr 13/2019, str. 56-58, pisaliśmy, że wpłaty do PPK finansowane przez (...)  »
PPK od 1 lipca 2019 r. - informacja ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.07.2019 r.
ZUS na stronie internetowej www.zus.pl w dniu 11 lipca br. zamieścił informację w sprawie wykazywania w dokumentach rozliczeniowych wpłaty przekazanej do PPK. W informacji tej (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 12.07.2019 r.
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania (...)  »
Czy pracodawca może przeprowadzić badanie alkomatem? - informacja UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.07.2019 r.
W UiPP nr 12/2019, str. 51-52 pisaliśmy na temat wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników. Wobec wątpliwości w tym zakresie wypowiedział się Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak (...)  »
Dopuszczalność różnicowania postaci dokumentacji pracowniczej - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 6
Pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza). Tak (...)  »
Resort zdrowia wyjaśnia kwestie dotyczące nowelizacji art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.06.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty opublikowano komunikat dotyczący nowelizacji art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Jego treść prezentujemy poniżej: „Minister Zdrowia informuje, (...)  »
Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2019 r.
Ministerstwo Zdrowie na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Kadra medyczna/Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów opublikowało komunikat w sprawie interpretacji art. 16j ust. 2b ustawy (...)  »
Wypełnianie świadectw ukończenia szkoły podstawowej - informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.06.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja przypomina, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (...)  »
MEN o zajęciach w szkołach podczas upałów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.06.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, iż w przypadku wystąpienia na danym terenie wysokich temperatur dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może skrócić lekcje do (...)  »
Składki na Fundusz Solidarnościowy nie zalicza się do kosztów płacy - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.06.2019 r.
Od 1 stycznia br. pracodawcy opłacają za pracowników składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej FS). Taki obowiązek wynika z art. 4 ust. 1 (...)  »
Kiedy pracodawca może żądać danych biometrycznych pracownika - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.05.2019 r.
Przepis art. 221b § 1 K.p. pozwala na przetwarzanie danych biometrycznych z inicjatywy i za zgodą kandydata do pracy/pracownika. W § 2 tego artykułu dopuszczono (...)  »
Kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej w razie ponownego zatrudnienia pracownika pozostającego w stosunku pracy 1 stycznia 2019 r. - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.05.2019 r.
W kwestii kontynuowania prowadzenia akt pracownika, z którym zawarto umowę w obecnym stanie prawnym, bezpośrednio (bez dnia przerwy) po poprzedniej umowie, trwającej 1 stycznia 2019 (...)  »
SP ZOZ składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019, strona 9
W związku z licznymi pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie czy SP ZOZ do dnia 30 czerwca 2019 r. (włącznie) (...)  »
UZP o dopuszczalności skanu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.04.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił opinię dotyczącą dopuszczalności w postępowaniu o zamówienie publiczne oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej (...)  »
Komunikat dotyczący zakresu raportowania do ZSMOPL
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2019 r.
Minister Zdrowia na stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie opublikował komunikat na temat zakresu raportowania do Zintegrowanego Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) oraz warunków przesłania komunikatu IBO przed (...)  »
Prawo do urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela akademickiego - stanowisko MNiSW
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 22.03.2019 r.
W UiPP nr 6/2019, str. 45-46 pisaliśmy na temat urlopu dla pracowników akademickich, w tym o wątpliwościach dotyczących ustalania prawa do pierwszego takiego urlopu w (...)  »
MEN o zwiększeniu liczby godzin do dyspozycji dyrektora
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.03.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, iż zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej, przedstawionymi w styczniu tego roku, przedstawicielom oświatowych związków zawodowych, od (...)  »
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - opinia MRPiPS
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 20.02.2019 r.
Pracodawca nie ma obowiązku przekazania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, jeżeli wynosi on 50 lat. Jeżeli zaś wynosi 10 lat, podstawą do przekazania wspomnianej (...)  »
MEN udostępniło wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na stołówki szkolne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.02.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja udostępniło przygotowany dla organów prowadzących szkołę wzór "Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego Posiłek w szkole i w domu" (...)  »
Informacje dla użytkowników programu Płatnik – komunikat ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 14.02.2019 r.
