Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
(źródło: artykuły redakcyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN)
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 6.632 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31

Wyjaśnienia resortowe

wybierz dział:
pokaż fragmenty artykułów

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.05.2024 r.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych pismem z 8 stycznia 2024 r. (znak: KRRIO.070.55.2023) zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie (...)  »

Wyposażenie laptopa do pracy zdalnej w dodatkowe elementy

Redakcja Gazety Podatkowej | 13.05.2024 r.
W dniu 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy (...)  »

Stosowanie od 1 stycznia 2024 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do kolejowych terminali towarowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2024 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe opublikowało objaśnienia podatkowe z 8 maja 2024 r. dotyczące stosowania od 1 stycznia (...)  »

Zwolnienie lekarskie nieobejmujące weekendu a skierowanie na badania kontrolne

Redakcja Gazety Podatkowej | 22.04.2024 r.
Pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na kontrolne badania profilaktyczne, jeżeli jego chorobowa niezdolność do pracy przekroczyła okres 30 dni. Obowiązek ten wynika z art. 229 (...)  »

Kontrolne badania lekarskie pracownika przed wręczeniem mu wypowiedzenia umowy o pracę - stanowisko GIP

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 19.04.2024 r.
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)  »

Skierowanie na kontrolne badania lekarskie, w tym przed udzieleniem urlopu bezpośrednio po chorobie - stanowisko GIP

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)  »

Okres wykonywania badań w stażu do trzynastki

Gazeta Podatkowa nr 28 (2111) z dnia 04.04.2024
Pracownik sfery budżetowej ma prawo do wynagrodzenia rocznego, zwanego potocznie trzynastką, na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (...)  »

Praca w dniu wolnym nauczyciela szkoły niepublicznej - wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Redakcja Gazety Podatkowej | 02.04.2024 r.
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych podlegają przepisom Karty Nauczyciela w zakresie wskazanym w art. 91b K.N. Przepis ten wymienia regulacje K.N., które stosuje się odpowiednio (...)  »

Ustalanie podstawy zasiłku przy nieobecności w pracy z powodu siły wyższej - wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Redakcja Gazety Podatkowej | 02.04.2024 r.
Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą korzystać m.in. ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin z powodu działania siły wyższej (...)  »

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w podstawie wymiaru zasiłków - nowe stanowiska MRPiPS

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 25.03.2024 r.
Szanowni Państwo, w związku z wątpliwościami w zakresie uzupełniania dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy z powodu działania siły (...)  »

Stanowisko MF w sprawie obiegu dokumentów audytowych w jednostce

Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2024 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów (...)  »

Wyjaśnienie MF w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.03.2024 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów (...)  »

Konsultacje KSeF - wyjaśnienia Min. Fin.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 26.02.2024 r.
Faktury ustrukturyzowane (e-faktury) są obecnie wystawiane na zasadzie dobrowolności. Od 1 lipca 2024 r. lub 1 stycznia 2025 r. (w zależności od podmiotu) wystawianie e-faktur (...)  »

Niekiedy pracownik - ojciec dziecka nie ma prawa do części urlopu rodzicielskiego - wyjaśnienie MRPiPS

Redakcja Gazety Podatkowej | 23.02.2024 r.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1821a K.p., które weszło w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r., pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu (...)  »

PIT od świadczeń wypłacanych członkom OSP - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 21.02.2024 r.
W informacji wydanej 8 lutego 2024 r. na zapytania dziennikarzy (ID informacji 577910), zamieszczonej na stronie https://eureka.mf.gov.pl, Ministerstwo Finansów odniosło się do możliwości zastosowania zwolnienia (...)  »

Wyjaśnienie MRPiPS dotyczące ujmowania w budżecie jst środków PFRON

Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.02.2024 r.
Środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu - na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...)  »

Wyjaśnienie MF dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.02.2024 r.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę Ministerstwo (...)  »

Ewidencja wydatków związanych z zakupem sprzętu przekazywanego nieodpłatnie w ramach pomocy humanitarnej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2024 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników nadsyłanymi do redakcji w kwestii ewidencji księgowej wydatków związanych z zakupem sprzętu przekazywanego nieodpłatnie w ramach pomocy humanitarnej na (...)  »

Termin złożenia wniosku o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. Przy czym może on być wypłacany w (...)  »

Wyrównanie świadczenia chorobowego z odsetkami po zmianie stanowiska ZUS w sprawie wliczenia do podstawy ich wymiaru wynagrodzenia ze zlecenia zawartego z własnym pracodawcą

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 01.12.2023
Jak już pisaliśmy w UiPP nr 19/2023, str. 7, ZUS zmienił stanowisko w sprawie wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej (tj. (...)  »

Wyjaśnienie MRiPS dotyczące kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2023 r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 (...)  »

