Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2020 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.633 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
31
1
2
32
3
4
5
6
7
8
9
33
10
11
12
13
14
15
16
34
17
18
19
20
21
22
23
35
24
25
26
27
28
29
30
36
31
Wyjaśnienia resortowe
wybierz dział:
MF o wykazywaniu zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 w sprawozdaniu SP-1
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.07.2020 r.
Z informacji Ministerstwa Finansów znajdującej się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa wynika, iż: "Dane o podstawach opodatkowania (...)  »
Ewidencja przychodów i kosztów z tytułu realizacji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szpitalu jednoimiennym - odpowiedź MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.07.2020 r.
W świetle regulacji ustawy o działalności leczniczej (gdzie wskazano, że działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych) oraz ustawy o rachunkowości, przychody i koszty związane (...)  »
Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)  »
Prowadzenie audytu wewnętrznego w związkach gmin i powiatów w kontekście uprawień nadzorczych i kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Wyjaśnienia w zakresie przepisów o audycie (...)  »
Stanowisko MF w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w Rb-27S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykazywania umorzonych odsetek w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie (...)  »
Darowizny przekazane w związku z COVID-19 i zaliczki uproszczone - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 17.06.2020 r.
Tarczą antykryzysową wprowadzone zostały przepisy art. 52n ustawy o pdof i odpowiednio art. 38g ustawy o pdop. Na ich podstawie podatnicy m.in. w celu obliczenia (...)  »
Jednorazowa amortyzacja ze specustawy w sprawie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.06.2020 r.
Specustawa w sprawie COVID-19 poprzez dodanie odpowiednio do ustawy o pdof art. 52s i do ustawy o pdop art. 38k wprowadziła możliwość dokonywania przez podatników (...)  »
Ustalenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przypadku nowo zatrudnionego pracownika - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.06.2020 r.
Podmiot zatrudniający, u którego funkcjonuje PPK, zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia (...)  »
Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Redakcja Gazety Podatkowej | 09.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wypowiedział się w kwestii wykorzystywania danych biometrycznych pracowników do rejestrowania ich czasu pracy. UODO uznał takie postępowanie (...)  »
Audyt wewnętrzny w warukach pandemii
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 09.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przedstawiło informację Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i (...)  »
Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia - wyjaśnienie UZP
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.06.2020 r.
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl zamieścił informację na temat dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Z (...)  »
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.06.2020 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty (...)  »
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez gminną jednostkę oświatową
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.06.2020 r.
Czy szkoła będąca gminną jednostką budżetową obowiązana jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, czy też sprawozdanie takie sporządza wyłącznie gmina, w której strukturze (...)  »
Rachunek do wpłaty daniny solidarnościowej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 13.05.2020 r.
Danina solidarnościowa to nie podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy ją przekazać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, a nie na mikrorachunek. Na indywidualny rachunek (...)  »
Odpowiedź MF dotycząca sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 13.05.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło (...)  »
Wydatkowanie dotacji na dzieci niepełnosprawne - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.05.2020 r.
W piśmie Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019 r. (nr DWKI-WSPE.4035.329.2019.LJK) w sprawie wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne w (...)  »
MF o przesunięciu terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.05.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 poinformowało o przedłużeniu terminów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z (...)  »
Rada rodziców - czy ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego?
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.04.2020 r.
Zasady powoływania i działania rad rodziców w szkołach i placówkach określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. (...)  »
Należności z tytułu opłaty przekształceniowej w sprawozdaniu Rb-27S - stanowisko MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.04.2020 r.
Czy należności z tytułu opłaty przekształceniowej za 2019 r. (z terminem płatności w 2020 r.) powinny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego z (...)  »
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy ukazał się komunikat Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w zakresie utraty mocy stanowiska z dnia 23 (...)  »
Rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości w Tarczy Antykryzysowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.04.2020 r.