W dniu 8 lutego br. ZUS na stronie internetowej www.zus.pl opublikował komunikat dla użytkowników programu Płatnik, którzy wysłali dokumenty rozliczeniowe za 01/2019 z wersji programu (...)  »
UZP o zmianach w zamówieniach publicznych wynikających z ustawy o dokumentach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.02.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w Dzienniku Ustaw z 11 stycznia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 listopada 2018 (...)  »
Nowy obowiązek informacyjny względem zwalnianych pracowników - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 24.01.2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje przepis art. 946 K.p., w myśl którego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy (...)  »
Ubezpieczenia społeczne doktorantów - informacja ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa pracy | 24.01.2019 r.
Od 1 października 2018 r., zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy o sus, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które (...)  »
UZP o skutkach Brexitu w obszarze zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.01.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl przygotował informację dotyczącą skutków Brexitu w obszarze zamówień publicznych. Jak czytamy w informacji: "W związku ze złożeniem w (...)  »
Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek – informacja ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 19.01.2019 r.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. (...)  »
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w okresie zimowym - komunikat PIP
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 16.01.2019 r.
Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 8 stycznia br. na stronie internetowej www.pip.gov.pl zamieściła komunikat w sprawie obowiązków pracodawców w okresie zimowym. Czytamy w nim, że: (...)  »
MEN o kolejnych podwyżkach pensji nauczycieli
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 31.12.2018 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/edukacja poinformowało, iż do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jak (...)  »
Oznakowanie ekologiczne i społeczne w opracowaniach UZP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.12.2018 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl udostępnił opracowania zawierające przykładowe oznakowania, których przyznawanie opiera się na kryteriach społecznych lub ekologicznych. Związane jest to (...)  »
UZP o zmianach w ustawie - Prawo zamówień publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 05.12.2018 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, (...)  »
Ministerstwo Zdrowia o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek w dniu 12 listopada 2018 r.
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.11.2018 r.
Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie udzieliło informacji na temat świadczenia opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r. Jak (...)  »
Wyjaśnienie MEN odnośnie organizacji nauczania indywidualnego
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2018 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl zamieściło, w związku z licznymi uwagami dotyczącymi sposobu realizowania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, wyjaśnienia, że nie (...)  »
Komunikacja elektroniczna w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – informacja UZP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 31.10.2018 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informacje będące pomocnie przy ustalaniu obowiązku komunikacji elektronicznej w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (...)  »
Informacja MEN dotycząca zasad działania w szkole stowarzyszeń i organizacji
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.10.2018 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl zamieściło informacje dotyczące zasad funkcjonowania w szkole i placówce oświatowej stowarzyszeń i organizacji. Jak wynika z informacji: (...)  »
Inwentaryzacja materiałów i towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.10.2018 r.
W kwestii momentu przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Rachunkowość/Najczęściej zadawane (...)  »
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 - stanowisko MNiSW
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.10.2018 r.
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) dokonała zmian m.in. w (...)  »
UZP o zmianach do ustawy Pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 25.09.2018 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, że 1 października 2018 r. wejdą w życie zmiany do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz (...)  »
Dodatek stażowy za okres niezdolności do pracy - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 24.09.2018 r.
W myśl art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), pracownikowi samorządowemu (...)  »
Warunki zatrudniania młodocianych po obniżeniu wieku z 16 do 15 lat - stanowisko MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 21.09.2018 r.
Stosownie do art. 190 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 września br., młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Nie (...)  »
Przedszkola publiczne nie mogą pobierać od rodziców dodatkowych opłat
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 20.09.2018 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl przypomina, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych (...)  »
Zmiana kryterium dochodowego dotyczącego ubiegania się o stypendium szkolne – informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 19.09.2018 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl poinformowało, iż od 1 października 2018 r. wzrośnie wysokość kryterium dochodowego, na podstawie którego uczeń będzie mógł (...)  »
Moment kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń z umów zlecenia
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 18.09.2018 r.
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i art. 16 ust. 1 pkt pkt 57 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.