Odpowiedź na interpelację w sprawie zatrudniania nauczycieli bez przygotowania zawodowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.11.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki udzielił 7 listopada 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 44274 w sprawie zatrudniania nauczycieli bez przygotowania zawodowego. (...)  »

Wyjaśnienie MF w sprawie klasyfikacji środków przekazywanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.11.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie na stronie internetowej https://rzeszow.rio.gov.pl/18/100/aktualnosci.html opublikowała wyjaśnienie Ministerstwa Finansów (MF) z 4 października 2023 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej środków przekazywanych (...)  »

Interpretacja prawna MEiN dotycząca nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2023 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie internetowej https://samorzad.pap.pl/ opublikował interpretację prawną Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) dotyczącą nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji (...)  »

Wyjaśnienie MRiT dotyczące stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2023 r.
Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii mimo że, jak wynika z wyroku TSUE, przepisy dyrektywy nie mają zastosowania do transakcji handlowych, w których organ publiczny jest (...)  »

Klasyfikacja wydatków na usługę dowozu osób przez centrum usług społecznych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Centrum usług społecznych (przekształcone z ośrodka (...)  »

Zmiana stanowiska ZUS w sprawie wliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą do podstawy wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
Wynagrodzenie z umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także umowy (...)  »

Wyjaśnienia MRiPS w sprawie stosowania niektórych przepisów Kodeksu pracy po zmianach

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 01.10.2023
1. Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności w pracy Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 (...)  »

Termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF nie zostanie przesunięty - wyjaśnienie Min. Fin.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 15.09.2023 r.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych – co do zasady – wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Dla (...)  »

Stanowisko MEiN dotyczące wskaźnika zwiększającego służącego do naliczenia kwoty dotacji

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.09.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności opublikowała stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) (będące odpowiednią na pytanie izby) dotyczące (...)  »

Możliwość rezygnacji z dokonania rocznej korekty odliczonego VAT

Redakcja Gazety Podatkowej | 12.09.2023 r.
W myśl art. 91 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący działalność mieszaną, którzy w trakcie roku odliczali podatek VAT proporcjonalnie, po zakończeniu roku mają (...)  »

Badania okresowe po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego - wyjaśnienie MRiPS

Redakcja Gazety Podatkowej | 11.09.2023 r.
Wprowadzenie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 związane było z wdrożeniem wielu szczególnych przepisów z zakresu prawa pracy. Zmodyfikowały one ogólne (...)  »

Ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego - stanowisko ZUS

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 11.09.2023 r.
W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...)  »

Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. - stanowisko GIP

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.09.2023 r.
W UiPP nr 18/2023, które otrzymacie Państwo 10 września 2023 r. zamieściliśmy najnowsze stanowisko MRiPS w sprawie wysokości świadczenia urlopowego w 2023 r., informując równocześnie, (...)  »

Od kiedy stosować nowe zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 07.09.2023 r.
W kwestii terminu stosowania zmienionych zasad uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego (...)  »

Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy - zmiana stanowiska ZUS

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 06.09.2023 r.
W dniu 24 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej www.zus.pl został opublikowany "Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z (...)  »

Odpowiedź na interpelację w sprawie przekształcenia pracowników cywilnych wojska w żołnierzy zawodowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.09.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 41866 w sprawie przekształcenia pracowników cywilnych wojska w żołnierzy zawodowych, udzielonej 11 sierpnia 2023 r., Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało, (...)  »

Wykładnia systemowa Ministerstwa Aktywów Państwowych umożliwiająca gminom zagospodarowanie niesprzedanego do 31 lipca 2023 r. węgla

Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.09.2023 r.
Z wykładni systemowej Ministerstwa Aktywów Państwowych z 28 lipca 2023 r. (nr DAS.V.070.6.2023) wynika, iż niesprzedany do 31 lipca 2023 r. węgiel gminy mogą włączyć (...)  »

Do 31 sierpnia br. wypłata świadczenia urlopowego dla nauczyciela - stanowisko MEN w sprawie ustalenia jego wysokości w związku ze wzrostem od 1 lipca br. odpisu podstawowego i koniecznością wypłaty wyrównań

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 25.08.2023 r.
Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w (...)  »

Odpowiedź na interpelację w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości właścicielom gruntów zajętych pod inwestycje Skarbu Państwa

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 11 sierpnia 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 43370 w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości właścicielom gruntów zajętych pod inwestycje (...)  »

Odpowiedź na interpelację w sprawie opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są farmy fotowoltaiczne

Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 2 sierpnia 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 42802 w sprawie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są (...)  »

Ewidencja księgowa gruntów przejętych pod inwestycje drogowe oraz wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - wyjaśnienie MF

Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej gruntów przejętych pod inwestycje drogowe (...)  »

Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek dla pracowników sfery budżetowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2023 r.
Ministerstwo Finansów udzieliło 4 lipca 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 41695 w sprawie podwyżek dla pracowników sfery budżetowej. W odpowiedzi tej wyjaśniono, że (...)  »

Wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zwrotu podatku akcyzowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2023 r.
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej http://www.zgwrp.pl/ opublikował wyjaśnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (...)  »

Potrącenia na poczet egzekucji administracyjnej po śmierci pracownika - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Jak pisaliśmy w UiPP nr 11/2023, str. 65 nowelizacja ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 (...)  »

Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udostępnione naszemu Wydawnictwu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca dziecka, gdy pracownica - matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim Zgodnie z art. 1821a § 1 K.p., pracownicy (...)  »

Odpowiedź MEiN na interpelację w sprawie kształcenia wspomagającego i indywidualnego w szkołach publicznych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.06.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN) udzielił 7 czerwca 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 41302 w sprawie kształcenia wspomagającego i indywidualnego (...)  »

Możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

Redakcja Gazety Podatkowej | 12.06.2023 r.
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. przedłużono o 9 tygodni okres urlopu rodzicielskiego, jednocześnie zastrzegając, iż: urlop rodzicielski w tym wydłużonym wymiarze przysługuje łącznie obojgu (...)  »

Wykorzystywanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego przez pracownika - ojca dziecka - stanowiska MRiPS

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.06.2023 r.
Na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy..., pracownik, który 26 kwietnia 2023 r. korzystał z (...)  »

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie opodatkowania pozaszkolnych form edukacji artystycznej

Redakcja Poradnika VAT | 05.06.2023 r.
Jak wynika z przepisów ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlegają m.in.: usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z (...)  »

ZUS wyjaśnia - Wysokość zasiłku macierzyńskiego po przyjęciu dziecka na wychowanie

Redakcja Gazety Podatkowej | 05.06.2023 r.
Ubezpieczony, który w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego przyjął na wychowanie: dziecko w wieku do 14. roku życia i wystąpił do sądu opiekuńczego w (...)  »

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy - wyjaśnienie GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) wprowadziła zmiany m.in. do (...)  »

Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego dla ojca dziecka, gdy matka korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. "z góry" - stanowisko MRiPS zajęte na pytanie naszego Wydawnictwa

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.05.2023 r.
Na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy..., pracownik, który w dniu wejścia w życie tej (...)  »

Odpowiedź MF na interpelację w sprawie wskaźnikowego wzrostu płac w sferze budżetowej

Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2023 r.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów udzielił 22 maja 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 41072 w sprawie wskaźnikowego wzrostu płac w sferze budżetowej. W (...)  »

Odpowiedź MRiPS na interpelację w sprawie planu urlopów wypoczynkowych

Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.05.2023 r.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 40421 w sprawie planu urlopów wypoczynkowych, udzielonej 28 kwietnia 2023 r., Minister Rodziny i Polityki Społecznej wskazała, że: "(...) (...)  »

Odpowiedź MRiPS na interpelację w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego

Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.05.2023 r.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 41088 w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego. W odpowiedzi tej wyjaśniono, (...)  »

Dopłaty do czynszu wpłacane na konto inwestora w ramach programu "Mieszkanie na start" - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2023 r.
Dopłaty do czynszu za najem mieszkania wypłacane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na wniosek gminy, która zawarła z BGK stosowną umowę. (...)  »

Podwyższone koszty uzyskania przychodów pracownika wykonującego pracę zdalnie w miejscu zamieszkania - stanowisko MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 08.05.2023 r.
Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, pracodawca stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik złożył mu oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 2 (...)  »

Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie - stanowisko MRiPS

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 20.04.2023 r.
W aktualnym stanie prawnym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie. W stanowisku (...)  »

Przejazd z miejscowości wykonywania pracy zdalnej do miejscowości, w której mieści się siedziba pracodawcy a podróż służbowa - stanowisko MRiPS

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.04.2023 r.
Czy przejazd pracownika wykonującego pracę zdalną w miejscu zamieszkania do siedziby pracodawcy znajdującej się w innej miejscowości należy potraktować jako podróż służbową? W tej sprawie (...)  »

Klasyfikacja budżetowa wydatków w zakresie wypłat dodatku gazowego - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2023 r.
Przepisy art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na (...)  »

Pismo MF dotyczące ujmowania należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27S

Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z 27 marca 2023 r. (...)  »

Podwyższone koszty pracownicze w razie wykonywania pracy zdalnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W myśl art. 6718 K.p., w brzmieniu obowiązującym od (...)  »

Wyjaśnienia resortu rodziny w sprawie pracy zdalnej

Redakcja Gazety Podatkowej | 15.03.2023 r.
Zbliża się termin wejścia w życie przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej. Zaczną one obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. i zastąpią dotychczasowe regulacje dotyczące (...)  »

Bhp przy pracy zdalnej - wyjaśnienia GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Z dniem 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.