Ministerstwo Finansów na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl w dziale Komunikaty informuje o rozwiązaniach w zakresie podatku od nieruchomości w Tarczy Antykryzysowej. W informacji tej czytamy: "W (...)  »
Przechowywanie dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta w białej liście - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa
Redakcja Poradnika VAT | 01.04.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/q-a-wykaz-podatnikow-vat/) wyjaśniono, że podatnik w celu udowodnienia weryfikacji danego kontrahenta powinien wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzeniu wykazu w (...)  »
SP ZOZ przekazują sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 30.03.2020 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie: "Czy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (ZOZ) mają obowiązek przekazywać sprawozdania zarówno do KRS jak (...)  »
Stosowanie znowelizowanych przepisów o ZFŚS w odniesieniu do systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 24.03.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu otrzymała pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 21 października 2019 r. (nr BDF1.4860.28.2019) zawierające wyjaśnienie dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów (...)  »
Czy SP ZOZ muszą przekazywać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i do KRS? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 06.03.2020 r.
Realizacja przez SP ZOZ obowiązku złożenia sprawozdania zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...)  »
Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.02.2020 r.
W związku z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli P/17/088 "Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin", z której wynika, że NIK negatywnie oceniła (...)  »
Opodatkowanie budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest działalność gospodarcza oraz użytków rolnych, na których usytułowany jest ten budynek
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 12.02.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania budynku chłodni, w którym sezonowo prowadzona jest (...)  »
Korekta w ramach ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 12.02.2020 r.
Czego dotyczył problem? Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy, które określają podatkowe skutki zatorów płatniczych dla celów podatku dochodowego, tzw. ulga na złe długi (...)  »
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie nowego pliku JPK_VAT
Redakcja Poradnika VAT | 03.02.2020 r.
Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 29 stycznia 2020 r. poinformowało o planowanym udostępnieniu bezpłatnych narzędzi służących do przygotowania i wysyłki nowego JPK_VAT. Warto pamiętać, (...)  »
Klasyfikacja budżetowa odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - stanowisko Ministerstwa Finansów
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek (...)  »
Finansowanie dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej - wyjaśnienie MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.01.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące finansowania dowozu uczniów niepublicznej szkoły podstawowej. (...)  »
Instrukcja Ministerstwa Finansów w sprawie wypełniania PIT-11 z uwzględnieniem ulgi dla młodych
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 16.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej podatki.gov.pl opublikowało instrukcję pt. "Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych". Czytamy w niej, że: "Nowy wzór informacji (...)  »
Zasady kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 10.01.2020 r.
W związku z licznymi pytaniami Czytelników dotyczącymi zasad kwalifikowania wydatków inwestycyjnych przypominamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. W piśmie Departamentu Budżetu Państwa z dnia (...)  »
Konieczność wykonania wydruku po weryfikacji kontrahenta - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 10.01.2020 r.
Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT, tzw. biała lista. Zawiera ona dane o podatnikach, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT (...)  »
Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń pracownika-uczestnika PPK - stanowisko MF
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 09.01.2020 r.
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Wyrażanie przez komitet audytu zgody, o której mowa w art. 281 ustawy o finansach publicznych - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 03.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Nowa struktura JPK_FA - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 02.01.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl zamieściło komunikat dotyczący nowej struktury JPK_FA(3). Wskazało w nim, że nowa wersja struktury JPK_FA została opublikowana z uwagi na (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020, strona 7
Wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest: równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz (...)  »
Wystarczy jedno zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy - wyjaśnienie Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 31.12.2019 r.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, na podstawie których podatnicy nie będą mogli zaliczyć do (...)  »
Stanowisko UODO w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 24.12.2019 r.
W dniu 17 grudnia 2019 r. UODO udostępniło naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS. Jak w nim czytamy: "(...) przepisy ogólnego (...)  »
Świadczenie urlopowe po zmianie odpisu na ZFŚS - wyjaśnienie MRPiPS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 23.12.2019 r.
W wielu firmach pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych mogą liczyć na świadczenie urlopowe. Wysokość tego świadczenia nie może (...)  »
Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 22.12.2019 r.
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, iż osoba w wieku pomiędzy 55 a 70 lat, zatrudniana ponownie, posiadająca wcześniejszy 3-miesięczny okres zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym (...)  »
Stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.12.2019 r.
W dniu 16 grudnia 2019 r. resort pracy udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS. Czytamy w nim, że: "Zgodnie z (...)  »
Praktyka w zakresie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 17.12.2019 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Audyt wewnętrzny/Interpretacje audyt wewnętrzny zamieściło wyjaśnienie dotyczące (...)  »
Odszkodowanie to nie zwrot wydatków - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 04.12.2019 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.120.2019.1.APA uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy, mówiące o tym, że skoro na (...)  »
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 29.11.2019 r.
Jednostka samorządu terytorialnego, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Wynika to z ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT oraz (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych JST
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019, strona 1
Jednostka samorządu terytorialnego, wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jest traktowana jako jeden podatnik VAT. Wynika to z ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku VAT oraz (...)  »
Wyposażenie samochodów osobowych a PIT/CIT - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 27.11.2019 r.
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z pytaniem, czy nakłady na zakup wyposażenia do samochodów osobowych (np. montaż nawigacji, czujników cofania czy instalacji gazowej) (...)  »
Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 26.11.2019 r.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego może, na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, upoważnić audytora wewnętrznego zatrudnionego (...)  »
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące sporządzania informacji dodatkowej
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 22.11.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość budżetowa zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki budżetowe, samorządowe (...)  »
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)  »
Postępowanie refundacyjne - komunikat resortu zdrowia
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 11.11.2019 r.
Ministerstwo Zdrowia na stornie internetowej www.gov.pl/web/zdrowie w zakładce Aktualności/Komunikaty/Leki/Leki refundowane zamieściło komunikat dotyczący składanie wniosków w postaci elektronicznej oraz formy komunikowania się z resortem zdrowia. (...)  »
Ewidencja księgowa oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-N opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - wyjaśnienie MF
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 08.11.2019 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie ujmowania w ewidencji księgowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-34S
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 07.11.2019 r.
W związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 (...)  »
Najważniejsze informacje dotyczące WIS w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Redakcja Poradnika VAT | 31.10.2019 r.
Na mocy art. 42a ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (...)  »
Koszty pracownicze po zmianach w ustawie o pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 28.10.2019 r.
Od 1 października 2019 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać m.in. nowe kwoty tzw. kosztów pracowniczych. W wyniku nowelizacji ustawy o pdof (Dz. U. (...)  »
Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej - informacja MEN
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 16.10.2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Co robimy/Finansowanie edukacji/System Informacji Oświatowej przypomina o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). "Powszechnie dostępne (...)  »
Ukończenie 26 lat a zwolnienie z pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Gazety Podatkowej | 16.10.2019 r.
Z obowiązującego od 1 sierpnia br. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, nazywanego popularnie zwolnieniem dla młodych, wynika, że określona w (...)  »
Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający - stanowisko ZUS
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 10.10.2019 r.
W UiPP nr 20/2019, które otrzymaliście Państwo 10 października br. opublikowaliśmy artykuł pt. Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK. Sygnalizowaliśmy w nim nasze (...)  »
Przepisy przejściowe przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
Redakcja Poradnika VAT | 09.10.2019 r.
Od 1 listopada 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)  »
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - informacje na temat programu
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.09.2019 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina zamieścił najistotniejsze informacje na temat programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Jest to kolejny program MRPiPS (...)  »
Przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych a zaliczki na podatek dochodowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 24.09.2019 r.
Jak już informowaliśmy, od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy mające na celu rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów" (zarówno u (...)  »
UZP o zmianach w prawie oddziałujących na zamówienia publiczne
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 23.09.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl poinformował, iż w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i (...)  »
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie badania pracownika alkomatem. Czytamy w nim, że: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.